ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2013 Bu Rapor da yer alan bilgiler. sonuçlar kaynak gösterilerek kullanılabilir. Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Sağlık Hizmetleri Müdür V. Dr. Mehmet Zafer KALAYCI Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü. Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanı Dr. Erhan KABASAKAL Sağlık Hizmetleri Gn.Md.. Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı Hemşire Fadime CALLAK OKU Sağlık Hizmetleri Gn.Md.. Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı Prof. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Bilimsel Danışman. Hacettepe Üniversite Erişkin si Doç. Dr. Sibel AŞÇIOĞLU Bilimsel Danışman. Hacettepe Üniversitesi Erişkin si Nisan

2 TÜRKİYE HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS SİSTEMİ İŞLEYİŞ ŞEMASI T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı Veri kontrolü. analiz. değerlendirme. ulusal raporların yayımlanması 2

3 TÜRKİYE HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS SİSTEMİ Ulusal Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Raporu. Özet Veri 2013 Yataklı tedavi kurumlarında hastane enfeksiyonları sürveyansı enfeksiyon kontrol hekimleri ve hemşireleri tarafından Ulusal Enfeksiyonları Sürveyans Standartları Kalpsamında yürütülmektedir. 11/08/2005 tarihli sayılı Resmi Gazete de (RG) yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 8 inci maddesi uyarınca gün hastaneleri haricindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait bütün yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol komiteleri hastane enfeksiyonları sürveyansı yapmak ve sürveyans verilerini kayıt altına almakla yükümlüdür. 25/06/2011 tarihli sayılı RG de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca hastane enfeksiyonları sürveyans verileri günlük olarak toplanıp kayıt altına alınmakta. Ulusal Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) üzerinden bildirim yapılmaktadır. Ulusal Enfeksiyonları Sürveyans Standartları Kalpsamında bütün yoğun bakım üniteleri ile yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde beş doğum ağırlığına (<750g g g g. >2500g) göre kategorize edilerek tüm başlıklarda hastane enfeksiyonlarının hastaya dayalı sürveyansı yapılmakta. ikinci ve üçüncü düzey yoğun bakım ünitelerinde ilave olarak invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı [Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (SVKİ-KDE). ventilatör ilişkili pnömoni (VİP). üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (ÜKİ-ÜSE)]. yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde doğum ağırlığına göre kategorize edilmiş invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyonu sürveyansı (SVKİ-KDE. umblikal kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu. VİP) yapılmakta. yatak sayısı baz alınarak ilgili listeden belirlenen ameliyatlarda ameliyat tipine özgü cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) sürveyansı yapılmaktadır. Sürveyans verileri Türkiye genelinde ve dört kurum tipi bazında (Sağlık Bakanlığı Devlet leri. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma leri. Üniversite leri. Özel ler) değerlendirilmiştir. Belediye leri. Sağlık Bakanlığı Devlet lerine dahil edilmiştir. Üniversite leri. Kamu ve Özel Üniversite lerini içermektedir. Tablolarda yer alan ağırlıklı genel ortalamalar en az beş farklı birim bulunan veriler için hesaplanmıştır. Persentil dağılımı hesaplamaları: İnvaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları ile invaziv araç kullanım oranları persentil dağılımı analizlerine hasta günü ve invaziv araç günü sayıları 50 nin altında olan hastane verileri dahil edilmemiş. persentil dağılımı en az 20 farklı birim bulunan veriler için hesaplanmıştır. Ameliyat tipine özgü cerrahi alan enfeksiyon sürveyansı verilerinin analizinde ilgili ameliyat tipine ait en az 20 ameliyat bildirmeyen hastaneler persentil dağılımına dahil edilmemiş. persentil dağılımı en az 20 farklı hastane verisi olduğu durumlarda hesaplanmıştır. Antimikrobiyal direnç hızları persentil dağılımı analizlerine etken sayısı 10 un altında olan birimler dahil edilmemiştir. 3

4 4 TÜRKİYE DE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE SANTRAL VENÖZ KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARI (SKİ-KDE)

5 Tablo 1. Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Santral Venöz İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Santral Venöz Kullanım Oranları ve Persentilleri SKİ- KDE Hızı* TÜRKİYE GENELİ YBU TIPI Ski-Kde Santral %10 %25 %50 Acil 15(14) Anestezi Reanimasyon 172(166) Beyin Cerrahisi 44(43) Çocuk Cerrahisi 10(7) Çocuk Hastalıkları 59(55) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(6) Cerrahi 112(101) Göğüs Cerrahisi 8(8) Göğüs Hastalıkları 33(32) İç Hastalıkları 121(108) Kalp Damar Cerrahisi 138(132) Karma 257(232) Koroner 122(69) Nöroloji 71(67) Yanık 16(15) TÜRKİYE GENELİ SK KULLANIM ORANI YBU TIPI Santral Hasta %10 %25 %50 Acil 15(14) ,45 Anestezi Reanimasyon 172(166) , Beyin Cerrahisi 44(43) , Çocuk Cerrahisi 10(7) , Çocuk Hastalıkları 59(55) , Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(6) ,88 cerrahi 112(101) , Göğüs Cerrahisi 8(8) ,34 Göğüs Hastalıkları 33(32) , İç hastalıkları 121(108) , Kalp Damar Cerrahisi 138(132) , Karma 257(232) , Koroner 122(69) , Nöroloji 71(67) , Yanık 16(15) ,40 5

6 Tablo 2. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Devlet lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Santral Venöz İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Santral Venöz Kullanım Oranları ve Persentilleri YBU TIPI SKİ- KDE Hızı * SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ SKİ-KDE Santral %10 %25 %50 Acil 15(3) Anestezi Reanimasyon 172(46) Beyin Cerrahisi 44(4) Çocuk Hastalıkları 59(7) Cerrahi 112(35) Göğüs Hastalıkları 33(13) İç Hastalıkları 121(42) Kalp Damar Cerrahisi 138(9) Karma 257(92) Koroner 122(18) Nöroloji 71(31) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ SK KULLANIM ORANI* Santral Hasta %10 %25 Acil 15(3) Anestezi Reanimasyon 172(46) Beyin Cerrahisi 44(4) Çocuk Hastalıkları 59(7) Cerrahi 112(35) Göğüs Hastalıkları 33(13) İç Hastalıkları 121(42) Kalp Damar Cerrahisi 138(9) Karma 257(92) Koroner 122(18) Nöroloji 71(31) %50 6

7 Tablo 3. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Eğitim ve Araştırma lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Santral Venöz İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Santral Venöz Kullanım Oranlarını ve Persentilleri SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ YBU TIPI SKİ-KDE Hızı* SKİ-KDE Santral Acil 15(6) Anestezi Reanimasyon 172(33) Beyin Cerrahisi 44(15) Çocuk Hastalıkları 59(14) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(4) cerrahi 112(16) Göğüs Cerrahisi 8(3) Göğüs Hastalıkları 33(8) İç Hastalıkları 121(13) Kalp Damar Cerrahisi 138(27) Karma 257(9) Koroner 122(14) Nöroloji 71(17) Yanık 16(8) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ SK KULLANIM ORANI* YBU TIPI Santral Hasta Grtalama Acil 15(6) Anestezi Reanimasyon 172(33) Beyin Cerrahisi 44(15) Çocuk Hastalıkları 59(14) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(4) Cerrahi 112(16) Göğüs Cerrahi 8(3) Göğüs Hastalıkları 33(8) İç Hastalıkları 121(13) Kalp Damar Cerrahisi 138(27) Karma 257(9) Koroner 122(14) Nöroloji 71(17) Yanık 16(8)

8 Tablo 4. Türkiye de Üniversite lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Santral Venöz İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Santral Venöz Kullanım Oranları ve Persentilleri ÜNİVERSİTELER YBU TIPI SKİ-KDE HIZI* SKİ-KDE Santral %10 %25 %50 Acil 15(2) Anestezi Reanimasyon 172(45) Beyin Cerrahisi 44(23) Çocuk Cerrahisi 10( Çocuk Hastalıkları 59(34) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(2) Cerrahi 112(17) Göğüs Cerrahisi 8(5) Göğüs Hastalıkları 33(10) İç Hastalıkları 121(27) Kalp Damar Cerrahisi 138(36) Karma 257(21) Koroner 122(16) Nöroloji 171(9) Yanık 16(6) ÜNİVERSİTELER SK KULLANIM ORANI* Santral Hasta %10 %25 %50 Acil 15(2) Anestezi Reanimasyon 172(45) Beyin Cerrahi 44(23) Çocuk Cerrahi 10( Çocuk Hastalıkları 59(34) Çocuk Kalp Damar Cerrahi 6(2) Cerrahi 112(17) Göğüs Cerrahi 8(5) Göğüs Hastalıkları 33(10) İç Hastalıkları 121(27) Kalp Damar Cerrahisi 138(36) Karma 257(21) , Koroner 122(16) Nöroloji 171(9) Yanık 16(6)

9 Tablo 5. Türkiye de Özel lerde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Santral Venöz İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Santral Venöz Kullanım Oranları ve Persentilleri YBU TIPI SKİ-KDE HIZI* SKİ-KDE ÖZEL HASTANELER Santral %10 %25 %50 Acil 15(3) Anestazi Reanimasyon 172(42) Cerrahi 112(33) İç Hastalıkları 121(26) Kalp Damar Cerrahisi 138(60) Karma 257(110) Koroner 122(21) ÖZEL HASTANELER SK KULLANIM ORANI* Acil Anestazi Reanimasyon Cerrahi İç Hastalıkları Kalp Damar Cerrahisi Karma Koroner 15(3) 172(42) 112(33) 121(26) 138(60) 257(110) 122(21) Santral Hasta SKİ-KDE Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu SK Santral venöz kateter SKİ-KDE SKİ-KDE hızı = x 1000 SK Kullanım Oranı = SK günü : genel ortalama ve persentil dağlımı (parantez içi) birim sayısı. SK günü Hasta günü 9

10 10 TÜRKİYE DE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÜRİNER KATETER İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARI (ÜKİ-ÜSE)

11 Tablo 6. Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Üriner İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyon Hızları ve Üriner Kullanım Oranları Persentilleri TÜRKİYE GENELİ ve ÜKİ-ÜSE Hızı* ÜKİ-ÜSE Üriner Acil 15(15) Anestezi Reanimasyon 172(169) Beyin Cerrahisi 44(44) Çocuk Cerrahisi 10(7) Çocuk Hastalıkları 59(57) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(6) Cerrahi 112(104) Göğüs Cerrahisi 8(8) Göğüs Hastalıkları 33(33) İç Hastalıkları 121(113) Kalp Damar Cerrahisi 138(134) Karma 257(252) Koroner 122(107) Nöroloji 71(71) Yanık 16(15) ÜK KULLANIM ORANI* Üriner Hasta TÜRKİYE GENELİ Acil 15(15) Anestezi Reanimasyon 172(169) Beyin Cerrahisi 44(44) Çocuk Cerrahisi 10(7) Çocuk Hastalıkları 59(57) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(6) Cerrahi 112(104) Göğüs Cerrahisi 8(8) Göğüs Hastalıkları 33(33) İç Hastalıkları 121(113) Kalp Damar Cerrahisi 138(134) Karma 257(252) Koroner 122(107) Nöroloji 71(71) Yanık 16(15)

12 Tablo 7. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Devlet lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Üriner İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyon Hızları ve Üriner Kullanım Oranları Persentilleri ÜKİ-ÜSE Hızı* ÜKİ-ÜSE SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ Üriner Acil 15(4) Anestezi Reanimasyon 172(47) Beyin Cerrahisi 44(4) Çocuk Hastalıkları 59(9) Cerrahi 112(37) Göğüs Hastalıkları 33(14) İç Hastalıkları 121(43) Kalp Damar Cerrahisi 138(9) Karma 257(106) Koroner 122(35) Nöroloji 71(32) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ ÜK KULLANIM ORANI(ÜKKO)* Üriner günü Hasta Acil 15(4) Anestezi Reanimasyon 172(47) Beyin Cerrahisi 44(4) Çocuk Hastalıkları 59(9) Cerrahi 112(37) Göğüs Hastalıkları 33(14) İç Hastalıkları 121(43) Kalp Damar Cerrahisi 138(9) Karma 257(106) Koroner 122(35) Nöroloji 71(32)

13 Tablo 8. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Eğitim ve Araştırma lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Üriner İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyon Hızları ve Üriner Kullanım Oranları ve Persentilleri SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ ÜKİ-ÜSE Hızı* ÜKİ-ÜSE Üriner Acil 15(6) Anestezi Reanimasyon 172(33) Beyin Cerrahi 44(15) Çocuk Hastalıkları 59(14) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(4) Cerrahi 112(16) Göğüs Cerrahi 8(3) Göğüs Hastalıkları 33(8) İç Hastalıkları 121(14) Kalp Damar Cerrahisi 138(27) Karma 257(9) Koroner 122(15) Nöroloji 71(19) Yanık 16(8) ÜK KULLANIM ORANI* SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ Üriner Hasta Acil 15(6) Anestezi Reanimasyon 172(33) Beyin Cerrahi 44(15) Çocuk Hastalıkları 59(14) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(4) Cerrahi 112(16) Göğüs Cerrahi 8(3) Göğüs Hastalıkları 33(8) İç Hastalıkları 121(14) Kalp Damar Cerrahisi 138(27) Karma 257(9) Koroner 122(15) Nöroloji 71(19) Yanık 16(8)

14 Tablo 9. Türkiye de Üniversite lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Üriner İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyon Hızları ve Üriner Kullanım Oranları ve Persentilleri ÜKİ-ÜSE Hızı* ÜKİ-ÜSE Üriner ÜNİVERSİTELER Acil 15(2) Anestezi Reanimasyon 172(45) Beyin Cerrahi 44(23) Çocuk Hastalıkları 59(34) Çocuk Cerrahi 10(6) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(2) Cerrahi 112(17) Göğüs Cerrahi 8(5) Göğüs Hastalıkları 33(10) İç Hastalıkları 121(27) Kalp Damar Cerrahisi 138(36) Karma 257(21) Koroner 122(19) Nöroloji 71(20) Yanık 16(6) ÜK KULLANIM ORANI* Üriner Hasta ÜNİVERSİTELER Acil 15(2) Anestezi Reanimasyon 172(45) Beyin Cerrahi 44(23) Çocuk Cerrahi 59(34) Çocuk Hastalıkları 10(6) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(2) Cerrahi 112(17) Göğüs Cerrahi 8(5) Göğüs Hastalıkları 33(10) İç Hastalıkları 121(27) Kalp Damar Cerrahisi 138(36) Karma 257(21) Koroner 122(19) Nöroloji 71(20) Yanık 16(6)

15 Tablo 10. Türkiye de Özel lerde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Üriner İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyon Hızları ve Üriner Kullanım Oranları ve Persentilleri ÖZEL HASTANELER ÜKİ-ÜSE HIZI* ÜKİ-ÜSE Üriner Acil 15(3) Anestezi Reanimasyon 172(44) Beyin Cerrahi 44(2) Cerrahi 112(34) İç Hastalıkları 121(29) Kalp Damar Cerrahisi 138(62) Karma 257(116) Koroner 122(38) ÖZEL HASTANELER ÜK KULLANIM ORANI* Üriner Hasta Acil 15(3) Anestezi Reanimasyon 172(44) Beyin Cerrahi 44(2) Cerrahi 112(34) İç Hastalıkları 121(29) Kalp Damar Cerrahisi 138(62) Karma 257(116) Koroner 122(38) ÜKİ-ÜSE Üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu ÜK Üriner Kullanım oranı ÜKİ-ÜSE hızı = ÜKİ-ÜSE x 1000 Üriner ÜK Kullanım Oranı = kateter günü : genel ortalama ve persentil dağlımı (parantez içi) birim sayısı. Üriner kateter günü Hasta günü 15

16 16 TÜRKİYE DE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ (VİP)

17 Tablo 11. Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Ventilatör İlişkili Pnömoni Hızları ve Ventilatör Kullanım Oranları ve Persentilleri VİP Hızı* Vip Ventilatör TÜRKİYE GENELİ Acil 15(12) Anestezi Reanimasyon 172(167) Beyin Cerrahi 44(43) Çocuk Cerrahi 10(8) Çocuk Hastalıkları 59(57) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(6) Cerrahi 112(99) Göğüs Cerrahi 8(7) Göğüs Hastalıkları 33(29) İç Hastalıkları 121(99) Kalp Damar Cerrahisi 138(130) Karma 257(232) Koroner 122(62) Nöroloji 71(58) Yanık 16(7) VENTİLATÖR KULLANIM ORANI* Ventilatör Hasta TÜRKİYE GENELİ Acil YBÜ 15(12) Anestezi Reanimasyon 172(167) Beyin Cerrahi 44(43) Çocuk Cerrahi 10(8) Çocuk Hastalıkları 59(57) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(6) Cerrahi 112(99) Göğüs Cerrahi 8(7) Göğüs Hastalıkları 33(29) İç Hastalıkları 121(99) Kalp Damar Cerrahisi 138(130) Karma 257(232) Koroner 122(62) Nöroloji 71(58) Yanık 16(7)

18 Tablo 12. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Devlet lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Ventilatör İlişkili Pnömoni Hızları ve Ventilatör Kullanım Oranları ve Persentilleri VİP Hızı* Vip SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ Ventilatör Acil 15(2) Anestezi Reanimasyon 172(46) Beyin Cerrahi 44(4) Çocuk Hastalıkları 59(6) Cerrahi 112(34) Göğüs Hastalıkları 33(10) İç Hastalıkları 121(32) Kalp Damar Cerrahisi 138(9) Karma 257(91) Koroner 122(15) Nöroloji 71(22) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ VENTİLATÖR KULLANIM ORANI* Ventilatör Hasta Acil YBÜ 15(2) Anestezi Reanimasyon 172(46) Beyin Cerrahi 44(4) Çocuk Hastalıkları 59(6) Cerrahi 112(34) Göğüs Hastalıkları 33(10) İç Hastalıkları 121(32) Kalp Damar Cerrahisi 138(9) Karma 257(91) Koroner 122(15) Nöroloji 71(22)

19 Tablo 13. Türkiye de Sağlık Bakanlığı na Bağlı Eğitim ve Araştırma lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Ventilatör İlişkili Pnömoni Hızları ve Ventilatör Kullanım Oranları ve Persentilleri VİP HIZI* SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ Vip Ventilatör Acil 15(5) Anestezi Reanimasyon 172(33) Beyin Cerrahi 44(15) Çocuk Cerrahi 10(2) Çocuk Hastalıkları 59(14) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(4) Cerrahi 112(16) Göğüs Cerrahi 8(3) Göğüs Hastalıkları 33(8) İç Hastalıkları 121(13) Kalp Damar Cerrahisi 138(27) Karma 257(9) Koroner 122(13) Nöroloji 71(16) Yanık 16(4) VENTİLATÖR KULLANIM ORANI* SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ Ventilatör Hasta Acil YBÜ 15(5) Anestezi Reanimasyon 172(33) Beyin Cerrahi YBÜ 44(15) Çocuk Cerrahi 10(2) Çocuk Hastalıkları 59(14) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(4) Cerrahi 112(16) Göğüs Cerrahi 8(3) Göğüs Hastalıkları 33(8) İç Hastalıkları 121(13) Kalp Damar Cerrahisi 138(27) Karma 257(9) Koroner 122(13) Nöroloji 71(16) Yanık 16(4)

20 Tablo 1 4. Türkiye de Üniversite lerinde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Ventilatör İlişkili Pnömoni Hızları ve Ventilatör Kullanım Oranları ve Persentilleri VİP HIZI* Vip Ventilatör ÜNİVERSİTELER Acil 15(2) Anestezi Reanimasyon 172(45) Beyin Cerrahi 44(23) Çocuk Hastalıkları 59(34) Çocuk Cerrahisi 10(6) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(2) Cerrahi 112(17) Göğüs Cerrahi 8(4) Göğüs Hastalıkları 33(10) İç Hastalıkları 122(27) Kalp Damar Cerrahisi 138(35) Karma 257(21) Koroner 122(16) Nöroloji 71(20) Yanık 16(3) VENTİLATÖR KULLANIM ORANI* Ventilatör Hasta ÜNİVERSİTELER Acil YBÜ 15(2) Anestezi Reanimasyon 172(45) Beyin Cerrahi 44(23) Çocuk Hastalıkları 59(34) Çocuk Cerrahi 10(6) Çocuk Kalp Damar Cerrahisi 6(2) Cerrahi 112(17) Göğüs Cerrahi 8(4) Göğüs Hastalıkları 33(10) İç Hastalıkları 122(27) Kalp Damar Cerrahisi 138(35) Karma 257(21) Koroner 122(16) Nöroloji 71(20) Yanık 16(3)

21 Tablo 15. Türkiye de Özel lerde Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine Göre Ventilatör İlişkili Pnömoni Hızları ve Ventilatör Kullanım Oranları ve Persentilleri ÖZEL HASTANELER VİP HIZI* Vip Ventilatör Acil 15(3) Anestezi 172(43) Reanimasyon Cerrahi 112(32) İç Hastalıkları 121(27) Kalp Damar Cerrahisi 138(59) Karma 257(111) Koroner 122(18) ÖZEL HASTANELER VENTİLATÖR KULLANIM ORANI* Ventilatör Hasta Acil 15(3) Anestezi Reanimasyon 172(43) Cerrahi 112(32) İç Hastalıkları 121(27) Kalp Damar Cerrahisi 138(59) Karma 257(111) Koroner 122(18) VİP Ventilatör ilişkili pnömoni VİP VİP hızı = x 1000 Ventilatör Kullanım Oranı = Ventilatör günü : genel ortalama ve persentil dağlımı (parantez içi) birim sayısı. Ventilatör günü Hasta günü 21

22 22 TÜRKİYE DE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNVAZİV ARAÇ İLİŞKİLİ HASTANE ENFEKSİYONLARI

23 Tablo 16: Türkiye de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Venöz İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Santal Venöz Kullanım Oranları.2013 SKİ-KDE HIZI Doğum Birim SKİ-KDE SK 10% 25% 50% 75% 90% Ağırlığı TÜRKİYE (25) (40) (48) (51) > (68) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ (1) (3) (3) (6) > (5) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ (6) (10) (12) (10) > (12) ÜNİVERSİTE HASTANELERİ (14) (17) (22) (22) > (26) ÖZEL HASTANELER (4) (10) (11) (13) > (25) Santral Venöz Kullanım Oranı Doğum Ağırlığı Birim SK Hasta 10% 25% 50% 75% 90% TÜRKİYE (25) (40) (48) (51) > (68) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ (1) (3) (3) (6) > (5) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ (6) (10) (12) (10) > (12) ÜNİVERSİTE HASTANELERİ (14) (17) (22) (22) > (26) ÖZEL HASTANELER (4) (10) (11) (13) > (25) SKİ-KDE: Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu *SKİ-KDE hızı = SVKİ-KDE SK günü x 1000 **SK Kullanım Oranı = SK günü Hasta günü 23

24 Tablo 17: Türkiye de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Umbilikal İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyon Hızları ve Umbilikal Kullanım Oranları.2013 UKİ-KDE HIZI YBÜ TİPİ Birim UKİ-KDE UK günü 10% 25% 50% 75% 90% Sayı TÜRKİYE (61) (86) (118) (112) > (105) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ (11) (11) (18) (18) > (17) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ (12) (14) (19) (19) > (20) ÜNİVERSİTE HASTANELERİ (23) (25) (29) (25) > (28) ÖZEL HASTANELER (15) (36) (52) (50) > (40) UMBİLİCAL KATETER KULLANIM ORANLARI YBÜ TİPİ Birim UK Hasta 24 10% 25% 50% 75% 90% TÜRKİYE (61) (86) (118) (112) > (105) SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ (11) (11) (18) (18) > (17) SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ (12) (14) (19) (19) > (20) ÜNİVERSİTE HASTANELERİ (23) (25) (29) (25) > (28) ÖZEL HASTANELER (15) (36) (52) (50) > (40) UKİ-KDE; Umblikal kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu UK günü UKİ-KDE x 1000 *UKİ-KDE hızı = **UK Kullanım Oranı = UK günü Hasta günü

25 Tablo 18: Türkiye de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Hızları ve Ventilatör Kullanım Oranları.2013 DOĞUM AĞIRLIĞI Birim VİP Hızı VİP sayısı Ventilatör Persentil 10% 25% 50% Ortanca 75% 90% TÜRKİYE (105) (147) (185) (213) > (215) Sağlık Bakanlığı Devlet leri (13) (16) (20) (35) > (36) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma leri (18) (20) (23) (24) > (27) Üniversite leri (33) (38) (38) (43) > (41) Özel ler (41) (73) (104) (111) > (111) Ventilatör Kullanım Oranı Persentil DOĞUM AĞIRLIĞI Birim Ventilatör Hasta 10% 25% 50% Ortanca 75% 90% TÜRKİYE (105) (147) (185) (213) > (215) Sağlık Bakanlığı Devlet leri (13) (16) (20) (35) > (36) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma leri (18) (20) (23) (24) > (27) Üniversite leri (33) (38) (38) (43) > (41) Özel ler (41) (73) (104) (111) > (111) VİP Ventilatör ilişkili pnömoni *VİP hızı = VİP Ventilatör günü x 1000 **Ventilatör Kullanım Oranı = Ventilatör günü Hasta günü 25

26 26 TÜRKİYE DE AMELİYAT TİPİNE ÖZGÜ CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI (CAE)

27 Tablo 19. Yataklı Tedavi Kurumlarında Ameliyat Türlerine ve Risk İndeks Sınıflarına Göre Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızları ve Dağılımlarının Persentilleri Türkiye. Ameliyat Uhesa Kodu Tanımlama Risk İndeksi CAE Ameliyat 10% 25% 50% 75% 90% AAA Abdominal Aort Anevrizması Onarımı 0 34(1) ,6 _ AMPU Ekstremite amputasyonu 0 91(3) ,8 _ AMPU Ekstremite amputasyonu (3) ,9 _ APPEN Appendektomi 0 452(245) , APPEN Appendektomi 1 452(130) , APPEN Appendektomi (22) , AVF Arteriyovenöz Fistül Açılması (7) ,2 _ BİLİ Safrayolları. karaciğer veya pankreas cerrahisi 0 88(16) ,0 _ BİLİ Safrayolları. karaciğer veya pankreas cerrahisi (22) , BOYUN Boyun Cerrahisi (13) ,8 _ BT Böbrek transplantasyonu (14) ,1 _ CSEC Sezeryan seksiyonu 0 377(244) , CSEC Sezeryan seksiyonu 1 377(215) , CSEC Sezeryan seksiyonu (15) ,2 _ DPRO Diz protezi 0 433(219) , DPRO Diz protezi 1 433(160) , DPRO Diz protezi 2 433(30) , DPRO Diz protezi 3 433(3) ,0 _ FİKS Kırığın açık fiksasyonu 0 198(88) , FİKS Kırığın açık fiksasyonu 1 198(54) , FİKS Kırığın açık fiksasyonu 2 198(11) ,2 _ FÜZN Spinal füzyon 0 58(27) , FÜZN Spinal füzyon (19) ,3 _ GAST Gastrik cerrahi 0 138(19) ,5 _ GAST Gastrik cerrahi (15) ,2 _ 27

28 HER Herni (fıtık) onarımı 0 405(229) , HER Herni (fıtık) onarımı 1 405(146) , HER Herni (fıtık) onarımı (20) , HİST Histerektomi 0 317(133) , HİST Histerektomi 1 317(73) , HİST Histerektomi 2 317(7) ,2 _ İB İnce barsak cerrahisi 0 119(10) ,7 _ İB İnce barsak cerrahisi (16) ,8 _ KARD Kardiyak cerrahi 0 74(19) ,8 _ KARD Kardiyak cerrahi 1 74(36) , KARD Kardiyak cerrahi 2 74(18) ,6 _ KBGGB Koroner arter bypass cerrahisi (göğüs ve bacak insziyonu ile yapılan) 0 174(62) , KBGGB KBGGB KBGGB KBGG KBGG Koroner arter bypass cerrahisi (göğüs ve bacak insziyonu ile yapılan) Koroner arter bypass cerrahisi (göğüs ve bacak insziyonu ile yapılan) Koroner arter bypass cerrahisi (göğüs ve bacak insziyonu ile yapılan) Koroner arter bypass cerrahisi (sadece göğüs insziyonu ile yapılan) Koroner arter bypass cerrahisi (sadece göğüs insziyonu ile yapılan) 1 174(130) , (77) , (9) ,9 _ 0 90(4) ,1 _ (10) ,8 _ KEND Karotid endarterektomi (4) ,0 _ KOLL Kolesistektomi 0 474(316) , KOLL Kolesistektomi 1 474(89) , KOLL Kolesistektomi (15) ,8 _ KOLO Kolon cerrahisi 0 196(26) , KOLO Kolon cerrahisi 1 196(39) , KOLO Kolon cerrahisi 2 196(22) , KOLO Kolon cerrahisi 3 196(4) ,6 _ KPRO Kalça protezi 0 391(136) , KPRO Kalça protezi 1 391(133) , KPRO Kalça protezi (19) ,4 _ KRAN Kraniyotomi 0 121(34) ,

29 KRAN Kraniyotomi 1 121(34) , KRAN Kraniyotomi 2 121(10) ,2 _ LAMİ Laminektomi 0 200(125) , LAMİ Laminektomi 1 200(86) , LAMİ Laminektomi 2 200(12) ,5 _ MEME Meme cerrahisi 0 142(36) , MEME Meme cerrahisi 1 142(21) , MEME Meme cerrahisi 2 142(3) ,0 _ MEMEP Meme protezi (4) ,0 _ RO NEFR Böbrek cerrahisi 0 117(21) , NEFR Böbrek cerrahisi (11) ,5 _ OVER Over cerrahisi 0 108(21) , OVER Over cerrahisi (0) ,4 _ PCNL Perkütan nefrolitotomi (12) ,7 _ PİL Pil cerrahisi (8) ,3 _ PROS Prostatektomi 0 175(48) , PROS Prostatektomi 1 175(21) , PROS Prostatektomi 2 175(2) ,2 _ PVBC Periferik vasküler bypass cerrahisi 0 51(13) ,8 _ PVBC Periferik vasküler bypass cerrahisi (9) ,3 _ REK Rektal cerrahi 0 150(39) , REK Rektal cerrahi 1 150(29) , REK Rektal cerrahi 2 150(3) ,5 _ REKONS Reimplantasyon cerrahisi (4) ,3 _ SPLE Splenektomi 0 61(1) ,0 _ TİRO Tiroid ve/veya parotiroid cerrahisi 0 194(58) , TİRO Tiroid ve/veya parotiroid cerrahisi 1 194(25) , TİRO Tiroid ve/veya parotiroid cerrahisi (5) ,0 _ TORA Torasik cerrahisi 0 68(29) ,

30 TORA Torasik cerrahisi 1 68(22) , TORA Torasik cerrahisi (5) ,5 _ TRVP Transvezikal prostatektomi (4) ,0 _ TURP Transuretral prostatektomi 0 93(36) , TURP Transuretral prostatektomi (8) ,0 _ VHİS Vajinal histerektomi 0 139(14) ,3 _ VHİS Vajinal histerektomi (9) ,4 _ VSHN Ventriküler şant 0 59(15) ,9 _ VSHN Ventriküler şant (13) ,5 _ XLAP Laparotomi 0 136(19) ,6 _ XLAP Laparotomi (15) ,2 _ CAE. cerrahi alan enfeksiyonu 1 CAE hızı = Belirli bir ameliyat türünde gelişen CAE sayısı Aynı ameliyat türündeki ameliyat sayısı x Persentil dağlımları en az 20 farklı hastane bulunması durumunda alınmıştır ve bir ameliyat kategorisi için 20 nin altında bildirim yapan hastane verisi persentil analizlerine dahil edilmemiştir. 30

31 ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARI Tablo 20. Antimikrobiyal Direnç Oranlarının* Persentil Dağılımları.2013 Antimikrobiyal Direnç Hızları ANTİMİKROBİYAL DİRENÇLİ PATOJEN Birim Etken (Toplam) Dirençli Etken 10% 25% 50% 75% 90% TÜRKİYE GENELİ VRE 564(124) , MRSA 373(103) , MRKNS 329(118) , E.Coli suşlarında ESBL 414(170) , Klebsiella Pneumoniae suşlarında ESBL 342(133) , Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii 327(167) , Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa 390(153) , Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii 319(167) , SAĞLIK BAKANLIĞI DEVLET HASTANELERİ VRE 204(19) ,40 _ MRSA 146(19) ,93 _ MRKNS 131(28) , E.Coli suşlarında ESBL 185(58) , Klebsiella Pneumoniae suşlarında ESBL 134(30) , Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii 124(60) , Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa 165(47) , Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii 124(60) , SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ VRE 136(41) , MRSA 57(33) , MRKNS 57(32) , E.Coli suşlarında ESBL 61(44) , Klebsiella Pneumoniae suşlarında ESBL 59(42) , Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii 55(45) , Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa 60(44) , Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii 55(45) ,

32 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VRE 110(54) , MRSA 51(29) , MRKNS 50(36) , E.Coli suşlarında ESBL 55(39) , Klebsiella Pneumoniae suşlarında ESBL 50(42) , Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii 48(38) , Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa 52(42) , Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii 47(38) , ÖZEL HASTANELERİ VRE 114(10) ,28 _ MRSA 119(22) , MRKNS 91(22) , E.Coli suşlarında ESBL 113(29) , Klebsiella Pneumoniae suşlarında ESBL 99(19) ,48 _ Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii 100(24) , Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa 113(20) , Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii 93(24) , : Direnç yüzdesi ve persentil dağlımı (parantez içi) birim sayısı. Persentil dağılımında analizlere etken sayısı 10 ve üzerinde olanlar dahil edilmiştir. MRSA. Metisilin dirençli Staphylococcus aureus; VRE. Vankomisin dirençli enterokoklar. ESBL.geniş spektrumlu beta laktamaz Dirençli izolatlar / Test edilen izolat sayısı X

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2010 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI ÖZET RAPORU 2014

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI ÖZET RAPORU 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI ÖZET RAPORU 2014 Mayıs,2015, ANKARA 1 Editör Prof. Dr.

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ,

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2008-2009 REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ULUSAL HASTANE

Detaylı

SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI. Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu

SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI. Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu 2008 yılında kurulan UHESA, web tabanlı bir veri programıdır. Kamu Hastaneleri

Detaylı

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları

ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde İnvaziv Araç İlişkili Hastane Enfeksiyonları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Dairesi Başkanlığı ULUSAL HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS AĞI (UHESA) RAPORU ÖZET VERİ, 2011 Yoğun Bakım Ünitelerinde

Detaylı

Ağustos,2016, ANKARA

Ağustos,2016, ANKARA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ağustos,2016, ANKARA 1 Editör Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Hazırlayanlar Prof. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 Can Hüseyin Hekimoğlu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü

Detaylı

Uluslararası Verilerin

Uluslararası Verilerin Uluslararası Verilerin Karşılaştırılması Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji USBİS 2017 UHESA -Türkiye (Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Ağı) NHSN -

Detaylı

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Klinik

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği )

15.45-16.30: Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarına ait Olgu Sunumları (Doç. Dr. Esra Karakoç, SB Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği ) 1. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ankara YBÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ankara Dışkapi Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araşırma Hastanesi 4. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları

ENFEKSİYONLARI. Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları HASTANE ENFEKSİYONLARI 2013 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Enfeksiyon Kontrol Programlarının Organizasyonu ve Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları 1.1 Hastane Enfeksiyon Kontrolünün Tarihçesi: Dünyadaki ve Türkiye deki

Detaylı

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER DİRENÇLİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERLE HASTANE KÖKENLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU GELİŞMESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Alpay AZAP*, Özgür ÜNAL*, Gülden YILMAZ*, K. Osman MEMİKOĞLU* *TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS

HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS HASTANE ENFEKSİYONLARI VE SÜRVEYANS Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İÇERİK Sürveyansın tanımı Amaçlar CDC Hastane enfeksiyonu

Detaylı

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki

Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki HASTANE ENFEKSİYONLARI Prof. Dr. Salih Hoşoğlu Genel Bilgi Önceki tanımıyla hastane enfeksiyonları veya nozokomiyal enfeksiyonlar, şimdiki şekliyle sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, bir hastanın hastanede

Detaylı

Hazırlayan

Hazırlayan Yürürlük i: 14.09.2012 SÜRVEYANS TALİMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.2, 2.3, 2.6-2.5 KAPSAM: Tüm birimler Hazırlayan Güler DEMİRCİ Canan SERÇELİK

Detaylı

ANKEM Derg 2013;27(Ek 1) HASTANE KÖKENLİ İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BASİLLERİN YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN DİRENÇ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKEM Derg 2013;27(Ek 1) HASTANE KÖKENLİ İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BASİLLERİN YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN DİRENÇ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKEM Derg ;7(Ek ) (P) HASTANE KÖKENLİ İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BASİLLERİN YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN DİRENÇ DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ferit KUŞCU, Gürkan YILMAZ*, Berrin ÜNLÜ, Zehra DOĞAN TOMUL,

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY

HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI. Prof. Dr. Oğuz KARABAY HASTANE İNFEKSİYONLARININ SÜRVEYANSI Prof. Dr. Oğuz KARABAY Hastane İnfeksiyonları Tanım Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru sırasında kuluçka döneminde olmayan yada hastanede oluşmasına

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI Dok.Kodu ENF-T-19 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK Rev.Tarihi 27.06.2013 Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde, cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin,

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi nde Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı Surgical Site Infection Surveillance of Mugla Sitki Kocman University Medical Faculty Hospital Selmin Dirgen

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ: TÜRKİYE DENEYİMİ Eylül 2004 Aralık 2010 Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Prof. Dr.

Detaylı

Bir üniversite hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) üreten Klebsiella pneumoniae

Bir üniversite hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) üreten Klebsiella pneumoniae Bir üniversite hastanesinde New Delhi Metallobetalaktamaz (NDM) üreten Klebsiella pneumoniae varlığı: Sadece kurumsal önlemlerle kontrol altına alınabilir mi? Sema Alp Çavuş 1,3, Zeynep Gülay 2,3, Ziya

Detaylı

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Dr. Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu 06-08

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Affan DENK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. ve Klin. Mik. Araştırmacılar Yasemin

Detaylı

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 17.11.16 Ç.Büke KLİMİK-İstanbul 2016 1 Konuşma içeriği Antibiyotik

Detaylı

Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar ve bir hastane örneği

Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar ve bir hastane örneği Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 5; 5():- doi:.5/terh.5. Klinik Araştırma Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar ve bir hastane örneği Applications for the prevention of

Detaylı

Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar

Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar Enfeksiyon Hastalıklarında Son Bir Yılda Öne Çıkan Literatürler Türkiye den Yayınlar Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 1 Mikrobiyoloji AD 2 HEPATİT 3 4 AMAÇ KHB enfeksiyonunda

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Antibiyotik Yönetimi Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMINI DEĞERLENDİRME FORMU Hastanelerin

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

AGUH Komisyonu Temel Eğitim Programı, 2013 İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması

AGUH Komisyonu Temel Eğitim Programı, 2013 İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması İnfeksiyon Kontrol Komitesi nin Oluşturulması Dr. Asuman İnan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane İnfeksiyonları Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) Hastane İnfeksiyonları mmelweis,

Detaylı

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI

CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANTİBİYOTİK PROFLAKSİSİ TALİMATI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin, uygun zamanda, yeterli

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI RİSK ANALİZ PLANI

HASTANE ENFEKSİYONLARI RİSK ANALİZ PLANI NE I KOD:ENF.PL.01 YAYIN TARİHİ:HAZİRAN 2010 REVİZYON NO:02 REVİZYON TARİHİ:KASIM 2012 SAYFA NO:1/6 NE BÖLÜMÜ İNTANİYE SERVİSİ DA GELİŞEN I İÇİN RİSK PERSONEL, VE İÇİN DA GELİŞECİLECEK I İÇİN RİSK İÇİN,

Detaylı

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ. Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ Dr. Nazan ÇALBAYRAM Bir hastanenin yapmaması gereken tek şey mikrop saçmaktır. Florence Nightingale (1820-1910) Hastane Enfeksiyonları

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 7 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 61769 HEDEF 6 6 58453 53269 5 4 3 2 1 ŞUBAT 211 OCAK 212 ŞUBAT 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN ANTİMİKROBİYAL TEDAVİSİ. Lütfiye Mülazımoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN ANTİMİKROBİYAL TEDAVİSİ. Lütfiye Mülazımoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN ANTİMİKROBİYAL TEDAVİSİ Lütfiye Mülazımoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ventilatör ile ilişkili pnömoni Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen İnfeksiyonlar İçinde: en sık

Detaylı

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler-2016 Dr. Murat Akova Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara % Baketeremi EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi Etkenleri 100 Gram (-) 80

Detaylı

Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Antibiyotik kullanımında sorunlar Dr. Kaya YORGANCI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Ülkemiz yoğun bakımlarında enfeksiyon bir sorunmudur? Enfeksiyonları önlemeye yönelik çabalar

Detaylı

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Dr. Serap Şimşek Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Değişen CDC Tanımları/

Detaylı

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör

EDİTÖR GÖRÜŞÜ (EDITORIAL) Editör Antibiyotik tedavisindeki gelişmelere rağmen, postoperatif infeksiyonlar cerrahide önemli morbidite ve mortalite olma nedenini sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Kontrol Komitesinin

Detaylı

Türkiye de Durum: Klimik Verileri

Türkiye de Durum: Klimik Verileri Türkiye de Antimikrobiyal Direnç ve Antibiyotik Yönetimi Türkiye de Durum: Klimik Verileri Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi

Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Kan Kültürlerinde Üreyen Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Kontaminasyonun Değerlendirilmesi Gülden Kocasakal 1, Elvin Dinç 1, M.Taner Yıldırmak 1, Çiğdem Arabacı 2, Kenan Ak 2 1 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Tarama Testleri: Gram Negatifler. Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi

Tarama Testleri: Gram Negatifler. Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi Tarama Testleri: Gram Negatifler Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi Niye GNÇ sürveyansı ÇİDMO Kontrolü Standart önlemler Genel eldiven

Detaylı

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? İzmir İl Sağlık Müdürü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Toplum kökenli enfeksiyon; önemli

Detaylı

Antibiyotik Yönetiminde Güncel Durum. Dr. Oral ÖNCÜL İÜ İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst.ve Kl. Mik. ABD

Antibiyotik Yönetiminde Güncel Durum. Dr. Oral ÖNCÜL İÜ İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst.ve Kl. Mik. ABD Antibiyotik Yönetiminde Güncel Durum Dr. Oral ÖNCÜL İÜ İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hst.ve Kl. Mik. ABD Alexander Fleming.. 1928 Penicillium notatum olabilecek öngörü.. 1938 Penisilin üretimi Düşük

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ

CERRAHİ PROFİLAKSİ İLKELERİ CERRAHİ PROFiLAKSİ Cerrahi profilaksi, cerrahi alan infeksiyonunu (CAİ) önlemek için, çok kısa süreli antibiyotik uygulanmasıdır. Cerrahi profilakside amaç, dokuları steril hale getirmek değil, ameliyat

Detaylı

ÜÇ YILLIK VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) KOLONİZASYON ve ENFEKSİYONLARININ DÖKÜMÜ

ÜÇ YILLIK VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) KOLONİZASYON ve ENFEKSİYONLARININ DÖKÜMÜ P-1 ÜÇ YILLIK VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) KOLONİZASYON ve ENFEKSİYONLARININ DÖKÜMÜ A. CANDEVİR*, B. KURTARAN*, A.S. İNAL*, F. KİBAR**, Y. TAŞOVA*, N. SALTOĞLU*, H.S.Z. AKSU*, HEKK Çalışma Grubu***

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA SIFIR İNFEKSİYON. Yrd. Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA SIFIR İNFEKSİYON. Yrd. Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı YOĞUN BAKIMDA SIFIR İNFEKSİYON Yrd. Doç. Dr. Melda TÜRKOĞLU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı MÜMKÜN MÜ??? o YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI??? o YOĞUN BAKIMDA İNFEKSİYONUN

Detaylı

Hastanede Kaçınılması Gereken Beş Ortak Tıbbi Hata. Düşme Antibiyotik yalnış kullanımı İlaç uygulanım hataları Eksik Mobilizasyon Plansız taburculuk

Hastanede Kaçınılması Gereken Beş Ortak Tıbbi Hata. Düşme Antibiyotik yalnış kullanımı İlaç uygulanım hataları Eksik Mobilizasyon Plansız taburculuk 4.Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Mart 2017 Hastanede Kaçınılması Gereken Beş Ortak Tıbbi Hata Düşme Antibiyotik yalnış kullanımı İlaç uygulanım hataları Eksik Mobilizasyon Plansız taburculuk

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Ankara EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi

Detaylı

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS 2003-2009 D. Gülmez 1, D. Gür 2, G. Hasçelik 1, EARSS-Türkiye Çalışma Grubu 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri

Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Hastane infeksiyonlarında klinisyenin klinik mikrobiyoloji laboratuvarından beklentileri Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Mini Anket 13

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ 1. Sürveyans faaliyetleri kapsamında Yoğun Bakım Üniteleri nde günlük aktif sürveyans yapılmıştır Hastanemiz Klinik ve YBÜ lerine vizitler yapılmıştır. Hastanemiz

Detaylı

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dr. Önder Ergönül Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu 7 Mart 2014, İstanbul Giriş Gram negatif bakterilerin oluşturdukları infeksiyonlar,

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI

ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI 2011-2012 ÖĞRETĠM YILI KALP DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI SEMĠNER PROGRAMI Tarih Saat Yer KonuĢmacı Konu BaĢlığı 07.09.2011 08:00-14.09.2011 08:00-21.09.2011 08:00-28.09.2011 08:00-05.10.2011 08:00-12.10.2011

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI HASTANE VE TOPLUM KAYNAKLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRÜLANS FAKTÖRLERİNİN REAL-TİME PZR YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI Soner YILMAZ1, Abdullah KILIÇ1, Aylin Üsküdar Güçlü1, Orhan BEDİR1,

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1.AMAÇ:Antibiyotik Kontrol Ekibi nin amacı; hastanemizde antibiyotik kullanımının kontrolünü sağlayarak dirençli mikroorganizmaların yayılımını önlemek

Detaylı

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC

ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ. Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC ORTOPEDİK CERRAHİ GİRİŞİMLERLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN İRDELENMESİ Dr. Hüsrev DİKTAŞ Girne Asker Hastanesi/KKTC SUNUM PLANI 1. AMAÇ 2. GEREÇ-YÖNTEM 3. BULGULAR-TARTIŞMA 4. SONUÇLAR 2 AMAÇ Hastanemizde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2011 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2011 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Araştırma ANKEM Derg ;6():4 doi:./ankem.. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Vicdan KÖKSALDI MOTOR,

Detaylı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Vincent JL et al. JAMA. 2009;302(21):2323-2329 EMPİRİK TEDAVİ

Detaylı

Metisilin dirençli Stafilokok (MRSA) ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI

Metisilin dirençli Stafilokok (MRSA) ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI Sayfa No 1 / 6 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1. AMAÇ MRSA enfeksiyonlarının gelişimini ve yayılımını önlemek. 2. KAPSAM Tüm hastane bölümlerini,

Detaylı

VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi

VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi VRE ile Gelişen Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Olgusunda Tedavi Dr. Sabri ATALAY SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLİMİK 2017 Kongresi -

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

2015 YILI BÖLÜM İÇİ EĞİTİM PLANI

2015 YILI BÖLÜM İÇİ EĞİTİM PLANI ACİL HASTA,HASTA YAKINI VE ÇALIŞANI İLİŞKİSİ-İLETİŞİM-HASTA MEMNUNİYETİ HASTA GÜVENLİĞİ ŞUBAT CPR (ŞOK VE ARREST YÖNETİMİ) MART HBTC KULLANIMI MAYIS TRİYAJ HAZİRAN ATIK AYRIŞTIRMASI EYLÜL YANIKLAR EKİM

Detaylı

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek.

Periferik arter hastalıklarının tanısını ve yaklaşım stratejilerini öğrenecek. Dönem IV Kalp Damar Cerrahisi Stajı Konu: Periferik Arter Hastalıkları Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri Periferik Arter Hastalıklarının neler olduğunu öğrenecekler. Periferik arter hastalıklığı

Detaylı

ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ULUSAL SÜRVEYANS VE STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI

ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ULUSAL SÜRVEYANS VE STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ULUSAL SÜRVEYANS VE STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI Dr.Hüsniye ŞİMŞEK SB. Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Uygulamalarında Veterinerlik Hizmetlerinin

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk.

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPORU FORMU Doküman Kodu EĞT-F-04 Yayın Tarihi 02.04.2012 Revizyon No 04 Rev.Tarihi 11.03.2013 Sayfa No 1/6 Eğitim Yılı: 2013 Ay: Ocak

Detaylı

TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri

TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun bakım hastası Klinik durumu ciddidir birden fazla tanı multi organ yetmezliği immunsupresyon sepsis travma Klinik durumu ilerleyicidir

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar 9 Ocak 2015, Gaziantep Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Sunum içeriği

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk EAH Enfeksiyon Kliniği Tanımlama CDC,

Detaylı

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar 2 Hastanın hastanede yatış süresini uzatmakta Tedavi maliyetini

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONLARI VE ÖNEMİ

HASTANE İNFEKSİYONLARI VE ÖNEMİ _ 565 HASTANE İNFEKSİYONLARI VE ÖNEMİ Zeynep GÜLAY ÖZET Hastane enfeksiyonu hastanın hastaneye yatışından 48 saat sonra ortaya çıkan ve yatışı sırasında inkübasyon (kuluçka) süresi içinde olmayan enfeksiyonlardır.

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

TÜRK YE HASTANE ENFEKS YONLARI SÜRVEYANS REHBER

TÜRK YE HASTANE ENFEKS YONLARI SÜRVEYANS REHBER T.C. SA LIK BAKANLI I Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl TÜRK YE HASTANE ENFEKS YONLARI SÜRVEYANS REHBER REF K SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZ BA KANLI I ULUSAL HASTANE ENFEKS YONLARI SÜRVEYANS VE KONTROL

Detaylı

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0 2 5 Enstitünün Belirlediği

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan Yıldız Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı