Sayı Problemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.idealmatematik.com www.idealmatematik.com Sayı Problemleri"

Transkript

1 Sayı Problemleri Bir problemin x, y, z gibi bilinmeyenler cinsinden ifade edilmesine denklem kurma denir. Problemdeki ifadeler matematik diline çevrilerek çözüm yapılır. Aşağıdaki ifadeleri matematik diline çeviriniz. Bir sayının 15 fazlası : Bir sayının 8 eksiği : Bir sayının 7 katı : Bir sayının 7 kat fazlası : Bir sayının 5 fazlasının 3 katı : Bir sayının 3 katının 5 fazlası : Bir sayının 6 eksiğinin yarısı : Bir sayının karesinin 9 eksiği : Bir sayının 3 fazlasının küpü : İki sayının toplamı : İki sayının farkı : İki sayının çarpımı : İki sayının oranı : İki sayının kareleri farkı : Toplamları 20 olan iki sayı : Not: 1. İki sayıdan biri diğerinin 6 katına eşitse bu sayılar, x ve 6x 2. İki sayıdan birinin 5 katı diğerinin 3 katına eşitse bu sayılar, 3x ve 5x 3. İki sayının toplamı 20 ise bu sayılar x ile 20 x 4. İki sayının farkı 20 ise bu sayıları x ile x + 20 alınabilir. 1. Örnek: Hangi sayının 3 katının 5 eksiği bu sayının yarısına eşittir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 (2004 JOK Uzm.J.) 3. Örnek: Üç katının 6 fazlası, dört katının 16 eksiğine eşit olan sayı kaçtı? A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 (2011 PMYO) 2. Örnek: Bir sayının 3 fazlasının yarısı, aynı sayının 6 eksiğine eşittir. Bu sayı kaçtır? A) 9 B)12 C) 15 D) 18 E) Örnek: İki katına 5 ilave edilince 3 katından 19 eksik olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 70 B) 24 C) 53 D) 14 E) 35 (1969 ÜSS) (1995 ÖSS) 1

2 5. Örnek: 9. Örnek: Hangi doğal sayının 6 katının 7 fazlası bu sayının karesine eşittir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 (2006 DGS) Farkları 4, toplamları 14 olan iki doğal sayının çarpımı kaçtır? A) 27 B) 36 C) 45 D) 54 E) 65 (1996 ÖSS) 10. Örnek: 6. Örnek: Bir sayının 14 katından, aynı sayının 1 eksiğinin 8 katı çıkarılırsa sonuç 20 oluyor. Bu sayı kaçtır? Kareleri farkı 6 olan a ve b sayılarının her birinden 2 çıkarılırsa, yeni sayıların kareleri farkı 18 olmaktadır. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 6 B) 3 C) 2 D) 3 E) 6 (1999 ÖSS) A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 (2006 KPSS) 11. Örnek: 7. Örnek: 17 katı ile 14 katının farkı 3600 olan sayı kaçtır? A)1350 B)1300 C)1250 D)1200 E)1150 (1990 ÖSS) Toplamları 77 olan iki sayıdan birinin 3 katı, öbürünün 4 katına eşittir. Bu sayılardan küçük olan kaçtır? A) 33 B) 30 C) 27 D) 24 E) 22 (1999 ÖSS) 8. Örnek: Bir pozitif sayının 2 fazlasının karesi ile kendisinin karesi arasındaki fark, sayının 5 katının 2 eksiğine eşittir. Bu sayı kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Örnek: Toplamları 420 olan üç sayıdan II.si I. nin, III. sü de ll.nin dört katı olduğuna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 (1978 ÜSS) (2011 JANU) 2

3 13. Örnek: 17. Örnek: Üç kişi 120 lirayı aralarında paylaşıyorlar. Birinci, ikincinin aldığının iki katı, ikinci ise üçüncünün aldığının üç katı kadar para alıyor. Buna göre, üçüncünün aldığı para kaç liradır? Kadınların ve erkeklerin çalıştığı bir işyerinde tüm çalışanların sayısı, kadın çalışanların sayısının 3 katıdır. Bu işyerindeki kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranı kaçtır? A) 12 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30 (1977 ÜSS) A) 1 2 B) 1 3 C) 1 4 D) 2 E) 3 (2004 KPSS) 14. Örnek: Ardışık iki pozitif tam sayıdan küçük olanın 3 katı ile büyük olanın iki katının toplamı 107'dir. Buna göre küçük sayı kaçtır? A) 17 B) 18 C)19 D) 20 E) 21 (2001 PMYO) 18. Örnek: Bir salonda 36 erkek ve 10 kadın vardır. Bu salonda kaç evli çift (karı koca) gelirse erkek sayısı kadın sayısının 3 katı olur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 (1983 ÖSS) 15. Örnek: İki ardışık doğal sayıdan büyüğünün 4 katı, küçüğünden 22 fazladır. Buna göre, bu iki sayının toplamı kaçtır? A) 10 B) 11 C)12 D) 13 E) 14 (2008 JOK. Uzm.J.) 19. Örnek: 50 yolcusu bulunan bir otobüsten 5 bay, 5 bayan inince geriye kalanlar arasında, bayların sayısı bayanların sayının üç katı oluyor. Buna göre, ilk halde otobüste kaç bay vardır? A) 35 B) 34 C) 30 D) 28 E) 25 (1987 ÖYS) 16. Örnek: 20. Örnek: Bir sınıftaki toplam öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısının 5 katıdır. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısının kaç katıdır? A) 5 2 B) 7 2 C) 4 D) 5 E) 6 (1993 ÖSS) Kırtasiyeciden 2 silgi, 3 kalem, 4 defter alan bir kimse, toplam TL ödemiştir. Bir kalemin fiyatı bir silginin fiyatının 2 katı, bir defterin fiyatı da bir kalemin fiyatının 4 katı olduğuna göre, bir silginin fiyatı kaç TL dir? A) B) C) D) E) (1997 ÖYS) 3

4 21. Örnek: Bir kutuda bulunan kırmızı bilyelerin sayısı mavi bilyelerin sayısının 5 katıdır. Kutudan 8 kırmızı bilye alınıp yerine 36 mavi bilye konulursa kırmızı ve mavi renkli bilyelerin sayıları birbirine eşit oluyor. Buna göre başlangıçta kutuda kaç bilye vardır? A) 33 B) 44 C) 55 D) 66 E) Örnek: İki arkadaştan Kaya'nın 75 bilyesi vardır. Eğer Kaya 15 bilyesini arkadaşı Çetin'e verirse ikisinin bilyeleri eşit oluyor. Çetin'in 15 bilyeyi almadan önce kaç bilyesi vardı? A) 30 B) 35 C) 38 D) 40 E) 45 (1987 ÖYS) 26. Örnek: 22. Örnek: Yusuf ve Rumeysa nın toplam 120 liraları vardır. Rumeysa Yusuf a 20 lira verirse ikisinin paraları eşit oluyor. Buna göre Rumeysa nın parasının Yusuf un parasının 4 katı olması için Yusuf Rumeysa ya kaç lira vermelidir? A) 20 B) 16 C) 12 D) 8 E) 4 Ali'nin jetonlarının sayısı Mehmet'inkinin üç katıdır. Ali Mehmet'e 10 jeton verince ikisinin eşit sayıda jetonu oluyor. Buna göre, başlangıçta Mehmet'in kaç jetonu vardır? A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 (1990 ÖYS) 27. Örnek: 23. Örnek: Ali'nin parası Mehmet'in parasının 9 katıdır. Eğer Ali Mehmet'e 5 lira verirse, Ali'nin parası Mehmet'in parasının 4 katı oluyor. Buna göre, Mehmet'in parası kaç liradır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 (1984 ÖSS) Ayşe parasının yarısını Buket'e vermiş, Buket de oluşan parasının yarısını harcamıştır. Buket'in başlangıçta lirası, son durumda da lirası olduğuna göre, Ayşe'nin başlangıçta kaç lirası vardır? A) B) C) D) E) (1994 ÖSS) 24. Örnek: Hasan, Ayşe'ye 2 milyon TL verirse paraları eşit oluyor. Ayşe, Hasan'a 2 milyon TL verirse Hasan'ın parası Ayşe'nin parasının 5 katı oluyor. Buna göre, Ayşe'nin parası kaç milyon TL dir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 (1997 ÖSS) 28. Örnek: Üç arkadaş 53 telefon jetonunu şu şekilde paylaşıyorlar. Birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise üçüncüden 2 fazla jeton alıyor. Buna göre, en az telefon jetonu alan kaç tane almıştır? A) 14 B)15 C) 16 D) 17 E) 18 (1990 ÖSS) 4

5 29. Örnek: 33. Örnek: Dört kardeş 114 YTL yi paylaşıyor. Bu paylaşmada birinci kardeş ikinciden 1 YTL, ikinci üçüncüden 2 YTL, üçüncü dördüncüden 3 YTL fazla alıyor. Buna göre, en fazla para alan kaç YTL almıştır? A) 27 B) 28 C) 29 D) 31 E) 38 (2007 ÖSS) Ayşe ve Metin manavdan elma ve portakal almışlardır. Ayşe 3 kilo elma ve 2 kilo portakal alıp 9,75 TL. Metin ise 2 kilo elma ve 3 kilo portakal alıp 9 TL ödemiştir. Buna göre, elmanın kilosu kaç TL'dir? A) 1,25 B)1,75 C) 2 D) 2,25 E) 2,5 (2011 JANA) 30. Örnek: Üç kardeş 165 YTL yi aralarında paylaşıyorlar. Bu paylaşımda büyük kardeş; ortancadan 10 YTL, küçükten ise 20 YTL fazla alıyor. Buna göre, büyük kardeş kaç YTL almıştır? A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70 (2007 JOK Astsb.) 34. Örnek: Bir satıcıdaki kırmızı topların her biri k TL ye, mavi topların her biri m TL ye, siyah topların her biri s TL ye satılmaktadır. 4 kırmızı ve 2 mavi topa ödenen toplam para 5 siyah topa ödenen paraya eşit, 2 siyah ve 2 mavi topa ödenen toplam para 3 kırmızı topa ödenen paraya eşittir. Buna göre, 1 kırmızı ve 4 mavi topa ödenen toplam para kaç siyah topa ödenen paraya eşittir? A) 2 B) 3 C)4 D) 6 E) 8 (2001 ÖSS) 31. Örnek: 3 kalem ve 2 silgi 500 lira 2 kalem ve 3 silgi 480 lira olduğuna göre, bir kalem bir silgiden kaç lira pahalıdır? A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E) 20 (1986 ÖSS) 35. Örnek: Bir öğrenci elindeki parayla, 20 tam bilet ile 10 öğrenci bileti ya da sadece 25 tam bileti alabiliyor. Öğrenci, bu parayla kaç tane öğrenci bileti alabilir? A) 60 B) 50 C) 40 D) 30 E) 20 (1996 ÖSS) 32. Örnek: 1 defter ve 1 kalemin fiyatı 5 YTL, 3 defter ve 2 kalemin fiyatı 14 YTL olduğuna göre, bir defterin fiyatı kaç YTL dir? A) 2 B) 2,5 C) 3 D) 3,5 E) 4 (2008 ÖSS) 36. Örnek: Bir mağazada 3 çantanın fiyatı 4 pantolonun fiyatına, 2 gömleğin fiyatı da 1 çantanın fiyatına eşittir. Bu mağazadan, 8 pantolon için ödenecek parayla kaç gömlek alınabilir? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 (2002 DGS) 5

6 37. Örnek: 41. Örnek: 2 bardak portakal suyuna ödenen para ile 3 tost, 8 tosta ödenen para ile 12 kalem alınabilmektedir. Buna göre, 12 bardak portakal suyuna ödenen para ile kaç kalem alınabilir? A) 27 B) 29 C) 30 D) 32 E) 33 (1999 KPSS) Bir poliklinikte bir doktora 50 hasta, bir hemşireye de 25 hasta düşmektedir. Bu poliklinikteki doktor, hemşire ve hasta sayılarının toplamı 318 olduğuna göre, doktor sayısı kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 (2008 ÖSS) 38. Örnek: 1 koyun, 4 kuzu ile; 1 kuzu, 2 oğlak ile; 1 koyun, 12 tavuk ile değiştirilirse, 6 tavuk kaç oğlak ile değiştirilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 (1978 ÜSS) 42. Örnek: Bir fabrikada her 10 işçinin sorumlusu bir ustabaşı, her 5 ustabaşının sorumlusu 1 müdür yardımcısı ve ayrıca fabrikada 1 müdür bulunmaktadır. 350 işçinin çalıştığı bu fabrikadaki toplam personel sayısı kaçtır? A) 393 B) 392 C) 391 D) 390 E) Örnek: Bir yük aracına 4 kasayla birlikte 14 sandık veya 7 kasayla birlikte 8 sandık yerleştirilebiliyor. Bu yük aracına kasa konulmadan kaç sandık yerleştirilebilir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26 (2007 JOK Uzm. J.) 43. Örnek: Lokantada yemek yiyen 45 kişilik grubun bazı üyeleri, konuk oldukları için, hesap ödememiştir. Bu yüzden ötekiler 3000 er lira fazla vererek er lira ödemiştir. Buna göre, gruptaki konuk sayısı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 (1992 ÖYS) 40. Örnek: Bir mağazada satılan çatal, bıçak, kaşık ve tabakların değeri birbiriyle kıyaslandığında; 2 tane çatal 6 tane bıçak, 2 tane çatal 24 tane kaşık, 2 tane tabak 4 tane kaşık etmektedir. Buna göre, 2 tane bıçak karşılığında kaç tane tabak alınabilir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 (2002 LES) 44. Örnek: Bir miktar fındık önce 18 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Daha sonra çocuklardan 6 sı kendi fındıklarını öbür çocuklara eşit olarak paylaştırınca öbürleri ilk paylarından 10 tane daha fazla fındık almış oluyor. Buna göre, toplam fındık sayısı kaçtır? A) 360 B) 396 C)414 D) 432 E) 450 (1995 ÖSS) 6

7 45. Örnek: Bir baba 72 milyon lirayı çocuklarına eşit olarak paylaştırmak istiyor. Çocuklardan 4 ü kendi paylarından vazgeçiyor ve para diğer çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Bu durumda, para alan çocuklar öncekine göre 3 er milyon lira daha fazla alıyorlar. Buna göre, tüm çocukların sayısı kaçtır? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) Örnek: Bir miktar para 8 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Aynı para 12 kişiye eşit olarak paylaştırılsaydı kişi başına 10 TL daha az para düşecekti. Buna göre, paylaştırılan toplam para kaç TL'dir? A) 144 B) 168 C) 192 D) 216 E) 240 (2011 KPSS) (1998 ÖSS) 46. Örnek: Bir top kumaştan 12 tane aynı uzunlukta perde kesiliyor. Perdelerin her biri 30 cm daha uzun olsaydı 10 tane perde kesilebilecekti. Buna göre, bir top kumaş kaç m dir? A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18 (2009 PMYO) 50. Örnek: 12 turist, eşit miktarda para ödeyerek bir minibüs kiralamak istiyor. Sonra bu gruba 3 kişi daha katılıyor ve her bir turistin ödeyeceği para 4 TL azalıyor. Buna göre, minibüsü kiralama ücreti kaç TL'dir? A) 180 B)216 C) 240 D) 264 E) 300 (2011 ALES) 47. Örnek: Bir çubuk 8 eşit parçaya bölünüyor. Parçalardan her birinin uzunluğu 10 cm daha kısa olsaydı bu çubuk 12 eşit parçaya bölünecekti. Buna göre, çubuğun boyu kaç cm dir? A) 120 B) 240 C) 360 D) 480 E) 720 (1981 ÖSS) 51. Örnek: Bir lisenin son sınıf öğrencileri her grupta eşit sayıda öğrenci olmak üzere 10 gruba ayrılıyor. Bu öğrenciler 7 gruba ayrılsaydı her gruptaki öğrenci sayısı 6 fazla olacaktı. Bu öğrenciler, her grupta eşit sayıda öğrenci olmak üzere 5 gruba ayrılırsa bir grupta kaç öğrenci bulunur? A) 25 B) 28 C) 30 D) 32 E) 34 (1999 ÖSS) 48. Örnek: Uzunlukları aynı olan iki tahtadan birincisi 18, ikincisi 12 eşit parçaya bölünmüştür. Birinci tahtanın parçaları, ikincininkinden 40 cm kısa olduğuna göre, tahtalardan birinin uzunluğu kaç cm dir? A) 1260 B) 1320 C) 1400 D) 1440 E) 1480 (2009 PMYO) 52. Örnek: k 4 olmak üzere, x TL para, k kişi yerine k 3 kişiye eşit olarak dağıtılırsa her kişiye kaç TL fazla para düşer? A) D) x k k 3 2x k k 3 B) E) 2x k k 3 3x k k 3 C) x k k 3 (2009 ÖSS) 7

8 53. Örnek: 75 cm uzunluğundaki telin orta noktası işaretleniyor. Sonra telin bir ucundan 15 cm kesilip atılıyor. Geriye kalan telin orta noktası, ilk orta noktaya göre kaç cm kayar? 57. Örnek: Can bir merdivenin basamaklarını 2 şer 2 şer çıkıp 3 er 3 er inmiştir. Can'ın çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından 4 fazla olduğuna göre, çıkarken attığı adım sayısı kaçtır? A) 2,5 B)5 C) 7,5 D) 15 E) 30 (1997 ÖSS) A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 6 (1999 KPSS) 54. Örnek: Bir ipin birinci yarısı 6 eşit parçaya, ikinci yarısı ise 10 eşit parçaya bölünüyor. Parçaların boyları arasındaki fark 5 cm olduğuna göre, ipin ilk durumdaki boyu kaç cm dir? A) 150 B) 155 C) 160 D) 250 E) Örnek: Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa 1 öğrenci ayakta kalıyor, üçerli otururlarsa 5 sıra boş kalıyor. Bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? A) 29 B) 31 C) 33 D) 39 E) 41 (2002 KPSS) 55. Örnek: Bir merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp, ikişer ikişer inen bir adamın inerken attığı adım sayısı, çıkarken attığı adım sayısından 4 fazladır. Buna göre merdiven kaç basamaklıdır? A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 (1979 ÜSS) 59. Örnek: Bir sınıfın öğrencileri, sıralara ikişer ikişer otururlarsa 6 öğrenci ayakta kalıyor; üçer üçer otururlarsa 4 sıra boş kalıyor. Bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? A) 34 B) 36 C) 38 D) 40 E) 42 (2007 ALS) 56. Örnek: Bir merdiveninin basamaklarını birer birer çıkıp üçer üçer inen bir çocuğun inerken attığı adım sayısı çıkarken attığı adım sayısından 12 eksiktir. Buna göre, merdiven kaç basamaklıdır? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 36 (2008 KPSS) 60. Örnek: Bir satıcı elindeki portakalları kasalara koyuyor. Her kasaya 15 portakal koyarsa elinde 10 portakal kalıyor. Her kasaya 20 portakal koyarsa 1 kasa boş kalıyor. Buna göre kasa sayısı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 (2007 DGS) 8

9 61. Örnek: 65. Örnek: Bir miktar ceviz tabaklara 4 er 4 er konulduğunda 17 ceviz artıyor. 23 ceviz daha olsaydı her tabağa 6 ceviz düşecekti. Buna göre tabak sayısı kaçtır? A) 15 B) 16 C) 18 D) 19 E) 20 (2006 LES) Muhammet bir miktar şekeri arkadaşlarıyla eşit olarak paylaşırsa herbirine 9 şeker düşüyor. Muhammet bir arkadaşına 19 şeker verirse herbirine 7 şeker düşüyor. Buna göre, Muhammet'in kaç tane şekeri vardır? A) 50 B) 51 C) 52 D) 53 E) Örnek: 80 koltuklu bir tiyatro salonunun a sayıda koltuğuna oturulduğunda boş kalan koltukların sayısı a + 4, b sayıda koltuğuna oturulduğunda ise boş kalan koltuklarının sayısı a + 14 tür. Buna göre, b kaçtır? A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 (2004 ÖSS) 66. Örnek: Ferhat elindeki bilyeleri arkadaşlarına eşit olarak paylaştırdığında her birine 15 bilye düşüyor. Eğer aynı bilyeleri arkadaşlarına 12 şer tane dağıtırsa kendisine 45 bilye kalıyor. Buna göre, Ferhat'ın kaç arkadaşı vardır? A) 9 B)11 C) 13 D) 15 E) Örnek: Bir doğum günü partisinde toplam 46 kişi vardır. Erkeklerden her birinin kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının 15 fazlasıdır. Buna göre, partide kaç erkek vardır? A) 16 B) 15 C) 14 D) 13 E) Örnek: Bir sınıftaki tüm öğrenciler bayram nedeni ile birbirlerine kart gönderiyorlar. Toplam 132 tebrik kartı gönderildiğine göre, bu sınıfta kaç öğrenci vardır? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) Örnek: Bir okuldaki her bayan öğretmenin, okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı, erkek meslektaşlarının sayısının iki katından 6 fazla; her erkek öğretmenin de okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı, erkek meslektaşlarının sayısının üç katından 1 eksiktir. Buna göre, okulda toplam kaç öğretmen vardır? A) 32 B) 36 C) 40 D) 44 E) Örnek: Bir toplantıdaki kişilerden her biri diğerleri ile birer defa tokalaştığında, toplam 45 tokalaşma olmaktadır. Buna göre, grupta kaç kişi vardır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 (1999 ÖSS) 9

10 69. Örnek: 73. Örnek: 20 çocuğun bulunduğu bir çocuk balosunda, erkek çocukların birincisi 5 kız arkadaşı ile, ikincisi 6, üçüncüsü 7 ve her seferinde kız çocukların sayısı bir artmak üzere sonuncu erkek tüm kız arkadaşlarıyla dans ettiğine göre, balodaki erkek çocuk sayısı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 (1984 ÖSS) 2002 yılında 2 milyon adet buzdolabı üreten bir firma, üretimini her sene eşit sayıda artırarak 2010 yılında 8 milyon adet buzdolabı üretmiştir. Buna göre, bu firmanın 2004 yılında ürettiği buzdolabı sayısı kaç milyondur? A) 3,5 B) 3,6 C) 3,8 D) 3,9 E) 4 (2011 KPSS) 70. Örnek: Bir krosçu her gün, bir önceki gün koştuğunun 700 m fazlasını koşuyor. Bu krosçu 12. gün 10 km koştuğuna göre, ilk gün kaç km koşmuştur? A) 0,7 B) 1 C) 1,4 D) 2 E) 2,3 74. Örnek: Bir işçi, çalışmasının ilk günü belirli bir miktar üzüm toplamış, sonraki her gün, topladığı üzüm miktarını bir önceki güne göre 4 kg artırmıştır. Bu işçi, ilk beş günde toplam 340 kg üzüm topladığına göre, ilk gün kaç kg üzüm toplamıştır? A) 60 B) 64 C) 70 D) 72 E) 76 (2004 LES) 71. Örnek: Bir sporcu ilk gün belirli bir mesafeyi koşuyor. Sonraki her gün bir önceki gün koştuğu mesafenin 2 katından 500 metre daha az koşuyor. Sporcu üç gün sonunda toplam 6400 metre koştuğuna göre, ilk gün kaç metre koşmuştur? A) 1000 B) 1200 C) 1250 D) 1300 E) Örnek: Elif her gün bir önceki günün 3 katı kadar soru çözmektedir. Beşinci günün sonunda toplam 2420 soru çözen Elif, ilk üç günün sonunda kaç soru çözmüştür? A) 210 B) 230 C) 260 D) 320 E) 340 (2005 PMYO) (2010 ALES) 72. Örnek: Yusuf bir kitabı, her gün ilk gün okuduğu sayfa kadar daha fazla okuyarak 9 günde bitiriyor. 6. gün 120 sayfa kitap okuduğuna göre, kitap kaç sayfadır? A) 700 B) 800 C) 900 D) 1000 E) Örnek: Bir kültürdeki bakteri sayısı her 1 saatlik süre sonunda iki katına çıkmaktadır. Başlangıçta 128 tane bakteri bulunduğu bu kültürde 12 saatin sonunda kaç bakteri olur? A) 2 20 B) 2 19 C) 2 18 D) 2 15 E) 2 12 (2002 ÖSS) 10

11 77. Örnek: İsmail, kumbarasına 1.gün 5 Kr, 10 Kr, 25 Kr, 50 Kr ve 1 TL madenî paralarının her birinden bir adet, 2. gün her birinden iki adet ve benzer biçimde devam ederek n. gün her birinden n adet atmıştır. İsmail kumbarasında 104,5 TL biriktirdiğine göre, n kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 (2011 YGS) 81. Örnek: Bir salyangoz 95 cm derinliğindeki bir kuyudan gündüzleri 7 cm tırmanıyor. Geceleri 3 cm aşağıya kayıyor. Buna göre, bu salyangoz kuyudan kaç günde çıkar? A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) Örnek: 78. Örnek: Bir bahçeye boyları 50 cm ve 40 cm olan iki ağaç fidesi dikilmiştir. Bu fidelerden boyu 50 cm olan haftada 2 cm, diğeri de haftada 1 cm uzamaktadır. Buna göre, 20.haftanın sonunda bu iki fidenin boyları arasındaki farkı kaç cm olur? 23 metre derinliğindeki kuyunun dibindeki bir kurbağa gündüzleri 5 metre tırmanıp, geceleri 2 metre geri kayıyor. Buna göre, cuma sabahı tırmanmaya başlayan kurbağa bu kuyudan hangi gün çıkar? A) Perşembe B) Cuma C) Pazar D) Pazartesi E) Salı A) 18 B)20 C)25 D) 30 E) 35 (1998 ÖYS) 79. Örnek: Hatice'nin başlangıçta 145 TL olan parası her gün 3 TL azalmakta, Hasan'ın başlangıçta 25 TL olan parası her gün 2 TL artmaktadır. 83. Örnek: 5 adım ileri, 2 adım geri atarak yürüyen bir mehter takımı 86. adımda kaç adım ilerlemiş olur? A) 36 B) 37 C) 38 D) 39 E) 40 Buna göre, kaç gün sonra ikisinin paraları birbirine eşit olur? A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) Örnek: 80. Örnek: Bir ilçenin nüfusu kişi ve nüfus her yıl 650 kişi artmaktadır. Başka bir ilçenin nüfusu ise kişi ve her yıl 500 kişi artmaktadır. 7 adım ileri, sonra da 4 adım geri giderek ilerleyen bir kişi, başladığı noktadan 137 adım uzaklaşmak isterse toplam kaç adım atmalıdır? A) 496 B) 497 C) 498 D) 499 E) 500 Buna göre, kaç yıl sonra bu iki ilçenin nüfusu eşit olur? A) 36 B) 30 C) 24 D) 18 E) 12 11

12 85. Örnek: Bir parkta, bir kısmı 3 kişilik, diğerleri 5 kişilik olan toplam 16 bank vardır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 62 kişilik olduğuna göre, 5 kişilik bank sayısı kaçtır? 89. Örnek: Hacmi 2560 litre olan bir depo, 20 ve 17 litrelik iki bidonla su taşınarak doldurulmuştur. Toplam 140 bidon su taşınınca depo tam dolduğuna göre, 17 litrelik bidon ile kaç bidon su taşınmıştır? A) 50 B) 60 C) 70 D) 80 E) 90 A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 (1991 ÖYS) (1999 ÖSS) 86. Örnek: Ali'nin 44 tane madeni parası vardır. 10 ve 100 liralıklardan oluşan bu paraların toplamı 3500 lira olduğuna göre, Ali'nin 100 liralıkları kaç tanedir? A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) Örnek: 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 50 soruluk bir LYS sınavında, Alper tüm soruları cevaplamıştır. Alper'in 38,75 neti olduğuna göre, kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 (1988 ÖSS) 87. Örnek: Bir kumbaraya bir sınıftaki öğrencilerin bazıları 10 liralık, bazıları 20 liralık atmıştır. Kumbarada biriken para 420 liradır. Kumbaraya para atan öğrenci sayısı 30 olduğuna göre, kaç kişi 10 liralık atmıştır? A) 22 B)18 C) 16 D) 14 E) 10 (1983 ÖYS) 91. Örnek: Bir bilgi yarışmasında, kurallara göre, yarışmacılar her doğru cevaptan 40 puan kazanıyor, her yanlış cevaptan 50 puan kaybediyor. 30 soruya cevap veren bir yarışmacı 300 puan kazandığına göre, doğru cevapların sayısı kaçtır? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26 (2000 ÖSS) 92. Örnek: 88. Örnek: 960 ton kum 10 ve 15 tonluk kamyonlarla taşınmıştır. Kamyonlar tam kapasite ile toplam 76 sefer yaptıklarına göre, 10 tonluk kamyon kaç sefer yapmıştır? A) 36 B) 38 C) 39 D) 42 E) 44 (2010 KPSS) Cevapsız bırakılan soruların yanlış cevaplanmış kabul edildiği ve 10 soru sorulduğu bir yarışmaya katılan yarışmacılar verdikleri her doğru cevap için 100 puan kazanıyor, her yanlış cevap için 50 puan kaybediyor. Yarışmayı 100 puanla tamamlayan bir yarışmacı kaç doğru cevap vermiştir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 (2005 LES) 12

13 93. Örnek: Bir manav 3 tanesini TL den aldığı limonların 5 tanesini TL den satmıştır. Manav aldığı limonların tümünü satarak TL kâr ettiğine göre, kaç tane limon satmıştır? A) 120 B) 100 C) 90 D) 75 E) 60 (1996 ÖSS) 97. Örnek: Bir satıcı, 3 tanesini TL ye aldığı gömleklerin 5 tanesini TL ye satıp TL kâr elde ediliyor. Buna göre, satıcı kaç gömlek satmıştır? A) 40 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 (2004 JOK.Uzm.J.) 98. Örnek: 94. Örnek: 3 limonu TL ye alıp 5 limonu TL ye satan bir manav kaç limon satarsa TL kâr eder? A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 150 (1998 ÖSS) 20 kg lık bir tereyağını liraya alan bir bakkal bunu net ağırlığı 250 gr olan paketler halinde satacaktır. Her paket için 50 liralık paketleme masrafı almaktadır. Bu bakkal, 20 kg tereyağı satışından liralık kâr etmek istediğine göre bir paket yağı kaç liradan satmalıdır? A)1850 B) 1870 C) 1900 D)1925 E) 1950 (1989 ÖYS) 95. Örnek: Bir manav, limonları, her birinde 12 limon bulunan filelerle almış ve üçer üçer satmıştır. Manav bir file limonu 5 TL'ye almış ve 3 adet limonu 2 TL'ye satmıştır. Bu manav 4 file limonun satışından kaç TL kâr elde etmiştir? 99. Örnek: Bir manav, bir sandıktaki b tane limonun tanesini a liradan satmayı düşünmektedir. Sandıktaki limonların 10 tanesi çürük çıktığına göre, aynı paraya elde edebilmek için manav, sağlam limonların tanesini kaç liradan satılmalıdır? A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 (2010 YGS) A) ab a 10 ab a 10 E) a b 10 B) ab b 10 C) ab b 10 D) (1986 ÖSS) 96. Örnek: 100. Örnek: Bir çiçekçi 10 tanesini 2 TL'den aldığı çiçeklerin 7 tanesini 2 TL'ye satarak bu çiçeklerin tamamından 48 TL kâr etmiştir. Buna göre, çiçekçi kaç tane çiçek satmıştır? A) 440 B) 460 C) 480 D) 520 E) 560 (2010 ALS) Bir manav, kasası 40 YTL den 15 kasa elma almıştır. 15 kasa elmanın x kasası çürümüş ve kalan kasaların her birinin maliyeti 10 YTL artmıştır. Buna göre, x kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 (2007 JOK. Astsb.) 13

14 101. Örnek: 105. Örnek: Bir mağaza sahibi, almış olduğu 60 tişörtün her birini 20 TL'den satmayı planlamıştır. Fakat daha sonra tişörtlerden 12'sinin defolu olduğu ortaya çıkmış ve mağaza sahibi defolu tişörtlerin tanesini 10 TL'den satmıştır. Bu mağaza sahibi, başlangıçta planladığı geliri elde etmek için defolu olmayan tişörtlerin her birini kaç TL'ye satmalıdır? Bir satıcı tanesi a TL den 20 tane, tanesi a + 2 TL den de 35 tane olmak üzere toplam 55 masa alıyor. Satıcı, masaların tamamını tanesi a+ 5 TL den sattığına göre, bu alım satımdan toplam kaç TL kâr elde etmiştir? A) 250 B) 240 C) 225 D) 215 E) 205 (2005 LES) A) 20,5 B) 21 C) 21,5 D) 22 E) 22,5 (2011 ALES) Örnek: 102. Örnek: Bir firma 600 tane dijital masa saati ithal etmiştir. Bu saatlerin bir kısmı bozuk çıktığından bir saatin firmaya maliyeti 2 TL artarak 15 TL olmuştur. Buna göre, bozuk saatlerin sayısı kaçtır? A) 56 B) 75 C) 80 D) 90 E) 102 Bir bilet kuyruğunda Nalan baştan (n+1). sırada, Nadire ise sondan (n 3). sıradadır. Nalan ile Nadire arasında n kişi vardır. Kuyrukta toplam 43 kişi olduğuna göre, gişeye yakın olan Nalan baştan kaçıncı sıradadır? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 (2011 PMYO) 107. Örnek: 103. Örnek: Bir çiçekçi elindeki güllerin tanesini 3 TL den satarsa 90 TL kâr, 2 TL den satarsa 42 TL zarar ediyor. Buna göre, çiçekçinin elinde kaç gül vardır? A) 130 B) 132 C) 134 D) 136 E) 138 (2007 ALES) Ali bir bilet kuyruğunda baştan n. sırada sondan (2n 2). sıradadır. Kuyrukta 81 kişi olduğuna göre, Ali baştan kaçıncı kişidir? A) 28 B) 30 C) 32 D) 33 E) 34 (2000 ÖSS) 108. Örnek: 104. Örnek: Bir kuru yemişçi, bademin kilosunu 20 TL'ye satarsa 150 TL kâr, 15 TL'ye satarsa 50 TL zarar ediyor. Buna kuru yemişçinin kaç kg bademi vardır? A) 30 B) 32 C) 35 D) 40 E) 45 (2010 ALES) Bir yol üzerinde, 60 taneden fazla elektrik direği 50 metre arayla sıralanmıştır. Bunlardan A direği baştan 20 nci sırada, B direği ise sondan 35 inci sıradadır. A direği ile B direği arasındaki uzaklık 950 metre olduğuna göre, bu yol üzerinde kaç tane elektrik direği vardır? A) 70 B) 73 C) 75 D) 76 E) 78 (2004 KPSS) 14

15 109. Örnek: 112. Örnek: Bir bilet kuyruğunda Bahadır baştan 15. sırada, Yılmaz ise sondan 11. sıradadır. Bahadır ile Yılmaz arasında 4 kişi vardır. Yılmaz Bahadır dan önde olduğuna göre, kuyrukta kaç kişi vardır? A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21 Dört gözlü yazar kasa çekmecesinin 1 ve 2 numaralı gözlerindeki paraların tutarı birbirine eşittir; 3 ve 4 numaralı gözlerindeki paraların tutarı da birbirine eşittir. Bu çekmecenin 1 ve 3 numaralı gözlerinin her birine a YTL, 2 ve 4 numaralı gözlerinin her birine de b YTL tutarında para konulunca şekilde belirtilen tutarlar elde ediliyor TL 15 TL TL? TL 110. Örnek: Bir satıcı, a liraya aldığı bir malı kârla 200 liraya, b liraya aldığı ikinci bir malı da zararla yine 200 liraya satıyor. a ve b fiyatlarıyla ilgili aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur? Buna göre, 4 numaralı gözde son durumda kaç YTL vardır? A) 7 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14 (2007 ÖSS) A) b < a < 200 B) a < b < 200 C) a < 200 < b D) b < 200 < a E) 200 < b < a (1981 ÖSS) 113. Örnek: Bir fabrikada üretilen iş makinelerinin sayısı gün sonunda kayıt altına alınıyor. Tutulan kayıtlar o günle birlikte o günden önce üretilmiş olan iş makinelerinin toplam sayısıdır. Beş iş gününde tutulan kayıtlar aşağıda verilmiştir Örnek: Maliyeti sırasıyla a, b ve c lira olan bir kurşun kalem, bir tükenmez kalem ve dolma kalemden oluşan üçlü yazı takımı, aşağıdakilerin hangisinde verilen fiyatla satılırsa kesin olarak kâr edilir? A) a+b+c lira B) b+a+10lira C) c+b+10 lira D) a+c+10 lira E) a+b+c+1 lira (1992 ÖYS) Pazartesi ve öncesi : 20 Salı ve öncesi: x Çarşamba ve öncesi: 90 Perşembe ve öncesi: 140 Cuma ve öncesi: y Cuma ve öncesinde üretilen iş makinelerinin sayısı, salı ve öncesinde üretilenlerin dört katıdır. Ayrıca cuma günü üretilenlerin sayısı, salı günü üretilenlerin iki katıdır. Buna göre, çarşamba günü üretilen iş makinelerinin sayısı kaçtır? A) 60 B) 40 C) 30 D) 45 E) YGS) 15

16 114. Örnek: 118. Örnek: Bir depo, aynı hacimdeki 10 kova ile 15 er sefer su taşınarak doldurulabilmektedir. Bu deponun 6 seferde doldurulabilmesi için, aynı hacimde kaç kovaya daha gerek vardır? A) 24 B) 22 C) 20 D) 18 E) 15 (1994 ÖSS) Bir manavda iki boy elma vardır. Küçük boy elmaların tanesi 120 gr. büyük boy elmaların tanesi 200 gr dır. Bu manavda tam 1 kg elma alan bir kişi en çok kaç tane elma almış olabilir? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 (1985 ÖSS) 115. Örnek: Bir çiftçi 5, 9, 12, 15, 23 ve 45 litrelik altı bidonun beş tanesini ayçiçeği yağı ve zeytinyağı ile doldurmuştur. Bidonlara koyduğu ayçiçeği yağı miktarı zeytinyağı miktarının 4 katıdır. Buna göre, boş kalan bidon kaç litreliktir? A) 5 B) 9 C) 12 D) 15 E) Örnek: Bir toptancıda defterler koliyle satılmaktadır. 24'lük koliler 60 TL ye, 60 lık koliler ise 120 TL ye satılmaktadır. Bu toptancıdan 228 adet defter alan bir kırtasiyeci en az kaç TL öder? A) 400 B) 420 C) 440 D) 460 E) 480 (2009 DGS) (2010 YGS) 116. Örnek: 420 litrelik bir su deposu 6 ve 7 litrelik kovalarla su taşınarak doldurulacaktır. Kovaların her ikisinin de en az birer kere kullanılması koşuluyla deponun tamamı en az kaç kova suyla dolar? A) 54 B) 56 C) 58 D) 61 E) 63 (2010 ALES) 120. Örnek: Bir kutuda siyah ve mavi renkli toplam 35 kalem vardır. Siyah, kalemlerin sayısı mavi kalemlerin sayısından 3 fazladır. Bu kutudan rastgele bir miktar kalem alınıyor. Kutuda kalan mavi kalemlerin sayısı, siyahların sayısından 9 fazla olduğuna göre, son durumda kutuda en çok kaç siyah kalem vardır? A) 16 B) 12 C) 10 D) 7 E) 5 (1985 ÖSS) 117. Örnek: Bir sınav sonucunu değerlendirmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 notları bulunuyor. 25 kişinin katıldığı sınavda bu notların her biri en az bir kere kullanıldığına göre, aynı notu alan en çok kaç kişi olabilir? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 (1982 ÖSS) 121. Örnek: 700 paket eşya, araba veya hamalla taşınabilmektedir. En çok 60 paket götürebilen araba her gidiş için 80 lira, en çok 20 paket götürebilen hamal ise her gidiş için 30 lira almaktadır. Eşyanın tümü en az kaç liraya taşınabilir? A) 880 B) 940 C) 960 D) 1050 E) 1120 (1983 ÖSS) 16

17 122. Örnek: CEVAP ANAHTARI Bir pantolonu 50 TL, bir gömleği ise 30 TL ye satan bir mağaza her bir pantolon ya da gömlek alana bir adet mendil hediye etmektedir. Buna göre, toplam 310 TL lik pantolon ve gömlek alan bir müşteri en fazla kaç hediye mendil alabilir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 (2009 ÖSS) B C E B B B D D C C A C A E D C A B A B D B D A E B E C D D E E D B B E A D C C E A E A B E B D E C B E 123. Örnek: 62 kalem, 5 lik, 6 lık ve 8 lik gruplara ayrılarak paketlenmiştir. Toplam paket sayısı 11 olduğuna göre, içinde 5 kalem olan paket sayısı en çok kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 (2002 ÖSS) C A C B A C E C E C A C E D B A C E B C A A C B A D E B D A C B A E B A D E B B D B E E A C C C E C B D Örnek: A marka jiletin bir paketinde 4 tane, B marka jiletin bir paketinde 10 tane jilet bulunmakta ve her ikisinin de paketi aynı fiyattan satılmaktadır. Hangi marka kullanılırsa kullanılsın traş başına jilet maliyeti aynıdır. E B A B D C E C B E B D D B E D B C C C A B marka bir jilet ile 2 kez traş olunduğuna göre, A marka bir jilet ile kaç kez traş olunabilir? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 (1990 ÖSS) 125. Örnek: Mehmet'in elinde yeterli sayıda 1 TL, 10 TL ve 100 TL lik banknotlar vardır. Mehmet 299 TL tutarındaki bir ödemeyi, bu banknotlardan her birini en az bir kez kullanmak şartıyla kaç farklı biçimde yapabilir? A) 28 B) 29 C) 30 D) 42 E) 43 (2008 ÖSS Mat1) 17

SAYI PROBLEMLERĐ-1 BĐR BĐLĐNMEYENLĐ DENK- LEM KURMA. 3 sine 1 eklendiğin- 1 sinin 7. 1 i ile aynı sayının 8

SAYI PROBLEMLERĐ-1 BĐR BĐLĐNMEYENLĐ DENK- LEM KURMA. 3 sine 1 eklendiğin- 1 sinin 7. 1 i ile aynı sayının 8 BĐR BĐLĐNMEYENLĐ DENK- LEM KURMA 1. Đki katına 5 ilave edilince, 3 katından 19 eksik olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 6. Bir manav, bir sandıktaki b tane limonun tanesini a liradan sarmayı düşürmektedir.

Detaylı

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım.

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. KESİR PROBLEMLERİ Bir sayısının ü : tir. ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. İstenen sayı olsun. Bir sayısının ü : tür. Bir sayısının yarısının fazlası : tür. 9.. 9 9 ( ) () 9 ( 9).( ) bulunur. Bir

Detaylı

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP KOLEJİ 4.SINIF OLİMPİYAT SORULARI

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP KOLEJİ 4.SINIF OLİMPİYAT SORULARI 1)Net kütlesi 300 gr olan bir paket fıstığın fiyatı 132 000 tldir.bunagöre,fıstığın bir kilogramı kaç bin tldir? A) 340 B) 380 C) 440 D) 460 8) saatte ortalama 20 sn.geri kalan bir saat,bir haftada kaç

Detaylı

YGS MATEMATİK PROBLEMLER NAMIK KARAYANIK

YGS MATEMATİK PROBLEMLER NAMIK KARAYANIK NELER ÖĞRENECEĞİZ? Denklem ve eşitsizlikleri gerçek hayat durumlarını modellemede ve problem çözmede kullanır. Gerçek hayat durumlarını temsil eden sözel ifadelerdeki ilişkilerin cebirsel, grafiksel ve

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 3. ANKARA İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 30 MART 2013 4. SINIF B KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 120 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ

SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ YILLAR 1996 1997 1998 1999 000 001 00 003 004 005 ÖSS 3 3 4 ÖYS SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ Bir sayının 5 eksiği = x-5 Bir sayının 10 fazlası _x+10 Bir sayının katı :x Bir sayının /3 ün = 3 Bir sayının 4/5

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ Test -1

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ Test -1 DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ Test -. Bir sayının eksiğinin katı sayının kendisine eşittir. ifadesinin matematiksel denklemi aşağıdakilerden hangisidir?. Hangi sayının ünün i 0 a eşittir? 8 sorusunun çöümüne

Detaylı

KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ Test -1

KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ Test -1 KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ Test -1 1. Satış fiyatı 30 TL olan bir mal, %10 indirim ile kaç TL ye satılır? A) 30 B) 310 C) 31 D) 33 E) 340. 400 TL ye satılan bir maldan %2 kâr elde ediliyor ise bu malın alış

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ

ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ ANKARA ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK YARIŞMASI 2011 / NĐSAN 5. SINIF A KĐTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 100 dakikadır. Sınavla Đlgili Uyarılar Cevap

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki fayansları kullanarak elde edebileceğimiz en küçük karenin çevresi kaç cm dir?

Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki fayansları kullanarak elde edebileceğimiz en küçük karenin çevresi kaç cm dir? 1) Zehranaz yeni doğan kardeşine mama yedirmeyi çok sevmektedir. Kardeşi Furkan ın mamasının 1 kutusu 510 gr dır ve her 3 saatte bir 10 gr yemesi gerekmektedir. Buna göre; Çarşamba sabah saat 08.15 de

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 3 sini sonra. ini ödüyor. 7. Bir kişi borcunun önce

PROBLEMLER DEĞERLENDİRME 1 (SAYI - KESİR) 3 sini sonra. ini ödüyor. 7. Bir kişi borcunun önce DEĞERLENDİRME (SAYI - KESİR) Toplamları 55 olan iki sayıdan, kuçüğünün üç katı ile büyüğünün iki katı eşittir. Bu iki sayının toplamı kaçtır? Bir grup arkadaş yemeğe gidiyor. Hesap geldiğinde 5 kişinin

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında ; Eşit

Detaylı

YÜZDE, FAĐZ, KAR ZARAR PROBLEMLERĐ

YÜZDE, FAĐZ, KAR ZARAR PROBLEMLERĐ YILLAR 1996 1997 1998 1999 000 001 00 00 004 00 ÖSS 1 1 ÖYS YÜZDE, FAĐZ, KAR ZARAR PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir x sayısının yüzde a sı= dır. 00 ün % i kaçtır? 0,008 hangi sayının %0 sidir? %40 ı 18 olan sayı

Detaylı

8. Bir traktör günde 10 arlık yer sürüyor. Her gün aynı güçte bir traktör daha sürme işlemine katılırsa, 210 arlık bir tarla kaç günde sürülür?

8. Bir traktör günde 10 arlık yer sürüyor. Her gün aynı güçte bir traktör daha sürme işlemine katılırsa, 210 arlık bir tarla kaç günde sürülür? DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ 1. İki fazlasının iki katının 1/3 ü 16 eden sayı kaçtır? A) 12 B) 14 C) 16 D) 22 E) 42 2. Bir uçağın rüzgara karşı hızı 2A, rüzgar yönündeki hızı ise B ise rüzgarın hızı kaçtır?

Detaylı

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI SORU: 1 SORU: 4 30 dilim baklavanın 0,3 ünü yiyen birisi kaç dilim baklava yemiştir? A) 6 ) 7 C) 8 D) 9 Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) 1,02 < 1,2 < 1,002 ) 7,6 < 7,67 < 7,63 C) 8, 06 < 8,

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

YÜZDE - FAİZ PROBLEMLERİ Test -1

YÜZDE - FAİZ PROBLEMLERİ Test -1 YÜZDE - FAİZ PROBLEMLERİ Test -1 1. 70 sayısının %30 u kaçtır? A) 3 B) 21 C) 30 D) 40 E) 100 6. Hangi sayının %45 inin 2 ü 9 dur? 3 A) 27 B) 30 C) 36 D) 45 E) 90 2. 80 sayısının %60 ının %75 i kaçtır?

Detaylı

SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ

SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 4 4 4 SAYI VE KESĐR PROBLEMLERĐ Bir sayının eksiği = x- Bir sayının 10 fazlası _x+10 Bir sayının katı :x Bir sayının / ün = Bir sayının 4/ inin 10 fazlası

Detaylı

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D . 0,5, 0,5 0, 0,75 5 5. () 5 5 Verilenler arasında 0 a en yakın olan 0,5 yani.. 8 8 8 6 8 0,0006 0,08 0000 00 0,08 8 000 8 6 0 8 0 0 0 6 8 0 8 0 6 6. Not : a b a b a b 65 65 65 65 65 65 0 00 65 65 00 00

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK PROBLEM TESTİ

5. SINIF MATEMATİK PROBLEM TESTİ 1- Bir çiftçinin 23 ineği 45 tavuğu vardır. Her ineğinden günde ortalama 9 litre süt, her tavuğundan ise günde 1 yumurta almaktadır. Bu çiftçinin beşinci hafta sonunda elindeki süt ve yumurta miktarı aşağıdaki

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI . a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a 2b+2 2 b+4 yukarıdaki bölme işleminde, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır?. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevaba 5 puan verilirken, her yanlış cevaptan

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 010 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. a, b ve c sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / Nisan 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0, 0,0 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B) 4 7 C) 0 8 D) E) Çözüm 0, 0,0 0, = 0,00 0,0 0, = 0,7 0, 000 7 7. = = 000 00 0... işleminin

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

E N E S S E R T E N E S S E R T

E N E S S E R T E N E S S E R T iryaki Hasan Paşa İlkokulu - 3/A ınıfı *** Çalışma Kitabı oruları 4 *** OUÇ: Adım oyadım : Okul umaram:. 1- Dört düzine kalemin 1/4 ini Ozan,1/3 ini de elin alıyor. elin in aldığı kalemlerin sayısı Ozan

Detaylı

4. ÜNİTE ORAN-ORANTI

4. ÜNİTE ORAN-ORANTI 4. ÜNİTE ORAN-ORANTI KONULAR 1. ORAN 2. ORANTI KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ 3. Orantının Özellikleri 4. Doğru Orantı 5. Ters Orantı 6. Bileşik Orantı 7. Orantı İle Çözülebilecek Problemler 8. ÖZET 9.

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 15 Temmuz 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 4A < 457 olduğuna

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 9.SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 9.SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI x 5 6. 0 x 4x 5 x denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 5 5 4. 6 6... a ise, a kaçtır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 A) B), C) 5, D) 5 E) 5. m 9m m m işleminin sonucu kaçtır?. (6) x x y y (4. ) eşitliği

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 ÖSS-YGS - - - 2 2 / - 2/ 2/ / LYS OBEB OKEK OBEB: iki veya daha fazla sayıyı birlikte bölebilen en büyük tamsayıya bu sayıların OBEB i denir Sayılar

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ SAMANYOLU 10. ULUSAL MATEMATİK YARIŞMASI 22 MART 2014 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 120 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

matematik Ahmet bugün 9 yaşındadır. Dört yıl sonra annesinin yaşı Ahmet'in yaşının üç katı olacaktır.

matematik Ahmet bugün 9 yaşındadır. Dört yıl sonra annesinin yaşı Ahmet'in yaşının üç katı olacaktır. matematik KOLEJ VE BİLSEM SINAVLARINA HAZIRLIK Aşağıda verilen sayılar en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlanmıştır. Ahmet bugün 9 yaşındadır. Dört yıl sonra annesinin yaşı Ahmet'in yaşının üç katı olacaktır.

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Abdullah MADEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİK UYGULAMALARI

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Abdullah MADEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİK UYGULAMALARI HEDEFLER İÇİNDEKİLER DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİK UYGULAMALARI Denklem Uygulamaları Sayı Problemleri Kar-Zarar ve Yüzde Hesapları Eşitsizlik Uygulamaları Mutlak Değerli Eşitsizlikler MATEMATİK-1 Prof.Dr.Abdullah

Detaylı

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır.

( ) MATEMATİK 1 TESTİ (Mat 1) 2009 - ÖSS / MAT-1. 1. Bu testte 30 soru vardır. 009 - ÖSS / MT- MTEMTİK TESTİ (Mat ). u testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ( )( ) + 4. m = olduğuna göre, m + ifadesinin değeri işleminin

Detaylı

DGS 2009 (1) DGS Kitap Sayfa 247. Örnek 1

DGS 2009 (1) DGS Kitap Sayfa 247. Örnek 1 DGS 2009 (1) DGS Kitap Sayfa 247. Örnek 1 1. 2,10 sayısı hangi sayının % 35 i idir? A) 4,5 B) 5 C) 5,5 D) 6 E) 6,5 Örnek 1: 1200 sayısının % 30 u kaçtır? A) 200 B) 240 C) 300 D) 360 E) 480 DGS 2009 (3)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 5 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri. + işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) C) 4 D) 2 E) Çözüm + = + = 4 2 = 4. 2

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

6.Sınıf MATEMATİK. Doğal Sayılar (Üslü Nicelikler) Konu Testi. Test-01. 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5. 2. 2. 2...

6.Sınıf MATEMATİK. Doğal Sayılar (Üslü Nicelikler) Konu Testi. Test-01. 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5. 2. 2. 2... Doğal Sayılar (Üslü Nicelikler) Konu Testi MATEMATİK 6.Sınıf Test-01 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 3 5 = 3. 3. 3. 3. 3 B) 2 4 = 2. 2. 2. 2 C) 3 2 = 2. 2. 2 D) 5 5 = 5. 5. 5. 5. 5 5. 2. 2. 2...

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

13) Şeker oranı %30 olan bir çözeltinin 4 i alınıp, yerine. 14) Bir çubuğun bir ucundan 2 9

13) Şeker oranı %30 olan bir çözeltinin 4 i alınıp, yerine. 14) Bir çubuğun bir ucundan 2 9 ) Fiyatları aynı olan defterlerden Deniz 6 tane, Mert tane aldıktan sonra Deniz in parasının /4 ü, Mert in parasının 2/ i kalıyor. Defter almadan önce Deniz in parası Mert in parasının kaç katı olur? A)/

Detaylı

5. SINIF COŞMAYA SORULARI

5. SINIF COŞMAYA SORULARI . BÖLÜM DİKKAT! Bu bölümde den a kadar puan değeri, olan sorular vardır. ) Her biri en az dört basamaklı üç tane doğal sayıdan, birincinin yüzler basamağı artırılır, ikincinin binler basamağı azaltılır

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI ÖZEL LİDER SİMY EĞİTİM KURUMLRI 4. SINIF OLİMPİYTI 1. ŞM SORULRI SORU: 1 SORU: 4 Bir çıkartma işleminde eksilen 50 azaltılır, çıkan 100 arttırılırsa farktaki değişim nasıl olur? ) 50 azalır B) 50 artar

Detaylı

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3 DENEME II 5..03. Bir havuzun tamamını A musluğu saatte doldururken havuzun 3 ünde bulunan bir B musluğu 0 saatte boşaltıyor. Havuz boş iken iki musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? A) 30 B)

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ ALES Sonahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ Sınavın u ölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10 MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. Yapbozlarımla n sayısının modelini oluşturdum. 5. Konuşma balonundaki n yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Detaylı

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR 6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR ONDALIK SAYILAR TEST ) Aşağıdaki kesirleri ondalık sayıya çeviriniz. a) 3 b) 2 c) 9 d) 4 5 25 20 2) Aşağıdaki ondalık sayıların basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini

Detaylı

10. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür? A. 3 X 1000 B. 9 X 1000 C. 1 X 10 000 D. 7X100 DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ

10. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür? A. 3 X 1000 B. 9 X 1000 C. 1 X 10 000 D. 7X100 DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ Ş Ş DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA İŞLEMİ 1. A, 0 dan farklı bir doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. 0 x A = A B. A x 0 = 7 C. A x 1 = 9 D. A x 1 = A 2. Bir bakkal her birinin

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

Cebir Notları. Problomler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Problomler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@yahoo.com.tr Problomler TEST I 1. % 10'u % 4 ünden 15 fazla olan sayı kaçtır? A) 175 B) 00 C) 5 D) 50 E) 75. Hangi sayının yarısının 40 fazlasının si bu sayıdan

Detaylı

I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.)

I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.) I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.) 1. 10 arkadaşınız ile bir asansöre biniyorsunuz. Đlk katta 3 kişi iniyor ve 1 kişi biniyor. Đkinci katta 5 kişi iniyor ve 3 kişi biniyor. Üçüncü katta 6 kişi iniyor.

Detaylı

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 MC www.matematikclub.com, 2006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I 1. Ankra'dan Đstanbul'a giden 10 farklı otobüs, Đstanbul'- dan Edirne'ye giden 6 farklı

Detaylı

TEOG SINAV SORUSU OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1.

TEOG SINAV SORUSU OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) & 1 ½ B) > 1 & C) 16 A) 625 1. ù 1$ú 2 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 16 B) > 1 & C) > 1 & D) 16 2. 15 ile 75 arasında

Detaylı

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1 NKLM KURM PROLMLRİ YGS MTMTİK. SYI PROLMLRİ ÇÖZM STRTJİSİ ir problemi çözmek için verilen zamanın yarısından fazlasını soruyu anlamaya, kalan zamanı da soruyu çözmeye ayırmalısınız. una göre, soruları

Detaylı

MATEMATİK VE ZEKA KİTABI

MATEMATİK VE ZEKA KİTABI OLİMPİK ÇOCUK -1. 4. Sınıflar için MATEMATİK VE ZEKA KİTABI Bilsem Sınavlarına Hazırlık Matematik Yarışmalarına Hazırlık TÜBİTAK Sınavlarına Hazırlık Özel Okul Sınavlarına Hazırlık, Okula Yardımcı Dikkat

Detaylı

I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.)

I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.) I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.) 1. ve B ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? )B=B B)B=B )(B) D)(B) E)(B) 5. 19 4 B5 7 Bölme işleminde ve B sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere +B kaç

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATİK DENEMESİ- Muharrem ŞAHİN TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEŞİLYURT Gökhan KEÇECİ Saygın DİNÇER Mustafa YAĞCI İ:K Ve TMÖZ üyesi 4 00 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

"Bütün kümelerin kümesi", X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in "Alt kümeleri kümesi" de X'in alt kümesidir.

Bütün kümelerin kümesi, X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in Alt kümeleri kümesi de X'in alt kümesidir. Matematik Paradoksları: Doğru Parçası Paradoksu: Önce doğru parçasının tarifini yapalım: Doğru Parçası: Başlangıcı ve sonu olan ve sonsuz adet noktadan oluşan doğru. Pekiyi nokta nedir? Nokta: Kalemin

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 7. Sınıf MATEMATİK

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 7. Sınıf MATEMATİK YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 7. Sınıf MATEMATİK 1. Fasikül İÇİNDEKİLER 3 Tam Sayılarda Çarpma İşlemi 7 Tam Sayılarda Bölme İşlemi 12 Tam Sayılarla İlgili Problemler 19 Üslü Nicelikler 26 Rasyonel Sayılar 28

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4.1. Aritmetik işlemler Bu bölümde öğrencilerin lisede bildikleri aritmetik işlemleri hatırlatacağız. Bütün öğrencilerin en azından tamsayıların toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Uzunluk ölçme aletleri

Uzunluk ölçme aletleri UZUNLUK ÖLÇÜLERİ Bir nesnenin uzunluğu o nesnenin bir uçtan bir uca ne kadar uzandığını belirtir. Örnekler: Bir alışveriş merkezinde otoparkın kapıya olan uzaklığı, boyumuzun uzunluğu, kalemimizin, masamızın

Detaylı

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK KPSS - YGS - DGS - ALES Adayları için ve 9. sınıfa destek 0 dan Başlayanlara AKTİF MATEMATİK MEHMET KOÇ ÖNSÖZ Matematikten korkuyorum, şimdiye kadar hiç matematik çözemedim, matematik korkulu rüyam! bu

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ Sınavın u testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY)

Detaylı

5. Kızamık sayısı. Grip sayısı

5. Kızamık sayısı. Grip sayısı Kazanım: İki veri gurubunun karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. Araştırma sonucuna uygun verileri elde eder? 1. Aşağıdaki tabloda yıllara göre Kavaklıdere ilçesinde üretilen buğday

Detaylı

Zeka Soruları 4 - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ZEKA SORULARI

Zeka Soruları 4 - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ZEKA SORULARI ZEKA SORULARI 1) İçi su dolu üç bardağı yanyana diziyorsunuz, aynı hizaya içleri boş üç bardak koyuyorsunuz, yani bardakların sırası şöyle oluyor: Dolu, dolu, dolu, boş, boş, boş. Yalnız bir bardağı yerinden

Detaylı

1- Yirmi dörtten başlayarak dörder ritmik sayarken dördüncü olarak hangi sayıyı söyleriz?

1- Yirmi dörtten başlayarak dörder ritmik sayarken dördüncü olarak hangi sayıyı söyleriz? 1- Yirmi dörtten başlayarak dörder ritmik sayarken dördüncü olarak hangi sayıyı söyleriz? a) 36 b) 40 c) 44 2-5 = onluk + 9 birlik çözümlemesinde ve yerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? a)

Detaylı

7) 30 kişilik bir sınıfta her öğrenciye ait 5 ödev verilmiştir. Ödevlerden 3 tanesini doğru yapan

7) 30 kişilik bir sınıfta her öğrenciye ait 5 ödev verilmiştir. Ödevlerden 3 tanesini doğru yapan 1) Bir laboratuarda belirsiz sayıda deney yapılıyor. Okutulan deney no ve sonuç verilerine göre (3 çeşit deney var.) a) Her bir deneyden kaç tane yapılmıştır. b) Yapılan toplam deney sayısı ne kadardır.

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6 10,25 3,1 1. 0,5 0,2 işleminin sonuu kaçtır? ) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 3. a 12 8 b 27 18 olduğuna göre, a b çarpımı kaçtır? ) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 2 3 6 4.6 2 3 3 2.3 işleminin sonuu kaçtır?

Detaylı

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010

TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 TÜRKÇE GÜNLÜK ÖDEV ADI SOYADI: 26 / 11 / 2010 Konu Tarama Testi 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı heceden oluşan sözcük vardır? A) Babam misafirlerimizi karşılamaya gitti. B) Kırtasiyeden aldığım

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

4. Zeynep öğretmenin tahtaya çizmiş olduğu paralel kenarlardan hangisinin yüksekliği doğru olarak verilmiştir?

4. Zeynep öğretmenin tahtaya çizmiş olduğu paralel kenarlardan hangisinin yüksekliği doğru olarak verilmiştir? Kazanım: Paralel kenara ait yüksekliği çizer. Paralel kenarın alan ölçme bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili

Detaylı