REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ"

Transkript

1 YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/18

2 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB kapsamda kagir harcının piyasaya arz etmek amacıyla CE işareti taşıması kurallarını kagir harcının temel karakteristiği ile ilgili performans beyanlarının üretici tarafından oluşturulması ve CPC tarafından Performans Değişmezlik Belgelerinin düzenlenmesi sürecini amaçlar. 2.UYGULAMA Bu prosedürün uygulanmasından Kalite Müdürü ve Belgelendirme Müdürü sorumludur. 2.1.TANIMLAR Başvuru Sahibi Onaylanmış Kuruluş CPC Bakanlık CPC ye performans değişmezlik belgesi almak üzere başvuruda bulunan müşteri Bir yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sürecinde ürün belgelendirme, fabrika üretim kontrolü ve laboratuvar faaliyetlerinden bir veya birkaçını yürütmek üzere Bakanlık tarafından bu Yönetmelik ve diğer mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen Türkiye de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dağıtıcı Kagir Harcını piyasada bulunduran imalâtçı veya ithalâtçı dışında tedarik zincirinde yer alan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi. İmalatçı Kagir harcını imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi. İthalatçı Kagir harcını yurt dışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişi. Tetkikçi CPC adına fabrika üretim kontrolü tetkikinden sorumlu CPC temsilcisi Uygunluk İşareti Performans değişmezlik belgesi Yeni Fabrika Uygunsuzluk Yaptırım Teknik Şartname Fabrika Kurulu fabrika CE işaretini gösteren monogram Kagir harcının ilgili ürün standardına uygunluğuna dair yeterli güvenin sağlandığını gösteren belge Ürettiği Kagir harcı henüz belgelendirilmemiş fabrika Kagir harcını ilgili ürün standardı hükümlerine ya da fabrika üretim kontrol hükümlerine uymayan herhangi bir unsur İmalatçının ürününün uygunluğunun sürekliliğini garanti edememesi ya da ürünün markasına güvenilirliğinin sağlanamaması halinde CPC tarafından imalatçıya getirilen tedbirlerdir Bir ürünün karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya koyan standart İmal edilen Kagir harcının özellikle uygun olarak öğütülmesi, homojen hale getirilmesi,depolanması ve sevkiyatı ile ürünün sürekli üretimine uygun olan ekipmanın imalatçı tarafından kullanıldığı üretim tesisi Ürettiği Kagir harcı belgelendirilmiş fabrika 2/18

3 2.2.REFERANSLAR TS EN ISO/IEC TS EN TS EN ISO/IEC TS EN ISO/IEC TS EN TS EN ISO 9001 TS EN ISO/IEC /305/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği TS EN Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterler Ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için genel şartlar Uygunluk Değerlendirmesi Sözlük ve Prensipler Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar Standardlaştırma ve ilgili faaliyetler hakkında genel terimler ve tarifler Kalite yönetim sistemleri şartlar Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliği için genel şartlar Avrupa Komisyonunun 305/2011 sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü Tarihli AB Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır. Kagir Harcı - Özellikler Bölüm 2: Kagir Harcı 2.3.KAGİR HARCININ PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DĞRULANMASI Aşağıdaki harmonize standarda göre 2011/305/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında kagir harcının performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi, sistem 2+ nın uygulanması ile performans değişmezlik belgesi düzenlenir ve imalatçıya CE işareti kullanma yetkisi verilir. TS EN Standard Açıklama Kagir Harcı - Özellikler Bölüm 2: Kagir Harcı CPC, aşağıda tanımlanmış harmonize standardın ürün ve ürün grupları AB Komisyon kararına göre performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi, kılavuz belge referans alınarak uygunluk değerlendirme sistemi TS EN (AB-0048-U) Akreditasyonu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 3/18

4 Komisyon Standart Ürün Sistem Kılavuz Doküman Belge Kararı 93/68/EEC TS EN Kagir Harcı - Özellikler Bölüm 2: Kagir Harcı 2+ NB-CPD/SG02/04/012r3 Performans Değişmezlik CPC, Kagir harcı ürün grubu uygunluk değerlendirmesini 7 Aşamada gerçekleştirmektedir. İmalatçıların bu aşamalara uyması zorunludur KAGİR HARCI UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 1.Aşama: Başvuru / Kabul Başvurunun alınması Alınan belgelerin ve Teknik Dosyanın incelenmesi Başvurunun kabulü 2.Aşama: Fabrika Üretim Kontrolünün ve Üretim Tesisinin Başlangıç Denetimi Kalite belgelerinin değerlendirilmesi Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi Laboratuvarın başlangıç muayenesi Başlangıç muayenesinin sonuç raporu 3.Aşama: Performans Değişmezlik Belgesinin Düzenlenmesi Performans değişmezlik belgesinin düzenlenmesi ve imalatçının bilgilendirilmesi Performans Bayanının alınması 4.Aşama: Gözetim Her yıl gözetim denetimi yapılır ve denetim raporu düzenlenir. Performans değişmezlik belgesinin devamına karar verme. 2.5.UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNDE SORUMLULUKLAR Kagir harcına ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır; A-İmalatçı; Kagir harcı temel karakteristik performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır; Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti Fabrika üretim kontrolü; Önceden hazırlanmış deney planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri 4/18

5 B- Onaylanmış kuruluş CPC; Aşağıda ifade edilenleri temel alarak kagir harcı için performans değişmezlik belgesini verir: Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi 5/18

6 2.6.UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞ AKIŞI 6/18

7 2.7.ONAYLANMIŞ KURULUŞ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AB Komisyonu tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak yetkilendirilen ve belgelendirme kuruluşu olan CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye ve AB Resmi Gazetesinde adı ve kapsamının yayınlanması ile NB 2404 kimlik numarasını almıştır. CPC, 16 Ocak 2012 tarihli ve 7984 sayılı Ticaret Sicil Gazetesini ile yasal statüsünü sağlamıştır. CPC, Mustafa Kemal Mahallesi 2127 Sok. 24/1 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir. Bu adres dışında bir temsilciliği yoktur. 2.8.ÇALIŞMA ŞEKLİ VE YAPI CPC ile imalatçı arasında imzalanan sözleşmede tanımlanan ve web adresinde yayınlanan dokümanlarda anlatılan kurallar geçerlidir. CPC nın çalışma şekli ve yapısı, 2011/305/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi sistem 2+ ve TS EN ISO standardına uygundur. CPC, TS EN ISO Ürün Belgelendirme ve TS EN ISO/IEC Sistem Belgelendirme Akreditasyon standartlarına göre TÜRKAK dan Akreditedir. 2.9.ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR İLE İŞBİRLİĞİ CPC, diğer onaylanmış kuruluşlar ile işbirliği, yeni yaklaşım direktiflerinin tek tip uygulanmasının temini için oluşturulan ulusal ve AB Komisyonu tarafından organize edilen koordinasyon faaliyetlerine katılır. CPC, yetkili kamu merci tarafından organize edilen Onaylanmış Kuruluşlar Komitesi (ONKUR), Yapı Malzemesi Teknik Komiteleri (YAMTEK) ve TSE Ayna Komitelerin toplantılarına katılım sağlar. CPC olarak CEN TC 51 ve SG02 üyeliği ile gelişmeler yakından takip edilmektedir. 7/18

8 2.10.PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNULMASI CPC tarafından çalışmalarda kabul edilen diller Türkçe ve İngilizce dir. Performans değişmezlik belgesi almak isteyen başvuru sahibi CPC ye başvuru formu ile başvuruda bulunur. (www.cpcert.org) Her tip Kagir harcı için ayrı ayrı başvuru yapılır BAŞVURUNUN KABUL EDİLMESİ Başvuru sahibi tarafından mali yükümlülükler yerine getirildiğinde CPC, başvurunun kabul edilebilir olduğu ile ilgili olarak başvuru sahibini yazılı/ ile bilgilendirecektir. Sonrasında imalatçı ile bir sözleşme imzalanır BELGELİ İMALATÇININ BAŞVURUDA BULUNMASI Başvuru sahibi aşağıdaki dokümanları CPC ye göndermek zorundadır. Ürüne verilen belge fotokopisi En son yapılan tetkik raporu ve varsa uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyetlere ait dokümanlar Belgenin iptal edileceğine dair yazı BELGELİ ÜRETİCİNİN YENİ BİR KAGİR HARCI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMASI Yeni ürünü ile ilgili teknik dosyada yapılan değişikliğin bir nüshası ile birlikte CPC ye başvuru formu ile yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Fabrika üretim kontrolü ve üretim tesisinin denetimi gerçekleştirilir. CPC, Performans Değişmezlik Belgesini düzenler ve imalatçıdan Performans Beyanını alır DEĞERLENDİRME RAPORLARI Fabrika üretim kontrolü ve üretim tesisinin denetimi sonucu raporlar GİZLİ olarak CPC tarafından hazırlanır ve imalatçıya gönderilir. Raporlar iki nüsha hazırlanır bir tanesi CPC tarafından kayıt altına alınır. 8/18

9 2.15.İLK TİP TESTİ (ITT) Fabrika üretim kontrolü ve üretim tesisinin denetiminde imalatçı ilk tip testi sonuçları dikkate alınır. İmalatçı ilk tip testi sonucuna göre ürün sınıfını belirler. İmalatçı, İlk Tip Testini bitirmiş yada devam ettiğini kanıtlamalı. İlk Tip Testi sonuçlarına standardın ZA ekine göre kagir harcının işaretlemesi değerlendirilir UYGUNSUZLUKLAR İlgili harmonize kagir harcı standartlarına, 2011/305/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hükümlerine, CPC kurallarına uyulmaması sonucu uygunsuzluk olarak değerlendirilir. Uygunsuzluklar İmalatçıya gönderilecek olan denetim raporunda belirtilir. gerek görüldüğünde İmalatçının, uygunsuzluğun nedenlerini araştırmak amacıyla kök neden analizi yaparak ve söz konusu uygunsuzluğun devam etmesini ya da tekrarlanmasını önlemek için düzeltici faaliyet önerisinde bulunması gerekir. Uygunsuzluğa ilişkin olarak yetersiz bir neden gösterilmesi ve bu uygunsuzluğun devam etmesi ya da tekrarlanması durumunda, CPC tarafından yaptırım uygulanır KALİBRASYON VE DOĞRULAMA Kalibrasyon ve doğrulama aşağıda belirtilen kişilerin biri tarafından gerçekleştirilecektir: Kalibrasyon; TURKAK tarafından akredite edilmiş ya da akreditasyon kapsamının olmaması durumunda, izlenebilirliği sağlanmış kalibrasyon laboratuar tarafından yaptırılmalıdır. Doğrulama; Uygun, izlenebilirliği sağlanmış kalibrasyon sertifikalı, eğitimli ve TÜRKAK dan akredite kalibrasyon sertifikalı doğrulama ekipmanına sahip olduğunu ispatlayabildiği takdirde, İmalatçının tedarikçisi tarafından; İmalatçının eğitimli personeli tarafından. 9/18

10 2.18.ŞİKAYET KAYITLARI Performans değişmezlik belgesi olan kagir harcı ile ilgili olarak yapılan şikayetler, şikayet kayıtlarında tutulacaktır. İstendiğinde ya da gerektiğinde CPC ye bilgi verilecektir KAGİR HARCININ TANIMLANMASI VE BELGELENDİRME İŞARETİNİN KULLANIMI Kagir harcı harmonize ürün standardının ZA Ekinda açıklanmış kurallar geçerlidir. Sevk evrakları ZA ekine göre tanımlanır TEKNİK DOSYA İmalatçı harmonize standardına göre CPC tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde Teknik dosya oluşturur bir kopyasını CPC ye teslim eder. Ürüne ait genel tanımlama, Ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin bilgiler, Ürüne ait standartların listesi Ürünün test, belge ve raporları, muayeneler, Başlangıç Tip Deneyi sonuçları raporları (onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen), Sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu (kalite kontrol planı, laboratuar ekipman listesi, üretim yeri akış şeması, paketleme ve depolama durumu, ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil), ürünün dış etken ve diğer malzemelerle karışımını engelleyici tedbirler, üretim ve ürün kontrolünün sağlandığı doküman listesi, deney metod listesi) Performans değişmezlik belgesi Performans beyanı Teknik dosya CPC ve Bakanlık yetkililerine hazır bulundurulmalıdır PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ CPC, harmonize standarda uygunluk sağlandıktan ve tüm teknik, idari ve mali gerekliliklerin yerine getirildiği tespit edildikten sonra Performas Değişmezlik Belgesi düzenler. İlgili harmonize standardının ZA eki gereklilikleri uygulanır. İmalatçı, performans değişmezlik belgesini kısmen dağıtamaz. Performans değişmezlik belgesi, her bir kagir harcı ve her bir fabrika için düzenlenir. 10/18

11 2.22.PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Belgenin geçerliliğinin sona erme tarihi yoktur. Ürün üretildiği sürece belgenin geçerliliği devam eder. Ancak, imalatçının talebi halinde CPC, düzenlenmiş CE işaretlenmesine sahip her tip kagir harcı için belgenin geçerliliğini yazı/ ile teyit edecektir PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİNİ ASKIYA ALMA İmalatçının isteği üzerine, Yaptırım sonucunda CPC tarafından gerekli görüldüğünde, İmalatçının, gerekli askıya alma süresini ve belgelendirilen kagir harcından oluşan stokun bitmesi için gerekli olan zaman dilimini CPC ye bildirmesi gerekmektedir. Başvuru formu uyarınca imzalanan taahhütten vazgeçilmesi, altı ay önceden bildirilmek şartıyla sadece takvim yılı sonunda geçerli olmaya başlayacaktır. Taahhüttün geçerli olduğu süre içerisinde, imalatçı tarafından CPC ye ödenmesi gereken ücret ödenmeye devam edecektir PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİNİ İPTAL ETME İmalatçının vazgeçmesi üretimin durdurulması, yaptırım uygulanması yada CPC kurallarına uyulmaması, CPC tetkikçileri tarafından tespit edilen uygunsuzlukların giderilmemesi, Mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 2.25.PERFORMANS BEYANI 2011/305/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği EK V de tanımlanan kriterlere göre hazırlanmalı. Performans beyanı uyarınca CE işaretlemesini kullanarak imalatçı, belgelendirilen kagir harcı standardı ve yönetmeliklere uygun olduğunu garanti etmektedir; aynı zamanda bu uygunluğun devamını sağlamak için her türlü tedbiri alacağını taahhüt etmektedir. İmalatçı tarafından hazırlanan performans beyanı elektronik veya yazılı olarak bir kopyasını bulundurmalıdır. Performans beyanı, Türkçe temin edilir. 11/18

12 İmalatçı kagir harcını piyasaya arz ederken performans beyanı düzenler. İmalâtçı, performans beyanı düzenleyerek, kagir harcı ürünü için beyan edilen performansa uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir. Aksi yönde bilgi ve belgeler bulunmadığı müddetçe, imalâtçı tarafından düzenlenen performans beyanının doğru ve güvenilir olduğu varsayılır. Performans beyanı, teknik şartnamelere göre temel karakteristikleri ile ilgili performansını ifade eder. Performans beyanının düzenlendiği ürün tipini, Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına için uyduğu sistemi, Uyumlaştırılmış standardın referans numarası ve yayım tarihi, Özel Teknik Belgenin kullanılması hâlinde, bu belgenin referans numarasını ve imalâtçının bu belgede belirtilen gereklere uygun olduğunu gösteren şartları, Uyumlaştırılmış teknik şartnameye göre belirtilen kullanım amacını veya amaçlarını, Beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına karşılık gelen uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan temel karakteristiklerin listesini, Yapı malzemesinin beyan edilen kullanım amacı veya amaçları ile ilgili temel karakteristiklerin performans değerlerinden en az birini, Kagir harcı ürünü imalatçı tarafından hedeflenen kullanım amacı veya amaçları doğrultusunda piyasada bulundurulması ile ilgili hükümler dikkate alınarak yapılan kullanım amacına veya amaçlarına ilişkin temel karakteristiklerinin performans değerini, Listelenmiş temel karakteristikler arasından beyan edilmemiş performans değerleri için NPD (No Performance Determined -Belirlenmemiş Performans Değeri) harflerini, 26/12/2008 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik veya duruma göre aynı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca imalatçı, ithalatçı veya dağıtıcıdan tedarik zinciri süresince malzeme ile birlikte talep edilen bilgiler de performans beyanı ile birlikte bulundurulmalıdır CE İŞARETLEMESİNE SAHİP KAGİR HARCININ TESLİMATI Belgelendirilen kagir harcına ilişkin izlenebilirlik teslimat fişi ile sağlanmalıdır (gün/ay/yıl miktar vb.). İşaretleme harmonize standart ZA ekine uygun olmalıdır. Uygun olmayan kagir harcı hiçbir durumunda CE işaretlemesi altında piyasaya arz edilemez. 12/18

13 İmalatçı, uygun olmayan kagir harcı için politikasını kalite el kitabında açıklamalıdır. CPC bilgilendirilmelidir Tarihinde sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan CE İşareti Yönetmeliği hükümleri imalatçı tarafından uygulanır ÜRETİMDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Üretimin geçici olarak durdurulması ya da kesintiye uğraması durumunda, imalatçı, CPC yı üretimin yapıldığı ya da kesintiye uğradığı dönemlerden haberdar etmelidir. İmalatçı, üretimin kesin olarak bittiğini CPC ye yazılı bildirecektir UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR Madde 2.3 de tanımlanan uyumlaştırılmış standartlar, kagir harcının temel karakteristikler ile ilgili performansının değerlendirilmesinde kullanılan kriter ve metotları ihtiva eder ve kapsamındaki ürünlerin ilgili kullanım amacına atıfta bulunur. Uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesinin üretim sürecindeki özel şartlarını göz önüne alan uygun fabrika üretim kontrolünü, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına ilişkin sistemlerin uygulanması için gereken teknik detayları ihtiva eder. AB Resmi Gazetesinde yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar ve uyumlaştırılmış ulusal standart referans numaraları, yürürlük tarihleri, eş varlık dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte liste hâlinde Bakanlıkça alt düzenleyici işlem ile duyurulur ve güncel tutulur. Kagir harcı ürünü performans beyanı ve CE işaretlemesi için, eş varlık döneminin başladığı tarihten itibaren ilgili uyumlaştırılmış standardın kullanılması mümkündür, eş varlık döneminin bittiği tarih itibariyle performans beyanı ve CE işaretlemesi için ilgili uyumlaştırılmış standardın kullanılması zorunludur. Eş varlık döneminin bitiş tarihinden itibaren, kagir harcı ürününün performans beyanının düzenlenmesinde sadece ilgili uyumlaştırılmış standartlar ve uyumlaştırılmış ulusal standartlar kullanılır. 13/18

14 2.29.EKONOMİK AKTÖRLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İMALÂTÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İmalâtçı ürün için performans beyanı düzenler ve ürün üzerine CE işaretini koyar. İmalâtçı, performans beyanının dayanağı olarak performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin gerektirdiği bütün unsurları ihtiva eden teknik dosyayı düzenler. İmalatçı teknik dosyayı ve performans beyanını, kagir harcı ürününün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklar. İmalâtçı, ürünün beyan edilen performansının seri üretiminde değişmemesi için gerekli tedbiri alır. Ürün tipindeki ve ilgili ürün standardındaki değişiklikleri dikkate alınır. İmalâtçı, kagir harcı ürünü için beyan edilen performansının değişmezliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak üzere, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen kagir harcı ürününün numune testlerini yapar, inceler ve toplatılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin şikâyetleri kayıt altına alıp, dağıtıcıları bu tür denetimler hakkında bilgilendirir. İmalâtçı, ürettiği kagir harcı ürününe ait tip, parti veya seri numarası veyahut ürünün tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilginin kagir harcı üzerinde ve beraberindeki dokümanlarda bulunmasını sağlar. İmalâtçı, ürünün üzerindeki veya bunun mümkün olmaması durumunda ambalajındaki veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî unvanını veya tescilli ticarî markasını ve iletişim bilgilerini belirtir. İmalâtçı ile irtibat sağlamak üzere tek bir adres belirtilir. İmalâtçı, kagir harcı ürününün piyasada bulundururken, güvenlik ve kullanım talimatının ürün ile birlikte Türkçe olarak bulunmasını temin eder. İmalâtçı; piyasaya arz ettiği kagir harcı ürünü için beyan edilen performansa veya Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin gerekçesi olması hâlinde, kagir harcı ürününün uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasının veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İmalatçı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk teşkil etmesi hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri Bakanlığa derhal iletir. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletir. İmalâtçı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, kagir harcı ürünü için beyan edilen performansa veya bu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa iletir ve malzemenin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütür. 14/18

15 YETKİLİ TEMSİLCİ İmalâtçı yetki belgesi düzenleyerek bir yetkili temsilci atayabilir. Teknik dosyanın düzenlenmesi tamamen imalatçının görevi olup bununla ilgili hususlar yetki belgesinde yer alamaz. Yetkili temsilci yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Yetki belgesi yetkili temsilcinin, asgari olarak aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmesine olanak sağlar: a) Performans beyanı ve teknik dosyanın bir nüshasını piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında Bakanlığa iletmek üzere muhafaza eder. b) Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, kagir harcı ürünü için beyan edilen performansa veya Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren gerekli her türlü bilgi ve belgeyi Bakanlığa iletir. c) Bakanlığın talebi üzerine, yetki belgesi kapsamındaki kagir harcı ürününün oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütür İTHALÂTÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İthalâtçı, sadece Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olan kagir harcı ürününü piyasaya arz eder. İthalâtçı, kagir harcı ürününü piyasaya arz etmeden önce, performans değişmezliğinin değerlendirilmesinin ve doğrulanmasının imalâtçı tarafından yapılmış olduğunu garanti etmek zorundadır. İthalâtçı, teknik dosyanın ve performans beyanının imalâtçı tarafından düzenlenmesini sağlar. İthalâtçı, gerektiğinde, kagir harcı ürününün CE işareti taşımasını, kagir harcı ile beraber istenen belgeleri ve imalâtçının Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına uymasını da sağlamak zorundadır. İthalâtçının bir kagir harcı ürününü beyan edilen performansa veya Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya söz konusu kanaate varmak üzere gerekçesi olması hâlinde, ithalâtçı kagir harcı ürünü beraberindeki performans beyanına uyana kadar ve Yapı Malzemeleri kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu oluncaya veya performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasa arz etmez. Ayrıca ithalâtçı, kagir harcı ürününün bir risk teşkil etmesi hâlinde, imalâtçıyı ve Bakanlığı konu hakkında bilgilendirir. İthalâtçı, ürünün üzerindeki veya bunun mümkün olmaması hâlinde ambalajındaki veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî unvanını veya tescilli ticarî markasını ve iletişim bilgilerini belirtir. 15/18

16 İthalâtçı bir kagir harcı ürünün piyasada bulundururken, güvenlik ve kullanım talimatının ürün ile birlikte Türkçe olarak bulunmasını temin eder. İthalâtçı, sorumluluğu altındaki kagir harcı ürününün depolama veya nakliyat şartlarının, beyan edilen performansı veya Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye atmamasını sağlar. İthalâtçı, uygun olan hâllerde, kagir harcı ürününün beyan edilen performansının değişmezliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak amacıyla, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen kagir harcı ürününün numune testlerini gerçekleştirir, değerlendirir ve gerekli hallerde toplatılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin şikâyetleri kayıt altına alıp, dağıtıcıları söz konusu düzeltici faaliyetler hakkında bilgilendirir. İthalâtçı; piyasaya arz ettiği kagir harcı ürününün beyan edilen performansa veya Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin gerekçesi olması hâlinde, kagir harcı ürününün uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasını veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İthalâtçı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk teşkil etmesi hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri Bakanlığa derhal iletir. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletir. İthalâtçı, performans beyanının bir suretini ve teknik dosyayı, 10 yıl boyunca saklar ve talep edildiğinde Bakanlığa sunar. İthalâtçı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, kagir harcı için beyan edilen performansa veya Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa iletir ve ürünün oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütür DAĞITICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Dağıtıcı, kagir harcı ürününü piyasada bulundururken Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hükümlere uyar. Dağıtıcı kagir harcı ürününü piyasada bulundurmadan önce, gerektiği hallerde, ürünün CE işareti taşımasını, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki gerekli belgelerin ürüne eşlik etmesini, güvenlik ve kullanım talimatlarının Türkçe olarak bulunmasını temin eder. Dağıtıcı ilâveten, imalâtçı ve ithalâtçıların Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereklerin tümüne uyduğunu garanti eder. Dağıtıcı, kagir harcı için beyan edilen performansa veya Yapı Malzemeleri Yönetmeliği diğer hükümlerine uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna yönelik gerekçesi olması hâlinde, yapı malzemesini performans beyanına uygun ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu oluncaya veya performans beyanı düzeltilinceye kadar 16/18

17 piyasada bulundurmaz. Ayrıca, dağıtıcı, kagir harcı ürününün risk teşkil etmesi hâlinde, imalâtçıyı ve Bakanlığı konu hakkında derhal bilgilendirir. Dağıtıcı, sorumluluğu altındaki kagir harcı ürününün depolama veya nakliyat şartlarının, yapı malzemesinin beyan edilen performansı veya Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye atmamasını sağlar. Dağıtıcı; piyasaya arz ettiği kagir harcı için beyan edilen performansa veya Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin gerekçesi olması hâlinde, kagir harcı ürününün uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasının veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. Dağıtıcı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk teşkil etmesi hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri Bakanlığa derhal iletir. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletir. Dağıtıcı, Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, kagir harcı için beyan edilen performansa veya Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa iletir ve ürünün oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütür İTHALÂTÇI VE DAĞITICIYA, İMALÂTÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN UYGULANDIĞI DURUMLAR İthalâtçı veya dağıtıcı, kagir harcı ürününün piyasaya kendi ismi veya ticarî markası ile arz ettiğinde veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir kagir harcı için performans beyanına uygunluğunu etkileyecek olan bir değişiklik yaptığında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında imalâtçı olarak değerlendirilir İHTİLAF CPC tarafından verilen herhangi bir karara ihtilaf yazılı/ ile yapılır İTİRAZ Bir yaptırımın ardından herhangi bir belgenin askıya alınması ya da iptali ile ilgili olarak CPC tarafından verilen karara karşı çıkan bir imalatçının itirazı CPC dahilinde oluşturulan İtiraz ve Şikayet Komitesi ne iletilir. İtiraz başvurusu, ilgili yaptırımın alınışını müteakip 10 iş günü içerisinde yazılı yapılacaktır TEMYİZ CPC tarafından verilen bir kararla ilgili CPC yi yetkilendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla temyiz başvurusu imalatçı tarafından yapılabilir. 17/18

18 2.33.ANLAŞMAZLIKLAR Türkiye kanunları geçerli olacaktır. Tahkim yeri Ankara dır. Tahkim dili Türkçe kabul edilecektir.tahkim asliye mahkemesinde ve nihai temyiz mahkemesinde gerçekleştirilecektir. 18/18

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 5849 CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/12/2011 No : 2011/2588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29/6/2001 No : 4703 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/2/2012 No : 28213 Yayımlandığı

Detaylı

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK

23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 YÖNETMELİK 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Karar Sayısı : 2011/2588 YÖNETMELİK Ekli CE İşareti Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/9/2011 tarihli ve 40761 sayılı yazısı üzerine,

Detaylı

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Resmi Gazete 8 Eylül 2002 Pazar Sayı:24870 Resmi Gazete 16 Temmuz 2004 Cuma Sayı:25524 Resmi Gazete 5 Mart 2004 Cuma Sayı:2539 Resmi Gazete 2Ocak 2005 Pazar Sayı:2568 Resmi Gazete 18 Şubat 2006 Cumartesi

Detaylı

CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar CE" İŞARETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Ilukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; \ürüıw "CE" işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) 5 Haziran 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26897 YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: SİVİ VE GAZ YAKİTLİ YENİ SİCAK SU KAZANLARİNİN VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat

01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazırlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2002-28 Şubat 2002 tarihleri arası Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan ve Endüstri İlişkileri konularına ilişkin Mevzuat R.G. 17 Ocak 2002

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİKLER Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik (92/42/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin, evcil hayvanların ve eşyaların

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO)

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) İçindekiler 1. Uygulamanın Kapsamı 2. Sözleşmesel Esaslar 3. Test Yönetmelikleri 4. Sertifikasyon Yönetmelikleri 5. Takip İzlemesi

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı