MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı"

Transkript

1 MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı ÖĞRENİM DURUMU: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkiler Bölümü Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkiler Bölümü Antakya Lisesi MEDENİ DURUMU: Evli, 3 Çocuk Babası YABANCI DİL: İngilizce, Arapça PROFESYONEL TECRÜBE: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Kasım 2013 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürü, Ocak 2008-Kasım 2013 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Sosyal-Ekonomik Kalkınma Grup Müdürü 2001 Ocak 2008 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürlüğü Tarım, Koordinasyon ve Sosyal Projeler Grup Müdürü GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürlüğü Tarım, Koordinasyon ve Sosyal Projeler Grubu nda Uzman GERKONSAN A.Ş Ziraat Mühendisi ÜYELİKLER: SUDER (Katılımcı Sulama Yönetimini Güçlendirme ve Geliştirme Derneği)

2 UZMANLIK ALANLARI / BECERİLERİ GAP ın planlanmasında büyük ve küçük ölçekli planlamalarda tecrübe edinmiş, özellikle Bölge Kalkınma Planı ve GAP Eylem Planı çalışmalarına katkı sağlamış, Vizyon ve Misyon belirleme çalışmalarında bulunmuş, GAP Bölgesinde, Bölgesel Kalkınma ve Kırsal Kalkınma çalışmaları başta olmak üzere 21 yıla yakın proje yönetme ve uygulama deneyimi. Uluslararası kuruluşlar ile yakın işbirliği, uluslararası uzmanlarla, uluslararası projelerde uzman ve proje koordinatörü olarak çalışma. Bölgesel kalkınmada değişik kurum, kuruluşlar ve paydaşlar arasında koordinasyonu sağlamak. Bölgesel Kalkınma ve Kırsal kalkınmanın bütün yönlerini kapsayacak şekilde gelir getirici faaliyetler, ihtiyaç analizleri, projelerin kontrolü, saha çalışmaları ve proje uygulamalarında tecrübeli. Sosyal, tarım ve kırsal kalkınma projeleri yönetmek, takip etmek, örneğin çiftçi organizasyonlarının kapasitelerini artırmak, tarla denemeleri kurmak, kadının kalkınmadaki rolünü incelemek, kadının kalkınmaya aktif katılımını sağlamak ve gelir getirici faaliyetlerde bulunmak. Projelerde izleme-değerlendirme becerisine sahip olma, Tarımsal planlama konularında kısa, orta ve uzun dönemli hedef belirleme ve kalkınmanın bütün yönlerini kapsayacak şekilde hem ofis çalışmaları hem de arazi uygulamalarında deneyim sahibi Problemleri tanımlama ve çözüm üretmek, kurumsal kapasiteyi artırmak ve personelin becerilerini geliştirmek için gerek resmi gerekse gayri resmi kuruluşlarla ve sivil toplum kuruluşları ile yakın çalışma, Sivil toplum kuruluşları ile proje geliştirmek, kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalarda deneyim sahibi Tarımsal araştırma geliştirme projelerinde deneyim sahibi Tarımsal eğitim ve yayım ve alternatif model geliştirmede deneyim sahibi. Kültürlerarası ve kişilerarası iletişim becerilerine sahip olma.

3 PROJELERİ GAP Bölgesinde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin Azaltılması Projesi : Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve bölgenin 6 ilinde uygulanan bu projenin kıdemli program eş yöneticisi olarak görev yapmıştır. AB Kırsal Kalkınma Projesi: Projenin Bölge Müdürlüğü adına yönetiminde bulunmak, proje faaliyetlerini, planlama çalışmalarına yön vermek, projenin izleme değerlendirmesini yapmak ve ilgili kurumların projeye katılımını sağlamak, Tarımsal-Araştırma ve Geliştirme Projesi: Çukurova Üniversitesi ve Bölgedeki üniversitelerle ortaklaşa yürütülen araştırma projelerinin yönlendirmesinde, sonuçların çiftçilere iletilmesinde ve sonuçların değerlendirmesinde bulunmak, bölgeye ve sulamaya uygun bitki türlerinin tespit için çeşit adaptasyon ve verim çalışmalarını yapmak. Tohumluk Üretimi ve Geliştirilmesi Projesi: ICARDA ile ortaklaşa yürütülen projede uygulayıcı ve karar olarak proje yönetiminde bulunmak, tohumluk demonstrasyonlarının kurulmasında, takibinde, sonuçların değerlendirmesinde bulunmak. Tohumluk konusunda strateji geliştirmek, pazar koşullarını incelemek ve tohumluk üretim sisteminin geliştirilmesi konusunda sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile beraber çalışmalarda bulunmak. Sosyal Projeler: Bölgede özellikle kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik GAP İdaresi tarafından yürütülen bütün projelerde karar verici, yönlendirici ve uygulayıcı olarak projelerde yer almak. Kadınların beceri kazanması, kendilerine güvenlerinin kazandırılması, toplumsal faaliyetlerde aktif olarak daha fazla rol alması için oluşturulan ÇATOM ların (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri) kurulmasında, yönetilmesinde, faaliyet alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak. GAP Sulama Sistemlerinin İşletme-Bakım ve Yönetimi Projesi: Bölgeye uygun sulama sistemlerinin işletme-bakım ve yönetim modellerinin belirlenmesinde projenin tanımlama safhasından başlayarak, uygulama (Sulama Birliklerinin kapasitelerinin artırılması, planlı ve adil su dağıtımı ve sulu tarım agronomisi) ve izleme değerlendirme çalışmaları da dahil projede uzman, koordinatör ve üst düzey yönetici olarak görev alma. Sulamaya Açılan Alanların İzlenmesi: 1995 yılında Harran Ovasına suyun gelmesi ile beraber sulu tarım konusunda çiftçinin eğitilmesi, sulama birliklerinin oluşturulması, suyun çiftçiler arasında adil dağıtımı, sulama ile beraber çifti gelirindeki artışların hesaplanması, sulu tarım demonstrasyonların kurulması vs. faaliyetlerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesini koordine etme, yönlendirme ve arazi çalışmalarında bulunma Kadının Sulu Tarımdaki Rolü: sulamanın fazla işgücü gerektirmesi ve kırsal alandaki kadının birebir tarlada çalışması nedeniyle sulama ile beraber iş yükünün artması, kadının, suyun getirisinden dolayı toplumda daha fazla yer alması gibi konularda çalışmaların koordine edilmesi, sosyo-ekonomik çalışmaların yapılması.

4 Birecik Barajından Etkilenen Nüfusun Yeniden Yerleşimi Projesi: Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen Birecik Barajından etkilenen nüfusun yeniden yerleşimi, yeni yerleşim alanlarında geçim kaynağı sağlamak amacıyla gelir getirici faaliyetlerin organize edilmesi, köylülerin kamulaştırmadan aldıkları paraların çeşitli yatırım alanlarında değerlendirilmesi konusunda danışmanlık yapılması, projeden etkilenen kişilerin yeni yerleşim yerlerinde izlenmesi ve baraj inşaatlarının yarattığı olumlu-olumsuz etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi bir çok alanı kapsayan proje paketlerinin UNDP ile beraber yürütülmesi konusunda hem koordinatör olarak hem de uzman olarak karar verici pozisyonunda projede yer alma. Şanlıurfa-Harran Ovaları Tarla İçi ve Köy Geliştirme Projesi: Proje kapsamında Dünya Bankasından sağlanacak hibe için projenin tanımlama safhasında yapılan çalışmalarda bulunma. Bu çalışmalar, alternatif yayım modellerinin bulunması, tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanması, arazi toplulaştırma işlerinin organize edilmesinin yanında altyapı işleri gibi faaliyetlerden oluşmaktaydı. Projede çiftçinin de içinde yer alacağı ve kamu eliyle yapılan tarımsal yayım faaliyetlerinin yanında özel danışmanlık hizmetlerinin de katılımıyla yayım faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi öngörülmekteydi. Projenin tanımlama safhası bitmiş ancak uygulamaya aktarılamamıştır. Köye Dönüş ve Rehabilitasyon projesi: GAP Bölgesinde terör olayları nedeniyle köylerini terk etmiş insanların köylerine tekrar dönmek istemesi üzerine, Tarım bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlarla beraber, köylerine dönmek isteyenlere yönelik önce sosyo-ekonomik çalışmalar yapılmış ve uygulamaya yönelik planlar hazırlanmış gelir getirici faaliyetler tespit edilmiştir, Sulama Dışı Alanlardaki Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi: Sulama yapılmayan alanlarda Bölgede gelir getirici faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili bütün çalışmalardan sorumlu olmak Gelir düzeyi düşük olan çiftçilere, geri dönüşümlü olarak geliştirilen model çerçevesinde yönelik tohumluk, fidan vb. dağıtımının yapılması. Eğitim programları, saha sörveyleri ve projenin izleme-değerlendirmesinin yapılması. GAP Sulama Sistemlerinin İşletme-Bakım ve Yönetimi Projesi: Bölgeye uygun işletmebakım ve yönetim modellerinin tespit edilmesi, Sulama Birliklerinin kurulması, çiftçilerin organize edilerek sulama sistemlerinin devletten çiftçilere devri işlemlerine katılımını sağlamak, su dağıtım planlarının hazırlanmasında Sulama Birlikleri çalışanlarına yardımcı olmak. Yeni sulama teknikleri ve bitki yetiştirme teknikleri konusunda tarla denemelerini kurmak Sulama Birlikleri genel sekreterlerine çiftçiler arasında adil su dağıtımını gerçekleştirmek amacıyla yardımcı olmak. Çiftçilerin bir araya getirilmesi ve dizayn komitelerinin oluşturulması Çiftçiler ve Sulama Birlikleri çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlemek ve yurtiçi ve yurtdışına teknik geziler düzenlemek. Sulama Birlikleri ile ilişkileri geliştirmek

5 Projedeki bütün faaliyetler DSİ, Tarım Bakanlığı gibi kuruluşlarla işbirliği yapma GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi : GAP Bölgesi'nde sulamaya açılmış ve açılacak alanlarda tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına, başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşlarının kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak ve Bölgede sürdürülebilir bir yayım modeli geliştirmek amacıyla geliştirilmiştir. İdaremizin koordinasyonunda ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütülmektedir. Projenin geliştirilmesinde ve İdare adına koordinasyonun sağlanmasında aktif rol alma görevini yürütmektedir. GAP Entegre Kırsal Kalkınma Projesi: Bölgenin 9 ilinde ( Her ilde 2 ilçe ) havza bazlı yürütülen projenin ilgili kuruluşlar ile koordinasyonunun sağlanması görevi. İLERİ EĞİTİM ve SEMİNERLER GAP Organik Tarım Küme Projesi Yerel Ekonomik Kalkınma ve Kümeleme Eğitimi 8-9 Kasım 2012 / Şanlıurfa Protokol Yönetimi Semineri TODAİE 28 Eylül 2012 GAP VI. Tarım Kongresi Mayıs 2011 Kırsal Kalkınma Uygulamaları teknik gezi Fransa Haziran 2007 Yetiştiricilik ve EUREPGAP Eğitimi. Antalya 26 Şubat 01 Mart 2007 GAP Bölgesi Yerel Yönetimler Teknik Eğitim Semineri Mardin Kasım 2007 Uluslararası Nehir Havzaları Yönetimi Kongresi Antalya Mart 2007 Sulama ve Yönetimi eğitimi California State Polytechnic Üniversitesi Pomona ABD Nisan 2002 Uyuşmazlıkları Giderme Eğitimi. Center for Dispute Settlement tarafından Washington DC-ABD Nisan 2002 Profesyonel sunum teknikleri eğitimi- Academy International Ankara 2001 Temel Yönetim Becerileri eğitimi Academy International Ankara 06 Temmuz 2001 Hayvancılık Araştırmalarının Esasları Eğitimi Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA) Halep-Suriye 2001 GAP Bölgesinde Kırsal Kalkınma Stratejileri; Vizyondan Aksiyona konulu workshop, Diyarbakır Kasım 2001 Tohumluk Üretimi ve Pazarlama ICARDA ve GAP-BKİ işbirliği Ceylanpınar Mayıs 2001 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Su Ürünlerinin Bugünkü Durumu ve Geliştirme İmkânları Çalışma Toplantısı Şanlıurfa Mayıs 2000 GAP Bölgesinde Hayvancılığın Bugünkü Durumu ve Gelişme Olanakları (Workshop) Batman Şubat 2000 GAP Bölgesinde Yemeklik Baklagil ve Tahıl Çeşitlerinin Denenmesi ve Uygun Tohumluk Üretimi Sisteminin Geliştirilmesi Projesi nin tanıtımı Workshop bildirisi, Şanlıurfa Kasım 2000

6 Tarımsal Kalkınma Yönetimi ve Ekonomik Unsurlar. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İsrail Devleti Tarım Bakanlığı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma İşbirliği Merkezi (CINADCO), Şanlıurfa Şubat 1999 GAP Çalışanlar İçin Tarımsal Kalkınma Atölye Çalışması. İsrail Devleti, Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İşbirliği Merkezi (MASHAV) Tarım Bakanlığı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma İşbirliği Merkezi (CINADCO) İsrail 18 Aralık Ocak 1998 Sulama ve Gübreleme Kursu. İsrail Dışişleri Bakanlığı ve GAP-BKİ işbirliği, Şanlıurfa Ağustos 1998 Tarımsal Yayım Kursu. İsrail Dışişleri Bakanlığı ve GAP-BKİ işbirliği, Şanlıurfa Aralık 1998 Sulama Mekanizasyonu. T.C Tarım Bakanlığı, Söke Tarım Sulama ve Eğitimi Merkezi, Söke-Aydın 25 Kasım 06 Aralık 1996 YAYINLARI Hüsnü ÖZYEĞİN Vakfı tarafından düzenlenen Kırsalda Umut var Kırsal Kalkınma Alanında Deneyimler ve Yeni Yaklaşımlar Konferansı. GAP ve Kırsal Boyut Sunumu 17 Kasım İstanbul Uluslararası Bölgesel kalkınma Konferansı Eylül 2011, Malatya Kırsal Kalkınmada Deneyim Paylaşımı ve Strateji Geliştirme Workshop (GAP ta Kırsal Kalkınma Modelleri Sunuşu) Mart 2008 GAP ta Alternatif Ürün Olanakları Panelist, Şanlıurfa 10 Ocak 2007 GAP Bölgesinde Kendine Döllenen Türlerde Durum Analizi ve Çiftçi Katılımı Yoluyla Tohumculuğun Benimsetilmesi Modeli. GAP IV. Tarım Kongresi 2005 AB Uyum süreci ve Yerel Yönetimler Eğitim Semineri GAP ve AB Fonları Sunumu 26 Eylül - 01 Ekim 2004 ( Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Adıyaman ) Mucana Bean Türlerinin Şanlıurfa İlinde Yetiştirme Olanakları. GAP III. Tarım Kongresi, Şanlıurfa 2003 Farklı Ploidi Düzeyindeki Buğdaylarda İki Yönlü Melezlemenin Melez Dane Oluşumuna Etkisi Doğa Dergisi Sürdürülebilir Kalkınma İçin Katılımcı Yayım Politikaları sempozyum bildirisi, GAP/Şanlıurfa- Harran Kalkınma Sempozyumu, Şanlıurfa 1998 GAP Bölgesinde Gübre Kullanımının Yeri ve Önemi sempozyum bildirisi, GAP ve Gübre Paneli, Şanlıurfa 1998 GAP ta Hayvansal Üretimin Yeri ve Önemi sempozyum bildirisi, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde Hayvancılık Sektörünün Genel Yapısı ve Gelişmesine Yönelik Önlemler Politikalar Sempozyumu, Şanlıurfa 1998

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 GAP İdaresi Faaliyet Raporu 2013 1 İÇİNDEKİLER 05 07 10 Bakan Sunuşu Üst Yönetici

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon ve

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr Bölge Kalkınma İdaresi www.gap.gov.tr 2012 KAPSAM GAP Eylem Planı GAP İdaresi ve Faaliyetleri Sektörel Fırsatlar TÜRKİYE SURİYE IRAK 4 TÜRKİYE-GAP KARŞILAŞTIRMALARI TÜRKİYE GAP GAP/TR % Yüzölçümü (km

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA

TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA TÜRKİYE'DE ULUSAL ENTEGRE PROJELER VE TARIMSAL KALKINMA M. Necat ÖREN 1 Oğuz YURDAKUL 2 Bahri ÇEVİK 3 Ural DİNÇ 4 1. GİRİŞ Sektörel ve bölgesel kalkınma politikaları ve bu kapsamda yürütülen projeler,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP)

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE 2012 Yılı Proje İlerleme Raporu GAP-TEYAP Proje Ekibi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: ÖZEN 2. Adı: Mevlut 3. Doğum tarihi ve i: 01.11. 1961, Kütahya 4. Milliyeti: Türk 5. Cinsiyeti: Erkek 6. Medeni hali: Evli 7. E-mail: mevlutozen@gmail.com veya mevlut.ozen@oka.org.tr

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012]

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇESİ [01 Ocak-31 Aralık 2012] T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ocak 2012 www.kuzka.org.tr 0 SUNUŞ Ajans Genel Sekreterimizin

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

2011 YILLIK İLERLEME RAPORU

2011 YILLIK İLERLEME RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI IFAD Kredi No 718 TR 2011 YILLIK İLERLEME RAPORU ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM... 5 1.1 GENEL BİLGİLER... 5 1.1.1. Proje Alanı... 5 1.1.2.Proje Hedef Grubu...

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı 1 SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı