KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ"

Transkript

1 KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ

2 5.2. KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ (KKGAY) PLANLAMA ALANI Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresi, kuzeyde Yenişakran belediyesi, doğuda Manisa il sınırı, güneyde Menemen belediyesi ve Yahşelli mahallesi ile batıda Ege Denizi ile sınırlanmaktadır. Toplam ha. olan Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresi İzmir Kentsel Bölgenin yaklaşık %20 lik alanını kapsamaktadır. Tablo1:KKGAY İlçe ve Belediye Alanları İLÇE İLÇE ALAN TOPLAMI % BELEDİYE ALANI BLD TOP. % Aliağa ,8 Aliağa ,52 (İ.B.B. içerisinde kalan) Helvacı ,52 Foça ,92 Gerenköy ,39 Foça ,3 Bağarası 1544,3 2,2 Yenifoça ,85 Emiralem ,31 Menemen (KKGAY içerisinde kalan) 54549,4 50,9 Maltepe ,84 Seyrek 12715,8 18 Türkelli , ,8 100 TOPLAM ,6 HA 100 KKGAY İçerisinde 35 adet orman köyü bulunmaktadır. Aliağa ilçesinde 14 adet ; Bozköy, Çaltılıdere, Çakmaklı, Çıtak, Çoraklar, Güzelhisar, Hacıömerli, Horozgediği, Kalabak, Karaköy, Karakuyu, Samurlu, Şehitkemal, Uzunhasanlar köyleri, Menemen ilçesinde 19 adet ; Alaniçi, Bozalan, Çukur, Göztepe, Görece, Hasanlar, Hatundere, İğnedere, Karaorman, Süleymanlı, Turgutlar, Belen, Doğa, Haykıran, Yanık, Ayvacık, Bağcılar, Çaltı, Telekler köyleri, 252

3 Foça ilçesinde 4 adet ; Yenibağarası, Yeniköy, Kozbeyli, Ilıpınar köyleri yer almaktadır sayılı kanun öncesinde köy satatüsünde bulunan Yukarı Şehit Kemal köyü Aliağa Belediyesi ne, Buruncuk, Çavuş, Musabey köyleri Menemen Belediyes ine, Günerli, Kesik, Süzbeyli, Tuzçullu köyleri Seyrek ilk kademe belediyesine mahalleye dönüşerek bağlanmışlardır MEKANSAL OLUŞUM Doğal Yapı Çalışma alanı olarak belirlenen İzmir ilinin kuzey aksında Akdeniz iklim özellikleri görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Dağların denize dik uzanması ve ovaların İç Batı Anadolu eşiğine kadar sokulması denizsel etkilerin iç kesimlere kadar yayılmasına olanak vermektedir. Ancak il bütününde yükseklik, bakı ve kıyıdan uzaklık gibi fiziksel coğrafya farklılıkları, yağış, sıcaklık ve güneşlenme açısından önemli sayılabilecek farklılıklara da yol açmaktadır. İzmir ili arazileri jeomorfolojik birimler, yeryüzü şekilleri ve yükselti kuşaklarına göre sınıflandırıldığında yaklaşık % 60 ını dağlar, % 22 sini ovalar,% 18 ini ise platolar oluşturmaktadır. Ovaların büyük bir kısmı kuzey aksında bulunmaktadır. Planlama alanına giren başlıca ovalar Menemen ve Foça da Gediz; Aliağa da Güzelhisar; Çandarlı da Bakırçay Vadilerinin oluşturduğu ovalardır. Denize dik inen dağlar ve bunlar arasındaki ovalar ve kıyılardaki düzlükler başlıca bölgesel altyapının ve yerleşmenin geliştiği alanlardır. Topoğrafik yapı nedeniyle mekansal gelişmelerin kompakt ya da yağ lekesi biçimindeki gelişme yerine lineer gelişme ya da alt bölgesel kümelenme makroformlarına imkan vermektedir. Alüvyon zeminler kuzeyde Gediz Vadisinin ve deltasının oluşturduğu geniş bir alanda yayılım göstermektedir. Bu alanlar Bağarası-Helvacı-Menemen-Çiğli ve Karşıyaka ile sınırlanan alanın batısını kapsamaktadır. 253

4 276 km olan Gediz Nehri, B. Menderesten sonra Ege bölgesinin ikinci büyük nehri olup Foça nın güneyinde denize dökülmektedir. Vadinin tabanı yer yer alüvyal dolgu üzerinde geniş tabanlı ve sığ bir yatakta akmaktadır. Bölgenin en verimli ovalarından biri olan Gediz Ovasında Menemen, kıyı kesimlerde Foça, Çiğli ve Karşıyaka yerleşmeleri yer almaktadır. Gediz sulaması Menemen ve çevresinde yayılım göstermektedir. Akdeniz bölgesinde yetişen geniş ve sert iğne yapraklı, sürekli yeşil kalan, kuraklığa dayanıklı ağaç ve çalılar, yaygın-doğal bitki örtüsünü oluşturmaktadır m yükseklik kuşağına kadar kızılçam, fıstık çamı ve selvi 1000m ve orman üst sınırına kadar karaçam yetişmektedir. Kızılçam ormanlarının yok olduğu yerlerde makiler ve makilerin yerinde bodur çalılar çıkmıştır. Genelde m ye kadar olan yerlerde makiler vardır. Bakırçay Vadisinin ve güneydeki yükseltilerde parçalı olarak ormanlar dağılım göstermektedir. Çalışma alanında; Güzelhisar çayı üzerinde Güzelhisar içme suyu barajı bulunmaktadır. Ayrıca proje süreci tamamlanmış Aliağa daki Kunduz çayı üzerindeki Kunduz suyu içme barajı yapım aşamasındadır. Güzelhisar Barajı 0.35 kilometrekare, Kunduz barajı 2.90 kilometrekarelik bir alan kaplamaktadır. İçme suyu olarak kullanılan barajların su kaynakları koruma alanları planlamaya önemli bir girdi oluşturmaktadır. Gediz Deltası Ekolojik yönden bol gıdalı bir sulak alan özelliği taşıyan Gediz Deltası; zengin ve değişik habitatları ile bir açık hava müzesi işlevi görmektedir. Deltada, bazı kuş türleri için büyük öneme sahip olan geniş tuz tabakaları mevcuttur. Bu tuz tabakaları Kırdeniz Dalyanı nın kuzeydoğusu ve Bostanlı ve Çilazmak Dalyanı arasında uzanmaktadır. Gediz Nehri nin üç eski yatağı ve şuandaki yatağının denize açıldığı bölgeler su kuşları ve deniz kuşları için üreme, beslenme, kışlama ve barınma imkanı sağlamaktadır. Gediz deltası dünya üzerinde bulunan kuş türü sayısının yaklaşık yarısının üreme alanıdır. Türkiye de bulunan 426 kuş türünden bugüne kadar 200 ü aşkın tür bu bölgede gözlenmiştir. Gediz Deltasının uygun iklim koşulları yanısıra, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması, zengin ve değişik habitatlara sahip olması nedeniyle çeşitli türden çok sayıda su kuşuna üreme, beslenme, konaklama ve kışlama olanağını sağlamaktadır. 254

5 Deltada yer alan tuzlalar, sazlıklar, çayırlar, tepelik ve bahçelik alanlar deltadaki tür zenginli arttıran diğer habitatlardır. Bu habitatlarda yaşayan önemli türlere örnek olarak kara leylek, flamingo, mahmuzlu, kızkuşu, bataklık kırlangıcı, karagöz, kızıl şahin, kaya sıvacı kuşu ve gök ardıç verilebilir. İzmir Çamaltı Tuzlasının içinde bulunduğu hektarlık alan, 1982 yılında Su Kuşları Koruma ve Üretme Sahası olarak tescil edilmiştir. Çiğli ilçesinden 10, Karşıyaka'dan ise 26 km. lik asfalt yolla ulaşılır. Yaklaşık 200 tür kuşun bulunduğu bölgeye her yıl ortalama kuş uğramaktadır. Doğal ve arkeolojik sit alanı olan Kuş cennetinde ziyaretçi merkezi binası, kuş seyir kuleleri, sabit dürbün ve gezi bisikletleri vardır Uluslararası Sözleşmeler KKGAY nde Akdeniz foku, kuş cenneti, sulak alanlar, koruma alanları gibi doğal ve tarihsel zenginlikler barındıran alanlar bulunmaktadır.bu alanlar aşağıda belirtilen çeşitli ulusal ve uluslar arası sözleşmelere tabidir tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan önemli deniz Kaplumbağası Üreme Alanlarında belirtilen I.ve II.Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barcelano Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınan alanlar, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Akdeniz de Özel Koruma Alanlarına ilişkin Protokol gereği ülkemizde Özel Koruma Alanı olarak belirlenmiş alanlar, tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan Akdeniz de ortak öneme sahip 100 kıyısal Tarihi Sit listesinde yer alan alanlar, 255

6 Cenova Bildirgesi nin 17.maddesinde yer alan Akdeniz e has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinin 1. ve 2.maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından Kültürel Miras ve Doğal Miras statüsü ile koruma altına alınan kültürel, tarihi ve doğal alanlardır. Ramsar Alanı: Çevre Bakanlığı tarafından İzmir Kuşcennetinin bulunduğu Gediz Deltası gün, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Ramsar (özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanların korunması) sözleşmesi listesine dahil edilmiştir. Ramsar alanında; koruma kullanma dengesi içerisinde bu alanların korunması, geliştirilmesi ve bu alanlarda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak tarihli Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. Çevre ve Orman Bakanlığınca Ramsar alanındaki koruma bölgeleri belirlendiğinde alt ölçekli planlarda Koruma Bölge sınırlarına göre planlar ve/veya revizyonu yapılacaktır. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi: Planda sınırları belirlenen Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiştir. Bakanlar Kurulu karar ekinde yer alan hususlara uyulacaktır tarihinde 1/1000 ölçekli Foça I.Etap Koruma Amaçlı İmar Planları Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı nca onanmıştır Yürürlükte Bulunan Üst Ölçekteki İmar Planları tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca onanlı 1/ Ölçekli Foça Yenifoça Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca onanlı 1/ Ölçekli Foça Yenifoça Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı 256

7 Foça Yenifoça Kıyı Kesiminde toplam 3633 hektar alana ait nazım imar planı bulunmaktadır. Sözkonusu planlar Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu kararları gereği güncelliğini yitirmiş olup revize edilme gereği ortaya çıkmıştır Kültür ve Tabiat Varlıkları KKGAY nde özellikle Foça belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 26 ha. Kentsel ve Kentsel Arkeolojik Sit alanları, Yenifoça İlk kademe belediyesi içerisinde yaklaşık 14 ha. Kentsel Sit alanları mevcuttur. Bu kentsel sit alanları mimari,mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve birarada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan Kültürel ve tabii çevre elemanlarından oluşmaktadır. Yenifoça belediye sınırları içinde 1. derece doğal sit alanları 1590,6 ha, 2. derece doğal sit alanı 212,2 ha alanı bulunmaktadır. Eski Foça belediye sınırları içinde 1. derece doğal-arkeolojik sit alanı 1017,4 ha, 2-3. derece doğal-arkeolojik sit alanı 591,9 ha alan bulunmaktadır. Aliağa belediye sınırları içinde, 1. derece arkeolojik sit alanı, 682,2 ha, 2.derece arkeolojik sit alanı 1,6 ha, 3. derece arkeolojik sit 1127,8 ha, 3. derece doğal sit alanı 66,9 ha bulunmaktadır. KKGAY de 2756,4 ha özel çevre koruma alanı, 15376,4 ha RAMSAR sulak alan koruma alanı, 9226,3 ha yaban hayatı koruma alanı, 10588,7 ha Gediz nehri taşkın alanı ve 34174,9 ha DSİ sulama alanı bulunmaktadır. Ayrıca, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 29/04/1994 tarih ve 5018 sayılı kararı ile Gediz nehri mecrasının doğal sit olarak belirlenmesine, çevre il müdürlüğünün görüşlerinin alınmasından sonra sit derecesinin tespit edilmesine karar verilmiştir. Ancak söz konusu karar ekinde sit sınır ve derecesini gösteren herhangi bir pafta bulunmadığından İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 29/04/1994 tarih ve 5018 sayılı kararıyla doğal sit olarak belirlenen alan İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planına işlenememiştir. 257

8 Tuzla Alanı: Ülkemizin en büyük Tuzlası olan ve İtalyanlar tarafından 1863 de kurulan Çamaltı Tuzlası İzmir 1 No lu K.T.V.K.K. nun gün ve 7770/1, 7770/2 Sayılı kararları ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilen alanda Gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilen alanda kalmaktadır.izmir 1 No lu K.T.V.K.K. sözkonusu kararda tuzla alanındaki faaliyetlerin sürdürülmesinde sakınca görmemiştir.bu kapsamda ; Tuzla Alanındaki faaliyetlere yönelik yapı yapılması gerektiği hallerde Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, Sulak Alanlar yönetmeliği, Kültür Tabiat Varlıkları Kanunu ve KTVKYK. İlke kararları ve İmar Kanunu ve Yönetmeliği geçerlidir MEKANSAL ANALİZ KKGAY Kentsel Alan Kullanım Analizi 2005 Yılı Hava Fotoğraflarından Hesaplanan KKGAY Arazi Kullanış Tablosu Tablo 2: Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresi Arazi Kullanış Tablosu Arazi Kullanışı Ha % Tarım 39098,1 36,4 Orman 28844,7 26,9 Mevcut Sanayi Depolama Mevcut İskan Alanları Turizm Alanları Askeri Alanlar 1934,4 1.7 Baraj ve Göller Mezarlıklar Diğer (makilik, fundalık, 35010,8 32,80 taşlık, kayalık, v.b.) Toplam

9 KKGAY nde mevcut bugünkü arazi kullanım miktarı en fazla tarım alanlarında görülmekte olup bu oran % 36 dır. Ardından % 27 oran ile orman alanları ile birlikte KKGAY alanı % 63 oranında korunması gerekli yeşil kuşak alanlarından oluşmaktadır. KKGAY Foça ve Aliağa ve Menemen İlçelerinin kıyı uzunlukları toplamı yaklaşık 161,4 km dir. KKGAY nde toplam ,6 hektar alanın 2495 hektar alanı yapılaşmış olup, tüm alanın doluluk oranı % 2.3 dür Sayılı yasa öncesi planlı alanların %18 i yapılaşmış durumdadır. Mevcut sosyal donatı alanları incelendiğinde; 5216 sayılı kanun öncesi yürürlükte bulunan planlı alanlarda % 10,10 sağlık alanı, % 6,06 eğitim, % 6,62 sosyo-kültürel donatı alanlarının yapılaşmış olduğu görülmekte olup, bu oranlar sosyal donatı alanlarının mevcuda ilişkin yetersizliklerini göstermektedir Nüfus Yapısı 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Foça İlçesi Dahilinde; Toplam Nüfus: Tablo 5: KKGAY içerisinde kalan Foça ilçesi 2000 DİE Nüfus Sayım Sonuçları İlçe İlk Kademe Köy Mahalle/ bağlı NÜFUS NÜFUS Belediyesi Belediyesi olduğu belediye Foça X Yeni Foça X Bağarası X Gerenköy X Yeni bağarası X Yeniköy X Kozbeyli X Ilıpınar X

10 Aliağa İlçesi Dahilinde; Toplam Nüfus: Tablo 4:KKGAY içerisinde kalan Aliağa ilçesi 2000 DİE Nüfus Sayım Sonuçları İlçe İlk Kademe Köy Mahalle/ bağlı Nüfus Nüfus Belediyesi Belediyesi olduğu belediye Aliağa X Helvacı X Bozköy X Çaltılıdere X Çakmaklı X Çıtak X Çoraklar X Güzelhisar X Hacıömerli X Horozgediği X Kalabak X Karaköy X Karakuzu X Samurlu X Uzunhasanlar X Şehitkemal X 688 Yukarı Şehit Kemal X Aliağa 646 Aliağa ilçesinde 209 kişi/ km2 yoğunluk, Foça ilçesinde 176 kişi/ km2 yoğunluk, Menemen ilçesinde 165 kişi/ km2 yoğunluk değerleri mevcut alan ve 2000 İzmir Valiliği verilerine göre belirlenmiştir. Buna göre KKGAY İlçe yoğunluklarının İzmir Kentinden ( 281 kişi/ km2 yoğunluk ) düşük olduğu görülmektedir. 260

11 Menemen İlçesi Dahilinde; Toplam Nüfus: Tablo 6: KKGAY içerisinde kalan Menemen ilçesi 2000 DİE Nüfus Sayım Sonuçları İlçe İlk Kademe Köy Mahalle/ bağlı NÜFUS NÜFUS Belediyesi Belediyesi olduğu belediye Emiralem X 3557 Maltepe X Seyrek X 3865 Türkelli X Alaniçi X Bozalan X Çukur X Göktepe X Görece X Hasanlar X Hatundere X İğnedere X 97 9 Karaorman X Süleymanlı X Turgutlar X Ayvacık X Bağcılar X Belen X Çaltı X Doğa X Haykıran X Telekler X Yanık X 1425 Buruncuk X Menemen 497 Çavuş X Menemen 856 Günerli X Seyrek 564 Kesik X Seyrek 2350 Musabey X Menemen 1127 Süzbeyli X Seyrek Tuzçullu X Seyrek yılı KKGAY Genel Nüfus Toplamı: kişidir. 261

12 Tablo 7: 2000 Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Büyüme Hızları Baz Alınarak Hesaplanan KKGAY 2005 Yılı Nüfus Kestirim Tablosu KKGAY Kentsel Nüfus Kırsal Nüfus Toplam Aliağa Helvacı 4442 Foça Gerenköy 4145 Bağarası 3851 Yenifoça Seyrek (Menemen) Türkeli Maltepe 3182 Emiralem 4274 Toplam yılı Genel Nüfus Toplam: kişidir yılı nüfusu olan İ.K.B.N.İ.P. içerisinde KKGAY si % 4.4 lük bir paya sahiptir. KKGAY.nde toplam kişinin %75.i olan kişi Kentsel nüfusu, %25.i olan kişi kırsal nüfusu oluşturmaktadır EKONOMİK YAPI ANALİZİ KKGAY 3 temel sektörel kimliği içinde barındırmaktadır. Gediz havzasını kapsayan birinci bölge tarım sektörüne bağımlı alt yöre, Eski Foça ve Yeni Foça kıyı bandının turizm ve ikincil konut sektörüne bağımlı alt yöre ve Aliağa merkezli sanayi ağırlıklı alt gelişme yöresi. 262

13 Tablo 8 - İzmir İlçeleri İstihdam Projeksiyonu: Yıllık Bileşik Büyüme 2030 Projeksiyon Hızı (%) İZMİR İLİ ,0185 Büyük Şehir ,0220 ALIAGA ,0223 FOÇA ,0389 MENEMEN ,0296 Kaynak: İ.B.B den 2030 a İzmir Sosyo-Ekonomik Profil Ve Temel Gelişme Eğilimleri Toplam İKBNİP 2030 yılı istihdam edilen nüfus projeksiyonunun % 4.4 ü KKGAY nden sağlanacaktır yılında İKBNİP İçerisinde Yer Alan KKGAY ne ait tarım istihdamı kişi iken 2030 yılnda artarak kişi olması beklenmektedir yılında İKBNİP İçerisinde Yer Alan KKGAY ne ait sanayi istihdamı iken 2030 yılında artarak kişi olması beklenmektedir. İKBNİP nda ha sanayi alanı planlanmıştır. Bunun ha lık alanı KKGAY nde yer almaktadır. Bu alanlarda istihdam kapasitesi hesabı sonucu İKBNİP içerisinde KKGAY Sanayi istihdam oranı % 36 olacağı öngörülmektedir. Tablo 9- İzmir İlinde İstihdam Edilen Nüfusun Yerleşim Yerleri ve Ana Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı: 2000 TARIM SANAYİ İNŞAAT HİZMET TOPLAM İZMİR İLİ BÜYÜK ŞEHİR ALIAGA FOÇA MENEMEN Kaynak: İ.B.B den 2030 a İzmir Sosyo-Ekonomik Profil Ve Temel Gelişme Eğilimleri 263

14 Tablo 10-İzmir İlinde İstihdam Edilen Nüfusun Yerleşim Yerleri ve Ana Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı: 2030 (Projeksiyon) TARIM SANAYİ İNŞAAT HİZMET TOPLAM İZMİR İLİ BÜYÜK ŞEHİR ALIAGA FOÇA MENEMEN Kaynak: İ.B.B den 2030 a İzmir Sosyo-Ekonomik Profil Ve Temel Gelişme Eğilimleri 2000 yılında İKBNİP İçerisinde Yer Alan KKGAY ne ait hizmet istihdamı kişi iken 2030 yılında artarak kişi olması beklenmektedir Sosyoekonomik Göstergeler Aliağa İzmir in kuzeyinde Çandarlı Körfezi nin güneydoğusunda, 3930 km 2 yüzölçümüne sahip olan bir ilçedir. Sosyoekonomik göstergelere göre nüfusu kişi olan Aliağa da nüfus artış hızı binde 30,51 dir. Türkiye de bulunan 872 ilçe arasında nüfus artış hızında 90 ncı sırada bulunmaktadır. İlçede ortalama hane büyüklüğü 3,63 tür. Fert başına genel bütçe geliri TL dir. Bu oranla Türkiye deki ilçeler arasında 8 inci sırada yer almaktadır. Bebek ölüm oranlarında binde 31,92 ile 634 üncü, vergi gelirlerinin ülke içindeki payında 14 üncü, okur yazar oranında 19 uncu sırada yer almaktadır. İlçede işsizlik oranı %6,10 dur. Bu oranla Türkiye deki ilçeler arasında 349 uncu sıradadır. Foça yüzölçümü 228 km 2, nüfusu dir. Nüfus artış hızı binde 35,87 dir. Nüfus artış hızında Türkiye de 63 ncü sıradadır. Ortalama hane büyüklüğü 3,45 tir. %2.21 işsizlik oranı vardır. %94,55 okur yazar oranı ile 12 nci, binde 23,35 bebek ölüm oranı ile 801 nci sırada yer almaktadır. Fert başına bütçe geliri TL dir. Vergi gelirlerinin ülke içindeki payı % 0,022 dir. Bu kategoride 160 ncı sıradadır. Menemen, 665km 2 yüzölçümü ve kişi nüfusu ve binde 40,88 nüfus artış hızı vardır. Nüfus artış hızında Türkiye de 47 nci sıradadır. Ortalama hane büyüklüğü 4,09 dur. %4,76 lık işsizlik oranıyla Türkiye deki diğer ilçeler arasında 478 nci sıradadır. %87,34 ü okur yazar olan ilçede, binde 47,80 bebek ölüm oranı vardır. Fert başına bütçe geliri 264

15 TL dir. Vergi gelirlerinin ülke içindeki payı % 0,05169 dur. Bu kategoride ise 119 ncu sıradadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Adana Büyükşehir merkez ilçeleri gelişmiş yerleşmeler olarak kabul edildiğinden, bu ilçeler dışında kalan 858 ilçe içinde gelişmişlik sırasında Aliağa İlçesi 18., Foça İlçesi 100., Menemen İlçesi 93. sırada yer almaktadır Tarım KKGAY de Aliağa ilçesinde tarla bitkileri üretimi ve meyve üretimi eşit ağırlıklı yapılmakta olup Foça ve Menemen ilçelerinde ağırlıklı olarak tarla bitkileri üretilmektedir. Bölgede toplam tarım alanını %13 ü sulanan arazi kapsamında kalmaktadır. Aliağa daki toplam arazinin %43,4 ü tarım alanıdır. Bölgedeki hektar toplam tarım alanının hektarı tarla alanı, alanı zeytin alanıdır. Zeytin, tütün, pamuk, sebze, çekirdeksiz üzüm ilçede üretilen en önemli bitkisel ürünlerdir. Zeytincilik, Aliağa ilçesinde çok önemlidir. Erik, armut, şeftali, incir, ve nar üretilen en önemli meyvelerdir. Hayvancılık, aynen bitkisel üretimde olduğu gibi sanayileşmenin ilçe merkezi ne göçü hızlandırmasına yol açarak olumsuz yönde etkilenmiştir. Köy ve kasabalardan ilçe merkezine yapılan göç bitkisel üretimi olumsuz yönde etkilemiştir.tarım sektöründe çalışanların oranı %33.48 dir. İlçede istavrit, kopez, sarpa hamsi, çipura, mercan, levrek ve barbun başta olmak üzere çeşitli balık türleri avlanmaktadır. Avlanan balıklar İzmir ve İstanbul balık hallerine gönderilmektedir. Foça da toplam alanın % 23,1 i tarım alanını oluşturmaktadır. Bölgedeki hektar toplam tarım alanının, hektarı tarla alanını, 935 hektarı zeytin alanını ve 366 hektarı sebze alanını oluşturmaktadır. Sulanan alan %69 unu oluşturmakta, sulanmayan alanda ise kuru tarım yapılmaktadır. İlçede üretilen pamuk, buğday, mısır, arpa, domates, şeftali çekirdeksiz üzüm ve zeytin önemli bitkisel ürünleridir. Holstein, sığır (melez+yerli), koyun, kıl keçisi, hindi ve tavuk yetiştirilmektedir. İlçede balıkçılık önemli bir gelir sahasıdır. Sardalya, kültür levreği, barbunya, dil balığı ve hamsi balıkçılıktan sağlanan gelirin büyük kısmını sağlamaktadır. Tarım sektöründe çalışanların oranı %31,86 dır. Menemen de toplam tarım alanının %33,1 i tarım alanı, %23,2 si orman ve fundalık alan, %33,2 si diğer arazidir hektar toplam tarım alanının hektarı tarla alanı, 265

16 4.033 ü sebze alanıdır. Akdeniz ikliminin görüldüğü ilçede çok çeşitli ürünler yetiştirilebilmektedir. Pamuk, mısır, yonca ve buğday en çok üretilen tarla ürünleridir. Şeftali, mandalina, kayısı, erik en çok üretilen meyvelerdir. İzmir ilinde üretilen çileğin hemen hemen tamamı ilçede üretilmektedir. Zeytin, İzmir in birçok ilinde olduğu gibi ilçede de önemli bir yere sahiptir. Hayvan sayısı ilçede azalmaktadır. Saf kültür sığırı, keçi, koyun, tavuk yetiştirilmekte ve arıcılık yapılmaktadır. Tarım sektöründe çalışanların oranı %57,86 dır Sanayi Aliağa ilçedesinde ticareti gerçekleştirebilecek beşeri sermaye eksikliğinden dolayı ticaret gelişmemiştir. Başta PETKİM ve TÜPRAŞ olmak üzere gemi söküm tesisleri kağıt fabrikası, gübre sanayi demir çelik fabrikaları, haddehaneler gibi bir çok önemli sanayi tesisleri bulunmaktadır. Halihazırda hizmet vermekte olan İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi sanayiciye rekabet gücü kazandırmak, yatırımları artırmak suretiyle iş sahaları açmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere kurulmuştur. Petkim Organize Sanayi Bölgesi ise Petkim ürünlerini işleyen fabrikaların bulunacağı bir bölge olacaktır. Yer seçimi yapılan bölge 1998 Yatırım Programına alınmıştır. Sanayi sektöründe çalışanların oranı %31.95 tir. Aliağa Küçük sanayi sitesi 254 İşyerinden oluşmaktadır. Foça ilçe sanayisi tarıma dayalıdır. Sanayi sektöründe çalışanların oranı %3.61 dir. Sunta fabrikası, tül fabrikaları, çırçır fabrikaları, zeytinyağı fabrikaları, mandıraları tavuk çiftlikleri ve mantar çiftliği bulunmaktadır. Menemen de ilçede çırçır fabrikaları, üzüm ve incire dayalı işletmeler, tavukçuluk, çömlekçilik ve deri sektörü bulunmaktadır. Sanayi sektöründe çalışanların oranı %13,73 tür. Sanayi sektöründe istihdam edilenlerin yarıya yakını deri serbest bölgesinde istihdam edilmektedir. İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi 1997 yılında kurulmuştur m 2 alana sahiptir. 189 adet yatırıma uygun parseli bulunan serbest bölgede; ayakkabı, deri imalat ve satım, deri kimyasalları üretim, alım-satım, deri makineleri, konfeksiyon malzemeleri, deri yan ürünleri, deri tekstil, ham deri, halı ürünleri ağırlıklı olmak üzere inşaat ve otomotiv sektörleri bulunmaktadır. 266

17 Hizmetler Bir çok uygarlığın mirasını topraklarında barındıran Aliağa İzmir in bir çok ilçesinde olduğu gibi tarihi yönden zengin bir ilçemizdir. Tarihi zenginliği ve deniz kıyısında olması ilçeyi turizme elverişli hale getirmektedir. Hizmetler sektöründe çalışanların oranı %34.57 dir. Ancak sanayi üretiminin oluşturduğu çevresel etkiler Aliağa da turizmin gelişmesini engellemektedir. Foça ilçesinde hizmetler sektöründe çalışanların oranı %64,53 tür. Turizm bölge ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Foça nın yatak kapasitesi 2000 e yakındır. İlçede 1 adet 100 kişilik kültürel tesise bağlı toplantı salonu yer almaktadır. Menemen ilçesinde yaz ve kış turizmi gelişmemiştir. Barındırdığı tarihi yerlerin tanıtımı yeterince yapılmadığı için kültür turizmi de gelişme göstermemiştir. Hizmetler sektöründe çalışanların oranı %28,41 dir Ulaşım ve Teknik Altyapı İzmir den Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresine ulaşım mevcut durumda İzmir Çanakkale devlet yolundan sağlanmaktadır.ancak mevcut durumda bu yolun yetersiz olduğu, özellikle Çiğli ve Karşıyaka İlçelerinde büyük trafik yoğunluğuna sebep olduğu gözlenmektedir. Ayrıca KKGAY nde Aliağa ve İzmir arasında ulaşımı sağlayan bir demiryolu ağı mevcuttur. Demiryolu ağı mevcut durumda yeterli derecede verimli olarak kullanılamamaktadır. Aliağa da demiryolu ulaşımı, sanayi kuruluşlarına dayalı olarak yapılmaktadır. Aliağa ile Menderes arasında, elektrifikasyon ve sinyalizasyon bölümü tamamlanmış olan metro hattı, test aşamasına gelmiştir. Büyük bir kısmı denize kıyısı olan yerleşmelerden oluşmasına rağmen KKGAY nde deniz taşımacılığı gözlenememektedir. İzmir limanına alternatif olan Aliağa limanının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Foça da ise liman bulunmamaktadır. Ancak Foça Yat Bağlama yeri teknelerin yanaşabileceği şekilde düzenlenmiştir. Aliağa ilçesinde 10 adet iskele bulunmaktadır. Bunlardan Nemrut limanında faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır. Ancak 267

18 limanın altyapı ve diğer ihtiyaçlarını giderecek üniteler oluşmamıştır. Foça Yat limanı Projesi DLH 6.Bölge Müdürlüğünce geliştirilmiştir. Uygun yer arama çalışmaları devam etmektedir. KKGAY de düzenli katı atık depolama alanı ve arıtma tesislerinin yerleşmelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Aliağa da bulunan katı atık depolama alanının düzensiz oluşu teknik altyapı sorunlarına neden olmaktadır. Foça ilçesinde ÖÇK tarafından kurulmuş ve 1987 yılından beri işletilen düzenli atık depolama tesisinin faaliyeti devam edecek olup, burada Foça ilçesi ile yeni Foça ve Bağarası ilk kademe belediyelerinin ve bağlı köylerinin atıklarının depolanması yapılacaktır SORUNLAR VE POTANSİYELLER SORUNLAR Çevre ve Sağlık Sanayi kuruluşlarının ; - Enerji, plansızlık (makro ölçekte planlama yapılmamıştır), katı atıkları atma, ihracat, liman yollarının asfalt ve organize olmaması, tren yolunun limana kadar gelmemesi gibi başlıca sorunları bulunmaktadır. - Alanlarının giderek artması, özellikle Foça-Aliağa arasında kurulu bulunan demir çelik fabrikası ile Petkim ve Tüpraş bacalarından çıkan zehirli atıklar çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. - Atıklar ve bazı petrol kaçakları nedeniyle çevre ve hava kirliliği oluşmaktadır. Aliağa Nemrut limanındaki yol bağlantıları yetersiz ve altyapı sorunları vardır. Çevre kirliliğinin tarım ve hayvancılık üzerindeki olumsuz etkileri giderek artmaktadır Harita 1: Sanayi kökenli yıllık ortalama SOX Konsantrasyonları 268

19 Kaynak: DEÜ. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2001) İzmir İli Temiz Hava Planı Proje Raporu, İzmir KKGAY ndeki Aliağa merkezli sanayi yoğunlaşmasının yarattığı çevresel etkiler yukarıdaki haritada net bir biçimde görülmektedir.bu bölgedeki sanayi türlerinin Harita 2: Sanayi kökenli yıllık ortalama NOX Konsantrasyonları Kaynak: DEÜ. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2001) İzmir İli ----Temiz Hava Planı Proje Raporu, İzmir 269

20 yarattığı çevresel kirlilik kent merkezi ve Kemalpaşa sanayi odaklarından oldukça fazladır. Aliağa ilçesinde sanayinin yoğun olması tarıma olan eğilimi azaltmakta olup bölgede tarım ve hayvancılık giderek önemini yitirmektedir. DSİ sulama alanlarındaki 1.sınıf tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmış olması ilçe tarımını olumsuz yönde etkilemektedir. Mevcut meraların zayıf ve yetersiz olması hayvancılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Mevcut içme suyu kapasitesi ilçenin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bağarası beldesi ile Yenibağarası köyünde arıtma tesisi yoktur. İlçede önemli bir yere sahip olan tarıma gerekli özen gösterilmeli, ürün kalitesindeki bozulma ve verim düşüklükleri sorunlarına çözüm bulunmalıdır. Manisa Organize Sanayi Bölgesi atıklarının Gediz de meydana getirdiği kirlenmenin tarımsal arazilere olan olumsuz etkileri nedeni ile Gediz nehrinin doğduğu yerden denize döküldüğü yere kadar olan alanda sanayi atıkların arıtılması ve bilinçli gübre kullanımı sağlanmalıdır. Yapılaşma Süreci KKGAY nde özellikle kırsal yerleşim alanlarında imar planlarına ilişkin sorunlar bulunmaktadır. Daha çok alt ölçekli planlama çalışmalarında yol, meydan, altyapı, sosyal donatı alanları yetersizliklerinin çözümüne yönelik revizyon plan ihtiyacı oluşmuştur. Foça daki askeri eğitim alanlarının geniş arazi kullanımı, turizmi fiziksel alan kullanımını azaltıcı nitelikte olması sebebiyle olumsuz yönde etkilemektedir. Foça İlçe girişindeki mevcut günübirlik tesislerin çevre düzenlemeleri yetersizdir. Foça ilçesinde İzmir e yakın ikincil konut üretimi hızlanmıştır. Bu durum turistik gelişmeyi tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Korumaya İlişkin Foça ve Yenifoça yöresindeki arkeolojik ve doğal sit alanlarının çok olması kamusal hizmetlerin ve turizmin gelişmesini, yatırımların hızlı bir şekilde yapılmasını yavaşlatmaktadır. Bu tip çalışmalarda ilgili idarelerce uygun çözümler üretilmelidir. Foça da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin sergilenebileceği bir müze gerekmektedir. 270

21 Kuş Cenneti ndeki ekosistemin devamlılığı için su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Ulaşım İzmir Foça ulaşım maliyetlerinin yüksek olması çalışan kesimin ve halkın şikayetlerine neden olmaktadır. İlçeye olan ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Foça nın havaalanına uzak kalması turizm potansiyelini yeterli düzeyde değerlendirememektedir Menemen-Aliağa çift hatlı demiryolu inşaatının bitirilmesi için yeterli kaynak aktarılmalıdır. Kıyı Aliağa da su ürünleri bakımından oldukça uygun bir konuma sahip olmasına rağmen bu alanda hiçbir yatırım yapılmamıştır. Foça İlçesindeki mevcut soğuk hava deposunun kapasitesi yetersizdir. Foça da mevcut balıkçı teknelerinin ihtiyacını karşılayacak bir balıkçı barınağına ihtiyaç vardır. Ayrıca balıkçı ve diğer teknelerin tamir edilebileceği bir tersane gerekmektedir. Foça nın kültür turizmine yönlendirilmesi gereklidir. Ayrıca otellerin kongre salonlarından yararlanılarak İzmir deki bazı kongrelerin buralarda yapılması yönlendirilmelidir. İlçede yatak kapasitesi yetersizdir. Gelişen yat turizmine ek olarak yabancı teknelerin de giriş çıkışlarını yapabilmesi için gümrük kapısı yapılmalıdır Potansiyeller Çevre ve Sağlık Foça İlçesinin yol güzergahında olması nedeni ile her türlü konservecilik, şarap ve salça fabrikalarının, kuru üzüm depolama alanları için potansiyel taşımaktadır. Aliağa nın önümüzdeki yıllarda sanayi kenti olabilmesi için planlamanın her sahada yapılması gerekmektedir. Doğal güzelliklerin korunması ve turizm potansiyeli değerlendirilmelidir. Tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak suretiyle Aliağa turizmi canlandırılmalıdır. Ilıca Burnu nda sıcak su kaynağı mevcuttur. Bu kaynak turizmin 271

22 yararına kullanılmalıdır. Aliağa Organize sanayi bölgesindeki yatırımlar için yapılacak yeni bir liman sanayisini daha da geliştirebilecektir. Son olarak, ilçe sınırları içerisinde bulunan meralar hayvancılığın gelişmesi için ideal bir ortam yaratmaktadır. İlçede sanayiinin ihtiyacını karşılamak için enerjiye yapılacak yatırımlar ve köyden kente göçü engellemek için halıcılık kilimcilik ve arıcılığa yatırım yapılabilir. KKGAY sinde tarımsal ürün deseni zengindir. Yapılaşma Süreci Foça ve Yenifoça kıyı bandı turizm yatırımları için önemli olanaklar potansiyeller sunmaktadır. Mevcut tüm iskeleleri bir araya toplayacak şekilde Nemrut körfezi, liman olarak değerlendirilebilir. Korumaya İlişkin İlçe fokları ve sahip olduğu tarihi değerleri ile hızla gelişmekte olan bir turizm merkezidir. Foça İlçe turizminin geliştirilmesi amacıyla, tarihi yapılar ve tescilli konutların aslına uygun olarak restore edilmesi; Karagöl ve Kuş cennetinin ulaşımının kolaylaştırılması; turistlere yönelik dinlenme tesislerinin yapılması ve ilçe halkının turizm açısından bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Ulaşım Nemrut limanın demiryolu ile desteklenerekgeliştirilmesiyle İzmir limanı yükünün azaltılması hedeflenmektedir. Kıyı Aliağa İlçesi Bakırçay havzasının güney sınırında yer almakta olup sert rüzgarlara kapalı, adeta bir kıyı gölünü andıran Nemrut limanı sayesinde doğal bir balıkçı barınağıdır. Balıkçılığın gelişmiş olması turistlere sağlıklı ve özgün ürünler sunuş imkanı yaratması nedeniyle Foça İlçesi nin turistik niteliğini destekleyici bir unsurdur. Yat limanı balıkçı barınağı gibi İlçe için çok önemli projeler gerçekleştirilebilir. Foça, İlçesinde turizm yatırımcılarının tesis kurmaları karlıdır. Alınan araziler önceden yapılan yatırımlar emsal alınarak şaraplık üzüm ve mantar üretmek için kullanılabilir. 272

23 İstihdam Aliağa OSB nin yeni yatırım ve istihdam olanakları yaratması sözkonusudur. Gerenköy, Bağarası, Yeniköy, Ilıpınar köyleri son dönemde şaraplık üzüm bağları için potansiyel taşımaktadır. Süt ve besi hayvancılığı için Gediz tarım havzası büyük potansiyele sahiptir. Menemen de tarıma dayalı sanayi geliştirilebilir. Pamuk ve meyvenin işleneceği fabrikalar kurulabilir. İlçede üretilen meyveler, meyve suyu üreten tesislerde değerlendirilebilir. Deri ve konfeksiyon alanında yatırım yapılabilir. Deri ve konfeksiyon alanında okulu olan ilçe, bu alanda yapılacak yatırımlar için nitelikli işgücü sağlayabilecektir. KKGAY si önemli bir tarımsal üretim alanıdır. Özellikle sebze ve meyve alanında yetiştirilemeyecek ürün bulunmamaktadır. İzmir e demiryolu ile bağlı olması ve yakınlığı ürünlerin pazarlanması açısından avantaj teşkil etmektedir. Ayrıca meyve suyu fabrikalarının kurulması, bölgede yetiştirilen ürünlerin değerlendirilmesi açısından uygun işkollarıdır. Genel Değerlendirme; Alsancak limanını desteklemek ve halihazırda Alsancak Limanına girmeyen transit yük taşımacılığı yapan gemilere hizmet vermek amacıyla düşünülen, 2500 ha stoklama alanı ie Akdeniz bölgesinin en büyük limanı Çandarlı limanı kuzey kentsel bölgesinin gelişmesinde önemli bir potansiyel taşımaktadır. Aliağa sanayi alanlarının su ihtiyacı kunduz barajının yapılmasıyla büyük ölçüde çözülme potansiyeli vardır. Nemrut limanındaki 8 iskeleye yıllık 3000 gemi gelmesi büyük bir potansiyele sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Turizm tesisleri ve kıyı kullanımı Eski Foça Yeni Foça aksının yüksek bir turizm potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. 273

24 Karacabey- İzmir Doğal gaz boru hattı ile Aliağa ya ulaşan dağal gaz, OSB enerji taleplerini ve verimliliklerini artıracaktır. Samurlu ve Ilıca burnu çevresinde yer alan jeotermal enerji potansiyelini barındırmaktadır. Ekolojik Köy Projesi 1992 yılında Rio da yapılan Dünya Çevre Zirvesinde dünya liderleri 21. yüzyılda uygarlığın devamlılığını sürdürecek programların oluşturulmasına karar vermişlerdir. Bu görüşten hareketle 1994 yılında kurulan Eko-köy ağı (GEN) Gündem 21 i hayata geçirmenin bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. Bu ağ içinde yer alan projelerin ortak noktası eğitim üzerinde durmaları ve ekolojinin toplum ve iş yaşamının gelişiminin birlikteliğini sağlama isteğidir. Bu konumdaki çalışmalar Bağarası köyünde 55 dönümlük bir alanda sürdürülmektedir GELİŞME EŞİKLERİ Eski Foça Yeni Foça kıyı bandında, mevcut çevre düzeni planı kararları, doğal ve arkeolojik sit kararları ile orman ve eğimden kaynaklanan doğal eşikler gelişmenin sınırlarını çizmektedir. Ayrıca yerleşim alanlarını kuşatan askeri alanlar önemli sınırlayıcılar arasında bulunmaktadır. Bu eşikler özellikle Eski Foça da yeni gelişme alanlarının açılmasını engellemektedir. Gediz havzası toprak yapısı, arazi kullanım durumu, taşkın alanı, RAMSAR sulak alanı, doğal ve arkeolojik sit kararları ile DSİ sulama projesi yatırımları nedeniyle önemli yasal, doğal ve fiziki eşikleri içinde barındırmaktadır. Bu yapısı nedeniyle tarım dışı gelişme eğilimlerinin kesinlikle engellenmesi gereken bir alandır. Seyrek, Maltepe, Gerenköy, Helvacı, Türkelli, Emiralem, Bağarası bu havza sınırları içerisinde yer almakta ve benzer eşiklerle karşı karşıya bulunmaktadır. Aliağa sanayi odaklı gelişim bölgesinde başta kyme, myrina, gryneion, arkeolojik alanları, ekili zeytin alanları, çaltıdere taş ocakları, sulanabilir tarım alanları (Güzelhisar çayı boyunca) ve orman alanları kentin gelişimini sınırlandıran başlıca eşiklerdir. 274

25 AMAÇ VE HEDEFLER KKGAY de İKBNİP nin vizyonu olan, çeşitli istihdam fırsatlarının yaratılmış olması Eğitim ve Sağlık Hizmetleri de dahil olmak üzere kaliteli altyapı ve servislerin hazırlanması, Uzun vadede kentsel gelişimin sağlanması, kentsel ve kırsal yerleşimlerde yüksek yaşam standardının sağlanması için gerekli plan kararlarının alınması. KKGAY nde yer alan Gediz Havzasının yüksek tarım potansiyelinin korunması. KKGAY de gelecekteki vizyonu gözönüne alındığında mevcuttaki arazi kullanım durumuda dikkate alınarak sanayileşmenin gelişeceği düşünüldüğünden sahip olunan tarihi ve doğal değerlerinde korunduğu planlı sanayi gelişiminin sağlanması. KKGAY nde kentsel yerleşmelerin ihtiyacını karşılayacak rekreatif tesislerin yer alabileceği alanlar yaratmak. KKGAY de varolan ekolojik ve tarihi değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarımının sağlanması. Kuzey Kentsel Yerleşme Alanlarını merkez kent ile erişilebilirliğinin arttırılarak ulaşım bağlantılarının kuvvetlendirilmesi KKGAY de varolan potansiyeller doğrultusunda turizmin gelişmesinin sağlanması KENTSEL GELİŞME STRATEJİLERİ Türkiye nin önemli sulak alanlarından uluslar arası öneme sahip sulak alan niteliğinde Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilen Kuşcenneti ve yakın çevresinin bu niteliklerinin korunması, sürdürülmesi KKGAY de turizm sektörünün geliştirilmesi için turizm de çeşitlenme öngörüsüyle Kuşcenneti ve yakın çevresinde Eko-Turizm, Foça da turizm, Aliağa da günübirlik turizmin geliştirilmesi. 275

26 KKGAY de yer alan sanayi alanı yerleşim alanları, turizm alanlarına hizmet vermek ve İzmir kenti kuzey girişinin yol projesinin güçlendirilmesi amacıyla otoyol bağlantısının sağlanması ve Aliağa ya kadar olan mevcut demiryolu güzergahının Çandarlı limanına uzatılması. Aynı kapsamda Nemrut Limanı na demiryolu bağlantısının geliştirilmesi. Kıyı kenti olan İzmir in eğitimine ihtiyaç duyulan tekne yapım, söküm yatçılık konularında eğitim veren kurumların yer seçimine olanak tanımak. Ege Bölgesinin ihtiyacını karşılayacak ve kıyılarda düzensiz olarak parsel ölçeğinde hizmet veren tekne, yat imalat bakım sektörünün teşhir alanlarını da içinde bulundurarak dünya standartlarına uygun bir şekilde organize faaliyet gösterecekleri bir alan ayrılması ALT YÖRE PLAN ŞEMASI KKGAY, taşıdıkları potansiyel ve kimlikleri nedeniyle 4 ana program alanına bölünmüştür. Gediz havzasını kapsayan bölge tarım sektörüne bağımlı program alanı, Eski Foça ve Yeni Foça kıyı bandının turizm ve ikincil konut sektörüne bağımlı program alanı, Aliağa merkezli sanayi ağırlıklı program alanı ve tarım, orman ve doğal karakteri korunacak alandan oluşan yeşil kuşak program alanı. 276

27 Şekil: KKGAY Program Alanları KSPA KTPA KYKPA KTHPA Kuzey Sanayi Program Alanı (KSPA) Bu program alanı güneyde Yeni Foça, Horozgediği, demir çelik tesisleri, Bozköy orman alanları,yukarı Şehit Kemal köyü ile sınırlanırken, batıda kıyı ile sınırlanmakta, doğuda ise öneri demir yolu ve Samurlu köyü ile Bahçeboğaz mevkinde tarım alanları, Aliağa Organize Sanayi alanını kapsayarak yine demiryolu boyunca Maviköşe köyüne kadar uzanmakta olup, alan kuzeyde ise Çaltıdere yat imalat bakım onarım alanları ve Maviköşe köyü ile sınırlanmaktadır. KSPA, Aliağa merkezli mevcut sanayi kimliğini sürdürmesi, İzmir kentsel bölgenin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri olması, barındırdığı iskeleler ve hinterlandıyla olan ulaşım olanakları nedeniyle bir aktarım noktası rölünü üstlenmesi öngörülmüştür. Bu program alanında özellikle endüstriyel üretim, enerji ve yük limanı sektörlerinde gelişmesine yönelik kararlar alınmıştır. 277

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO BANDIRMA Bandırma, Güney Marmara da önemli bir yerleşim merkezi olması yanında, Limanı vasıtasıyla da bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bandırma nın, Balıkesir İlinde yaratılan toplam GSYİH

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ 2014 AĞUSTOS BÖLGESEL TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ Hande UZUNOĞLU Giriş Türkiye nin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 3. kenti olan İzmir, Ege Bölgesi nin merkezi olarak görülmektedir.

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme GÜNEYDOÐU ANADOLU BÖLGESÝ NDE TURÝZMÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ & GÜNEYDOÐU ANADOLU PROJESÝ NÝN VE YEREL KAYNAKLARIN

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ Yayın Tarihi: Ağustos, 2011 MARKA Yayınları Serisi Özet Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında

Detaylı

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ Misyonumuz: Dünya ve ülke ölçeğinde doğal tarihi ve kültürel değerlere sahip ancak kentleşme, turizm, tarım ve sanayi gibi kullanımların baskısı altındaki bölgelerde; bütünleşik

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ

SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ 85 SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ ATEŞ, Hamza-UZER, Yılmaz TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışma, son yıllarda karşılaşılan en önemli

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı