Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi"

Transkript

1 ISSN: Cilt 3, Sayı 1, 2015 Vol. 3, Issue 1, 2015 Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi Veysiye ERKİL 1, Azime KÜÇÜKGÜL 2* Özet Bu çalışmada Tunceli'de bulunan en büyük beş işletme (Kılınçoğlu Alabalık Ltd. Şti., Vadi Alabalık San. Tic. Ltd. Şti., Ada Alabalık Ltd. Şti., Set-Ba Alabalık Ltd. Şti., Gülcan Çetintaş Kafes Projesi) bağımsız ve bağımlı değişkenler yönünden incelenmiş ve bu değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkilerinin saptanmıştır. Araştırmada seçilen işletmelerin teknik ve yapısal durumlarını belirlenmiş ve gerekli bilgiler (toplam 12 ay)temin ediliştir. Bağımlı değişkenlerden olan ve önemli bir durum saptama olarak değerlendirilen hastalık tablosu ve hastalık durumunda kullanılan tedavi şekli 5 işletme içinde yıl boyunca izlenmiş ve hastalıkların daha çok bakteriyel kaynaklı olduğu ve kış aylarında nüks ettiği bildirilmiştir. İşletmelerde en fazla Yersinia ve Streptokok enfeksiyonlarına rastlanmıştır. Bu enfeksiyonlara maruz kalan 5 işletmede mortalite oranı (MO) en yüksek olarak Gülcan Çetintaş A.Ş. (% 1,4), en düşük ise Ada Alabalık Ltd. Şti. (% 1,35) saptanmıştır. Hastalıklarla mücadelede işletme çalışanları tarafından antibiyotik ağırlıklı bir tedavi şekli uygulanmış bu amaçla Oksitetrasiklin ve Eritromisin ve vitamin kullanılmıştır. Yem değerlendirme oranı (YDO) yönünden değerlendirildiğinde ise elde edilen veriler söz konusu tüm işletmelerde neredeyse aynı seyirde devam etmiştir (Ort kg yem/kg balık). Bağımsız değişkenler göz önüne alındığında tüm işletmelere ait en düşük ve en yüksek su ve oksijen parametre değerleri birbirine yakın olarak bulunmuştur. Su sıcaklığı ortalama 11,82 o C; oksijen ise ortalama 7,5 ppm arasında değişimler göstermiştir. Söz konusu işletmelere ait yeterli sayıda araç gereç ve cihazlar hali hazırda mevcut olup yıl boyunca boylama, yemleme, transfer gibi faaliyetlerde kullanılmıştır. Anahtar kelimeler: Gökkuşağı alabalık işletmeleri, bağımlı değişkenler, bağımsız değişkenler Central Recording System in Trout Farming Facilities in Tunceli Abstract The purpose of this study is to determine the effect on each other of these variables and to investigate as independent and dependent variables and of the largest five farms Kılınçoğlu TroutLimited Company, Vadi TroutLimited Company, Ada TroutLimited Company, Set-Ba TroutLimited Company, Gülcan Çetintaş Cage Project) in Elazig. The technical and structural states of the farms selected in the 1 Yüksek Lisans öğrencisi, Arş. Grv., Tunceli Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tunceli, 2 * Sorumlu Yazar, Yrd. Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Tunceli,

2 Veysiye ERKİL, Azime KÜÇÜKGÜL 111 study were determined and relevant information(total 12 months) was provided.the case study used in case of disease and disease treatment that were regarded as dependent variables were followed for 5 farms along the year and was reported bacterial origin of diseases and more recurrence in the winter months. Streptococcus and Yersinia infections have been found as maximum in the farms. The highest mortality rates (MO) was Gulcan Cetintas Cage Project (1.4 %) in 5 farms exposed to these infections, while the lowest was Ada Trout Limited Company (1.35 %). Treatment of antibiotics was applied by farm employees in combating disease and used oxytetracycline and erythromycin and vitamins. The data obtained when feed conversion ratio (FCR) evaluated in terms has been observed that continued almost the same cruise (average 1.05 kg feed / kg fish) in these farms. The lowest and highest values of water and oxygen parameters were monitored throughout the year and were found to be close to each other belonging to independent variables. The average water temperature was showed C; the average oxygen showed from 7.5 ppm. Sufficient tools and equipment belonging to these farms were readily used in activities such as longitude, feeding, transfers throughout the year. Keywords: Rainbow trout farms, dependent variables, independent variables Giriş Türkiye, dünyadaki konumu ve üç tarafının denizlerle çevrili bir yarımada olması nedeniyle farklı ekolojik özellikteki km lik bir deniz kıyı şeridine, doğal göletlerle birlikte, sayıları her gün artan baraj ve göllere sahiptir. Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliği bakımından ideal ortama sahip ülkelerden biridir. Doğu Anadolu Bölgesi nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan Tunceli İli, kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu Irmağı, doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir. Belirgin doğal sınırlarla kuşatılmış olan il toprakları, doğuda Bingöl ve Elazığ, güneyde Elazığ, batı ve kuzeyde Erzincan illeriyle komşudur. İl nüfusunun % 42 sinin kırsal kesimde yaşadığı Tunceli de temel ekonomik etkinlik tarım ve hayvancılıktır.özellikle ilçe merkezine ve Keban Barajı nın kıyısına kurulan alabalık yetiştiricilik tesisleri bölgenin sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlamaktadır. Tunceli de 2005 yılı itibariyle 3 adet alabalık üretim tesisi kurulmuş ve toplam 85 ton/yıl üretim kapasitesi gerçekleşmiştir. Son birkaç yıl içinde bu sayı giderek artmış ve toplamda 25 âdete ulaşmıştır. Ancak, bu işletmelerin henüz yeni kurulmuş olmaları, alabalık yetiştiriciliği konusunda donanımlı personele olan ihtiyaç çözülmesi gereken problemlerin başında gelmektedir. Bir işletme için hayati önem taşıyan ve rutin olarak izlenmesi gereken bağımlı ve bağımsız değişkenlerin kaydının yeteri kadar alınmaması ya da bu konularda mevcut eksiklikler ortaya çıkması gibi sorunlar nedeniyle geçmişe dönük veri kayıtları tam olarak bir donanıma sahip değildir.

3 112 Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi Bu kayıtlar bir işletmenin hem kuruluşundan günümüze hem de herhangi bir sorunun kaynağının daha kısa sürede saptanması açısından önem arz etmektedir. Yapılan ön çalışmalar neticesinde Tunceli de işletmelerdeki geçmişe dönük veriler ya tam olarak kayıt altına alınmamış yâda yeteri kadar istenilen veriler elde edilememiştir. Özellikle bir işletme için hayati öneme sahip bağımlı (mortalite oranı, büyüme parametre değerleri vb.) ve bağımsız değişimler (sudaki nitrit, nitrat, amonyum, sıcaklık, ph, nem vb.) mutlak surette düzenli aralıklarla izlenmeli ve aylık kayıtları her işletmede muhafaza edilmelidir. Bu durum göz önünde bulundurularak Tunceli ilçelerinde faal olarak üretime devam eden en büyük kapasiteye sahip 5 işletme, bağımlı ve bağımsız değişimler yönünden aylık aralıklarla izlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler arşivlenmiş ve her işletme içinmerkezi bir kayıt sistemi oluşturulmuştur. Materyal ve Yöntem Tunceli ili mevcut su ürünleri yetiştiricilik tesisleri hakkında ön bilgiler daha evvel yapılan ön çalışmalar neticesinde her ilin Tarım İl Müdürlüklerinden temin edilmiştir. Bu verilere dayanarak Tunceli ilinde araştırma istasyonu olarak 5 işletmenin (Kılınçoğlu Alabalık Ltd. Şti., Vadi Alabalık San. Tic. Ltd. Şti., Ada Alabalık Ltd. Şti., Set-Ba Alabalık Ltd. Şti., Gülcan Çetintaş Kafes Projesi) kapasite olarak diğer işletmelerden daha fazla olup, faal olarak üretime devam ettiği saptanmıştır. Çalışmada seçilen işletmelerin teknik ve yapısal durumlarını belirlenmiş ve gerekli bilgiler temin edilmiştir. Bu bilgilere, işletmenin sahip veya çalışanları ile her ayın sonunda yüz yüze görüşme yapılmış ve bu veri akışı aylık olarak (toplam 12 ay) sağlanmıştır. İşletmelerde özellikle bağımlı ve bağımsız değişkenler hakkında veriler elde edilerek raporlanmıştır.işletmelerde özellikle bağımlı ve bağımsız değişkenler hakkında veriler elde edilerek raporlanmıştır. Araştırma Bulguları ve Tartışma Kılınçoğlu Alabalık Ltd. Şti. (1. Araştırma İstasyonu) Bağımlı değişkenler açısından, ilk araştırma istasyonu olarak değerlendirilen Kılınçoğlu Alabalık Ltd. Şti. ye ait mortalite (ölüm oranı) verileri yıl boyunca ortalama 1,32 olarak saptanmıştır. İşletmede hastalık tablosu genel olarak kış aylarında ortaya çıkmış, Furunculosis ve Yersinia sp. enfeksiyonları gözlenmiştir. Kullanılan antibiyotik

4 Veysiye ERKİL, Azime KÜÇÜKGÜL 113 tedavisi (Oksitetrasiklin, Neomisin) sonrası mortalite oranları normal seyrinde devam etmiştir. Yem tüketiminin fazla olduğu gözlenmiştir (Tablo 1). Bir yıl izlenen su sıcaklığı ve oksijen değerleri sırasıyla ortalama 10 o C ve 7,62 ppm olarak saptanmıştır. Yıl boyunca yem değerlendirme oranları işletmede kg yem/kg balık olarak saptanmıştır.tüm istasyonlara ait anyon ve katyon analizleri değerlendirildiğinde Nitrit (NO2-N) 4,63 mg L -1 olarak bulunmuştur.nitrat (NO3-N) için en yüksek değer 8. ayda8,32 mg L -1 olarak görülmüştür (Tablo 1). Tunceli bölgesinde en fazla kapasitede yetiştiricilik yapılan Kılınçoğlu Alabalık Ltd. Şti. sahip olduğu teknolojik araç-gereçler ile (boylama makinesi, balık pompası, katamaran, yem silosu, fiber tekneler, jeneratörler, aşı makinesi vb.) boylama, yemleme, yavru satışı, aşılama gibi iş gücü gerektiren işlemler gerçekleştirilmiş ve bu işlemler sırasında oluşabilecek stres, hastalık gibi sorunlar minimum düzeyde tutulmuştur. Tablo 1. Kılınçoğlu Alabalık Ltd. Şti. Veri Tablosu Ay YDO (Kg yem/kg Balık) MO (%) S ( o C) O (ppm) Nitrat Nitrit (mg/lt) Fosfat Amonyum Sülfat 1 1,3 1 9,1 7,5 4,8 4,2 0,026 0, ,4 9,1 7,8 8,29 4,7 0,022 0, ,1 9,3 8,2 8,3 4,2 0,028 0,17 1, ,3 9,6 8 8,31 4,3 0,030 0,17 1, ,3 10,7 8,1 8,29 4,9 0,029 0, ,5 10,9 7,1 8,27 4,8 0,028 0,17 1, ,9 11,3 7,3 8,27 4,7 0,027 0,15 1, ,9 11,5 7,1 8,32 4,6 0,026 0,16 1, ,3 11,5 6,9 8,3 4,6 0,026 0, ,2 11,1 7,5 8,31 4,5 0,024 0,14 1, ,2 10,9 7,9 8,29 4,7 0,026 0, ,5 10,7 8,1 8,27 4,8 0,025 0,16 1 Ort 1,106 1,38 10,475 7,625 8,29 4,63 0,0264 0,15 1,06 MO: Mortalite oranı, YDO: Yem değerlendirme oranı, S: Su sıcaklığı, O: Oksijen Vadi Alabalık San. Tic. LTD. ŞTİ. (2. Araştırma İstasyonu) Bağımlı değişkenler açısından, ikinci araştırma istasyonu olarak değerlendirilen Vadi Alabalık Ltd. Şti. ye ait mortalite (ölüm oranı) verileri 12 aylık izlenme periyodu sonucunda ortalama 1,38 olarak saptandı. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber (6. 7. ve 8. aylar) mortalite oranlarında rahatsızlık verecek boyutlarda artışlar gözlenmiştir

5 114 Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi (Tablo 2). İşletmede hastalık tablosu genel olarak; 4. ay Furunculosis, 9. ay ise Yersinia sp. enfeksiyonları gözlenmiştir. Kullanılan antibiyotik tedavisi sonrası mortalite oranları normal seyrinde devam etmiştir ve yem tüketiminin fazla olduğu gözlenmiştir (Tablo 2). Su sıcaklığı 11,1-12,7 o C, oksijen değerleri ise 7,1-8,6 ppm aralığında değişimler göstermiştir (Tablo 2). Yıl boyunca yem değerlendirme oranları işletmede 0,9-1,17 kg yem/kg balık olarak saptanmıştır. Tüm aylara ait ph değerlerinin 9,34-9,37 aralığında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Anyon ve katyon analizleri değerlendirildiğinde Nitrit (NO2-N) ve nitrat sırasıyla 0,016; 4,69 mg L -1 olarak bulunmuştur (Tablo 2). Büyük kapasiteli bir işletme olan Vadi Alabalık Ltd. Şti., sahip olduğu teknolojik araçgereçler ile (boylama makinesi, balık pompası, katamaran, yem silosu, fiber tekneler, jeneratörler, aşı makinesi vb.) boylama, yemleme, yavru satışı, aşılama gibi iş gücü gerektiren işlemler gerçekleştirilmiş ve bu işlemler sırasında oluşabilecek stres, hastalık gibi sorunlar minimum düzeyde tutulmuştur. Tablo 2. Vadi Alabalık Ltd. Şti. Veri Tablosu Ay YDO (Kg yem/kg Balık) S ( o C) O (ppm) ph Nitrat MO (%) Nitrit (mg/lt) Fosfat Amonyum Sülfat ,1 7,1 9,35 4,7 1,1 0,017 0,12 0,09 1, ,3 7,3 9,35 4,6 1,2 0,016 0,13 0,08 1, ,6 8,6 9,34 4,2 1,2 0,018 0,13 0,06 1, ,8 8,1 9,34 4,3 1,5 0,017 0,14 0,05 1, ,2 8,3 9,35 4,9 1,2 0,015 0,16 0,05 1, ,5 7,5 9,37 4,2 1,9 0,016 0,14 0,06 1, ,6 7,9 9,35 4,6 1,8 0,017 0,14 0,08 1, ,6 7,2 9,37 4,4 1,9 0,014 0,13 0,07 1, ,7 6,9 9,35 4,3 1,4 0,016 0,13 0,06 1, ,3 7,5 9,36 4,5 1,1 0,016 0,12 0,05 1, ,7 7,9 9,34 4,7 1,1 0,016 0,15 0,06 1, ,6 8,1 9,35 4,8 1,2 0,0015 0,16 0,08 1,2 Ort 1,06 12,0 7,7 9,354 4,68 1,38 0,016 0,13 0,06 1,2 MO: Mortalite oranı, YDO: Yem değerlendirme oranı, S: Su sıcaklığı, O: Oksijen Ada Alabalık Su Ürünleri Ltd. Şti. (3. Araştırma İstasyonu) Bağımlı değişkenler açısından araştırma istasyonu olarak değerlendirilen Ada Alabalık Ltd. Şti. ye ait mortalite oranları ortalama 1,35 olarak saptandı. Özellikle Haziran ve Temmuz aylarında mortalite oranlarında önemsenmeyecek düzeyde artışlar

6 Veysiye ERKİL, Azime KÜÇÜKGÜL 115 gözlenmiştir (Tablo 3). İşletmede hastalık tablosu genel olarak kış aylarında ortaya çıkmış olup, antibiyotik tedavisi sonrası mortalite oranları normal seyrinde devam etmiştir. Yem tüketiminin fazla olduğu gözlenmiştir (Tablo 3). Su sıcaklığı 10,9-12,8 o C, oksijen değerleri ise 7,1-8,3 ppm aralığında değişimler göstermiştir. Yıl boyunca yem değerlendirme oranları işletmede 10,5-1,25 kg yem/kg balık olarak saptanmıştır. Ortalama ph değeri 9,36 olarak bulunmuştur. Fosfat değerleri ise maksimum 4. Ayda görülmüş ortalama ise yıl boyunca 0,13 mg/lt sevilerinde izlenmiştir (Tablo 3). Büyük kapasiteli bir işletme olan Vadi Alabalık Ltd. Şti., sahip olduğu teknolojik araç-gereçler ile (boylama makinesi, balık pompası, katamaran, yem silosu, fiber tekneler, jeneratörler, aşı makinesi vb.) boylama, yemleme, yavru satışı, aşılama gibi iş gücü gerektiren işlemler gerçekleştirilmiş ve bu işlemler sırasında oluşabilecek stres, hastalık gibi sorunlar minimum düzeyde tutulmuştur. Tablo 3. Ada Alabalık Ltd. Şti. Ay YDO (Kg yem/kg Balık) S ( o C) O (ppm) ph MO (%) Nitrat Nitrit (mg/lt) Fosfat Amonyum ,9 7,4 9,37 1,1 4,4 0,017 0,13 0, ,2 7,3 9,35 1,6 4,7 0,018 0,12 0, ,5 8,2 9,34 1,2 4,4 0,016 0,14 0,06 4 1,1 11,9 8,1 9,34 1,2 4,3 0,017 0,16 0, ,3 8,3 9,37 1,2 4,2 0,014 0,14 0, ,5 7,7 9,35 1,3 4,2 0,015 0,13 0, ,5 7,9 9,35 1,8 4,3 0,015 0,15 0, ,6 7,4 9,37 1,8 4,4 0,016 0,12 0, ,8 7,1 9,35 1,2 4,3 0,016 0,13 0, ,3 7,4 9,34 1,1 4,2 0,014 0,14 0, ,15 11,5 7,8 9,36 1,1 4,4 0,015 0,15 0, ,25 10,9 7,8 9,38 1,6 4,3 0,017 0,14 0,07 Ort 1,12 11,9 7,7 9,36 1,35 4,41 0,015 0,137 0,05 MO: Mortalite oranı, YDO: Yem değerlendirme oranı, S: Su sıcaklığı, O: Oksijen Set-Ba Alabalık Su Ür. Ltd. Şti. (4. Araştırma İstasyonu) Bağımlı değişkenler açısından araştırma istasyonu olarak değerlendirilen Set-Ba Alabalık Ltd. Şti. nin yıllık mortalite oranı % 1,36 olarak saptanmıştır. İşletmede hastalık tablosu genel olarak kış aylarında ortaya çıkmış olup, antibiyotik tedavisi sonrası mortalite oranları normal seyrinde devam etmiştir (Tablo 4).

7 116 Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi Su sıcaklığı 9,5-13,1 o C, oksijen değerleri ise 7,1-8,3 ppm aralığında değişimler göstermiştir. Yıl boyunca yem değerlendirme oranları işletmede kg yem/kg balık olarak saptanmıştır (Tablo 4). Büyük kapasiteli bir işletme olan Set-Ba Alabalık Ltd. Şti., sahip olduğu teknolojik araç-gereçler ile (boylama makinesi, balık pompası, katamaran, yem silosu, fiber tekneler, jeneratörler, aşı makinesi vb.) boylama, yemleme, yavru satışı, aşılama gibi iş gücü gerektiren işlemler gerçekleştirilmiş ve bu işlemler sırasında oluşabilecek stres, hastalık gibi sorunlar minimum düzeyde tutulmuştur. Tablo 4. Set-Ba Alabalık Ltd. Şti. Veri Tablosu Ay YDO (Kg yem/kg Balık) S ( o C) O (ppm) ph MO (%) Nitrat Nitrit (mg/lt) Fosfat Amonyum ,5 7,7 9,35 1,7 4,7 0,016 0,14 0, ,8 7,3 9,37 1,3 4,4 0,017 0,13 0, ,4 8,3 9,39 1,2 4,3 0,018 0,14 0,06 4 1,15 10,9 7,6 9,31 1,1 4,8 0,017 0,14 0, ,6 7,5 9,32 1,2 4,4 0,015 0,14 0, ,1 7,7 9,31 1,3 4,5 0,016 0,13 0, ,6 7,4 9,39 1,7 4,4 0,015 0,17 0, ,1 7,4 9,32 1,8 4,7 0,016 0,14 0, ,7 7,1 9,36 1,2 4,3 0,017 0,16 0, ,3 7,1 9,31 1,6 4,2 0,015 0,14 0, ,15 11,1 7,5 9,32 1,1 4,5 0,016 0,15 0, ,05 9,7 7,2 9,37 1,2 4,5 0,017 0,16 0,05 Ort 1,13 11,3 7,4 9,33 1,36 4,51 0,016 0,145 0,06 MO: Mortalite oranı, YDO: Yem değerlendirme oranı, S: Su sıcaklığı, O: Oksijen Gülcan Çetintaş Kafes Projesi (5.Araştırma İstasyonu) Bağımlı değişkenler açısından araştırma istasyonu olarak değerlendirilen Gülcan Çetintaş Alabalık Ltd. Şti. ye ait mortalite (ölüm oranı) verileri 12 aylık izlenme periyodu sonucunda ortalama 1,4 olarak saptandı. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber (7. ve 8. aylar) mortalite oranlarında rahatsızlık verecek boyutlarda artışlar gözlenmiştir (Tablo 5). İşletmede hastalık tablosu genel olarak kış aylarında ortaya çıkmış olup, antibiyotik tedavisi sonrası mortalite oranları normal seyrinde devam etmiştir. Yem tüketiminin fazla olduğu gözlenmiştir (Tablo 5). Su sıcaklığı 9,4-13,5 o C, oksijen değerleri ise 7,3-7,9 ppm aralığında değişimler göstermiştir. Yıl boyunca yem değerlendirme oranları işletmede 1,05-1,4 kg yem/kg balık olarak saptanmıştır (Tablo 5). Büyük kapasiteli bir işletme olan Gülcan Çetintaş

8 Veysiye ERKİL, Azime KÜÇÜKGÜL 117 Alabalık Ltd. Şti., sahip olduğu teknolojik araç-gereçler ile (boylama makinesi, balık pompası, katamaran, yem silosu, fiber tekneler, jeneratörler, 20 m çaplı büyük kafesler, aşı makinesi vb.) boylama, yemleme, yavru satışı, aşılama gibi iş gücü gerektiren işlemler gerçekleştirilmiş ve bu işlemler sırasında oluşabilecek stres, hastalık gibi sorunlar minimum düzeyde tutulmuştur. Tablo 5. Gülcan Çetintaş Alabalık Ltd. Şti. Veri Tablosu Ay YDO (Kg yem/kg Balık) S ( o C) O (ppm) ph MO (%) Nitrat Nitrit (mg/lt) Fosfat Amonyum ,8 7,4 9,38 1,2 4,9 0,019 0,12 0, ,2 7,5 9,37 1,2 4,8 0,018 0,11 0, ,2 7,7 9,34 1,1 4,8 0,019 0,13 0,04 4 1,15 13,2 7,9 9,31 1,3 5,1 0,02 0,13 0, ,1 7,9 9,36 1,1 5,1 0,021 0,12 0, ,3 7,8 9,35 1,2 5 0,022 0,14 0, ,1 7,8 9,38 1,8 5,2 0,021 0,15 0, ,6 7,7 9,37 1,8 4,9 0,02 0,16 0, ,6 7,5 9,32 1,3 4,7 0,019 0,14 0, ,5 7,5 9,31 1,3 4,8 0,018 0,15 0, ,35 14,2 7,5 9,39 1,7 4,7 0,019 0,11 0, ,4 12,1 7,3 9,36 1,8 4,7 0,018 0,12 0,05 Ort 1,18 13,9 7,6 9,35 1,4 4,8 0,019 0,130 0,05 MO: Mortalite oranı, YDO: Yem değerlendirme oranı, S: Su sıcaklığı, O: Oksijen Tartışma Gerek ülkemiz ve gerekse Tunceli yöre halkı sağlığı ile ekonomisi için yörede bulunan ve yakın zamanda kurulmuş olan alabalık çiftliklerinin son durumunun bilinmesi önem arz etmektedir. Sağlıklı balık yetiştirmeyi amaç edinen bu işletmelerde izlenmesi mutlak gerekli bağımsız ve bağımlı değişkenler işletmelerin gerek mevcut durumu gerekse sonraki yıllardaki durumu hakkında bilgi verecektir ve bu verilerin kayıt altında tutulması işletme için hayati önem taşıyan hastalık vakalarında önemli ipuçları sağlayacaktır. Durum değerlendirmesi ve işletmelere ait merkezi kayıt sistemi için bir örnek teşkil eden bu çalışmada, Tunceli iline bağlı Çemişgezek te üç, Pertek te ve Ovacık ta birer olmak üzere toplam beş tesiste yapılan incelemeler bağımlı ve bağımsız değişkenler yönünden yıl boyunca değerlendirilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Yetiştiricilik koşullarında birçok faktör suların kirlenmesinde rol oynamaktadır. Böyle kirlenmiş ortamlarda yasayan balıklarda da hastalık, enfeksiyon ve parazit oranı

9 118 Tunceli Bölgesi Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi artmaktadır. Bunun yanında suda bulunan azot formları (organik, amonyak, nitrit, nitrat ve azot gazı v.b) da sudaki kirliliğin canlılar üzerindeki indikatörü olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda tüm işletmelere ait azot formlarını içeren yıllık veriler göstermiştir ki işletmeler için NO2, NO3 gibi değerler istenen sınırlar içinde mevcut olup herhangi bir tehlike arz etmemektedir.alabalık yetiştiriciliğinde gerekli olan çözünmüş oksijen miktarı 6 7 mg/l dir (Egemen ve Sunlu, 1999). Araştırma istasyonu olarak seçilen Tunceli iline bağlı beş işletmede yıl boyunca elde edilen çözünmüş oksijen miktarları bu değerlerin üzerinde (ort. 7,5 ppm) olması nedeniyle bölge alabalık yetiştiriciliği için uygun olduğu söylenebilir. Söz konuşu alabalık çiftliklerinde su sıcaklığı ort. 11,82 o C arasında değişmiştir. Sıcaklık yaz aylarında artmaya başlamış, en yüksek Temmuz-Ağustos ayında en düşük Ocak ayında kaydedilmiştir. Sıcaklık bakımından herhangi bir termal kirlenme söz konusu olmayıp, sadece mevsimsel olarak değişim göstermektedir. Enfeksiyöz hastalıklar, tedavilerinin güç ve pahalı olması nedeniyle intensif balık yetiştiriciliğinde büyük ekonomik sorunlar yaratabilmekte ve işletme ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle balık hastalıklarının erken teşhisi, etkili tedavisi ve gerekli kontrol önlemlerinin alınması, kültür balığı yetiştiriciliğinde büyük önem taşımaktadır (Alpbaz, 1995, Tanrıkul ve ark., 1996; Rad, 1999; Arda ve ark., 2002). Günümüzde hastalık insidensi çok yüksek olan Yersinia ruckeri balıklarda, olumsuz çevre koşullarında hastalığa neden olmakta ve Yersiniozis veya Enterik Kızılağız Hastalığı nı oluşturmaktadır (Rucker, 1966). Ülkemiz doğal su kaynaklarında ve yetiştiricilik ünitelerinde olduğu gibi yöremiz sucul habitatında hâkim tür olan gökkuşağı alabalığında (O. mykiss) yapılan mikrobiyolojik çalışmalarda, Y. ruckeri enfeksiyonunun oldukça yoğun insidense sahip olduğu gösterilmiştir (Kılıç ve ark., 2007; İspir ve ark., 2004; Şeker ve ark., 2012). Yapılan bu çalışmada da söz konusu işletmelerde Yersinia ve Furunculosis enfeksiyonlarına rastlanmış mortalite verileri en fazla % 2-3 oranında seyretmiştir. Söz konusu çiftlikleri bu oranlar etkilemese de hastalık seyrini stabilize etmek için antibiyotik kullanılmıştır. Bunun yanında bağımsız değişkenler olarak değerlendirilen yeterli sayıda işletmelerin bünyelerinde mevcut olan ekipman-araç-gereçlerin amaca yönelik kullanımlarında (boylama, tartım, sağım, transfer vb.) azami dikkat, hijyen koşullarına gösterilen hassasiyette etkili olmuştur.

10 Veysiye ERKİL, Azime KÜÇÜKGÜL 119 Teşekkür Bu çalışma arasında bir yıl süreyle, (2209) Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir. Kaynaklar Alpbaz, A. (1995). Pratik Alabalık Yetiştiriciliği. E. Ü. Basımevi, İzmir. Arda, M., Seçer, S., Sarıeyyüpoğlu, M. (2002). Balık Hastalıkları. Medisan Yayın Serisi, Ankara. Egemen, Ö., Sunlu, U. (1996). Su Kalitesi. 2. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, Izmir. Kılıç, A., Şeker, E., Özcan, M., İspir, Ü. (2007). Elazığ daki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Bakteriyel Yönden İncelenmesi.Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. (2): İspir, Ü., Şeker, E. ve Sarıeyyüpoğlu, M. (2004). Yersinia ruckeri ile İnfekte Edilen Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Oluşan İmmunolojik Değişimlerin Araştırılması. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2): Rad, F Türkiye de gökkuşağı Alabalık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Analizi. Su Ürünleri A.B.D., Ankara, Doktora Tezi. Ruecker, R.R.(1996). Picornaviridae: The viruses and their replication. In B.N. Fields, D.N. Knipe, P.M. Howley, et al. (ed.), Fields Virology, third ed., Lippincott- Raven publishers, Philadelphia, 2: Şeker E., Karahan M., İspir Ü, Çetinkaya B, Sağlam N, Sarıeyyüpoğlu M. (2012). Investigation of Yersinia ruckeri Infection in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) Farms by Polymerase Chain Reaction (PCR) and Bacteriological Culture. Kafkas Üniv. Vet. Fa. Dergisi (In press) Tanrıkul, T.T., Çağırgan, H., Tokşen, E.(1996). Bakteriyel Balık hastalıkları. Vet. Kontr. ve Araşt. Enst. Md. Derg. 34:

Elazığ Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi

Elazığ Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Elazığ Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Merkezi Kayıt Sistemi *Uğur AYDIN ve **Azime KÜÇÜKGÜL Özet Bu çalışmanın amacı, Elazığ da bulunan en

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ Veysiye Erkil

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 77 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR 1, Özgür

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SELMİN ÖZER 8/1/61 SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM Almanca KPDS 81 ÇOK İYİ 1992 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 331-340 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz007 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ ISPARTA ÇANDIR GÖKSU KAYNAĞI ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01. Tedarikçi Adı Marka Model Teknik Özellikler Birim Miktar Birim Fiyat Tutar

TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 10.5.01. Tedarikçi Adı Marka Model Teknik Özellikler Birim Miktar Birim Fiyat Tutar TKDK PROJE YÖNETİMİ VERSİYON 0.5.0 BAŞVURU FORMU EKİ A 3. Makine Ekipman - Detaylı Tablosu TL'ye dönüştürülecektir. Azami uygun harcama genel toplam tutarı: 400,000 Avro, Asgari uygun harcama genel toplam

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı

Anahtar Kelimeler: Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax), Karadeniz, Büyüme Oranı, Yem Değerlendirme Oranı Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 22 (1), 55-59, 2010 22 (1), 55-59, 2010 Orta Karadeniz Kıyısal Bölgesi ndeki (Sinop) Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax L., 1758) Yıllık

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY C Life Sciences and Biotechnology Cilt/Vol.: 2-Sayı/No: 2 : 61-68 (2012) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 13, 53, 1-9 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Müh. Fak., Çevre Müh.Bölümü, Osmanbey Kampusü,

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Yıl: 2011 23-30 23 GÜMÜŞHANE VE ERZİNCAN İLLERİNDE SU KAYNAKLARI VE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ WATER RESOURCES AND AQUCULTURE PRODUCTION IN GÜMÜŞHANE AND ERZİNCAN PROVINCES Hamdi AYDIN * Kocaeli Üniversitesi, Gazanfer Bilge

Detaylı

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2016 ( )

ISSN: El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2016 ( ) www.tubiad.org ISSN:2148-3736 El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2016 (229-237) El-Cezerî Journal of Science and Engineering Vol: 3, No: 2, 2016 (229-237) ECJSE Makale / Research Paper

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 37-41, 2011 ISSN: 1308-3961, E-ISSN 1308-0261, www.nobel.gen.tr

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 37-41, 2011 ISSN: 1308-3961, E-ISSN 1308-0261, www.nobel.gen.tr Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 37-41, 2011 ISSN: 1308-3961, E-ISSN 1308-0261, www.nobel.gen.tr Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1972) Yumurtalarının Dezenfeksiyonunda Kullanılan

Detaylı

SAPACA DERESİ (ERZURUM, UZUNDERE) ÜZERİNDE KURULAN ALABALIK ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİN DERE SUYU VE ÇEVREYE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SAPACA DERESİ (ERZURUM, UZUNDERE) ÜZERİNDE KURULAN ALABALIK ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİN DERE SUYU VE ÇEVREYE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA SAPACA DERESİ (ERZURUM, UZUNDERE) ÜZERİNDE KURULAN ALABALIK ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİN DERE SUYU VE ÇEVREYE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özer AYIK 1 Muhammed ATAMANALP 1 Mahmut KOCAMAN 1 Bahar KOCAMAN 2,

Detaylı

AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU

AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU KALİTESİNE ETKİSİ Gelişmiş ülkelerde bir taraftan su ürünleri yetiştiriciliğinin sağladığı sosyo-ekonomik yararlar dikkate alınırken bir taraftan da çevrenin korunması

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

Kahramanmaraş taki Ağ Kafes Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinin Yapısal ve Biyoteknik Analizi

Kahramanmaraş taki Ağ Kafes Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinin Yapısal ve Biyoteknik Analizi KSÜ Doğa Bil. Derg., 15(3), 2012 57 Kahramanmaraş taki Ağ Kafes Gökkuşağı Çiftliklerinin Yapısal ve Biyoteknik Analizi Ali KAYACI 1, H. Murat BÜYÜKÇAPAR 2 1 MKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri A.B.D,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

HHO HÜCRESİNİN PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. Konya, Türkiye,

HHO HÜCRESİNİN PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. Konya, Türkiye, HHO HÜCRESİNİN PERFORMANSININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Kevser DİNCER 1, Rıdvan ONGUN 1, Oktay DEDE 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Selçuklu, Konya, Türkiye,

Detaylı

Elazýð Ýli Su Ürünleri Yetiþtiricilik Ýþletmelerinde Mekanizasyonun Kullanýmý

Elazýð Ýli Su Ürünleri Yetiþtiricilik Ýþletmelerinde Mekanizasyonun Kullanýmý Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 51-58 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Elazýð Ýli Su Ürünleri Yetiþtiricilik Ýþletmelerinde Mekanizasyonun Kullanýmý Araþtýrma Makalesi Research Article 1 1 1 1 Nevim BÝRÝCÝ

Detaylı

YEŞİLIRMAK NEHRİ İÇİN TOPLAM ORGANİK KARBON ÖNGÖRÜ MODELLERİ

YEŞİLIRMAK NEHRİ İÇİN TOPLAM ORGANİK KARBON ÖNGÖRÜ MODELLERİ YEŞİLIRMAK NEHRİ İÇİN TOPLAM ORGANİK KARBON ÖNGÖRÜ MODELLERİ Mehmet Yüceer a*, İlknur Atasoy b, Eda Semizer c, Erdal Karadurmuş d, Kazım Yetik e, Ayla Çalımlı c, Rıdvan Berber c a İnönü Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dünyada En Hızlı Büyüyen Gıda Sektörü SU ÜRÜNLERİ Sektörüdür Su Ürünleri Sektöründe;

Detaylı

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cafer BULUT 1, Ufuk AKÇİMEN 1, Kazım UYSAL 2, Şakir ÇINAR 1,Ramazan KÜÇÜKKARA 1, Soner SAVAŞER

Detaylı

Elazığ İlinden İlkbahar ve Kış Mevsimlerinde Elde Edilen İnek Sütlerinde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması

Elazığ İlinden İlkbahar ve Kış Mevsimlerinde Elde Edilen İnek Sütlerinde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması ISSN: 2148-0273 Cilt 6, Sayı 1, 2018 Vol. 6, Issue 1, 2018 Elazığ İlinden İlkbahar ve Kış Mevsimlerinde Elde Edilen İnek Sütlerinde Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırılması Şeymanur ENGİN 1,

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hidroelektrik santrali, Oncorhynchus mykiss, ağ kafes, büyüme, yem değerlendirme

Anahtar kelimeler: Hidroelektrik santrali, Oncorhynchus mykiss, ağ kafes, büyüme, yem değerlendirme Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2006, 16(2): 81-85 Geliş Tarihi: 28.10.2005 Adilcevaz Hidroelektrik Santralı (Bitlis) Baraj Göletinde Gökkuşağı Alabalığının

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi*

Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792) nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2010 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2010 Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 4: 143-147 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 97- Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Oğuz Aydın 1 Murat Sayılı 2 1- Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/11/2012 tarihli

Detaylı

/ Cemisgezek-TUNCELİ EDUCATIONAL INFORMATION

/ Cemisgezek-TUNCELİ EDUCATIONAL INFORMATION Name Title PERSONAL INFORMATION Ali Atilla USLU Fisheries Engineer Phone: 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-146 E-mail Birth Date/Place License aliatilla.uslu@tarim.gov.tr aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com

Detaylı

BALIK ÇİFTLİKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ YÖNETMELİĞİ

BALIK ÇİFTLİKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ YÖNETMELİĞİ BALIK ÇİFTLİKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ YÖNETMELİĞİ (23.11.2011 R.G. 198 EK III A.E. 620 Sayılı Yönetmelik.) SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK (AKUAKÜLTÜR) TÜZÜĞÜ (13.11.2011 R.G. 116 EK III A.E. 693 Sayılı

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ

SU ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ SU ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENLİĞİ Sudan Sofraya Balık Güvenliği Ülkeler, insan yaşamı ve sağlığı için yüksek düzeyde bir koruma güvencesi sağlamak zorundadırlar. Bu yaklaşım çerçevesinde güvenli ve sağlıklı

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/22084

Archived at http://orgprints.org/22084 DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ NDE ORGANİK BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ İMKÂNLARININ ARAŞTIRILMASI Yahya ÇAVDAR 1, Serkan SERDAR 1, İlhan AYDIN 1, Muharrem AKSUNGUR 1, Eyüp ÇAKMAK 1, Ali ALKAN 1, Bayram ZENGİN 1, Dr.

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

TEZ ONAYI Hatice BİLGİN YILDIRIM tarafından hazırlanan Karada Kurulu Farklı Kapasitedeki Alabalık İşletmeleri (Muğla, Fethiye) Çıkış Suları Özellikler

TEZ ONAYI Hatice BİLGİN YILDIRIM tarafından hazırlanan Karada Kurulu Farklı Kapasitedeki Alabalık İşletmeleri (Muğla, Fethiye) Çıkış Suları Özellikler ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KARADA KURULU FARKLI KAPASİTEDEKİ ALABALIK İŞLETMELERİ (MUĞLA, FETHİYE) ÇIKIŞ SULARI ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hatice BİLGİN YILDIRIM SU

Detaylı

İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇERİK GERÇEK ZAMANLI İZLEME GERÇEK ZAMANLI İZLEME İSTASYONLARININ KURULUM AŞAMALARI TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUMU DÜNYA DAN ÖRNEKLER MERİÇ-ERGENE HAVZASINDA

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Yayın Organı SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Kadir DOĞAN İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Laleli /İST. ÖZET Ülkemizde sahip olan geniş doğal

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta 2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Sinop

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta 2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Sinop Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-2, (2006)-173-179 Karadeniz de Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yetiştiriciliğinde Kullanılan Pelet ve Ekstrüde

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

Kahramanmaraş İlinde Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi

Kahramanmaraş İlinde Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi KSÜ Doğa Bil. Derg., 14(4), 2011 1 Kahramanmaraş İlinde Karada Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Biyoteknik Analizi Ali KAYACI 1, H. Murat BÜYÜKÇAPAR 2 1 Mustafa Kemal Üniversitesi,

Detaylı

Geliş Tarihi:19/10/2013 Kabul Tarihi:20/12/2013

Geliş Tarihi:19/10/2013 Kabul Tarihi:20/12/2013 Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Menba Journal of Fisheries Faculty Araştırma/Research Article Antalya ve Isparta İllerindeki Alabalık İşletmelerinin Yapısal Analizi Ahmet AYDIN 1*, Vedat DAĞDEMİR 2,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

YENE DERESİ (BALKAYA-KIRKLARELİ) ÜZERİNDE BULUNAN SU ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

YENE DERESİ (BALKAYA-KIRKLARELİ) ÜZERİNDE BULUNAN SU ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ 2(2): 164-173 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.2008018 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ YENE DERESİ (BALKAYA-KIRKLARELİ) ÜZERİNDE

Detaylı

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI 25.02.2015 ANTALYA 1 POTANSİYEL 2 SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607 200 Doğal Göl 200 906 118 Baraj Gölü

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları

Hasta Çalışan Güvenliğinde Enfeksiyon Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Çalışan Güvenliğinde n Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Đstatistiksel Kalite Kontrol Çalışmaları Yrd.Doç. Dr. Arzu ORGAN PAU. Đ.Đ.B.F. Kınıklı Kampüsü DENĐZLĐ Tarık GÜRBÜZ BSK nesi DENĐZLĐ 1.Özet 2009

Detaylı

Türkiye Denizlerinde 100 ton/yıl ve Üstü Üretim Kapasitesi Olan Balık Çiftliklerinin Üretim Faaliyeti Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

Türkiye Denizlerinde 100 ton/yıl ve Üstü Üretim Kapasitesi Olan Balık Çiftliklerinin Üretim Faaliyeti Özellikleri Üzerine Bir Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (3-4): 251 255 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Türkiye Denizlerinde

Detaylı

Alabalık İşletmelerinin Çevreye Olan Etkileri ve Alınacak Önlemler

Alabalık İşletmelerinin Çevreye Olan Etkileri ve Alınacak Önlemler Alabalık İşletmelerinin Çevreye Olan Etkileri ve Alınacak Önlemler Doç Dr Memet VAROL İnönü Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, MALATYA GİRİŞ Artan nüfusla birlikte gıda ihtiyacının artması, teknolojik

Detaylı

KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI. 07 Ekim 2015

KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI. 07 Ekim 2015 KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI 07 Ekim 2015 Hach Dünya üzerinde birçok noktada üretim yapar, Avrupa merkezi Düsseldorf tadır.

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):7-12 Geliş Tarihi : 22.05.2001 Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Saanen, Kıl keçisi, Melezleme, Büyüme, Yaşama Gücü ARAŞTIRMA 2007: 21 (1): 21-26 http://www.fusabil.org Saanen X Kıl Keçisi F1 ve G1 Melezlerinde Büyüme ve Yaşama Gücü Özelliklerinin Araştırılması Ü. Gülcihan ŞİMŞEK Metin BAYRAKTAR Murad GÜRSES Fırat Üniversitesi

Detaylı

DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2) (2014) 82-90 Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri Gökhan Karakaya 1, Bülent Şen 2, Selami Gölbaşı 3, Gülsüm

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Barış Yılmaz Celal Bayar Üniversitesi, Manisa baris.yilmaz@bayar.edu.tr Tamer Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas

ESERLER LİSTESİ. Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas ESERLER LİSTESİ Doktora Tez Çalışması Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve GSH-Px aktivitesi üzerine etkisi Projelerde Yaptığı Görevler 1. Bıldırcınlarda galeopsis

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd.

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Yeni Türlerin Yetiştiriciliği Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Su Ürünleri Sektörü Günümüze kadar olan deniz balıkları yetiştiriciliğinde birçok türün üzerinde çalışmalar yapılarak kültüre

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Banu TULUK, Figen ORHAN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Banu TULUK, Figen ORHAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Banu TULUK, Figen ORHAN Erzurum ilinde içme-kullanma suyu 2008 yılı öncesine kadar

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Kafeste Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinin Ekonomik Analizi

Keban Baraj Gölü nde Kafeste Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinin Ekonomik Analizi TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Keban Baraj Gölü nde Kafeste Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerinin Ekonomik Analizi Erol ÖZTÜRK Doç. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU Selçuk Üniversitesi Fen

Detaylı

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD.

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 2 256 KEBAN ALABALIK SU ÜRÜNLERİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

İ İ Ş İ İ İ İ İ Ö İ Ö İ Ü Ü İ Ü İ Ü Ü Ü Ü Ö Ö Ö İ İ Ö Ö Ü Ü Ü İ Ö Ö Ö İ Ö Ö Ü İ Ü Ü Ş Ş Ş Ü Ş Ş Ü Ş Ö Ö Ö Ü İ İ Ö İ Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş İ Ü Ü Ü Ü Ü İ Ü İ Ş Ş Ö İ Ş İ İ İ İ İ İ İ Ş İ İ İ İ İ İ İ İ

Detaylı

ş Ü Ö Ü ö Ğ ş ş ş ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ş ş Ğ ö ş ö ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ö ş ö ö ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ö ş ş ş ö ö ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ş ş ö ş ö ö ş ş ö ö ö ö ö ş ş ö ö ş ö ö ö ö ş ş ş ş ö ö ş

Detaylı

Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) nda Vagokokkozise Karşı Etkili Antibakteriyel Tedavinin Belirlenmesi

Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) nda Vagokokkozise Karşı Etkili Antibakteriyel Tedavinin Belirlenmesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(1):41-48 (2016) http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) nda Vagokokkozise Karşı Etkili Antibakteriyel

Detaylı