SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI. Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI. Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu"

Transkript

1 SAGLIK HIZMETI ILISKILI ENFEKSIYON SURVEYANSI Dr. Erhan KABASAKAL T.C. Saglik Bakanligi Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu

2 2008 yılında kurulan UHESA, web tabanlı bir veri programıdır. Kamu Hastaneleri Özel Hastane Üniversite Hastaneleri Askeri Hastaneler T.C.S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Raporlama, Geri Bildirim 2

3 Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Agının Amacı Uluslararası standartlarda güncel HE sürveyans verilerinin toplamak ve analizini yapmak, Yataklı tedavi kurumlarının kendilerine ait HE hızlarını takip etmek, Ulusal, uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesine yardımcı olmak, 3

4 UHESA Bünyesinde Veri Gönderimi Yapan Hastaneler 2013 UHESA(tüm) UHESA 50> Hastaneler Toplam %100 (1413 ) %100 (873) Sağlık Bakanlığı %52,66 %57,16 Üniversite %5,52 %8,14 Eğitim Araştırma %5,03 %8,02 Özel Hastaneler %36,45 %26,69 4

5 Hastane Enfeksiyonlarında Türkiye Ülkemizde 2008 yılı itibari ile tüm hastane verileri ortak veri programı olan UHESA yazılımında toplanmaya başlamıştır. Verilerin raporlanmasında ve uluslararası veriler ile karşılaştırılabilmesi için kullanılan formüllerde hasta günü esas alınmakta olup 1000 hasta günü ya da 1000 araç kullanım günü için hesaplama yapılmaktadır. 5

6 Sürveyans Analizi Temel olarak değerlendirmede kullanılan bir diğer önemli ölçüt ise araç ilişkili enfeksiyon hızıdır. Bu hızın hesaplanmasında ise kullanılan araç günü esas alınmaktadır. Hız(Dansite)= Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Sayısı / Santral Venöz Kateter Kullanım Günü X

7 7 Dr.Erhan KABASAKAL

8 Türkiye de Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu ( ) YIL SVK günü SVKĠ-KDE Hız , , , , , %31

9 Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu ,61 5,01 5,08 4,91 4,39 3,83 3 hız Hız (Dansite) = 9 Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu Sayısı / Santral Venöz Kateter Kullanım Günü X 1000

10 T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJĠK HEDEFLER 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16 Dr.Erhan KABASAKAL

17 Türkiye de Yoğun Bakım Ünitelerinde Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu ( ) YIL ÜK günü ÜKĠ ÜSE Hız , , , , ,63 % ,13 17

18 Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu , ,39 4,18 3,96 3,63 3,13 hız Hız(Dansite)=Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu Sayısı/ Üriner Kateter Kullanım Günü X 1000

19 T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJĠK HEDEFLER 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Dr.Erhan KABASAKAL

25 Türkiye de Yoğun Bakım Ünitelerinde Ventilatör Ġlişkili Pnömoni ( ) YIL Ventilatör günü VĠP Hız , , , , ,17 % ,18 25

26 Ventilatör Ġlişkili Pnömoni ,14 15,37 13,98 13,28 12,17 10, hız Hız(Dansite)=Ventilatör İlişkili Pnömoni Enfeksiyonu 26 Sayısı/ Ventilatör Kullanım Günü X 1000

27 T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJĠK HEDEFLER 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33 Dr.Erhan KABASAKAL

34 Antimikrobiyal Direnç Takibi Amacıyla UHESA Veri Programında Takip Edilen Mikroorganizmalar VRE (Vank.Dir.Ent) MRSA(Met.Dir.Sat.Aer.) MRKNS(Koag.Neg.Met.Dir.Staf) E.Coli suşlarında ESBL(Gen.Spek.Beta.Laktamaz) Klebsiella Pneumoniae suşlarında ESBL Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii 34

35 25 20 Hastane Enfeksiyonlarında VRE ( ) 21,23 17,17 17, ,4 6,1 11,2 HIZ Dirençli izolatlar / Test edilen izolat sayısı X

36 60 58 Hastane Enfeksiyonlarında 58,9 58,5 MRSA ( ) ,4 55,3 53, , Dirençli izolatlar / Test edilen izolat sayısı X HIZ

37 76 75, , , , ,5 Hastane Enfeksiyonlarında 73 75,74 MRKNS ( ) 74,72 74, Dirençli izolatlar / Test edilen izolat sayısı X HIZ

38 Hastane Enfeksiyonlarında 60 E.Coli suşlarında ESBL ( ) ,2 43, ,56 46,01 48,83 30 HIZ Dirençli izolatlar / Test edilen izolat sayısı X

39 Hastane Enfeksiyonlarında Klebsiella Pneumoniae suşlarında ESBL ( ) 47,5 45,8 44,56 50,61 49, HIZ Dirençli izolatlar / Test edilen izolat sayısı X

40 Hastane Enfeksiyonlarında ,1 Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa ( ) 28,5 31,1 34,01 33,91 35, HIZ Dirençli izolatlar / Test edilen izolat sayısı X

41 Hastane Enfeksiyonlarında Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii ( ) 62, ,29 77,36 78, Dirençli izolatlar / Test edilen izolat sayısı X HIZ

42 Hastane Enfeksiyonlarında Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii ( ) 4,53 5,81 hız Dirençli izolatlar / Test edilen izolat sayısı X

43 43 Dr.Erhan KABASAKAL

44 Türkiye Cerrahi Profilaksi Uygunluk/Uygunsuzluk ( ) (Programda Veri Girişi Olan Klinikler Ġçin) ,63 70,57 69,83 66,9 64,52 65, ,37 29,43 30,17 33,1 35,48 34,09 UYGUN UYGUNSUZ

45 Ameli. Kodu Tanımlama CAE Sayısı Ameliyat Sayısı KOLO Kolon cerrahisi ,8 VSHN Ventriküler şant ,7 İB İnce barsak cerrahisi ,9 AAA Abd.Aort Anevrizması Onarımı ,6 GAST Gastrik cerrahi ,5 XLAP Laparotomi ,4 KRAN Kraniyotomi ,1 HİST Histerektomi ,9 BİLİ Safra- KC- pankreas cerrahisi ,9 FÜZN Spinal füzyon ,3 AMPU Ekstremite amputasyonu ,2 KBGGB Koroner bypass cerrahisi (göğüs ve bacak ins. ile yapılan) ,1 BT Böbrek transplantasyonu ,1 BOYUN Boyun Cerrahisi ,8 KPRO Kalça protezi ,5 TORA Torasik cerrahisi ,5 REKONS Reimplantasyon cerrahisi ,3 AVF Arteriyovenöz Fistül Açılması ,2 NEFR Böbrek cerrahisi ,2 PVBC Periferik vasküler bypass cerrahisi ,1 KARD Kardiyak cerrahi ,0 FİKS Kırığın açık fiksasyonu ,0 Ağırlıklı Ortalam a Ameliyat uhesa kodu Tanımlama CAE sayısı Ameliyat sayısı Ağırlıklı genel ortalama KEND Karotid endarterektomi ,0 MEMEPRO Meme protezi ,0 SPLE Splenektomi ,0 TRVP TİRO Transvezikal prostatektomi Tiroid ve/veya parotiroid cerrahisi , ,1 TURP Transuretral ,1 prostatektomi DPRO Diz protezi ,1 45 OVER Over cerrahisi ,2 HER Herni (fıtık) onarımı ,2 PİL Pil cerrahisi ,3 PROS Prostatektomi ,3 KOLL Kolesistektomi ,3 VHİS Vajinal histerektomi ,4 CSEC Sezeryan seksiyonu ,4 REK Rektal cerrahi ,5 LAMİ Laminektomi ,7 PCNL Perkütan nefrolitotomi ,7 APPEN Appendektomi ,8 MEME Meme cerrahisi ,9 KBGG Koroner arter bypass cerrahisi (sadece göğüs insziyonu ile yapılan) ,9

46 CAE HIZLARI ,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 KOLO VSHN İB AAA GAST XLAP KRAN HİST BİLİ FÜZN AMPU KBGGB BT BOYUN KPRO TORA REKONS AVF NEFR PVBC KARD FİKS KBGG MEME APPEN PCNL LAMİ REK CSEC VHİS KOLL PROS PİL HER OVER DPRO TURP TİRO KEND MEMEPRO SPLE TRVP HIZ % 46

47 CAE HIZLARI-2013 Hızı 1 den büyük Olanlar 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 47

48 YENİ PROGRAM İHTİYACI Eski yazılımın zamanla bazı ihtiyaçlara cevap verememesi ve sorunlar çıkarması revizyonunun da mümkün olmaması nedeniyle yeni program yazılması kaçınılmaz hale gelmişti. Amaç veri güvenliği ve veri güvenilirliği seviyelerini yükseltmek, Bu nedenle yeni yazılım için çalışmalar başladı. 48

49 YENİ YAZILIM Web tabanlı ve kullanıcı dostu.programı bilgisayara kurmadan k.adı ve şifre ile girebilme Kağıt kullanımı minimumda hatta kağıtsız sistemi hedefliyoruz. Tablet kullanılacak ve tablette doldurulan dijital formlar ara bellekte belirli süre bekleyecek ve düzeltme yapılabilecek. Uyarı-alarm sistemi (SMS bankası mevcudiyeti) planlandı.salgın vs gibi alarmlar için algoritma çerçevesinde ilgilileri eşik değer aşılınca SMS ile uyaracak. Otomatik istatistiki analizler yapabilen,uluslararası,ulusal ve bölgesel raporlamaları otomatik yapabilecektir. Kullanıcı ve sağlık yöneticisi arayüzü farklı planlandı. 49

50 YENİ YAZILIM Otomatik geri bildirim raporlaması yapabilecek, Veri güvenliği için bakanlığın diğer sistemlerini kullanan(çkys üzerinden kullanıcı teyid etme,mernis ile kişi senkronizasyonu) ve SMS ile otomatik kullanıcı-şifre tanımlıyacak, Mobil arayüzler (İOS ve Android-GSM arayüzü) Yakın gelecekte Hastane Bilgi Sistemlerine bağlanabilecektir. Yakın gelecekte Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu ile senkronize olabilecek, İTS deki antibiyotik takip sistemine bağlanması da öngörülerek hazırlanmıştır. 50

51 Sabrınız için teşekkürler. Dr.Erhan KABASAKAL

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Dr. Serap Şimşek Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Değişen CDC Tanımları/

Detaylı

ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14

ENFEKSĠYON KONTROL VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14 Doküman No:ENF-PR-01 Yayın Tarihi:09.10.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 14 1. AMAÇ DıĢkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi nde enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarını

Detaylı

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD CAİ tarihçe Epidemiyoloji Risk Faktörleri Etkenler Dünya verileri Türkiye verileri Hasta oluyordum

Detaylı

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6

KOD:ENF.PR.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH: EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1/6 1.AMAÇ: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Enfeksiyon Kontrol Komitesi nin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumluluklarını

Detaylı

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER

P-001. Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları POSTERLER posterler Medstar Antalya Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 2013 Yılında Gözlenen Alet Kullanımı ile İlişkili Hastane İnfeksiyonları P-001 Safiye Aşcı 1, Rabin Saba 2, Şirin Elmi 3, Zeynep Tuncel 4, Murat

Detaylı

TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ

TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ TÜRKİYE TEŞHİS İLİŞKİLİ GRUPLAR (TİG) BAĞIL DEĞER LİSTESİ MTS TİG Bağıl Değer 001 - Kas-iskelet Sistemi ve Bağ Dokusu I01Z : Eklem İşlemleri, Alt Ekstremite, Majör, Bilateral (İki Taraflı) veya Çoklu 6,94

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ

KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ 44 KOLOREKTAL KANSERLERDE FAST TRACK CERRAHİ Dr. Levhi AKIN Postoperatif morbidite üzerine etkili birçok faktör vardır 1 (Şekil 1). Kanıta dayalı çalışmalar, cerrahi hasta bakımındaki bazı geleneksel yaklaşımların

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ Sürüm 2.2 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü E-Sağlık Daire Başkanlığı 2014 T. C. Sağlık Bakanlığı 1 / 280 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, Sürüm 2. 2 Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır;

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır; SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Tüm Saglık Bilgi Yönetim Platformları için VENTURA.. VENTURA İL/HALK SAĞLIĞI BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU REFERANSLARIMIZ (Kasım 2013) ALIS

Detaylı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği. 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; yataklı tedavi kurumlarında sağlık

Detaylı

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUVAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU 31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI,YÖNETİM 3 MERKEZ,ŞUBE,İŞTİRAKLERE

Detaylı

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı;

2. Cerrahi girişim öncesi enfeksiyon riskine göre yaralar 4 e ayrılımalı; CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ REHBERİ Cerrahi alan enfeksiyonları (CAİ) önemli mortalite ve morbidite nedenlerindendir. Postoperatif bir enfeksiyon olan yara enfeksiyonunun önlenmesi ile hastanın hayati

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Takdim Planı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler. * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri

Takdim Planı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler. * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Takdim Planı * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri * Diğer Bilgi Sistem Projeleri Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi

Detaylı

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches

Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların. dağılımı. Araştırmalar / Researches Araştırmalar / Researches Anestezi yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoni hızları ve etken mikroorganizmaların dağılımı Yakup Tomak 1, Ayşe Y Ertürk 1, Ahmet Şen 1, Başar Erdivanlı 2, Aysel

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim Dijital hastanenin kalbi teknoloji Yeşil Bilişim önsöz vizyon >> Dijital hastaneye dönüşüm süreçlerinizde yanınızda olacak önemli bir kaynak Sağlık sektöründe yaşadığımız hızlı değişim, biz sağlık kuruluşlarının

Detaylı

BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim

BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim BAŞHEKİM GÖZÜYLE Op. Dr. Tunç ÇELEBİ Başhekim Kuruluşunun 116. yılını geride bıraktığımız hastanemizin son sekiz yılında başhekimliğini yapmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Sekiz yıl önce hastanemiz

Detaylı

UÜ-SK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ A.D. EL CERRAHİSİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ A.D. EL CERRAHİSİ BİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Dok. Kodu: FR-YLY-15-310-323 lk Yay.Tarihi: 15 Nisan 2007 Rev. No : 03 Rev. Tarihi : 28 Şubat 2012 1/8 1. HİZMET KAPSAMI Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ve El Cerrahisi Bilim Dalı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ EĞİTİM MATERYALİ

ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ EĞİTİM MATERYALİ ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ EĞİTİM MATERYALİ (HİZMETE MAHSUSTUR) GİRİŞ Bu belge, Avrupalı belgeleme uzmanları için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Dört ders olarak planlanmıştır ve bu derslerin

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU

BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU BİRLİK BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Hastaneler için HBYS, Birlikler için BBYP... Birlik Bilgi Yönetim Platformu (BBYP) Nedir? Genel Sekreterliğin birlik hastaneleri

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı