KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015"

Transkript

1 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatı hakkında sadece bilgi sahibi olmak C) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını yol gösterici bir rehber edinmek D) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatından öğütler ve nasihatlar almak Hz.Ömer(ra) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. Cahiliye döneminde süper güç sayılan iki ülke, İran ve Bizans idi. İslam devleti ise çok güçlü değildi. Henüz tam anlamıyla Arabistan yarımadasına hakim olmamasına rağmen Bizans üzerine sefer düzenlendi. İslam tarihinde Mute Savaşı olarak adlandırılan bu seferin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) İslamiyet in kuzeye doğru yayılması gerektiği düşüncesi B) Bizans tan gelebilecek saldırıları engelleme düşüncesi C) Bizans ın valilerinden Şurahbil in Peygamber Efendimiz in (sav) elçisini öldürmesi D) Bizans ın zenginliklerinden istifade etme İsteği A) Medine ye açıktan hicret etmiştir. B) Müslüman oluşu inananların moralini arttırmıştır. C) Tebük Seferi nde malının yarısını cihad için vermiştir. D) Hudeybiye de antlaşmanın katipliğini (yazıcılığını) yapmıştır. 5. Peygamber Efendimiz (sav), İslam a davet mektuplarından birini de Yemame hükümdarına göndermişti. Yemame hükümdarı ise bir şartla müslüman olacağını söylemişti. Yemame hükümdarının şartı aşağıdakilerden hangisidir? 3. Peygamber Efendimiz (sav) Medine de barış döneminde iken ilk elçiyi hangi ülkenin hükümdarına göndermiştir? A) İskenderiye B) Yemame C) İran D) Habeşistan A) Peygamber Efendimiz in (sav) vefatından sonra, onun yerine geçmek B) Kendi ülkesinin yönetiminin kendisinde kalması C) Savaşlarda elde edilecek ganimetin yarısının kendi askerlerine verilmesi D) Medine de kendisine bir saray yapılması A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 1

2 6. Umre niyeti ile Mekke ye doğru yola çıkan Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabeleri Hudeybiye de konaklamışlardı. Müslümanlar burada bulunan Rıdvan ağacının altında Peygamber Efendimiz (sav) ile ölümüne biat (Rıdvan Biatı) etmişlerdi. Umre amacıyla yola çıkılmış olmasına rağmen böyle bir biat yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Müşriklerin saldırma ihtimali B) Elçi olarak Mekke ye gönderilen Hz.Osman ın şehit edildiği haberi C) Müşriklerin, Müslümanların umre yapmasına izin vermemeleri D) Sahabeleri imtihan etmek için 9. Öğretmen sınıfta öğrencilerine ders anlatırken şunları söyledi: Müşrikler Peygamber Efendimiz e (sav) inanmadıkları halde, mallarını yine O na teslim ediyorlardı. Hatta Medine ye hicret edeceği esnada bile müşriklerin malları Peygamber Efendimiz in (sav) yanında bulunmaktaydı. Öğretmenin burada Peygamber Efendimiz in (sav) hangi özelliğini öğrencilerine anlattığı söylenebilir? A) Merhameti B) Güvenirliği C) Hoş Görüsü D) Cesareti 7. Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? A) Hılfu l Fudul a katılması B) Kabe hakemliği C) Hz.Hatice ile evlenmesi D) Rahip Bahira ile karşılaşması 10. Veda Hutbesi nde Müslümanlar üç konu üzerinde şahitlik yapacaklarını Peygamber Efendimiz e (sav) bildirdiler. Aşağıdakilerden hangisi bu üç konudan biri değildir? A) Namazı öğretmesi B) Allah tan getirdiklerini bildirmesi C) Peygamberlik vazifesini yerine getirmesi D) Kendilerine nasihat etmesi 8. Medine de ilk kez münafıklar denilen bir grup ortaya çıkmıştır. Bu grup Allah ı ve Resulü sevmeyen, iki yüzlü kimselerden oluşuyordu. Aşağıda verilenlerden hangisi bu grubun özelliklerinden değildir? A) Yalancıdırlar B) İslam düşmanlarına karşı sevgi beslerler C) Namazı kılmada tembellik ve gevşeklik gösterirler D) Müslümanlara bir zarar geldiğinde üzülürler 11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Müslümanların ilk hicret ettikleri yer Habeşistan dır. B) İslam ın ilk öğretmeni olarak bilinen sahabe Musab bin Umeyr dir. C) Peygamber Efendimiz (sav) sadece bir defa farz olan hac ibadetini yerine getirmiştir. D) Hayber in Fethi nde İslam sancağını Halid bin Velid taşımıştır. A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 2

3 . PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU Kız alınıp verilmeyecek 2-Bir şey satılmayacak ve satın alınmayacak 3-Onların evlerine gidilmeyecek 4-Antlaşmanın hükümleri 3 yıl geçerli olacak 15. Peygamber Efendimiz e (sav) iman eden müslümanlara, Mekkeli müşrikler karşı çıkmış ve onları dinlerinden döndürmek için ağır işkencelere başvurmuşlardır. Yukarıdaki maddelerden hangileri Mekke de Müslümanlara uygulanan ambargonun şartlarındandır? A) B) C) D) 2-3 Aşağıda, işkence gören ve kendisine işkenceyi yapan şahıslar ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Bilal i Habeş - Efendisi Amr b.hişam B) Sad bin Ebi Vakkas - Annesi Hanne C) Osman bin Affan Amcası Hakem b. Ebil As D) Halid bin Said - Babası Ebu Uhayha 13. Mekkeliler yeni doğan çocuklarını belli bir ücret karşılığında süt anneye verirlerdi. 14. Aşağıdakilerden hangisi çocukların süt anneye verilme sebeplerinden değildir? A) Mekke nin havasının çok sıcak olması B) Rutubeti az ve suyu tatlı yerlerde çocuk gelişiminin daha iyi olması C) Daha iyi bir şekilde Arapça öğrenmeleri D) Çocuk bakımının zor olması Müslümanların Habeşistan a yaptıkları hicretin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Orada daha rahat ticaret yapmak B) İnançlarını huzur içinde yaşayabilmek C) Daha zengin bir yaşama kavuşmak D) İslam ı oradaki halka ulaştırmak 16. Uhud Savaşı nda Müslümanların safında yer alan Kuzman adındaki şahıs kahramanca savaşmış, savaşta da ağır bir yara almıştır. Yanında bulunanlardan biri onun cennetlik olduğunu söyleyince, Kuzman: Ben, müşrikler Medine hurmalıklarına zarar vermesinler diye savaştım. demiştir. Müslümanlar onun bu kahramanca savaşmasını her dile getirdiklerinde ise Peygamber Efendimiz (sav) onun cehennemlik olduğunu söylemiştir. Yukarıdaki olaydan çıkarılabilecek temel ders aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuzman kahraman biridir. B) Kuzman savaşta yaralanmıştır. C) Allah kendi rızası için olan amelleri kabul eder. D) Kuzman cehennem ehlindendir. A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 3

4 17. 1-İran hükümdarının sarayının 14 sütunu yıkıldı. 2-Mecusilerin bin yıldan beri sönmeyen ateşleri söndü. 3-Kabedeki putlar yere devrildi. 4-Nil Nehri nin suyu tamamen çekildi. 5-Semave Vadisi su baskınına uğradı. 19. İslam ordusu 30 bin kişilik bir güç ile Bizans sınırına kadar gitmesine, hatta Tebük te konaklayıp o civarda bulunan bazı halklar ile anlaşma yapmasına rağmen daha ileriye gitmemiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdakilerden hangileri Peygamber Efendimiz in (sav) doğumunda gerçekleşen mucizelerdendir? A) B) C) D) A) O sırada Şam da veba hastalığı olması B) Bizans ın çok güçlü olması C) Yemen tarafından gelen bir tehlikenin haber alınması D) Ordunun bu zorlu yolculukta sıkıntı çıkarması 18. Bir Müslümanın en önemli vazifelerinden biri de Allah yolunda ilim tahsil etmektir. Zaten İslam ın ilk emri de oku emridir. Bugün, İslam aleminin diğer ülkelere göre geri kalmasının sebebi de ilme gereken önemin verilmemesidir. Bu nedenle bütün Müslümanlar Peygamber Efendimiz in (sav) emrettiği şekilde her alanda ilme dört elle sarılmalıdır. Aşağıda ilim öğrenme ile ilgili verilen sözlerden hangisi Peygamber Efendimiz e (sav) ait değildir? A) Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. B) Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. C) İlim Çin de dahi olsa öğreniniz. D) İlim öğrenmek kadın ve erkek tüm Müslümanlara farzdır Aşağıdakilerden hangisi cahiliye devrinin özelliklerinden değildir? A) Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi B) İçki ve ahlaksızlığın yaygın olması C) Hanif dinine mensup insanların çoğunlukta olması D) Allah a şirk koşulması Peygamber Efendimiz (sav), aşağıdakilerden hangisine katılmamıştır? A) Mute Savaşı B) Hendek Savaşı C) Huneyn Savaşı D) Mekke nin Fethi A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 4

5 22. Ebu Cehil in Peygamber Efendimiz e (sav) hakaret etmesi sonucu yaşanan olay üzerine Müslüman olan sahabe ile; Peygamber Efendimiz i (sav) öldürmeye gittiği zaman, dinlediği Kur an dan etkilenerek Müslüman olan sahabe aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Hz. Ebubekir Hz.Ömer B) Hz. Hamza Hz.Ali C) Hz. Ömer Hz.Osman D) Hz. Hamza Hz.Ömer Ensar ve muhacir kardeşliğini tesis etmek 2-Medine anayasasını yapmak ve imzalamak 3-Mescid-i Nebevi yi inşa etmek Peygamber Efendimiz(sav) yukarıdakilerden hangisi veya hangilerini Medine ye hicretin birinci senesinde yapmıştır? A) Yalnız 1 B) 1-2 C) 2-3 D) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatı, Mekke dönemi ve Medine dönemi olmak üzere 2 ye ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde gerçekleşen olaylardan biridir? A) Hz. Ömer in Müslüman olması B) Hüzün yılı C) Halid bin Velid in Müslüman olması D) İsra ve Mi rac Ey Allah ın Resulü, Allah a yemin olsun ki, bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Bedir Savaşı öncesinde yukarıdaki sözü söyleyerek Peygamber Efendimiz e (sav) olan bağlılığını ifade eden Medineli Sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Sad bin Muaz B) Said bin Zeyd C) Ebu Eyyüb el Ensari D) Mus ab bin Umeyr Son zamanlarda tesettürlü bayanlara yapılan hakaretlere sık sık şahit olmaktayız. Örtüyle alay eden günümüzdeki bu cahil insanların, Yahudi atalarından gereken dersi almadıkları anlaşılmaktadır. İslam tarihinde dinimizin sembollerinden biri olan örtüye el uzatma gafletinde bulunan, bundan dolayı Peygamber Efendimiz(sav) tarafından Medine den sürgün edilerek cezalandırılan Yahudi kabilesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Beni Kureyza B) Beni Kaynuka C) Beni Nadir D) Hayber Yahudileri Tevratta Yıldızı diye ifade edilen ve Kur-an ı Kerim in Saf Suresi 6. ayetinde geçen Peygamber Efendimiz in (sav) ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mustafa B) Muhammed C) Ahmed D) Mahmud A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 5

6 Düşman PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU Ey Allah ım! Bana yaptığın vaadini yerine getir. Şayet bu bir avuç Müslüman helak olursa, yeryüzünde artık sana ibadet edecek kimse kalmaz. Peygamber Efendimiz (sav), bu duayı ne zaman yapmıştır? A) Hüzün yılında B) Boykot ve Ambargo yıllarında C) Uhud Savaşı nda D) Bedir Savaşı nda Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) doğumundan sonra gerçekleşmiştir? 31. Ayşe: Peygamber Efendimiz(sav) on iki yaşlarında iken, Medine ye yapılan seferde, Şam denilen yerde Bahira adında bir rahip ile karşılaşmıştır. Salih: Peygamber Efendimiz(sav) kırk iki yaşlarında iken, Şam a yapılan seferde, Busra denilen yerde Varaka adında bir rahip ile karşılaşmıştır. Elif: Peygamber Efendimiz(sav) on iki yaşlarında iken, Şam a yapılan seferde; Busra denilen yerde Bahira adında bir rahip ile karşılaşmıştır. Ercan: Peygamber Efendimiz(sav) on iki yaşlarında iken, Şam a yapılan seferde; Busra denilen yerde Varaka adında bir rahip ile karşılaşmıştır. A) Ficar Savaşları B) Dedesi Abdulmuttalib in Zemzem i tekrar bulması C) Kabenin içinin putlarla doldurulması D) Fil Olayı Yukarıdaki ifadelerden doğru olanı kime aittir? A) Ayşe B) Salih C) Elif D) Ercan 30. Peygamber Efendimiz (sav) doğmadan önce gerçekleşen, Yemen Valisi nin Mekke ye saldırma girişimini en doğru ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 32. Mekke de zulüm devam edip, Müslümanlar inançlarını yaşamakta sıkıntı çekerken Peygamber Efendimiz(sav), Müslümanlardan Habeşistan a Hicret etmelerini istemiştir. Yıkmayı düşündüğü yer Allah tarafından nasıl engellendiği Olayın geçtiği Kur an Suresi Gidilecek yerin Habeşistan olarak seçilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A Ebrehe B Ebrehe C Ebrehe Kabe Mescid-i Nebevi Kabe Ebabil Kuşları Ebabil Kuşları Sel ve deprem Leheb Suresi Fil Suresi Fil Suresi A) Habeşistan ın çok zengin bir ülke olması B) Orada halkına zulmetmeyen bir kral olması C) Mekke ye yakın bir ülke olması D) Müslüman bir ülke olması D Ebrehe Kabe Ebabil Kuşları Fil Suresi A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 6

7 Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) B) C) D) Peygamber Efendimiz (sav), Zeyd bin Harise (1) ile birlikte İslam ı anlatmak için gittiği Taif ten hüzünle dönerken Hz. İdris in(as) (2) (3) memleketinden olan, Addas isminde Ninovalı (4) bir köle Müslüman olmuştur. Yukarıda anlatılan olayda altı çizili olan bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir? 34. Mekkeli müşriklerden Utbe bin Rabia adında biri Peygamber Efendimiz e (sav), İslam davasından ve peygemberlikten vazgeçmesi için bazı tekliflerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu tekliflerden biri değildir? A) Seni Mekke nin en zengini yapalım B) Seni kendimize başkan yapalım C) Seni Kabe nin sorumlusu yapalım D) Hastaysan seni en güzel şekilde tedavi edelim 37. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Aşağıdaki sahabelerden hangisi, diğerlerine göre daha sonra Müslüman olmuştur? A) Sad bin Muaz B) Ammar bin Yasir C) Zeyd bin Harise D) Hz. Ömer 35. Peygamber Efendimiz in (sav) anne ve babasının vefat dönemleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) 1 yaşında iken babası,3 yaşında iken annesi vefat etmiştir. B) Doğmadan önce babası,6 yaşında iken annesi vefat etmiştir. C) 2 yaşında iken babası, 6 yaşında iken annesi vefat etmiştir. D) Doğmadan önce babası,3 yaşında iken annesi vefat etmiştir. 38. İsra ve Mi rac olayı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ramazan Ayı nın 27. gecesinde gerçekleşmiştir. B) Önce Mescid-i Haram dan alınarak Mescid-i Aksa ya götürülmüş, oradan da göğe yükseltilmiştir. C) Peygamber Efendimiz (sav), cennet ve cehennemi görmüştür. D) Bu olay Hicret ten önce gerçekleşmiştir. A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 7

8 39. Peygamber Efendimiz in (sav) Hicreti sırasında yaşanan olaylar ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Peygamber Efendimiz i (sav) öldürmek için gelen müşrikler evi sarmışken, O Yasin süresinden bazı ayetler okuyarak çıkmıştır. B) Yolculukta kendilerini takip eden müşriklerden dolayı Hira mağarasında 3 gün kalmışlardır. C) 100 deve ödülünü almak için yola çıkan Süraka bin Malik, Peygamber Efendimiz e (sav) yaklaşınca atının ön iki ayağı kuma batmıştır. D) Medine ye yakın mesafede olan Kuba da ilk mescid inşa edilmiştir. 41. Mekke de çok miktarda malı mülkü olan birisi olup, Hicret edeceği sırada Mekkeli Müşrikler onun tüm servetine el koydular. Tüm servetini müşriklere bırakma karşılığında Medine ye gelip Peygamber Efendimiz e (sav) kavuşunca; Peygamber Efendimiz (sav), iki kez arka arkaya tekrar ederek: kazandı! Buyurmuş ve onun ahirette mükafatlandırılacağını müjdelemiştir. Yukarıda anlatılan sahabe kimdir? A) Enes b. Malik B) Hz. Ebubekir C) Ebu Eyyüb el Ensari D) Süheyb bin Sinan 42. Haklarında cehenneme atılacaklarına dair Tebbet Süresi indirilen azılı müşrik ve eşi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 40. Vallahi bu işi bırakmam için Güneş i sağ elime, Ay ı da sol elime koysalar, yine de bu dinden ve bu davetten vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, ya da bu uğurda canımı veririm. A) Ebu Cehil Ümmü Cemil B) Ebu Süfyan Hind C) Ebu Leheb - Ümmü Cemil D) Ebu Leheb Ümmü Mektum Peygamber Efendimiz (sav) bu güzel sözleri hangi olay üzerine söylemiştir? A) Safa tepesine çıkınca, kendisine karşı çıkan Ebu Leheb e söylemiştir. B) Medine ye hicret ettikten sonra Yahudilere hitaben söylemiştir. C) Müşriklerin şikayeti üzerine, amcası Ebu Talib in kendisini uyarması karşısında Söylemiştir. D) Bizans kralına yazdığı mektupta bu sözleri söylemiştir. 43. Mekke de yapılan işkence ve zulümlerden dolayı Habeşistan a hicret eden Hz. Cafer ve diğer sahabeler uzun bir aradan sonra Habeşistan dan Medine ye dönmüşlerdir. Cafer bin Ebi Talib ve arkadaşlarının Medine ye dönüşü aşağıdaki olaylardan hangisine denk gelmiştir? A) Mekke nin Fethi B) Hayber in Fethi C) Bedir zaferi D) Tebük Seferi A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 8

9 44. İslam düşmanı Velid bin Muğire hac mevsimi yaklaştığı zaman arkadaşlarına: Yakında birçok yerden insanlar hacca gelecek ve Muhammed in getirdiği davayı duyacaktır. Dolayısıyla bu işin aslını öğrenmek isteyeceklerdir. Bunun için Muhammed hakkında sorulacak sorulara cevap olarak herkesin sözünün bir olması gerekir demiş ve böylece müşrikler aralarında ortak bir söz üzerine anlaşmışlardı. 46. Aşağıdakilerden hangisi Hayber kalesine yapılan seferin sebeplerinden biri değildir? A) Oradaki zenginlikleri ele geçirmek B) Oradaki Yahudilerin Medine üzerine saldırı hazırlığı yapmaları C) Hayber Yahudilerinin Mekkeli müşriklerle beraber Müslümanlara karşı yaptıkları hile ve tuzaklar D) Şam ticaret yolunu güvence altına almak Peygamber Efendimiz e (sav) iftira etmek için üzerinde anlaştıkları yalan söz aşağıdakilerden hangisidir? 45. A) Muhammed bir sihirbazdır. B) Muhammed bir şairdir. C) Muhammed bir mecnundur. D) Muhammed bir kahindir. Kureyş ten bir kimse Medine ye Müslüman olarak dahi sığınırsa geri verilecek, müslümanlardan Kureyş e sığınan olursa geri verilmeyecek. Hudeybiye Anlaşmasında yer alan bu madde yüzünden bazı sahabeler Medine ye Peygamber Efendimiz in (sav) yanına gelemeyince; Mekke ile Şam arasındaki ticaret yolu üzerinde kamp kurdular. Sayıları artınca Müşriklerin kervanlarına zarar vermeye başladılar. Sayıları 300 ü bulan bu gurubun başını çeken iki sahabe kimdir? A) Ebu Cendel ile Ebu Basir B) Ebu Yasir ile Ebu Basir C) Ebu Cendel ile Ebu Vakkas D) Üsame bin Zeyd ile Ebu Basir Tebük seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (sav) ve ashabının, kendisiyle (hakkında ayet indirilinceye kadar) 50 gün boyunca konuşmadığı sahabeler kimlerdir? A) Kab bin Malik Ukbe bin Zeyd Hilal bin Ümeyye B) Kab bin Malik Mürare bin Rebi Hilal bin Ümeyye C) Kab bin Malik Mürare bin Rebi Talha bin Ubeydullah D) Kab bin Malik Üsame Bin Zeyd Hilal bin Ümeyye 1-Lat adlı puta tapmaya devam etmeleri 2-Namaz kılmaktan sorumlu tutulmamaları 3-Kendilerinden zekat alınmaması Peygamber Efendimiz in (sav) huzuruna gelen Sakif heyeti, yukarıdaki şartlardan hangisi veya hangilerini Peygamber Efendimiz e (sav) sunmuşlardı? A) Yalnız-1 B) Yalnız 3 C) 1-2 D) 2-3 A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 9

10 49. Müseylemetü l Kezzab, yalancı peygamberdir. Doğru - Yanlış 51. Peygamber Efendimiz (sav), 20 yaşlarında iken Abdullah bin Cüda adlı şahsın evinde vicdan sahibi bazı Mekkelilerle bir araya gelip Hilfu l Fudul adında bir teşkilat kurdular. Hz.Ali, Peygamber Efendimiz in (sav) kızı Hz. Fatıma ile evlenmiştir. Mirac ın hediyelerinden biri de Ümmetinden Allah a şirk koşanların da cennete gireceği müjdesidir. Yukarıda verilen bilgilerinden doğru olanlar için D, yanlış olanlara için Y harfleri kullanılırsa, doğru cevap aşağıdakilerden hangisi olur? A) D D Y B) Y Y D C) D Y D D) Y D D Aşağıdakilerden hangisi bu teşkilatın amaçlarından biri değildir? A) Mekke ye gelen yabancılar dahil olmak üzere zulme ve haksızlığa uğramış olanların korunması B) Zulme uğramış Kureyşlilerin haklarının zalimlerden alınması C) Mekke de zulme izin verilmemesi D) Zenginlerden mal alıp fakirlere vererek onların sevindirilmesi 50. Hendek savaşı hazırlığı için yapılan hendek kazımı esnasında sert bir kayaya rastlanılıyor. Resulullah(sav) bu kayayı üç balyoz darbesi ile parçalıyor ve her balyozu indirişinde bir fetih müjdeliyor. Fethi müjdelenen bu üç yer aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Şam-İran-Habeşistan B) Şam-Yemen-İskenderiye C) Şam-İran-Yemen D) Yemen-İran-İskenderiye 52. Peygamber Efendimiz (sav) diğer Peygamberler gibi günahsızdır. Çocukluğunda ve gençliğinde bile, Yüce Allah Peygamber Efendimiz i (sav) bütün kötülük ve günahlardan korumuştur. Aşağıda verilen olaylardan hangisi bununla ilgili değildir? A) Cahili bir düğünü seyretmek istediğinde bulunduğu yerde uyuyakalması B) Elbisesine taş koyup, elbisesinin eteğini kaldırdığı zaman bayılması C) Panayırlara gittiğinde önüne hep bir engel çıkması D) Bir bayram gününde O nu büyük bir putun yanına götürdüklerinde bayılması A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 10

11 İnsanlar, Peygamber Efendimiz in (sav) dedesine, Torununa niye Muhammed ismini koydun? diye sorduklarında; Abdulmuttalib onlara hangi cevabı vermiştir? A) Peygamber olması için B) Allah ın ve insanların O nu övmesi için C) İnsanların en akıllısı olması için D) Allah ın O nu diğer insanlardan üstün tutması için Peygamber Efendimiz in(sav), Hz Hatice ile evliliğinden 6 çocuğu olmuştur. Peygamber Efendimiz e (sav), Mekke nin adetlerine göre büyük çocuğunun ismi söylenerek Ebu l diye hitap edilmiştir. 56. Hendek Savaşı nda yeni Müslüman olduğu için Yahudi ve Müşrikler onun Müslüman olduğunu bilmemekteydi. Peygamber Efendimiz (sav) onu düşmanların arasını bozmak ve onları birbirine düşürmek için göndermiş, O da Beni Kureyza Yahudileri ile müşriklerin arasını bozmuştu. Sözü edilen bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Nuaym bin Mesud B) Bazan C) Haris bin Umeyr D) Abdullah bin Sad 55. Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) boş bırakılan yere gelmesi gereken ilk çocuğunun ismidir? A) İbrahim B) Abdullah C) Fatıma D) Kasım Peygamber Efendimiz e (sav) peygamberlik gelmeden önce Yüce Allah O nu peygamberlik görevine hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi onu peygamberlik görevine hazırlaması için yaşadığı durumlardan biri değildir? A) Yalnız olduğu zamanlarda parlak ışıkları görmesi ve çeşitli sesleri işitmesi B) Gördüğü rüyaların olduğu gibi gerçekleşmesi C) Kendisine yalnızlığın sevdirilmesi D) Şiir ve edebiyata olan ilgisinin artması 57. Peygamber Efendimiz (sav) küçük yaştaki Hz Ali ye Müslüman olmayı teklif etmiş, Hz.Ali ise babasına danışmadan bir şey yapamayacağını söyleyerek o gece düşünmüştür. Ancak sabahleyin Peygamber Efendimiz (sav) e gelerek daveti kabul ettiğini belirtmiştir. Hz. Ali nin Peygamber Efendimiz e (sav) iman etmek için geldiğinde kullandığı ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Ben babama danıştım ve Müslüman olma davetini kabul ettim. B) Allah beni yarattığında babama sormadı ki, ben de babama sorayım. C) Düşünüp sizi kırmadım ve Müslüman olmayı kabul ettim. D) İlk çocuk Müslüman olarak davetinizi kabul ettim. A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 11

12 Küçük Salih her zamanki gibi arkadaşlarıyla birlikte gittiği camideki hocasından, Peygamber Efendimiz in(sav) hayatını dinlemenin mutluluğuyla evine gelmişti. O gece Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını düşünerek uykuya daldı. Rüyasında kendisini İslam ordusunun bir askeri olarak gören Salih, atıyla kalabalığın arasından ilerleyerek Peygamberimiz e (sav) ulaşmaya çalışıyordu. Allah ım, bu ne muhteşem bir ordu! diye geçirdi içinden. Dikkatli bakınca askerlerin bir kısmının, sanki uzun süredir görmedikleri bir yere gidecek olmanın heyecanını yaşadıklarını fark etti. Kısa süre sonra koca ordu şehre girdi. Küçük çaplı çatışmalar yaşansa da, şehir kolaylıkla alınmış ve ardından bütün ahali bir meydanda toplanmıştı. Salih heyecanla olacakları bekliyordu. Acaba Peygamber (sav) bu insanlara ne yapacaktı? Kısa bir konuşmadan sonra Peygamber in (sav), Gidin hepiniz serbestsiniz! dediğini duyunca kulaklarına inanamadı. Nasıl olurdu? Yıllarca İslam a savaş açan ve Müslümanlara eziyet eden bu insanları hiç azarlamadan affetmesine şaşırmıştı. O sırada küçük Salih, Peygamber in(sav) kendisine doğru baktığını fark etti. Sanki içinden geçenleri anlamıştı. Yüzünde bir tebessüm vardı ve elleriyle başını okşuyordu. Küçük Salih de Peygamberimiz in(sav) ellerini öpüp koklayarak hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı ki annesinin sesiyle uykusundan uyandı Yukarıdaki okuma parçasında aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir? A) Merhamet B) Sevgi C) Özlem D) Cömertlik Küçük Salih in, rüyasında İslam ordusuna eşlik ettiği bu olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Mekke nin Fethi B) Hayber in Fethi C) Bedir Zaferi D) Taif Seferi Küçük Salih hakkında aşağıdakilerden hangisinin kesin olarak doğru olduğu söylenemez? A) Peygamber Efendimiz i (sav) çok sevmektedir. B) Camiye sadece namaz için değil, ilim öğrenmek için de gitmektedir. C) Suç işleyen herkesin cezalandırılması gerektiğini düşünmektedir. D) Gördüğü rüyada, siyer dersinde dinlediklerinin etkisi vardır. SORULARINIZ BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 58,59 ve 60. soruları yukarıda verilen okuma parçasına göre cevaplayınız. CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!!! A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 12

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 1. Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 4-2-3-1 B) 2-4-1-3

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 10.1. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Siyer; Peygamberimiz Hz. Muhammed in (s.a.v.) hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini,

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. I. Ahmet yıldızının doğması II. Zalim Ebrehe nin ölmesi III. Mecusilerin sürekli yanan ateşinin sönmesi IV. Kabe deki putların yere yıkılması V. İran daki Kisra gölünün kuruması VI. Göbek bağı kesilmiş

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013 1. 1.Yahudi şairlerinden biridir. 2.Beni Nadir Yahudilerinin ileri gelenlerindendir. 3.Diliyle ve şiirleriyle sürekli peygamberimizi eleştirmiştir. 4.Muhammed bin Mesleme adında yiğit bir Müslüman tarafından

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013 1. Peygamber Efendimiz(sav), Taif'ten dönüşünde Utbe ve Şeybe kardeşlerin bağında dinlenirken, kendisine üzüm ikram eden ve iman edip Müslüman olan köle hangi peygamberin kavmindendi? A) Hz.Musa(as) B)

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012 1. İslam Rehberi Hz. Muhammed (sav) in ilk hicret kafilesini Habeşistan a göndermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Habeşistan kralı Necaşi nin güçlü bir orduya sahip olması B)

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki,

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, 1. Siyer i Nebi ne demektir? Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, adalet ve davranislarini inceleyen ilimdir. 2. Peygamberimiz

Detaylı

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür?

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür? 1. Peygamberimize şiddetli düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? A) Zuhruf B) Vakıa C) Nasr D) Tebbet E) İhlas 6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012 1. Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib Hz. Muhammed (sav) e bakması için diğer amcaları arasından neden Ebu Talib i seçmiştir? A) Daha zengin olduğu için B) Çocukları daha fazla olduğu için C) En büyük

Detaylı

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır?

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi birinci akabe biatında Medinelilerin Efendimiz'e (s.a.v.) verdiği sözlerden değildir? A) Allah tan başkasını Tanrı yerine koymamak B) Birbirlerine iftira etmemek C) Kimseden

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü.

Hazret-i Muhammed (S.A.V.) altı yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi Abdül Muttalib çocuğu himayesine aldı, fakat iki sene sonra o, da öldü. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) M.570 senesinde Arabistan ın Mekke şehrinde doğdu. Dedesi Abdül Muttalib ona Muhammed ismini verdi. Hazret-i Muhammed (S.A.V.) öksüz olarak dünyaya geldi. Babası Abdullah, doğumundan

Detaylı

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN 978-605-318-711-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. İslam öncesi cahiliye dönemi Arap toplumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Puta tapma yaygın idi. B) Erkek çocuklar diri diri toprağa gömülürdü. C) Hanif dinine mensup kişiler vardı.

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir.

Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. SAHABE NİN FAZİLETİ Sahabe;arkadaş,dost,sahip anlamlarına gelmektedir. Istılah olarak;peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. Veysel Karani

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014 1. Peygamber Sevdalılarının kutlu doğum münasebetiyle düzenlemiş olduğu, 2014 yılı kutlu doğum siyer sınavının, on beş yaş altı kategorisi için belirlenen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir?

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v.), "Müslümanlar! Bundan sonra tekrar putperest olmanıza imkân yoktur, bundan zerre kadar endişe etmem. Korktuğum şey, sizin dünyaperest olmanızdır." sözünü hangi savaşa binaen söylemiştir?

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi 1. Yeryüzünde çevresiyle birlikte tertemiz ve güvenli kılınan, sahibinden dolayı orayı ziyaret edenlerin şereflendirildiği; ona nispetle tüm mescitlerin ve çevresinin temiz, emin ve şerefli kılındığı mabet

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. Hz. Muhammed (sav), insanlık tarihinin en büyük değişimini gerçekleştiren insandır. Onun kıymetini anlamak için ondan önce dünyanın durumunu ve ondan sonra onun yolundan ayrılmış insanlığın durumunu

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 Sayfa 1 / 13 AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 KATILIMCININ ADI-SOYADI: YAŞI: ALDIĞI PUAN: DERECESİ: 2016 Sayfa 2 / 13 SORULAR 1) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin, sahabelerin

Detaylı

ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece

ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece ÜÇ AYLAR DÖNEMİ UMRE Medine (2) Mekke (4) Türk Hava Yolları ile 6 Gece 04 Mayıs (Şaban), 25 Mayıs (Ramazan Programı), 01 Haziran (Ramazan) 2017 Hareket 7 Gece 5* OTELLER DE KABE YE 150 MT., MESCİDİ NEBEVİYE

Detaylı

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir?

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir? DİTİB KADIN KOLLARI 2011 SİYER YARIŞMASI SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri değildir? a) Mekke b) Taif c) San a d) Medine 2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin

Detaylı

SİYER SINAVI B Kitapçığı 3.KATEGORİ Sayfa 1

SİYER SINAVI B Kitapçığı 3.KATEGORİ Sayfa 1 1. 2. 3. -Kabe hakemliği olayında müşriklerin Peygamberimiz(sav) in vereceği her hükme rıza göstereceklerini dile getirmeleri - Peygamber Efendimiz(sav) e iman etmemelerine rağmen müşriklerin, mallarını

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Yetişkinler Kategorisi- Hz Muhammed in Hayatı- Martin LİNGS 1 SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ HZ. MUHAMMED(sav) İN HAYATI MARTİN LİNGS 1-Abdu l-muttalib e rüyasında

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Kalbi bozuk fesat kimseler B) İslam İnkılabına kefil olmuş kimseler C) Nifak sahibi

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI 8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI Yavuz YILDIRIM Her toplumun organizasyona ihtiyacı olduğu kabul edilen bir gerçektir. Hz. Muhammed de Mekke şehrinden Medine ye hicret ettikten sonra Medine

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Peygamber Efendimiz (sav) in Ticaret Ahlâkı

Peygamber Efendimiz (sav) in Ticaret Ahlâkı Peygamber Efendimiz (sav) in Ticaret Ahlâkı Derin Tarih: Hz. Muhammed (sav) Özel Sayısı ndan alıntılanmıştır. Peygamber Efendimiz (sav) in Ticaret Ahlakı ve Hz. Hatice (ra) annemiz ile ortakılığı (mudarebe)

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU 1 SİYER SORULARI - 3.Kategori - HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

ORTAOKUL DERS KİTABI

ORTAOKUL DERS KİTABI ORTAOKUL 5 DERS KİTABI Hatice ARICI Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Editör

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 İN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 3. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. avut demircilik, Hz.

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

SİYER SINAVI B Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1

SİYER SINAVI B Kitapçığı 2.KATEGORİ Sayfa 1 1. 2. 3. Peygamberliğin 10. yılında Efendimiz(sav) Taif e gitti. Burada 10 gün ziyaretlerde bulunarak halkı İslam a davet etti. Taif halkından kimse Peygamber Efendimiz(sav) in davetine icabet etmediği

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

5. KUREYŞ SÛRESİ ÖĞRENELİM

5. KUREYŞ SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 5. KUREYŞ SÛRESİ ا ا 1 ا ل ا يل ف ق ر يش الشت ا ء يلف ه م ر ح ل ة 3 ف لي ع ب دوا ر ب ه ذا الب ي ت 2 الص ي ف و 4 وع و ا من ه م م ن خ و ف الذ ي اط ع م ه م م ن ج ÖĞRENELİM

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir?

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? SORULAR 1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? A) Talha bin Ubeydullah B) Sad bin Ebi Vakkas

Detaylı

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI umre 2014 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat-Turhal'da ki şubeleri ve Türkiye genelindeki anlaşmalı acentaları ile hizmet vermektedir.

Detaylı

A Kitapçığı 4. KATEGORİ Sayfa 1

A Kitapçığı 4. KATEGORİ Sayfa 1 1. İnsanlar, tevhitten saptıkları her dönemde, isimleri ve cisimleri farklı olsa da kendilerine tapacak putlar oluşturmuşlardır. Hanif dininden sapan Mekkeli müşrikler de aşırıya gitmiş, edindikleri çeşitli

Detaylı

Hz. Muhammed in Hayatı

Hz. Muhammed in Hayatı ORTAÖĞRETİM Hz. Muhammed in Hayatı Öğretim Materyali 10 YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... :

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SANCAKTEPE İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI (HALKA YÖNELİK) SORU KİTAPÇIĞI ADI/SOYADI : TELEFONU : SALON NO : Açıklama 1. u kitapçýkta Din Kültürü

Detaylı

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir.

Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: Size iki şey bırakıyorum; onlara sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz: Biri Allah ın kitabı Kur an, diğeri de Ehl-i beytimdir. Hz. Hüseyin: da aile halkından 19 kişi

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HAYATI

HZ. MUHAMMED İN HAYATI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU HZ. MUHAMMED İN HAYATI DERS KİTABI 7 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL Ekrem KARAARSLAN Zafer SÖĞÜT EDİTÖR Dr. Murat KAYA DİL UZMANI Hüseyin KÜÇÜK GÖRSEL TASARIM Hacı

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29 İ Ç İ N D E K İ L E R IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı Ders Kitapları Serisi PLURAL Publications GmbH Merheimer Straße 229 D-50733 Köln T +49 221

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER HUDEYBİYE ANLAŞMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER HUDEYBİYE ANLAŞMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER HUDEYBİYE ANLAŞMASI Mekke nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir

Detaylı

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ORTAÖĞRETİM HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:5972

Detaylı