LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ"

Transkript

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

2 LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda belirtilen giriş ve çıkış saatlerine uygun olarak yapılır.deneylere 5 dakika ve daha fazla süre geç kalan öğrenciler alınmaz. 2. Laboratuara gelmeden önce öğrencilerin o gün yapacakları deneylere ait deney föyünü dikkatle okumaları ve deneyle ilgili teorik bilgileri çeşitli kaynaklardan öğrenmiş olmaları gerekir. 3. Deney föyünde (eğer varsa) istenilen ön çalışma yı yapmadan deneye gelen öğrenci deneye katılamaz ve deneye girmemiş sayılır. 4. Deneyden önce ve deney süresince konu hakkında sorular sorulur, bu sorulara alınan cevaplar ve deney raporları referans alınarak öğrencinin deney notu belirlenir. 5. Geçerli bir sebepten dolayı deneye katılmayan öğrenciler yarıyıl sonunda belirlenecek olan telafi haftasında bu deneyi yapacaklardır. Birden fazla katılmayan öğrenciler ancak bir deneyi telafi edebileceklerinden diğer deneylere girmemiş kabul edileceklerdir. 6. Deneyde kullanılan aletler ve gerekli deney düzeni deney masası üzerinde bulunacaktır.ancak gerekli görüldüğü hallerde diğer malzemeler görevliden istenebilir. 7. Deney montajları mümkün olduğu kadar kısa iletkenlerle ve derli toplu kurulmalıdır.montajı öğretim görevlisi tarafından kontrol edilmeden devreye kesinlikle gerilim uygulanmayacaktır. 8. Deney sırasında ölçü aletlerinin ve devre elemanlarının zarar görmemesi için çok dikkatli olunması gerekir. 9. Deney sırasında ölçüm sonuçları ve gerekli açıklamalar bir kağıda düzgünce yazılarak deney sonunda araştırma görevlisine imzalatılacak ve deney raporu ile birlikte 5 gün sonra teslim edilecektir. 0. Laboratuarda dolaşmak, diğer grupların çalışmalarını engellemek ve yüksek sesle konuşmak kurallara aykırıdır.. Deneyinin her bölümünün bitiminde sorumlu araştırma görevlisine haber verilir ve onayı alındıktan sonra diğer bölüme geçilir.deney bitiminde montajda kullanılan iletkenler ve devre elemanları düzenli bir şekilde görevliye teslim edilir. 2. öğrencilerin elektrik çarpmalarına uğramamaları için deney sırasında kurallara uymaları ve dikkatli olmaları gerekir.

3 LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEYLERİ Deney no : Kombinasyonel Devreler ve Dijital Aritmetik. Deney no 2: Flip-Floplar ve Sayıcılar Deney no 3: Orta Ölçekli Tümleşim ( Kodlayıcılar ve Kodçözücüler) Deney no 4: Ardışıl Devreler (Mealy durum diagramı) Deney no 5: Dijitalden Analoğa ve Analogtan Dijitale çeviriciler (DAC-ADC) Hazırlayanlar: Araş.Gör. Hasan Demir Araş.Gör. Fırat Kaçar Araş.Gör. Neyir Özcan Araş.Gör. Mahmut Öztürk Öğr.Asist. Erkan Yaman Öğr.Asist. Alper Civelek

4 Deney No: Deneyin Adı: Kombinasyonel Devreler ve Dijital Aritmetik. Amaç: Lojik kapılar ve doğruluk tablolarının elde edilmesi, lojik kapılar kullanarak bir fonksiyonun gerçeklenmesi, dijital aritmetik, yarı toplayıcı ve tam toplayıcı devre yapıları ve tasarımı. Ön Bilgi: Fiziksel büyüklüklerin çoğunun özelliği sürekli değer alabilmeleridir. Ölçü amacıyla bu büyüklüğü, bir göstergenin dönme açısı gibi gözleyebileceğimiz başka bir fiziksel büyüklüğe çevirsek bile elde edilen büyüklük genellikle sürekli değişebilen bir büyüklük olur. Ölçülen ve ölçülmek istenenle orantılı olan büyüklüğe, asıl büyüklüğün analoğudur denir. Bu biçimde sürekli değişebilen büyüklüklere analog (örneksel) büyüklükler denir. Dönme sayısı, periyotlu bir olayın titreşim sayısı gibi bazı fiziksel büyüklükler ise kesintili olarak değişirler. Bu cins büyüklüklere dijital (sayısal) büyüklükler adı verilir. Sonuç olarak analog büyüklüklerin belirgin özellikleri sürekli olarak değişebilmeleri, dijital büyüklüklerin belirgin özellikleri ise kesintili olarak değişebilmeleri ve dolayısıyla sayılabilmeleridir. Şekil- Tipik bir analaog işaret Şekil-2 Tipik bir dijital işaret

5 Sayısal (dijital) düzenler ikili sayı sisteminde çalışırlar. Bu sayı sisteminde (0) ve () olmak üzere yalnızca iki durum vardır. Bir anahtarın iletilmesi veya kesilmesi ile aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bu iki durum kolayca elde edilebilir. 2 Şekil-3 ( A ) anahtarı kesimde ise, yani kontakları arasındaki bağlantıyı açmışsa Ry üzerindeki gerilim sıfır olur (V=0). Bu ikili sayı sistemindeki (0) konumuna karşı düşer. Eğer (A) anahtarı iletiyorsa (kontakları arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmişse) V=Vcc olur ve () konumuna karşı düşer. ( ) konumundaki gerilim, şekildeki örnekte olduğu gibi toprağa göre pozitifse buna pozitif lojik sistemi, negatifse negatif lojik sistemi denir. ( A ) anahtarı elektromekanik (örneğin röle) veya elektronik olabilir. Röleler en fazla 300 Hz frekansına kadar (reed rölesi) çalışabildiklerinden hızlı sistemlerde elektronik anahtar olarak bipolar transistör, FET veya MOSFET kullanılan devreler tercih edilir. Mikroişlemciler, mikrobilgisayarlar, makrobilgisayarlar, sayısal kontrol düzenleri ve sayısal haberleşme düzenleri gibi sayısal sistemlerde gerçekleştirilmesi gereken az sayıda temel işlem vardır. Ancak bu işlemlerin art arda çok sayıda tekrarlanması gerekir. Bu temel işlemler ve bunları gerçekleştiren elektronik devreler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Temel İşlem VE (AND) İşlemi VEYA (OR) İşlemi DEĞİL (NOT) İşlemi İşlemi Gerçekleştiren Devre VE kapısı (AND Gate) VEYA kapısı (OR Gate) EVİRİCİ (İNVERTER) Lojik devreler adı verilen bu devreler Boolean Cebri ne göre çalışırlar. Bir lojik kapı, birden fazla girişi olabilen, buna karşılık sadece bir çıkışa sahip olan bir elemandır. Giriş durumları çıkışı belirler. Her lojik kapı bir sembolle, boolean ifadeleriyle ve doğruluk tablosuyla ifade edilebilir. Doğruluk tabloları ve boolean ifadeleri evrensel olmasına karşın kapı sembollerinde farklılıklar vardır.

6 3 Kapıların İşleyişi: Kapı işlevi, boolean ifadesi ve doğruluk tablosuyla gösterilir. Bu durum aşağıda özetlenmiştir. VE (AND) İşlemi ve Devresi: Y=A. B şeklinde tanımlanan bu işlemin tablosu ve işlemi yapan devrenin sembolü aşağıdadır. A B Y Şekilde iki girişli bir kapı çizilmiştir. Giriş sayısı daha fazla olabilir. Tablodan görüldüğü gibi yalnızca bütün girişlerin () olduğu durum için çıkış () dir. Diyotlarla gerçekleştirilmiş bir (VE) kapısı aşağıda görülmektedir. Şekil-4 Kapının girişleri A ve B, çıkışı ise Y dir. Kapının girişleri yine benzer kapıyla veya bir darbe üreteci ile sürüleceğinden A ve B ye sürücü devrenin çıkış direncini gösteren iki direnç bağlanmıştır. Sürücü devreler A ve B düğümlerini lojik 0 da tutarsa düğüm gerilimleri Va=0 ve Vb=0 olur ve diyotlar iletime geçerek şekilde kesikli çizgilerle gösterilen akımlar akar.

7 Sonuçta Vy=Vcc-R(Ia+Ib) olup lojik 0 a karşı düşen düşük gerilimi verir. A veya B den yalnızca biri dahi lojik 0 a sürülmüş olsa Vy=Vcc-R.Ia veya Vy=Vcc-R.Ib gerilimi yine çıkışta lojik 0 verir ve düşük seviyede kalır. Böylece VE işlemi tablosunun ilk üç satırı gerçeklemiş olur. A ve B birlikte lojik e getirildiğinde (bu düğümlere sürücüler tarafından lojik e karşı düşen +Vcc uygulandığında) Da ve Db diyotlarının katotları anotlarına göre daha yüksek gerilime sürülüp diyotların ikisi birden kesime gideceğinden Ia=0 ve Ib=0 olur. Sonuç olarak lojik e karşı düşen Vy=+Vcc gerilimi elde edilir. Böylece devre, tablodaki 4. satırı da gerçekleştirmiş olur. VEYA (OR) İşlemi ve Devresi: Y=A+B şeklinde tanımlanan bu işlemin tablosu ve işlemi gerçekleştiren devrenin sembolü aşağıda verilmiştir. 4 A B Y Şekilde iki girişli bir kapı çizilmiştir. Giriş sayısı daha fazla olabilir. Tablodan görüldüğü gibi yalnızca bütün girişlerin (0) olması halinde çıkış (0) olur. Diyotlarla gerçekleştirilmiş bir (VEYA) kapısı aşağıda görülmektedir. Şekil-5

8 5 Girişlerde, sürücü devrelerin çıkış dirençleri de çizilmiştir. Burada, girişlerden hangisine +Vcc uygulanıp lojik e sürülürse buna bağlı diyot iletime geçerek Ia veya Ib akımını akıtarak çıkışta lojik e karşı düşen Vy=+Vcc gerilimini verir (Gerçekte Vy=Vcc-Vdiyot=Vcc-0.6 Volt olur). Böylece yukarıda tablonun 2. ve 3. satırları gerçeklenmiş olur. Her iki girişe de lojik uygulanırsa iki diyot da iletime geçer. (Ia+Ib) akımı akar, çıkış yine Vy=+Vcc olur. Durum tablosunun 3. satırıda gerçekleşir. Girişler lojik 0 da ise, A ve B düğümleri sürücü devrelerin çıkış dirençleri üzerinden toprağa bağlanmış olacaklarından Da ve Db diyotları kesimde kalır. Vy=0 V olup lojik 0 a karşı düşer. Durum satırındaki. satırda gerçeklenmiştir. EVİRME (NOT:Değil) İşlemi ve EVİRİCİ : Y=(Y) şeklinde tanımlanan bu işlemin tablosu ve devresinin sembolü aşağıda görülmektedir. Y Y 0 0 Devrenin girişi lojik 0 ise çıkışı lojik, girişi lojik ise çıkışı lojik 0 dır. Çıkış daima giriş işaretinin evriğine eşittir. Bipolar transistorla gerçekleştirilmiş bir evirici aşağıda çizilmiştir. Şekil-6

9 Bu, emetörü topraklı bir devredir. Vy=+Vcc (yani lojik ) iken transistör Rb direnci ve bazı üzerinden iletime sürülerek doymaya gider. Kolektörden maksimum Ic akımı akar. Vy =Vcc-Rc.Ic olup 0. volt civarındaki kolektör doyma (saturation) gerilimine düşer. Bu gerilim seviyesi lojik 0 a karşı düştüğünden tablonun 2. satırı gerçeklenmiş olur. Vy=0 (yani lojik 0) ise transistör kesimde kalacağından Ic=0 veya Vy=+Vcc olur. Bu gerilim seviyesi lojik e karşı düştüğünden tablonun. satırı da gerçeklenir. NOR Kapısı: 6 A B Y Çıkışına evirici bağlanmış bir OR kapısı olarak düşünülebilir. Girişlerinden herhangi biri lojik yapıldığında çıkışı lojik 0 olur. Bu kapının Boolean ifadesi aşağıdaki gibidir. Q=A+B+C+D Üstteki çizgi, OR fonksiyonunun evriğinin alındığını göstermektedir. NAND Kapısı: A B Y Bu kapıda AND kapısının eviriğini verir. Girişlerden herhangi biri lojik 0 yapıldığında çıkışı lojik olur. Dört girişli bir NAND kapısının fonksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: Q=A.B.C.D

10 7 XOR Kapısı: A B Y Exclusive OR (XOR) kapısı bir OR kapısı olarak düşünülebilir. Tek fark her iki girişi de lojik olduğunda OR kapısı gibi lojik değil lojik 0 üretir. Boolean ifadesi aşağıdaki gibidir. Q=A B Bu kapı aşağıdaki sebeplerden dolayı özel bir kapıdır. ) Sadece iki girişe sahip olabilir. 2) Bu kapının Boolean ifadesi gerçek bir ifade değildir ve Boolean ifadelerini kullanarak gerçekleştirilmesi zordur. Lojik Aileleri ve Lojik Seviyeler: Pek çok entegre çeşidi mevcuttur. Ama günümüz elektronik dünyasında TTL ve CMOS aileleri çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Klasik olarak kullanılan lojikte (Pozitif Lojik) lojik 0 düşük gerilimle, lojik ise daha yüksek bir gerilimle ifade edilir. Gerçekteki gerilim seviyeleri devreyi besleyen kaynağa bağlıdır. TTL devrelerde güç kaynağı (+Vcc) +5V, ±5 % dir. Buna karşılık CMOS sistemler 3.0 V ile 8.0 V arasında çalışabilirler. TTL devrelerde lojik 0, 0 V olarak, lojik ise +5V olarak kabul edilir. Buna karşılık uygulamalarda beklenen gerilimin tam olması pek mümkün değildir. Sıfır volt gerçekte 0.2 V civarında bulunurken, +5V gerçekte 4.6 V olarak bulunabilir. Eğer cihazlar tam +5V ve 0 V da çalışacak şekilde dizayn edilirlerse çeşitli problemler ortaya çıkabilir. Gürültü, pek çok sistemde mevcuttur ve Şekil-7 de görüldüğü gibi ani darbelerin oluşmasına neden olabilir. Eğer kullanılan devreler 0 V un üzerindeki her şeyi lojik olarak ve +5V un altındaki her şeyi lojik 0 olarak görürse, devre tek bir darbeyi gürültü yüzünden birden çok darbe olarak algılayabilir. Bu problem Lojik seviyelerini, belirli bandlar arasında kabul etmekle çözülebilir. Örneğin 0 V ile 0.8 V arasındaki gerilimler lojik 0, 2.0 V un üzerindeki gerilimler ise lojik olarak kabul edilebilir. CMOS devreler 3 V ile 8 V arasında uygulanan besleme gerilimiyle çalışırlar. Sonuç olarak lojik eşiği, kullanılan besleme gerilimi tarafından belirlenir. 0V ile Vdd geriliminin /3 ü arasındaki değerler 0 ile Vdd ve Vdd geriliminin 2/3 ü arasındaki değerler ise ile gösterilir.

11 8 AÇIKLAMA: Eğer bir CMOS devrede +9V (Vdd) besleme gerilimi kullanılıyorsa, lojik 0, 0V ile +3V arasında, lojik de +6V ile +9V arasındaki gerilim seviyeleri için kullanılabilir mi? Cevap EVET tir. Ama pratikte lojik 0 ın 0V a, lojik in de +9V a mümkün olduğu kadar yakın olması, güvenli bir çalışma için tercih edilmelidir. Half-adder circuit (yarı toplama devresi): Şekil-7 Dijital aritmetik devreler üzerindeki çalışmalarımız ikili yarı toplayıcı devresi ile başlayacak. Şekil 8 de ikili yarı toplayıcı devresinin logic şeması (a), blok diyagramı (b),doğruluk tablosu (c) gösterilmiştir. A B (a) SUM CARRY A B Half Adder ( Yari toplayici ) SUM CARRY A B S C (c) (b) Şekil-8 Devrenin iki binary girişi ve iki binary çıkışı vardır. EXOR kapısı toplamın sonucunu verirken (SUM çıkışını kontrol ederken ), AND kapısı da her iki girişin logic olduğu durumları kontrol eder ve CARRY çıkışını oluşturur. Bu devrenin bir önceki toplamının sonucunu tutma yeteneği yoktur. SUM ve CARRY çıkışlarını S ve C ile gösterecek olursak çıkışları girişler cinsinden aşağıdaki gibi ifade edebiliriz; S=AB +A B C=AB S =(A+B)(A +B ) C=(A +B ) S =(C+A B )

12 9 Full-Adder circuit ( tam toplama devresi ): Full-Adder (tam toplama ) devrelerinin üç girişi ve iki çıkışı mevcuttur.giriş bitlerinden ilk ikisi toplanacak bitler, üçüncüsü ise bir önceki toplama işleminden kalan elde (CARRY) bitidir.bu bitleri sırasıyla A,B, Cn- olarak tanımlayalım. Çıkışlar ise SUM(toplam) ve CARRY(elde) bitleridir. Şekil 9 de ikili yarı toplayıcı devresinin logic şeması (a), blok diyagramı (b),doğruluk tablosu (c) gösterilmiştir. A B Cn- SUM (S) CARRY (Cn) Cn- B A Full Adder SUM CARRY A B Cn- S Cn (a) (b) (c) Parallel Binary Adder (paralel ikili toplayıcı): Şekil-9 Paralel ikili toplayıcı devresi iki adet ikili (binary) sayının aritmetiksel toplamını veren lojik devredir. Bu devre TTL lojik ailesinden 7483 entegresi ile gerçekleştirilebilir. Bu devrenin üzerinde durulması gereken bazı özellikleri vardır entegresinin blok diyagramı şekil 0 da verilmiştir. Toplanan binary sayi B4 B3 B2 B Eklenen binay sayi A4 A3 A2 A Cout 7483 Cin S4 S3 S2 S Toplam sonucu Şekil-0 Örneğin 4bitlik bir full adder devresini şekil deki gibi paralel bağlanmış 4 adet Full-Adder dan oluşturmak mümkündür.

13 0 B4 A4 B3 A3 B2 A2 B A Full Adder 4 C4 Full C3 Full C2 Full C Adder Adder Adder 3 2 C5 S4 S3 S2 S Şekil- Fakat bu devrede her bir full adder ın toplama yapabilmesi için bir önceki full adder ın CARRY(elde) bitini beklemesi gerekir.bu da çıkışın ancak 4 darbe sonra oluşabilmesi manasına gelir ve bu gecikme istenmeyen bir durumdur. BCD Adder (binary kodda decimal sayı toplama devresi ): BCD Adder iki adet 4bit-binary adder ve bazı basit lojik yapılar kullanılarak elde edilebilir. Şekil 2 de BCD Adder şematik yapısı gösterilmektedir. Cout B4 B3 B2 B A4 A3 A2 A K Z4 Z3 Z2 Z Cin Cout2 B4 B3 B2 B C A4 A3 A2 A S4 S3 S2 S Cin Sekil 5

14 BCD Adder devresi iki decimal sayının toplamını verir. Devrenin C ve K gibi iki elde biti vardır. K elde biti birinci 4 bitlik binary adder ın elde bitidir.yani girilen iki binary sayının toplamı 6 dan küçükse lojik 0, 6 ve daha büyükse Lojik dir. C elde biti ise BCD adder ın çıkış elde bitidir.bu bit decimal sayıların toplam değeri 0 dan küçük iken lojik 0, 0 veya daha büyükse lojik dir. Deney: Malzemeler: - C.A.D.E.T kω direnç - 2 N400 diyot - BC 238 transistor evirici OR kapısı AND kapısı NAND kapısı NOR kapısı XOR kapısı - Bağlantı telleri bitlik full adder (fast carry) -74LS iki girişli EXOR kapı entegresi -74LS27 3girişli NOR entegresi Deney.: Şekil-3 Şekil-3 teki devreyi C.A.D.E.T. in breadboard ına kurun. A yı LS e, B yi LS2 ye bağlayın. Bunlar devrenin girişleridir. Y yi LI e bağlayın. Bu devrenin çıkışıdır. LS ve LS2 yi LOW(0) konumuna getirin. Devreye gerilim verin. LS ve LS2 yi kullanarak devrenin doğruluk tablosunu elde edin.

15 2 A B Y Deney.2: Şekil-4 Şekil-4 teki devreyi C.A.D.E.T. in breadboard una kurun. A yı LS e bağlayın. Bu devrenin girişidir. Y yi LI e bağlayın. Bu devrenin çıkışıdır. LS i LOW(0) konumuna getirin.devreye gerilim verin. LS i kullanarak devrenin doğruluk tablosunu elde edin. A 0 Y Deney.3: Eviricinin Doğruluk Tablosu : 7404 ü C.A.D.E.T. in breadboard una yerleştirin. Entegrenin +5Vcc ve toprak bağlantılarını yapın ün nolu bacağını LS(Lojic Switch ) bağlayın.7404 ün 2 nolu bacağını da LI e bağlayın. Bu devrenin çıkışıdır. LS i LOW(0) konumuna getirin. Devreye gerilim verin. LS, devrenin A girişidir. LS i kullanarak devrenin doğruluk tablosunu bulun.

16 3 OR Kapısının Doğruluk Tablosu : 7432 yi C.A.D.E.T. in breadboard una yerleştirin. Entegrenin +5Vcc ve toprak bağlantılarını yapın nin nolu bacağını LS e bağlayın nin 2 nolu bacağını LS2 ye bağlayın. Bunlar devrenin girişleridir nin 3 nolu bacağını LI e bağlayın. Bu da devrenin çıkışıdır. LS ve LS2 yi LOW konumuna getirip devreye gerilim verin. LS ve LS2 yi kullanarak devrenin doğruluk tablosu elde edin. AND Kapısının Doğruluk Tablosu : 7408 i C.A.D.E.T. in breadboard una yerleştirin. Entegrenin +5Vcc ve toprak bağlantılarını yapın in nolu bacağını LS e bağlayın in 2 nolu bacağını LS2 ye bağlayın. Bunlar devrenin girişleridir in 3 nolu bacağını LI e bağlayın. Bu da devrenin çıkışıdır. LS ve LS2 yi LOW konumuna getirip devreye gerilim verin. LS ve LS2 yi kullanarak devrenin doğruluk tablosunu elde edin. XOR Kapısının Doğruluk Tablosu : 7486 yı C.A.D.E.T. in breadboard una yerleştirin. Entegrenin +5Vcc ve toprak bağlantılarını yapın nın nolu bacağını LS e bağlayın nın 2 nolu bacağını LS2 ye bağlayın. Bunlar devrenin girişleridir nın 3 nolu bacağını LI e bağlayın. Bu da devrenin çıkışıdır. LS ve LS2 yi LOW konumuna getirip devreye gerilim verin. LS ve LS2 yi kullanarak devrenin doğruluk tablosunu elde edin. NAND Kapısının Doğruluk Tablosu : 7400 ı C.A.D.E.T. in breadboard ına yerleştirin. Entegrenin +5Vcc ve toprak bağlantılarını yapın ın nolu bacağını LS e bağlayın ın 2 nolu bacağını LS2 ye bağlayın. Bunlar devrenin girişleridir ın 3 nolu bacağını LI e bağlayın. Bu da devrenin çıkışlarıdır. LS ve LS2 yi LOW konumuna getirip devreye gerilim verin. LS ve LS2 yi kullanarak devrenin doğruluk tablosunu elde edin. NOR Kapısının Doğruluk Tablosu : 7402 yi C.A.D.E.T. in breadboard una yerleştirin. Entegrenin +5Vcc ve toprak bağlantılarını yapın nin 2 nolu bacağını LS e bağlayın nin 3 nolu bacağını LS2 ye bağlayın. Bunlar devrenin girişleridir.

17 nin nolu bacağını LI e bağlayın. Bu da devrenin çıkışıdır. LS ve LS2 yi LOW konumuna getirip devreye gerilim verin. LS ve LS2 yi kullanarak devrenin doğruluk tablosunu elde edin. Deney.4: Entegrelerin besleme ve toprak bağlantılarını yapınız. Şekil 5 teki devreyi kurunuz. A B LS LS2 2 74LS86 3 LI SUM 2 74LS08 3 LI2 CARRY Şekil 5 LS ve LS2 switch lerini lojik 0 konumuna getiriniz.güç kaynağını açınız. A ve B girişleri için sırasıyla LS ve LS2 switch lerini kullanınız.sum çıkışı ve CARRY çıkışları için ise sırasıyla LI ve LI2 LED lerini kullanınız. Devrenin doğruluk tablosunu çiziniz. Güç kaynağını kapatınız. 74LS32 entegresini C.A.D.E.T. e yerleştiriniz ve besleme ile toprak bağlantılarını gerçekleştiriniz. Şekil 6 daki devreyi kurunuz. 74LS86 4 LS3 Cn- A LS SUM 3 6 LI B LS LS LS08 3 Şekil LI2 CARRY 74LS32

18 5 LS,LS2,LS3 Switch lerini Lojik 0 konumuna getiriniz.güç kaynağını açınız. A ve B girişleri için sırasıyla LS ve LS2 switch lerini ve Cn- için LS3 switch ini kullanınız.sum çıkışı ve CARRY çıkışları için ise sırasıyla LI ve LI2 LED lerini kullanınız.devrenin doğruluk tablosunu çiziniz. Deney.5: Entegrelerin besleme ve toprak bağlantılarını yapınız. Şekil 7 deki devreyi kurunuz. LS8 LS7 LS6 LS5 LS4 LS3 LS2 LS LI B4 B3 B2 B A4 A3 A2 A Cout 2 74LS27 K LS08 74LS Z4 Z3 Z2 Z Cin 3 74LS B4 B3 B2 B A4 A3 A2 A Cout2 LI8 4 C S4 S3 S2 S LI4 LI3 LI2 LI Cin Sekil 9 Bütün Switch leri lojik 0 konumuna getiriniz. LS-LS4 Switch lerini A-A4 için, LS5-LS8 Switch lerini B-B4 için kullanınız.li- LI4 LED lerini SUM(toplam) çıkışı için ve LI8 LED ini de CARRY çıkışı için kullanınız.girişlere değişik değerler vererek birkaç sonucu not ediniz. Güç kaynağını kapatın.li-li4 LED lerindeki telleri sökerek bunları şekil 8 de gösterildiği gibi 7447 gösterge (display) sürücü devresinin nolu giriş uçlarına bağlayın. 3

19 Bütün Switch leri lojik 0 konumuna getiriniz.gücü kapatınız. 5. maddeyi tekrarlayın fakat burada çıkışların gösterge ve LED olduğuna dikkat edin. 6 LS8 LS7 LS6 LS5 LS4 LS3 LS2 LS LI B4 B3 B2 B A4 A3 A2 A Cout 2 74LS04 74LS27 K LS08 74LS08 Z4 Z3 Z2 Z B4 B3 B2 B A4 A3 A2 A Cout2 LI8 4 C S4 S3 S2 S Cin 3 Cin 3 8 A B C D GND 7447 Vcc g f e d c b a g f e d c b a e f CA d g a b c VCC =+5V 47ohm Şekil 8

20 7 Deney No: 2. Deneyin Adı: Flip-Floplar. Amaç: Flip-Flopların tanıtılması ve işlevlerinin açıklanması Ön Bilgi: Flip-flop, binary(ikili) datanın saklanmasında kullanılan dijital bir elemandır. Dijital ektronikte statik ve dinamik hafızalar olmak üzere iki çeşit hafıza vardır. Flip-floplar, statik hafızanın basit bir formudur ve ikili lojik kapı çiftlerinden oluşmuştur. Kapı çıkışları diğer kapının girişlerinden birine verilir. Bazı flip-floplar asenkron büyük bir kısmı da senkron bir sistemin kontrolu altında çalıştırılırlar. Şekil- Latch: Basit bir latch bir OR kapısıyla oluşturulabilir. Devre, kapı çıkışının girişlerden birine uygulanmasıyla oluşturulmuştur (Şekil). Devrenin çıkışı ve komut girişi "0" konumundayken çıkış "0" da kalır. Komut girişi "" yapıldığında kapı çıkışı "" olacaktır. Devrenin çıkışından girişlerden birine yapılan geribesleme, Latch komut girişindeki "" kaldırılsa bile latch'ın "" konumunda kalmasını sağlayacaktır ve latch komut girişinin artık bir etkisi yoktur. Latch çıkışını tekrar "0" yapmak için kapıya uygulanan besleme geriliminin yada geribesleme hattının kaldırılması gerektiğinden bu devrenin pek pratik olduğu söylenemez. Set-Reset Flip-Flop: Bir RS flip-flop Şekil-2 de gösterilmiştir. Çıkış konumları girişler tarafından belirlenir, fakat her iki giriş de lojik 0 ise bir önceki çıkış konumu muhafaza edilir. Her iki giriş de lojik ise çıkış belirsiz olur. RS flip-flop Şekil-3 de görüldüğü gibi NAND kapıları kullanılarakta gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki flip-flopların doğruluk tabloları da verilmiştir. NAND SR flip-flop, S ve R girişlerini aktive etmek için "0" gerekmesi haricinde NOR SR flip-flop'a benzer. Kullanılmayan durum S ve R girişlerinin her ikisinin birden "0" olması durumudur. Şekil-2

21 8 S R Q(n) Q(n+) ?? Şekil-3 "D" Flip-Flop: Basit NOR SR flip-flop, girişlerin her ikisi de aynı anda "0" olduğunda önceden tahmin edilemeyen çıkışlar verir. Bu durumu önlemenin bir yolu korumayı donanımla yapmaktır. Böylece Set ve Reset girişleri asla aynı konumu alamaz. Bu, Şekil-4'de görüldüğü gibi bir evirici ile gerçekleştirilebilir..tanımsız R S Q L L. L H H H L L H H. Şekil-4 Bu devre "D" flip-flop olarak bilinir. "D" flip-flop, Şekil-5'de görüldüğü gibi NAND kapıları ve evirici ile de gerçekleştirilebilir. msız Şekil-5.Tanı.Tanımsız R S Q L L. L H H H L L H H. Şekil-4 ve 5'de gösterilen devrelerde "D" lojik konumundayken Q çıkışı "" olur.bu flip-floplar RS girişleri evirilerek 0 konumunda aktif olacak şekilde gerçekleştirilebilir.

22 "J-K" Flip-Flop: J-K flip-flop zamanlayıcı darbe uygulanmış S-R flip-flop veya D flip-flop gibi çalışır.diğer özel fonksiyonları gerçekleştirmek için de kullanılabilir. J-K flip-flop J,K veya saat darbesi girişlerinin her konumu için belirli çıkışlar verir, yani girişlerin herhangi bir konumu için belirsizlik söz konusu değildir. J-K flip-flop devresi Şekil-6'da gösterilmiştir. J-K flip-flop'un çalışma karakteristiği şöyle özetlenebilir: ) J ve K girişleri "0" : Saat darbesi "0" ise çıkış değişmez. _ 2) J girişi "", K girişi "0" : Saat darbesi "0" ise Q "" olur veya ""de kalır, Q "0" dır. J girişindeki "" direkt olarak Q çıkışında görülür. _ 3) J girişi "0", K girişi "" : Saat darbesi "0" ise Q "0", Q "" olur. J girişindeki "0" direkt olarak Q çıkışında görülür. 4) J ve K girişleri "" : Devre her saat darbesinde durum değiştirir. 9 CK J K Q(n+) L L Q(n) H L H L H L H H Toggle ALETLER: - C.A.D.E.T Evirici NAND kapısı J - K flip-flop - Bağlantı telleri Şekil-6 DENEY: NAND Kapıları ile R-S Flip-Flop Gerçekleştirilmesi: Şekil-3'deki NAND S-R flip-flop devresini kurun. 7400'ın ilgili bacaklarını +5V ve toprak hattına bağlayın. LS ve LS2'yi "0" konumuna alın. Devreyi kontrol edin ve gerilim uygulayın. LI2 "" olmalıdır. Bu devrenin doğruluk tablosunu çıkartarak sonuçları kaydedin.

23 Devrenin gerilimini kesin ve bir sonraki deneyde kullanılmak üzere devreyi board üzerinde bırakın. NAND Kapılarıyla "D" Flip-Flop Gerçekleştirilmesi: 7400 ve 7404 entegrelerini kullanarak Şekil-5'deki devreyi kurun. Eğer bir önceki deneyde kullandığınız devreyi muhafaza ettiyseniz sadece S girişinden R girişine bir evirici bağlanacaktır. Tüm entegrelere +5V ve toprak uygulayınız. LS'i D girişi, LI2'yi Q çıkışı LI'i de Q çıkışı olarak kullanın. Bu devre için bir doğruluk tablosu oluşturun. J-K Flip-Flop: 20 Yukarıdaki devreyi 7476 entegresini kullanarak kurun. LS ve LS2 'yi "0" konumuna alın. Set ve Reseti +5V a bağlayın. Devreyi kontrol edin. Devreye gerilim uygulayın ve flip-flop'un başlangıç konumunu gözleyin. LS, LS2, PB2 ve LI, LI2'yi kullanarak J-K flip-flop'un doğruluk tablosunu çıkarın. LS ve LS2'yi "" konumuna alın. Gerilimi kesin. PB2'yi fonksiyon jeneratörünün TTL ucuna ve LI7'ye bağlayın. Devreye gerilim uygulayın. LI7'deki saat darbesini ve LI'deki flip-flop çıkışını gözleyin ve gözlemlerinizi kaydedin. Gerilimi kesin ve aşağıdaki şekilde gördüğünüz devreyi kurun. Bu devreye +5V ve toprak hattını bağlayın. LS, LI, ve LI2'yi kullanın.

24 2 İstenenler: ) Deney sonuçlarını ve düşüncelerinizi yazın. 2) NAND'larla yapılan R-S flip-floplarda hangi durumda problem çıkar? 3) NAND R-S flip-flobun giriş durumları ne olmalıdır? 4) J ve K girişlerinin her ikiside "" de tutulursa J-K flip-flop hangi fonksiyonu gerçekleştirir? S R Q(n) Q(n+)

25 22 BÖLÜMÜ LABORATUAR DENEY İSMİ GRUP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ADI SOYADI NO S R Q(n) Q(n+) D 0 Q D 0 Q TARİH: İMZA:

26 23 Deney: 2.2 Deneyin Adı: Sayıcılar Amaç: Senkron ve asenkron sayıcı tasarımı Ön Bilgi: ) Asenkron Sayıcılar: Bu tür sayıcılarda tetiklenen ikililer birbirini Q çıkışlarından T (clock) girişlerine bağlanarak zincirleme tetikler. Aşağıdaki şekilde JK flip-floplarla yapılmış bir asenkron sayıcı görülmektedir. Her flip-flop, J ve K girişleri de tutularak toggle mod çalıştırılmaktadır. Tetiklenen ikili (toggle flip-flop): J K Q(n+) 0 0 Q(n) (saklama) 0 (yazma) 0 0 (silme) Q(n) (tetiklenen ikili) Şekil- Asenkron sayıcıların en önemli özelliği tetikleme (clock) darbesi uygulandığında birinci flip-flopun konum değiştirmesi ve ondan sonra gelen flip-flopların sırasıyla tetiklenmesidir. Diğer tip asenkron sayıcılar ise modül sayıcılardır. Bunlar 2 nin kuvveti olmayan tabanlara göre darbe sayılarını saymak için gerçekleştirilmiş sayıcılardır. Örneğin 0 darbede bir kendisini sıfırlayan ve böylece 0 tabanına göre saymaya elverişli sayıcılara Modül 0 sayıcı denir. Bu tür sayıcıları gerçekleştirmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. En önemli üç tanesi geri beslemeli, silmeli ve doğrudan silmeli sayıcılardır. Asenkron sayıcıların en büyük dezavantajı her flip-flopun bir sonrakini tetiklemesinden kaynaklanan propagasyon gecikmesi ve dolayısıyla maksimum çalışma frekansının sınırlı olmasıdır. 2) Senkron Sayıcılar: Senkron sayıcıların bütün ikilileri aynı tetikleme darbeleriyle aynı anda tetiklenirler. Tetiklemenin her ikilide aynı anda olmasının sonucu bunlara senkron sayıcı adı verilmiştir. Bütün ikililer aynı anda durum değiştirdiklerinden bu tür sayıcılarda gecikme yoktur. NOT: Deneye gelmeden önce Modül 8 senkron sayıcı tasarlayınız. Bir senkron sayıcı tasarlanırken aşağıdaki adımlar izlenir. ) Sayma tablosu hazırlanır. 2) Gerekli sayıda JKFF ler yan yana çizilerek T girişleri paralel bağlanıp buraya tetikleme darbeleri uygulanır. 3) JKFF nin uyarılma tablosu kullanılarak sayma tablosundaki her bir tetikleme darbesi için istenen geçişi sağlayacak olan J ve K, karnough diyagramları üzerinde işaretlenir.

27 24 4) Bu diyagramlar basitleştirilerek her bir ikilinin J ve K fonksiyonları bulunur. 5) Bu fonksiyonlar kullanılarak sayıcı devresi tasarlanır. Geniş bilgi için konuyla ilgili kaynaklara bakınız. Aletler: Deney: - C.A.D.E.T. - 74LS76 Dual JK Flip-Flop - 74LS90 Onlu sayıcı bit binary yukarı/aşağı sayıcı - Bağlantı telleri Yukarı/aşağı sayıcılar: ) Şekil-2 deki devreyi kurun. 2) C.A.D.E.T. i açın. PB e basın. Lojik indikatörler 0 olmalı. 3) PB2 yi tetikleme girişi, LI ve LI2 yi ve 2 çıkışları olarak kullanın. Devrenin çalışması hakkında gözlemlerinizi yazın. 4) C.A.D.E.T. i kapatın nın 5 nolu bacağındaki bağlantı tellerini çıkartarak 4 nolu bacağına, nolu bacağındaki teli ise 0 nolu bacağına bağlayın. 5) Devrenin gerilimini verin. PB e basın. LI, LI2 0 olmalı. 6) İlk kısımda yaptığınız işlemleri tekrarlayarak gözlemlerinizi yazın. Senkron sayıcılar: ) Şekil-3 deki devreyi kurun. 2) C.A.D.E.T. i açın ve PB e basın. Şekil-2

28 3) PB2 yi sayma girişi, LI ve LI2 yi sayma çıkışları olarak kullanın. Devrenin çalışması hakkındaki gözlemlerinizi yazın. 4) C.A.D.E.T. i kapatın nın 5 nolu bacağındaki bağlantı tellerini çıkartarak 4 nolu bacağına, nolu bacağındaki teli ise 0 nolu bacağına bağlayın. 5) Devrenin gerilimini verin. PB e basın. LI, LI2 0 olmalı. 6) İlk kısımda yaptığınız işlemleri tekrarlayarak gözlemlerinizi yazın. 25 Sayıcı Entegreler: Şekil-3 ) İlk olarak 74LS90 sayıcı entegresi denenecek. Bu devre iki ve beşe bölen iki ayrı kısımdan oluşur. Onluk sayıcı elde etmek üzere ikiye bölen kısmın çıkışını beşe bölen kısmın girişine bağlayacağız. 2) Şekil-4 deki devreyi kurun. Besleme bağlantılarını yapın ayrıca, LTS 32 nin 4 numaralı bacağını +5V a bağlayın. 3) C.A.D.E.T. i açın ve PB e basın. LTS 32 0 göstermelidir. 4) PB2 yi sayma girişi ve LTS 32 yi çıkış olarak kullanın. Bu sayıcı devrenin çalışması hakkındaki gözlemlerinizi yazın. 5) Sayıcıyı 0 olmayan bazı konumlara set ederek PB e basın. Gözlemlerinizi yazın. 6) C.A.D.E.T. i kapatarak 74LS90 ın bağlantılarını çıkarınız. 7) 7493 sayıcı entegresini kullanarak Şekil-5 deki devreyi kurunuz. 8) LS6 yı LOW, LS5 i HI yapınız. Bunlar sırası ile silme ve yükleme girişleridir. C.A.D.E.T. i açın. LS6 yı LOW dan HI a ve tekrar LOW a getirin. 9) LS LS5 yükleme kontrol hattının komutu (LS5) ile sayıcıyı hazırlayan veri girişleridir. PB ve PB2 yi sırasıyla aşağı ve yukarı saymak için kullanın. Sayıcının işlevini gözlemenin diğer bir yolu da LS LS5 girişlerini HI dan LOW a çekmektir. İki çalışma şekli arasındaki farkı kaydedin. 0) C.A.D.E.T. i kapatarak 7493 ün bağlantılarını çıkarınız. İstenenler: ) Senkron ve asenkron sayıcılar arasındaki farkı yazın. 2) Deneyde kullanılan sayıcıların modüllerini sırasıyla yazın. 3) Silmeli Mod 7 sayıcı devresi çizin.

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop

Detaylı

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ SAYISAL DEVRE UYGULAMALARI Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU... vi MALZEME LİSTESİ... viii ENTEGRELER... ix 1. Direnç ve Diyotlarla Yapılan

Detaylı

1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR

1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR 1 Giriş 1 Atomun Yapısı, İletkenler ve Yarı İletkenler 2 Atomun Yapısı 2 İletkenler 3 Yarı İletkenler 5 Sayısal Değerler (I/O) 8 Dalga Şekilleri 9 Kare

Detaylı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 00223 - Mantık Devreleri Tasarımı Laboratuar Föyleri Numara: Ad Soyad: Arş. Grv. Bilal ŞENOL Devre Kurma Alanı Arş. Grv. Bilal ŞENOL

Detaylı

1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek.

1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek. DENEY 7-2 Sayıcılar DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek. GENEL BİLGİLER Sayıcılar, flip-floplar

Detaylı

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop

Detaylı

DENEY 1a- Kod Çözücü Devreler

DENEY 1a- Kod Çözücü Devreler DENEY 1a- Kod Çözücü Devreler DENEYİN AMACI 1. Kod çözücü devrelerin çalışma prensibini anlamak. GENEL BİLGİLER Kod çözücü, belirli bir ikili sayı yada kelimenin varlığını belirlemek için kullanılan lojik

Detaylı

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEYİN AMACI 1. IC zamanlayıcı NE555 in çalışmasını öğrenmek. 2. 555 multivibratörlerinin çalışma ve yapılarını öğrenmek. 3. IC zamanlayıcı anahtar devresi yapmak. GİRİŞ

Detaylı

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 Günümüzde kullanılan elektronik kontrol üniteleri analog ve dijital elektronik düzenlerinin birleşimi ile gerçekleşir. Gerilim, akım, direnç, frekans,

Detaylı

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması 25. Sayıcı Devreleri Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, sayıcı olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıcı devreleri, FF lerin uygun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş Lojik Kapı Devreleri... 9

İÇİNDEKİLER. 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş Lojik Kapı Devreleri... 9 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL LOJİK KAPI DENEYLERİ 1-1 Lojik ve Anahtara Giriş 1 1-2 Lojik Kapı Devreleri... 9 a. Diyot Lojiği (DL) devresi b. Direnç-Transistor Lojiği (RTL) devresi c. Diyot-Transistor Lojiği

Detaylı

1. DENEY-1: DİYOT UYGULAMALARI

1. DENEY-1: DİYOT UYGULAMALARI . DENEY-: DİYOT UYGULAMALARI Deneyin Amacı: Diyotun devrede kullanımı.. DC ileri/geri Öngerilim Diyot Devreleri: Şekil. deki devreyi kurunuz. Devreye E = +5V DC gerilim uygulayınız. Devrenin çıkış gerilimini

Detaylı

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR Deneyin Amaçları Asenkron ve senkron sayıcı devre yapılarının öğrenilmesi ve deneysel olarak yapılması Deney Malzemeleri 74LS08 Ve Kapı Entegresi (1 Adet) 74LS76

Detaylı

BM217 SAYISAL TASARIM DERSİ LABORATUVAR DENEYLERİ

BM217 SAYISAL TASARIM DERSİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BM217 SAYISAL TASARIM DERSİ LABORATUVAR DENEYLERİ Yrd. Doç. Dr. Emre DANDIL İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU... vi MALZEME LİSTESİ... viii ENTEGRELER...

Detaylı

DENEY 4-1 Kodlayıcı Devreler

DENEY 4-1 Kodlayıcı Devreler DENEY 4-1 Kodlayıcı Devreler DENEYİN AMACI 1. Kodlayıcı devrelerin çalışma prensibini anlamak. GENEL BİLGİLER Kodlayıcı, bir ya da daha fazla girişi alıp, belirli bir çıkış kodu üreten kombinasyonel bir

Detaylı

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Lab. SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ.Ön Bilgiler. Schmitt Tetikleme Devreleri Schmitt tetikleme devresi iki konumlu bir devredir.

Detaylı

DENEY FÖYÜ8: Lojik Kapıların Elektriksel Gerçeklenmesi

DENEY FÖYÜ8: Lojik Kapıların Elektriksel Gerçeklenmesi DENEY FÖYÜ8: Lojik Kapıların Elektriksel Gerçeklenmesi Deneyin Amacı: Temel kapı devrelerinin incelenmesi, deneysel olarak kapıların gerçeklenmesi ve doğruluk tablolarının elde edilmesidir. Deney Malzemeleri:

Detaylı

DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler

DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler DENEY 2- Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler DENEY 2a- JK Flip-Flop Devreleri DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların prensiplerinin ve sayıcıların JK flip-flopları ile nasıl gerçeklendiklerinin incelenmesi. GENEL

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ELEKTRONİK LAB. DENEY FÖYÜ DENEY 4 OSİLATÖRLER SCHMİT TRİGGER ve MULTİVİBRATÖR DEVRELERİ ÖN BİLGİ: Elektronik iletişim sistemlerinde

Detaylı

Analog Sayısal Dönüşüm

Analog Sayısal Dönüşüm Analog Sayısal Dönüşüm Gerilim sinyali formundaki analog bir veriyi, iki tabanındaki sayısal bir veriye dönüştürmek için, az önce anlatılan merdiven devresiyle, bir sayıcı (counter) ve bir karşılaştırıcı

Detaylı

Mantık Devreleri Laboratuarı

Mantık Devreleri Laboratuarı 2013 2014 Mantık Devreleri Laboratuarı Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet AKBABA Laboratuar Sorumlusu: Emrullah SONUÇ İÇİNDEKİLER Deney 1: 'DEĞİL', 'VE', 'VEYA', 'VE DEĞİL', 'VEYA DEĞİL' KAPILARI... 3 1.0.

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN:

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ DENEYİ YAPANLAR Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN: Deneyin Yapılış Tarihi Raporun Geleceği Tarih Raporun

Detaylı

DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER

DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER DENEY-6 LOJİK KAPILAR VE İKİLİ DEVRELER DENEYİN AMACI: Bu deneyde temel lojik kapılar incelenecek; çift kararlı ve tek kararlı ikili devrelerin çalışma prensipleri gözlemlenecektir. ÖN HAZIRLIK Temel lojik

Detaylı

25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız.

25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız. BÖLÜM. Büyüklüklerin genel özellikleri nelerdir? 2. Analog büyüklük, analog işaret, analog sistem ve analog gösterge terimlerini açıklayınız. 3. Analog sisteme etrafınızdaki veya günlük hayatta kullandığınız

Detaylı

BSE 207 Mantık Devreleri Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

BSE 207 Mantık Devreleri Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) SE 207 Mantık Devreleri Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) Sakarya Üniversitesi Lojik Kapılar - maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE,

Detaylı

DENEY 3-1 Kodlayıcı Devreler

DENEY 3-1 Kodlayıcı Devreler DENEY 3-1 Kodlayıcı Devreler DENEYİN AMACI 1. Kodlayıcı devrelerin çalışma prensibini anlamak. GENEL BİLGİLER Kodlayıcı, bir ya da daha fazla girişi alıp, belirli bir çıkış kodu üreten kombinasyonel bir

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 TEMEL LOJİK ELEMANLAR VE UYGULAMALARI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Erdem ARSLAN Arş. Gör.

Detaylı

ELM019 - Ölçme ve Enstrümantasyon 3

ELM019 - Ölçme ve Enstrümantasyon 3 DAQ - Converters Veri Toplayıcılar Data Acquisition Bir Veri Toplama Sisteminin (DAS) Bileşenleri Bazı tıbbi cihazlar bir hastadan gelen fizyolojik işaretlerin takibini ve analizini yapabilir. Şekildeki

Detaylı

DENEY 4a- Schmitt Kapı Devresi

DENEY 4a- Schmitt Kapı Devresi DENEY 4a- Schmitt Kapı Devresi DENEYİN AMACI 1. Schmitt kapılarının yapı ve karakteristiklerinin anlaşılması. GENEL BİLGİLER Schmitt kapısı aşağıdaki karakteristiklere sahip olan tek lojik kapıdır: 1.

Detaylı

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ 4 Bitlik İki Sayının Tam Toplayıcı Entegresi ile Toplama Ve Çıkarma İşlemlerinin Yapılması Ve Sonucu Segment Display'de Gösteren Devrenin Tasarlanması Deneyin Amacı:

Detaylı

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ 4 Bitlik İki Sayının Tam Toplayıcı Entegresi ile Toplama Ve Çıkarma İşlemlerinin Yapılması Ve Sonucu Segment Display'de Gösteren Devrenin Tasarlanması Deneyin Amacı:

Detaylı

1. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek.

1. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek. DENEY Temel Lojik Kapıların Karakteristikleri DENEYİN AMACI. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak.. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek. GENEL İLGİLER Temel lojik

Detaylı

Bölüm 10 D/A Çeviriciler

Bölüm 10 D/A Çeviriciler Bölüm 10 /A Çeviriciler 10.1 AMAÇ 1. Bir dijital analog çeviricinin çalışma prensibinin anlaşılması.. AC0800 ün çalışma prensibinin anlaşılması.. AC0800 kullanarak tek kutuplu yada çift kutuplu çıkışların

Detaylı

SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY 1: TEMEL LOJİK KAPI KARAKTERİSTİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ

SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY 1: TEMEL LOJİK KAPI KARAKTERİSTİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY 1: TEMEL LOJİK KAPI KARAKTERİSTİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI 1. Temel lojik kapı sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. GENEL BİLGİLER TTL kapıların karakteristikleri,

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı SAYISAL ELEKTRONİK Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 6 Tutucular, Flip-Floplar ve Zamanlayıcılar Tutucular (Latches) Tutucu iki kararlı (bistable state) durumu olan en temel sayısal depolama

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ İLE A/D DÖNÜŞÜMÜ

MİKROİŞLEMCİ İLE A/D DÖNÜŞÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU LABORATUVARI MİKROİŞLEMCİ İLE A/D DÖNÜŞÜMÜ 1. GİRİŞ Analog işaretleri sayısal işaretlere dönüştüren elektronik devrelere

Detaylı

OP-AMP UYGULAMA ÖRNEKLERİ

OP-AMP UYGULAMA ÖRNEKLERİ OP-AMP UYGULAMA ÖRNEKLERİ TOPLAR OP-AMP ÖRNEĞİ GERİLİM İZLEYİCİ Eşdeğer devresinden görüldüğü gibi Vo = Vi 'dir. Emiter izleyici devreye çok benzer. Bu devrenin giriş empedansı yüksek, çıkış empedansı

Detaylı

DENEY 5 RS FLİP-FLOP DENEYLERİ

DENEY 5 RS FLİP-FLOP DENEYLERİ Adı Soyadı: No: Grup: DENEY 5 RS FLİP-FLOP DENEYLERİ ÖN BİLGİ : Sayısal bilgiyi ( "0" veya "1" ) depolamada ve işlemede kullanılan temel devrelerden biri de F-F lardır. Genel olarak dört tipi vardır: 1-

Detaylı

Deney 4: 555 Entegresi Uygulamaları

Deney 4: 555 Entegresi Uygulamaları Deneyin Amacı: Deney 4: 555 Entegresi Uygulamaları 555 entegresi kullanım alanlarının öğrenilmesi. Uygulama yapılarak pratik kazanılması. A.ÖNBİLGİ LM 555 entegresi; osilasyon, zaman gecikmesi ve darbe

Detaylı

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır SYISL ELETRONİ ÖLÜM 9 (OUNTERS) SYIILR u bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Sayıcılarda Mod kavramı senkron sayıcılar senkron yukarı sayıcı (Up counter) senkron aşağı sayıcı (Down counter) senkron

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJĐK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYÜ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJĐK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJĐK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYÜ Haziran 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Deney-1 Temel Kapı Devreleri. 1 1.1 Ön Çalışma. 1 1.2 Deneyin Amacı 1 1.3

Detaylı

DENEY 6- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri

DENEY 6- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri DENEY 6- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri DENEYİN AMACI 1. Dijitalden Analog a çevrimin temel kavramlarının ve teorilerinin anlaşılması GENEL BİLGİLER Şekil-1 Şekil-1 de bir direnç ağıyla gerçekleştirilmiş

Detaylı

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL DEVRELER II LABORATUVARI DENEY 1 TOPLAYICILAR - ÇIKARICILAR

KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL DEVRELER II LABORATUVARI DENEY 1 TOPLAYICILAR - ÇIKARICILAR KMU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL DEVRELER II LABORATUVARI DENEY 1 TOPLAYICILAR - ÇIKARICILAR DENEY 1: TOPLAYICILAR- ÇIKARICILAR Deneyin Amaçları Kombinasyonel lojik devrelerden

Detaylı

Bölüm 1 Temel Lojik Kapılar

Bölüm 1 Temel Lojik Kapılar Bölüm 1 Temel Lojik Kapılar DENEY 1-1 Lojik Kapı Devreleri DENEYİN AMACI 1. Çeşitli lojik kapıların çalışma prensiplerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. TTL ve CMOS kapıların girişi ve çıkış gerilimlerini

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. M.

Detaylı

DENEY 3a- Yarım Toplayıcı ve Tam Toplayıcı Devresi

DENEY 3a- Yarım Toplayıcı ve Tam Toplayıcı Devresi DENEY 3a- Yarım Toplayıcı ve Tam Toplayıcı Devresi DENEYİN AMACI 1. Aritmetik birimdeki yarım ve tam toplayıcıların karakteristiklerini anlamak. GENEL BİLGİLER Toplama devreleri, Yarım Toplayıcı (YT) ve

Detaylı

DENEY 6a- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri

DENEY 6a- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri DENEY 6a- Dijital/Analog Çevirici (DAC) Devreleri DENEYİN AMACI 1. Dijitalden Analog a çevrimin temel kavramlarının ve teorilerinin anlaşılması GENEL BİLGİLER Şekil-1 Şekil-1 de bir direnç ağıyla gerçekleştirilmiş

Detaylı

Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi

Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi Malzeme listesi: Güç kaynağı: 12V dc Transistör: 2xBC237 LED: 2x5 mm standart led Direnç: 2x330 Ω, 10 K, 100 K Kondansatör: 100μF, 1000μF Şekildeki tek kararlı

Detaylı

LOJİK DEVRELER-I III. HAFTA DENEY FÖYÜ

LOJİK DEVRELER-I III. HAFTA DENEY FÖYÜ LOJİK DEVRELER-I III. HAFTA DENEY FÖYÜ 3 Bitlik Bir Sayının mod(5)'ini Bulan Ve Sonucu Segment Display'de Gösteren Devrenin Tasarlanması Deneyin Amacı: 3 bitlik bir sayının mod(5)'e göre sonucunu bulan

Detaylı

Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi Bu derste... BİL 201 Birleşimsel Mantık (Combinational Logic) Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi Birleşimsel Devreler - Çözümlenmesi - Tasarımı Birleşimsel Devre Örnekleri - Yarım Toplayıcı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM309 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUARI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM309 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM39 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUARI Deney No Deneyin Adı Deney Grubu Deneyi Yapanın Numarası Adı Soyadı İmzası Deneyin

Detaylı

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi 23 Deney Adı : İşlemsel Kuvvetlendiricinin Temel Devreleri Deney No : 6 Deneyin Amacı : İşlemsel kuvvetlendiricilerle en ok kullanılan devreleri gerekleştirmek, fonksiyonlarını belirlemek Deneyle İlgili

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ Amaç: Bu deneyde terslemeyen kuvvetlendirici, toplayıcı kuvvetlendirici ve karşılaştırıcı

Detaylı

Bölüm 9 A/D Çeviriciler

Bölüm 9 A/D Çeviriciler Bölüm 9 A/D Çeviriciler 9.1 AMAÇ 1. Bir Analog-Dijital Çeviricinin çalışma yönteminin anlaşılması. 2. ADC0804 ve ADC0809 entegrelerinin karakteristiklerinin anlaşılması. 3. ADC0804 ve ADC0809 entegrelerinin

Detaylı

DENEY 8- Flip Flop ve Uygulamaları. Amaç: - Flip Flop çalışma mantığını kavramak

DENEY 8- Flip Flop ve Uygulamaları. Amaç: - Flip Flop çalışma mantığını kavramak DENEY 8- Flip Flop ve Uygulamaları Amaç: - Flip Flop çalışma mantığını kavramak Deneyin Yapılışı: - Deney bağlantı şemasında verilen devreleri uygun elemanlarla kurunuz. Entegrenin besleme ve GND bağlantılarını

Detaylı

Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC)

Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİ LABORATUARI Mikroişlemci ile Analog-Sayısal Dönüştürücü (ADC) 1. Giriş Analog işaretler analog donanım kullanılarak işlenebilir.

Detaylı

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. İkili Kodlama ve Mantık Devreleri. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. İkili Kodlama ve Mantık Devreleri. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü BİLGİSAYAR MİMARİSİ İkili Kodlama ve Mantık Devreleri Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü Kodlama Kodlama, iki küme elemanları arasında karşılıklığı kesin olarak belirtilen kurallar bütünüdür diye tanımlanabilir.

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : OSİLATÖR DEVRESİ Giriş

Detaylı

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI Deneyin Amaçları Flip-floplara aģina olmak. DeğiĢik tipte Flip-Flop devrelerin gerçekleģtirilmesi ve tetikleme biçimlerini kavramak. ArdıĢık mantık devrelerinin

Detaylı

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ 1.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde diyotların akım-gerilim karakteristiği incelenecektir. Bir ölçü aleti ile (volt-ohm metre) diyodun ölçülmesi ve kontrol edilmesi (anot ve katot

Detaylı

SERVOMOTOR HIZ VE POZİSYON KONTROLÜ

SERVOMOTOR HIZ VE POZİSYON KONTROLÜ SERVOMOTOR HIZ VE POZİSYON KONTROLÜ Deneye Hazırlık: Deneye gelmeden önce DC servo motor çalışması ve kontrolü ile ilgili bilgi toplayınız. 1.1.Giriş 1. KAPALI ÇEVRİM HIZ KONTROLÜ DC motorlar çok fazla

Detaylı

EEM122SAYISAL MANTIK SAYICILAR. Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol

EEM122SAYISAL MANTIK SAYICILAR. Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol EEM122SAYISAL MANTIK BÖLÜM 6: KAYDEDİCİLER VE SAYICILAR Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol KAYDEDİCİLER VE SAYICILAR Flip-flopkullanan devreler fonksiyonlarına göre iki guruba

Detaylı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit değerli pozitif gerilim regülatörleri basit bir şekilde iki adet direnç ilavesiyle ayarlanabilir gerilim kaynaklarına dönüştürülebilir.

Detaylı

Şekil 1. 74LS47 entegresi bağlantı şeması

Şekil 1. 74LS47 entegresi bağlantı şeması DENEY 5: ENTEGRELERLE VERİ DAĞITICI ve KOD ÇÖZÜCÜ DEVRELER Deneyin Amaçları 74LS47 7 parçalı display entegresinin yapısını ve kod çözme işlemini öğrenmek ve deneysel olarak doğrulamak. 74LS151 veri seçici

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I DENEY 2: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ VE AC-DC DOĞRULTUCU UYGULAMALARI Ad Soyad

Detaylı

BLM 221 MANTIK DEVRELERİ

BLM 221 MANTIK DEVRELERİ 8. HAFTA BLM 221 MANTIK DEVRELERİ Prof Dr Mehmet AKBABA mehmetakbaba@karabuk.edu.tr Temel Kavramlar MULTIPLEXERS (VERİ SEÇİCİLER), ÜÇ DURUMLU BUFFERS, DECODERS (KOD ÇÖZÜCÜLER) BELLEK ELEMANLARI 2 8.2.

Detaylı

DENEY 5: KOD DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN TASARIMI

DENEY 5: KOD DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN TASARIMI DENEY 5: KOD DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİN TASARIMI 1 Amaç Gray Kod dan İkili Kod a dönüştürücü tasarlamak ve gerçekleştirmek İkili Kod'dan 7-Bölmeli Gösterge ye (7-Segment Display) dönüştürücü tasarlamak ve gerçekleştirmek.

Detaylı

Proje Teslimi: 2013-2014 güz yarıyılı ikinci ders haftasında teslim edilecektir.

Proje Teslimi: 2013-2014 güz yarıyılı ikinci ders haftasında teslim edilecektir. ELEKTRONĐK YAZ PROJESĐ-2 (v1.1) Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde okuyan 1. ve 2. sınıf öğrencilerine; mesleği sevdirerek öğretmek amacıyla, isteğe bağlı olarak

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

SAYISAL TASARIM. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL TASARIM. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı SAYISAL TASARIM Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 6 DAC, Sayısal Analog Dönüştürücüler DAC Sayısal Analog Dönüştürücüler Analog sayısal dönüşümün tersini gerçekleyen elemanlara sayısal

Detaylı

Bölüm 13 FSK Modülatörleri.

Bölüm 13 FSK Modülatörleri. Bölüm 13 FSK Modülatörleri. 13.1 AMAÇ 1. Frekans Kaydırmalı Anahtarlama (FSK) modülasyonunun çalışma prensibinin anlaşılması.. FSK işaretlerinin ölçülmesi. 3. LM5 kullanarak bir FSK modülatörünün gerçekleştirilmesi.

Detaylı

1. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek.

1. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek. DENEY 1 Temel Lojik Kapıların Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek. GENEL BİLGİLER Temel

Detaylı

1. LİNEER PCM KODLAMA

1. LİNEER PCM KODLAMA 1. LİNEER PCM KODLAMA 1.1 Amaçlar 4/12 bitlik lineer PCM kodlayıcısı ve kod çözücüsünü incelemek. Kuantalama hatasını incelemek. Kodlama kullanarak ses iletimini gerçekleştirmek. 1.2 Ön Hazırlık 1. Kuantalama

Detaylı

Mantık fonksiyonlarından devre çizimi 6 Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması

Mantık fonksiyonlarından devre çizimi 6 Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ Amaç: Bu deney, tersleyen kuvvetlendirici, terslemeyen kuvvetlendirici ve toplayıcı

Detaylı

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 5. Baskı Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. Birleşik Mantık Tanımı X{x, x, x, x n,}}

Detaylı

DENEY 2-5 Karşılaştırıcı Devre

DENEY 2-5 Karşılaştırıcı Devre DENEY 2-5 Karşılaştırıcı Devre DENEYİN AMACI 1. Dijital karşılaştırıcıların çalışma prensiplerini ve yapısını anlamak. GENEL BİLGİLER Bir karşılaştırma yapabilmek için en az iki sayı gereklidir. En basit

Detaylı

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör Multivibratörler Kare dalga veya dikdörtgen dalga meydana getiren devrelere MULTİVİBRATÖR adı verilir. Bu devreler temel olarak pozitif geri beslemeli iki yükselteç devresinden oluşur. Genelde çalışma

Detaylı

R-2R LADDER SWITCHES 8-BIT DAC SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER 3-STATE BUFFERS

R-2R LADDER SWITCHES 8-BIT DAC SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER 3-STATE BUFFERS MİKROİŞLEMCİ UYUMLU A/D VE D/A ÇEVİRİCİLER A/D ve D/A çeviricilerin pratikte sıkça kullanılan türlerinden biri de mikroişlemci uyumlu olanlarıdır. Şekil.'de ZN8 D/A çeviricinin çalışma prensip şeması verilmiştir.

Detaylı

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları DENEY 12-1 Aktif Yüksek Geçiren Filtre DENEYİN AMACI 1. Aktif yüksek geçiren filtrenin çalışma prensibini anlamak. 2. Aktif yüksek geçiren filtrenin frekans tepkesini

Detaylı

BÖLÜM 8 MANDAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 8 MANDAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır AYIAL ELETONİ BÖLÜM 8 MANAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLA Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Mandallar(Latches),- Mandalı, Mandalı ontak sıçramasının mandallar yardımı ile engellenmesi Flip-Floplar,-

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 İÇİNDEKİLER Deney 1 OSİLATÖR DEVRESİ... 2 Deney 2 FLİP-FLOP LAR....... 6 Deney 3 FLİP-FLOP

Detaylı

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç Deney 10 DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç DENEYİN AMACI 1. Ortak kollektörlü (CC) yükseltecin çalışma prensibini anlamak. 2. Ortak kollektörlü yükseltecin karakteristiklerini ölçmek. GENEL BİLGİLER

Detaylı

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEYİN AMACI 1. Elektromanyetik rölelerin çalışmasını ve yapısını öğrenmek 2. SCR kesime görüme yöntemlerini öğrenmek 3. Bir dc motorun dönme yönünü kontrol

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVAR DENEY RAPORU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVAR DENEY RAPORU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVAR DENEY RAPORU DENEY 3: KODLAYICILAR Yrd.Doç. Dr. Ünal KURT Arş. Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV Arş.Gör. Merve ŞEN KURT Öğrenci: Adı Soyadı Grup

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY RAPORU Deney No: 1 MULTİSİM E GİRİŞ Yrd.Doç. Dr. Ünal KURT Arş. Gör. Ayşe AYDIN YURDUSEV Öğrenci: Adı Soyadı Numarası

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Sayısal Elektronik

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Sayısal Elektronik Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Sayısal Elektronik Günümüz Elektroniği Analog ve Sayısal olmak üzere iki temel türde incelenebilir. Analog büyüklükler sonsuz sayıda değeri içermesine

Detaylı

İKİLİ SAYILAR VE ARİTMETİK İŞLEMLER

İKİLİ SAYILAR VE ARİTMETİK İŞLEMLER İKİLİ SAYILAR VE ARİTMETİK İŞLEMLER DENEY 3 GİRİŞ Bu deneyde kurulacak devreler ile işaretsiz ve işaretli ikili sayılar üzerinde aritmetik işlemler yapılacak; işaret, elde, borç, taşma kavramları incelenecektir.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) 1. DENEYİN AMACI ÜÇ FAZ EVİRİCİ 3 Faz eviricilerin çalışma

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YMT-215 LOGIC CIRCUITS

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YMT-215 LOGIC CIRCUITS TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YMT-215 LOGIC CIRCUITS 1 İÇİNDEKİLER Deney 1 SAYI SİSTEMLERİ... 2 Deney 2 LOJİK KAPILAR (VE/VEYA/DEĞİL)...... 7 Deney 3 LOJİK KAPILAR (VE DEĞİL / VEYA DEĞİL / ÖZEL VEYA / ÖZEL VEYA

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET)

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET) 2.1. eneyin amacı: Temel yarıiletken elemanlardan BJT ve FET in tanımlanması, test edilmesi ve temel karakteristiklerinin incelenmesi. 2.2. Teorik bilgiler: 2.2.1. BJT nin özelliklerinin tanımlanması:

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER VE UYGULAMALARI 1. 741 İşlemsel yükselteçlerin özellikleri ve yapısı hakkında bilgi veriniz. 2. İşlemsel yükselteçlerle gerçekleştirilen eviren yükselteç, türev

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı SYISL ELEKTRONİK Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ÖLÜM ileşimsel Mantık Devreleri Yarım Toplayıcı İkili toplama işleini yapan devreye yarım toplayıcı adı verilir. Yarım toplayıcı girişlerine

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Eşzamanlı (Senkron) Ardışıl Devrelerin Tasarlanması (Design) Bir ardışıl devrenin tasarlanması, çözülecek olan problemin sözle anlatımıyla (senaryo) başlar. Bundan sonra aşağıda açıklanan aşamalardan geçilerek

Detaylı

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DENEY 6: KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI 1. Açıklama Kondansatör doğru akımı geçirmeyip alternatif akımı

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR 377 42 03, KTÜ, 2010 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI 1. Deneyin

Detaylı

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMAÇLARI Ölçü aletleri, Breadboardlar ve DC akım gerilim kaynaklarını kullanmak Sayısal multimetre

Detaylı

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ TC SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL

Detaylı