SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır."

Transkript

1 SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Cevap kâğıdına yapılacak her türlü işaretlemede kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar dikkate alınmayacaktır. 3. Sınav değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. Sınavda verilen cevaplama süresi toplam 80 soru için 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır. 4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 5. Sınav sırasında kopya çeken/veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye/ vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk yarışmacıya aittir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavda toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, bu salonda sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılabilir. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. 7. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için görevliye başvurunuz. 8. Cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Böyle bir durum olursa Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir. 9. Sınav salonundan ayrılmadan önce cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. Soru kitapçıkları adaylarda kalacaktır. 10. Cevap kâğıdının eksik/yanlış doldurulması halinde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 11. Cep telefonunu sesli, titreşim, sessiz modunda açık bulundurmak yasaktır. Tespit edilmesi durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Cep telefonları tamamen kapatmak şartıyla yanınızda kalabilir. BAŞARILAR DİLERİZ 1

2 Son Peygamber in Hayatı (s.a.s) 1. Peygamber Efendimiz (s.a.s) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Peygamberimiz (s.a.s) yetim olarak dünyaya geldi. B) Annesi Amineyi altı yaşında iken kaybetti. C) Amcası Abdulmuttalip, O nu evleninceye kadar büyüttü. D) Süveybe ve Halime O na belli bir süre süt annelik yaptılar. 4. Üç Akabe bey atı sonucu Nakibun-Nukeba (Baş Temsilci) seçilen sahabe aşağıdakilerden A) Avf bin Haris B) Esad bin Zürare C) Habbab bin Eret D) Bilal-i Habeşi 2. Mute Savaşı nda Seyfullah (Allah ın (cc) kılıcı) lakabını kazanan komutan aşağıdakilerden A) Cafer b. Ebî Talib B) Zeyd b. Harise C) Halid b. Velid D) Abdullah b. Revâhâ 5. Hicret yolculuğunda Sevr Mağarası nın önüne kadar gelen müşriklerden endişelenen Hz. Ebû Bekir e Peygamberimiz(s.a.s) ne buyurmuştur? A) Dua ederek saklanmasını B) Uyumasını C) Zırhını ve silahını hazırlayarak beklemesini D) Tasalanmamasını çünkü Allah ın (cc) onlara beraber olduğunu 3. Akabe bey atlarında Medineli müslümanlar Peygamberimize (s.a.s) bazı sözler verdiler. Aşağıdakilerden hangisi bu sözler arasında yer almaz? A) Allah a (cc) şirk koşmayacağız B) Dünya işleri yapmayacağız C) Hırsızlık yapmayacağız D) Zina etmeyeceğiz 6. Mekke den Medine ye hicret eden Müslümanlara ne denir? A) Ensar B) Göçmen C) Yolcu D) Muhacir A1 Kitapçığı 2

3 Son Peygamber in Hayatı (s.a.v) 7. Münafıkların fitne çıkarmak maksadıyla yaptıkları ve Allah ın (cc) emriyle yıktırılan mescid aşağıdakilerden A) Dırar Mescidi B) Mescid-i Kuba C) Mescid-i Nebi D) Mescid-i Aksa 10. Müslümanların başına türlü dert ve sıkıntılar açan münafıkların başı aşağıdakilerden A) Ebu Cehil B) Ebu Süfyan C) Abdullah b. Ubey D) Tarık b. Ziyad 8. Medine de ilk inşa edilen mescid aşağıdakilerden A) Mescid-i Aksa B) Mescidü n-nebi C) Mescid-i Haram D) Mescid-i Dırar 11. Aşağıdakilerden hangisi Muhammed (s.a.s) ın hendek kazılırken fethini müjdelediği yerlerden değildir? A) Şam B) İran C) İstanbul D) Yemen 9. Nereden yola çıkarsan yüzünü Mescid-i Haram a doğru çevir, nerede olursanız yüzünüzü o yöne çevirin ayetinin indiği ve Peygamberimizin (s.a.s) namazdayken yönünü Kâ be ye çevirdiği mescid A) Mescid-i Cuma B) Mescid-i Aksa C) Mescid-i Kıbleteyn D) Mescid-i Nebi 12. Muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler işte bunlar birbirlerinin dostudurlar. Enfal Suresi 72. ayetinde övülen grup aşağıdakilerde A) Muhacirler B) Bedir ashabı C) Uhud ashabı D) Ensar 3

4 Son Peygamber in Hayatı (s.a.s) 13. İslam da Mekke den Medine ye Hicret elbette çok önemliydi. Ama Peygamberimiz (s.a.s) hangi davranışı yapanları gerçek muhacir (hicret eden) olarak değerlendirmiştir? A) Namazlarını kılanları B) Haramları terk edenleri C) Çok sadaka verenleri D) Cihada çok katılanları 16. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özelliklerinden değildir? A) Allah (cc) katında tek dindir B) Yüce ve gerçek bir dindir C) Zorluk ve güçlükleri çok olan bir dindir D) Evrensel bir dindir. Bütün insanlığa gönderilmiştir 14. Aşağıdakilerden hangisi İsra ve Miraç mucizesinin amaçlarından biri değildir? A) Allah ın (cc) bazı ayetlerini Peygamberimize (s.a.s) göstermesi B) Yakın sevdiklerini kaybeden Peygamberimizin (s.a.s) teselli edilmesi C) Taif te ve karşılaştığı diğer zorluklar sonunda teselli edilmesi D) Zayıf Müslümanların müşriklerin zulmünden korunması 15. Medineli Müslümanlara Kur an öğretmek için gönderilen ilk sahabe aşağıdakilerden A) Hz. Ebû Bekir B) Hz. Ali 17. Allah a (cc) herhangi bir şeyi denk görmeye ve O na ortak koşarak tapınmaya ne ad verilir? A) Küfür B) Şirk C) Fısk D) Nifak 18. Kâbe de ilk ezanı okuyan sahabe aşağıdakilerden A) Malik b. Avf B) Enes b. Nadr C) Enes b. Malik D) Bilal-i Habeşi C) Ammar b. Yasir D) Mus ab b. Umeyr A1 Kitapçığı 4

5 Son Peygamber in Hayatı (s.a.v) 19. Peygamber Efendimiz (s.a.s), vefatı yaklaştığında hasta olduğu için kendi yerine namaz kıldırmakla aşağıdaki sahabelerden hangisini görevlendirmiştir? A) Hz. Ali B) Hz. Ömer C) Hz. Ebubekir D) Hz. Osman 22. Hz. Ebû Bekir e Sıddık lakabının verilmesine sebep olan olay aşağıdakilerden A) Peygamberimizin (s.a.s) İsra ve Miraç mucizesini tereddütsüz kabul etmesi B) Hicrette O na yol arkadaşı olup yardımcı olması C) Malını Allah (cc) yolunda İslam için harcaması D) Peygamberimizden (s.a.s) sonra halife olması 20. Aşağıdakilerden hangisi Hicret ten sonra ilk yapılanlar arasında yer almaz? A) Ensar muhacir kardeşliğinin kurulması B) Mekkelilere saldırmak için hemen ordu hazırlanılması C) Medine Şehir Devleti Anayasası nın hazırlanması D) Mescid-i Nebi nin inşa edilmesi 23. Mekkeli Müslümanlar Medine ye hicretten önce müşriklerin baskı ve zulmünden kurtulmak için aşağıdaki bölgelerden hangisine hicret etmişlerdir? A) Habeşistan B) Yemen C) İran D) Şam 21. Mescid-i Nebi nin eğitim öğretim için ayrılan bölümüne ne ad verilirdi? A) Suffe B) Mabed C) Cami D) Mihrab 24. Kâbe de ilk defa açıktan Kur an okuyan ve bu yüzden müşrikler tarafından dövülen sahabe aşağıdakilerden A) Hz. Hamza B) Habbab b. Eret C) Abdullah b. Mes ud D) Ammar b. Yasir 5

6 Son Peygamber in Hayatı (s.a.s) 25. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin iman etmek için Peygamberimizden (s.a.s) istekleri arasında yer almaz? A) Topraktan pınarlar kaynaklar fışkırtması B) Kayadan bir deve çıkartması C) Göğü tepelerine parça parça indirmesi 28. Peygamberimizin (s.a.s) ilk evliliğiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) İlk eşi Hz. Hatice idi B) Evlendiğinde 25 yaşındaydı C) İlk çocuğu Hz.Zeynep ti D) Hz. Hatice dul bir hanımdı D) Altından bir evinin olması 26. Allah ın (cc) emir ve yasaklarını peygamberlere bildirmesine ne ad verilir? A) Tebliğ B) Vahy C) Sebeb-i Nüzul D) Kitap 29. Peygamber Efendimiz (s.a.s) hangi özelliğinden dolayı Kâbe tamirinde hakem olarak seçilmiştir? A) Kureyş Kabilesi nden olduğu için B) Güvenilir ve dürüst olduğu için C) Kabilesi çok güçlü olduğu için D) Mekke nin yöneticisi olduğu için 27. Aşağıdakilerden hangisi ilk iman eden sahabelerden değildir? A) Hz. Zeyd B) Hz. Ali C) Hz. Enes D) Hz. Ebu Bekir 30. Müşriklerden çekinmeden açıktan hicret eden sahabe aşağıdakilerden A) Hz. Ömer B) Hz. Hamza C) Hz. Zeyd D) Hz. Osman A1 Kitapçığı 6

7 Son Peygamber in Hayatı (s.a.v) 31. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin, Peygamberimizin (s.a.s) etrafındaki müminleri uzaklaştırmak için yaptıkları arasında gösterilemez? A) Müslümanlarla alay etmeleri B) Şu fakirleri kovarsan seninle konuşuruz demeleri C) Müslümanlara ambargo ve işkence uygulamaları D) Fakir Müslümanlara makam ve mevki vermeleri 34. Ebu Sufyan ın kızı olmasına rağmen, kendi evinde Ebu Sufyan ın üzerine oturduğu kilimi O nun altından çekerek Bu peygamberin kilimi, sen ise putperestsin ve temiz değilsin. diyen Peygamber Efendimizin (s.a.s) eşi aşağıdakilerden A) Hz. Ümmü Seleme B) Hz. Hafsa C) Hz. Mariye D) Hz. Ümmü Habibe 32. Aşağıdaki savaşların hangisi sırasında bazı namazlar vaktinde kılınamayarak kazası kılınmıştır? A) Tebük B) Bedir C) Uhud D) Hendek 35. Peygamberimiz (s.a.s) ömründe kaç defa Hac yapmıştır? A) 4 B) 3 C) 2 D) İfk Hadisesi Peygamberimizin (s.a.s) hangi hanımına atılmış bir iftira olayıdır? A) Hz. Hafsa B) Hz. Sevde C) Hz. Hatice D) Hz. Aişe 36. Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı nın başında Mübareze denilen teke tek vuruşma için çıkanlardan birisidir? A) Hz. Ali B) Hz. Osman C) Hz. Ömer D) Hz. Ebubekir 7

8 Son Peygamber in Hayatı (s.a.s) 37. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Bir Peygamber zırhını giydikten sonra cenk etmeden dönmek ona yakışmaz sözünü hangi savaş öncesinde söylemiştir? A) Uhud B) Hendek C) Hayber D) Mute 40. İbadete düşkünlüğünden dolayı Peygamberimizin (s.a.s) ayaklarının şiştiğini gören Hz. Ömer in üzüntülü sorusu üzerine Peygamberimiz (s.a.s) nasıl cevap vermiştir? A) Allah ım huyumu güzelleştir B) Kişi sevdiğiyle beraberdir C) Namaz dinin direğidir D) Şükreden bir kul olmayayım mı 38. Peygamber Efendimiz (s.a.s) kendisine ilk vahyin gelişinden önce altı ay sadık rüyalar görmüştür. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden A) Gerçek vahye hazırlık için B) Rüya ilmini öğrenmek için C) İnsanlarla kaynaşması için D) Daha önce hiç rüya görmediği için 41. Peygamberimizi (s.a.s) diğer peygamberlerden ayıran özelliği aşağıdakilerden A) Nebi olması B) Resul olması C) Son Peygamber olması D) Mucizelerinin olması 39. İlk vahyin gelişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) İlk vahiy 622 yılında geldi B) İlk vahiy Hira da geldi C) İlk emir Oku! oldu D) İlk ayetler Alak suresindendi 42. Tebük Seferi öncesinde tüm Müslümanlar ellerinden geldiğince ordunun donatılması için yardımlarda bulunuyorlardı. Bu yardımlarda malının tamamını orduya bağışlayan sahabe aşağıdakilerden A) Hz. Osman B) Abdullah b. Ümmü Mektum C) Hz. Ebubekir D) Usame b. Zeyd A1 Kitapçığı 8

9 Son Peygamber in Hayatı (s.a.v) 43. I- Mekke nin fethi II-Bedir Savaşı III. Hendek Savaşı IV. Uhud Savaşı Yukarıdaki olayların meydana geliş sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) II-IV-III-I B) IV-III-II-I C) II-I-III-IV D) I-II-III-IV 46. Hudeybiye Antlaşması nda Müslümanlar ağır antlaşma şartlarını kabul etmişlerdir. Ancak Allah (cc) bir sure ile Müslümanlara bu antlaşma şartlarının olumlu olarak döneceğini ve bir zaferi müjdelemiştir. Yukarıda bahsedilen sure aşağıdakilerden A) Hucurat B) Fetih C) Tevbe D) Nasr 44. Peygamberimizin (s.a.s) Veda Hutbesinde her türlüsü ayağımın altındadır dediği çirkin iş nedir? A) İçki B) Kumar C) Tütün D) Faiz 47. Müslümanların çeşitli yeni silahlarla beraber, mancınık kullanmayı denedikleri savaş aşağıdakilerden A) Bedir B) Huneyn C) Hayber D) Tebük 45. Taif kuşatmasından sonra alınan esirler arasında Beni Muhammed e götürün diyen ve Hz. Muhammed in (s.a.s) kendisini gördüğünde gözyaşlarını tutamadığı, hırkasını yere serip onu üzerinde oturttuğu ve kendisini, yanında kalması ya da ailesine dönmesi konusunda serbest bıraktığı hanım sahabe kimdir? A) Dadısı Ümmü Eymen B) Teyzesi Ümmü Fadıl C) Süt kardeşi Şeyma D) Halası Ümmü Cemil 48. Tebük Seferi sırasında, bindiği hayvanı yola dayanamadığı için geride kalan, sıcağa ve yorgunluğa rağmen, hayvanını bırakarak ordunun arkasından yayan giderek yetişen, Peygamberimizin (s.a.s) Allah (cc) selamet versin. O yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız diriltilir buyurduğu sahabe aşağıdakilerden A) Ebu Zerr el Gıfari B) Abdullah b. Mes ud C) Muaz b. Cebel D) Bilal b. Rebah 9

10 Son Peygamber in Hayatı (s.a.s) 49. Peygamberimizin (s.a.s) devesinin adı aşağıdakilerden A) Kasva B) Burak C) Cemel D) Harp 52. İslam tarihinde hangi olay öneminden dolayı Müslümanlarca takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir? A) Peygamberimize (s.a.s) ilk vahyin gelişi B) Mekke den Medine ye hicret C) Bedir Savaşı D) Mekke nin fethi 50. Hudeybiye de Peygamber Efendimizin (s.a.s) aldığı bey ata katılanlar ilahi hoşnutluğa, ilahi rızaya kavuşmuşlardı. Bu yüzden bu bey at.diye isimlendirildi. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Bey atü l-akâ be B) Bey atü r-rıdvan 53. Peygamberimizin (s.a.s) Hicret edeceği gece, kendi yatağına yatmasını emrettiği sahabe aşağıdakilerden A) Hz. Ali B) Hz. Ebû Bekir C) Hz. Ömer D) Hz. Hamza C) Bey atü l-hudeybiye D) Bey atü İlahi 51. Özü sözüne, sözü özüne uymayan, inanmadıkları halde inandık diyen ikiyüzlü insanlara ne ad verilir? A) Münkir B) Kafir 54. Maddi olarak verecek bir şey bulamayan müminlere Peygamberimiz(s.a.s) sadaka olarak neyi tavsiye etmiştir? A) Namaz kılmayı B) Oruç tutmayı C) Tatlı söz söylemeyi A) Cihad etmeyi C) Münafık D) Müşrik A1 Kitapçığı 10

11 Son Peygamber in Hayatı (s.a.v) 55. Peygamberimizin (s.a.s) Ey insanlar, sözümü iyi dinleyin, bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim. ifadeleriyle başlayan ve yaklaşık 100 bin Müslüman ın dinlediği konuşması aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmıştır? A) Veda Hutbesi B) Rıdvan Bey atı 58. Mustalık Oğulları Seferi nde Müslümanlar abdest alacak su bulamayınca ne yapmışlardır? A) Namazlarını kazaya bırakmışlardır. B) Abdestsiz namaz kılmışlardır. C) Teyemmüm abdesti almışlardır. D) Namaz kılmamışlardır. C) Medine Hutbesi D) Hac Konuşması 56. Tebük Seferine mazeretsiz katılmayan üç kişiden biri olduğu için elli gün boyunca toplum dışı bir hayat süren; fakat ellinci gün Allah (cc) ın affettiği ve Peygamberimizin (s.a.s) de Annenden doğduğundan beri geçirdiğin en güzel günlerin en hayırlısı ve mutlusu bir günle seni müjdelerim. dediği sahabe aşağıdakilerden A) Enes b. Nadr 59. Bedir Savaşı sonunda Müslümanlar esir alınan müşrikler hakkında nasıl bir karar vermişlerdir? A) Bütün esirler savaştan sonra öldürülmüştür B) 10 yıl kölelik yapmak kaydıyla onuncu yılın sonunda serbest bırakılmışlardır C) Esirler Müslümanların merhametini görsünler diye karşılıksız serbest bırakılmışlardır D) Fidye ödeme veya Müslümanlara okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmışlardır B) Enes b. Malik C) Malik b. Avf D) Ka b b. Malik 60. Nadir oğulları Yahudilerine düzenlenen seferin sebebi aşağıdakilerden A) Peygamberimize (s.a.s) suikast girişimi 57. Medine de Müslümanlarla anlaşmaları olduğu halde Hendek Savaşı sırasında ihanet eden Yahudi kabilesi aşağıdakilerden B) Müslümanların mallarına göz dikmeleri C) Müslüman bir kadını öldürmeleri D) Müslümanlara savaş ilan etmeleri A) Nadir Oğulları B) Kurayza Oğulları C) Kaynuka Oğulları D) Züreyka Oğulları 11

12 Son Peygamber in Hayatı (s.a.s) 61. Aşağıdakilerden hangisi şirkin çeşitlerinden biri değildir? A) Putları Allah (cc) katında şefaatçi kabul etmek B) İzzet ve şeref sahibi olmak için putlara tapmak C) Putları Allah a (cc) yaklaştırıcı kabul etmek D) Peygamberlerden şefaat beklemek 64. Uhud Savaşı nda Peygamberimiz (s.a.s), Okçular Tepesin e bizzat yerleştirdiği elli kişilik grubun komutasını aşağıdakilerden hangisine vermiştir? A) Abdullah b. Cahş B) Cafer b. Ebi Talib C) Abdullah b. Cubeyr D) Halid b. Velid 62. Hendek Savaşı nda Mekkeli müşriklerin geçmemesi için hendeğin kazılması fikri hangi sahabeye aittir? A) Selman-ı Farisi B) Abdullah b. Huzafe C) Bilal-i Habeşi D) Abbas b. Ubade 65. Hz.Muhammed (s.a.s) Uhud Savaşı nda, üzerinde korkaklıkta ar ve zillet, ileri atılmakta şeref ve izzet vardır sözleri yazılı olan kılıcını eğilip bükülünceye kadar düşmana vurmak şartıyla aşağıdakilerden hangisine vermiştir? A) Ebu Zerr B) Ebu d- Derda 63. Hicret in ilk durağı olan Kuba da Peygamberimizin (s.a.s) öncelikli olarak yaptığı aşağıdakilerden C) Ebu Hureyre D) Ebu Dücane A) Hemen Medine ye geçmek B) Bir mescit yaptırmak C) Mekke ile savaşa hazırlanmak D) Kendisine bir ev yaptırmak 66. Hayber in fethinde büyük kahramanlıklar gösteren, Yahudilerin kahramanı Merhab ı yenen İslam ordusunun sancaktarı aşağıdakilerden A) Hz. Ali B) Hz. Ömer C) Amr b. As D) Halid b. Velid A1 Kitapçığı 12

13 Son Peygamber in Hayatı (s.a.v) 67. Hayber Fethinden dönülmek üzereyken Yahudiler Peygamberimizi (s.a.s) yemeğine zehir koyarak öldürmeye çalışmışlardı. Cebrail (a.s.) Peygamberimize (s.a.s) haber verdiğinde bir lokma almış olduğu için tedbir olarak iki kulağının arasından kan aldırmıştı. Bu kan aldırma olayına ne denir? A) Hacamat B) Hasenat 70. Peygamberimiz (s.a.s) Medine ye hicret ettiğinde ilk önce hangi sahabenin evinde misafir edilmiştir? A) Es ad bin Zurare B) Sa d bin Muaz C) Ebu Eyyüb Halid bin Zeyd el-ensari D) Ukbe bin Amir C) Panzehir D) Hüsünat 68. Mute Savaşı nda Müslümanlar aşağıdaki topluluklardan hangisine karşı savaşmışlardır? A) Yahudiler B) Mekkeli Müşrikler 71. Peygamberimizin (s.a.s) hicret edeceğini duyan müşrikler, Peygamberimiz (s.a.s) hakkında neye karar vermişlerdir? A) Mekke den sürgün etmeye B) O nu öldürmeye C) Bir yerde hapsetmeye D) Hicrete engel olmaya C) Bizanslılar D) Yemenliler 69. Kâbe deki putlar hangi olaydan sonra yıkılmıştır? A) Hendek Savaşı B) Mekke nin fethi 72. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları baskılar arasında yer almaz? A) Hakaret ve alay etmek B) İşkence etmek, öldürmek C) Çocukları öldürmek D) Boykot ve tecrit uygulamak C) Hayber Kalesi nin fethi D) Tebük Savaşı 13

14 Son Peygamber in Hayatı (s.a.s) 73. Aşağıdakilerden hangisi, Müslümanların Mekke den Medine ye göç etme sebepleri arasında yer almaz? A) Mekke de acımasız bir zulmün var olması B) Müslümanlarla alay edilmesi C) Medine nin çok güzel bir şehir olması D) Mekke de ibadetlerini rahat yapamamaları 76. A raf suresi 157. Ayetinde geçen Ümmi nebi kavramının anlamı aşağıdakilerden A) Okuması-yazması olmayan peygamber B) Müşriklerin arasından çıkmış peygamber C) İlahi dinleri bilmeyen peygamber D) Son peygamber 74. Peygamberimizi (s.a.s) öldürmeye giderken Kur an-ı dinleyip Müslüman olan sahabe aşağıdakilerden A) Hz. Hamza B) Hz. Ömer C) Hz. Bilal D) Hz. Zeyd 77. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize (s.a.s) verilmiş özelliklerden biri değildir? A) Bir aylık yoldan düşmanlarının kalbine korku salması B) Sadece mescidde namaz kılması C) Ganimet malının kendisine helal kılınması D) Şefaat yetkisinin verilmesi 75. Kutsal kitabımız Kur an hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Kur an Arapça olarak indirilmiştir. B) Mübarek bir gecede (Kadir) indirilmiştir. C) Kur an bölüm bölüm (ayet ayet) indirilmiştir. D) Kur an bir bütün halinde tek seferde indirilmiştir. 78. Uhud Savaşı nda Peygamberimizin (s.a.s) amcası Hz. Hamza yı şehid eden köle aşağıdakilerden A) Vahşi B) Cubeyr C) Umare D) Habeşi A1 Kitapçığı 14

15 Son Peygamber in Hayatı (s.a.v) 79. Peygamberimize (s.a.s) verilen Muhammed isminin anlamı nedir? A) Çok hamd eden B) Övülen C) Güvenilir D) Âlemlere rahmet 80. Medine ye girişte ilk Cuma namazı ve ilk hutbe nerede gerçekleşmiştir? A) Ranûna vadisinde B) Kuba da C) Mescid-i Nebi de D) Uhud Dağı nda 15

16 Son Peygamber in Hayatı (s.a.s) A1 Kitapçığı 16

17 Son Peygamber in Hayatı (s.a.v) 17

18 Son Peygamber in Hayatı (s.a.s) A1 Kitapçığı 18

19 Son Peygamber in Hayatı (s.a.v) 19

20 Son Peygamber in Hayatı (s.a.s) A1 Kitapçığı 20

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8

ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETLERİ ERSİN BİLMEÇ 2 3 M a y ı s 2 0 0 8 0 3 H a z i r a n 2 0 0 8 UMRE ZİYARETİM MEKKE İBADETLERİ MEDİNE ZİYARETLERİ Yoğun ve stresli günler içinde Diyanet tarafından tertip edilen UMRE ziyareti

Detaylı

GENEL KÜLTÜR SORULARI

GENEL KÜLTÜR SORULARI GENEL KÜLTÜR SORULARI 1. Kişinin toplum içinde dikkat etmesi gereken kurallara ne denir? Cevap: Adab-ı Muaşeret veya Görgü Kuralları 2. Hazreti Üstazımız Süleyman Hilmi Tunahan( k.s.) kaç yılında dünyaya

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET

İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 225 İSLÂM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ OLAYI HİCRET Değerli mü minler! Bugünkü va zımızda İslâm Tarihinin en önemli olayı olan Hicretten bahsedeceğiz. Hicret olayını şu üç başlık altında

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet...

9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet... 213 9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet... 104 adet âyet-> TÖVBE ile ilgili olduğu için bu ismi almış... Bu Sûreye BERÂE = İHTAR.. da deniyor. Bunun sebebi ; PUT perestlere İHTAR la başlaması... TÖVBE = PİŞMANLIK

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

9. DERS Siyer i Sebep-Sonuç Bağlamında Okumak

9. DERS Siyer i Sebep-Sonuç Bağlamında Okumak 9. DERS Siyer i Sebep-Sonuç Bağlamında Okumak ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا إ ن ت ت ق وا الل ه ي ج ع ل ل ك م ف ر ق ان ا و ي ك ف ر ع ن ك م س ي ئ ات ك م و ي غ ف ر ل ك م و الل ه ذ و ال ف ض ل ال ع ظ يم Ey iman

Detaylı

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden.

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Manevi buhrandan Hakk ın Burhan ına Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, Allah rızası için, O nun

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 1, 2010 s. 43-67 Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler Adem Apak Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23

Editör den. İçindekiler 02-03 04-05 06-07-08 10-11-12-13 14-15-16 18-19 20-21 22-23 İçindekiler Editör den PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v.) HACCI NE ZAMAN ve NASIL YAPTI? ARILARIN KORUDUĞU SAHABİ ASIM İBN SABİT UHUD-3 CENNET TEKİ HURİYİ DEĞİL, EVDEKİ HANIMI DÜŞÜNELİM DARÜL ACEZE SAKİNLERİNİN

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 11 MAYIS 2014

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 11 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 11 MAYIS 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (Sonbahar Dönemi) 23 KASIM 2014

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (Sonbahar Dönemi) 23 KASIM 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (Sonbahar Dönemi) 23 KASIM 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas.

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. Ramazan BOYACIOĞLU Hz.Muhammed, sağlığında kendisinden sonra Müslümanların başına

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Dergisi Kur an ın Burçları Kur ani Hayat Dergisi Kur ani Hayat Dergisi BAŞLARKEN Mahşere hazırlanmak için hac gibi bir prova imkânı bahşeden Allah a hamd, Hac ibadetini bütün detaylarıyla bize öğreten Peygamber Efendimiz e salât, Her daim vahye uygun bir hayatı inşa ve icra

Detaylı