TASLAK TÜRKÇE ÇEVİRİ. Bitiş çizgisinde: Kopenhag dan Bordeaux ya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASLAK TÜRKÇE ÇEVİRİ. Bitiş çizgisinde: Kopenhag dan Bordeaux ya"

Transkript

1 Bitiş çizgisinde: Kopenhag dan Bordeaux ya 1

2 Avrupa Mesleki Eğitim Alanına Doğru Mesleki Eğitim, Avrupa nın küresel ekonomide kendini yeniden konumlandırması ve yaşlanan toplumların getirdiği sosyal zorluklara karşılık verebilmesi çabalarında büyük önem taşımaktadır. Avrupa nın refahının artması için bilgi ve beceri tabanını sağlamak amacıyla, 32 ülkenin Avrupalı bakanları, Avrupa komisyonu ve Avrupa sosyal tarafları 2002 yılında Kopenhag sürecinde Mesleki Eğitim için bir politika gündemi üzerinde mutabakata varmışlardır. Her iki yılda bir sürecin gözden geçirilmesi, Mesleki Eğitimin kalitesi, çekiciliği, iyi yönetimi ile ortak Avrupa ilke ve araçlarının uygulanmasına yönelik hedeflenen tarihlerin tutturulması için gerçekleştirilen çabalar üzerindeki odağın altını çizmiştir. Ülkeler, eşitliğin ve işgücü piyasası açısından önemin vurgulandığı bu alanlarda çalışmalar yapmıştır. Cedefop'un analizi ve ülkelerin öz değerlendirmeleri, 2008 yılında ulusal öncelikler ile Avrupa gündeminin birbirine daha yakın hale geldiğini göstermektedir. Her ne kadar ilerleme çeşitlilik gösterse de, bir Avrupa Mesleki Eğitim alanı ortaya çıkmaktadır. Avrupa araçlarının uygulanmasında ilerleme Öğrenme çıktılarını temel alan ortak Avrupa araçları, ilkeleri ve rehberleri Kopenhag sürecinin merkezinde yer almaktadır Üye Devletler bunların uygulanmasında takdire değer bir ilerleme kaydetmiştir. Geniş ve çeşitli bir aktörler yelpazesi, işbirliği, ağ oluşturma ve akran öğrenimi yoluyla çalışmalara 2

3 katılım sağlamıştır. Giderek artan şekilde, paylaşılan önceliklerin elde edilmesi için Avrupa araçları Mesleki Eğitim politikalarının içerisine girmektedir. Öğrenmenin çıktılarının vurgulanmasına doğru olan değişim, Üye Devletlerde eğitim ve öğretimin içerik ve organizasyonunu etkilemektedir. EQF: ulusal uygulamaya doğru Öğrenme deneyimine geçerlilik kazandırılması: yüksek öncelikli Europass: vatandaşlar için fark yaratmak Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin (EQF) ilkeleri geniş ölçüde kabul edilmiştir. EQF her tür öğrenim arasında köprü oluşturan bir unsur olarak görülmektedir. Hemen hemen tüm ülkeler hızlı bir şekilde EQF ile bağlantılandırmak üzere Ulusal Yeterlilik Çerçevelerini geliştirmektedirler (NQFler). AB dışarısında dahi, EQF giderek artan bir şekilde referans noktası olarak görülmektedir. Yaygın ve gayrıresmi öğrenime geçerlilik verilmesi, hemen hemen tüm ülkelerde bir önceliktir. Bazı ülkelerde halihazırda bireyler öğrenme deneyimlerini tespit ettirebilmekte, değerlendirmesini yaptırmakta ve geçerlilik almaktadır. Diğer bazı ülkelerde ise görüşmeler ve planlamalar devam etmektedir. Europass 32 ülkenin her birinde kullanılmaktadır. Başarısını, istikrarlı bir şekilde artan kullanımı göstermektedir. I2005 yılından bu yana, 12 milyonun üzerinde vatandaş Cedefop'un Europass web sitesini ziyaret etmiştir (http.//europass.cedefop.europa.eu). Beklentilerin oldukça üzerindedir. 3

4 Mesleki Eğitim için Kredi sistemleri halen Avrupa Mesleki Eğitim sistemlerinde sık kredi sistemi: yolda, uygulanan bir olgu değildir. Mesleki Eğitim için Avrupa Kredi geliyor Sisteminin (ECVET) olgunlaştırılması için halen büyük ölçüde çalışma ve yatırım gerekmektedir. ECVET in test edildiği pilot projelerden umut vadeden sonuçlar beklenmektedir. Kalite güvencesi: Öğrenme çıktılarının kalitesine duyulan güven, AB araçlarının başarıya başarının anahtarı ulaşmasında vazgeçilmezdir. Birçok ülke, NQFler, standartlar, müfredatlar üzerindeki çalışmaları ve sosyal tarafların daha fazla katılımını, Mesleki Eğitimin kalitesine yapılan bir katkı olarak görmektedir. Ortak kalite güvencesi çerçevesine uygun olarak izleme ve değerlendirme yapılmasına yönelik bir eğilim bulunmaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler giderek artan bir şekilde başarılı değişimin anahtarı olarak görülmektedirler. Onların yeni rolleri için donatılmalarına ilişkin stratejiler ortaya çıkmaktadır. Ulusal öncelikler: zorluklar ve ilerleme Başlangıç mesleki eğitiminin geliştirilmesi ve arttırılması Başlangıç mesleki AB deki ortaöğretim mezunlarının %50 sinden fazlası eğitimi: mezun mesleki ve ön mesleki eğitim programlarından sayıları çeşitlilik gelmektedir, ancak ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir bulunmaktadır. Tüm mezunların yüzde değeri itibariyle Mesleki Eğitim Lisesi Mezunları Veri Kaynağı: Eurostat (UOE), 2000 ve için AT ve HU verileri, 4

5 İngiltere ve MT için veri mevcut değildir (2000). Mesleki Eğitim mezunlarının sayısını arttırmak amacıyla, birçok ülke her türden kabiliyet ve geçmişe sahip daha fazla genci Mesleki Eğitime çekmeye çalışmaktadır. Ancak, demografik değişim ve artan beceri ihtiyaçları nedeniyle daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Nüfustaki düşüş ve artan beceri ihtiyaçları Eğer Mesleki Eğitim katılımı ve Mesleki Eğitim mezunları oranları sabit kalır ise, Mesleki Eğitim Lisesi mezunlarının sayısının 2005 ten 2030 yılına kadar düşmesi ve en hızlı düşüşün ise 2009 ile 2015 yılları arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Mesleki Eğitim mezunlarının (15 24) Sayısı, ISCED seviyeleri itibariyle, Kaynak: Cedefop, 2008 (a) 5

6 Beceri ihtiyaçları tüm sektörlerde ve tüm meslek dallarında belirgin bir artış gösterecektir döneminde, yeni işler veya işgücü piyasasından ayrılan kişilerin yerlerinin doldurulmasına ilişkin tüm açık pozisyonların yarısı için orta seviye yeterliliklerin, özellikle de mesleki yeterliliklerin istenmesi beklenmektedir. Artan yeterlilik eksiklikleri? Mesleki Eğitim yeterliliklerine sahip daha az kişinin işgücü piyasasına girmesi, yüksek ikame talebi ve artan beceri gerekliliklerinin nitelikli işgücü tedariki açısından ciddi etkileri vardır, ve artan beceri boşlukları ve eksikliklerini tehdit altında bırakmaktadır. Avrupa da çalışma çağı olan yaş aralığında halihazırda 78 milyon düşük beceri düzeyine sahip kişi bulunduğundan dolayı, bu durum gerçek bir risk teşkil etmektedir. Yeterlilik seviyesi itibariyle talep, AB, , 000lı yıllarda değişim Kaynak: Cedefop, 2008 (b) Birçok Üye Devlette Sürekli Mesleki Eğitime Sürekli mesleki eğitime katılım ve yatırımların arttırılması 2005 yılında AB deki çalışanların %33 ü, işletmeler 6

7 (SME) Katılımda İlerleme tarafından organize edilen sürekli mesleki eğitime katılmıştır. Daha yeni Üye Devletler diğerlerine yetişmektedir, bazıları bunu insan kaynaklarına daha fazla yatırım yaparak gerçekleştirmektedir. Katılım oranları, geleneksel olarak yüksek Sürekli Mesleki Eğitim katılımının olduğu diğer bazı Üye Devletlerde düşmüştür. Tüm çalışanların yüzde değeri itibariyle SME kurslarına katılan çalışanların oranı (tüm işletmeler), AB, 1999 ve 2005 Veri kaynağı: Eurostat, CVTS 1999 ve 2005, 2005 verileri geçicidir Not: 1999 ve 2005 yılları verilerinin karşılaştırılabilirliği kısıtlı olduğundan dolayı İngiltere ve NO dahil edilmemiştir. CY, MT, SK için No 1999 verileri, IE için No 2005 verileri İşletmeler tarafından daha düşük SME yatırımı İşletmeler tarafından SME kurslarına yapılan harcamalar AB seviyesinde 1999 yılındaki işgücü maliyetlerinin %2.3 ü seviyesinden 2005 yılında %1.6 ya düşmüştür, ve en büyük düşüş orta büyüklükteki işletmelerde gerçekleşmiştir. İşletme büyüklüğü itibariyle, toplam işgücü maliyeti toplamı içerisinde işletmelerin SME kurslarına yaptıkları harcama yüzdesi, AB 25, 1999 ve

8 Veri kaynağı: Eurostat, CVTS 1999 ve 2005, Not: 2005 verileri geçicidir Yeni finansman mekanizmaları Herkes için Hayat Boyu Öğrenme savunmasız gruplar için özel girişimler Buna karşılık olarak, ülkeler devlet, işletmeler ve bireyler arasında eğitim sorumluluğunun daha fazla paylaşılmasını teşvik etmiştir. Ülkeleri maliyet paylaşımı politikaları ve vergi teşvikleri, indirimleri, öğrenme hesapları, tasarruf programları ve krediler gibi yeni araçlar geliştirmiş ve çoğunlukla bunları bir arada sunmuştur. Sosyal taraflarca eş yönetimi gerçekleştirilen sektörel eğitim fonları da eğitimin sektörel ihtiyaçlara uyarlanmasını iyileştirmiştir. Hakkaniyete hitap edilerek Mesleki Eğitime erişimin arttırılması Ülkeler, düşük beceri sahibi kişiler, göçmenler, etnik gruplar, okuldan erken ayrılanlar, yaşlı işçiler ve engeliler için giderek artan bir şekilde hedefe yönelik Mesleki Eğitim ve destek sağlamaktadır. Bu tedbirler, eğitimden çalışma hayatına geçişi veya tekrar eğitim ve öğretime dönülmesini ve sonra işgücü piyasasına geçişi kolaylaştırmaktadır. Başarılı uygulama örnekleri, ihtiyaca göre hazırlanmış eğitimden herkesi kapsayan eğitime kadar çeşitlilik göstermektedir. Bazı ülkeler, kişilerin eğitim ve öğretimde kalmasını veya sisteme yeniden giriş yapmalarını teşvik etmek amacıyla çıraklık veya öğrenci statüsünde iş başında öğrenme eğitimlerini (tekrar) uygulamaya koymaktadır. Rehberlik ve danışmanlık 8

9 hizmetleri iş ve öğrenme konusunda yapılan tercihlerde destek sağlamakta ve yaygın ve gayrıresmi öğrenime geçerlilik kazandırılması, işgücü piyasasında edinilen beceri ve bilgilerin daha iyi kullanılması için bir araç oluşturmaktadır. Göçmenlerin Mesleki Eğitimde başarılı olmalarına yardımcı olmak amacıyla hedefe yönelik destek, danışmanlık ve dil öğrenimini birleştirme eğilimi bulunmaktadır. Yabancı dil öğrenimi ve hareketlilik: halen aşılması gereken bir güçlük Dil öğreniminin ve hareketliliğin ilerletilmesi Yabancı dil becerileri, öğrenme ve çalışmada hareketlilik için ve Avrupa işletmelerinin rekabet gücü için elzemdir. AB nin amacı, en azından iki yabancı dil öğrenilmesidir, ancak meslek lisesi mezunlarının ancak %28 i bunu yapmaktadır. Hareketliliğin arttırılması için, bazı ülkeler öğretmen ve eğitici eğitimlerine yabancı dil öğrenimini de dahil etmektedir. Mesleki Eğitim hakkındaki delillerin iyileştirilmesi Sınır aşan öğrenme, kişisel, profesyonel ve kültürler arası becerileri geliştirebilir. Her ne kadar ülkeler hareketliliği desteklese de, Mesleki Eğitim öğrencilerinin sadece %0.3 ü AB hareketlilik programlarına (Leonardo da Vinci) katılmaktadır. Mesleki Eğitimdeki performans ve ilerlemenin izlenmesinin iyileştirilmesi Birçok Üye Devlet, verilerin toplanmasına ilişkin siyasi ve yasal çerçevelerini iyileştirmiş ve eğitim-öğretime ilişkin istatistiki sistemlerini geliştirmiştir. Bunlar giderek artan oranda kayıt esaslı sistemlerdi ve anketlerden daha kapsamlı veriler sunmaktadır. 11 Üye Devletin yanı sıra İzlanda, Norveç ve Türkiye, özellikle Mesleki Eğitim için mevcut Avrupa kıyas kriterlerinin 9

10 genişletilmesini destekleyecektir. Kaynaklar: - Mesleki eğitim ve öğretim için Genel Müdürlerden raporlar, ReferNet Ulusal Politika raporları, Cedefop, Demografik değişimin AB de mesleki eğitim ve öğretim açısından etkileri, Lüksemburg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayın Bürosu, 2008 (a) (çıkacak) - Cedefop, Avrupa da gelecekteki beceri ihtiyaçları: 2020 Odaklı. Lüksemburg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayın Bürosu, 2008 (b) Süreklilik, konsolidasyon ve değişim: bağdaştırılamaz mı? Daha fazla bilgi için: sonrasında Mesleki Eğitim Mesleki Eğitim, Avrupa işbirliğinin de güçlü desteği ile sistemik bir değişim geçirmektedir. Ülkelerin reform sürecine devam etmeyi istedikleri yönünde kanıtlar bulunmaktadır. Avrupa nın karşılaştığı başlıca güçlükler ve öncelikleri, önem verilen alanlarda bazı değişiklikler olmakla birlikte ve yeni ortaya çıkan bazı konular olmasına rağmen 2010 sonrasında da geçerliliğini koruyacaktır yılı sonrasında, ülkeler ulusal ve Avrupa çapında Mesleki Eğitim politika gündemlerinin aşağıdakilere odaklanacağını öngörmektedir: müfredat ve öğretimi temel alan öğrenme çıktılarının yanı sıra yeterliğin ölçülmesi, 10

11 değerlendirilmesi ve geçerliliğinin verilmesi için geliştirilmiş yöntemler; ulusal yeterlilik çerçevelerinin yanı sıra, ortak Avrupa araçları, ilkeleri ve rehberlerinin uygulanmasına devam edilmesi; Avrupa araçlarının daha tutarlı hale getirilmesi ve yaygın ve gayrıresmi öğrenmenin daha geniş çapta gerçekleştirilmesi için Kopenhag ve Bologna süreçleri arasında daha iyi bağlar oluşturulması; Kalitesinin iyileştirilme ile güven ve kontrol arasında ve mükemmeliyet ve hakkaniyet arasında doğru dengenin bulunması yoluyla Mesleki Eğitimin daha çekici hale getirilmesi; Mesleki Eğitim öğretmen ve eğiticilerinin hem yüksek yeterliğe sahip öğretmenler olması hem de her işten anlayan kişiler olmasına yönelik talebin oluşturduğu ikilemin çözümlenmesi; Mesleki Eğitimin içerik ve metodolojisinin incelenmesi; Risk altındaki kişilerin, özellikle düşük beceri düzeyine sahip kişiler, okulu erken bırakanlar, yaşlı işçiler ve göçmenler ile çalışma ve aile hayatı gerekliliklerini bir arada yerine getirmek zorunda olan kişilerin desteklenmesi için daha fazla eğitim fırsatı ve farklı nesiller arası öğrenme fırsatları sunulması; Yabancı dil becerilerinin iyileştirilmesi ve yurtdışında edinilen yeterliklerin tanınması yoluyla Mesleki Eğitimde sınır aşan öğrenme ve iş hareketliliğinin arttırılması; 11

12 Özerklik, hesap verebilirlik ve öğrenme ortaklıkları temelinde, her seviyede yönetişimin iyileştirilmesi ve ulusal ve AB Mesleki Eğitim fonlarının etkin tahsisi, eşitlikçi dağıtımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması; Gelecekte ortaya çıkabilecek beceri ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesi ve Mesleki Eğitimin bilgi temelli ekonomi ve demografik değişimin ihtiyaçlarına karşılık verebilme gücünün desteklenmesi. İlerlemenin izlenmesi, ortak araştırma ve değerlendirmeler, Mesleki Eğitim için kıyas kriterleri ve verilerin iyileştirilmesi, bilgi sahibi olarak Mesleki Eğitim politikalarının belirlenmesi için ön koşullardır. Politikanın öğrenilmesi ve desteklenmesi giderek önem kazanmaktadır. Kavramların ve araçların, Avrupalılar tarafından faydalanılabilmeleri için toplumun her kesiminde anlaşılabilmeleri gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi, zaman almaktadır. Süreklilik, konsolidasyon ve değişimin bağdaştırılması kolay değildir. 12

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017. MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (TASLAK) 2013-2017 MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini

Detaylı

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar BG Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Avrupa Komisyonu Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Bu kitap Avrupa Komisyonu'nun (Eğitim ve Kültür

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020

Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Erasmus+ AB Eğitim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Erasmus+: Neden yeni bir yaklaşım? Eğitim ve gençlik: değişen görünüm Derin ekonomik kriz ve yüksek genç işsizliği İş mevcut, ancak vasıflı işgücü

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Eğitim ve Kültür Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bu politika notu, TEPAV EPRI, AB Çalışma Grubu Koordinatörü Derya Sevinç in başkanlığında, araştırmacılar

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması

Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması Rapor No. 44048 TU Türkiye nin Gelecek Nesillerine Yatırım Yapmak: Okuldan İşe Geçiş ve Türkiye nin Kalkınması Haziran 2008 İnsani Kalkınma Sektörü Türkiye Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Dünya Bankası

Detaylı

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Meslek Rehberliği: Politika Yapıcılar İçin Elkitabı. Summary in Turkish.

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Meslek Rehberliği: Politika Yapıcılar İçin Elkitabı. Summary in Turkish. Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Turkish Meslek Rehberliği: Politika Yapıcılar İçin Elkitabı Türkçe Özet İyi örgütlenmiş meslek rehberlik hizmetleri gitgide artan bir önem taşıyor.

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Rapor No: 77722-TR Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 Mart 2013. Beşeri

Detaylı

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA DA SAĞLIKTA İNSAN KAYNAKLARI Carl-Ardy Dubois Martin Mckee Ellen Nolte ANKARA 2011 Sağlık Hizmetlerinde, Kapasite Planlama:

Detaylı

16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI

16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI 16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI Yrd. Doç. Dr. Adil KARAMAN Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Ç.E.E.İ. Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adil Karaman, 1965 yılı Ulubey (Uşak) doğumludur.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011

Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012 . Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011 THE WORLD BANK Mayıs 2012

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları

Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları Türkiye de Romanların Durumu Türkiye de Çalışma ve İnsana Yakışırİş Koşulları Sorunları Sözleşme Referans No. VC/2009/0365 SON RAPOR Aralik 2010 Bu çalışma Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TÜRKİYE CUMHURİYETİ NE YÖNELİK DÜNYA BANKASI ÜLKE İŞBİRLİĞİ STRATEJİSİ 2012-2015 2008

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı