HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 DokNo:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / AMAÇ: VitaleKadınHastalıklarıveDoğumHastanesininhizmetlerisırasındaaçığaçıkanatıklarınmevzuataveus ulüneuyguntoplanmasıveortamdanuzaklaştırılmasınıamaçlar. 2.0 KAPSAM:VitaleKadınHastalıklarıveDoğumHastanesinintamamı. 3.0 KISALTMALAR: 4.0 TANIMLAR : 5.0 SORUMLULAR:Tüm hastane çalışanları, hastane enfeksiyon kontrol komitesi, hastane yönetimi, tüm birimler 6.0 FAALİYET AKIŞI: 6.1.ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR:Tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanırlar. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karıştırılmaz istenmeden karışmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilir. Tüm bu işlemler Çevre Bakanlığının sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre yapılır Kağıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalara toplanır. Serum ve ilaç şişeleri gibi cam ambalaj atıkları ise yine kontamine olamamaları şartıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise diğer ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplanır. Kullanılmış serum şişeleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, iğne gibi hasta ile temas eden kontamine olmuş materyallerden ayrılır. Kontamine materyaller tıbbi atıklarla birlikte madde III.2.c de belirtilen esaslara göre toplanmaktadır TIBBİ ATIKLAR:Başta doktor, hemşire, ebe, laboratuvar teknik elemanı olmak üzere tüm sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir. Toplama ekipman ı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunur. Tıbbi atıklar diğer atıklardan ayrı olarak yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen çift kat,100 mikron kalınlığında, en az 10 kg taşıma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE amblemi ile DİKKAT TIBBİ ATIK yazısı olan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılmaktadır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmamaktadır. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle

2 DokNo:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 2 / 5 sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmamaktadır. Kesici delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez, sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK ibaresi taşıyan plastikte toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konur. Kesici delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz. Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhal yenileri ile değiştirilir. Yeni torba kullanıma hazır olarak atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulmaktadır TEHLİKELİ ATIKLAR: Fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısıyla özel işleme tabi olacak atıklardır. Tehlikeli kimyasallar, Amalgam atıklar, Genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar diğer atıklardan ayrı olarak toplanır.. Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel atıklarla karıştırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmez. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı toplanmalıdır. Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre işlem görmelidir RADYOAKTİF ATIKLAR: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı dökümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır. 6.2.ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR Evsel atıklar ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal malzemeden yapılmış, yükleme boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınır. Evsel nitelikli atıklar Tıbbi atıklarla aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar. Atık taşıma aracı taşıma işlemi bittikten sonra her gün düzenli olarak temizlenir ve haftada en az bir kez dezenfekte edilir Ambalaj atıkları ünite içinde bu iş için görevlendirilmiş personel tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal malzemeden yapılmış, yükleme boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınır. Diğer tıbbi atık ve evsel atıklarla aynı araca yüklenmezler Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal veya plastik, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanmakta ve taşınmaktadır.tıbbi

3 DokNo:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 3 / 5 atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araç turuncu renklidir ve üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile Dikkat! Tıbbi Atık ibaresi bulunmaktadır. Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanarak ve sıkıştırılmadan atık taşıma aracına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve yürüyen şeritler kullanılmaz ve atık torbaları elde taşınmaz. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar. Tıbbi atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilir. Araçların içinde herhangi bir torbanın dökülmesi, patlaması durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve araç dezenfekte edilir. Tıbbi atıkların taşınması ile ilgili görevlendirilen personel özel nitelikli turuncu renkli elbise, bone, maske, eldiven, gözlük, çizme giyer ve bunların ilgili ünite tarafından karşılanması zorunludur Tehlikeli atıklar anlaşmalı firma tarafından ve kendi taşıma araçları marifeti ile taşınırlar ATIK TOPLAMA VE BİRİKTİRME EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGAHI Evsel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, servislerin girişinde olup ağzı kapaklı pastik kaplarda biriktirilir. Toplanma saati; sabah 08:00, öğlen 13:30ve 16:00 akşam 20:30dır. Taşıma güzergahı, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde belirlenmiştir Ambalaj atıkları toplanma saati; sabah 10:00, öğlen 15:00, akşam 20:00 dır Tıbbi nitelikli atıklar, servislerin girişinde kapalı bölmede olup ağzı kapaklı özel tıbbi atık kovalarındabiriktirilir.toplanma saati; 11:30 ve 17:30 dur. Taşıma güzergahı, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde belirlenmiştir Tehlikeli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, tıbbi atık ve evsel atık depolama alanlarının bulunduğu bölümdedir. Cihaz atıkları, ağzı vidalı kapaklı ve sızdırmaz evsaftaki bidonlarda toplanır ve dolduğunda anlaşmalı firmaya haber verilerek ortamdan uzaklaştırılması sağlanır. Taşıma güzergahı, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde belirlenmiştir GEÇİCİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilmiştir. Birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanır Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlardadır Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanmıştır Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur ve sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutulur. ( 2-8 C derece arasındadır.) Depo kapıları dışarıya doğru açılır şekildedir. Kapılar daima temiz ve boyanmış durumdadır. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısının üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli

4 DokNo:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 4 / 5 ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE amblemi ile siyah harflerle yazılmış DİKKAT TIBBİ ATIK ibaresi bulunur Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin girilmesine izin verilmez. Depo ve kapıları, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekilde inşa edilmiştir Geçici atık depolarının içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlardadır Geçici atık deposu, atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği yerde ve şekilde inşa edilmiştir Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlanır Temizlik ekipmanı, koruyucu giysiler, atık torbaları geçici atık depolarına yakın yerlerde depolanmıştır TOPLAMA EKİPMANLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU Tıbbi atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilir. Araçların içinde herhangi bir torbanın dökülmesi, patlaması durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve araç dezenfekte edilir. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenir, dezenfekte edilir ve gerekirse ilaçlanır Dezenfeksiyon 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit ile ıslatılmış paspas ile yapılmalıdır. Bu temizleme sırasında zemin kesinlikle sulu bırakılmaz Tıbbi atık deposu için kullanılan paspas ve arabası, sadece tıbbi atık deposunun temizliğinde kullanılır ve temiz, kuru bir şekilde bir sonraki temizlik için hazır halde bulundurulur KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER 6.6.1Tıbbi atıkların toplanması ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda tıbbi kazalar ve yaralanmalarda, personelimizi olumsuz etkileyebilecek durumlarda ENF.TL.22 Personel Yaralanma Talimatına uygun hareket edilir.enf.fr.01 Personel Kaza Bildirim Formu doldurulur Tıbbi atıkların taşındığı kırmızı torbaların patlaması veya başka bir nedenle etrafa yayılması durumunda dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan sıvı atıklar ise uygun emici malzeme (talaş) ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulur ve kirlenen yüzey derhal 1\10 oranında sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilir SORUMLU PERSONEL Evsel nitelikli atıklar, ambalaj atıklar ve tıbbi atıkların toplanmasından ve taşınmasından sorumlu olan personel, dökümante edilmiş görev talimatına göre görevini yerine getirir. Tıbbi Atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer.

5 DokNo:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 5 / KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA Ünite içi oluşan tıbbi atık, evsel atık ve geri dönüşüm atıkları tartılarak kayıt altına alınır ve aylık olarak raporlanır. Geçici atık deposunda biriktirilen tıbbi atıklar, her iki günde bir, Antalya Büyükşehir Belediyesi nin özel donanımlı araçları ile hastanemizin geçici tıbbi atık deposundan alınmaktadır Ünite içi oluşan tıbbi atık, evsel atık ve geri dönüşümlü atıkların raporlanması ve kayıt altına alınmasından HEKK ( Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ) sorumludur. 6.8 ATIK MİNİMİZASYONU Evsel atıkların sıvı kısımları kanalizasyona verildikten sonra geri kalan katı kısımları evsel atık torbalarına (siyah renkli torbaya) atılır Tıbbi atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması amacı ile yapılacak çalışmalar: Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi (evsel nitelikli ve ambalaj atıklarının, tıbbi atıklardan farklı torbalarda toplanması) tıbbi atık miktarının azalmasına neden olacaktır. Bu nedenle değişik özelliklere sahip olan atıkların, hemen oluştuğu yerde ayırımı yapılır ve ayrı torbalara atılır. Sıvı tıbbi atıklar (idrar, dren içeriği v.s), üzerine son konsantrasyon 1/10 olacak şekilde sodyum hipoklorit eklenip (1 birim sodyum hipoklorit 9 birim sıvı atık) 10 dk bekleyip, sıvı kısımları kanalizasyona verildikten sonra kutuları tıbbi atık torbasına atılır (örneğin Laboratuarımızda olduğu gibi) Hastanenin belirli bölgelerine ambalaj atıkları için kumbaralar yerleştirilir ve buralarda biriktirilen bu tip atıkların geri kazanılması yoluna gidilir. 7.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR 7.1. Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan Sayılı Yönetmelik 7.2. ENF.TL.22 Personel Yaralanma Talimatı 7.3. ENF.FR.01 Personel Kaza Bildirim Formu 7.4. Çevre Bakanlığı,ÇED İzin ve Denetim Genel Müd. nün tarih ve 1857 sayılı yazısı

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:1/6 111/2 1. AMAÇ: Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve atıklar,

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR 1. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz,

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Uz. Biyolog Filiz TAŞ ÇEVRE MEVZUATI Kanun: 2872sayılı Çevre Kanunu Yönetmelikler: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Hastanelerin Kurumlara Göre Dağılımı Türkiye de Oluşan Tıbbi Atık Miktarı (kg/yatak/gün) Toplam Hastane Sayısı Araştırma Yapılan Hastane Sayısı Yatak başı katı atık miktarı (kg/yatak-gün)

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK BİLGİ REHBERİ SAYFA NO 1/13 AMAÇ: Kan Transfüzyon Merkezi çalışanlarının, biyolojik tehlikelerden, kimyasal maddelerden, yangın olasılığından, elektrik arızaları vb. oluşabilecek riskleri en aza indirmek, klinik örnekler

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. SÖZLEŞME 4 NÜSHA OLARAK HAZIRLANACAKTIR. 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. 3. SÖZLEŞMENİN İKİNCİ SAYFASINDA BULUNAN SAĞLIK KURULUŞU

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ocak 2015 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Atık Yönetim Planı Teslim edilecek kurum: YZG Sağlık Yatırım A.Ş. RAPOR Rapor No 13513130036 Dağıtım: 1 elektronik nüsha İçindekiler 1.0 AMAÇ VE KAPSAM...

Detaylı

REVİZYON TAKİP SAYFASI

REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 10 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın 01 11.11.2014 6 02 3,10 Proje kapsamında hafriyat toprağının tamamının saha içerisinde

Detaylı

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ

LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ [2013] H a z ı r l a y n l a r Ersin ŞAHİN ( Kalite Yönetim Direktörü) - İbrahim ŞAHİN ( Lab.Teknikeri) SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR

Detaylı

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ

HİJYEN VE TEMİZLİK PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 15 1. AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi bünyesindeki

Detaylı

TC. MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

TC. MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ TC. MANİSA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Uyarlayan: Uzm.Dr.E.Sanem BAYKAL Tıbbi Mikrobiyoloji * Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı çalışanları için laboratuvarda güvenli çalışma teknikleri

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26 Nisan 2011 Resmi Gazete Sayısı: 27916 ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, 5/7/2008 tarih

Detaylı

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO

MERKEZ LABORATUVAR GÜVENLİK REHBERİ KOD YAY.TRH REV.TRH REV.NO 1.AMAÇ: Laboratuvarda çalışan personelin, numunenin güvenliğini sağlamak. Laboratuvarın kimyasal ajanlara, yangın ve elektrik kazalarına karşı güvenlik tedbirlerini almak. 2. KAPSAM: Tüm Laboratuar sorumlusu

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ Doküman No: BİY.RH.02 Yayın Tarihi:15.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No: 00 Sayfa: 1 / 9 1. Laboratuar güvenliği tanımı: Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için; çalışma sırasında belirli

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam:

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINAİLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğinamacı;

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini,

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini, 20 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29036 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKTAN TÜRETİLM İŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAM M ADDE TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 18 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28532 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI GÜVENLİK REHBERİ DOKÜMAN NO: TY-REH-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 24 Laboratuvar ortamında çalışanların güven içinde olması, temel güvenlik kurallarına uymak ile mümkündür.

Detaylı

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ

BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 19 BĠYOKĠMYA LABORATUARI GÜVENLĠK REHBERĠ Doküman No:BĠY-RH-01 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon

Detaylı