İÇİNDEKİLER Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı. Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 01.12.2010. 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı. Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Açıklandı Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı nı Üstlendi AB Genişleme Sürecinde Son Durum BM, Kıbrıs Müzakereleri İçin Yeni Bir Tarih Belirledi İrlanda, AB İle Yardım Planı Konusunda Anlaşmaya Vardı Avrupa Komisyonu, Yeni Ticaret Politikası Stratejisi ni Açıkladı AB Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini Revize Etti AB Komisyonu, Ortak Tarım Politikası Reformu nun Ana Hatlarını Açıkladı İngiltere ve Fransa, Savunma İşbirliği Anlaşması İmzaladı

2 2010 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU AÇIKLANDI Avrupa Komisyonu nun, Türkiye ye ilişkin 2010 yılı İlerleme Raporu 9 Kasım da açıklandı. Her yıl aday ülkelerin AB ye uyum sürecinde kaydettikleri aşamaların ve giderilmesi gereken eksikliklerin ortaya koyulması amacıyla hazırlanan İlerleme Raporları, Türkiye için, 1998 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanıyor. Türkiye nin siyasi ve ekonomik kriterlerin yanı sıra AB müktesebatına uyum yönünde sağladığı gelişmelerin ve atılması gereken adımların bilançosunu yapan raporda, kaydedilen ilerlemelere ilişkin destekleyici mesajlar yer alırken, eleştiriler, yavaşlayan reform sürecine odaklanıyor. Rapor, özetle aşağıdaki hususları içeriyor: A.SİYASİ KRİTERLER Olumlu Gelişmeler: Anayasa değişiklikleri, doğru yönde atılmış adımlar olarak tanımlanmıştır. Söz konusu değişiklikler ile ayrımcılığın önlenmesi, kişisel verilerin korunması ve bilgiye erişim anayasal güvence altına alındı; Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması için zemin oluşturuldu. Askeri mahkemelerin yetki alanı sınırlandırıldı; YAŞ ın, askeri personelin ordudan ihraç kararları yargı denetimine açıldı; 1980 darbesini yapanlara dokunulmazlık hükmü Anayasa dan çıkartıldı. Genelkurmay Başkanı ve komutanlara Yüce Divan da yargı yolu açıldı; HSYK nın yapısı, yargının tümünü temsil edecek şekilde değişti; HSYK nın meslekten ihraç kararları yargı denetimine açıldı; Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçiminde TBMM nin yer almasıyla, AB uygulamalarına yaklaşıldı; sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına ilişkin hükümler Anayasa dan çıkartıldı. Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuru hakkı getirildi; kadınlara, çocuklara ve engellilere pozitif ayrımcılığın yolunu açıldı. Darbe planlarının soruşturulması, hukukun üstünlüğüne duyulan güveni güçlendirdi. Yeni bir AB stratejisi oluşturuldu; Eylem Planı kabul edildi; her ilde bir vali yardımcısı, AB temas noktası olarak görevlendirildi. EMASYA Protokolü yürürlükten kaldırıldı. Seçim kampanyalarında Türkçe dışında dillerin kullanımına izin veren, adayların ve siyasi partilerin gelir ve harcamalarında şeffaflığı öngören yasa değişikliği yapıldı. Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi kabul edilerek bir eylem planı geliştirildi, uygulamayı denetleyecek bir kurul oluşturuldu. İlköğretimde cinsiyetler arası dengesizlik azaldı. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğünde gelişme kaydedildi. İbadet özgürlüğüne saygı genelde uygulanıyor. Kürtçenin özel TV ve radyo yayınları ile cezaevlerinde kullanımı serbestleştirildi. Türkiye, Kıbrıs ta müzakerelere yönelik desteğini ve Yunanistan ile ilişkilerin geliştirilmesi çabalarını sürdürdü; bölgesel girişimlere aktif katılım sağladı, Batı Balkanlar da barış ve istikrarın geliştirilmesinde çeşitli inisyatifler aldı. Siyasi partiler ile Hükümet arasında diyalog eksikliği ve kurumlararası gerginlikler, ortamı kutuplaştırdı, reform çalışmalarını yavaşlattı. Ergenekon soruşturmalarında tutuklamalarla iddianamelerin mahkemeye sunulması arasındaki sürelerin uzunluğu, yargı güvenceleri açısından kaygı verici. 2

3 Anayasa Mahkemesi nin DTP yi kapatma kararı, demokratik açılım sürecinde önemli gerileme. Siyasi partilerin kapatılmasına dair mevzuat Avrupa standartları ile uyumsuz. Anayasa reformu için tüm siyasi partiler ve sivil toplumun tam katılımı gerekli. Uygulama yasalarında Avrupa standartları esas alınmalı. %10 luk ülke seçim barajı, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerdeki en yüksek oran. Milletvekili dokunulmazlıklarının kapsamı kaygı verici. Kamu hizmetlerinde ve yerel yönetimlerde şeffaflık ve aşırı bürokrasinin azaltılmasında ilerleme olmadı. Jandarmanın kolluk kuvveti faaliyetlerinin sivil denetiminde gelişme sağlanmadı. TSK İç Hizmet Kanunu nda değişiklik yapılmadı. TBMM nin bütçe dışı askeri fonlar üzerindeki denetiminde ilerleme sağlanmadı. Adalet Bakanı halen HSYK Başkanı ve HSYK nın soruşturma yetkisi Bakan onayına tâbî. HSYK ile Adalet Bakanlığı arasındaki gerginlik, adil yargılamaya dair soru işaretleri yarattı. Anayasa Mahkemesi nde halen iki askeri hakimin varlığı tartışmalı. İstinaf Mahkemeleri faaliyete geçmedi. Adli yardım temini yetersiz. Adli Tıp Kurumu nun işleyişine ilişkin kaygılar var. AİHM nin, Türkiye nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ni ihlaline dair karar sayısı arttı. İnsan hakları savunucuları cezai tâkibata uğruyor. Terörizmin, Terörle Mücadele Kanunu ndaki geniş tanımı kaygı verici. Kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımı sürüyor. İşkence ve kötü muamele soruşturmaları polis memurlarınca yapılıyor. Adli Tıp Kurumu haricindeki adli tıp hekimleri mahkemelerce tanınmıyor. Cezaevlerinin kapasitesi yetersiz; denetim standartları BM ile uyumsuz. TCK, Terörle Mücadele ve Basın kanunları, ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı şekilde kullanılıyor. Basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve RTÜK yaptırımları kaygı verici. İnternet sitelerine yönelik yasaklar orantısız. Dernekler orantısız denetimlere maruz kalıyor. Din dersi ilk ve ortaöğretimde halen zorunlu. Kimlik belgeleri dine dair bilgi içeriyor. Gayrimüslim cemaatler ve Aleviler ayrımcılık ve idari belirsizlik sorunları yaşıyor. Din adamı eğitiminde kısıtlamalar sürüyor. Heybeliada Ruhban okulu açılmadı. Patrikhane Ekümenik ünvanını kullanamıyor. Vicdani retçiler adli tâkibata uğruyor. Cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, töre cinayetleri, erken ve zorla yaptırılan evlilikler ciddi sorun. Kadınların siyasette, üst düzey kamu yönetiminde, sendikalarda temsili çok düşük. Kadınlar için sosyal kapsayıcılık mekanizması yok. Çocuklara yönelik şiddetle mücadele yetersiz; çocuk işçiliğinin önlenmesinde ilerleme kısıtlı; çocuk mahkemeleri ve islahevleri sayısı yetersiz. Sendikal haklarda AB standartları ve ILO ile uyumsuz kısıtlayıcı düzenlemeler var. Kamu çalışanlarının grev hakkı yok. Cinsel tercihe dayalı ayırımcılık sürüyor. Azınlık haklarına yönelik yaklaşım kısıtlayıcı. Eğitim ve mülkiyet hakları sorunları sürüyor. Türkçe dışındaki dillerin kullanımına ilişkin mevzuat kısıtlayıcı, uygulama tutarsız. Romanlar ayrımcı muameleye tâbi tutuluyor. Terör saldırıları ciddi ölçüde arttı; demokratik açılım, beklentileri karşılamadı; kara mayınları ve korucu sistemi endişe yaratıyor. Türkiye Ek Protokolü tam olarak ve ayrım yapmaksızın uygulama yükümlülüğünü yerine getirmedi; G.Kıbrıs ile ikili ilişkiler normalleştirilmedi; Yunan hava sahası ve karasularının ihlallerine ilişkin şikayetler sürüyor. 3

4 B.EKONOMİK KRİTERLER Kriz karşısında dayanıklılık sergileyen ekonomi, 2009 un 2. yarısında hızla büyümeye başladı; GSYH artışı, 2010 un ilk yarısında %11 e yükseldi; tüm sektörlerde önemli büyüme kaydedildi; ithalat %20, ihracat %15 arttı. İşsizlik, 2010 un ilk yarısında %11 e, genç işsiz oranı %20 ye geriledi. Kredi arzı artarak, 2010 un ilk yarısında %30 a çıktı; bütçe açığı, 2009 un yarısı düzeyinde gerçekleşti; başarılı istikrar programının yanı sıra bankacılık, işletmelerin yeniden yapılandırılması, özelleştirme, eğitim ve enerji alanlarındaki yapısal reformlar, ekonomide dayanıklılığı artırdı; uluslararası rezerv miktarı artarak 40 milyar ya çıktı. Piyasa ekonomisine dair iyi işleyen bir hukuk sistemi mevcut. Bankacılık sektörü, küresel mali krize kayda değer direnç gösterdi; AB mevzuatı uyarınca %12 olması gereken sermaye yeterlilik oranı, 2010 başında %20 ye çıktı; menkul kıymetler piyasasının toplam kapitalizasyonu 2010 da GSYH nin %40 ına ulaştı. Doğrudan yabancı yatırımların kompozisyonu iyileşerek, altyapı ve imalat sektörlerinde yoğunlaştı. Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı büyük ölçüde korundu. AB nin toplam ticaretteki payı 2008 de %41,4 iken, 2009 da %42,6 ya; doğrudan yabancı yatırımlardaki payı 2008 de %75 iken, 2009 da %80 e yükseldi. İhracatın yeni piyasalara yönelerek çeşitlendirilmesi, krizin etkilerini kısmen hafifletti. Olumsuz gelişmeler / eksiklikler: Küresel kriz ekonomiyi olumsuz etkiledi; sabit yatırımlar ve dış talep düştü; ekonomi, 2009 da %5 civarında daraldı; cari açık, 2010 un ilk yarısında %6,2 ye yükseldi; enflasyon 2009 da %6,3 e çıktı, 2009 ortasında %3 olan çekirdek enflasyon, Temmuz 2010 da %5 e yükseldi. Tüm vergi idaresi fonksiyonlarının Gelir İdaresi Başkanlığı nda birleştirilmesi tam olarak sağlanmadı; mali şeffaflığı artırıcı tedbirler sınırlı. Kamu otoriteleri elektrik, doğal gaz, telekom ve ulaştırmada fiyatları belirlemeyi sürdürdü da yeni kurulan firma sayısı %10 azalırken, kapanan firma sayısı %8,5 arttı. Ticari sözleşmelerin uygulanması uzun süreçler gerektiriyor; ticaret mahkemesi hâkimlerinin ihtisas düzeyi yetersiz, davalar uzuyor. Kriz süresince yatırımlar azaldı; doğrudan yabancı sermaye girişi, 2010 un ilk yarısında önceki yıla oranla %20 düştü. Tarımın toplam istihdamdaki payı tersine gelişerek %23,7 den %24,7 ye yükseldi. KOBİ lerin banka kredileri içindeki payı, 2008 de %23 iken, 2009 da %21,4 e düştü. Yetersiz altyapı, ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiliyor. Kayıt dışı sektör ciddi bir sorun. Toplam ihracatta AB nin 2008 de %48 olan payı, 2009 da AB deki talep daralması sonucu %46 ya geriledi. B.ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENME KAPASİTESİ 1.Malların Serbest Dolaşımı TSE nin Avrupa standartlarına uyum oranı %99,7 ye; TÜRKAK ın gerçekleştirdiği akreditasyon sayısı 465 e; onaylanmış kuruluş sayısı 14 e yükseldi. Piyasa gözetim raporları ve bildirimlerine ilişkin yönetmelikler yayımlandı; Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi kabul edildi. 4

5 Dış ticarette standardizasyon mevzuatı 2010 da ithalatta uygunluk değerlendirmesine tâbi ürün listelerini sınırlı oranda azalttı. Bazı ürünlerin serbest dolaşımına sınırlamalar getiriliyor. Eski, yenilenmiş veya kusurlu olduğu düşünülen mallar ve kullanılmış motorlu taşıtlar için halen izin gerekiyor. TSE nin, CEN ve CENELEC e tam üyeliğinin gerektirdiği yükümlülüklere uyum sağlanmadı. TÜRKAK ın Avrupa akreditasyon sistemi ile uyumunu artıracak kanun çıkarılmadı. Piyasa gözetiminden sorumlu kurumlararası koordinasyon yetersiz. Mevzuatta nihai değişiklikler yapılmadı. Genel Ürün Güvenliği Direktifi nin 2001 versiyonuna tam uyum sağlanmadı. Jenerik ilaçlara ilişkin izin sistemi ve ithal alkollü içeceklere yönelik kontrol sertifikası için istenen belgeler sıkıntı yaratıyor. Tekstil ve hazır giyim ithalatına tescil belgesi uygulaması halen yürürlükte. Yapı malzemelerine getirilen ulusal G işareti, Gümrük Birliği ne aykırı. 2.İşçilerin Serbest Dolaşımı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, belirli bir meslekte çalışan yabancıların bir yıla kadar süreli izin kullanabilmesini sağlayacak şekilde değiştirildi. İŞKUR bilgi işlem altyapısının, elektronik hizmet ve personel kapasitesi geliştirilmeli. Avrupa Sağlık Sigortası Kartı ile ilgili gelişme kaydedilmedi. 3.İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hizmet sunumu için Tek Temas Noktası oluşturulması çalışmaları başlatıldı. Anayasa Mahkemesi kararı ile, Hemşirelik Kanunu nda kadınlara yapılan atıflar iptal edildi. İş kurma hakkı konusunda AB uyum stratejisi sunulmadı; sınır ötesi hizmet sunum serbestisinde ilerleme olmadı. Kayıt, lisans ve izin yükümlülükleri AB ile uyumsuz. Hizmetler Direktifi ne uyum sağlanmadı. Posta hizmetlerinde tekel sürüyor. Bağımsız düzenleyici kurum kurulmadı. Posta Kanunu yürürlüğe girmedi. Mesleki ve akademik yeterliliklerin tanınması ayrıştırılmadı. Bazı düzenlenmiş meslekler hâlâ karşılıklı tanımaya tâbi. 4.Sermayenin Serbest Dolaşımı Kara para aklama ile mücadelede AB müktesebatına uyumda ilerleme sağlandı. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu nun ve eylem planının uygulanmasına dair yönetmelikler çıkarıldı. Kara para aklanmasına ilişkin şüpheli işlem bildirimi sayısı 2009 yılında den e çıktı. Yabancıların gayrimenkul alımına ilişkin mevzuat AB ile uyumsuz. AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımlara yönelik kısıtlamalar kaldırılmadı. Radyo-TV yayıncılığı, enerji, ulaştırma, eğitim vb. alanlarda sektörel yatırım kısıtlamaları var. Yeni ödemeler sistemine ilişkin kanun kabul edilmeli. MASAK ın kapasitesi güçlendirilmeli, yargı ve kolluk kuvvetleri eğitimi sürdürülmeli. 5

6 Suçtan edinilen gelirlerin aklanması, araştırılması, haczi, müsaderesi ve terörizmin finansmanına dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi onaylanmadı. 5.Kamu Alımları Şeffaflığın artırılması ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin strateji kabul edildi; Kamu İhale Kurumu, ihalelere dair kılavuzlar yayımladı; piyasanın işleyişi ve rekabet birçok sektörde yeterli seviyede. Türk mal ve hizmetleri teklif eden yerli teklif sahiplerine %15 oranında fiyat avantajı sürüyor; kamu ihale mevzuatı AB ile tam uyumlu değil. Kamu hizmet kurumları halen klasik kamu ihale prosedürlerine tâbi. Kamu-özel sektör işbirliği ve imtiyazların verilmesinde şeffaflık yok; inceleme usullerine ilişkin mevzuat AB ile uyumlaştırılmalı ve idari kapasite güçlendirilmeli. 6.Şirketler Hukuku SPK, çağrı yoluyla ortaklık paylarının toplanması ilkelerine dair bir tebliğ yayımladı, birleşme esaslarına dair tebliğinde değişiklikler yaptı; Sermaye piyasasında finansal raporlamaya dair kanun değiştirildi; Muhasebe Standartları Kurulu Uluslararası Muhasebe Standartları konusunda birçok standart, yorum ve revizyon yayınladı. Türk Ticaret Kanunu ve uygulama kanunu çıkarılmadı. Şirketlerin elektronik ortamda tescilleri uygulamaya koyulmadı. Denetlemeye yönelik düzenleyici bir çerçeve yok. Bağımsız denetçiler ve denetim kuruluşlarına ilişkin kamu gözetim kurumu kurulmadı. 7.Fikri Mülkiyet Hukuku Telif hakları birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği gelişti; fiziki korsanlık azaldı; yeni Marka Kanunu kabul edildi; gümrük birimlerinin bilgi teknolojileri sistemi tamamen merkezileştirildi. Korsanla mücadele kural ve usulleri basitleştirilmeli. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değiştirilmeli; endüstriyel tasarım, patent ve coğrafi işaret haklarına dair kanun tasarıları kabul edilmeli. Taklit ve korsan mallara karşı gümrük kontrolleri yetersiz; Korsanlık ve sahtecilik yaygın. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin marka ihlallerine ilişkin cezai hükümlerinin iptali, taklit malların Türk piyasasına yeniden girmesine neden oldu. Fikri mülkiyet haklarının uygulama usulleri hakkında AB ye uyumlu bir kanun çıkarılmalı. 8.Rekabet Politikası Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu, kamu ihalelerindeki rekabet ihlallerine yönelik bir işbirliği protokolü imzaladı. Rekabet Kurumu idari ve işlevsel açıdan yeterince bağımsız, idari kapasitesi yüksek. Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun ve bu görevi üstlenecek yetkin bir otoritenin kurulması kabul edildi. Yatay işbirliği anlaşmaları ve de minimis kurallarına ilişkin mevzuat uyumu sağlanmadı. 6

7 Rekabet Kanunu, pazar payı %20 nin altında olan banka birleşme ve alımlarına uygulanmıyor. Kamu teşebbüsleriyle münhasır ve özel haklar barındıran teşebbüslere ilişkin kurallara uyumda ilerleme sağlanmadı. Çelik sektörünün desteklenmesine yönelik devlet uygulamaları nihai olarak değerlendirilmeli. 9.Mali Hizmetler Merkez Bankası ile BDDK, rezerv ve likidite şartlarına esneklikler getirdi. BDDK denetleme ve uygulama kapasitesini geliştirdi. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka arzını kolaylaştırıcı bir tebliğ yayımlandı. Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği değiştirildi. Sermaye Piyasası Danışma Konseyi kuruldu. BASEL II Anlaşması nın uygulanışında, yatırımcı tazmin sistemleri, piyasanın kötüye kullanımı ve kolektif yatırım kuruluşlarına dair ilerleme sağlanmadı. Sigortacılıkta AB ye uyum sınırlı; sigorta ve bireysel emeklilik sektörlerinde bağımsız bir düzenleyici ve denetleyici kurum oluşturulmadı. 10.Bilgi Toplumu ve Medya Yetkilendirme, spektrum yönetimi, erişim, arabağlantı, numaralandırma, numara taşınabilirliği, kullanım hakları ve tarifelerle ilgili AB ye uyumlu yönetmelikler çıkarıldı. BTK, sektörün perspektifini belirleyen bir stratejik plan oluşturdu. RTÜK özel yayıncılar için zaman sınırlamasını kaldıran ve Türkçe dışındaki dillerde 24 saat yayına izin veren, altyazılı çeviri zorunluluğunu kaldıran yönetmeliği kabul etti. Türkçe dışı dillerde yayın yapan radyo ve TV kanalı sayısı 15 e yükseldi. RTÜK kapasitesini güçlendirdi. Dijital yayına geçiş için bir yol haritası kabul edildi. Yasalar ve uygulama yönetmelikleri AB müktesebatı ile tam uyumlaştırılmadı; yetkilendirme işlemleri, düzenleyici kuruluşa yasal belirsizlik yaratabilecek takdir yetkisi tanıyor; Çerçeve Yasa, düzenleyici kuruluşun şeffaflık ve bağımsızlığını temin etmiyor. Elektronik İmza Kanunu ve evrensel hizmet yükümlülüklerinin uygulanması, ilgili AB Direktifleri ile ciddi farklılıklar gösteriyor. Sabit hatlı telefon hizmetlerinde numara taşınabilirliğinde ilerleme sağlanmadı. Sanal mobil ağ ve geniş bant kablosuz erişim hizmeti operatörlerinin yetkilendirilmesine dair uygulama yönetmeliği yayınlanmalı. Operatörlerden alınan ücretler hâlâ yüksek. Sartlı erişim içeren hizmetlerin hukuki korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ne taraf olunmadı. Medya mevzuatı AB Direktifi ne uyumlu değil. RTÜK ün frekansları yeniden tahsis etmemesi TV yayıncılığı sektörüne zarar veriyor. Yayıncılara uygulanan yaptırımlar kaygı verici. 11.Tarım ve Kırsal Kalkınma Entegre idare ve kontrol sisteminde ilerleme sağlandı. Arazi parseli tanımlama ve çiftçi kayıt sistemi stratejileri kabul edildi. Canlı sığır ve sığır eti üzerindeki ithalat yasağı kısmen kaldırıldı. 7

8 Coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin yeni bir kanun kabul edildi. Organik tarımda, sertifikasyon ve kontrol sistemini geliştirici ek önlemler alındı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın yeniden yapılandırılmasına dair yasa çıkarılmadı. Tarım istatistikleri alanında bir strateji belgesi yok. AB Ortak Tarım Politikası na uyum sınırlı. Üretime bağlı tarımsal destek araçları endişe yaratıyor. AB menşeli et, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatına yasak sürüyor. 12.Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Çerçeve Kanunu kabul edildi. Üç kara ve iki deniz limanı sınır kontrol noktasının yapımı tamamlandı. Büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve hareketlerinin kayıt sistemi güçlendirildi. Koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı başladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın idari kapasitesi geliştirildi; ulusal kalıntı izleme planının uygulanması ve izlenmesi ile veteriner tıbbi ürünlerin kontrolüne yönelik usuller geliştirildi; gıda güvenliği bilgi ağı sistemi kısmen faaliyete geçti. Tarımsal gıda ve hayvansal yan ürün işletmelerinin sınıflandırılmasında AB ye uyum tamamlandı. Etiketleme, sunum, reklam; gıda katkı maddeleri, saflık kriterleri vb. alanlarda ilerleme sağlandı. Biyogüvenlik Kanunu ve iki uygulama yönetmeliği ile Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlendirilmesi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış, sertifikasyon ve kullanım kontrol sistemi güçlendirildi. İthalat kontrol sistemlerine ilişkin mevzuat uyumu tamamlanmalı. Hayvan refahı ve zooteknik konularında ilerleme olmadı. Şap hastalığına dair acil durum planı ve kontrolüne dair düzenleme yürürlüğe girmedi. Hiyjen paketi iç hukuka aktarılmadı. Aflatoksin ve bazı pestisit kalıntıları başta olmak üzere alınan bildirimlerin sayısı hâlâ yüksek. Çeşit kaydı ve tohumluk sertifikasyonu yazılım sistemi ve bitki pasaportu uygulamaya geçmedi. 13.Balıkçılık Kaynak ve filo yönetiminde, denetim ve kontrollerde ilerleme sağlandı. Su Ürünleri Bilgi Sistemi iyileştirildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yasa-dışı, bildirilmemiş ve düzenlenmemiş avlanmaya dair AB ye uyumlu uygulama talimatları yayımladı. Belirli teknelerde otomatik tanımlama sistemleri kullanılıyor ve tekneler uydudan izleniyor. Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu kararlarının uygulanmasında ilerleme sağlandı. Su Ürünleri Kanunu çıkarılmadı. Av ve karaya çıkış verilerinin toplanması ve stok değerlendirmesinde teknik kapasite güçlendirilmeli; kontrol ve stokların sürdürülebilirliğinde ilerleme sağlanmalı. Yapısal eylemler, piyasa politikası ve devlet yardımlarında ilerleme kaydedilmedi. 8

9 14.Taşımacılık Politikası Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına Dair Avrupa Anlaşması na (ADR) taraf olundu. Uluslararası taşımacılıkta takograf cihazları kullanımı yönetmeliği yürürlüğe girdi. Hava taşımacılığında önemli ilerleme kaydedildi. Gemilerin uzun mesafeden tanımlanması ve izlenmesi sistemi kuruldu. Gemi Adamları Yönetmeliği ve gemilerden atıkların alınması ve atık kontrolü ile ilgili yönetmelik değiştirildi. Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü nün ADR kapasitesi sınırlı. Karayolu taşımacılığında sürücülerin araç kullanma ve dinlenme saatleri ile ilgili mevzuat uyumu yetersiz. Demiryolu taşımacılığında ilerleme kaydedilmedi. SHGM, bilgisayarlı rezervasyon sistemleri ile ilgili bir yönetmelik yayımlamadı. Hava trafiği yönetiminde işbirliği sorunları yaşanıyor. GKRY hava trafik kontrol merkezi ile iletişim eksikliği, Lefkoşa bölgesinde hava güvenliğini tehdit ediyor. Denizlerde kirliliğin önlenmesi ve acil müdahale konularında kapasite sınırlı. Kombine taşımacılık ve uydu navigasyonunda önemli gelişme olmadı. 15.Enerji Nabucco doğal gaz boru hattı ile ilgili hükümetlerarası anlaşmanın onay süreci tamamlandı. Azerbaycan ile gaz fiyatlandırması ve gazın transit geçişinde anlaşma sağlandı. Türk-İtalyan-Rus şirketleri arasında Samsun-Ceyhan petrol boru hattının inşası anlaşması imzalandı. Elektrik sektöründe özel yatırımlarla kurulu güç kapasitesi artırıldı. Elektrik Lisans Yönetmeliği değiştirilerek ÇED prosedürünün tamamlanması, üretim lisanslarının ön koşulu haline geldi. Yenilenebilir enerjide ilerleme kaydedildi. Elektrik Lisans Yönetmeliği, rüzgâr lisansı başvurularının değerlendirilmesi amacıyla değiştirildi. Binalarda enerji performansı yönetmeliği yürürlüğe girdi. Petrol stoklama kurumu kurulmadı. Doğalgaz Piyasası Kanunu doğrultusunda kontrat devri programı veya BOTAŞ ın faaliyetlerinin ayrıştırılmasında gelişme kaydedilmedi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için gerekli düzenleyici ortam hazırlanmalı. Nükleer güvenlik konusunda AB müktesebatı ile uyumlu bir çerçeve kanun yok. Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atık Yönetimi Güvenliği Birleşik Sözleşmesi ne taraf olunmadı. 16.Vergilendirme İşlenmiş tütüne uygulanan tütün fonu vergisi kaldırıldı. İdari işbirliği, karşılıklı yardım ve uygulama kapasitesinde ilerleme sağlandı. KDV mevzuatı AB ile tam uyumlu değil. Doğrudan vergilendirmede ilerleme kaydedilmedi. Tütün ve tütün ürünlerindeki ÖTV de yapısal uyumsuzluklar sürüyor. İthal alkollü içkilerde vergi hâlâ daha yüksek. İç piyasa hareketleri ve mali antrepolar için gümrük vergilerinin askıya alınması rejimi uygulanmalı. 9

10 17. Ekonomik ve Parasal Politika Merkez Bankası sistemdeki fazla likiditeyi azaltmayı amaçlayan bir çıkış stratejisi açıkladı. Ekonomik politikada uyum ileri düzeyde. Bölge ülkeleri ile ekonomik ilişkiler canlandırıldı. Enerji sektöründe özelleştirme hızlandı. Merkez Bankası Kanunu, bankanın bağımsızlığını tam olarak sağlamıyor. Yasal çerçeve, kamu sektörünün finansal kuruluşlara imtiyazlı erişiminin yasaklanması ile uyumsuz hükümler içeriyor. Bütçe açığının kontrolüne ilişkin kanun taslağının kabulü ertelendi. 18.İstatistik İstatistiki altyapı, sınıflandırma ve kayıt konularında ilerleme kaydedildi. TÜİK, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolleri imzaladı. NUTS Düzey 2 bölgeleri için gayri safi katma değer verileri yayımlandı. Hayvansal üretim ve çevre istatistiklerinde ilerleme sağlandı. Çiftlik kayıt hazırlıkları, tarımsal istatistik toplama yöntemleri, organizasyonel yapı, ulusal hesaplar ve hesapların derlenmesine ilişkin metodoloji hakkında detaylı açıklama sunulmadı. 19.Sosyal Politika ve İstihdam Memurlar ve diğer kamu çalışanlarına toplu görüşme ve sözleşme hakkı veren, disiplin cezalarını yargı denetimine tâbi tutan, bazı grevlere uygulanan yasağı ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olma yasağını kaldıran, Ekonomik ve Sosyal Konsey i anayasal bir organ haline getiren anayasa değişiklikleri kabul edildi. İstihdam politikası ve Avrupa Sosyal Fonu konularında ilerleme kaydedildi. Mevsimlik göçmen tarım işçilerinin ikamet, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik koşulları hakkında bir tebliğ yayımlandı. İş hukukunda mevzuat uyumu sağlanmadı. İş hukuku ekonominin bazı sektörlerine uygulanmıyor; İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Direktif ulusal mevzuata aktarılmadı. Sendikal yasalara ilişkin reform ihtiyacı sürüyor. Kayıt dışı istihdam yüksek. Her türlü ayrımcılıkla mücadeleye dair mevzuat uyumunda ilerleme kaydedilmedi. Kadınların istihdam ve iş gücüne katılımında AB ve OECD deki en düşük oranlar Türkiye de. Kadın-erkek arası ücret farklılıkları sürüyor. 20.İşletme ve Sanayi Politikası Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı na son hali verildi, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2010 Eylem Planı nı kabul etti. Sanayi politikasına ilişkin Orta Vadeli Ekonomik Program açıklandı. Avrupa İçin Küçük İşletmeler Yasası nın uygulama sürecine katılım sağlandı. 10

11 KOSGEB fonlarına dair yeni mevzuatın kabulünü takiben, bir finansal program başlatıldı. KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve DPT ile, KOBİ ler için ortak destek programları oluşturulması amacıyla protokol imzaladı. Kimya, demir çelik ve otomotiv sektörleri için yol haritaları hazırlandı. Ticari işlemlerde alacakların geç ödenmesiyle mücadelede AB Direktifi ne uyum sağlanmadı. 21.Trans-Avrupa Ağları Trans-Avrupa Taşımacılık Ağı na ilişkin müzakerelerde aşama sağlandı. Türkiye-Yunanistan-İtalya doğalgaz boru hattı enterkonnektörünü faaliyete geçirme hazırlıkları sürüyor. Taşımacılık ağları konusunda, uzun vadeli yatırım için bir plan hazırlanmadı. Telekomünikasyon ağları konusunda ilerleme kaydedilmedi. 22.Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hukuki ve kurumsal çerçeve ile idari kapasitede ilerleme sağlandı; IPA yapılanmasındaki kurumların belirlenmesine ilişkin genelge yayımlandı; Çevre, bölgesel rekabet edebilirlik ve istihdam operasyonel programlarında, IPA ya yönelik proje havuzları oluşturulmasında ilerleme kaydedildi. IPA fonlarınının yönetiminde kurumsal kapasiteye ilişkin kaygılar sürüyor. Sözleşme gecikmeleri yaşanıyor, tahsis edilen tüm fonlar kullanılamıyor; Bölgesel idari kapasite yetersiz. Bölgesel Kalkınma Komitesi nin oluşturulmasında gelişme sağlanmadı; MFİB ve ilgili Bakanlığın fon kullanım kapasitesi artırılmalı. 23.Yargı ve Temel Haklar (Bu bölüme ilişkin değerlendirmeler siyasi kriterler bölümünde yer alıyor.) 24.Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Türk Ceza Kanunu nda göçmen kaçakçılığına verilen cezalar artırıldı. Düzensiz göçle mücadele hakkında bir genelge yayımlandı. Yakalanan yasadışı göçmenlerin koşulları iyileştirildi. Sığınmacıların çalışma izni başvuruları kolaylaştırıldı. AB-Türkiye geri kabul anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildi. Biyometrik pasaporta geçildi. Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu kuruldu. Polis işbirliği alanında Irak, Ukrayna ve Suriye ile anlaşmalar imzalandı. Örgütlü suçlarla mücadele ulusal stratejisi ve eylem planı imzalandı. Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanması ile mücadelede işbirliği için belirli ülkelerle mutabakat zabıtları imzalandı. Terörle mücadelede profesyonel güvenlik güçleri oluşturma hazırlıkları hızlandı. Gümrük muhafaza kapasitesi artırıldı. 11

12 İlgili kurumlar ve kamuoyunda düzensiz göçmenlerin haklarına dair farkındalık artırılmalı; iltica ve göç konusunda bir yol haritası benimsenmeli. Kurumsal kapasite sınırlı; resmi bir statüsü olmayan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, iltica usulleri konusunda sorumlu tek merci. Türkiye nin vize muafiyeti anlaşması imzaladığı bazı ülkeler AB nin negatif vize listesinde. Cezai ve hukuki konularda adli işbirliğinde ilerleme kaydedilmedi. Ulusal parmak izi ve DNA veri tabanı oluşturulmalı. İnsan ticaretiyle mücadelede ilerleme sağlanmadı. 25.Bilim ve Araştırma Uluslararası araştırmacıların Türkiye de ikametlerini destekleyen düzenlemeler yapıldı. TÜBİTAK ın ulusal destek programları kapsamındaki dönemi Ar-Ge harcamaları %50 arttı; idari kapasitesi güçlendirildi. 7. Çerçeve Programı na katılım, bilim adamlarının sayısı ve araştırmacıların hareketliliği arttı. Araştırma harcamaları (GSYİH nin %0,73) 2013 te %2 ye ulaşma hedefinin oldukça altında. 26.Eğitim ve Kültür Milli Eğitim Bakanlığı, AB standartları ile uyumlu bir Stratejik Plan kabul etti. Okula kaydolma oranları arttı. Toplam üniversite sayısı 154 e ulaştı. Bolonya sürecine uyum ileri aşamada. Mardin Üniversitesi nde Kürt, Arap ve Asur dili ve kültürü bölümleri kuruldu. Okulu erken bırakanların oranı ve yetişkinlerin hayat boyu öğrenime katılımı, AB nin oldukça gerisinde. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ne uyumda sorunlar var. 27.Çevre ÇED Direktifi büyük ölçüde iç hukuka aktarıldı. Bazı sıvı yakıtların kükürt içeriğine ilişkin mevzuat uyumlaştırıldı; atık yakma yönetmeliği ve Ulusal Atık Yönetimi Planı kabul edildi; Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi ne taraf olundu. Ömrünü tamamlamış araçlar, tehlikeli atık kontrolü, atıkların depolanması, madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin ıslahı, büyük yakma tesisleri; büyük endüstriyel kazaların kontrolü ve biyosidal ürünlere ilişkin düzenlemeler çıkarıldı. Su kirliliğinin kontrolüne ilişkin mevzuat, izin usullerini düzenlemek amacıyla değiştirildi. Doğa korumasına ilişkin sorumluluk, yetkili kurumlar arasında paylaştırıldı. Endüstriyel hava kirliliğinin kontrolü hakkındaki mevzuat değiştirildi. Gürültü konusundaki mevzuat uyumu ileri düzeyde. Çevre izin ve lisansları hakkındaki yönetmelik kabul edildi. ÇED konusunda halkın katılımı ve sınırötesi istişare usulleri tam olarak uyumlaştırılmadı. Hava Kalitesi Direktifi nin uygulanmasına ilişkin idari kapasite yetersiz. 12

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002 TÜRK SANAYİ C İ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA Bİ RLİĞİ TEMSİ LCİ L İĞİ BRÜKSEL KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER VE AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU2002 TS/BXL/0240

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 27 Haziran 3 Temmuz 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI İKV NİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ELE ALINDI... 2 İKV AB

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 01.08.2011. Stefan Füle, Egemen Bağış İle Görüştü. Tüm Yetkiler, AB Bakanı nda Toplandı. Dış Ticaret Beklenti Anketi Açıklandı

İÇİNDEKİLER 01.08.2011. Stefan Füle, Egemen Bağış İle Görüştü. Tüm Yetkiler, AB Bakanı nda Toplandı. Dış Ticaret Beklenti Anketi Açıklandı 01.08.2011 İÇİNDEKİLER Stefan Füle, Egemen Bağış İle Görüştü Tüm Yetkiler, AB Bakanı nda Toplandı Dış Ticaret Beklenti Anketi Açıklandı Türkiye deki Reformlara 2,5 Milyar Euro AB Desteği Güney Kıbrıs Dönem

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AVRUPA KOMĠSYONU KOMĠSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BĠLDĠRĠM. GeniĢleme Stratejisi ve BaĢlıca Zorluklar 2011-2012

AVRUPA KOMĠSYONU KOMĠSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BĠLDĠRĠM. GeniĢleme Stratejisi ve BaĢlıca Zorluklar 2011-2012 TR AVRUPA KOMĠSYONU Brüksel, 12 Ekim 2011 COM(2011) 666 KOMĠSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BĠLDĠRĠM GeniĢleme Stratejisi ve BaĢlıca Zorluklar 2011-2012 {SEC (2011) 1200 final}

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

Türkiye nin 2009 Yılı İlerleme Raporu hakkında 10 Şubat 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu İlke Kararı

Türkiye nin 2009 Yılı İlerleme Raporu hakkında 10 Şubat 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu İlke Kararı Türkiye nin 2009 Yılı İlerleme Raporu hakkında 10 Şubat 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu İlke Kararı Avrupa Parlamentosu, Komisyon tarafından hazırlanan 2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporunu (SEC(2009)1334)

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2010 yılı İlerleme Raporu

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı