DENİZLİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZLİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 DENİZLİ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Çevre gelirlerinin takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkında yönetmeliğin 7. Maddesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi amacıyla çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi öngörülmektedir. Bu kapsam da;

3 ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELERİNE, KANALİZASYON PROJELERİNE, KATI ATIK BERTARAF TESİSİ PROJELERİNE, DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELERİNE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ için yardımlar yapılmaktadır.

4 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ Kapsamında; 1-ÇÖP KONTEYNERLERİ, 2-ÇÖP TOPLAMA ARACI, 3-VİDANJÖR, 4-ARAZÖZ, 5-İLAÇLAMA MAKİNASI, 6-YOL SÜPÜRME ARACI, 7-BAKANLIKÇA UYGUN GÖRÜLECEK DİĞER ARAÇ VE EKİPMANLARA YÖNELİK HARCAMALARLA ilgili olarak ödenek kullanılır.

5 ŞARTLI NAKDİ YARDIM TALEPLERİ İLE İLGİLİ İSTENECEK BELGELER; ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN WEB SAYFASI, GÜNCEL BELGELER, YÖNETİM HİZMETLERİ VE FİNANSMAN BAŞLIĞI ALTINDA BULUNMAKTADIR.

6

7 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik ile; -Bakanlık ve Mülki Amirlere görev ve yetkiler -Tıbbi Atık Üreticileri ve Belediyelere verilmiştir. yükümlülükler

8 Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamak Bu plan oluşturulurken; hizmet verdikleri sağlık kuruluşları, bu kuruluşların tıbbi atık miktarları, geçici depolama sistemleri, toplama ve taşınmada kullanılacak ekipman ve araçlar, toplama rotaları, araç temizleme ve dezenfeksiyon, kaza anında alınacak önlemler, yapılacak işlemler, sorumlular ve eğitim, tıbbi atıkların bertarafında uyguladıkları sistemler, İle ilgili bilgiler içermesine dikkat edilmelidir. BELEDİYELER

9 BELEDİYELER Tıbbi atıkları sağlık kuruluşlarından alarak bertaraf tesisine taşımak/taşıttırmak Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler sorumludur.) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı almak

10 BELEDİYELER Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermek

11 BELEDİYELER Görevli personeli eğitmek/eğitimini ve özel giysilerini sağlamak

12 BELEDİYELER Tıbbi atık miktarı Sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarını kayıt altına almak ve yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek

13 BELEDİYELER Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için çevre lisansı almak

14 BELEDİYELER Sterilizasyon Sterilize edilen tıbbi atıklar evsel atık düzenli depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilir SAĞLIK KURULUŞLARI tarafından münferit STERİLİZASYON TESİSİ KURULAMAZ ve İŞLETİLEMEZ!

15 BELEDİYELER GEÇİCİ ATIK DEPOSU Atıkların işleme tabi tutulmadan önce güvenli bir şekilde depolanabileceği kapalı bir mekandır. En az iki günlük kapasite İç yüzeyi özel malzeme ile kaplı Pasif havalandırma ve aydınlatma Kapı (dışa doğru açılan/sürmeli, turuncu renkli, amblem) Soğutma tertibatı (+4 ºC)

16 AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİM PLANI VE TOPLAMA SİSTEMİ

17 GENEL İLKELER Ambalaj atıklarının alıcı ortama verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanması yasaktır. Ambalaj atığı üreticileri ambalaj atıklarını belediyenin sistemine bedelsiz vermekle yükümlüdür. Ambalaj atıklarının geçici faaliyet belgeli ve/veya çevre lisanslı işletmelere verilmesi esastır.

18 AYRI TOPLAMADA SORUMLU TARAFLAR 1 2 Bakanlık ve İl Müdürlükleri Belediyeler Piyasaya sürenler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar Toplama ayırma tesisleri 3 Ambalaj atığı üreticileri

19 BELEDİYELER Ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak veya toplattırmakla Çevre lisanslı TAT firmalarla sözleşme yapması ve atık yönetim planı hazırlayarak Bakanlığa sunması Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi Ambalaj atıklarını evsel atık toplama araçlarına alınmaması AAYP ve gelişme raporlarını hazırlamakla TAT ve GDT tesislerine uygun alan temine, altyapı hizmetleri ve bu alanların imar planları üzerinde işaretlenmesi hususunda öncelik sağlamak Eğitim

20 PİYASAYA SÜRENLER VE YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR Belediyeler ile birlikte ambalaj atığı yönetim planına dahil olmakla Kaynakta ayrı toplama çalışmalarının maliyetini karşılamakla Eğitim

21 TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ Belediyeler ile sözleşme yapmak Ambalaj atıklarını plana uygun olarak kaynağında ayrı toplamak Eğitim

22 AMBALAJ ATIĞI ÜRETİCİLERİ Apartman, site yönetimleri, okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, oteller, lokantalar, büfeler, şehirlerarası otobüs terminalleri, demiryolu istasyonları, limanlar, sağlık kuruluşları, spor kompleksleri, marketler, satış noktaları, iş ve alışveriş merkezleri, stadyumlar gibi ambalaj atığının oluştuğu benzeri yerler; Ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı biriktirmek ve plana uygun olarak belediyenin sistemine bedelsiz olarak vermekle yükümlüdürler

23 Havaalanları OSB Yönetimleri Sanayi İşletmeleri Mücavir alan dışında kalan ambalaj atığı üreticileri Satış Noktaları Hastaneler oteller lokantalar terminaller limanlar Okullar üniversiteler kamu kurum kuruluşları Apartma nlar site yönetiml eri BELEDİYE SİSTEMİ TAT

24 KATI ATIK YÖNETİMİ Çevre Kanunu 11. Maddesi Büyükşehir Belediyeleri Ve Belediyeler Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini Kurmak, Kurdurmak, İşletmek Veya İşlettirmekle Yükümlüdürler. Belediye ve Büyükşehir Belediyeleri Kanunları; katı nitelikteki atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı konusunda gerekli tesisleri kurmak, işletmek ya da işlettirmek görevini büyükşehir belediyesine ve belediyelere vermiştir.

25 Katı Atık Bertaraf Tesisleri ve Atıksu Arıtma Tesisleri İşletmeye Alma Süreleri Çevre Kanunu Geçici 4.Maddesi Atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış belediyeler, bu tesislerin kurulmasına ilişkin iştermin planlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl içinde ilgili Valiliklere sunmak ve iş termin plânının ilgili Valiliğe sunulmasından itibaren; belediyelerden nüfusu, den fazla olanlarda 3yıl, ( ) ilâ arasında olanlarda 5yıl, ( ) ilâ arasında olanlarda 7yıl, ( ) ilâ arasında olanlarda 10yıl ( ) İçerisinde işletmeye almak zorundadır.

26 Atıkların Taşınması

27 Transfer İstasyonları Taşımanın ekonomik olmasını sağlamak, taşıma hattındaki trafiğe fazla yüklenmemek için aktarma istasyonları kurulabilir. Aktarma direkt taşıma aracına yapılabileceği gibi, bir ara depoya (bunker) boşaltıldıktan sonra, yeni araca doldurmak şeklinde, dolaylı olarak da gerçekleştirilebilir.

28 Vahşi Çöp Sahalarının Başlıca Olumsuzlukları Yeraltı ve Yüzeysel Suların kirliliği, Hava kirliliği, Görüntü kirliliği, Taşıyıcı haşere üreme riski, Yangın

29 Düzenli Depolama Tesisleri

30 KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ ve BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye ve Büyükşehir Belediyeleri Kanunları; katı nitelikteki atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı konusunda gerekli tesisleri kurmak, işletmek ya da işlettirmek görevini büyükşehir belediyesine ve belediyelere vermiştir. Denizli Merkezefendi İlçesi Kumkısık Mevkiinde şehir merkezinin 12,5 km kuzeybatısında Denizli Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahası yer almaktadır. İlimizde Katı Atık Bertaraf Tesisi oluşturmak için kurulan ve kararı Resmi Gazetede yayımlanmış 3 Belediye Birliği bulunmaktadır.

31 KATI ATIK BELEDİYELER BİRLİĞİ Yukarı Menderes Havzası Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği Baklan Bekilli Çal Çivril Tavas Yöresi Belediyeler Birliği Beyağaç Kale Tavas Acıpayam Ovası Katı Atık Birliği Acıpayam Çameli Serinhisar

32 KATI ATIK BELEDİYELER BİRLİĞİ ACIPAYAM OVASI KATI ATIK BİRLİĞİ Yer seçimi yapılmış ve projesi Bakanlığımızca onaylanmıştır. Ancak, yapılması planlanan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi Projesi nin, tarihinde yapılan birlik olağan meclis toplantısında 2011/10 numaralı Meclis Kararınca iptal edilmiştir. Yeni yer seçimi için komisyon üyelerince yapılması planlanan alanlarda incelemede bulunulmuştur. TAVAS YÖRESİ BELEDİYELER BİRLİĞİ Yer seçimi yapılmış ve projesi Bakanlığımızca onaylanmıştır. Ancak, yapılması planlanan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi Projesi nin tarihinde yapılan birlik olağan meclis toplantısında 2011/03-18 numaralı Meclis Kararınca iptal edilmiştir. Yeni yer seçimi yapılmış olup tarihli ve 38 nolu MÇK kararı ile yer seçimi uygun görülmüştür. Uygulama Projeleri Bakanlığımızca uygun bulundu. YUKARI MENDERES HAVZASI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ BELEDİYELER BİRLİĞİ tarihinde ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilmiş, Uygulama Projesi mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca uygun bulunmuş, Müşavirlik hizmetleri için TL yardım yapılmıştır. Tesis inşaat aşamasına geçmemiştir.

33 İlçelerin Atık Depolama Durumları Acıpayam Babadağ Baklan Bekilli Beyağaç Bozkurt Buldan Çal Çameli Çardak Çivril Güney Honaz Kale Merkezefendi Pamukkale Sarayköy Serinhisar Tavas Vahşi Depolama Düzenli Depolama (taşıma) Vahşi Depolama Düzenli Depolama (taşıma) Vahşi Depolama Düzenli Depolama Vahşi Depolama

34

35

36

37

38

39

40 Su Kaynakları Yönetimi Atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve arıtılmış atıksuların bertarafının sağlandığı atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi sorumludur. Serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yetkili kıldığı birimler, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimi, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıkları, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanları vb. kullanım alanlarında ise site yönetimleri veya tesis işletmecileri atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı ve işletilmesinden sorumludurlar.

41 İlçelerin Atıksu Artıma Tesis Durumları Acıpayam YOK Babadağ YOK Baklan DOĞAL ARITMA Bekilli YOK Beyağaç YOK Bozkurt FİZKSEL-BİYOLOJİK ARITMA Buldan YOK Çal YOK Çameli YOK Çardak YOK Çivril İNŞAAT AŞAMASINDA Güney YOK Honaz YOK Kale YOK Merkezefendi FİZİKSEL-BİYOLOJİK ARITMA Pamukkale FİZİKSEL-BİYOLOJİK ARITMA Sarayköy YOK Serinhisar YOK Tavas YOK

42

43

44

45 Çevre Kanunun 8 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde; Nüfusu Çevre Kanunundaki Ceza Miktarı 2014 Yılı den fazla olan TL TL ila arası TL TL ila arası TL TL ila arası TL TL

46 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 14 üncü maddesine istinaden çıkarılarak yürürlüğe konulan 'Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin aktif ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak, kamuoyunun taleplerine etkin bir şekilde cevap vermek amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci maddesi çerçevesinde yetki devirleri yapılmaktadır. Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden hazırlanan 2006/16 sayılı 'Yetki Devri' konulu Genelge kapsamında getirilen şartlardan, Yetki devri yapılacak belediyenin çevre denetim birimi kurmuş olmalı ve;

47 Gürültü konusunda A-1 Tipi Sertifika programına katılmış, En az 1 adet 4 yıllık üniversite mezunu ve 1 adet 2 yıllık yüksekokul veya lise mezunu personel bulundurması gerekmektedir. Uygun ölçüm ekipmanına sahip olunması, durumunda ilgili kurum/kuruluşa, belediye sınırları içinde şikayetleri değerlendirmek, denetim yapmak ve ihlalin tespiti durumunda idari yaptırımın uygulanması konusunda yetki devri yapılmaktadır.

48 Belediyeye ait yerlerden gelen gürültü şikayeti alınan işletmeler; Kapalı Oto Parklar Restaurantlar Araç yıkama yerleri Çevre cezaları Eğlence yerlerine : TL İşyerleri ve atölyeleri : TL Bilgi ve belge vermemek: TL

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 20/05/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete (mülga yönetmelik) 22/07/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ BİRİNCİ BÖLÜM TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 (1)

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine,

a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine, Resmi Gazete Tarihi: 24.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28035 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Çevresel açıdan

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR

GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR GAZİ DANIŞMANLIK HAFRİYAT BİRİMİ WEB SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN DÖKÜMANLAR HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA VE KABUL BELGESİ İÇİN ; Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1 1.GİRİŞ Bu rapor; 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1. GİRİŞ 2 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ 3 3. MALİYETLER 5 3.1. Hizmet

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R. Gazete No. 20814 R.G. Tarihi: 14.3.1991 Devlet Bakanlığından: --------------------- KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık

Detaylı

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.04.2005 tarih ve 25791 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye

Detaylı

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazate Tarihi 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı:25791 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bitkisel

Detaylı