İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr.Şehir Pl.Mehmet ÇAKILCIOĞLU Y.Şehir Pl.Sema REYHAN Y.Şehir Pl.Timuçin KURT İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü

2 ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ İstanbul un Metropoliten Alanı nın yaşam kalitesini azaltan, çevresel sürdürülebilirliği ve sağlıklı bir kent olma hedefini tehdit eden risklerin tanımlanarak, bu risklerin azaltılmasına yönelik vizyonun, ilkelerin, stratejilerin ve teknik önlemlerin hem metropol ölçeğinde hem de yerel ölçekte tanımlanması ve değerlendirmesinin yapılmasıdır.

3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ I. PLANLAMAYA BAŞLAMA II. İSTENİLEN SONUÇLAR III. NASIL? IV. UYGULAMA V. GÖZDEN GEÇİRME İç ve DışD Değerlendirme erlendirme (SWOT) Durum Analizi Vizyon/ Misyon - Kentimiz dünyada ve bölgede nasıl bir rol üstlenmeli. Stratejiler - Arzulanan geleceğe ulaşabilmede gerek duyulan stratejiler. -Gelişimi izlemede kullanılan ölçütler -Kullanabileceğimiz planlama araçları neler. Uygulama planları -Faaliyet planları, proje -Sorumluluklar -Süre -Çıktılar İzleme ve kontrol etme -Plan uygulamalarının izlenmesi ve denetimi için nasıl bir yöntem geliştirilmeli? Amaçlar/ Hedefler Öngörülmeyenleri planlama. Alternatif planlar için in temel oluşturmak.. Gelinen noktayı saptamak Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşacağız? Bunun için ne yapmalıyız? Başarımızı nasıl değerlendirece ğiz?

4 İSTANBUL UN KONUMU İSTANBUL A İLİŞKİN VERİLER Büyükşehir Belediy. İlçe İlk Kademe Belediye. Köy Mahalle Yüzölçümü (ha.) Nüfus (2007) Yıl. Nüfus Artış Hızı km 2 ' ye Düşen Nüfus %

5 İSTANBUL LA İLGİLİ BAZI FİKİR AYRILIKLARI İstanbul un Sınırları? Böyle bir metropolün sınırlarını belirlemek çok kolay değildir. Hangi İstanbul? Birçok gelişen ülkenin metropolü gibi İstanbul un da düşük ve yüksek gelirliler olmak üzere iki yüzü vardır. İstanbul Nedir? Modern & Geri Kalmış, Yasal & Yasadışı iç içe ya da yanyana gözlemlenebilir. Neden İstanbul? Türkiye deki diğer şehirlerin sorunları İstanbul a göçü arttırmaktadır. Kentleşme problemini, dolayısıyla İstanbul un sorunlarını çözmek için diğer şehirlere odaklanılmalıdır.

6 KÜRESEL ÖLÇEKTE İSTANBUL - İstanbul 10 milyonun üzerindeki nüfusuyla Avrupa Birliğine üye veya aday statüsünde olan toplam 29 ülkenin 20 sinden daha fazla nüfusa sahiptir yıllık geçmişiyle 3 imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul, dünyada iki kıta üzerinde yer alan tek şehirdir. -Kültürel kimliği, coğrafi, siyasi avantajları ile küresel cazibe merkezlerinden birisidir.

7 ULUSAL VE BÖLGESEL ÖLÇEKTE İSTANBUL İstanbul Türkiye deki 37 ilin toplamı kadar büyüklükte bir nüfusa sahiptir. Dolayısıyla, İstanbul un problemlerine yaklaşım, sıradan bir şehrin problemlerine yaklaşım gibi değil; şehirlerden oluşan bir bölgenin planlanması şeklinde düşünülmelidir. Diğer yandan, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul üzerindeki fonksiyonel yükler alternatif çıkış kapıları desteklenerek azaltılmalıdır. Aksi halde; İSTANBUL'UN PROBLEMLERİ KENDİ İÇİNDE BİR KISIR DÖNGÜ HALİNE GELMEKTEDİR. KARA DELİK ETKİSİ: Toplam 37 il büyüklüğünde tek büyük çekim noktası... İstanbul'un temel problemleri Türkiye'nin dengesiz gelişme modeline dayanmaktadır. Bu modeli değiştirecek bir ULUSAL EYLEM PLANI hazırlanmadığı sürece İstanbul uzun vadeli sağlıklı bir yapıya kavuşturulamayacaktır. TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILIMINDA ALTERNATİF ÇEKİM NOKTALARI YARATILMALIDIR.

8 İSTANBUL İÇİN SWOT ANALİZİ İÇSEL S GÜÇLÜ W ZAYIF - Eşi Bulunmaz ve Yenilenemez Tarihi, Kültürel ve Doğal Özellikler -Coğrafi Konumun Çekiciliği - Ekonomik ve Demografik Dinamizm - Çok Kültürlü Sosyal Yapı - Ekonomide Kayıtdışılık -Göç - Yüksek Maliyetli Kentsel Altyapı - Düzensiz Gayrimenkul Piyasası -Kentin Gelişmesindeki Deneyimlerin Kurumsallaşamaması DIŞSAL O FIRSAT T TEHDİT - Teknoloji ve Bilgiye Dayalı, Toplumsal Kalkınma Amaçlı Yatırımların Toplanma Ve Yatırım Merkezi Olması - Alternatif Enerji Araştırmalarının Yoğunlaştığı Bölgesel Merkez Olması - Uluslararası Etkinlikler ve 2010 Avrupa Kültür Başenti Projesi - Doğal Afetlere Karşı Hasar Görebilirliği Yüksek Yerleşmelerin ve Yapı Stoğunun Varlığı -Doğal ve Kültürel Değer ve Kaynakların Tahrip Derecesinin Artması - Küresel Güçlerin Jeo-Politik ve Askeri İlgilerini Çevre Bölgelere Odaklaması ve Fırsatları Sınırlayacak Riskleri Arttırması

9 İSTANBUL UN TEMEL SORUNLARI Deprem Riski: Depreme dayanıksız yapı stoku. Büyüme: Orman ve havza alanlarına doğru kontrolsüz kentsel gelişme. Göç: Konut ve kentsel hizmetlerin yetersiz kalması. Kentsel Kalite: Kirlilik, trafik, yoğunluk, estetik ve güvenlik sorunları. Rant: Kontrolsüz kentsel alan spekülasyonları. Yetki: Şehrin idaresinde ve planlanmasında yetki karmaşası. Ulaşım: Farklı ulaşım türleri arasında entegrasyonun olmaması.

10 İSTANBUL UN MEKANSAL GELİŞİMİ YILLAR Nüfus Milyon Mevcut eğilime neden olan en önemli faktör GÖÇ!

11 İSTANBUL UN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Türkiye, 1950 lerden sonra hızlı bir kentleşme, sanayileşme ve göç süreci yaşamıştır. Türk ekonomisi böyle pahalı bir kentleşmenin maliyetini karşılayamamıştır. Son 50 yılda 15 imar affıyla milyonlarca yasadışı yapı yasal hale getirilmiştir. Yapı kalitesi düşük çevreler 1999 Marmara Depremi nden oldukça olumsuz etkilenmiştir. JICA RAPORUNA GÖRE İSTANBUL DA OLASI BİR DEPREMDE TAHMİNİ ÖLÜ SAYISI: TAHMİNİ AĞIR YARALI SAYISI: HİROŞİMADA ÖLEN KİŞİ SAYISI :

12 İSTANBUL MEVCUT MAKROFORM YAPISI İstanbul un kentsel anlamdaki bütün problemlerinin temelinde fonksiyon alanlarının çarpık bir model oluşturacak şekilde konumlanması gelmektedir. İstanbul un temel pek çok probleminin çözümü bu sağlıksız makroformun, sağlıklı bir yapıya dönüştürülmesi ile kendiliğinden çözülebilir. Sağlıklı Hücre Dokusu Kanserli Hücre Dokusu

13 İSTANBUL İÇİN ÖNGÖRÜLEN 2023 VİZYONU İstanbul a sahip olduğu eşsiz tarihi ve kültürel kimlik değerleri ile özdeşleşen, Doğal, ekonomik, sosyal ve mekansal sürdürülebilir gelişmenin sağlandığı, Doğu ve Batı medeniyetlerinin izleri ve değerleri ile yerel özelliklerini kullanarak uluslar arası bölgelerin kavşağında bölgesel merkez rolü üstlenen, Üst düzey hizmetlerin ağırlıklı olduğu rekabetçi ekonomik büyümenin sağlandığı, Kurumsal yapının; işbirliği, eşgüdüm ve katılıma dayalı olarak yeniden yapılandığı, Refah düzeyinin ve kentsel yaşam kalitesinin yüksek olduğu, Sosyal adalet ve toplumdaki farklı kültürlerin bir araya gelmesi ile kültürler arası diyalogun sağlandığı, Bilim ve teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı, Kentteki koruma-kullanma-gelişme dengesinin kurulduğu bir Dünya Kenti statüsü kazandırmak.

14 VİZYON BİLEŞENLERİ Çevreye Duyarlılık Sürdürülebilir Çok Merkezli Model Yüksek Yaşam Standardına Sahip Konut Alanları Konforlu, Temiz, Güvenli, Hızlı ve Ucuz Ulaşım Bilim ve Teknoloji Merkezi Sanayinin Desantralizasyonu Finans Merkezi Sosyal Sorunlara Duyarlı Uluslararası Düşünce, Karar Org. Merkezi Tarihi Çevre ve Kültürel varlıklar Moda Merkezi Sağlık Kenti Alışveriş, Tarih, Kültür ve Kongre Turizmi Toplumsal Adaleti Yücelten

15 İSTANBUL İÇİN STRATEJİK AMAÇ Sahip olunan eşsiz doğal, tarihi ve kültürel kimlik değerlerinin korunması Üst düzey hizmetlerin yoğunlaştığı bölgesel merkez rolü üstlenmesi Risklerin uzun erimli plan ve programlar ile minimize edildiği yaşanabilir bir çevre oluşturulması Kentsel yaşam kalitesinin arttırılması Bilim ve teknolojinin yaygın olarak kullanılması Koruma-Kullanma-Gelişme Dengesinin sağlandığı DOĞAL, EKONOMİK, SOSYAL VE MEKANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİN SAĞLANMASI

16 ÇEVRE D E N G E VERİMLİLİK ARTIŞININ MEKANA YANSIMASI D E N G E TOPLUM D E N G E EKONOMİ

17 S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R K A L K I N M A SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR MEKANSAL PLANLAMA ARAZİ KULLANIM YÖNETİMİ BULUŞMA NOKTASI MEKAN MEKAN ÇEVRE EKONOMİ TOPLUM KORUMA ANLAYIŞI VE SINIRLARININ TANIMLANMASI KULLANMA ANLAYIŞI VE SINIRLARININ TANIMLANMASI EKOLOJİK ENTEGRASYON ULAŞIM SANAYİ LOJİSTİK ENERJİ TURİZM TARIM

18 DOĞAL YAPI TOLERANS SINIFLANDIRMASI KRİTERLER Eğim Toprak Su Kaynakları Zemin Durumu Orman Önemli Bitki Alanları Maden Alanları Tolerans gösterir Toleransı orta düzeydedir Toleransı azdır Tolerans göstermez

19 KENTSEL ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA İSTANBUL İŞLEVLERİ BOZULMAMASI GEREKEN ALANLAR ÖZEL ÖNLEMLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE GELİŞECEK ALANLAR ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN SORUNLU ALANLAR MEVCUT YERLEŞİM ALANLARI ISLAH (REHABİLİTE) EDİLMESİ GEREKEN DOĞAL ALANLAR

20 İSTANBUL İÇİN STRATEJİK KONULAR KENT KİMLK MLİĞİ VE MEKANSAL GELİŞ İŞME DOĞAL DEĞERLER ERLER (YAŞAM AM DESTEK SİSTEMLERS STEMLERİ) TARİHİ VE KÜLTK LTÜREL DEĞERLER ERLER EKONOMİK K YAPI TURİZM SANAYİ ULAŞIM KONUT SOSYAL VE TEKNİK K ALTYAPI DEMOGRAFİK K VE SOSYAL YAPI TOPLUM SAĞLI LIĞI KURUMSAL YAPI

21 İSTANBUL İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR MEKANSAL ÇÖZÜMLER

22 BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ STRATEJİK ÇERÇEVE

23 ÖNERİ MAKROFORM YAPISI SAĞLIKLI MAKROFORMA GEÇİŞ STRATEJİLERİ 1/ Metropolü MEKANSAL Doğal TİPLEMELER ve Yapay Eşiklerle Parçalayarak Tanımlı Alt Bölgeler Oluşturmak Bu Alt Bölgelerde Tanımlı Merkezler Oluşturmak 1/ /5.000 Oluşturulan Şehir Merkezlerini birbirine bağlayan Toplu Ulaşım Sitemini Kurmak ALT BÖLGELER Metropol Geneline Hizmet Edecek Donatı Alanlarını Belirlemek Kentsel Dönüşüm, Yarışma, Depreme Hazırlık ve Yeni Yatırım Projelerini Sağlıklı Makroforma Geçişte Araç KÜMELER Olarak Kullanmak

24 MEKANSAL KÜMELER Korunarak Yaşam Kalitesi Arttırılacak Bölge Islah ve Geliştirme Yapılacak Bölge Geliştirilecek Bölge Islah ve Geliştirme Yapılacak Bölge Korunarak Yaşam Kalitesi Arttırılacak Bölge

25 İSTANBUL METROPOLİTEN ALAN BÜTÜNÜNDE MEKANSAL STRATEJİ ÖNGÖRÜ ŞEMASI

26 PLANLAMA ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR MERKEZİ YÖNETİME BAĞLI BAKANLIKLARIN PLAN BÜTÜNÜNE AYKIRI ŞEKİLDE HAZIRLADIKLARI PARÇACIL PLAN ÖNERİLERİ VE VE PLAN TADİLATLARI İLÇE VE VE İLK İLK KADEME BELEDİYELERİNCE PLAN BÜTÜNÜNE AYKIRI ŞEKİLDE HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ PLAN VE VE PLAN TADİLATLARI VE VE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARI PLAN YAPIM AŞAMASINDA KURUM GÖRÜŞLERİNİN GECİKMESİ, EKSİK GELMESİ, İSTENEN GÖRÜŞE UYGUN CEVABIN GELMEMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR

27

28 TEŞEKÜRLER...

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık

Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık Sürdürülebilir ve Turizm Eksenli Bir Kentsel Dönüşüm Hedefine Doğru: Eminönü Tarihi Kent Merkezi Bilindiği gibi İstanbul metropolü, yaklaşık 12 milyon nüfusu ile stratejik ve jeopolitik önemi son derece

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ 16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ Kentsel Vizyon ile X BÖLGE KENT Bursa Vizyon Planı MAHALLE Kentsel Strateji tarafından geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

YALOVA 77VİZYON PLANI KÖRFEZ KUŞAĞININ ODAĞI

YALOVA 77VİZYON PLANI KÖRFEZ KUŞAĞININ ODAĞI YALOVA 77VİZYON PLANI KÖRFEZ KUŞAĞININ ODAĞI 1 X BÖLGE Yalova Vizyon Planı Kentsel KENTStrateji tarafından MAHALLE geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde Sıla Akalp tarafından hazırlanmıştır. Kentsel

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır

ARAŞTIRMA RAPORU KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE HAZİRAN 2014 ÖZET. Bir Cushman & Wakefield Araştırma Yayınıdır ARAŞTIRMA RAPORU TÜRKİYE HAZİRAN 214 ÖZET GENEL BAKIŞ Geçtiğimiz on yıl içinde, hükümet İstanbul ve Türkiye genelinde birçok şehirde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi için yasal bir çerçeve

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı