T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

2 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi, çağdaş bir sağlık hizmeti sunulması, hasta kayıt sisteminin kurulması, mali ve idari işlerin düzenli ve kontrol altında yapılabilmesi, stok hareketlerinin düzenlenerek, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, ilimiz sınırları içerisinde yaşayan ve tüm vatandaşlarımızın (sağlıksal, gelişimsel, kalıtımsal, istatistiksel, grafiksel, vb.) istatistiklerin en hızlı, güvenilir ve verimli alınabilmesi ve yürütülebilmesi amacıyla her birimde bilgisayar otomasyonunu kiralamayı planlamaktayız. Kurulması öngörülen otomasyon sistemi sayesinde hastalara sunulan hizmetlerin daha iyi ve daha hızlı hale getirilmesi, kurum kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı, kurumdaki hizmet kayıplarının en aza indirgenmesi, kurumun kârının arttırılması ve kendini finanssal açıdan güçlü kılabilmesi, gerekli teknolojik alt yapısını güncelleyebilmesi beklenmektedir. Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Sistemleri (BBSK-BS) Otomasyonunu konusunda uzmanlaşmış ve ileri teknolojileri endüstri standartlarında sunan bir firmanın sorumluluğunda sağlanması beklenecektir. Kurulacak sistem bilgisayar teknolojisinin mevcut olanaklarını ve bu çerçevede beklenen tüm teknolojik gelişmeleri kullanabilecek bir yapıda olmalı, ulusal ve uluslararası düzeyde tıbbi kurumlar arasında doğrudan bilgisayarla iletişimin sağlanmasına imkân tanımalıdır. TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması BBSK: Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları- BBSK-BS: Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Bilgi Sistemi ETF: Ev Halkı Tespit Fişi KB : KiloByte GB : GigaByte TB: TerraByte Gbps : Gigabit/saniye (Gigabit Per Second) Ghz : GigaHertz Hz : Hertz ICD : Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (UHS) IEEE : Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü ISO : Uluslararası Standartlar Kurumu TSE: Türk Standartları Enstitüsü TÜV: Technischer Überwachungs Verein İGB: İlçe Grup Başkanlığı İSM: Halk Sağlığı Müdürlüğü İstekli : İhaleye giren firma KGK : Kesintisiz Güç Kaynağı KSF: Kişisel Sağlık Fişi Kurum/Alıcı/Kullanıcı : Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum LIS : Laboratuar Bilgi Sistemi MB : MegaByte Mbps : Megabit/saniye (Megabit Per Second) Mhz : Megahertz Ms : Milisaniye MVT: Merkez Veritabanı Ns : Nanosaniye ODBC : Açık Veri Tabanı Bağlanırlığı PACS : Tıbbi Görüntü Yönetim ve Arşiv Bilgi Sistemi RIS : Radyoloji Bilgi Sistemi 2

3 Yüklenici/Yüklenici : İhale edilen firma SB : Sağlık Bakanlığı Sistem : Otomasyon Sistemi TSM: Toplum Sağlığı merkezi SQL : Yapısal Sorgulama Dili SUGR : Sistem ve Uyarlama Gerekleri Raporu TSHGM: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TSİM: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü UPS / KGK : Kesintisiz güç kaynağı. UTP : Yalıtımsız Burgulu Çift VTYS : Veri Tabanı Yönetim Sistemi YTK: Yataklı Tedavi Kurumları YVT: Yerel Veritabanı IPS: Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri FCC: Federal Communications Commission SGK:Sosyal Güvenlik Kurumu 3

4 2 POLİKLİNİK MODÜLÜ Poliklinik Kayıtları Poliklinik defteri ekranda izlenebilmelidir Poliklinik defterinde; tarih, saat, protokol numarası, hastanın adı, soyadı, muayene olduğu poliklinik, sosyal güvencesi ve yaşına ait bilgiler program tarafından otomatik olarak getirilebilmelidir Poliklinikte görevli doktor seçilebilmelidir Aradığımız kişiye ulaşabilmemizi sağlayacak (adı, soyadı veya T.C. Kimlik No. ile) arama fihristi bulunmalıdır Hasta kaydı fihristten seçilerek otomatik olarak yapılabilmeli ve ilgili doktora ait poliklinik defterine kaydedilebilmelidir Hastayla ilgili kişisel kayıtlar daha önceki tüm muayene bilgileri (Şikâyet ve belirtiler, verilen ilaçlar, teşhis, anamnez, özgeçmiş, soy geçmiş ve sevk edilmiş ise sevk edildiği birim-poliklinik-lab.- hastane ) veya adli vakaysa bunların tamamı görüntülenebilmelidir Hastalık teşhisi, şikâyet, belirtiler ve ilaçlar kullanıcı tarafından eklenebilmelidir Bölge dışından gelen hasta kayıtları yapılabilmeli bu hastalar il içi ise program tarafından bağlı bulunduğu Toplum Sağlığı Merkezinde veriler on-line olarak güncellenebilmelidir Bölge dışından gelen bir hasta olduğunda hekimi uyarabilmelidir Bölge dışından gelen hastanın kişisel kayıtları istendiği takdirde program tarafından on-line olarak Halk Sağlığı Müdürlüğünden getirilmelidir Bölge dışı kayıtlar da muayene olduğu sağlık TSM de tutulmalı, bir dahaki gelişinde hasta fihristten otomatik olarak seçilebilmelidir Poliklinik defterine kayıt edilen hasta ile ilgili bilgiler belirli bir süre geçtikten sonra değiştirilememelidir Polikliniğe gelen hastanın laboratuar kayıtları izlenebilmelidir Polikliniğe gelen hastanın aşı kayıtları izlenebilmelidir Reçete yazmadan önce kişi gebe ise Hekime uyarı ekranı gelmelidir Poliklinik defteri istendiğinde istenilen formatta yazıcı çıktısı olarak alınabilmelidir Kişilerin tüm bilgilerinin istendiğinde mikro işlemcili karta kaydedilebilme özelliği olmalıdır Hasta talep ettiğinde sağlık raporu program tarafından hazırlanabilmelidir Hastaya yazılan ilaçlar sağlık TSM nin deposundan verilmiş ise bu ilaçları polikliniğin stoklarından düşebilmelidir Sık rastlanılan hastalıklar program tarafından otomatik olarak listelenebilmelidir Aynı şekilde sık yazılan ilaçlar da program tarafından otomatik olarak listelenebilmelidir Hastaya yeşil/kırmızı reçeteli ilaç yazıldığında kullanıcı uyarılmalıdır Tahakkuka esas ücret formu program tarafından hazırlanabilmelidir Tahakkuka esas ücret formu veri aktarımı onay listesi hazırlanabilmelidir Epidemiyolojik araştırma formu program tarafından hazırlanabilmelidir Bölge dışı kayıtlarda bildirimi zorunlu hastalıklar fişi (Form014) program tarafından hazırlanabilmelidir. Bildirimi zorunlu hastalıklar hekim tarafından seçildiğinde, hekim program tarafından uyarılmalı ve gerekli prosedürün (epidemiyolojik araştırma formu ve 014) tamamlanması için hekim yönlendirilmelidir Bölge dışı kayıtlarda bildirimi zorunlu olmayan hastalıklar fişi (Form014/B) program tarafından hazırlanabilmelidir Bildirimi zorunlu olmayan hastalıklar hekim tarafından seçildiğinde hekim program tarafından uyarılmalı ve gerekli prosedürün (epidemiyolojik araştırma formu ve 014/B) tamamlanması için hekim yönlendirilmelidir Sağlık merkezlerine müracaat eden hastaların sosyal sınıflarına göre müstahaklık sorgulamalarını yapabilmeli ve onay verildikten sonra kayıt imkânına tercihli izin vermelidir. 4

5 Yeni Kanser vakası tespit edildiğinde hekim program tarafından uyarılmalı ve gerekli prosedürün (Kanser Kayıt Formu) tamamlanması için hekim yönlendirilmelidir Sağlık merkezlerine müracaat eden hastaların tanı uygulaması Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu ve Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanmış olan ICD10 tanı kodlarını kullanıcı 3. Basamağını ve alt basamaklarını seçebilmelidir. Bu hususta hekim ön tanı ve kesin tanı olarak bu işlemlerin girişini yapabilmelidir Hastalara ait kurum bilgileri ve sevkle alakalı güncel bilgiler eksiksiz olarak tutulabilmelidir Hastalar sosyal güvencelerine ve kurum bilgilerine göre değişken girişleri yapılabilmelidir Veriler on-line olarak program tarafından müdürlük modülüne aktarılmalıdır Laboratuvar cihazları ile porgram arasındaki irtibatı sağlayacak olan tüm programlar yüklenici firma tarafından verilecek, bu konuda herhangi bir ücret talep edilmeyecektir Laboratuar Sonuçları On-line olarak polikliniklerde görülmeli Acil Sağlık Poliklinik Modülü Olmalı Her 112 Acil Sağlık İstasyonunda Hasta Girişleri Yapılmalı Girilen Verilerin İcmal Dökümleri Alınmalı ve TSİM e veri girişi için Excel Tablosu Üretmeli Laboratuar kayıtları Hastaya ait laboratuar bilgisi eklenebilmeli, ilgili kayıt istendiğinde silinebilmeli veya düzeltilebilmelidir Laboratuar kayıtları poliklinik kayıtları ile bağlantılı olabilmelidir Program tahlil sonuçlarını yazıcı çıktısı olarak verebilmelidir Bir kişiye ait tüm laboratuar kayıtları görüntülenebilmelidir Tahlillerin normal sonuçları görülebilmelidir Yeni tahlil eklenebilmeli, tahlil grupları oluşturulabilmelidir Alıcının İstemesi Halinde Herhangi bir ek ücret ödemeksizin Laboratuar cihazları entegre edilmeli Aile Hekimliği Laboratuar Kayıtları Kurumumuzdan Laboratuar Hizmet Alan Aile Hekimlerinin veri girişleri yapılabilmeli Her hekim için ayrı icmal listesi alınabilmeli Fatura dökümü yapılmalı. 5

6 Ayarlar TSM ye yeni Poliklinik/Hekim tanımlanabilmelidir Yeni polikliniklerin türleri belirtilebilmelidir Program doktorların nöbetlerini tutabilmelidir Hastalık isimleri programda kayıtlı olmalıdır Tahlil kayıtları düzeltilebilmeli yeni tahlil türleri ilave edilebilmelidir Tahlil grupları ayarlanabilmelidir İlaç türleri tanımlanabilmelidir İlaç listesi alınabilmeli, ilaç ile ilgili bilgiler (üretici, fiyatı, ilaç türü vs.) görüntülenebilmelidir İlaç listesi veri tabanında kayıtlı olmalıdır. Firma tarafından güncellemesi yapılmalıdır TSM ye alınan ilaçlar ve TSM den verilen ilaçlar görüntülenebilmeli, TSM de hangi ilaçtan ne kadar kaldığı görülebilmelidir İlaç üreticileri tanımlanabilmelidir Veriler on-line olarak program tarafından müdürlük modülüne aktarılmalıdır. Aylık Çetele Rapor alınacak yıl ve ay seçilebilmeli, varsayılan olarak içinde bulunulan ay ve yıl gelmelidir Doktorların poliklinik sayıları, sevk ettikleri hasta sayısı, laboratuar istekleri sayısal ve grafik olarak ayrı ayrı gösterilmelidir. 6

7 3 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MODÜLÜ HSL Modülünde TSM tarafından alınarak HSL na gönderilen su numunelerinin kayıtları tutulmalı Sonuçlar bir iletişim modülü ile ilgili TSM ye ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne online olarak gönderilebilmeli Kişiye yapılan portör tahlilleri manuel olarak poliklinik kısmına girilebilmeli İletişim ekranı ile kurumlar arası dosya gönderilip alınabilmeli HSL da kullanılan tüm defterler ve formların çıktıları alınabilmelidir Program Halk Sağlığı Müdürlüğü ile on-line olarak çalışabilmelidir Bakılan Su Numuneleri İçin Belediyelere Fatura Kesimi Yapmalı 4 GİDEN GELEN EVRAK Giden-Gelen Evrak Modülünde TSM nin yaptığı yazışmaları yapabilmelidir İlgili defterlerin kayıt çıktıları alınabilmelidir Veriler on-line olarak program tarafından müdürlük modülüne aktarılmalıdır Halk Sağlığı Müdürlüğü giden gelen evrakı için ayrı bir modül olmalı, Halk Sağlığı Müdürlüğünün yaptığı yazışmaları ve ilgili defterlerin kayıt çıktıları alınabilmelidir. Aylık Poliklinik Çetelesi Rapor alınacak yıl ve ay seçilebilmeli, varsayılan olarak içinde bulunulan ay ve yıl gelmelidir Doktorların poliklinik sayıları, sevk ettikleri hasta sayısı, laboratuar istekleri ayrı ayrı gösterilmelidir Alınan raporlar uygun formatta yazıcıdan çıkartılabilmelidir. 5 ŞİFRE MODÜLÜ Şifre Modülünde TSM personeline kendi bölümüyle ilgili modülü kullanabilme hakkı vermelidir Her kullanıcı, kendi kullanıcı adı ve şifresi ile programda sadece yetkilendirildiği işlemleri (kayıt ilave, kayıt silme, kayıt değiştirme, okuma ve rapor alabilme) yapabilmelidir Yetkilendirme TSM sorumlusu tarafından Yetki Şifresi ile gerçekleştirilebilmelidir Kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan işlemler izlenebilmeli en son hangi kullanıcının hangi işlemi yaptığı tespit edilebilmelidir Kullanıcı ismi ve şifresi, istendiğinde Yetki Şifresine sahip yetkili tarafından değiştirilebilmelidir. 7

8 6 VERİ AKTARMA MODÜLÜ Veri Aktarım Modülünde Programın tüm modüllerinde yapılan tüm işlemlerin müdürlük modülüne on-line olarak aktarma işleminin sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmalıdır Program, herhangi bir TSM de yapılan (poliklinik,, laboratuar, vb.) tüm kayıtların on-line olarak ana makineye (müdürlük modülüne) aktarımını ve ilgili kısma kaydedilmesini sağlamalıdır Her hangi bir şekilde müdürlük modülü ile arasında bağlantı kesilmesi durumunda program lokal olarak çalışmaya devam etmeli ve bağlantı tekrar sağlandığı anda bu çalıştığı süre içindeki tüm kayıtları müdürlük modülüne aktarabilmelidir Müdürlük modülünde herhangi bir sebepten meydana gelebilecek veri kaybı durumunda TSM den tüm verilerin aktarılması sağlanmalıdır. 7 GÜNCELLEME MODÜLÜ Güncelleme Modülünde Kullanıcı programın yeni sürümleri çıktığında firma tarafından internet üzerinden güncelleştirme işlemi yapabilmelidir Bu işlemi her TSM Halk Sağlığı Müdürlüğünden bağımsız olarak yapabilmelidir Kullanıcı güncelleme işlemi yaparken program tarafından yönlendirilmeli (yedekleme vb..) gibi işlemleri hatırlatmalıdır Program güncelleme işlemine geçmeden tüm modüllerin yeni versiyonu olup olmadığını kontrol edebilmeli yeni versiyonu olan modülün güncelleştirme işlemini gerçekleştirebilmelidir Değişiklik olan modülleri kullanıcı görebilmeli, istediği modülleri seçip güncelleştirme işlemini gerçekleştirilebilmelidir Yapılan güncelleme işlemleriyle ilgili çıkabilecek sorunlar ve çözümleri konusunda program kullanıcıyı yönlendirmelidir. 8 İLETİŞİM MODÜLÜ İletişim Modülünde Kurumlar arası dosya alışverişini yapabilmelidir Program Halk Sağlığı Müdürlüğü ile on-line olarak çalışabilmelidir. 9 YARDIM MODÜLÜ Yardım Modülünde: Yardım modülü standart yardım formatlarından (chm, hlp, html) birisi olmalıdır Bütün modüllerin nasıl kullanıldığı yardım modülünde yer almalıdır., Önemli bazı işlemlerin (personel ekleme, izlenim ekleme v.b.) hareketli video (avi, mpeg, asf, flash v.b.) şeklinde örnek uygulamaları yer almalıdır. 8

9 MÜDÜRLÜK PROGRAMI 10 BİLGİ GİRİŞİ POLİKLİNİK MODÜLÜ Poliklinik Kayıtları Kullanıcı incelemek istediği TSM yi listeden seçebilmelidir Seçili TSM poliklinik defteri ekranda izlenebilmelidir Poliklinik defterinde; Tarih, saat, protokol numarası, hastanın adı, soyadı, muayene olduğu poliklinik, sosyal güvencesi ve yaşı görülebilmelidir. Poliklinikte görevli doktor seçilebilmeli ve işe başlama saati görülebilmeli, Hekimlerin yapmış olduğu muayene sayıları anlık olarak ve grafiksel olarak görülebilmelidir Hastayla ilgili kişisel kayıtlar, daha önceki muayene bilgileri (şikâyet ve belirtiler, verilen ilaçlar, teşhis, anamnez, özgeçmiş, soy geçmiş ve sevk edilmiş ise sevk edildiği birim poliklinik lab. hastane )veya adli vakaysa bunların tamamı görüntülenebilmelidir. Hastalık teşhisi, şikayet, belirti ve ilaçlar kullanıcı tarafından görülebilmelidir Bölge dışından gelen hasta kayıtları görülebilmelidir Polikliniğe gelen hastanın laboratuar kayıtları izlenebilmelidir Polikliniğe gelen hastanın aşı kayıtları izlenebilmelidir Poliklinik defteri istendiğinde yazıcıdan çıktı alınabilmelidir Sık rastlanılan hastalıklar program tarafından otomatik olarak listelenebilmelidir Aynı şekilde sık yazılan ilaçlarda program tarafından otomatik olarak listelenebilmelidir Epidemiyolojik araştırma formu program tarafından hazırlanabilmeli ve bu form kullanıcı tarafından izlenebilmelidir Bölge dışı kayıtlarda hastalıklar ile ilgili formlar(form014 ve form014/b) program tarafından hazırlanabilmelidir ve bu form kullanıcı tarafından izlenebilmelidir Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların sosyal sınıflarına göre müstahaklık sorgulamalarını yapabilmeli ve onay verildikten sonra kayıt imkânına tercihli izin vermelidir Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların tanı uygulaması Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu ve Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanmış olan ICD10 tanı kodlarını kullanıcı 3. Basamağını ve alt basamaklarını seçebilmelidir. Bu hususta hekim ön tanı ve kesin tanı olarak bu işlemlerin girişini yapabilmelidir Hastalara ait kurum bilgileri ve sevkle alakalı güncel bilgiler eksiksiz olarak tutulabilmelidir Hastalar sosyal güvencelerine ve kurum bilgilerine göre değişken girişleri yapılabilmelidir Acil Sağlık Poliklinik Modülü Olmalı Her 112 Acil Sağlık İstasyonunda Hasta Girişleri Yapılmalı Girilen Verilerin İcmal Dökümleri Alınmalı ve TSİM e veri girişi için Excel Tablosu Üretmeli 9

10 Laboratuar kayıtları Hastaya ait laboratuar bilgisi görülebilmelidir Laboratuar kayıtları poliklinik kayıtları ile bağlantılı olarak görülebilmelidir Bir kişiye ait tüm laboratuar kayıtları görüntülenebilmelidir Tahlillerin normal sonuçları görülebilmelidir Bölge dışından gelen vatandaşların tahlilleri yapılabilmeli, bu vatandaşlar il içi ise program tarafından bağlı bulunduğu TSM de verileri on-line olarak güncellenebilmelidir Bölge dışı kayıtlarda veriler tahlilin yapıldığı TSM de tutulmalı, hasta bir daha ki gelişinde fihristten otomatik olarak seçilebilmelidir TSM de girilen veriler on-line olarak program tarafından müdürlük modülüne aktarılmalıdır Alıcının İstemesi Halinde Herhangi bir ek ücret ödemeksizin Laboratuar cihazları entegre edilmeli Aile Hekimliği Laboratuar Kayıtları Kurumumuzdan Laboratuar Hizmet Alan Aile Hekimlerinin veri girişleri yapılabilmeli Her hekim için ayrı icmal listesi alınabilmeli Fatura dökümü yapılmalı. Ayarlar Doktorların nöbet günlerini tutabilmeli Tahlil kayıtları düzeltilebilmeli, yeni tahlil türleri ilave edilebilmelidir Tahlil grupları ayarlanabilmelidir İlaç türleri tanımlanabilmelidir İlaç listesi alınabilmeli, ilaç ile ilgili bilgiler (üretici, fiyatı, ilaç türü vs.) görüntülenebilmelidir TSM ye alınan ilaçlar ve TSM den verilen ilaçlar görüntülenebilmeli, TSM de hangi ilaçtan ne kadar kaldığı görülebilmelidir İlaç üreticileri tanımlanabilmelidir TSM de girilen veriler on-line olarak program tarafından müdürlük modülüne aktarılmalıdır. Aylık Çetele Rapor alınacak yıl ve ay seçilebilmeli, varsayılan olarak içinde bulunulan ay ve yıl gelmelidir Doktorların poliklinik sayıları, sevk ettikleri hasta sayısı, laboratuar istekleri sayısal ve grafik olarak ayrı ayrı gösterilmelidir. 11 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI HSL Modülünde HSL dan gönderilen su numune sonuçları görülebilmeli İletişim kısmından dosya gönderilip alınabilmeli. 10

11 12 GİDEN GELEN EVRAK Giden-Gelen Evrak Modülünde Halk Sağlığı Müdürlüğünün yaptığı yazışmaları yapabilmelidir İlgili defterlerin kayıt çıktıları alınabilmelidir Evrakların ilgili şube müdürlüğüne sevki ile kurumca belirlenecek yetkilendirme işlemleri yapılabilmelidir. 13 MÜDÜRLÜK HIZLAR MODÜLÜ Genel Kurum bazında hesaplayabilmeli, Kurumlar arası karşılaştırma yapabilmeli, Tarihler arası hesaplayabilmeli, Yıllara Göre hesaplayabilmeli, İlçelere göre hesaplayabilmeli, Kurumların yıllara göre hızlarını hesaplayabilmeli, İl Merkezini hesaplayabilmelidir İlçelerin yıllara göre hızlarını hesaplayabilmelidir Excel formatına aktarabilmelidir Yazılı olarak uygun formatta çıktısı alınabilmelidir. 14 MÜDÜRLÜK RAPORLAR Genel Kurum bazında hesaplayabilmeli, Kurumlar arası karşılaştırma yapabilmeli, Tarihler arası hesaplayabilmeli, Yıllara Göre hesaplayabilmeli, İlçelere göre hesaplayabilmeli, Kurumların yıllara göre hızlarını hesaplayabilmeli, İl Merkezini hesaplayabilmelidir İlçelerin yıllara göre hızlarını hesaplayabilmelidir Excel formatına aktarabilmelidir Yazılı olarak uygun formatta çıktısı alınabilmelidir. Aylık Poliklinik Çetelesi 15 ŞİFRE MODÜLÜ Şifre Modülünde Halk Sağlığı Müdürlüğü personeline kendi bölümüyle ilgili modülü kullanabilme hakkı vermelidir Her kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresi ile programda yetkilendirildiği işlemleri (kayıt ilave, kayıt silme, kayıt değiştirme, okuma ve rapor alabilme) yapabilmelidir Yetkilendirme, sorumlu tarafından Yetki Şifresi ile gerçekleştirilebilmelidir Kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan işlemler izlenebilmeli, en son hangi kullanıcının hangi işlemi yaptığı tespit edilebilmelidir Kullanıcı ismi ve şifresi istendiğinde Yetki Şifresine sahip yetkili tarafından değiştirilebilmelidir. 11

12 16 VERİ AKTARMA MODÜLÜ Veri Aktarım Modülünde Programın tüm modüllerinde yapılan tüm işlemlerin müdürlük modülüne on-line olarak aktarma işleminin sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmalıdır Herhangi bir TSM nin yapılan (poliklinik, laboratuar, vb.) tüm kayıtların on-line olarak ana makineye (müdürlük modülüne) aktarımı ve ilgili kısma kaydedilmesi sağlamalıdır Her hangi bir şekilde müdürlük modülü ile arasında bağlantı kesilmesi durumunda program lokal olarak çalışmaya devam etmeli ve bağlantı tekrar sağlandığı anda bu çalıştığı süre içindeki tüm kayıtları müdürlük modülüne aktarabilmelidir Müdürlük modülünde herhangi bir sebepten meydana gelebilecek veri kaybı durumunda TSM de tüm verilerin aktarılması sağlanmalıdır. 17 BAKIM MODÜLÜ Bakım Modülünde Dosyalara gerekli düzenleme ve bakımları yapabilmeli Veri dosyalarını yedekleyebilmeli Yedeklenmiş veri dosyasını geri yükleyebilmeli. 18 WEB MODÜLÜ Web modülünde İnternet Explorer veya herhangi bir tarayıcı üzerinden ulaşılabilmelidir İnternet üzerinden görünecek raporlara şifre koyulabilmelidir Ad, soyadı, tckimlik no ya göre kayıtlı kişiler sorgulanabilmelidir Hastalıklarla ilgili istatistiklere ulaşılabilmelidir Günlük yapılmış olan poliklinik kayıtlarına ulaşılabilmelidir FATURA BASIMI; Fatura Basım Modülünde Normal Fatura Hastaya yapılan işlemlerin Bir Tek Hastaya veya istenilen Kişi sayısı kadar fatura kesebilmelidir Fatura istenildiğinde her bir hastaya tek tek fatura kesilebileceği gibi, toplu faturalarda kesilebilmelidir Evrakı Gelen Hastanın Seçilebilmesi Fatura Kesilecek Kurum seçilebilmeli Hasta Türü Seçilmeli Tedavi Türü seçilmeli Fatura yazıcıya Yazdırılmadan Ekranda görülebilmeli Kesilen Faturalara Otomatik No verebilmeli Faturada Yapılan İndirim Görülebilmeli Faturalarda mevzuat gereği değişiklikler en fazla 3 gün içerisinde düzenlenmelidir Uygulama yazılımlarının; Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan sağlık kurumlarına müracaat eden Yeşil Kart, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK, Memur ve Sosyal güvencesi olmayan hastaların kayıtlarını ayrı ayrı tutmalı ve bakanlığımızın istediği biçimde ay sonu hizmet detay listesini oluşturabilmelidir Otomasyon sistemi ile entegreli olarak tahakkuk evrakı faturalarının yazdırılmasına imkan verebilmelidir Faturalarda ilgili bölümlere; TSM kodu ve adı, hastanın sosyal güvenlik kurum kodu ve adı, hastanın T.C. Kimlik Numarası, hastanın sosyal güvenlik sicil numarası, yapılan tetkikler ve verilen tedavi hizmetlerinin kodu yer almalıdır Faturaların ilgili bölümüne hastalık tanısı olarak ICD-10 tanı kodu ve adı yer almalıdır İstekli, yasalar ve mevzuattaki değişikliklerden kaynaklanan zorunlu uygulamaların (fiyatların yeni Bütçe Uygulama Talimatı'na göre uyarlanması, SSK, Emekli Sandığı, Bağ- 12

13 Kur provizyon uygulamaları vb.) gerektirdiği yazılım kod değişikliklerini veri tabanı, form ve raporlama seviyesinde yerine getirmeyi taahhüt etmelidir Faturalama işlemlerinde her yıl güncellenmekte olan Bütçe Uygulama Talimatı hükümlerine uygun belgelerin düzenlenmesi sağlanmalıdır TSM lerde yapılan işlemlerin faturalamaları Müdürlük Tahakkuk Biriminde yapılacaktır Bakanlığımızın faturalandırma uygulamasında değişiklik yapması halinde bu değişiklikler istekli tarafından ek ücret talep edilmeden uyarlanmalıdır. 21 İCMAL LİSTESİ Genel İcmal Listesi Gelen hastalarla alakalı kesilmiş olan faturaların listesi Ekran da görebilme ve çıktı alabilme imkanı sağlanabilmelidir İstenilen tarih, fatura aralıkları ve buna benzer kriterlerin Kurumlara göre fatura adet ve miktarlarının alınabilmelidir. Kurum İcmal Listesi Kurum Seçilebilmelidir Bir tek Kurum Ve Bütün Kurumlar Tercih Edilebilmelidir Hasta Sınıfı ( Bağ Kur, Resmi, Emekli Sandığı..Vb. ) seçilebilmelidir Tedavi Türü Seçilebilmelidir Faturası Basılmış, basılmamış ve Tüm Hastaların İcmal listesi ayrı ayrı alınabilmelidir Fatura basımı ve İcmal listesi Sonucu Birbiriyle aynı olmalıdır İcmal Listeleri yazıcı, ekrandan Excel ortamına aktarılabilmelidir İcmal Listesi Tanımlı Yazıcılar seçilerek yazdırılabilmelidir. 13

14 22 ANTİVİRÜS ANTİSPAM WEBFİLTRE AĞ GEÇİDİ Genel özellikler: Yazılım UNIX türevleri üzerinde çalışmalıdır Yazılım kullanıcı ve süre sınırlı olmamalıdır Yazılımın yeni sürümlerinin gelecekte de geliştirileceği garantilenmelidir Transparan ve geleneksel proxy işletimi desteklenmelidir Yazılım tek parça değil, modüler, birbirleriyle konuşabilir birimlerden oluşacaktır Yazılımın, mesajların ve yönetim arabirimlerinin en azından Türkçe desteği olacaktır Web filtreleme birim için üretici firmanın kendisi tarafından Türkiye ve Türkçe ye uygun içerik ayrıca sağlanıyor olmalıdır. İçerik güncelleme için kuruma ayrıca bir lisans parası ödetilmeyecek, tüm bu gerekli lisanslar firma tarafından alınmış olacaktır Tüm arabirimlerde Türkçe menüler ve mesajlar olacaktır SSL tünelleme ve çerez desteklemelidir Bellek değiştirme politikasını en az, en eski kullanılan, en az kullanılan şeklinde ayarlayabilecektir Ön bellekte depolanacak minimum ve maximum dosya boyutları ayarlanabilecektir Asenkron girdi çıktı ile daha hızlı bir şekilde bellekteki nesneleri yönetebilecektir Kendi içinde yetkilendirme sistemi ile belli makine ve ağlara erişim kontrolü yapabilecektir Belli adreslerin cache edilmesi engellenebilmelidir ICP, WCCP ve cache digest desteklemelidir SNMP bazlı izleme yapılabilmelidir IP, URL, MAC ya da kullanıcı bazlı yetkilendirme destekli olmalıdır Tüm yazılım birimleri (proxy, web filtreleme, antivirüs, antispam) aynı üretici tarafından üretilmiş olmalıdır Kayıt tutabilmelidir. Bulunduğu donanım üzerinde en az 12 aylık kayıtları saklayabilmelidir Filtreleme modülü özellikleri: Statik ve dinamik adres filtrelemesi yapabilmelidir Veri içeriğine(örneğin web sayfasının içerdiği kelimeler) göre filtreleme yapabilmelidir URL yönlendirme desteklemelidir İstenmeyen dosya tiplerinin indirilmesi engellenebilmelidir Kayıt tutma desteği olmalıdır Raporlama desteği olmalıdır Belli zamanlar dilimlerinde güncellenebilen bir yasak veritabanı da kullanmalıdır. Bu liste en az 10 farklı kategoride siteler, adresler ve kalıplar içermelidir. 14

15 Sistem yönetim özellikleri: Konfigürasyonu metin konsolu ve de grafiksel bir arabirimle (GUI - Grafik User Interface) kontrol edilebilmelidir GUI arabirimi web tabanlı bir yönetim arayüzü yerine (web üzerindeki yavaş etkileşim nedeniyle), işletim sistemi üzerinde çalışan bir uygulama olmalı bu sayede interaktif bir biçimde yeni sayfa yükleme gereksinimi olmadan ekranlar kullanılabilmelidir Yönetim sistemindeki server-client(konsol) iletişimi standart olmayan protokoller ile güvenli olarak yapılacaktır Yönetim sistemi en az Windows, Linux ve Solaris işletim sistemleri üzerinde çalışabilmelidir Aynı yönetim platformunda birden fazla benzer yazılım var ise bunlar da aynı arabirimden yönetilebilmelidir Yönetim platformu belli kişilere yalnızca okunabilir(readonly), belli kişilere yazabilir(edit) yetki dağıtımına olanak verecektir Sistemdeki firewall, IDS, VPN, Antivirüs, Antispam, Web Filtre sistemleri ve Zayıflık Tespit Sistemleri aynı yönetim arabirimi üzerinden yönetilebilecektir. Dolayısıyla aynı üreticinin ürünü olacaktır Yönetim platformu tüm verisini yine sunucu üzerinde tutacak ve böylece kurulduğu makineleri ince istemci olarak kullanacaktır. Böylece tam bir yer değiştirebilirlik(mobility) sağlanacaktır Tüm yönetim(kural düzenleme, yetkilendirme vb.) tek bir yönetim arabiriminden yapılabilmelidir Antivirüs modülü özellikleri: Sistem gelen ve giden iletilerde, web ve ftp üzerindeki tipleri seçilebilecek olan dosya tiplerinde virüs kontrolü yapabilecektir Antivirüs sistemi iletilerdeki her türlü eklentiyi kontrol edebilecektir Sistem en az uuencode, compress, zip, gzip, arj, rar, xbin, LHArc, bzip2, zoo, arc, freeze, tnef sıkıştırma ya da kodlama tekniklerini açabilecek yetenekte olacaktır Sistem dosya tiplerini dosyaların uzantılarına göre değil içeriklerine göre belirleme yetisine sahip olacaktır Virüs sistemi iletilerdeki sıkıştırılmış dosyaları da en az 10 tabaka alta kadar açıp içlerindeki dosyalarda da virüs taraması yapabilecektir Antivirüs sistemi virüslü iletileri karantina altına alıp isteğe göre virüslü iletinin alıcısı, göndericisi ve antivirüs sistemi yöneticisine virüslü ileti ile ilgili uyarı gönderebilecektir. Bu sistem yöneticisi tarafından ayarlanabilecektir Antivirüs motoru en az virüs tanımı barındıracaktır Antivirüs sistemi içindeki antivirüs yazılımı ya da bunun virüs imza veritabanı sistem yöneticisi tarafından ayarlanabilir sıklıkta otomatik olarak internet üzerinden güncellenecektir Kişisel 60 adet PC l yıllık lisanslı antivirüs programı ile korunacaktır Spam önleme-güvenlik özellikleri: Sistem iç ileti sunucudaki iletilerin güvenliğini tam olarak sağlayacaktır Sistem iletileri firewall üzerinden yönlendirme ile alabileceği gibi sandviç metodu (esas ileti sunucu -> antivirus-spam kutusu -> esas ileti sunucu) ile de iletileri alabilecektir. Sistem iletileri alan ilk sunucu olarak konfigüre edilecek(gateway) ise esas sunucunun yapabildiği tüm işleri yapabilmeli, geçiş kullanıcı için tam şeffaf olmalıdır. Örneğin; varolan kullanıcı tabanından SMTP AUTH, varolan mesaj filtrelerinin uygulanması gibi Sistem varolan esas ileti sunucu(mail server) sistem yazılımı ile çalışabilecektir Sistem içinde ileti kuyruğu tutabilmelidir Antispam birimi için üretici firmanın kendisi tarafından Türkiye ve Türkçe ye uygun içerik ayrıca sağlanıyor olmalıdır. 15

16 Yazılım ile alıcı ve vericiler için istenmeyen iletilerde (unsolicited commercial (UCE) ve unsolicited bulk (UBE) ), access dosyası tabanlı ya da RBL (realtime black list) tabanlı erişim kısıtlama, başlık (header) filtreleme, istemci için IP ya da network bazlı olarak kısıtlama (relay), HELO bazlı kısıtlamalar yapılabilecektir Yazılım erişim kontrol kısıtlamalarına takılan smtp istemcilerine DoS(denial of service) engelleme amaçlı yavaşlatma cezası(bir süre o istemciye tepki vermeme) verebilecektir Spam yakalama sistemi değerlendirme üzerine olmalıdır. İnternette dolaşan spam listelerine göre karşılaştırma yaparak değil de spam lerin özelliklerini bilerek ve buna göre zeka algoritmaları işleterek spam değerlendirmesi yapacaktır. Böylece yeni yayılmaya başlayan spamlere de herhangi bir veritabanı güncellemesi olmadan korunaklı duruma geçecektir İletinin SMTP başlığına göre tanımlı kural tabanını işleterek spam değerlendirmesi yapabilmelidir İletinin DATA kısmındaki veri(metin) içeriğine göre kural tabanını işleterek spam değerlendirmesi yapabilmelidir Varolan genel kullanımı karalisteleri(blacklist, ordb, mail-abuse vb.) ile çalışabilmelidir Sistemde varolan değerlendirme kriterleri sistem yöneticisi tarafından değiştirilebilmeli ve yeni kriterler eklenebilmelidir Spam olduğu bilinen mesajların belli bir formatta verilmesi durumunda sistem bunlardan öğrenebilmelidir Spam ler için farklı aksiyonlar üretebilmelidir. Spamleri durdurabileceği gibi başlığına spam olduğunu belirtir ifadeler yazarak yoluna devam etmesini de sağlayabilmelidir Spam ler üzerine yaptığı işlemleri sistem yöneticisine ve iletinin göndericisine raporlayabilmelidir Belli özel gruplar için genel politikaların dışında politikalar uygulanabilmelidir (Örneğin spam değerlendirmesi yapmama, virüs değerlendirmesi yapmadan geçmesine izin verme) Antispam sistemi içindeki kurallar veritabanı sistem yöneticisi tarafından ayarlanabilir sıklıkta otomatik olarak internet üzerinden güncellenecektir Lokal kullanıcıların yaptıkları spam denemeleri takip amacıyla tutulmalı ve bir arabirim vasıtasıyla geçmiş spamler görülebilmelidir. Bu sayede lokal kullanıcılara yaptıkları spam denemelerine göre yaptırımlar uygulanabilmesi amaçlanabilmektedir Lokal kullanıcıların yaptıkları spam denemeleri takip amacıyla tutulmalı ve bir arabirim vasıtasıyla geçmiş spamler görülebilmelidir. Bu sayede lokal kullanıcılara yaptıkları spam denemesi sayısına göre yaptırımlar uygulanabilmesi amaçlanabilmektedir Gelen ve giden tüm spam iletiler veritabanında tutulmalı, filtreler belirtilerek listelenebilmeli, içeriğine bakılabilmeli ve gerektiğinde sistem yöneticisinin, yönetim arabirimi aracılığı ile, herhangi iletinin spam olmadığını belirtmesi durumunda bu ileti alıcısına ulaştırılmalı ve sisteme non-spam olarak otomatikman öğretilmelidir Sisteme spam iletiler de gösterilerek bunlardan spam karakteristiklerini öğrenmesi ve belli bir vadede bunları bloklaması sağlanmalıdır. Bu spam öğretme yöntemi son kullanıcı tarafından uygulanabilir olmalıdır. Bu yöntem ayrıntılandırılacaktır İnternet kullanıcılarının yaptıkları spam denemeleri takip amacıyla tutulmalı ve bir arabirim vasıtasıyla geçmiş spamler görülebilmelidir. Bu arabirimle spam yapanın internet servis sağlayıcısına abuse mesajları yollanabilmelidir. Ayrıca bu sayede spam iletiye izin veren domainlerden ileti kabul edilmeyebilecektir Tüm yönetim(antivirüs-antispam özellikleri, sisteme müdahaleler vb.) tek bir yönetim arabiriminden yapılabilmelidir. 16

17 Yönetim arabiriminden filtreler eklenebilmelidir. Örneğin iletinin içinde ya da başlığında geçen içerikle ilgili filtreler tanımlanabilmeli, büyük-küçük harf duyarsızlığı, tam uyma (exact match), içerme (include) gibi filtre işletme yönlendirmeleri verilebilmelidir. Yine bu arabirimden karaliste ve beyazlisteler oluşturabilmeli ya da varolan listelere istisnalar belirtilebilmelidir Toplam iletilerde spam oranı, toplam iletilerde virüslü ileti oranı, virüslü iletilerin virüslere göre dağılımı, hatalı iletilerin oranı; bunların günlük, haftalık, aylık, yıllık değişimleri gibi raporları izleme arabiriminden görsel grafikler içerir biçimde gösterilebilmelidir. 17

18 23 24 PROGRAMLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 25 Bütün modüller Microsoft Windows 8/98SE/2000/XP/VİSTA işletim sistemlerinde sorunsuzca çalışabilmelidir. 26 Veri tabanına linux veya unix işletim sisteminden ulaşılabilmelidir. 27 Microsoft Office ile uyumlu olmalıdır. 28 Bütün modüllerin arabirimleri, uyarı ve bilgi mesajları Türkçe olmalıdır. 29 Bütün modüllerin yardım menüsü olmalıdır. Her hangi bir pencerede (F1) tuşuna basıldığında ilgili yardım bölümü otomatik olarak açılmalıdır. 30 Maliye Bakanlığının Yayınladığı ve Sağlık Bakanlığının Düzenlediği Bütçe Uygulama Talimatlarındaki Fiyat ve İşlem Değişiklikleri Zamanında Sistemde Güncellenmelidir. 31 Terminal sayısında sınırlandırma olmamalıdır. TSM deki servera en az yirmi beş kullanıcı aynı anda bağlanabilmeli ve bu limit istendiğinde arttırılabilmelidir. 32 TSM lerde, internet bağlantısı olmadığı durumlarda (ofline), program çalışmasına devam edecek, her türlü veriler ve işlemler aksamaya meydan vermeden lokalde kayıt altına alınabilecektir. Program bağlantıyı kontrol ederek İntenet bağlantısı sağlandığında verileri aktarabilecek ve internet üzerinden (online) çalışmasına devam edecektir. Kurumumuz tarafından internet bağlantısı sağlanamayan birimlerimizden veriler, disket, Cd. Taşınabilir disk ortamında alınabilmeli ve merkez servera (ana bilgisayara) aktarılabilmelidir. 33 Halk Sağlığı Müdürlüğündeki merkez server esas alınmak üzere tüm sabit ve gezici terminaller merkez serverla online çalışmasını gösterir bağlantı şeması çalışma prensibi vb. bilgilerin verilmesi 34 Kullanıcı istediğinde sadece bir tuşa basarak yardım alabilmelidir. Yardım hem ekran bazında hem de alan bazında hazır olmalıdır. 35 TSM Programı Online olarak döner sermaye programına verileri atabilmeli. 36 Her ekranda, belirli bir anda kullanılabilecek işlevlere ilişkin görsel kontroller (tuş, komut düğmesi, vb.) görüntülenmelidir. 37 Tüm ekranlarda temel işlevler standart tuş ve komut düğmelerine atanmış olmalıdır. Bu tuş ve komut düğmeleri tüm ekranlarda standart olarak yer almalıdır. 38 Hata mesajları; açık, anlaşılır ve dikkat çekici olmalıdır. Her hatanın, hata kod numarası olmalıdır. Kullanıcı bu numara ile Hata Mesajları dokümanına başvurarak, hatanın sebebini ve hata düzeltme yollarını bulabilmelidir. 39 Hata mesajları ile uyumlu çalışan, hata mesajı alındığında ya da kullanıcı gerek gördüğünde olası hata kaynakları ve problemin çözüm yollan hakkında bilgi sağlayan, çevrim-içi yardım olanağı sağlanmalıdır. 40 Acil durumlarda Kullanıcılar tarafından Yüklenici nın sistem sorumlusuna sözlü tebliğ yapılabilir. Böyle durumlarda ayrıca yazılı bir emir beklenmeksizin sorunlar Yüklenici tarafından garanti kapsamı dahilinde çözümlenmelidir. 41 Acil ve mevzuat gereği durumlar dışında kalan kullanıcı istekleri ile şikayetleri, önceden tasarlanmış bir sistemle Yüklenici ya bildirilecektir. İstek ya da şikayetin Yüklenici tarafından alındığına dair Alıcı ya gönderilen geri bildirimde isteğin hangi süre içinde karşılanabileceği, ya da sorunun hangi süre içinde çözümlenebileceğine dair yaklaşık süre yer alacaktır. Bu süre en geç 1 ayı geçmemelidir. 18

19 42 Konuya ilişkin alternatif çözüm sürecinin tasarlanması ve işletilmesinden Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğünün onayı alınmak kaydıyla Yüklenici sorumludur. 43 Yüklenici, teklif edeceği yazılım ile ilgili Türkçe olarak hazırlanmış eğitim dokümanlarını yeterli kullanıcı sayısında vermelidir. Daha sonraları yazılımda yapılan değişiklikleri içeren güncel doküman, elektronik ortamda ve yazılı olarak Halk Sağlığı Müdürlüğümüze teslim edecektir. Kurumumuz bu dokümanı çoğaltma ve kurumumuz dahilindeki kullanıcılara dağıtma hakkına sahip olmalıdır. 44 Müdürlüğümüzce BBSK-BS yazılımı raporlarında değişiklik ve ya ek bir rapor istenmesi durumunda yüklenici firma bu raporlamaları ücretsiz olarak en geç bir ay içinde yapacaktır. 45 Belirlenecek tüm kurumlarımızdaki personele, program konusunda eğitim verilmesi ve eğitim süresince kullanılacak tüm dokümanlar firma tarafından karşılanmalıdır. 46 Teknik destek verilmesi en geç 24 saat içinde müdahale edilmeli 47 Programda yapılması gereken değişiklikler konusunda sözleşmede belirlenen süre içinde müdahale edilerek gerekli değişikliklerin yapılması. Mevzuat gereği olabilecek her türlü değişiklikler ile ilgili programda gereken düzenlemeler şartnamede belirtilen garanti kapsamında olup, işbu şartnamede istenen ve olması gereken yazılımsal özellikler harici kurumca istenebilecek otomasyon dışındaki özel istekler ayrıca görüşmeye tabi tutulacaktır. 48 Otomasyonla ilgili olarak Bakanlığın yeni uygulamaları firma tarafından ücretsiz olarak programa entegre edilerek, Bakanlığımızca belirlenen uygulama tarihinden önce kullanıma hazır hale getirilecektir. 49 Sağlık Nete Entegrasyon Tamamlanmış olmalı, Veri İstendiğinde gönderilebilmelidir. 50 Sağlık bilgi otomasyon programı yazılım teknolojisinin son yenilikleri kullanılarak windows ortamında veri tabanı gelişmiş transactional mimaride olmalıdır. Aynı zamanda veritabanı lisans sorunu olmayacak, bu konu ile ilgili tüm yasal sorumluluk ilgili firmaya ait olacaktır. 51 Teklif mektubu ile birlikte Programın ilgili modüllerinde en az yüz bin örnek kayıt olacak şekilde kurulum cd si ve kullanım kılavuzu demo olarak verilmelidir. 52 Teklif edilen yazılımın, üretici firma tarafından İhaleden sonra yapacağı tanıtım (DEMO) sonucunda Muayene Komisyonundan yeterlilik alması gerekir.yeterlilik almayan firma elenir.ihale, demo da yeterlilik alan firmaya verilir 53 Müdürlük modülünde en az iki TSM kaydı görülecek şekilde kayıt bulunmalıdır. 54 Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi sistemi içerisinde Sağlık Bakanlığınca bir bölüm veya değişiklik gibi bir durum istenildiğinde en geç 5 gün içinde değişiklik yapılacak ve yüklenici firma bunları ücretsiz karşılayacaktır. DİĞER GENEL HUSUSLAR: 55 Program WİN 8 VİSTA, WINXP, WIN2000, WIN98, WIN95 vb. işletim sistemlerini desteklemelidir İstekli firma ek ücret talep etmeksizin sistem planlaması, gerekebilecek idari düzenlemeler ve donanım seçimi gibi konularda danışmanlık hizmeti verebilmelidir. 19

20 Otomasyon sistemi yazılımlarında meydana gelebilecek ve sistemin genel akışını durduracak herhangi bir sorun en geç 1 gün içerisinde çözülmelidir Yazılım modüler olmalı, modüller arası ilişkilerde yapısallık göz önünde bulundurulmuş olmalı ve programcı müdahalesi asgari seviyede tutulmalıdır BBSK-BS hizmetin her kademesinde barkod uygulamalarını destekliyor olmalıdır. Hastaların ikinci gelişlerinde otomatik hasta tanıma, ilaç girişi, TSM dahilinde hizmet veren tüm personelin TC Kimlik Numarası ile sisteme tanımlanması gibi işlemleri yapabilmelidir Yapılan her türlü iş ve işlemlerin kontrolü Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerince kontrol edilir. Yüklenici firma günün her saatinde yapılan kontrollerde doğru bilgi vermek zorundadır İstekli firmaların teklif dosyaları incelendikten sonra ihaleye katılan İsteklilerin, BBSK-BS otomasyon yazılımlarını ihale komisyonu üyelerine Demostrasyon yapacak, İhale Komisyonu Teknik Şartname kapsamında uygulama yazılımının istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını inceleyecektir. Demo sonucunda yetersiz kalan firmaların fiyat unsurlarına bakılmayacaktır.demonstrasyon CD ile Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı salonunda İhaleden Sonraki 10 Gün İçerisinde Komisyon Üyelerine sunulacaktır Firma Kurumumuzda çalıştırmak üzere bünyesinde VTYS konusunda sigortalı ve sertifikalı en az 2(iki) çalışanı bulunacak, özgeçmiş ve tecrübelerini belgeleyerek kurumlardan aldığı eğitim veya katılım sertifikalarını, İhaleyi alan İstekli kuruma sunacaklardır Yüklenici firma çalıştıracağı personellerle ilgili olarak aşağıda belirtilen belgeleri bir klasör içinde, her personel için ayrı düzenlenmiş dosyalar olmak şartı ile taahhüt başlangıç tarihinden itibaren 10 gün içerisinde idareye vermek zorundadır. Yüklenici firma, bu iş yerine mahsus olmak üzere iş sigorta numarası alacaktır. İşe başlatılan personelin sigortaları derhal yapılacak, çalıştırılacak personel e-işkur sistemi üzerinden ya da doğrudan İŞKUR İl / şube müdürlüklerinden temin edilecektir. İdareye verilecek belgeler; Nüfus cüzdanı fotokopisi (Önlü ve arkalı fotokopisi), Sabıka kayıt belgesi (ihale tarihinden sonra alınmış), İkametgah ilmühaberi (ihale tarihinden sonra alınmış), İki adet 4x6 vesikalık, renkli fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), Diploma fotokopisi (en az lise diploması olacak, Noterden tasdikli olacak), Sigorta işe giriş kartlarını, işyeri sigorta numarasını ve çalıştıracağı personelin ad ve soyadı görevlerini belirten listeyi içeren dosya idareye verilecektir Yüklenici firma, idarenin haberi ve onayı olmadan işçi çıkaramaz Kendi isteği ile işten ayrılmak isteyen işçiden, yüklenici firma tarafından kendi isteği ile ayrıldığına ait imzalı beyanı alınarak idareye verilecektir İdare, hal ve davranışları itibarı ile kurallara uymadığını saptadığı işçilerin değiştirilmesini yükleniciden isteyebilecek ve bu istek yerine getirilecektir Firma idarenin haberi ve onayı olmadan personel değiştiremeyecektir Personel kıyafeti 657 Devlet Memurları Kanununda Belirtilen kriterlerde olacaktır 20

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME 1. İş Tanımı: Uzaktan

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

BÖLÜM 2 AİLE HEKİMLİĞİ GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2 AİLE HEKİMLİĞİ GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM - 1 GİRİŞ Vatandaşın, merkezi otoritenin ve sağlıkla ilgili tüm kişi ve kuruluşların yetkileri oranında yararlanabilecekleri, internetin bulunduğu her ortamdan ulaşılabilen ve tüm ülkenin verilerini

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. AMAÇ: 1.1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nin kurumsal

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI C. POLİTİKALAR C.1. İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi C.1.1. Çalışan personele ait şahsi dosyalar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli ve dosyaların anahtarları kolay

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET POLİTİKALARI A. SİSTEM YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET POLİTİKALARI 1- e-posta, Alan Adı ve Web Alanı Tahsisi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, üniversitemizde görev yapan kadrolu

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı