Manyetik rezonans artrografi (MRA) son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir tanısal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Manyetik rezonans artrografi (MRA) son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir tanısal"

Transkript

1 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:80-85 Eklem görüntülemesinde son basamak: manyetik rezonans artrografi Ülkü Kerimo lu 1, Üstün Ayd ngöz 2 1 Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara Manyetik rezonans artrografi (MRA) son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir tanısal görüntüleme yöntemi haline gelmiştir. Bu tetkikte eklem içi sıvı miktarı serum fizyolojik (SF; %0.9 NaCl) veya seyreltilmiş gadolinyum bileşiği enjeksiyonu ile arttırılarak eklem kapsülünde şişkinleşme sağlanmakta ve eklem içi yapılar daha iyi belirlenebilmektedir [1,2]. MRA sırasında verilen kontrast çözeltisi eklem içi yapılarındaki yırtıkların belirlenmesini, yırtıkların içini doldurarak ve/veya yırtıklardan eklem dışına sızarak kolaylaştırmaktadır [1]. MRA omuzda labroligamentöz anormalliklerin ve rotator manşet tendonlarının zedelenmelerinin, dirsekte kollateral bağların parsiyel ve tam kat yırtıklarının, kalça ekleminde labral yırtıkların, dizde menisektomi sonrası rezidüel veya rekürren yırtığın, el bileğinde triangüler fibrokartilaj ve bağsal yapıların zedelenmelerinin, ayak bileğinde sıkışma (impingement) sendromunun tanısının konmasında ve eklem içi serbest cisimlerin belirlenmesinde etkin bir radyolojik tetkiktir (Tablo 1) [2]. MRA direkt veya indirekt yolla yapılabilir. Direkt MRA tetkikinde kontrast çözeltisi eklem içine iğne ile enjekte edilirken, indirekt MRA da intravenöz (IV) yolla kontrast verildikten sonra ekleme dakika egzersiz uygulanması söz konusudur. İndirekt MRA da direkt MRA da gerekli olabilen floroskopiye veya eklem içine yönelik invaziv işleme gereksinim duyulmaz. İndirekt MRA da venöz yoldan enjekte edilen kontrastın sinovyumun bazal membranı olmayan damarlarına sızması ve sinovyumun böylece kontrastlanması söz konusudur. Bu sızma plazma ile eklem içi sıvısı arasındaki basınç farklılığına bağlı gelişir; dolayısıyla viskozitesi yüksek olan eklem içi sıvılarına kontrast difüzyonu azalacaktır [3]. İndirekt MRA nın önemli bir dezavantajı eklem kapsülünü şişkinleştirememesidir [3]. Yük- Tablo 1. Manyetik rezonans artrografi endikasyonları Omuz ve kalça ekleminde labrum patolojisinin saptanması Omuz ekleminde rotator manşetin tam kat ve parsiyel yırtıklarının ayırt edilmesi Dirsek ekleminde yan bağların parsiyel ve tam kat yırtıkların ayrımı, sinovyal plika varlığının araştırılması El bileğinde triangüler fibrokartilaj, skafolunat ve lunotriküetral bağların sağlam olup olmadığının araştırılması Diz ekleminde stabil olmayan osteokondral fragmanın ve özellikle ameliyat sonrası yineleyen menisküs yırtıklarının gösterilmesi Ayak bileğinde lateral instabilitesi olanlarda bağ (anterior talofibular, kalkaneofibular bağlar) yırtıklarının araştırılması ve ayak bileğindeki sıkışma sendromlarında eklem kapsülünün incelenmesi Tüm eklemlerde eklem içi serbest cisimlerin gösterilmesi 80 H ACETTEPE T IP D ERG S

2 Eklem görüntülemesinde son basamak: manyetik rezonans artrografi sek hacimli eklemlerde sinovyumun maksimum düzeyde kontrastlanması daha geç ve heterojen olacağı için indirekt MRA nın yararlılığı tartışmalıdır; el, el bileği ve ayak gibi şişmesi daha kısıtlı olan eklemlerde yararlı olabilir [3-5]. İndirekt MRA da IV verilen kontrast madde eklem içinde veya çevresindeki birçok yapı tarafından tutulmaktadır; direkt MRA da ise, aynı zamanda IV kontrast madde verilmediği sürece, yalnızca eklem içinde kontrast tutulumu olmaktadır. Başka bir deyişle, direkt MRA da kontrast madde perkütan yolla verildiğinden IV verilen kontrast ilacın yol açabileceği yanıltıcı kontrast tutulumları engellenmiş olur. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) de T1-ağırlıklı görüntülerde sıvı içeriği genel olarak hipointens izlenir. IV verilen gadolinyum bileşiği ise yine T1-ağırlıklı görüntülerde parlaklaşmaya yol açmakta, başka bir deyişle, hiperintens olarak izlenmektedir. Direkt MRA sırasında elde edilen T1-ağırlıklı görüntülerde SF herhangi bir sıvı gibi hipointens izlenecektir. Gadolinyum bileşiğinin de eklendiği SF çözeltisi ise bulunduğu kesimlerde T1-ağırlıklı görüntülerde parlaklaşmaya yol açacaktır. Bu durumda yalnızca SF ile yapılan (gadolinyum bileşiğinin bulunmadığı) direkt MRA nın önemli bir dezavantajı ortaya çıkmaktadır: yalnızca %0.9 NaCl çözeltisi verilerek yapılan direkt MRA da eklem komşuluklarında yer alan ve SF ile benzer MR intensite özelliklerine sahip içeriği bulunan yapılarla ilgili patolojik durumlarda bu durumun nedeni açıklığa kavuşamamaktadır. Mesela yalnızca SF verilerek yapılan omuz MRA sında bursite bağlı subakromiyal-subdeltoid bursadaki sıvı artışı ile yırtığa bağlı olarak SF nin glenohümeral eklemden sızışının benzer görünümlere sahip olması supraspinatus tendonundaki parsiyel ile tam kat yırtık ayrımını zorlaştırmaktadır [2]. Direkt MRA sırasında çözeltinin içine gadolinyum bileşiğinin de eklenmesi durumunda ise perkütan verilen çözelti eklem içine ve eklem çevresine zedelenme paternine uygun olarak dağıldığından ve T1-ağırlıklı görüntülerde SF birçok inflamatuvar durumdaki sıvı kolleksiyonlarına benzer olarak hipointens izlendiği halde gadolinyum içeren çözelti hiperintens izlendiğinden, direkt MRA nın T1-ağırlıklı görüntülerinde parlaklaşan her bölge eklem aralığının içini veya onunla ilişkili bir kompartımanı temsil edecektir. Bu nedenle, genel olarak direkt MRA nın gadolinyum bileşiği de içeren SF çözeltisi kullanılarak yapılması tercih edilmektedir. MRA istenmeden önce göz önünde bulundurulması gereken durumlar vardır. Artrografi ile invaziv olmayan MR tetkiki invaziv hale gelmekte, eklem içine iğne yerleştirilmesinin getirdiği riskler söz konusu olmaktadır. Ayrıca, genellikle floroskopi altında enjeksiyon yapıldığı için bu tetkik hastayı iyonizan radyasyona maruz bırakmaktadır [2]. Cilt 36 Say MRA sırasında genellikle floroskopi altında enjeksiyon yapılırken, omuz eklemi için ultrasonografi, el bileği için elegelen bazı işaretleyici noktalardan da yararlanılabilir [6,7]. Günümüzde en sık omuz ve kalça MRA sı yapılırken, diğer eklemlerin MRA endikasyonu daha nadir gündeme gelmektedir. D REKT MRA TEKN Direkt MRA da ilk aşamada iğne aracılığıyla perkütan yolla eklem aralığına ulaşılır. Bu işlem genellikle floroskopi altında yapılır ve eklem aralığına ulaşıldığının iyotlu bir kontrast çözeltisi verilerek teyit edilmesi gerekir. Bu teyitten sonra MRA tetkiki sırasında görüntülenecek gadolinyum bileşiğini de içeren SF çözeltisi eklem aralığına verilir (Resim 1). Tetkikin ikinci aşamasında ise hasta MR cihazına alınır ve MRA görüntüleri elde edilir. Gadopentetat dimeglumin veya gadolinyumun (Gd) diğer çözeltilerinin 0.8 ml si 100 ml SF içine konduktan sonra bu karışımın 10 ml si 5 ml iyotlu kontrast ve 5 ml lidokain ile karıştırılmalıdır. Böylece gadolinyumun seyrelme oranı 1:250 değerini bulmaktadır. Eklem içine enjekte edilecek çözelti miktarı ekleme göre değişmektedir. Diz eklemi için ml, omuz eklemi için ml, kalça eklemi için 8-10 ml ve ayak bileği için 4-6 ml yeterli olmaktadır [1]. Floroskopi veya ultrasonografi eşliğinde yapılan işlemi takiben gadolinyumun seyrelmesini minimale indirmek ve kapsül şişkinliğini kaybetmemek için MRA tetkikine enjeksiyondan sonra 30 dakika içinde başla- Resim 1. Kalça ekleminin MRA sı için kontrast madde enjeksiyonu sırasında floroskopi altında iğnenin pozisyonu ve eklem içinde kontrast çözeltisinin dağılımı görülüyor. 81

3 Kerimo lu ve Ayd ngöz mak gerekmektedir. Mümkün olduğu kadar küçük görüntüleme alanı ile çalışmak eklem içi yapıların daha net izlenebilmesi açısından değerlidir [1,2]. MRA tetkiki için yağ baskılamalı MR sekanslarından yararlanılır, çünkü eklem içi sıvının çevre yapılarla kontrastı en iyi bu şekilde sağlanabilmektedir [1]. MRA tetkiki sırasında kontrast çözeltisinin eklem dışına enjeksiyonu veya kapsülden dışarıya sızması gibi tanısal zorluğa neden olan durumlarla karşılaşılabilir. Omuz ekleminde eklem dışı kontrast çözeltisi fasiyalardan subakromiyal-subdeltoid alana sızabilir ve tam kat rotator manşet yırtığında beklenen eklem içi sıvının bursayı doldurması gibi görüntü verebilir [2]. Eğer enjeksiyon çözeltisi içinde hava kalmışsa eklem içinde serbest cisim izlenimi verebilir, ancak hava eklemin yere yakın olmayan kesiminde bulunurken, serbest cisim yerçekimi etkisiyle yere yakın bölümde yer alacaktır [2]. Hazırlanan kontrast çözeltisinde gadolinyumun uygun oranda seyreltilmemesi durumunda da MRA tetkikinde kontrasttan istenen sinyal alınamaz ve eklem içi çok koyu olarak görünür (Resim 2). OMUZ MANYET K REZONANS ARTROGRAF S Omuz eklemine enjeksiyon eklemin önünden veya arkasından yapılabilir. Eklemin önünden işlem yapılacaksa hasta sırt üstü yatırılır. Daha önceleri önden yaklaşımda iğne glenohümeral eklemin orta ve alt 1/3 kesim birleşim yerinden yapılmaktaydı [8]. Yeni bir yaklaşım olan rotator intervalden yapılan enjeksiyonda iğne ucu humerus başı mediali ve üst köşeye hedeflenir Resim 2. Uygun konsantrasyonda hazırlanmayan (yeterince seyreltilmemiş Gd içeren) kontrast çözeltisinin MRA da beklenenin aksine eklem içinde siyah sinyal oluşturduğu izleniyor. 82 [2,9]. Böylece inferior labroligamentöz komplekse verilecek hasar olasılığı en aza indirilmiş olur. Biseps tendonunun işlem alanından uzaklaşması için hasta sırt üstü yattıktan sonra kola dış rotasyon pozisyonu verilir. Hastanın bu pozisyonu koruması için kolunun üstüne ağırlık da konabilir. Anterior instabilitesi olanlarda ise eklemin arkasından yapılacak enjeksiyon daha çok tercih edilir [1]. Omuz artrografisi rotator manşet veya glenoid labrum patolojilerinde yardımcıdır. Eklem içine kontrast enjeksiyonuyla rotator manşetin alt yüzü verilen kontrast tarafından sınırlanmış olur, parsiyel manşet yırtıkları kontrastla dolarak daha belirgin hale gelir, tam kat yırtıklarda kontrast glenohümeral eklemden subakromiyal-subdeltoid bursaya sızarak tam kat yırtık tanısını kesinleştirir. Konvansiyonel MRG tam kat yırtıklarda %92-96 duyarlılığa ve %99 özgüllüğe sahipken, MRA için özgüllük ve duyarlılık %100 dür [1]. MRA artiküler yüzdeki parsiyel supraspinatus tendonu yırtıklarının ve labrum yırtıklarının saptanmasında konvansiyonel MR tetkikinden daha duyarlıdır, ancak rotator manşet yırtıklarının bursal tarafta parsiyel olanları artrografi ile saptanamaz, çünkü verilen kontrast orayı dolduramaz [10,11]. Bu yüzden, omuz MRA tetkikinde mutlaka T2- ağırlıklı yağ baskılamalı koronal düzlem görüntüleri alınmalıdır. T2-ağırlıklı yağ baskılamalı sekans yırtıkların saptanması dışında tendondaki retraksiyonu da göstererek cerrahi başarıyı öngörmede yardımcıdır [1]. MRA ile labrumda olabilecek varyasyonlar patolojilerden rahatlıkla ayırt edilebilir [2]. Konvansiyonel MR tetkiki labral patolojilerin tespitinde %44-95 duyarlı iken, %67-86 özgüldür; MRA ile bu değerler %90 ile %95 düzeylerine yükselir [1]. Labrum bir saat kadranına benzetilir ve süperior kesimi saat 12 hizasına yerleştirilir; böylece sağ labrumun inferior kesimi saat 6 yı, anterior kesimi saat 3 ü, posterioru ise saat 9 u temsil eder [3]. Sublabral sulkus anatomik bir varyasyon olup yırtık gibi görünüm verebilir, çünkü labrum ile eklem kıkırdağı arasında yer alır ve kontrast çözeltisiyle dolar [2]. Sublabral sulkusun en çok süperior labrum komşuluğunda saat 11 ile 1 hizasında biseps tendonu ve anterosüperior labrum birleşim yerinde olduğunu bilmek tanı doğruluğunu arttırmaktadır [1,2,11]. Diğer bir varyasyon olan sublabral foramen veya delik saat 1-3 hizasındadır ve biseps-labral kompleksin anteriorunda yer alır [11]. Buford kompleksi ise daha az sıklıkla karşılaşılan bir varyasyondur ve labrumun anterosüperior kesiminin olmaması ve kalınlaşmış bir orta glenohümeral bağ varlığı ile karakterizedir (Resim 3) [1]. Süperior labral yırtıklar sıktır; bunlar klinik olarak önemli patolojilerdir ve sublabral sulkustan ayırt edilmeleri gerekmektedir [2]. Kontrast çözeltisi biseps tendonu- H ACETTEPE T IP D ERG S

4 Eklem görüntülemesinde son basamak: manyetik rezonans artrografi A B Resim 3. Transvers T1-ağırlıklı yağ baskılı MRA görüntülerinde artroskopik olarak da tanı alan gelişmemiş anterosüperior labrum (A) ve normalden daha kalın olan orta glenohümeral bağ (B, ok) görülüyor. nun anterior süperior labrum ile birleşim yerinde sublabral alanda posteriora ve anteriora doğru uzanıyorsa buna SLAP (süperior labrum, önden arkaya) lezyonu denir; en çok beyzbol ve tenis oyuncuları ile yüzücülerde, yani baş üstü tekrarlayan hareketleri yapan sporcularda görülür [2]. Süperior labral yırtıklar biseps tendonu içine uzanabilir ve tendinopatiye, parsiyel veya tam kat tendon yırtığına neden olabilir. MRA ile bisepsteki tendinopati ve tendon yırtığı ayırt edilebilir, çünkü yırtıkta kontrast çözeltisi tendon lifleri içine ilerler [2]. MRA ile anterior-inferior labrum yırtıkları olan Bankart ve varyasyonları olan Perthes ve ALPSA (anterior labrum periosteal sleeve avulsion), GLAD (glenolabral eklem bozulması) ve HAGL (glenohümeral ligamentin hümeral avülsiyonu) lezyonlarının ayırt edilmesi mümkündür [2]. Bankart lezyonu omuz dislokasyonlarında veya fazla abdüksiyon-eksternal rotasyon hareketiyle anterior-inferior labrumla inferior glenohümeral ligament bağlantı yerinde oluşan yırtıktır ve anteriorinferior instabilite ile ilişkilidir (Resim 4) [1]. MRA ile anterior-inferior labrum patolojilerinde %90 oranında doğruluk payı elde edilebilirken, ABER (abdüksiyon ve eksternal rotasyon) pozisyonu ile bu değerler arttırılabilir [1]. Bu pozisyon dirsek fleksiyona getirilerek ve baş üstüne konarak elde edilir ve kesitler humerusun uzun eksenine paralel ayarlanır. Böylece inferior glenohümeral ligamentin anterior kesimi gerilerek labrum üzerine de gerilim uygulanmış olur. Bu tür yırtıklar kol nötral pozisyonda iken gözden kaçabilir [1]. KALÇA MANYET K REZONANS ARTROGRAF S MRA kalçada asetabular labrum, eklem içi serbest cisim ve kıkırdak lezyonlarının değerlendirilmesinde yardımcıdır. Labral yırtıklar kalça ağrısına neden olur ve osteoartrit, osteonekroz, stres kırıkları, sinovit ve bursit Resim 4. Transvers T1-ağırlıklı yağ baskılı MRA görüntüsü anterior inferior labrumun glenoidden kopuk olduğunu gösteriyor. gibi klinik tablo oluşturabilir [12]. Labral patolojiler hariç diğer hastalıklarda direkt grafi, bilgisayarlı tomografi ve MR tetkiki tanıda yardımcıdır. Konvansiyonel MR tetkikinin labral patolojilerin saptanmasındaki duyarlılığı %30, doğruluk payı %36 iken, bu değerler MRA ile %90 ile %91 e yükselmektedir [13]. Kalça ekleminde enjeksiyondan önce femoral damarlar palpe edilerek belirlenmelidir. Enjeksiyon için femurun baş ile boyun birleşim yerinde herhangi bir yer hedeflenir. Verilen kontrast çözeltisi labrumu sınırlandıracaktır ve omuzda olduğu gibi, hiyalin kıkırdak ile labrum arasına girerse yırtık tanısı rahatlıkla konabilir (Resim 5 ve 6). Asetabular labrum ile glenoid labrum aynı histolojik özelliklere sahiptir, ancak glenoid labrum glenoid fossayı çepeçevre sararken, asetabular labrum inferior kesimde sonlanır ve transvers asetabular bağ ile birleşir [2]. Sublabral sulkus kalça ekleminde de görülebilir ve genellikle transvers bağın labrum ile bir- Cilt 36 Say

5 Kerimo lu ve Ayd ngöz D ER EKLEMLER Diz Resim 5. Koronal T1-ağırlıklı yağ baskılı MRA görüntüsünde normal anterior süperior labrum görülüyor. Diz ekleminde MRA nın kullanımı daha nadirdir. Floroskopiye gerek kalmadan 40 ml kontrast çözeltisi medial veya lateral patellofemoral eklemden palpasyon yardımıyla verilebilir [2]. Menisektomi geçirenlerde yırtığın tekrarlaması hususunda tanı doğruluğu %88 civarındadır (konvansiyonel MRG ile doğruluk payı %66). Bu değerler menisküsün %25 ten fazlası rezeke edildiğinde geçerlidir, ancak rezeke edilen kesim %25 ten az ise MRA ile konvansiyonel MRG arasında tanı doğruluğu açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır [14,15]. Menisektomi sonrası yırtıkta gadolinyum içeren kontrast çözeltisi meniskal yapı içine sızarak bulgu verir [1,2]. Ayrıca, osteokondral lezyonların değerlendirilmesinde, serbest cisimlerin saptanmasında ve sinovyal plikanın gösterilmesinde MRA yardımcıdır [1]. Dirsek Dirsek ekleminde floroskopi altında radyus başının lateralinden veya olekranon, humerus ve radyus başının posterolateralinden enjeksiyon yapılır. Ulnar ve radyal kollateral bağların parsiyel yırtıklarında ve sinovyal katlantıların saptanmasında yardımcıdır [1,2]. Ulnar kollateral bağın yüzey altı parsiyel yırtıklarında kontrast çözeltisi tüberkülün medialine uzanır ve T işareti oluşturur [1,2]. Tam kat yırtıklarda ise kontrast madde eklem dışına sızar [1]. El bileği Resim 6. Transvers T1-ağırlıklı yağ baskılı MRA görüntüsünde anterior süperior labrum ile asetabular kıkırdak arasında kontrast sızışı izleniyor (ok). leşim yerinde olur. Spor yaralanmalarına bağlı labral yırtıklar labrumun anterosüperiorunda olurken, asetabular displazisi olanlarda daha çok labrumun lateral kesiminde görülür [1,2]. Yırtıklara eşlik edebilecek perilabral kistler enjekte edilen kontrast solüsyonu ile dolabilir, çünkü kistler eklem içi sıvısının kapsülde oluşan defekt ile eklem dışına sızmasıyla oluşur [2]. Asetabular labral yırtık dejeneratif eklem hastalığının başlamasına neden olur, çünkü labrumun kıkırdaktan ayrılması ile kıkırdak korunmasız kalır, femur başı ve asetabulumun tekrarlayan çarpmaları ile kıkırdak lezyonları oluşur [2]. 84 MRA tetkiki el bileğinde bağların ve triangüler fibrokartilaj kompleksi (TFKK) nin değerlendirilmesinde yardımcıdır [2]. Konvansiyonel MRG ile TFKK nın sağlamlığı hakkında %52 duyarlılık ve %34 özgüllük değerleri elde edilirken, MRA ile bu değerler %90-96 ve % e ulaşmaktadır [1]. Floroskopi altında kontrast çözeltisi radyokarpal veya interkarpal alana enjekte edilebilir [16]. Radyokarpal kompartımana 4 ml kontrast çözeltisi enjeksiyonunu takiben bağlar ile TFKK sağlam ise kontrast çözeltisi radyus, ulna ile proksimal karpal kemikler arasında kalır [2]. Dejeneratif TFKK perforasyonları daha ince olan santral kesimde görülürken, travmatik yırtıklar radyal tarafta olma eğilimindedir [2]. Travmatik radyal taraf yırtıklarında kontrast çözeltisi distal radyoulnar ekleme de uzanır [2]. Ayak bileği Ayak bileğinde inversiyona bağlı hasarla lateral kollateral bağ zarar görür [17]. Çoğu kendi kendine iyileşebileceği gibi %10-20 hastada kronik lateral instabilite H ACETTEPE T IP D ERG S

6 Eklem görüntülemesinde son basamak: manyetik rezonans artrografi gelişir [18]. Konvansiyonel MR tetkiki anterior talofibular ligament (ATL) ile kalkaneofibular ligamentin (KFL) yırtıklarının gösterilmesinde %50 duyarlılığa sahipken, MRA ATL için %100, KFL için %90 duyarlılığa sahiptir [17,19]. İnversiyon travması sonrası daha zayıf olan ATL önce yırtılır ve yırtıkların yarısı talar insersiyo kesiminden olur; ikinci sıklıkta orta kesimden yırtılır. Tam kat yırtıklarda ligament görüntülenemez veya kontrast çözeltisi yırtıktan anteriora doğru ekstravaze olur [2]. KFL ise daha ağır travmalarda yırtılır ve artrografide kontrast ligamentin lateralini ve peroneal tendon kılıfını doldurur [2]. Posterior talofibular ligamentin (PTL) zarar görmesi çok nadirdir; yırtıldığında kontrast çözeltisi PTL arkasında yumuşak dokular içine sızar [2]. Ayak bileği sıkışma sendromlarında da MRA tanıda yardımcıdır [2]. Anterolateral, anteromedial ve posterior sıkışma sendromlarında kapsüler resesin değerlendirilmesi MRA ile kolaylaşır [2]. Sinovyal kitle veya sinovyal kalınlaşma eklem içinde sıvı artışı olduğunda daha iyi görünür [2]. OSTEOKONDRAL LEZYONLAR ve EKLEM Ç SERBEST C S MLER Osteokondral defektler en çok medial femoral kondil, talus kubbesi ve kapitellumda olur. En büyük sekel bu defektin kopması ve fragmantasyonudur. Konvansiyonel MR ile stabil olmayan fragmanların hangi donör alandan koptuğu, fragmanın çevresindeki sıvı ve kemik iliğindeki ödem ile saptanabilir, ancak eklem içi sıvı miktarı yeterli değilse MRA tanıda daha etkilidir [1]. Bir çalışmada konvansiyonel MRG nin fragmanın stabil olup olmadığının saptanmasında %69 duyarlılık ve %39 doğruluk payına sahip olduğu, ancak MRA ile bu değerlerin %85 ile %93 civarında olduğu gösterilmiştir [20]. Serbest cisimlerin saptanmasında bilgisayarlı tomografi artrografinin çok etkili olduğu bilinmektedir, ancak bilgisayarlı tomografinin bir dezavantajı fragmanın donör alanının ve bağ durumunun değerlendirilmesinin zor olmasıdır [2]. MRA nın kemiksi ve kıkırdaksı serbest cisimlerin saptanmasında doğruluk payı %92 olup, bu değer konvansiyonel MRG de %57-70 civarındadır [20]. Enjeksiyon içinde kalan hava habbecikleri serbest cisim gibi görünebilir, ancak hava habbecikleri eklem içinde yere yakın olmayan kısımda toplanırken, serbest cisimler yerçekimi etkisiyle yere yakın kısımda bulunur [2]. SONUÇ MRA son 10 yıl içinde hızlı gelişmeler göstererek ileri tıp uygulamalarında yaygın kabul görmüş bir yöntem haline gelmiştir. Ülkemizde de MRA uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle omuz ve kalça eklemlerindeki çeşitli patolojik durumların ortaya konmasında MRA tercih edilmesi gereken yöntemdir. Kaynaklar 1. Elentuck D, Palmer WE. Direct magnetic resonance arthrography. Eur Radiol 2004; 14: Steinbach LS, Palmer WE, Schweitzer. MR arthrography. Radiographics 2002; 22: Vahlensieck M, Sommer T, Textor J, et al. Indirect MR arthrography: technique and applications. Eur Radiol 1998; 8: Vahlensieck M, Peterfy CG, Wischer T, et al. Indirect MR arthrography: optimization and clinical applications. Radiology 1996; 200: Peh WC, Cassar-Pullicino VN. Magnetic resonance arthrography: current status. Clin Radiol 1999; 54: Beaulieu CF, Ladd AL. MR arthrography of the wrist: scanning room injection of the radiocarpal joint based on clinical landmarks. AJR 1998; 170: Valls R, Melloni P. Sonographic guidance of needle position for MR arthrography of the shoulder. AJR 1997; 169: Schneider R, Ghelman B, Kaye JJ. A simplified injection technique for shoulder arthrography. Radiology 1975; 114: Palmer WE. MR arthrography: is it worthwhile? Top Magn Reson Imaging 1996; 8: Magee T, Williams D, Mani N. Shoulder MR arthrography: which patient group benefits most? AJR 2004; 183: Mohana-Borges AVR, Chung CB, Resnick D. Superior labral anteroposterior tear: classification and diagnosis on MRI and MR arthrography. AJR 2003; 181: Palmer WE. MR arthrography of the hip. Semin Musculoskelet Radiol 1998; 2: Czerny C, Hofmann S, Neuhold A, et al. Lesions of the acetabular labrum: accuracy of MR imaging and MR arthrography in detection and staging. Radiology 1996; 200: Applegate GR, Flannigan BD, Tolin BS, Fox JM, Del Pizzo W. MR diagnosis of recurrent tears in the knee: value of intraarticular contrast material. AJR 1993; 161: Magee T, Shapiro M, Rodriguez J, Williams D. MR arthrography of postoperative knee: for which patients is it useful? Radiology 2003; 229: Brown RR, Fliszar E, Cotten A, Trudell D, Resnick D. Extrinsic and intrinsic ligaments of the wrist: normal and pathologic anatomy at MR arthrography with three-compartment enhancement. Radiographics 1998; 18: Helgason JW, Chandnani C. Magnetic resonance imaging arthrography of the ankle. Top Magn Reson Imaging 1998; 9: Peters JW, Trevino SG, Renstrom PA. Chronic lateral ankle instability. Foot Ankle 1991; 12: Chandnani VP, Harper MT, Ficke JR, et al. Chronic ankle instability: evaluation with MR arthrography, MR imaging, and stress radiography. Radiology 1994; 192: Kramer J, Stiglbauer R, Engel A, Prayer I, Imhof H. MR contrast artgrography in osteochondrosis dissecans. J Comput Assist Tomogr 1992; 16: Cilt 36 Say

Omuz Sorunlarında Görüntüleme

Omuz Sorunlarında Görüntüleme 3 Omuz Sorunlarında Görüntüleme Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Omuz sorunlarının tanısında radyoloji özelikle de Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) önemli yer tutmaktadır. Tedavi öncesi iyi bir görüntüleme

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı 9 Portaller Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Ekleme giriş açısı oldukça kritiktir. Bu özellikle ilk başlangıç portalimiz olan posterior portal için önemlidir. Bu nedenle anatomik noktalar doğru belirlenmelidir.

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3 Sorular SORU 1 Romatoid artrit ile psöryatik artritin birbirinde ayırt edilmesinde EN ÖNEMLİ radyografik özellik hangisidir? a. Uniform eklem aralığı daralmasının varlığı veya

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

Omuzun Artroskopik Anatomisi

Omuzun Artroskopik Anatomisi 3 Omuzun Artroskopik Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Omuz artroskopisinde her hastalıkta olduğu gibi tanının doğru konulması ve buna yönelik işlemlerin yapılması oldukça önemlidir. Patolojilerin normal

Detaylı

Süperiyor Labrum Anteriyor-Posteriyor Lezyonları ve Biseps Tendon Patolojileri

Süperiyor Labrum Anteriyor-Posteriyor Lezyonları ve Biseps Tendon Patolojileri 53 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Süperiyor Labrum Anteriyor-Posteriyor Lezyonları ve Biseps Tendon Patolojileri F. Bilge Ergen ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 53-63 Süperiyor Labrum

Detaylı

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ FAS (FAİ) Gençlerde-sporcularda Kalça ağrısı ve OA Femur

Detaylı

Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler

Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler 1 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Omuz MRG: Normal Anatomi ve Teknik Özellikler Remide Arkun 1, F. Bilge Ergen 2 ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 1-15 Normal Anatomi/Fonksiyon/Varyasyonlar

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı

Detaylı

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği)

OMUZ AĞRISI. Klaviküla (Köprücük Kemiği) OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI Çoğu kişinin omuz olarak tanımladığı organımız, sırtımızı kaşımaktan smaç vurmaya kadar birçok kol hareketini yapmamızı sağlayan, tendon ve kaslara bağlanan bir dizi eklemden oluşur.

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

Çağdaş Tıp Dergisi 2015;5(2): 116-122 DOI: 10.16899/ctd.59970 Original Article / Orijinal Araştırma

Çağdaş Tıp Dergisi 2015;5(2): 116-122 DOI: 10.16899/ctd.59970 Original Article / Orijinal Araştırma Original Article / Orijinal Araştırma Ayak bileği lateral kollateral ligaman patolojilerinin tanısında ve tedavinin yönlendirilmesinde konvansiyonel manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) yeri. The role

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı kullanılarak

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye 64 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Rotator İnterval TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 64-74 Ülkü Kerimoğlu ÖĞRENME HEDEFLERİ Anatomi Görüntüleme Rotator İntervalin Fonksiyonel ve Klinik Lezyonları Kaynaklar

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Omuz İnstabilitesi TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. F. Bilge Ergen

Omuz İnstabilitesi TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ. F. Bilge Ergen 44 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Omuz İnstabilitesi F. Bilge Ergen TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 44-52 ÖĞRENME HEDEFLERİ Klinik Sınıflama Anteriyor İnstabilite Labral Lezyonlar Kapsüler ve Ligamantöz

Detaylı

Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi

Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi 16 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Dirsek ve El Bileği Manyetik Rezonans Görüntüleme: Teknik Özellikler ve Normal Anatomi Can Çevikol ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 16-29 MRG İncelemelerinde

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı 1 Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Omuz eklemi vücudun hareket genişliği en fazla olan eklemidir. Günlük işlerimiz için örneğin saç tarama için 148 0 fleksiyon, yemek yeme için 52 0 fleksiyon yeterli

Detaylı

02 04 MART 2006 HİLTON CONVENTİON CENTER İSTANBUL

02 04 MART 2006 HİLTON CONVENTİON CENTER İSTANBUL IV. TÜRK OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ 02 04 MART 2006 HİLTON CONVENTİON CENTER İSTANBUL 1 İÇİNDEKİLER Önyazı 4 Düzenleme Kurulu. 5 Bilimsel Program.. 7 Konuşma Özetleri. 11 Sözel Bildiriler. 35 Poster

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık

Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Prof. Dr. Ridvan Ege Temel El Cerrahi Kuursu - IX 3-4 Nisan2013 Skafoid Kırık Perilunat Çıkık Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD El Cerrahi BD. Ankara Anlatım Planı Giriş Anatomi

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. Temel Omuz Artroskopisi Kursu GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı

TEMEL KAVRAMLAR. Temel Omuz Artroskopisi Kursu GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı Temel Omuz Artroskopisi Kursu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D. ANKARA 30 Kasım

Detaylı

07.01.2014. Radyolojide çözünürlük (rezolüsyon) kavramı. Kas-iskelet sisteminde BT ve/veya MRG Diğerinin yerine veya tamamlayıcı kullanım

07.01.2014. Radyolojide çözünürlük (rezolüsyon) kavramı. Kas-iskelet sisteminde BT ve/veya MRG Diğerinin yerine veya tamamlayıcı kullanım Radyolojide çözünürlük (rezolüsyon) kavramı Uzaysal çözünürlük Kontrast çözünürlüğü Temporal çözünürlük Kas-iskelet sisteminde BT ve/veya MRG Diğerinin yerine veya tamamlayıcı kullanım Dr Üstün Aydıngöz

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON Dr. MERT KESKINBORA Omuz dislokasyonları; Anterior 90-95% Posterior 2-5% Posterior instabilite tedavisi Anterior instabilite tedavisi (Labral Tamir)

Detaylı

DİRSEK GÖRÜNTÜLEME. Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

DİRSEK GÖRÜNTÜLEME. Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. DİRSEK GÖRÜNTÜLEME Yrd.Doç.Dr.Fatih Ozan Kahveci BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. Anatomi Normal grafiler AP ve Lateral grafide köşe taşları Lateral kondiler kırık Medial kondiler kırık Suprakondiler

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

Rotator Manșet Lezyonlarında Ultrasonografi Bulgularının Manyetik Rezonans Görüntüleme Sonuçları İle Karșılaștırılması

Rotator Manșet Lezyonlarında Ultrasonografi Bulgularının Manyetik Rezonans Görüntüleme Sonuçları İle Karșılaștırılması DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ MEDICAL SCIENCES Araștırma Makalesi/ Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2015, 68 (2) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000891 Rotator Manșet Lezyonlarında Ultrasonografi

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

Kronik Ayak Bileği Ağrısına Neden Olan Peroneus Quartus Kası: Olgu Sunumu PERONEUS QUARTUS MUSCLE CAUSING CHRONIC ANKLE PAIN: CASE REPORT

Kronik Ayak Bileği Ağrısına Neden Olan Peroneus Quartus Kası: Olgu Sunumu PERONEUS QUARTUS MUSCLE CAUSING CHRONIC ANKLE PAIN: CASE REPORT Olgu Sunumu Kronik Ayak Bileği Ağrısına Neden Olan Peroneus Quartus Kası: Olgu Sunumu PERONEUS QUARTUS MUSCLE CAUSING CHRONIC ANKLE PAIN: CASE REPORT Nuri KARABAY 1, Yusuf GÜRBÜZ 2, Tulgar TOROS 2 1Dokuz

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ Diz eklemi çepeçevre bağlarla desteklenen ve cildin altında kaslarla çevrili olmadığı için de travmaya son derece açık olan bir eklemdir. Diz ekleminde kayma, menteşe ve dönme

Detaylı

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle Doç. Dr. Onur POLAT Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle gelişirken, spor yaralanmalarında hem dış

Detaylı

viii Bu iki kitap ile meslektaşlarımın iskelet sistemi patolojilerinin radyolojik bulgularına ait tüm cevapları bulması dileği ile.

viii Bu iki kitap ile meslektaşlarımın iskelet sistemi patolojilerinin radyolojik bulgularına ait tüm cevapları bulması dileği ile. ÖNSÖZ Amirsys için Diagnostic Imaging: Kas İskelet Travma kitabını yazmak bana teklif edildiğinde her zaman hayalini kurduğum kitabı yaratma şansını elde etmiştim: Ortopedik travma ve spor yaralanmaları

Detaylı

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi.

27.09.2012. Travmatik olmayan Diz Ağrıları. AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012. Görüntüleme. Anatomi. Anatomi Görüntüleme AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 26.6.2012 Spesifik bursalar/bursitler Spesifik tendinit Osteoartrit Tedaviler Görüntüleme Fizik muayene ve hikayeye yardımcı X-ray

Detaylı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler. Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı BT ve MRG: Temel Fizik İlkeler Prof. Dr. Utku Şenol Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Elektromanyetik Spektrum E= hf 1nm 400-700nm 1m Kozmik ışınlar Gama ışınları X ışınları Ultraviole

Detaylı

ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ

ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ ROTATOR CUFF (DÖNDÜRÜCÜ MANŞET) YIRTIKLARI ve ARTROPATİSİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi & Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com M. Subskapularis Fossa subscapularis

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik: Diz Yaralanmaları Fraktürler Dislokasyonlar Tendon, Ligament ve Menisküs Yaralanmaları Aşırı Kullanıma Bağlı Yaralanmalar

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu KULLANILAN RENK VE

Detaylı

Dirseğin Patolojik Değişiklikleri

Dirseğin Patolojik Değişiklikleri 75 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ Dirseğin Patolojik Değişiklikleri TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 75-89 Berna Dirim Mete ÖĞRENME HEDEFLERİ Dirseğin Patolojik Değişiklikleri Sinovyal Patolojiler

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Omuz Anatomisi. Dr. Ulunay Kanatlı

Omuz Anatomisi. Dr. Ulunay Kanatlı 1 Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Omuz eklemi vücudun hareket genişliği en fazla olan eklemidir. Günlük işlerimiz için örneğin saç tarama için 148 0 fleksiyon, yemek yeme için 52 0 fleksiyon yeterli

Detaylı

Diz çevresindeki kistik lezyonlar s k karş laş lan bir klinik problemdir.

Diz çevresindeki kistik lezyonlar s k karş laş lan bir klinik problemdir. Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:246-251 KAS- SKELET RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Diz tendon ve ba lar ndan köken alan gangliyon kistleri: klinik ve MRG bulgular Turgut Y lmaz, erhan Genç, Mehmet

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Sporcularda Kalça ve Kasık Sorunları

Sporcularda Kalça ve Kasık Sorunları Sporcularda Kalça ve Kasık Sorunları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Selçuk ÖRSEL Kalça ve kasık ağrısı tüm yaralanmaların sadece %5 ini oluşturmasına rağmen sporcularda oyun zamanında

Detaylı

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ

AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 55, Sayı 3, 2002 205-210 AYAK BİLEĞİ LATERAL LİGAMENT YARALANMALARI TEDAVİSİ VE KLİNİK DENEYİMLERİMİZ Onur Polat* İsmail Güler* İbrahim Tek* Hamit Öğüt*

Detaylı

Omuz instabilitesinde görüntüleme yöntemleri: Radyografi, bilgisayarl tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme

Omuz instabilitesinde görüntüleme yöntemleri: Radyografi, bilgisayarl tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39 Suppl 1:24-33 Omuz instabilitesinde görüntüleme yöntemleri: Radyografi, bilgisayarl tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Pulmoner Tromboembolizm. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara Pulmoner Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm = DVT + PTE Derin Ven Trombozu (genellikle

Detaylı

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri.

OMUZ AĞRISI OMUZ AĞRISI. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. Omuz ağrısının diğer nedenleri. OMUZ AĞRISI Dr. DERYA YILMAZ 12.06.12 OMUZ AĞRISI Lokal nedenler? Omuz ağrısının diğer nedenleri 70 yaş bayan hasta 2 3 gündür sağ omuzda sızı şeklinde ağrı + Nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı yok

Detaylı

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD.

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. Amaç I. Acil serviste sık istenilen grafileri yorumlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği II. Hangi açılardan

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD KESİTSEL ANATOMİ Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD Radyoloji nedir? Kas-iskelet sisteminde kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir? Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kesitsel anatomiyi

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

Acil Ortopedik Görüntülemede Esaslar ve Tuzaklar. Sunum Planı. Ekstremite için standart ve ek görüntüleme

Acil Ortopedik Görüntülemede Esaslar ve Tuzaklar. Sunum Planı. Ekstremite için standart ve ek görüntüleme Sunum Planı Acil Ortopedik Görüntülemede Esaslar ve Tuzaklar Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD VI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2010 Ekstremite için standart ve ek görüntüleme İskelet radyografisi

Detaylı

İMPİNGEMENT SENDROMU OLGULARINDA MR GÖRÜNTÜLEME

İMPİNGEMENT SENDROMU OLGULARINDA MR GÖRÜNTÜLEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Şef: Dr. Bülent Saydam AYAK BİLEĞİ İMPİNGEMENT SENDROMU OLGULARINDA MR GÖRÜNTÜLEME ( Uzmanlık Tezi ) Dr. Halime

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5 Sorular Soru 1 T1 ve T2 ağırlıklı spin eko sekanslarda hiperintens görülen hematom kavitesinin evresini belirtiniz? a) Akut dönem b) Hiperakut dönem c) Subakut erken dönem d)

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Ayak Bileği: Bağ ve Tendonlar

Ayak Bileği: Bağ ve Tendonlar 490 TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Ayak Bileği: Bağ ve Tendonlar Can Çevikol Trd Sem 2016; 4: 490-504 ÖĞRENME HEDEFLERİ Ayak bileği eklemi MRG inceleme tekniği Ayak bileği bağ ve tendonlarının

Detaylı

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları

PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI. Epidemiyoloji. Anatomi. Anatomi. Ayak Bileğinin Bağları. Ayak Bileği Yaralanmaları PLAN AYAK BİLEĞİ VE AYAK YARALANMALARI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Engin ŞENAY 10.08.2010 Ayak Bileği Yaralanmaları 1. 2. Hikaye 3. Fizik Muayene 4. Görüntüleme 5. Travmalar,

Detaylı

Kas iskelet sisteminin değerlendirilmesinde radyolojik görüntüleme yöntemleri

Kas iskelet sisteminin değerlendirilmesinde radyolojik görüntüleme yöntemleri TOTBİD Dergisi TOTBİD Dergisi 2013;12(1):1-6 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği doi: 10.5606/totbid.dergisi.2013.01 Kas iskelet sisteminin değerlendirilmesinde radyolojik görüntüleme yöntemleri

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Endikasyonlar. FASS cerrahi tedavisi

Endikasyonlar. FASS cerrahi tedavisi Endikasyonlar Pediatrik olgularda 1. Perthes hastalığı nedeniyle gelişen femur başı deformiteleri 2. SCFE de meydana gelen deformiteyi intraartiküler korreksiyonu. Yetişkin olgularda 1. Femur başı kırıkları

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI

YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI YUMUŞAK DOKU ROMATİZMALARI Safiye Tuncer Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı TAHUD Sürekli Mesleki Gelişim ve Eğitim Sempozyumu 2 Nisan 2012 - Mardin Yumuşak

Detaylı

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU

TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU TOTBİD SPOR TRAVMATOLOJİSİ ŞUBESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU TOTBİD Spor Travmatolojisi Şubesi Genel Kurulu 28.4.2012 tarihine yapılmış ve dernek organları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Yönetim Kurulu Asil

Detaylı

Çankaya Ortopedi. Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları. Dr. Uğur Gönç. Çankaya Ortopedi Grubu, Ankara

Çankaya Ortopedi. Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları. Dr. Uğur Gönç. Çankaya Ortopedi Grubu, Ankara Posteromedial, Posterolateral Köşe Onarım ve Rekonstrüksiyonları XV. İleri Cerrahi Artroskopi Kursu Ankara 2014 Dr. Uğur Gönç Grubu, Ankara Dr. Asım Kayaalp Dr. Uğur Şaylı Dr. Reha Tandoğan Dr. Mümtaz

Detaylı

RAD 32 H 1 H 5 H 2 H 2

RAD 32 H 1 H 5 H 2 H 2 RAD 32 RADYODİAGNOSTİK Dr. Birsen ÜNAL / 1 Dr. M. Yasemin K. BİLGİLİ / 2 Dr. Sevda YILMAZ / 3 Dr. Ruhi Barış CÖMERT / 4 Dr. Mikail İNAL /5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS RAD 7001 SEMİNER SAATİ Radyolojinin

Detaylı

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma

Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Kapalı sistem beyin biyopsi yöntemleri; histopatolojik değerlendirmede algoritma Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Konuşma akışı; Sterotaksik yöntem nedir?

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

Sporcularda Omuz Yaralanmaları. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1

Sporcularda Omuz Yaralanmaları. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1 Sporcularda Omuz Yaralanmaları 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004 1 Amaç Sportif faaliyet sırasında omuzu yaralanan bir sporcuya tanı koymak ve ilk yardımı yapmak olmalıdır. 4.9.2014 Dr. Haluk Öztekin 2004

Detaylı

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ekstra-Artiküler Kalça Ağrısı Adale strain Stres veya avülsiyon

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kalça Artroplastisi emin ulaş erdem GİRİŞ Kalça eklemi, insan vücudunda yüke en fazla maruz kalan eklemdir. Bu nedenle fonksiyonel yaşamda dejeneratif artrit açısından

Detaylı

Subtalar eklem instabilitesi Subtalar joint instability E. Esin KAYAOĞLU, Mehmet S. BİNNET

Subtalar eklem instabilitesi Subtalar joint instability E. Esin KAYAOĞLU, Mehmet S. BİNNET Subtalar eklem instabilitesi Subtalar joint instability E. Esin KAYAOĞLU, Mehmet S. BİNNET Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Subtalar eklem, sinüs tarsi ve tarsal

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ Doç. Dr. ERCAN TANYELİ Vücut ağırlığını ayakta durma, yürüme ve koşma sırasında taşır. Gluteal bölge Femoral bölge (uyluk) Bacak (cruris) Ayak Arterlerin palpasyonu A.femoralis:

Detaylı