KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU"

Transkript

1 KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden güneye doğru akması B) Karadeniz Bölgesi nde, aralık ayında, gündüz süresinin İç Anadolu Bölgesi nden daha kısa olması C) Marmara Bölgesi nin yıl boyunca güneş ışınlarını Ege Bölgesi nden daha eğik alması D) Toros Dağları nın güneye bakan yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha sıcak olması E) Coğrafi bölgelerin tümünde kuzey sektörlü rüzgârların sıcaklığı düşürmesi 10. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye nin kuzey yarımkürede bulunduğunu açıklamamıza yardımcı olmaz? A) Kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısının daralması B) 21 Haziranda en uzun gündüzün yaşanması C) Akdeniz in, Karadeniz den daha tuzlu olması D) Dört mevsimin belirgin olması E) Güneye gidildikçe çizgisel hızın artması KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU 3. Türkiye de, dağların güney yamaçlarının genellikle daha sıcak olması, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Özel konum etkisine B) Denize göre konumuna C) Kuzey yarımkürede yer almasına D) Başlangıç meridyenine göre konumuna E) Orta kuşakta yer almasına

2 KPSS 2008 GK (31) DMS (L-1) DENEMESİ / 38. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden güneye doğru akması B) Karadeniz Bölgesi nde, aralık ayında, gündüz süresinin İç Anadolu Bölgesi nden daha kısa olması C) Marmara Bölgesi nin yıl boyunca güneş ışınlarını Ege Bölgesi nden daha eğik alması D) Toros Dağları nın güneye bakan yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha sıcak olması E) Coğrafi bölgelerin tümünde kuzey sektörlü rüzgârların sıcaklığı düşürmesi 38. I. Cisimlerin gölge yönünün yıl boyu kuzeyi göstermesi II. III. 2. ve 3. saat dilimlerinde yer alması Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması IV. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarının en sıcak aylar olması Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de olduğunu kanıtlar? A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) III ve IV E) I ve IV

3 KPSS 2008 GK (32) G.K. SORU BANK. / 466. SAYFA / 6. SORU 32. I. Yamaç eğiminin fazlalığı II. III. Orman üst sınırı Yıllık yağış tutarı IV. Körfez ve yarımada sayısı Dağların kıyıya göre uzanışlarının farklı olması, Ege Bölümü kıyılarıyla Doğu Karadeniz Bölümü kıyılarının yukarıdakilerden hangileri bakımından farklı olmasında etkilidir? 6. Ege Bölgesi'nde dağların kıyıya dik uzanması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır? A) Koy ve körfezlerin çok olmasına B) Denizelliğin geniş alanda etkili olmasına C) Kırıklı yapının yaygın olmasına D) Kıyı çizgisinin uzun olmasına E) Ulaşımın doğu batı yönünde gelişmesine A) ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV G.K. SORU BANK. / 419. SAYFA / 6. SORU 6. Aşağıdakilerden hangisinde Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz Bölümüne göre önde değildir? A) Tarıma ayrılan toprak oranı B) Yıllık ortalama yağış miktarı C) Ulaşım kolaylığı D) Deniz ikliminin etki alanı E) Toplu yerleşmeler

4 KPSS 2008 GK (33) G.K. SORU BANK. / 364. SAYFA / 13. SORU 33. Türkiye nin kıyı ovalarında aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yaygın olarak görülür? A) Tüflü topraklar B) Kırmızı topraklar C) Alüvyal topraklar D) Kahverengi topraklar E) Lösler 13. Aşağıdaki yörelerden hangisinde toprak türü yanlış eşleştirilmiştir? A) Orta Fırat Bölümü Kahverengi orman B) Çukurova Alüvyal C) Orta Kızılırmak Bölümü Kestane renkli topraklar D) Doğu Karadeniz kıyıları Lateritler E) Antalya Bölümü - Terra Rossa

5 KPSS 2008 GK (34) G.K. SORU BANK. / 381. SAYFA / 15. SORU 34. Aşağıdaki grafik, Türkiye deki bir coğrafi bölgenin iki sayım dönemi arasındaki nüfus artış ve doğum oranlarını göstermektedir. 15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin nüfus özellikleri ile ilgili doğru bilgi değildir? A) Şehirlerin nüfusu ve sayıları artmıştır B) Şehirlerdeki nüfus artışı daha çok göçlere bağlıdır C) Kır nüfus oranı fazladır D) Genç nüfus oranı fazladır E) Göçler genellikle batıya doğru olmuştur Buna göre, bu bölgeyle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisine kesin olarak gidilebilir? A) Bölge dışından göç almıştır. B) Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalaması üzerine çıkmıştır. C) Okur yazar nüfus oranı yükselmiştir. D) Kadın nüfus oranı erkekten fazladır. E) Genç nüfus oranı yükselmiştir. G.K. SORU BANK. / 440. SAYFA / 4. SORU 4. Türkiye de doğurganlık oranı düşük olduğu halde nüfusu hızla artan bir yöre için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur? A) Göç vermektedir B) Gelişmemiştir C) Okullaşma oranı düşüktür D) İklimi elverişsizdir E) Göç almaktadır

6 KPSS 2008 GK (34) DMS (L 4) DENEMESİ / 42. SORU 34. Aşağıdaki grafik, Türkiye deki bir coğrafi bölgenin iki sayım dönemi arasındaki nüfus artış ve doğum oranlarını göstermektedir. 42. Marmara Bölgesi nin nüfus özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A) Kentleşme oranı en fazladır. B) Kırsal nüfus sayısı en azdır. C) Nüfus artış hızı fazladır. D) En fazla göç alan bölgedir. E) Doğurganlık oranı düşüktür. Buna göre, bu bölgeyle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisine kesin olarak gidilebilir? A) Bölge dışından göç almıştır. B) Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalaması üzerine çıkmıştır. C) Okur yazar nüfus oranı yükselmiştir. D) Kadın nüfus oranı erkekten fazladır. E) Genç nüfus oranı yükselmiştir.

7 KPSS 2008 GK (35) G.K. SORU BANK. / 449. SAYFA / 10. SORU 35. Aşağıdakilerin hangisinde verilen bölge özellikleri o bölgenin nüfusunu artırıcı rol oynar? A) Doğu Anadolu Bölgesi nde volkanik dağların geniş alan kaplaması B) Karadeniz Bölgesi nde engebenin fazla olması C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde yaz kuraklığının şiddetli olması D) Akdeniz Bölgesi nde karstik alanların yaygın olması E) Ege Bölgesi nde akarsuların vadi tabanlarının geniş olması 10. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye de sık nüfuslanmış yerlerin özelliklerinden değildir? A) Verimli tarım alanlarının fazlalığı B) Ulaşım koşullarının gelişmişliği C) Zengin yer altı kaynaklarının varlığı D) Yüksek engebeli alanların fazlalığı E) Yağış miktarının fazlalığı KONU ANLATIM SAYFA 175 / 2. SORU 2. Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus yoğunluğunun artmasına yol açan bir etken değildir? A) Endüstrinin gelişmesi B) Turizmin gelişmesi C) Ticaretin gelişmesi D) Mera hayvancılığının gelişmesi E) Entansif tarımın gelişmesi

8 KPSS 2008 GK (36) G.K. SORU BANK. / 382. SAYFA / 20. SORU 36. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de köy altı yerleşmelerinin özelliklerinden biri değildir? A) Ekonomik etkinliklerinin tarım ve hayvancılığa dayalı olması B) Dağınık tip yerleşmenin yaygın olması C) Su kaynaklarına yakın olması D) Genellikle küçük ve az nüfuslu olması E) Kent merkezlerine yakın olması 20. Mezra, Yayla, Kom gibi yerleşmelerin, köy yerleşmelerinden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçici yerleşmeler olmaları B) Ormancılıkla uğraşmaları C) Nüfuslarının değişmemesi D) Tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları E) Çok geniş bir alana yayılmış olmaları KONU ANLATIM SAYFA 178 / 9. SORU 9. Mezra, Yayla, Kom gibi yerleşmelerin, köy yerleşmelerinden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfuslarının fazla olması B) Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olması C) Sürekli yerleşmelerden olmamaları D) Ormanlık yerlerde yaygın olmaları E) Çok geniş bir alana yayılmış olmaları

9 KPSS 2008 GK (37) DENEME 3 / 38. SORU 37. Toprağı işlemeye ve ekime elverişli süre uzundur. Aynı yıl içinde iki kez ürün alma olanağı var- Elde edilen ürünlerin çeşidi fazla, ekonomik değeri yüksektir. Tarımla ilgili bu özellikler, aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisine aittir? A) Yukarı Fırat B) Adana C) Konya D) Orta Kızılırmak E) Ergene 38. I. Marmara Bölgesi II. III. Akdeniz Bölgesi Karadeniz Bölgesi IV. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal koşulları göz önüne alındığında, yukarıdaki bölgelerden hangileri, aynı tarım alanından yılda birden fazla ürün almaya daha elverişlidir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV DENEME 4 / 36. SORU 36. Aşağıdaki ovalardan hangisinde aynı tarım ürünü en erken olgunlaşır? A) Balıkesir Ovası B) Çukurova C) Konya Ovası D) Çarşamba Ovası E) Erzincan Ovası

10 KPSS 2008 GK (37) G.K. SORU BANK. / 389. SAYFA / 10. SORU 37. Toprağı işlemeye ve ekime elverişli süre uzundur. Aynı yıl içinde iki kez ürün alma olanağı var- Elde edilen ürünlerin çeşidi fazla, ekonomik değeri yüksektir. Tarımla ilgili bu özellikler, aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisine aittir? A) Yukarı Fırat B) Adana C) Konya D) Orta Kızılırmak E) Ergene 10. Tarım alanlarından yılda biden fazla ürün alma bakımından en elverişli bölge, aşağıdakilerden hangisidir? A) İç Anadolu Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi C) Akdeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi E) Karadeniz Bölgesi G.K. SORU BANK. / 427. SAYFA / 19. SORU 19. Seracılığın en yaygın olduğu Kıyılarında en uzun süre denize girilen Yılda birden fazla ürün alınabilen bölge aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz B) Akdeniz C) Marmara D) Ege E) Güneydoğu Anadolu

11 KPSS 2008 GK (38) DENEME 4 / 38. SORU 38. Aşağıdaki haritada iki farklı tarım ürününün Türkiye de yetiştirildiği belli başlı yöreler ve işaretleriyle gösterilmiştir. 38. I III II Türkiye de bazı tarım ürünleri belirli yörelerde yoğunlaşmıştır. Bu işaretler hangi tarım ürünlerine ait olabilir?.. A) Turunçgil Tütün B) Zeytin Fındık C) Tütün Zeytin D) Pamuk Mısır E) Soya fasulyesi Turunçgil Aşağıdakilerden hangisinde, haritada verilen yörelerde en çok yetiştirilen ürünler doğru olarak verilmiştir? I II III A) Üzüm Pirinç Fındık B) İncir Pamuk Kenevir C) Ayçiçeği Haşhaş Mısır D) Kivi İncir Fındık E) Zeytin Muz Çay

12 KPSS 2008 GK (38) DENEME 16 / 32. SORU 38. Aşağıdaki haritada iki farklı tarım ürününün Türkiye de yetiştirildiği belli başlı yöreler ve işaretleriyle gösterilmiştir. 32. I II III Bu işaretler hangi tarım ürünlerine ait olabilir?.. A) Turunçgil Tütün B) Zeytin Fındık C) Tütün Zeytin D) Pamuk Mısır E) Soya fasulyesi Turunçgil Yukarıda haritada verilen yerlerde yoğun olarak yetiştirilen tarım ürünleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III. A) Ayçiçeği Mısır Pirinç B) Zeytin Turunçgil Pamuk C) Pirinç Zeytin Muz D) Ayçiçeği Tütün Susam E) Fındık İncir Pamuk

13 KPSS 2008 GK (39) DENEME 4 / 46. SORU 39. Karadeniz Bölgesi nde fındık ve çay tarımı genelde metrelerden daha yüksekte yapılmamakta dır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi B) Ormanların sıklaşması C) Yerleşim yerlerinin seyrekleşmesi D) Sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesi E) Ulaşım koşullarının zorlaşması 46. Zeytin bitkisi Akdeniz Kıyılarında metre yükseklere kadar yetişebildiği halde, Marmara Bölgesi nde zeytinin yetişebildiği yükseklik 200 metreyi geçmez, iç kesimlerde zeytin yetişmez. Zeytin bitkisinin yetişme alanını sınırlayan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Toprak özellikleri B) Yağış biçimi C) Kış sıcaklıkları D) Pazarlama koşulları E) Sulama koşulları KONU ANLATIM SAYFA 233 / 14. SORU 14. Türkiye de en dar yetişme alanına sahip iki bitki çay ve muzdur. Aşağıdakilerden hangisinde çay ve muzun yetişme alanını belirleyen en önemli etkenler doğru olarak verilmiştir? Muz Çay A) Yaz yağışları Yaz kuraklığı B) Kış ılıklığı Nem oranının fazlalığı C) Yağış rejimi Kar yağışları D) Sıcak rüzgarlar Soğuk rüzgarlar E) Sulama koşulları Pazarlama koşulları

14 KPSS 2008 GK (40) G.K. SORU BANK. / 478. SAYFA / 5. SORU 40. İklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki ovalardan hangisinde, tarımsal ürün çeşidinin diğerlerinden daha az olması beklenir? A) Gediz B) Bursa C) Konya D) Çarşamba E) Çukurova 5. İç Anadolu Bölgesi nde yetiştirilen tarım ürünü çeşitliliğinin, Akdeniz bölgesinden daha az olması en çok hangi özelliğe bağlıdır? A) Toprak özellikleri B) Sıcaklık değerleri C) Yağış biçimleri D) Tarım yöntemleri E) Tarım alanlarının genişliği DMS (L-9) DENEMESİ / 46. SORU 46. Her tarım ürününün kendine özgü iklim isteği vardır. Kış ılıklığı isteyen bir tarım ürününün aşağıdaki ovalardan hangisinde yetişmesi beklenemez? A) Çukurova B) Malazgirt ovası C) Çarşamba ovası D) Menemen ovası E) Balat ovası

15 KPSS 2008 GK (41) DENEME 13 / 44. SORU 41. Buğday, Akdeniz kıyılarında Doğu Anadolu platolarından daha erken hasat edilir. Bu durum üzerinde etkili olan etmenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Yağış tutarı - Enlem B) Enlem - Yükselti C) Yağış tutarı - Bakı D) Bakı Enlem E) Yükselti - Bakı 44. Sebze tarımı yazın sulama sorunun olduğu, yaz süresinin kısa ve yaz sıcaklık ortalamasının düşük olduğu alanlarda gelişmemiştir. IV II III Buna göre; yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangisinde sebze tarımının gelişmemesinin ne-deni yaz sıcaklık ortalamalarının düşük olmasıdır? I V A) I B) II C) III D) IV E) V

16 KPSS 2008 GK (41) G.K. SORU BANK. / 474. SAYFA / 17. SORU 41. Buğday, Akdeniz kıyılarında Doğu Anadolu platolarından daha erken hasat edilir. Bu durum üzerinde etkili olan etmenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Yağış tutarı - Enlem B) Enlem - Yükselti C) Yağış tutarı - Bakı D) Bakı Enlem E) Yükselti - Bakı 17. Bir araştırmacı, gezi raporlarında Kıyı Ege Bölümü nde buğday bitkisinin olgunlaştığı sırada, İç Anadolu Bölgesi nde başakların dolgunlaşmaya başladığını, Doğu Anadolu Bölgesi nde ise henüz büyümekte olduğunu belirtmiştir. Açıklamalar aşağıdakilerden hangisini destekler? A) Batıya doğru gidildikçe modern tarım yöntemleri yaygınlaşır B) Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılık daha önemlidir C) Doğuya gidildikçe sıcaklık değerleri azalır D) Buğday ekilen her yerde kuru tarım yöntemi uygulanır E) Buğday en çok İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilir

17 KPSS 2008 GK (41) G.K. SORU BANK. / 352. SAYFA / 6. SORU 41. Buğday, Akdeniz kıyılarında Doğu Anadolu platolarından daha erken hasat edilir. Bu durum üzerinde etkili olan etmenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Yağış tutarı - Enlem B) Enlem - Yükselti C) Yağış tutarı - Bakı D) Bakı Enlem E) Yükselti - Bakı 6. Aynı tarım ürünü, önce Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde, sonra İç Anadolu Bölgesi nde ve daha sonra Doğu Anadolu Bölgesi nde olgunlaşır. Bitkilerin olgunlaşma zamanları bölgelerin hangi özellikleriyle ilgilidir? A) Sıcaklık değerleri B) Uygulanan tarım yöntemleri C) Yağış biçimleri D) Toprak verimliliği E) Ekonomik gelişmişlikleri

18 KPSS 2008 GK (42) DENEME 5 / 43. SORU 42. Türkiye de koyun, kısa boylu otluk alanların bulunduğu düzlüklerde yaygın olarak yetiştirilir. 43. Türkiye de küçükbaş hayvancılık hangi yörede diğerleri kadar yaygın değildir? A) Ergene Havzası B) Doğu Karadeniz Kıyıları C) Göller Yöresi D) Teke Taşeli Yöreleri E) Konya Karaman Yöresi Buna göre, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisi koyun yetiştirilmesi için daha az elverişlidir? A) I B) II C) III D) IV E) V G.K. SORU BANK. / 396. SAYFA / 20. SORU 20. Türkiye de koyun yetiştiriciliğinin en fazla olduğu bölge için verilenlerden hangisi doğru değildir? A) Nadas alanları en fazladır. B) Tahıl tarımı fazladır. C) Bitki örtüsü bozkırdır. D) Tarımda sulama yaygındır. E) Ulaşım kolaydır

19 KPSS 2008 GK (42) G.K. SORU BANK. / 393. SAYFA / 17. SORU 42. Türkiye de koyun, kısa boylu otluk alanların bulunduğu düzlüklerde yaygın olarak yetiştirilir. 17. Türkiye de koyun yetiştiriciliğinin yaygın olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Koyun yetiştirmenin kolaylığı B) Bozkır bitkisinin yaygınlığı C) Engebenin fazla olması D) Yüksekliğin fazla olması E) Kır nüfus oranının fazlalığı Buna göre, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisi koyun yetiştirilmesi için daha az elverişlidir? A) I B) II C) III D) IV E) V KONU ANLATIM SAYFA 222 / 6. SORU 6. Küçükbaş hayvancılıkta koyun yetiştiriciliği en çok İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ergene havzasında yapılır. Koyun yetiştiriciliğinin bu yerlerde fazla olması aşağıdaki özelliklerden hangisine bağlı değildir? A) Benzer iklim özelliklerinin görülmesi B) Aynı enlemlerde yer alması C) Bitki örtülerinin bozkır olması D) Geniş düzlüklere sahip olmaları E) Yamaç eğimlerinin az olması

20 KPSS 2008 GK (43) DENEME 13 / 41. SORU 43. Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisi Türkiye nin kıyı bölgelerinin tümünde vardır? A) Otomotiv B) Çimento C) Petrokimya D) Demir-çelik E) Seramik 41. Hammadde temininin kolay olduğu endüstri kollarının ülke genelinde yaygınlaşması beklenir. Buna göre; I. Çimento II. III. Gübre Otomotiv IV. Şeker Yukarıda verilen endüstri kollarından hangilerinin Türkiye de daha geniş bir alanda yaygın olması beklenir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) III ve IV DMS (L-9) DENEMESİ / 53. SORU 53. Türkiye de aşağıda verilen endüstri kollarından hangisi diğerlerine göre daha geniş bir alana yayılmıştır? A) Gübre B) Çimento C) Çay işleme D) Demir - Çelik E) Yağ sanayi

21 KPSS 2008 GK (44) DENEME 13 / 45. SORU 44. Aşağıdaki grafikte, Türkiye de 1999 ve 2003 yıllarında üretilen elektriğin enerji kaynaklarına göre dağılışı gösterilmiştir. 45. Enerji Miktarı (10 6 KWH) Yıllar Linyit Hidrolik Doğlagaz Diğer Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A) 1999 yılında doğal gaz, su gücü ve linyitten elde edilen enerji miktarları birbirine yakındır. B) En büyük artış miktarı doğal gazla üretilen enerji de olmuştur. C) Su gücünden elde edilen enerji miktarındaki artış, taş kömüründen elde edilenden fazladır. D) 2003 yılında, yalnızca linyitten elde edilen enerji üretiminde azalma olmuştur. E) 2003 yılında, taş kömürü ve akaryakıt kullanılarak elde edilen enerji miktarı birbirine yakındır. Türkiye de yılları arasında enerji kaynaklarına göre elektrik üretim miktarları (TÜİK) Yukarıdaki grafikte yılları arasında Türkiye de elektrik üretim miktarlarının enerji kaynaklarına göre dağılımı verilmiştir. Tabloya göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi ulaşılamaz? A) Türkiye nin toplam elektrik üretim miktarı giderek artmıştır. B) Elektrik üretiminde en büyük pay doğalgaza aittir. C) Hidrolik enerjiden üretilen elektrik, linyitten üretilen elektrik miktarını ilk defa 2002 yılında geçmiştir. D) Doğalgaz ve linyitten üretilen elektrik miktarları birbirine paraleldir. E) Linyit ve doğalgazdan üretilen elektrik miktarları arasındaki en az fark 2001 yılındadır.

22 KPSS 2008 GK (45) DMS (L-7) DENEMESİ / 47. SORU 45. Aşağıdakilerin hangisinde bir bölüm, yer aldığı bölgenin ekonomisine katkısı az olan bir etkinlikle birlikte verilmiştir? A) Ege Bölümü - Ticaret 47. Bir yerde nüfusun yoğun olmasında tarım, sanayi, ticaret, turizm, madencilik gibi faktörler etkili olmaktadır. III B) Antalya Bölümü - Turizm C) Çatalca-Kocaeli Bölümü - Endüstri D) Konya Bölümü Madencilik V IV II I E) Hakkâri Bölümü - Hayvancılık Buna göre, yukarıdaki haritada verilen yerlerin hangisinde nüfusun fazla olma nedeni yanlış verilmiştir? A) I Madencilik B) II Sanayi C) III Sanayi D) IV Turizm E) V - Tarım

23 KPSS 2008 GK (46) DENEME 10 / 35. SORU 46. Türkiye nin doğal koşulları düşünüldüğünde, ulaşım sektörüyle ilgili aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? A) Doğu Anadolu Bölgesi nde kış aylarında kar yüzünden kapanan kara yolu sayısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nden fazladır. B) Karadeniz Bölgesi nde havaalanı yapımı için uygun alanlar, Ege Bölgesi nden fazladır. C) Akdeniz Bölgesi nde kara yollarında tünel ve köprü yapma zorunluluğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nden fazladır. D) Marmara Bölgesi ndeki doğal limanların sayısı, Karadeniz Bölgesi nden fazladır. E) Akdeniz Bölgesi nde demir yollarının kilometre başına yapım maliyeti, İç Anadolu Bölgesi nden fazladır. 35. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nin ulaşım özellikleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Çanakkale ve İstanbul Boğazları Türkiye nin jeopolitik önemini artırır. B) Etrafı denizlerle çevrili olduğu için, Türkiye dünyanın önemli denizci ülkelerindendir. C) Ülke içi yük ve yolcu taşımacılığı en çok karayolu ile yapılmaktadır. D) Türkiye ye en çok turist havayolu ile gelir. E) Kara ve demiryolu ulaşımı genellikle doğu batı yönünde daha kolaydır. G.K. SORU BANK. / 399. SAYFA / 8. SORU 8. Türkiye de ulaşımla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Ulaşım genel olarak doğu batı yönde gelişmiştir. B) Akarsularımız ulaşıma elverişli değildir. C) Karadeniz Bölgesi ndeki limanlar daha çok gelişmiştir. D) Demiryolu ulaşımı yalnızca ana hatlar boyunca sağlanır. E) Marmara Bölgesi bütün ulaşım türlerinde gelişmiştir.

24 KPSS 2008 GK (46) DENEME 15 / 39. SORU 46. Türkiye nin doğal koşulları düşünüldüğünde, ulaşım sektörüyle ilgili aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? A) Doğu Anadolu Bölgesi nde kış aylarında kar yüzünden kapanan kara yolu sayısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nden fazladır. B) Karadeniz Bölgesi nde havaalanı yapımı için uygun alanlar, Ege Bölgesi nden fazladır. C) Akdeniz Bölgesi nde kara yollarında tünel ve köprü yapma zorunluluğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nden fazladır. D) Marmara Bölgesi ndeki doğal limanların sayısı, Karadeniz Bölgesi nden fazladır. E) Akdeniz Bölgesi nde demir yollarının kilometre başına yapım maliyeti, İç Anadolu Bölgesi nden fazladır. 39. Türkiye ulaşımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Trabzon limanı Türkiye deki önemli ticaret yollarından olan İran transit ticaret yolunu oluşturur. B) Engebeli arazilerin olduğu her alanda demiryolu ulaşımı gelişmemiştir. C) Taşımacılıkta en yaygın olarak karayolu ulaşımı kullanılmaktadır. D) Demiryolu ulaşımımız olduğu halde tek ticaret yapmadığımız sınır kapısı Akyaka dır. E) Yerşekilleri Türkiye de ulaşımı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerdendir.

25 KPSS 2008 GK (47) DENEME 14 / 40. SORU 47. Sinop, doğal bir limana sahip olmasına karşın, Samsun liman kenti olarak daha gelişmiştir. Bu durum, bu iki kentin aşağıdakilerin hangisi bakımından farklı olmasına bağlanabilir? A) Çevresinde yetişen tarım ürünlerinin çeşitliliği B) Deniz turizmine uygun alanların çokluğu C) İç kesimlerle ulaşımın kolaylığı D) Balıkçılık etkinliğinin yoğunluğu E) Tarım alanlarının genişliği 40. İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun gibi limanlar Türkiye nin en gelişmiş limanlarıdır. Bu limanların bulunduğu yerlerin genel özellikleri düşünülürse bir limanın gelişebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin katkısı diğerlerine göre daha fazladır? A) Bulunduğu yerlerin nüfus sayılarının fazla olması B) Çevresinde yetiştirilen tarım ürünlerinin ihraç edilmesi C) İç kısımlarla kara ve demir yolu bağlantısının olması D) İhracata yönelik sanayi ürünlerinin yoğun olarak üretilmesi E) Ortalama yükseltilerinin az olması YAPRAK TEST 27 / 7. SORU 7. Samsun Limanı gelişmiş bir liman olduğu halde doğal liman özelliği gösteren Sinop Limanı nın gelişmemiş olması, limanların hangi özellikleri ile ilgilidir? A) Ulaşım koşulları B) Bitki örtüleri C) İklim özellikleri D) Tarım etkinlikleri E) Turizm etkinlikleri

26 KPSS 2008 GK (47) G.K. SORU BANK. / 447. SAYFA / 18. SORU 47. Sinop, doğal bir limana sahip olmasına karşın, Samsun liman kenti olarak daha gelişmiştir. Bu durum, bu iki kentin aşağıdakilerin hangisi bakımından farklı olmasına bağlanabilir? A) Çevresinde yetişen tarım ürünlerinin çeşitliliği B) Deniz turizmine uygun alanların çokluğu C) İç kesimlerle ulaşımın kolaylığı D) Balıkçılık etkinliğinin yoğunluğu E) Tarım alanlarının genişliği 18. Doğal liman özelliği gösteren Sinop limanı, Samsun limanı kadar gelişmemiştir. Sinop limanının gelişmesini engelleyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Yakın çevresinde başka doğal limanların olmaması B) Denizciliğe gerek duyulmaması C) Tarım alanlarının kısıtlı olması D) Gerisindeki dağların ulaşımı güçleştirmesi E) Balıkçılığın gelişmemiş olması

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki COĞRAFYA Test 1 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- 3. sine ters düşer? durumuna bakıldığında; A) Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması B) Sinop üzerindeki paralel dairesinin

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TÜRKİYE DE TARIM Fahri COŞKUN ESKİŞEHİR SARAR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TARIM İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. TÜRKIYE

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-364-143-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA DENEME

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA DENEME Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-968-8

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS / 2008 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS / 2008 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir. 1. İlk Türk devletlerinde yabgu iç işlerinde serbest, dış işlerinde doğudaki hakana bağlıydı. A GENEL KÜLTÜR TESTİ 3. Anadolu Selçuklu Devleti nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ COĞRAFYA 2010 BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Toros dağları 3.jeolojik zamanda Alp Orojenezinin etkisiyle oluşmuştur. Toros dağları kıyı boyunca denize paralel

Detaylı

YAŞADIĞIM YERDEN ÜLKEME NEREDE YAŞIYORUM? M Ü

YAŞADIĞIM YERDEN ÜLKEME NEREDE YAŞIYORUM? M Ü YAŞADIĞIM YERDEN ÜLKEME BÖ L NEREDE YAŞIYORUM? 8 M Ü NEREDE YAŞIYORUM? Rize İstanbul COĞRAFİ KONUM Bilgi Köşesi Bilgi Köşesi Rize Kuzeydoğu Anadolu da; Doğu Karadeniz kıyı şebilgi! Rize ilinde çok sayıda

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

DENEME COĞRAFYA KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

DENEME COĞRAFYA KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA 30 DENEME KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı.

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Önder Cengiz-Mesut Atalay KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

uzman yaklaşımı coğrafya Branş Analizi

uzman yaklaşımı coğrafya Branş Analizi Branş Analizi coğrafya Coğrafya testi, bu yılki sınavın sürprizleri arasında gösterilebilir. Önceki yıllara göre sorular daha kolay gelmekle birlikte güncel konuların sorulması ve testin kapsamlı bir içeriğe

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-364-705-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı

Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı Tarım sektörü; insanlar için gerekli gıdaları karşılayan, sanayiye hammadde kaynağı oluşturan, nüfusun önemli bir bölümüne istihdam yaratan ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan stratejik öneme sahip

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

ÜNİTE KELİME ve KAVRAMLARI

ÜNİTE KELİME ve KAVRAMLARI ÜNİTE KELİME ve KAVRAMLARI YERLEŞME Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamaya yerleşme denir. NÜFUS Bir ülkede, bir bölgede, bir evde yaşayanların oluşturduğu toplam sayıya nüfus denir. BÖLGE Sınırları idari,

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 1- İtalya da etkili olan iklimler nelerdir? Yarımada İtalya sında ve adalarda, Akdeniz iklimi görülür. Kuzeyde, Po Ovası ve Alp eteklerinde karasal iklim egemendir. 2-İtalya

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 11.SINIF TATİL ÖDEVİ 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Nüfus politikaları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. B)Nüfusu arttırıcı politika uygulayan ülkelerde

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Danışman Öğretmen:Şule YILDIZ Hazırlayanlar:Çisil ORDU Çağla BOZKURT Can ERGÖNEN Hilmi GÜVEN Ilgın İÇÖZÜ 2001/2002 İZMİR TEŞEKKÜR Okulumuzda gerçekleştirilen

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

SERA TARIMI VE ÖNEMİ

SERA TARIMI VE ÖNEMİ 2015 SERA TARIMI VE ÖNEMİ Sera Tarımı ve Önemi 1 ÖNEMİ: Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunlarından biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Nüfusun hızlı artması sonucu, gittikçe pazarlanan

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

KPSS GENEL KÜLTÜR: Coğrafya

KPSS GENEL KÜLTÜR: Coğrafya Cophright: Bu dökümanın tüm hakları Filozof Akademi Bilişim Yayıncılık Danışmanlık ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kurumun yazılı izni olmadan ticari kullanımı yasaktır. Ancak bireysel kullanıma

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Türkiye nin Yüzey Şekilleri -I-

Türkiye nin Yüzey Şekilleri -I- Türkiye nin Yüzey Şekilleri -I- 1. Türkiye'de akarsuların genel olarak yatak eğimleri fazladır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan değildir? A) Alüvyon taşıma güçleri

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. ÜN KONUSU TÜRKİYE NİN MATEMATİK KONUMU ÖZEL TARİHLER VE TÜRKİYE NİN ÖZEL KONUMU ÜN İÇERİĞİ SAYFA NO Coğrafi Konum 1 Türkiye nin Matematik Konumu ve Sonuçları 3 Günün Sorusu 8 Özel

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 3 COĞRAFYA 1 TESTİ 1. Bu testte 24 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya 1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. Aşağıda oksijen döngüsü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi

Detaylı

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 88 BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI Prof.Dr. Süer YÜCE Doç.Dr.M.ilhan ÇAĞIRGAN Arş.Gör. Haşan BAYDAR Doç.Dr. İsmail TURGUT Yrd.Doç.Dr.S.ÇAKMAKÇI Arş.Gör.Aydın ÜNAY Arş.Gör. Mehmet BİLGEN

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK LiSE TURKIYE'NIN BEŞERİ VE E ON MI COGRAFYASI Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kumlu'nun 31.03.1998 tarih ve 44 sayılı kararıyla beş yıl süreyle DERS KİTABI olarak kabul edilmiştir. Celal AYDIN

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Başkenti: Roma Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500dolar

Detaylı

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: Soyadı: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ Sınıf: COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF No: I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık Editörler:

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

KPSS. Harita Seti. Türkiye Coğrafyası. Doğu ATEŞ

KPSS. Harita Seti. Türkiye Coğrafyası. Doğu ATEŞ KPSS Türkiye Coğrafyası Harita Seti Doğu ATEŞ 1 2 Değerli KPSS adayları, İlk kez 2007 yılında hazırladığımız Türkiye coğrafyası harita seti, 2007-2008 - 2009 yıllarında yüzbinlerce kez indirilmişti. İlerleyen

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı