Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HUKUK FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Y. Lisans KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1997 Doktora/S.Yeterlik/ MARMARA ÜNİVERSİTESİ KAMU HUKUKU Tıpta Uzmanlık SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2002 Yüksek Lisans Tezi : İftira Suçu, İstanbul Doktora Tezi: Şartla Salıverme, İstanbul Doçentlik Özgün Eser: İnsan Ticareti Suçu, Ankara AKADEMİK GÖREVLERİ: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş.Gör. Hukuk Fakültesi/ Kocaeli Üniversitesi Arş.Gör. Hukuk Fakültesi/ Marmara Üniversitesi Dr.Öğretim Hukuk Fakültesi/Marmara Üniversitesi Görevlisi Yar.Doç. Dr. Hukuk Fakültesi/ Marmara Üniversitesi Doç.Dr. Hukuk Fakültesi/Marmara Üniversitesi SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER: A Eğitim - Öğretim Yılı 6.A1- Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. sınıf, II. Eğitim, I. Eğitim (tek numaralar) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6.A2- Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3. sınıf, I. Eğitim-II. Eğitim, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1

2 6.A3- Kriminoloji, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Seçimlik Dersi 6.A4- Ticari Ceza Hukuku, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4. Sınıf Seçimlik Dersi. 6.a5- Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Suçlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı. 6.A6- Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı. 6.A7- Kriminal Hukuk, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programı. 6.A8- Sağlık Hukuku ve Mevzuatı, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı. B Eğitim - Öğretim Yılı (GÜZ) 6.B1- Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. sınıf, II. Eğitim, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6.B2- Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3. sınıf, I. Eğitim-II. Eğitim, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6.B3- Kriminoloji, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Seçimlik Dersi 6.B4- Ticari Ceza Hukuku, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4. Sınıf Seçimlik Dersi. 6.B5- Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Suçlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı. 6.B6- Sermaye Piyasası Kanununda Düzenlenen Suçlar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı. 6.B7- Ceza Hukuku Genel Hükümler, (2. Sınıf dersi) Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6. B8- Ceza Hukuku Özel Hükümler, (3. Sınıf dersi) Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 6.B9- Ceza Muhakemesi Hukuku, (4. Sınıf dersi), Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 2

3 7- ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMİNER, SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER 1 : 7.1- Türkiye Barolar Birliği Tarafından Düzenlenen Avukatlar İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Yönelik Seminer (Akçakoca Ocak 2005) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 9. Maddesinin Türk Mevzuatındaki Yeri ve Uygulaması - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 10. Maddesinin Türk Mevzuatındaki Yeri ve Uygulaması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 11. Maddesinin Türk Mevzuatındaki Yeri ve Uygulaması başlıklı tebliğler İş İlişkisinde Eşitlik İlkesi ve Ayırım Yasağı konulu Marmara Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı tarafından 20 Nisan 2006 da düzenlenen seminerde Türk Ceza Kanunu nda Eşitlik İlkesi ve Ayırım Yasağı isimli tebliğ Yeni Türk Ceza Kanunu Paneli, Türkiye Barolar Birliği-Kırıkkale Barosu, , Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar isimli tebliğ İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Meslek İçi Eğitim Semineri, 2-3 Temmuz 2005, Hekimin Cezai Sorumluluğu isimli tebliğ Avrupa Birliği ve Türkiye Sempozyumu, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Nisan 2008, Uluslararası Hukukta ve Özellikle Avrupa Birliği Mevzuatında İnsan Ticaretinin Engellenmesine Yönelik Düzenlemeler isimli tebliğ Güncel Ceza Hukuku Toplantıları-I, Yeni Türk Ceza Kanununun Getirdikleri Sempozyumu, 27 Kasım 2004, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar isimli tebliğ Güncel Ceza Hukuku Toplantıları-II, Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, , Şartla Salıverme, Cezaların İçtimaı ve Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi isimli tebliğ Zonguldak Barosu TCK, CMK ve CGTİK Sempozyumu, , Ceza Muhakemesi Kanunu nda Koruma Tedbirleri isimli tebliğ Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul Barosu ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 30 Mart 2006, Yeni Türk Ceza Kanunu nda Cezalar ve İnfaz Sistemi isimli tebliğ Ceza Hukuku Günleri-II, Antalya, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Sempozyumu, (Antalya Barosu, Dokuz Eylül 1 Doktora sonrasında iştirak edilen bilimsel toplantıların bir kısmına yer verilmiştir. 3

4 Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi), Nisan 2007, Soruşturma Aşamasında Kamu Davasının Açılması ve İstisnaları isimli tebliğ Avrupa Birliği Sürecinde Ceza Hukuku Reformu Sempozyumu, 2-4 Haziran 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi, İftira Suçu isimli tebliğ Türkiye Barolar Birliği ve Karabük Barosu Başkanlığı tarafından düzenlenen Yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Paneli, Nisan 2005, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar isimli tebliğ İstanbul Barosu Fikri Haklarda Güncel Sorunlar Sempozyumu, 6 Temmuz 2007, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda Manevi ve Mali Haklara Tecavüz Suçları isimli tebliğ İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamalarına İlişkin Eğitim Projesi (MUYEP) Antalya Semineri, Ekim 2007, Önleme Araması isimli tebliğ Güncel Ceza Hukuku Toplantıları IV- Hukuki, Tıbbi ve Kriminolojik Boyutlarıyla Cinsel Suçlar Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 26 Mayıs 2007, Kriminolojik Boyutlarıyla Cinsel Suçlar (Özellikle İnsan Ticareti Suçunun Kriminolojik Özellikleri) isimli tebliğ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. Ulusal Ceza Hukuku Günleri kapsamında 1-3 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilen Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları isimli uluslararası Sempozyum, Yeni Türk Ceza Kanunu nda Müsadereye İlişkin Düzenlemeler isimli tebliğ Türk Üroloji Derneği nin tarihli bilimsel toplantısında Dr. Tufan Tarcan (MÜ. Tıp Fakültesi Üroloji ABD.) ile ortaklaşa sunulan Nöroüroloji ve Kadın Ürolojisi Olguları Bağlamında Yeni TCK nın İrdelenmesi başlıklı tebliğ Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş VII. Ege Yöresi Dâhili Tıp Günleri Kongresi kapsamında 5 Nisan 2008 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Sarayı Adnan Saygun Salonu nda düzenlenen II. Sağlık Hukuku Sempozyumu (Roche) na sunulan Hekimin Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu isimli tebliğ (Sempozyum Kitabında yayınlanmıştır) Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye nin İnsan Ticareti İle Mücadelesinin Desteklenmesi Projesi Çerçevesinde Hakim ve Savcılar için Eğiticilerin Eğitimi Semineri, (23 Haziran-27 Haziran 2008), kapsamında İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması, Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu nda İnsan Ticareti Suçu isimli tebliğler Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4

5 Programı Ankara Semineri, (25-27 Şubat 2009), İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması, Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu nda İnsan Ticareti Suçu isimli tebliğler Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Programı Antalya Semineri, (8-10 Nisan 2009), İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması, Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu nda İnsan Ticareti Suçu isimli tebliğler Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Programı İstanbul Semineri, (6-8 Mayıs 2009), İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması, Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu nda İnsan Ticareti Suçu isimli tebliğler Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Programı Trabzon Semineri, (3-5 Haziran 2009), İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması, Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu nda İnsan Ticareti Suçu isimli tebliğler Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Programı Erzurum Semineri, (01-03 Temmuz 2009), İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması, Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu nda İnsan Ticareti Suçu isimli tebliğler Uluslararası Göç Örgütü, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Programı Gaziantep Semineri, (4-6 Kasım 2009), İnsan Ticaretinin Ayırt Edici Özellikleri ve Benzer Suç Tipleriyle Karşılaştırılması, Türk Hukukunda İnsan Ticaretine İlişkin Yasal Düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu nda İnsan Ticareti Suçu isimli tebliğler Uluslararası Ceza Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Güncel Ceza Hukuku Toplantıları V, 16 Nisan 2009, Türk Ceza Hukukunda Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu isimli tebliğ tarihi İtibariyle Sınai Mülkiyet Hukukunda Gelinen Son Durum isimli Panel (İstanbul Barosu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından düzenlenen), 7 Şubat 2009, Gelinen Son Durumun Ceza Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi isimli tebliğ. 5

6 Sağlık Hukuku, Sahte İlaç-Taklit İlaç, İdari-Cezai-Hukuki Sorumluluk ve Uygulama Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, , Sahte ve Taklit İlaçla Mücadelede Bilirkişinin Konumu ve Rolü isimli tebliğ Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye Sempozyumu, Türkiye Adalet Akademisi, 4 Aralık 2009, Ceza Yargılamasında Gizli Tanık isimli tebliğ Göç ve İltica Yönetimi Çalıştayı, Mayıs 2011, Ankara, Türk Hukukunda ve Uluslar arası Sözleşmelerde İnsan Ticareti, Normatif Çerçeve isimli tebliğ Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Ceza Hukuku, 9 Mayıs 2011, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Panelde; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu (m.190) isimli tebliğ İstanbul Barosu & Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı tarafından düzenlenen Banka Yönetim Kurulu ve Yetkililerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu isimli Panelde (16 Nisan 2011); BDDK ve TMSF nin Yapısı, Görev ve Yetkileri ile Yetkililerinin Cezai Sorumluluğu ve Yargılama Usulü isimli tebliğ Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi & KASEV tarafından düzenlenen Yaşlı Hakları Paneli- II 4 Şubat 2011, Yaşlıların Ceza Hukuku Bakımından Durumlarının Değerlendirilmesi ve Öneriler isimli tebliğ Fatih Üniversitesi Tarafından Düzenlenen İnternetin Diğer Yüzü isimli panel 10 Mayıs 2011, İnternet ve Ceza Hukuku isimli tebliğ Kütahya Barosu Başkanlığı tarafından Tertiplenen Konferansta (2 Nisan 2011), Uzlaşma, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması isimli tebliğ Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Sivas-Tokat-Kayseri Baroları Eğitim Programında (Sivas ) Uzlaşma, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması isimli tebliğ Türkiye Barolar Birliği ve Manisa Barosu tarafından düzenlenen Eğitim Programında (Manisa ) Uzlaşma, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması isimli tebliğ Türkiye Barolar Birliği ve Aydın Barosu tarafından düzenlenen Eğitim Programında (Aydın ) Ceza Muhakemesi Kanununda Uyuşmazlığın Çözümü İçin Getirilen Yeni Alternatif Yöntemler isimli tebliğ Giresun Barosu Başkanlığı tarafından Tertiplenen Konferansta (15 Ocak 2011), Ceza Muhakemesi Kanununda Uyuşmazlığın Çözümü İçin Getirilen Yeni Alternatif Yöntemler isimli tebliğ Geleneksel Ceza Hukuku Günleri, 31 Mayıs-1 Haziran 2011, 6. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sisteminde Ceza Muhakemesi Kanunu nda Soruşturma Evresi ve Koruma Tedbirleri, Bilgisayar Kütüklerinde Arama isimli tebliğ. 6

7 8- BİLİMSEL YAYINLAR A. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 8.A1. Yenidünya, A. Caner, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Erişim Suçu, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, İstanbul 2005, s A2. Yenidünya, A. Caner, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Adli Para Cezası ve İnfazı, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi, Cilt:X, Sayı:1-2, Erzincan, Haziran-2006, s A3. Yenidünya, A. Caner, 5237 sayılı TCK da Hapis Cezasının Ertelenmesi, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı:7, Temmuz 2006, s A4. Yenidünya, A. Caner, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nda Ayırımcılık Suçu, Çalışma ve Toplum, Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Sayı:4, 2006, s A5. Yenidünya, A. Caner, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda Düzenlenen Manevi ve Mali Haklara Tecavüz Suçları, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:X, Sayı:3-4, Atatürk ün 125. Doğum Yılına Armağan, Erzincan, Aralık 2006, s A6. Yenidünya, A. Caner-Alşahin, M. Emin, Bireyin Şerefine Karşı Suçlar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 19, Sayı:68, Ocak-Şubat 2007, s A7. Yenidünya, A. Caner, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda Kamu Davasının Açılması, İddianamenin Unsurları ve İadesi, E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Sayı:60, Şubat A8. Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda Terörün Finansmanı Suçu, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, C.:II, İstanbul 2008 (Dr. Olgun Değirmenci ile ortak çalışma). 8.A9. Göçmen Kaçakçılığı Suçu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 22, Sayı:82, Mayıs-Haziran 2009, s (Arş. Gör. M. Emin Alşahin ile ortak çalışma). 8.A Sayılı Türk Ceza Kanunu nda Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesine İlişkin Kurallar, Uğur Alacakaptan a Armağan, Cilt:1, İstanbul 2008, (Prof. Dr. Ahmet Gökcen ile ortak çalışma). 7

8 8.A Sayılı Türk Ceza Kanunu nun Müsadereye İlişkin Düzenlemeleri Üzerine Bir İnceleme Uğur Alacakaptan a Armağan, Cilt:1, İstanbul 2008, (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). B. Diğer yayınlar 1-Kitaplar 2 8.B1. Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Bası, Ankara 2011 (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ve Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN ile ortak çalışma). 8.B2. Uygulamalı Ceza Hukuku. Genel Hükümler-Özel Hükümler-Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2011 (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ve Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN ile ortak çalışma) 8.B3. Ceza Hukuku Özel Hükümler, (11. bası) Ankara 2011 (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ve Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN ile ortak çalışma). 8.B4. Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Bilişim Suçları, İstanbul 2003 (Olgun Değirmenci ile ortak çalışma). 8.B5. TCK. Şerhi, Genel Hükümler, Özel Hükümler, Cilt: 1, 2, 3, 4, 5, Ankara 2009 (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ve Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN ile ortak çalışma). 8.B6. Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Şartla Salıverme, İstanbul 2002 (Doktora Tezi). 8.B7. İnsan Ticareti Suçu (TCK.m.80), Ankara B8. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve BM. Uluslararası Göç Örgütü Avrupa Birliği ortak Projesinde İnsan Ticareti El Kitabı, 2. Baskı, 2010 hem editörlük hem de bölüm yazarlığı. 2- Diğer Bilimsel Makaleler 8.B8. Türk Ceza ve Ceza Usul Hukuku Kapsamında Yasak Sorgu Yöntemleri, Sanığın Yasak Sorgu Yöntemlerine Karşı Bir Korunma Yolu: İşkence ve Kötü Muamele Yapmak Suçu, İzmir Barosu Dergisi, Sayı:4, İzmir 1996, s (Mert Başer ile ortak çalışma). 8.B9. Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:70, Sayı: , İstanbul 1996, s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B10. Yalan Tanıklık Suçu (TCK.m.286), İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:71, Sayı:4, İstanbul 1997, s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B11. Evlilik İçinde Irza Geçme, Cumhuriyetin 75. Yıl Armağanı, İstanbul 1999, s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 2 Kitapların sadece son baskılarına yer verilmiştir. 8

9 8.B12. Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Erteleme Müessesesi, Prof. Dr. Sahir Erman a Armağan, İstanbul 1999, s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B13. Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda Yangın Cürmü, Prof. Dr. Adnan Tezel e Armağan, İstanbul 2000, s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B14. Ötenazi, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce ye Armağan, İzmir 2001, s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B15. Suçun Önlenmesi ve Medya, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:75, Sayı:1, İstanbul 2001, s.3-17 (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B16. Batı ve Türk Hukuklarında Savcılığın Dünü ve Bugünü Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:76, Sayı:1, Mart 2002, s.3-21 (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B17. Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik Müessesesi (TCK.m.51), Prof. Dr. Ergun Önen e Armağan, İstanbul 2003,s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B18. Türk Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar, Legal Hukuk Dergisi, Şubat 2003, Sayı:2, s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B19. Yeni yasal Düzenlemeler Işığında Karşılıksız Çek Keşidesi Suçu Üzerine Bir İnceleme, Legal Hukuk Dergisi, Nisan 2003, Sayı:4, s B20. İhkakı Hak Cürmü (TCK.m.308), Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2003, Sayı:10, s B21. Mühür Fekki Cürmü (TCK.m.274), Polis Dergisi, Cumhuriyet in 80. Yılına Armağan, Temmuz-Ağustos-Eylül 2003, Yıl:9, Sayı:36, s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B22. Cürüm Eşyasını Satın Almak ve Saklamak (Yataklık) Cürmü Üzerine Bir İnceleme (TCK.m.512), Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004, s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B23. Aile İçi Şiddet ve Ailenin Korunmasına Dair Kanununun İlgili Hükümleri, Günışığı Aylık Hukuk Dergisi, Mart 2004, Sayı:13, s B24. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Masumiyet Karinesi, Güncel Hukuk Aylık Hukuk Dergisi, Sayı:5, Mayıs 2004, s B25. Türk Ceza Hukukunda Kız, Kadın ve Erkek Kaçırma Suçları (TCK.Mad ), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:54, 2004, s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B Türk Ceza Kanunu nun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine Ve İşleyişine Karşı Suçlara İlişkin Bölümü Hakkında Bir Değerlendirme, 9

10 Hakemli Dergi Kazancı, Hukuk, İşletme ve Maliye Bilimleri, Sayı:5, sayfa: B sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu nda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Legal Hukuk Dergisi, Yıl:3, Sayı:33, Eylül 2005, s B28. Yeni Türk Ceza Kanunu nda İftira Suçu (m ), Legal Hukuk Dergisi, Yıl:3, Sayı:32, Ağustos 2005,s B29. Yeni Ceza Kanunu nda Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu (m.116), Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl:2, Sayı:6-7, Ekim 2005, s (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ile ortak çalışma). 8.B30. Hekimin Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Cezai Sorumluluğu, Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş VII. Ege Yöresi Dâhili Tıp Günleri Kongresi kapsamında 5 Nisan 2008 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Sarayı Adnan Saygun Salonu nda düzenlenen II. Sağlık Hukuku Sempozyumu ( Roche) na sunulan tebliğ metnidir (Sempozyum Kitabında yayınlanmıştır). 3- Kanun Derlemesi 8.B31. Gerekçeli Ceza Kanunları, 12. Baskı, Ankara 2011 (Prof. Dr. M. Emin ARTUK ve Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN ile ortak çalışma). 8.B32. Açıklamalı, Gerekçeli ve Karşılaştırmalı Yeni Çek Kanunu, İstanbul DİĞER KAMUSAL GÖREVLER 9.1. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı (Temmuz ) 9.2. Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü (Ekim ) 9.3. Marmara Üniversitesi Senato Üyesi (Ekim ) 9.4. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Üyesi (Nisan ) 9.5. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı Bilirkişi Listesinde Bilirkişilik 10

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE

Prof. Dr. Emin Memiş 1982 1987 Öğretim Görevlisi İdare Hukuku DOÇENT PROFESÖRLÜĞE ÖZGEÇMİŞ 26 Temmuz 1943 Trabzon doğumlu olan Prof. Dr. Emin Memiş; 1968-969 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde öğrenime başlamış ve 1972 973 yılında Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

WEB ADRES: www.dedektif.org.tr E-MAİL: info@dedektif.org.tr İLETİŞİM: TEL: +90 216 449 53 53 +90 216 449 39 39 FAX: +90 349 01 38

WEB ADRES: www.dedektif.org.tr E-MAİL: info@dedektif.org.tr İLETİŞİM: TEL: +90 216 449 53 53 +90 216 449 39 39 FAX: +90 349 01 38 ÖZEL DEDEKTİFLER DANIŞMANLAR VE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ KURULUŞ: İSTANBUL, 03 MAYIS 2007 DERNEK KÜTÜK NO: 34-293496 ADRES: EĞİTİM MAH. MURAT PAŞA CAD. NO: ¼ ZİVERBEY, KADIKÖY, İSTANBUL WEB ADRES: www.dedektif.org.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve DERS TANIMLARI Suç Araştırmaları Programı Bu dersin en temel amacı bir doktora ve yüksek lisans öğrencisine veya bir araştırmacıya akademik çalışma yapma yeteneği kazandırmaktır.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı