KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ"

Transkript

1 KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ

2 5.2. KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ (KKGAY) PLANLAMA ALANI Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresi, kuzeyde Yenişakran belediyesi, doğuda Manisa il sınırı, güneyde Menemen belediyesi ve Yahşelli mahallesi ile batıda Ege Denizi ile sınırlanmaktadır. Toplam ha. olan Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresi İzmir Kentsel Bölgenin yaklaşık %20 lik alanını kapsamaktadır. Tablo1:KKGAY İlçe ve Belediye Alanları İLÇE İLÇE ALAN TOPLAMI % BELEDİYE ALANI BLD TOP. % Aliağa ,8 Aliağa ,52 (İ.B.B. içerisinde kalan) Helvacı ,52 Foça ,92 Gerenköy ,39 Foça ,3 Bağarası 1544,3 2,2 Yenifoça ,85 Emiralem ,31 Menemen (KKGAY içerisinde kalan) 54549,4 50,9 Maltepe ,84 Seyrek 12715,8 18 Türkelli , ,8 100 TOPLAM ,6 HA 100 KKGAY İçerisinde 35 adet orman köyü bulunmaktadır. Aliağa ilçesinde 14 adet ; Bozköy, Çaltılıdere, Çakmaklı, Çıtak, Çoraklar, Güzelhisar, Hacıömerli, Horozgediği, Kalabak, Karaköy, Karakuyu, Samurlu, Şehitkemal, Uzunhasanlar köyleri, Menemen ilçesinde 19 adet ; Alaniçi, Bozalan, Çukur, Göztepe, Görece, Hasanlar, Hatundere, İğnedere, Karaorman, Süleymanlı, Turgutlar, Belen, Doğa, Haykıran, Yanık, Ayvacık, Bağcılar, Çaltı, Telekler köyleri, 252

3 Foça ilçesinde 4 adet ; Yenibağarası, Yeniköy, Kozbeyli, Ilıpınar köyleri yer almaktadır sayılı kanun öncesinde köy satatüsünde bulunan Yukarı Şehit Kemal köyü Aliağa Belediyesi ne, Buruncuk, Çavuş, Musabey köyleri Menemen Belediyes ine, Günerli, Kesik, Süzbeyli, Tuzçullu köyleri Seyrek ilk kademe belediyesine mahalleye dönüşerek bağlanmışlardır MEKANSAL OLUŞUM Doğal Yapı Çalışma alanı olarak belirlenen İzmir ilinin kuzey aksında Akdeniz iklim özellikleri görülmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Dağların denize dik uzanması ve ovaların İç Batı Anadolu eşiğine kadar sokulması denizsel etkilerin iç kesimlere kadar yayılmasına olanak vermektedir. Ancak il bütününde yükseklik, bakı ve kıyıdan uzaklık gibi fiziksel coğrafya farklılıkları, yağış, sıcaklık ve güneşlenme açısından önemli sayılabilecek farklılıklara da yol açmaktadır. İzmir ili arazileri jeomorfolojik birimler, yeryüzü şekilleri ve yükselti kuşaklarına göre sınıflandırıldığında yaklaşık % 60 ını dağlar, % 22 sini ovalar,% 18 ini ise platolar oluşturmaktadır. Ovaların büyük bir kısmı kuzey aksında bulunmaktadır. Planlama alanına giren başlıca ovalar Menemen ve Foça da Gediz; Aliağa da Güzelhisar; Çandarlı da Bakırçay Vadilerinin oluşturduğu ovalardır. Denize dik inen dağlar ve bunlar arasındaki ovalar ve kıyılardaki düzlükler başlıca bölgesel altyapının ve yerleşmenin geliştiği alanlardır. Topoğrafik yapı nedeniyle mekansal gelişmelerin kompakt ya da yağ lekesi biçimindeki gelişme yerine lineer gelişme ya da alt bölgesel kümelenme makroformlarına imkan vermektedir. Alüvyon zeminler kuzeyde Gediz Vadisinin ve deltasının oluşturduğu geniş bir alanda yayılım göstermektedir. Bu alanlar Bağarası-Helvacı-Menemen-Çiğli ve Karşıyaka ile sınırlanan alanın batısını kapsamaktadır. 253

4 276 km olan Gediz Nehri, B. Menderesten sonra Ege bölgesinin ikinci büyük nehri olup Foça nın güneyinde denize dökülmektedir. Vadinin tabanı yer yer alüvyal dolgu üzerinde geniş tabanlı ve sığ bir yatakta akmaktadır. Bölgenin en verimli ovalarından biri olan Gediz Ovasında Menemen, kıyı kesimlerde Foça, Çiğli ve Karşıyaka yerleşmeleri yer almaktadır. Gediz sulaması Menemen ve çevresinde yayılım göstermektedir. Akdeniz bölgesinde yetişen geniş ve sert iğne yapraklı, sürekli yeşil kalan, kuraklığa dayanıklı ağaç ve çalılar, yaygın-doğal bitki örtüsünü oluşturmaktadır m yükseklik kuşağına kadar kızılçam, fıstık çamı ve selvi 1000m ve orman üst sınırına kadar karaçam yetişmektedir. Kızılçam ormanlarının yok olduğu yerlerde makiler ve makilerin yerinde bodur çalılar çıkmıştır. Genelde m ye kadar olan yerlerde makiler vardır. Bakırçay Vadisinin ve güneydeki yükseltilerde parçalı olarak ormanlar dağılım göstermektedir. Çalışma alanında; Güzelhisar çayı üzerinde Güzelhisar içme suyu barajı bulunmaktadır. Ayrıca proje süreci tamamlanmış Aliağa daki Kunduz çayı üzerindeki Kunduz suyu içme barajı yapım aşamasındadır. Güzelhisar Barajı 0.35 kilometrekare, Kunduz barajı 2.90 kilometrekarelik bir alan kaplamaktadır. İçme suyu olarak kullanılan barajların su kaynakları koruma alanları planlamaya önemli bir girdi oluşturmaktadır. Gediz Deltası Ekolojik yönden bol gıdalı bir sulak alan özelliği taşıyan Gediz Deltası; zengin ve değişik habitatları ile bir açık hava müzesi işlevi görmektedir. Deltada, bazı kuş türleri için büyük öneme sahip olan geniş tuz tabakaları mevcuttur. Bu tuz tabakaları Kırdeniz Dalyanı nın kuzeydoğusu ve Bostanlı ve Çilazmak Dalyanı arasında uzanmaktadır. Gediz Nehri nin üç eski yatağı ve şuandaki yatağının denize açıldığı bölgeler su kuşları ve deniz kuşları için üreme, beslenme, kışlama ve barınma imkanı sağlamaktadır. Gediz deltası dünya üzerinde bulunan kuş türü sayısının yaklaşık yarısının üreme alanıdır. Türkiye de bulunan 426 kuş türünden bugüne kadar 200 ü aşkın tür bu bölgede gözlenmiştir. Gediz Deltasının uygun iklim koşulları yanısıra, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması, zengin ve değişik habitatlara sahip olması nedeniyle çeşitli türden çok sayıda su kuşuna üreme, beslenme, konaklama ve kışlama olanağını sağlamaktadır. 254

5 Deltada yer alan tuzlalar, sazlıklar, çayırlar, tepelik ve bahçelik alanlar deltadaki tür zenginli arttıran diğer habitatlardır. Bu habitatlarda yaşayan önemli türlere örnek olarak kara leylek, flamingo, mahmuzlu, kızkuşu, bataklık kırlangıcı, karagöz, kızıl şahin, kaya sıvacı kuşu ve gök ardıç verilebilir. İzmir Çamaltı Tuzlasının içinde bulunduğu hektarlık alan, 1982 yılında Su Kuşları Koruma ve Üretme Sahası olarak tescil edilmiştir. Çiğli ilçesinden 10, Karşıyaka'dan ise 26 km. lik asfalt yolla ulaşılır. Yaklaşık 200 tür kuşun bulunduğu bölgeye her yıl ortalama kuş uğramaktadır. Doğal ve arkeolojik sit alanı olan Kuş cennetinde ziyaretçi merkezi binası, kuş seyir kuleleri, sabit dürbün ve gezi bisikletleri vardır Uluslararası Sözleşmeler KKGAY nde Akdeniz foku, kuş cenneti, sulak alanlar, koruma alanları gibi doğal ve tarihsel zenginlikler barındıran alanlar bulunmaktadır.bu alanlar aşağıda belirtilen çeşitli ulusal ve uluslar arası sözleşmelere tabidir tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan önemli deniz Kaplumbağası Üreme Alanlarında belirtilen I.ve II.Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barcelano Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınan alanlar, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Akdeniz de Özel Koruma Alanlarına ilişkin Protokol gereği ülkemizde Özel Koruma Alanı olarak belirlenmiş alanlar, tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan Akdeniz de ortak öneme sahip 100 kıyısal Tarihi Sit listesinde yer alan alanlar, 255

6 Cenova Bildirgesi nin 17.maddesinde yer alan Akdeniz e has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesinin 1. ve 2.maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından Kültürel Miras ve Doğal Miras statüsü ile koruma altına alınan kültürel, tarihi ve doğal alanlardır. Ramsar Alanı: Çevre Bakanlığı tarafından İzmir Kuşcennetinin bulunduğu Gediz Deltası gün, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Ramsar (özellikle su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanların korunması) sözleşmesi listesine dahil edilmiştir. Ramsar alanında; koruma kullanma dengesi içerisinde bu alanların korunması, geliştirilmesi ve bu alanlarda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak tarihli Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir. Çevre ve Orman Bakanlığınca Ramsar alanındaki koruma bölgeleri belirlendiğinde alt ölçekli planlarda Koruma Bölge sınırlarına göre planlar ve/veya revizyonu yapılacaktır. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi: Planda sınırları belirlenen Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilmiştir. Bakanlar Kurulu karar ekinde yer alan hususlara uyulacaktır tarihinde 1/1000 ölçekli Foça I.Etap Koruma Amaçlı İmar Planları Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı nca onanmıştır Yürürlükte Bulunan Üst Ölçekteki İmar Planları tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca onanlı 1/ Ölçekli Foça Yenifoça Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca onanlı 1/ Ölçekli Foça Yenifoça Kıyı Kesimi Nazım İmar Planı 256

7 Foça Yenifoça Kıyı Kesiminde toplam 3633 hektar alana ait nazım imar planı bulunmaktadır. Sözkonusu planlar Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu kararları gereği güncelliğini yitirmiş olup revize edilme gereği ortaya çıkmıştır Kültür ve Tabiat Varlıkları KKGAY nde özellikle Foça belediyesi sınırları içerisinde yaklaşık 26 ha. Kentsel ve Kentsel Arkeolojik Sit alanları, Yenifoça İlk kademe belediyesi içerisinde yaklaşık 14 ha. Kentsel Sit alanları mevcuttur. Bu kentsel sit alanları mimari,mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve birarada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan Kültürel ve tabii çevre elemanlarından oluşmaktadır. Yenifoça belediye sınırları içinde 1. derece doğal sit alanları 1590,6 ha, 2. derece doğal sit alanı 212,2 ha alanı bulunmaktadır. Eski Foça belediye sınırları içinde 1. derece doğal-arkeolojik sit alanı 1017,4 ha, 2-3. derece doğal-arkeolojik sit alanı 591,9 ha alan bulunmaktadır. Aliağa belediye sınırları içinde, 1. derece arkeolojik sit alanı, 682,2 ha, 2.derece arkeolojik sit alanı 1,6 ha, 3. derece arkeolojik sit 1127,8 ha, 3. derece doğal sit alanı 66,9 ha bulunmaktadır. KKGAY de 2756,4 ha özel çevre koruma alanı, 15376,4 ha RAMSAR sulak alan koruma alanı, 9226,3 ha yaban hayatı koruma alanı, 10588,7 ha Gediz nehri taşkın alanı ve 34174,9 ha DSİ sulama alanı bulunmaktadır. Ayrıca, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 29/04/1994 tarih ve 5018 sayılı kararı ile Gediz nehri mecrasının doğal sit olarak belirlenmesine, çevre il müdürlüğünün görüşlerinin alınmasından sonra sit derecesinin tespit edilmesine karar verilmiştir. Ancak söz konusu karar ekinde sit sınır ve derecesini gösteren herhangi bir pafta bulunmadığından İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 29/04/1994 tarih ve 5018 sayılı kararıyla doğal sit olarak belirlenen alan İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planına işlenememiştir. 257

8 Tuzla Alanı: Ülkemizin en büyük Tuzlası olan ve İtalyanlar tarafından 1863 de kurulan Çamaltı Tuzlası İzmir 1 No lu K.T.V.K.K. nun gün ve 7770/1, 7770/2 Sayılı kararları ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak ilan edilen alanda Gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilen alanda kalmaktadır.izmir 1 No lu K.T.V.K.K. sözkonusu kararda tuzla alanındaki faaliyetlerin sürdürülmesinde sakınca görmemiştir.bu kapsamda ; Tuzla Alanındaki faaliyetlere yönelik yapı yapılması gerektiği hallerde Kıyı Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, Sulak Alanlar yönetmeliği, Kültür Tabiat Varlıkları Kanunu ve KTVKYK. İlke kararları ve İmar Kanunu ve Yönetmeliği geçerlidir MEKANSAL ANALİZ KKGAY Kentsel Alan Kullanım Analizi 2005 Yılı Hava Fotoğraflarından Hesaplanan KKGAY Arazi Kullanış Tablosu Tablo 2: Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresi Arazi Kullanış Tablosu Arazi Kullanışı Ha % Tarım 39098,1 36,4 Orman 28844,7 26,9 Mevcut Sanayi Depolama Mevcut İskan Alanları Turizm Alanları Askeri Alanlar 1934,4 1.7 Baraj ve Göller Mezarlıklar Diğer (makilik, fundalık, 35010,8 32,80 taşlık, kayalık, v.b.) Toplam

9 KKGAY nde mevcut bugünkü arazi kullanım miktarı en fazla tarım alanlarında görülmekte olup bu oran % 36 dır. Ardından % 27 oran ile orman alanları ile birlikte KKGAY alanı % 63 oranında korunması gerekli yeşil kuşak alanlarından oluşmaktadır. KKGAY Foça ve Aliağa ve Menemen İlçelerinin kıyı uzunlukları toplamı yaklaşık 161,4 km dir. KKGAY nde toplam ,6 hektar alanın 2495 hektar alanı yapılaşmış olup, tüm alanın doluluk oranı % 2.3 dür Sayılı yasa öncesi planlı alanların %18 i yapılaşmış durumdadır. Mevcut sosyal donatı alanları incelendiğinde; 5216 sayılı kanun öncesi yürürlükte bulunan planlı alanlarda % 10,10 sağlık alanı, % 6,06 eğitim, % 6,62 sosyo-kültürel donatı alanlarının yapılaşmış olduğu görülmekte olup, bu oranlar sosyal donatı alanlarının mevcuda ilişkin yetersizliklerini göstermektedir Nüfus Yapısı 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Foça İlçesi Dahilinde; Toplam Nüfus: Tablo 5: KKGAY içerisinde kalan Foça ilçesi 2000 DİE Nüfus Sayım Sonuçları İlçe İlk Kademe Köy Mahalle/ bağlı NÜFUS NÜFUS Belediyesi Belediyesi olduğu belediye Foça X Yeni Foça X Bağarası X Gerenköy X Yeni bağarası X Yeniköy X Kozbeyli X Ilıpınar X

10 Aliağa İlçesi Dahilinde; Toplam Nüfus: Tablo 4:KKGAY içerisinde kalan Aliağa ilçesi 2000 DİE Nüfus Sayım Sonuçları İlçe İlk Kademe Köy Mahalle/ bağlı Nüfus Nüfus Belediyesi Belediyesi olduğu belediye Aliağa X Helvacı X Bozköy X Çaltılıdere X Çakmaklı X Çıtak X Çoraklar X Güzelhisar X Hacıömerli X Horozgediği X Kalabak X Karaköy X Karakuzu X Samurlu X Uzunhasanlar X Şehitkemal X 688 Yukarı Şehit Kemal X Aliağa 646 Aliağa ilçesinde 209 kişi/ km2 yoğunluk, Foça ilçesinde 176 kişi/ km2 yoğunluk, Menemen ilçesinde 165 kişi/ km2 yoğunluk değerleri mevcut alan ve 2000 İzmir Valiliği verilerine göre belirlenmiştir. Buna göre KKGAY İlçe yoğunluklarının İzmir Kentinden ( 281 kişi/ km2 yoğunluk ) düşük olduğu görülmektedir. 260

11 Menemen İlçesi Dahilinde; Toplam Nüfus: Tablo 6: KKGAY içerisinde kalan Menemen ilçesi 2000 DİE Nüfus Sayım Sonuçları İlçe İlk Kademe Köy Mahalle/ bağlı NÜFUS NÜFUS Belediyesi Belediyesi olduğu belediye Emiralem X 3557 Maltepe X Seyrek X 3865 Türkelli X Alaniçi X Bozalan X Çukur X Göktepe X Görece X Hasanlar X Hatundere X İğnedere X 97 9 Karaorman X Süleymanlı X Turgutlar X Ayvacık X Bağcılar X Belen X Çaltı X Doğa X Haykıran X Telekler X Yanık X 1425 Buruncuk X Menemen 497 Çavuş X Menemen 856 Günerli X Seyrek 564 Kesik X Seyrek 2350 Musabey X Menemen 1127 Süzbeyli X Seyrek Tuzçullu X Seyrek yılı KKGAY Genel Nüfus Toplamı: kişidir. 261

12 Tablo 7: 2000 Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Büyüme Hızları Baz Alınarak Hesaplanan KKGAY 2005 Yılı Nüfus Kestirim Tablosu KKGAY Kentsel Nüfus Kırsal Nüfus Toplam Aliağa Helvacı 4442 Foça Gerenköy 4145 Bağarası 3851 Yenifoça Seyrek (Menemen) Türkeli Maltepe 3182 Emiralem 4274 Toplam yılı Genel Nüfus Toplam: kişidir yılı nüfusu olan İ.K.B.N.İ.P. içerisinde KKGAY si % 4.4 lük bir paya sahiptir. KKGAY.nde toplam kişinin %75.i olan kişi Kentsel nüfusu, %25.i olan kişi kırsal nüfusu oluşturmaktadır EKONOMİK YAPI ANALİZİ KKGAY 3 temel sektörel kimliği içinde barındırmaktadır. Gediz havzasını kapsayan birinci bölge tarım sektörüne bağımlı alt yöre, Eski Foça ve Yeni Foça kıyı bandının turizm ve ikincil konut sektörüne bağımlı alt yöre ve Aliağa merkezli sanayi ağırlıklı alt gelişme yöresi. 262

13 Tablo 8 - İzmir İlçeleri İstihdam Projeksiyonu: Yıllık Bileşik Büyüme 2030 Projeksiyon Hızı (%) İZMİR İLİ ,0185 Büyük Şehir ,0220 ALIAGA ,0223 FOÇA ,0389 MENEMEN ,0296 Kaynak: İ.B.B den 2030 a İzmir Sosyo-Ekonomik Profil Ve Temel Gelişme Eğilimleri Toplam İKBNİP 2030 yılı istihdam edilen nüfus projeksiyonunun % 4.4 ü KKGAY nden sağlanacaktır yılında İKBNİP İçerisinde Yer Alan KKGAY ne ait tarım istihdamı kişi iken 2030 yılnda artarak kişi olması beklenmektedir yılında İKBNİP İçerisinde Yer Alan KKGAY ne ait sanayi istihdamı iken 2030 yılında artarak kişi olması beklenmektedir. İKBNİP nda ha sanayi alanı planlanmıştır. Bunun ha lık alanı KKGAY nde yer almaktadır. Bu alanlarda istihdam kapasitesi hesabı sonucu İKBNİP içerisinde KKGAY Sanayi istihdam oranı % 36 olacağı öngörülmektedir. Tablo 9- İzmir İlinde İstihdam Edilen Nüfusun Yerleşim Yerleri ve Ana Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı: 2000 TARIM SANAYİ İNŞAAT HİZMET TOPLAM İZMİR İLİ BÜYÜK ŞEHİR ALIAGA FOÇA MENEMEN Kaynak: İ.B.B den 2030 a İzmir Sosyo-Ekonomik Profil Ve Temel Gelişme Eğilimleri 263

14 Tablo 10-İzmir İlinde İstihdam Edilen Nüfusun Yerleşim Yerleri ve Ana Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı: 2030 (Projeksiyon) TARIM SANAYİ İNŞAAT HİZMET TOPLAM İZMİR İLİ BÜYÜK ŞEHİR ALIAGA FOÇA MENEMEN Kaynak: İ.B.B den 2030 a İzmir Sosyo-Ekonomik Profil Ve Temel Gelişme Eğilimleri 2000 yılında İKBNİP İçerisinde Yer Alan KKGAY ne ait hizmet istihdamı kişi iken 2030 yılında artarak kişi olması beklenmektedir Sosyoekonomik Göstergeler Aliağa İzmir in kuzeyinde Çandarlı Körfezi nin güneydoğusunda, 3930 km 2 yüzölçümüne sahip olan bir ilçedir. Sosyoekonomik göstergelere göre nüfusu kişi olan Aliağa da nüfus artış hızı binde 30,51 dir. Türkiye de bulunan 872 ilçe arasında nüfus artış hızında 90 ncı sırada bulunmaktadır. İlçede ortalama hane büyüklüğü 3,63 tür. Fert başına genel bütçe geliri TL dir. Bu oranla Türkiye deki ilçeler arasında 8 inci sırada yer almaktadır. Bebek ölüm oranlarında binde 31,92 ile 634 üncü, vergi gelirlerinin ülke içindeki payında 14 üncü, okur yazar oranında 19 uncu sırada yer almaktadır. İlçede işsizlik oranı %6,10 dur. Bu oranla Türkiye deki ilçeler arasında 349 uncu sıradadır. Foça yüzölçümü 228 km 2, nüfusu dir. Nüfus artış hızı binde 35,87 dir. Nüfus artış hızında Türkiye de 63 ncü sıradadır. Ortalama hane büyüklüğü 3,45 tir. %2.21 işsizlik oranı vardır. %94,55 okur yazar oranı ile 12 nci, binde 23,35 bebek ölüm oranı ile 801 nci sırada yer almaktadır. Fert başına bütçe geliri TL dir. Vergi gelirlerinin ülke içindeki payı % 0,022 dir. Bu kategoride 160 ncı sıradadır. Menemen, 665km 2 yüzölçümü ve kişi nüfusu ve binde 40,88 nüfus artış hızı vardır. Nüfus artış hızında Türkiye de 47 nci sıradadır. Ortalama hane büyüklüğü 4,09 dur. %4,76 lık işsizlik oranıyla Türkiye deki diğer ilçeler arasında 478 nci sıradadır. %87,34 ü okur yazar olan ilçede, binde 47,80 bebek ölüm oranı vardır. Fert başına bütçe geliri 264

15 TL dir. Vergi gelirlerinin ülke içindeki payı % 0,05169 dur. Bu kategoride ise 119 ncu sıradadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa Adana Büyükşehir merkez ilçeleri gelişmiş yerleşmeler olarak kabul edildiğinden, bu ilçeler dışında kalan 858 ilçe içinde gelişmişlik sırasında Aliağa İlçesi 18., Foça İlçesi 100., Menemen İlçesi 93. sırada yer almaktadır Tarım KKGAY de Aliağa ilçesinde tarla bitkileri üretimi ve meyve üretimi eşit ağırlıklı yapılmakta olup Foça ve Menemen ilçelerinde ağırlıklı olarak tarla bitkileri üretilmektedir. Bölgede toplam tarım alanını %13 ü sulanan arazi kapsamında kalmaktadır. Aliağa daki toplam arazinin %43,4 ü tarım alanıdır. Bölgedeki hektar toplam tarım alanının hektarı tarla alanı, alanı zeytin alanıdır. Zeytin, tütün, pamuk, sebze, çekirdeksiz üzüm ilçede üretilen en önemli bitkisel ürünlerdir. Zeytincilik, Aliağa ilçesinde çok önemlidir. Erik, armut, şeftali, incir, ve nar üretilen en önemli meyvelerdir. Hayvancılık, aynen bitkisel üretimde olduğu gibi sanayileşmenin ilçe merkezi ne göçü hızlandırmasına yol açarak olumsuz yönde etkilenmiştir. Köy ve kasabalardan ilçe merkezine yapılan göç bitkisel üretimi olumsuz yönde etkilemiştir.tarım sektöründe çalışanların oranı %33.48 dir. İlçede istavrit, kopez, sarpa hamsi, çipura, mercan, levrek ve barbun başta olmak üzere çeşitli balık türleri avlanmaktadır. Avlanan balıklar İzmir ve İstanbul balık hallerine gönderilmektedir. Foça da toplam alanın % 23,1 i tarım alanını oluşturmaktadır. Bölgedeki hektar toplam tarım alanının, hektarı tarla alanını, 935 hektarı zeytin alanını ve 366 hektarı sebze alanını oluşturmaktadır. Sulanan alan %69 unu oluşturmakta, sulanmayan alanda ise kuru tarım yapılmaktadır. İlçede üretilen pamuk, buğday, mısır, arpa, domates, şeftali çekirdeksiz üzüm ve zeytin önemli bitkisel ürünleridir. Holstein, sığır (melez+yerli), koyun, kıl keçisi, hindi ve tavuk yetiştirilmektedir. İlçede balıkçılık önemli bir gelir sahasıdır. Sardalya, kültür levreği, barbunya, dil balığı ve hamsi balıkçılıktan sağlanan gelirin büyük kısmını sağlamaktadır. Tarım sektöründe çalışanların oranı %31,86 dır. Menemen de toplam tarım alanının %33,1 i tarım alanı, %23,2 si orman ve fundalık alan, %33,2 si diğer arazidir hektar toplam tarım alanının hektarı tarla alanı, 265

16 4.033 ü sebze alanıdır. Akdeniz ikliminin görüldüğü ilçede çok çeşitli ürünler yetiştirilebilmektedir. Pamuk, mısır, yonca ve buğday en çok üretilen tarla ürünleridir. Şeftali, mandalina, kayısı, erik en çok üretilen meyvelerdir. İzmir ilinde üretilen çileğin hemen hemen tamamı ilçede üretilmektedir. Zeytin, İzmir in birçok ilinde olduğu gibi ilçede de önemli bir yere sahiptir. Hayvan sayısı ilçede azalmaktadır. Saf kültür sığırı, keçi, koyun, tavuk yetiştirilmekte ve arıcılık yapılmaktadır. Tarım sektöründe çalışanların oranı %57,86 dır Sanayi Aliağa ilçedesinde ticareti gerçekleştirebilecek beşeri sermaye eksikliğinden dolayı ticaret gelişmemiştir. Başta PETKİM ve TÜPRAŞ olmak üzere gemi söküm tesisleri kağıt fabrikası, gübre sanayi demir çelik fabrikaları, haddehaneler gibi bir çok önemli sanayi tesisleri bulunmaktadır. Halihazırda hizmet vermekte olan İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi sanayiciye rekabet gücü kazandırmak, yatırımları artırmak suretiyle iş sahaları açmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere kurulmuştur. Petkim Organize Sanayi Bölgesi ise Petkim ürünlerini işleyen fabrikaların bulunacağı bir bölge olacaktır. Yer seçimi yapılan bölge 1998 Yatırım Programına alınmıştır. Sanayi sektöründe çalışanların oranı %31.95 tir. Aliağa Küçük sanayi sitesi 254 İşyerinden oluşmaktadır. Foça ilçe sanayisi tarıma dayalıdır. Sanayi sektöründe çalışanların oranı %3.61 dir. Sunta fabrikası, tül fabrikaları, çırçır fabrikaları, zeytinyağı fabrikaları, mandıraları tavuk çiftlikleri ve mantar çiftliği bulunmaktadır. Menemen de ilçede çırçır fabrikaları, üzüm ve incire dayalı işletmeler, tavukçuluk, çömlekçilik ve deri sektörü bulunmaktadır. Sanayi sektöründe çalışanların oranı %13,73 tür. Sanayi sektöründe istihdam edilenlerin yarıya yakını deri serbest bölgesinde istihdam edilmektedir. İzmir Menemen Deri Serbest Bölgesi 1997 yılında kurulmuştur m 2 alana sahiptir. 189 adet yatırıma uygun parseli bulunan serbest bölgede; ayakkabı, deri imalat ve satım, deri kimyasalları üretim, alım-satım, deri makineleri, konfeksiyon malzemeleri, deri yan ürünleri, deri tekstil, ham deri, halı ürünleri ağırlıklı olmak üzere inşaat ve otomotiv sektörleri bulunmaktadır. 266

17 Hizmetler Bir çok uygarlığın mirasını topraklarında barındıran Aliağa İzmir in bir çok ilçesinde olduğu gibi tarihi yönden zengin bir ilçemizdir. Tarihi zenginliği ve deniz kıyısında olması ilçeyi turizme elverişli hale getirmektedir. Hizmetler sektöründe çalışanların oranı %34.57 dir. Ancak sanayi üretiminin oluşturduğu çevresel etkiler Aliağa da turizmin gelişmesini engellemektedir. Foça ilçesinde hizmetler sektöründe çalışanların oranı %64,53 tür. Turizm bölge ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Foça nın yatak kapasitesi 2000 e yakındır. İlçede 1 adet 100 kişilik kültürel tesise bağlı toplantı salonu yer almaktadır. Menemen ilçesinde yaz ve kış turizmi gelişmemiştir. Barındırdığı tarihi yerlerin tanıtımı yeterince yapılmadığı için kültür turizmi de gelişme göstermemiştir. Hizmetler sektöründe çalışanların oranı %28,41 dir Ulaşım ve Teknik Altyapı İzmir den Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresine ulaşım mevcut durumda İzmir Çanakkale devlet yolundan sağlanmaktadır.ancak mevcut durumda bu yolun yetersiz olduğu, özellikle Çiğli ve Karşıyaka İlçelerinde büyük trafik yoğunluğuna sebep olduğu gözlenmektedir. Ayrıca KKGAY nde Aliağa ve İzmir arasında ulaşımı sağlayan bir demiryolu ağı mevcuttur. Demiryolu ağı mevcut durumda yeterli derecede verimli olarak kullanılamamaktadır. Aliağa da demiryolu ulaşımı, sanayi kuruluşlarına dayalı olarak yapılmaktadır. Aliağa ile Menderes arasında, elektrifikasyon ve sinyalizasyon bölümü tamamlanmış olan metro hattı, test aşamasına gelmiştir. Büyük bir kısmı denize kıyısı olan yerleşmelerden oluşmasına rağmen KKGAY nde deniz taşımacılığı gözlenememektedir. İzmir limanına alternatif olan Aliağa limanının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Foça da ise liman bulunmamaktadır. Ancak Foça Yat Bağlama yeri teknelerin yanaşabileceği şekilde düzenlenmiştir. Aliağa ilçesinde 10 adet iskele bulunmaktadır. Bunlardan Nemrut limanında faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır. Ancak 267

18 limanın altyapı ve diğer ihtiyaçlarını giderecek üniteler oluşmamıştır. Foça Yat limanı Projesi DLH 6.Bölge Müdürlüğünce geliştirilmiştir. Uygun yer arama çalışmaları devam etmektedir. KKGAY de düzenli katı atık depolama alanı ve arıtma tesislerinin yerleşmelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Aliağa da bulunan katı atık depolama alanının düzensiz oluşu teknik altyapı sorunlarına neden olmaktadır. Foça ilçesinde ÖÇK tarafından kurulmuş ve 1987 yılından beri işletilen düzenli atık depolama tesisinin faaliyeti devam edecek olup, burada Foça ilçesi ile yeni Foça ve Bağarası ilk kademe belediyelerinin ve bağlı köylerinin atıklarının depolanması yapılacaktır SORUNLAR VE POTANSİYELLER SORUNLAR Çevre ve Sağlık Sanayi kuruluşlarının ; - Enerji, plansızlık (makro ölçekte planlama yapılmamıştır), katı atıkları atma, ihracat, liman yollarının asfalt ve organize olmaması, tren yolunun limana kadar gelmemesi gibi başlıca sorunları bulunmaktadır. - Alanlarının giderek artması, özellikle Foça-Aliağa arasında kurulu bulunan demir çelik fabrikası ile Petkim ve Tüpraş bacalarından çıkan zehirli atıklar çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. - Atıklar ve bazı petrol kaçakları nedeniyle çevre ve hava kirliliği oluşmaktadır. Aliağa Nemrut limanındaki yol bağlantıları yetersiz ve altyapı sorunları vardır. Çevre kirliliğinin tarım ve hayvancılık üzerindeki olumsuz etkileri giderek artmaktadır Harita 1: Sanayi kökenli yıllık ortalama SOX Konsantrasyonları 268

19 Kaynak: DEÜ. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2001) İzmir İli Temiz Hava Planı Proje Raporu, İzmir KKGAY ndeki Aliağa merkezli sanayi yoğunlaşmasının yarattığı çevresel etkiler yukarıdaki haritada net bir biçimde görülmektedir.bu bölgedeki sanayi türlerinin Harita 2: Sanayi kökenli yıllık ortalama NOX Konsantrasyonları Kaynak: DEÜ. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü (2001) İzmir İli ----Temiz Hava Planı Proje Raporu, İzmir 269

20 yarattığı çevresel kirlilik kent merkezi ve Kemalpaşa sanayi odaklarından oldukça fazladır. Aliağa ilçesinde sanayinin yoğun olması tarıma olan eğilimi azaltmakta olup bölgede tarım ve hayvancılık giderek önemini yitirmektedir. DSİ sulama alanlarındaki 1.sınıf tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmış olması ilçe tarımını olumsuz yönde etkilemektedir. Mevcut meraların zayıf ve yetersiz olması hayvancılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Mevcut içme suyu kapasitesi ilçenin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bağarası beldesi ile Yenibağarası köyünde arıtma tesisi yoktur. İlçede önemli bir yere sahip olan tarıma gerekli özen gösterilmeli, ürün kalitesindeki bozulma ve verim düşüklükleri sorunlarına çözüm bulunmalıdır. Manisa Organize Sanayi Bölgesi atıklarının Gediz de meydana getirdiği kirlenmenin tarımsal arazilere olan olumsuz etkileri nedeni ile Gediz nehrinin doğduğu yerden denize döküldüğü yere kadar olan alanda sanayi atıkların arıtılması ve bilinçli gübre kullanımı sağlanmalıdır. Yapılaşma Süreci KKGAY nde özellikle kırsal yerleşim alanlarında imar planlarına ilişkin sorunlar bulunmaktadır. Daha çok alt ölçekli planlama çalışmalarında yol, meydan, altyapı, sosyal donatı alanları yetersizliklerinin çözümüne yönelik revizyon plan ihtiyacı oluşmuştur. Foça daki askeri eğitim alanlarının geniş arazi kullanımı, turizmi fiziksel alan kullanımını azaltıcı nitelikte olması sebebiyle olumsuz yönde etkilemektedir. Foça İlçe girişindeki mevcut günübirlik tesislerin çevre düzenlemeleri yetersizdir. Foça ilçesinde İzmir e yakın ikincil konut üretimi hızlanmıştır. Bu durum turistik gelişmeyi tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Korumaya İlişkin Foça ve Yenifoça yöresindeki arkeolojik ve doğal sit alanlarının çok olması kamusal hizmetlerin ve turizmin gelişmesini, yatırımların hızlı bir şekilde yapılmasını yavaşlatmaktadır. Bu tip çalışmalarda ilgili idarelerce uygun çözümler üretilmelidir. Foça da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerin sergilenebileceği bir müze gerekmektedir. 270

21 Kuş Cenneti ndeki ekosistemin devamlılığı için su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Ulaşım İzmir Foça ulaşım maliyetlerinin yüksek olması çalışan kesimin ve halkın şikayetlerine neden olmaktadır. İlçeye olan ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Foça nın havaalanına uzak kalması turizm potansiyelini yeterli düzeyde değerlendirememektedir Menemen-Aliağa çift hatlı demiryolu inşaatının bitirilmesi için yeterli kaynak aktarılmalıdır. Kıyı Aliağa da su ürünleri bakımından oldukça uygun bir konuma sahip olmasına rağmen bu alanda hiçbir yatırım yapılmamıştır. Foça İlçesindeki mevcut soğuk hava deposunun kapasitesi yetersizdir. Foça da mevcut balıkçı teknelerinin ihtiyacını karşılayacak bir balıkçı barınağına ihtiyaç vardır. Ayrıca balıkçı ve diğer teknelerin tamir edilebileceği bir tersane gerekmektedir. Foça nın kültür turizmine yönlendirilmesi gereklidir. Ayrıca otellerin kongre salonlarından yararlanılarak İzmir deki bazı kongrelerin buralarda yapılması yönlendirilmelidir. İlçede yatak kapasitesi yetersizdir. Gelişen yat turizmine ek olarak yabancı teknelerin de giriş çıkışlarını yapabilmesi için gümrük kapısı yapılmalıdır Potansiyeller Çevre ve Sağlık Foça İlçesinin yol güzergahında olması nedeni ile her türlü konservecilik, şarap ve salça fabrikalarının, kuru üzüm depolama alanları için potansiyel taşımaktadır. Aliağa nın önümüzdeki yıllarda sanayi kenti olabilmesi için planlamanın her sahada yapılması gerekmektedir. Doğal güzelliklerin korunması ve turizm potansiyeli değerlendirilmelidir. Tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak suretiyle Aliağa turizmi canlandırılmalıdır. Ilıca Burnu nda sıcak su kaynağı mevcuttur. Bu kaynak turizmin 271

22 yararına kullanılmalıdır. Aliağa Organize sanayi bölgesindeki yatırımlar için yapılacak yeni bir liman sanayisini daha da geliştirebilecektir. Son olarak, ilçe sınırları içerisinde bulunan meralar hayvancılığın gelişmesi için ideal bir ortam yaratmaktadır. İlçede sanayiinin ihtiyacını karşılamak için enerjiye yapılacak yatırımlar ve köyden kente göçü engellemek için halıcılık kilimcilik ve arıcılığa yatırım yapılabilir. KKGAY sinde tarımsal ürün deseni zengindir. Yapılaşma Süreci Foça ve Yenifoça kıyı bandı turizm yatırımları için önemli olanaklar potansiyeller sunmaktadır. Mevcut tüm iskeleleri bir araya toplayacak şekilde Nemrut körfezi, liman olarak değerlendirilebilir. Korumaya İlişkin İlçe fokları ve sahip olduğu tarihi değerleri ile hızla gelişmekte olan bir turizm merkezidir. Foça İlçe turizminin geliştirilmesi amacıyla, tarihi yapılar ve tescilli konutların aslına uygun olarak restore edilmesi; Karagöl ve Kuş cennetinin ulaşımının kolaylaştırılması; turistlere yönelik dinlenme tesislerinin yapılması ve ilçe halkının turizm açısından bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Ulaşım Nemrut limanın demiryolu ile desteklenerekgeliştirilmesiyle İzmir limanı yükünün azaltılması hedeflenmektedir. Kıyı Aliağa İlçesi Bakırçay havzasının güney sınırında yer almakta olup sert rüzgarlara kapalı, adeta bir kıyı gölünü andıran Nemrut limanı sayesinde doğal bir balıkçı barınağıdır. Balıkçılığın gelişmiş olması turistlere sağlıklı ve özgün ürünler sunuş imkanı yaratması nedeniyle Foça İlçesi nin turistik niteliğini destekleyici bir unsurdur. Yat limanı balıkçı barınağı gibi İlçe için çok önemli projeler gerçekleştirilebilir. Foça, İlçesinde turizm yatırımcılarının tesis kurmaları karlıdır. Alınan araziler önceden yapılan yatırımlar emsal alınarak şaraplık üzüm ve mantar üretmek için kullanılabilir. 272

23 İstihdam Aliağa OSB nin yeni yatırım ve istihdam olanakları yaratması sözkonusudur. Gerenköy, Bağarası, Yeniköy, Ilıpınar köyleri son dönemde şaraplık üzüm bağları için potansiyel taşımaktadır. Süt ve besi hayvancılığı için Gediz tarım havzası büyük potansiyele sahiptir. Menemen de tarıma dayalı sanayi geliştirilebilir. Pamuk ve meyvenin işleneceği fabrikalar kurulabilir. İlçede üretilen meyveler, meyve suyu üreten tesislerde değerlendirilebilir. Deri ve konfeksiyon alanında yatırım yapılabilir. Deri ve konfeksiyon alanında okulu olan ilçe, bu alanda yapılacak yatırımlar için nitelikli işgücü sağlayabilecektir. KKGAY si önemli bir tarımsal üretim alanıdır. Özellikle sebze ve meyve alanında yetiştirilemeyecek ürün bulunmamaktadır. İzmir e demiryolu ile bağlı olması ve yakınlığı ürünlerin pazarlanması açısından avantaj teşkil etmektedir. Ayrıca meyve suyu fabrikalarının kurulması, bölgede yetiştirilen ürünlerin değerlendirilmesi açısından uygun işkollarıdır. Genel Değerlendirme; Alsancak limanını desteklemek ve halihazırda Alsancak Limanına girmeyen transit yük taşımacılığı yapan gemilere hizmet vermek amacıyla düşünülen, 2500 ha stoklama alanı ie Akdeniz bölgesinin en büyük limanı Çandarlı limanı kuzey kentsel bölgesinin gelişmesinde önemli bir potansiyel taşımaktadır. Aliağa sanayi alanlarının su ihtiyacı kunduz barajının yapılmasıyla büyük ölçüde çözülme potansiyeli vardır. Nemrut limanındaki 8 iskeleye yıllık 3000 gemi gelmesi büyük bir potansiyele sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Turizm tesisleri ve kıyı kullanımı Eski Foça Yeni Foça aksının yüksek bir turizm potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. 273

24 Karacabey- İzmir Doğal gaz boru hattı ile Aliağa ya ulaşan dağal gaz, OSB enerji taleplerini ve verimliliklerini artıracaktır. Samurlu ve Ilıca burnu çevresinde yer alan jeotermal enerji potansiyelini barındırmaktadır. Ekolojik Köy Projesi 1992 yılında Rio da yapılan Dünya Çevre Zirvesinde dünya liderleri 21. yüzyılda uygarlığın devamlılığını sürdürecek programların oluşturulmasına karar vermişlerdir. Bu görüşten hareketle 1994 yılında kurulan Eko-köy ağı (GEN) Gündem 21 i hayata geçirmenin bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. Bu ağ içinde yer alan projelerin ortak noktası eğitim üzerinde durmaları ve ekolojinin toplum ve iş yaşamının gelişiminin birlikteliğini sağlama isteğidir. Bu konumdaki çalışmalar Bağarası köyünde 55 dönümlük bir alanda sürdürülmektedir GELİŞME EŞİKLERİ Eski Foça Yeni Foça kıyı bandında, mevcut çevre düzeni planı kararları, doğal ve arkeolojik sit kararları ile orman ve eğimden kaynaklanan doğal eşikler gelişmenin sınırlarını çizmektedir. Ayrıca yerleşim alanlarını kuşatan askeri alanlar önemli sınırlayıcılar arasında bulunmaktadır. Bu eşikler özellikle Eski Foça da yeni gelişme alanlarının açılmasını engellemektedir. Gediz havzası toprak yapısı, arazi kullanım durumu, taşkın alanı, RAMSAR sulak alanı, doğal ve arkeolojik sit kararları ile DSİ sulama projesi yatırımları nedeniyle önemli yasal, doğal ve fiziki eşikleri içinde barındırmaktadır. Bu yapısı nedeniyle tarım dışı gelişme eğilimlerinin kesinlikle engellenmesi gereken bir alandır. Seyrek, Maltepe, Gerenköy, Helvacı, Türkelli, Emiralem, Bağarası bu havza sınırları içerisinde yer almakta ve benzer eşiklerle karşı karşıya bulunmaktadır. Aliağa sanayi odaklı gelişim bölgesinde başta kyme, myrina, gryneion, arkeolojik alanları, ekili zeytin alanları, çaltıdere taş ocakları, sulanabilir tarım alanları (Güzelhisar çayı boyunca) ve orman alanları kentin gelişimini sınırlandıran başlıca eşiklerdir. 274

25 AMAÇ VE HEDEFLER KKGAY de İKBNİP nin vizyonu olan, çeşitli istihdam fırsatlarının yaratılmış olması Eğitim ve Sağlık Hizmetleri de dahil olmak üzere kaliteli altyapı ve servislerin hazırlanması, Uzun vadede kentsel gelişimin sağlanması, kentsel ve kırsal yerleşimlerde yüksek yaşam standardının sağlanması için gerekli plan kararlarının alınması. KKGAY nde yer alan Gediz Havzasının yüksek tarım potansiyelinin korunması. KKGAY de gelecekteki vizyonu gözönüne alındığında mevcuttaki arazi kullanım durumuda dikkate alınarak sanayileşmenin gelişeceği düşünüldüğünden sahip olunan tarihi ve doğal değerlerinde korunduğu planlı sanayi gelişiminin sağlanması. KKGAY nde kentsel yerleşmelerin ihtiyacını karşılayacak rekreatif tesislerin yer alabileceği alanlar yaratmak. KKGAY de varolan ekolojik ve tarihi değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarımının sağlanması. Kuzey Kentsel Yerleşme Alanlarını merkez kent ile erişilebilirliğinin arttırılarak ulaşım bağlantılarının kuvvetlendirilmesi KKGAY de varolan potansiyeller doğrultusunda turizmin gelişmesinin sağlanması KENTSEL GELİŞME STRATEJİLERİ Türkiye nin önemli sulak alanlarından uluslar arası öneme sahip sulak alan niteliğinde Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilen Kuşcenneti ve yakın çevresinin bu niteliklerinin korunması, sürdürülmesi KKGAY de turizm sektörünün geliştirilmesi için turizm de çeşitlenme öngörüsüyle Kuşcenneti ve yakın çevresinde Eko-Turizm, Foça da turizm, Aliağa da günübirlik turizmin geliştirilmesi. 275

26 KKGAY de yer alan sanayi alanı yerleşim alanları, turizm alanlarına hizmet vermek ve İzmir kenti kuzey girişinin yol projesinin güçlendirilmesi amacıyla otoyol bağlantısının sağlanması ve Aliağa ya kadar olan mevcut demiryolu güzergahının Çandarlı limanına uzatılması. Aynı kapsamda Nemrut Limanı na demiryolu bağlantısının geliştirilmesi. Kıyı kenti olan İzmir in eğitimine ihtiyaç duyulan tekne yapım, söküm yatçılık konularında eğitim veren kurumların yer seçimine olanak tanımak. Ege Bölgesinin ihtiyacını karşılayacak ve kıyılarda düzensiz olarak parsel ölçeğinde hizmet veren tekne, yat imalat bakım sektörünün teşhir alanlarını da içinde bulundurarak dünya standartlarına uygun bir şekilde organize faaliyet gösterecekleri bir alan ayrılması ALT YÖRE PLAN ŞEMASI KKGAY, taşıdıkları potansiyel ve kimlikleri nedeniyle 4 ana program alanına bölünmüştür. Gediz havzasını kapsayan bölge tarım sektörüne bağımlı program alanı, Eski Foça ve Yeni Foça kıyı bandının turizm ve ikincil konut sektörüne bağımlı program alanı, Aliağa merkezli sanayi ağırlıklı program alanı ve tarım, orman ve doğal karakteri korunacak alandan oluşan yeşil kuşak program alanı. 276

27 Şekil: KKGAY Program Alanları KSPA KTPA KYKPA KTHPA Kuzey Sanayi Program Alanı (KSPA) Bu program alanı güneyde Yeni Foça, Horozgediği, demir çelik tesisleri, Bozköy orman alanları,yukarı Şehit Kemal köyü ile sınırlanırken, batıda kıyı ile sınırlanmakta, doğuda ise öneri demir yolu ve Samurlu köyü ile Bahçeboğaz mevkinde tarım alanları, Aliağa Organize Sanayi alanını kapsayarak yine demiryolu boyunca Maviköşe köyüne kadar uzanmakta olup, alan kuzeyde ise Çaltıdere yat imalat bakım onarım alanları ve Maviköşe köyü ile sınırlanmaktadır. KSPA, Aliağa merkezli mevcut sanayi kimliğini sürdürmesi, İzmir kentsel bölgenin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri olması, barındırdığı iskeleler ve hinterlandıyla olan ulaşım olanakları nedeniyle bir aktarım noktası rölünü üstlenmesi öngörülmüştür. Bu program alanında özellikle endüstriyel üretim, enerji ve yük limanı sektörlerinde gelişmesine yönelik kararlar alınmıştır. 277

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

4. BÖLÜM İKBNİP NIN STRATEJİLERİ 4.A. Genel Stratejiler

4. BÖLÜM İKBNİP NIN STRATEJİLERİ 4.A. Genel Stratejiler 4. BÖLÜM İKBNİP NIN STRATEJİLERİ 4.A. Genel Stratejiler Raporun bu bölümünde yukarıda tartışılan ilkelerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin olarak belirlenen tutumlar ve stratejiler ele alınacaktır.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL: ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, GÖKÇETEPE MAH. KÖYİÇİ MEVKİİ, İ17-d-23-a-1-b PAFTA, 248 ADA-8,17 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Ö:1/1000 OCAK 2016 Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ 20 Şubat 2013 KÖYCEĞİZ - DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ALAN ÇALIŞMALARI AKDENİZ KIYI VAKFI Tanım BARSELONA SÖZLEŞMESİ 16 Şubat 1976 da, Barselona da Akdeniz ülkeleri

Detaylı

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU

RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI AÇIKLAMA RAPORU RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIYI VE DOLGU DÜZENLEME ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE + REVİZYON NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER 1) GENEL KAVRAMLAR... 3 1.1) Genel Tanım... 3 2) PLANLAMA ALANI... 5

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ

MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ MANİSA İLİ KULA İLÇESİ ZAFERİYE MAHALLESİ 247 ADA 104(KISMEN)- 105-106-107 (KISMEN) PARSELLER ZAİRE PAZARI (TOPTAN TİCARET) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANILARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1 İçindekiler

Detaylı

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP

Şekil 2: /496 Antalya Büyükşehir BMK ile kabul edilen /35 sayılı BMK ile kesinleşen 1/ NIP ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan revizyonuna konu alan; Antalya Merkez, Kepez İlçesi,

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SINIR PLANLAMA LTD.ŞTİ MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL:2677-2678 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Nisan-2017 Milli Kütüphane Caddesi No:31

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı

2010-2013 İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Tire Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADNKS verilerine göre Tire nin nüfusu 78.176 olarak belirlenmiştir. Aynı yıl

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA İ20 ve İ21 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. DURSUNBEY

Detaylı

MENEMEN TİCARET ODASI

MENEMEN TİCARET ODASI MENEMEN TİCARET ODASI Menemen Ticaret Odası bulunduğu konum itibari ile Menemen, Foça, Yeni Foça, Egekent 2 ve Ulukent bölgelerinde bulunan firmaları kapsamaktadır. Bu sebeple ilgili bulunan raporumuzda

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Çiğli İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Çiğli İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 130 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 168.599 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 1.195 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

2. İZMİR KENTİ PLANLAMA TARİHİ

2. İZMİR KENTİ PLANLAMA TARİHİ 2. İZMİR KENTİ PLANLAMA TARİHİ Gerek coğrafi yapısı, gerekse 19.yy.da Avrupa-Akdeniz ticaretindeki önemli konumu nedeni ile Anadolu nun batısındaki en gelişmiş yerleşme olmasına karşın, İzmir ve yakın

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, BİGADİÇ İLÇESİ, ÇAVUŞ MAHALLESİ 28 ADA, 14-16-20-22-24-26 PARSELLERE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C.ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞIALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ÇEŞMEALTI YAT LİMANI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Planlama Amacı Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu Ekim-2015 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu (Lojistik Tesis Alanı) 1 İçindekiler PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 3 MEVCUT

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 310, PARSEL 2 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Balıkesir İli,

Detaylı

Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Urla Özet Raporu

Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Urla Özet Raporu 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Urla Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Urla Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik 1 Urla nın nüfusu 2009

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEHİTLİK KÖYÜ MUHTELİF PARSELLERDE REKREASYON, İBADET VE RESMİ KURUM ALANLARI AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan: Mesut YÜKSEL Haziran

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı