Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları"

Transkript

1 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları Prof. Dr. Orhan TORKUL 1. Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı 2. İş Zekası Sistemleri 3. Ortak Çalışma Sistemleri 4. Bilişim Sistemlerinin Güvenliği ve Kontrolü 5. Veri tabanı Yönetim Sistemleri 6. Bilişim Sistemlerinin Stratejik Yönetimi ve İnovasyon 7. Bilişim Sistemlerinin Planlanması, Edinilmesi ve Kontrolü 8. Karar Destek ve Uzman Sistemler 9. Yönetim Bilişim Sistemleri İçin Proje Yönetimi 10. Bilişim Teknolojisinin Örgütsel Etkileri 11. Seçilecek (en az 10 montaj operasyonuna sahip) bir malzeme için montaj hattı simülasyonu hazırlanması ve konum ağırlıklı dengeleme comosal öncelik diyagramı yöntemlerinin bu simülasyona uygulanarak karşılaştırılması. 12. Seçilecek herhangi bir iş parçasının 5 yıllığına tezgah alımı veya fasonda üretme durumları için başa baş analizi yapılması (tezgahın satın alma, periyodik bakım ve operatör vs. maliyetleri de göz önüne alınarak ). 13. Seçilecek en az 3 malzeme için (mutlaka ortak ve ortak olmayan imalat kaynağı kullanan, yani operasyonlarının bir kısmı aynı atölyelerde olan) optimum kaba kapasite planını yapacak doğrusal programlama modelinin kurulması. 14. İlk giren ilk işlenir, en kısa işlem zamanı, en erken bitiş zamanı ve kritik oran metotlarının, farklı senaryolarla, simülasyon ortamında avantajları ve dezavantajlarının belirlenmesi. 15. En az 10 alt bileşeni olan bir malzeme (ürün, yarımamül veya ara mamül) için ekonomik sipariş miktarı (economic order quantities) ve ekonomik sipariş periyotları (economic order periods) ve parça periyot dengeleme (part period balancing) yöntemiyle mrp tablolarının oluşturulması ve yöntemlerin değerlendirilmesi. 16. En az 10 operasyona sahip bir bileşen için süreç içi stoğu etkileyen kritik noktaların simülasyon yardımıyla tespiti ve bu noktaların imalat sistemiyle ilişkisinin değerlendirilmesi. 17. En az 10 operasyona sahip seçilen iki malzemenin atölye tipi yerleşimde (geliş gidiş şeması ile), grup teknolojisinde (roc algoritması ile) ve akış tipi yerleşimde taşıma süresinin mesafeyle doğru orantılı olarak normal dağıldığı varsayımıyla ortalama taşıma sürelerinin simülasyon yardımıyla değerlendirilmesi ve karşılaştırılması. 18. Farklı (birbirine uzak) 5 stok alanından (lokasyonu siz belirleyin) seçilen farklı miktarlardaki 4 malzemenin, en az bir tanesi önce A sonra B ve en az bir tanesi de önce B sonra A;da üretilmesi koşuluyla, yine belirli iki noktaya A ve B makinalarının hangilerinin yerleştirilmesi gerektiğini dal sınır algoritması ve dinamik programlama yardımıyla çözün. 19. Bir mağazada sadece satış sorumlusu ve kasiyerleri (en az 3 kasa) ve bir satış sorumlusunun bir saatte (ortalama) 15 müşteri ile ilgilendiği düşünülsün. Mağazaya günde arası müşteri 1erli 2şerli,3erli ve 4erli olarak düzgün dağılıma göre gelsin ve mağaza günde 10 saat açık kalsın. Haftanın 6 günü çalışan bu mağaza için simülasyon yardımıyla gerekli personel sayısını ve toplam personel giderlerini (maaş) minimize edecek vardiya çizelgesini çıkarın. Her personel için haftalık ortalama mesai süresini belirleyin. (Haftalık çalışma süresi maksimum 50 minimum 30 günlük çalışma süresi ise maksimum 8 minimum 4 saattir. Haftalık mesai 40 saat, mesai ücreti 8TL/saat fazla mesai ücreti 10TL/saattir.) 20. Belirleyeceğiniz miktar indiriminin söz konusu olduğu bir malzeme için stokta tutma maliyetleri ve (varsa) mevsimsel talep farklılıklarını göz önüne alarak ekonomik sipariş miktarını hesaplayın. Bulduğunuz sonucu bir simülasyon hazırlayarak simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırın.

2 Prof. Dr. Cemalettin KUBAT 2. Stratejik Planlama(Kamu, özel sektör, yerel yönetimlerde) 3. Süreçlerle Yönetim(Kamu, özel sektör, yerel yönetimlerde) 4. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 5. Toplam Kalite Yönetimi 6. Enerji Sistemleri Yönetimi 7. Sağlık Sistemleri Yönetimi 8. İmalat Sistemlerinin analizi 9. ARGE, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 10. Pazarlama ve Satış Yönetimi 11. İnsan Kaynakları Yönetimi 12. Kurumsal performans izleme-değerlendirme 13. Kurumsal kararlara Çok amaçlı karar verme yöntemleri yaklaşımı 14. Firma problemlerinin analizi ve İyileştirme Tekniklerinin uygulanması Prof. Dr. Emin GÜNDOĞAR 1. Kurumsal Kaynak Plan. (ERP) 2. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yön. 3. Maliyet ve Bütçe Yönetimi 4. Kurumsal Performans Yönetimi 5. Bakım Yönetimi Prof. Dr. İbrahim ÇİL 1. Yalın Üretim ve Altı Sigma 2. Sistem Analizi ve Tasarımı 3. Süreç analizi ve metot geliştirme 4. Performans değerlendirme 5. Yalın Finans ve Muhasebe Yönetimi 6. Stratejik Yönetim 7. Üretim ve Pazarlama Yönetimi 8. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 9. Karar Destek Sistemleri 10. Veri tabanı Sistemleri ve Veri Madenciliği 11. Mühendislik ve Yönetim Yazılımları ile uygulamalar (Lojistik, benzetim, ERP, istatistik, web teknolojileri gibi) Doç. Dr. Semra BORAN 1. Altı sigma 2. Problem çözme teknikleri uygulaması 3. FMEA (Hata türü ve etkileri analizi) yöntemi 4. Kaizen uygulaması 5. Kalite maliyeti 6. Kıyaslama tekniği Doç.Dr. A. Baki ENGİN 1. Kalite kontrol ve Deney tasarımı 2. Üretim tas. Verim. ve kontrolü 3. Tekstil Teknolojisi 4. Enerji yönetimi 5. Mühendislik Ekonomisi

3 Doç. Dr. Harun Reşit YAZGAN 1 Bir işletmenin üretim /servis Bir işletmenin üretim (veya servis) doğrusal modelini kurunuz, modelinin kurularak duyarlılık modeli Lindo ile çözünüz ve duyarlılık analizini gerçekleştiriniz. analizinin yapılması 2 Bir lojistik firması için ulaştırma modelinin kurulması 3 Bir işletme için Kuyruk modelinin kurulması ve çözümlenmesi Bir lojistik firmasında ulaştırma problemi modelini kurunuz ve sonuçlarını çözerek yorumlayınız Bir işletmede veya kurumda, kuyruk sorunun modellenmesi ve çözümünün bulunması 4 Servis sektöründen faaliyet gösteren Servis sektöründe faaliyet gösteren bir firmada, benzetim bir için benzetim modelinin probleminin modellenmesi ve çözülerek sonuçlarının oluşturulması yorumlanması 5 Bir Projenin MS Project Kullanılarak Yönetimi Bir ürün imalatı veya hizmet projesinin Ms Project kullanılarak hazırlanması gerekmektedir. En az 100 faaliyet, 5 farklı takvim, güncellemeler, aşırı iş yükü, iş yükü dengelemeler, kritik yol ve maliyet raporlarını içermelidir. 6 İşletmeler de stok problemlerinin incelenmesi ve çözüm metotları Bir işletmenin stok problemini ele alış yöntemleri, politikalar, ve bir örnekle desteklenmesi 7 8 Kurumsal Kaynak Planlama ve ERP Yazılım Seçimi Uzaktan Eğitim Konusunda Kullanılan Öğretim Yönetim Sistemleri (LMS) Araştırılması ERP nin ne olduğu, firmalar için neden önemlidir? firma da ERP ye geçiş süreci nasıl olmalıdır? Bir ERP yazılımlarının seçiminde hangi metodalar kullanılabilir? ve uygulamada nasıl bir yöntem takip edilmelidir? Uzaktan eğitim de içeriklerin sunumunda kullanılan Öğretim Yönetim Sistemlerinin (LMS) araştırılması beklenmektedir. Özellikle açık kodlu hangi yazılımlar kullanılmakta ve bunların karşılaştırılmaları yapılması beklenmelidir Eğitim de yeni trendler (E-Eğitim) E Belge, E İmza, E Ticaret ve E- devlet Kavramlarının incelenmesi Uzaktan eğitim konusu araştırılarak, Uzaktan kullanılan teknolojiler ve teknikler, içerikler ve içeriklerin sunumu konularında gelinen noktalar nelerdir?, uzaktan eğitim konusunda dünyada ve Türkiye deki uygulamaların karşılaştırılması yapılacaktır. E Belgenin ve e İmza konularının ne olduğu konusu araştırılacaktır. Hangi açılardan önemli oldukları ve bu alanda kullanılan hangi çözümler vardır? E ticaret kavramı ne demektir? firmalar için neden önemlidir? nasıl yeni fırsatlar doğurmaktadır? E Devlet kavramı araştırılacak, özelikle e-türkiye konusunda gelinen nokta değerlendirilecek ve E-Avrupa ile karşılaştırmaları incelenecektir. 11 Bir imalat işletmesinde Kaizen uygulaması

4 Yrd. Doç. Dr. Gültekin ÇAĞIL 1. Mühendislikte RFID kullanımı 2. Günümüzde RFID nin kullanılabilirliği ve örnekleri 3. X işletmesinde RFID uygulama alanlarının belirlenmesi (ve Y departmanı için simüle edilmesi) 4. X (Endüstri) Mühendisliğinde günümüzde en çok karşılaşılan problemlerin belirlenmesi ve çözüm yöntemlerinin gösterilmesi 5. RFID teknolojisinin ERP içinde kullanılması 6. X işletmesine ERP nin uygulanması 7. ERP programlarının birbirlerine karşı üstünlükleri 8. KOBİ lerde ERP ye geçişte yaşanan problemler ve çözüm yöntemleri 9. Kurumsal işletmelerde ERP nin kullanılmasında yaşanan problemler 10. X kavşağı için RFID ve cep telefonu ile akıllı kavşak önerisi (ve simülasyonu) 11. RFID teknolojisinin işletme içi maliyetlere etkisi 12. Tedarik Zincirinde RFID kullanımı 13. Sharepoint ile Tedarik Zinciri portal uygulaması 14. Sharepoint örnek uygulamaları ve bir sistem tasarımı 15. Mühendislikte Sharepoint uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Esra TEKEZ 1. Yalın üretim uygulamaları 2. Toplam Kalite Yönetimi prensiplerine göre kurumun değerlendirilmesi 3. Stratejik planlama uygulamaları 4. Süreç yönetimi uygulamaları 5. Süreç İyileştirme Çalışmaları 6. Tedarik zinciri yönetimi kapsamında bir fabrikada uygulama 7. Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) ve bir işletmede uygulaması 8. Bir işletmede üretim planlama tekniklerinin uygulanması 9. 6 Sigma / Yalın 6 sigma 10. Küçük-orta ölçekli işletmelerde ERP kullanımının araştırılması 11. Zeki imalat sistemleri Yrd. Doç. Dr. Özer UYGUN 1. Yöneylem Araştırması, Benzetim uygulamaları 2. Stratejik planlama ve blanced scorecard ın bütünleşik uygulanması 3. Süreç yönetimi uygulamaları (üretim sektöründe, servis sektöründe, kamuda) 4. Tedarik zinciri yönetiminde/lojistikte kullanılan yeni teknolojiler 5. Servis sektöründe ERP kullanımı ve karşılaşılan zorluklar 6. Kamu kurumlarında ERP kullanımının araştırılması 7. Başarılı bir stratejik planlama nasıl yapılmalı ve uygulanmalıdır 8. Kalite yönetim sistemlerinde yeni yönelimler ve uygulamalar 9. Yenilikçi problem çözme ve sürekli iyileştirme yaklaşımları ve uygulamaları 10. Çok kriterli karar verme teknikleri ve uygulaması

5 Yrd. Doç. Dr. Alparslan Serhat DEMİR 1. Üretim planlama ve kontrol 2. Tesis planlama 3. Klasik ve zeki optimizasyon 4. İşletme performans ölçümü Yrd. Doç. Dr. Ayten Y. YALÇINER 2. İmalat-bilişim sistemleri 3. İleri imalat sistemleri 4. Üretim-envanter planlama&kontrol 5. Mühendislik yönetimi 6. İşletme ve üretim yönetimi 7. Modern yönetim felsefeleri 8. Organizasyon-yönetim-planlama Yrd. Doç. Dr. Tuba CANVAR KAHVECİ 1. Kurumsal Sistem Mühendisliği 2. Üretim Planlama ve Kontrol 3. Stratejik Yönetim 4. Kurum Performans Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Berrin DENİZHAN 1. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yön. 2. İleri İmalat Sistemleri 3. Depo Yönetimi 4. Agent Based Systems and Model. Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim DEMİR 1. Üretim Planlama 2. Stok kontrol 3. Yapay Sinir ağları 4. Bulanık mantık 5. Genetik algoritmalar

2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları

2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları 2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları Prof. Dr. Orhan TORKUL 1. Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı 2. İş Zekası Sistemleri 3. Ortak Çalışma Sistemleri

Detaylı

Prof. Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU

Prof. Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU 1101.02046 MİNE BÜŞRA GELEN Açık Kaynak Kodlu ERP Yazılım Uygulamaları 1101.02064 HÜSEYİN GÖKŞEN Açık Kaynak Kodlu ERP Yazılımı ile ERP Modül ve CRM Uygulaması G1001.02071 EDA TANBAY OpenERP ve DOLIBARR

Detaylı

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması.

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması. SEÇMELİ DERSLER END 454 MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Malzeme aktarma sistemlerine giriş, malzeme aktarma sistemi ilkeleri, malzeme aktarma sistemleri sınıflandırılması, konveyörler, otomatik kılavuzlu araçlar,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS

İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS 23 İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS Yağmur Melih GÜRTUNCA H. Cenk ÖZMUTLU ÖZET Türkiye'deki işletmeler, rekabetçi güçlerini koruyabilmek için, verimliliklerini arttırmak ve çok adette ufak partili

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÜRETĠM VE YÖNETĠM STAJI YÖNERGESĠ

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÜRETĠM VE YÖNETĠM STAJI YÖNERGESĠ KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÜRETĠM VE YÖNETĠM STAJI YÖNERGESĠ GĠRĠġ Bu staj rehberi, imalat (otomotiv, elektronik, beyaz eşya, ve yan sanayi vb.) ve hizmet (bankacılık,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir? 1. Süreç nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı dır. 2. Süreç nedir? Tanımlanabilirlik Tekrarlanır olması Ölçülebilirlik Bir sahibi ve sorumluları olması

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

3. EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

3. EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI 3. EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte sanayileşmenin ön koşullarından birinin nitelikli ve yetişmiş insan gücünün varlığı olduğu kabul edilmiş bir gerçektir. Bunu sağlayacak

Detaylı

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ENTERPRISE RESOURCE PLANING-ERP) Hazırlayan Şehbal Talü Bilgi ve Dolcüman Yönetimi Şubesi Raportörü

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1

Özel. Top 20 Raporu. Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Özel Top 20 Raporu Top 20 Report - Lisans # 49369 1 Sayın Bay İlgili, Lisans # 49369 Bu rapor isteğiniz üzerine size özel hazırlanmıştır. Raporun içerdiği bilgiler, tamamı ile tedarikçi tarafından sağlanan

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013

TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 TEDARİK ZİNCİRİ, ÜRETİM, LOJİSTİK ve KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2013 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Günümüzde kurumların sürdürülebilir, karlı büyümeleri

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı