Klinik Kalite Diyabet Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klinik Kalite Diyabet Örneği"

Transkript

1 Klinik Kalite Diyabet Örneği 4.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Ankara Doç. Dr. Adem Özkara Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Mayıs 2013

2 Klinik Kalite Kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin sağlanması, hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışanların memnuniyetinin artırılması ve en iyi sağlık sonuçlarına ulaşılmasıdır.

3

4 Diyabet Takibinde Kalite Geliştirme Çalışmaları neden gerekli? Diyabet hastalarının yaşam süreleri 5-10 yıl daha kısa Komplikasyon oranları çok yüksek, ulusal düzeyde kesin veriler yok Ülkemizde tahmini diyabetik ayak yarası /yıl, ampütasyon 7400/yıl Türkiye genelinde 5 milyon 600 bin böbrek hastası, > hemodiyaliz hastası Risk faktörleri çok yaygın (Sağlıksız beslenme, Sedanter Yaşam) Diyabetin Yönetiminde Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu yetersiz Ortama HbA1c değeri yüksek % 8.4 (Admire 2010) HbA1c Standardizasyonu yok Diyabet Hastalarının Yaşam Kaliteleri kötü Hastaların farkındalık düzeyleri düşük MEVCUT DURUM

5 Türkiye ve bazı ülkelerin sağlık personeli sayılarında mevcut durum Sağlık Çalışanı Türkiye İtalya Mısır Almanya Japonya Brezilya Nüfus (milyon) Toplam Hekim x x x x x Uzman Hekim Endokrin Hastalıkları Uzmanı 360 Pratisyen Hekim Asistan Hekim Hemşire+Ebe Ebe Diş Hekimi Eczacı Sağlık Memuru

6

7 Türkiye Klinik Kalite Programı Diyabet, gebelik ve diz protezi kalite indikatörlerinin belirlenmesi Verilerin Sağlık-NET2 platformuna aktarılması Klinik Kalite Değerlendirmesinde Kullanılacak Verilerin Sağlık-Net ile mevcut otomasyon sistemleri üzerinden (AHBS, HBYS) toplanması Sağlık-Net tarafından toplanan verilerin analizi gerçekleştirilmesi Verilerin tam, doğru ve güvenilir olmasını kontrol edilerek verilerin doğrulaması Verilerin Raporlaması Klinik Kalite Web Sitesi (www.klinikkalite.saglik.gov.tr) de verilerin yayınlanması KALİTE GELİŞTİRME STRATEJİLERİ

8 Diyabet Çalışma Grubu Adı Soyadı Kurumu Prof. Dr. Mahmood Adil Prof. Dr. Serdar Güler Doç. Dr. Adem Özkara Doç. Dr. Dilek Berker Uz. Dr. Rabia Kahveci Dr. Hüseyin ÖZBAY Dr. Abdullah ÖZTÜRK Uzm.Dr. Nilgün ÇAYLAN Aydın SARI Uzm.Dr. Özlem ÜLGER Elife DİLMAÇ Sağlık Bakanlığı Danışmanı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Metabolizma Hastalıkları Kliniği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Endokrinoloji ve

9 Diyabet Klinik Kalite İndikatörleri İndikatör Adı Standart 1 HbA1c ölçümü Diyabetli Hastalarda ölçülebilen HbA1c ( 95) 2 Diyabetli hastalarda son ölçülen HbA1c %9 olanların yüzdesi Tüm Diyabetli hastaların son ölçülen HbA1c değeri %9 a eşit yada daha fazla olanların yüzdesi ( %10) 3 Diyabetli hastalarda son ölçülen HbA1c 7 olanların yüzdesi Tüm Diyabetli hastaların son ölçülen HbA1c değeri %7 ye eşit yada daha az olanların yüzdesi ( %70) 4 Diyabetli hastalar içinde son HbA1c düzeyi % 7-9 arasında olanların yüzdesi Tüm diyabetli hastaların son ölçülen HbA1c değeri % 7-9 arasında olanların yüzdesi ( %20) 5 LDL kolesterol ölçümü 6 LDL kolesterol düzeyi <100 mg/dl olanların yüzdesi 7 Nefropati taraması Mikroalbuminüri ölçümü 8 Diyabetik bireyde böbrek hastalığı Tüm diyabetli hastalar içinde lipid profili bakılanların yüzdesi ( %90) Tüm diyabetli hastalar içinde LDL kolesterol düzeyi < 100 mg/dl olanların yüzdesi (%50) Tüm diyabetli hastalar içinde mikroalbüminüri testlerinden herhangi birini yaptıranların yüzdesi ( %95) Tüm diyabetli hastalar içinde böbrek yetmezliği olanların yüzdesi (GFR 60ml/min) (böbrek hastalığı olan Diyabetliler) (nefropati evre 3-4-5)

10 Diyabet Klinik Kalite İndikatörleri İndikatör Adı Göz muayenesi Alt ekstremite Amputasyon oranları Hasta eğitimi (Patient Education) Diyabet (komplikasyonsuz) nedeniyle hastane yatış oranları Diyabet (akut komplikasyonlar) nedeniyle hastane yatış oranları: Ketoasidoz, hiperosmalarite, koma Diyabet (kronik komplikasyonlar) nedeniyle hastane yatış oranları: Böbrek, göz, nörolojik, Standart Tüm diyabetli hastalar içinde bir göz doktoru veya optometrist ile dilate retina göz muayenesi olanların yüzdesi ( % 95) Tüm diyabetli hastalar içinde alt ekstremite Amputasyon yüzdesi Tüm diyabetli hastalarda diyabet eğitimi alanların yüzdesi Diyabet komplikasyonu olmadan hastaneye yatış oranı Akut Diyabet komlikasyonları ile hastaneye yatış oranı (ketoasidoz, hiperozmalarite,koma v.b.) Kronik diyabet komplikasyonları ile hastaneye yatış oranı (Böbrek, nörolojik, kardiyovasküler vb.)

11 Diyabet Klinik Kalite İndikatörleri İndikatör Adı Standart 15 Vücut kütle indeksi hesaplanıp kaydedilenler Tüm diyabetli hastalar içinde Vücut Kütle İndeksi kayıtlı olanların yüzdesi ( %95); 16 Tansiyonu ölçülen diyabetli hasta yüzdesi 17 Tansiyonu ölçülen diyabetli hastaların içinde son ölçüm değeri 130/80 altında olanların yüzdesi 18 Diyabetli hastanın tütün kullanım durumu 19 Ayak muayenesi Tüm diyabetli hastalar içinde kan basıncı ölçülenlerin yüzdesi; ( %95); Tüm diyabetli hastalar içinde kan basıncı ölçülenlerden, son ölçülen kan basıncı değeri 130/80 mm/hg altında olanların yüzdesi (%50) Tüm diyabetli hastalar içinde sigara alışkanlığı olanların yüzdesi Tüm diyabetli hastalar içinde en az bir defa tam ayak muayenesi olanların yüzdesi (gözle muayene, iplikle duyarlılık muayenesi ve bası muayenesi) ( %95)

12 Diyabet Kalite İndikatörlerini Belirlerken Hangi uluslararası klavuzlardan yararlandık? OECD Diyabet Sağlık Kalite Ölçütleri National Diabetes Quality Improvement Alliance NDQIA Performance Measurement Set for Adult Diabetes Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS) Quality Improvement Strategıes And Glycemıc Control from Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) group. Agency for Healthcare Research and Quality (Assessing Quality of Care for Diabetes) AHRQ Saxon Diabetes Management Program (SDMP), NICE Quality Standards

13 Klinik Kalite Diyabet Raporu (Ağustos-Eylül-Ekim 2012) İndikatör Adı N (3 ay) % Standart Hedef (12 ay) Diyabetli Tekil Hasta Sayısı Hba1c Toplam ,58 ( %95) Sonuçlarına ulaşılan hasta ,3 (100) Hba1c <= % (%70) Hba1c %7 -% ,3 ( %20) Hba1c > % ,3 ( %10) Karşılanmamış kalite açığı (Quality gap) : Sağlık bakım süreçlerinde en güncel ve etkin bilgiler ışığında teorik olarak ulaşılması gereken ile pratikte elde ettiğimiz sonuçlar arasındaki fark (LDL kolesterol, VKI, TA, KBY, GFR, Sigara kullanma, Komplikasyon, Hospitalizasyon ) Kalite Açığı Nasıl Kapatılacak?

14 Dünle beraber Gitti cancağızım Ne kadar söz varsa Düne ait... Şimdi yeni şeyler Söylemek lazım... Mevlana Celaleddin- i Rumi ( ) Kalite Geliştirme Stratejilerinin Diyabet Yönetimi Üzerine Etkinliği: sistemik derleme ve meta analiz: diyabet hastasının dahil edildiği 140 tan fazla RCT çalışmadan elde edilen kanıtlar temelinde; Kalite geliştirme stratejilerinin uygulanması ile HbA1c, LDL kolesterol, diyastolik ve sistolik kan basıncı, aspirin kullanımı, antihipertansif ilaç kullanımı, retinopati taraması, böbrek taraması ve ayak tarama sonuçlarında istatistiksel anlamlı ölçüde düzelmeler saptanmıştır.

15 Kalite Geliştirme Stratejilerinin Diyabet Yönetimi Üzerine Etkinliği: sistemik derleme ve meta analiz (Lancet 2012; 379: ) Giriş ve Amaç: Kalite Geliştirme KG Stratejilerinin Diyabetik hasta bakımı üzerine etkinliği bilinmemektedir. Bu çalışmada kalite geliştirme stratejilerinin diyabetli hastalarda HbA1c, vasküler risk yönetimi, mikrovasküler komplikasyonlar ve sigara bıraktırma konusundaki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmış. Metodoloji: Çalışmaya diyabetli yetişkin hastaların takiplerinin iyileştirilmesi amacıyla sağlık sistemlerine, sağlık meslek gruplarına veya hastalara yönelik 11 tanımlanmış kalite geliştirme stratejisini veya finansal destekleri değerlendiren randomize kontrollü çalışmalar dahil edildi. Çalışmalar Medline, Cohrane veri tabanı ve incelenen RCT lerin kaynak verileri üzerinden toplandı. Bulgular: 48 cluster randomize kontrollü ve 94 randomize kontrollü çalışma DM hastası incelendi. Kalite Geliştirme stratejilerinin uygulandığı hastalarda HbA1c de % 0.37 (95% CI ; 120 çalışma) LDL kolesterolde 0 10 mmol/l ( ; 47 çalışma), sistolik kan basıncında 3 13 mm Hg ( , 65 çalışmada) ve diyastolik kan basıncında 1 55 mm Hg ( , 61 çalışmada) klasik bakımın uygulandığı kontrol grubuna göre ortalama farklarda düşüşler saptandı. Başlangıç değerleri HbA1c de % 8.0 in LDL Kolesterol de 2 59 mmol/l ün, diyastolik kan basıncında 80 mmhg nin ve sistolik kan basıncında 140 mmhg nin üzerinde ise daha fazla düşüşler saptandı. KG stratejilerinin etkinliği başlangıç HbA1c değerlerine göre değişmekteydi. KG Stratejileri hastaların aspirin (11 çalışma; relative risk [RR] 1 33, 95% CI ), antihipertansif ilaç kullanma (on çalışma; RR 1 17, ), retinopati (23 çalışma; RR 1 22, ), renal fonksiyon (14 çalışma; RR 128, ) ve ayak bozukluklarını (22 çalışma; RR 1 27, ) tarama olasılıklarını artırmıştır. Ancak statin kullanımı (10 çalışma; RR 1 12, ), hipertansiyon kontrolü (18 çalışma; RR 1 01, ) ve sigara bırakma (13 çalışma; RR 1 13, ) oranlarında istatistiksel anlamlı artışlar saptanmadı. Sonuç: Birçok KG strateji çalışması diyabet hasta bakımında düzelmeler olduğunu göstermiştir. Hasta-aracılı KG stratejileri ile birlikte kronik hastalık yönetimi sistemine yönelik müdahaleler diyabet yönetimini iyileştirme amaçlı müdahalelerin önemli bir bileşeni olmalıdır. Ağırlıklı olarak sağlık profesyonellerine yönelik müdahaleler sadece bazal HbA1c kontrolü kötü olması durumunda faydalı gibi görünüyor.

16 Diyabette Kalite Geliştirme Stratejileri Sağlık Sistemleri Sağlık Hizmet Sunucuları Hastalar 1. Vaka Yönetimi (Case management) 2. Kolaylaştırılmış veri transferi (Facilitated relay of information to clinicians) 3. Takım Değişimi (Team changes) (Diyabet Takibinde Esnek Takım Yönetimi) 4. Elektronik Hasta Kayıtları (Electronic patient registry) 5. Sürekli Kalite Geliştirme (Continuous quality improvements) 1. Değerlendirme ve geribildirim 1. Hasta Eğitimi (Patient education) (Audit and feedback) 2. Kendi kendine bakımın 2. Klinisyen Eğitimi (Clinician education) özendirilmesi (Promotion of selfmanagement) 3. Klinisyen Uyarı Sistemleri (Clinician reminders) 3. Hasta Uyarı sistemleri (Patient reminders) 4. Mali teşvikler (Financial incentives Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC)

17 Sağlık Sistemlerine Yönelik Kalite Geliştirme Stratejileri 1. Vaka Yönetimi (Case management) Birinci basamak hekimi ile birlikte veya onun yerine bir kişi veya bir ekip tarafından hastanın tanı, tedavi veya genel hasta yönetiminin (örn. sevklerin organizasyonu, test sonuçlarının ve tedavinin takibi) koordinasyonu için gerekli olan herhangi bir sistem. Sıklıkla hemşire veya klinik eczacı tarafından hastanın sağlık gereksinimlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve desteklenmesi; (yüksek riskli diyabetik hastalarının uzman bakımlarının koordinasyonu ve hastaların beslenme ve medikasyon ihtiyaçlarının düzenlenmesi amacıyla diyabet hemşiresi görevlendirilmesi 2. Kolaylaştırılmış veri transferi (Facilitated relay of information to clinicians) Hastadan doğrudan elde edilen klinik verilerin sağlık ekibine iletilmesini sağlayan bir sistem. (Hastanın günlük kan glikoz/kan basıncı/o2 Satürasyonu/ kalori değerlerinin sağlık ekibine internet üzerinden iletildiği web destekli bir hasta portalı veya veri transferi sağlayan farklı elektronik cihazlar)

18 Sağlık Sistemlerine Yönelik Kalite Geliştirme Stratejileri 3.Takım Değişimi -Diyabet Takibinde Esnek Takım Yönetimi - (Team changes) Hastanın Sürekli Tek Kişi Tarafından Yönetilmemesi Hasta bakımı sunan ekip üyelerinin etkinliğini artırmak için dinamik bir takım yapılanması gereklidir. Takım Değişimlerinde ekip üyeleri ve hasta arasında yoğun iletişim bulunmaktadır. Birinci basamak sağlık ekibi yapılanması veya organizasyonu aşağıdaki kriterlerden birisini taşıyorsa takım değişiminin (esnek takım yönetiminin) varlığından söz edilebilir; a) Multidisipliner ekiplerin görev yapması; örn. hastaların primer rutin takiplerine aktif görev alacak ekip üyelerinin birden fazla farklı branşlardan oluşması (tıp, hemşirelik, eczacılık, beslenme ve diyetetik) b) Ekibe yeni bir üyenin katılımı veya Paylaşılmış bakım (shared care); örn. Rutin visitlerin birinci basamak hekimi dışında başka ekip üyeleriyle yapılması (farklı bir doktor veya diyabet bakımında uzman bir hemşire, klinik eczacı, beslenme uzmanı, podiatrist) c) Mesleki rollerin geliştirilmesi veya genişletilmesi ; (hemşire veya klinik eczacı hastanın monitorizasyonu veya ilaç rejimlerinin ayarlanmasında daha aktif görev alması)

19 Sağlık Hizmet Sunucularına (Dr, Hemşire) Yönelik Kalite Geliştirme Stratejileri 1.Değerlendirme ve geribildirim (Audit and feedback) Bir klinisyen veya klinik tarafından belirli bir süre içerisinde sunulmuş olan hizmet performans sonuçlarının klinisyene geri bildirimi. (örn. Bir klinisyenin diyabet hastalarının belirlenmiş periyodlarda hedef HbA1c değerlerine ulaşanlar ile dilate göz dibi muayenesi yapılanların oranı) 2. Doktor Eğitimi (Clinician education) Son klavuzlar, yeni ilaçlar ve tedavi yöntemleri konusunda klinisyenlere yönelik medikal eğitim 3. Doktor Uyarı Sistemleri (Clinician reminders) Dosya tabanlı veya elektronik hasta kayıt sistemleri hastaya ait bilgileri (örneğin, en son HbA1c değeri) öğrenmek için veya (örneğin, ayak muayenesi) gibi belirli bir parametreyi sağlık profesyoneline hatırlatmak için tasarlanmıştır. Bu kayıt sistemine bir de öneri eklenebilirse (örn. sağlık hizmet sunucusuna tedavi hedeflerini hatırlatan), o zaman sistem karar destek mekanizması olur.

20 Hastalara Yönelik Kalite Geliştirme Stratejileri 1. Hasta Eğitimi (Patient education) Hastanın hastalığını, tedaviyi, kendi kendine yeterliliği veya koruma önlemlerini anlamasını desteklemeye yönelik girişimler. Genellikle grup içi eğitimler, basılı mataryeller veya diyabet eğiticisi tarafından birebir görüşmeyle gerçekleştirilir. 2. Kendi kendine bakımın özendirilmesi (Promotion of self-management) Hastanın kendi kendine kan şekeri veya kan basıncı gibi parametrelerini ölçerek (glucometre, tansiyon aleti, puls oksimetri, beslenme durumu vb. verilerin sağlık ekibine iletilerek hastaya ilaç, insülin dozu, diyet gibi geri dönüşüm), Hastanın takip eden ekip tarafından telefon, internet veya telekonferans şeklinde aranarak önerilerde bulunulması, böyleyece hastanın hastalığını yöneltme konusunda öz yeterliliğin artırılması 3. Hasta Uyarı sistemleri (Patient reminders) Hastaya önemli randevu, muayene, tetkik tedavileri hatırlatmaya yönelik mektup, SMS, gibi elektronik iletişim araçlarıyla mesajlar gönderilerek bakımın desteklenmesi

21 Kalite geliştirme stratejilerinin biyokimyasal kalite indikatörlerinden HbA1c üzerine etkisi

22 Farklı Kalite geliştirme stratejilerinin biyokimyasal kalite indikatörlerinden LDL Kolesterol düzeyi üzerine etkisi

23 Farklı Kalite Geliştirme Stratejilerinin kalite indikatörlerinden SKB üzerine etkisi

24 Farklı Kalite Geliştirme Stratejilerinin kalite indikatörlerinden DKB üzerine etkisi

25 Farklı Ülkelerin Diyabet Ortak Bakım Programları Australian Disease Management Association 2005 Mallee Track Point of Care Diabetes Management (Integrated general practitioner and allied health chronic disease management) The Flinders Model of Self Management Support German Disease Management Program Almanya (2004) İngiltere National Health System and Social Care Model The DESMOND Program Innovative Care for Chronic Conditions (DSÖ) Yeni Zellanda (New Zealand s Outcomes Intervention Model) Western Negev Mobile Diabetes Care Program (İsrail) Kaiser Permante, Northern California, KPNC, USA Danish Healthcara System

26 Dünya da Uygulanan Ortak Bakım Planı Örnekleri South Yorkshire SHA model

27 Tip 2 Diyabet hastaları için Canada Côte-des- Neiges entegre sağlık hizmeti sunum modeli

28 The Expanded Chronic Care Model A Framework for a Provincial Chronic Disease Prevention Initiative. Canada British Columbia

29 Alman Kronik Hastalıklar Yönetimi Programı Kalite Çemberi

30 Alman Ortak Bakım Planı Kapsamında Takip Edilen Diyabet Hastalarında Düşük Maliyet, Mortalite ve Komplikasyonlar

31

32

33

34 Kentsel çevre ve toplu yaşam alanlarının diyabetin önlenmesini ve iyi yönetilmesini kolaylaştırır nitelikte düzenlenmesi önemi

35 Amerikan ve Alman Ulusal Bisiklet Programları

36 DM Takibinde Teletıp Uygulamaları

37 Cilt altına Yerleştirilen 2X14 mm lik mini kan ölçüm cihazı ile luetooth ve Cep telefonu üzerinde sürekli kan şekeri, kolesterol, ilaç düzeyi gibi beş ayrı maddenin sürekli monitorizasyonu yapabilmekte. Scientists say they have developed a tiny blood-testing device that sits under the skin and gives instant results via a mobile phone. The Swiss team say the wireless prototype - half an inch (14mm) long - can simultaneously check for up to five different substances in the blood. The data is sent to the doctor using radiowaves and Bluetooth technology. The device's developers hope it will be available to patients within four years. It is designed to be inserted, using a needle, into the interstitial tissue just beneath the skin of the abdomen, legs or arms. And it could remain there for months before needing to be replaced or removed. Micro-monitoring Other researchers have been working on similar implantable monitoring devices, but Prof Giovanni de Micheli and lead scientist Sandro Carrara say their under-the-skin test is unique because it can measure many different markers at the same time. They say it will be particularly useful for monitoring chronic conditions such as high cholesterol and diabetes as well as tracking the impact of drug treatments such as chemotherapy. Prof De Micheli, of Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, said: "It will allow direct and continuous monitoring based on a patient's individual tolerance, and not on age and weight charts or weekly blood tests." The implant measures 14mm by 2mm So far, the researchers have tested their device in the lab and on animals and say it can reliably detect both cholesterol and glucose in blood as well as some other common substances doctors look for. They hope to begin testing the device on intensive care patients - patients who require a great deal of close monitoring, including repeated blood tests. The research results will be published and presented at the Design, Automation, and Test in Europe (Date) electronics conference.

38

39 Klinik Kalite Diyabet Örneği Diyabet Çalışma Grubu Bölüm II Diabtürk Yaşam Kalitesini Yükseltme Grubu

40 Diyabet Hastası Fatma Teyzenin Sağlık Sistemi İçerisindeki Bir Yıllık Yaşam Hikayesi 3 Acil 12 Aile Hekimi 6 Branş Hekimi 6 Diyetisyen 19 Poliklinik 5 Fizyoterapist FATMA TEYZE 3 Hastane Yatışı 2 Ay Bakım Evi 4 Sağlık Memuru 3 Kaplıca 10 Eczacı 6 Hemşire

41 Avrupa Birliği Ülkelerinde 15 yaş üzeri erişkinlerin etkin fiziksel aktivite yapma oranları Türkiye de halkının etkin fiziksel aktivite yapma oranı % 25

42 Diyabette Mevcut Durum Turdep 2010 Prediyabet %30.4 = 14.5 Milyon DM prevelansı %13.7 = 6.5 Milyon Hastaların yaşam süreleri daha kısa DM yıllık maliyeti 13 milyar TL Komplikasyon oranı çok yüksek

43 Bilmek yetmez; uygulamalıyız. İstemek yetmez, yapmalıyız. Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do. Johann Wolfgang Von Goethe (

44 Diyabetin önlendiği, yurdun tümünde etkin diyabet yönetiminin sağlandığı, diyabetik yaşam kalitesi yüksek bir Türkiye :

45 Diyabtürk Amaçlar 1. Diyabetin önlenmesi 2. Diyabetin ve komplikasyonlarının etkin tedavisi 3. Diyabetik bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi 4. Çocukluk çağı diyabetinin kontrolü 5. Diyabet yönetimine destek alanlarda güçlendirme

46 Diyabtürk Yaşam Kalitesini Yükseltme Grubu

47 Diyabetli bireylerin Ortak bakım planı sağlıklılık algısı 10 yıl paralelinde yönetilen içinde %50 diyabetiklerin oranı 5 iyileştirilecek yıl içerisinde %40 HEDEF GÖSTERGELER erişmesi Bakım desteği alan diyabetik birey oranı 5 yılda %50 ye ulaşmalıdır. Obesite/Diyabet dostu kent standartlarını sağlayan kent sayısının 10 yılda 20 ye erişmesi

48 Ortak Bakım Plan Amaçları Hastaların komplikas yonlardan korunması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi Sağlık giderlerinin kontrol altına alınması Tedavi basamak larının güncel tıbbi kanıtlarla uyumlu olması Sağlık hizmet sunumunda yer alan paydaşların işbirliği

49 Diyabtürk Kapsamında Yapılanlar Takip ve Sevk Kriterleri Diyabet hasta takibinde aile hekiminin yeri belirlendi

50 Diyabtürk Kapsamında Yapılanlar Prediyabet, Tip 1, Tip 2 ve Gestasyonel Diyabet İçin Klinik Yollar Clinical Pathways for DM

51 Diyabtürk Kapsamında Yapılanlar Ankara Huzur Evlerinde Diyabet Prevalansı ve Bakım Kalitesinin Ölçümü (%26) Ankara Sincan Cezaevinde DM Prevalansı ve Diyabet Bakım Kalitesinin Saptanması (istatistik aşamasında) Hac Görevi Yapacak DM hastalarına Diyabet Bakım Klavuzu Hac Sağlık Ekibinde Görev Yapacak Doktorlara Diyabet Bakım Klavuzu Ulusal düzeyde Diyabet Hastaları Yaşam Kalitesi Değerlendirme Pilot Çalışması

52 Hedefe Ulaşmak için gerekli etkinlikler Etkinlik 1 Görev ve yetkilerinin belirlenmesi Koordinasyon şemasının geliştirilmesi İdari düzenlemelerin yapılması Görevlendirmelerin yapılması Hasta ve yakınlarının bilgilendirilmeleri Etkinlik 2 Toplu yaşanılan ve çalışılan yerlerde; Fiziksel aktivite alanlarının oluşturulması Sağlıklı beslenme koşullarının geliştirilmesi Diyabet konusunda eğitimler Sağlıklı yaşama uygun diyabet dostu kentler Etkinlik 3 Diyabet hastalarında; Ağız-diş sağlığı takiplerinin yapılması Ayak bakımı konusunda eğitimler, Evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılması, SABİM Alo 184 hattı geliştirilmesi

53 Öneriler Kalite indikatör verilerinin ulusal sağlık veri sistemlerinden otomatik olarak alınması Veri doğruluğunun ve güvenirliğinin sağlanması, veri kaybının ve kirliliğinin önlenmesi Ulusal Kalite Geliştirme Stratejilerinin saptanması Diabetes Recognation Programı benzeri Diyabet Yeterlilik Sertifika Programı Ulusal koordinasyonunun sağlanması Doktorların DM konusundaki farkındalıklarının ve eğitim ihtiyaçlarının tespiti Ulusal Diyabet Prevalans Çalışması Türkiye de diyabet tanısıyla izlenen hastalarda yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: 2 yıllık prospektif kohort çalışması

54 Öneriler Disease Management Program benzeri kronik hastalıklar ulusal entegre sistemi Koruyucu hekimlik bağlamında primer korumaya yönelik önlemlerin alınması Halkın sağlık eğitimine yönelik TRT Sağlık kanalı Okullarda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite farkındalığı oluşturulması Üniversitelilere ücretsiz kitle spor aktivite olanaklarının sağlanması Halkın fiziksel aktivitesini artırmak amaçlı Ulaştırma, Şehircilik, Sağlık, Milli Eğitim, Spor Bakanlıkları, Üniversite, STK ve yerel yönetimler politikalar Sedanter yaşam tarzının azaltılıp fiziksel aktivite teşvik amacıyla yeni yerleşim alanlarında bisiklet ve yürüyüş yollarının zorunlu hale getirilmesi, Ride your bike benzeri ulusal stratejiler belirlenmeli Diyabtürk ulusal eylem planına pratik uygulamaların ivedilikle hayata geçirilmesi ve yıllık ara değerlendirmelerin yapılması

55 TEŞEKKÜRLER!

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Tip 2 Diyabet için Global Rehber

Tip 2 Diyabet için Global Rehber ULUSLARARASI DİYABET FEDERASYONU, 2005 Klinik Rehber için Geçici İşbirliği Grubu Tip 2 Diyabet için Global Rehber Çeviri Editör Komitesi Prof. Dr. M. Temel YILMAZ Doç. Dr. Dyt. Emel ÖZER Doç. Dr. Z. Şehnaz

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ 1 KISALTMALAR ACS: American College of Surgeons AGB: Adjustable Gastric Banding (Ayarlanabilir Gastrik Band) ASBS: American Society for Bariatric Surgery ASM:

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

ONURSAL KURUL. DÜZENLEME KURULU Kongre Başkanı Prof.Dr Şenol DANE (Fatih Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü)

ONURSAL KURUL. DÜZENLEME KURULU Kongre Başkanı Prof.Dr Şenol DANE (Fatih Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü) 1. ULUSAL HEMŞİRELİKTE YENİLİKLER KONGRESİ ULUSLARARASI KATILIMLI ÖZET KİTABI 11-13 Ekim 2012-ANKARA Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde demografik ekonomik ve bilimsel gelişmeler sağlık alanında tanı

Detaylı

KONUŞMA ÖZETLERİ AÇILIŞ PANELİ (PANEL 1) Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele programları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR Konuşmacılar: Doç. Dr. Adem ÖZKARA Uzm. Dr. A. Refik İMAMECİOĞLU Doç.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ POSTER BİLDİRİLER KİTABI Editörler Umut BEYLİK Özlem ÖNDER Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ

4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ Baş Editörler Prof. Dr. Doğan ÜNAL Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah ÖZTÜRK Editörler Dr. Umut BEYLİK Uzm. Özlem

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - 2 - 2015 Yılı Performans Programı Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel

Detaylı