ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ"

Transkript

1 ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ

2 Kronun Tamamlanması 3-4 Yaş Erüpsüyon 6 Yaş Kökün Tamamlanması 9 10 Yaş

3 Diş Boyu 22.0 mm Kron Boyu 8.0 mm Kök Boyu 12.9 mm (Mezyobukkal) 12.7mm (Distobukkal) 14.0 mm (Palatinal) Mezyo-distal Çap 10.8 mm Bukko-palatinal Çap 11.6 mm

4 Dişin mezyodistal çapı kron boyundan daha büyüktür.

5 Dişe bukkal yüzden bakıldığında geometrik olarak kısa kenarı servikalde yer alan bir yamuğa benzer.

6 Dişin 2 si bukkalde, 2 si palatinalde olmak üzere 4 tüberkülü vardır. Bukkal yüzden bakıldığında disto-palatinal tüberkül haricinde tüm tüberküller görünür.

7 Mezyobukkal tüberkül distobukkal tüberküle göre daha geniş ve uzundur.

8 Distobukkal tüberkül mezyobukkal tüberküle göre daha sivridir.

9 Bukkal gelişim oluğu dişin kron orta üçlüsüne kadar uzanır ve pit ile sonlanır.

10 Dişe bukkal yüzden bakıldığında mezyookluzal köşesi keskin hatlıdır.

11 Dişin mezyal değim noktası oklüzal üçlüyle orta üçlünün birleştiği alanda yer alır.

12 Bukkal yüzden bakıldığında mezyaldeki değim noktasından sonra kronun keskin düz bir hat halinde koleye doğru daraldığı görülür.

13 Servikal çizgi bukkal yüzde düzensizdir. Furkasyon bölgesinde apikal yönde girintilidir.

14 Distal değim noktası kron orta üçlüsünün ortasında yer alır.

15 Bukkal yüzden bakıldığında değim noktasından sonra kronun mezyale göre daha yuvarlak bir hat ile koleye doğru daraldığı görülür.

16 Üst çene I. büyük azı dişinin biri palatinalde ikisi bukkalde olmak üzere üç kökü vardır. Uzunluk ve genişlik açısından kökleri sıralarsak a- palatinal kök b-mezyo-bukkal kök c-disto-bukkal kök

17 Köklerin kesitleri

18 Bifurkasyo alanı kökün servikal ve orta üçlüsünün birleşim bölgesinde yer alır.

19 Bukkaldeki köklerin açılımı kronun mezyodistal çapı kadardır.

20 Mezyo-bukkal kökün açılanması

21

22 Kron boyu distalde mezyale göre daha kısadır.

23 Palatinal yüzden bakılınca aproksimal yüzler görülmez.

24 Bu dişte mezyo-palatinal tüberkül en yüksek ve en geniş tüberküldür.

25 Disto-palatinal tüberkül ise en kısa ve en küçük tüberküldür.

26 Carabelli Tüberkülü: mezyo-palatinal tüberkülün palatinal yüzünde tüberkül tepesinin 2 mm. apikalinde yer alan tüberkül benzeri yapıdır.

27 Mezyo-oklüzal köşe 90 derece açı yapar.

28 Disto-palatinal köşe daha yuvarlaktır.

29 Palatinaldeki gelişim oluğu oklüzal yüzden başlar kron servikal üçlüsünde sonlanır.

30 Servikal çizgi düzensizdir.

31 Palatinal kök en uzun ve en geniş köktür ve üst çene dişlerindeki en uzun 3. köktür.

32 Palatinal yüzden bakıldığında bukkal kökler görülür.

33

34 Bukko-palatinal kron boyutu kron boyutundan daha fazladır.

35 Mezyalden bakıldığında servikalden oklüzale doğru belirgin bir daralma görülür.

36 Kronun şekli tabanı servikalde olan bir yamuğa benzer.

37 Mezyal yüzden bakıldığında sadece mezyal tüberküller görülür.

38 Mezyo-palatinal tüberkül ile palatinal kök aynı eksende yer alır.

39 Mezyal kenar sırt mezyal yüzde kron boyunun 1/5inde yer alır.

40 Bukkal yüzde ekvator kronun servikal üçlüsünde yer alır.

41 Mezyal servikal çizgi

42 Palatinal yüzde ekvator kronun orta üçlüsünde yer alır.

43 Mezyalde değim noktası kron oklüzal üçlü orta üçlü birleşim yerinde yer alır. Bu alan bukkal yüze daha yakındır.

44 Mezyo-bukkal kökün bukko-palatinal çapı dişin bu alandaki bukko-palatinal çapının 2/3üne eşittir.

45 Bu yüzden bakıldığında disto-palatinal kök gözükmez.

46 Mezyal yüzden bakıldığında palatinal kökün görünümü

47 Mezyo-bukkal kökün apeksi ile mezyo-bukkal tüberkülün tepe noktası aynı hizadadır.

48 Mezyal bifurkasyon alanı koleye daha yakındır.

49

50 Distal yüzden bakıldığında mezyal tüberküller gözlenir.

51 Distal kenar sırt mezyal kenar sırta oranla daha içbükeylik gösterir.

52 Distal servikal çizgi

53 Bu yüzde değim noktası kronun orta üçlüsünün ortasında yer alır. Değim noktası merkezde bulunur.

54 Distal bifurkasyo alanı mezyaldekine oranla daha apikalde yer alır.

55 Disto-bukkal kök en ince ve en kısa köktür.

56

57 Bukko-palatinal boyut mezyo-distal boyuttan daha büyüktür.

58 Dişin palatinaldeki mezyo-distal çapı bukkaldekine oranla daha fazladır.

59 Kronun mezyo-distal çapı dişin distal yarısında mezyaldekine oranla daha kısadır.

60 Kron geometrik şekil olarak paralelkenara benzer.

61 Oklüzal yüzden bakıldığında palatinal yüz bukkal yüze oranla daha fazla görülür.

62 Mezyal değim noktası.

63 Bukkal gelişim oluğu distalde yer alır.

64 Distal değim noktası.

65 Gelişim oluğu distalde yer alır.

66 Tüberküller büyükten küçüğe doğru mezyo-palatinal, mezyo-bukkal, disto-bukkal disto-lingual ve Carabelli tüberkülü olarak sıralanır.

67 Carabelli tüberkülünün oklüzalden görünümü.

68 Fossalar büyüklüğüne göre santral fossa, distal fossa, mezyal üçgensel fossa ve distal üçgensel fossa olarak sıralanır. Santral fossa en derin fossadır.

69 Oblik sırt: mezyo-palatinal tüberkülün distal sırtı ile disto-bukkal tüberkülün üçgensel sırtı arasında şekillenir.

70 Transvers sırt: mezyo-palatinal tüberkülün üçgensel sırtı ile mezyo-bukkal tüberkülün üçgensel sırtı arasında şekillenir.

71 5 büyük gelişim oluğu vardır: santral, bukkal, distal oblik, palatinal ve transversal oluk.

72

73

74

75

76

77

78

79

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Şekil ve Konum Toleransları

Şekil ve Konum Toleransları Şekil ve Konum Toleransları (GEOMETRIC TOLERANCES, Tolerances of shape/form and location/position) Örnek: Punta mili işlenirken, tam silindirik şekil elde edilememişse (farklı çaplar elde edilmişse) şekil

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

DİŞ ANTROPOLOJİSİ DENTAL ANTHROPOLOGY

DİŞ ANTROPOLOJİSİ DENTAL ANTHROPOLOGY DİŞ ANTROPOLOJİSİ 15 DİŞ ANTROPOLOJİSİ DENTAL ANTHROPOLOGY Z. Füsun YAŞAR 1 Ayla Sevim Erol 2 ÖZET Vücudun en sert ve diş etkenlere en dayanıklı yapıları olan dişler, kişiler ve onların ait oldukları toplumlar

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI

DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI BÖLÜM 1.2 DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI Doppler US Fiziği Doppler US Tekniği Renkli Doppler Parametreleri Spektral Doppler Parametreleri Doppler Ölçümleri Hemodinami ve Doppler Spektrumu Akım Tipleri DOPPLER

Detaylı

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları 378 Bölüm 12: araçları (Kalem ve şekil araçları) vektör şekilleri oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak verir. Şekillerle, şekil katmanlarında ve yollar olarak çalışabilirsiniz; ayrıca boyama araçlarıyla

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu

Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Patoloji Dernekleri Federasyonu Baş-Boyun Patolojisi Çalışma Grubu Baş Boyun Lezyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzları İçindekiler: 1- Kapsanan doku ve organlar 2- Temel Kaynak Değerlendirme

Detaylı

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi Prof. Dr. Nurselen Toygar Proprioseptörlerin mekanik uyarılmasıyla reseptörlerden doğan impuslar mandibulayı açıcı kasları

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

BÖLÜM ÜÇ. YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ

BÖLÜM ÜÇ. YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ BÖLÜM ÜÇ YERKÜRENİN ÖZELLİKLERİ, YAPISI ve BİLEŞİMİ 3.1 YERKÜRENİN BİÇİMİ VE ÖZELLİKLERİ Yerküre, Güneş Sisteminde yer alan bir gezegendir. Yerkürenin ortalama çapı 12.742 km'dir (~40.000 km/π), kütlesi

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır.

Yönler ve Yön Bulma. Yönler ikiye ayrılır. Yönler ve Yön Bulma Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun,

Detaylı

Konu başlıkları. Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri. Sıvı Kristal Çeşitleri. Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları

Konu başlıkları. Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri. Sıvı Kristal Çeşitleri. Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları Konu başlıkları Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri Sıvı Kristal Çeşitleri Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları Liquid Crystal Display(LCD) LCD Paneller LCD Televizyon Teknolojisi Giriş

Detaylı

YER YUVARININ YAPISI VE YERĐÇĐ

YER YUVARININ YAPISI VE YERĐÇĐ YER YUVARININ YAPISI VE YERĐÇĐ JEOLOJĐ MÜHENDĐSLĐĞĐNE GĐRĐŞ Doç.Dr. Yaşar EREN Dünya Sisteminin ana bileşenleri Atmosfer Hidrosfer litosfer Atmosfer Hidrosfer Biyosfer ĐKLĐM SĐSTEMĐ Litosfer manto Dış

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı