MPI Nedir? Noktadan Noktaya Haberleşme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MPI Nedir? Noktadan Noktaya Haberleşme"

Transkript

1 1 MPI Nedir? Noktadan Noktaya Haberleşme (Kısım 2) Nisan 2009 Özden AKINCI İTÜ Bilişim Enstitüsü UYBHM Uygulama Uzmanı

2 2 Özet MPI Nedir? MPI Kullanmanın Nedenleri? MPI Programı Nasıl Derlenir? MPI Programı Nasıl Çalıştırılır? Bilgilendirme Fonksiyonlari Çevre Düzenleme Fonksiyonları Basit Noktadan Noktaya Haberleşme (Gönderme/Alma) MPI Veritipleri Noktadan Noktaya Haberleşme

3 3 MPI MPI, standartları belirlenmiş, mesajlaşma kütüphenesidir. MPI arayüzü mesajlaşmalı programlama için geniş kullanıma sahip standarttır. Standart? Pratik, Taşınabilir, Etkili, Esnek Arayüz tanımlamaları C/C++ ve Fortran programlama dilleri için standarttır. Java konusunda farklı projeler geliştirilmektedir.

4 4 MPI Kullanmanın Nedenleri? Standart: Standart olarak kabul edilen mesajlaşma kütüphanedir (Kasım 1993). Taşınabilirlik: MPI standartlarını destekleyen farklı platformlar arasında uygulama taşımaları sonucunda kod üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur. Performans Fırsatları: Yazılım geliştiricileri donanımın özelliklerini göz önünde bulundurarak eniyileme yapabiliyor. Fonksiyon yapısı: MPI ten fazla fonksiyona sahiptir. MPI fonksiyona sahiptir. Erişilebilirlik: MPI ın farklı şirketler/gönüllüler tarafından geliştirilmiş (optimize) ücretli/ücretsiz sürümleri bulunmaktadır.

5 5 MPI Programı Nasıl Derlenir? C: mpicc mpi_program.c o program.exe C++: mpic++ mpi_program.c o program.exe mpicc mpi_program.c o program.exe Fortran: mpif77 mpi_program.f77 o program.exe mpif90 mpi_program.f90 o program.exe

6 6 MPI Programı Nasıl Derlenir? Intel MPI C: mpiicc mpi_program.c o program.exe C++: mpiicpc mpi_program.c o program.exe Fortran: mpiifort mpi_program.f77 o program.exe mpiifort mpi_program.f90 o program.exe

7 7 MPI Programı Nasıl Çalıştırılır? mpirun np <islemci_sayisi> -machinefile <makina_dosyasi> program.exe <program_argumanlari>

8 8 MPI (Message Passing Interface) Fonksiyon kategorileri: Başlatma/sonlandırma fonksiyonları Noktadan noktaya haberleşme fonksiyonları Toplu haberleşme fonksiyonları Haberleşme topolojisi fonksiyonları Kullanıcı veritipi tanımlama fonksiyonları Araçlar (örn. Zaman ölçme)

9 9 En Küçük MPI Program Yapısı MPI başlık dosyası #include<mpi.h> include mpif.h MPI çevresini hazırlama MPI_Init MPI çağrıları ve problemin çözülmesi MPI çevresini sonlandırma MPI_Finalize

10 10 MPI Fonksiyonlarının Formatı (C) Format: rc = MPI_Xxxxx(parameter,... ) Örnek: rc = MPI_Bsend(&buf,count,type,dest,tag,comm) Hata kodu: "rc olarak döner. Başarılı ise MPI_SUCCESS.

11 11 MPI Fonksiyonlarının Formatı (FORTRAN) Format: CALL MPI_XXXX(parameter,...,ierr ) call mpi_xxxx(parameter,...,ierr ) Örnek: CALL MPI_Bsend(buf,count,type,dest,tag,comm,ierr) Hata kodu: ierr olarak döner. Başarılı ise MPI_SUCCESS.

12 12 Haberleşme Ortamının Haberleşme Nesneleri, Haberleşme dünyaları, Grupları kullanarak olmaktadır. Kurgulanması MPI fonksiyonlarının pek çoğu haberleşme dünyasına (communicator) ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaç duyulması halinde basit olarak MPI_COMM_WORLD haberleşme dünyası olarak kullanılabilir. MPI_COMM_WORLD MPI süreçlerinin tamamını kapsamaktadır.

13 13 Haberleşme Ortamının Kurgulanması MPI_Comm_size Haberleşme dünyası ile ilişkili grubun boyutunu belirler. MPI_Comm_rank Sürecin haberleşme dünyasındaki sıra numarasını belirler MPI_COMM_WORLD 7 5 yönetici süreç olarak isimlendirilir.

14 14 Haberleşme Ortamının Sıra numarası (ing. rank): Tekildir, Sıfırdan başlar, Tam sayıdır, Ardışıktır. Kurgulanması Süreç başlatıldığında sistem tarafından atanır, Zaman zaman süreç no (İNG. process ID) olarak isimlendirilir.

15 15 Çevresel Yönetim Fonksiyonları Amaç: MPI çevresini hazırlamak, MPI çevresini sonlandırmak, MPI çevresini sorgulamak, Sıra numarası v.s. belirlemek.

16 16 Çevresel Yönetim Fonksiyonları MPI_Init MPI çalışma çevresini hazırlamak, Her MPI programında mutlaka olmalıdır, Herhangi bir MPI fonksiyonundan önce çağrılmalıdır, MPI programı içerisinde bir defa çağrılmalıdır, C programlamada, MPI_Init ile komut satırı argümanları tüm süreçlere gönderilir. int MPI_Init(int *argc, char **argv[]) MPI_INIT(ierr)

17 17 Çevresel Yönetim Fonksiyonları MPI_Finalize MPI çalıştırma çevresini sonlandırır, Bu fonksiyondan sonra herhangi bir MPI fonksiyonu çağrılamaz. int MPI_Finalize (void) MPI_FINALIZE (ierr)

18 18 MPI_Comm_size Çevresel Yönetim Fonksiyonları Haberleşme dünyası ile ilgili grubun kaç sürece sahip olduğunu belirler. Genellikle, MPI_COMM_WORLD haberleşme ortamı uygulamanın kullanacağı süreç sayısını belirtir. int MPI_Comm_size (MPI_COMM_WORLD,int *size) MPI_COMM_SIZE (MPI_COMM_WORLD,size,ierr)

19 19 MPI_Comm_rank Çevresel Yönetim Fonksiyonları Çağrıldığı sürecin haberleşme ortamındaki sıra numarasını belirler. MPI_COMM_WORLD haberleşme ortamında sıra numarası 0 (Süreç-1) arasında tekil tam sayıdır. Sıra numarası süreç no. ya karşılık gelmektedir. int MPI_Comm_rank (MPI_COMM_WORLD,int *rank) MPI_COMM_RANK (MPI_COMM_WORLD,rank,ierr)

20 20 Çevresel Yönetim Fonksiyonları MPI_Get_processor_name İşlemci adını döndürür, Ayrıca adın uzunluğu bilgisini de verir. int MPI_Get_processor_name (char *name, int *length) MPI_GET_PROCESSOR_NAME (processorname,namelen, ierr)

21 21 MPI_Wtime Çevresel Yönetim Fonksiyonları Çağrılan işlemcide geçen duvar-saati zamanını (İNG. wallclock time) saniye türünden döndürür. double MPI_Wtime() MPI_WTIME()

22 22 MPI_Abort Çevresel Yönetim Fonksiyonları Haberleşme ortamıyla bağlantılı MPI süreçlerini sonlandırır. int MPI_Abort( MPI_COMM_WORLD,int errorcode ) MPI_ABORT( MPI_COMM_WORLD,errorcode,ierr )

23 23 Veri Gönderme MPI_Send İstenilen veriyi istenilen noktaya blokluşekilde gönderir. int MPI_Send( void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dest, int tag, MPI_Comm comm ) Basit bloklu gönderme işlemidir. Fonksiyon, gönderici sürecinin uygulama tamponu tekrar kullanmaya uygun olduğunda sonlanmaktadır.

24 24 Veri Gönderme MPI_Send Fortran formatı: MPI_SEND( buf, count, MPI_Datatype datatype, dest, tag, comm, ierr )

25 25 Veri Alma MPI_Recv Belirli bir veriye istenilen kaynaktan almayı bloklu bir şekilde yapmaktadır. int MPI_Recv( void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int source, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status *status ) Fonksiyon, alıcı süreci bir mesaj alana ve uygulama tamponunda istenilen veri olana kadar sonlanmayacaktır.

26 26 Veri Alma MPI_Recv Fortran formatı: MPI_RECV( buf, count, MPI_Datatype datatype, source, tag, comm, MPI_Status status,ierr )

27 27 Öntanımlı Veri Tipleri (C) MPI_CHAR MPI_INT MPI_FLOAT MPI_DOUBLE MPI_LONG_DOUBLE MPI_SHORT MPI_LONG signed char signed int float double long double signed short int signed long int

28 28 Öntanımlı Veri Tipleri (Fortran) MPI_CHARACTER MPI_INTEGER MPI_REAL MPI_DOUBLE_PRECISION MPI_COMPLEX MPI_DOUBLE_COMPLEX character integer real double precision complex double complex

29 29 Öntanımlı Veri Tipleri (C) MPI_UNSIGNED MPI_UNSIGNED_CHAR MPI_UNSIGNED_SHORT MPI_UNSIGNED_LONG MPI_BYTE MPI_PACKED unsigned int unsigned char unsigned short int unsigned long int 8 binary digits data packed/unpacked with MPI_Pack()/ MPI_Unpack

30 30 Öntanımlı Veri Tipleri (Fortran) MPI_LOGICAL MPI_BYTE MPI_PACKED logical 8 binary digits data packed/unpacked with MPI_Pack()/ MPI_Unpack

31 31 Veri Gönderme Gönderilen veri sistem tamponuna sığıyorsa: Tampon Gönderici Alıcı MPI_Send MPI_Recv Uygulama Tamponu Sistem Tamponu Alıcı MPI_Recv i çağırdığı zaman veri, sistem tamponundan alınmaktadır.

32 32 Veri Gönderme Gönderilen veri sistem tamponuna sığmıyorsa: Tampon Gönderici MPI_Send Uygulama Tamponu Alıcı MPI_Recv Veri aktarımı tamamlandı.

33 33 Noktadan Noktaya Haberleşme Haberleşme kipi (mod) gönderme fonksiyonu ile belirlenmektedir. Toplam dört adet bloklu gönderme fonksiyonu bulunmaktadır. Toplam dört adet bloksuz gönderme fonksiyonu bulunmaktadır. Alma fonksiyonu haberleşme kipini belirlememektedir. Alma fonksiyonları bloklu ya da bloksuz olabilirler.

34 34 Noktadan Noktaya Haberleşme Haberleşme Kipi Bloklu Bloksuz Senkronize MPI_Ssend MPI_Issend Hazır MPI_Rsend MPI_Irsend Tamponlu MPI_Bsend MPI_Ibsend Standard MPI_Send MPI_Isend MPI_Recv MPI_Irecv MPI_Sendrecv Alma fonksiyonları sadece bloklu (MPI_Recv) ya da bloksuz (MPI_Irecv) olabilir.

35 35 Etkinlik 1 helloworld1.c programını aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde doldurun: I. Yönetici (master): Ekrandan girilen sayıyı alıp, üzerine bir ekleyip sonraki sürece (1) gönderecek. II. 1-(son-1) süreçleri: Önceki süreçten değeri alıp, ekrana alındı bilgisini yazdıktan sonra değere bir ekleyip sonrakine gönderecek. III. Son süreç: Öncekinden değeri alıp, alındı mesajını ekrana yazacak.

36 36 Etkinlik 1 Zaman Süreç 0 arttır ve gönder Süreç 1 arttır ve gönder Süreç 2 arttır ve gönder Süreç 3 Tamsayı değer girişi Mesajı yazdır Mesajı yazdır Mesajı yazdır

37 37 Etkinlik 2 helloworld2.c programını aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde doldurun: I. MPI süreçleri bir tamsayı değerini soldan sağa doğru arttırarak geçirmekte ve herbir adımı ekrana yazmaktadırlar. II. Yönetici (master) süreç, tüm süreçlerin bittiğini ekrana bilgi göndererek rapor etmektedir.

38 38 Etkinlik 2 Zaman Süreç 0 arttır ve gönder Süreç 1 arttır ve gönder Süreç 2 arttır ve gönder Süreç 0 Tamsayı değer girişi Mesajı yazdır Mesajı yazdır Tüm işlerin bittiğini raporla

39 39 Kısa Bir Ara...

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLĐMSEL HESAPLAMA PROBLEMLERĐNĐN ÇÖZÜMÜNDE PARALEL HESAPLAMA YÖNTEMLERĐNĐN KULLANILMASI Serdar KAÇKA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

Logo Connect E-fatura Kural Tanımı

Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Logo Connect E-fatura Kural Tanımı Tarih: 16.12.2014 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. İÇİNDEKİLER 1. E-fatura İşlemleri İçin Basit Kural Tanımları :... 4 1.1. Basit Kural Seçenekleri...

Detaylı

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları

Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları Unix/Linux Sistem Programlama Ders Notları CSD 2002 Bu notlar C ve Sistem Programcıları Derneği'nin düzenlediği, Kaan Aslan tarafından açılmış olan Unix/Linux Sistem Programlama kursunda derste tutulan

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Genel Bilgiler Öğretim üyesi : Doç.Dr.M.Ali Akcayol Ofis : Gazi Ünv., Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

C # www.bilisimogretmeni.com

C # www.bilisimogretmeni.com C # 1 Neler Öğreneceğiz Nesneye yönelik programla nedir? (Metot nedir?, sınıf nedir?, nesne nedir?, nesneler nasıl tü retilir?...) Nesneye yönelik programlamanın üstünlükleri?.net teknolojisi nedir? Neleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır:

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır: C VERİ TÜRLERİ BASİT VERİ TÜRLERİ Değişkenler, program içinde üzerinde işlem yapılan, veri saklanan ve durumlarına göre programın akışı sağlanan nesnelerdir. C de bir değişken kullanılmadan önce tanımlanmalıdır.

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PostgreSQL ile Programlama

PostgreSQL ile Programlama PostgreSQL ile Programlama Volkan YAZICI Bu kitabın, PostgreSQL ile Programlama, telif hakkı 2006 Volkan YAZICI'ya aittir. Bu belgeyi, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış bulunan GNU Özgür

Detaylı

GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014

GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014 GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014 Ders Hakkında Ders Sorumlusu Öğr.Gör. Ekrem Eşref KILINÇ Dersle İlgili İletişim İçin ekremesrefkilinc@gmail.com Neler Öğreneceğiz? Nesneye yönelik programla nedir? (Metot

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Her Yönüyle ilk C# Programımız C# dili ortaya çıkalı daha hiç birşey yapmayan varsa ya da birşeyler yapıp da ne yaptığından emin olmayan varsa işte bu yazı tam size göre. Bu yazımızda klasik Merhaba Dünya

Detaylı

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN NOTLARDAN OLUŞMAKTADIR. NOTLAR ÜZERİNDE HİÇBİR DÜZELTME

Detaylı

MULTI LANGUAGES SMS SENDING OVER GSM/GPRS DEVICES

MULTI LANGUAGES SMS SENDING OVER GSM/GPRS DEVICES Akademik Bilişim 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 11-13 Şubat 2009 GSM/GPRS AYGITLARI ÜZERİNDEN ÇOK DİLLİ SMS GÖNDERME M. Erkan YÜKSEL 1, A. Halim ZAİM 2 1,2 İstanbul Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

FPGA TABANLI DOKUNMATİK EKRANLI KULLANICI ARABİRİMİ TASARLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Fatih Akkoyun 1, Kadir Erkan 2 1

FPGA TABANLI DOKUNMATİK EKRANLI KULLANICI ARABİRİMİ TASARLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Fatih Akkoyun 1, Kadir Erkan 2 1 Fırat Üniversitesi-Elazığ FPGA TABANLI DOKUNMATİK EKRANLI KULLANICI ARABİRİMİ TASARLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Fatih Akkoyun 1, Kadir Erkan 2 1 Ağ Tabanlı Denetim Sistemleri Lab. Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis.

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı servis telefon sistemine benzer. Bir bağlantılı ağ servisinin

Detaylı

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri EĞİTİM : ADO.NET Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Birçok uygulama bazı bilgileri geçici

Detaylı

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama C++ ve Nesneye Dayalı Programlama Binnur KURT kurt@cs.itu.edu.tr BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 1 PROGRAM 1. Giriş Nesneye dayalı

Detaylı

Teknohumana Bilişim - 2007

Teknohumana Bilişim - 2007 Bu eğitim dökümanı, Kerem Erzurumlu tarafından Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olup, bütün hakları saklıdır. Bu dökümanın tüm hakları dökümanın

Detaylı

1.Kavramlar. Sunucu (Server): Hizmet veren soket programdır.

1.Kavramlar. Sunucu (Server): Hizmet veren soket programdır. İçindekiler 1. Kavramlar 1.1. UNIX Domain Soketleri 1.2. Internet Soketleri 1.3. Domain Soketleri ve Internet Soketleri 2. TCP/IP Protokolü 2.1. Ağ Erişim Katmanı 2.2. Ağ Katmanı 2.3. Taşıma Katmanı 2.4.

Detaylı

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ

VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ VERİTABANI KAVRAMINA GİRİŞ Hiyerarşik yapıda oluşturulmuş olan tablolar bütünlüğüne veritabanı denir. Veritabanı (database) içersideki veriler mutlaka hiyerarşik bir yapıda olmalıdır. l Veritabanı kavramını

Detaylı