Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran;"

Transkript

1 Kinezyoloji II

2 VERTEBRAL KOLON Günlük yaşam içinde insanın ekstremitelerini dileğince kullanabilmesi ve yürüyebilmesi için dik postür önem taşır. İnsanı diğer canlılardan ayıran; 1. özellik düşünebilme yeteneği, 2. özellik ise ayakta dik olarak durabilmesi ve yürüyebilmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için vertebral kolon oldukça önemli ve kompleks bir yapıdır ve kompleks görevler üstlenir.

3 Vertebral Kolonun Görevleri 1- Vertebral kolon pelvis üzerine merkezi olarak oturmuş bir sütuna benzer ve destek vazifesi görerek vücudun dik durmasını sağlar. Değişik pozisyonlara gelebilen ve bu pozisyonlardan tekrar dik duruma geçebilen özellik gösterir. 2- Torasik halkayı taşır ve torasik boşluk ile abdominal boşluk arasındaki dengeyi sağlar.

4 Vertebral Kolonun Görevleri 3- Spinal kolonun dengesini sağlayan ve hareketliliğini temin eden birçok kas için origo yeridir. 4- Omuz kuşağı ve pelvik bölgenin hareketliliğini sağlayan birçok kas için origo yeridir. 5- Omuriliğin etrafını sararak onu mekanik streslere karşı korur. 6- Hareketlilik esnasında oluşabilecek şokları, eklem ve diskleri ile absorbe ederek bunu uygun şekilde etrafa dağıtır ve kendi öz yapısı içinde bu kuvvetleri etkisiz hale getirir.

5 Spinal Kolonun Yapısı Pek çok hareketli halkadan meydana gelir ve bu halkalar kuvvetli bağ sistemleri ve kaslarla birbirlerine bağlanmıştır. Kolumna vertebralis 7 servikal, 12 torakal, 5 lumbal, 5 sakral ve 3-4 koksigeal olmak üzere toplam omurun üst üste dizilmesi ile meydana gelmiştir. Servikal, torakal ve lumbal vertebraların tümüne presakral vertebralar denir. Gerçek vertebralardan sakral ve koksigeal olanlar birbirleriyle kaynaşırlar ve sakrum ve koksix denilen 2 kemik yapıyı oluştururlar.

6 Spinal Kolonun Yapısı Kolumna vertebralis esas olarak 2 sütundan meydana gelmiştir. Anterior Sütun: Korpus vertebralardan meydana gelir. Posterior Sütun: Arkus vertebralardan meydana gelir.

7 Spinal Kolonun Kütlelerdeki bu Yapısı artış niçin meydana gelmektedir? Ağırlığın en çok bindiği ve hareketin en fazla oluştuğu bölgelerin bunlara dayanacak özellikte olması gerekir. Yapısal olarak en güçlü bölge lumbal bölgedir. Bu özellikten hareket edecek olursak; çap olarak en büyük transvers çap L4-5 tedir. En büyük sagittal çap ise L2-3 e aittir. Genel olarak kolumna vertebraliste servikal, lumbal ve sakral vertebralarda en büyük çap transvers çaptır. Torakal vertebralarda ise en büyük çap sagittal çaptır(ön-arka).

8 Spinal Kolonun Her bir omur şuyapısı yapıları ihtiva eder; Corpus vertebra Vertebranın önündeki kısım Arkus vertebra Vertebranın arkasındaki kısım Korpus ve arkuslar pedinküller ile birleşir, sonra lamina ve daha sonrada arkada birleşerek spinal çıkıntıyı oluşturur. Her iki yanda kökenini arkus vertebralardan alan transvers çıkıntılar ve artiküler fasetler yer alır. Kısaca arkus vertebranın 3 adet apofiziyal çıkıntısı vardır: *Spinöz *Transvers *Artiküler çıkıntılardır.

9 Spinal Eğrilikler Kolumna vertebralisin lateral görünüşünde bulunan çeşitli fizyolojik eğriler yerleşim bölgelerine göre isimlendirilirler. Frontal Düzlemde: Vertebral kolon düz bir çizgi halindedir. Yalnız torakal bölgede aortanın pozisyonuna bağlı olarak hafif bir sağ dorsal eğrilik gösterir.

10

11

12 Sagittal Düzlemde: Kolumna vertebralisin 4 eğriliği vardır. Spinal Eğrilikler 1-Servikal eğri: 1. servikal omurdan 2. torakal omura kadar uzanır. Açıklığı arkaya bakar yani lordotik bir eğridir. 2-Torakal eğri: 2. torakal omurdan 12. torakal omura kadar uzanır ve açıklığı öne bakar, kifotik bir eğridir. 3-Lumbal eğri: 12. torakal vertebradan lumbo-sakral ekleme kadar devam eder ve açıklığı arkaya bakar, lordotik bir eğridir. 4-Pelvik eğri: Lumbo-sakral eklemden koksiksin ucuna kadar uzanır.

13 Spinal Eğrilikler Vertebral kolondaki fizyolojik eğrilikler omurganın kompresyon kuvvetine karşı olan rezistansını artırmaktadır. Eğrileri olan bir kolonun rezistansı o kolondaki eğri sayısının karesine 1 eklenerek bulunur.

14 SekonderEğrilikler Spinal eğrilerin gelişmesindeki en önemli amaç; dik pozisyonun sağlanmasında aşırı kas kuvvetine gerek göstermeden dengenin devam ettirilmesi ve büyüme süreci içerisinde vertebral kolonda patolojik sayılacak eğriliklerin önlenmesinin sağlanmasıdır.

15 LANDMARKS(Kolumna vertebralisin palpasyonla ele gelen noktaları) Mastoid çıkıntının bir parmak ön altı palpe edilirse, C1 in transvers çıkıntısına karşı gelir. C6 nın transvers çıkıntısı krikoid kıkırdak hizasındaki ve bu kısım larynx ve pharynxin alt hududuna, trakea ve özofagusun başlangıç yerine tekabül eder. Episternal çentik T2 nin karşısındadır.

16 Korpus ile manibrium sterninin birleşme yeri T4T5 e tekabül eder. Korpus sterni ve xifoid çıkıntının birleşme yeri T9 a rastlar. 10. kostanın alt kısmı L2-3 vertebraların karşısındadır. İliak kristadan horizontal olarak geçen bir düzlem 4. Lumbal vertebrayı keser. Spina iliaka posterior inferior sakroiliak eklemin horizontal kısmına rastlar.

17 Kolumna vertebralisin eğrilikleri ve gravite hattı arasındaki ilişki Frontal Düzlemde: Gravite hattı topuklar arası orta noktadan başlar, gluteal bölgenin ortasından geçer, kolumna vertebraliste tüm spinal çıkıntıları keserek başın(occipital kemiğin) orta noktasından geçer.

18 Kolumna vertebralisin eğrilikleri ve gravite hattı arasındaki ilişki Sagittal Düzlemde: -Ayak bileği eklem merkezinin 3,5-4 cm önü -Diz eklem merkezinin hafifçe önü -Kalça eklem merkezinden ya da kısmen arkasından -Sakroiliak eklem merkezi(üst ucu) -Lumbal vertebra cisimlerinin merkezinin arkasından -Lumbo-dorsal birleşim yerinden -Dorsal vertebraların önünden -Servikodorsal birleşim yerinden -Servikal vertebraların arkasından -Mastoid çıkıntıdan(kulağın hemen arkası) geçer.

19 Spinal Eğrilikler İlk 2 servikal omur dışında artiküler fasetlerin ön kısımlarında spinal sinirlerin çıktığı foramen intervertebraleler bulunur. İlk 2 servikalde foramen intervertebraleler artiküler fasetlerin arkasındadır. Bu nedenle ilk iki spinal sinir artiküler fasetlerin arkasından çıkar. Diğer bütün vertebralarda intervertebral foramenlerin artiküler fasetlerinin önde olması nedeni ile spinal sinirler bu eklemlerin önünden çıkarlar.

20 vertebral kanal bulunur. İçinden medulla spinalis geçer. Spinal Kanal Vertebral kanalın genişlikleri seviyelerine göre farklılık gösterir. Korpus vertebranın arkası ile arkus vertebranın önü arasında Örneğin; torakal bölgede kanal yuvarlaktır. Yukarı doğru çıkıldıkça yanlara doğru genişler. C7 seviyesinde transvers olarak ovaldir. Sonra üçgen şeklini alır ve daha sonra yuvarlaklaşarak odontoid çıkıntı seviyesinde dikdörtgen şeklini alır. Orta torakal seviyeden aşağı doğru sakruma kadar kanalın lümeni genişler. Lumbal bölgede yine üçgen şeklini alarak 1. sakral vertebra seviyesinde transvers(enine) olarak genişler. Sakral bölgede spinal kanal ant-post. yönde düzleşir ve ön-arka duvarlar hemen hemen birbirine paralel olur. Koksikse doğru hemen daralır (Medulla spinalis L1-L2 seviyesine kadar devam eder. Bundan sonra sinir saçakları (cauda equina) olarak devam eder).

21 Spinal Kolonun İntrinsik Dengesi Bağlar İntervertebral diskler ve Torasik kafesin elastik direnci tarafından sağlanır.

22 Postür Postürün 3 ana komponenti vardır. Kolumna Vertebralis Pelvis Alt Ekstremiteler

23 Postür Kolumna vertebralis ile pelvis arasındaki ilişki Sakrumun üst yüzü ile transvers düzlem arasında normalde 30 olan sakral (Ferguson un sakral açısı) açı denen bir açılaşma söz konusudur.

24

25

26

27 Oturma ve Ayakta Durma Pozisyonunun Kıyaslanması Ağırlık Kaldırma: Ağırlık kaldırma aktiviteleri esnasında omurgadaki yüklenmeyi etkileyen 3 faktör vardır. 1. Omurganın hareketine göre cismin pozisyonu 2. Omurgadaki fleksiyon ve rotasyon derecesi 3. Kaldırılan cisme ait özellikler (şekil,büyüklük, ağırlık) Şayet kaldırılan cisim gövdeye yakın olarak tutuluyorsa beldeki bükme momenti daha azdır. Bacaklar düz, belden bükülerek cismi alınırsa cisim ile hareket merkezi arasındaki mesafe artacağı için bele daha fazla yük biner.

28

29 Fonksiyonel Ünite Kolumna vertebraliste bir fonksiyonel ünite; 2 korpus vertebra, aradaki disk ve ilişkili yumuşak dokulardan oluşur. Fonksiyonel ünite ya da hareket segmentinin ön bölümünü 2 vertebra korpusu, intervertebral disk, posterior ve anterior longitüdinal ligamentler meydana getirir. Arkuslar, intervertebral eklem ve faset, transvers ve spinal çıkıntılar ve ligamentum flavum, supraspinöz ve interspinöz bağ ise fonksiyonel ünitenin arka bölümünü oluşturur.

30 İntervertebral Diskuzunluğunun %25 ini meydana Diskler vertebral kolonun getirir. Occiput ve atlas, atlas ve eksen kemikleri arasında disk bulunmaz. Doğumdan hemen sonra diskin kartilajinöz plaklardaki ufak deliklerden direkt olarak aldığı kan azalmaya başlar. Bu durum yaşına kadar devam eder. Bu yaşlardan sonra disklerde damarlar pratik olarak kaybolur ve disk perfüzyon ile beslenmeye başlar. Bu perfüzyona kemik ile kartilaj birleşim yerlerinde bulunan lenfatiklerde yardım eder. Diskin bilinen tek siniri Van Luschka nın sinuvertebral siniridir. Bu sinir dorsal kök ganglionundan sonra sinir kökünden ayrılır ve rami kominikantesten gelen bir dalla birleşerek intervertebral foramene girer.

31

32

33

34

35 İntervertebral Disk İntervertebral disk mekanik ve fonksiyonel yönden son derece önemli bir oluşumdur. 2 kısımdan oluşur. İç kısımda nukleus pulposus Çevresinde ise annulus fibrosus yer alır.

36

37

38 İntervertebral Nukleus Pulposusun sudisk oranı Doğumda % yaşta % yaşta % 70 Kompresyon streslerinin Annulus Fibrosisin su oranı Doğumda % 79 Yaşlılıkta % 70 % 75 i nukleus pulposus, %25 i annulus fibrosus tarafından karşılanır. 20kg. lık bir kompresyon kuvveti söz konusu ise 15 kg. ı nukleus pulposus, 5 kg. ı ise annulus fibrosusa aktarılır. Nukleus pulposusun bir hidrostatik basıncı vardır. Disk yüklenmediği zamanda su tutma kapasitesine bağlı bir basıncı vardır.

39

40 Nukleusun Su Tutma Kapasitesi Gece yatma pozisyonunun getirdiği 2 avantaj vardır. Gravitenin etkisinin ortadan kalkması Kas tonusunun azalması nedeniyle su muhtevası yavaş yavaş eski halini alır.

41 Diske Uygulanan Kompresyon Stresleri Sağlıklı bir diske uygulanan 100 kg. kompresyon stresi altında disk 1.4 mm. kadar yassılaşır ve intradiskal basınç arttıkça yanlara doğru genişler.

42

43 Eklemler (Kolumna Atlanto-oksipital Eklem:Vertebralisde) Oksiputun kondilleri ile atlasın üst artiküler yüzleri arasında meydana gelir. Oksipital kondiller konveks, atlasın üst artiküler yüzü ise konkavdır. Oksipital kondiller arasında açıklığı arkaya bakan lik bir açı vardır. İki kondil arasında önde mm., arkada ise mm.lik mesafe vardır. Eklemin iki ekseni vardır. Transvers eksen longitudinal ekseni dik açıda keser. Longitudinal eksen arka üst dıştan öne aşağı ve içe doğru seyreder mm transvers eksen Longitüdinal eksen mm

44 Eklemler (Kolumna Vertebralisde) Atlanto-oksipital eklemde sagital düzlemde; esas hareket fleksiyon ve ekstansiyondur. Bu hareketler oksipital kondillerin kayma hareketi ile birliktedir. Fleksiyon hareketinde kondiller atlas üzerinde arkaya, ekstansiyonda ise kondiller öne doğru hareket eder. Fick e göre; öne fleksiyon range i 20, ekstansiyon range i ise 30 dir. Krause 2 hareket için toplam 45, Strasser ise toplam 35 lik bir range vermiştir. Oksipital kondillerin ön kısmı 13 mm.lik bir yarıçapa sahipken, arka kısmı 21 mm.lik yarıçapa sahiptir. Yarıçaptaki bu değişiklikten dolayı eksende değişir. Fleksiyon hareketinde hareket küçük olan ön bölüm etrafında meydana gelirken, ekstansiyon hareketi kondillerin daha geniş olan posterior kısmı etrafında meydana gelir. Fleksiyon ekstansiyon hareketine eşlik eden kayma hareketi 10 mm. civarındadır.

45 Atlanto-oksipital eklem Frontal düzlemde ortak bir eksen olmadığı için atlanta-oksipital eklemde lateral fleksiyon hareketi rotasyon ile bir arada meydana gelmektedir. Sola lateral fleksiyon, sağ tarafa rotasyon ile birliktedir. Lateral fleksiyon konveks taraf rotasyonu ile birleşerek dairesel bir hareket meydana getirir. Hafif öne fleksiyon pozisyonunda lateral fleksiyon maksimaldir. Aşırı ekstansiyon ve aşırı volar (öne) fleksiyonda hiç lateral fleksiyon hareketi meydana gelmez. Fick bu eklemin lateral fleksiyonu için sağ sol toplam lik bir range vermiştir.

46 Atlanto Aksiyal Eklem Atlas ve aksis arasında meydana gelen bir eklemdir. Bu eklemin 4 artiküler faseti vardır. Başka bir deyişle bu eklem 4 eklemden meydana gelmiştir. 2 si atlasın alt artiküler yüzü ve aksisin üst artiküler yüzü arasındadır. Diğer 2 si ise atlasın ön halkası ve aksisin odontoid çıkıntısı arasında meydana gelir. Atlantoaksiyal eklem 3 düzlemli harekete müsaade eder. Ancak meydana gelen temel hareket odontoid (DENS) çıkıntının uzun ekseni etrafındaki rotasyondur.

47 Atlanto Aksiyal Eklem Atlantoaksiyal eklem etrafındaki hareket sınırları; Rotasyon:82.4 Lateral fleksiyon:10 Fleksiyon-ekstansiyon:16-21 Frontal düzlemde fasetler yukarıdan aşağıya ve laterale doğru bir eğim gösterirler ve yukarıya doğru hafifçe konkavdırlar. Sagital düzlemde ekstansiyon hareketinde atlasın arkusu, odontoid üzerinde yukarı ve öne doğru hareket eder. Bu eklemin arkaya doğru olan hareketi öne olandan daha fazladır. Rotasyon hareketi lateral fleksiyon hareketi ile birleşmiştir.

48 Costovertebral Eklem 2 den 9 a kadar olan kostalar vertebralar ile eklem yaparlar. Kosta başları, komşu vertebraların üst ve alt kısımlarına 2 faset ile eklem yapar. 1, 10, 11,12 kostalar ise tek vertebra ile eklem yapar.

49 Costotransvers Eklem Bu eklemler 1-10 kostalar arasında bulunan kosta tüberkülü ile vertebranın transvers çıkıntısı arasındadır. Kostanın faseti konveks, transvers çıkıntınınki ise konkavdır. 11 ve 12 kostalar için böyle bir eklemleşme yoktur.

50 Costosternal Eklem 12. kostadan sadece ilk 7 si tek tek sternumla eklemleşmiştir kostalar birleşerek 7. kostaya bağlanmıştır. 11 ve 12. kostalar ise serbesttir. 2 ile 7. kosta arasındakiler sternum ile çift eklem yaparlar. En bariz olan eklemleşme 2. kosta ile manibrium ve korpus sterni arasındakidir.

51 Sakroiliak Eklem sakral vertebra ile ilium arasında meydana gelir. Aşağı doğru syndezmosis şeklinde devam eder. Sakrum ve ileum arasında böbreğe benzer bir eklemdir. Üst kısmı vertikal, alt kısmı horizontaldir. Eklem kapsülü, bağları, snoviası ve artiküler fasetleri ile gerçek bir eklemdir. Eklem yüzleri çok düzensiz olup normal şartlar altında bu eklemde hareket meydana gelmez.

52 İntervertebral Eklemler meydana gelir. Vertebralar arasındaki hareketler intervertebral eklemlerde Her vertebranın 2 çift artiküler yüzü vardır. Bir üst vertebranın alt artiküler yüzü ile alttaki vertebranın üst artiküler yüzü eklem meydana getirirler. Bu eklemin artiküler fasetlerinin dizilişi bölgesel olarak değişiklik gösterirler. İntervertebral eklemler snovial membranı, kapsülü ve bağları ile gerçek eklemlerdir. Eyer tipi eklemlerdir ve 3 düzlemde harekete izin verirler. Sagital düzlemde fleksiyon ekstansiyon, Frontal düzlemde lateral fleksiyon, Transvers düzlemde aksiyal rotasyon meydana gelir.

53 İntervertebral Eklemler

54 İntervertebral Eklemler İntervertebral disk etrafında 4 tip hareket görülür. Sagital düzlem frontal eksen etrafında Frontal düzlem sagital eksen etrafında Longitudinal eksen etrafında gerilim Longitudinal eksen etrafında rotasyon fleksiyon-ekstansiyon lateral fleksiyon kompresyonaksiyal

55 Rotasyonun sınırını tayineklemler eden yani kontrol eden İntervertebral anulus fibrosisdeki sirküler liflerin elastisitesidir. Ancak rotasyonun kompresyon komponenti de vardır. Gerilim hareketini vücut ağırlığı ve longitudinal ligamentlerin elastisitesi karşılar. Kompresyona karşı koyan intervertebral diskler ve korpus vertebralardır. Traksiyon altında vertebra korpuslarında ayrılma meydana gelmez, anterior-posterior eğriliklerde düzleşme görülür.

56 İntervertebral Eklemler WOLF kanununa göre omurgaya düşen yükü kemiğin trabeküler sistemi karşılar. 3 tip trabeküler sistem vardır. Bunlar kolumna vertebralisin dayanıklılığını sağlarlar. Vertikal Trabeküler Sistem: Odontoid çıkıntıdan başlar. Korpuslar boyunca koksixe kadar devam eder.intervertebral disklere rastlayan kısımda kesinti gösterir. Kompresyon streslerine karşı koyar. Oblik Trabeküler Sistem: 4 tanedir. Her iki tarafta alt ve üst oblik trabeküler sistem vardır. Üst Oblik Sistem: Bir üst vertebranın artiküler çıkıntısından başlar ve vertebranın karşı tarafında sonlanır. Alt Oblik Sistem: Alt artiküler çıkıntıdan başlar ve vertebranın karşı tarafında sonlanır.

57 Oblik trabeküler sistem rotasyonel kuvvetlere karşı koyar. İntervertebral Eklemler Horizontal Trabeküler Sistem: Sağ ve sol olmak üzere 2 sistem halindedir. Transvers çıkıntıdan başlar, vertebra korpusuna doğru ilerler. Orta kısmında karşı tarafın horizontal sistemi ile birleşir.gerilim kuvvetlerine karşı koyar. Vertikal trabeküler sistem omurgaya dik gelen bütün stres ve şokları karşılar. Diğer sistemlere göre daha çok gelişmiştir. Osteoporozda en sağlam kalan sistem budur.

58 Kolumna Vertebralisin Bağları Vertebraları birbirine bağlayan intersegmental bağlar. Segmentleri birbirine bağlayan intrasegmental bağlar Artiküler ve kapsüler yapılar

59 Kolumna Vertebralisin Bağları İntersegmental Bağlar A) Anterior Longitudinal Lig: Dar ve sağlam bir şekilde oksipital kemiğin tuberkülünden başlar, atlasın ön tüberkülünde kalınlaşarak vertebraların ön yüzünden aşağı doğru seyreder ve sakrumun ön yüzüne yapışır. Aşağı doğru seyrederken devamlı genişlik kazanır ve intervertebral disklerin ön yüzlerini sağlamlaştırır. Bağın Lifleri 3 Tabaka Halindedir Yüzeyel Lifler: En uzun olanlardandır. 4-5 vertebra uzunluğundadır. Orta Tabaka: 2-3 vertebra uzunluğundadır En İçteki Tabaka: Bir omurdan diğerine uzanarak intervertebral disklere ve vertebra korpusunun dışından yükselen epifizyal halkaya sıkıca yapışırlar. Bu lifler vertebra korpusunun konkav anterior yüzüne geçince kalınlıklarını artırarak konkaviteyi doldururlar. Bu bağ ekstansiyonda gerilir, fleksiyonda gevşer.

60 Kolumna Vertebralisin Bağları İntersegmental Bağlar B) Posterior Longitudinal Lig: Oksipital kemiğin tabanından başlar. Vertebraların arka yüzünü kanal içinde döşeyerek koksixe kadar uzanır. Korpuslardan geçerken daralır. Disklere rastlayan kısımları ise kalındır. Dorsal bölgede daha kuvvetli, servikal ve lumbal bölgede daha zayıftır. Bu bağ 2 tabakadan oluşur: Yüzeyel tabaka: 3-4 vertebra uzunluğundadır. Derin tabaka: Bitişik vertebralar arasında uzanır. Bu bağ fleksiyonda gerilir ekstansiyonda gevşer.

61 Kolumna Vertebralisin Bağları İntersegmental Bağlar C) Supraspinöz Bağ: Posterior kolonun ligamentidir. Kuvvetli fibröz bir bağ olup, hiç kesintiye uğramadan dış oksipital çıkıntıdan başlayarak spinöz çıkıntıların tepesine yapışır ve sakruma kadar uzanır. Bu bağ fleksiyonda gerilir, ekstansiyonda gevşer.

62 Kolumna Vertebralisin Bağları İntrasegmental Bağlar Lig.İnterspinale: Spinöz çıkıntıları birbirine bağlayan ince bağlardır. Lumbal bölgede daha kuvvetlidir. Fleksiyonda gerilir, ekstansiyonda gevşer.

63 İntrasegmental Bağlar Kolumna Vertebralisin Bağları Lig. İntertransversalis: Transvers çıkıntıları birleştiren düz membranöz bandlar şeklindedir. Bu bağlar, servikal bölgede zayıf, lumbal bölgede daha kuvvetlidir. Lateral fleksiyon hareketinde konveks taraftakiler gerilirken, konkav taraftakiler gevşerler.

64 İntrasegmental Bağlar Kolumna Vertebralisin Bağları Lig.Flava (İnterlaminar Bağ): İntervertebral foramenin arka ve yan taraflarında bulunan ve arkusları birleştiren interlaminar bir bağdır. Sarı elastik dokudan oluşan kalın kuvvetli lifler, laminanın üstünde anterior yüz ile laminanın altında posterior yüz ve laminanın üst kenarı ile birleşmişlerdir. Bu bağ aksiyal rotasyon ve fleksiyonda gerilir. Ön arka stabilitenin sağlanması ve arkusların fonksiyonunu koruması açısından lig.flava çok önemli bir bağdır.

65 İntrasegmental Bağlar Kolumna Vertebralisin Bağları Lateral Vertebral Bağ: Ön ve arka longitudinal bağ arasında yerleşmiştir. İntervertebral disklere sağlamca yapışmış kısa liflerden ibarettir.

66 Atlanto-oksipital ve Atlanto-aksiyal Eklemi Kolumna Vertebralisin Bağları Kuvvetlendiren Bağlar -Posterior Atlanto-Oksipital Membran: Atlas ile oksiputu birbirine bağlayan geniş ve düz bir bağdır.bağ özelliğini kaybetmiştir. -Çapraz Bağ: Odontoid çıkıntı ile oksipital kemiği birleştirir.

67 Kolumna Vertebralisin Bağları Ligamentum Alaria: Odontoidin bir bağı olan lig.alaria odontoid çıkıntıdan yana doğru yayılarak atlasın ön halkasına yapışır. Çapraz bağ ve ligamentum Alaria Membrana Tektoria tarafından sarılmıştır.

68 Artiküler Kapsüler Yapılar Eklem ve kapsülüve kuvvetlendiren yapılardır: a) Atlas ve oksiput arasında bulunan ön ve arka aksesuar bağlar, oksiputtan atlasın lateral kısmına uzanır. b) Oksiput atlas ve eksen kemikleri arasında odontoidin pozisyonunu sağlamlaştıran ligamentler vardır. Bunun yanında atlas ve aksis arasındaki ilişkiyi sağlamada anterior ve posterior atlanto oksipital membran da rol oynar. Bütün bu kuvvetlendirici bağların görevi eklem kapsülü ve komşu bağlarla birlikte atlanto-oksipital eklemin anterior-posterior hareketlerini kontrol etmektir. Atlanto-aksial eklemin kontrolü ise esas olarak lig. Alaria ile sağlanır.

69 c-) İntervertebral eklemlerin kapsülü lig. Flava Artiküler ve Kapsüler Yapılar tarafından kuvvetlendirilmiştir. İntervertebral eklemlerin kapsülünü ikinci dereceden kuvvetlendiren bağlar ise inter spinal ve intertransvers bağlardır. d-) Kostavertebral ve kostatransvers eklemlerin kuvvetlendiren bağlar: Radiate lig. Kosta başları ve vertebralar arasındadır. Ön ve arka kostatransvers bağlar: transvers çıkıntının ön kısmı ile bir alt kosta arasındadır. Lig. Tubercule kosta: transvers çıkıntıdan, tuberisitas kosta uzanır.

70 Artiküler ve Kapsüler Yapılar İliolumbal bağ : 4 ve 5, lumbal vvertebranın transvers e-) Lumbo sakral eklemin bağı: çıkıntısı ile iliumun postero mediali arasında yer alır. f-) Sakro iliak eklemin bağları : Ön ve arka sakro iliak bağların en önemli görevi ayakta dik duruş pozisyonunda sakrumun gravite kuvvetinin etkisi ile öne doğru ratosyonuna direnç vermeleridir. g-) Sakrokoksigeal Eklemin bağları: Ön, arka, yan sakrokoksigeal ve intraartikuler bağlardır: pelvisin mekaniğinde rol oynayan 2 önemli bağ olan sakrosipinöz ve sakrotuberoz bağlar sakrumun sagital düzlem frontal eksen etrafındaki rotasyonunu engellerler.

71 Kolumna Vertebralisin Kasları Temel mekanik hareketlerine göre 4 grupta incelenir; Ekstansörler Fleksörler Lateral Fleksörler Rotatörler

72 Kolumna Vertebralisin Kasları Ekstansörler: 3 tabaka halindedir. Derin tabakayı segmentler arasında yer alan kısa kaslar teşkil eder. -Medial grup: Saf ekstansördürler.bunlar: Rektus capitis posterior majör Rektus capitis posterior minör İnterspinöz kaslar -Lateral grup:rotator etkiye sahiptir. Oblikus capitis posterior Oblikus capitis inferior İntertransvers kaslar

73 Kolumna Vertebralisin Kasları Ekstansörler Bu kaslar spinöz çıkıntılardan transvers çıkıntılara veya trasvers çıkıntılardan alttaki kostanın tüberkülüne uzanır. Medial kısmı saf ekstansörler Oblik seyirli olan lateral kısmı ise rotatör kompanente sahiptir. Simetrik çalıştıklarında birbirlerini nötralize ederler.

74 Kolumna Vertebralisin Kasları Ekstansörler Derin tabakanın üzerinde oblik kaslar olan multifidus ve semispinalis yer alır. Multifidus: ekstansör, rötatör ve lateral fleksiyon etkisine sahiptir. M.Semispinalis ekstansör etkisi rotatör etkisinden daha fazladır.

75 Kolumna Vertebralisin Kasları Ekstansörler Yüzeyel tabaka :Medial sakrospinal ve lateral sakrospinal olarak iki grupta incelenir. Medial Sakrospinal: Longissimus (cervicis-capitis- dorsi) adını alır, ekstansör etkiye sahiptir. Lateral Sakrospinal: Bu grubu iliocostalisler meydana getirir. -İliocostalis lumborum -İliocostalis dorsi -İliocostalis cervicis Ekstansör etkinin yanısıra tek taraflı kasıldıklarında rotatör etkiye sahiptirler.

76 Fleksörler Kolumna Vertebralisin Kasları a)spino-torasik GRUP: Bu grup başı ve boynu toraksa karşı fleksiyona getirir. -SKM: Başa öne doğru fleksiyon,başa kendi tarafına doğru lateral fleksiyon,aksi tarafa doğru rotasyon yaptırır.lateral fleksiyon ve rotatör kompanent diğer skm tarafından nötralize edilir ise saf fleksör etki açığa çıkarır. -Scalenius Anterior -Scalenius Medius -Scalenius Posterior Tek taraflı çalıştıklarında lateral fleksiyon yaptırırlar bilateral kasıldığında öne fleksiyon yaptırırlar.

77 Kolumna Vertebralisin Kasları Fleksörler b) Mandibula, Hyoid, Thyroid Kartilajları ve Sternum Arasındaki Ön Grup Kaslar: Mylohyoid, Thyrohyoid, Sternohyoid: Bunlar boynun saf fleksörleridir. c) Spinal Grup Kaslar: Bu grupta Longus colli ve Longus capitus yer alır.bu kaslar başı düz olarak fleksiyona getirirler. -Medial Rectus Capitis Anterior -Lateral Rectus Capitis Anterior -Bu kaslar Longus Capitus un devamıdır.

78 Kolumna Fleksörler Vertebralisin Kasları d) Gövdeyi Pelvis ve Kalçaya Karşı Fleksiyona Getiren Kaslar: Longitudinal Oblik Kaslar: M.Rectus Abdominus kasıdır. Öne fleksiyon etkisi vardır. (Gövdeyi pelvise karşı fleksiyona getirir) Eksternal oblik İnternal oblik kaslardır. Tek taraflı kasıldıklarında lateral fleksiyon ve rotatör etkiye sahiptirler. Kombine çalıştıklarında ise bu iki etki ortadan kalkar ve rectus a yardım ederler.

79 Kolumna Vertebralisin Kasları Fleksörler e) Gövdenin Tamamını Kalçaya Karşı Fleksiyona Getiren Spinofemoral Kaslar: M. İliacus, M.Psoas Major ve Psoas Minör; İliopsoas adını alır. Her ne kadar bu kasların primer fonksiyonu uyluğu pelvise karşı fleksiyona getirmek ise de kalça sabit tutulduğunda gövdeyi öne fleksiyona getirir.

80 Lateral FleksörlerVertebralisin Kasları Kolumna Bu grupta Eksternal Oblig Kas, İnternal Oblik Kas ve Transversus Abdominus yer alır. Bu kasların hiçbiri saf lateral fleksör değildir. Eksternal oblik bilateral çalışırsa güçlü öne fleksördür. Yani rektus abdominus ile sinerjistiktir. İnternal oblik kas da gövdeyi öne doğru fleksiyon yaptırır. Bu yönden eksternal oblik ile sinerjistik çalışır. Transversus Abdominus: Bilateral çalıştığında torasik kafesin alt kısmını aşağı doğru çeker, abdomeni düzleştirerek intraabdominal basıncı artırır. Tek taraflı çalıştığında gövdeyi karşı tarafa doğru döndürür ve eksternal oblik kas ile sinerjistik çalışır. Bu grupta yer alan diğer bir kas M. Quadratus Lumborum dur. Bilateral çalıştığında kuvvetli bir ekstansördür, tek taraflı çalıştığında lateral fleksördür.

81 Gövdenin Rotatörleri Kolumna Vertebralisin Kasları Gövdenin aksial rotasyonu gövde kaslarını tek taraflı kasılmasıyla elde edilir. Bu kaslar oblik seyir göstermeleri nedeni ile bir rotatör komponente sahiptir. Eksternal ve internal oblik kaslar Obliqus capitis superior ve İnferior iliocostal kaslar gövdenin temel rotatörleridir. Bu gruba Posterior Serratus Superior ve İnferior dahildir.

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 COLUMNA VERTEBRALİS 2 COLUMNA VERTEBRALİS 1) Columna vertebralis pelvis üzerine merkezi olarak oturmuş bir sütuna benzer ve destek vazifesi görerek vücudun dik durmasını

Detaylı

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum GÖVDE VE HAREKETLERİ Gövde 1. Omurga 2. Göğüs kafesi REK132&SBR178 ANATOMİ VE KİNEZİYOLOJİ Gövdenin Fonksiyonları 1. Baş, boyun ve gövde hareketlerine izin verir 2. Dik durmamızı sağlar 3. Önemli organları

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Alt Ekstremite Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 9. hafta Kalça eklemini önden kat eden kaslar M. iliopsoas, m. quadriceps femoris,

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜME ANALİZİ 2 YÜRÜME ANALİZİ Yürüyüş : Yer çekim merkezinin öne doğru yer değiştirmesi ile birlikte gövdenin ekstremitelerinin ritmik alternatif hareketleri olarak

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan HASTALIK MODELİ 1. Semptom ve Bulguların toplanması, 2. Olası Tanının belirlenmesi, 3. Yardımcı tanı yöntemleri ile tanının doğrulanması, 4. Bilimsel olarak ispatlanmış

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Gövde Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 7. hafta Gövde iskeletini arka tarafta omurga, önde ise göğüs ve kaburga kemikleri oluştururlar.

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği

Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Sakrum Kırıkları ve Biyomekaniği Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü AMERİKAN HASTANESİ Embriyoloji Tüm vertebral kolon 44 mesodermal somatomerden oluşur

Detaylı

Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi

Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi Vertebra Grafilerinin Değerlendirilmesi Dr.Erkan Göksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. 1 2 3 4 Lateral grafi deyince Kafa kaidesinden İlk torasik vertebra superior kısmına kadar Servikokranium

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ 1 Bu ana eksenler şunlardır: Sagittal eksen, Vertical eksen, Transvers eksen. 2 Sagittal Eksen Anatomik durumda bulunan bir vücut düşünüldüğünde, önden arkaya doğru uzanan

Detaylı

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları Sportif Performans İçin Merkez Kuvvet Antrenmanı Gövde kasları omurga, kalça ve omuz kemerini stabilize edecek şekilde fonksiyon görürler. Bu sağlam ve dengeli temele

Detaylı

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ Omuz Kuşağının Kas Sistemi Bu kasların işlevi, Omuz kuşağını gövdeye sabitlemek ve Üst ekstremitenin çeşitli hareketleri için omuz kuşağını uygun

Detaylı

Lumbal Bölge Lateral Fleksiyon Hareketi Bulguları Lumbal Bölge Fleksiyon ve Ekstansiyon Hareketlerinin Bulguları

Lumbal Bölge Lateral Fleksiyon Hareketi Bulguları Lumbal Bölge Fleksiyon ve Ekstansiyon Hareketlerinin Bulguları TEŞEKKÜR Eğitimim ve tez çalışmalarım esnasındaki yardım ve katkılarından dolayı hocalarıma, tez çalışmalarım esnasında işlerimi üstlenen araştırma görevlisi arkadaşlarıma ve beni her zaman destekleyen

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Lokomotor sistemi oluşturan yapılar içinde en fazla stres altında kalan kıkırdaktır. Eklem kıkırdağı; 1) Kan damarlarından, 2) Lenf kanallarından, 3) Sinirlerden yoksundur.

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır.

Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır. 1 Core nedir? Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır. Vücudun ağırlık merkezinin olduğu ve en önemlisi de tüm hareketlerin başladığı bölge olarak bilinmektedir.

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları

Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları Torakolomber Bileşke Patlama Kırıkları (posterior yaklaşım) Dr.Hakan BOZKUŞ Konuşma Konusu Torakolomber Bileşke T11-L1 Kostavertebral ligaman İnterkostal adale İntertransvers adale Kuadratus lumborum Anterior

Detaylı

F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Radyolojik İnceleme

F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Radyolojik İnceleme F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Radyolojik İnceleme Selami SERHATLIOĞLU 2011 Pozisyon Hastanın duruşu ve Kasetin nasıl yerleştirileceği Santralizasyon Tüpün açısı ve Yönlendirileceği merkez noktası

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER 1999 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Üst sınır; BOYUN oksipital kemiğin protuberentia occipitalis i temporal

Detaylı

VÜCUDUMUZDA SISTEMLER. Destek ve Hareket

VÜCUDUMUZDA SISTEMLER. Destek ve Hareket VÜCUDUMUZDA SISTEMLER Destek ve Hareket DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Vücudun hareket etmesini sağlamak Vücutta bulunan organlara destek sağlamak Destek ve Hareket Sistemi İskelet Sistemi Kaslar Kemikler Eklemler

Detaylı

TORASİK DİSK HERNİSİ VE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI

TORASİK DİSK HERNİSİ VE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI TORASİK DİSK HERNİSİ VE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI Dr. ÖMER ASLAN UZMANLIK TEZİ İSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Torasik vertebra

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 Dik postürü oluşturan rijit dokuyu kemikler oluşturmaktadır. Kemik, hareket sistemi için esas olan kaldıraç sistemini ve desteği oluşturmasının yanında iç organları ve

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Boyun Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Boyun Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Epidemiyoloji Kronik ağrı sıralamasında, bel ağrılarından sonra ikinci sırayı oluşturur. Genel populasyonda her 3 kişiden biri hayatlarının

Detaylı

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM 1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM Yandaki resimde hastalandığında hastaneye giden Efe nin vücudunun röntgen filmi verilmiştir. Röntgen filminde görülen açık renkli kısımlar Efe nin vücudunda bulunan

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF)

PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF) PROPRİOSEPTİF NÖROMÜSKÜLER FASİLİTASYON (PNF) TEMEL PRENSİPLER Proprioseptörlerin uyarılması ile nöromüsküler mekanizmanın cevaplarını kolaylaştırmak Amaç: el temasları, görsel ve sözel uyarılar yoluyla

Detaylı

KRONİK MEKANİK BEL AĞRILI HASTALARDA İZOKİNETİK EGZERSİZ PROGRAMI İLE FLEKSİYON-EKSTANSİYON EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KRONİK MEKANİK BEL AĞRILI HASTALARDA İZOKİNETİK EGZERSİZ PROGRAMI İLE FLEKSİYON-EKSTANSİYON EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KRONİK MEKANİK BEL AĞRILI HASTALARDA İZOKİNETİK EGZERSİZ PROGRAMI İLE FLEKSİYON-EKSTANSİYON EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. Enver

Detaylı

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ Uzmanlık Tezi Dr.

Detaylı

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Venter frontalis Venter occipitalis Galea aponeurotica Siniri; n.facialis İşlevi; venter frontalis kaş ve burun kökü derisini yukarı

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

LUMBAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ

LUMBAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ TFD Nörolojik Fizyoterapi Grubu Bülteni Cilt/Vol.:1 Sayı/Issue:2 Ağustos/Augst2015 www.norofzt.org LUMBAL STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ Lumbal stabilizasyon egzersizleri, anahtar lokal kaslar olan Transversus

Detaylı

Kranium ve kranial garfiler

Kranium ve kranial garfiler Kranium ve kranial garfiler Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Planlar 1 Planlar Baş döndürülür Omuzlar hafif dönük İnterorbital çizgi bukiye dik, medial sagital plan

Detaylı

Fitnes kursu. Spor anatomisi-2. YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov

Fitnes kursu. Spor anatomisi-2. YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov Fitnes kursu. Spor anatomisi-2 YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov shahmedov@yahoo.com İskelet sistemi - 206 kemik Eksen iskelet (sarı) 80 kemik Apendikular iskelet (mavi) 126 kemik Görevleri Koruma Harekete

Detaylı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı

SPİNAL TRAVMA. Dr. Cem Çallı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Dr. Cem Çallı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı SPİNAL TRAVMA Yılda 5 / 100.000 Genç erkeklerde sık (16-25 yaş) Etiyoloji: 1-Trafik kazaları

Detaylı

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar Doç.Dr.Mitat KOZ İskeletin Bölümleri İnsan iskeleti kafatası, spinal kolon, omuz kuşağı, üst ekstremiteler, pelvik kuşak ve alt ekstremitelerden oluşur. İskeleti oluşturan

Detaylı

Omurga yaralanmaları. Omurga yaralanmaları. Resüsitasyon ve spinal immobilizasyon. Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim?

Omurga yaralanmaları. Omurga yaralanmaları. Resüsitasyon ve spinal immobilizasyon. Hangi durumlarda boyun grafisi çekelim? Omurga yaralanmaları Omurga yaralanmaları Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp A.D. Dr. Savaş Arslan * % 90 ı künt travmalara bağlı oluşur * Sıklığına göre yaralanma mekanizmaları Motorlu araç kazaları Saldırı

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ Doç. Dr. ERCAN TANYELİ Vücut ağırlığını ayakta durma, yürüme ve koşma sırasında taşır. Gluteal bölge Femoral bölge (uyluk) Bacak (cruris) Ayak Arterlerin palpasyonu A.femoralis:

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK Sırt Kasları İki grup altında incelenirler. 1).Yassı sırt kasları 2).Omurgada bulunan omurların processus spinosus u ile Processus transversus

Detaylı

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri)

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) 1. Doğru postür Ayaklar omuz genişliğinde açık, dizler hafif bükük, pelvis arkada, omurga düz, omuzlar dışarıda baş yukarıda dik olarak ayakta dur 2. Abdominal

Detaylı

FARKLI YAŞ GRUPLARINDA BEL AĞRISI OLAN BİREYLERİN AĞRI, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN SAĞLIKLI BİREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI.

FARKLI YAŞ GRUPLARINDA BEL AĞRISI OLAN BİREYLERİN AĞRI, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN SAĞLIKLI BİREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI. FARKLI YAŞ GRUPLARINDA BEL AĞRISI OLAN BİREYLERİN AĞRI, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN SAĞLIKLI BİREYLERLE KARŞILAŞTIRILMASI Hatice AKTAŞ Ocak DENİZLİ - 2008 Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis Truncus (arteria) pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Kalple ilgili damarların en önde olanıdır. Arcus aortae

Detaylı

Core (Kor) Antrenmanı

Core (Kor) Antrenmanı Core (Kor) Antrenmanı SBR 214 FITNES: KUVVET Dr. Alper Aşçı Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Kondisyonel Özellikler: Kuvvet Dayanıklılık Sürat Hareketlilik Koordinasyon

Detaylı

Diz komplexinin eklemleri. Tibiofemoral eklem Patella femoral eklem

Diz komplexinin eklemleri. Tibiofemoral eklem Patella femoral eklem DİZ Dizin fonksiyonu; Ağırlık taşıma için stabilite sağlamak Bacağın hareketlerini sağlamak Üst gövdenin ağırlığını bacağa ve ayağa aktarmak En önemli görevi ekstremitenin boyunu kısaltıp uzatmasıdır GYA

Detaylı

POSTÜR ANALİZİNDE SYMMETRİGRAF İLE ORTHORÖNTGENOGRAM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

POSTÜR ANALİZİNDE SYMMETRİGRAF İLE ORTHORÖNTGENOGRAM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİ Şef: Dr. M. Hayri ÖZGÜZEL POSTÜR ANALİZİNDE SYMMETRİGRAF İLE ORTHORÖNTGENOGRAM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

207 Kinezyoloji I. Kinezyolojide Temel Kavramlar - 2. yrd.doç.dr.emin ulaş erdem

207 Kinezyoloji I. Kinezyolojide Temel Kavramlar - 2. yrd.doç.dr.emin ulaş erdem 207 Kinezyoloji I Kinezyolojide Temel Kavramlar - 2 yrd.doç.dr.emin ulaş erdem İNTERNAL VE EKSTERNAL KUVVETLER Musküloskeletal sistemde hareket ve stabilizasyona etki eden kuvvet prensipleri ikiye ayrılır

Detaylı

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi KÜREK lines of KEMİĞİ the SHOULDER VE KOL BLADES DIŞ YÜZ AND çizgileri POSTERIOR ARM Skapula Çizgisi Bu çizgi referans noktadan geçer: 1. Spina skapulanın orta noktasının üstü. Spina skapulanın üstü, medial

Detaylı

KUVVET ANTRENMANLARININ PROGRAMLANMASI

KUVVET ANTRENMANLARININ PROGRAMLANMASI KUVVET ANTRENMANLARININ PROGRAMLANMASI Özel olma ilkesi Kuvvet için yüksek şiddet düşük tekrar Dayanıklılık için düşük şiddet yüksek tekrar Hareketin hızı ve genişliği de önemli 2 Aşırı Yüklenme İlkesi

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

MEKANİK BEL AĞRISI ANATOMİ

MEKANİK BEL AĞRISI ANATOMİ MEKANİK BEL AĞRISI GİRİŞ: Bel problemleri sıklıkla vücut mekaniğinin ve düzgün duruşun bozulması, stresli yaşam ve çalışma koşullarından kaynaklanan alışkanlıklar, esneklik ve genel fiziksel uygunluğun

Detaylı

Bu retrospektif çalışmada Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda, Ekim 2001 ve Eylül 2005 tarihleri arasında

Bu retrospektif çalışmada Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda, Ekim 2001 ve Eylül 2005 tarihleri arasında GİRİŞ VE AMAÇ Omurga, insana özgü bipedal postürü oluşturan ve insan vücudunun hareketliliğinde temel rol oynayan esnek bir kolondur. Günlük temel ihtiyaçlarımızı sağlamak için gereken hareketliliğe, ağrısız

Detaylı

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS Üst ekstremitelere üst taraf veya üst yanlar da denir. Gövdenin iki yanına tutunmuş, sağ ve sol simetrik uzantı şeklindedirler. Üst taraf; Omuz, Kol, Önkol El

Detaylı

İLİOLUMBAR LİGAMENTTE NOSİSEPTÖR VE MEKANORESEPTÖRLERİ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ

İLİOLUMBAR LİGAMENTTE NOSİSEPTÖR VE MEKANORESEPTÖRLERİ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI İLİOLUMBAR LİGAMENTTE NOSİSEPTÖR VE MEKANORESEPTÖRLERİ İMMÜNOHİSTOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. TEYFİK KARABOYUN

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI KRONİK BEL AĞRILI HASTALARDA SADECE EGZERSİZ TEDAVİSİ İLE EGZERSİZ TEDAVİSİNE EK OLARAK SÜREKLİ / KESİKLİ KISA DALGA

Detaylı

MEKANİK BOYUN AĞRISI OLAN BİREYLERDE SKAPULAR RETRAKSİYON EGZERSİZLERİNİN AĞRI, YAŞAM KALİTESİ VE SKAPULAR KİNEMATİĞE ETKİSİ

MEKANİK BOYUN AĞRISI OLAN BİREYLERDE SKAPULAR RETRAKSİYON EGZERSİZLERİNİN AĞRI, YAŞAM KALİTESİ VE SKAPULAR KİNEMATİĞE ETKİSİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKANİK BOYUN AĞRISI OLAN BİREYLERDE SKAPULAR RETRAKSİYON EGZERSİZLERİNİN AĞRI, YAŞAM KALİTESİ VE SKAPULAR KİNEMATİĞE ETKİSİ Fzt. Taha İbrahim YILDIZ

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

Biçimsel ve yapısal olarak iki tip kas vardır.

Biçimsel ve yapısal olarak iki tip kas vardır. Sporda Performans Kontrolü Bütünlüğü Sporcunun Doping Yaptığı Nasıl Saptanır Spor Sakatlıkları ve Tedavi Yolları Yaralanmalarda Soğuk Uygulama Sporda Dayanıklılık Antrenmanı Spor ve Sağlıklı Yaşam Spor

Detaylı

Hareket Terimleri. Doç.Dr. Hayri Ertan. Hareketler ve!simleri

Hareket Terimleri. Doç.Dr. Hayri Ertan. Hareketler ve!simleri Hareket Terimleri Doç.Dr. Hayri Ertan Hareketler ve!simleri 1 Hareket Terimleri 2 GENEL TER!MLER Fleksiyon Eklem açısının azalmasına neden olacak!ekilde ve ço"unlukla sagittal düzlemde yapılan harekettir.

Detaylı

TOTAL KALÇA PROTEZİ AMELİYATININ SAGİTAL OMURGA DENGESİ VE STATİK DENGE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

TOTAL KALÇA PROTEZİ AMELİYATININ SAGİTAL OMURGA DENGESİ VE STATİK DENGE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI TOTAL KALÇA PROTEZİ AMELİYATININ SAGİTAL OMURGA DENGESİ VE STATİK DENGE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ UZMANLIK TEZİ DR. KAMİL EYVAZOV UZMANLIK

Detaylı

ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZUN CERRAHİ TEDAVİSİNDE POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON VE FÜZYON SONUÇLARI

ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZUN CERRAHİ TEDAVİSİNDE POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON VE FÜZYON SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Şef : Doç. Dr. Mücahit GÖRGEÇ ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZUN CERRAHİ TEDAVİSİNDE POSTERİOR ENSTRÜMANTASYON VE FÜZYON

Detaylı

SERVİKAL RADİKÜLOPATİDE AĞRI VE NÖROLOJİK BELİRTİLERİN EMG BULGULARIYLA KORELASYONU

SERVİKAL RADİKÜLOPATİDE AĞRI VE NÖROLOJİK BELİRTİLERİN EMG BULGULARIYLA KORELASYONU TC. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL RADİKÜLOPATİDE AĞRI VE NÖROLOJİK BELİRTİLERİN EMG BULGULARIYLA KORELASYONU UZMANLIK TEZİ DR. MERVE BAHAR ERCAN TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

CERRAHİ UYGULANAN VERTEBRA KIRIKLARINDA KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

CERRAHİ UYGULANAN VERTEBRA KIRIKLARINDA KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ UYGULANAN VERTEBRA KIRIKLARINDA KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr.Erdinç ACAR ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA

Detaylı

KRONİK BEL AĞRISINDA HAREKETLE BİRLİKTE MOBİLİZASYON YÖNTEMİNİN KISA VE UZUN DÖNEM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

KRONİK BEL AĞRISINDA HAREKETLE BİRLİKTE MOBİLİZASYON YÖNTEMİNİN KISA VE UZUN DÖNEM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KRONİK BEL AĞRISINDA HAREKETLE BİRLİKTE MOBİLİZASYON YÖNTEMİNİN KISA VE UZUN DÖNEM ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Uzm. Fzt. Hatice YAKUT Fizyoterapi ve

Detaylı

LUMBAL DİSKOPATİYE KRONİK AĞRININ TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN ETKİSİ FZT. MUSTAFA SOL

LUMBAL DİSKOPATİYE KRONİK AĞRININ TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN ETKİSİ FZT. MUSTAFA SOL LUMBAL DİSKOPATİYE k BAĞLI KRONİK AĞRININ TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN ETKİSİ FZT. MUSTAFA SOL ANATOMİ VE BiYOMEKANİ Vertebra Spinal disk Ligamentler Spinal kord Spinal sinirler İnsanda 23 adet intervertebral

Detaylı

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEMLER Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEM NEDİR? Vücudumuzdaki kemikler birbirleri ile eklemler vasıtasıyla birleşirler. Eklemleşen kemiklerin yüzeyleri çoğunlukla bir kıkırdak

Detaylı

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ

LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ LOMBER SPİNAL STENOZ TEDAVİSİNDE MİKRO-HEMİLAMİNEKTOMİ veya LAMİNEKTOMİ SEÇENEKLERİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü KONJENİTAL İdiopatik Akandroplastik

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI ALT EKSTREMİTE Temelde alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye benzer. Dik duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan statik yüklenme, işlevsel gereksinimler nedeniyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis 1 Truncus (arteria) pulmonalis Truncus pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Arcus aortae altında sağ (a.pulmonalis

Detaylı

İSKELET SİSTEMİ GELİŞİMİ

İSKELET SİSTEMİ GELİŞİMİ İSKELET SİSTEMİ GELİŞİMİ Prof.Dr. Bülent AHISHALI İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD Gastrulasyon Mezoderm, somit oluşumu Aksiyel iskelet gelişimi Kranyum Vertebra Kosta Sternum Apendiküler

Detaylı

KRONİK MEKANİK BEL AĞRILI ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

KRONİK MEKANİK BEL AĞRILI ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C S.B İSTANBUL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON KLİNİĞİ, KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.Nil SAYINER ÇAĞLAR KRONİK MEKANİK BEL AĞRILI HASTALARDA BEL OKULUNUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu Embriyonik evrede kıkırdak kökenlidir. Daha sonra kemiklesir. Ergin evrede bazı vücut kısımlarında kıkırdak olarak kalır (burun ucu, kulak kepçesi, soluk borusu) skelet sistemi kemikler, eklemler, ligamentler

Detaylı

İSKELET SİSTEMİ GELİŞİMİ

İSKELET SİSTEMİ GELİŞİMİ İSKELET SİSTEMİ GELİŞİMİ Prof.Dr. Bülent AHISHALI İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD Gastrulasyon Mezoderm, somit oluşumu Aksiyel iskelet gelişimi Kranyum Vertebra Kosta Sternum Apendiküler

Detaylı

PROFESYONEL FUTBOLCULARDA GÖRÜLEN NONSPESĠFĠK BEL AĞRILARI VE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

PROFESYONEL FUTBOLCULARDA GÖRÜLEN NONSPESĠFĠK BEL AĞRILARI VE NEDEN OLAN FAKTÖRLER T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PROFESYONEL FUTBOLCULARDA GÖRÜLEN NONSPESĠFĠK BEL AĞRILARI VE NEDEN OLAN FAKTÖRLER FĠZYOTERAPĠST ADEM ÇALI FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ I- SAGİTTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 2- HORİZONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 3- FRONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER I- SAGITTAL DÜZLEMDEKİ

Detaylı

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Bel Ağrıları. Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Bel Ağrıları Uzm. Fzt. Kağan YÜCEL - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. BEL AĞRISI 19-45 yaşları arasında günlük yaşam faaliyetlerini sınırlayan en önemli sebeplerden biridir. İş gücü kaybı açısından üst solunum

Detaylı

SERVİKAL PROGRESİF DEJENERATİF HASTALIKLARDA KİNEMATİK

SERVİKAL PROGRESİF DEJENERATİF HASTALIKLARDA KİNEMATİK T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SERVİKAL PROGRESİF DEJENERATİF HASTALIKLARDA KİNEMATİK UZMANLIK TEZİ Dr. MEHMET AKİF DURAK BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ TEZ DANIŞMANI Doç.Dr.AYHAN KOÇAK MALATYA 2009 T.C.

Detaylı

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri)

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) Distal yöndekiler, Lateralden-Mediale: 1) Os trapezium2) Os trapezoideum3) Os capitatum4) Os hamatum Proksimal yöndekiler Lateralden-Mediale: 1) Os scaphoideum2) Os lunatum3)

Detaylı

Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek

Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek Basıncı ayağın plantar yüzeyine eşit olarak dağıtmak ve aşırı duyarlı bölgelerden basıncı kaldırmak Ayaktaki biomekaniksel dengesizliği düzeltmek Biomekaniksel

Detaylı

KRONİK MEKANİK BEL AĞRILI HASTALARDA İNTERFERANSİYEL AKIM VE TRANSKUTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KRONİK MEKANİK BEL AĞRILI HASTALARDA İNTERFERANSİYEL AKIM VE TRANSKUTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI KRONİK MEKANİK BEL AĞRILI HASTALARDA İNTERFERANSİYEL AKIM VE TRANSKUTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU ETKİNLİĞİNİN

Detaylı

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM)

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) Pasif elevasyon egzersizi (1) Hasta sırtüstü yatar durumda, fizyoterapist hastanın kolunu dirseğinden ve bileğinde destekler. Pasif elevasyon egzersizi (2)

Detaylı