ISO27001, PCI-DSS, ADSIC İÇİN ENTEGRE TEK ÇÖZÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISO27001, PCI-DSS, ADSIC İÇİN ENTEGRE TEK ÇÖZÜM"

Transkript

1 Tek Hamlede Bilgi Güvenliği Security Unified Management for Governance, Risk Management and Compliance Security Unified Management for Governance, Risk Management and Compliance ISO27001, PCI-DSS, ADSIC İÇİN ENTEGRE TEK ÇÖZÜM Silikon Blok No: Bk37 ODTÜ Teknokent, Ankara - Türkiye

2 Tek Hamlede Bilgi Güvenliği DAHA AZ EMEK İLE DAHA KISA SÜREDE BİLGİ GÜVENLİĞİ

3 Avantajlar Sum Avantajlar Yönetişim Üst yönetim Gerçek zamanlı varlık ve bölümlerin risk durumu, Organizasyonel yapı, sorumlu personel ve sahip olunan varlıkların net olarak izlenebilmesi, Bölüm bazında risk işleme, yatırım, olağanüstü durum ve iş sürekliliği planları, Bölüm bazında uyumluluk durumları, Gerçek zamanlı varlık envanteri. Risk Yönetimi Eğitim gerektirmeyen otomatik risk analizi sihirbazı, Risk seviyelerinin zamana bağlı değişimlerinin izlenebilmesi, Risk İyileştirme planlarının gerçekleşme durumunun izlenmesi, Entegre zafiyet taraması. Uyumluluk Tek analizle birden fazla standarda uyumluluk, Tüm uyumluluk sürecinde rehberlik eden kurulum sihirbazı yaklaşımı, Standartlarla ilgili çok az eğitim gerektiren anket bazlı yaklaşım, İş sürekliliği planlaması, Fark analizi. Denetim Anket bazlı uyumluluk denetimi, Olağanüstü durum planı denetimi. 3

4 Sum? Neden Sum? Sistem danışmanlar için bir dayanak oluşturarak, sistemin güvenilirliği artırır. Sum kurumların ISO27001 risk analizi ve uyumluluk işlemlerini otomatikleştirerek, sertifikasyon öncesi ön hazırlık faaliyetlerinin süresini kısaltır ve hızlı sonuca ulaşılmasını sağlar. Sistem esnek bir yapıya sahip olup, iyileştirme çalışmaları ile analiz sonuçlarının iyileştirilmesine olanak tanır. Sum ile, risk analizinin kurum personeli tarafından yapılması sayesinde danışmanın buna benzer rutin işlere harcayacağı vakti azaltır. Standardın gerektirdiği bir rapor olan Risk İşleme Planı ve Uyumluluk Bildirgesi(SOA) dokümanlarını hazırlamak çok zahmetlidir. Sum, Risk analizi sonuçları doğrudan Risk İşleme Planı ve Risk İşleme Planında uygulanmakta olan maddeler doğrudan Uyumluluk Bildirgesi maddelerini oluşturup ISO standardına uygun planların hazırlanmasını sağlar. Tüm süreçlerin Sum tarafından yönlendirilmesi sayesinde danışmanın sadece risk analizini doğrulama ve iç denetim aşamalarında bizzat sürece dâhil olması yeterlidir. Web tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde kurum yöneticileri ve danışmanlar sistemleri uzaktan izleyebilir, anlık varlık envanterini, analiz sonuçlarını ve raporları görüntüleyebilir. ISO Bilgi güvenliği sistemini kurmuş firmalarda, kurulum sonrası süreçleri devam ettirmede yaşanan zorluklar en aza indirilir ve sistemin kolay işletilmesi sağlanır. Sum ile bir önceki sene yapılan ISO27001 faaliyetleri, yapılması gereken işlemler rahatlıkla takip edilebilir. Böylece kurulan ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin devamlılığı uzmanlık gerektirmeden rahatlıkla sağlanır. Sum, tek analiz ile birçok standardın uyumu aynı anda sağlanır. Yeni standartlar ya da ihtiyaç duyulabilecek lokal standartlar modüller h a l i n d e e k l e n i p s i s t e m l e e n t e g r e edilebilmektedir. 4

5 Sum? Neden Sum? Zengin Ön Tanımlı Değerler, Yönlendirici Soru ve Kriterler Kitaplığı Varlık değerlendirme soru setleri 14 adet varlık üst grubu 102 adet varlık alt grubu 99 adet tehdit ifadesi 200 den fazla tehdit olasılığı yönlendirme sorusu 328 adet zaafiyet ifadesi Her bir zaafiyet ile ilişkilendirilmiş ilgili ISO27002 Maddesi 160 dan fazla hazır risk cümlesi (tehdit, zaafiyet ve ISO maddeleri ile ilişkilendirilmiş) 1097 adet ISO27002 maddeleri ile ilişkilendirilmiş İç denetim rehber soru seti Sum sayesinde kullanıcılar birden fazla standarda ait raporları ve belgeleri tek kullanıcı arayüzünden kolaylıkla alabilmekte, böylece firmaların standartlara uyumluluk çalışmaları merkezi bir yapı halinde yönetilebilmektedir. Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin yazılım y a r d ı m ı o l m a d a n k u r u l u m s o n r a s ı devamlılıklarının sağlanamaması, karşılaşılan en önemli problemlerden biridir. Sum çözümü ile kullanıcılar kullanımı kolay kurulum sihirbazı yapısı ile uzmanlık ve ileri seviye eğitim gerektirmeden risk analizi ve risk değerlendirme yapabilmektedirler. Sum daha az emek ile daha kısa sürede kurulum sağlayarak müşteri memnuniyetini artırır. Sum ile tüm risk analizi, standarda uyumluluk çalışmaları ve kurulan BGYS nin işletilmesi düşük maliyet ile uzman olmayan personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu ç a l ı ş m a l a r ı f i r m a i ç i p e r s o n e l gerçekleştirebileceği için zamandan ve maliyetten büyük ölçüde tasarruf edilir. Sum ürünü standardına uygun risk analizi ve bilgi güvenliği yönetim sistemi çözümü sunduğu gibi diğer standartları da içerecek şekilde yapılandırılabilmektedir. Böylece tek çalışma ile pek çok standardın sertifikasyonu yapılabilmektedir. Sum, kullanıcılar için bir yol haritası niteliğinde olup, çok detaylı ya da hatalı risk analizi sonucu sistemin karmaşık ve yönetilemez hale gelmesini engeller. Manuel risk analizi çalışmaları sırasında en çok karşılaşılan problemlerden biri, risk analiz çalışmalarının yapılması aşamasında çok fazla dallanarak dağınık, sonuca ulaşılamaz ve yönetilemez bir risk analizi çalışmasının ortaya çıkmasıdır. 5

6 Nedir? Sum Nedir? Sum, yönetişim, bilgi güvenliği, uyumluluk yönetimlerini ve denetim sistemlerini içeren, kurumun bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) otomasyonunu sağlayan bütünleşik bir yazılım çözümüdür. Sum, Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulum, uyumluluk, sertifikasyon ve denetleme süreçlerini kolaylaştırır. Sum aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır: Sum Sum Risk Yönetimi, bilgi sistemleri üzerinde (manüel ve otomatik olarak sisteme girişi yapılmış varlıklar) oluşabilecek risklerin belirlenmesinde ve risk işleme planının hazırlanmasında kullanılır. Sum Bilgi sistemlerinin bilgi güvenliği sertifikasyon (ISO 27001, PCI) uyumluluklarının kontrolünün yapılması ve ilgili raporların üretilmesi Uyumluluk Modülü ile sağlanır. Dokümanların saklanması, versiyonlanması, onaylanması, takibi, erişim kontrolü gibi doküman yönetimi işlemleri Sum Uyumluluk ile yapılmaktadır. Sum Risk Yönetimi Uyumluluk Denetim Sum Denetim, bilgi sistemlerinin bilgi güvenliği yeterlilik seviyesinin ISO ve PCI uyumluluğu açısından denetleyerek, sürekli olarak güncel tutulması ve geliştirilmesini sağlar. 6

7 RİSK ANALİZİ SİHİRBAZ RİSK İŞLEME PLANI SİHİRBAZ UYGULANABİRİLİRLİK (SOA) BİLDİRGESİ OTOMATİK FARK ANALİZİ OTOMATİK Süreçlerin büyük bir bölümü otomatik yürütülüp, kalan süreçler de sihirbaz yardımı ile yönlendirildiği için eğitim v e u z m a n l ı ğ a g e r e k duyulmadan kısa sürede ve az emekle ISO27001 süreci tamamlanabilmektedir. DENETİM SİHİRBAZ 7

8 Risk Yönetimi Sum Risk Yönetimi Sum Risk Yönetimi, bilgi sistemleri üzerinde (manüel ve otomatik olarak sisteme girişi yapılmış varlıklar) oluşabilecek risklerin belirlenmesinde kullanılır. Zafiyet ve riskler ile ilgili raporların hazırlanarak, bu raporlara göre zafiyeti giderilen ve giderildiği bildirilen sistemler üzerinde tekrar gerekli kontrollerin yapılmasını sağlar. Eğitim gerektirmeyen soru bazlı risk analizi, Ön tanımlı varlık-tehdit-zafiyet ağacı ile uzmanlık ihtiyacının azaltılması, Çok sayıda risk analistinin paralel ve esnek çalışabilmesi, Risk analizi çalışmalarının merkezi olarak izlenebilmesi, Risk analiz tarihçesini tutabilme, farklı zamanlar ve birimler arasında karşılaştırma yapabilme, Teknik açıklıklarla (zafiyetlerle) IP tabanlı varlıkları ilişkilendirerek risk analizini somutlaştırma ve kolaylaştırma, Ön tanımlı riskler için seçilmiş bilgi güvenliği kontrolleri ile risk işleme planı ve uygulanabilirlik bildirgesi elde etme, Risk işleme planı sorumluluklarının atanması ve merkezi takip olanağı, Varlık ve risk bilgilerine erişim için kısıtlanabilir erişim hakları, Verimli kontrol yatırım stratejilerinin belirlenebilmesi için analiz sonuçlarının farklı perspektiflerden raporlanması. 8

9 Uyumluluk Sum Uyumluluk Bilgi sistemlerinin bilgi güvenliği sertifikasyon (ISO 27001, PCI) uyumluluklarının kontrolünün yapılması ve ilgili raporların üretilmesi Uyumluluk Modülü ile sağlanır. Dokümanların saklanması, versiyonlanması, onaylanması, takibi, erişim kontrolü gibi doküman yönetimi işlemleri Sum Uyumluluk ile yapılmaktadır. Risk işleme amacıyla seçilen ISO27002 maddeleri için hazır jenerik politika ifadeleri ile hızlı politika geliştirme, Doküman ve kayıt yönetim altyapısı Doküman değişiklik talep yönetimi Güvenlik olay ve güvenlik zafiyetlerinin yönetimi Güvenlik olay ve güvenlik zafiyetleri ile ilgili görev ataması, DÖF takibi Güvenlik olay ve güvenlik zafiyetlerinin varlıklarla ilişkilendirilebilmesi ve risk analizi ne girdi sağlaması Temel BGYS aktivitelerinin ve ISO27001 gerekliliklerinin takibi ile standarda uyum güvencesi Temel PCI gerekliliklerinin takibi ile standarda uyum güvencesi Test prosedürleri ve yapılacak işlerin ilgili personele atanması Görevlerin zamanında yapılıp yapılmadığının izlenebilmesi Güvenlik politika değişikliklerinde ilgili personeli otomatik bilgilendirme Anket yöntemi ile politika belirlenmesinde personel katılımının sağlanması 9

10 Denetim Sum Denetim SumGrc Denetim, bilgi sistemlerinin bilgi güvenliği yeterlilik seviyesinin ISO ve PCI uyumluluğu açısından denetleyerek, sürekli olarak güncel tutulması ve geliştirilmesini sağlar. BGYS iç tetkikleri için kapalı uçlu soruları barındırması ve ilgili kişilere atanmasını destekler, bu şekilde uzaktan iç tetkik (ya da iç tetkike hazırlık) gerçekleştirilebilmesini sağlar, tetkik maliyetini azaltır, İç tetkikler sırasında kapsam içindeki ilgili süreçlere ilişkin doküman ve kayıtların yüklenmesini destekler, bu şekilde hem iç tetkikin güvenilirlik düzeyini artırır hem de dış tetkike hazırlık konusunda güvence sahibi olunmasını sağlar, İç tetkikler sırasında belirlenen uyumsuzlukların gerektirdiği düzeltici / önleyici faaliyetlerin belirlendikten sonra ilgili kişilere atanmasını destekler, bu şekilde düzeltici önleyici faaliyet durumlarının merkezi olarak izlenmesine imkân tanır, Uyumlu ve uyumsuz cevapları katılımcı, kontrol kategorisi, kontrol bazında listelemeyi, yönetici özeti oluşturmayı kolaylaştırmak için grafik raporlamayı destekler, bu şekilde iç tetkik raporlamasını pratikleştirir. 10

11 Nedir? ISO27001 Nedir? ISO standardı, firmanın mevcut iş riskleri bağlamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulması, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili gereklilikleri tanımlar. Firmalar için BGYS sistemini kurmak, güncelliğini sağlamak ve tutarlı olarak sürdürebilmek oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. Yazılımla, bu sürecin kolaylaştırılması, hızlandırılması ve tutarlı bir şekilde sürdürülmesi hedeflenmiştir. Bilgi güvenliği, bilgileri izinsiz erişimlerden, kullanımından, ifşa edilmesinden, yok edilmesinden, değiştirilmesinden veya hasar verilmesinden koruma işlemidir. Yönetim sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir. BGYS, bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. ISO standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. Bu standart, dokümante edilmiş bir BGYSyi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar. Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir. 11

12 Kimdir? BTT Kimdir? BTT Bilgi Teknoloji Tasarım Limited Şirketi 1999 yılından bu yana Ar-Ge tabanlı ürün geliştirmekte olup, kuruluşundan bu yana Yasal Uygulama Birimleri, Hükümet İstihbarat Ajansları, Acil Servisler ve Finansal kuruluşlar için çeşitli ürünler geliştirmiştir. Firmamızın gücü kuruluşundan bu yana sahip olduğu yenilikçi yaklaşımına, işbirlikçi kültürüne, ekonomik ürün stratejisine ve yüksek müşteri memnuniyeti hedefine dayanmaktadır. AR-GE faaliyetleri için üniversite ile işbirliği konusunda uygun bir bölge olan ODTÜ Teknokent'te faaliyet göstermektedir. Silikon Blok No: Bk37 ODTÜ Teknokent, Ankara - Türkiye

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi VERSİYON 1.0 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu ANKARA Ocak 2014 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi. İç Denetim Koordinasyon Kurulu Taslak Kamu BT Denetimi Rehberi ç Denetim Koordinasyon Kurulu Ekim 2013 çindekiler Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi Hakkında... 4 Giriş... 4 Rehberin Yapısı ve Özellikleri... 5 1. Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri 2 İçindekiler Kontrollerin dönüşümü ve güvencesi İç denetim Bilgi ve kontrol güvencesi hizmetleri Sürdürülebilirlik ve iklim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ İzmir/25.11.2014 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26643 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARDA BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİNDE ESAS ALINACAK İLKELERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük faaliyetleri esnasında oluşabilecek risklerin

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı