Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 UZAKTAN ALGILAMA LE ACIGÖL HAVZASI NDA ARAZ KULLANIMININ ZAMANSAL DEM ANALZ ( ) TEMPORAL CHANGE ANALYSIS OF LAND USE IN THE ACIGÖL WATERSHED THROUGH REMOTE SENSING ( ) Özet Mehmet Ali ÖZDEMR Muhammet BAHADIR Bu çalımada, uzaktan algılama tekniklerine yönelik kontrollü sınıflandırma ile Acıgöl Havzası nda arazi kullanımının zamansal deiimi analiz edilmitir. Sınıflandırma 5 sınıf üzerinden yapılmı, orman, mera, tarım, su yüzeyi ve göl alanlarının deiimi irdelenmitir. Orman alanları 1975 te hektar iken 1987 de ha. a dümü, 2000 de ha a 2002 de ise ha. a yükselmitir. Orman alanları 2005 te ise bir önceki döneme oranla yaklaık 1000 hektarlık bir azalma ile ha. a gerilemitir. Mera alanları 1975 te hektar ile en geni alanı kaplarken, 1987 de ha. a, 2000 de ha. a gerilemitir. Mera alanlarında bu hızlı azalı, 2002 yılında kısmi bir artı göstererek ha. a, 2005 yılında ise ha. a yükselmitir. Tarım arazileri 1975 yılında hektar iken, 12 yıllık dönemde hızlı bir ekilde artarak 1987 yılında hektara ulamıtır. Bu tarihten sonra tarım arazilerinde genel anlamda bir azalma olmu, 2000 yılında ha., 2002 de ha., 2005 te ise ha. a gerilemitir. Su yüzeylerinde ve göl alanında genelde azalma meydana gelmitir. Su yüzeyleri 1975 te hektar iken 1987 de ha. a 2000 de ha. a gerilemitir. Göl alanı ise 1975 te 5104 hektar iken 1987 de 5002 ha. a, 2000 de ise 3101 hektara gerilemitir. Bu tarihten sonra gerek su yüzeylerinde gerekse göl alanında küçük artılar olmutur. Su yüzeyleri 2002 de ha. a, 2005 te ise ha. a genilemitir. Göl alanı 2002 de 3125 ha. a, 2005 te 3179 ha. a yükselmitir. Anahtar Kelimeler: Uzaktan Algılama, Arazi Kullanımı, Kontrollü Sınıflandırma, Acıgöl Havzası, Zamansal Deiim. Abstract The purpose of this study was to analyze the temporal changes in the land use of Acıgöl Watershed by controlled classification through the utilization of remote sensing techniques. The classification was carried out for five classes; namely changes in forest areas, pastureland, agriculture, water level and lake areas were examined. While forest areas totaling hectares in 1975 decreased to ha, forest areas increased to ha in 2000 and ha in The proportion of forest areas decreased with approximately 1000 hectares compared to the previous period in 2005 and decreased to ha. While pastureland occupied large areas totaling ha in 1975, the numbers fell to ha and ha in 1987 and 2000 respectively. This rapid decrease in pastureland was halted in 2002 with a partial increase of ha which increased to ha in Agricultural land totaled ha in 1975 after which a rapid 12 year increase brought this figure to hectares in After this date a general decline in agricultural lands continued to decrease agricultural land to ha, ha and ha in the years 2000, 2002 and 2005 respectively. There has been a general decrease in water surface and lake areas. While water surfaces totaled ha in 1975, this figure receded to ha in 1987 and ha in The lake areas which totaled 5104 ha in 1975 had receded to 5002 ha in 1987 and 3101 ha in the year After this date, small increases in both water surface and lake areas have incurred. Water surfaces have expanded from ha in 2002 to ha in Lake areas have increased from 3125 ha in 2002 to 3179 ha in Change. Key Words: Remote Sensing, Land Use, Controlled Classification, Acıgöl Watershed, Temporal Prof. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Corafya Bölümü Ar. Grv. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Corafya Bölümü

2 Giri Dünyadaki doa olaylarının izlenmesi, karılaılabilecek sorunları çözme ve karar verme sürecinde yardımcı bilgilerin üretilmesi ve yönetilmesinde uzaktan algılama disiplininin kullanılması, elde edilen bilgilerin takibi ve kontrolü için son derece önemlidir. Ayrıca doal kaynakların saptanması, envanterlerinin çıkartılması, bu kaynakların planlı olarak kullanılması ve ekolojik dengenin korunması bir ülkenin gelimiliinde ele alınan önemli ölçütlerdendir. Ülkelerin doal kaynaklarının mevcut varlıklarının ve potansiyellerinin belirlenmesi, zamansal deiimlerinin izlenmesi, güncelletirilmesi amacıyla yapılacak çalımalarda, yersel çalıma destekli, amaca uygun uzaktan algılama verilerinin kullanılması doru, hızlı ve düük maliyetli veri/bilgi elde edilmesi açısından çok büyük önem taımaktadır (Musaolu, 1999, s ). Günümüzde çou disiplinler için, güvenilir bir altlık olması nedeniyle uzaktan algılama, vazgeçilmez bir kaynak olmutur. Uzaktan algılanmı uydu verileri yardımıyla bilgiye çok kısa sürede, güvenilir ve ekonomik bir ekilde ulaılabilmektedir. Bunun sonucunda yapılacak çalımalar ve alınacak önlemler kısa sürede planlanabilmektedir. Büyük doa olaylarının uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi, verdii veya verebilecei zararların tekerrür etmemesi ve minimum zararla son bulması açısından önemlidir (Altunta ve Çorumolu, 2002, s ; Tunay ve Ateolu, 2008, s. 72). Ülkemizde arazi kullanımı çok hızlı bir deiim göstermektedir. Özellikle ormanların tahribi ve orman arazilerinin yeteneine uygun kullanılmaması, orman alanlarının birkaç yıl içinde tarım, mera ya da daha deiik kullanım alanlarına dönüebilmesi bunun en açık örneidir. FAO (1994) ya göre ülkemizde yılları arasında orman alanlarında bir artı olmadıı; ancak aynı dönemde tarım alanlarında %3.44 oranında artı olduu kaydedilmektedir (Tunay ve Ateolu, 2004, s. 61). Günümüzde arazi kullanımı deiimlerinin belirlenmesinde ve rakamsal sorgulamalarında uzaktan algılamadan yararlanılmaktadır. Yöntem sadece sorgulamayı deil aynı zamanda sürecin izlenmesine de olanak tanımaktadır. Uydu teknolojilerinin her geçen gün daha fazla gelimesi, çözünürlüklerinin artması analizlerin daha kolay ve hassas yapılmasına imkân vermektedir. nsan kullanımının fiziki ortama yön verdii, etki derecesinin katlanarak arttıı 21. yüzyılda teknolojik gelimeler her bilim dalında olduu gibi corafyada da youn olarak etkisini hissettirmektedir. Uzaktan algımla ile dönemsel deiimlerin belirlenmesi ve izlenmesi corafi mekâna yönelik planlama ve yönetim stratejilerine kolaylık salamaktadır. 2. Çalımanın Önemi Bu çalımada, corafya çalımalarına yeni bir boyut ve mekansal sorgulama imkanı salayan uzaktan algılama teknikleri kullanılmıtır. Uzaktan algılama mekândaki deiimi, sürdürülebilirliini ve deiim eilimlerini belirleme de önemli katkılar salamaktadır (Özdemir ve Bahadır, 2008a, s. 456; 2008b, s. 6). Çalımaya konu olan Acıgöl Havzası, ülkemizde yarıkurak iklim artlarının egemen olduu, bunun yanı sıra küresel ısınmanın etkilerine balı olarak kuraklık derecesinin iddetlendii bir sahamızı oluturmaktadır. Bu tür sahalarda mekânsal kullanım son derece önemli olup doal ortamın salamı olduu imkanlar hassas bir dengede bulunmaktadır. Bu nedenle, Acıgöl Havzası nda arazi kullanımının 1975 ile 2005 yılları arasındaki deiim eilimleri uzaktan algılama ile belirlenmitir. Yöntem corafya çalımaları için yenidir ve kullanım alanları her geçen gün genilemektedir. Doal ortamdaki her bir unsur deikendir ve gerek fiziksel gerekse beeri faktörlere balı olarak deime gösterir. Bu nedenle Acıgöl Havzası nda arazi kullanımının zamansal deiiminde etkili olan süreçleri, deiim miktarını ve yüzde oranlarını belirlemek sürecin izlenmesini de salayacaktır. Çalımada kullanılan kontrollü sınıflandırma uzaktan algılama literatüründe en çok tercih edilen sınıflandırma eklidir ve doruluk oranı % 90 ların üzerindedir. Bu çalıma ile corafya çalımalarına farklı teknik ve yöntemlerin kullanımına katkı salanacaı gibi, yörenin kullan-koru ve sürdür sistemine yönelik bir altyapı oluturacaktır. 3. Veri ve Yöntem Bu çalımada uzaktan algılama tekniklerinin veri setini oluturan dönemsel Landsat uydu görüntülerinden yararlanılmıtır. Sözkonusu uydu görüntüleri, 1975, 1987, 2000, 2002 ve 2005 yıllarına ait olup Erdas yazılımının 8,2 versiyonu ile kontrollü sınıflandırma analizleri gerçekletirilmitir. Kontrollü sınıflandırma ileminde bir dizi ilem yapılmıtır. Uydu görüntülerinden 1975 yılı görüntüsünün çekili tarihi haziran ayıdır ve Landsat MSS uydusunun görüntüsüdür. Aynı uydunun bir üst versiyonuna ait olan 1987 yılı görüntüsü, Landsat-5 TM görüntüsü austos ayına aittir. Uydu teknolojilerinde gelimenin yeni ürünleri olan 2000, 2002 ve 2005 yılı uydu görüntüleri Landsat-7

3 337 ETM ye ait olup 2000 yılı görüntüsü austosa, 2002 eylüle ve 2005 yılı görüntüsü ise temmuz ayına aittir. Uydu görüntülerinin aynı tarihte çekilmi olması doru analiz için son derece önemlidir. Çalımada kullanılan uydular genelde yaz mevsiminde çekilmitir ve bulutluluk oranları oldukça düüktür (Tablo 1). Tablo 1: Analizde kullanılan uydu görüntülerinin özellikleri. Landsat MSS Landsat-5 TM Landsat-7 ETM Landsat-7 ETM Landsat-7 ETM Görüntü özellikleri: Görüntüleme Tarihi ve Zamanı Görüntü Path-Row Görüntü Bulut Oranı %3 %0 %0 %0 %0 Görüntü Radyometrik Çözünürlüü Orijinal 8bit Orijinal 8bit Orijinal 8bit Orijinal 8bit Orijinal 8bit Uzaktan algılama verilerinin deerlendirilmesi; uzaktan algılama yöntemi ile elde edilen çok spektrumlu görüntü verilerinin analizinde, spektral bantlar arasındaki korelasyon bir problem olarak karımıza çıkmaktadır. Bu korelasyon; yeryüzü cisimleri arasındaki doal spektral korelasyonun, topografik eimin ve komu spektral bantların arasındaki spektral duyarlıkların çakıması sonucu oluur ve spektral bantların görsel ve sayısal olarak benzer olduu anlamına gelir. Uzaktan algılama verilerinin deerlendirilmesinde, fazla sayıda bantla çalımak hem sınıflandırmada, deerlendirmede ve zaman açısından önemli avantajlar salamaktadır (Rogan ve Chen, 2004, s , Huang vd., 2010, s ; Chen ve Wang, 2010, s. 1523). Uydu görüntülerinin Erdas yazılımına aktarımında UTM (Universal Transvers Mercator) projeksiyon koordinat sistemine göre corafi düzeltmesi yapılmı ve örnekleme metodu olarak Nearest Neighbour alınmıtır. Corafik düzeltme ileminde, en doru sonucu en az hata ile vermesinden dolayı Nearest Neighbour örnekleme metodu seçilmitir( Köseolu ve Gündodu, 2004, s. 49) (ekil 1 ve 2). Geometrik olarak düzeltme getirilmemi uzaktan algılama verilerinin üzerinde yeryüzü koordinatları bulunmadıından harita amaçlı kullanılamazlar. Geometrik düzeltme aaıdaki amaçları salar (Örmeci ve Ekercin, 2001, s ). Görüntünün standart bir projeksiyon sistemine entegre olması için, lgi noktalarını saptama için, Birbirini izleyen görüntüleri belirlemek için, Ayrı tarih ve algılayıcılardan oluan aynı bölgedeki görüntüleri birbiri ile çakıtırmak için önemli avantajlar salamaktadır. Görüntüleri haritalarla veya corafi veri tabanları içerisindeki görüntüler ile çakıtırmak için geometrik düzeltmelerin doruluu birçok faktöre balıdır. Görüntünün çözünürlüü, haritanın ölçei, kontrol noktalarının sayısı bunlar arasındadır. Bu çalımada uydu verilerinin geometrik olarak düzeltilmesi ve koordinatlandırılması ilemi, 1/25000 ölçekli standart topografik haritalar kullanılarak yapılmıtır.

4 338 ekil 1: Çalıma alanının Türkiye haritasına çakıtırılmı konumu. Uygulamada kullanılan Landsat MSS, Landsat 5 TM ve Landsat ETM uydu verilerinin geometrik olarak düzeltilmesi için dönüümde kullanılacak yer kontrol noktalarının seçilmesinde, 1/25000 ölçekli standart topografik haritalar kullanılmıtır (Foto 1). 1/25000 ölçekli standart topografik harita üzerinde net ve doru olarak tanımlanabilen, görüntü üzerinde de seçilebilen yollar, nehirler, kıyı çizgileri, çizgisel özellik taıyan objelerin kesim noktaları gibi yer kontrol noktaları UTM koordinat deerleri ile çakıtırılmıtır (ekil 3). Bu aamadan sonra ise görüntüler ayrı ayrı sınıflandırılma ilemine tabi tutulmutur. ekil 2: Acıgöl Havzası nın rektife edilmi alanı.

5 339 Foto 1: Acıgöl e ait sınıflandırılmamı uydu görüntüleri. ekil 3: Analizlerde kullanılan Landsat uydu görüntüleri.

6 340 Kontrollü sınıflandırma analizcinin kontrolünde uygulanan bir metoddur. Analizi yapan kii sınıflandırmanın ön aaması olan imza toplama aamasında devreye girmektedir. Kontrollü sınıflandırmada, çalıma alanının arazi örtüsü hakkında verilen ön bilgiler kullanılarak, sınıflandırma için gerekli istatistikî temel oluturulur ve sınıflandırma bu temel üzerine kurulur (Özdemir ve Bahadır, 2008b, s. 6-8). Kontrollü sınıflandırmada ilk yapılması gereken i sınıfların belirlenmesidir. Alanın kaç sınıfa ayrılması gerektii ve bu sınıfların neler olduu açıkça ortaya konmalıdır. Sınıflar belirlendikten sonra, bu sınıfları görüntü üzerine ileyebilmek için bir arazi çalıması yapılır. Araziye çıkılması mümkün olmadıı durumlarda bunun yerine doru bir harita ya da baka bir kaynak kullanılabilir. Daha sonra her bir arazi sınıfı için görüntü üzerinden örnek pixeller toplanır. Pixel gruplarından oluan bu sete eitim seti denir. Sınıf, aynı türe ait görüntü elemanları ya da belli biyofiziksel özelliklerle tanımlanan arazi yada alan türü olarak tanımlanmaktadır. Sınıflandırma analizleri için bilgi sınıfları ve spektral sınıflar arasındaki farkın bilinmesi gerekmektedir. Bilgi sınıfları; arazinin kullanıcı tarafından belli kriterlere göre ayrılmasıyla oluturulan anlamlı ve belli tanımları olan sınıflardır. Tematik sınıf, olarak da adlandırılan bilgi sınıfları; tarım alanı, yerleim alanı, orman alanı vb. gibi sınıflardır. Spektral sınıflar; uydu görüntülerinin çeitli bantlarında kaydedilen elektromagnetik enerjinin benzer özelliklerine göre gruplanması ile elde edilen sınıflardır. Bir spektral sınıfın kullanıcı tarafından belirlenen bilgi sınıfıyla her zaman edeerde olması beklenemez. Ancak bazen bir bilgi sınıfıyla spektral sınıfının e tutulabilecekleri durumlar söz konusu olabilir. Sınıflandırma yapılırken sınıf sayısının fazla tutulmasına özen gösterilmi bu nedenle sınıflandırma için gerekli sınıf sayısı bata 20 olarak belirlenmi, daha sonra benzer sınıflar birletirilerek sınıf sayısı 5 e düürülmütür. Belirlenen bu sınıfların her biri örnek alanlar görüntü üzerine ilenirken iki farklı yöntem kullanılmıtır: 1. Görüntü üzerine çizim araçlarıyla poligonal bir alan belirleyerek, 2. Görüntü üzerine önce bir nokta iaretleyip daha sonra noktaya benzer özellik gösteren piksellerden oluan bir alan belirleyerek, sınıflar görüntü üzerine ilenmitir (Sesören, 1999, s ; Erdas Field Guide, 2003, s ). 4. Analizler ve Bulgular Çalımada uzaktan algılama ile ilgili analizlerin sonucunda her döneme ait arazi kullanımı haritaları üretilmi ve rakamsal sorgulamaları yapılmıtır. Böylece havzada zamansal arazi kullanımı deiimi rakamsal sorgulamalarla belirlenmitir. Bu deiimlerde etkili olan faktörler arazi çalımaları ile belirlenmi ve ekiller eliinde dönem dönem deerlendirilmitir Acıgöl Havzası nda 1975 Yılında Arazi Kullanımı Yapılan sınıflandırmada, Acıgöl Havzası nda 1975 yılında en geni alanı mera alanları kaplamaktır. Mera alanlarından sonra orman alanları, daha sonra su yüzeyleri, su yüzeylerini ise tarım alanları izlemitir. Göl alanı ise zamansal serilerde bu dönemde en geni alana sahiptir. Bu dönemde özellikle havzanın kuzeyinde ve güneyindeki dalık alanaların ormanlarla kaplı olduu, yer yer ormanların gölün dou kıyısına kadar indii görülmektedir. Orman alanları günümüzde de youn olarak gölün kuzeyinde ve güneyindeki dalık alanlarda geni yer tutmaktadır. Bu dönemde ormanlar hektarlık alan ile havzanın %36 sını oluturmaktadır. Bu dönemde havzada en geni alanı mera alanları kaplamaktadır. Mera alanları havza tabanında ve havzanın kuseydou kesiminde yer tutmaktadır. Meralar havzada hektar ile en geni kullanım sınıfını oluturmutur. Bu dönemde meralar toplam alanın %39,5 lik oranını kapsamaktadır. Bu dönemde havzada hayvancılıın ön planda olması, tarımın çok çeitli bir karakter kazanmamı olması mera alanlarının geni alan kaplamasında önemli rol oynamıtır. Özellikle bu dönemde, Acıgöl Havzası nda doal ortam özelliklerinin çok fazla bozulmaya uramadıı, genel karakterini koruduu ve mera alanları ile orman alanlarının iç içe olduu görülmektedir. Aynı dönemde ise dikkati çeken en bariz özellik, tarım alanlarının çok sınırlı olmasıdır. Havzada tarım arazileri depresyon tabanında ve havzanın kuzeydouya doru açıldıı plato alanlarında parçalı olarak yayılı göstermektedir. Bu dönemde havzada daha çok hayvancıılın ön plana çıkması ve yerel halkın doal yollardan ihtiyacını karılamaya yönelmesi önemli etkenler olmutur. Havzada tarımsal faaliyetlerin sınırlı olması, hayvancılıkla uraan yöre halkının tarıma yönelmesini sınırlamıtır. Bu

7 341 nedenle yörede tarım arazileri sınırlı alanlarda kalmı tır yılında Acıgöl Havzası nda tarım alanları hektar olup toplam alanın sadece %9,8 ni olu turmaktadır (Tablo 2). Tablo 2: Acıgöl Havzası nda 1975 yılında arazi kullanım sınıfları Kullanım Durumu Hektar Yüzde Oranı Orman Alanı Mera Alanı ,5 Tarım Alanı ,88 Su Yüzeyi Göl Alanı ,5 (25,2) Toplam Alan Bu dönemde daha nemli iklim artları altında maksimum göl seviyesinin daha yükseklere ula ması, gölü besleyen kaynakların do rudan göle karı ması, yeraltısuyu seviyesinin yüksekte yer alması, tarımsal sulamada mevcut kaynakların çok kullanılmaması gibi nedenlerden dolayı göl yeterince beslenmekte idi. Böylece göl ve maksimum seviyesi bu dönemde en geni alanına ula mı tır. Su yüzeyi olarak kabul edilen gölün maksimum seviye alanı ve di er göllerin alanları havzada hektar alan ile toplam alanın % 14 ünü olu turmu tur. Bu alan içerisinde Acıgöl ün göl alanı % 25,2 olup toplam alan içerisindeki oranı ise % 3,5 tur. Acıgöl ün alanı ise 5104 hektar olup dönemler içerindeki en geni alanına bu dönemde ula mı tır ( ekil 4). ekil 4: Acıgöl Havzası nda 1975 yılında arazi kullanımı da ılı ı.

8 Acıgöl Havzası nda 1987 Yılında Arazi Kullanımı Acıgöl Havzası nda 1987 yılındaki arazi kullanım sınıfları incelendiinde yaklaık 10 yıllık dönemde oldukça farlılıkların ortaya çıktıı görülmektedir. Havzada orman alanlarında azalma yönünde bir eilim izlenmitir. Ormanlar 1975 yılında toplam alanın % 36 sını kaplar iken 12 yıl sonra 1987 yılında toplam alanın % 25,8 ini oluturmutur. Alan olarak ise hektardan, hektara gerilemitir. Havzada orman alanlarını özellikle tarım alanlarının hızlı genilemesi etkilemi ve yerel halk tarım arazisi kazanmak için orman alanlarını tahrip etmitir. Bu hızlı deiimde özellikle yörede hayvancılıın ülke ekonomisindeki gerilemesi ve yöre ekonomisindeki etkiliinin azalmasına balı olarak havza insanı tarıma yönelmitir. Bu durum beraberinde tarım alanlarında hızlı genilemeyi, orman alanlarında hızlı gerilemeyi getirmitir. Havzada tarım alanlarındaki hızlı genileme mera alanlarının da daralmasına neden olmutur. Öyle ki, 1975 yılında toplam alanın % 39,5 ini olutururken, 1987 yılında bu oran %15,2 ye gerilemitir. Alan olarak 1975 te hektar olan mera alanları, 1987 de a gerilemitir. Havzada 12 yıllık dönemde tarım alanlarında dikkate deer bir artı olmutur. Özellikle mera ve orman alanlarının bir bölümü tarım arazisi haline dönütürülmütür. Tarım arazileri havza tabanında ve plato alanlardaki orman alanlarının alehine genileme göstermitir. Özellikle 1975 yılındaki havza tabanı ve yakın çevresinde mera alanları büyük oranda tarıma açılmıtır (Tablo 3). Tablo 3: Acıgöl Havzası nda 1987 yılında arazi kullanım sınıfları Kullanım Durumu Hektar Yüzde Oranı Orman Alanı ,8 Mera Alanı ,2 Tarım Alanı ,8 Su Yüzeyi Göl Alanı ,4 (28,9) Toplam Alan Havzada su yüzeyinde daralma olmakla birlikte çok fazla bir deiim meydana gelmemitir. Gölün maksimum seviyeye ulatıı dönemlerde göl alanı ve yakın çevresi sular altında kaldıı için bu sahalar su yüzeyi olarak analiz edilmitir. Su yüzeyi 1975 yılında hektar alan kaplar iken toplam alan içindeki oranı % 14 olmutur. Ancak, 1987 yılında ise su yüzeyi olarak hesaplanan alan hektara, oran olarak ta %12 ye gerilemitir. Su yüzeyi içerisindeki Acıgöl ün alanı 1975 de %25,2 iken, 1987 de % 28,9 a yükselmitir. Alan olarak ise 1975 te 5104 hektar olan göl alanı, 1987 de 5002 hektara gerilemitir. Bu duruma göre su yüzeyindeki gerileme Acıgöl ün gerilemesinden daha fazla olmutur. Bir baka ifade ile öncelikli olarak gölün kıyısındaki bataklık alanlardan su çekilmeye balamıtır. Gölün toplam alan içindeki deiimi incelendiinde, 1975 te %3,5 iken 1987 de azalarak %3,4 e gerilemitir. Bu durumda 12 yılda hem göl çevresindeki su yüzeyinde hem de göl alanında bir daralmanın olduu, su yüzeylerinin hidrolojik dengesinin bozulmaya baladıı sonucuna varılabilir (ekil 5).

9 343 ekil 5: Acıgöl Havzası nda 1987 yılında arazi kullanımı da ılı ı Acıgöl Havzası nda 2000 Yılında Arazi Kullanımı Acıgöl Havzası nda 2000 yılındaki arazi kullanım sınıfları incelendi inde orman alanları bir önceki döneme göre 13 yıllık süreçte geni lemi tir. Bu durumda ku kusuz 1987 yılında fundalık görünümünde olan alanların orman vasfı kazanması önemli rol oynamı tır. Havzada 1987 yılında hektar alan ile toplam arazinin % 25,8 ini kaplayan orman alanları, 2000 yılında hektara ula mı ve toplam arazinin % 34,3 ü kaplamı tır. Havzada orman alanları ba ta gölün güneyindeki Yanda ve kuzeyindeki Maymunda ı çevrelerinde geni leme göstermi tir. Özellikle 1975 den 1987 yılına kadarki dönemde havza tabanı ve yakın çevresinde tahrip edilen orman arazileri 13 yıllık dönemde gölün do usunda kendini yenileme imkânı bulmu tur ( ekil 6). Mera alanları ise 1975 den 1987 yılına kadar oldu u gibi yine bu 13 yıllık dönemde de azalma göstermi tir. Mera alanları 1987 yılında hektar alan ile toplam arazinin % 15,2 ni olu turmaktaydı. Ancak, 2000 yılına gelindi inde mera alanlarındaki azalma orman alanlarının geni lemesine ba lı olarak devam etmi, alan olarak hektara, oransal olarak ise % 11,6 ya gerilemi tir. Bu durumda özellikle havza tabanında orman alanlarının gerek mera gerekse tarım alanları alehine geni lemesi ile yakından ili kilidir. Tarım alanlarında ise 1987 den 2000 yılına kadar olan 13 yıllık dönemde havza tabanı ve yakın çevresinde yapılan a açlandırma faaliyetleri ba ta olmak üzere küçük fundalık görünümündeki çalılıkların büyümesine ba lı olarak orman alanlarının geni lemesi, tarım alanlarının daralmasına neden olmu tur. Tarım alanları 1987 yılında hektar ile toplam alanın % 46,8 ini olu tururken, 2000 yılında hektar ile toplam alanın % 42,3 nü kaplamaktadır. Ancak, tarım alanları bu dönemde de havzada en geni kullanım sınıfını olu turmaktadır (Tablo 4).

10 344 Havzada su yüzeylerindeki daralma veya çekilme bu 13 yıllık dönemde de devam etmi tir. Su yüzeyleri, 1987 yılında hektar alan kaplarken, 2000 yılında hektara gerilemi tir. Oransal olarak ise, su yüzeyleri 1987 yılında % 12 lik bir paya sahip iken, 2000 yılında bu oran azalarak % 11, 6 ya gerilemi tir. Acıgöl ün su yüzeyi içerisindeki payı ve toplam alan içerisindeki oranları incelendi inde, 1987 yılında Acıgöl toplam su yüzeyinin 5002 hektar ile % 28,9 unu, toplamda ise % 3,4 ü olu turmakta idi yılına gelindi inde, Acıgöl su yüzeyleri içerisindeki 3101 hektarlık alanı ile % 18,4 nü, toplam alanın ise % 2,1 ini olu turacak ekilde daralmı tır. Bu duruma göre havzada 13 yıllık dönemde su yüzeylerinde ve Acıgöl alanında devamlı bir daralma izlenmi tir. Küresel ısınmanın etkileri, artan su ihtiyacı, gölü besleyen kaynakların farklı alanlarda kullanılması, yeraltısuyu seviyesinin dü mesi gibi faktörler bu durumun ortaya çıkmasına neden olmu tur. Tablo 4: Acıgöl Havzası nda 2000 yılında arazi kullanım sınıfları Kullanım Durumu Hektar Yüzde Oranı Orman Alanı ,3 Mera Alanı ,6 Tarım Alanı ,3 Su Yüzeyi ,6 Göl Alanı ,1 (18,4) Toplam Alan ekil 6: Acıgöl Havzası nda 2000 yılında arazi kullanımı da ılı ı.

11 Acıgöl Havzası nda 2002 Yılında Arazi Kullanımı Acıgöl Havzası nda 2002 yılında arazi kullanımında dönemsel deiimler incelendiinde iki yıllık dönemde çok büyük deiimler olmamakla birlikte orman ve mera alanları genilerken, tarım arazileri daralmıtır. Su yüzeyi olarak sınıflandırılan alanlar da ise kısmi bir genileme olmu, göl alanındaki küçük artı dikkati çekmitir. Orman alanları iki yıllık dönemde artı göstermitir. Orman alanları 2000 yılında hektar alan kaplar iken, 2002 yılında hektara çıkmıtır. Oransal olarak ise 2000 yılında % 34,3 iken, 2002 yılında oransal olarak alandaki artıın karılıı % 35,7 olmutur. Üst üste çakıtırma yöntemi ile orman alanlarının kuzeydouya doru bakan kesimlerde geniledii görülmütür. Bu artıta özelikle çalı formunda olan fundalıkların orman formuna dönümesi önemli rol oynamıtır (Tablo 5). Tablo 5: Acıgöl Havzası nda 2002 yılında arazi kullanım sınıfları Kullanım Durumu Hektar Yüzde Oranı Orman Alanı ,7 Mera Alanı ,7 Tarım Alanı ,4 Su Yüzeyi Göl Alanı ,1 (17,9) Toplam Alan Mera alanlarındaki deiim incelendiinde; 2000 de hektar olan mera alanları, 2002 yılında hektara genilemitir. Bu kısmi artı tarım alanlarının havza tabanında tuzlu kesimlerin mera alanına bırakılması ile alakalıdır. Oransal olarak deiim incelendiinde ise 2000 yılında % 11,6 lık alan kaplayan mera alanları, 2002 yılında ise genileyerek oransal olarak % 11,7 ye yükselmitir. Tarım alanlarındaki deiim miktarı yaklaık 2000 hektar olup iki yıllık dönemdeki eilim azalı yönünde olmutur. Tarım alanlarındaki azalma nedeni orman alanlarının bu dönemde genilemesi ile ilgilidir. Tarım alanları 2000 de hektar iken 2002 yılında hektara gerilemitir. Oransal olarak ise 2000 yılında % 42,3 iken, 2002 yılında gerileme oransal daılıma % 2 lik bir kayıpla yansımıtır. Havzada iki yıllık dönemde taban arazilerde meralar, yüksek kesimlerde ormanlar lehine bir artı meydana gelmitir. Su yüzeylerinde ve Acıgöl de alansal deiim incelendiinde, 2000 yılında toplam su yüzeyi hektar iken, 2002 de ise hektara yükselmitir. Oransal deiim ise % 11,6 iken, 2002 de ise artarak % 12 ye yükselmitir. Acıgöl ün alanında ise yaklaık olarak 20 hektarlık çok küçük bir artı olmutur (ekil 7).

12 346 ekil 7: Acıgöl Havzası nda 2002 yılında arazi kullanımı da ılı ı. Acıgöl de alansal de i im, su yüzeylerinde geni leme ile paralellik göstermektedir. Ancak, göl alanındaki artı su yüzeylerindeki artı a oranla daha az olmu tur. Gölün çana ının daha derin olması alansal geni lemeye çok fazla yansımamı tır. Öyle ki 2000 de gölün su yüzeyleri içindeki oranı % 18,4 iken, 2002 de % 17,9 a gerilemi tir. Gölün toplam alan içindeki alanı yüzde olarak de i ime yansımayıp % 2,1 de kalmı tır Acıgöl Havzası nda 2005 Yılında Arazi Kullanımı Acıgöl Havzası nda dönemsel sınıflandırmaların sonuncusu 2005 yılında arazi kullanım sınıflarındaki de i im incelendi inde orman ve tarım alanları azalırken, mera ve su yüzeyi alanları geni lemi tir. Bu 3 yıllık dönemde de i im miktarı ve oranları çok fazla olmamakla birlikte mera alanlarındaki bariz artı oldukça dikkat çekicidir. Orman alanlarındaki, de i im incelendi inde 2002 yılından 2005 yılına kadar 3 yıllık dönemde azalma meydana gelmi tir. Azalma miktarı çok fazla olmamı tır. Bu nedenle haritadaki da ılı a çok net yansımamı tır. Orman alanları 2002 yılında hektar alan kaplar iken, 2005 yılında bu miktar hektara gerilemi tir. Oransal de i im incelendi inde ise orman alanlarının 2002 yılında toplam alan içindeki oranı % 35,7, 2005 yılına gelindi inde bu oran % 35 e gerilemi tir. Özellikle gölün hemen güneybatı ucundaki orman alanları biraz gerilere çekilmi ve bu azalma 2005 yılına yansımı tır. Mera alanlarındaki dönemsel de i im incelendi inde 2002 de hektar olan mera alanları artarak 2005 yılında hektara geni lemi tir. Mera alanları, 2002 yılında % 11,7 lik alan kaplarken, 2005 yılında bu oran % 20,6 ya yükselmi tir (Tablo 6). Mera alanlarındaki geni leme tarım arazilerinin daralmasına neden olmu tur. Bu durumda ku kusuz kuraklı a ba lı olarak bazı tarım alanlarının bo

13 347 bırakılması, göl ve yakın çevresinde tarım yapılan alanların su yetersizlii nedeniyle terk edilmesi ve mera alanına dönümesiyle ilgilidir. Havzada tarım alanlarında 3 yıldaki deiim incelendiinde azalma eilimi göstermitir. Bu durumda daha öncede ifade edildii gibi artan kuraklıkla birlikte bazı tarım alanlarının nadasa bırakılması veya terk edilmesi depresyon tabanındaki tarım arazilerinin mera görünümüne dönümesine neden olmutur. Havzada 2002 yılında tarım alanları hektar alan kaplarken toplam alanın % 40,4 ünü oluturuyordu yılında ise tarım arazileri hektara gerilerken, toplam alanın % 31,7 si tarım arazisi olmutur. Tablo 6: Acıgöl Havzası nda 2005 yılında arazi kullanım sınıfları Kullanım Durumu Hektar Yüzde Oranı Orman Alanı Mera Alanı ,6 Tarım Alanı ,7 Su Yüzeyi ,5 Göl Alanı ,2 (17,5) Toplam Alan Havzada 3 yıllık dönemde su yüzeyinde alansal olarak artı meydana gelmitir. Su yüzeyleri 2002 yılında hektar alan ile toplam alanın % 12 sini kaplarken, 2005 yılında hektar alan ile toplam alanın % 12,5 ni kapsayacak ekilde artmıtır. Bu küçük artı eilimi uydu görüntülerinin çekilme tarihi ile alakalı olabilecei gibi 2005 yılının kı devresinde ortalama yaı deerlerinin üzerinde yaı dümesi ile yakından ilgili olabilir. Göl alanındaki deiim ise artı göstermi, 2002 de 3125 hektar olan göl alanı, 2005 te 3179 hektara yükselmitir. Yüzde oranı ise 2002 yılında % 2,1 iken, 2005 te bu oran artarak % 2,2 ye ulamıtır. lginç olan ise göl alanının su yüzeyleri içindeki oranı deimeden sabit kalmıtır. Bu durumun ortaya çıkmasında su yüzeylerindeki genileme ile göl alanındaki genilemenin paralellik göstermesi önemli olmutur (ekil 8).

14 348 ekil 8: Acıgöl Havzası nda 2005 yılında arazi kullanımı da ılı ı. 5. Tartı ma Toplumun ihtiyaçlarını sa lamak için kullanılan ancak sınırlı olan do al kaynakların ve içinde ya adı ımız çevrenin ara tırılmasında, etkin yöntemler kullanmak, teknolojinin do ru kullanılmasıyla bilgiye ve sonuca yüksek hız ve kısa zamanda ula mak son derece önemlidir. Do al kaynakların mevcut varlıklarının ve potansiyellerinin belirlenmesi, zamansal de i imlerinin izlenmesi, güncelle tirilmesi amacıyla yapılacak çalı malarda, amaca uygun uzaktan algılama verilerinin kullanılması do ru, hızlı ve dü ük maliyetli veri/bilgi elde edilmesini sa lamaktadır. Bu çalı mada, kontrollü sınıflandırma tekni i kullanılmı, dönemsel arazi kullanımı ortaya konulmaya çalı ılmı tır. Görüntülerin çözünürlüklerinin yeterince yüksek olmaması ( ) çok ayrıntılı sınıflandırma yapamaya izin vermemi tir. Ancak, ilk a amada 20 ye yakın sınıf belirlenmi ve benzer piksel özelli i gösteren alanlar birle tirilmi ve 5 sınıf halinde her dönem analiz edilmi tir. Çalı mada 5 dönemde Acıgöl Havzası nda arazi kullanımındaki de i im izlenmi ve de i imde etkili olan faktörler ele alınmı tır. Acıgöl Havzası nda arazi kullanımında zamansal de i im e ilimleri incelendi inde genel itibariyle orman alanlarında 1975 den 1987 yılına kadar hızlı bir azalma dikkati çekmi tir. Bu yıldan sonra ise orman alanları yeni yeti en orman alanlarına ba lı olarak geni leme e ilimi göstermi tir. Bu durumun ortaya çıkmasında 1975 li yıllardan sonra havzada hızla tarım arazisi kazanma yoluna gidilmesi, ormanlar üzerindeki baskının artmasına neden olmu tur. Bu dönem aralı ında tarım arazilerinde 4 kattan daha fazla bir artı meydana gelmi tir. Bu yıldan sonra (1987) tarım alanlarında azalma meydana gelmi ve özellikle havzadaki kuraklı ın artmasına ba lı olarak tarım yapılmayan alanların mera alanlarına dönü mesine ba lı olarak mera alanlarında geni leme meydana gelmi tir (Tablo 7).

15 349 Tablo 7: Acıgöl Havzası nda Arazi Kullanımındaki zamansal deiim ( ) Yıllar Orman Mera Tarım Su Yüzeyi Göl Not: Alanlar hektar olarak verilmitir. Havzada mera alanlarında yıllar arasındaki eilim yönü incelendiinde, 1975 den sonra mera alanlarının tarım alanı kazanmak için tarıma açılması sonucunda 1987 yılına kadar yaklaık olarak yarı yarıya azalmıtır. Ancak, 2000 li yıllarda havzada etkisini gösteren kuraklıa balı olarak su yetersizlii, verimdeki azalmalar sonucunda bir kısım tarım arazisi ilenmemi ve mera alanı görünümü kazanmıtır. Böylece eilim 2005 yılına gelindiinde artı yönünde olmutur. Havzadaki su yüzeylerindeki deiim eilimi genel anlamada azalma yönünde olmutur. Bu azalma eiliminde 1975 den 2000 yılına kadar yaklaık 3000 hektarlık bir su yüzeyi karasal ekosisteme dönümütür. Göl alanı ise 1975 den 2000 yılına kadar hızlı bir çekilme ile hemen hemen yarı yarıya kurumutur. Göl alanında 2000 yılından sonra kısım bir genileme olsa da gölün alansal deiim eilimi azalma eklinde olması küresel ısınmanın havzadaki etkilerini yansıtmaktadır (ekil 9). Havzada arazi kullanımındaki deiim eilimleri üzerinde doal ortam artlarındaki deiimin yanı sıra beeri faaliyetlerin etkisi de oldukça fazla olmutur. klimdeki kuraklık eilimi ve yaı yetersizlii, su kaynaklarının azlıı ve aırı tüketimi, tarım ve hayvancılıın dönemsel deiimi arazi kullanımındaki balıca etkenleri oluturmutur. Bunun yanı sıra doal ortamın kendini yenilemesi sürecin devamlılıını salamıtır. Örnein; fundalıkların ormana, ilenmeyen tarım arazilerinin meraya dönümesi dönemsel kullanımlar üzerinde etkili olmutur. Özellikle 2000 li yıllara kadar havzada tarımda sulamaya yönelinmesi ve salma sulama yönteminin kullanılması gölü besleyen kaynakların azalmasına ve artan kuraklıkla birlikte hızla çekilmesine neden olmutur. Bu gibi etkenler arazi kullanımındaki deiimleri salamıtır. Uzaktan algılama ile dönemsel arazi kullanımı deiimlerinin izlenmesi ve sorgulanması daha doru sonuç verdii gibi, yeni güncellemeler ile gelecek yıllardaki deiimin belirlenmesinde de kolaylık salayacaktır. ekil 9: Acıgöl Havzası nda arazi kullanımında 1975 den 2005 yılına kadar meydana gelen deiimler.

16 350 SONUÇ Bu çalımada uzaktan algılama tekniklerinde en çok tercih edilen sınıflandırma türü olan kontrollü sınıflandırma kullanılarak Acıgöl Havzası nın 1975 den 2005 yılına kadar olan dönemde arazi kullanım durumu analiz edilmitir. Yapılan analizlerde uydu görüntülerinin çözünürlüünün düük olması nedeni ile sınıf aralıı 5 olarak sınırlandırılmıtır. Sınıflandırma da orman, mera, tarım, su yüzeyi ve göl alanının deiimi analiz edilmitir. Orman alanlarında havzada 1975 te hektar iken 1987 de ha. a dümütür. Bir sonraki dönemde 2000 de ha. a 2002 de ise ha. a yükselmitir. Orman alanlarındaki bu artıtan sonra 2005 yılına gelindiinde yaklaık 1000 hektarlık bir azalma ile ha. a gerilemitir. Mera alanlarındaki deiim oldukça hızlı ve dikkat çekici olmutur. Özellikle 1975 te hektar ile en geni alanı kaplarken, 1987 de ha. a, 2000 de ise ha. a gerilemitir. Bu hızlı azalmada havzada tarım arazilerinin genilemesi oldukça etkili olmutur. Mera alanlarında bu hızlı azalı, 2002 yılında kısmi bir artı göstererek ha. a, 2005 yılında özellikle kuraklık ve göçe balı olarak bazı tarım arazilerinin ilenmemesi ve terk edilmesi ile mera görünümü kazanması sonucu ha a yükselmitir. Tarım arazilerindeki deiim eilimlerinde en dikkat çekici özellik 1975 yılında hektar olan tarım arazileri, 1987 yılında artarak hektara ulaması olmutur. Bu tarihten sonra tarım arazilerinde genel anlamda bir azalma süregelmitir yılında ha., 2002 de ha., 2005 te ise ha a gerilemitir. Su yüzeylerinde ve göl alanında genel eilim ve deiim azalma eklinde olmutur. Tarımda sulamanın yaygınlaması, gölü ve su yüzeylerini besleyen kaynakların farklı kullanımlara ayrılması, yer altı suyundan olan aırı çekilmeler ve önemli bir etken olan küresel ısınmanın etkilerinin yörede kuraklıı artırıcı rol oynaması bu durumun ortaya çıkmasını salamıtır. Su yüzeyleri 1975 te hektar iken 1987 de ha. a 2000 de ha. a gerilemitir. Göl alanı ise 1975 te 5104 hektar iken 1987 de 5002 ha. a, 2000 de ise 3101 hektara gerilemitir. Bu tarihten sonra gerek su yüzeylerinde gerekse göl alanında küçük artılar olmu su yüzeyleri 2002 de hektara, 2005 te ise hektara genilemitir. Göl alanı 2002 de 3125 hektara, 2005 te ise 3179 hektara yükselmitir. Bu küçük artıta tarım alanlarında damla sulama sistemine geçilmeye balanması, Gölü besleyen kaynakların daha planlı kullanılması ve göle ulamasının salanması etkili olmutur. KAYNAKÇA ALTUNTA, Cihan ve ÇORUMOLU, Özen (2002). Uzaktan Algılama Görüntülerinde Digital Görüntü leme ve Rsımage Yazılımı, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendislii Öretiminde 30. Yol Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya. CHEN, Zhaohua ve WANG, Jinfei (2010). Land Use And Land Cover Change Detection Using Satellite Remote Sensing Techniques n The Mountainous Three Gorges Area, China, International Journal Of Remote Sensing, Vol. 31, No. 6, s ERDAS FELD GUDE (2003). Kullanım Kılavuzu. Esri. HUANG, Zhi JIA, Xiuping ve GE, Linkin (2010). Sampling Approaches For One-Pass Land-Use/Land- Cover Change Mapping, International Journal Of Remote Sensing, Vol. 31, No. 6, s KÖSEOLU, Müge ve GÜNDODU, K. Sulhi (2004). Arazi Toplulatırma Planlama Çalımalarında Uzaktan Algılama Tekniklerinden Yararlanma Olanakları, Ulud.Üniv.Zir.Fak. Derg., S.18 s MUSAOLU, Nebiye (1999). Elektro-Optik ve Aktif Mikrodalga Algılayıcılardan Elde Edilen Uydu Verilerinden Orman Alanlarında Mecere Tiplerinin ve Yetime Ortamı Birimlerinin Belirlenme Olanakları, Yayımlanmamı Doktora Tezi, stanbul: stanbul Teknik Üniversitesi. ÖRMEC, Cankut ve EKERCN, Semih (2001). Uydulardan Elde Edilen Verilerle Meriç Nehri Kıyı Çizgisinin ncelenmesi. 8. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, s

17 351 ÖZDEMR, M. Ali ve BAHADIR, Muhammet (2008a). Armutlu Yarımadasında Arazi Kullanımının Zamansal Deiimi, 2. Uzaktan Algılama ve Corafi Bilgi Sistemleri, Ekim 2008, Kayseri. ÖZDEMR, M. Ali ve BAHADIR, Muhammet (2008b). Yalova linde Arazi Kullanımının Zamansal Deiimi ( ), stanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Corafya Dergisi, S. 17, s. 1-15, stanbul. ROGAN, John ve CHEN, DongMei (2004). Remote Sensing Technology for Mapping and Monitoring Land-cover and Land-use change, Progress in Planning S. 61, s SESÖREN, Atilla (1999). Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar. stanbul. TUNAY, Metin ve ATEOLU, Ayhan (2004). Bartın li Takın Sahalarındaki Deiimin Uzaktan Algılama Verileriyle ncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, S. 2, ISSN: , s TUNAY, Metin ve ATEOLU, Ayhan (2008). Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri le Amasra ve Yakın Çevresine Ait Bitki Örtüsü Deiim Analizi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 13, s

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

KIZILIRMAK DELTASI NDA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

KIZILIRMAK DELTASI NDA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET KIZILIRMAK DELTASI NDA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Halil İbrahim ZEYBEK 1 Ali UZUN 1 Cevdet YILMAZ 2 Muhammet BAHADIR 1 Hasan DİNÇER 1 1 Ondokuz

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ*

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* Determination the Variation of The Vegetation in Turkey by Using NOAA Satellite Data* Songül GÜNDEŞ Fizik Anabilim Dalı Vedat PEŞTEMALCI

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

MONITORING THE CHANGES OF FOREST AREAS USING LANDSAT SATELLITE IMAGES IN ARMUTLU FOREST DISTRICT

MONITORING THE CHANGES OF FOREST AREAS USING LANDSAT SATELLITE IMAGES IN ARMUTLU FOREST DISTRICT Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2003, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 55-66 ARMUTLU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDEKİ ORMAN ALANLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

İçerik. Giriş 1/23/13. Giriş Problem Tanımı Tez Çalışmasının Amacı Metodoloji Zaman Çizelgesi. Doktora Tez Önerisi

İçerik. Giriş 1/23/13. Giriş Problem Tanımı Tez Çalışmasının Amacı Metodoloji Zaman Çizelgesi. Doktora Tez Önerisi İsmail ÇÖLKESEN 501102602 Doktora Tez Önerisi Tez Danışmanı : Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ Geoma*k Mühendisliği İçerik Giriş Tez Çalışmasının Amacı Zaman Çizelgesi 1 of 25 Giriş Yeryüzü ile ilgili yapılan

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır.

Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır. Muğla, Türkiye mermer üretiminde önemli bir yere sahiptir. Muğla da 2008 yılı rakamlarına göre 119 ruhsatlı mermer sahası bulunmaktadır. İldeki madencilik faaliyetlerinin yapıldığı alanların çoğu orman

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ ANALYSING COASTAL AREAS CHANGES USING SATELLITE DATA

KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ ANALYSING COASTAL AREAS CHANGES USING SATELLITE DATA KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ A.SABUNCU 1, A. DOĞRU 1, H. ÖZENER 1 1 Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeodezi Anabilim Dalı, İstanbul,

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Proje No: 105Y283. Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi

Proje No: 105Y283. Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi Proje No: 105Y283 Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi Prof.Dr. Cankut ÖRMECİ Prof.Dr. Doğan KANTARCI Prof.Dr. Cumali KINACI Dr. Süleyman

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

YALOVA İLİ NDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ ( )

YALOVA İLİ NDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL DEĞİŞİMİ ( ) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 17, Sayfa 1-15, İstanbul, 2008 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 YALOVA İLİ NDE ARAZİ KULLANIMININ

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ

LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ LANDSAT ETM+ KULLANILARAK TRABZON İLİ ARAZİ KULLANIM HARİTASININ ELDE EDİLMESİ Selçuk REİS 1 ve Tahsin YOMRALIOĞLU 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr

Detaylı

Arş.Gör.Hüseyin TOPAN - http://jeodezi.karaelmas.edu.tr 1

Arş.Gör.Hüseyin TOPAN - http://jeodezi.karaelmas.edu.tr 1 Mikrodalga radyometre UZAKTAN ALGILAMADA GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ Hüseyin TOPAN Algılayıcı Pasif amaçlı olmayan amaçlı Manyetik algılayıcı Gravimetre Fourier spektrometresi Diğerleri Optik Film tabanlı Dijital

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI * Müge KÖSEOĞLU ** Kemal Sulhi GÜNDOĞDU ***

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI * Müge KÖSEOĞLU ** Kemal Sulhi GÜNDOĞDU *** ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI * Müge KÖSEOĞLU ** Kemal Sulhi GÜNDOĞDU *** ÖZET Birçok ülkede tarım alanlarında, üretim ve çalışma koşullarının

Detaylı

Muğla ili kıyılarında turizm kaynaklı kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemi teknikleri kullanarak değerlendirilmesi

Muğla ili kıyılarında turizm kaynaklı kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemi teknikleri kullanarak değerlendirilmesi Kaynak : KULELI, T., ERDEM, M., GUCLU, K., ERKOL, L., (2008)Muğla Đli kıyılarında turizm kaynaklı kıyı değişimlerinin uzaktan algılama ve coğrafik bilgi sistemi teknikleri kullanarak değerlendirilmesi.

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve UZAKTAN ALGILAMA ENTEGRASYONU ile KONYA KAPALI HAVZASI NDA ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve UZAKTAN ALGILAMA ENTEGRASYONU ile KONYA KAPALI HAVZASI NDA ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve UZAKTAN ALGILAMA ENTEGRASYONU ile KONYA KAPALI HAVZASI NDA ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ Raziye Hale Topaloğlu 1, Semih Ekercin 1 1 Aksaray Üniversitesi,

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

Uzaktan Algılamanın. Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA

Uzaktan Algılamanın. Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA Uzaktan Algılamanın Doğal Ekosistemlerde Kullanımı PROF. DR. İ BRAHİM ÖZDEMİR SDÜ ORMAN FAKÜLTESI I S PARTA 1 Uzaktan Algılama Nedir? Arada fiziksel bir temas olmaksızın cisimler hakkında bilgi toplanmasıdır.

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING Asst. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL Week IV NEDEN UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANIRIZ? Sayısaldır (Dijital), - taramaya gerek yoktur Hızlıdır Uçuş planı,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 60-80 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 60-80 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 60-80 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com MODA-CADDEBOSTAN (KADIKÖY) ARASI KIYI ALANINDAKİ DEĞİŞİMİN

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Ö. Kayman *, F. Sunar *

Ö. Kayman *, F. Sunar * SPEKTRAL İNDEKSLERİN LANDSAT TM UYDU VERİLERİ KULLANILARAK ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI SINIFLANDIRMASINA ETKİSİ: İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİ Ö. Kayman *, F. Sunar * * İstanbul Teknik

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE UZAKTAN ALGILAMA (UA) İLE ANTALYA KENT MERKEZİNDE ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN TESBİTİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE UZAKTAN ALGILAMA (UA) İLE ANTALYA KENT MERKEZİNDE ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN TESBİTİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VE UZAKTAN ALGILAMA (UA) İLE ANTALYA KENT MERKEZİNDE ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN TESBİTİ Özlem ŞEVİK, Nurünnisa USUL ODTÜ, GGIT (Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri) Yüksek

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Kıyısal Arazi Değişimlerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS nin Kullanımı Side-Manavgat Kıyıları Örneği

Kıyısal Arazi Değişimlerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS nin Kullanımı Side-Manavgat Kıyıları Örneği Kıyısal Arazi Değişimlerinin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama ve CBS nin Kullanımı Side-Manavgat Kıyıları Örneği Arzu Özlem ALPASLAN 1*, Veli ORTAÇEŞME 2 1, 2 Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

KAZDAĞLARI MİLLİ PARKI NDA TARIMSAL FALİYETLERİN ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNE ETKİSİ (1975-2005)

KAZDAĞLARI MİLLİ PARKI NDA TARIMSAL FALİYETLERİN ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNE ETKİSİ (1975-2005) The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2317 Number: 25-I, p. 339-356, Summer I 2014 KAZDAĞLARI MİLLİ PARKI NDA

Detaylı

Hektar. Kent Çay Geniş yapraklı. İğne yapraklı. Açık toprak

Hektar. Kent Çay Geniş yapraklı. İğne yapraklı. Açık toprak TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon RİZE İLİNİN ARAZİ ÖRTÜSÜNDEKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMİN (1976 2000) UZAKTAN ALGILAMA VE

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI Doç. Dr. Nebiye Musaoğlu nmusaoglu@ins.itu.edu.tr İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı UZAKTAN ALGILAMA-TANIM

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK AFYONKARAHİSAR İLİ ŞEHİR GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ

LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK AFYONKARAHİSAR İLİ ŞEHİR GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK AFYONKARAHİSAR İLİ ŞEHİR GELİŞİMİNİN BELİRLENMESİ Mustafa Mutlu UYSAL 1, Murat UYSAL 2 1 Harita Mühendisi, Orman Bölge Müdürlüğü, Teknik İşler ve Planlama Ofisi,63000,

Detaylı

HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ

HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ Elif KIRTILOĞLU 1, Hakan KARABÖRK 2, Osman Sami KIRTILOĞLU 3 1 Harita Yüksek Mühendisi, Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE AFYONKARAHİSAR IN ŞEHİRSEL GELİŞİMİNİN İZLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMLERİ İLE AFYONKARAHİSAR IN ŞEHİRSEL GELİŞİMİNİN İZLENMESİ 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13 16 Eylül 2006 / Fatih Üniversitesi / İstanbul-Türkiye 4 th GIS Days in Türkiye, September 13-16, 2006 / Fatih University / İstanbul-Türkiye UZAKTAN ALGILAMA

Detaylı

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 2011, Kahramanmaraş

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Ekim 2011, Kahramanmaraş 30 Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak Elbistan Ovasında Arazi Kullanımı / Arazi Örtüsünde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi Mehmet GÜRBÜZ 1, Mehmet DENİZDURDURAN 2*, Murat KARABULUT 1, Yakup KIZILELMA

Detaylı

Uydu Görüntüleriyle Gölcük te Marmara Depremi Sonrası Hasar Tespiti

Uydu Görüntüleriyle Gölcük te Marmara Depremi Sonrası Hasar Tespiti Uydu Görüntüleriyle Gölcük te Marmara Depremi Sonrası Hasar Tespiti Hülya Yıldırım, Erhan Alparslan, Cihangir Aydöner, Aslı S Dönertaş, Nalan Jale Divan, Yasemin B.Öztürk TUBİTAK, MAM, YDBAE, Uzaktan Algılama

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

Düzce Asarsuyu Havzasýnda Peyzaj Deðiþimi

Düzce Asarsuyu Havzasýnda Peyzaj Deðiþimi Düzce Asarsuyu Havzasýnda Peyzaj Deðiþimi 17, 65, 36-44 2007 Emine Figen DÝLEK Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, 06110 ANKARA Osman UZUN Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

*Metin AYDOĞDU Şeydagül ÖZDEMİR Fatma DEDEOĞLU Ali MERMER

*Metin AYDOĞDU Şeydagül ÖZDEMİR Fatma DEDEOĞLU Ali MERMER Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 202, 2 (2): 57-64 Araştırma Makalesi (Research Article) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Sayı: 22, 53-60 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 Bartın Kenti Örneğinde 2000-2010 Yılları Arası Peyzaj Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ercan

Detaylı

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR)

GROWTH RELATIONSHIPS OF PINUS SILVESTRIS FOR AFFORESTATIONS OF DERBENT (MOR BEL)- HASAN MOUNTAIN (YENIPINAR) [ DERBENT (MOR BEL) VE HASAN DAĞI (YENĠPINAR) AĞAÇLANDIRMALARINDA SARIÇAMIN BÜYÜME ĠLĠġKĠLERĠ M. Doğan Kantarcı M. BarıĢ Uzun Bayram Kaçar İst. Üni. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd (EM). E.Mail

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ

İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara İSTANBUL ANADOLU YAKASI 2B ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE ANALİZİ N. Musaoğlu,

Detaylı

PRODUCTION of 1:25000 SCALE LAND COVER/USE MAPS by MEANS OF VERY HIGH RESOLUTION SPOT 6/7 SATELLITE IMAGES

PRODUCTION of 1:25000 SCALE LAND COVER/USE MAPS by MEANS OF VERY HIGH RESOLUTION SPOT 6/7 SATELLITE IMAGES Y PRODUCTION of 1:25000 SCALE LAND COVER/USE MAPS by MEANS OF VERY HIGH RESOLUTION SPOT 6/7 SATELLITE IMAGES E Sertel a, b *, I Yay Algan b, G Alp b, a, a,b a, h stanbul, T - (sertele, musaoglu, kayasina)@ituedutr

Detaylı

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi V. ULUSLARARASI KUM VE TOZ FIRTINASI ÇALIŞTAYI ORTA DOĞU TOZ KAYNAKLARI VE ETKİLERİ 23-25 EKİM 2017, İSTANBUL (Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER 0/18 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu DEÜ, SUMER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İZMİR BULUŞMASI 26 OCAK 2007 1/18 İklim Değişikliği 970 Atmosferdeki CO 2 konsantrasyonu

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi Journal(of(Tekirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(International(Journal(of(all(Subjects(of(Agriculture( Cilt(/(Volume:(10Sayı(/(Number:(3(((((Yıl(/(Year:(2013

Detaylı

Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı 1

Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı 1 ĠÇ ANADOLU DA - KONYA HAVZASINDA ARAZĠ KULLANIMI SINIFLANDIRMALARININ KARġILAġTIRILMASI VE YÜKSELTĠ / ĠKLĠM KUġAKLARINA GÖRE ORMAN / OTLAK / TARIM ALANLARI ĠLĠġKĠSĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Prof. Dr.

Detaylı

ŞEHİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARI

ŞEHİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARI ŞEHİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARI THE REMOTE SENSING & GIS STUDIES IN URBAN PLANNING: A CASE STUDY IN URLA AND BALÇOVA M. Çelik, Ö. Saygın, A. Süer, O. Kınacı, E.

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Ders İçeriği Hava fotoğraflarının değerlendirilmesi Fotomozaik, fotoplan, ortofoto Ormancılıkta hava fotoğrafları 2 Hava fotoğraflarının

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

SALIPAZARI (SAMSUN) İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ 1

SALIPAZARI (SAMSUN) İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMININ ZAMANSAL VE MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ 1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss7259 Number: 60, p. 435-450, Autumn II 2017 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

SULTAN SAZLIĞI VE ÇEVRESİNDE ARAZİ KULLANIMI/ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMLERİNİN LANDSAT GÖRÜNTÜLERİ İLE BELİRLENMESİ

SULTAN SAZLIĞI VE ÇEVRESİNDE ARAZİ KULLANIMI/ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMLERİNİN LANDSAT GÖRÜNTÜLERİ İLE BELİRLENMESİ 58 [1150] SULTAN SAZLIĞI VE ÇEVRESİNDE ARAZİ KULLANIMI/ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMLERİNİN LANDSAT GÖRÜNTÜLERİ İLE BELİRLENMESİ Nada JOUMA 1, Filiz DADAŞER ÇELİK 2 1 Erciyes Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Uzaktan Algılama Uygulamaları

Uzaktan Algılama Uygulamaları Aksaray Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulamaları Doç.Dr. Semih EKERCİN Harita Mühendisliği Bölümü sekercin@aksaray.edu.tr 2010-2011 Bahar Yarıyılı Uzaktan Algılama Uygulamaları GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ

Detaylı

İstanbul un Doğu Karadeniz kıyı alanları kullanımlarındaki değişimin saptanması*

İstanbul un Doğu Karadeniz kıyı alanları kullanımlarındaki değişimin saptanması* Akademik Ziraat Dergisi 3(1):33-40 (2014) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) İstanbul un Doğu Karadeniz kıyı alanları kullanımlarındaki değişimin saptanması* Elif ŞATIROĞLU 1, Ahmet

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU VERİLERİNİN TARIMSAL HARİTALAMADA KULLANIMI: ALTINOVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ

ÇOK ZAMANLI UYDU VERİLERİNİN TARIMSAL HARİTALAMADA KULLANIMI: ALTINOVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ÇOK ZAMANLI UYDU VERİLERİNİN TARIMSAL HARİTALAMADA KULLANIMI: ALTINOVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ ÖZET M.Serkan IŞIK, Zeren ŞENYILDIZ, Filiz SUNAR İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, 34469 Ayazağa,

Detaylı

Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması

Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 175-179, 2010 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması

Detaylı

Uydu Görüntüleri Bilgi İçeriğinin Ormancılık Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi

Uydu Görüntüleri Bilgi İçeriğinin Ormancılık Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi Uydu Görüntüleri Bilgi İçeriğinin Ormancılık Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi Ayhan ATEŞOĞLU 1 Metin TUNAY 2 Hüseyin TOPAN 3 Murat ORUÇ 4 1 Arş. Gör., ZKÜ, Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Summary. Research on Supervised Classification Methods to Determine Cotton Planted Areas by Remote Sensing Technique

Summary. Research on Supervised Classification Methods to Determine Cotton Planted Areas by Remote Sensing Technique Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003 40(2):105-112 ISSN 1018-8851 Uzaktan Algılama Tekniği İle Pamuk Ekili Alanların Belirlenmesinde Kontrollü (Supervised) Sınıflandırma Yöntemlerinin İrdelenmesi Üzerine

Detaylı

Uzaktan Algılama ve Teknolojik Gelişmeler

Uzaktan Algılama ve Teknolojik Gelişmeler Uzaktan Algılama ve Teknolojik Gelişmeler 1 Uzaktan Algılama Nedir? Uzaktan Algılama Prensipleri Uydu Görüntülerinin Özellikleri ERDAS IMAGINE yazılımının sağladığı imkanlar 2 Uzaktan Algılama Fiziksel

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları

Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları Eyüp Selim Köksal Ersoy Yıldırım Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması

Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması Kurum Adı : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark.

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2015, 1 (1-2) Anatolian Journal of Forest Research. Anlar ve ark. SPOT-4 Uydu Görüntüsü Yardımıyla Bazı Meşcere Parametreleri (Gelişim Çağı ve Kapalılık) ve Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi; Devrez Planlama Birimi Örneği Hüseyin Cihad ANLAR¹, *Alkan GÜNLܲ, Sedat

Detaylı

Uzaktan Algılama ile Büyükşehir Belediye Alanlarında Arazi Sınıflarının Belirlenmesi

Uzaktan Algılama ile Büyükşehir Belediye Alanlarında Arazi Sınıflarının Belirlenmesi Uzaktan Algılama ile Büyükşehir Belediye Alanlarında Arazi Sınıflarının Belirlenmesi Yük. Müh. M. Can İBAN Dr. Oktay AKSU Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Giriş 6360 sayılı yeni büyükşehir

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME TÜRKĠYE DEKĠ YERALTISULARININ ARAġTIRILMASI, ĠġLETĠLMESĠ Ve YÖNETĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hasan KIRMIZITAŞ Jeoloji Mühendisi DSİ 5. Bölge Müdürlüğü-ANKARA TMMOB, JMO - Bilimsel Teknik Kurulu Hidrojeoloji

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

Kuzgun Baraj Gölü Havzasında CORINE Yöntemi ile Arazi Kullanım Sınıflarının Tespiti ve Erozyon Riskinin Değerlendirilmesi

Kuzgun Baraj Gölü Havzasında CORINE Yöntemi ile Arazi Kullanım Sınıflarının Tespiti ve Erozyon Riskinin Değerlendirilmesi Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 15, Sayı:1, Sayfa: 33-47

Detaylı

0 10 km km. Orman sınırı. Orman sınırı. Sulu tarım sınırı. Sulu tarım sınırı. Zeytin sınırı. Zeytin sınırı. Yerleşim sınırı.

0 10 km km. Orman sınırı. Orman sınırı. Sulu tarım sınırı. Sulu tarım sınırı. Zeytin sınırı. Zeytin sınırı. Yerleşim sınırı. TMMOB Harita ve adastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri ongresi 30 Ekim 02 asım 2007, TÜ, Trabzon BAIRÇAY DELTASI VE ÇEVRESİNİN DOĞAL VE ÜLTÜREL AYNA POTANSİYELİNİN CBS VE UZATAN ALGILAMA

Detaylı

DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI

DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI DELTA ÇÖKELLERİNDE ŞEV DURAYLILIĞINI BELİRLEMEK İÇİN BİR YAKLAŞIM: İZMİR KÖRFEZİ UYGULAMASI 16 Nisan 2014 Bora Sonuvar, Kubilay Baykal İçerik Giriş İzmir Körfezi ve Çevresinin Morfolojisi İzmir Körfezi

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Tuğba Palabaş, Istanbul Arel Üniversitesi, tugbapalabas@arel.edu.tr. Ceren Gülra Melek, Istanbul Arel Üniversitesi, cerenmelek@arel.edu.

Tuğba Palabaş, Istanbul Arel Üniversitesi, tugbapalabas@arel.edu.tr. Ceren Gülra Melek, Istanbul Arel Üniversitesi, cerenmelek@arel.edu. Uydu Görüntülerinden Elde Edilen Bilgilerle Yeryüzü Şekillerinin Tanımlanması ve Değişimlerinin Gözlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması Üzerine Bir Ön Çalışma Sabri Serkan Güllüoğlu,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN Dr. Bertan BAŞAK

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi. Araştırma Makalesi / Research Article

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi.  Araştırma Makalesi / Research Article Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr/index.php/ziraat Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2014) 1: 78-90 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Uzaktan Algılama ve Coğrafi

Detaylı

Baraj Havzalarındaki Bitki Gen Kaynaklarının Korunması. Protection of Gene Resources in Dam Watersheds

Baraj Havzalarındaki Bitki Gen Kaynaklarının Korunması. Protection of Gene Resources in Dam Watersheds Baraj Havzalarındaki Bitki Gen Kaynaklarının Korunması Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yılmaz KSÜ Orman Fakültesi, Kahramanmara mustafayilmaz@ksu.edu.tr ÖZET Baraj gölleri büyük alanları su altında bırakmaktadır.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

KENTSEL YAYILMANIN ÇEVREYE ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ: ÖLÜDENİZ (FETHİYE) ÖRNEĞİ İBRAHİM ERİM SANVER

KENTSEL YAYILMANIN ÇEVREYE ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ: ÖLÜDENİZ (FETHİYE) ÖRNEĞİ İBRAHİM ERİM SANVER KENTSEL YAYILMANIN ÇEVREYE ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ: ÖLÜDENİZ (FETHİYE) ÖRNEĞİ İBRAHİM ERİM SANVER YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı