ÇORUH VADİSİ VE VERÇENİK DAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARINDAKİ BARAJLARIN YABAN HAYATINA ETKİLERİ PROJE GELİŞME RAPORU- 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇORUH VADİSİ VE VERÇENİK DAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARINDAKİ BARAJLARIN YABAN HAYATINA ETKİLERİ PROJE GELİŞME RAPORU- 1"

Transkript

1 ÇORUH VADİSİ VE VERÇENİK DAĞI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARINDAKİ BARAJLARIN YABAN HAYATINA ETKİLERİ PROJE GELİŞME RAPORU- 1 Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Bülent SAĞLAM Haziran 2011

2 1. Giriş Çoruh Vadisi ve Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarındaki barajların yaban hayatına etkilerinin ortaya konulması amacıyla planlanan bu çalışmada yörede yayılış gösteren Yaban Keçisi (Capra aegagrus) ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra) nin hedef türler olarak ele alınması planlanmıştır. Çoruh Vadisi ve Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS) yörede yapılması planlanan Yusufeli ve yapımına başlanılmış olan Arkun barajlarının etki alanı içerisinde kalmaktadır. Özellikle Yusufeli barajı Çoruh Vadisi YHGS nın merkezi bir noktasında yapılması planlanmaktadır. Yusufeli barajının yanısıra araştırma alanındaki Arkun barajının yapımına başlanılmış olması, hedef türlerin barajlardan önce ve barajlardan sonraki durumlarının daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmesine imkan sağlayacaktır. Bu projenin temel amacı; yörede yapımına devam edilen barajların yaban hayatına ve özellikle hedef türlere olan etkilerinin tespit edilmesi, yaban hayatı açısından baraj inşaatları başlamadan önce alınması kararlaştırılan tedbirlerin izlenmesi, bunun ötesinde hem baraj yapımında hem de baraj yapımından sonra ne tür ilave önlemlerin alınabileceğinin ortaya koyulmasıdır. Üç yıl sürecek olan proje süresince, alanın tamamını temsil edecek şekilde yapılacak aylık gözlemlerin yanı sıra, her yıl çiftleşme zamanı ve doğum sonrası olmak üzere ikişer adet sayım (envanter) çalışması yapılacaktır. Ayrıca imkanlar elverdiği ölçüde sahayı temsil edecek şekilde 10 Yaban Keçisi (4 erkek, 4 dişi, 2 genç) ve 10 Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (4 erkek, 4 dişi, 2 genç) olmak üzere toplamda en az 20 bireye GPS li verici takılarak üç yıl boyunca izlenmeleri planlanmaktadır. Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçilerinin mevsimsel alan kullanımlarını ortaya koymak amacıyla yapılacak olan bu izleme çalışmasında, Çoruh nehrinin kolları tarafından dört ayrı bölgeye ayrılan alanda en az 20 bireye verici takılması planlanmaktadır. Ayda bir düzenli olarak yapılması planlanan gözlemler sırasında hava ve ulaşım şartlarına bağlı olarak 5-7 günlük kamplar kurarak gözlemler yapılacaktır. Sayım ve gözlemlerde dürbün, teleskop, video kamera, fotoğraf makinesi ve GPS (Küresel Konum Belirleme Aleti) lerden yararlanılacaktır. Arazi gözlemlerinin yanı sıra av kulüpleri, orman işletmesi yetkilileri, milli park yetkilileri, orman muhafaza memurları, köylüler, çobanlar ve yerel avcılarla da yüz yüze görüşmeler yapılarak ayrıntılı bilgiler elde edilmeye çalışılacaktır. Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin çiftleşme alanlarının ve çiftleşme zamanlarının tespiti, yavrulama alanları ve zamanlarının tespiti, su içme yerleri ve geçitler gibi grupların ve bireylerin yaşam alanı kullanımlarına ilişkin önemli tespitler yapıldıktan sonra, yapılmakta olan baraj ile baraj havzasında yapılacak olan ağaçlandırma, bakım, gençleştirme gibi ormancılık faaliyetlerinin, yaban hayvanı türlerini nasıl etkilediğine dair bilgiler de elde edilecektir. Alanın vejetasyon tipleri haritası, habitat tipleri haritası ve insanların arazi kullanım haritaları sayısal olarak hazırlanacaktır. Elde edilen gözlem sonuçları sayısal haritalara işlenerek Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin populasyon yoğunluğu ve mevsimsel alan kullanım haritaları ortaya koyulacaktır. Uydu görüntüleri ve topografik haritalar yardımıyla ve yersel ölçümlerle hedef türlerin habitatlarına ilişkin veriler elde edilecektir. Yapılan gözlem ve GPS li vericilerden elde edilecek olan veriler bilgisayar ortamına aktarılarak bir veri tabanı oluşturulacaktır. Bu veri tabanında GPS vericili bireylerin ID numaraları, sinyal tarihi, koordinatları, saati, yükseltisi, aktivitesi, ortam sıcaklığı gibi veriler yanında hedef türlerin habitatlarına ilişkin (beslenme, üreme, yavrulama ve kışlama gibi) veriler bulunacaktır. Bu veri tabanından ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) den faydalanılarak alanla ilgili çeşitli sorgulama ve konumsal analizler yapılacaktır. Bu analizler sonucunda türün yaşam alanı kullanımları günlük ve mevsimsel olarak en sağlıklı şekilde tespit edilmiş olacaktır. Tüm verilerin ve konumsal analizlerin sonucunda her bir habitat parçası için Habitat Uygunluk İndisi (HUİ) de tespit edilecektir. Habitat Uygunluk İndisleri ve diğer veriler ışığında mutlak korunması gereken alanlar, tampon veya geçiş bölgeleri ve gelişme bölgeleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Sahada yapılacak olan ölçüm ve incelemeler ışığında sahanın hedef türler için taşıma kapasitesi CBS teknikleri de kullanılarak tespit edilmeye çalışılacaktır. Taşıma kapasitesinesin belirlenmesinde çeşitli modellerden (ör. Weir vd., 2008) faydalanılacaktır. HUİ sahanın taşıma kapasitesinin ortaya konulmasında önemli bir yer tutacaktır. Diğer taraftan sahada yapılan sayım çalışmaları sonucunda hedef türlerin grup ve populasyon yapıları tespit edilecektir. Daha sonra yavru, genç, dişi ve erkek gibi farklı populasyon sınıfları için hayatta kalma oranları tespit edilecektir. Tüm veriler ışığında hedef türlerin populasyonlarının modellenmesi yapılacaktır. Yapılacak olan bu modelleme çalışmaları ile hedef türlerin populasyonlarında gelecek yıllarda olması tahmin edilen dalgalanmalar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca araştırma alanında yakalanması planlanan en az 20 bireyden kan ve kıl örneği ile sahada hedef türlere ait tespiti yapılan diğer kalıntılardan (ölmüş hayvanlardan, yatak yerlerindeki kıllardan gibi) alınan örneklerin genetik analizlerinin yapılması ile hedef türlerin genetik değişkenliği ve çalışma alanındaki genetik dağılımının da araştırılması planlanmaktadır. Barajlar su tutmadan önce alanda yapılacak olan gözlem, sayım ve GPS li vericilerle yapılması planlanan izleme çalışmaları ile Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin yaşam alanı kullanımı ve populasyon durumu ile ilgili elde edilecek olan sonuçlar, barajlar su tutmaya başladıkça ve tam olarak su tuttuktan sonra yapılacak çalışmalarla elde edilecek sonuçlarla karşılaştırılacaktır. Ayrıca Arkun barajının yapımına başlanılmış olması bu barajın daha önce su tutma ihtimalini beraberinde getirmektedir. Böylece, benzer habitatları bünyelerinde barındıran farklı alanlarda kurulacak, hem su tutmamış hem de su tutmaya başlamış olan bir barajın hedef türlere etkisi daha sağlıklı bir şekilde tespit edilmiş olacaktır. Araştırma alanında yapımına başlanılan ve yapılması planlanan barajların Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisine olası etkilerinin izlenmesine ilişkin olarak kısa dönemde; davranışsal bozukluklar, yaralanmalar, hastalıklar, hayvan ölümleri, üreme ve hayatta kalma başarılarında değişiklikler, artan dikkat, sürüden ayrılma ve grubun çözülmesi, habitatın bozulması, habitat kalitesi ve kullanımı üzerindeki diğer etkiler tespit edilmeye çalışılacaktır. Orta vadede davranış ve hareketlerde değişiklikler, hayatta kalma ve üreme başarısı, geçici veya kalıcı ölçüde terkler, habitat kalite ve kullanımı üzerindeki etkiler, habitat uygunluğu, habitat dönüşümleri izlenecektir. Uzun dönemde ise demografik değişiklikler, ortaya

3 çıkacak değişikliklerin etkileri ve bunların sonuçları göz önüne alınacaktır. Aynı zamanda etki kaynaklarının ve bu kaynaklardaki değişim eğilimlerinin (artan/azalan, geçici/kalıcı vb.) izlenmesi planlanmaktadır. Çalışma sonunda, Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin alan kullanımı, populasyon durumu, populasyonlarını tehdit eden başlıca unsurlar da tespit edilmeye çalışılacaktır. Böylece, inşaatlardan önce tespit edilen yaban hayatını etkileyen, çiftleşme alanları, su içme, dinleme ve geçit yerleri gibi öncelikli alanların korunmasına, hedef türlerin sevdiği bitkilere baraj havzasında yapılacak olan ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarında öncelik verilmesine ve sahada yapılacak olan diğer çalışmalarda türlerin biyolojilerine dikkat çekilecektir. Anahtar Kelimeler: Yaban Keçisi, Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, Yaşam Alanı Kullanımı, Baraj, Çoruh Vadisi, Taşıma Kapasitesi, Populasyon Modellemesi, Habitat Uygunluk İndisi. 2. Amaç: Projenin amacı, Çoruh Vadisi ve Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarındaki Barajların Yaban Hayatına Etkileri nin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasıdır. Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi, ülkenin av turizmine sunulan ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayan en önemli yaban hayvanı türlerinin başında gelmektedirler. Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin yöredeki yaşam alanları, Çoruh nehri ve yan koları ile birbirinden farklı bölgelere ayrılmıştır. Özelikle yaz ve sonbahar dönemlerinde su miktarı iyice azaldığında, memba kısmına yakın olan Yusufeli yöresinde, nehir belli yerlerde bazı büyük memeli türlerinin karşıdan karşıya geçmesine izin vermektedir. Nehrin bu geçit yerleri, Arkun ve yapılması planlanan Yusufeli barajları ile artık geçit vermez bir hale gelirken, türün koruma altına alındığı 23,500 ha büyüklüğündeki Çoruh vadisi YHGS nın büyük ve önemli bir kısmını da sular altında kalacaktır. Bu parçalanma nedeniyle oluşması beklenen ada (izole) populasyonlarının hedef türlerin yöredeki hayatiyetlerini devam ettirmelerinde ne kadar etkili olacağı ise merak konusudur. Barajların, YHGS ında yapımına kamu yararı gözetilerek izin verilmektedir. Ancak, barajların birçok yaban hayvanı türü için öncelikle yaşam alanlarını bozan, parçalayan, dönüştüren ve hatta yok eden birçok olumsuz etkilere sahip oldukları düşünülmektedir. Bu durumda Yusufeli ve Arkun barajlarının, alandaki öncelikli korunan türler olan Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin populasyonlarını ve yaşam alanı kullanımlarını nasıl etkileyeceğinin bilimsel olarak araştırılması gerekmektedir. Araştırma alanı, baraj su tutmadan önce ve su tuttuktan sonra elde edilecek verilerin karşılaştırılabileceği özellikte önemli bir alandır. Böylece hem bu alanda, hem de benzer özellikler gösteren diğer alanlarda yapılacak olan faaliyetlerde dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler elde edilerek çözüm önerileri de geliştirilebilecektir. Üç yıl sürecek olan proje süresince, populasyon durumu ve yaşam alanı kullanımına ilişkin veriler elde etmek için alanın tamamını temsil edecek şekilde yapılacak olan aylık gözlemlerin yanı sıra, her yıl çiftleşme zamanı ve doğum sonrası olmak üzere ikişer adet sayım (envanter) çalışması yapılacaktır. Ayrıca imkanlar ölçüsünde, sahayı temsil edecek şekilde 10 Yaban Keçisi (4 erkek, 4 dişi, 2 genç) ve 10 Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi (4 erkek, 4 dişi, 2 genç) olmak üzere en az 20 bireye GPS li verici takılarak üç yıl boyunca izleme yapılması planlanmaktadır. Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçilerinin mevsimsel alan kullanımlarını ortaya koymak amacıyla yapılacak olan bu izleme çalışmasında, Çoruh nehrinin kolları tarafından dört ayrı bölgeye ayrılan alanda toplamda en az 20 bireye verici takılması planlanmaktadır. Ayda bir düzenli olarak yapılması planlanan gözlemler sırasında hava ve ulaşım şartlarına bağlı olarak 5-7 günlük çadırlı kamplar kurarak gözlemler yapılacaktır. Sayım çalışmaları sırasında, ikişer kişilik yaklaşık 10 adet ekip ile nokta sayımları gerçekleştirilecektir. Sayım ve gözlemlerde dürbün, teleskop, video kamera, fotoğraf makinesi ve GPS lerden yararlanılacaktır. Arazi gözlemlerinin yanı sıra ilgili bütün paydaşlarla da gerekli görüşme ve değerlendirmeler yapılacaktır. Alanda, hedef türler tarafından tercih edilen bitki türlerinin belirlenmesi için çıplak gözle yapılacak gözlemlerin yanı sıra örnek alma, dürbün ve teleskop ile gözlem, fotoğraflama, video kamera kayıtları, beslenmeden hemen sonra alanda yapılacak incelemeler ve dışkı analizleri gibi yöntemlerden yararlanılacaktır. Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisinin biyolojisine ilişkin önemli tespitler yapıldıktan sonra, baraj havzasındaki ağaçlandırma, bakım, gençleştirme gibi ormancılık faaliyetlerinin, Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisini nasıl etkilediğine dair bilgiler de elde edilecektir. Çalışmada ayrıca, türün populasyonlarını tehdit eden başlıca unsurların neler olduğunun tespitine de çalışılacaktır. Çalışma sonunda, hedef türlerin populasyon durumu, yaşam alanı ve bitki türü tercihleri, hedef türleri tehdit eden başlıca etmenler tespit edilmiş olacaktır. 3. Yöntem: Bu çalışma sonucunda hedef türlerin yaşam alanı büyüklükleri ve mevsimsel göç hareketlerinin yanı sıra, grup ve populasyon büyüklükleri, habitat kullanımları ve populasyonlarını tehdit eden başlıca unsurlar da tespit edilmeye çalışılacaktır. Üç yıl (36 ay; Ekim 2010-Eylül 2013) sürecek olan çalışmada, öncelikle halihazırda devam eden kapsamlı bir literatür taraması ile konu bütün yönleriyle ayrıntılı bir şekilde ortaya konulacaktır. Bu çalışmalar yapılırken bir taraftan arazi çalışmalarına başlanılacaktır. Araştırma alanını temsil edecek nitelikte en az 20 bireyin [10 Yaban keçisi (4 erkek, 4 dişi, 2 genç) ve 10 Çengel boynuzlu dağ keçisi(4 erkek, 4 dişi, 2 genç)] uyuşturucu tüfek ile vurularak yakalanması ve verici takılarak salıverildikten sonra periyodik gözlemlerle izlenmesi planlanmaktadır. GPS vericili hayvanlar ayda bir düzenli olarak yapılacak olan arazi çalışmaları ile gözlenecektir. Bu gözlemler sırasında hava ve ulaşım şartlarına bağlı olarak 5-7 günlük kamplar kurarak gözlemler yapılacaktır. Arazi çalışmalarında 1: lik ve 1: lik topografik haritalardan yararlanılacaktır. Vericili hayvanların periyodik olarak izlenmesine vericiler takıldıktan hemen sonra başlanılacak ve üç yıl

4 boyunca boyunca devam edilecektir. Barajların su tutma özelliklerine bağlı olarak vericili bireylerin araştırma süresi bittikten sonra da izlenmesine devam edilebilecektir. GPS vericisi takılan bireylerin izlenmesinde GPS vericilerinin bataryaları ve buna bağlı olarak alınabilecek sinyal sayısı önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada sözkonusu hedef türlerin üç yıl boyunca izlenmesi çalışmanın ana çatısını oluşturmaktadır. Bu süre zarfında türlerin gözlenmesi için ortaya çıkabilecek olumsuzlukların giderilmesi için gerekli tedbirler DKMP Genel Müdürlüğünün desteği ile alınabilecektir. Gözlemler sırasında GPS vericili bireylerin yanı sıra alandaki diğer Yaban Keçileri, Çengel Boynuzlu Dağ Keçileri ve yaban hayvanları ile ilgili gözlemler de yapılacaktır. Konumsal analizlerin yapılmasında ağırlıklı olarak uydu görüntüleri, sayısal topografik haritalar, Orman Amenajman Planı Meşcere Tipleri Haritası ve yersel ölçümlerden faydalanılacaktır. Hedef türlerin habitatlarına ilişkin bu veriler ile yapılan gözlem ve GPS li vericilerden elde edilen bilgiler bilgisayar ortamına aktarılarak bir veri tabanı oluşturulacaktır. Bu veri tabanında GPS vericili bireylerin ID numaraları, sinyal tarihi, koordinatları, saati, yükseltisi, aktivitesi, ortam sıcaklığı gibi veriler yanında hedef türlerin habitatlarına ilişkin (beslenme, üreme, yavrulama ve kışlama gibi) veriler bulunacaktır. GPS li vericilerden alınması planlanan sinyallerin mevsimsel olarak hedef türlerin çiftleşme (Ekim, Kasım, Aralık) ve doğum (Mayıs- Haziran) zamanlarında daha sık (1 sinyal/30 dk) olarak alınması planlanmaktadır. Günlük aktivitelerin daha fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde de sık aralıklarla sinyal alınması ve bu sayede mevsimsel ve günlük alan kullanımlarının daha hassas bir şekilde ortaya konulması planlanmaktadır. Alınan sinyallerin yorumlanmasında ve konumsal olarak analizlerin ortaya konulmasında ESRI ArcGIS programından faydalanılacaktır. Hedef türlerin alan kullanımları ile habitatlar arasındaki ilişkilerin tespit edilmesinde ise regresyon analizleri ve ileriye dönük modellemede BootStrap modelleri kullanılması planlanmaktadır. Yapılan tüm bu analizlerin sonucunda hedef türlerin yaşam alanı kullanımları günlük ve mevsimsel olarak en sağlıklı şekilde tespit edilmiş olacaktır. Tüm verilerin ve konumsal analizlerin sonucunda her bir habitat parçası için Habitat Uygunluk İndisinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Habitat Uygunluk İndislerinin oluşturulması amacıyla araştırma alanının ArcGIS programı kullanılarak 1x1km lik karelere ayrılması planlanmaktadır. Araştırma alanında yapılması planlanan sorgulama ve konumsal analizlerde de bu karelerin ağırlıklı olarak kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca sahadaki örnekleme çalışmalarının, ilk kare rastgele seçilmek üzere diğer kareler üzerinde sistematik olarak yapılması planlanmaktadır. Örnekleme noktaları, oluşturulan 1x1km lik karelerin merkezinde 100x100m lik alanlar olarak planlanmaktadır. Araştırma alanındaki örnekleme noktaları 235 tane Çoruh vadisi YHGS ve 630 tanesi ise Verçenik Dağı YHGS nda olmak üzere toplam 865 nokta olarak planlanmaktadır. Koordinatları ArcGIS ortamında belirlenen 1x1km lik kareler üzerindeki bitki örtüsü verileri, uydu görüntüleri, sayısal topografik haritalar, Orman Amenajman Planı Meşcere Tipleri Haritası ve yersel ölçümlerle tespit edilmeye çalışılacaktır. Detaylı olarak ortaya konulması planlanan bu bitki örtüsü verileri yanında, her bir karenin habitat tipi (orman, alpin, alpin kayalık gibi), eğimi, bakısı, yükseltisi, yağışı, sıcaklığı, yerleşim yerlerine, alandaki yollara ve kayalık alanlara uzaklığı, kareler içerisindeki su kaynakları ve su kaynaklarına olan uzaklığı, besin miktarı gibi çeşitli ölçütlerin yanı sıra hedef türlerin ekolojisi ve biyolojisi (besin tercihleri, su kullanımı, üreme ve beslenme alanı tercihleri gibi) de göz önünde bulundurularak her bir kare için Habitat Uygunluk İndis değeri belirlenecektir. Ayrıca, verilen bu indis değerleri sahada yapılacak olan gözlemlerle kontrol edilecektir. Habitat Uygunluk İndislerindeki değişimler barajların sahada yapılmadan önceki durumu ile barajların projelere göre tamamlandığı durumlardaki yapıları da göz önünde bulundurularak ortaya konulmaya çalışılacaktır. Habitat Uygunluk İndislerinde olması beklenen değişikliklerin gerçekleşme durumu GPS li vericilerden elde edilen bilgiler ile yapılan diğer gözlemler doğrultusunda irdelenebilecektir. Habitat Uygunluk İndisleri ve diğer veriler ışığında mutlak korunması gereken alanlar, tampon veya geçiş bölgeleri ve gelişme bölgeleri de tespit edilecektir. Hedef türlerin araştırma alanlarındaki besin tercihleri doğrudan gözlemlerle (Heroldova, 1996) ve dışkı analizleriyle (Shrestha vd. 2005) tespit edilmeye çalışılacaktır. Yine hedef türlerin özellikle alan kullanımı bakımından varsa rekabet halinde olduğu diğer yaban hayvanları yada evcil keçi/koyun gibi türlerle etkileşimi de gözlemlenecektir (Shrestha ve Wegge, 2008; Bagchi vd, 2004, Namgail, 2006). Sahada yapılacak olan ölçüm ve incelemeler ışığında sahanın hedef türler için taşıma kapasitesi tespit edilmeye çalışılacaktır. Taşıma kapasitesinin belirlenmesinde çeşitli modellerden (örn. (Growth, Metobolism and Mortality (GMM) model, Weir vd., 2008) faydalanılacaktır. Hedef türlerin populasyonlarının yaş sınıflarındaki dağılımına göre ayrı ayrı ortaya konulması planlanan besin tüketiminin saha tarafından karşılanabilme durumunun tespit edilmesinde de Habitat Uygunluk İndis değerlerinden faydalanılacaktır. Yani, Habitat Uygunluk İndisi sahanın taşıma kapasitesinin ortaya konulmasında da önemli bir yer tutacaktır. Diğer taraftan sahada yapılan sayım çalışmaları sonucunda hedef türlerin grup ve populasyon yapıları tespit edilecektir. Daha sonra yavru, genç, dişi ve erkek gibi farklı populasyon sınıfları için hayatta kalma oranları tespit edilecektir. Tüm veriler ışığında hedef türlerin populasyonlarının modellenmesi yapılacaktır. Yapılacak olan bu modelleme çalışmaları ile hedef türlerin populasyonlarında gelecek yıllarda olması tahmin edilen dalgalanmalar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırma alanında yakalanması planlanan en az 20 bireyden [10 Yaban keçisi (4 erkek, 4 dişi, 2 genç) ve 10 Çengel boynuzlu dağ keçisi(4 erkek, 4 dişi, 2 genç)] kan ve kıl örneği ile sahada hedef türlere ait tespiti yapılan diğer kalıntılardan (ölmüş hayvanlardan, yatak yerlerindeki kıllardan gibi) alınan örneklerin genetik analizlerinin yapılması da planlanmaktadır. Sahada yer alan mevcut poulasyon üzerinde yapılacak olan bu analizler ile populasyonların genetik yapıları ortaya konulmaya çalışılacaktır. Yapılması planan Yusufeli barajı ile yapımına başlanılan Arkun barajının su tutması ile hedef türlerin sahadaki populasyonlarının birbirlerinden ayrılacağı ve bunun sonucunda alanda ada (izole) populasyonlar olacağı tahmin edilmektedir. Yapılması planlanan genetik analizler hedef türlerin barajlar su tutmadan önceki genetik çeşitliliği tespit edilmiş olacaktır. Böylece barajlar su tuttuktan sonra sahada olması tahmin edilen ada populasyonların genetik çeşitliliği de tespit edilerek ada populasyonlarının durumu önceki ve sonraki genetik analizler ile karşılaştırılarak test edilmiş olacaktır.

5 Arazi Çalışmaları 4. Çalışma Takvimi: YAPILACAK İŞ Ekim Eylül Malzeme Alımı Gözlemler Sayım (Envanter) Verici Takma Vericili Bireyleri İzleme Ara Raporların Yazılması Sonuçların Değerlendirilmesi ve Sonuç Raporunun Yazılması Üç yıl sürmesi planlanan bu çalışmada, mevsimsel gözlemlerin yanı sıra her pilot alanda, yılda iki adet sayım (envanter) çalışması planlanmaktadır. Sayımların haricinde araştırma alanında her mevsim gözlem yapılacaktır. Her altı ayda bir sunulacak olan ara raporlar ile araştırma alanında yapılan çalışmanın durumu hakkında bilgi verilmiş olacaktır. Projenin son altı ayında ise sonuçların değerlendirilmesine ve sonuç raporunun yazılmasına çalışılacaktır.

6 5. YAPILAN ÇALIŞMALAR 5.1. Yaban Hayatı Gözlemleri Yaban hayatı çalışmalarında yılın farklı mevsimlerinde gözlemlerin yapılabilmesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda arazi çalışmaları çalışma takviminde de belirtildiği üzere ayda en az bir bazen iki defa olmak üzere 5-8 günlük gözlemler ve araştırmalar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan arazi çalışmaları detaylı bir şekilde Tablo 1 de verilmiştir. Arazi çalışmalarında hedef türlerin ve diğer yaban hayvanı türlerinin gözlenmesine ağırlık verilmiş olup ayrıca habitatlar ile ilgili bilgiler de elde edilmeye çalışılmıştır. Farklı Zamanlarda Yapılan Araştırma ve Gözlemlerden Görünümler

7 Tablo 1. Araştırma Alanında Yapılan Arazi Gözlemleri Tarih Araştırma alanı Gözlemlenen Yaban Keçilerinin Grup Yapısı (Adet) Mevkii (YHGS) Erkek Dişi Oğlak Toplam Çoruh vadisi Sarıgöl Çoruh vadisi Sukavuşumu Çoruh vadisi Morkaya Çoruh vadisi Çiğdemli köyü Yusufeli Altıparmak dağı Çoruh vadisi Barhal vadisi Çoruh vadisi Sukavuşumu/ Irmakyanı Verçenik dağı Taşlıca Verçenik dağı Sırakonaklar vadisi Çoruh vadisi Sukavuşumu Verçenik dağı Taşlıca Verçenik dağı Aksu vadisi 1 Erkek Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi Verçenik dağı Sırakonaklar vadisi Verçenik dağı Fisirik deresi Çoruh vadisi Sukavuşumu Çoruh vadisi Çoruh vadisi Verçenik dağı Taşlıca Verçenik dağı Taşlıca /Fisirik deresi Verçenik dağı Çamlıkaya vadisi Verçenik dağı Sırakonaklar vadisi Yusufeli Çevreli köyü Çoruh vadisi Irmakyanı/Sukavuşumu Verçenik Dağı Taşlıca Mah. Üstü Verçenik Dağı Lakubar Verçenik Dağı Taşlıca Mah. Üstü Yusufeli Çevreli köyü Verçenik Dağı Lakubar Verçenik Dağı Lakubar Verçenik Dağı Lakubar Verçenik Dağı Lakubar Verçenik Dağı Taşlıca Mah. Üstü Verçenik Dağı Lakubar Yusufeli ilçesi Çevreli köyü Çoruh vadisi Sukavuşumu Çoruh vadisi Sukavuşumu Verçenik Dağı Lakubar Verçenik Dağı Lakubar Verçenik Dağı Taşlıca-Çamlıkaya Verçenik Dağı Lakubar Verçenik Dağı Taşlıca-Çamlıkaya Verçenik Dağı Taşlıca Köp. Üstü Verçenik Dağı Eskivan Yusufeli Çevreli köyü Çoruh vadisi Sukavuşumu

8 Çoruh Vadisi YHGS nda Tespit Edilen Yaban Keçilerinden Bazı Görünümler Verçenik Dağı YHGS nda Tespit Edilen Yaban Keçilerinden Bazı Görünümler

9 5.2. Envanter (Sayım) Çalışmaları Çoruh Vadisi YHGS nda Kasım 2011 tarihlerinde yapılan Yaban Keçisi sayım çalışmalarına katılınmıştır. Ağırlıklı olarak noktada sayım yöntemine göre gözlemler gerçekleştirilmiştir. Karşılıklı olarak bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı gözlem ve sayım çalışmalarında çiftleşme sezonunun mevcut hava hallerinden dolayı tam olarak başlamamış olması ve coğrafik koşullar sayımlarda istenilen başarı düzeyini yakalamayı engellemiştir. Bununla birlikte sahada yapılan sayımlarda 720 adet Yaban Keçisi sayılmıştır. Çoruh Vadisi YHGS nda Yapılan Sayım Çalışmalarından Görünümler 5.3. Fotokapan Çalışmaları Yaban keçilerini yakalama çalışmaları kapsamında en uygun noktalarının belirlenmesi ve bu noktaların uygunluğunun test edilmesi için 4 adet fotokapan kurulmuştur. Yaban keçisinin geçit noktaları yada beslenme noktaları olabilecek özellikteki alanlar tespit edilerek bu noktalara tuz bırakılmıştır. Tuzlar sayesinde yaban keçilerinin bazı noktalara alıştırarak yakalama çalışmalarında daha başarılı olunması arzulanmıştır. Elde edilen fotokapan görüntüleri bırakılan tuzların amaca uygun olduğunu göstermiştir. Fotokapanların Kurulması ve Uygun Noktalara Tuz Bırakılması

10 Verçenik Dağı YHGS nda Çekilen Fotokapan Resimlerinden Bazı Görünümler

11 5.4. Verici Takma Çalışmaları Arazi gözlemleri ve fotokapan çalışmaları ile tespiti yapılan uygun noktalarda yaban keçilerini yakalama çalışmalarına ancak Şubat ayında başlanabilmiştir. Henüz istenilen sonuçlar elde edilememiş olmakla birlikte yakalama çalışmalarına devam edilmektedir (Tablo 2). Tablo 2. Verçenik Dağı YHGS sındaki Yakalama Çalışmaları Tarih Mevkii Gözlemlenen Yaban Keçilerinin Grup Yapısı (Adet) Erkek Dişi Oğlak Toplam Açıklama Taşlıca Mah. Üstü Lakubar Taşlıca Mah. Üstü Lakubar Lakubar Gümede bekleme Lakubar Gümede bekleme Lakubar Taşlıca Mah. Üstü Yaklaşma Çalışması Lakubar Lakubar Lakubar Taşlıca-Çamlıkaya Lakubar Taşlıca-Çamlıkaya Taşlıca Köp. Üstü Yaklaşma Çalışması Eskivan Verçenik Dağı YHGS nda Tuzlama Yapılan Bir Noktada Gözlemlenen Yaban Keçileri

12 Yaban Keçilerini Yakalama Çalışmalarından Bir Görünüm Tablo 1 in incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; araştırma süreci içerisinde Yaban Keçilerini yakalamak üzere sadece iki kez yaklaşma çalışması yapılabilmiş, bu çalışmalarda da istenilen sonuçlar maalesef alınamamıştır. Bu konuda mevcut yakalama amaçlı narkotik tüfeklerin sadece DKMP personeli olan veteriner hekimler tarafından kullanılabilmesi çalışmaları önemli oranda sekteye uğratmaktadır. Zira yaban hayatı çalışmalarında araziye çıkış zamanı, alanda ilerleme, bekleme ve gözetleme ilkelerine titizlikle uymak gerekmektedir. Bu süreçte de oldukça sabırlı ve fedakar davranmak gerekmektedir. Aksi tutum ve davranışlar bütün ekibin mesai ve emeğini boşa çıkartmaktadır. Bu sebeple Yaban Keçisi ve Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi ni yakalamak üzere narkotik tüfek kullanımının sadece DKMP personeli ile birlikte yapılabilmesi bizleri sınırlandırmaktadır. Bu noktada eğer mevzuattan kaynaklanan problemler aşılabilirse narkotik tüfek kullanımı noktasında yeterlilik almak üzere Öğretim Görevlisi Yasin UÇARLI yı görevlendirmeye hazırız. Ayrıca narkotik tüfek kullanımının yanında, ağ ve özellikle tuzaklı kafeslerin de kullanılmasının daha uygun olacağı tarafımızca düşünülmektedir. Bu kafeslerin temini noktasında DKMP Genel Müdürlüğü nün inisiyatif almasını talep etmekteyiz. Belirttiğimiz sıkıntıların çözülebilmesi hedeflediğimiz çalışmanın sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi açısından önemli görülmektedir. Gereği bilgilerinize arz olunur. Doç. Dr. Bülent SAĞLAM Proje Yürütücüsü

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Ventzislav Vassilev, REC Bulgaristan 30 Ocak - 1 Şubat 2018 Natura 2000 için bilgi sistemi ve veri tabanına neden ihtiyacımız var? Türler ve habitatlar

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Kurum Adı : Adana Valiliği Proje Durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN Dr. Bertan BAŞAK

Detaylı

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029 Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri Veri Toplama 2.1 Analitik Değerlend. 2.2 YGS Genel Sörveyi ve Verilerin Değerlendir. 2 Proje Yönetimi 1 Kış Dönemi Gözlem ve Sayımlar 3.1.1 Yaz Dönemi

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı.

CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi. Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Proje durumu : Tamamlandı. CORINE 1990 ve 2006 Uydu Görüntüsü Yorumlama Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Proje durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://aris.cob.gov.tr/crn/ http://aris.cob.gov.tr/csa/

Detaylı

Ormancılıkta Planlama kavramı, Planlama sistemleri ve Yaklaşımları

Ormancılıkta Planlama kavramı, Planlama sistemleri ve Yaklaşımları Ormancılıkta Planlama kavramı, Planlama sistemleri ve Yaklaşımları Belirli bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimidir. Eldeki verilere, geçmişte edinilen tecrübelere ve geleceğe dair öngörülere

Detaylı

Kurtgirmez Ormanı. Ballıdağ Mevkii

Kurtgirmez Ormanı. Ballıdağ Mevkii Giriş Ulusal Biyoçeşitliliğin ve Gen kaynaklarının Korunması Hedefleri Doğrultusunda Büyük Memeli Türlerinin Araştırılması Korunması ve Yönetimi Projesi kapsamında büyük memeli türlerine yönelik yürütülen

Detaylı

POPÜLASYON EKOLOJİSİ

POPÜLASYON EKOLOJİSİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ Herhangi bir türün populasyonuna ait bir fert bazı durumlarda (ya da özel durumlarda) o populasyonun temsilcisi olarak kabul edilebilir, ancak genel anlamda bir fert hiçbir zaman bir

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU T.C... VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü..İli, İlçesi, Beldesi.. Mevkii ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU Hazırlayanlar:. Arşiv No:.. Tarih: İÇİNDEKİLER DİZİNİ İÇINDEKILER DIZINI ŞEKILLLER DIZINI ÇIZELGELER

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

B İ L G İ N O T U. : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) MUĞLA İLİ - MARMARİS İLÇESİ - KAZAN DERESİ

B İ L G İ N O T U. : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) MUĞLA İLİ - MARMARİS İLÇESİ - KAZAN DERESİ B İ L G İ N O T U Talep Sahibi : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) Talebi İleten Makam : Özel Kalem Müdürlüğü Talep Tarihi : 17.10.2016 Hazırlayan Birim : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

Rüzgar Enerji Santralleri ve Karasal Memeli Faunası

Rüzgar Enerji Santralleri ve Karasal Memeli Faunası 6. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, 01-02 Kasım 2017, JW Marriott, Ankara Rüzgar Enerji Santralleri ve Karasal Memeli Faunası Dr. Yasin İLEMİN Yaban Hayatı Uzmanı Öğretim Görevlisi Muğla Sıtkı Koçman

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri 1 29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Kurulmuştur. 2 Şube Müdürlüğü

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

ORMAN YOLLARININ UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE PLANLANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ORMAN YOLLARININ UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE PLANLANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ ORMAN YOLLARININ UZAKTAN ALGILAMA VE CBS İLE PLANLANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Burak ARICAK Arş. Gör. Erhan ÇALIŞKAN Öğrt. Gör. Dr. Selçuk GÜMÜŞ Prof. Dr. H.Hulusi ACAR KAPSAM Giriş Orman yollarının

Detaylı

SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU. Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi

SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU. Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi Yrd.Doç.Dr. Anıl AKIN Bursa Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, aakin@student.cu.edu.tr

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA ENTEGRE VEKTÖR Murat ŞEN Ankara Büyükşehir Belediyesi Vektör Müc.Yönetimi Şefi Bilindiği üzere; Vektörel Mücadele uygulamaları

Detaylı

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY

YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ. Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY YAYLALARDAKİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN CBS İLE İZLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATASOY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü TMMOB Harita

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜ

Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜ SAAT/GÜ N 1. GÜN DERS ADI: Açılış ve Tanışma 08:00-08:45 Prof.Dr. İdris OĞURLU Proje Tanıtımının Yapılması Proje yürütücüsü tarafından etkinlik programının başlatılması ve Yapılacak Bilimsel Etkinlikleri

Detaylı

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN AKYATAN2016 NIN GÖÇ ROTASI* Cenk Oruç / WWF-Türkiye Cenk Oruç / WWF-Türkiye *18 Temmuz-11 Kasım 2016 tarihleri

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ DOÇ. DR. VOLKAN YILDIRIM ARŞ. GÖR. ŞEVKET BEDİROĞLU. Kent Bilgi Sistemlerinde Veritabanı Organizasyonu Ders 3

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ DOÇ. DR. VOLKAN YILDIRIM ARŞ. GÖR. ŞEVKET BEDİROĞLU. Kent Bilgi Sistemlerinde Veritabanı Organizasyonu Ders 3 KENT BİLGİ SİSTEMLERİ DOÇ. DR. VOLKAN YILDIRIM ARŞ. GÖR. ŞEVKET BEDİROĞLU Kent Bilgi Sistemlerinde Veritabanı Organizasyonu Ders 3 2018 1 Kent Bilgi Sistemlerinde Veritabanı Tasarımı Veri tabanları birbirleriyle

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 EKİM AYI ÇALIŞMA RAPORU (PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) KASIM 2012 Ankara

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NDAN HABERLER 19.09.2014. Kelaynakların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NDAN HABERLER 19.09.2014. Kelaynakların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor Kelaynakların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor 2001 de 42 Olan Kelaynak Sayısı 189 a Çıktı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü nesli tehlike altında olan kelaynakların

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : 25637 YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN

MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN TÜBİTAK Kamag Projesi Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü Kuruluş : Süleyman Demirel Üniversitesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 11. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 11. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 11. HAFTA 11. HAFTA KÖY FİZİKİ PLANLAMASI Yerleşim Yerinin Seçimi Köy iskan gelişme veya yeni yerleşme alanlarının seçiminde yasal ve teknik zorunlulukların

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-3. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-3. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar Ölçüt Gösterge Silvikültürel Müdahale Odun Ürünleri Üretimi Yetişme ortamı özellikleri,

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (NİSAN, MAYIS, HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Temmuz 2013 Ankara

Detaylı

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Yatırım İzleme Bilgi Sistemi Projesi - KÖYDES T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Yatırım İzleme Bilgi Sistemi Projesi - KÖYDES T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Yatırım İzleme Bilgi Sistemi Projesi - KÖYDES T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖYDES Yatırım İzleme Bilgi Sistemi projesinin kapsamı; KÖYDES

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ & BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI SEDİMENT MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE PROF. DR. GÜNAY ERPUL - Ağustos 2011 - İÇERİK Sayısal

Detaylı

Dr. Emin BANK NETCAD Kurumsal Temsilcisi

Dr. Emin BANK NETCAD Kurumsal Temsilcisi Dr. Emin BANK NETCAD Kurumsal Temsilcisi emin.bank@netcad.com.tr DÜNYA CBS GÜNÜ Dünya, Yaşam Olduğunu Bildiğimiz Tek Gezegen Sorunlar? Artan Nüfus? Azalan Kaynaklar? İklim Değişikliği? Çarpık Kentleşme?

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Ormanların yağışlardan yararlanmayı artırma, su ekonomisini düzenleme ve sürekliliğini sağlama, su taşkınlarını önleme, dere, nehir, bent, baraj, su kanalı ve benzeri

Detaylı

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5 SULAMA PROJELERİ TABANSUYU İZLEME FAALİYETİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE AŞAĞI SEYHAN OVASI SOL SAHİL SULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

Düzce ve Batı Karadeniz Bölgesindeki Endemik ve Nadir Bitki Taksonlarının Ex-situ Korunması Amacıyla

Düzce ve Batı Karadeniz Bölgesindeki Endemik ve Nadir Bitki Taksonlarının Ex-situ Korunması Amacıyla Düzce ve Batı Karadeniz Bölgesindeki Endemik ve Nadir Bitki Taksonlarının Ex-situ Korunması Amacıyla Küçük Ölçekli Botanik Bahçesi Oluşturulması ve Süs Bitkisi Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN 1. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN Açılış ve Tanışma Yaban Hayatı Ekolojisinde Temel Büyük Memeli (Mammalia) Yaban Hayvanları (Teorik) Kavramlar Prof.Dr.

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAVZA YÖNETĠMĠ DERSĠ. Dr. ġevki DANACIOĞLU

T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAVZA YÖNETĠMĠ DERSĠ. Dr. ġevki DANACIOĞLU T.C. BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAVZA YÖNETĠMĠ DERSĠ Dr. ġevki DANACIOĞLU Dersin içeriği Havza ve havza yönetimi tanımı, tarihsel gelişimi ve coğrafya bilimiyle ilişkisi

Detaylı

EROZYONUN KANTİTATİF OLARAK BELİRLENMESİ. Dr. Şenay ÖZDEN Prof.Dr. Nuri MUNSUZ

EROZYONUN KANTİTATİF OLARAK BELİRLENMESİ. Dr. Şenay ÖZDEN Prof.Dr. Nuri MUNSUZ EROZYONUN KANTİTATİF OLARAK BELİRLENMESİ Dr. Şenay ÖZDEN Prof.Dr. Nuri MUNSUZ Havza koruma projelerinde erozyonun azaltılması ile sediment problemlerinin ıslahı, temel amaçları oluşturmaktadır. Bunun için

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN)

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL BAKIŞ AÇISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK SANTRAL AZALTMA PLANI Safha Konu Azaltım Ölçümü İnşaat Safhası

Detaylı

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ Eğirdir Beyşehir Karacaören Alt Havzaları ÖH Alanları Atatürk Baraj Gölü ÖH Alanı Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için; İçme suyu kaynaklarının

Detaylı

TAMBİS Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

TAMBİS Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşkın, Arıza ve Müdahale Bilgi Sistemi Ülkemizde depremlerden sonra en çok can ve mal kaybına sebep veren doğal afet olantaşkınlar, ülkemizin farklı coğrafi yapısıve yağış

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

İnceleme!Değerlendirme!Raporu!

İnceleme!Değerlendirme!Raporu! TÜRKİYE DEKİMEVCUTGEO1PORTALLAR İncelemeDeğerlendirmeRaporu Mayıs2013 BuRaporTÜBİTAK111Y281NoluAraştırmaProjesi KapsamındaHazırlanmıştır. 1" Türkiye deki*mevcut*geo2portallar*inceleme*değerlendirme*raporu

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

Prof.Dr. Serap Göncü. Prof.Dr. Nazan Koluman Zir.Müh.Ercan Mevliyaoğulları

Prof.Dr. Serap Göncü. Prof.Dr. Nazan Koluman Zir.Müh.Ercan Mevliyaoğulları Prof.Dr. Serap Göncü Prof.Dr. Nazan Koluman Zir.Müh.Ercan Mevliyaoğulları Günümüzde hayvancılıkta kullanılan başlıca ileri teknoloji unsurları bilgisayar destekli sürü yönetim sistemleri kavramı altında

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Meslek Mensupluğu Hazırlama Eğitimi Ders Notları

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Meslek Mensupluğu Hazırlama Eğitimi Ders Notları TMMOB Orman Mühendisleri Odası Meslek Mensupluğu Hazırlama Eğitimi Ders Notları BÜYÜK MEMELİ AV HAYVANI SAYIM TEKNİKLERİ VE ÜLKEMİZDEKİ POPULASYONLARININ DURUMU Mustafa ÖZER Şube Müdürü Çevre ve Orman

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2017-2018 BAHAR YARIYILI) DERSİN AMACI Orman amenajman kavramını pratiğe yönelik uygulamaları ile öğrencilere tanıtmak, orman fonksiyonlarını ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel temalarda

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Karbon İzleme Sistemi ne Yönelik Ön Değerlendirme

Karbon İzleme Sistemi ne Yönelik Ön Değerlendirme Karbon İzleme Sistemi ne Yönelik Ön Değerlendirme 22 Aralık 2015 Hande BİLİR -BİLGEM-YTE Proje Yöneticisi -BİLGEM-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 1 Ülkemizde «Karbon İzleme Sistemi»ne Yönelik

Detaylı

* Bu dökümanın herhangi bir kısmı, ilgili kurumlardan izin alınmadan yayınlanamaz.

* Bu dökümanın herhangi bir kısmı, ilgili kurumlardan izin alınmadan yayınlanamaz. YABAN KEÇİSİ (Capra aegagrus) SAYIMLARI Gümüşhane; Kulaca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile Artabel Gölleri Tabiat Parkı Giresun; Alucra, Gavur Dağı nın Batı Kesimleri ile Çamoluk, Kelkit Vadisi, Sarpkaya

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF ORM101 İklim Bilgisi 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe ORM103 Genel Botanik 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe ORM105 Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı