T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1

2 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi, çağdaş bir sağlık hizmeti sunulması, hasta kayıt sisteminin kurulması, mali ve idari işlerin düzenli ve kontrol altında yapılabilmesi, stok hareketlerinin düzenlenerek, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, ilimiz sınırları içerisinde yaşayan ve tüm vatandaşlarımızın (sağlıksal, gelişimsel, kalıtımsal, istatistiksel, grafiksel, vb.) istatistiklerin en hızlı, güvenilir ve verimli alınabilmesi ve yürütülebilmesi amacıyla her birimde bilgisayar otomasyonunu kiralamayı planlamaktayız. Kurulması öngörülen otomasyon sistemi sayesinde hastalara sunulan hizmetlerin daha iyi ve daha hızlı hale getirilmesi, kurum kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı, kurumdaki hizmet kayıplarının en aza indirgenmesi, kurumun kârının arttırılması ve kendini finanssal açıdan güçlü kılabilmesi, gerekli teknolojik alt yapısını güncelleyebilmesi beklenmektedir. Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Sistemleri (BBSK-BS) Otomasyonunu konusunda uzmanlaşmış ve ileri teknolojileri endüstri standartlarında sunan bir firmanın sorumluluğunda sağlanması beklenecektir. Kurulacak sistem bilgisayar teknolojisinin mevcut olanaklarını ve bu çerçevede beklenen tüm teknolojik gelişmeleri kullanabilecek bir yapıda olmalı, ulusal ve uluslararası düzeyde tıbbi kurumlar arasında doğrudan bilgisayarla iletişimin sağlanmasına imkân tanımalıdır. TANIMLAR, KISA ADLAR VE KISALTMALAR AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması BBSK: Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları- BBSK-BS: Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Bilgi Sistemi ETF: Ev Halkı Tespit Fişi KB : KiloByte GB : GigaByte TB: TerraByte Gbps : Gigabit/saniye (Gigabit Per Second) Ghz : GigaHertz Hz : Hertz ICD : Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (UHS) IEEE : Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü ISO : Uluslararası Standartlar Kurumu TSE: Türk Standartları Enstitüsü TÜV: Technischer Überwachungs Verein İGB: İlçe Grup Başkanlığı İSM: Halk Sağlığı Müdürlüğü İstekli : İhaleye giren firma KGK : Kesintisiz Güç Kaynağı KSF: Kişisel Sağlık Fişi Kurum/Alıcı/Kullanıcı : Bilgi Sistemi Alacak Olan Kurum LIS : Laboratuar Bilgi Sistemi MB : MegaByte Mbps : Megabit/saniye (Megabit Per Second) Mhz : Megahertz Ms : Milisaniye MVT: Merkez Veritabanı Ns : Nanosaniye ODBC : Açık Veri Tabanı Bağlanırlığı PACS : Tıbbi Görüntü Yönetim ve Arşiv Bilgi Sistemi RIS : Radyoloji Bilgi Sistemi 2

3 Yüklenici/Yüklenici : İhale edilen firma SB : Sağlık Bakanlığı Sistem : Otomasyon Sistemi TSM: Toplum Sağlığı merkezi SQL : Yapısal Sorgulama Dili SUGR : Sistem ve Uyarlama Gerekleri Raporu TSHGM: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TSİM: Temel Sağlık İstatistikleri Modülü UPS / KGK : Kesintisiz güç kaynağı. UTP : Yalıtımsız Burgulu Çift VTYS : Veri Tabanı Yönetim Sistemi YTK: Yataklı Tedavi Kurumları YVT: Yerel Veritabanı IPS: Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri FCC: Federal Communications Commission SGK:Sosyal Güvenlik Kurumu 3

4 2 POLİKLİNİK MODÜLÜ Poliklinik Kayıtları Poliklinik defteri ekranda izlenebilmelidir Poliklinik defterinde; tarih, saat, protokol numarası, hastanın adı, soyadı, muayene olduğu poliklinik, sosyal güvencesi ve yaşına ait bilgiler program tarafından otomatik olarak getirilebilmelidir Poliklinikte görevli doktor seçilebilmelidir Aradığımız kişiye ulaşabilmemizi sağlayacak (adı, soyadı veya T.C. Kimlik No. ile) arama fihristi bulunmalıdır Hasta kaydı fihristten seçilerek otomatik olarak yapılabilmeli ve ilgili doktora ait poliklinik defterine kaydedilebilmelidir Hastayla ilgili kişisel kayıtlar daha önceki tüm muayene bilgileri (Şikâyet ve belirtiler, verilen ilaçlar, teşhis, anamnez, özgeçmiş, soy geçmiş ve sevk edilmiş ise sevk edildiği birim-poliklinik-lab.- hastane ) veya adli vakaysa bunların tamamı görüntülenebilmelidir Hastalık teşhisi, şikâyet, belirtiler ve ilaçlar kullanıcı tarafından eklenebilmelidir Bölge dışından gelen hasta kayıtları yapılabilmeli bu hastalar il içi ise program tarafından bağlı bulunduğu Toplum Sağlığı Merkezinde veriler on-line olarak güncellenebilmelidir Bölge dışından gelen bir hasta olduğunda hekimi uyarabilmelidir Bölge dışından gelen hastanın kişisel kayıtları istendiği takdirde program tarafından on-line olarak Halk Sağlığı Müdürlüğünden getirilmelidir Bölge dışı kayıtlar da muayene olduğu sağlık TSM de tutulmalı, bir dahaki gelişinde hasta fihristten otomatik olarak seçilebilmelidir Poliklinik defterine kayıt edilen hasta ile ilgili bilgiler belirli bir süre geçtikten sonra değiştirilememelidir Polikliniğe gelen hastanın laboratuar kayıtları izlenebilmelidir Polikliniğe gelen hastanın aşı kayıtları izlenebilmelidir Reçete yazmadan önce kişi gebe ise Hekime uyarı ekranı gelmelidir Poliklinik defteri istendiğinde istenilen formatta yazıcı çıktısı olarak alınabilmelidir Kişilerin tüm bilgilerinin istendiğinde mikro işlemcili karta kaydedilebilme özelliği olmalıdır Hasta talep ettiğinde sağlık raporu program tarafından hazırlanabilmelidir Hastaya yazılan ilaçlar sağlık TSM nin deposundan verilmiş ise bu ilaçları polikliniğin stoklarından düşebilmelidir Sık rastlanılan hastalıklar program tarafından otomatik olarak listelenebilmelidir Aynı şekilde sık yazılan ilaçlar da program tarafından otomatik olarak listelenebilmelidir Hastaya yeşil/kırmızı reçeteli ilaç yazıldığında kullanıcı uyarılmalıdır Tahakkuka esas ücret formu program tarafından hazırlanabilmelidir Tahakkuka esas ücret formu veri aktarımı onay listesi hazırlanabilmelidir Epidemiyolojik araştırma formu program tarafından hazırlanabilmelidir Bölge dışı kayıtlarda bildirimi zorunlu hastalıklar fişi (Form014) program tarafından hazırlanabilmelidir. Bildirimi zorunlu hastalıklar hekim tarafından seçildiğinde, hekim program tarafından uyarılmalı ve gerekli prosedürün (epidemiyolojik araştırma formu ve 014) tamamlanması için hekim yönlendirilmelidir Bölge dışı kayıtlarda bildirimi zorunlu olmayan hastalıklar fişi (Form014/B) program tarafından hazırlanabilmelidir Bildirimi zorunlu olmayan hastalıklar hekim tarafından seçildiğinde hekim program tarafından uyarılmalı ve gerekli prosedürün (epidemiyolojik araştırma formu ve 014/B) tamamlanması için hekim yönlendirilmelidir Sağlık merkezlerine müracaat eden hastaların sosyal sınıflarına göre müstahaklık sorgulamalarını yapabilmeli ve onay verildikten sonra kayıt imkânına tercihli izin vermelidir. 4

5 Yeni Kanser vakası tespit edildiğinde hekim program tarafından uyarılmalı ve gerekli prosedürün (Kanser Kayıt Formu) tamamlanması için hekim yönlendirilmelidir Sağlık merkezlerine müracaat eden hastaların tanı uygulaması Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu ve Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanmış olan ICD10 tanı kodlarını kullanıcı 3. Basamağını ve alt basamaklarını seçebilmelidir. Bu hususta hekim ön tanı ve kesin tanı olarak bu işlemlerin girişini yapabilmelidir Hastalara ait kurum bilgileri ve sevkle alakalı güncel bilgiler eksiksiz olarak tutulabilmelidir Hastalar sosyal güvencelerine ve kurum bilgilerine göre değişken girişleri yapılabilmelidir Veriler on-line olarak program tarafından müdürlük modülüne aktarılmalıdır Laboratuvar cihazları ile porgram arasındaki irtibatı sağlayacak olan tüm programlar yüklenici firma tarafından verilecek, bu konuda herhangi bir ücret talep edilmeyecektir Laboratuar Sonuçları On-line olarak polikliniklerde görülmeli Acil Sağlık Poliklinik Modülü Olmalı Her 112 Acil Sağlık İstasyonunda Hasta Girişleri Yapılmalı Girilen Verilerin İcmal Dökümleri Alınmalı ve TSİM e veri girişi için Excel Tablosu Üretmeli Laboratuar kayıtları Hastaya ait laboratuar bilgisi eklenebilmeli, ilgili kayıt istendiğinde silinebilmeli veya düzeltilebilmelidir Laboratuar kayıtları poliklinik kayıtları ile bağlantılı olabilmelidir Program tahlil sonuçlarını yazıcı çıktısı olarak verebilmelidir Bir kişiye ait tüm laboratuar kayıtları görüntülenebilmelidir Tahlillerin normal sonuçları görülebilmelidir Yeni tahlil eklenebilmeli, tahlil grupları oluşturulabilmelidir Alıcının İstemesi Halinde Herhangi bir ek ücret ödemeksizin Laboratuar cihazları entegre edilmeli Aile Hekimliği Laboratuar Kayıtları Kurumumuzdan Laboratuar Hizmet Alan Aile Hekimlerinin veri girişleri yapılabilmeli Her hekim için ayrı icmal listesi alınabilmeli Fatura dökümü yapılmalı. 5

6 Ayarlar TSM ye yeni Poliklinik/Hekim tanımlanabilmelidir Yeni polikliniklerin türleri belirtilebilmelidir Program doktorların nöbetlerini tutabilmelidir Hastalık isimleri programda kayıtlı olmalıdır Tahlil kayıtları düzeltilebilmeli yeni tahlil türleri ilave edilebilmelidir Tahlil grupları ayarlanabilmelidir İlaç türleri tanımlanabilmelidir İlaç listesi alınabilmeli, ilaç ile ilgili bilgiler (üretici, fiyatı, ilaç türü vs.) görüntülenebilmelidir İlaç listesi veri tabanında kayıtlı olmalıdır. Firma tarafından güncellemesi yapılmalıdır TSM ye alınan ilaçlar ve TSM den verilen ilaçlar görüntülenebilmeli, TSM de hangi ilaçtan ne kadar kaldığı görülebilmelidir İlaç üreticileri tanımlanabilmelidir Veriler on-line olarak program tarafından müdürlük modülüne aktarılmalıdır. Aylık Çetele Rapor alınacak yıl ve ay seçilebilmeli, varsayılan olarak içinde bulunulan ay ve yıl gelmelidir Doktorların poliklinik sayıları, sevk ettikleri hasta sayısı, laboratuar istekleri sayısal ve grafik olarak ayrı ayrı gösterilmelidir. 6

7 3 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MODÜLÜ HSL Modülünde TSM tarafından alınarak HSL na gönderilen su numunelerinin kayıtları tutulmalı Sonuçlar bir iletişim modülü ile ilgili TSM ye ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne online olarak gönderilebilmeli Kişiye yapılan portör tahlilleri manuel olarak poliklinik kısmına girilebilmeli İletişim ekranı ile kurumlar arası dosya gönderilip alınabilmeli HSL da kullanılan tüm defterler ve formların çıktıları alınabilmelidir Program Halk Sağlığı Müdürlüğü ile on-line olarak çalışabilmelidir Bakılan Su Numuneleri İçin Belediyelere Fatura Kesimi Yapmalı 4 GİDEN GELEN EVRAK Giden-Gelen Evrak Modülünde TSM nin yaptığı yazışmaları yapabilmelidir İlgili defterlerin kayıt çıktıları alınabilmelidir Veriler on-line olarak program tarafından müdürlük modülüne aktarılmalıdır Halk Sağlığı Müdürlüğü giden gelen evrakı için ayrı bir modül olmalı, Halk Sağlığı Müdürlüğünün yaptığı yazışmaları ve ilgili defterlerin kayıt çıktıları alınabilmelidir. Aylık Poliklinik Çetelesi Rapor alınacak yıl ve ay seçilebilmeli, varsayılan olarak içinde bulunulan ay ve yıl gelmelidir Doktorların poliklinik sayıları, sevk ettikleri hasta sayısı, laboratuar istekleri ayrı ayrı gösterilmelidir Alınan raporlar uygun formatta yazıcıdan çıkartılabilmelidir. 5 ŞİFRE MODÜLÜ Şifre Modülünde TSM personeline kendi bölümüyle ilgili modülü kullanabilme hakkı vermelidir Her kullanıcı, kendi kullanıcı adı ve şifresi ile programda sadece yetkilendirildiği işlemleri (kayıt ilave, kayıt silme, kayıt değiştirme, okuma ve rapor alabilme) yapabilmelidir Yetkilendirme TSM sorumlusu tarafından Yetki Şifresi ile gerçekleştirilebilmelidir Kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan işlemler izlenebilmeli en son hangi kullanıcının hangi işlemi yaptığı tespit edilebilmelidir Kullanıcı ismi ve şifresi, istendiğinde Yetki Şifresine sahip yetkili tarafından değiştirilebilmelidir. 7

8 6 VERİ AKTARMA MODÜLÜ Veri Aktarım Modülünde Programın tüm modüllerinde yapılan tüm işlemlerin müdürlük modülüne on-line olarak aktarma işleminin sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmalıdır Program, herhangi bir TSM de yapılan (poliklinik,, laboratuar, vb.) tüm kayıtların on-line olarak ana makineye (müdürlük modülüne) aktarımını ve ilgili kısma kaydedilmesini sağlamalıdır Her hangi bir şekilde müdürlük modülü ile arasında bağlantı kesilmesi durumunda program lokal olarak çalışmaya devam etmeli ve bağlantı tekrar sağlandığı anda bu çalıştığı süre içindeki tüm kayıtları müdürlük modülüne aktarabilmelidir Müdürlük modülünde herhangi bir sebepten meydana gelebilecek veri kaybı durumunda TSM den tüm verilerin aktarılması sağlanmalıdır. 7 GÜNCELLEME MODÜLÜ Güncelleme Modülünde Kullanıcı programın yeni sürümleri çıktığında firma tarafından internet üzerinden güncelleştirme işlemi yapabilmelidir Bu işlemi her TSM Halk Sağlığı Müdürlüğünden bağımsız olarak yapabilmelidir Kullanıcı güncelleme işlemi yaparken program tarafından yönlendirilmeli (yedekleme vb..) gibi işlemleri hatırlatmalıdır Program güncelleme işlemine geçmeden tüm modüllerin yeni versiyonu olup olmadığını kontrol edebilmeli yeni versiyonu olan modülün güncelleştirme işlemini gerçekleştirebilmelidir Değişiklik olan modülleri kullanıcı görebilmeli, istediği modülleri seçip güncelleştirme işlemini gerçekleştirilebilmelidir Yapılan güncelleme işlemleriyle ilgili çıkabilecek sorunlar ve çözümleri konusunda program kullanıcıyı yönlendirmelidir. 8 İLETİŞİM MODÜLÜ İletişim Modülünde Kurumlar arası dosya alışverişini yapabilmelidir Program Halk Sağlığı Müdürlüğü ile on-line olarak çalışabilmelidir. 9 YARDIM MODÜLÜ Yardım Modülünde: Yardım modülü standart yardım formatlarından (chm, hlp, html) birisi olmalıdır Bütün modüllerin nasıl kullanıldığı yardım modülünde yer almalıdır., Önemli bazı işlemlerin (personel ekleme, izlenim ekleme v.b.) hareketli video (avi, mpeg, asf, flash v.b.) şeklinde örnek uygulamaları yer almalıdır. 8

9 MÜDÜRLÜK PROGRAMI 10 BİLGİ GİRİŞİ POLİKLİNİK MODÜLÜ Poliklinik Kayıtları Kullanıcı incelemek istediği TSM yi listeden seçebilmelidir Seçili TSM poliklinik defteri ekranda izlenebilmelidir Poliklinik defterinde; Tarih, saat, protokol numarası, hastanın adı, soyadı, muayene olduğu poliklinik, sosyal güvencesi ve yaşı görülebilmelidir. Poliklinikte görevli doktor seçilebilmeli ve işe başlama saati görülebilmeli, Hekimlerin yapmış olduğu muayene sayıları anlık olarak ve grafiksel olarak görülebilmelidir Hastayla ilgili kişisel kayıtlar, daha önceki muayene bilgileri (şikâyet ve belirtiler, verilen ilaçlar, teşhis, anamnez, özgeçmiş, soy geçmiş ve sevk edilmiş ise sevk edildiği birim poliklinik lab. hastane )veya adli vakaysa bunların tamamı görüntülenebilmelidir. Hastalık teşhisi, şikayet, belirti ve ilaçlar kullanıcı tarafından görülebilmelidir Bölge dışından gelen hasta kayıtları görülebilmelidir Polikliniğe gelen hastanın laboratuar kayıtları izlenebilmelidir Polikliniğe gelen hastanın aşı kayıtları izlenebilmelidir Poliklinik defteri istendiğinde yazıcıdan çıktı alınabilmelidir Sık rastlanılan hastalıklar program tarafından otomatik olarak listelenebilmelidir Aynı şekilde sık yazılan ilaçlarda program tarafından otomatik olarak listelenebilmelidir Epidemiyolojik araştırma formu program tarafından hazırlanabilmeli ve bu form kullanıcı tarafından izlenebilmelidir Bölge dışı kayıtlarda hastalıklar ile ilgili formlar(form014 ve form014/b) program tarafından hazırlanabilmelidir ve bu form kullanıcı tarafından izlenebilmelidir Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların sosyal sınıflarına göre müstahaklık sorgulamalarını yapabilmeli ve onay verildikten sonra kayıt imkânına tercihli izin vermelidir Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların tanı uygulaması Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu ve Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanmış olan ICD10 tanı kodlarını kullanıcı 3. Basamağını ve alt basamaklarını seçebilmelidir. Bu hususta hekim ön tanı ve kesin tanı olarak bu işlemlerin girişini yapabilmelidir Hastalara ait kurum bilgileri ve sevkle alakalı güncel bilgiler eksiksiz olarak tutulabilmelidir Hastalar sosyal güvencelerine ve kurum bilgilerine göre değişken girişleri yapılabilmelidir Acil Sağlık Poliklinik Modülü Olmalı Her 112 Acil Sağlık İstasyonunda Hasta Girişleri Yapılmalı Girilen Verilerin İcmal Dökümleri Alınmalı ve TSİM e veri girişi için Excel Tablosu Üretmeli 9

10 Laboratuar kayıtları Hastaya ait laboratuar bilgisi görülebilmelidir Laboratuar kayıtları poliklinik kayıtları ile bağlantılı olarak görülebilmelidir Bir kişiye ait tüm laboratuar kayıtları görüntülenebilmelidir Tahlillerin normal sonuçları görülebilmelidir Bölge dışından gelen vatandaşların tahlilleri yapılabilmeli, bu vatandaşlar il içi ise program tarafından bağlı bulunduğu TSM de verileri on-line olarak güncellenebilmelidir Bölge dışı kayıtlarda veriler tahlilin yapıldığı TSM de tutulmalı, hasta bir daha ki gelişinde fihristten otomatik olarak seçilebilmelidir TSM de girilen veriler on-line olarak program tarafından müdürlük modülüne aktarılmalıdır Alıcının İstemesi Halinde Herhangi bir ek ücret ödemeksizin Laboratuar cihazları entegre edilmeli Aile Hekimliği Laboratuar Kayıtları Kurumumuzdan Laboratuar Hizmet Alan Aile Hekimlerinin veri girişleri yapılabilmeli Her hekim için ayrı icmal listesi alınabilmeli Fatura dökümü yapılmalı. Ayarlar Doktorların nöbet günlerini tutabilmeli Tahlil kayıtları düzeltilebilmeli, yeni tahlil türleri ilave edilebilmelidir Tahlil grupları ayarlanabilmelidir İlaç türleri tanımlanabilmelidir İlaç listesi alınabilmeli, ilaç ile ilgili bilgiler (üretici, fiyatı, ilaç türü vs.) görüntülenebilmelidir TSM ye alınan ilaçlar ve TSM den verilen ilaçlar görüntülenebilmeli, TSM de hangi ilaçtan ne kadar kaldığı görülebilmelidir İlaç üreticileri tanımlanabilmelidir TSM de girilen veriler on-line olarak program tarafından müdürlük modülüne aktarılmalıdır. Aylık Çetele Rapor alınacak yıl ve ay seçilebilmeli, varsayılan olarak içinde bulunulan ay ve yıl gelmelidir Doktorların poliklinik sayıları, sevk ettikleri hasta sayısı, laboratuar istekleri sayısal ve grafik olarak ayrı ayrı gösterilmelidir. 11 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI HSL Modülünde HSL dan gönderilen su numune sonuçları görülebilmeli İletişim kısmından dosya gönderilip alınabilmeli. 10

11 12 GİDEN GELEN EVRAK Giden-Gelen Evrak Modülünde Halk Sağlığı Müdürlüğünün yaptığı yazışmaları yapabilmelidir İlgili defterlerin kayıt çıktıları alınabilmelidir Evrakların ilgili şube müdürlüğüne sevki ile kurumca belirlenecek yetkilendirme işlemleri yapılabilmelidir. 13 MÜDÜRLÜK HIZLAR MODÜLÜ Genel Kurum bazında hesaplayabilmeli, Kurumlar arası karşılaştırma yapabilmeli, Tarihler arası hesaplayabilmeli, Yıllara Göre hesaplayabilmeli, İlçelere göre hesaplayabilmeli, Kurumların yıllara göre hızlarını hesaplayabilmeli, İl Merkezini hesaplayabilmelidir İlçelerin yıllara göre hızlarını hesaplayabilmelidir Excel formatına aktarabilmelidir Yazılı olarak uygun formatta çıktısı alınabilmelidir. 14 MÜDÜRLÜK RAPORLAR Genel Kurum bazında hesaplayabilmeli, Kurumlar arası karşılaştırma yapabilmeli, Tarihler arası hesaplayabilmeli, Yıllara Göre hesaplayabilmeli, İlçelere göre hesaplayabilmeli, Kurumların yıllara göre hızlarını hesaplayabilmeli, İl Merkezini hesaplayabilmelidir İlçelerin yıllara göre hızlarını hesaplayabilmelidir Excel formatına aktarabilmelidir Yazılı olarak uygun formatta çıktısı alınabilmelidir. Aylık Poliklinik Çetelesi 15 ŞİFRE MODÜLÜ Şifre Modülünde Halk Sağlığı Müdürlüğü personeline kendi bölümüyle ilgili modülü kullanabilme hakkı vermelidir Her kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresi ile programda yetkilendirildiği işlemleri (kayıt ilave, kayıt silme, kayıt değiştirme, okuma ve rapor alabilme) yapabilmelidir Yetkilendirme, sorumlu tarafından Yetki Şifresi ile gerçekleştirilebilmelidir Kullanıcı adı ve şifresi ile yapılan işlemler izlenebilmeli, en son hangi kullanıcının hangi işlemi yaptığı tespit edilebilmelidir Kullanıcı ismi ve şifresi istendiğinde Yetki Şifresine sahip yetkili tarafından değiştirilebilmelidir. 11

12 16 VERİ AKTARMA MODÜLÜ Veri Aktarım Modülünde Programın tüm modüllerinde yapılan tüm işlemlerin müdürlük modülüne on-line olarak aktarma işleminin sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmalıdır Herhangi bir TSM nin yapılan (poliklinik, laboratuar, vb.) tüm kayıtların on-line olarak ana makineye (müdürlük modülüne) aktarımı ve ilgili kısma kaydedilmesi sağlamalıdır Her hangi bir şekilde müdürlük modülü ile arasında bağlantı kesilmesi durumunda program lokal olarak çalışmaya devam etmeli ve bağlantı tekrar sağlandığı anda bu çalıştığı süre içindeki tüm kayıtları müdürlük modülüne aktarabilmelidir Müdürlük modülünde herhangi bir sebepten meydana gelebilecek veri kaybı durumunda TSM de tüm verilerin aktarılması sağlanmalıdır. 17 BAKIM MODÜLÜ Bakım Modülünde Dosyalara gerekli düzenleme ve bakımları yapabilmeli Veri dosyalarını yedekleyebilmeli Yedeklenmiş veri dosyasını geri yükleyebilmeli. 18 WEB MODÜLÜ Web modülünde İnternet Explorer veya herhangi bir tarayıcı üzerinden ulaşılabilmelidir İnternet üzerinden görünecek raporlara şifre koyulabilmelidir Ad, soyadı, tckimlik no ya göre kayıtlı kişiler sorgulanabilmelidir Hastalıklarla ilgili istatistiklere ulaşılabilmelidir Günlük yapılmış olan poliklinik kayıtlarına ulaşılabilmelidir FATURA BASIMI; Fatura Basım Modülünde Normal Fatura Hastaya yapılan işlemlerin Bir Tek Hastaya veya istenilen Kişi sayısı kadar fatura kesebilmelidir Fatura istenildiğinde her bir hastaya tek tek fatura kesilebileceği gibi, toplu faturalarda kesilebilmelidir Evrakı Gelen Hastanın Seçilebilmesi Fatura Kesilecek Kurum seçilebilmeli Hasta Türü Seçilmeli Tedavi Türü seçilmeli Fatura yazıcıya Yazdırılmadan Ekranda görülebilmeli Kesilen Faturalara Otomatik No verebilmeli Faturada Yapılan İndirim Görülebilmeli Faturalarda mevzuat gereği değişiklikler en fazla 3 gün içerisinde düzenlenmelidir Uygulama yazılımlarının; Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan sağlık kurumlarına müracaat eden Yeşil Kart, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK, Memur ve Sosyal güvencesi olmayan hastaların kayıtlarını ayrı ayrı tutmalı ve bakanlığımızın istediği biçimde ay sonu hizmet detay listesini oluşturabilmelidir Otomasyon sistemi ile entegreli olarak tahakkuk evrakı faturalarının yazdırılmasına imkan verebilmelidir Faturalarda ilgili bölümlere; TSM kodu ve adı, hastanın sosyal güvenlik kurum kodu ve adı, hastanın T.C. Kimlik Numarası, hastanın sosyal güvenlik sicil numarası, yapılan tetkikler ve verilen tedavi hizmetlerinin kodu yer almalıdır Faturaların ilgili bölümüne hastalık tanısı olarak ICD-10 tanı kodu ve adı yer almalıdır İstekli, yasalar ve mevzuattaki değişikliklerden kaynaklanan zorunlu uygulamaların (fiyatların yeni Bütçe Uygulama Talimatı'na göre uyarlanması, SSK, Emekli Sandığı, Bağ- 12

13 Kur provizyon uygulamaları vb.) gerektirdiği yazılım kod değişikliklerini veri tabanı, form ve raporlama seviyesinde yerine getirmeyi taahhüt etmelidir Faturalama işlemlerinde her yıl güncellenmekte olan Bütçe Uygulama Talimatı hükümlerine uygun belgelerin düzenlenmesi sağlanmalıdır TSM lerde yapılan işlemlerin faturalamaları Müdürlük Tahakkuk Biriminde yapılacaktır Bakanlığımızın faturalandırma uygulamasında değişiklik yapması halinde bu değişiklikler istekli tarafından ek ücret talep edilmeden uyarlanmalıdır. 21 İCMAL LİSTESİ Genel İcmal Listesi Gelen hastalarla alakalı kesilmiş olan faturaların listesi Ekran da görebilme ve çıktı alabilme imkanı sağlanabilmelidir İstenilen tarih, fatura aralıkları ve buna benzer kriterlerin Kurumlara göre fatura adet ve miktarlarının alınabilmelidir. Kurum İcmal Listesi Kurum Seçilebilmelidir Bir tek Kurum Ve Bütün Kurumlar Tercih Edilebilmelidir Hasta Sınıfı ( Bağ Kur, Resmi, Emekli Sandığı..Vb. ) seçilebilmelidir Tedavi Türü Seçilebilmelidir Faturası Basılmış, basılmamış ve Tüm Hastaların İcmal listesi ayrı ayrı alınabilmelidir Fatura basımı ve İcmal listesi Sonucu Birbiriyle aynı olmalıdır İcmal Listeleri yazıcı, ekrandan Excel ortamına aktarılabilmelidir İcmal Listesi Tanımlı Yazıcılar seçilerek yazdırılabilmelidir. 13

14 22 ANTİVİRÜS ANTİSPAM WEBFİLTRE AĞ GEÇİDİ Genel özellikler: Yazılım UNIX türevleri üzerinde çalışmalıdır Yazılım kullanıcı ve süre sınırlı olmamalıdır Yazılımın yeni sürümlerinin gelecekte de geliştirileceği garantilenmelidir Transparan ve geleneksel proxy işletimi desteklenmelidir Yazılım tek parça değil, modüler, birbirleriyle konuşabilir birimlerden oluşacaktır Yazılımın, mesajların ve yönetim arabirimlerinin en azından Türkçe desteği olacaktır Web filtreleme birim için üretici firmanın kendisi tarafından Türkiye ve Türkçe ye uygun içerik ayrıca sağlanıyor olmalıdır. İçerik güncelleme için kuruma ayrıca bir lisans parası ödetilmeyecek, tüm bu gerekli lisanslar firma tarafından alınmış olacaktır Tüm arabirimlerde Türkçe menüler ve mesajlar olacaktır SSL tünelleme ve çerez desteklemelidir Bellek değiştirme politikasını en az, en eski kullanılan, en az kullanılan şeklinde ayarlayabilecektir Ön bellekte depolanacak minimum ve maximum dosya boyutları ayarlanabilecektir Asenkron girdi çıktı ile daha hızlı bir şekilde bellekteki nesneleri yönetebilecektir Kendi içinde yetkilendirme sistemi ile belli makine ve ağlara erişim kontrolü yapabilecektir Belli adreslerin cache edilmesi engellenebilmelidir ICP, WCCP ve cache digest desteklemelidir SNMP bazlı izleme yapılabilmelidir IP, URL, MAC ya da kullanıcı bazlı yetkilendirme destekli olmalıdır Tüm yazılım birimleri (proxy, web filtreleme, antivirüs, antispam) aynı üretici tarafından üretilmiş olmalıdır Kayıt tutabilmelidir. Bulunduğu donanım üzerinde en az 12 aylık kayıtları saklayabilmelidir Filtreleme modülü özellikleri: Statik ve dinamik adres filtrelemesi yapabilmelidir Veri içeriğine(örneğin web sayfasının içerdiği kelimeler) göre filtreleme yapabilmelidir URL yönlendirme desteklemelidir İstenmeyen dosya tiplerinin indirilmesi engellenebilmelidir Kayıt tutma desteği olmalıdır Raporlama desteği olmalıdır Belli zamanlar dilimlerinde güncellenebilen bir yasak veritabanı da kullanmalıdır. Bu liste en az 10 farklı kategoride siteler, adresler ve kalıplar içermelidir. 14

15 Sistem yönetim özellikleri: Konfigürasyonu metin konsolu ve de grafiksel bir arabirimle (GUI - Grafik User Interface) kontrol edilebilmelidir GUI arabirimi web tabanlı bir yönetim arayüzü yerine (web üzerindeki yavaş etkileşim nedeniyle), işletim sistemi üzerinde çalışan bir uygulama olmalı bu sayede interaktif bir biçimde yeni sayfa yükleme gereksinimi olmadan ekranlar kullanılabilmelidir Yönetim sistemindeki server-client(konsol) iletişimi standart olmayan protokoller ile güvenli olarak yapılacaktır Yönetim sistemi en az Windows, Linux ve Solaris işletim sistemleri üzerinde çalışabilmelidir Aynı yönetim platformunda birden fazla benzer yazılım var ise bunlar da aynı arabirimden yönetilebilmelidir Yönetim platformu belli kişilere yalnızca okunabilir(readonly), belli kişilere yazabilir(edit) yetki dağıtımına olanak verecektir Sistemdeki firewall, IDS, VPN, Antivirüs, Antispam, Web Filtre sistemleri ve Zayıflık Tespit Sistemleri aynı yönetim arabirimi üzerinden yönetilebilecektir. Dolayısıyla aynı üreticinin ürünü olacaktır Yönetim platformu tüm verisini yine sunucu üzerinde tutacak ve böylece kurulduğu makineleri ince istemci olarak kullanacaktır. Böylece tam bir yer değiştirebilirlik(mobility) sağlanacaktır Tüm yönetim(kural düzenleme, yetkilendirme vb.) tek bir yönetim arabiriminden yapılabilmelidir Antivirüs modülü özellikleri: Sistem gelen ve giden iletilerde, web ve ftp üzerindeki tipleri seçilebilecek olan dosya tiplerinde virüs kontrolü yapabilecektir Antivirüs sistemi iletilerdeki her türlü eklentiyi kontrol edebilecektir Sistem en az uuencode, compress, zip, gzip, arj, rar, xbin, LHArc, bzip2, zoo, arc, freeze, tnef sıkıştırma ya da kodlama tekniklerini açabilecek yetenekte olacaktır Sistem dosya tiplerini dosyaların uzantılarına göre değil içeriklerine göre belirleme yetisine sahip olacaktır Virüs sistemi iletilerdeki sıkıştırılmış dosyaları da en az 10 tabaka alta kadar açıp içlerindeki dosyalarda da virüs taraması yapabilecektir Antivirüs sistemi virüslü iletileri karantina altına alıp isteğe göre virüslü iletinin alıcısı, göndericisi ve antivirüs sistemi yöneticisine virüslü ileti ile ilgili uyarı gönderebilecektir. Bu sistem yöneticisi tarafından ayarlanabilecektir Antivirüs motoru en az virüs tanımı barındıracaktır Antivirüs sistemi içindeki antivirüs yazılımı ya da bunun virüs imza veritabanı sistem yöneticisi tarafından ayarlanabilir sıklıkta otomatik olarak internet üzerinden güncellenecektir Kişisel 60 adet PC l yıllık lisanslı antivirüs programı ile korunacaktır Spam önleme-güvenlik özellikleri: Sistem iç ileti sunucudaki iletilerin güvenliğini tam olarak sağlayacaktır Sistem iletileri firewall üzerinden yönlendirme ile alabileceği gibi sandviç metodu (esas ileti sunucu -> antivirus-spam kutusu -> esas ileti sunucu) ile de iletileri alabilecektir. Sistem iletileri alan ilk sunucu olarak konfigüre edilecek(gateway) ise esas sunucunun yapabildiği tüm işleri yapabilmeli, geçiş kullanıcı için tam şeffaf olmalıdır. Örneğin; varolan kullanıcı tabanından SMTP AUTH, varolan mesaj filtrelerinin uygulanması gibi Sistem varolan esas ileti sunucu(mail server) sistem yazılımı ile çalışabilecektir Sistem içinde ileti kuyruğu tutabilmelidir Antispam birimi için üretici firmanın kendisi tarafından Türkiye ve Türkçe ye uygun içerik ayrıca sağlanıyor olmalıdır. 15

16 Yazılım ile alıcı ve vericiler için istenmeyen iletilerde (unsolicited commercial (UCE) ve unsolicited bulk (UBE) ), access dosyası tabanlı ya da RBL (realtime black list) tabanlı erişim kısıtlama, başlık (header) filtreleme, istemci için IP ya da network bazlı olarak kısıtlama (relay), HELO bazlı kısıtlamalar yapılabilecektir Yazılım erişim kontrol kısıtlamalarına takılan smtp istemcilerine DoS(denial of service) engelleme amaçlı yavaşlatma cezası(bir süre o istemciye tepki vermeme) verebilecektir Spam yakalama sistemi değerlendirme üzerine olmalıdır. İnternette dolaşan spam listelerine göre karşılaştırma yaparak değil de spam lerin özelliklerini bilerek ve buna göre zeka algoritmaları işleterek spam değerlendirmesi yapacaktır. Böylece yeni yayılmaya başlayan spamlere de herhangi bir veritabanı güncellemesi olmadan korunaklı duruma geçecektir İletinin SMTP başlığına göre tanımlı kural tabanını işleterek spam değerlendirmesi yapabilmelidir İletinin DATA kısmındaki veri(metin) içeriğine göre kural tabanını işleterek spam değerlendirmesi yapabilmelidir Varolan genel kullanımı karalisteleri(blacklist, ordb, mail-abuse vb.) ile çalışabilmelidir Sistemde varolan değerlendirme kriterleri sistem yöneticisi tarafından değiştirilebilmeli ve yeni kriterler eklenebilmelidir Spam olduğu bilinen mesajların belli bir formatta verilmesi durumunda sistem bunlardan öğrenebilmelidir Spam ler için farklı aksiyonlar üretebilmelidir. Spamleri durdurabileceği gibi başlığına spam olduğunu belirtir ifadeler yazarak yoluna devam etmesini de sağlayabilmelidir Spam ler üzerine yaptığı işlemleri sistem yöneticisine ve iletinin göndericisine raporlayabilmelidir Belli özel gruplar için genel politikaların dışında politikalar uygulanabilmelidir (Örneğin spam değerlendirmesi yapmama, virüs değerlendirmesi yapmadan geçmesine izin verme) Antispam sistemi içindeki kurallar veritabanı sistem yöneticisi tarafından ayarlanabilir sıklıkta otomatik olarak internet üzerinden güncellenecektir Lokal kullanıcıların yaptıkları spam denemeleri takip amacıyla tutulmalı ve bir arabirim vasıtasıyla geçmiş spamler görülebilmelidir. Bu sayede lokal kullanıcılara yaptıkları spam denemelerine göre yaptırımlar uygulanabilmesi amaçlanabilmektedir Lokal kullanıcıların yaptıkları spam denemeleri takip amacıyla tutulmalı ve bir arabirim vasıtasıyla geçmiş spamler görülebilmelidir. Bu sayede lokal kullanıcılara yaptıkları spam denemesi sayısına göre yaptırımlar uygulanabilmesi amaçlanabilmektedir Gelen ve giden tüm spam iletiler veritabanında tutulmalı, filtreler belirtilerek listelenebilmeli, içeriğine bakılabilmeli ve gerektiğinde sistem yöneticisinin, yönetim arabirimi aracılığı ile, herhangi iletinin spam olmadığını belirtmesi durumunda bu ileti alıcısına ulaştırılmalı ve sisteme non-spam olarak otomatikman öğretilmelidir Sisteme spam iletiler de gösterilerek bunlardan spam karakteristiklerini öğrenmesi ve belli bir vadede bunları bloklaması sağlanmalıdır. Bu spam öğretme yöntemi son kullanıcı tarafından uygulanabilir olmalıdır. Bu yöntem ayrıntılandırılacaktır İnternet kullanıcılarının yaptıkları spam denemeleri takip amacıyla tutulmalı ve bir arabirim vasıtasıyla geçmiş spamler görülebilmelidir. Bu arabirimle spam yapanın internet servis sağlayıcısına abuse mesajları yollanabilmelidir. Ayrıca bu sayede spam iletiye izin veren domainlerden ileti kabul edilmeyebilecektir Tüm yönetim(antivirüs-antispam özellikleri, sisteme müdahaleler vb.) tek bir yönetim arabiriminden yapılabilmelidir. 16

17 Yönetim arabiriminden filtreler eklenebilmelidir. Örneğin iletinin içinde ya da başlığında geçen içerikle ilgili filtreler tanımlanabilmeli, büyük-küçük harf duyarsızlığı, tam uyma (exact match), içerme (include) gibi filtre işletme yönlendirmeleri verilebilmelidir. Yine bu arabirimden karaliste ve beyazlisteler oluşturabilmeli ya da varolan listelere istisnalar belirtilebilmelidir Toplam iletilerde spam oranı, toplam iletilerde virüslü ileti oranı, virüslü iletilerin virüslere göre dağılımı, hatalı iletilerin oranı; bunların günlük, haftalık, aylık, yıllık değişimleri gibi raporları izleme arabiriminden görsel grafikler içerir biçimde gösterilebilmelidir. 17

18 23 24 PROGRAMLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 25 Bütün modüller Microsoft Windows 8/98SE/2000/XP/VİSTA işletim sistemlerinde sorunsuzca çalışabilmelidir. 26 Veri tabanına linux veya unix işletim sisteminden ulaşılabilmelidir. 27 Microsoft Office ile uyumlu olmalıdır. 28 Bütün modüllerin arabirimleri, uyarı ve bilgi mesajları Türkçe olmalıdır. 29 Bütün modüllerin yardım menüsü olmalıdır. Her hangi bir pencerede (F1) tuşuna basıldığında ilgili yardım bölümü otomatik olarak açılmalıdır. 30 Maliye Bakanlığının Yayınladığı ve Sağlık Bakanlığının Düzenlediği Bütçe Uygulama Talimatlarındaki Fiyat ve İşlem Değişiklikleri Zamanında Sistemde Güncellenmelidir. 31 Terminal sayısında sınırlandırma olmamalıdır. TSM deki servera en az yirmi beş kullanıcı aynı anda bağlanabilmeli ve bu limit istendiğinde arttırılabilmelidir. 32 TSM lerde, internet bağlantısı olmadığı durumlarda (ofline), program çalışmasına devam edecek, her türlü veriler ve işlemler aksamaya meydan vermeden lokalde kayıt altına alınabilecektir. Program bağlantıyı kontrol ederek İntenet bağlantısı sağlandığında verileri aktarabilecek ve internet üzerinden (online) çalışmasına devam edecektir. Kurumumuz tarafından internet bağlantısı sağlanamayan birimlerimizden veriler, disket, Cd. Taşınabilir disk ortamında alınabilmeli ve merkez servera (ana bilgisayara) aktarılabilmelidir. 33 Halk Sağlığı Müdürlüğündeki merkez server esas alınmak üzere tüm sabit ve gezici terminaller merkez serverla online çalışmasını gösterir bağlantı şeması çalışma prensibi vb. bilgilerin verilmesi 34 Kullanıcı istediğinde sadece bir tuşa basarak yardım alabilmelidir. Yardım hem ekran bazında hem de alan bazında hazır olmalıdır. 35 TSM Programı Online olarak döner sermaye programına verileri atabilmeli. 36 Her ekranda, belirli bir anda kullanılabilecek işlevlere ilişkin görsel kontroller (tuş, komut düğmesi, vb.) görüntülenmelidir. 37 Tüm ekranlarda temel işlevler standart tuş ve komut düğmelerine atanmış olmalıdır. Bu tuş ve komut düğmeleri tüm ekranlarda standart olarak yer almalıdır. 38 Hata mesajları; açık, anlaşılır ve dikkat çekici olmalıdır. Her hatanın, hata kod numarası olmalıdır. Kullanıcı bu numara ile Hata Mesajları dokümanına başvurarak, hatanın sebebini ve hata düzeltme yollarını bulabilmelidir. 39 Hata mesajları ile uyumlu çalışan, hata mesajı alındığında ya da kullanıcı gerek gördüğünde olası hata kaynakları ve problemin çözüm yollan hakkında bilgi sağlayan, çevrim-içi yardım olanağı sağlanmalıdır. 40 Acil durumlarda Kullanıcılar tarafından Yüklenici nın sistem sorumlusuna sözlü tebliğ yapılabilir. Böyle durumlarda ayrıca yazılı bir emir beklenmeksizin sorunlar Yüklenici tarafından garanti kapsamı dahilinde çözümlenmelidir. 41 Acil ve mevzuat gereği durumlar dışında kalan kullanıcı istekleri ile şikayetleri, önceden tasarlanmış bir sistemle Yüklenici ya bildirilecektir. İstek ya da şikayetin Yüklenici tarafından alındığına dair Alıcı ya gönderilen geri bildirimde isteğin hangi süre içinde karşılanabileceği, ya da sorunun hangi süre içinde çözümlenebileceğine dair yaklaşık süre yer alacaktır. Bu süre en geç 1 ayı geçmemelidir. 18

19 42 Konuya ilişkin alternatif çözüm sürecinin tasarlanması ve işletilmesinden Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğünün onayı alınmak kaydıyla Yüklenici sorumludur. 43 Yüklenici, teklif edeceği yazılım ile ilgili Türkçe olarak hazırlanmış eğitim dokümanlarını yeterli kullanıcı sayısında vermelidir. Daha sonraları yazılımda yapılan değişiklikleri içeren güncel doküman, elektronik ortamda ve yazılı olarak Halk Sağlığı Müdürlüğümüze teslim edecektir. Kurumumuz bu dokümanı çoğaltma ve kurumumuz dahilindeki kullanıcılara dağıtma hakkına sahip olmalıdır. 44 Müdürlüğümüzce BBSK-BS yazılımı raporlarında değişiklik ve ya ek bir rapor istenmesi durumunda yüklenici firma bu raporlamaları ücretsiz olarak en geç bir ay içinde yapacaktır. 45 Belirlenecek tüm kurumlarımızdaki personele, program konusunda eğitim verilmesi ve eğitim süresince kullanılacak tüm dokümanlar firma tarafından karşılanmalıdır. 46 Teknik destek verilmesi en geç 24 saat içinde müdahale edilmeli 47 Programda yapılması gereken değişiklikler konusunda sözleşmede belirlenen süre içinde müdahale edilerek gerekli değişikliklerin yapılması. Mevzuat gereği olabilecek her türlü değişiklikler ile ilgili programda gereken düzenlemeler şartnamede belirtilen garanti kapsamında olup, işbu şartnamede istenen ve olması gereken yazılımsal özellikler harici kurumca istenebilecek otomasyon dışındaki özel istekler ayrıca görüşmeye tabi tutulacaktır. 48 Otomasyonla ilgili olarak Bakanlığın yeni uygulamaları firma tarafından ücretsiz olarak programa entegre edilerek, Bakanlığımızca belirlenen uygulama tarihinden önce kullanıma hazır hale getirilecektir. 49 Sağlık Nete Entegrasyon Tamamlanmış olmalı, Veri İstendiğinde gönderilebilmelidir. 50 Sağlık bilgi otomasyon programı yazılım teknolojisinin son yenilikleri kullanılarak windows ortamında veri tabanı gelişmiş transactional mimaride olmalıdır. Aynı zamanda veritabanı lisans sorunu olmayacak, bu konu ile ilgili tüm yasal sorumluluk ilgili firmaya ait olacaktır. 51 Teklif mektubu ile birlikte Programın ilgili modüllerinde en az yüz bin örnek kayıt olacak şekilde kurulum cd si ve kullanım kılavuzu demo olarak verilmelidir. 52 Teklif edilen yazılımın, üretici firma tarafından İhaleden sonra yapacağı tanıtım (DEMO) sonucunda Muayene Komisyonundan yeterlilik alması gerekir.yeterlilik almayan firma elenir.ihale, demo da yeterlilik alan firmaya verilir 53 Müdürlük modülünde en az iki TSM kaydı görülecek şekilde kayıt bulunmalıdır. 54 Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi sistemi içerisinde Sağlık Bakanlığınca bir bölüm veya değişiklik gibi bir durum istenildiğinde en geç 5 gün içinde değişiklik yapılacak ve yüklenici firma bunları ücretsiz karşılayacaktır. DİĞER GENEL HUSUSLAR: 55 Program WİN 8 VİSTA, WINXP, WIN2000, WIN98, WIN95 vb. işletim sistemlerini desteklemelidir İstekli firma ek ücret talep etmeksizin sistem planlaması, gerekebilecek idari düzenlemeler ve donanım seçimi gibi konularda danışmanlık hizmeti verebilmelidir. 19

20 Otomasyon sistemi yazılımlarında meydana gelebilecek ve sistemin genel akışını durduracak herhangi bir sorun en geç 1 gün içerisinde çözülmelidir Yazılım modüler olmalı, modüller arası ilişkilerde yapısallık göz önünde bulundurulmuş olmalı ve programcı müdahalesi asgari seviyede tutulmalıdır BBSK-BS hizmetin her kademesinde barkod uygulamalarını destekliyor olmalıdır. Hastaların ikinci gelişlerinde otomatik hasta tanıma, ilaç girişi, TSM dahilinde hizmet veren tüm personelin TC Kimlik Numarası ile sisteme tanımlanması gibi işlemleri yapabilmelidir Yapılan her türlü iş ve işlemlerin kontrolü Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerince kontrol edilir. Yüklenici firma günün her saatinde yapılan kontrollerde doğru bilgi vermek zorundadır İstekli firmaların teklif dosyaları incelendikten sonra ihaleye katılan İsteklilerin, BBSK-BS otomasyon yazılımlarını ihale komisyonu üyelerine Demostrasyon yapacak, İhale Komisyonu Teknik Şartname kapsamında uygulama yazılımının istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığını inceleyecektir. Demo sonucunda yetersiz kalan firmaların fiyat unsurlarına bakılmayacaktır.demonstrasyon CD ile Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı salonunda İhaleden Sonraki 10 Gün İçerisinde Komisyon Üyelerine sunulacaktır Firma Kurumumuzda çalıştırmak üzere bünyesinde VTYS konusunda sigortalı ve sertifikalı en az 2(iki) çalışanı bulunacak, özgeçmiş ve tecrübelerini belgeleyerek kurumlardan aldığı eğitim veya katılım sertifikalarını, İhaleyi alan İstekli kuruma sunacaklardır Yüklenici firma çalıştıracağı personellerle ilgili olarak aşağıda belirtilen belgeleri bir klasör içinde, her personel için ayrı düzenlenmiş dosyalar olmak şartı ile taahhüt başlangıç tarihinden itibaren 10 gün içerisinde idareye vermek zorundadır. Yüklenici firma, bu iş yerine mahsus olmak üzere iş sigorta numarası alacaktır. İşe başlatılan personelin sigortaları derhal yapılacak, çalıştırılacak personel e-işkur sistemi üzerinden ya da doğrudan İŞKUR İl / şube müdürlüklerinden temin edilecektir. İdareye verilecek belgeler; Nüfus cüzdanı fotokopisi (Önlü ve arkalı fotokopisi), Sabıka kayıt belgesi (ihale tarihinden sonra alınmış), İkametgah ilmühaberi (ihale tarihinden sonra alınmış), İki adet 4x6 vesikalık, renkli fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), Diploma fotokopisi (en az lise diploması olacak, Noterden tasdikli olacak), Sigorta işe giriş kartlarını, işyeri sigorta numarasını ve çalıştıracağı personelin ad ve soyadı görevlerini belirten listeyi içeren dosya idareye verilecektir Yüklenici firma, idarenin haberi ve onayı olmadan işçi çıkaramaz Kendi isteği ile işten ayrılmak isteyen işçiden, yüklenici firma tarafından kendi isteği ile ayrıldığına ait imzalı beyanı alınarak idareye verilecektir İdare, hal ve davranışları itibarı ile kurallara uymadığını saptadığı işçilerin değiştirilmesini yükleniciden isteyebilecek ve bu istek yerine getirilecektir Firma idarenin haberi ve onayı olmadan personel değiştiremeyecektir Personel kıyafeti 657 Devlet Memurları Kanununda Belirtilen kriterlerde olacaktır 20

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Hizmet Detay Belgesi HDB Halk Sağlığı Müdürlüğü HSM Toplum Sağlığı Merkezi TSM Aile Sağlığı Merkezi

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Hizmet Detay Belgesi HDB Halk Sağlığı Müdürlüğü HSM Toplum Sağlığı Merkezi TSM Aile Sağlığı Merkezi ÇORUM, KASIM 2012 2 Kısaltmalar Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Hizmet Detay Belgesi Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı Laboratuvarı Kanser Erken Teşhis

Detaylı

Turgut Özal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Web Sayfası Yapım İşi Teknik Şartnamesi

Turgut Özal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Web Sayfası Yapım İşi Teknik Şartnamesi Turgut Özal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Web Sayfası Yapım İşi Teknik Şartnamesi 1 Genel Tanımlamalar 1.1 TÖÜ : Bu şartname kapsamında Turgut Özal Üniversitesi TÖÜ olarak ifade edilecektir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

S. No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat. ! Fax E-Mail

S. No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat. ! Fax E-Mail T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜ RK İY E KAMU HASTANELERİ KURUMU V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu : 00135 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ

BİLGİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ İŞLEM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Kurumun otomasyon üzerindeki tüm bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kuralları ve uygulamaları belirlemeyi amaçlar. 2. KAPSAM: Bu talimat,

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO Windows Ürünleri için Online Mutabakat LOGO Java Ürünleri için Online Mutabakat Microsoft Excel veri kaynağı için Online Mutabakat Microsoft SQL Server

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.9 18/01/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINI

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Kasım 2011 Antalya SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

NETKOD HAL OTOMASYONU. Ver. V1.8.8.12.91 Doc ver. 0.1

NETKOD HAL OTOMASYONU. Ver. V1.8.8.12.91 Doc ver. 0.1 HAL OTOMASYONU Ver. V1.8.8.12.91 Doc ver. 0.1 Program İçeriği 1 Hal Programı Giriş Ekranı...5 2 Hal Programı Ana Ekran ve Üst menü...6 3 Üst Menü...7 3.1 STOK...7 3.1.1 STOK KART KAYITLARI...8 3.1.2 STOK

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

15xx versiyonu Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu Tarihli Arşivin İçeriği 15xx versiyonu 18.09.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- Muhasebe modülünde yer alan Ana Hesap Mizanından Muhasebe Hesap Hareket Föyüne ve Muhasebe Hesap Tanıtım Kartına erişim özelliği eklenmiştir. Ana Hesap

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi Yüksek Öğretim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı T.C. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/ 12051 01/10/2009 Konu : Lisans Tamamlama Programı GENELGE 2009/ 57 İlgi: 05/08/2009 tarih ve 2009/48 sayılı genelge. Bakanlığımız

Detaylı

1- Mikro Yazılım e-defter Kullanıcılarımızın Dikkatine.

1- Mikro Yazılım e-defter Kullanıcılarımızın Dikkatine. 15xx versiyonu 24/03/2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- Mikro Yazılım e-defter Kullanıcılarımızın Dikkatine. Kuruluş Programında yer alan Firma Tanıtım kartı /e-defter-e-fatura parametreleri sekmesindeki

Detaylı

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Sosyal Güvenlik G Kurumu Sağlık k Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Hedefler Hizmet Sunucunun iç iş süreçlerine en az müdahale Tüm Hizmet Sunucularını kapsayan bütünleşik bir

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında olmalıdır.

Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında olmalıdır. EK-1 DİJİTAL SİYAH BEYAZ FOTOKOPİ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ : Teklif edilen makinenin baskı hızı en az dakikada en az 30 kopya maksimum A3 baskı hızında Teklif edilen fotokopi makinesi dakikada en az

Detaylı

Kurumsal Proxy Server Kurulumu ve Yönetimi

Kurumsal Proxy Server Kurulumu ve Yönetimi Kurumsal Proxy Server Kurulumu ve Yönetimi Çok sayıda ve farklı niteliklerde kullanıcıların kurumsal internet erişimini sağlamanın en güvenli ve makul yöntemlerinden birisi de proxy server uygulamasıdır.

Detaylı

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014

1 Temmuz 2014 Netsis Standard 2 1 Temmuz 2014 1 Temmuz 2014 Ana Paket Fiyatı Saati Netsis Standard 2 Temel Set ( 1 Kullanıcı) Satış Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Stok Yönetimi, Finans Yönetimi, Genel Muhasebe, Kalite Kontrol, Esnek yapılandırma, Dinamik

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

Yardım Masası Kullanım Klavuzu

Yardım Masası Kullanım Klavuzu Bu proje Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir Technical Assistance for Implementation of REACH Regulation REACH tüzüğünün uygulanması için teknik destek projesi

Detaylı

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU SI RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adli tıbbi hizmetler Adli rapor işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı

Detaylı

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu

LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu LOGO için Online Mutabakat Kullanım Kılavuzu SQL Bağlantı Bilgileri Server : Kullanıcısı : Şifre : Veri Tabanı : LOGO ürünü veri tabanının barındırıldığı MS SQL sunucu adı. LOGO ürünü veri tabanına bağlantı

Detaylı

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ

OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ OMOPHORUS Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ULUTEK AR-GE PROJESİ Kalite Yönetim Sistemi Yazılımı Nedir? Kalite Yönetim Sistemi; gereklerinin yerine getirildiğinin

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi

Online Protokol Üretim Projesi Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.5 Kasım 2012 Proje Pilot Başlangıç Zamanı 19.11.2012 Pilot Proje Uygulama Yeri Ankara İli Sağlık Hizmet Sağlayıcıları Proje Yöneticisi

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA GENEL BİLGİLENDİRME Sürüm: 2.1 2006-2007 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1 İKİNCİ VERSİYON FARKLARI... 3 2 SİSTEMİN İŞLEYİŞİ... 3 3 ANA

Detaylı

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz...

Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Sisteminiz Artık Daha Güvenli ve Sorunsuz... Asistek Firewall kullanmanın pek çok yararı vardır: Asistek Firewall, tamamen web tabanlı ve esnek yapıya sahip Güvenlik Duvarı servislerini barındırarak çeşitli

Detaylı

BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 24.01.2013 İlk Yayın 01 19.04.2013 5.9, 5.10 ve 5.11 Maddeleri eklenmiştir. 1. AMAÇ Bu Prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket

Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Müşavir DOS'tan, Windows SQL'e Geçiş (1) Müşavir Muadili Üründen ORKA ya Geçiş (2) DOS Müşavir Büro DOS Müşavir Büro + Ticari Paket Kampanya Fiyatı Eğitim Saati BİLANÇO USULÜ MUHASEBE Ek Mali Tablolar

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU 2015 Bu Kılavuz 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA

AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT WOLVOX Mobil Satış programı sayesinde, aktif saha çalışmalarında pazarlamacılarınız;

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Programa girerken bir kullanıcı ismi ve şifre gerekmektedir. Böylece çok kullanıcılı sistemde kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilir.

Programa girerken bir kullanıcı ismi ve şifre gerekmektedir. Böylece çok kullanıcılı sistemde kullanıcı bazında yetkilendirme yapılabilir. WinTime Modüler bir yapıya sahiptir. Zaman Takip Modülü (Time & Attendance) Kapı Kontrol Modülü (Access Control) Yemekhane Modülü Üretim Takip Modülü WinTime-SAP Modülü Soft Terminal Modülü WinTime Windows

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 222317) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 30/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... Tel : Faks: Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem 11 AYLIK DÖNER SERMAYE PROGRAMI ALIMI işi

Detaylı

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi Teknik Şartname Mayıs, 2016 1 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 TANIMLAR... 3 1.2 AMAÇ... 3 2 PROJE KAPSAMI... 3 2.1 ANA SAYFA... 3 2.2 ÖZLÜK YÖNETİMİ... 3 2.3

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ Sayfa No 1 / 9 HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C - İLAÇ GÜVENLİĞİ D - LABORATUVAR

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER PLUS FİYAT LİSTESİ 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİİLAFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TAKİPOTOMASYONU

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİİLAFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TAKİPOTOMASYONU T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİİLAFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TAKİPOTOMASYONU -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ. Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ. Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ Doküman No: BİDBF04 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı

RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı RotamNet ; Kolay kurulumu ve kullanımıyla ön plana çıkan, teknolojik alt yapısıyla işletmelere pratik çözümler sunan ve büyük avantajlar sağlayan tam bir

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 2 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. TIGER ENTERPRISE FİYAT LİSTESİ 23 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. Genel 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen son kullanıcı

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Resmi Yazışmalar (Kurum

Detaylı

SAĞLIK TAKİP OTOMASYONU

SAĞLIK TAKİP OTOMASYONU SAĞLIK TAKİP OTOMASYONU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Sağlık ve yardım Takip

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI

EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI 1. Genel Özellikler 1.1. Yazılımın tüm arabirimi web tabanlı olmalıdır. 1.2. Yazılımın ayarlarında yapılacak olan tüm işlemler web üzerinden yapılabilmelidir. Web tarayıcı

Detaylı

1. GELİR İDARESİ 1.1. MEDİKAL FİNANS - HİZMET YÖNETİMİ

1. GELİR İDARESİ 1.1. MEDİKAL FİNANS - HİZMET YÖNETİMİ 1. GELİR İDARESİ 1.1. MEDİKAL FİNANS - HİZMET YÖNETİMİ Medikal Finans - Hizmet Yönetimi içindeki modüller ekranda gösterilmiştir. Bu modüller; 1. Hizmet Tanımları 2. Paket Tanımları 3. TTB/HAGED Listesi

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i:10.07.2013 FATURA İŞLEMLERİ BİRİMİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayan Duygu SIDDIKOĞLU Kalite

Detaylı

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü) HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5

Detaylı

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Açıktan Atama İşlemleri

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.13 31/10/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. SMMM DEFTER BİLGİ KONTROLÜ...

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ Genel Muhasebe Uygulamasında, Damga Pulu Defterinde Defter Basılacak Tür Kodu bilgisinin de yazılması sağlanmıştır. (Proje No: 236084) Damga Pulu Defteri Uygulaması kullanan firmalar için; Damga Pulu Defterinin

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMİ ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet : Bu doküman, Bakanlığımıza bağlı Birinci Basamak Sağlık Kurumları nın hizmet sunumu sürecinde elde edilen verilerin güvenli bir

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu www.talyabilisim.net Sayfa 1 Ayarlar: E-Reçete için ilk önce sistemimizdeki tanımlı olan ilaç rehberini güncellememiz gerekmektedir. Güncelleme için gerekli olan ilaç rehberini; http://www.iegm.gov.tr/default.aspx?sayfa=fiyat_listesi

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GSS Yazılımları Daire Başkanlığı MEDULA UYGULAMALARI ALİ GELENLER SUNUM PLANI TANIM TARİHÇE AMAÇ-HEDEF MEDULA Hastane Uygulamasının Yapısı MEDULA Hastane

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI OSGB ler için oluşturulmuş bu yazılım sadece iş sağlığı güvenliği uygulamalarını değil Bir OSGB de gerekli olan bütün faaliyetleri kapsamaktadır.

Detaylı

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK2 GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1. Hekim seçme Hizmeti Kurum panolarında ve kurumun

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı