D8. 1.YILA AİT YAYGINLAŞTIRMA FAALİYET ARA RAPORU D YILA AİT SONUÇLARIN KULLANILMASI ARA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D8. 1.YILA AİT YAYGINLAŞTIRMA FAALİYET ARA RAPORU D19. 1. YILA AİT SONUÇLARIN KULLANILMASI ARA RAPORU"

Transkript

1 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project TRI-LEO VET QUALIFICATION PRACTICE FOR E-INCLUSION (QONIAON) D8. 1.YILA AİT YAYGINLAŞTIRMA FAALİYET ARA RAPORU D YILA AİT SONUÇLARIN KULLANILMASI ARA RAPORU POLYXENİ ARAPİ (TUC), YİANNİS MARAGKOUDAKİS (TUC) RADOSLAV YOSHİNOV (LT-BAS) TUTUNCU KEMAL, KOCER ERDINC (SUTF) Çıktı: Döküman Numarası: Döküman Tipi: Yaygınlaştırma Seviyesi: Durum/Versiyon: Evet QONIAON D8 (WP1), D19 (WP7) Ana Kamuya açık Final Tarih: < >

2 GİRİŞ QONIAon projesi iki yıllık bir LDV projesidir ve aşağıda verilmiş yedi adet iş paketinden oluşmaktadır: - Yönetim, izleme, değerlendirme ve Kalite Güvence ve yaygınlaştırma (WP1) - Fizibilite çalışması, analizler ve yerel ihtiyaç anazlileri (WP2) - Uyarlama ve yerelleştirme planlaması. Müfredatın ECVET ve EQARF a uyarlanması. Durum senaryolarının oluşturulması (WP3) - Eğiticilerin başlangıç eğitimi. Geribesleme analizleri (WP4) - İçerik yönetimi ve Web 2.0 a konulmuş geribesleme analizleri ile ilgili öğrenme prosesleri (WP5) - E-kolaylaştırıcıların eğitim değerlendirmesi. İzleme, değerlendirme ve eğitim proseslerinin analizleri (WP6) - Değerlendirme ve sürdürülebilirlik (WP7) Yaygınlaştırma faaliyeti (WP1) projenin başlangıcından itibaren gerçekleştirilmiştir ve proje süresince devam etmektedir. Yaygınlaştırma faaliyetleri projenin tüm iş paketleri ile ilişkilidir. Bundan dolayı yaygınlaştırma, projenin olgunlaşması ve stratejilere ve ürünlere uyumu ve proje çıktılarını aktif olarak tanıtımı anlamına gelmektedir. Yaygınlaştırma faaliyetlerine 2 temel açıdan yaklaşılmıştır: - İç iletişim - Dış iletişim Her iki iletişim tipi de her ortak tarafından kendilerine göre yönetilmektedir. Ortaklar yaygınlaştırma faaliyetlerini koordine ederken projenin hedefleri, amaçları ve zaman çizlgesi ile belirtilmiş stratejilere, atanmış sorumluluklara, işletme yöntemine, değişen durumlara, planlara, risklere ve problem çözümlerine dikkat etmektedir. Raporun ilk kısmında, izlenecek hareketlerin cronolojik sırası tanımlanmıştır. Bu kısım yaygınlaştırma aktivitelerini projenin yaşam sürecindeki basamaklarına, geniş çaplı olarak tanımlanmış paydaşlarla iletişimini ve proje aktivitelerinin sürdürülebilirliği (araştırma, pilot uygulama, yönetim ve işletme) eğilimini hedeflemektedir. QONIAon yaygınlaştırma raporunun ikinci kısmı ulusal çapta raporun aktivite periyodu, metodolojisi, hedefleri ve sonuç analizlerini içermektedir. KISIM I: QONIAon PROJE BASAMAKLARI BOYUNCA YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ Rapor dokümanı Ekim 2013 den Aralık 2014 e kadarki aktiviteleri raporlamaktadır. Aşağıdaki zaman çizelgeleri aylara göre (M1-M12) tanımlanmıştır.

3 Aktiviteler 1. ayda (M1) başlamaktadır. SUTF tarafından desteklenen faaliyetler projenin kimliğinin şekillendirilmesi esasına dayanan ilk araçları sağlamaktadır. QONIAon proje logosu ve sunum broşürleri tüm dillere tasarlanmış ve üretilmiştir. 2. ayda (M2), Konya toplantısında oluşturulan konsorsiyum tarafından tanımlanmış "Ekolaylaştırıcıların Sosyal İçermesi" başlıklı hedef gruba adapte edilmiştir. 4. ayda (M4), QONIAon proje web sitesi faaliyete geçmiştir. SUTF, WP1 yaygınlaştırma faaliyetleri işpaketi lideri, QONIAon web sitesini HTML dilinde tasarlamış ve yayına koymuştur. Web sitesi MOLE eğitim platformuna ve PHP dilinde yazılmış Proje Yönetim Protalına bağlantı içermektedir. Web sitesi proje duyurularına genel erişime, proje dokümanlarını ve yayınlanan proje çıktılarını indirmeye imkan sunmaktadır. Ayrıca, web yöneticisine genel erişimle mesaj göndermeye yarayan İletişim Formu da web sitesinde mevcuttur. Genel anlamda kullanıcılar e-posta adreslerini bırakarak e-haber grubuna kaydolabilmektedir. Proje aktiviteleri ayrıca Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım platformlarında takip edilebilmektedir. Kayıtlı kullanıcılar bu platformlarda QONIAon proje faaliyetleri hakkında önerilerini gönderebilmektedir. 8. ayda (M8), Projenin ilk bir kaç ayında ulusal ve Avrupa sertifikasyon modelleri ile ilgili araştırma sonucunda, konsorsiyum üyeleri, eğitim müfredatının sertifikalandırılması ile ilgili proje hedeflerini yeniden tanımlamışlardır. Avrupa seviyesindeki sertifikasyon aslında, mümkün olmamaktadır ancak proje ortaklarının bulunduğu ülkelerin durumlarına göre ulusal veya bölgesel çerçevede olabileceği incelenmiştir. Lakin, sertifikasyon iki yıllık bir proje süresinde bölgesel ve ulusal seviyede zorluklar içerdiğinden gerçekleşememektedir. İLK YILA AİT YAYGINLAŞTIRMA FAALİYET YÖNETİMİNİN ANALİZLERİ Projenin ilk yılında aşağıda belirtilen hususlar karakterize edilmitir: - gerçek anlamda erişilebilir proje hedefleri - e-kolaylaştırıcı tanımı ve bunların profilleri, yetkili makamlar tarafından tanınan profil bileşenleri - çevrimiçi kurslar sonrasında faydalanma olanakları Bu hususlar konsorsiyum üyeleri tarafından tanımlanmış genel anlaşma çerçevesinde ve güvenilir metodolijlerle yapılmış birincil araştırmalar tarafından desteklenmektedir. Bununla birlikte, e- kolaylaştırıcıların kullanımına ilişkin stratejiler ve somut anlam eksiklikleri ve proje süresince hedeflenen zaman eksiklikleri bunu zorlaştırmaktadır. QONIAon teorik yaklaşımları ile iyi bir yaygınlaştırma stratejisi yapılabilmektedir. Bu periyot 8 ile 12 ay arası sürmektedir. Konsorsiyum üyeleri QONIAon projesini çeşitli aktiviteler ve toplantılarla tanıtmaktadır. Projenin genel esaslarını şu şekilde tanıtmaktadırlar: konsorsiyum doğasının orijinalliği, projenin hedefleri (eğitim sertifikasoynu ve sonra profillerin tanıtımı), Web 2.0 öğrenme ortamının yenilikçi metodolojisi. Projenin tanıtımı Web 2.0 üzerinden, ICT konularında konfernaslar ve dijital ortama katılım hakkında seminerlerle yapılmaktadır. QONIAon üyeleri kendi organizasyonları çalışanları ve ağları iyi bir iç iletişimle organize etmektedirler. Örneğin, Organizasyon içerisinde yayınlanan dergilerde proje süresinde iç toplantılarla ilgili makaleler yayınlamaktadırlar.

4 KISIM II: ULUSAL YAYGINLAŞTIRMA RAPORLARININ ANALİZLERİ Aktivite periyodu: EKİM 2013 KASIM 2014 Bu rapor projenin ilk yılına ait yaygınlaştırma aktiviteleri raporunu içermektedir. Rapor ortakların projenin görünürlük faaliyetleri ile ilgili yeteneklerini ölçmeye izin vermektedir. Ortaklar internet sitelerinde çoğunlukla proje ile ilgili güncellemeleri yapmaktadır. Bu güncellemelerde projenin içeriği, metodolojisi ve mantığını ve ayrıca yenilikçi ortaklık tarafını tanıtmaktadır. Her ortağın gerçekleştirdiği ulusal yaygınlaştırma raporlarına göre ortaklar arasında destekleyici yaygınlaştırma hareketlerini alarak iyi bir karşılaştırma yapabiliriz. Ayrıca ileriki faaliyetlerde mümkün olabilecek proje değerlerine ait çalışmalar yapılabilecektir. QONIAon projesinin yaygınlaştırma faaliyetleri halen devam etmektedir. Ülke: Türkiye İlgili Ortak: Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi (SUTF) Metodoloji: SUTF Türkiye'deki ortaklar arasında yaygınlaştırma faaliyetlerinin koordinatörü olarak çalışmaktadır. Ortaklar aralarında bilgi ve kaynak paylaşımı yaparak ulusal, bölgesel ve yerel çerçevede en iyi sonuç almayı hedeflemektedir. SUTF nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri: - SUTF nin gerçekleştirdiği ilk yaygınlaştırma faaliyeti kick-off meeting de yapılan basın toplantısıdır. Tüm ortakların katılım sağladığı bu toplantıda projenin hedefi, amacı, iş planları, iş paketi faaliyetleri ve sonuçlara ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. - SUTF projenin 4. ayında web sitesinin tasarımını tamamlamış ve internet ortamında yayına sunmuştur. Web sitesinde (http://www.qoniaon.com) proje ile ilgili bilgilendirme dokümanları, ortaklara ilişkin bilgiler, proje faaliyetleri ile ilgili duyurular, genel kullanıcıların mesaj gönderebileceği iletişim sayfası, MOLE platformuna ve Proje Yönetimi Portalına geçiş için linkler yer almaktadır. Arama motorlarında görünmesi amacıyla meta anahtar kelimeleri tanımlanmıştır. Aynı zamanda sosyal medya platformlarında proje grupları oluşturulmuş ve ilgili bazı diğer gruplara proje grubunun oluşturulduğuna dair davet mektupları gönderilmiştir. - Projenin ayları arasında çeşitli kurumlara yüzyüze ziyaretlerde bulunulmuştur. Bu kurumlar internet kafeler, muhtarlar, belediyelere ait yaşlılar konağı ve hanımlar lokali, Konya'da yer alan üniversiteler ve çeşitli enstitüler olarak sıralanabilir. - Projenin 8. ayında ulusal çapta çeşitli kurumlara projenin detaylarına ait e-posta bilgilendirme mesajları gönderilmiştir. Üniversitelerin ilgili bölümlerine, İŞKUR'a, sendikalara, belediyelere ve yaygın öğretim yapan mesleki eğitim kurumlarına toplam 2000'e yakın e-posta gönderilmiştir. Ayrıca bu e-postalarda sosyal medya gruplarına katılım için davet mesajı eklenmiştir. - Projenin 9. Ayında Ruse, Bulgaristan da tarihinde düzenlenen CompSysTech 14 konferansında Advances in high performance information services for digital, multilingual education (AHPISDME) başlıklı seminer sunulmuştur.

5 Ülke: Türkiye İlgili Ortak: Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (KPNED) Metodoloji: KPNED bölgesel anlamda ulusal eğitim kurumları ile ilgili sorumlu olarak görev yapmaktadır. KPNED nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri: - Müdürümüz ilçe ve okul müdürleri ile periyodik toplantılar düzenledi ve bu toplantılarda proje faaliyetleri hakkında bilgi verdi. - Proje koordinasyonundan öğretmenler Karatay İMKB Teknik Meslek Anadolu Lisesi ve Meram Atatürk Teknik Meslek Lisesi nden öğrenciler ve öğretmenler için bilgi toplantıları organize etti. Bu toplantılar boyunca ICT bölümü öğrencileri tarafından devam eden proje faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca proje koordinasyon biriminden memurlar yeni atanan öğretmenlere QONIAon projesi faaliyetler, hakkında bilgi vermek için öğretmen eğitim kursları sırasında Erasmus+ projesi üzerine nasıl yazılacağı konusunda seminer verdi. - Proje koordinasyon birimi öğretmenlerinden biri, yeni bir Erasmus+ projesi için Zagreb'de bir başlama toplantısına katıldı. Toplantı süresince QONIAon projesi birinci yıl faaliyetlerine katılan ülkeler olan İspanya, Hırvatistan, Litvanya ve Slovenya yı açıkladı. - Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yerel basın toplantısında üniversite temsilcileri tarafından Konya Sanayi Odası ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bilgilendirildi. - Katılımcılar için Eğitimciler için e-kolaylaştırıcı eğitimi tanımlandı ve devam eden QONIAon proje faaliyetleri hakkında bilgilendirdiğimiz okul müdürleri öğretmenlere e-posta gönderildi. Ülke: Türkiye İlgili Ortak: Konya Sanayi Odası (KCI) Metodoloji: KCI yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde bölgesel anlamda Endüstriyel Kuruluşlar ile ilgili sorumlu olarak görev yapmaktadır. KCI nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri: - KCI, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve ORganize Sanayi Bölgesi ile Özel Sanayi Siteleri yöneticileri ile periyodik toplantılar yapmıştır. - KCI ayrıca SUTF ortağı ile birlikte muhtarlar, yaşlılar konağı ve hanımlar lokali ziyaretlerine iştirak etmişlerdir.

6 Ülke: İspanya İlgili Ortak: ESPLAI Metodoloji: ESPLAI yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde bölgesel anlamda Avrupa'daki Organizasyonlar ile ilgili sorumlu olarak görev yapmaktadır. ESPLAI nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri: - E-içerik Forumu Projemiz 13 bölgeden 150 den fazla kişinin katılımında bu e-içerik forumu ile El Prat de Llobregat ta 23 Kasım da sunuldu. Bu forum Fundación Esplai e-içerik takımı tarafından oluşturuldu. - Telecentre-Avrupa Meclisi 19 Şubat ta Riga (Latvia) şehrinde, Telecentre-Avrupa Meclisi süresince katılımcıları (50) arasında proje broşürleri dağıtıldı. - Conecta Joven Yıllık Etkinlikleri Mayıs ta İspanya çapında 250 den fazla genç toplantıya katıldı, projemiz Avrupa deneyimleri tartışması boyunca Salamanca da davetliler için bir yuva haline getirildi. - Telecentre_Avrupa Yıllık Etkinlikleri Zagreb de gerçekleştirilen toplantıda farklı Avrupa ülkelerinden 65 ten fazla katılımcıya pazar boyunca projenin ritmini gösterebildik. Ülke: Bulgaristan İlgili Ortak: ICTD Metodoloji: ICTD yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde bölgesel anlamda kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve organizasyonlar ile ilgili sorumlu olarak görev yapmaktadır. ICTD nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri: - Düzenlenen seminerler ve çalıştaylar. Kurumun çoğu VET4e-i müfredatı ile ilgilendi ve gelecekte e-kolaylaştırıcılar ile bilgi almak için adım atmak istedi. Sonuçların çoğu Türkiye ve Yunanistan eğitimleri ile ilgili olacaktır. - Avrupa düzeyinde proje sunumu. Zagret Crotia da yapılan Telecentre Avrupa, Avrupa ya özgü organizasyon genel toplantısı. Türkiye ve Yunanistan daki VET4e-i projesinden, mevcut ve devam eden transfer sonuçları Avrupa düzeyindeki 50 organizasyondan daha fazladır. - Projede daha geniş yayılım haberleri ve projeye daha fazla katılım için; projenin başlaması, planlanan faaliyetler ve beklenen sonuçlarla ilgili malzemelerin yaygınlaştırılması

7 Ülke: Bulgaristan İlgili Ortak: LT-BAS Metodoloji: LT-BAS yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde bölgesel anlamda öğretmenler, eğiticiler ve hayat boyu öğrenme alanında diğer çalışanlar ile ilgili sorumlu olarak görev yapmaktadır. LT-BAS in projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri: - Projenin 3. ayında; Matematik e-eğitimi içinde eğitim araştırma yaklaşımı hakkında ulusal seminer Bilgi teknolojisi ve matematik öğretmenlerinin önünde QONIAon projesi sunumu (The seminar is a meeting place for the mathematical education community - from academicians to the teacher in a small village. Presentation of new projects on European and national level, reports of researchers and teachers, development of students and even parents. Presentation of the QONIAon project offers the opportunity for the participants of the education community to see information about its initial activities.) - Projenin 5. ayında; "Eğitimde Dinamik matematik" Konferansı Ve seminer "Bulgaristan da Scientix2" (Seminer, bir akademisyenden küçük bir köydeki öğretmene matematiksel eğitim toplumu için bir buluşma yeridir. Avrupai ve ulusal düzeyde yeni projelerin sunumu, araştırmacı ve öğretmenlerin raporları, öğrencilerin ve hatta velilerin gelişimi. QONIAon projesinin sunumu, eğitim toplumu katılımcılarının ilk faaliyetler hakkında bilgi edinmeleri için fırsat sunuyor.) - Projenin 7. ayında; KIRKÜÇÜNCÜ BAHAR KONFERANSI - Bulgar Matematikçiler Birliği (Bilim ve fen eğitimini arttırmak bağlamında e-kolaylaştırıcı eğitimi için farklı eğitim senaryoları oluşturma hakkında tartışma. Yerel öğretmenlerle iş birliği içinde geliştirilen planlar aracılığıyla elektronik araç ve kaynakların kullanımı ve desteği için fırsatlar yaratmak.) - Projenin 10. ayında; Çalıştay katılımı "Matematik eğitiminde araştırma yaklaşımı" (Bu faaliyet geniş bir kitle önünde sunum için, bir e-içerik yardımcısı olarak e-kolaylaştırıcı uzmanlığının ana hedefi için fırsat verir. Bulgar Matematikçiler Birliği nin desteği bu uzmanlığı teşvik için hayati değer taşımakta.) - QONIAon projesi temsili araştırma bölümünde telematik laboratuvar sitesinde bilgilendirici sayfa. - Ulusal dillere çeviri ve proje broşürü hazırlanması. Hedef gruplara broşür gönderilmesi. - Tüm tartışmalarla diğer projeler (Açık Discovery Uzay, Inspirimg Fen Eğitimi, SCIENTIFIX2 ve MASKIL), yerel yönetimler (Milli Eğitim Bakanı ve Bilim Başkanı Devlet Uzmanı Mr. Orlin Kousov) ve organları (Otomatik ve Bilişim Birliği Acad. Vasil Sgourev başkanlığında ve üyelerin temsilciliğiyle) ve Bulgar Matematikçiler Birliği (Acad. Petar Kenderov başkanlığında ve üyelerin temsilciliği ile) yaratıcı öğrenim içinde ICT kullanımını teşvik etmek, önceki sonuçlar temelinde ve QONIAon proje çıktıları ile zenginleştirilmiş bir eğitim stratejisi geliştirmek için (malzeme, pedagoji ve kılavuzlar dahil) hazırlanmıştır. Zenginleştirilmiş QONIAon sonuçlarının tartışmalarından alınan geribildirimler temelinde.

8 Ülke: Yunanistan İlgili Ortak: Girit Teknik Üniversitesi (TUC) Metodoloji: TUC yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde bölgesel anlamda öğretmenler, eğiticiler ve yaşam boyu öğrenme alanında çalışan personel ile ilgili sorumlu olarak görev yapmaktadır. TUC nin projenin 1. yılına ait yaygınlaştırma faaliyetleri: - Projenin 2. ayında; QONIAon projesi ile ilgili Dağıtılmış Multimedya Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları Laboratuvarı sitesinde bilgilendirme sayfası (Bu faaliyet TUC/MUSIC sayfasındaki ziyaretçilere QONIAon projesi hakkında bilgi sunuyor. (http://www.music.tuc.gr/project.show?id=50).) - Projenin 3. ayında; Dijital yaratıcılık ile ilgili ALICE projesi ile QONIAon projesinin tema kombinasyonunda, ortaöğretimde yerel bilgisayar bilimi öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için Batı Girit Bilişim Danışmanı ile ön görüşmeler (Bu etkinlik QONIAon projesi ve ilk faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için Girit Teknik Üniversitesi akademik topluluk üyelerine fırsat sunuyor.) - Projenin 5. ayında; ALICE projesi ve QONIAon çıktıları tarafından üretilen nesiller arası öğrenme için bir müfredat zengileştirilmesi (Dijital beceri geliştirme ve dijital yaratıcılık ile ilgili temalar üzerindeki işbirliğinin ardından yerel topluluk kalkınma gündemini desteklemek için; yaratıcılığı geliştirmek için ICT kullanımı ile ilgili bakış açısından QONIAon proje temasında yerel topluluklar ve kendi okulları için, bilgisayar bilimi öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme faaliyetleri düzenlemeleri ve bunları etkinleştirmeleri için ön görüşmelerde gelecek müdahaleleri zenginleştirme üzerine odaklanmak.) - Projenin 9. ayında; Hayat boyu öğrenme eğitimcilerine müfredat zenginleştirilmesi için ALICE projesi tarafından üretilen, QONIAon sonuçları ve yayılımında fırsat analizleri ve ön görüşmeler (Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik bir ODS eğitim akademisi için QONIAon çıktıları temel alınarak ALICE projesi tarafından üretilen nesiller arası öğrenme için zenginleştirilmiş müfredat kullanma.) - Projenin 11. ayında; Yaratıcı öğrenme içinde ICT kullanımını teşvik etmek, QONIAon projesinin çıktıları ile zenginleştirilen bir eğitim stratejisi geliştirmek için (materyaller, pedagoji ve kılavuzlar dahil); yerel yönetimler (Batı Girit Ortaöğretim Bilişim Danışmanı), ve organları (Hellenic Bilişim Birliği) tarafından önceki sonuçlar temelinde tüm tartışmalar ile diğer projeler (Açık Discovery Uzay ve ALICE).Tartışmaların ardından, ALICE projesi tarafından yaşam boyu öğrenme eğitimcileri için üretilen zenginleştirilmiş müfredat için QONIAon sonuçlarından yararlanma. (http://www.alicellp.eu/) Açık Discovery Uzay projesinin bir öğretmen eğitim akademisinin kurulması için zenginleştirilmiş müfredat esas alınarak kullanılan potansiyeli araştırma etkinliği. (http://opendiscoveryspace.eu/).

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI

EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI Ek II Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması EK II: SONUÇLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KULLANILMASI YARARLANICILARA YÖNELİK UYGULAMA REHBERİ GİRİŞ Sonuçları yaygınlaştırma ve kullanmaya yönelik faaliyetler,

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI HAZİRAN 2011 İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı 2009 2011 II. BASKI ÖNSÖZ Ege'nin incisi, binlerce yıllık kültür birikimine sahip İzmir'in, Ülkemiz ve dünyada seçkin yerini alabilmesi, tüm gücünü zengin doğal

Detaylı

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU

BÖLÜM B. TAM BAŞVURU FORMU . TAM BAŞVURU FORMU Dosya No ETCF-2/ (sadece resmi kullanım) 1 GENEL BİLGİLER Teklif Çağrısı Referansı EuropeAid/132381/D/ACT/TR Teklif Çağrısı Başlığı Başvuru sahibinin adı Faaliyetin başlığı Faaliyetin

Detaylı

16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI

16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI 16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI Yrd. Doç. Dr. Adil KARAMAN Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Ç.E.E.İ. Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adil Karaman, 1965 yılı Ulubey (Uşak) doğumludur.

Detaylı

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI aral k 2007 YIL:2 Say alt Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yayınıdır (ücretsizdir) 2007 2013 YEN B R YILDA YEPYEN B R FAAL YET LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI Hayatboyu Ögrenme

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI. 2013 Yılı. Çalışma Programı. Ankara Sanayi Odası

ANKARA SANAYİ ODASI. 2013 Yılı. Çalışma Programı. Ankara Sanayi Odası ANKARA SANAYİ ODASI 2013 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine,

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.A.1.MİSYON... 5 I.A.2.VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ...

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER: Giriş I. Yönetim - Denetim Kurulları / Görev Dağılımı II. Kurumsal İlişkiler a) Paydaşlarla İlişkiler b) TÜRKAK

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Okulların veri tabanları için Kurumsal Gönüllülük İyi Uygulamaları

Okulların veri tabanları için Kurumsal Gönüllülük İyi Uygulamaları Okulların veri tabanları için Kurumsal Gönüllülük İyi Uygulamaları This project has been funded with the support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Detaylı