SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır?"

Transkript

1 SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı Eylül ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Muafiyet sınavı, tek aşamalı olarak yapılır ve başarı notu 100 puan üzerinden en az 70 puandır. 02- Hazırlık sınıfında başarısız olursam, tekrar hazırlık sınıfında okumam mı gerekiyor? Yabancı dille eğitim verilen (asgari % 30 ya da % 100) bölümlerde okumaya hak kazandığı halde muafiyet hakkı kazanamamış veya hazırlık sınıfı eğitiminin ikinci yarıyılı sonunda başarısız olmuş öğrencinin isteği üzerine; a) Üniversiteyle ilişiği kesilir ve istemesi halinde ÖSYM tarafından bir başka üniversitede veya kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir. b) Hazırlık sınıfı eğitimine bir akademik yıl daha tekrar etme hakkı verilir. Bu eğitim sonunda da başarısız olan öğrencinin üniversiteyle ilişiği kesilir ve istemesi halinde ÖSYM tarafından bir başka üniversitede veya kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte programında kısmen ya da tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü, yüksek okul veya meslek yüksekokulu öğrencileri, hazırlık sınıfında ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde takip eden akademik yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile önlisans, lisans ve lisansüstü programlara devam edebilirler. Yabancı dil eğitimi veren programların hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciye bir akademik yıl daha hazırlık sınıfı eğitimini tekrar etme hakkı verilir. Bu eğitim sonunda da başarısız olan öğrencinin, OSYM tarafından yerleştirilebileceği öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir program bulunmadığından üniversite ile ilişiği kesilir.

2 03-Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalırsam hazırlık sınıfını tekrar eder miyim? Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olan öğrenciler hariç olmak üzere ön lisans, lisans ve lisansüstü program/bölümlere kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Bir öğrencinin yabancı dil hazırlık öğretiminde derslere % 85 oranında devam zorunludur; devamsızlığı yıllık toplam ders saatinin % 15 ini geçtiği takdirde, o öğrenci genel ve bütünleme sınavlarına kabul edilmez ve F1 notu alır. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yılsonu ve bütünleme sınavlarına giremezler, bu öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında yapılan seviye tespit sınavına talepleri üzerine girebilirler. Başarısız olma durumunda hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır 04-Yabancı dil hazırlık sınıfından nasıl muaf olabilirim? Aşağıdaki koşullardan birine sahip öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı ve zorunlu yabancı dil derslerinden muaftırlar: a) Orta öğretimini, İngilizce dilinin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar, b) Eşdeğer kabul edilen aşağıdaki sınavların herhangi birinden son üç yıl içinde belirtilen puanları almış olduğunu belgeleyenler, Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılan dil sınavı CAE FCE IELTS Level TOFEL IBT 70 C C 5,5 60 TOFEL CBT TOFEL PBT ÜDS KPDS c) Son üç yıl içerisinde bir başka Yükseköğrenim programına kayıtlı iken yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim alıp başarılı olanlar ya da yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olduğunu belgeleyenler, d) Son üç yıl içerisinde üniversitelerin sadece belirli bir yabancı dil eğitimi veren eşdeğer programlarının hazırlık sınıflarını başaran veya yeterlik sınavını geçenler.

3 05-Ders muafiyetine ne zaman başvurabilirim? Şartları nedir? Fakültemize ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurabilir. Bu tür derslerden muaf olabilmek için, yatay ve dikey geçişle gelenler hariç, ilk kayıt tarihi itibarıyla derslerin alınmasının üzerinden beş yıldan daha fazla süre geçmemiş olması gerekir. Ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerinde süre sınırı dikkate alınmaz. Dilekçe Örneği için Tıklayınız! İşlem Akış Şeması için Tıklayınız! Not: İlgili dilekçe örneklerini Dilekçe ve Formlar bölümünde bulabilirsiniz. 06-İnternet üzerinden ders kaydı/ekle- sil işlemleri nasıl yapılıyor? Kendimiz herhangi bir yerden ders kayıt/ekle-sil işlemlerinizi yapabiliyor muyuz? Ders alma işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Üniversitemiz internet sayfasından (www.karabuk.edu.tr) ders alma işlemleri yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgilere ders alma süresinden önce öğrenci işleri sitesinden ulaşabilirsiniz. 07-Kaydımı dondurabilir (Öğrenime ara izni alabilir) miyim? Nasıl? Öğrencilere, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir neden varsaen fazla bir yıl (Askerlik durumunda ve/veya tutukluluk/mahkûmiyet hallerinde bu sürelerin sonuna kadar) izin verilebilir. Öğrenim ara izni almak isteyen öğrencinin; yarıyıl/yıl başlangıcından önce öğrenci işleri daire başkanlığına dilekçe ile başvurması gerekir. Ancak, öğrenciden kaynaklanmayan nedenlerle, öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunamayan ya da sonradan ortaya çıkan durumlarda öğrencilerin; mazereti fakülte yönetim kurulunca uygun görülürse, dönem içinde de öğrenime ara izni verilebilir. Bu durumda öğrenci aktif dönem derslerini hiç almamış sayılır. Dilekçe Örneği için Tıklayınız! İşlem Akış Şeması için Tıklayınız! Not: İlgili dilekçe örneklerini Dilekçe ve Formlar bölümünde bulabilirsiniz.

4 08-Kayıt dondurma halinde burs kesilir mi? Bu konu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği ninöğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi başlığında düzenlenmiştir. Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, Kuruma durumunun bildirildiği tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir.( Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği Madde:25) 09-Kendi isteğimle kaydımı sildirmek istiyorum. Ne yapmalıyım? (İlişik Kesme) Öğrenciler, istedikleri takdirde, öğrenci işleri daire başkanlığına dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Öğrencilerin kayıt sildirme istekleri fakülte yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez. Dilekçe Örneği için Tıklayınız! İşlem Akış Şeması için Tıklayınız! Not: İlgili dilekçe örneklerini Dilekçe ve Formlar bölümünde bulabilirsiniz. 10-Vize (Ara sınav) ve final sınavı sonuçları internetten üzerinden yayınlanıyor mu? Notlarınızı takibini Karabük Üniversitesi Öğrenci Otomasyon Sisteminden öğrenebilirsiniz. 11-Mazeret sınavı başvuru işlemleri nasıl yapılır? Öğrencilerin sadece vize (ara) sınavlar için mazeret hakkı bulunmaktadır. Haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin mazereti kabul edilebilir. Dilekçe Örneği için Tıklayınız! İşlem Akış Şeması için Tıklayınız! Not: İlgili dilekçe örneklerini Dilekçe ve Formlar bölümünde bulabilirsiniz.

5 12-Mazeret sınavları ne zaman yapılır ve nasıl duyurulur? Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen mazereti nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler için, ilgili bölüm başkanlığınca belirlenen ve ilan edilen günde mazeret sınavı yapılır. 13-Sınav sonucuna (Sınav Notuna) itiraz edebilir miyim? Nasıl? Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan gününden itibaren en geç 5 işgünü içinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz üzerine, maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak İlgili birime (Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir), ilgili birimce iki iş günü içerisinde sonuç ilan edilir. Not değişikliği, ancak ilgili yönetim kurulunun kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli düzeltme yapılır. Dilekçe Örneği için Tıklayınız! İşlem Akış Şeması için Tıklayınız! Not: İlgili dilekçe örneklerini Dilekçe ve Formlar bölümünde bulabilirsiniz. 14-Tek ders sınavı ne zaman yapılır, sınava kimler katılabilir? Eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alıp da devam koşulunu sağlayan, ancak başarısız tek dersi kalan öğrenciler, o yarıyılda dersin açılıp açılmadığına bakılmadan, yazılı başvuruda bulunarak tek ders sınavına girebilirler. Öğrenci, tek ders sınavından başarılı olmaması halinde, her dönem kaydını yenileyip, harcını yatırmak koşulu ile yeniden tek ders sınavına girebilir. Dilekçe Örneği için Tıklayınız! Not: İlgili dilekçe örneklerini Dilekçe ve Formlar bölümünde bulabilirsiniz. 15-Devamsızlık hakkım ne kadardır? Derse ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30 undan, uygulamaların %20 sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına giremez. Raporlu geçen süreler devamsızlıktan sayılır. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların isimleri yarıyılın son haftası içinde ilan edilir.( Karabük Ünv.Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde:24/1)

6 16-Sağlık raporlu olduğum günler devamsızlık sayılır mı? Raporlu geçen süreler devamsızlıktan sayılır. 17-Her yarıyılda kayıt yenilemek şart mıdır? Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde harcını yatırmak ve danışmanın denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Ayrıca, yalnızca katkı payını yatıran öğrenci, kaydını yenilemiş sayılmaz. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihlerde kendileri yaparlar. Kayıt yenileme işlemini ilk kayıt yenileme döneminde tamamlayamayanlara ek süre tanınır, bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme işlemini ders ekleme-silme dönemi içinde tamamlayabilir, ancak bu öğrenciler geçen süreler için devamsız sayılırlar. Belirtilen bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler; o yarıyılda derslere giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süreler öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. ( Karabük Ünv.Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde:8/1) 18-AKTS (ECTS) nedir? Avrupa Kredi Transfer Sistemi, yükseköğrenim alanında Avrupa çapında geçerli bir "ortak dil" olarak nitelendirilmektedir. Bu şu sebeptendir: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bir akademik denklik sistemi olup, temel amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin sonuçlarının olabildiğince adil bir biçimde ilgili kurumlarca karşılıklı olarak tanınmasını sağlamaktır. Bu sistemin uzun vadeli amacı ise, kredi ve notlandırma konularında Avrupa çapında standartlaşmayı sağlamak, böylelikle Avrupa bütünleşmesinin eğitim boyutunu güçlendirmektir. Öğretim elemanları derslere AKTS kredisi verirken derslerin içeriklerini de gözden geçirmek durumda kalmaktadırlar çünkü AKTS prensiplerine göre derslerini yeniden kredilendirirken öğrencinin çalışma süresini, dersin zorluğunu, öğrenim hedeflerini ve dersin öğrenciye olan mesleki katkısını göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Bu zorunluluk derslerin içeriklerinin yenilenmesini ve buna bağlı olarak eğitim kalitesinin artmasını sağlamaktadır. 19-Çift Anadal yapabilir miyim? Karabük Üniversitesinin Fakülte ve Yüksekokullarında lisans bölüm programına kayıtlı yaptıran ve başarılı olan öğrenciler aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere çift anadal yapabilirler. Çift anadal koşulları için bakabilirsiniz.

7 20-Üniversitenize yatay geçiş koşulları nelerdir? Kontenjanlar ne zaman belli olur? Üniversitemize ait yatay geçiş kontenjanları ve koşullarını Ocak ve Temmuz aylarında, üniversitemizin öğrenci işleri sayfasından ulaşabilirsiniz. Yatay geçiş koşuları için bakabilirsiniz 21-Öğrenci kimlik belgemi kaybettim. Yenisini nasıl alabilirim? Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, bir kimlik kartı verilir; her eğitim-öğretim yılı başında kartın vizesi yenilenir. Vizesi yenilenmeyen kimlik kartı geçerliliğini kaybeder. Kimlik kartının kaybolması halinde öğrenci, gerekli kanuni işlemleri yaparak durumu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir, yeni kimlik kartı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından çıkartılır.( Karabük Ünv.Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde:21/1) 22-Harç kredisi almaya hak kazanan öğrenciler dönem başında yatırmış oldukları harçları geri alabilir mi? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca Harç Kredisi çıkan öğrenciler için ilgili kurumca ödenen miktar kadar öğrenciye ödeme yapılır. 23-Kredi Yurtlar Kurumundan çıkarılan öğrencinin bursu kesilir mi? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alan öğrencilerin bursları kesilir. (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği Madde:28) 24-Disiplin ile ilgili işlemler nasıl yürütülüyor? Disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. 25-Ne gibi hallerde disiplin soruşturması yapılır?

8 Disiplin soruşturması, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğindeki Disiplin Cezaları ve Suçları başlığı altında belirtilen suçları işlemeleri halinde yapılmaktadır 26-Verilen disiplin suçuna itiraz hakkımız var mı? Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezaları ile bir haftadan bir aya kadar veya disiplin kurullarınca kararlaştırılan bir veya iki yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarına karşı herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez. Ancak, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan cezalara karşı yargı yoluna başvurulabilir. Disiplin kurulları tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma kararına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. 27-Disiplin suçundan alınan ceza ne zaman sicilden silinir? Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı ve kapsamında konuyla ilgili bir hüküm verilmediği sürece öğrencinin sicilinden silinmez. (Öğrenci transkript belgesinde disiplin cezası bilgisine yer verilir.) 28-Disiplin soruşturmasının sonucu öğrencinin kendisinden başka kimlere bildirilir? Disiplin soruşturmasının sonucu öğrenciden başka, anne ve babası, yoklukları halinde en yakın aile mensubuna, burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere, yükseköğretim kurumuna bildirilir. Öğrenciye çıkarma cezası verilmesi halinde bunlara ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına, emniyet makamlarına, ilgili askerlik şubelerine ve Yükseköğretim Kuruluna (ÖSYM Başkanlığına) yazılı olarak bildirilir. 29-Öğrenci işleri disiplin soruşturması nasıl yürütülür? -Disiplin Soruşturmasıyla ilgili süreler: Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip bir ay içinde başlanır. Soruşturmanın; soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma kararı geciktirilmeden soruşturmacıya bildirilir. Soruşturma, onay tarihinden itibaren iki ay içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilmemesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma emrini veren disiplin amiri uygun bulduğu takdirde soruşturma süresini uzatabilir.

9 Disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen öğrenciler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren: a)uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde, b)yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. -Disiplin cezasının bildirimi? Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, soruşturma yaptırmaya yetkili amir tarafından: a)hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye, b)öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna, c)ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere, ç)yükseköğrenim Kuruluna, d)üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukardakilere ilaveten: 1.Bütün yükseköğretim kurumlarına, 2.Emniyet makamlarına, 3.İlgili askerlik şubelerine, 4.Yükseköğretim Kuruluna (ÖSYM. Başkanlığına) yazılı olarak bildirilir. Disiplin cezaları; gerekirse ilgili yükseköğretim kurumunda veya bunlara bağlı kuruluşlarda, ilan yoluyla da tebliğ edilebilir. -Disiplin cezasına itiraz hakkı var mı? Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezaları ile bir haftadan 1 aya kadar veya disiplin kurullarınca kararlaştırılan bir veya iki yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarına karşı herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez. Bu yönetmelikte yer alan cezalara karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. Disiplin kurulları tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma kararına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, Disiplin Kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak, itirazı karara bağlar. Üniversite yönetim kurulunca alınan ve öğrencinin aleyhine sonuçlanan kararlara karşı idari yargı yolu açıktır.

10 -Disiplin Cezasının Sonuçları: Disiplin Cezası Alan Öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumundan Aldığı Burs Kesilir mi? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği nin 30. Maddesi şöyledir: Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi hâlinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi hükmüne göre tahsil edilir. 30-Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelere öğrenci değişimi yapıyor musunuz? Öğrenci değişim programları Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce yürütülmektedir. Öğrenci değişim programları hakkında detaylı bilgi almak için bakabilirsiniz. 31-Farabi değişim programı nedir? Kısaca Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir. 32-Farabi değişim programı hakkında ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim? Farabi değişim programı hakkındaile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. 33-Erasmus programı nedir? Erasmus programı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

11 34-Erasmus programından nasıl faydalanabilirim? Erasmus öğrenim hareketliliğinde bütün değişimler için KBÜ ile EÜB( Erasmus Üniversite Beyannamesi - Bir Yükseköğretim Kurumunun Erasmus Programına katılabileceğini bildiren yetki belgesi) sahibi üniversiteler arasında imzalanmış geçerli bir ikili anlaşmanın var olması gerekir. Staj hareketliliğinde ikili anlaşma ve üniversitenin EÜB sahibi olması zorunlu değildir; niyet beyanı yeterlidir. Bu bağlamda ilgili tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci staj anlaşma/sözleşmeleri de bağlayıcı olacaktır. a) Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, tam zamanlı bir lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak zorundadır. Bu öğrenciler, kayıtlı oldukları programa uygun akademik faaliyetleri yerine getirmek üzere yurt dışına giderler ve Erasmus hibesi alırlar. b) Erasmus staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, tam zamanlı bir önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak zorundadır. Bu öğrenciler, yurt dışındaki kuruluşlar, işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer işletmelerde staj faaliyetlerini yerine getirmek üzere yurt dışına giderler ve Erasmus hibesi alırlar. c) Öğrenci başvurusunu internet üzerinden yapar. Başvuruda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından onaylı not ortalamasını belirtmek zorundadır. d) Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamaz; ancak ikinci sınıfta Erasmus öğrencisi olabilmek için başvurusunu öğrenimlerinin birinci yılında yapabilirler. Staj hareketliliğinde sınıf şartı aranmaz. Lisansüstü Programlarında hazırlık sınıfı öğrencileri değişimden faydalanamaz. 35-Bologna süreci nedir? Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen, 46 üye ülke tarafından oluşturulan bir reform sürecidir. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Sürecinin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler. 36-Bologna sürecinin amacı nedir? Avrupa Yükseköğretim Alanında hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında bir denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıklarını koruyarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesini sağlamaktır. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.

12 37-Bologna süreci hakkında ayrıntılı bilgiye nereden ulaşabilirim? Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının sayfasında Bologna Süreci hakkında bilgilere ulaşılabilmektedir.ayrıca Üniversitemiz Bologna Süreci ile ilgili de bilgi alabilirsiniz. 38-Bologna süreci nasıl başladı? Bologna Sürecinin temelleri 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanlarının Sorbonne da gerçekleştirdikleri toplantı sonunda yayımlanan Sorbonne Bildirisi ile atılmıştır. Avrupada ortak bir yükseköğretim alanı yaratma fikri ilk kez bu bildiri ile ortaya çıkmıştır. Ancak, Bologna Süreci resmi olarak 1999 yılında Bologna Bildirisinin 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu Bakanları tarafından imzalanması ve yayımlanması ile başlamıştır. 39-Bologna sürecinin öğrenciler açısından önemi nedir? Öğrencilerin; öğrenci merkezli eğitim sayesinde eğitim hayatına daha aktif katılımı; eğitim programları ve dersleri daha bilinçli seçmeleri, seçtikleri ders ve programları tamamladıklarında hangi yeterliliklere sahip olacaklarını önceden bilmeleri olumlu etkilerin başında gelir. Ayrıca ders kredileri, öğrenci iş yükü esaslı hesaplandığı için, öğrencilerin ders dışındaki faaliyetlerinin desteklenmesi, tüm yükseköğretim kurumlarında uygulanan kalite güvencesi sayesinde, kurumlar arasında kalite farkı azalacağından, fırsat eşitliğinin geliştirilmesi, yeterlilikler ve kalite güvencesiyle oluşturulan programlardan mezun olan öğrencilerin istihdam olanaklarının artması, DE ve AKTS gibi tanınma araçları sayesinde alınan eğitimin yurtdışında tanınması ve öğrenci hareketliliğin teşvik edilmesi öğrenciler açısından son derece önemlidir.

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

1.GİRİŞ. 1.1. Farabi Kimdir?

1.GİRİŞ. 1.1. Farabi Kimdir? 1.GİRİŞ 1.1. Farabi Kimdir? Farabi, Türkistan ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı