MEKANİK BEL AĞRISI ANATOMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKANİK BEL AĞRISI ANATOMİ"

Transkript

1 MEKANİK BEL AĞRISI GİRİŞ: Bel problemleri sıklıkla vücut mekaniğinin ve düzgün duruşun bozulması, stresli yaşam ve çalışma koşullarından kaynaklanan alışkanlıklar, esneklik ve genel fiziksel uygunluğun azalmasına bağlı olarak meydana gelmektedir. Çalışma hayatı ve endüstride, bel problemlerinin iş gücü kaybına yol açan hastalıklar arasında, üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ikinci sırayı almaktadır. Belde sorun yaratabilecek nedenler konusunda halkın bilinçlendirilmesi bu sorunların ortaya çıkmasını engelleyen kolay ve etkili bir yöntemdir. TANIM: Sinir kökü irritasyonu olmaksızın, konjenital ve akkiz ağrılar dışında oluşan, paravertebral kas spazmı, ligamentlerin gerilmesi, faset eklemlerin irritasyonu gibi kas-iskelet sistemi kökenli ağrılardır. Ağrının nedeni; bağların, kasların, faset eklemlerin kapsüllerinin, vertebra korpuslarının, periostlarının, omurilik zarlarının kan damarlarının yapılarındaki ağrıya duyarlı kısımlarının gerilme basınç gibi mekanik zorlanmalarıdır. Ağrı; bedensel çalışma, tekrarlanan dönmeler, hızlı yürüme ve koşma ile artar. Hastalar genellikle oturur veya yatar pozisyondan ayağa kalktıklarında ağrının arttığını belirtirler. İstirahatte ağrı azalmaktadır. İNSİDANS: Bel ağrısı özellikle 50 yaşın altındaki yetişkinlerde görülür. Her iki cinste de oluşabilir. Çocuklarda görülen bel ağrısının etyolojisinde bir enfeksiyon yada malignensy vardır. Nüfusun %60-80 i yaşamının bir bölümünde en az bir kez bel ağrısından şikayet eder. ANATOMİ: Columna vertebralis tane omurun üst üste dizilmesi ile meydana gelmiştir. Columna vertebralis 23 tane intervertebral eklemden yani mobil segment ten oluşmuştur. Bir fonksiyonel ünit: İki corpus vertebra Bir intervertebral disk İlgili ligamentten oluşur

2 Mobil segmenti oluşturan elemanlar şunlardır: 1. Disk 2. Posterior eklemler 3. Bağlar 4. Kaslar 5. İntervertebral foramen ve sinirler Bu elemanlardan birindeki bozukluk diğerlerini de etkiler. İntervertebral diskler: Nucleus pulposus ve annulus fibrosustan oluşan diskler oturma, yük kaldırma sırasında oluşan sarsıntıları absorbe etmek, vertebraların üzerine düşen yükü eşit olarak azaltarak, ağırlığı dengeli biçimde alt seviyelere iletmekle görevlidir. *Annulus fibrosus (periferik kısım): Fibrokartilajinöz tabakalardan oluşmuştur. Bu tabakalardaki lifler obliktir ve çaprazlaşır. Bu dizilim, torsiyonel hareketlere karşı daha iyi direnç sağlar. *Nukleus pulposus (sentral kısım): Diskin 1/3 posteriorunda yerleşmiş olan jelatinöz bir maddedir. Elastiktir, su oranı çok yüksektir. Nukleus pulposus basınç altında dehidrate olabilir ancak sıkıştırılamaz. Sıkıştırıldığı zaman basıncı yanlara doğru iletir. Nukleus, intervertebral hareketlerde tıpkı bir eklem gibi görev yapar. Üzerine binen basıncı annulus fibrosusa iletir. Posterior eklemler: Bunlar gerçek (sinoviyal) eklemlerdir, artiküler kapsülü ve sinovial membranları vardır. Bu eklemler vertebral segmentlerdeki hareketin genişliğini ve yönünü tayin eder. İntervertebral eklemin hareketli elemanları posterior artikülasyonlar ve disklerdir. Columna vertebralisin hareketleri; öne ve arkaya eğilme (fleksiyon ve ekstansiyon), yana eğilme (lateral fleksiyon), ve sağa-sola rotasyon hareketleridir. Fleksiyon, ekstansiyon, ve lateral fleksiyon hareketlerinin açıları servikal ve lumbal bölgede daha fazladır. Ayrıca, lumbal vertebraların processus articularisleri arasındaki eklemler kavislidir ve sagital düzlemde yer alırlar. Bu durum hareket yeteneğini arttırır. Görevleri; 1. Diskleri torsiyon kuvvetine karşı korur 2. Diskleri kompresif yüklere karşı korur Faset eklemleri vücut yükünün %5-20 sinin taşınmasından sorumludur. Ligamentler: Anterior longitudinal ligament: Atlasın anterior tüberkülünden sakruma kadar vertebraların ön yüzünde uzanan fibröz bir bağdır. Traksiyona karşı çok dirençlidir. Posterior longitudinal ligament: Oksiputun bazisinden sakral kanala kadar, disklerin ve vertebra korpuslarının posteriorunda uzanır. Disklere tutunur. Disk seviyesinde genişler, vertebral gövde seviyesinde daralır, posteriorda diski kuvvetlendirir. Supraspinöz ligamentler: Posteriorda spinal çıkıntıların uçlarına tutunur. İnterspinöz ligamentler: Spinal çıkıntıları birbirine bağlar. İntertransvers ligamentler: Transvers çıkıntıların arasında, her iki yanda bulunur. Ligamentum flava: Laminaları birbirine bağlayan elastik, kalın ve kuvvetli bir ligamenttir. İnterapofizeal artikulasyonların hareketlerini kontrol eder. Kapsüler ve artiküler bağlar *Ligamentler, columna vertebralisin stabilizasyonunu etkileyerek hareketlerin kontrollü yapılmasını sağlar. Omurganın en güçlü ligamenti; Anterior longitudinal ligamenttir.

3 Kaslar: Mobil segmentin motor elemanları, kısa ve uzun paraspinal kaslardan oluşur. Bu kaslar, spinal sinirlerin posterior dalları ile inerve edilirler. Bu kasların zayıflığında vertebral kolona binen yüklerin oluşturduğu kuvvetler, intervertebral eklemlere zarar verecek şekilde dağılır. 1. Lumbal bölgede ekstansion; M. erector spinae (medialden laterale; m. iliocostalis, m.longissimus, m. spinalis) M. quadratus lumborum Mm. Transversospinales (m. semispinalis, mm. multifidi ) Mm. interspinalis ve mm. intertransversarii 2. Lumbal bölgede fleksiyon; M. external ve internal obliquus M. transversalis M. rectus abdominus M. psoas major, m. iliacus Günlük yaşam aktivitelerinde bu kasların 2 önemli fonksiyonu vardır: Aktivite sırasında gravite merkezinin yer değiştirmesine karşı düzgün postürü korumak, Columna vertebralisin öne fleksiyondan dik duruşa gelmesini sağlamak. İntervertebral foramen: İki komşu pedikülün üst üste binmesiyle oluşur. Kanal fibröz yapı ile kaplanmıştır. İntervertebral foramenin içinde yer alan oluşumlar; Ventral ve dorsal sinir kökleri : Bunlar kanalda birleşir Sinu-vertebral sinir : Luschka siniri Küçük bir arter ve venöz plexustan oluşan vasküler paket Omurga esas olarak 3 amaca hizmet eder: - İskelet sisteminin temelini oluşturur ve vücudun hareketliliğini sağlar - Omuriliği korur - Üzerine binen yükleri absorbe ederek çevre dokulara dağıtır. Yandan bakıldığında omurganın düz olmayıp 4 eğrilikten meydana geldiği görülür. Fizyolojik olan bu eğriliklerin gelişmesindeki amaç esnekliğe izin vererek, omurganın şok absorban etkisine katkıda bulunmaktır.

4 LUMBAL BÖLGE PATOLOJİLERİNİN NEDENLERİ: 1. Kas iskelet sistemine ait anomaliler: En büyük rolü mekanik güçler oluşturmaktadır. Torsiyon, kompesyon, bükme, kırma, intradiskal basınç değişiklikleri, postüral değişiklikler ve titreşim mekanik faktörlerdir. Ayrıca sinir kökü lezyonları. 2. Kas iskelet sistemine ait olmayan nedenler: Bel ağrısı basit bir zorlanma ile oluşabileceği gibi sıklıkla kaza veya incinme sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Spinal nedenler : Enfeksiyon, tümörler, inflamatuar artritler (R.A., Ankilozan Spondilit), kemik hastalıkları. Extraspinal nedenler: Vasküler hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar, nörolojik hastalıklar. MEKANİK BEL AĞRISININ PATOMEKANİĞİ: Mekanik bel ağrısının oluşmasında 3 önemli mekanizma vardır; 1. Lumbo-sakral açı: L 5 in uzun ekseni ile S 1 in uzun ekseni arasında açıklığı arkaya bakan 135 lik açıdır. Bu açı bele normal lordozunu kazandırır. Bu açı 135 nin üzerine çıkarsa lordoz kaybolur. Bele binen kompresyon şiddeti artar. Bu şiddet vertebra ve diskle karşılansa da ağrı oluşur. Açı 135 nin altına inerse lordoz artar gibi bir değere inerse diske binen parçalama stresi artar. Vertebranın kaymasına, diskin yırtılmasına ve dejeneratif olaylara neden olur. 2. Sakral açı: Ayakta gevşek duruşta S 1 in üst yüzeyinden geçen düzlem ile horizontal düzlem arasındaki 30 lik açıdır. Pelvis arkaya doğru açılaşma yaparsa açı küçülür, lordoz azalır; buna bağlı olarak torakal bölgede hafif bir extansiyon görülür. 3. L 4 ün merkezinden horizontal düzleme indirilen dikme S 1 in üst yüzünü keserek geçer. Lordoz artarsa dikme arkaya doğru kayar. Lordoz azalırsa dikme S 1 in önüne kayar. Her ikisi de patolojik olup bel ağrısına neden olur. Lumbal bölgedeki açısal değerlerin korunmasında en önemli rolü bağlar ve karın-sırt kasları arasındaki düzenli çalışma üstlenir. MEKANİK BEL AĞRISININ NEDENLERİ: 1. Postüral deformiteler: Alt ekstremite eşitsizliği Pes planus Yüksek topuklu ayakkabı giymek Gevşek oturuş 2. Karın-sırt kasları arasındaki dengesizlik: Lordoz artarsa; lumbal extansörler kısalır,karın kasları zayıflar, pelvis öne doğru tilt yapar. Lordoz azalırsa; lumbal extansörler zayıflar, karın kasları kısalır. 3. Pelvisin normal şeklini kaybetmesi: Lumbal lordozun artması yada azalmasına neden olur. 4. Omurganın normal şeklini kaybetmesi 5. Lumbal instabilite sendromları: Özellikle eğilip doğrulma ve uzun süre oturma ile iliak cristalar boyunca yayılan ağrı vardır, istirahatte geçer 6. Zorlayıcı yaşam ve çalışma alışkanlıkları 7. Uygunsuz yataklar 8. Kazalar 9. Esnekliğin kaybı 10.Mekanik bel ağrısı nedeni olan başlıca anomaliler. Lumbalizasyon: S 1 in L 5 karakteri almasıdır (uzun bel, dar sırt). Tek belirtisi bu bölgenin hareketliliğinin artmasına bağlı olarak faset ve disk dejenerasyonuna yol açmasıdır.

5 Sakralizasyon: 5. Lumbal vertebranın 1. Sakral vertebra karakterini almasıdır. Tek veya çift taraflı olabilir. Tam blok olduğunda L 5 -S 1 artiküler fasetlerindeki hareket tamamen ortadan kalkar. Bu bölgede hareket olmadığı için hareket L 4 -L 5 segmentine kayar, bu bölgede erken dejenerasyon görülür. Tam bir blok olmayıp artiküler bir yapı gösteriyorsa bu bölgedeki hareket tam olarak kısıtlanmaz, eklemlerde dejenerasyon görülür. Faset sendromu: Bel ağrılarının patofizyolojisinde minör travmalar ve emosyonel faktörlerin, faset eklemlerinde ve intervertebral diskte meydana getirdiği değişiklikler göz önüne alınmalıdır. Emosyonel faktörler ve minör travmalar otonom sinir sistemini etkileyerek vazokonstrüksiyona neden olur. Devamlı kas kontraksiyonları metabolit artışına neden olur, kas yorgunluğunu arttırır. En çok etkilenen kas multifidus kasıdır. M. multifidus un kontrolsüz kasılması faset eklemlerini ve diskleri rotasyonel hasara uğratır. Zamanla sürekli kasılan kasta kısalmalar ve fibrozis gelişir, hareket kısıtlanır. En çok etkilenen kasların; kalça fleksörleri, external rotatörler, hamstringler ve sırt extansör kasları olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Lomber spondilozis: İntervertebral disk, korpus, intervertebral foramen, faset eklemleri, lamina ve bağlarda meydana gelen dejeneratif değişikliklerle ortaya çıkan klinik tablodur. Spondilolistezis: Bir vertebra cisminin üstteki cisimlerle birlikte öne doğru koymasıdır. Spondylolysis: İntervertebral eklem elemanlarında ayrılma vardır. Anulustaki yırtıklar intra diskal basıncı azaltır ve disk daralır. İntra diskal basıncın azalması intervertebral foraminaların daralmasına yol açar, olay devam ederken disk su kaybeder, anulusun elastik lifleri fibröz dokuya dönüşür. Osteoartrit *Bel bölgesinde lordoz artar ise omuzlar yuvarlak görünümdedir veya baş öne tilt yapmıştır. Omurga normal dengesini kaybeder. Bu durum bağlar üzerinde zorlama yaratacağı gibi omurganın bazı bölgelerinde aşırı yüklenmelere neden olabilmektedir. Risk faktörleri: Hareketsiz iş ve yaşam düzeni (büro işi vb.) Ağır kaldırma, eğilme-bükülme hareketlerini yanlış yapma Uzun süreli araç kullanma Konjenital lumbal anomaliler Fazla kilo Zayıf bel ve karın kasları Vücut mekaniği ve duruş bozukluğu Ortası çukurlaşmış yatakta uyuma Hamileliğin son ayları Yüksek riskli sporlarla uğraşma (halter, kürek vb.) Sigara içme Ruhsal ve duygusal gerginlik

6 DEĞERLENDİRME: 1. Hikaye: Yaş, boy, cins, meslek, eğitim düzeyi, vücut ağırlığı, özgeçmiş, soygeçmiş, (bayanlar için) doğum sayısı, sigara kullanımı, fiziksel aktivite düzeyi, şu anki şikayeti, semptomların başlangıç süresi ve özelliği kaydedilir. 2. İnspeksiyon ve palpasyon: İnspeksiyon ile anterior, posterior, ve lateralden değerlendirme yapılır. Paravertebral spazm (geri çekilmiş doku bantları ve yassı doku sahaları) vertebral kolona ait kemik deformiteleri, atrofiler değerlendirilir. Palpasyonla lumbopelvik bölgedeki kas, kemik ve ligamentöz yapılar incelenir ve hassasiyet değerlendirilir. 3. Ağrının değerlendirilmesi: Görsel analog skalası Ağrı kelime indeksi Ağrı lokalizasyon haritası üzerinde ağrının işaretlenmesi: Hazırlanan vücut şeması üzerinde olguların lumbosakral bölge ve alt ekstremitede ağrı hissettikleri alanları işaretlemeleri istenir. Ağrı lokalizasyonu dışında ağrının tipi, başlangıcı, şiddeti, uyku bozukluğuna yol açıp açmadığı, ağrıya etki eden faktörler de kaydedilir. 4. Duyu değerlendirmesi: Hafif dokunma ve basınç hissi, yüzeyel ısı ve yüzeyel ağrı değerlendirmesi 5. Postür analizi: skolyoz anterior pelvik tilt kifoz skapulaların seviyesi gluteal simetrisi omuz seviyesi bacak uzunluğu 6. Özel testler: iliak cristaların seviyesi Springing: Hasta yüzükoyun pozisyonda yatarken lumbal bölgedeki bir vertebranın spinöz çıkıntısı bulunur. Fizyoterapistin elinin hypothenar bölgesini spinöz çıkıntı üzerine yerleştirir. Diğer eli bu eli destekler. Her iki dirsek ekstansiyonda iken bu spinöz çıkıntı üzerine baskı verilerek diğer vertebralar üzerindeki hareketliliği gözlenir. Lumbal bölgedeki tüm vertebralara uygulanır. Lumbal bölgedeki kaslardaki spazmı ve o bölgedeki başka bir patolojinin varlığını da gösterir. Varlauf: Hasta oturur pozisyonda iken öne doğru eğilmesi istenir. Fizyoterapistin başparmakları spina iliaka posterior superiorların (SİPS) üzerindedir. SİPS ların yukarıya doğru simetrik hareket edip etmediklerine bakılır. Simetrik olmayan hareket tek taraflı olarak sakroiliak eklemde yapışıklığı gösterir. Eğer her iki SİPS normale göre daha az yukarı hareket ediyorsa bu da bilateral olarak sakroiliak eklemdeki yapışıklığı gösterir. Traksiyon: Hasta yüzükoyun pozisyondayken fizyoterapist ellerini çaprazlayarak traksiyona alacağı vertebralar için zıt yönde birer kuvvet uygular. Eğer hastada rahatlama elde ediliyorsa bu hastada osteoartroz, spazm, disk hernisi gibi bir problem olduğunu gösterir. Rotasyon: Hasta oturur pozisyonda iken gövdesinde bir rotasyon hareketi istenir. Bu değer gonyometre ile ölçülür. Sağa ve sola rotasyon dereceleri arasındaki fark patolojinin varlığını gösterir. Tedavinin şekillendirilmesi için önemlidir. Walk testi: Hasta ayakta dururken fizyoterapist başparmaklarını SİPS ların üzerine yerleştirir. Hastadan kalça-diz fleksiyonu istendiğinde SİPS un mediale ve inferiora doğru yer değiştirmesi gerekir. Bu yer değiştirmenin olmaması sakroiliak eklemde problemi gösterir.

7 Slump testi: Mekanik bel ağrısına yönelik tek ayırt edici testtir. Hasta oturur pozisyondayken tek bacağın ekstansiyonu, ayak bileğinin dorsifleksiyonu istenir. Hastadan gövdesini ve başını tam fleksiyona alması istenir. Fizyoterapist hastayı fleksiyona zorlar. Ağrı mekanik bel ağrısını gösterir. Kompresyon: Hasta sırtüstü yatarken SİAS lardan dik olarak aşağı yönde verilen basınç ile sakroiliak eklemde ağrı meydana gelip gelmediğine bakılır. Ağrının varlığı sakroiliak eklemdeki bir problem varlığını gösterir. Priformis kasının palpasyonu: hasta yan yatarken kalça ve diz fleksiyonu istenir. Hastanın trochanter majorundan itibaren tuberositas iscihiiye doğru ilerlenir. Tuberositas iscihiiyi geçtikten sonra fizyoterapist ellerini iyice bastırmalıdır. Çünkü derinde bulunan bir kastır. Paraspinal kasların palpasyonu: Vertebraların spinoz çıkıntısının hemen lateralindeki kas multifidus kasıdır. Bu kasın lateralinde ise paraspinal kaslar yer alır. 7. Gövde ve alt ekstremite eklem hareketlerinin değerlendirilmesi: Gövde fleksiyonekstansiyon, gövde sağ ve sola rotasyonu, gövde sağ ve sola lateral fleksiyonu, kalça fleksiyon - ekstansiyon - abduksiyon - adduksiyon internal / eksternal rotasyonu hareketlerine bakılır) 8. Gövde ve alt ekstremite kas kuvvetinin değerlendirilmesi. Kalça ekstansiyonu: Kalça ekstansiyonunda primer olarak çalışan kas m. gluteus maximus tur. M. erector spina, hamstringler ve m.quadratus lumborum da yardımcı kaslardır. Eğer hastadan yüzükoyun pozisyonda kalça ekstansiyonu istersek m. gluteus maximus yerine diğer kaslar önce çalıştığı taktirde hareket bozuk bir paternde gerçekleşecektir. Fizyoterapist m. gluteus maximus yerine hangi kasın önce çalıştığını not etmelidir. (örn: primer çalışan kas grubu m. gluteus maximus yerine hamstring kas grubu olursa kalça ekstansiyonundan evvel diz fleksiyona gelecektir.) Kalça abduksiyonu: Kalça abduksiyonunda primer olarak çalışan kas m.gluteus mediustur. Gluteus maximus, tensor fasciae latae buna yardımcı olarak çalışan kaslardır. (örn: hastadan yan yatışta kalça abduksiyonu istendiğinde, m. gluteus medius yerine m.gluteus maximus primer kas olursa hasta kalça ekstansiyonu ve external rotasyonu ile abduksiyon yapacaktır.) Gövdede curl-up testi: hastadan sırtüstü pozisyonda gövde fleksiyonu istediğimizde eğer primer kas olan karın kasları yerine iliopsoas kası primer ise hastanın ilk önce ayakları havaya kalkacak sonra gövdesini fleksiyona getirecektir. Push-up testi: Push-up için primer çalışan kas m. serratus anterior ve buna yardımcı olarak çalışan kas m. trapezius kasıdır. Eğer m. sartorius zayıfsa hastadan push-up hareketi istediğimizde scapulada kanatlaşma gözlemlenir. Forward bending: Hasta ayakta dururken öne eğilmesini istediğimizde lumbal lordoz lumbal kifoza dönüşecek sonra anterior pelvik tilt görülecektir. Hareket sırasında bu harmoni bozulursa fizyoterapist hareketin neresinde bozukluk görüldüğünü not etmelidir. 9. Kısalık testleri: Kalça fleksiyonu Paraspinal kaslar Hamstringler Kalça hiperekstansiyonu Rectus femoris Gastro soleus

8 Tensor fasciae latae İliotibial bant: Hasta yan yatış pozisyonundayken üstteki diz fleksiyon ve abduksiyona alınır. Fizyoterapist üstteki bacağın ağırlığını alırken bacak bırakıldığında alt ekstremite abduksiyonda kalıyorsa iliotibial bant kısadır. Priformis: Hasta sırtüstü yatarken bacak bacak üstüne atar ve elleriyle bacaklarını karnına doğru çeker. Eğer bacaklar karnına değmiyorsa priformis kasında kısalık var demektir. Hasta yüzükoyun yatarken, hastadan diz fleksiyonda kalçada bilateral external rotasyonu istenir. İki bacak için rotasyon dereceleri gonyometre ile ölçülür ve kıyaslanır. *Nöroduyusal testler disk hernisi olup olmadığını anlamak amacıyla yapılır. 10. Esneklik testleri: Gövde fleksiyonu ve hamstring uzunluğu. Gövde hiperekstansiyonu. 11. Denge ve koordinasyon değerlendirmesi: Gözler açık ve kapalı iken statik ve dinamik denge değerlendirilir. Ayrıca hastanın dinamik dengesini ve koordinasyonunu birlikte değerlendirmek amacıyla; hasta 2m lik düz çizgide normal adımlarla, topuklarda ve parmak uçlarında yürütülür. 12. Günlük yaşam aktiviteleri ve kendine bakım aktiviteleri değerlendirmesi: FİM: Knedine bakım, sfinkter kontrolü, mobilite, lokomosyon (yürüme, merdiven çıkma), kominikasyon-sosyal iletişim maddelerinden oluşur. 1-7 arasında değerlendirilir. (7 tamamen bağımsız ; 1 tamamen bağımlı) Barthell indeksi: Temel mobilite ve kendine bakım aktiviteleri üzerinde yoğunlaşmış bir testtir. Değerlendirdiği parametreler; mesane ve barsak durumu, tuvalet aktiviteleri, kendine bakım, beslenme, giyinme, transferler, mobilite, merdiven ve banyo aktiviteleridir. Puanlaması 0-3 arasındadır. 0 tam bağımlı ; 3 bağımsızdır) Bu testte mobilite ve transferlerle ilgili maddeler daha fazla puanlanır. 13. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi: Bu değerlendirme için SF-36 yaşam kalite indeksi kullanılır. SF-36 klinik parametrelerde, araştırmalarda ve genel populasyon araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, sağlıkla ilgili bir yaşam kalite indeksidir. 8 farklı sağlık kavramını değerlendiren 36 maddelik bir indekstir. Skorlama arasında yapılır. (0 en kötü sağlık düzeyini gösterir) 14. Fonksiyonel değerlendirme: Oswestry, Quebec, ve Roland Morris bel ağrıları anketleri kullanılır. Bu anketler kişilerin bel ağrısına bağlı fonksiyonlarındaki azalmayı ölçmek amacıyla yapılır. 15. İş analizi: - Fiziksel çalışma çevresi ( iş yeri koşulları, ağırlık kaldırma-miktarı, hızı,kaldırılış sıklığı-, çevre ısısı, yerin düz olup olmaması, günün ne kadar zamanında oturup ne kadar zamanında ayakta kaldığı) - Psikolojik çalışma çevresi (işin gizliliği,uyarıcı özelliği,iş sırasında hareket serbestliği derecesi, yapılan işe ait yetenek ve eğitim derecesi) 16. Psikolojik değerlendirme 17. Vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi: mekanik bel ağrısı olan olgularda obesite de bir risk faktörü olduğu için değerlendirilmesi gerekir. Obesite vücut kitle indeksi ile değerlendirilir. 18. Yapılan tanısal incelemelerin sonuçları: MRI X-RAY BT

9 TEDAVİ I. Medikal tedavi: Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar Myorelaksanlar İnatçı ağrılarda ve psikosomatik vakalarda antidepresif ilaçlar II. Fizik tedavi ve rehabilitasyon: A. Akut dönem: Yatak istirahati: 48 saat ortopedik bir yatakta dizler hafif karına doğru çekik şekilde. Soğuk uygulama: Amaç kas spazmının giderilmesidir dk. cold pack uygulanabilir. Hastanın ağrılarına uygun olarak yüzeyel sıcaklık ajanlarına 5-8 gün içinde geçilebilir. Elektroterapi: Konvensiyonel TENS, Kesikli ultrason, Enterferansiyel akımlar, Diadinamik akımlar, Biofeedback Klasik masaj Egzersiz: Postür kontrolü ve vücut düzgünlüğü için egzersiz programı çok önemli yer tutar. Pelvis stabilizasyonunun sağlanması amacıyla gövde kaslarının kuvvetlendirilmesi ve lumbasakral esnekliğin kazanılması gerekir. Ayrıca alt ekstremitenin aktif eklem hareketleri (ağrı sınırında) venöz dönüşü hızlandırarak, paravertebral kas spazmını azaltmada etkili olur. Lumbal traksiyon: Sabit traksiyon uygulanır. Bel okulu B. Subakut ve kronik dönem: Sıcaklık ajanları: Hot pack, İnfraruj, Buhar banyoları, Havuz tedavisi Elektroterapi: Kısa dalga dietermi, Mikrodalga dietermi, TENS, Biofeedback Traksiyon: kesikli traksiyon uygulanır Manipulasyon Egzersiz: İzotonik ve rezisif egzersizlere geçilebilir. Ev programı

10 *Gevşeme: Ruhsal baskılar ve kas gerginliği bel problemini arttıran faktörlerdendir. Egzersiz programında düzenli aralıklarla gevşemeye yer verilmesi, egzersizin etkinliğini arttırmaktadır. *İstirahat: Aşırı ve zorlu aktiviteleri takiben dinlenme, sağlık için gerekli faktörlerin başında gelmektedir ancak bu durum çalışmayı bırakarak, yatakta yatmak anlamına gelmemektedir. Ağrıyı arttıran egzersiz ve aktivitelerden kaçınmak gereklidir ancak egzersiz yaparken bel bölgesinde hafif şiddette meydana gelebilecek ağrı normal bir ağrıdır. Bel okulu: Temel amaç, bel ağrısının tekrarlamasını önlemek için hastanın eğitimidir. Bel sağlığı programının amaçları: 1. Bel bölgesinin mekaniğinin öğretilmesi 2. Bel problemlerinin nedenlerinin açıklanması 3. Çeşitli bel problemleri konusunda bilgi verilmesi 4. Tedavi yaklaşımlarının amacı konusunda bilgi verilerek, bel ağrılarında normal duruş şeklindeki bozukluklar ve çalışma alışkanlıklarının ne denli etkili olduğunun açıklanması 5. Bel problemlerinin oluşmaması, var ise daha ciddi bir hale dönüşmemesi için gerekli olan fiziksel uygunluk ve egzersiz programlarının öğretilmesidir. Bel okulunun 10 altın kuralı şunlardır: 1. Hareket edin ve egzersiz yapın. 2. Belinizi düz tutun. 3. Bir şeyi kaldırmak için çömelin. 4. Ağır yük kaldırmayın. 5. Yükü bölün ve vücuda yakın tutun. 6. Otururken belinizi düz tutun ve belinize bir destek koyun. 7. Bacaklarınız düz olarak ayakta durmayın. 8. Uzanırken bacaklarınızı bükün. 9. Yüzme ve jogging gibi sporlar yapın. 10. Bel kaslarınız için her gün güçlendirme egzersizleri yapın.

11 ERGONOMİ İşyeri koşullarının adım adım izlenerek ergonomik prensiplerin uygulanması ve problemlerin çözülmesi gereklidir. Bazen işyeri sürecinde, işyeri ortamında, kullanılan el aletlerinde yapılacak küçük değişiklikler üretim, sağlık ve güvenlik alanlarında büyük değişikliklere neden olabilir. Ayrıntılı işlerin olduğu yakın kontrolün yapıldığı çalışmalarda tezgah ağır işlere göre daha aşağıda olmalıdır. Montaj işlerinde gelen parçalar işe uygun bir pozisyonda olmalı ve işçi kas gücünün büyük bir kısmını işi için harcamalıdır. El aletleri sakatlanmaya ve kazaya neden oluyor ise değiştirilmeli veya düzeltilmelidir. İşçiler bu alanda çok güzel fikirlere sahip olabilirler. İşçinin yaptığı iş uzun süreyle ters harekete, uzanmaya, dönmeye neden olmamalıdır. İşçiler uygun kaldırma yöntemleri konusunda eğitilmelidir. İş dizaynı kaldırma ve taşımaları minimize edecek şekilde planlanmalıdır. Oturarak çalışma minimize edilmelidir, böylece ayakta çalışma oturarak çalışmaya göre daha az yorgunluk getirir. İş değerlendirilmesi ile tekrarlanan işleri yapan işçiler diğerleri ile rotasyona girmeli ve böylece işçilerin aynı kaslarının kullanılması ve sıkıcılık önlenmiş olur. İşçiler ve kullandıkları makineler iyi yerleştirilerek gereksiz performans kayıpları ve vücut zorlamaları önlenmiş olur. A. Çalışma alanı İyi planlanmış çalışma alanı kötü koşuların oluşturduğu hastalık ve incinmeleri engeller. Çalışma alanı işçi ile birlikte işin gerektirdiği koşulara göre etkin bir şekilde dizayn edilmelidir. İyi planlanmış bir alanda işçinin vücudu konforlu ve uygun bir şekilde pozisyon alacaktır. Aksi durumda karşılaşılacak problemler şunlardır: Sırt ağrısı ve incinmeleri, Ayaklarda dolaşım bozuklukları. B. Oturarak çalışma ve sandalye dizaynı: Bütün gün oturarak çalışmak vücut ve özellikle sırt için iyi değildir. Bu nedenle çalışanlar bazen görev değişikliği yaparak ayakta çalışma imkanına sahip olmalıdırlar. Oturarak çalışma için iyi seçilmiş bir sandalye şarttır. Sandalye işçinin bacak ve genel pozisyonunu kolayca değiştirebileceği özellikte olmalıdır. Oturarak çalışma sırasında uyulması gerekli ergonomik kurallar şunlardır: İşçi tüm alanlara rahatlıkla ulaşabilmeli ve bu sırada vücudu eğilip bükülmemelidir. İyi oturma pozisyonu işçinin önündeki ve yanındaki çalışma alana karşı dik olmasıdır. Çalışma masası ve sandalye iyi dizayn edilmeli ve çalışma düzeyi ile dirsek aynı düzlem içinde (aynı yükseklikte) olmalıdır. Sırt dik ve omuzlar rahat olmalıdır. Mümkünse, dirsekler, eller ve kollar için ayarlanabilir destekler kullanılmalıdır.

12 Çalışma sandalyesi: Ergonomik gereksinimler için uygun sandalye seçimi gereklidir. Sandalye çalışma masası ve çalışma tezgahı yüksekliğine ve işin performansına uygun olmalıdır. İdeal olarak, oturma yeri ile sırt desteği ayarlanabilmelidir. Ek olarak sırt desteği tilt hareketi yapabilmelidir. Sandalye işçinin ileri ve geri hareketini kolayca sağlamalıdır. İşçinin masa altında ayaklarını uzatabileceği ve vücut hareketini kolayca değiştirebileceği alan olmalıdır. Ayaklar rahatça yere basmalıdır. Bu mümkün değilse ayak desteği kullanılmalıdır. Ancak ayak desteği diz ve bacak kaslarına uygulanan basıncı elimine etmelidir. Sandalye vücudun alt sırt kısmını destekleyen sırt desteğine sahip olmalıdır. Sandalye rahatça dönmelidir. Sandalyedeki ayak sayısı dengeyi sağlamak amacıyla beş adet olmalıdır. Mümkünse kol destekleri çıkarılabilir olmalıdır. Çünkü bazı işlerde kol desteği rahatsızlık verebilir. Bazı durumlarda kol destekleri işçinin çalışma tablasına yeteri kadar yakınlaşmasını engeller. Sandalyenin oturma alanı hava alıp verebilen bir kumaş ile kaplanmalıdır C. Ayakta çalışma: Eğer mümkünse uzun süreli ayakta çalışma önlenmelidir. Uzun süre ayakta çalışma sırt ağrısına, ayaklarda ödeme, kan dolaşım sistemlerinde problemlere ve kas yorgunluklarına neden olur. Aşağıda ayakta çalışma sırasında uyulması gereken kurallar sıralanmaktadır; Eğer bir iş mutlaka ayakta çalışmayı gerektiriyor ise, ek olarak belirli aralıklarla oturabilecekleri bir sandalye veya tabure sağlanmalıdır. İşçi kollarının uzanabileceği alanlar dışına çıkmamalı ve bu alan dışına ulaşmak için sırtı dönme, eğilme ve uzanma hareketleri yapmamalıdır. Çalışma masası veya tablası farklı yükseklikteki işlere göre ayarlanabilir olmalıdır. Eğer çalışma alanının ayarlanması mümkün değil ise uzun işçiler için çalışma tablası destekle yükseltilmeli, kısa boylu işçilerin için bir platform üzerinde çalışma sağlanmalıdır. Ayak dinlenme destekleri acı ve ağrı hislerini engelleyecek ve işçinin pozisyon değiştirebilmesine olanak sağlayacaktır. Ayak yüksekliğinin zaman zaman değişmesi sırt ve bacaklardaki acı ve ağrıları önler. İşçiler sert olmayan bir malzeme üzerinde çalışmalıdırlar (mat), Beton veya metal yüzeyler şokları absorbe edici malzeme ile kaplanmalıdır. Yerler temiz, düz ve kaymaz olmalıdır.

13 Ayakta iş yapan işçiler alçak topuklu ve tabanı destekli iş ayakkabısı giymelidir. İşçiler pozisyonlarını değiştirebilmeleri için yeterli diz hareketi yapabilmeli ve bu iş için gerekli alan bulunmalıdır. İşçiler işine uzanmamalı ve vücudunun önünde cm lik bir uzaklıkta çalışmalıdırlar. D. Ağır fiziksel çalışma Manuel çalışmalar işçilerde bel ağrısı ve kas ağrılarına neden olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Eğer işçiler yeterli fiziksel şartlara sahip değil ise, çabuk yorulacaktır. Eğer mümkün ise ağır işler için yardımcı araç gereç kullanılmalıdır. Özellikle elle taşımanın olduğu işlerde yapılması gerekli iyileştirmeler şöyle sıralanabilir: Yükün ağırlığı azaltılmalı; Daha kolay taşıma sağlanmalı; Taşıma mesafesini en aza indirilmeli Taşınması gerekli yük sayısı azaltılmalı, Taşıma sırasında vücudun dönmesini engellenmeli Depolama teknikleri geliştirilmelidir E. İş dizaynı İnsan faktörü dikkate alındığında, iş dizaynı çok önem taşır. İyi organize edilmiş bir iş, işçinin sağlık ve güvenlik koşullarını arttıracağı gibi onun ruhsal ve fiziksel yaşamını olumlu olarak etkiler.

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 COLUMNA VERTEBRALİS 2 COLUMNA VERTEBRALİS 1) Columna vertebralis pelvis üzerine merkezi olarak oturmuş bir sütuna benzer ve destek vazifesi görerek vücudun dik durmasını

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

Çalışma alışma Ergonomisi. Temel Ergonomi İlkeleri

Çalışma alışma Ergonomisi. Temel Ergonomi İlkeleri Çalışma alışma Ergonomisi Temel Ergonomi İlkeleri Temel Ergonomi İlkeleri İşçi sağlığı ve güvenliği açısından işyeri koşullarının izlenerek ergonomik prensiplerin uygulanması ve problemlerin çözülmesi

Detaylı

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları Sportif Performans İçin Merkez Kuvvet Antrenmanı Gövde kasları omurga, kalça ve omuz kemerini stabilize edecek şekilde fonksiyon görürler. Bu sağlam ve dengeli temele

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜME ANALİZİ 2 YÜRÜME ANALİZİ Yürüyüş : Yer çekim merkezinin öne doğru yer değiştirmesi ile birlikte gövdenin ekstremitelerinin ritmik alternatif hareketleri olarak

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

BEL AĞRISI. Dahili Servisler

BEL AĞRISI. Dahili Servisler BEL AĞRISI Dahili Servisler İnsan omurgası vücut ağırlığını taşımak, hareketine izin vermek ve spinal kolonu korumak için dizayn edilmiştir. Omurga kolonu, birbiri üzerine dizilmiş olan 24 ayrı omur adı

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Alt Ekstremite Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 9. hafta Kalça eklemini önden kat eden kaslar M. iliopsoas, m. quadriceps femoris,

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

BEL CERRAHİSİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

BEL CERRAHİSİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR BEL CERRAHİSİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR Bel ağrısı, mevcut verilere göre dünya nüfusunun %60-80 inin hayatlarının herhangi bir döneminde yaşadıkları çok sık rastlanan ve maliyeti giderek

Detaylı

İNMELİ HASTANIN POZİSYONLANMASI VE MOBİLİZASYONU. Dr. Fzt.Özden Erkan Oğul MSG İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Ünitesi

İNMELİ HASTANIN POZİSYONLANMASI VE MOBİLİZASYONU. Dr. Fzt.Özden Erkan Oğul MSG İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Ünitesi İNMELİ HASTANIN POZİSYONLANMASI VE MOBİLİZASYONU Dr. Fzt.Özden Erkan Oğul MSG İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Ünitesi İÇERİK 1- Hastanın doğru pozisyonlanması 2- Transfer teknikleri 3- Pozisyonlama ve

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum GÖVDE VE HAREKETLERİ Gövde 1. Omurga 2. Göğüs kafesi REK132&SBR178 ANATOMİ VE KİNEZİYOLOJİ Gövdenin Fonksiyonları 1. Baş, boyun ve gövde hareketlerine izin verir 2. Dik durmamızı sağlar 3. Önemli organları

Detaylı

Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır.

Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır. 1 Core nedir? Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır. Vücudun ağırlık merkezinin olduğu ve en önemlisi de tüm hareketlerin başladığı bölge olarak bilinmektedir.

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı

OFİS ERGONOMİSİ. Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı OFİS ERGONOMİSİ Prof.Dr.Elif Akalın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı SUNUM PLANI Ofiste kas iskelet sistemi problemleri gelişiminin sebepleri Sık karşılaşılan problemler Korunma

Detaylı

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Bel Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. BEL AĞRISI 19-45 yaşları arasında günlük yaşam faaliyetlerini sınırlayan en önemli sebeplerden biridir. İş gücü kaybı açısından üst solunum

Detaylı

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ FAS (FAİ) Gençlerde-sporcularda Kalça ağrısı ve OA Femur

Detaylı

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR DOÇ. DR. MEHMET KARAKOÇ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD. Diyarbakır 30.10.2013 1 YARDIMCI CİHAZLAR Mobilitenin sağlanması rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana Yazar Ad 111 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek

Detaylı

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Skolyoz. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Prof. Dr. Önder Aydıngöz Skolyoz Tanım Omurganın lateral eğriliğine skolyoz adı verilir. Ayakta çekilen grafilerde bu eğriliğin 10 o nin üzerinde olması skolyoz olarak kabul edilir. Bu derecenin

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK ESNEKLİK Bir hareketi eklemlerin müsaade ettiği en geniş açıda yapabilme yeteneğidir Esnekliği Etkileyen Faktörler Eklem Yapısı Merkezi sinir sistemi Kas lifi ve derinin gerilme

Detaylı

Osteoporoz Rehabilitasyonu

Osteoporoz Rehabilitasyonu Osteoporoz Rehabilitasyonu OSTEOPOROZ Kemik kitlesinde azalma, kemik mikroyapısında bozulma sonucu kemik kırılganlığının artması olarak tanımlanır. Kemik yaşayan, dengeli bir şekilde oluşan yıkım ve yapım

Detaylı

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.

TİTREŞİM. Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİM Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir. TİTREŞİMİN ÖZELLİĞİNİ 1 Frekansı ve 2 Şiddeti belirler. Titreşimin Frekansı: Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA

Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Yazar Ad 125 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beş ergin insandan dördü bel ağrısı yaşamaktadır. İşyerinizde, dışarda veya evde yaptığınız işler, hareketler belinizi ağrıtabilir. Bulaşık yıkama, evi süpürme,

Detaylı

Ankilozan Spondilit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Ankilozan Spondilit. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Ankilozan Spondilit Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. 1 Spondiloartropatiler Ankilozan Spondilit Reaktif Artrit (Reiter sendromu) Psoriatik Artrit.. Ankilozan Spondilit Ankiloz (füzyon)

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

EKSERSİZ PROGRAMLARI

EKSERSİZ PROGRAMLARI EKSERSİZ PROGRAMLARI Satranç sporcuları için sırt, bel, omuz, göğüs, ense ve boyun kaslarının geliştirilmesi önemlidir. Bunun için değişik kas guruplarını güçlendirmek amacıyla iki ayrı eksersiz programı

Detaylı

PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF)

PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF) PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF) TEMEL PRENSİPLER Proprioseptörlerin uyarılması ile nöromüsküler mekanizmanın cevaplarını kolaylaştırmak Amaç: el temasları, görsel ve sözel uyarılar yoluyla

Detaylı

LUMBAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ

LUMBAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol.:1 Sayı/Issue:2 Ağustos/Augst2015 www.norofzt.org LUMBAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ Lumbal stabilizasyon egzersizleri, anahtar lokal kaslar olan Transversus

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları (posterior yaklaşım) Dr.Hakan BOZKUŞ Konuşma Konusu Torakolomber Bileşke T11-L1 Kostavertebral ligaman İnterkostal adale İntertransvers adale Kuadratus lumborum Anterior

Detaylı

Fitnes kursu. Spor anatomisi-2. YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov

Fitnes kursu. Spor anatomisi-2. YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov Fitnes kursu. Spor anatomisi-2 YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov shahmedov@yahoo.com İskelet sistemi - 206 kemik Eksen iskelet (sarı) 80 kemik Apendikular iskelet (mavi) 126 kemik Görevleri Koruma Harekete

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı

Malzeme Elleçleme (Manual Material Handling- MMH)

Malzeme Elleçleme (Manual Material Handling- MMH) Malzeme Elleçleme (Manual Material Handling- MMH) Malzeme Elleçleme (Manual Material Handling- MMH) Malzeme Elleçleme İşleri İtme Çekme Taşıma Kaldırma İndirme İş kazalarının %31 i elle malzeme elleçlemeden

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBESİ ERGONOMİNİN TANIMI: Ergo: İş Nomos: Bilim (Yasalar) Ergonomi: İşbilimi(Yunanca) Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI ALT EKSTREMİTE Temelde alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye benzer. Dik duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan statik yüklenme, işlevsel gereksinimler nedeniyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin

Detaylı

Kas Boyu Ölçüm Testleri ve Esneklik. Dr. Arif GÜLKESEN

Kas Boyu Ölçüm Testleri ve Esneklik. Dr. Arif GÜLKESEN Kas Boyu Ölçüm Testleri ve Esneklik Dr. Arif GÜLKESEN A)KAS BOYU ÖLÇÜM TESTLERi Kaslar iskelet sisteminde hareketin, istirahat halinde de postür desteğinin temel elemanlarındandır. Kas boyu ölçümü kas

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Gövde Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 7. hafta Gövde iskeletini arka tarafta omurga, önde ise göğüs ve kaburga kemikleri oluştururlar.

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran;

Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran; Kinezyoloji II VERTEBRAL KOLON Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran; 1. özellik düşünebilme

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

Academy of B&M. Ortopedist gözü ile Bale Doç. Dr. Haluk H. ÖZTEKİN İzmir Buca Özel Tınaztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Academy of B&M. Ortopedist gözü ile Bale Doç. Dr. Haluk H. ÖZTEKİN İzmir Buca Özel Tınaztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Academy of B&M Ortopedist gözü ile Bale Doç. Dr. Haluk H. ÖZTEKİN İzmir Buca Özel Tınaztepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Bale Sanatı İdeal Balerin Yapısı Balenin Faydaları Bale Yaralanmaları

Detaylı

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Boyun Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Epidemiyoloji Kronik ağrı sıralamasında, bel ağrılarından sonra ikinci sırayı oluşturur. Genel populasyonda her 3 kişiden biri hayatlarının

Detaylı

EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI MUAYENESİ (LOMBER VE ALT EKSTREMİTE) Dr. Arif GÜLKESEN

EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI MUAYENESİ (LOMBER VE ALT EKSTREMİTE) Dr. Arif GÜLKESEN EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI MUAYENESİ (LOMBER VE ALT EKSTREMİTE) Dr. Arif GÜLKESEN Günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, büyük oranda eklemlerde yeterli hareket açıklığının olmasına bağlıdır. Bu

Detaylı

KUVVET ANTRENMANLARININ PROGRAMLANMASI

KUVVET ANTRENMANLARININ PROGRAMLANMASI KUVVET ANTRENMANLARININ PROGRAMLANMASI Özel olma ilkesi Kuvvet için yüksek şiddet düşük tekrar Dayanıklılık için düşük şiddet yüksek tekrar Hareketin hızı ve genişliği de önemli 2 Aşırı Yüklenme İlkesi

Detaylı

Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma

Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma Ergonomi Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

Train Aktif Destekleri Daha hızlı hareket için. Motion is life. www.bauerfeind.com. Motion is life. www.bauerfeind.com

Train Aktif Destekleri Daha hızlı hareket için. Motion is life. www.bauerfeind.com. Motion is life. www.bauerfeind.com DESTEKLER VE ORTEZLER KOMPRESYON ÇORAPLARI TABANLIK VE AYAKKABILAR ÖLÇÜM TEKNOLOJİ S İ DESTEKLER VE ORTEZLER Rev. 0-03/10_19000060009012 Bauerfeind AG Triebeser Strasse 16 07937 Zeulenroda-Triebes Germany

Detaylı

Core (Kor) Antrenmanı

Core (Kor) Antrenmanı Core (Kor) Antrenmanı SBR 214 FITNES: KUVVET Dr. Alper Aşçı Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Kondisyonel Özellikler: Kuvvet Dayanıklılık Sürat Hareketlilik Koordinasyon

Detaylı

Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek

Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek Basıncı ayağın plantar yüzeyine eşit olarak dağıtmak ve aşırı duyarlı bölgelerden basıncı kaldırmak Ayaktaki biomekaniksel dengesizliği düzeltmek Biomekaniksel

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç Ayağın Özellikleri Ayağın diğer uzuvlardan farklı üç özelliği vardır. Yer ile teması sağlayan tek bölge olması Tüm vücut ağırlığını taşıması Sert bir kalıp

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma

Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma Diş hekimlerinde Bel Ağrısından Korunma Hastalığın en güzel ilacı, o hastalıktan korunmanın çarelerini öğrenmektir. HİPOKRAT Bu sunumun amacı; bel ağrısından korunmak için doğru oturuş, doğru çalışma ve

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

OMURGA DÜZGÜNLÜĞÜ VE NORMAL EKLEM HAREKETİN ÖLÇÜMÜ (ODNEH)

OMURGA DÜZGÜNLÜĞÜ VE NORMAL EKLEM HAREKETİN ÖLÇÜMÜ (ODNEH) OMURGA DÜZGÜNLÜĞÜ VE NORMAL EKLEM HAREKETİN ÖLÇÜMÜ (ODNEH) Translated to Turkish by: PT. ZEYNEP KELGÖKMEN Assoc. Prof. PT. PhD. AKMER MUTLU Prof. PT. PhD. AYŞE LİVANELİOĞLU 2016 Back translation to English:

Detaylı

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir ESNEKLİK 1 ESNEKLİK Hareketleri büyük bir genlikte uygulama yetisi Hareketlilik olarak da bilinmektedir Bir sporcunun becerileri büyük açılarda ve kolay olarak gerçekleştirmesinde önde gelen temel gerekliliktir

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 16.04.

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 16.04. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hususlar Madde 5 İşverenin

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti İnsan, araç - gereç, çevre koşullarının etkileşimini inceleyen ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel ve psikososyal sorunların

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

Pelvik taban kaslarının 4 önemli görevi vardır:

Pelvik taban kaslarının 4 önemli görevi vardır: PELVİK TABAN REHABİLİTASYONU İnsan vücudunun gövde kısmı ; Göğüs (Toraks),Karın (Abdomen) ve Leğen (Pelvis) olmak üzere 3ana bölümden oluşur.karnın alt kısmında kasıklar olarak da bilinen pelvis; leğen

Detaylı

Bel Ağrıları. Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Bel Ağrıları. Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Bel Ağrıları Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri Prof. Dr. Reyhan Çeliker Genel Bilgiler n Toplumun %80 i yaşamları boyunca en az bir kez bel ağrısından yakınırlar. n 20-50 yaş grubunda en pahalı sağlık sorunudur.

Detaylı

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri İster amatör olarak spor yapın, isterseniz profesyonel sporcu olun, başınıza en sık gelen olaylardan biridir sakatlanmak. Yazan: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN

DİSK HERNİLERİ. Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN DİSK HERNİLERİ Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN AN Vertebral kolon Hareket yeteneği Vücut desteği - postür ANATOMİ BİYOMEKANİK Vertebra İntervertebral disk Ligamanlar Spinal kord, spinal sinirler Vertebra Bölge

Detaylı

LUMBAL DİSKOPATİYE KRONİK AĞRININ TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN ETKİSİ FZT. MUSTAFA SOL

LUMBAL DİSKOPATİYE KRONİK AĞRININ TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN ETKİSİ FZT. MUSTAFA SOL LUMBAL DİSKOPATİYE k BAĞLI KRONİK AĞRININ TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN ETKİSİ FZT. MUSTAFA SOL ANATOMİ VE BiYOMEKANİ Vertebra Spinal disk Ligamentler Spinal kord Spinal sinirler İnsanda 23 adet intervertebral

Detaylı

BEL AĞRISI. Prof. Dr. Necdet Altun. Nedenleri. Korunma. www.necdetaltun.com

BEL AĞRISI. Prof. Dr. Necdet Altun. Nedenleri. Korunma. www.necdetaltun.com BEL AĞRISI Nedenleri Korunma Prof. Dr. Necdet Altun www.necdetaltun.com OMURGAMIZIN YAPISI Omurga, kas-iskelet ve hareket sisteminin en önemli yapılarından biridir. Gövdenin orta direğini oluşturur, ona

Detaylı

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri)

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) 1. Doğru postür Ayaklar omuz genişliğinde açık, dizler hafif bükük, pelvis arkada, omurga düz, omuzlar dışarıda baş yukarıda dik olarak ayakta dur 2. Abdominal

Detaylı

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi TEMPUR-MED Ürününün Sağladıkları Optimum basınç azaltımı Yüksek konfor Yüksek hijyen Kullanım kolaylığı Geniş uygulama alanı Minimum

Detaylı

BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ. Büro Đşi

BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ. Büro Đşi BÜROLARIN ERGONOMĐK OLARAK DÜZENLENMESĐ MAK4091 Ergonomi 1 Büro Đşi Büroda genellikle oturarak çalışılır. Bilindiği gibi vücut ağırlığının % 50 70 ini bağ ve destek dokular ve kaslar oluşturur. Bunların

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek artış göstermektedir

Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek artış göstermektedir Bel Boyun Fıtıkları Dr. Hülya Pekar Sağlık ve Güzellik Kliniği Lazer Epilasyon botox, yüz gençleştirm Bel ağrısı tüm dünyada yaygın olarak gözlenen bir şikayettir. Sanayileşmiş ülkelerde sıklığı giderek

Detaylı

Bu yazı ergonominin temel prensipleri olan oturarak ve ayakta çalışma, el aletleri, ağır fiziksel çalışma ve iş dizaynı ile sınırlı tutulmuştur

Bu yazı ergonominin temel prensipleri olan oturarak ve ayakta çalışma, el aletleri, ağır fiziksel çalışma ve iş dizaynı ile sınırlı tutulmuştur Kaynak: ILO. "Your Health and Safety At Work: A Collection of Modules" ÇEVİREN: Çiğdem SEITZ http://www.ataktr.com Ergonomi nedir? Günümüzde üretim sırasında giderek daha fazla makine kullanılmaktadır.

Detaylı

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle Doç. Dr. Onur POLAT Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle gelişirken, spor yaralanmalarında hem dış

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar

İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar İSG 5003 İş ve Sağlık İlişkisinde Temel Kavramlar Güz 2014 Prof.Dr.O.Alp ERGÖR DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD DEÜ İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi İSAMER DEÜ Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi

Detaylı

SERVİKAL DİSK HERNİSİ

SERVİKAL DİSK HERNİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SERVİKAL DİSK HERNİSİ (Boyun Fıtığı) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ SERVİKAL MYELOPATİLİ HASTALARIN YAKINMALARI Omurga, omur denilen

Detaylı

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER Bulantı-Kusma Gebe kadınların 1/2 sinde bulantı, 1/3 ünde kusma genelde ilk üç ay içinde görülür. Gebeliğin sonuna doğru, bebeğin mideyi yukarı

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARI 2 YÜRÜYÜŞ BOZUKLUKLARI Incoordine Yürüyüş Bacaklar abduksiyonda, dizler ve kalçalar fleksiyonda, omuzlar düşüktür. Uzun süre hasta yatmış kişilerin

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi

Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Diastomatomiyeli Ameliyatı Sonrası Mentamove İle Tedavi Dr. Mustafa Akgün, Dr. Zehra Akgün, Dr. Christoph Garner Mentamove Eğitim Merkezi Bursa Turkiye Keyword: mentamove, diastomatomiyeli, postoperative

Detaylı

Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri

Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri Zor Meslek Gruplarına Ait İşçi Duruşlarının umedergonomi Yazılımı ile REBA ve RULA Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri WWW.AKROMUHENDISLIK.COM MEHMET EROL ÇAKIR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

Detaylı

PROF. DR. ERDAL ZORBA

PROF. DR. ERDAL ZORBA PROF. DR. ERDAL ZORBA Vücut Kompozisyonu Çocukluk ve gençlik dönemi boyunca beden kompozisyonu sürekli değişkenlik göstermektedir. Bu değişimler, kemik mineral yoğunluğundaki artış, beden suyundaki değişimler,

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAM

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAM BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAM Doç. Dr. Fahri AKÇAKOYUN AKTİF YAŞAM VE EGZERSİZİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Hareketsizliliğe Bağlı Oluşan Hastalıklar

Detaylı

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri

Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri Üst Ekstremite Bantlama Teknikleri K A N ı T A D A Y A L ı U Y G U L A M A L A R Marie G. Sayers, OTR/L, CHT Mary Loughlin, OTR/L, CHT Kristin A. Valdes, OTD, OT, CHT Ann K. Porretto-Loehrke, PT, DPT,

Detaylı