KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015"

Transkript

1 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatı hakkında sadece bilgi sahibi olmak C) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını yol gösterici bir rehber edinmek D) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatından öğütler ve nasihatlar almak Hz.Ömer(ra) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 4. Cahiliye döneminde süper güç sayılan iki ülke, İran ve Bizans idi. İslam devleti ise çok güçlü değildi. Henüz tam anlamıyla Arabistan yarımadasına hakim olmamasına rağmen Bizans üzerine sefer düzenlendi. İslam tarihinde Mute Savaşı olarak adlandırılan bu seferin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) İslamiyet in kuzeye doğru yayılması gerektiği düşüncesi B) Bizans tan gelebilecek saldırıları engelleme düşüncesi C) Bizans ın valilerinden Şurahbil in Peygamber Efendimiz in (sav) elçisini öldürmesi D) Bizans ın zenginliklerinden istifade etme İsteği A) Medine ye açıktan hicret etmiştir. B) Müslüman oluşu inananların moralini arttırmıştır. C) Tebük Seferi nde malının yarısını cihad için vermiştir. D) Hudeybiye de antlaşmanın katipliğini (yazıcılığını) yapmıştır. 5. Peygamber Efendimiz (sav), İslam a davet mektuplarından birini de Yemame hükümdarına göndermişti. Yemame hükümdarı ise bir şartla müslüman olacağını söylemişti. Yemame hükümdarının şartı aşağıdakilerden hangisidir? 3. Peygamber Efendimiz (sav) Medine de barış döneminde iken ilk elçiyi hangi ülkenin hükümdarına göndermiştir? A) İskenderiye B) Yemame C) İran D) Habeşistan A) Peygamber Efendimiz in (sav) vefatından sonra, onun yerine geçmek B) Kendi ülkesinin yönetiminin kendisinde kalması C) Savaşlarda elde edilecek ganimetin yarısının kendi askerlerine verilmesi D) Medine de kendisine bir saray yapılması A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 1

2 6. Umre niyeti ile Mekke ye doğru yola çıkan Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabeleri Hudeybiye de konaklamışlardı. Müslümanlar burada bulunan Rıdvan ağacının altında Peygamber Efendimiz (sav) ile ölümüne biat (Rıdvan Biatı) etmişlerdi. Umre amacıyla yola çıkılmış olmasına rağmen böyle bir biat yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Müşriklerin saldırma ihtimali B) Elçi olarak Mekke ye gönderilen Hz.Osman ın şehit edildiği haberi C) Müşriklerin, Müslümanların umre yapmasına izin vermemeleri D) Sahabeleri imtihan etmek için 9. Öğretmen sınıfta öğrencilerine ders anlatırken şunları söyledi: Müşrikler Peygamber Efendimiz e (sav) inanmadıkları halde, mallarını yine O na teslim ediyorlardı. Hatta Medine ye hicret edeceği esnada bile müşriklerin malları Peygamber Efendimiz in (sav) yanında bulunmaktaydı. Öğretmenin burada Peygamber Efendimiz in (sav) hangi özelliğini öğrencilerine anlattığı söylenebilir? A) Merhameti B) Güvenirliği C) Hoş Görüsü D) Cesareti 7. Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? A) Hılfu l Fudul a katılması B) Kabe hakemliği C) Hz.Hatice ile evlenmesi D) Rahip Bahira ile karşılaşması 10. Veda Hutbesi nde Müslümanlar üç konu üzerinde şahitlik yapacaklarını Peygamber Efendimiz e (sav) bildirdiler. Aşağıdakilerden hangisi bu üç konudan biri değildir? A) Namazı öğretmesi B) Allah tan getirdiklerini bildirmesi C) Peygamberlik vazifesini yerine getirmesi D) Kendilerine nasihat etmesi 8. Medine de ilk kez münafıklar denilen bir grup ortaya çıkmıştır. Bu grup Allah ı ve Resulü sevmeyen, iki yüzlü kimselerden oluşuyordu. Aşağıda verilenlerden hangisi bu grubun özelliklerinden değildir? A) Yalancıdırlar B) İslam düşmanlarına karşı sevgi beslerler C) Namazı kılmada tembellik ve gevşeklik gösterirler D) Müslümanlara bir zarar geldiğinde üzülürler 11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Müslümanların ilk hicret ettikleri yer Habeşistan dır. B) İslam ın ilk öğretmeni olarak bilinen sahabe Musab bin Umeyr dir. C) Peygamber Efendimiz (sav) sadece bir defa farz olan hac ibadetini yerine getirmiştir. D) Hayber in Fethi nde İslam sancağını Halid bin Velid taşımıştır. A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 2

3 . PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU Kız alınıp verilmeyecek 2-Bir şey satılmayacak ve satın alınmayacak 3-Onların evlerine gidilmeyecek 4-Antlaşmanın hükümleri 3 yıl geçerli olacak 15. Peygamber Efendimiz e (sav) iman eden müslümanlara, Mekkeli müşrikler karşı çıkmış ve onları dinlerinden döndürmek için ağır işkencelere başvurmuşlardır. Yukarıdaki maddelerden hangileri Mekke de Müslümanlara uygulanan ambargonun şartlarındandır? A) B) C) D) 2-3 Aşağıda, işkence gören ve kendisine işkenceyi yapan şahıslar ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Bilal i Habeş - Efendisi Amr b.hişam B) Sad bin Ebi Vakkas - Annesi Hanne C) Osman bin Affan Amcası Hakem b. Ebil As D) Halid bin Said - Babası Ebu Uhayha 13. Mekkeliler yeni doğan çocuklarını belli bir ücret karşılığında süt anneye verirlerdi. 14. Aşağıdakilerden hangisi çocukların süt anneye verilme sebeplerinden değildir? A) Mekke nin havasının çok sıcak olması B) Rutubeti az ve suyu tatlı yerlerde çocuk gelişiminin daha iyi olması C) Daha iyi bir şekilde Arapça öğrenmeleri D) Çocuk bakımının zor olması Müslümanların Habeşistan a yaptıkları hicretin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Orada daha rahat ticaret yapmak B) İnançlarını huzur içinde yaşayabilmek C) Daha zengin bir yaşama kavuşmak D) İslam ı oradaki halka ulaştırmak 16. Uhud Savaşı nda Müslümanların safında yer alan Kuzman adındaki şahıs kahramanca savaşmış, savaşta da ağır bir yara almıştır. Yanında bulunanlardan biri onun cennetlik olduğunu söyleyince, Kuzman: Ben, müşrikler Medine hurmalıklarına zarar vermesinler diye savaştım. demiştir. Müslümanlar onun bu kahramanca savaşmasını her dile getirdiklerinde ise Peygamber Efendimiz (sav) onun cehennemlik olduğunu söylemiştir. Yukarıdaki olaydan çıkarılabilecek temel ders aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuzman kahraman biridir. B) Kuzman savaşta yaralanmıştır. C) Allah kendi rızası için olan amelleri kabul eder. D) Kuzman cehennem ehlindendir. A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 3

4 17. 1-İran hükümdarının sarayının 14 sütunu yıkıldı. 2-Mecusilerin bin yıldan beri sönmeyen ateşleri söndü. 3-Kabedeki putlar yere devrildi. 4-Nil Nehri nin suyu tamamen çekildi. 5-Semave Vadisi su baskınına uğradı. 19. İslam ordusu 30 bin kişilik bir güç ile Bizans sınırına kadar gitmesine, hatta Tebük te konaklayıp o civarda bulunan bazı halklar ile anlaşma yapmasına rağmen daha ileriye gitmemiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdakilerden hangileri Peygamber Efendimiz in (sav) doğumunda gerçekleşen mucizelerdendir? A) B) C) D) A) O sırada Şam da veba hastalığı olması B) Bizans ın çok güçlü olması C) Yemen tarafından gelen bir tehlikenin haber alınması D) Ordunun bu zorlu yolculukta sıkıntı çıkarması 18. Bir Müslümanın en önemli vazifelerinden biri de Allah yolunda ilim tahsil etmektir. Zaten İslam ın ilk emri de oku emridir. Bugün, İslam aleminin diğer ülkelere göre geri kalmasının sebebi de ilme gereken önemin verilmemesidir. Bu nedenle bütün Müslümanlar Peygamber Efendimiz in (sav) emrettiği şekilde her alanda ilme dört elle sarılmalıdır. Aşağıda ilim öğrenme ile ilgili verilen sözlerden hangisi Peygamber Efendimiz e (sav) ait değildir? A) Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. B) Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. C) İlim Çin de dahi olsa öğreniniz. D) İlim öğrenmek kadın ve erkek tüm Müslümanlara farzdır Aşağıdakilerden hangisi cahiliye devrinin özelliklerinden değildir? A) Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi B) İçki ve ahlaksızlığın yaygın olması C) Hanif dinine mensup insanların çoğunlukta olması D) Allah a şirk koşulması Peygamber Efendimiz (sav), aşağıdakilerden hangisine katılmamıştır? A) Mute Savaşı B) Hendek Savaşı C) Huneyn Savaşı D) Mekke nin Fethi A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 4

5 22. Ebu Cehil in Peygamber Efendimiz e (sav) hakaret etmesi sonucu yaşanan olay üzerine Müslüman olan sahabe ile; Peygamber Efendimiz i (sav) öldürmeye gittiği zaman, dinlediği Kur an dan etkilenerek Müslüman olan sahabe aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Hz. Ebubekir Hz.Ömer B) Hz. Hamza Hz.Ali C) Hz. Ömer Hz.Osman D) Hz. Hamza Hz.Ömer Ensar ve muhacir kardeşliğini tesis etmek 2-Medine anayasasını yapmak ve imzalamak 3-Mescid-i Nebevi yi inşa etmek Peygamber Efendimiz(sav) yukarıdakilerden hangisi veya hangilerini Medine ye hicretin birinci senesinde yapmıştır? A) Yalnız 1 B) 1-2 C) 2-3 D) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatı, Mekke dönemi ve Medine dönemi olmak üzere 2 ye ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde gerçekleşen olaylardan biridir? A) Hz. Ömer in Müslüman olması B) Hüzün yılı C) Halid bin Velid in Müslüman olması D) İsra ve Mi rac Ey Allah ın Resulü, Allah a yemin olsun ki, bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Bedir Savaşı öncesinde yukarıdaki sözü söyleyerek Peygamber Efendimiz e (sav) olan bağlılığını ifade eden Medineli Sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Sad bin Muaz B) Said bin Zeyd C) Ebu Eyyüb el Ensari D) Mus ab bin Umeyr Son zamanlarda tesettürlü bayanlara yapılan hakaretlere sık sık şahit olmaktayız. Örtüyle alay eden günümüzdeki bu cahil insanların, Yahudi atalarından gereken dersi almadıkları anlaşılmaktadır. İslam tarihinde dinimizin sembollerinden biri olan örtüye el uzatma gafletinde bulunan, bundan dolayı Peygamber Efendimiz(sav) tarafından Medine den sürgün edilerek cezalandırılan Yahudi kabilesi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Beni Kureyza B) Beni Kaynuka C) Beni Nadir D) Hayber Yahudileri Tevratta Yıldızı diye ifade edilen ve Kur-an ı Kerim in Saf Suresi 6. ayetinde geçen Peygamber Efendimiz in (sav) ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mustafa B) Muhammed C) Ahmed D) Mahmud A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 5

6 Düşman PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU Ey Allah ım! Bana yaptığın vaadini yerine getir. Şayet bu bir avuç Müslüman helak olursa, yeryüzünde artık sana ibadet edecek kimse kalmaz. Peygamber Efendimiz (sav), bu duayı ne zaman yapmıştır? A) Hüzün yılında B) Boykot ve Ambargo yıllarında C) Uhud Savaşı nda D) Bedir Savaşı nda Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) doğumundan sonra gerçekleşmiştir? 31. Ayşe: Peygamber Efendimiz(sav) on iki yaşlarında iken, Medine ye yapılan seferde, Şam denilen yerde Bahira adında bir rahip ile karşılaşmıştır. Salih: Peygamber Efendimiz(sav) kırk iki yaşlarında iken, Şam a yapılan seferde, Busra denilen yerde Varaka adında bir rahip ile karşılaşmıştır. Elif: Peygamber Efendimiz(sav) on iki yaşlarında iken, Şam a yapılan seferde; Busra denilen yerde Bahira adında bir rahip ile karşılaşmıştır. Ercan: Peygamber Efendimiz(sav) on iki yaşlarında iken, Şam a yapılan seferde; Busra denilen yerde Varaka adında bir rahip ile karşılaşmıştır. A) Ficar Savaşları B) Dedesi Abdulmuttalib in Zemzem i tekrar bulması C) Kabenin içinin putlarla doldurulması D) Fil Olayı Yukarıdaki ifadelerden doğru olanı kime aittir? A) Ayşe B) Salih C) Elif D) Ercan 30. Peygamber Efendimiz (sav) doğmadan önce gerçekleşen, Yemen Valisi nin Mekke ye saldırma girişimini en doğru ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 32. Mekke de zulüm devam edip, Müslümanlar inançlarını yaşamakta sıkıntı çekerken Peygamber Efendimiz(sav), Müslümanlardan Habeşistan a Hicret etmelerini istemiştir. Yıkmayı düşündüğü yer Allah tarafından nasıl engellendiği Olayın geçtiği Kur an Suresi Gidilecek yerin Habeşistan olarak seçilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A Ebrehe B Ebrehe C Ebrehe Kabe Mescid-i Nebevi Kabe Ebabil Kuşları Ebabil Kuşları Sel ve deprem Leheb Suresi Fil Suresi Fil Suresi A) Habeşistan ın çok zengin bir ülke olması B) Orada halkına zulmetmeyen bir kral olması C) Mekke ye yakın bir ülke olması D) Müslüman bir ülke olması D Ebrehe Kabe Ebabil Kuşları Fil Suresi A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 6

7 Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) B) C) D) Peygamber Efendimiz (sav), Zeyd bin Harise (1) ile birlikte İslam ı anlatmak için gittiği Taif ten hüzünle dönerken Hz. İdris in(as) (2) (3) memleketinden olan, Addas isminde Ninovalı (4) bir köle Müslüman olmuştur. Yukarıda anlatılan olayda altı çizili olan bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir? 34. Mekkeli müşriklerden Utbe bin Rabia adında biri Peygamber Efendimiz e (sav), İslam davasından ve peygemberlikten vazgeçmesi için bazı tekliflerde bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu tekliflerden biri değildir? A) Seni Mekke nin en zengini yapalım B) Seni kendimize başkan yapalım C) Seni Kabe nin sorumlusu yapalım D) Hastaysan seni en güzel şekilde tedavi edelim 37. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Aşağıdaki sahabelerden hangisi, diğerlerine göre daha sonra Müslüman olmuştur? A) Sad bin Muaz B) Ammar bin Yasir C) Zeyd bin Harise D) Hz. Ömer 35. Peygamber Efendimiz in (sav) anne ve babasının vefat dönemleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) 1 yaşında iken babası,3 yaşında iken annesi vefat etmiştir. B) Doğmadan önce babası,6 yaşında iken annesi vefat etmiştir. C) 2 yaşında iken babası, 6 yaşında iken annesi vefat etmiştir. D) Doğmadan önce babası,3 yaşında iken annesi vefat etmiştir. 38. İsra ve Mi rac olayı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ramazan Ayı nın 27. gecesinde gerçekleşmiştir. B) Önce Mescid-i Haram dan alınarak Mescid-i Aksa ya götürülmüş, oradan da göğe yükseltilmiştir. C) Peygamber Efendimiz (sav), cennet ve cehennemi görmüştür. D) Bu olay Hicret ten önce gerçekleşmiştir. A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 7

8 39. Peygamber Efendimiz in (sav) Hicreti sırasında yaşanan olaylar ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Peygamber Efendimiz i (sav) öldürmek için gelen müşrikler evi sarmışken, O Yasin süresinden bazı ayetler okuyarak çıkmıştır. B) Yolculukta kendilerini takip eden müşriklerden dolayı Hira mağarasında 3 gün kalmışlardır. C) 100 deve ödülünü almak için yola çıkan Süraka bin Malik, Peygamber Efendimiz e (sav) yaklaşınca atının ön iki ayağı kuma batmıştır. D) Medine ye yakın mesafede olan Kuba da ilk mescid inşa edilmiştir. 41. Mekke de çok miktarda malı mülkü olan birisi olup, Hicret edeceği sırada Mekkeli Müşrikler onun tüm servetine el koydular. Tüm servetini müşriklere bırakma karşılığında Medine ye gelip Peygamber Efendimiz e (sav) kavuşunca; Peygamber Efendimiz (sav), iki kez arka arkaya tekrar ederek: kazandı! Buyurmuş ve onun ahirette mükafatlandırılacağını müjdelemiştir. Yukarıda anlatılan sahabe kimdir? A) Enes b. Malik B) Hz. Ebubekir C) Ebu Eyyüb el Ensari D) Süheyb bin Sinan 42. Haklarında cehenneme atılacaklarına dair Tebbet Süresi indirilen azılı müşrik ve eşi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 40. Vallahi bu işi bırakmam için Güneş i sağ elime, Ay ı da sol elime koysalar, yine de bu dinden ve bu davetten vazgeçmem. Ya Allah bu dini hakim kılar, ya da bu uğurda canımı veririm. A) Ebu Cehil Ümmü Cemil B) Ebu Süfyan Hind C) Ebu Leheb - Ümmü Cemil D) Ebu Leheb Ümmü Mektum Peygamber Efendimiz (sav) bu güzel sözleri hangi olay üzerine söylemiştir? A) Safa tepesine çıkınca, kendisine karşı çıkan Ebu Leheb e söylemiştir. B) Medine ye hicret ettikten sonra Yahudilere hitaben söylemiştir. C) Müşriklerin şikayeti üzerine, amcası Ebu Talib in kendisini uyarması karşısında Söylemiştir. D) Bizans kralına yazdığı mektupta bu sözleri söylemiştir. 43. Mekke de yapılan işkence ve zulümlerden dolayı Habeşistan a hicret eden Hz. Cafer ve diğer sahabeler uzun bir aradan sonra Habeşistan dan Medine ye dönmüşlerdir. Cafer bin Ebi Talib ve arkadaşlarının Medine ye dönüşü aşağıdaki olaylardan hangisine denk gelmiştir? A) Mekke nin Fethi B) Hayber in Fethi C) Bedir zaferi D) Tebük Seferi A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 8

9 44. İslam düşmanı Velid bin Muğire hac mevsimi yaklaştığı zaman arkadaşlarına: Yakında birçok yerden insanlar hacca gelecek ve Muhammed in getirdiği davayı duyacaktır. Dolayısıyla bu işin aslını öğrenmek isteyeceklerdir. Bunun için Muhammed hakkında sorulacak sorulara cevap olarak herkesin sözünün bir olması gerekir demiş ve böylece müşrikler aralarında ortak bir söz üzerine anlaşmışlardı. 46. Aşağıdakilerden hangisi Hayber kalesine yapılan seferin sebeplerinden biri değildir? A) Oradaki zenginlikleri ele geçirmek B) Oradaki Yahudilerin Medine üzerine saldırı hazırlığı yapmaları C) Hayber Yahudilerinin Mekkeli müşriklerle beraber Müslümanlara karşı yaptıkları hile ve tuzaklar D) Şam ticaret yolunu güvence altına almak Peygamber Efendimiz e (sav) iftira etmek için üzerinde anlaştıkları yalan söz aşağıdakilerden hangisidir? 45. A) Muhammed bir sihirbazdır. B) Muhammed bir şairdir. C) Muhammed bir mecnundur. D) Muhammed bir kahindir. Kureyş ten bir kimse Medine ye Müslüman olarak dahi sığınırsa geri verilecek, müslümanlardan Kureyş e sığınan olursa geri verilmeyecek. Hudeybiye Anlaşmasında yer alan bu madde yüzünden bazı sahabeler Medine ye Peygamber Efendimiz in (sav) yanına gelemeyince; Mekke ile Şam arasındaki ticaret yolu üzerinde kamp kurdular. Sayıları artınca Müşriklerin kervanlarına zarar vermeye başladılar. Sayıları 300 ü bulan bu gurubun başını çeken iki sahabe kimdir? A) Ebu Cendel ile Ebu Basir B) Ebu Yasir ile Ebu Basir C) Ebu Cendel ile Ebu Vakkas D) Üsame bin Zeyd ile Ebu Basir Tebük seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (sav) ve ashabının, kendisiyle (hakkında ayet indirilinceye kadar) 50 gün boyunca konuşmadığı sahabeler kimlerdir? A) Kab bin Malik Ukbe bin Zeyd Hilal bin Ümeyye B) Kab bin Malik Mürare bin Rebi Hilal bin Ümeyye C) Kab bin Malik Mürare bin Rebi Talha bin Ubeydullah D) Kab bin Malik Üsame Bin Zeyd Hilal bin Ümeyye 1-Lat adlı puta tapmaya devam etmeleri 2-Namaz kılmaktan sorumlu tutulmamaları 3-Kendilerinden zekat alınmaması Peygamber Efendimiz in (sav) huzuruna gelen Sakif heyeti, yukarıdaki şartlardan hangisi veya hangilerini Peygamber Efendimiz e (sav) sunmuşlardı? A) Yalnız-1 B) Yalnız 3 C) 1-2 D) 2-3 A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 9

10 49. Müseylemetü l Kezzab, yalancı peygamberdir. Doğru - Yanlış 51. Peygamber Efendimiz (sav), 20 yaşlarında iken Abdullah bin Cüda adlı şahsın evinde vicdan sahibi bazı Mekkelilerle bir araya gelip Hilfu l Fudul adında bir teşkilat kurdular. Hz.Ali, Peygamber Efendimiz in (sav) kızı Hz. Fatıma ile evlenmiştir. Mirac ın hediyelerinden biri de Ümmetinden Allah a şirk koşanların da cennete gireceği müjdesidir. Yukarıda verilen bilgilerinden doğru olanlar için D, yanlış olanlara için Y harfleri kullanılırsa, doğru cevap aşağıdakilerden hangisi olur? A) D D Y B) Y Y D C) D Y D D) Y D D Aşağıdakilerden hangisi bu teşkilatın amaçlarından biri değildir? A) Mekke ye gelen yabancılar dahil olmak üzere zulme ve haksızlığa uğramış olanların korunması B) Zulme uğramış Kureyşlilerin haklarının zalimlerden alınması C) Mekke de zulme izin verilmemesi D) Zenginlerden mal alıp fakirlere vererek onların sevindirilmesi 50. Hendek savaşı hazırlığı için yapılan hendek kazımı esnasında sert bir kayaya rastlanılıyor. Resulullah(sav) bu kayayı üç balyoz darbesi ile parçalıyor ve her balyozu indirişinde bir fetih müjdeliyor. Fethi müjdelenen bu üç yer aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Şam-İran-Habeşistan B) Şam-Yemen-İskenderiye C) Şam-İran-Yemen D) Yemen-İran-İskenderiye 52. Peygamber Efendimiz (sav) diğer Peygamberler gibi günahsızdır. Çocukluğunda ve gençliğinde bile, Yüce Allah Peygamber Efendimiz i (sav) bütün kötülük ve günahlardan korumuştur. Aşağıda verilen olaylardan hangisi bununla ilgili değildir? A) Cahili bir düğünü seyretmek istediğinde bulunduğu yerde uyuyakalması B) Elbisesine taş koyup, elbisesinin eteğini kaldırdığı zaman bayılması C) Panayırlara gittiğinde önüne hep bir engel çıkması D) Bir bayram gününde O nu büyük bir putun yanına götürdüklerinde bayılması A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 10

11 İnsanlar, Peygamber Efendimiz in (sav) dedesine, Torununa niye Muhammed ismini koydun? diye sorduklarında; Abdulmuttalib onlara hangi cevabı vermiştir? A) Peygamber olması için B) Allah ın ve insanların O nu övmesi için C) İnsanların en akıllısı olması için D) Allah ın O nu diğer insanlardan üstün tutması için Peygamber Efendimiz in(sav), Hz Hatice ile evliliğinden 6 çocuğu olmuştur. Peygamber Efendimiz e (sav), Mekke nin adetlerine göre büyük çocuğunun ismi söylenerek Ebu l diye hitap edilmiştir. 56. Hendek Savaşı nda yeni Müslüman olduğu için Yahudi ve Müşrikler onun Müslüman olduğunu bilmemekteydi. Peygamber Efendimiz (sav) onu düşmanların arasını bozmak ve onları birbirine düşürmek için göndermiş, O da Beni Kureyza Yahudileri ile müşriklerin arasını bozmuştu. Sözü edilen bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Nuaym bin Mesud B) Bazan C) Haris bin Umeyr D) Abdullah bin Sad 55. Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) boş bırakılan yere gelmesi gereken ilk çocuğunun ismidir? A) İbrahim B) Abdullah C) Fatıma D) Kasım Peygamber Efendimiz e (sav) peygamberlik gelmeden önce Yüce Allah O nu peygamberlik görevine hazırlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi onu peygamberlik görevine hazırlaması için yaşadığı durumlardan biri değildir? A) Yalnız olduğu zamanlarda parlak ışıkları görmesi ve çeşitli sesleri işitmesi B) Gördüğü rüyaların olduğu gibi gerçekleşmesi C) Kendisine yalnızlığın sevdirilmesi D) Şiir ve edebiyata olan ilgisinin artması 57. Peygamber Efendimiz (sav) küçük yaştaki Hz Ali ye Müslüman olmayı teklif etmiş, Hz.Ali ise babasına danışmadan bir şey yapamayacağını söyleyerek o gece düşünmüştür. Ancak sabahleyin Peygamber Efendimiz (sav) e gelerek daveti kabul ettiğini belirtmiştir. Hz. Ali nin Peygamber Efendimiz e (sav) iman etmek için geldiğinde kullandığı ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Ben babama danıştım ve Müslüman olma davetini kabul ettim. B) Allah beni yarattığında babama sormadı ki, ben de babama sorayım. C) Düşünüp sizi kırmadım ve Müslüman olmayı kabul ettim. D) İlk çocuk Müslüman olarak davetinizi kabul ettim. A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 11

12 Küçük Salih her zamanki gibi arkadaşlarıyla birlikte gittiği camideki hocasından, Peygamber Efendimiz in(sav) hayatını dinlemenin mutluluğuyla evine gelmişti. O gece Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını düşünerek uykuya daldı. Rüyasında kendisini İslam ordusunun bir askeri olarak gören Salih, atıyla kalabalığın arasından ilerleyerek Peygamberimiz e (sav) ulaşmaya çalışıyordu. Allah ım, bu ne muhteşem bir ordu! diye geçirdi içinden. Dikkatli bakınca askerlerin bir kısmının, sanki uzun süredir görmedikleri bir yere gidecek olmanın heyecanını yaşadıklarını fark etti. Kısa süre sonra koca ordu şehre girdi. Küçük çaplı çatışmalar yaşansa da, şehir kolaylıkla alınmış ve ardından bütün ahali bir meydanda toplanmıştı. Salih heyecanla olacakları bekliyordu. Acaba Peygamber (sav) bu insanlara ne yapacaktı? Kısa bir konuşmadan sonra Peygamber in (sav), Gidin hepiniz serbestsiniz! dediğini duyunca kulaklarına inanamadı. Nasıl olurdu? Yıllarca İslam a savaş açan ve Müslümanlara eziyet eden bu insanları hiç azarlamadan affetmesine şaşırmıştı. O sırada küçük Salih, Peygamber in(sav) kendisine doğru baktığını fark etti. Sanki içinden geçenleri anlamıştı. Yüzünde bir tebessüm vardı ve elleriyle başını okşuyordu. Küçük Salih de Peygamberimiz in(sav) ellerini öpüp koklayarak hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı ki annesinin sesiyle uykusundan uyandı Yukarıdaki okuma parçasında aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir? A) Merhamet B) Sevgi C) Özlem D) Cömertlik Küçük Salih in, rüyasında İslam ordusuna eşlik ettiği bu olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Mekke nin Fethi B) Hayber in Fethi C) Bedir Zaferi D) Taif Seferi Küçük Salih hakkında aşağıdakilerden hangisinin kesin olarak doğru olduğu söylenemez? A) Peygamber Efendimiz i (sav) çok sevmektedir. B) Camiye sadece namaz için değil, ilim öğrenmek için de gitmektedir. C) Suç işleyen herkesin cezalandırılması gerektiğini düşünmektedir. D) Gördüğü rüyada, siyer dersinde dinlediklerinin etkisi vardır. SORULARINIZ BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ 58,59 ve 60. soruları yukarıda verilen okuma parçasına göre cevaplayınız. CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!!! A Kitapçığı 3.KATEGORİ(ÇOCUKLAR) A Kitapçığı Sayfa 12

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki,

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, 1. Siyer i Nebi ne demektir? Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, adalet ve davranislarini inceleyen ilimdir. 2. Peygamberimiz

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014 1. Peygamber Sevdalılarının kutlu doğum münasebetiyle düzenlemiş olduğu, 2014 yılı kutlu doğum siyer sınavının, on beş yaş altı kategorisi için belirlenen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir?

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir? DİTİB KADIN KOLLARI 2011 SİYER YARIŞMASI SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri değildir? a) Mekke b) Taif c) San a d) Medine 2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU 1 SİYER SORULARI - 3.Kategori - HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Yetişkinler Kategorisi- Hz Muhammed in Hayatı- Martin LİNGS 1 SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ HZ. MUHAMMED(sav) İN HAYATI MARTİN LİNGS 1-Abdu l-muttalib e rüyasında

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

ORTAOKUL DERS KİTABI

ORTAOKUL DERS KİTABI ORTAOKUL 5 DERS KİTABI Hatice ARICI Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Editör

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

Hz. Muhammed in Hayatı

Hz. Muhammed in Hayatı ORTAÖĞRETİM Hz. Muhammed in Hayatı Öğretim Materyali 10 YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... :

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 Kaza Umresi nden sonra hem Rasulullah, hem de müslümanlar, Medine ye ferahlamış olarak dönmüşlerdi. Bundan sonra güzel günler görülmeye

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER HUDEYBİYE ANLAŞMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER HUDEYBİYE ANLAŞMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER HUDEYBİYE ANLAŞMASI Mekke nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir

Detaylı

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI

2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 1- Mekkelilerin Peygamberimize mallarını emanet etmeleri O nun hangi ahlaki davranışına örnektir? Güvenilirliği 1 / 71 2- Hz. Peygamber in "Vallahi hırsızlık

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SANCAKTEPE İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI (HALKA YÖNELİK) SORU KİTAPÇIĞI ADI/SOYADI : TELEFONU : SALON NO : Açıklama 1. u kitapçýkta Din Kültürü

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI umre 2014 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat-Turhal'da ki şubeleri ve Türkiye genelindeki anlaşmalı acentaları ile hizmet vermektedir.

Detaylı

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ORTAÖĞRETİM HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:5972

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 26 KSIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. 3. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kimseden aşağıdaki davranışlardan

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa

5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR. 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 1. Kıssa nedir? 5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN DA KISSALAR 1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa 2. Kıssa nedir? a) Mucizedir b) Efsanedir c)

Detaylı

Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 420-425 KİTAP TANITIMI BÜLBÜLÜN KIRK ŞARKISI 2

Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 420-425 KİTAP TANITIMI BÜLBÜLÜN KIRK ŞARKISI 2 KİTAP TANITIMI BÜLBÜLÜN KIRK ŞARKISI 2 Muhammed Felat AKTAN 1 Klasik edebiyat ile ilgili çalışmalarıyla ön plana çıkan İskender Pala, son çıkan kitabında İslam Peygamberinin hayatını, bir bülbülün ağzından

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

SİYER KİTABIM 2015 HAZİRAN ISBN: 978-605-389-192-5

SİYER KİTABIM 2015 HAZİRAN ISBN: 978-605-389-192-5 SİYER KİTABIM SİYER KİTABIM 2015 HAZİRAN ISBN: 978-605-389-192-5 Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Konular: *İdari Yapı *Mali Yapı *Askeri Yapı *Adli Yapı *Medeniyet ve Kültür Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015)

HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015) HADİS DERSİ SORULARI (17 MAYIS 2015) 1. Müsnedler gibi sahabe adına veya musannifin hocalarının adına yahut ravilerin Ģehirlerine, kabilelerine göre alfabetik olarak düzenlenen hadis kitabı türüne ne ad

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV)

HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) SOYU Peygamberimizin Soyu: Hz. İbrahim, Hz. İsmail Adnan (21. batın)... Fihr, Gaalib, Luey, Kâ b, Mürre, Kilâb, Kusay,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 KUZEY Mekke nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir GÜNEY Hz. İbrahim

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

İslamiyette Hac. Nazmi al-jubeh. Çini pano Kâbe tasvirli. Osmanlı, 1676 İslam Sanatı Müzesi Kahire, Mısır

İslamiyette Hac. Nazmi al-jubeh. Çini pano Kâbe tasvirli. Osmanlı, 1676 İslam Sanatı Müzesi Kahire, Mısır 195 İslamiyette Hac Nazmi al-jubeh Çini pano Kâbe tasvirli. Osmanlı, 1676 İslam Sanatı Müzesi Kahire, Mısır 196 Akdeniz de İslam Sanatını Keşfedin İslamiyette Hac Kâbe anahtarı Memluk, 1363 İslam Sanatı

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

ÇİÇEK TURİZM 2012 UMRE REHBERİ Çiçek Turizm güvencesiyle, tecrübeli görevliler refakatinde, kutsal topraklara, huzura yolculuk. Aşkla yanan kalpleri yumuşatacak, unutulmaz bir hatıraya doğru. 27 YILLIK

Detaylı

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

1- Allahü Teâlâ, bütün peygamberlerine isimleri ile hitab ettiği hâlde, Muhammed aleyhisselâma ne şekilde hitâb etmiştir? Habîbim

1- Allahü Teâlâ, bütün peygamberlerine isimleri ile hitab ettiği hâlde, Muhammed aleyhisselâma ne şekilde hitâb etmiştir? Habîbim KÂİNATIN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM (RAMAZAN AYVALLI) 1.BÖLÜM ( 21 soru) 1- Allahü Teâlâ, bütün peygamberlerine isimleri ile hitab ettiği hâlde, Muhammed aleyhisselâma ne şekilde hitâb etmiştir? Habîbim

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12.

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. 1 ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. Gecesi İlk Vahiy: (610) yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SNCKTEPE İMM HTİP LİSELERİ MEZUNLRI VE MENSUPLRI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTP OKUM YRIŞMSI (HLK YÖNELİK) SORU KİTPÇIĞI DI/SOYDI : TELEFONU : SLON NO : çıklama 1. Bu kitapçýkta Din Kültürü ve hlak Bilgisi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI T.C DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KAZAN İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MBGS MESLEKİ BİLGİLERİ GELİŞTİRME SINAVI ADI:...SOYADI İLMİHAL 2. CİLT (T.D.V.YAYINLARI) Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (D.İ.B.Yayınları)

Detaylı

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal

FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal FIKIH KÖŞESİ YAZILARI Zekât ve Fitre Müslümanlar zekât ve fitrelerini şahıslardan ziyade kuruluşa verebilir mi? Zekât ve Fitre ibadetleri, sosyal dayanışma ve İslamî değerlerin mali olarak desteklenmesi

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

İLİM HALKALARI PROJESİ

İLİM HALKALARI PROJESİ Takdim İşgal devleti İsrail in 2004 yılında, Gazze ve Batı Şeria sınırları ile 1948 topraklarını ayırmak için bir duvar inşa etmiştir. Bu duvarların inşa edilme sebebi İsrail in işgal topraklarında yapacak

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI YASIN SAGLAM TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR.

BU SORULAR ROUEN DIN GOREVLISI YASIN SAGLAM TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR. . SIYER SORULARI 9- Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.), kaç yilinda 1- Hayatin bütününü ve nihaî anlamini bizlere ögreten, dünya dogmustur? ile ahiretin, akilla ruhun dengesini kurmamizi saglayan, bireye

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

Ordu ve Savaş Araçları (Hz. Muhammed Döneminde)

Ordu ve Savaş Araçları (Hz. Muhammed Döneminde) Hz. Muhammed Döneminde Ordu Orduya Katılım Komutan Tayin Etme ve Görev Emri Üniforma Bayrak ve Sancaklar Hilalli Sancak Ordu ve Savaş Araçları (Hz. Muhammed Döneminde) Silah Sağlama Kullanılan Silahlar

Detaylı