Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır."

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2007 SAYI 2 BU SAYIDA: KOFI ANNAN SONRASI KÜRESEL SİSTEM KÜRESELLEŞMENİN BÖLGESELLEŞMESİ 2 4 Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır. AB ÜLKELERİNDE MALİ DİSİPLİNE İLİŞKİN KURALLAR: 6 PAKTA NE OLDU? AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ 9 YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLAR AB ÜYELİĞİ VE 11 TÜRKİYE HIRVATİSTAN: 13 AB SÜRECİNDE HIZLI BİR TREN Bir yandan kültür, dil ve gelenek farklılıkları korunurken diğer yandan özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve eşitlik gibi ortak ilkelere dayalı bir BİRLİK in temellerini atmıştır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği bu yıl düzenleyeceği konferans, fuar, festival, kültürel etkinlikler, dans, müzik, tiyatro ve spor gösterileri ile barış ve istikrarı, özgürlük ve demokrasiyi, refahı ve büyümeyi kutlayacaktır. T.C. Maliye Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nın internet sayfası güncellenerek yeni yüzü ile hizmete açılmıştır. Katkılarından dolayı Devlet Bütçe Uzmanları Ali RENÇBER ve Ali Yıldırım EKER e teşekkür ederiz. Sayfamıza ilişkin görüş ve önerilerinizi e-posta yolu ile bize ulaştırabilirsiniz.

2 KOFİ ANNAN SONRASI KÜRESEL SİSTEM LATİF YILMAZ Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan 2006 yılı sonunda 10 yıldır sürdürmüş olduğu görevini Ban Kimoon a bırakmıştır. Annan ayrılmasına kısa bir süre kala yaptığı konuşmalarda önemli noktalara değinmiştir. Bu konuşmalardan bir tanesi de 11 Aralık 2006 tarihinde ABD de bulunan Truman kütüphanesinde gerçekleşmiştir 1. Annan genel olarak konuşmasında küresel sorunlarla baş edebilmek ve daha etkin bir uluslararası işbirliği için çağrı yapmakta, ülkeler arası ilişkilerin ve uluslararası kuruluşların demokratikleşmesinin önemine değinmektedir. Mevcut küreselleşme ve uluslararası ilişkiler altında geçen on yıllara baktığımızda ülkeler gün geçtikçe daha ağır problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle fakir ülkeler mevcut küresel yönetimden ağır şekilde etkilenmektedirler. Yoksulluk, yoksunluk, eğitim, sağlık ve çevre sorunları bu ülkelerin yaşadıkları en önemli sorunlardan bazılarıdır. Şüphesiz ki bu sorunların bir kısmı söz konusu ülkelerin yönetim zafiyetlerinden kaynaklanmaktadır, ancak uluslararası sistemdeki adaletsizlikler ve küreselleşmenin zengin ülkeler lehine yönetilmesi de fakir ülkelerin sorunlarının çözülmesini zorlaştırmaktadır. Bu resme bir de uluslararası güvenlik sorunlarını ve istikrarsızlığı eklediğimizde çözüm adına uluslararası adımların atılması hayati derecede önem arz etmektedir. Bu bağlamda Kofi Annan nın işaret ettiği sorunlar oldukça önemlidir. Annan söz konusu konuşmasında, küresel sorunlarla mücadele için tarihsel olarak dört önemli dersin ortaya çıktığını ifade etmektedir Bunlar; bütün ülkelerin güvenlikle ilgili konularda sorumluluklarının olduğu, küresel refahtan herkesin, sadece varlıklıların değil fakir ve güçsüzlerin de faydalanmalarının sağlanması, zenginliğin ve güvenliğin hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına bağlı olduğu ve son olarak uluslararası düzeyde ülkelerin hesap verebilir olmalarının gerektiğidir. Annan a göre bütün bunların eksiksiz olarak gerçekleşmesi etkin bir küresel işbirliğine ve demokratik bir küresel sisteme bağlıdır. Mevcut küresel sisteme baktığımızda en önemli sorun demokrasi eksikliği gibi gözükmektedir. Ulus içi konularda demokrasiye yapılan vurgu, maalesef uluslararası konularda unutulmaktadır 2. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü bir ülke için ne kadar değerli ise uluslararası sistemin de etkin çalışması için o kadar önemlidir. Bu anlamda küresel sitemin daha demokratik hale getirilmesi, uluslararası konularda zengin ülkeler kadar fakir ülkelerin de söz sahibi olması, sistemin daha etkin çalışması ve barış ortamının sağlanması için önemlidir. Bu amaçla, özellikle IMF, Dünya Bankası ve BM gibi uluslararası kuruluşların daha da demokratikleşmeleri çözüm için atılacak adımların en başında gelmektedir. Ekonomik konular düşünüldüğünde IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü nün halihazırdaki yapıları ve işleyişleri büyük oranda gelişmekte olan ve fakir ülkelerin aleyhine gözükmektedir. Özellikle fakir ülkelerin bu kurumlar tarafından alınan kararlarda çok az söz sahibi oldukları bilinen gerçeklerden sadece bir tanesidir. Ayrıca bütün bunlara ek olarak, fakir kesimlerin 1 Kofi A. Annan, Truman Library speech, <http://www.un.org/news/ossg/sg/stories/statments_full.asp?statid=40> 2 Stiglitz, J. (2004) "The Future of Global Governance," Initiative for Policy Dialogue Working Paper Series, Task Force on Governance of Globalization, November <http://www0.gsb.columbia.edu/ipd/pub/barcelona- FutureofGlobalGovernance11_8.pdf> 2

3 temsilcilerinden ziyade zengin kesimlerin temsilcileri olan iş ve finans dünyası bu kuruluşlarda alınan kararları etkilemektedir. Halbuki bu kurumların daha demokratik bir yapıya kavuşmaları için, özellikle sendikaların ve güçsüzleri temsil eden sivil toplum örgütlerinin de bu kuruluşların politikalarının oluşturulmaları safhasında söz sahibi olmaları gerekmektedir. Sonuç olarak, günümüz dünyasında yaşanan küresel terörizmin, istikrarsızlığın, güvenlik sorunlarının, fakirliğin ve eşitsizliklerin temelinde büyük oranda mevcut küresel yönetimin zayıf olması yatmaktadır. Ekonomik küreselleşme olanca hızıyla ilerlerken, bunu düzenleyecek siyasal altyapı ve kurumlar oldukça zayıf kalmaktadır. Tren hızlandıkça, zamanla rayların gözden geçirilmesi hatta değiştirilmesi gerekir. Bu anlamda, mevcut küresel yönetim, küreselleşmenin beraberinde getirdiği sorunları çözmekten acizdir. Söz konusu sorunları çözebilecek, adalet temelleri üzerine dayanan demokratik küresel kurumlara ve yönetime ihtiyacımız vardır. Bu noktada Annan ın da konuşmasında belirttiği gibi uluslararası işbirliğinin daha da arttırılması ve ülkeler arası ilişkilerin ve uluslararası kuruluşların daha da demokratikleşmeleri çözüme giden yolun haritasıdır. AVRUPA KOMİSYONU ARA DÖNEM MAKROEKONOMİK TAHMİNLERİ Avrupa Komisyonu ara dönem makroekonomik tahminlerini Şubat ayında yayımlamıştır. Buna göre, Avrupa Birliği nde ekonomik büyüme canlı bir şekilde devam etmekte olup, 2007 yılı için büyüme tahminleri AB nin tamamı için %2,7, Avro bölgesi için is %2,4 olarak tahmin edilmektedir yılında istihdam piyasasındaki iyileşme sayesinde artan iç talep sonucunda büyüme 2000li yılların en yüksek seviyesinde, yani AB nin tamamında %2,9, Avro bölgesinde ise %2,7 oranında gerçekleşmiştir. Enflasyon oranının ise, 2007 yılında Avro bölgesinde %1,8, AB de ise %2,0 oranına düşmesi beklenmektedir. Bu ara dönem raporunda AB ekonomisine ilişkin genel tahminlerin yanı sıra, ayrıntılı olarak en büyük yedi ülkenin (Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya ve Birleşik Krallık) büyüme ve enflasyon oranı tahminlerine yer verilmektedir. Raporun tamamına aşağıdaki adresten erişilebilir: 3

4 KÜRESELLEŞMENİN BÖLGESELLEŞMESİ ORHAN ELÇİ Küreselleşme bir yandan dünyayı küçük bir köy haline getirirken, diğer yandan da özellikle kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla insanların, diğer yaşam şekillerini görmeleriyle kendilerinin ne gibi şartlarda yaşadıklarını fark etmelerine ve bu şartlar gördüklerinden kötü ise iyileştirme bilincini geliştirmelerine neden olmuştur. Bu bilincin sonucu olarak daha iyi yaşayanlar ile daha kötü yaşayanlar arasında başlayacak ve savaşa varacak kavgalar kimsenin yararına olmayacaktır. Kendisi Avrupa da kalıcı bir barış sağlamak üzere kurulmuş olan Avrupa Birliği nin de böyle bir kavgaya müsaade etmesi beklenemezdi. Kuruluşu esnasında ekonomik ve sosyal uyumu kendine görev edinen Birlik içerisinde bölgesel gelişmişlik farklılıklarının fark edilir düzeye çıkması ile de bölgesel politikalar belirlenmiş ve geliştirilen yapısal araçlarla bu farklılıklar giderilmeye çalışılmıştır. Sayısal veriler bu farklılıkları gidermede başarılı olunduğunu göstermektedir. Bu aşamada sorulması gereken soru bu farklılığın giderilme nedenidir. Hakim konumundan vazgeçmek isteyecek bir canlının olmayacağı düşünülürse geri kalmış bölgelerin, ileriye gitmiş bölgelerce tam anlamıyla geliştirilmelerine inanmak pek gerçekçi olmayacaktır. Gelişmenin dinamik bir yapıya sahip olduğu da göz önüne alınırsa bir gün dünyanın her milimetre karesinin aynı gelişmişlik düzeyine ulaşması söz konusu olmayacaktır. Geri kalmış yerlerde suni olarak desteklenmiş hızlı bir gelişme sağlanırken, hali hazırda alıp başını gitmiş yerlerde yavaş da olsa gelişim devam edecektir. O halde hakim konumunu kimselere kaptırmak istemeyen gelişmiş otoriteleri bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını gidermeye iten neden nedir? Para kazanmak yaşamı devam ettirebilmenin gereksinimlerinin başında gelmektedir. Para birikimi de gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerindendir. Para kazanmanın yollarından biri satılabilecek mallar üretmektir. Tekrar vurgulanacak olursa önemli olan üretmek değil, satılabilecek mallar üretmektir. Kendisi yeterince gelişmiş bölgelerin ürettiği malları kendi bölgesinde satabilme potansiyeli bellidir. Esas olan yeni pazarlar bulmaktır. Bu açıdan hedef pazarlar geri kalmış bölgelerdir. Gelişim yarışında havlu atmış bu bölgeler ipi göğüslemiş bölgelerin mallarını satabilecekleri en uygun pazarları oluşturmaktadırlar. Satın alma gücü düşük bu bölgelere bu güç dışarıdan enjekte edilecektir. Bölgeler arası ekonomik ve sosyal uyum Antlaşma maddeleri ile hüküm altına alınmalı, geri dönülmez bir nitelik kazandırılmalıdır. Egemenlik devri ile imzalanan antlaşmalara dayanarak güçlü bir yasal niteliğe sahip olan gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi görevini gerçekleştirmek üzere antlaşmanın yetkili kıldığı organların fon oluşturmaları kaçınılmazdır. Böylelikle gelişmiş ülkelerin gelişmişlik göstergeleri olan para birikimlerinden bir kısmı, sonra kayıtsız ve şartsız ve fazlasıyla geri alınmak üzere geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasına tahsis edilmiştir. Elde edilen başarı da bu geri dönüşümle sağlanmıştır. Amaç kimi kalkındırmak? Üretilen mallara Pazar bulunmuşken kazanılacak parayı artıracak bir diğer yol da üretim miktarını artırmaktır. Gelişmiş bölgelerde istihdam piyasaları da nispeten oturmuştur. Her ne kadar işsizlik küresel bir problem olsa da gelişmiş bölgelerde baş edilemeyecek bir problem değildir. Ancak üretimi artırabilmek için üretim sürecine daha fazla işçi dahil etmek gerekmektedir. Geri kalmış ülkelerde işsizlik sorunu baş edilemeyecek düzeyde bir problemdir. 4

5 Üretimi artırabilmenin hedef kitlesi de yine az gelişmiş bölgelerdedir. O halde Birlik içerisinde işçilerin serbest dolaşımının, çalışma ve yerleşme haklarının sağlanması şarttır. Bu da antlaşmalarla hükme bağlanmıştır. Gelişmiş bölgelerdeki üretim teknikleri vasıflı işçi çalıştırmayı gerektirmektedir. Geri kalmış bölgelerde ise potansiyel işçiler vasıfsızdır. Mesleki eğitimler ile bu işçiler vasıflandırılmalıdır. Bunun yanında potansiyel işçi sayısını artırmak için de kadın erkek eşitliği sağlanmalı, kadınların iş gücü piyasasına katılımı teşvik edilmeli ve hatta hamilelik ve anneliğin başlangıç dönemlerinde özel izinler düzenlenmeli, annelerin işlerine devam edebilmelerini sağlamak için de kreşler, anaokulları açılmalıdır. Kadın erkek eşitliğini sağlamadaki, çocuklara yönelik eğitim birimleri oluşturmadaki amaç insan sevgisi ve eşitlikçi zihniyetten mi kaynaklanmaktadır? Bölgesel farklılıkları gidermeye yönelik olarak harcanan paraların geri dönüşündeki başarı, para kazanma hırsını artırmış ve aday ülkeler ile potansiyel aday ülkelerdeki bölgesel farklılıkların da giderilmesi hedefler arasına alınmıştır. Bölgeler arası gelişmişlik düzeyinde uçurumlar olan ve en gelişmiş bölgesi bile Avrupa Birliği ortalamasının altında kalan Türkiye de bu kapsamdadır. Bölgesel politikalar yoluyla kullanılan yapısal araçlar ile bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilebilmesi, bu projenin bölgesel düzeyde sahiplenilmesini gerektirmektedir. Ancak geleneksel olarak oldukça merkezi bir yönetim yapısına sahip Türkiye de böyle bir sahiplenme henüz gelişmemiştir. Konuya ilişkin tartışmalar merkezi düzeydedir. Hali hazırda katılım öncesi fonlardan yararlanabilecek olan Türkiye, yapısal fonlar ve uyum fonundan yararlanabilmek için Birliğe üye olmak zorunda olduğunu aklından çıkarmamalıdır. O halde 35 başlık altında devam eden müzakere sürecinde başlıklar arası önem sırası yapılmamalı ve üyeliğe giden yolda her başlığa ilişkin çalışmalar söz konusu başlığın kapatılması azmiyle devam ettirilmelidir. MALİ KONTROL BAŞLIĞINDA MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI İÇİN İLK ADIM ATILDI * 14 Şubat 2007 tarihinde Brüksel de toplanan AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), Mali Kontrol başlığında Türkiye ye Müzakere Pozisyon Belgesini hazırlaması için davet mektubu göndermeyi kararlaştırdı. Bu başlıkta müzakerelerin başlaması için herhangi bir açılış kriteri öngörülmedi. Bunun yanı sıra toplantıda, Sermayenin Serbest Dolaşımı başlığında da bir mektup gönderilerek, bu başlıkta müzakerelerin açılması için Türkiye'nin iki açılış kriterini karşılaması gerektiğine karar verildi. Söz konusu açılış kriterleri, Türkiye'nin sermaye hareketleriyle ve ödemelerle ilgili yasal düzenlemelerde AB müktesebatına uyum stratejisini sunması ve kara parayla mücadelede eylem planı hazırlamasını içeriyor. * 5

6 AB ÜLKELERİNDE MALİ DİSİPLİNE İLİŞKİN KURALLAR: PAKTA NE OLDU? HÜLYA SOYLU AB de ekonomi politikaları her ne kadar ulusal devletlerin yetkisine bırakılsa da, parasal birlik aşaması bu yetkinin kullanılma alanını düzenlemektedir. Ancak, işlerin istenildiği gibi gitmemesi ekonomi politikası alanında yeniden değişikliklere gidilmesine yol açmaktadır. Bu noktada gelişmeleri tarihsel bir perspektif içerisinde özetlemek yararlı olacaktır. İstikrar ve Büyüme Paktı, ekonomik ve parasal birliğin üçüncü aşaması olan Avrupa Birliği nde tek para kullanımıyla birlikte gündeme gelmiştir. İlk haliyle İstikrar Paktı, 1995 yılında Almanya Maliye Eski Bakanı Theo Waigel tarafından geliştirilmiştir. İstikrar ve Büyüme Paktı olarak tekrar isimlendirilen Paktın temel bileşenleri üzerinde mutabakat, Aralık 1996 Dublin Bakanlar Konseyi Zirvesinde sağlanmış ve resmi olarak Temmuz 1997 de Amsterdam Zirvesinde kabul edilmiştir. Bu tür bir düzenlemede, Ekonomik ve Parasal Birlik aşamasının yaklaşmasıyla Alman kamuoyunun, Avro nun Alman Markı kadar güçlü olması konusundaki şüpheleri etkili olmaktadır. Alman Hükümeti, İstikrar ve Büyüme Paktını yeni sistemde enflasyon düzeyinin düşük olacağı tezini desteklemek için kullanmıştır.3 Pakt, Avrupa Merkez Bankasının temel misyonu olan fiyat istikrarını sağlamasını kolaylaştırmaya yöneliktir. Vurgu yaptığı temel noktalar, Avrupa Merkez Bankasının siyasi etkilerden bağımsız olduğu, ulusal hükümet açıklarının finanse edilmeyeceği, açıkların parasal olarak karşılanmasının yasak olduğu ve üye ülkelerin aşırı açıklardan -ki bu durum Gayrisafi Yurtiçi Hasıla nın (GSYİH) %3 ünün üstünde olması olarak tanımlanmıştır- kaçınacakları şeklindedir. Orijinal haliyle İstikrar ve Büyüme Paktı, dengeye yakın veya fazla bütçe oluşmasına yönelik orta vadeli hedefler öngörmektedir. Söz konusu hedefleri sağlamaya yönelik olarak da, aşırı açık ve borç durumunu düzeltemeyen ülkelere mali cezaların getirilmesine ilişkin bir zaman çizelgesi ortaya koymaktadır. Pakt, AB Konseyi Kararı ve iki tane Konsey Tüzüğünden oluşmaktadır.4 Söz konusu Konsey Kararı tüm tarafları, üye ülkeleri, Komisyonu ve Konseyi Maastricht Antlaşmasını ve İstikrar ve Büyüme Paktını sıkı bir şekilde ve ivedilikle uygulamaya davet etmektedir. Konsey Tüzükleri ise, iki tamamlayıcı unsurdan oluştuğu görülür: Önleyici unsur : Bu bölüm, bütçe pozisyonlarının güçlendirilmesine ve ekonomi politikalarının koordinasyonuna atıfta bulunmaktadır. Burada, tek paraya katılan ülkeler, Komisyona bir istikrar programı sunmaya davet edilmektedir. Söz konusu istikrar programlarının, her yıl güncelleştirilmesi ve üye ülkelerin orta vadeli bütçe hedefleri, ekonomik gelişmeler hakkında temel varsayımlar ve hem açık hem de borç oranına ilişkin izlenen yollar gibi detayları içermesi zorunludur. Avro dışında 3 Philip Arestis, Kevin McCauley and Malcolm Sawyer, An Alternative Stability and Growth Pact for the European Union, University of East London, 1999, s Avrupa Komidyonu web sitesi İlgili düzenlemeler: * Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact Amsterdam, 17 June 1997 * Council Regulation (EC) No 1466/97 of 7 July 1997 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies * Council Regulation (EC) No 1467/97 of 7 July 1997 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure. 6

7 kalan ülkelerin ise, çerçeve olarak istikrar programlarına benzer bir uyum planı (covergence plan) sunmaları gerekmektedir. Bu tür programların erken uyarı sistemi olarak işlev görmesi amaçlanmakta ve bir üye ülkenin referans değerleri ihlal etmeye yakın olduğu zaman, işaretler vermesi beklenmektedir. Düzeltici/caydırıcı unsur : İkinci Konsey Tüzüğü ile getirilmiştir. Burada amaç, aşırı açık prosedürü uygulamasının açıklığa kavuşturulması ve hızlandırılmasıdır. Ayrıca, Maastricht Antlaşması çerçevesinde müsaade edilen hareket serbestisi alanını en aza indirme çabası bulunmaktadır. Süreç, şu şekilde işlemektedir: Ülkelerin bütçe verileri, her yıl istikrar programlarının sunulacağı tarih olan 1 Mart ta incelenmek üzere Komisyon un elinde olacaktır. Konsey (üye ülke maliye bakanlarından oluşan ECOFIN) istikrar raporlarını inceleyecek ve raporun sunulması tarihini takip eden 2 ay içerisinde Komisyonun kararına ilişkin görüş ortaya koyacaktır. İstikrar programı, ülkenin orta vadeli bütçe hedefinden önemli ölçüde ayrıldığını gösteriyorsa bu durumda Konsey istikrar programının güçlendirilmesi için tavsiyede bulunacaktır. Durum devam ederse, üye ülkenin referans değerlerini ihlal ettiği yönünde hüküm getirilecektir. Pakt, aşırı açık veren üye ülkeyi yaptırımdan korunmasına izin verecek hükümler hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Buna göre, ekonomik gerileme söz konusu ve üretim %2 den daha fazla düşmüş ise, bu durumda üye ülke yaptırımdan muaf olacaktır; ancak açık gerileme durduğu zaman düzeltilecektir. Üretim % asasında bir düşüş göstermişse o zaman Konsey, aşırı açık yönünde bir karar verirken takdir hakkını kullanabilecektir. Burada ani gerilemeler, önceki dönemlere göre kümülatif üretim kaybı ve hükümet açıklarının yatırım harcamalarını aşıp aşmadığı gibi diğer faktörler de göz önüne alınacaktır. Konsey, mali durumu inceleme altında olan ülke ile ilgili bütün bilgileri dikkatle incelediğinde aşırı açığın olup olmadığına ilişkin bir karar vermek zorundadır. Bu kararı alırken Konsey, nitelikli çoğunlukla hareket edecek ve Maastricht Antlaşması uyarınca, Avro alanında olmayan ülkeler ve hakkında karar verilecek ülke de dahil olmak üzere tüm üye ülkeler bir oy hakkına sahiptir. İlgili üye ülkenin referans değerlerini ihlal ettiği sonucu çıkarsa, Konsey tarafından önerilen düzeltici önlemleri uygulaması için dört aylık bir süresi bulunmaktadır. Eğer ülke, Konsey tavsiyelerine uyarsa, aşırı açık devam edebilir; ancak bütçe açığı tespitin yapıldığı tarihi izleyen bir yıl içerisinde düzeltilmelidir. Düzeltici önlemleri uygulamayan ülke, Maastricht Antlaşması Madde 104c (11) uyarınca bir dizi yaptırıma tabi tutulacaktır. Bu yaptırımlardan biri, depozito şeklinde olmak zorundadır. Bu durumda, yaptırımlar hakkında karar verme yetkisi, ilgili üye ülke hariç Avro bölgesindeki ülkelerde olacaktır. Depozito, GSYİH nin %0.2 si kadar sabit unsur, verilen açık oranı ile %3 referans değeri arasındaki farkın 1/10 u kadar değişken unsurdan oluşmaktadır. Bütçe açığı iki yıl içerisinde düzeltilmezse depozito kalkmakta ve para cezası yerini almaktadır. Eğer açık iki yıl içerisinde düzeltilirse, depozito geri verilmekte ve böylece ceza, ödenmeyen faiz olmaktadır. Bu duruma getirilen eleştiriler, yüksek açık ve borca ilişkin gözetim mekanizmaları ve yaptırımların, ulusal hükümetlerin mali yetkilerini kısıtladığı yönündedir. Örneğin, bir ekonomik gerileme ile karşı karşıya olan ve borç seviyesi çok yüksek bir ülke, Maastricht limitlerini ihlal etme korkusuyla genişleyici maliye politikası izleyemeyecek veya sınırları ihlal etmiş olacaktır. Nitekim, üye ülkeler tarafından söz konusu üst sınırların sık sık aşılması, Paktın 7

8 kredibilitesini tehlikeye düşürmüştür yılında Almanya ve Portekiz e yönelik erken uyarı mekanizmasının işlemesi için Konseyin gösterdiği isteksizliğin ardından, 2003 yılında Almanya ve Fransa ya karşı başlatılan aşırı açık prosedürünün, Konseyin Komisyon tavsiyesini onaylamaması nedeniyle de facto (fiilen) askıya alınması, krizi açıkça ortaya koymuştur. Bunun üzerine birtakım gelişmeler yaşanmıştır. 5 Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi nin isteği üzerine bir tebliğ yayımlamıştır. Tebliğde, ana yapı korunmakla birlikte ülkeye özgü koşullar ve reformların dikkate alınması, kamu borcu seviyesine daha fazla önem verilmesi, belirli koşullarda aşırı açığın düzeltilmesi için daha fazla süre tanınması suretiyle Pakt yumuşatılmıştır. Mart 2005 tarihinde de ECOFIN, bir anlaşmaya vararak raporunda, aynı doğrultuda Paktın önleyici ve düzeltici unsurlarına birtakım değişiklikler getirmiştir. Rapora göre, önleyici unsurda orta vadeli bütçe hedefleri, yapısal koşullar dahilinde artık borç oranı ve potansiyel büyüme düzeyi temelinde ülkeden ülkeye değişiklik arz edecektir. Bu çerçevede hedefler, GSYİH nin %1 i düzeyinde bir bütçe açığı ile denge durumunun bir miktar üstünde bir fazla verme aralığında olacaktır. Denge durumunun bir miktar üstünde bütçe fazlası verme hedefi, borç yükü ağır ülkelere uygulanacaktır. Uzun vadeli mali kazançları olabilecek yapısal reformlar, gerek hedeften geçici nitelikte sapma yaşandığı zaman, gerekse orta vadedeki hedefe yönelik düzeltmede dikkate alınacaktır. Bütçe açığı durumunda GSYİH nin %0,5 i oranında yıllık minimum düzeltmenin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır; ancak orta vadedeki hedefe giden yol için daha detaylı hükümler öngörülebilir. Düzeltici unsurda ise, referans açık değerinin gerekçesi olabilecek istisnai nitelikte konjonktüre bağlı koşulların tanımında bir değişikliğe gidilmiştir. Avrupa Komisyonu ihlal durumunu değerlendirirken, Lizbon gündemi ile Ar-Ge ve yenilik alanlarındaki politikaların uygulanması, borcun sürdürülebilirliği, kamu finansmanının kalitesi ve Avrupa bütünleşmesinden doğan mali yükümlülükleri dikkate alacaktır. Ancak, %3 açık limitinin sınırlı ve geçici nitelikte olması gerekmektedir. Yine, emeklilik reformları uygulaması da, açığın düzeltilip düzeltilmediği hususunun değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır. Aşırı açığın düzeltilmesi için son süreye ilişkin olarak ise, Konseye söz konusu süreyi birtakım özel koşulların bulunması halinde bir yıl daha uzatma imkanı vermektedir. Böylece süre, 2 yıla çıkmaktadır. Konsey bütçeyi olumsuz yönde etkileyecek öngörülmeyen bir ekonomik durum olması halinde ise, süreyi daha da fazla uzatabilir. Paktın ilk çıkış zamanında katı hükümlerin bulunması ve bu konunun önderliğini Almanya nın yapması, halihazırdaki durumla çelişmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, söz konusu olan Almanya ve Fransa gibi motor ülkeler olunca ve Paktın kuralları diğer ülkeler tarafından da sık sık ihlal edilince, hukukun üstünlüğüne zarar vermemek adına bu tür bir yöntemin izlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Pek tabii, ulusal devletlerde bu konuda bir değişikliğe gitme ihtiyacının hasıl olduğunu da dikkat dahilinde tutmak gerekir. 5 Marco, Buti, Will the New Stability and Growth Pact Succeed? An Economic and Political Perspective, European Commission (EC) Economic Papers, January 2006 s İlgili düzenlemeler: * COM(2006) 304 final, Communication From the Commission to the Council and the European Parliament, Public Finances in EMU 2006 The first year of the revised Stability and Growth Pact, * Council Regulation 1056/2005 amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure 8

9 AVRUPA BİRLİĞİ (AB) BÜTÇESİ MÜGE HAYRİYE GÜVENÇ AB Bütçesi, Birliğin kurulduğu yıllardan günümüze kadar olan süre içerisinde gittikçe artan bir öneme sahip oldu ve bu da beraberinde AB bütçesinin Birliğe üye ülkeler tarafından siyasileştirilerek hemen hemen her platformda tartışılan bir alanına dönüştürülmesini getirdi. Birlik, yıllar içerisinde pek çok kez genişleyerek üye sayısını artırdı. Birliğin üye sayısını artıran genişleme dalgalarını, derinleşme yani Birliğin müdahale alanına giren politika alanlarının artması ve Birlik çapında üretilen yasal düzenlemelerin sayı ve içerik bakımından çoğalması takip etti. Birliğe üye ülke sayısında ve Birliğin müdahale alanına giren politikaların kapsamında meydana gelen bu artışların etkisi AB bütçesinin yapısında ve finansal kaynaklarında çok belirgin bir şekilde gözlenebilir. Kabul etmek gerekir ki AB bütçesi, Birliğin genişleme ve derinleşme süreçleri üzerinde hem ekonomik hem de siyasi olarak çok büyük bir öneme ve etkiye sahiptir. Bütçenin büyüklüğü, gelir ve gider kalemlerinin yapısı ve fonların tahsisi, AB nin kurumsal ve siyasi pek çok sürecinin kaynağını teşkil eden çatışma ve uzlaşma alanlarını açıklayan ve Birliğin önceliklerini tanımlayan bir niteliktedir. Pazar bütünleşmesinin tamamlanması için uygulanması gerekli olan bütün politikalar AB bütçesi tarafından finanse edilmektedir. Avrupa bütünleşme sürecinin hız kazandığı dönemlerde bütçenin büyüklüğünde ve yapısında bütünleşme sürecini destekleyecek değişiklikler yapılması bunun en büyük göstergesidir. Diğer yandan, AB bütçesine her yıl üye ülkeler tarafından aktarılan mali kaynaklar, AB bütçesi üye ülkelerin ulusal bütçeleriyle karşılaştırıldığı zaman her ne kadar küçük olarak ifade ediliyor olsa da hiç de azımsanmayacak büyüklüktedir. Bu da üye ülkelerin zamanla bütçeye aktarılan ve bütçe tarafından tahsis edilen kaynaklar üzerinde giderek artan derecede kontrole sahip olmak istemelerine yol açmıştır yılında imzalanan Lüxemburg Anlaşması ile Birliğe kazandırılan Öz Kaynaklar Sistemi, Birliğin üye ülkelerin katkılarından bağımsız olarak kendi kaynaklarına sahip olmasının yolunu açmış ve Birliğe finansal bir özerklik sağlamıştır. Birliğin kuruluşunu temsil eden 1957 tarihli Roma Anlaşması ndan 1971 yılına kadar geçen süre içerisinde kömür ve çelik üretimi üzerinden alınan vergiler ile üye devletlerin her yıl düzenli olarak aktardıkları katkılarla finanse edilen Birlik bütçesi, 1971 yılında oluşturulan Öz Kaynaklar Sistemi ile uluslararası kuruluşların bütçelerinden ayrılarak daha farklı bir yapıya kavuşturulmuştur. O zamana kadar üye ülkelerin yaptıkları katkılar nedeniyle kendi ulusal çıkarlarını maksimize etmek için bir yol olarak gördükleri bütçe kaynakları bir anlamda ülkelerin müzakere konusu olmaktan çıkarılmış ve Birliğin ortak amaçlarının başarılmasında kullanılması için daha üst bir seviyeye taşınmıştır. Ancak Birliğin sahip olduğu bu mali bağımsızlık uluslararası alanlarda meydana gelen pek çok gelişmenin Birliğin uygulamalarına yansıtılması ve son yıllarda Birlik çapında kabul edilen pek çok düzenleme nedeniyle azalmaya başlamıştır yılında Öz Kaynaklar Sistemi içerisinde tanımlanan ve Birliğin tek gerçek öz kaynağı olarak anılan geleneksel öz kaynaklardan tarım vergileri ve gümrük vergileri Dünya Ticaret Örgütü kararları doğrultusunda azaltılmaya başlanmış ve bu da Birlik bütçesinin önemli bir gelir kaynağını sekteye uğratmıştır. Bunun yanı sıra, 1971 yılında Öz Kaynaklar Sistemi içerisinde tanımlanarak 1979 yılında Birlik bütçesine aktarılmaya başlanan KDV ye dayalı kaynağın doğası gereği azalan oranlı bir yapıya sahip olması 9

10 bu kaynağın adilliğinin üye ülkeler tarafından sorgulanmasına yol açmıştır. Buna göre, Birliğin daha az refaha sahip olan ülkelerinde tüketimin milli gelir içerisindeki payı yüksek olduğundan, bu ülkeler Birliğe üye daha zengin ülkelere kıyasla Birlik bütçesine daha fazla KDV ye dayalı kaynak aktarmak durumunda kalmışlardır. Bu da zamanla KDV ye dayalı kaynağın adilliğinin tartışılmasına yol açmış ve bunun sonucunda 1999 yılında yapılan Berlin Konseyi kararları doğrultusunda bu kaynağın 2004 yılından itibaren üye ülkelerin uyumlaştırılmış KDV matrahlarının sadece %0,5 oranında alınması uygun bulunmuştur. Birlik bütçesindeki payları yıllar içerisinde giderek azalan geleneksel öz kaynaklar ile KDV ye dayalı kaynak yerlerini artan oranlarda GSMH ya dayalı kaynağa devretmiştir. AB ortak politikalarının bir savunucusu olan ve her platformda AB ye daha supranasyonel bir yapı kazandırmak için çaba sarf eden Avrupa Komisyonu bile genişleyen ve derinleşen Birliğin artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu sürecin önüne geçememiştir. Üye ülkelerin her yıl GSMH larından bütçeye belli bir oranda aktardıkları mali yardımlardan oluşan GSMH ya dayalı kaynağın Birlik bütçesinin en önemli gelir kaynağı olması beraberinde üye ülkelerin Birliğe tahsis edilen mali kaynaklar üzerinde daha fazla söz sahibi olmak ve bu mali kaynakları kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yönlendirmek istemelerini getirmiştir yılı Haziran ayında yaşanan bütçe krizleri ve Mali Perspektifinin ancak uzun süren tartışmalar sonucunda kabul edilmesi bu sürecin en belirgin kanıtıdır. Çıkmaza sürüklenen bütçe tartışmaları her defasında üye ülkeler arasında sağlanan uzlaşı yani bir anlamda her ülkenin kendi çıkarından biraz olsun feragat etmesi yolu ile sonuca bağlanabilmiştir. Birliğin ekonomik ve siyasi bütünleşmesini finansal anlamda mümkün kılan ve pek çok ulusal bütçeden yapısal olarak farklılıklar göstererek Avrupa Birliği gibi kendine özgü bir yapıya sahip olan böyle bir oluşumun problemsiz işlemesi doğal olarak mümkün değildir. Nitekim pek çok iç ve dış etken AB bütçesinin etkin bir yapıya sahip olup, Birliğin ortak amaçlarının başarılması için faaliyet göstermesini engellemektedir. Ancak Birliğin ortak politikalarının finansmanı için bu kadar hayati bir öneme sahip olan ve dolayısıyla Birliğin ömrünü biçerek gelecekte alması muhtemel yapısını şekillendirecek olan AB bütçesinin Birlik vatandaşları ile bütçe arasında doğrudan bir bağ oluşturacak yeni bir kaynak tahsis edilmesi yolu ile bir an önce yeniden bağımsızlığına kavuşturulması ve üye ülkelerin ulusal çıkarlarının konuşulduğu bir platformdan çok Birliğin ortak amaçlarının başarılması için gerekli olan tartışmaların yapıldığı bir alana dönüştürülmesi gerekmektedir. 10

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme süreci ile ortaya çıkan yeni dünya düzenine karşı, AB nin kendi ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirme ve rekabet gücünü artırma gereksinimi duymaya başlamasıyla,

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI NIN GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU... 2 EKONOMİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN GÜMRÜK BİRLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik.

Editörden. Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Editörden Dergimizin bu sayısının konusunu Türkiye nin tasarruf alışkanlıkları olarak seçtik. Ülkemizde tasarruf bilinci her zaman tartışılan bir konu olmuştur. Hükümetler tarafından bu konuda politikalar

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı