Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-)"

Transkript

1 Adı Soyadı Ünvan Telefon Doğum Tarihi - Yeri KİŞİSEL BİLGİLER Şule KÜÇÜKCOŞKUN Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grup Koordinatörü /1312 Direkt Hat: Hınıs/ERZURUM Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü / 1996 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü / 1992 YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce 54 (2011) GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Golf Sulama (TORO Sanayi ve Ticaret AŞ-Mühendis, ANKARA ( ) Turkuaz Zirai İlaç Bayi-Mühendis, KIRIKKALE ( ) Milli Eğitim Bakanlığı -Öğretmen, KIRIKKALE ( ) Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Mühendis, ANKARA ( ) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-)

2 YAYINLARI MAKALELER & BİLDİRİLER KÜÇÜKCOŞKUN Ş., Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları, Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Kasım-Aralık 2009, Sayı: 190, ANKARA KÜÇÜKCOŞKUN Ş, H.AR İklim Değişikliği ve Tarımsal Su Yönetimi AGROSKOP- 2014,Sayı:28 KÜÇÜKCOŞKUN Ş,2013 Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışmaları Türkiye Uygulamaları,Şubat 2013 Azerbaycan (Sözlü sunum) KÜÇÜKCOŞKUN Ş, Türkiye-Fransa Agreenium Sempozyumu Akdeniz Bölgesinde Ekolojik Olarak Yoğun ve Sürdürülebilir Üretim Sistemlerinin Teşvik Edilmesi için araştırma ve Yüksek Öğretim Zorlukları, Haziran 2014 (Sözlü sunum) YÜRÜTTÜĞÜ / YER ALDIĞI PROJELER Agrometeorolojik Yöntemle Arpa Veriminin Tahmini,1996 Land and Water Resource Management: Irrigated Agriculture, 2001 Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi 3. Tematik Çalışmaları, 2009 Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi Ulusal Eylem Planı Çalışmaları, 2010 Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi Mevcut Durum Değerlendirme Çalışmaları 2, 2010 YAYINLAR UYSAL Ş., 1996 Agrometeorolojik Yöntemle Arpa Veriminin Tahmini, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, ANKARA UYSAL Ş.,RAZEK.A,RADWAN.K, SAYED S., ARAWİ İ., KAPUR B., DSPU Thesis Irrigation Project Working Group: Land and Water Resource Management: Irrigated Agriculture, 2001-CIHEAM UYSAL Ş.,2001 (Raportör) Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu Sanayi Bitkileri Alt Komisyon Raporu, ANKARA KÜÇÜKCOŞKUN Ş., H.AR, İ.UÇAR., Tarımsal Sulama Yönetiminde Ar-Ge Çalışmaları, 3.Ulusal Toprak ve Kaynakları Kongresi, Ekim 2013, Tokat Sözlü Bildiri AR H., Ş.KÜÇÜKCOŞKUN, İ.UÇAR., İklim Değişikliği Ve Su Kıtlığının Kırsal Alandaki Kadına Etkisi, 3.Ulusal Toprak ve Kaynakları Kongresi, Ekim 2013, KÜÇÜKCOŞKUN Ş., H.AR Toprak Ve Su Kaynaklarının Korunumunda Ar-Ge Yaklaşımı sözlü bildiri 12. Ulusal Kültür Teknik Sempozyumu-TEKİRDAĞ-2014 H.AR, Ş.KÜÇÜKCOŞKUN İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Tarımsal Sulama Yönetimine Yansıması poster bildiri 12. Ulusal Kültür Teknik Sempozyumu TEKİRDAĞ-2014

3 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ÜYELİKLER Unvan Değişikliği Sınav Hazırlama Komisyon Üyeliği (2005 ve 2008) AR-GE Projeleri İzleme Grubu Üyesi (2009) Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu Düzenleme Kurul Üyesi -Çevre ve Orman Bak.Koordinatörlüğünde (2010) İklim Değişikliği ve Tarım strateji Planı Hazırlama Kurul Üyesi -TÜGEM Koordinatörlüğünde (2010) Kurak ve Yarı Kurak Alanlar Ağaçlandırma ve Bitkilendirme Çalıştayı Yürütme Kurulu Üyesi Çevre ve Orman Bak.Koordinatörlüğünde (2011) Tarım-Bor Araştırma Uygulama Programı-(Çalışma Grubu üyesi) (Şubat Ağustos 2011) 10.Kalkınma Planı Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (2012) Orman- Su Şura Toplantısı - Alt Grup Üyesi (2013) Su Ayak İzi Çalışma Grubu Üyesi (2013) Bitki Su Tüketim Rehberi Yönlendirme Komite Üyesi (2013) 10.Kalkınma Planı Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı Çalışma Grup Üyesi (2013) Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi Çalışma Grup Üyesi (2014) TAGEM Etki Analizi Çalışma Grubu (2014) Tarımsal Sulama Faaliyetlerinde Su Kullanımının Kontrolü Ve Kayıpların Azaltılmasına Dair Yönetmelik çalışma grup üyesi (2014) KATILDIĞI SEMPOZYUM, KURS VE KONFERANSLAR (Ulusal) Fumigasyon Operatör Kursu, GİRESUN (1994) Kültür Mantar Yetiştiriciliği, KIRIKKALE (1994) Bilgisayar Kursu,GİRESUN (1995) Bilgisayar İşletmenlik-2, ANKARA (1995) İngilizce Dil Kursu, Best English,ANKARA (1998) GEF-II Projesi kapsamında Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasıyla İlgili Mevzuatın Gözden Geçirilmesi ve Rasyonelleştirilmesine Çalıştayı. ANKARA (2005) Bitki Besleme, Gübre, Gübreleme,Toprak Örneği Alma Esasları ile Analizlerin Yorumlanması Koordinasyon Eğitimi, ILGAZ (18-21 Kasım 2008) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifika Eğitim Kursu, ANKARA (2009) III. Ulusal Kar Kongresi, ERZURUM (17-19 Şubat 2009 ) Sulama, Gübreleme ve Tuzluluk Eğitimi, ŞANLIURFA (26-30 Nisan 2009)

4 Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi projesi 3. Tematik Çalıştayı (10-11 Kasım 2009) 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, KONYA (16-18 Haziran 2009) Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem planı nın geliştirilmesi Projesi Mevcut Durum Değerlendirme Çalıştayları-2 (9 Nisan 2010) I Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, ESKİŞEHİR (1-4 Haziran 2010) Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi projesi Ulusal Eylem Planı Çalıştayı,ANKARA (21-22 Ocak 2010) Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Çalıştayı, UNDP ve WWF.ANKARA (Şubat 2010) Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında Kamu Kurumları İçin Sera Gazı Envanterleri Hesaplama Eğitimi REC (Bölgesel Çevre Merkezi) (3-4-5 Mart 2010) 2012 Sonrası Süreçte Türkiye için Ulusal Koşullara Uygun Azaltım Seçenekleri Çalıştayı (17-18 Mart 2010) Türkiye İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı Çalıştayı (Mart 2010) Türkiyenin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planının Geliştirilmesi Projesi: Mevcut Durum Değerlendirme Çalıştayı (Haziran 2010) Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu, ÇORUM (17-18 Haziran 2010) İklim Değişikliğine Giriş Eğitimi, ANKARA (26-27 Ekim 2010) Türkiye nin Ulusal İklim değişikliği Uyum Stratejisi İkinci Çalıştayı, ANKARA (2010) İklim Değişikliği Strateji Eylem PlanıEğitim Semineri TÜGEM.(2011) Yarı Kurak Mıntıka Ağaçlandırmaları Çalıştayı, ANKARA (2011) Su Ayak İzi Eğitim Çalışmaları(Ocak 2012-Orman ve Su işleri Bakanlığı/Su Yönetimi GM Halofit Bitki Vejetasyon Ekolojisi(Şubat Orman ve Su işleri Bakanlığı/ÇEM GM) Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)Elektrik Su Çalışma Grubu (Şubat 2012-Enerji Bakanlığı) Su Kalitesi ve İzleme Çalıştayı (Mayıs 2012-WWF) Havza Yönetimi Planlama Eğitimi(Mayıs Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Su Yönetimi GM) Fertigasyon Eğitimi (Mayıs 2012-İzmir Su ve Toprak) Ulusal Su Ar-Ge Yenilikleri Önceliklendirme Çalışmaları(Mayıs 2012-TUBİTAK) Konya Yeraltı Suyu Eylem Planı(Haziran 2012-DSİ) Ulusal İzleme Ağı (Haziran Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Su Yönetimi GM) Mobil Güneş Pili Sisteminin Tarımsal Sulamada Kullanımı Tanıtım Toplantısı (Ağustos Enerji Bakanlığı) GAP kapsamında Tarım Alanında Bilgi Toplama Araştırmaları (Ağustos 2012-JICA) Tarımda Su Ayak İzi Proje Hazırlıkları (Eylül Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Su Yönetimi GM) 10.Kalkınma Planı Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu (Eylül/Ekim/Kasım-2012) Su Kanun Tasarısı (Ekim 2012) Meteoroloji Toz Taşınımı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Çalıştayı (Kasım-2012 ÇEM GM) Tarımsal Sulama ve Arazi ıslahında Proje Hazırlama Teknikleri Eğitim Çalışması (Aralık Şanlıurfa) Orman- Su Şura Toplantısına Hazırlık İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Alt Grup Çalışmaları (Aralık 2012) UNDP-Every Drop Matters Projeleri kapsamında TAGEM faaliyetleri ve ortak işbirliği önerileri (Aralık 2012) Ulusal Su Bilgi Sistemi (Orman ve Su İşleri Bak.Su Yönetimi Gnl.Müd.) (Şubat 2013) Su Ayak İzi Çalışmaları (Orman ve Su İşleri Bak.Su Yönetimi Gnl.Müd.) (Şubat 2013) Havza Bazlı Sektörel Su Tahsisi Çalıştayı (Orman ve Su İşleri Bak.Su Yönetimi Gnl.Müd.) (Mart 2013) Su Kaçak ve Kayıpları Çalıştayı (Orman ve Su İşleri Bak.Su Yönetimi Gnl.Müd.) (Nisan 2013) TAIEX Katılımcı Sulama Yönetimi Çalıştayı (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak. Tarım Reformu Gnl.Müd.) (Mayıs 2013)

5 21. Yüzyılda Su Yönetimi : Bütünleşik Su Yönetimi Çerçevesinde Türkiye de ve Dünyada Su Eğitim çalışmaları (NİHA Vakfı) (Haziran 2013) Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi (Orman ve Su İşleri Bak.Su Yönetimi Gnl.Müd.) (Eylül 2013) Bitki Su Tüketimi Rehberinin Güncellenmesi çalışmaları TAGEM(Eylül 2013) Gediz Havzası koruma Eylem Planı (Orman ve Su İşleri Bak.Su Yönetimi Gnl.Müd.) (Eylül 2013) 3. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Ekim 2013) Arazi Toplulaştırma Projeleri ve Göl Havzalarına Etkileri Çalıştayı, TRGM (Ekim 2013) Su ayak İzi Çalıştayı (Kasım 2013) Su Yönetim Alanında Fransız Deneyimi Sempozyum (Kasım 2013) 10.Kalkınma Planı Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (Aralık 2013) Türkiye de Tarımsal Su Yönetimi Üzerine Plot Proje (A.Ü Su Yönetim Enstitüsü) Ocak Kültürteknik Smpozyumu (Mayıs 2014-TEKİRDAĞ) Tarımsal Sulamada Kaçak Kayıplar Çalıştayı (Haziran 2014-ANKARA) Bitki Su Tüketim Rehber Güncelleme Çalıştayı (Haziran 2014-KASTAMONU) Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Grubu Ar-Ge Çalıştayı (Ekim 2014-ŞANLIURFA) KATILDIĞI SEMPOZYUM, KURS VE KONFERANSLAR (Uluslararası) CIHEAM Land and Water Resources Management Irrıgated Agriculture IAM/Bari/ITALYA ( ) 2. Uluslararası Su Forumu, İSTANBUL (03-05 Mayıs 2011) AB 7 Çerçeve Projesi Kapsamında ERA-ARD II Alt Projesine İlişkin Türkiye-Almanya- Afrika Ülkeleri İşbirliği Projesi (Ocak 2013-İZMİR) İSEDAK Tarım Çalıştayı (Buğday Üretiminde İSEDAK Üye Ülkelerin Kapasitesinin Geliştirilmesi (Ocak 2013-İZMİR) FAO /Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu ve Suyun Etkin Kullanımı Çalıştayı (Mayıs ADANA)

MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı

MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı ÖĞRENİM DURUMU: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkiler Bölümü Yüksek Lisans 1986 1989 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkiler Bölümü 1982 1986

Detaylı

UNESCO İNSAN VE BİYOSFER PROGRAMI (MAB) İHTİSAS KOMİTESİ

UNESCO İNSAN VE BİYOSFER PROGRAMI (MAB) İHTİSAS KOMİTESİ UNESCO İNSAN VE BİYOSFER PROGRAMI (MAB) İHTİSAS KOMİTESİ Dr. Mahir KÜÇÜK UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve MAB İhtisas Komitesi Başkanı Komite Üyeleri Komite Başkanı: Dr. Mahir KÜÇÜK

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: ÖZEN 2. Adı: Mevlut 3. Doğum tarihi ve i: 01.11. 1961, Kütahya 4. Milliyeti: Türk 5. Cinsiyeti: Erkek 6. Medeni hali: Evli 7. E-mail: mevlutozen@gmail.com veya mevlut.ozen@oka.org.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 a. EK-1 - ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE İSTASYONLARININ ÖZEL GÖREVLERİ... 5 1. ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Osman Sedat SUBAŞI Unvan Dr. Telefon (0324) 518 00 52 İç hat: 128 E-posta sedatsbs@gmail.com Doğum Yeri- Gölbaşı - 1972 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova

Detaylı

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı TARIMSAL MEKANİZASYON ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI Dr. Suat AKGÜL Grup Koordinatörü

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

MDG-F 1680 Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi

MDG-F 1680 Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi MDG-F 1680 Türkiye nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi TÜRKİYE / MDG / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye de Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine (MDG) ulaşılması çabaları, başlıca: MDG 1 (Aşırı yoksulluk

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu

Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu Doğum Tarihi/Yeri: 25.10.1972 / Gülnar-Mersin e-mail : dilekerogluozer@gmail.com Adres: Abant İzzet baysal Üniversitesi Fen&Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gölköy Kampüsü Bolu Uzmanlık Anahtar Kelimeleri

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: AKINCIOGLU 2. Adı: Mustafa 3. Doğum Tarihi: 19 Temmuz 1971 4. Uyruğu: T.C. 5. Medeni hali: Evli (iki çocuk) 6. Öğrenim: Kurum/Eğitim Kamu Kalite Yönetimi/Mobing Mayıs-2008 2008-CMX

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. : TTK Genel Müdürlüğü, Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Etüd-Plan-Proje Şube Müdürü Kasım 1996-Ocak 1997

ÖZ GEÇMİŞ. : TTK Genel Müdürlüğü, Etüd, Plan-Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, Etüd-Plan-Proje Şube Müdürü Kasım 1996-Ocak 1997 ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ VE YERİ MEZUN OLDUĞU OKUL : Faruk TEZEL ÖZ GEÇMİŞ : 24.10.1960 Kırıkkale MEZUNİYET TARİHİ : Temmuz 1985 YABANCI DİLİ MEDENİ HALİ ÇALIŞILAN YERLER VE GÖREV : : O.D.T.Ü Maden Mühendisliği

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR TARIMSAL MEKANİZASYON KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ : 1-2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Ülkemizde yerel kaynakların etkin kullanımı yoluyla bölgesel

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr

T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. www.gap.gov.tr Bölge Kalkınma İdaresi www.gap.gov.tr 2012 KAPSAM GAP Eylem Planı GAP İdaresi ve Faaliyetleri Sektörel Fırsatlar TÜRKİYE SURİYE IRAK 4 TÜRKİYE-GAP KARŞILAŞTIRMALARI TÜRKİYE GAP GAP/TR % Yüzölçümü (km

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI www.ormansu.gov.tr Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA-2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 01-PERSONEL GİDERLERİ... 5

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

Genç Doğa Derneği Kapadokya sürdürülebilir kalkınma ve Gençlik Derneği SOSDER-Sosyal faaliyetleri engellenmiş çocuklar Derneği Genç Bilişim Derneği

Genç Doğa Derneği Kapadokya sürdürülebilir kalkınma ve Gençlik Derneği SOSDER-Sosyal faaliyetleri engellenmiş çocuklar Derneği Genç Bilişim Derneği ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : ULUDOĞAN 2. Adı : MUSTAFA 3. Doğum Tarihi : 20.10.1962 4. Uyruğu : T.C. 5. Öğrenim : FAKÜLTE Öğrenim Ç.Ü.Ziraat Fakültesi (1980-1985) ODTU SEM (02.1999-10.1999) BİLGİ Ü. (09.2006-06.2007)

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

NİGTHM Stratejik Plan Taslağı 2015-2019

NİGTHM Stratejik Plan Taslağı 2015-2019 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdur. 1 Niğde İl Gıda Tarım ve

Detaylı