FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın Gültekin"

Transkript

1 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Avukat Barkın n GültekinG

2 Fikri MülkiyetM Hakkı Nedir? Kişinin inin her türlt rlü fikri emeği i sonucu meydana gelen ve fikrin vücut v bulduğu u unsurlar üzerinde hukuken korunan haklardır. r.

3 ÖZELLİKLERİ SOYUT OLMASI ÜLKESEL OLMASI MUTLAK HAK OLMASI SÜRELİ OLMASI UNSURDAN BAĞIMSIZ OLMASI

4 ÇE İTLERİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TÜRLERİ FİKRİ HAKLAR SINAİ HAKLAR 5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU NDA DÜZENLENMİ OLAN ESER SAHİPLİĞİNDEN KAYNAKLANAN VE BUNLARLA BAĞLANTILI HAKLAR Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaret, Entegre Devre Topografyaları, Yeni Bitki Çeş. üzerinde Islahçı Hakları

5 FİKİR R VE SANAT ESERLERİ İLİM M VE EDEBİYAT ESERLERİ MUSİKİ ESERLERİ GÜZEL SANAT ESERLERİ SİNEMA ESERLERİ

6 ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR MALİ HAKLAR MANEVİ HAKLAR 1) İ LEME HAKKI 2) ÇOĞALTMA HAKKI 3) YAYMA HAKKI 4) TEMSİL HAKKI 5) UMUMA İLETİM HAKKI 1) Umuma Arz Salahiyeti 2) Adın Belirtilmesi Salahiyeti 3) Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetme Hk. 4) Eser Sahibinin Malik ve Zilyede Karşı Hk.

7 SINAİ HAKLAR Patent Faydalı Model Marka Endüstriyel Tasarım Coğrafi İşaret Entegre Devre Topografyaları Yeni Bitki Çeşitleri Üzerinde Islahçı Hakları

8 COĞRAF RAFİİ ARET Coğrafi İşaret ( 555 sayılı KHK md:3/1 ): Belirgin bir niteliği, i, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin k kenin bulunduğu u bir yöre, y alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. i

9 ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanan ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntülerdir.

10 YENİ BİTKİ ÇE İTLERİNE AİT T ISLAHÇI I HAKLARI Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına na İlişkin 5042 sayılı Kanun Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına na Dair YönetmelikY

11 PATENT VE FAYDALI MODEL Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre s üretme, kullanma ve satma hakkıdır. Buluşlar lar faydalı model belgesi veya patent ile korunurlar.

12 PATENT VE FAYDALI MODEL PATENT A) Yenilik B) Tekniğin in Bilinin Durumunun Aşımı C) Sanayiye Uygulanabilirlik 20 Yıl Y l (İncelemeli)( 7 Yıl Y l (İncelemesiz)( FAYDALI MODEL A) Yenilik B) Sanayiye Uygulanabilirlik 10 YılY

13 PATENT SAHİBİNİN N HAKLARI Patent Sahibi AşağıA ğıdaki Eylemleri Engelleme Hakkına Sahiptir. X X X Ürünün üretilmesi, satılmas lması,, kullanılmas lması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için i in kişisel isel ihtiyaçtan tan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması; Patent konusu olan bir usulün n kullanılmas lması; Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satış ışa a sunulması veya kullanılmas lması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için i in kişisel isel ihtiyaçtan tan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.

14 PATENTİN N FAYDALARI Çaba ve zaman harcanmış fikri bir yaratımın n karşı şılığının n alınmas nması, Yaratımlara koruma verilerek bunun gibi bir çok çaba ve sanayi gelişimi imini i teşvik, Bilginin yaygınla nlaştırılması ve açıklanmasa klanması

15 ENDÜSTR STRİYEL TASARIM Tasarım m = Bir ürünün n tamamının n veya bir parças asının çizgi, şekil, renk, biçim, im, doku, malzemenin esnekliği i veya süslemesi slemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen lanabilen çeşitli özelliklerinin oluşturdu turduğu u görünümdg mdür.

16 KORUNMA ARTLARI 1) Yenilik 2) Ayırt Edici Nitelik VE SÜRESS RESİ 5 yıl y l + 25 yıly

17 MARKA Marka, bir teşebb ebbüsün n mal veya hizmetlerini bir başka teşebb ebbüsün n mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlamas laması koşuluyla, kişi i adları dahil, özellikle sözcs zcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların n biçimi imi veya ambalajları gibi çizimle görüntg ntülenebilen veya benzer biçimde imde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen labilen her türlt rlü işaretlerdir.

18 MARKA TÜRLERT RLERİ 1) Ticaret Markası 2) Hizmet Markası 3) Ortak Marka 4) Garanti Markası

19 MARKA NASIL KORUNUR? 1) TESCİL 2) KULLANIM 3) TAKİP Markalar istisnai durumlar haricinde sadece tescil edildikleri sınıf s f yönünden y nden korunurlar.

20 MARKA SEÇERKEN: ERKEN: 1) Kuvvetli marka 2) Araştırma rma 3) Tercüme ve tranliterasyon

21 TE EKK EKKÜRLER Avukat Barkın n GültekinG