FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR"

Transkript

1 FĠKRĠ VE SINAĠ HAKLAR Doç. Dr. Serkan BOYAR Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi Nisan Eğirdir-Isparta

2 Patent, Marka ve Tasarım Nedir? FĠKRÎ VE SINAĠ MÜLKĠYET HAKLARI Telif Hakları Sınai Haklar Sanat Eserleri Patentler Yapıtlar Markalar Edebiyat Eserleri Endüstriyel Tasarımlar Coğrafi ĠĢaretler Film ve Sinema Eserleri Bilgisayar Programları Entegre Devreler Yeni Bitki Türleri Fikrî Haklar

3 Fikrî Mülkiyet Tanımı Fikrî mülkiyet terimi bir bütün halinde bilgisayar programları ile veri tabanlarını da içerecek şekilde fikir ve sanat eserlerini, patentler ve faydalı modelleri, tasarımları, elektronik devrelerin topografyalarını, dijital iletişimleri, yeni bitki türlerini, markaları, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretleri, coğrafi ad ve işaretleri ve açıklanmamış bilgileri kapsar. Prof. Dr. Ünal TEKİNALP Fikrî Mülkiyet Hukuku

4 Fikrî Mülkiyet ve Ülkelerin GeliĢmesi Fikrî mülkiyetin korunması ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri de artar. Dünyadaki İlk Uygulamalar Patentler 1674 İngiltere 1790 ABD 1791 Fransa 1815 Rusya 1864 İtalya 1877 Almanya 1879 Osmanlı 1885 Japonya Markalar 1857 Fransa 1870 ABD 1871 Osmanlı 1874 Almanya 1875 İngiltere 1884 Japonya Tasarımlar 1711 Fransa 1787 İtalya 1787 İngiltere 1842 ABD 1876 Almanya 1888 Japonya 1995 Türkiye

5 Japonya Nerede Biz Neredeyiz? Japonya da 1885 te yıllık başvuru 425 adet, 1941 de 19,997 adet, 1945 te 4,258 adet, patent başvurusu vardır. Türkiye de ortalama yılda 3,000 adet baģvuru vardır.

6 Fikrî Mülkiyet Hakları Neden Önem Kazandı? Uluslararası ticaretin artması Rekabetin artması Her türlü fikrî ürünün rekabet alanında kullanılması Rekabetin korunması için fikrî ürünün de korunma ihtiyacı

7 Ar-Ge kuruluģunu en çok ilgilendiren alanlar 1. Dereceden Öncelikler Markalar Patentler Tasarımlar 2. Dereceden Öncelikler Coğrafi işaretler Entegre devreler Yeni bitki türleri Telif hakları Yurt içi fikrî mülkiyet yönetimi Yurt dışı fikrî mülkiyet yönetimi

8 Marka Tescil Süreci Marka Ön AraĢtırma TPE YE MÜRACAAT TPE ġekġlsel ĠNCELEME 556 SAYILI KANUNA GÖRE ĠNCELEME Yayın kararı Kısmi Red Red BÜLTENDE YAYIN BELGE KARARI Tescil Sonrası ĠĢlemler BaĢvuru ve Tescil ĠĢlemleri

9 Marka koruma süresi Markalarda koruma süresi 10 yıldır 10 yılda bir yenilenerek sonsuza kadar! Yaşayabilir.

10 Dünya da patent dünyadaki teknik bilginin %80 i patent 100 milyon patent dokümanı 4 milyondan fazla geçerli patent her yıl patent baģvurusu

11 Türkiye de Durum Ne? Patent BaĢvuru Sayısı Yerli Yabancı

12 Patent her yerde geçerli midir? Patentler ULUSALDIR! Her patent sadece alındığı ülkenin sınırları içinde geçerlidir..!

13 BuluĢ ve patent Patent Nedir? Patent, buluşlara verilen bir koruma belgesidir. BuluĢ Nedir? Buluş, insanların aklına kolay kolay gelmeyen kaçık! fikirler değildir. BuluĢ, teknik bir problemin çözümüdür. BuluĢlar magazinsel olarak algılanmamalıdır.

14 BuluĢun teknik tanımı "teknik bir sorunu ortaya koyan ve teknik bir çözüm yolu gösteren bir fikir ürünüdür.

15 PATENT nedir? Buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkıdır.

16 PATENT nedir?

17 Patent Verilebilirlik ġartları? YENĠLĠK - başvurudan önce yayınlanmamış veya kamuya açıklanmamış olmak BULUġ BASAMAĞI ĠÇERMESĠ tekniğin bilinen durumunu aşmak (buluşun ait olduğu teknik alanda uzman bir kişinin bilgisi dahilinde olmaması) SANAYĠYE UYGULANABĠLĠR OLMASI Birden çok üretilebilir veya tekrar edilebilir olmak

18 Patent Koruması Neleri Ġçermez? Patent alamayacak yenilikler Keşifler, bilimsel teoriler ve matematik metotları Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan usul ve kurallar Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan ürünler, bilgisayar yazılımları Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

19 Yapılan Yenilikler Nasıl Koruma Altına Alınacaktır? Yeni olan, sanayiye uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunu aşan buluşlar (yenilikler) patent çeşitlerinden herhangi biri ile korunmalıdır. Ġncelemeli Patent, 20 yıl koruma İncelemesiz Patent, 7 yıl koruma Faydalı Model, 10 yıl koruma

20 Patent BaĢvurusu ve Süreçleri Patent Dosyası Hazırlanması TPE YE MÜRACAAT TPE ġekġlsel ĠNCELEME ULUSLARARASI ARAġTIRMA BÜLTENDE YAYIN ULUSLARARASI ĠNCELEME BELGE KARARI Tescil Sonrası ĠĢlemler BaĢvuru ve Tescil ĠĢlemleri

21

22 Faydalı Model Nedir? Küçük Patent- Basit buluģlar Maliyeti Düşük Koruma Süresi Hızlı İnceleme Yok

23

24 Faydalı Model Verilebilirlik ġartları? YENİLİK SANAYİYE UYGULANABİLİR OLMASI

25 Faydalı Model Verilemeyecek Konular? Kimyasal Maddeler Usuller

26

27

28

29

30

31

32 Tasarım Görsel duyularla hissedilebilen bir ürünün tümü veya bir parçasındaki yenilik olarak tanımlanabilir.

33 Tasarım Dosyası Hazırlanması Tescil Sonrası İşlemler Tasarım BaĢvurusu ve Süreçleri TPE YE MÜRACAAT TPE ġekġlsel ĠNCELEME BÜLTENDE YAYIN BELGE KARARI Başvuru ve Tescil İşlemleri

34 Tasarımlarda Koruma Süresi ve Yenilemeler Tasarımlarda koruma süresi 5 yıldır 5 yılda bir 4 kez yenilenerek koruma süresi 25 yıla kadar uzatılabilir.

35 Taklit Örnekleri Taklit

36 TÜBĠTAK ın patent konusu ile iliģkisi TÜBĠTAK ın kuruluģu : 1963 Ġlk patent baģvurusu : Tescil Tarihi : US pdf KONUSU : Sodyum Borat Çözeltilerinin Elektrolizi ile Borik asit ve Sodyum Hidroksit Üretimi Süresi dolsun veya dolmasın bugüne kadar TÜBİTAK adı altında yapılan Toplam PATENT VE FAYDALI MODEL başvurusu sayısı :68+5

37 TÜBĠTAK ın patent konusu ile iliģkisi Bir Buluş Sahibinin Patentinin Lisanslanmasından Elde Edebileceği Maddi Değer: Lisans Bedelinin %50 sine kadar

38 TÜBĠTAK -Fikri Hakların Mevcut Durumu: TÜBĠTAK tarafından yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan eser, buluģ, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün üzerindeki haklar Kuruma aittir. Kurum desteği ile yürütülen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar sözleģmeyle düzenlenir. Kuruma ait fikri hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde ellisi yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri ürün sahibine verilir. TÜBİTAK Kanunu madde 21

39 Projeler

40 Projeler

41 KATILIMINIZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER Doç. Dr. Serkan BOYAR Bu sunumda TÜBĠTAK, TPE, EBĠLTEM, ÜSAMP, DENGE PATENT gibi kuruluģlar tarafından hazırlanan kaynaklardan yararlanılmıģtır. Tarım Bilimlerinde Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi Nisan Eğirdir-Isparta

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ÖĞRENCİLER İÇİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Benzersiz bir buluş son derece zordur. Emek ve zaman harcanarak ortaya konulan buluşu korumak ise bazen çok daha önemlidir. Buluşunuz her ne olursa olsun,

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ

PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 27 Mayıs 2011 Fatih KARAHAN Patent Uzmanı fatih.karahan@turkpatent.gov.tr İÇERİK Fikri mülkiyet hakları Patent sistemi

Detaylı

PATENT SİSTEMİ VE PATENT

PATENT SİSTEMİ VE PATENT PATENT SİSTEMİ VE PATENT ÖN ARAŞTIRMASI «TEZ KONULARININ PATENTLENEBİLİRLİĞİ» Esra YARDIMOĞLU, MSc. Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili esra.yardimoglu@hacettepe.edu.tr İçerik 1. Bölüm: Fikri Sınai

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Mühendislik Dekanları Konseyi Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Prof. Dr. Habip ASAN TPE Başkanı 28/11/2008 1/55 Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz TOBB-ETU Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Patent Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Patent Alma İşlem Basamakları Ek 4 PATENT/FAYDALI MODEL BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum İşlem Masrafı : Türk Patent

Detaylı

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır.

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır. FİKRİ KRİ VE SINAİ SINAİ HAKLAR ÇIKIȘ IKIȘI VE ORTAK ÖZELLİ ZELLİKLERİ KLERİ FİKRİ HAKLAR, MATBAA VE ÇOĞALTMA İLE BİRLİKTE, SINAİ MÜLKİYET MAKİNELEŞME VE BUNA BAĞLI ENDÜSTRİYEL YAŞAMLA, ŞEHİR VE KENT YAŞAMI

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ?

FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ? FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ; NASIL YÖNETİLMELİ? 08.10.2013 M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu TÜBİTAK-TEYDEB Fikirden Gerçeğe: Ar-Ge, Yenilik ve TÜBİTAK Destekleri Semineri FİKRİ HAKLAR: NEDEN ÖNEMLİ;

Detaylı

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR

Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU. 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul. GRAFİK / TASARIM Seyit BOR Kâr Getiren Patent Stratejileri PATENTLE KAZANMAK! Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 3. BASKI Ocak 2011, İstanbul GRAFİK / TASARIM Seyit BOR BASKI ve CİLT Fazilet Neşriyat www.fazilet.com.tr Av. Ali ÇAVUŞOĞLU Genel Müdür/Marka

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU MART 2014 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2177 Basım Yeri : Adres : Telefon : Faks E-mail : İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 UYARILAR İşlem Formları 2 2 Süreli İşlemler 2 Yıllık Ücret

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU Mart 2012 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2177 Basım Yeri: Adres: Telefon: Faks: E-mail: İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 UYARILAR 2 İşlem Formları 2 Süreli İşlemler 2 Yıllık Ücret Ödemeleri

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim Türk Dil Kurumu Sözlüğü Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim 1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Detaylı

İnsan sağlığı için özel bir önemi olan ilacın patent konusu olması uzun yıllar tartışılmıştır. Bir buluş niteliği taşıyan

İnsan sağlığı için özel bir önemi olan ilacın patent konusu olması uzun yıllar tartışılmıştır. Bir buluş niteliği taşıyan Özcan Büyüktanır / Hacettepe Hukuk Fak. Derg., 2(2) 2012, 76 88 Türk Hukukunda İlaç Patentine Genel Bakış Araştırma Burcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR* *Dr., Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Entegre devre topografyaları ilk kez, doğduğu ve yoğun gelişme yaşadığı ABD de korunmaya başlamıştır. Sonra TRIPS e taraf

Detaylı

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI UğurG.YALÇINER T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanı Buluşların sanayiye kazandırılması ve buluş

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri Fikri ve Sınai Haklar Nelerden Oluşur? FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Fikri Haklar Sanat Eserleri Yapıtlar Bilgisayar Programları Sınai Haklar

Detaylı

Bakanın Mesajı... Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Bakanın Mesajı... Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayfa 2 Bakanın Mesajı... Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı Teknolojik ilerlemenin ve yenilikçi çalışmaların, ekonomik büyümenin anahtar unsurları haline geldiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu durum, yeniliklerin

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK PROGRAMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu,

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nu (TÜBİTAK), Kurumu Bilim Kurulu nu, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU NCA KURUM DIŞINA VERİLEN HİZMETLERİN BEDELİNİN TESPİTİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (*) Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ *

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ * Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, 2005, ss.11 30 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI: TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ ve GOÜ LER AÇISINDAN ÖNEMİ * Alkan SOYAK MÜ. İİBF. İktisat Bölümü, Öğretim

Detaylı

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA Patent nedir? Patent, tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen belgedir. Buluş

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

SORULARLA PATENT MEVZUATI

SORULARLA PATENT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın N 1996-25 SORULARLA PATENT MEVZUATI Hazırlayan Arzu Yurtman İSTANBUL Kitabın her hakkı ISTANBUL TİCARET ODASI'na ait lup, İSTANBUL TİCARET ODASI'nm ve yazar ismi belirterek

Detaylı