Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Patent Enstitüsü. 16 Aralık 2013 KONYA"

Transkript

1 Türk Patent Enstitüsü 16 Aralık 2013 KONYA

2 Marka Kavramı & Marka Tescili Mustafa GENÇER Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yrd.

3 Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Tescil Süreci Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması Marka Hakkının Sona Ermesi Uluslar arası Marka Tescili Sıkça Sorulan Sorular İstatistikler Soru&Cevap 3

4 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI Eser Sahibinin Hakları (Telif Hakları) Bilim ve Edebiyat Eserleri Müzik Eserleri Güzel Sanatlar Sinema Eserleri Bilgisayar programları v.b. Sınai Haklar Patentler Markalar Tasarımlar Coğrafi İşaretler Bu haklar Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmektedir. 4

5 Marka Nedir? (Hukuki Tanım) Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen her türlü işaretleri içerir.!!ticaret ünvanı marka değildir. 5

6 Buna göre; Kişi adları ve sözcükler Şekiller, logolar Renk kombinasyonları Harfler Sayılar Sloganlar Kirlenmek güzeldir (OMO) 6

7 Marka kalite simgesi olarak kullanılabilir. Tüketici tercihlerini etkiler. Marka, benzer ürünler arasından tercih yapmamızı sağlayan anahtardır. Marka imajdır. Neden Marka?

8 Neden Marka Koruması? Marka koruması sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını ve tecavüzü (haksız rekabet ve taklit) engelleme hakkı verir. Haksız rekabet ve taklitçiliğe karşı etkili bir yoldur. Şirketin varlığıdır ve devir, lisans gibi işlemlere konu olarak şirkete ek gelirler sağlayabilir.!!! MARKA KORUMASI TESCİL YOLUYLA ELDE EDİLİR. 8

9 Apple, Meksika daki yerel bir şirketle girdiği marka adı davasını kaybederek, 115 milyonlu ülkede iphone satma hakkını da yitirdi Mahkeme, Meksika nın telekomünikasyon şirketlerinden ifone ile iphone un çok benzer bir isme sahip olduğuna karar vererek, iphone un satışını durdurdu. Meksikalı şirket, ifone isminin hakkını 2003 yılında satın almıştı. APPLE İSİM DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA ifone, mahkemeden çıkan kararla da yetinmeyerek, marka adı benzerliği nedeniyle Apple dan tazminat talep etti. Analistler, Apple ın tazminat ödemesi halinde Meksika daki iphone satışlarından elde ettiği gelirin yüzde 40 ını kaybedebileceğini belirtti. Kaynak:Milliyet 05/12/12

10 Brand Finance Türkiye

11 Marka Tesciline İlişkin Bilgiler Türkiye de tescile tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü dür. (TPE) Marka tescil başvuruları TPE ye yapılır. İlgili mevzuat: 556 sayılı KHK ve 556 sayılı KHK nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik 11

12 Marka Tesciline İlişkin Bilgiler Marka tescili, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar (ülkesellik ilkesi) Marka tescili, başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık süre için koruma sağlar. Bu süre yenilenme ücreti yatırılması şartıyla sonsuza dek sürebilir...!!! Ücretler için Bkz: 12

13 KORUMADAN YARARLANACAK KİŞİLER Tescille sağlanan marka korumasından yararlanabilecek kişiler: T.C. sınırları içerisinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile Uluslararası anlaşmalar gereğince başvuru yapma hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiler 13

14 TESCİL ENGELLERİ Mutlak ret nedenleri: başvurusu yapılan kelimenin/şeklin kendisinden kaynaklanan ret nedenleri Nispi ret nedenleri: başvurusu yapılan kelimenin/şeklin üçüncü kişilerin önceki marka haklarıyla çatışması ortaya çıkan ret nedenleri

15 Mutlak Red Nedenleri Ayırt edici niteliği bulunmayan işaretler (7/1-a) A KOLTUK mobilyalar için 15

16 Mutlak Red Nedenleri Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar (7/1-b) ALTERA Alterra 16

17 Benzerlik araştırması: 17

18 18

19 Mutlak Red Nedenleri Başvuruya konu ürün/hizmetlerle ilgili olarak cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak, karakteristik özellik belirten işaretler (tanımlayıcı işaretler) (7/1-c) Diabetic YÜZÜK GIDA GİYİM AMASYA ELMA 19

20 Mutlak Red Nedenleri Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat vb. grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler (7/1-d) Tıp Merkezi TAX FREE SHOPPING INTERNET CAFE 20

21 Mutlak Red Nedenleri Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucunu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler (7/1-e) 21

22 Mutlak Red Nedenleri Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar (7/1-f) AHMET ÇOCUK ÜRÜNLERİ Ancak eşya listesinde silahlar var Ancak ürün böcek ilacı 22

23 Mutlak Red Nedenleri Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış, devlete ait hükümranlık işaretleri, bayraklar, resmi kontrol ve garanti işaretleri (7/1-g) UNESCO 23

24 Mutlak Red Nedenleri Halka mal olmuş, tarihi, kültürel değerler içeren markalar (7/1-h) ATATÜRK MEVLANA YUNUS EMRE 24

25 Mutlak Red Nedenleri Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalarla aynı veya benzer markalar (7/1-ı) 25

26 Mutlak Red Nedenleri Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar (7/1-j) KUR AN-I KERİM 26

27 Mutlak Red Nedenleri Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar (7/1-k) Yasa dışı örgüt adları, işaretleri Genel ahlaka aykırı kelimeler, semboller 27

28 Marka Tescil Süreci Başvuru Yayın kararı İnceleme Yayın Red/kısmi red kararı Karara İtiraz Yayına İtiraz Tescil 28

29 Marka Tescil Süreci : Başvuru Başvuru Türk Patent Enstitüsü ne (TPE) yapılır. Gerekli belgeler? Başvuru formu (TPE-M- 101) Marka örneği Marka başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi Kimler tarafından? Ne şekilde? Gerçek veya tüzel kişilerce (şahsen ya da marka vekili aracılığıyla) 45 adet ürün/hizmet sınıfı sınıflar ürün sınıflar hizmet Elden, posta yoluyla veya elektronik imza sahibi kişiler tarafından çevrimiçi (online) başvuru yoluyla yapılabilir. (www.tpe.gov.tr) 29

30 Marka Tescil Süreci : İnceleme Başvuru İnceleme Şekli inceleme - Başvuru şartlarına uygunluk -Eksiklik yoksa marka tescil başvurusu başvurunun Enstitüye verildiği tarih, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. -Eksik varsa 2 aylık süre verilir. Esasa dair inceleme - Şekli eksiklik yoksa ya da tamamlanmışsa başlar - Mutlak red nedenleri yönünden inceleme (7nci madde incelemesi) 30

31 Marka Tescil Süreci : Karar ve Yayın Başvuru İnceleme Red/kısmi red kararı Yayın kararı Yayın MUTLAK RED NEDENLERİ YÖNÜNDEN İNCELEME SONUCU TPE; Başvurunun Resmi Marka Bülteninde yayınlanması (Yayın) ; veya Bir kısım mal/hizmetler için reddi (Kısmi Red); veya Tüm mal/hizmetler için reddi (Tam Red) yönünde karar verir. Enstitünün başvuruya ilişkin kararı sonrasında itiraz süreci başlar. 31

32 Marka Tescil Süreci : İtiraz Başvuru İnceleme Red/kısmi red kararı Karara İtiraz Yayın kararı Yayın Yayına İtiraz - Yayınlanan bir başvuruya üçüncü kişiler 3 aylık süre içinde itiraz edebilir. - TPE İtirazlar birimi inceler. -Red/kısmi red kararına karşı başvuru sahibi 2 aylık süre içinde itiraz edilebilir. - TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YIDK) inceler. 32

33 Üçüncü Kişi Görüşleri KHK 34. Mad. 7nci maddeye göre markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşler. Bu kişiler Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamazlar. Haklı bulunması durumunda kısmen veya tamamen red. 33

34 Marka Tescil Süreci : Tescil Başvuru Yayın kararı İnceleme Yayın Red/kısmi red kararı Karara İtiraz Yayına İtiraz Tescil Noksanlar için 2 aylık süre 34

35 Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması Tescilli bir marka; Devrolunabilir, Miras yolu ile intikal edebilir, Lisansa konu olabilir Rehin edilebilir İşletmeden bağımsız olarak haciz edilebilir Teminat olarak gösterilebilir Bu işlemler yazılı şekle tabidir.. 35

36 Marka Hakkının Sona Ermesi Marka hakkı; Koruma süresinin dolması ve süresi içinde yenilenmemesi Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi (feragat) Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi hallerinde sona erer Markanın hükümsüzlüğünü, ilgili mahkemeden; zarar gören kişiler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi makamlar isteyebilir 36

37 Yurtdışı Marka Tescil Sistemleri a. Ülkesel Müracaatlar b. Topluluk Tescil Müracaatları i) WIPO Madrid Protokolü ii) CTM Avrupa Topluluk Markası iii) OAPI Afrika Topluluk Markası iv) ARIPO Afrika Bölgesel Fikri Haklar Org.

38 MADRİD SİSTEMİNİN AMACI a) Markaların tek bir başvuru yapılarak ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede (Protokol'e taraf ülkelerde) uluslararası tescilini sağlamaktır. b) Marka başvurusu yapıldıktan sonra yapılacak olan değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası sicile kaydedilmesini sağlamaktır. 38

39 MADRİD SİSTEMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR? Madrid Protokolü ne taraf olan bir ülkede a) gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşu olan veya b) o ülkede yerleşik olan veya c) o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir. 39

40 Madrid Sisteminin Avantajları Tek uluslar arası başvuru Tek dil (Fransızca, İngilizce veya İspanyolca) Tek Para Biriminde Tek ücret (İsviçre Frankı)

41 Madrid Sisteminin Avantajları 5 kıtada toplam 91 ülke Vekil tutma zorunluluğu yok Minimum formalite Marka portföyünü daha kolay yönetim

42 Madrid Anlaşması and Protokolü Ülkeleri 91 Üye

43 ULUSLARARASI İŞLEM SÜRECİ Sistem iki yönlü işlemektedir TPE ye yapılan başvurular Türkiye nin belirlenmiş akit taraf olduğu durum TPE aracılığıyla yapılan başvurular Türkiye nin Menşe Ofis olduğu durum 43

44 TPE aracılığıyla yapılan başvurular (Menşe Ofis) Türkiye de tescilli ya da başvuru halinde bir marka olması gerekir. Başvuru formu (MM2) doldurulmalıdır. Enstitüye hitaben yazılmış ve talebin içeriğini belirten dilekçe, Madrid Protokolü çerçevesindeki Enstitü içi işlem ücretinin ödendiğini gösterir belge, Vekille yapılması durumunda vekaletname veya daha önceki bir vekaletnameye atıf TPE ye ödenmesi gereken ücret: 220 TL 44

45 MM2 Formu TPE, MM2 formunun esas tescil veya başvuruya uygunluğunu inceler. Bu inceleme; Başvuru sahibi bilgileri (unvan, adres ) Başvuru yapma hakkı (tabiiyet, yerleşiklik, kuruluş) Marka örneği ve bilgileri (tescil tarihi/koruma tarihi) Eşya listesi (daraltılabilir genişletilemez) Diğer hususlar açısından yapılır. 45

46 Başvuruların TPE den WIPO ya iletilmesi Eksiği bulunmayan veya giderilen başvurular WIPO ya iletilir WIPO incelemesi yapılır Başvuruların, belirlenen akit taraf ofislerince kendi ulusal mevzuatları çerçevesinde incelenmesi ve verilen kararların WIPO aracılığıyla başvuru sahiplerine iletilmesi

47 Başvuru sahibi TPE aracılığıyla yapılan başvurular (Menşe Ofis) TPE Şekli İnceleme ücret esas tescil ya da başvuruya uygunluk mal ve hizmetler başvuru yetkisi Belirlenen ülkeler Uygunsuzluk WIPO ya bildirim

48 Sıkça Sorulan Sorular Bir markayı tescil ettirmek ne kadar zaman alır? Başvuruda şekli yönden eksiklik yoksa, inceleme sonucu yayın kararı verilmişse, yayına üçüncü kişiler tarafından herhangi bir itiraz gelmemişse 8-10 ay Tescil sürecinin toplam maliyeti ne kadardır? Tek sınıflı başvuru için : = 600 TL Her ek sınıf için: 150 TL Karara itiraz ücreti: 300 TL 48

49 Sıkça Sorulan Sorular Seçtiğim markanın, başkasına ait bir markayla aynı/benzer olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? TPE Enformasyon Dairesi: Marka benzerlik araştırması TPE Çevrimiçi İşlemler: Marka araştırma (www.tpe.gov.tr) 49

50 Tescil ettirdiğim marka ne kadar süre boyunca korunur? Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başlar 6 aylık süre Sıkça Sorulan Sorular 10 yılın bitiminde, süresi içinde talepte bulunulması ve yenileme ücretinin ödenmesi Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır 10 ar yıllık süreler için sınırsız kez yenilenebilir. 50

51 Markamı Türkiye de tescil ettirmekle yurt dışında da korumuş olur muyum? Hayır. Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar. Eğer markanın yurtdışında da korunması isteniyorsa, belirlenen ülke(ler)de de tescil edilmesi gerekir. Markamı başka bir ülkede nasıl tescil ettirebilirim? Ulusal yol: Her ülke için ayrı ayrı başvuru. Bölgesel yol: OHIM Sıkça Sorulan Sorular Uluslararası yol: Madrid Sistemi 51

52 İstatistik Yılları Arasında Marka Başvuru Sayıları Yıl Yabancı Madrid Yerli 52

53 İstatistik Yılları Arasında Marka Tescil Sayıları Yıl Yabancı Madrid Yerli 53

54 İlginiz için teşekkürler. TPE Sosyal Medyada; https://twitter.com/#!/tpekurumsal

55

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü CD TÜRK PATENT [ «] ENSTİTÜSÜ O www turkpatenl.gov ti Türk Patent Enstitüsü 01 Nisan 2015 ANKARA Marka Kavramı & Marka Tescili meiih.yeleii@ tpe.gov.tr CD TÜRK PATENT [] ENSTİTÜSÜ Sunum İçeriği Marka

Detaylı

TÜRİYE DEN BAŞKA ÜLKELERE MARKA TESCİL BAŞVURUSU (DOĞRUDAN ULUSAL BAŞVURU)

TÜRİYE DEN BAŞKA ÜLKELERE MARKA TESCİL BAŞVURUSU (DOĞRUDAN ULUSAL BAŞVURU) TÜRİYE DEN BAŞKA ÜLKELERE MARKA TESCİL BAŞVURUSU (DOĞRUDAN ULUSAL BAŞVURU) 1 TÜRKİYE YE DOĞRUDAN MARKA TESCİL BAŞVURUSU TÜRKİYE YE DOĞRUDAN MARKA TESCİL BAŞVURUSU 2 MARKA BAŞVURUSUNDA ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

Patent/ Faydalı Model

Patent/ Faydalı Model Patent/ Faydalı Model Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Mart 2012 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri Adres Telefon Faks

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Ocak 2010 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri : Adres : Telefaks

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) *

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EndTasKHKY) * BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun

Detaylı

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xxv GİRİŞ I. GENEL OLARAK...1 II. III. IV. 556 SAYILI

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve / veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Başvurunun Yeri

Detaylı

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır.

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır. FİKRİ KRİ VE SINAİ SINAİ HAKLAR ÇIKIȘ IKIȘI VE ORTAK ÖZELLİ ZELLİKLERİ KLERİ FİKRİ HAKLAR, MATBAA VE ÇOĞALTMA İLE BİRLİKTE, SINAİ MÜLKİYET MAKİNELEŞME VE BUNA BAĞLI ENDÜSTRİYEL YAŞAMLA, ŞEHİR VE KENT YAŞAMI

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Entegre devre topografyaları ilk kez, doğduğu ve yoğun gelişme yaşadığı ABD de korunmaya başlamıştır. Sonra TRIPS e taraf

Detaylı

PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ

PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ PATENT BİLGİSİ VE PATENT VERİTABANLARININ ÖNEMİ Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 27 Mayıs 2011 Fatih KARAHAN Patent Uzmanı fatih.karahan@turkpatent.gov.tr İÇERİK Fikri mülkiyet hakları Patent sistemi

Detaylı

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ

MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Önder Erol ÜNSAL Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı onder.unsal@tpe.gov.tr I- TANIMLAR ve GİRİŞ: MARKA İNCELEMESİNDE MUTLAK RET NEDENLERİ Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for refusal): Mutlak ret

Detaylı

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik Yetki Kanunu 5042 Yayımlandığı R.Gazete 12.08.2004/25551 Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu

Detaylı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Marka-Tasarım-Patent Semineri Fikri ve Sınai Haklar Nelerden Oluşur? FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI Fikri Haklar Sanat Eserleri Yapıtlar Bilgisayar Programları Sınai Haklar

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ. Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN İSMİNİN MARKA NİTELİĞİ Prof. Dr. Ahmet Battal Ticaret Hukuku Öğr. Üyesi Gazi Ünv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Plan GİRİŞ A. KAMU KURUMLARININ İSİMLERİ VE KORUNMASI 1. Kamu

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU MART 2014 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2177 Basım Yeri : Adres : Telefon : Faks E-mail : İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 UYARILAR İşlem Formları 2 2 Süreli İşlemler 2 Yıllık Ücret

Detaylı

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir?

95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? BÖLÜM XV: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 95. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT-Nedir ve GATT ın Temel Kuralları Nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünyada barışı sürekli kılmak amacıyla, uluslararası

Detaylı

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU

PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU PATENT / FAYDALI MODEL KILAVUZU Mart 2012 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2177 Basım Yeri: Adres: Telefon: Faks: E-mail: İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 UYARILAR 2 İşlem Formları 2 Süreli İşlemler 2 Yıllık Ücret Ödemeleri

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı