EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKONOMİK GELİŞMELER. KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 EKONOMİK GELİŞMELER KALKINMA BAKANLIĞI Nisan 2013 İÇİNDEKİLER I. GSYH, Sanayi Üretimi ve Talep Unsurlarındaki Gelişmeler... 1 II. Ödemeler Dengesi... 6 III.Merkezi Yönetim Bütçesi IV. Parasal Büyüklükler ve Mali Piyasalardaki Gelişmeler V. Fiyat Gelişmeleri VI. Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler TABLOLAR Tablo 1: Sektörel Büyüme Hızları... 2 Tablo 2: Talep Unsurlarında Gelişmeler Tablo 3: İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler 4 Tablo 4: Aylık Sanayi Üretim Endeksi. 5 Tablo 5: Aylık Kapasite Kullanım Oranı.. 5 Tablo 6: Yurt İçi Talebe İlişkin Göstergeler... 6 Tablo 7: Dış Ticaret Dengesindeki Gelişmeler... 7 Tablo 8: Sektörel İhracat... 7 Tablo 9: Ülke Gruplarına Göre İhracat... 8 Tablo 10: İhracatçı Birlikleri Kayıtlarına Göre İhracat 8 Tablo 11: Geniş Ekonomik Gruplara Göre İthalat. 9 Tablo 12: Seçilmiş Fasıllara Göre İthalat... 9 Tablo 13: Cari İşlemler Dengesi Tablo 14: Sermaye Hareketleri Tablo 15: Merkezi Yönetim Bütçesi Büyüklükleri Tablo 16: Merkezi Yönetim Bütçesi Gelirleri Tablo 17: Merkezi Yönetim Bütçesi Harcamaları.. 16 Tablo 18: Merkezi Yönetim Bütçesi Borç Stoku Tablo 19: Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu Tablo 20: Merkez Bankası Analitik Bilançosu Tablo 21: Parasal Büyüklüklerdeki Gelişmeler Tablo 22: Merkez Bankası Faiz Oranlarında Gelişmeler.. 20 Tablo 23. Merkez Bankası TL Karşılık Oranlarında Gelişmeler (Vade Ayrımı Sonrası) 20 Tablo 24: Merkez Bankası YP Karşılık Oranlarında Gelişmeler (Vade Ayrımı Sonrası) 21 Tablo 25: BIST 100 Endeksinin Getirisi Tablo 26: Bankacılık Sektöründe Kredi ve Mevduatların Gelişimi.. 23 Tablo 27: Mevduat Bankaları Yurtiçi Kredilerinin Türlerine Göre Dağılımı Tablo 28: TL Kredilere Uygulanan Ortalama Faiz Oranları. 24 Tablo 29: Bankacılık Sektörüne İlişkin Seçilmiş Göstergeler 25 Tablo 30: Yurtiçi Yerleşiklerin Portföy Yatırım Stoku.. 27 Tablo 31: Yurtdışı Yerleşiklerin Portföy Yatırım Stoku 28 Tablo 32: 2012 Yılı Eylül Ayı İtibarıyla Ana Harcama Gruplarına Göre TÜFE Değişim Oranları 29 Tablo 33: 2012 Yılı Eylül Ayı İtibarıyla Özel Kapsamlı TÜFE Göstergelerinin Gelişimi. 30 i

2 ŞEKİLLER Şekil 1: Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Üretim Endeksleri... 4 Şekil 2: Merkez Bankası Uluslararası Rezervleri.. 13 Şekil 3: İç Borçlanma Faiz Oranı Şekil 4: TL Zorunlu Karşılıkların YP Olarak Tutulmasına İlişkin Üst Sınır ve Katsayılardaki Tarihsel Gelişim 22 Şekil 5: İMKB 100 Endeksi.. 23 Şekil 6: Reel Kur Endeksi EKLER Başlıca Ekonomik Göstergeler: Temel Ekonomik Göstergeler: ii

3 GSYH, SANAYİ ÜRETİMİ VE TALEP UNSURLARINDAKİ GELİŞMELER 1. GSYH ve Sektörel Büyüme Hızları 2012 yılının dördüncü çeyreğinde GSYH, piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,4 oranında artış kaydetmiştir yılının ilk yarısında ekonomik aktivitede kaydedilen yavaşlama yılın ikinci yarısında devam etmiş, beklenen ölçüde canlanma gerçekleşmemiştir. Yıllık olarak GSYH artış hızı yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiştir. TÜİK, 2012 ilk çeyrek büyümesini yüzde 3,3, ikinci çeyrek büyümesini yüzde 2,9, yıllık büyüme hızını yüzde 8,8 olarak revize etmiştir yılında GSYH cari fiyatlarla milyon dolar, kişi başına gelir dolar olarak gerçekleşmiştir. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2012 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış göstermemiş yüzde 0,0 olarak kaydedilmiştir. Yılın dördüncü çeyreğinde katma değer tarım sektöründe yüzde 4,2 oranında artmış, büyümeye katkısı yüzde 0,4 puan olmuştur. Dördüncü çeyrekte sanayide katma değer yüzde -0,3 oranında azalmış büyümeye katkısı yüzde eksi 0,1 puan olmuştur. İmalat sanayiinde katma değer değişim göstermemiştir. Dördüncü çeyrekte aylık sanayi üretim endeksindeki ortalama artış ise yüzde 0,9 dur. Aynı dönemde ara mallarında üretim artışı yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiş, yatırım mallarında ise üretim ortalama yüzde 4,9 oranında azalmıştır. Aynı dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı da ortalama olarak yüzde 74,2 olmuş, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,3 puan gerilemiştir. Elektrik üretimi ise dördüncü çeyrekte yüzde 4,1 oranında azalma göstermiştir. Aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 8,9 azalmış, beyaz eşya üretimi yüzde 5,4 oranında artmıştır. Yurtiçi talepteki daralma hizmetler sektörüne yansımıştır. Hizmetler sektöründe dördüncü çeyrekte ekonomik aktivitede beklendiği şekilde yavaşlama kaydedilmiştir. Bu gelişmede, özellikle inşaat ve ticaret sektörlerindeki duraksama dikkat çekicidir. Katma değerde, toptan ve perakende ticarette yüzde -0,5 azalma, inşaatta yüzde 1,5, ulaştırma-haberleşmede yüzde 0,3, mali aracı kuruluşlarda yüzde 3,8, gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetlerinde yüzde 6,6 oranında artış kaydetmiştir. Bu beş sektörün dördüncü çeyrekte GSYH artış hızına katkısı toplamda yüzde 1,0 puan olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda katma değer, hizmetler sektöründe 2012 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında artış kaydetmiş, büyümeye katkısı ise yüzde 1,3 puan olmuştur. Dördüncü çeyrekte vergi-sübvansiyonlarda artış yüzde 1,0 olarak gerçekleşmiş, büyümeye katkısı yüzde 0,1 puan olmuştur yılının dördüncü çeyreğinde GSYH deflatörü yüzde 5,9 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde ortalama olarak TÜFE yüzde 6,77, ÜFE yüzde 2,88 oranında artış kaydetmiştir yılının ikinci yarısında GSYH artış hızı yüzde 1,5 olmuştur. İkinci yarıda yavaşlama daha da artmıştır. Bu dönemde katma değer tarımda yüzde 3,2, sanayide yüzde 0,5, hizmetlerde ise yüzde 1,7 oranında artmıştır yılında GSYH artış hızı yüzde 2,2 olmuştur. Katma değer tarımda yüzde 3,5, sanayide yüzde 2,0, hizmetlerde ise yüzde 2,4 oranında artmıştır yılında GSYH deflatörü yüzde 6,8 oranında artış göstermiş, yıllık ortalama olarak TÜFE yüzde 8,89, ÜFE ise yüzde 6,09 oranında artış kaydetmiştir yılı GSYH deflatörü yüzde 8,6 olarak revize edilmiştir. 1

4 Tablo 1: Sektörel Büyüme Hızları (Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişme) I.Ç. II.Ç. III.Ç IV.Ç. Yıllık I.Ç. II.Ç. III.Ç. IV.Ç. Yıllık Tarım 8,6 6,9. 5,1 6,0 6,1 I.Ç. 5,1 3,6 2,7 4,2 3,5 Sanayi 15,1 9,1 9,3 6,1 9,7 3,1 3,6 1,5-0,3 2,0 İmalat 15,4 9,6 9,9 5,6 10,0 2,9 3,5 1,1 0,0 1,9 Hizmetler 11,2 9,8 10,0 5,4 9,0 3,6 2,9 1,4 2,1 2,4 İnşaat 15,7 13,5 10,7 7,1 11,5 2,4-0,7-0,7 1,5 0,6 Ticaret 17,3 13,5 10,9 3,6 11,0 1,0 1,0-0,3 0,4 0,5 Ulaştırma 13,4 12,1 11,6 5,7 10,5 5,3 4,6 2,8 0,3 3,2 Mali Aracı Kuruluşlar 10,0 9,2 12,9 6,8 9,6 4,5 3,6 0,9 3,8 3,2 Konut 1,9 1,7 1,3 2,3 1,8 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7 Vergi- Sübvansiyon 17,1 10,9 10,2 4,8 10,5 2,5 1,4 0,8 1,0 1,4 GSYH 12,4 9,3 8,7 5,3 8,8 3,3 2,9 1,6 1,4 2,2 2. Harcama Yöntemiyle GSYH: 2012 yılının ilk yarısında yurtiçi talepte kaydedilen daralma yılın ikinci yarısında artarak devam etmiştir. Özel tüketim ve özel sabit sermaye yatırımlarında duraksamanın sürdüğü gözlenmektedir. Dördüncü çeyrekte büyümenin temel kaynağı net ihracat olmuş ve katkısı 2,9 puan olarak kaydedilmiştir. Toplam tüketim, 2012 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0,4 oranında artmıştır. Bu artış kamu sabit sermaye yatırımlarından kaynaklanmıştır. Özel tüketim yüzde -0,8 oranında azalmıştır. Toplam yurtiçi nihai talep (stok hariç) ise söz konusu dönemde yüzde -0,6 oranında azalma göstermiştir. Dördüncü çeyrekte, GSYH içinde özel tüketimin payı yüzde 70,2, özel yatırımların payı yüzde 14,1, kamu tüketiminin payı yüzde 17,1, kamu yatırımlarının payı ise yüzde 4,9 dur. Dördüncü çeyrekte mal ve hizmet ihracatındaki artış yüzde 15,0 oranında gerçekleşirken ithalat artışı yüzde 3,2 olmuştur. Böylece net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı dördüncü çeyrekte pozitif 2,9 puan olmuştur yılının üçüncü çeyreğinden itibaren net ihracatın büyümeye verdiği pozitif katkı devam etmektedir. Tüketim mali ithalatında reel olarak yüzde 1,5, yatırım malı ithalatında reelde yüzde 3,6 oranındaki azalma tüketim, yatırım harcamalarındaki daralmayı destekleyen göstergelerdir. Ara malı ithalatı reel olarak yüzde 5,6 oranında artmış, toplam ithalat artışı reel olarak yüzde 2,6 olmuştur. İhracat ise aynı dönemde altın hariç reelde yüzde 6,8 oranında artış kaydetmiştir. Dördüncü çeyrekte yurtiçi talepte daralma devam etmiştir. Diğer bir gösterge olarak yılın dördüncü çeyreğinde yurtiçi kredi hacmine yıllık olarak bakıldığında nisbi artış eğilimi gözlenmektedir. Söz konusu dönemde kur etkisinden arındırılmış olarak yurtiçi kredi hacminde yıllık artış yüzde 20,2 ya, tüketici kredilerinde ise yüzde 15,2 ye yükselmiştir. 2

5 Özel kesim sabit sermaye yatırımlarında yılın ilk yarısında kaydedilen gerileme, yılın ikinci yarısında da devam etmiştir. Yılın dördüncü çeyreğinde özel sabit sermaye yatırımlarında yüzde -9,2 oranında azalma kaydedilmiştir. Özel kesim makine teçhizat yatırımlarının yüzde -13,5 oranında azaldığı gözlenmektedir. İnşaat yatırımlarında ise yüzde -0,4 oranında azalma söz konusudur. Aynı dönemde kamu tüketimi yüzde 7,1, kamu sabit sermaye yatırımları ise yüzde 21,4 oranında artış kaydetmiştir. Stok değişiminin büyümeye katkısı 2012 yılının dördüncü çeyreğinde negatif -0,9 puan olarak hesaplanmıştır. Talep yönünden 2012 yılının dördüncü çeyreğinde GSYH da kaydedilen yüzde 1,4 oranındaki büyümeye katkılar, özel tüketimden negatif yüzde 0,6 puan, özel sabit sermaye yatırımından negatif yüzde 1,9 puan olmuştur. Büyümeye kamu tüketiminin katkısı yüzde 0,9 puan, kamu sabit sermaye yatırımının katkısı ise yüzde 1,0 puan olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda toplam yurtiçi talep yılın dördüncü çeyreğinde yüzde -1,5 oranında azalmıştır. Tablo 2: Talep Unsurlarında Gelişmeler (Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişme) I.Ç. II.Ç. III.Ç. IV.Ç. Yıllık I.Ç. II.Ç. III.Ç. IV.Ç. Yıllık Toplam Tüketim 11,8 8,2 7,8 2,2 7,3 0,3-0,5 0,3 0,4 0,1 Kamu 7,0 9,0 10,3-3,7 4,7 5,5 4,4 5,5 7,1 5,7 Özel 12,5 8,1 7,5 3,3 7,7-0,4-1,3-0,4-0,8-0,7 Sabit Sermaye Yatırımı 38,12 28,1 14,7-0,9 18,0 0,7-2,7-4,2-3,8-2,5 Kamu 0,0 0,9 1,6-8,6-2,2-2,1 3,6 6,5 21,4 8,9 Özel 44,5 33,8 17,6 1,0 22,3 1,0-3,6-6,2-9,2-4,5 Stok Değişimi (1) 0,4 0,7-1,6-0,2-0,2-2,2-1,5-0,8-0,9-1,3 Top. Nihai Yurt İçi 17,3 12,9 9,4 1,4 9,8 0,4-1,1-0,7-0,6-0,5 Talep Toplam Yurt İçi Talep 17,8 13,5 7,4 1,2 9,5-1,7-2,5-1,5-1,5-1,8 Net Mal ve Hizmet İhr. -6,0-4,6 1,1 3,9-1,1 5,1 5,5 3,1 2,9 4,1 Mal ve Hizmet İhracatı 11,7 2,5 11,9 5,9 7,9 15,0 24,0 15,0 15,0 17,2 Mal ve Hizmet İthalatı 32,3 18,7 6,2-8,2 10,7-5,1 0,4 2,0 3,2 0,0 GSYH 12,4 9,3 8,7 5,3 8,8 3,3 2,9 1,6 1,4 2,2 (1) Büyümeye katkı. 3. İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler 2013 yılının Ocak döneminde, 2012 yılının aynı dönemine göre işgücündeki artış bin kişi olurken, aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 2012 yılının Ocak dönemine göre 958 bin kişi artarak 24 milyon 433 bin kişiye ulaşmıştır. Buna göre işsiz sayısı 226 bin kişi artmıştır yılının Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde sırasıyla, 58 bin kişi, 184 bin kişi ve 716 bin kişi istihdam artışı gözlenmiştir. Tarım dışı istihdam ise söz konusu dönemde önceki yıla göre 900 bin kişi artmıştır. Türkiye genelindeki işsizlik oranı 2013 yılının Ocak döneminde, 2012 yılının Ocak dönemine göre 0.4 puan artarak yüzde 10,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puan artarak yüzde 12,9; genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.3 puan artarak yüzde 20,7 olarak gerçekleşmiştir. 3

6 Tablo 3: İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler Yıllık Yıllık Yıllık Ocak I II III IV Ocak Çalışma Çağındaki Nüfus İşgücüne Katılma Oranı (%) 47,9 48,8 49,9 48,2 47,9 50,5 50,7 50,7 49,5 İşgücü İstihdam İşsiz İşsizlik Oranı (%) 14,0 11,9 9,8 10,2 10,4 8,2 8,8 9,4 10,6 Tarım Dışı İşsizlik Oranı 17,4 14,8 12,4 12,4 12,7 10,4 11,3 11,7 12,9 Genç Nüfusta İşsizlik Oranı 25,3 21,7 18,4 18,4 18,3 15,9 17,2 18,8 20,7 İstihdamın Sektörel Dağılımı Tarım Sanayi Hizmetler (*) Kaynak: TÜİK (*) İnşaat dahildir. 4. Üretim ve Talebe İlişkin Son Gelişmeler a. Aylık Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranları Aylık verilere göre sanayi üretimi, 2013 yılının Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında artmıştır. Mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretim endeksinde ise Şubat ayında Ocak ayına göre yüzde 1,5 oranında artış gerçekleşmiştir yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre üretim, imalat sanayiinde yüzde 3,8 oranında artarken, madencilik ve enerji sektörlerinde sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 8,4 oranlarında azalmıştır. Şekil 1: Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Üretim Endeksleri (2010=100) Toplam Sanayi İmalat Sanayi Kaynak: TÜİK 4

7 Tablo 4: Aylık Sanayi Üretim Endeksi Yıllık Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Sanayi 12,8 10,1 2,5-2,6 4,9-6,3 13,3-2,8 2,3 1,6 Madencilik -0,4 6,6 2,1-3,5 7,0-4,1 14,2-5,7-2,9-5,3 İmalat 14,5 10,5 2,3-3,8 4,9-6,7 15,6-2,6 3,6 3,8 Gıda Ürünleri 10,8 6,9 3,5 0,4 4,8-6,0 9,0 0,4 3,7 1,4 Tekstil 10,6 2,1 4,3-0,2 8,0-8,9 17,1-1,9 7,0 3,4 Giyim 12,0-1,2 6,2-0,1 14,2 2,1 27,8 7,1 9,0 6,5 Petrol Ürünleri 6,1 8,4 2,1 7,8 7,2 15,0 6,0 0,1 2,3 1,2 Kimya 20,5 7,0 1,7-4,6 1,8-5,5 15,5-5,1 0,8 3,4 Toprak Ürünleri 14,5 6,2 0,2-6,1 8,7-4,3 19,0-0,2 9,3 15,5 Ana Metal 11,5 11,2 5,2 6,8 3,3-1,0 21,4 1,0 1,6 4,8 Fabr. Metal Ürünleri 20,0 19,7 5,9-3,5 7,1-6,3 19,5-4,0 2,1 3,8 B.y.s. Makine- Teçhizat 30,6 28,4 1,0-16,6 0,3-12,3 7,3-16,6 1,0-1,0 Taşıt Araçları 35,4 17,8-5,0-24,8 1,3-6,5 12,6-7,4 6,5 4,9 Enerji 8,3 8,6 4,7 4,5 3,9-5,1-2,0-2,9-3,2-8,4 Kaynak: TÜİK 2013 yılı Mart ayı toplam imalat sanayi kapasite kullanım oranı, 2012 yılının aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 72,7 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre ise kapasite kullanım oranı Mart ayında 0,5 puan artmıştır. Tablo 5: Aylık Kapasite Kullanım Oranı (Yüzde) Yıllık Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart İmalat Sanayii 72,6 75,4 74,2 74,0 74,9 74,0 73,6 72,4 72,2 72,7 Gıda Ürünleri 70,3 70,2 71,7 71,2 75,3 75,9 73,6 71,5 72,1 70,9 Tekstil Ürünleri 77,3 76,6 78,0 77,8 79,1 78,9 79,0 78,6 78,8 78,0 Giyim 75,3 76,4 77,8 78,1 78,0 77,5 78,0 78,0 77,4 76,5 Basım Yayım 75,8 71,8 69,2 70,9 68,4 70,6 69,9 70,7 67,9 70,3 Petrol Ürünleri 65,8 75,3 76,6 85,8 81,5 85,8 76,5 73,3 59,9 61,5 Kimya 80,4 82,6 80,5 78,3 78,7 78,6 76,8 75,9 78,7 79,5 Metal Olmayan Diğer Mineral 75,2 78,7 76,3 77,7 77,3 76,8 75,5 72,8 70,2 69,2 Ana Metal 76,8 77,9 77,6 77,1 76,8 75,7 79,3 77,4 73,8 77,7 B.y.s. Makine ve Teçhizat 68,8 75,0 75,1 73,9 74,6 71,6 73,0 70,4 74,8 74,1 Motorlu Taşıtlar 69,8 76,4 70,7 67,2 71,3 69,7 70,4 68,9 70,1 71,4 Kaynak: TCMB 5

8 a. Yurtiçi Talebe İlişkin Göstergelerdeki Gelişmeler 2013 yılının ilk çeyreğinde; beyaz eşya üretimi, yurtiçi satışı, ihracatı ve ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre, sırasıyla, yüzde 3,1, yüzde 6,6, yüzde 7,4 ve yüzde 48,5 oranlarında artmıştır. Otomobil üretimi; 2013 yılının Ocak-Mart döneminde yüzde 7,8 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 1,6 oranında azalmıştır. Tablo 6: Yurtiçi Talebe İlişkin Göstergeler Yıllık Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Beyaz Eşya Yurtiçi Satışları* 9,9 19,3-0,2 0,4 2,7-0,8 9,8 10,1 Toplam Otomobil Üretimi 18,1 6,0-13,9 1,5-12,5-12,3-8,8-3,1 Toplam Otomobil Satışları 37,8 16,4-6,3 16,3-9,0 22,6 26,1 9,6 İthal Otomobil Satışları 45,4 16,9-1,0 25,0-3,5 40,5 46,3 24,3 * Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan beyaz eşya kapsamına; 2010 yılı Ocak ayından itibaren derin dondurucu ve kurutma makinesi eklenmiştir yılının ilk çeyreğinde; otomobil satışları ve ithal otomobil satışları sırasıyla yüzde 17,3 ve yüzde 34,0 oranlarında artmıştır. II. ÖDEMELER DENGESİ 1. Cari işlemler Dengesi 2013 yılının ilk iki ayında ödemeler dengesinde gösterildiği şekliyle, dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında azalarak 11,5 milyar dolar olmuştur. Aynı dönemde, hizmet gelirleri yüzde 14,5 oranında artarak 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, gelir dengesindeki açık 1 milyar dolar olmuştur. Buna göre, 2013 yılının ilk iki ayında cari açık, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 oranında artarak 10,9 milyar dolar olmuştur yılı Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, hem ihracat ve hem de ithalat yüzde 8,3 oranında artarak sırasıyla 23,9 milyar dolar ve 38,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, 2012 yılının ilk iki ayında yüzde 62,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılının aynı döneminde değişmemiştir. Aynı dönemde, imalat sanayii ürünleri ihracatı yüzde 7,4, madencilik ürünleri ihracatı yüzde 61,9 ve tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı yüzde 13,9 oranında artmıştır. Söz konusu artışa en fazla katkıyı yüzde 17 oranı ile tekstil ürünlerinden gelmiştir. Ülke grupları itibarıyla ihracata bakıldığında; 2013 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 5,3 oranında artarken, AB dışı ülke grubuna yapılan ihracat ise yüzde 10,6 oranında artmıştır. OECD ülkelerinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 49,5 oranından yüzde 45 e gerilemiştir yılının ilk iki ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, Irak, İngiltere ve BAE olmuştur. 6

9 Tablo 7: Dış Ticaret Dengesindeki Gelişmeler İhracat Yüzde Değişme İthalat Yüzde Değişme (Milyon Dolar) Dış Ticaret Dengesi Ocak ,35 11, ,33 7, Şubat ,79 5, ,52 9, Mart , , Nisan , , Mayıs , , Haziran , , Temmuz , , Ağustos , , Eylül , , Ekim , , Kasım , , Aralık , , Toplam , , Kaynak: TÜİK Tablo 8: Sektörel İhracat (Milyon Dolar) Yıllık Yüzde Ocak- Şubat Yüzde Değişme Değişme Toplam , ,3 Tarım ve Ormancılık , ,8 Madencilik , ,1 İmalat , ,3 Diğer Sektörler Toplamı , ,9 Seçilmiş Fasıllara Göre İhracat Kara taşıtları , ,2 İnci kıymetli taş ve mamülleri , ,1 Demir ve çelik , ,4 Kazan-makine-mek.cihaz , ,1 Elektrikli makina. cihazlar , ,1 Örme giyim eşyası , ,9 Mineral yakıt. mineral yağlar , ,5 Demir veya çelikten eşya , ,2 Örülmemiş giyim eşyası , ,6 Plastik ve mamulleri , ,1 Yenilen meyveler , ,3 Diğer Fasıllar Toplamı , ,3 Kaynak: TÜİK 7

10 Tablo 9: Ülke Gruplarına Göre İhracat (Milyon Dolar) Yıllık Yüzde Ocak- Şubat Yüzde Değişme Değişme AB Ülkeleri , ,2 Türkiye Serbest Bölgeleri , ,4 Diğer Ülkeler , ,9 Ülke Grupları OECD Ülkeleri , ,6 EFTA Ülkeleri , ,3 Karadeniz Ekonomik İşbirliği , ,1 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı , ,9 Bağımsız Devletler Topluluğu , ,7 Türk Cumhuriyetleri , ,8 İslam Konferansı Teşkilatı , ,4 Toplam , ,3 Kaynak: TÜİK İhracatçı Birliklerinin (TİM) kayıtlarına göre 2013 yılının ilk çeyreğinde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 35,2 milyar dolar olmuştur. Tablo 10: İhracatçı Birlikleri Kayıtlarına Göre İhracat Mart Ocak-Mart (Milyon Dolar) Yüzde Değişme Yüzde Değişme TOPLAM , ,6 Otomotiv Endüstrisi , ,4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri , ,4 Hazırgiyim ve Konfeksiyon , ,1 Çelik , ,1 Elektrik - Elektronik Mak. Bilişim , ,6 Tekstil ve Hammaddeleri , ,8 Demir ve Demir Dışı Metaller , ,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam , ,4 Makine ve Aksamları , ,4 Madencilik Ürünleri , ,2 İklimlendirme Sanayii , ,0 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri , ,9 Çimento Cam Seramik ve Toprak , ,1 Fındık ve Mamulleri , ,8 Diğer Sektörler Toplamı , ,1 Kaynak: TİM 2013 yılının ilk iki ayında ithalat yüzde 8,3 oranında artarak 38,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, ara malı ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 8

11 oranında, sermaye malları ithalatı yüzde 9,4 oranında, tüketim malları ithalatı ise yüzde 8,7 oranında artmıştır. Ocak-Şubat döneminde reel enerji ithalatı yüzde 13,3 oranında azalırken reel altın ithalatı yüzde 47,3, altın ve enerji hariç reel ithalat yüzde 6,3 oranında artmıştır. Aynı dönemde ithalatta en büyük paya sahip ürünler mineral yakıtlar ve yağlar, kıymetli madenler ve taşlar ile sanayi için işlem görmüş hammaddeler olmuştur. Tablo 11: Geniş Ekonomik Gruplara Göre İthalat (Milyon Dolar) Yıllık Yüzde Ocak-Şubat Yüzde Değişme Değişme Toplam İthalat , ,3 Yatırım Malları , ,4 Ara malları , ,9 Tüketim Malları , ,7 Diğer , ,2 Enerji İthalatı (27. Fasıl) , ,6 Enerji Dışı İthalat , ,7 Kaynak: TÜİK Tablo 12: Seçilmiş Fasıllara Göre İthalat (Milyon Dolar) Yıllık Yüzde Ocak-Şubat Yüzde Değişme Değişme Toplam İthalat , ,3 -Mineral yakıt. yağlar , ,6 -Kazan. makine. mek. cihaz , ,4 -Demir ve çelik , ,7 -Elek. Makine ve cihazlar , ,2 -Kara taşıtları , ,5 -Plastik ve mamulleri , ,1 -İnci, kıymetli taş ve mam , ,9 -Organik kimyasal ürünler , ,8 -Optik alet ve cihazlar , ,4 -Hava taşıtları,uzay araçları , ,7 -Eczacılık ürünleri , ,0 -Diğer Fasıllar Toplamı , ,6 Kaynak: TÜİK a. Hizmetler Dengesi 2012 yılında 21,6 milyar dolar olarak gerçekleşen net turizm gelirleri, 2013 yılının ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında artarak 1,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir yılının Ocak-Şubat döneminde hizmetler başlığının diğer önemli bir kalemi olan taşımacılık kaleminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 oranında artarak 326 milyon dolar tutarında net gelir elde edilmiştir. İnşaat hizmetlerinden elde edilen döviz geliri ise bir önceki 9

12 yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 oranında azalarak 117 milyon dolar olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda, 2012 yılının ilk iki ayında toplam 1,4 milyar dolar fazla veren hizmetler dengesi kalemi, 2013 yılının aynı döneminde yüzde 4,5 oranında azalarak 1,3 milyar dolar fazla vermiştir. b. Gelir Dengesi 2012 yılında 6,6 milyar dolar olarak kaydedilen gelir dengesindeki net çıkış 2013 yılının Ocak-Şubat döneminde 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir yılının Ocak-Şubat döneminde yatırım geliri başlığı altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kaleminde görülen net çıkışlar sırasıyla 102 milyon dolar, 385 milyon dolar ve 501 milyon dolar olmuştur. Diğer yatırımların alt bileşenlerinden olan faiz giderleri ise aynı dönemde yüzde 11 oranında artarak 747 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. c. Cari Transferler 2012 yılında 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşen cari transferler, 2013 yılının ilk iki ayında 272 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Cari transfer hesabı altında yer alan işçi gelirleri ise 2012 yılının aynı dönemine göre yüzde 36,8 oranında artarak 160 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2. Sermaye Hareketleri Dengesi ve Uluslararası Rezervler 2012 yılını 45,6 milyar dolar tutarında net girişle kapatan sermaye ve finans hesabına bakıldığında; 2013 yılının ilk iki ayında doğrudan, portföy ve diğer yatırımlar şeklinde olmak üzere 17 milyar dolar tutarında net sermaye girişinin gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net doğrudan yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 oranında azalarak 1,3 milyar dolar olmuştur. Doğrudan yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik kişilerin net gayrimenkul alımları ise aynı dönemde 315 milyon dolara ulaşmıştır. Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net doğrudan yatırımlar yüzde 90 oranında artarak 515 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sonucunda doğrudan yatırımlarda gerçekleşen net sermaye girişi yüzde 45,1 oranında azalarak 797 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu rakam 2012 yılının ilk iki ayında 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yılında 40,8 milyar dolar olan portföy yatırımlarından net sermaye girişi, 2013 yılının Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 oranında artarak 4,9 milyar dolara ulaşmıştır. Söz konusu dönemde, yurtdışında yerleşik kişiler borçlanma senedi piyasasında 2,4 milyar dolar tutarında DİBS alımı, 42 milyon dolar tutarında özel sektöre ait iç borçlanma senedi satımı gerçekleştirirken, Hazine Müsteşarlığı ve özel sektör tarafından ihraç edilen yurt dışı tahvillerin net büyüklüğü sırasıyla 197 milyon dolar ve 2 milyar dolar olmuştur. Tablo 13: Cari İşlemler Dengesi (Milyon Dolar) Yıllık Ocak-Şubat

13 I. Dış Ticaret Dengesi İhracat f.o.b İthalat c.i.f Diğer II. Hizmetler Dengesi (Net) Taşımacılık Turizm İnşaat Hizmetleri Sigorta Hizmetleri Finansal Hizmetler Diğer Ticari Hizmetler Resmi Hizmetler Diğer Hizmetler III. Gelir Dengesi Ücret Ödemeleri Yatırım Geliri Doğrudan Yatırımlar Portföy Yatırımları Diğer Yatırımlar Faiz Geliri Faiz Gideri Uzun Vade Kısa Vade IV. Cari Transferler Cari İşlemler Dengesi Kaynak: TCMB Diğer yatırımlar kaleminde Ocak-Şubat dönemi itibarıyla, 2012 yılında 1,3 milyar dolar, 2013 yılında ise 11,3 milyar dolar net giriş gerçekleşmiştir yılının ilk iki ayında, genel hükümet 587 milyon dolar net kredi ödeyicisi olurken bankalar ve diğer sektörler 2,6 milyar dolar ve 1,1 milyar dolar net kredi kullanımında bulunmuştur yılında resmi rezervler 20,8 milyar dolar artarken 2013 yılının ilk iki ayında 4,6 milyar dolar artmıştır. Ayrıca, 2013 yılının ilk iki ayında net hata ve noksan kalemi 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir yılı sonunda 77,8 milyar dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt rezervleri geçici verilere göre 2012 yılı sonunda 101,7 milyar dolara yükselmiş ve 2013 yılı Mart ayı sonunda 106,1 milyar dolara ulaşmıştır. Küresel ölçekte borç krizinin devam etmesine rağmen risk alma iştahının artması, genişletici politikaların devam edeceğinin açıklanmasının ve Merkez Bankası nın son dönemde uyguladığı yeni araçlar sonucunda rezev birikimi artan seviyesini sürdürmektedir. Tablo 14: Sermaye Hareketleri (Milyon Dolar) Yıllık Ocak-Şubat

14 Sermaye ve Finans Hesapları Doğrudan Yatırımlar Yurtdışında Yurtiçinde Portföy Yatırımları Varlıklar Yükümlülükler Hisse Senetleri Borç Senetleri Diğer Yatırımlar Varlıklar Yükümlülükler Ticari Krediler Krediler Genel Hükümet Bankalar Diğer Sektörler Mevduatlar Diğer Yükümlülükler Rezerv Varlıklar Net Hata Noksan Kaynak: TCMB Şekil 2: Merkez Bankası Uluslararası Rezervleri 12

15 (MilyarDolar) Kaynak: TCMB III. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 2013 yılı ilk çeyreğinde merkezi yönetim bütçesi gelirleri 94,1 milyar TL, harcamaları ise 95 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi gelirleri, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 21,6, harcamaları ise yüzde 13,3 oranında artış göstermiş, böylece 2012 yılı ilk üç ayında 6,4 milyar TL olan merkezi yönetim bütçesi açığı, 2013 yılının aynı döneminde 0,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde faiz dışı fazla ise yüzde 14,3 milyar TL olmuştur yılı ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yapılan bazı vergi ve harçlara yönelik yapılan düzenlemelerin de katkısıyla, vergi gelirleri yüzde 20 oranında bir artış göstermiş ve 77,4 milyar TL olmuştur. Böylece 317,9 milyar TL olan başlangıç bütçe vergi gelirleri tahmininin yüzde 24,3 ü bu dönemde gerçekleşmiştir. Faiz dışı harcamaların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artmasına karşın, faiz ödemelerindeki yüzde 12 oranındaki düşüş sonrasında bütçe harcamaları yılın ilk üç ayında 95 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve başlangıç ödeneğinin yüzde 23,5 i düzeyinde olmuştur. Tablo 15: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri 13

16 Milyon TL Ocak-Mart Değişim (%) 2013 Bütçe Başlangıç Ödeneği Gerç. Oranı (%) Gelirler , ,4 Genel Bütçe Gelirleri , ,1 Vergi Gelirleri , ,3 Vergi Dışı Gelirler , ,2 Sermaye Gelirleri , ,8 Alınan Bağış ve Yardımlar , ,7 Alacaklardan Tahsilat , ,9 Özel Bütçe Gelirleri , ,2 Düzenleyici ve Denet. Kurullar , ,8 Harcamalar , ,5 Faiz Dışı Harcamalar , ,8 Personel Giderleri , ,8 Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi , ,2 Mal ve Hizmet Alımları , ,1 Cari Transferler , ,1 Sermaye Giderleri , ,3 Sermaye Transferleri , ,6 Borç Verme , ,5 Yedek Ödenek 0 0 0, ,0 Faiz Harcamaları , ,6 Bütçe Dengesi , ,6 Faiz Dışı Denge , ,8 Kaynak: Maliye Bakanlığı 2013 yılı ilk çeyreğinde, genel bütçe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 22,6 oranında artarak 90,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Genel bütçe gelirleri içerisinde, 2012 yılına göre vergi gelirleri yüzde 20 oranında artarak 77,4 milyar TL olurken, vergi dışı gelirler yüzde 3,8 oranında artmış ve 7,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Özel bütçe gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında azalarak 2,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir yılı ilk üç ayında gelir, kar ve sermaye kazancı üzerinden alınan vergilerden gelir vergisi tahsilâtı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarak 14,2 milyar TL olmuştur. Kurumlar vergisi ise yüzde 5,6 oranında artarak 7,8 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylece gelir, kar ve sermaye kazancı üzerinden alınan vergiler yüzde 7,8 oranında artarak 21,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilatı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 oranında artarak 3,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Yurtiçi talepteki artışın ılımlı şekilde artmasıyla beraber dâhilde alınan mal ve hizmet vergileri tahsilâtı 2013 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 23,1 oranında artarak 30,2 milyar TL olmuştur. BSMV tahsilâtının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 oranında, dâhilde alınan KDV tahsilâtının yüzde 17,2 oranında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nin yüzde 29,6 artmasına karşın, Özel İletişim Vergisi (ÖİV) tahsilâtında yüzde 4,1 azalma olmuştur. Tablo 16: Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri 14

17 Milyon TL Ocak-Mart Değişim (%) 2013 Bütçe Hedefi Gerç. Oranı (%) Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri , ,4 Genel Bütçe Gelirleri , ,1 Vergi Gelirleri , ,3 Gelir, Kar ve Ser. Kaz. Üz. Al. Ver , ,9 Gelir Vergisi , ,6 Kurumlar Vergisi , ,6 Mülkiyet Üzerinden Al. Ver , ,4 Motorlu Taşıtlar Vergisi , ,0 Ver. Ve İnt. Vergisi , ,4 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Ver , ,9 Dahilde Alınan KDV , ,8 ÖTV , ,7 Petrol ÖTV , ,4 Motorlu Taşıt ÖTV , ,3 Tütün ÖTV , ,8 Alkollü İçkiler ÖTV , ,3 Dayanıklı Tük. Malları ÖTV , ,0 BSMV , ,5 Özel İletişim Vergisi , ,3 Şans Oyunları Vergisi , ,8 Uluslararası Tic. ve Mua. Alınan Ver , ,8 İthalde Alınan KDV , ,2 Diğer , ,0 Diğer Vergiler , ,9 Harçlar , ,9 Damga Vergisi , ,6 Vergi Dışı Gelirler , ,6 Sermaye Gelirleri , ,8 Alınan Bağış ve Yardımlar ,3 0 - Alacaklardan Tahsilât , ,9 Özel Bütçe Gelirleri , ,2 Düz. ve Denet. Kurumların Gelirleri , ,8 Kaynak: Maliye Bakanlığı 2013 yılı ilk çeyreğinde, uluslararası ticaret ve muamelelerden alınan vergi tahsilatında 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 31,5 oranında artış olmuştur. Bu gelişmede ithalde alınan KDV tahsilatının önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 36,1 artması ve BOTAŞ ın KDV yükümlülüklerinden bir kısmını ödemesi etkili olmuştur. 2012/4116 sayılı BKK ile yapılan düzenlemelerin de etkisiyle, harç gelirleri tahsilatı 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 39,8 oranında artarak 3,7 milyar TL olurken, damga vergisi tahsilatı yüzde 28,8 oranında yüksek bir artış kaydetmiştir. 15

18 Ayrıca Mart ayı sonu itibarıyla 6111 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı 22 milyar TL olmuştur yılı ilk çeyreğinde Merkezi Yönetim Bütçesi faiz dışı harcamaları önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 79,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz dışı harcamalar içerisinde personel giderleri, 2011 yılında maaş artışının toplu görüşmeler sonucunda Ocak ayı yerine Mayıs ayında verilmesinin oluşturduğu baz etkisi nedeniyle önceki yıla göre yüzde 15,9 oranında artarak 25,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Tablo 17: Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları Milyon TL Ocak-Mart Değişim (%) 2013 Bütçe Baş. Ödeneği Gerç. Oranı (%) Merkezi Yönetim Bütçe Harcamaları , ,5 Faiz Dışı Harcamalar , ,8 Personel Giderleri , ,8 Sos. Güv. Kur. Devlet Primi , ,2 Mal ve Hizmet Alımları , ,1 Sağlık Harcamaları , ,7 Diğer , ,1 Cari Transferler , ,1 KİT Görev Zararları , ,0 Sos. Güv. Kuruluşları , ,6 Gelirden Ayrılan Paylar , ,0 Tarımsal Destekleme , ,8 Diğer , ,8 Sermaye Giderleri , ,3 Sermaye Transferleri , ,6 Borç Verme , ,5 Yurtiçi , ,8 Yurtdışı , ,4 Yedek Ödenek 0 0 0, Faiz Harcamaları , ,6 İç Borç Faizi , ,4 Dış Borç Faizi , ,7 Diğer Faiz Gid. ve Türev Ürün Gid , ,9 Kaynak: Maliye Bakanlığı Mal ve hizmet alım giderleri, yeşil kart sahiplerinin ilaç ve tedavi giderlerinin sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılanacak olmasının etkisiyle sağlık giderlerinde gerçekleşen yüzde 82,2 oranındaki azalmaya karşın diğer mal ve hizmet alımlarında ortaya çıkan yüzde 21 düzeyinde artış sonrasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 oranında artarak 5,4 milyar TL olmuştur. Cari transferler, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 17,5 oranında artarak 37,9 milyar TL olmuştur. Bu dönemde, tarımsal desteklemeye yönelik transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artarak 2,7 milyar TL olurken, genel bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere ve fonlara ayrılan paylar ise yüzde 13 oranında artarak 10,1 milyar TL olmuştur. 16

19 Bu dönemde sermaye giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141,2 artarak 4,1 milyar TL olurken, borç verme geçen yıla göre yüzde 22,8 artarak 2,7 milyar TL olmuştur yılı ilk üç ayında merkezi yönetim bütçesi faiz harcamaları 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında azalarak 15,1 milyar TL olarak gerçekleşmiş, faiz harcamaları için ayrılan 53 milyar TL lik bütçe ödeneğinin yüzde 28,6 sı kullanılmıştır. Bu dönemde, iç borç faiz ödemeleri 12 milyar TL olurken, dış borç faiz ödemeleri 3 milyar TL olarak gerçekleştirilmiştir. Tablo 18: Merkezi Yönetim Borç Stoku Milyon TL 2012 (Yılsonu) 2013 (Şubat) Değişme (%) Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku ,8 İç Borç Stoku ,1 Devlet Tahvili ,1 Hazine Bonosu ,0 Dış Borç Stoku ,1 Uluslararası tahvil ,1 Kredi ,1 Borç Stoku Döviz-Faiz Yapısı ,8 TL-Sabit Faizli ,0 TL-Değişken Faizli ,3 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli ,1 Sabit Faizli ,7 Değişken Faizli ,2 İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay) 60,8 68,7 13,0 Tl Cinsi Sabit Faizli İç Borçlanmanın Ortalama Maliyeti 8,8 6,4-27,8 Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 2013 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim brüt borç stoku 2012 yılsonuna göre hemen hemen aynı düzeyde seyrederek 536,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, iç borç stoku yüzde 1,1 oranında artarak 387,1 milyar TL olurken, dış borç stoku yüzde 0,1 oranında azalarak 145,5 milyar TL olmuştur. Yürütülen borçlanma stratejisine de bağlı olarak TL cinsinden sabit faizli borçlar 2012 yılsonuna göre aynı düzeyde seyretmiş, TL cinsinden değişken faizli borçlar ise yüzde 2,3 oranında artmıştır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli borçlar ise 2012 yılsonuna göre yüzde 0,1 oranında azalarak 145,5 milyar TL olmuştur yılında 60,8 ay olarak gerçekleşen iç borçlanmanın ortalama vadesi, 2013 yılı ilk iki ayında 68,7 ay olmuştur yılında yüzde 8,8 olarak gerçekleşen TL cinsi sabit faizli iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama maliyeti ise, 2013 yılının Şubat ayı itibarıyla yüzde 6,4 seviyesine inmiştir. IV. PARASAL BÜYÜKLÜKLER VE MALİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER 2013 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 2012 yılı sonuna göre, Net Dış Varlıklar 7,3 milyar dolar, İç Döviz Yükümlülükleri 5,8 milyar dolar artmıştır. Varlık ve yükümlülük kalemlerinde görülen bu gelişme neticesinde Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu aynı dönemde 1,4 milyar dolar artarak 45,4 milyar dolara yükselmiştir. Bu dönemde Merkez Bankası Net Rezervleri 5,7 milyar dolar artarak 105,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 17

20 Tablo 19: Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu* (Milyon Dolar) Aralık Aralık Aralık Ocak Şubat Mart Net Döviz Pozisyonu , , , , , ,1 - Net Dış Varlıklar , , , , , ,7 Net Rezervler , , , , , ,1 KMDTH ve SDMH(-)** , , , Diğer 5.241, , , , , ,5 - İç Döviz Yükümlülükleri , , , , , ,6 Döviz Olarak Takip Olunan Mev , , , , , ,5 Hazine Mevduatı 4.444, , , , , ,8 Bankaların Döviz Mevduatı , , , , , ,2 Kaynak: TCMB günlük vaziyet *Ayın son Cuma günü itibarıyla ** KMDTH: Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabı, SDMH: Süper Döviz Mevduat Hesabı Merkez Bankası Net İç Varlıkları 2013 yılı Mart ayı sonu itibarıyla -14 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, Net İç Varlıkları oluşturan Toplam İç Krediler 1,1 milyar TL seviyesinde, Diğer İç Varlıklar kalemi ise -15,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam İç Krediler kaleminin alt detaylarını oluşturan kalemlerden Değerleme Hesabı 2012 yılı sonuna göre 227 milyon TL artmıştır. Bilançonun pasif kalemleri incelendiğinde, 2013 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 2012 yılı sonuna göre Merkez Bankası Parasının 3,7 milyar TL artarak 68,1 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu dönemde, Rezerv Parada 7,1 milyar TL tutarında artış yaşanırken, APİ den Borçlar kaleminde 2 milyar TL azalma görülmüştür. Aynı dönemde Rezerv Paranın alt kalemlerinden Emisyon 131 milyon TL azalırken, Bankalar Serbest Mevduatı 7,3 milyar TL artmıştır yılı Mart ayı sonu itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre M1 para arzı yüzde 1,32 oranında azalmıştır. Aynı dönemde hem TL hem de YP mevduatlarındaki artışın etkisiyle M2 para arzı yüzde 1,71 oranında artış göstermiştir. Bir önceki ay sonuna göre M1 para arzı yüzde 5,83 oranında artarken, M2 para arzında ise yüzde 1,6 oranında bir artış gözlenmektedir. Tablo 20: Merkez Bankası Analitik Bilançosu* (Milyon TL) 18

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 2014 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Aralık 214 Dünya Kasım ayında G-2 liderleri küresel ekonomiyi desteklemek amacıyla yeni önlemler alınması konusunda uzlaşma sağlamıştır. Söz konusu anlaşma, 218

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Şubat 215 Dünya Ocak ayında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından küresel ekonomik görünüme ilişkin yayımlanan raporlarda, petrol fiyatlarındaki

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK GELİŞMELER ÖZET DEĞERLENDİRME RAPORU ŞUBAT 2010/II HAZIRLAYANLAR Mustafa ŞİMŞEK Fulya BAYRAKTAR Faruk SEKMEN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010

Detaylı

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010]

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] Türkiye Sermaye Piyasası 2010 Editör Alparslan Budak Yazarlar Ekin Fıkırkoca Efsun Ayça Değertekin Gökben Altaş Özcan Çikot Katkıda Bulunanlar Sermaye Piyasası Düzenlemeleri:

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

Finansal İstikrar Raporu

Finansal İstikrar Raporu Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı: 19 Finansal İstikrar Raporu Kasım 1 Sayı 19 TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklâl Cad. 1 Ulus, 1 Ankara, Türkiye Telefon: (9 3) 7 Faks: (9 3) 7

Detaylı

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi

2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU. 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi 2005 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU 1. 2005 Yılının Genel Değerlendirmesi Türkiye Ekonomisi, 82 yıllık Cumhuriyet tarihinde, en zorlu süreçlerden birisini 2001 Krizi esnasında

Detaylı

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye

Makroekonomik Gelişmeler Türkiye Makroekonomik Gelişmeler Türkiye 9 Temmuz 21 Ekonomik Araştırmalar Burada belirtilen bilgiler, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm

Dünyada ve Türkiye de. 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm Dünyada ve Türkiye de 2011 Yılı Sonu Ekonomik Görünüm İçindekiler Sayfa Dünya Ekonomisi 3 Genel 3 2011 Yılında Küresel Ekonomik Görünüm 3 Küresel Ekonomide Son Gelişmeler ve 2012 Yılı 8 Türkiye Ekonomisi

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

2014 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU

2014 IV. ÇEYREK STRATEJİ RAPORU STRATEJİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA NO YÖNETİCİ ÖZETİ 2 KÜRESEL GÖRÜNÜM 3 TÜRKİYE EKONOMİSİ 7 VARLIK YÖNETİM MODELİ 13 HİSSE SENEDİ 14 SABİT GETİRİLİ YATIRIMLAR 15 KIYMETLİ MADENLER 15 DÖVİZ SEPETİ 16 ÖNERİLEN

Detaylı

EKONOMİ ALMANAĞI 2013

EKONOMİ ALMANAĞI 2013 EKONOMİ ALMANAĞI 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI...

ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21 HALI İHRACATIMIZDA MAKINE HALISI VE EL HALISININ PAYI... HALI SEKTÖRÜNÜN 2009 OCAK-MART İHRACAT PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ ARGE ve MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2009 ÖZET...3 DÜNYA EKONOMISINE GENEL BIR BAKIŞ...8 TÜRKIYE NIN HALI İHRACATI...21

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

HAFTALIK RAPOR 06 Ağustos 2012

HAFTALIK RAPOR 06 Ağustos 2012 Oca.7 Haz.7 Kas.7 Nis.8 Eyl.8 Şub.9 Tem.9 Ara.9 May.1 Eki.1 Mar.11 Ağu.11 Haz.12 Mar.7 Tem.7 Kas.7 Mar.8 Tem.8 Kas.8 Mar.9 Tem.9 Kas.9 Mar.1 Tem.1 Kas.1 Mar.11 Kas.11 Mar.12 Oca.7 May.7 Eyl.7 Oca.8 May.8

Detaylı

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr I ISBN: 978-605-137-463-5 TOBB Yayın No: 2015/253 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

[Tarihi seçin] EY EY. www.imsad.org Her hakkı saklıdır.

[Tarihi seçin] EY EY. www.imsad.org Her hakkı saklıdır. Þ [Tarihi seçin] EY EY İMSAD Aylık Rapor-Ocak TÜRKİYE VE DÜNYADA GÜNDEM Döviz konusunda gözlerin çevrildiği Merkez ekonomistlere stratejilerini anlattı Merkez Bankası nın düzenlediği ekonomistler toplantısında

Detaylı