1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?"

Transkript

1 1. Süreç nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı dır. 2. Süreç nedir? Tanımlanabilirlik Tekrarlanır olması Ölçülebilirlik Bir sahibi ve sorumluları olması Organizasyonel hiyerarşi gerektirmemesi 3. Temel süreç unsurları nelerdir? Girdi Çıktı Kaynaklar 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir? Yönetim Süreçleri Operasyonel/Temel Süreçler Destek Süreçleri Ana Süreç Alt Süreç 5. Süreç yönetimi nedir? Bir işletmenin süreçlerinin sistematik bir şekilde tanımlanması, izlenmesini, ölçülmesi, değerlendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesi esaslarına dayanan yönetim anlayışıdır. Süreç Yönetimi kısaca, iş süreçlerinin yönetilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir. 6. Süreç yönetimi aşamaları/ana adımları nelerdir? Sürecin Planlanması Tanımlanması Süreci Kapsam ve Faaliyetlerinin Tanımlanması - Süreç Sorumlularının Netleştirilmesi - Süreç Kaynaklarının Tanımlanması Sürecin Doküman Haline Getirilmesi Süreç Performans Kriterlerinin Netleştirilmesi Sürecin Hayata Geçirilmesi - Uygulanması Sürecin Yapılan Tanımlamalara Göre Çalıştırılması ve İzlenmesi Sürecin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Süreç Performans Kriterlerine ve Tanımlanan Sıklıklara Göre Sürecin Değerlendirilmesi Sürecin İyileştirilmesi Sürecin Değerlendirme Sonuçlarına Göre İyileştirilmesi 7. Süreç tanımlamada kullanılan teknik ve diyagramlar nelerdir? İlişki haritaları Çapraz fonksiyonlu süreç haritaları Süreç akış diyagramları 9. Süreç performans kriterleri örnekleri neler olabilir? Süre, Maliyet, Müşteri Memnuniyet Oranı Ortalama Kuyruk Uzunluğu, Tahsilat/Tahakkuk Oranı, Kar, Arıza Oranları, Satınalma Süresi, Müşteri Şikayet Oranı, Geliştirilen Yeni Proje Sayısı, Çalışan Memnuniyet Oranı 10. Süreç yönetiminde ve iyileştirme çalışmalarında kullanılan bazı araçlara örnek veriniz. Pareto Diyagramları FMEA Balık Kılçığı Neden Sonuç Diyagramları Histogramlar Kontrol Tabloları Dağılma Diyagramları Grafikler Kontrol Çizelgeleri

2 Simülasyon nedir? Simulasyon gerçek hayattaki süreçlerin ve operasyonların zamana göre taklit edilmesidir. Simulasyon yapılırken sistemin yapay bir geçmişi oluşturulur. Oluşturulan yapay geçmiş, gerçek sistemin işleyiş özellikleri hakkında yorum yapmak için kullanılır. Sistemin zamanla birlikte gelişen davranışı izlenerek simulasyon modeli tesis edilir. 2. Süreç fayda sağlayacağı yerler-kullanılabilecek alanlar nerelerdir? Simülasyon, kompleks bir sistemin veya bu sistemin alt sistemlerinin etkileşimleri ile ilgili deneyler yapılmasına (değişiklikler yapılıp etkilerinin izlemesine) imkan tanır. Bilgi, organizasyon ve çevresel değişiklikler simule edilebilir ve bu değişikliklerin modelin davranışına etkisi gözlenebilir. Eğitim amaçlı kullanılabilir. Ayrıca animasyonlar ile yapılan planlar görselleştirilebilir (canlandırılabilir). Bunlar eğitimlerde ve sunumlarda kullanılabilir. Bir sistemin modelini oluşturma aşamasında kazanılan bilgi ve tecrübe, çalışılan sistemi geliştirmek için öneriler yapma imkanı verir. Yeni tasarım ve politikaları uygulanmadan önce simülasyon kullanılabilir. Böylece bazı maliyetlere katlanılmadan hangi sonuçlar alınacağı önceden tahmin edilebilir. Analitik çözümleri doğrulamak için kullanılabilir. Böylece analitik çözümün sağlaması yapılmış olunur. 3. Simülasyon uygulama alanları İmalat Sistemleri Hizmet Sistemleri (Bankacılık, Sağlık, Restoran, Eğlence vb Sistemler) İnşaat Sektörü Askeri Alanlar Lojistik, Ulaştırma ve Dağıtım Alanlarında Bilgisayar Donanım ve Yazılım Sistemlerinde İş Süreçlerinde Stok-Envanter Kontrolünde 4. Sistem nedir? Sistem bir grup nesnenin (elemanın) aralarında bağımlılık ve etkileşim olacak şekilde ve bazı amaçları yerine getirmek için oluşturduğu bir bütündür. Sistemler üretim ve servis sistemleri olmak üzere iki sınıfta incelenebilmektedir. Kesikli Sistemler Sürekli Sistemler

3 Örnek 1. Tek bir paketleme elemanına ürünlerin gelişleri arası süresi 2-5 dakika arasında değişmektedir. Paketleme elemanının paketleme işlemi süresi ise 3-5 dakika arasındadır. Aşağıda gelişler arası süre ve paketleme süresine ait dağılımlar verilmiştir. Gelişler Arası Süre (dk) Olasılık Küm. Olasılık Rastsal Sayı Aralığı ÇÖZÜM) Sadece 4 parça için aşağıdaki simülasyon tablosunda verilen rastsal sayılar dikkate alındığında, Bir parçanın kontrol edilmeden önce ortalama kuyrukta bekleme süresi kaç saniyedir? Paketleme elemanının boş kalma yüzdesi ne kadardır? Ortalama paketleme süresi kaç dakikadır?

4 Simülasyon Tek Kanallı Kuyruk Problemleri

5 3. Toplam Kalite Yönetimi nedir? Toplam kalite, maliyetleri sürekli düşürürken müşteri memnuniyetini kalıcı şekilde arttırmayı hedefleyen insan odaklı, tüm çalışanların katılımı ile oluşturulan bir yönetim sistemidir. 4. Toplam Kalite Yönetiminin Temel Elemanları/Prensipleri nelerdir? Müşteri odaklılık Tüm çalışanların katılımı Süreç odaklılık Bütünleşik sistem Stratejik ve sistematik yaklaşım Sürekli gelişim Verilere dayalı karar verme İletişim 5. İstatistiksel Kalite Kontrol Nedir? Bir mamülün, yarımamülün, malzemenin ya da bir sürecin gerçekleştirilmesine yönelik olarak farklı aşamalarda istatistik prensiplerin, yöntem ve tekniklerin kullanılmasıdır. 6. İstatistiksel Kalite Kontrolde Kullanılan Araçlar Hangileridir? Bir çok araç kullanılmakla birlikte araçların bazıları şunlardır; Histogramlar, Çetele diyagramları, Balık kılçığı diyagramı (neden sonuç analizi), Pareto diyagramları, Hata yoğunluk diyagramları, Dağılım diyagramları, Kontrol çizelgeleri 1-Kontrol grafikleri nedir? Kontrol grafiklerinde ÜKS, AKS neyi ifade etmektedir?

6

7 Proje Nedir? Proje benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonucun üretildiği tekrarlı olmayan bir çalışmadır. Tüm proje tanımlarından da görüleceği üzere bir çalışmanın proje olabilmesi için şu aşağıda ifade edilen 4 özelliğe sahip olması gerekmektedir. Buna göre proje; Emsalsiz (Özgün) bir ürün, hizmet ya da sonuç elde edilen, Tekrarlanmayan, Kısıtları olan (başlangıç, bitiş, bütçe, işgücü vb.) Planlama, yönetim ve kontrol ihtiyaçları olan ve pek çok faaliyetten oluşan bir süreçtir. 2. Proje Yönetimi nedir? Proje yönetimi, bir projenin amaçlarına ulaşabilmek adına gerçekleştirilen planlama, yönetme ve kontrol faaliyetlerinden oluşan bir disiplindir. Kısıtlı kaynakların, değişken bir çevre ortamında en verimli ve en etkin şekilde kullanılılarak projenin zamanında, istenilen kalitede ve belirlenen bütçe sınırlarını aşmadan teslim edilmesi için işlerin bir plan doğrultusunda yapılmasıdır. 3. Proje yaşam döngüsünü oluşturan süreçler nelerdir? -Başlatma -Planlama -Yönetme -Gözlemleme Kontrol -Kapatma (FİNAL SORU ÖRNEKLERİ)-SÖZEL ÖRNEKLER 4. Aşağıdakilerden hangisi üç temel proje amacından biri değildir? a) Kapasite b) Zaman c) Kalite d) Maliyet 5. Proje çıktılarını ve projede yapılacak işleri küçük ve yönetilebilen parçalara ayrıştırma-bölme işine ne denilmektedir? a) İş Parçası b) Ana faaliyet - Alt Faaliyet c) Kilometre taşı (milestone) d) İş Ayrışım Yapısı (Work breakdown structure) 6. Aşağıdakilerden hangisi örnek bir proje olamaz? a) AB projelerini değerlendirilmesi b) Gemi inşaatı c) Tesis içi yerleşim d) Karbon evi prototip üretme 7. Projelere ait taraflar kimlerdir? Müşteri (İç Müşteri Dış Müşteri) Proje Yöneticisi Program Yöneticisi Sponsor Paydaşlar Yüklenici 8. Proje bileşenleri nelerdir? Proje Entegrasyon Yönetimi Proje Kapsam Yönetimi

8 Proje Zaman Yönetimi Proje Maliyet Yönetimi Proje Kalite Yönetimi Proje İnsan Kaynağı Yönetimi Proje İletişim Yönetimi Proje Risk Yönetimi Proje Satın Alma Yönetimi Proje Yönetimi Gantt Şeması ve CPM

9 Proje Yönetimi Kritik Yol Metodu - CPM 1. Kritik yol metodu (CPM) nedir? CPM, bir projeye ait tüm faaliyetlerin, süreler ve faaliyetler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak, bir şebeke üzerinde gösterildiği, ileri-geri hesaplamalar ile faaliyetlerin başlangıç ve bitiş zamanlarının, bolluklarının hesaplanabildiği, proje süresini ve kritik faaliyetleri gösteren basit ve etkili bir metotdur. CPM de faaliyetler ok diyagramları ve kutu diyagramları ile gösterilebilmektedir. Aşağıdaki örnekler derstle verilen ok diyagramları ile ilgili olanlardır.

10 Malzeme İhtiyaç Planlama M maliyeti =10 TL N maliyeti = 5 TL K için montaj işçilik maliyeti 1 TL L için montaj işçilik maliyeti 1 TL X için montaj işçilik maliyeti 2 TL M 1600*10 N 2000*5 K 200*1 L 800*1 X 200*2 TOPLAM MALİYET =27400 Verimlilik Hesaplama

11 ÖRNEK) Bir işletmede aylık TL enerji (elektrik+doğalgaz) harcanarak 2milyon adet ürün elde edilmektedir. Bu işletmede enerji tasarrufuna yönelik mini kojenerasyon tesisi kurulmuştur. Kojenerasyon tesisi kurulumundan sonra işletmenin ayda 1 milyon 800 bin adet ürünü TL enerji ile üretebildiği görülmüştür. Buna göre a) İki durumun enerji verimlilik oranlarını bulunuz. b) Sonrasında işletmenin her ay ortalama 1800 adet üretim yapacağını ve kojenerasyon tesisinin maliyetinin 1 milyon TL olduğunu varsayarak yatırımın geri dönüşünün kaç yılda olacağını hesaplayınız (hesaplamada faiz, enflasyon vb unsurlar dikkate alınmayacak, sadece verimlilikler arasındaki fark incelenecektir). a) Enerji Verimliliği = Üretim Miktarı / Harcanan Enerji Miktarı (TL) Mevcut Durumda = 2milyon adet ürün / TL = 25 (1 TL lik enerji ile üretilebilen ürün sayısı) İyileştirilmiş Durumda = 1 milyon 800 bin adet ürün / TL = 90 (1 TL lik enerji ile üretilebilen ürün sayısı) b) Mevcut durumda firma 1 milyon 800 bin adet ürün için /25 = TL enerji harcar. İyileştirilmiş durumda ise 1 milyon 800 bin adet ürün için TL enerji harcamaktadır. Bir aylık tasarruf miktarı = = TL dir. Kojenerasyon tesisine 1 milyon TL yatırım yapıldığına göre; TL / TL = ayda yatırımın geri dönüşü sağlanmış olacaktır. Zaman Etüdü ÖRNEK-1 Bir iş ölçümü çalışmasında ölçülen zaman 40 saniyedir. Temponun %90 ve toleransların %10 olduğu dikkate alındığında bu işin standart zamanı nedir? ÇÖZÜM-1 NZ = ÖZ*R = 40*0,90 =36 saniye SZ= ÖZ*R + ÖZ*R* α = 40*0, *0,90*0,1 = 39,6 sn ÖRNEK-2 Bir iş ölçümü çalışmasında ölçülen zaman 50 saniyedir. Toleransların %10 olduğunda Standart Zaman 55 saniye hesaplandığına göre, Tempo ne kadardır? ÇÖZÜM-2 NZ = ÖZ*R = 50*R SZ= ÖZ*R + ÖZ*R* α 55= 50*R*+ 50*R*0,1 ise 55R= 55 ise R=1 dir. Tempo %100 hesaplanmıştır

12 Tesis İçi Yerleşim ÖRNEK-1

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2014 CİLT 7 SAYI 1 (1-23) TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ: HAVACILIK YER HİZMETLERİNDE UÇUŞ ZAMANLAMASI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIM MODELİ Mehmet YÖRÜKOĞLU

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi KÜTAHYA - 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 4 BÖLÜM 2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI... 6 2.1.

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı

Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Sertifikalı Test Uzmanı Temel Seviye Ders Programı Yayın Versiyon 2011 International Software Testing Qualifications Board Telif Hakkı Bildirimi Kaynağı gösterildiği takdirde dokümanın tümü veya bir kısmı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı