Bilgisayar Ağları ve Dağıtık Programlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgisayar Ağları ve Dağıtık Programlama"

Transkript

1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI Bilgisayar Ağları ve Dağıtık Programlama 1. Giriş Bu deneyde paralel programlama standartlarından olan MPI (Message Passing Interface) ve OpenMP (Open Multi Processing) protokollerinin öğrenilmesi ve bu protokoller kullanılarak Pi sayısının hesaplanması amaçlanmıştır. Genel amaçlı bir paralel bilgisayar sistemi, kendine ait veya paylaşımlı belleği olan birçok işlemci ya da çekirdekten oluşan bir sistemdir. Paralel bilgisayar sistemdeki her bir işlemcide ya da çekirdekte, bir veya birden fazla süreç koşmaktadır. Bu süreçler birbirleriyle mesaj-geçme yoluyla haberleşirler. Süreçler arası iletişimin miktarı dolayısıyla hesaplama/haberleşme (computation/communication) oranı, paralelleştirme sonucu elde edilecek hızlanmayı doğrudan etkilemektedir. Paralelleştirme parametreleri bu oran doğrultusunda optimize edilmelidir. 2. Paralel Programlama ve Paralel Bilgisayar Sistemleri Bir problemin algoritmik veya domain ayrıştırması yapılıp alt parçalara bölünerek daha hızlı hesaplanması, paralel programlama ve paralel bilgisayar sistemlerinde kullanılan temel hesaplama yaklaşımını tanımlamaktadır. Bu deneyde SPMD (Single Program Multiple Data) modeli yani master-slave yaklaşımı kullanılacaktır. Burada master yönetim, işlerin alt parçalara bölünmesi, iş dağıtımını ve sonuçların birleştirilmesini yaparken; slave süreçler de alt hesaplamaları yapmaktadır Paralel Programlama Paralel programlama, bir problemi birden fazla bilgisayar veya işlemci kullanarak daha kısa zamanda hesaplamayı hedefler. Paralel programlama ya da paralelleştirme sayesinde, donanımın ya da işletim sisteminin yetersizliği nedeniyle sıralı yöntemlerle hesaplanamayan problemler, paralel bilgisayarlar ve çoklu-threadler sayesinde kabul edilebilir zamanda veya gerçek zamanda hesaplanabilmektedir. DNA modellemesi, hava tahmini vs. gibi yoğun hesaplama gerektiren problemler, paralel programlama sayesinde kabul edilebilir zamanlarda hesaplanabilirler. Diğer yandan, değişik alanlardaki birçok araştırmacı hesaplamalarda yüksek hıza ihtiyaç duymaktadır Paralel Bilgisayar Sistemleri Paralel bilgisayar sistemleri, paylaşımlı ve dağıtık bellekli sistemler olmak üzere 2 ana gruba ayrılabilir. Paylaşımlı bellekli sistemlerde işlemciler ortak bir belleğe erişirler. Aynı 1

2 bellek bölgesine eş zamanlı erişimleri engellemek açısından senkronizasyon büyük önem taşır. Dağıtık bellekli sistemlerde ise her bir işlemci kendi belleğine sahiptir ve bir işlemci başka bir işlemcinin belleğindeki veriyi mesaj geçme (message passing) ile elde eder. Her iki sistemin de birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Kısaca, paylaşımlı bellekli sistemler kolay programlanabilir, dağıtık bellekli bilgisayarlar ise ölçeklenebilir paralel bilgisayarlardır. Şekil 1 ve Şekil 2 de sırasıyla paylaşımlı ve dağıtık bellekli paralel bilgisayar sistemlerinin mimarisi verilmiştir: Haberleşme Ağı Paylaşımlı Bellek Şekil 1. Paylaşımlı Bellekli Paralel Bilgisayar Sistemi Bellek Bellek Bellek Haberleşme Ağı Şekil 2. Dağıtık Bellekli Paralel Bilgisayar Sistemi 3. MPI (Message Passing Interface) MPI (Message Passing Interface) protokolü, mesaj geçme yapısını kullanarak paralel programlamada kullanılan standardıdır. MPI kütüphane rutinleri ve görevleri aşağıdaki gibidir: MPI_Init(&argc,&argv): MPI protokolünün başlatılması için kullanılmaktadır. MPI_Comm_size(comm,&size): Çalışan süreç sayısını verir. MPI_Comm_rank(comm,&rank: Sistemde çalışan her bir sürecin kendine has, o sistem için tek olan bir numarası vardır. Bu bilgiyi elde etmek için kullanılır. MPI_Finalize(): MPI protokolünün sonlanması için kullanılır. MPI_Send(buffer, count, datatype, destination, tag, communicator): Mesaj göndermek için kullanılır. MPI_Recv(buffer, count, datatype, source, tag, communicator, status): MPI_Send() fonksiyonu ile gönderilen mesajları almak için kullanılır. 2

3 4. OpenMP (Open Multiprocessing) OpenMP, paylaşımlı bellekli çoklu işlemcili mimariler için geliştirilmiş ve derleyici direktifleri yardımıyla paralel programlama yapan bir uygulama geliştirme arayüzüdür. Derleyicide derlenen program komutlarını paralel çoklu işlemciye/çekirdeğe sahip sistemlerde dağıtır ve paralel olarak işletilmesinin sağlar. OpenMP uygulamaları C/C++ ve Fortran dilleri ile geliştirilebilir ve bu dillere ait birçok derleyici OpenMP desteği vermektedir. OpenMP programlama modelinin sahip olduğu bazı temel özellikler şöyledir: İş parçacığı tabanlı paralellik Çatallan-Birleş (Fork-Join) modeli İç içe döngüleri paralel yapabilme Dinamik iş parçacıkları Derleyici direktifleri yardımıyla paralel programlama OpenMP nin çalışma biçimi temel fork-join (çatallan-birleş) programlama modeline dayanır. Uygulamalarda, çalışan bir program tek bir iş parçacığı (thread) olarak çalışmaya başlar. Programcı eş zamanlılığı kullanmak istediğinde, iş parçacıkları (workers) oluşturulur (fork) ve bu iş parçacıkları takım halinde verilen görevi yerine getirirler. Takım halinde çalışan iş parçacıkları da sadece paralel alan dediğimiz alan içerisinde paralel olarak çalışır. Paralel alan bittiğinde, iş parçacıkları tüm iş parçacıkları bitene kadar beklerler ve birleştirilirler (join). Bu noktadan sonra master iş parçacığı yeni bir paralel bir alan tanımı ile karşılaşıncaya kadar tek olarak çalışmaya devam eder. Bu paralel çalışma yöntemi aşağıdaki görseldeki gibidir. Şekil 3. OpenMP'nin çalışma düzeni 5. Deney Hazırlığı Bu deneyde işlemci çiftliği paralel hesaplama modeli kullanılacaktır. Paralel hesaplamada veya programda hangi süreçlerin yer aldığı, süreçlerin işlemcilere nasıl dağıtıldığı, süreçler arasındaki mesaj-geçme kanalları Şekil 3 te verilmiştir. 3

4 Task[i] Master (PE0) (PE1) (PE2) (PE3) (PEn) Sonuç[i] Şekil 3. süreç modeli İlk olarak işlemci sayısı kadar iş, master işlemci tarafından tüm istemcilere gönderilir. Bu, başlangıçta boşta kalan istemci olmaması içindir. Daha sonra her bir istemcinin hesaplamasını tamamlaması ile iş havuzunda iş olduğu sürece yeni iş mevcut istemciye gönderilir. 6. Deney Tasarımı ve Uygulaması Bu deneyde C dilinde Pi sayısının paralel hesaplanmasının MPI ve OpenMP ile gerçekleşmesi ele alınacaktır. MPI kütüphanesini C dilinde kullanabilmek için <mpi.h> başlığının eklenmesi gerekir. Böylece paralellik için gerekli tüm rutinler kullanılabilir hale gelir. Pi sayısını hesaplamada aşağıdaki formül kullanılır: Böyle bir integral ifadesinin bilgisayarda hesaplanabilmesi için toplam ifadesine dönüştürülmesi gerekir. MPI ile Pi sayısının hesaplanmasını sağlayan programın temel kod yapısı aşağıdaki gibidir: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <mpi.h> double calculatepi (double b,double s,double N); void master(int); // Ana süreç void slaves(int); // Child süreçler int main(int argc, char *argv[]) int np, rank; MPI_Init(&argc, &argv); MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &np); if(rank ==0) 4

5 master (np-1); // Ana sürec başlatılır. else slaves (rank); // Worker sürecler başlatılır. MPI_Finalize(); double calculatepi (double b,double s,double N) double sonuc = 0; int i; for(i=b; i<=s; i++) double x= ((double)i-0.5)*(1/n); sonuc += 4/ (1+(x*x)); sonuc = sonuc*(1/n); return sonuc; void master(int worker) double is =0, toplam =0, gelen =0; for(int i=0; i<worker; i++) MPI_Send(&is, 1, MPI_DOUBLE, i+1, baslik, MPI_COMM_WORLD); is++; while(is<tasks) MPI_Recv(&gelen, 1, MPI_DOUBLE, MPI_ANY_SOURCE, baslik, MPI_COMM_WORLD, &durum); // işlem sonucunu mevcut processten alır. toplam += gelen; MPI_Send(&is, 1, MPI_DOUBLE, durum.mpi_source, baslik, MPI_COMM_WORLD); // yeni iş yollar is++; printf("\npi Sayısı :%.10g\n",toplam); void slaves(int sira) double bas, son, hesaplanan; // aralık bilgisi double gelen=0; while(gelen <tasks) MPI_Recv(&gelen, 1, MPI_DOUBLE, 0,baslik, MPI_COMM_WORLD, &durum); bas = gelen * area; son = bas + area -1; hesaplanan = calculatepi(bas, son, intervals); MPI_Send(&hesaplanan, 1, MPI_DOUBLE, 0, baslik, MPI_COMM_WORLD); 5

6 Başlangıçta bir aralık ve görev bilgisi belirlenip, her bir paketin boyunun hesaplanması gerekir. (area=interval/tasks) çiftliği modelinin tanımında da belirtildiği gibi, işleri dağıtan ve yöneten bir ana süreç olmalıdır. Yani programda rank=0 olan ana süreç, master süreç olarak belirlenmiştir. İşleri oluşturacak ve mevcut süreçlere başlangıçta ve istek olduğunda işleri dağıtacak olan süreçtir. Her bir worker süreç hesaplama yapacağı aralığı belirler. Kendisi için belirlediği son noktaya gelene dek Pi sayısının ilgili kısmını hesaplar. calculatepi() fonksiyonu her bir aralık için hesaplama yapan alt fonksiyondur. Bu fonksiyon en küçük kareler veya yamuk kuralı olarak bilinen yönteme bağlı kalarak oluşturulmuştur: calculatepi() fonksiyonunda her bir süreç hesapladığı aralığın sonucunu MPI_Send() fonksiyonu ile ana sürece gönderir. Ana süreç ise bu değerleri toplar ve sonuç olarak Pi sayısı elde edilir. Eğer hala yapılacak işler varsa, worker süreç ana süreçten iş isteğinde bulunur. Ana süreç işlerin bittiğinden tüm süreçleri haberdar eder ve program sonlanır. OpenMP kütüphanesini C programlama dilinde kullanabilmek için programa omp.h başlık dosyası eklenmelidir. Bu dosya OpenMP'nin kullandığı gerekli veri türlerini ve çalışma zamanı kütüphane rutinlerini içerir. Aşağıdaki uygulamada, belirli sayıda iterasyona sahip bir döngünün yapacağı işler iş parçacıklarına eşit oranda dağıtıldı ve hesaplanan sonuçlar reduction işlemi ile toplam değişkeninde toplanarak birleştirildi. Uygulama kodları incelenirse; #pragma omp parallel direktifi: Paralel hesaplama yapılacak bir alan oluşturulur. Bu alan içindeki tüm komutlar paralel olarak koşulur. private(i,x) direktifi: For döngüsünde kullanılacak i indis değeri ve ara bir hesaplama değerinin tutulacağı x değişkeni özel (private) olarak tanımlanır. Paralel olarak oluşturulacak her iş parçacığı i ve x değişkenlerini yerel (olarak) oluşturacak ve sadece kendileri kullanacak. reduction(+:toplam) direktifi: Her bir iş parçacığı kendi iterasyon aralığındaki hesaplama değerlerini kendi yerel toplam değişkenlerinde toplar ve tüm iş parçacıkları hesaplamalarını bitirdiklerinde reduction işlemi ile her iş parçacığından gelen toplam değerleri toplanır ve parçalanan görevler birleştirilir. #pragma omp for direktifi: Bu direktif ile döngüdeki toplam iterasyon her iş parçacığına eşit miktarda dağıtılır ve döngünün her parçasının farklı bir iş parçacığı tarafından hesaplanması sağlanır. 6

7 Uygulamanın paralel hesaplama yapan kod parçası aşağıdaki gibidir: baslangic_z=omp_get_wtime(); #pragma omp parallel private(i,x) reduction(+:toplam) #pragma omp for for(i=0; i<adim_sayisi; i++) x = (i+0.5)*adim_miktari; toplam += 4.0/(1.0 + x * x); bitis_z=omp_get_wtime(); pi=toplam * adim_miktari; 7. Deneye Hazırlık çiftliği modelini ve paralel programlamada nasıl kullanıldığını araştırınız. 2. Herhangi bir integral ifadesi nasıl sayısal ifadeye dönüştürülür? 3. Bir paralel uygulamanın performansını ölçmede kullanılan metriklerden hızlanma ve verimlilik nedir, nasıl hesaplanır ve performans ölçmede nasıl kullanılırlar? Öğreniniz. 4. Grain size ve optimum grain size nedir? Nasıl belirlenir veya hesaplanırlar? 5. MPI üzerinde basit bir paralel programı nasıl koşarsınız öğreniniz. 6. PI sayısını hesaplanmasında kullanılacak bir paralel C programı yazınız. 8. Deney Raporu 1. Hazırladığınız paralel PI sayısı hesaplama programını çalıştırınız ve işlemci sayılarını değiştirerek hızlanma ve verimlilik eğrilerini çiziniz. 2. Aynı programı tek işlemci üzerinde koşunuz ve performansı gözlemleyiniz. 3. Paralel PI sayısı hesaplama programını 7 işlemci ile koşunuz ve grain size değişimine göre hesaplama zamanı eğrisini çiziniz. 4. PI sayısının hesaplanmasında nasıl bir paralel yük dengelemesi tekniği kullanılmıştır? Programı inceleyerek çıkartınız. Deney sorularını cevaplayıp, deney esnasında çizilen hızlanma ve verimlilik eğrilerini de grup adına hazırladığınız rapora ekleyerek en geç sonraki hafta deney saatine kadar yazıcı çıktısı olarak getiriniz. 9. Kaynaklar [1] Barry Wilkinson and Michael Allen, Parallel Programming: Techniques Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers, Prentice Hall, [2] Thomas, Braunl, Parallel Programming; an Introduction, Prentice Hal,

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLĐMSEL HESAPLAMA PROBLEMLERĐNĐN ÇÖZÜMÜNDE PARALEL HESAPLAMA YÖNTEMLERĐNĐN KULLANILMASI Serdar KAÇKA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEZGİN SATICI ÖRNEK PROBLEMLERİNİN OPTİMUM SONUÇLARININ GRİD ARACILIĞI İLE HESAPLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

Paralel Hesaplama. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara

Paralel Hesaplama. Enabling Grids for E-sciencE. Onur Temizsoylu. Grid ve Küme Bilgisayarlarda Uygulama Geliştirme Eğitimi ODTÜ, Ankara Paralel Hesaplama Onur Temizsoylu ODTÜ, Ankara www.eu-egee.org EGEE and glite are registered trademarks İçerik Neden paralel hesaplama? Terminoloji Paralel hesaplamanın tarihi Teori: Hızlanma, Amdahl Yasası

Detaylı

8.4) Message Passing Multicomputers (Mesajlarla anlaşan çoklu bilgisayarlar)

8.4) Message Passing Multicomputers (Mesajlarla anlaşan çoklu bilgisayarlar) 8.4) Message Passing Multicomputers (Mesajlarla anlaşan çoklu bilgisayarlar) Bir işlemi birden fazla iş parçacığına bölerek birbirine az bağımlı ya da bağımsız iş parçacıklarını birden fazla bilgisayara

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

DAĞITIK PARALEL SİSTEMLER HAKKINDA KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA: PVM VE MPI A COMPARATIVE STUDY ON DISTRIBUTED PARALLEL SYSTEMS: PVM AND MPI

DAĞITIK PARALEL SİSTEMLER HAKKINDA KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA: PVM VE MPI A COMPARATIVE STUDY ON DISTRIBUTED PARALLEL SYSTEMS: PVM AND MPI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye DAĞITIK PARALEL SİSTEMLER HAKKINDA KIYASLAMALI BİR ÇALIŞMA: PVM VE MPI A COMPARATIVE STUDY ON DISTRIBUTED PARALLEL

Detaylı

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir.

En yaygın kullanılan işletim sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android ve ios örnek verilebilir. İşletim Sistemleri İşletim sistemi 1, bilgisayarda çalışan, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemi,

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN Şekil-1 Dr. Özgür AKIN GİRİŞ Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri Bellekler Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler

Detaylı

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI "Mustafa Engin" EGE ÜNIVERSITESI EGE MESLEK YÜKSEKOKULU Mekatronik Programı İçindekiler C Dili İle Mikrodenetleyici Programlama... 4

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı»

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı» BİLGİSAYAR AĞLARI «Uygulama Katmanı» İÇİNDEKİLER TCP/IP ve OSI Modeli TCP/IP Modeli Neden TCP/IP Modeli TCP/IP Modeli (Protokolü)Katmanları OSI Modeli Neden OSI Modeli OSI Modeli Katmanları OSI ve TCP

Detaylı

MPI Nedir? Noktadan Noktaya Haberleşme

MPI Nedir? Noktadan Noktaya Haberleşme 1 MPI Nedir? Noktadan Noktaya Haberleşme (Kısım 2) 15-18 Nisan 2009 Özden AKINCI İTÜ Bilişim Enstitüsü UYBHM Uygulama Uzmanı 2 Özet MPI Nedir? MPI Kullanmanın Nedenleri? MPI Programı Nasıl Derlenir? MPI

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı ĐSTEMCĐ VE SUNUCU MĐMARĐLERĐ Đstemci ve sunucu mimarileri gerek bilgisayar alanında

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ-III Yazılım Uygulama Yazılımları Sistem Yazılımları İşletim Sistemleri Programlama Dilleri Kötü amaçlı yazılımlar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAZILIM İÇİN UYGUN BİR YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAZILIM İÇİN UYGUN BİR YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAZILIM İÇİN UYGUN BİR YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ Erkan TANYILDIZI YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ELAZIĞ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ Anabilim Dalı : Bilgisayar Mühendisliği Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gürhan GÜNDÜZ Mart

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ HİZMETLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Java ile Programlama

Java ile Programlama TEMEL KAVRAMLAR Java ile Programlama Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Donanım (Hardware), bilgisayarın fiziksel yapısını ifade eder. Fiziksel yapı, sadece bir metal

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI. Soket Programlama

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI. Soket Programlama KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUARI Soket Programlama 1. Giriş JAVA dili süreçler arası iletişim için TCP ve UDP olmak üzere iki farklı soket yapısı

Detaylı

FPGA TABANLI SAYISAL SİNYAL İŞLEME ALGORİTMALARINA ÖZELLEŞTİRİLMİŞ YARDIMCI İŞLEMCİ TASARIMI ABDULLAH GİRAY YAĞLIKÇI YÜKSEK LİSANS TEZİ

FPGA TABANLI SAYISAL SİNYAL İŞLEME ALGORİTMALARINA ÖZELLEŞTİRİLMİŞ YARDIMCI İŞLEMCİ TASARIMI ABDULLAH GİRAY YAĞLIKÇI YÜKSEK LİSANS TEZİ FPGA TABANLI SAYISAL SİNYAL İŞLEME ALGORİTMALARINA ÖZELLEŞTİRİLMİŞ YARDIMCI İŞLEMCİ TASARIMI ABDULLAH GİRAY YAĞLIKÇI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

C # www.bilisimogretmeni.com

C # www.bilisimogretmeni.com C # 1 Neler Öğreneceğiz Nesneye yönelik programla nedir? (Metot nedir?, sınıf nedir?, nesne nedir?, nesneler nasıl tü retilir?...) Nesneye yönelik programlamanın üstünlükleri?.net teknolojisi nedir? Neleri

Detaylı

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır.

Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta özel bir donanım olup olmaması değil, üzerindeki bir kaynağı paylaştırmasıdır. 1. AĞ SİSTEMİNİN TEMELLERİ Temel olarak ağ (network), bilgisayarları birbirine kablolu veya kablosuz bağlayan sistemdir. Bu bilgisayarlar çok geniş türde kablolama metotları ve değişik amaçlarla birbirine

Detaylı

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 JAVA PLATFORMU Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 Dil ve Platform Programlama Dili Java bir programlama dilidir. En basit tanımıyla

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı