BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır"

Transkript

1 SYISL ELETRONİ ÖLÜM 9 (OUNTERS) SYIILR u bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Sayıcılarda Mod kavramı senkron sayıcılar senkron yukarı sayıcı (Up counter) senkron aşağı sayıcı (Down counter) senkron sayıcılarda sıfırlama Senkron sayıcılar 93

2 SYISL ELETRONİ GİRİŞ Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan devrelere sayıcı (counters) adı verilir. Geniş bir uygulama alanı bulan sayıcı devreleri zamanlama (frekans bölme vb.) ve kontrol ( kodlama, bilgi depolama vb.) devrelerinde kullanılmaktadır. Genel olarak sayıcı devrelerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz. a- Tetikleme sinyalinin uygulanmasına göre I. senkron Sayıcılar II. Senkron Sayıcılar b- Sayma yönüne göre I. Yukarı İleri Sayıcılar (Up ounters) II. şağı Geri Sayıcılar (Down ounters) III. Yukarı / şağı Sayıcılar (Up / Down onters ) c- Elde edilen sayının kodlanmasına göre I. İkilik Sayıcı (inary ounter) II. D Sayıcı (D ounter) III. Onluk Sayıcı (Decimal ounter) ir sayıcının tekrar yapmadan alabildiği durum sayısına veya sayabildiği sayı miktarına o sayıcının mod u adı verilir. Örneğin Mod-3 sayıcı tekrar yapmadan on üç değişik durum alabilir. Yani Mod-3 sayıcı -2 arası sayıları sayacak ve tekrar a dönecektir. 9.. SENRON SYIILR (SYNHROUNS OUNTERS) senkron sayıcılar dalgacık sayıcılar veya seri sayıcılar olarak adlandırılmaktadır. u tip sayıcılarda flip-flop ların tetikleme sinyali bir önceki flip-flop çıkışlarından alınır. ütün flip-flop ların girişleri (en düşük değerlikli bite ait flip-flop hariç) gelen harici tetikleme sinyali ile değil önceki flip-flop çıkış değişimleri ile tetiklenir. u çalışma özelliklerinden dolayı senkron sayıcıların tasarımında kullanılan Flip-Flop tetikleme sinyalinin türü (Yükselen kenar veya Düşen kenar tetiklemeli) sayıcının çalışmasında belirleyicidir. senkron sayıcılarda kullanılan flip-flop ların gelen her darbe ile konum değiştirmesi (toggle-tümleyen çalışma) istendiğinden - veya T flip-flop kullanılır. u tip sayıcı devrelerinde tetikleme bir önceki flip-flop çıkışından alınacağından devreye her bir flip-flop un yayılım gecikmesi (propagasyon delay) flip-flop adedi ile çarpılması sonucu elde edilen süre sonrasında en sondaki flip-flop konum değiştirecektir. 94

3 SYISL ELETRONİ senkron sayıcıları; a- Yukarı Sayıcılar (Up ounters) b- şağı Sayıcılar (Down ounters) c- Yukarı / şağı Sayıcılar (Up/Down ounters) olmak üzere sınıflandırabiliriz. 9.. senkron Yukarı Sayıcılar (synchrouns Up ounters) şağıda Şekil 9. Yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop kullanılarak elde edilmiş iki bitlik (Mod-4) asenkron yukarı sayıcı devresini göstermektedir. u devre iki bitlik asenkron yukarı sayıcı olarak da adlandırılabilir. 2 3 t t t 2 t 3 t 4 (a) Lojik Diyagram (b) Çıkış dalga şekli (c) Durum tablosu Şekil. 9. İki bitlik (Mod-4) senkron yukarı sayıcı Sayıcı devresi için yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop kullanılmış olup bütün Flip-Flop lar tümleyen (toggle) olarak çalıştırılmıştır. Tetikleme sinyalinin yükselen kenarında ilgili Flip-Flop konum değiştirecektir. En düşük değerlikli biti taşıyan Flip- Flop unun çıkışı yüksek değerlikli biti taşıyan Flip-Flop una uygulanacak olan tetikleme sinyali görevini görmektedir. En düşük değerlikli biti taşıyan Flip-Flop u gelen tetikleme sinyalinin ilk yükselen kenarında (t zamanı) konum değiştirecek ve 95

4 SYISL ELETRONİ çıkışı olacaktır. Flip-Flop un çıkışı olduğundan Flip-Flop u konum değiştirmeyecektir. Tetikleme sinyalinin ikinci yükselen kenarında (t zamanı) Flip- Flop lar tümleyen (toggle) olarak çalıştığından Flip-Flop u konum değiştirecek ve çıkışı ve çıkışı olacaktır. u durumda Flip-Flop unun tetikleme girişine bir yükselen kenar uygulandığından çıkışı olacaktır. Gelen tetikleme darbelerine bağlı olarak çıkış dalga şekilleri çizilirse (Şekil.8..b) deki çıkış dalga şekilleri oluşacaktır. u çalışmaya ait tablo oluşturulursa (Şekil 8..c) iki bitlik sayma işlemi görülecektir. Sayıcıda bulunan her bir Flip-Flop çıkışlarına ait dalga şekilleri(şekil 8.. b) incelenirse Flip-Flopların çıkışlarındaki sinyalin tetikleme girişine uygulana sinyalin frekansının yarısı olduğu görülmektedir. Örneğin Şekil 8. de gösterilen Mod-4 asenkron sayıcıya Hz lik bir tetikleme sinyali () uygulandığında.flip-flop çıkışında 5hz, 2. Flip-Flop çıkışında 2,5Hz lik bir sinyal edilmiş olur. u özelliklerinden dolayı asenkron sayıcılara dalgacık sayıcılar da denmektedir. Genel olarak n tane Flip-Flop tan oluşmuş bir Mod-2 n asenkron sayıcıda en düşük değerli biti taşıyan Flip-Flop girişlerine uygulanan tetikleme sinyali () en son Flip- Flop çıkışında 2 n e bölünmüş haliyle görülecektir. şağıda n tane yükselen kenar tetiklemeli - Flip- Flop tan oluşmuş Mod-2 n asenkron yukarı sayıcıya ait prensip şeması verilmiştir. 2 n- n Şekil.9.2. Yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop ile senkron yukarı sayıcı prensip şeması Düşen kenar tetiklemeli Flip-Flop kullanarak asenkron yukarı sayıcı tasarımında en düşük değerlili biti taşıyan Flip-flop hariç tüm Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip-Flop un çıkışlarından alınmalıdır.şekil 8.3. n tane düşen kenar tetiklemeli - Flip-Flop tan oluşmuş Mod-2 n asenkron sayıcıyı göstermektedir. 96

5 SYISL ELETRONİ 2 n- n Şekil 9.3. Düşen kenar tetiklemeli - Flip-Flop ile asenkron yukarı sayıcı prensip şeması Not: senkron yukarı sayıcı tasarlarken; I- Flip-Flop yükselen kenar tetiklemeli ise en düşük değerlikli biti taşıyan Flip- Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip- Flop un çıkışından alınır. II- Flip-Flop düşen kenar tetiklemeli ise en düşük değerlikli biti taşıyan Flip- Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip- Flop un çıkışından alınır. Örnek: Mod-6 asenkron yukarı sayıcıyı (up counter) yükselen kenar tetiklemeli - Flip- Flop kullanarak tasarlayınız. Çözüm: Mod-6 asenkron yukarı sayıcı -5 arasındaki sayıları sayacak ve tekrar sayısına dönecektir. Sayma işlemi 6 durum(2 n =6) içerdiğinden sayıcıda kullanacağımız Flip- Flop adedi n=4 olacaktır. Sayma işlemine ait durum tablosu aşağıdaki gibi olacaktır. Dec D

6 SYISL ELETRONİ D D 9..2 senkron şağı Sayıcılar(synchrouns Down ounters) şağıda Şekil 9.4 yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop kullanılarak elde edilmiş iki bitlik (Mod-4) asenkron aşağı sayıcı devresini göstermektedir. u devre iki bitlik asenkron aşağı sayıcı (down counters) olarak da adlandırılabilir t t t 2 t 3 t 4 (a) Lojik Diyagram (b) Çıkış dalga şekli 98

7 SYISL ELETRONİ (c) Durum tablosu Şekil. 9.4 İki bitlik (Mod-4) senkron aşağı sayıcı Sayıcı devresi için yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop kullanılmıştır. ütün Flip- Flop lar tümleyen (toggle) olarak çalıştırılmıştır. Tetikleme sinyalinin yükselen kenarında ilgili Flip-Flop konum değiştirecektir. En düşük değerlikli biti taşıyan Flip- Flop unun çıkışı yüksek değerlikli biti taşıyan Flip-Flop unun tetikleme sinyali görevini görmektedir. En düşük değerlikli biti taşıyan Flip-Flop u gelen tetikleme sinyalinin ilk yükselen kenarında (t zamanı) konum değiştirecek ve çıkışı olacaktır. çıkışı olduğundan Flip-Flop u konum değiştirecek ve çıkış olcaktır. Tetikleme sinyalinin ikinci yükselen kenarında (t zamanı) Flip-Flop lar tümleyen (toggle) olarak çalıştığından Flip-Flop u konum değiştirecek ve çıkışı olacaktır. u durumda Flip-Flop unun tetikleme girişine bir düşen kenar uygulandığından çıkışı konum değiştirmeyecektir. Gelen tetikleme darbelerine bağlı olarak çıkış dalga şekilleri çizilirse (Şekil.9.4 b) deki çıkış dalga şekilleri oluşacaktır. u çalışmaya ait tablo oluşturulursa (Şekil 9.4 c) iki bitlik aşağı sayma işlemi görülecektir. şağıda n tane yükselen kenar tetiklemeli - Flip- Flop tan oluşmuş Mod-n senkron aşağı sayıcıya ait prensip şeması verilmiştir. 2 n- n Şekil. 9.5 Yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop ile asenkron aşağı sayıcı prensip şeması 99

8 SYISL ELETRONİ Düşen kenar tetiklemeli Flip-Flop kullanarak asenkron aşağı sayıcı tasarımında en düşük değerlili biti taşıyan Flip-flop hariç tüm Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip-Flop un çıkışlarından alınmalıdır.şekil 8.6 n tane düşen kenar tetiklemeli - Flip-Flop tan oluşmuş Mod-2 n asenkron aşağı sayıcıyı (down counter) göstermektedir. 2 n- n Şekil 9.6. Düşen kenar tetiklemeli - Flip-Flop ile asenkron aşağı sayıcı prensip şeması Not: senkron aşağı sayıcı tasarlarken; I- Flip-Flop yükselen kenar tetiklemeli ise en düşük değerlikli biti taşıyan Flip- Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip- Flop un çıkışından alınır. II- Flip-Flop düşen kenar tetiklemeli ise en düşük değerlikli biti taşıyan Flip- Flop hariç diğer bütün Flip-Flop ların tetikleme sinyali bir önceki Flip- Flop un çıkışından alınır. Örnek: Mod-6 asenkron aşağı sayıcıyı(down counter) düşen kenar tetiklemeli T Flip-Flop kullanarak tasarlayınız. Çözüm: Mod-6 asenkron aşağı sayıcı 5- arasındaki sayıları sayacak ve tekrar 5 sayısına dönecektir. Sayma işlemi 6 durum(2 n =6) içerdiğinden sayıcıda kullanacağımız Flip-Flop adedi n=4 olacaktır. Sayma işlemine ait durum tablosu aşağıdaki gibi olacaktır. 2

9 SYISL ELETRONİ Dec D D D 9..3 senkron Sayıcılarda Sıfırlama ve Önkurma Düzenekleri Flip-Floplarda asenkron girişler diye adlandırılan kurma (-PRE) ve silme (-RE) adında iki giriş olduğu bir önceki bölümde anlatılmıştı. u girişler yardımı ile asenkron sayıcının istenilen bir değerde sıfırlama veya istenilen bir değerden sayma işlemine başlaması (önkurma) işlemi gerçekleştirilebilir. Şekil 9.7 Sıfırlama girişli asenkron yukarı sayıcı gösterilmiştir. Sıfırlama işleminde, bütün Flip-Flop ların sıfırlama () girişlerine S,R ve elemanlarından oluşan sıfırlama devresi eklenmiştir.sıfırlama işleminin güç verildiği anda gerçekleştirilmesi için S anahtarı devrenin çalışma anahtarı ile eşzamanlı çalışmalıdır. ullanılan Flip- Flop ların sıfırlama () girişleri Lojik- seviyesinde aktif olduğu devreden görülmelidir. Devreye güç verildiği anda S anahtarının kapatılması ile seri R- devresi üzerinden akan yüksek şarj akımı R direnci üzerinde geriliminin 2

10 SYISL ELETRONİ görülmesini sağlayacaktır. R direnci üzerindeki bu gerilim bütün Flip-Flop ların sıfırlama () girişlerini Lojik- seviyesine çekeceğinden tüm Flip-Flop ların çıkışları olacaktır. Yani sayıcı sıfırlanacaktır. u işlem kondansatörünün sarj olmasına kadar devam edecektir. ondansatörün giriş gerilimine sarj olması ile devreden akan akım sıfırlanacağından R direnci üzerindeki gerilim Volt olacak ve sayma işlemi başlayacaktır. D D S R Şekil 9.7 Sıfırlamalı senkron yukarı sayıcı ullanılan Flip-Flop ların sıfırlama girişlerinin Lojik- seviyesinde aktif olması durumunda sıfırlama devresindeki R ve elamanlarının yer değiştirilmesi yeterli olacaktır. Devreye güç verildiği anda S anahtarının kapatılması ile seri R- devresi üzerinden akan yüksek şarj akımı R direnci üzerinde geriliminin görülmesini sağlayacaktır. R direncinin diğer ucu kondansatörü sarj olana kadar Volt olacaktır. u gerilim bütün Flip-Flop ların sıfırlama () girişlerini Lojik- seviyesine çekecek ve tüm Flip-Flop ların çıkışları olacaktır. Yani sayıcı sıfırlanacaktır. u işlem kondansatörünün sarj olmasına kadar devam edecektir. ondansatörün giriş gerilimine sarj olması ile bütün Flip-flop ların silme () girişleri Lojik- e çekilecek ve sayma işlemi başlayacaktır. 22

11 SYISL ELETRONİ D +V cc D S R Şekil 9.8 Sıfırlamalı senkron yukarı sayıcı Sayma işleminin istenilen bir değerden başlanacağı tür asenkron sayıcılara önkurmalı (presetlemeli) asenkron sayıcılar denir. u devrelerde sayıcının başlayacağı değer bulunduktan sonra, kurulması istenilen flip-flop ların girişleri ile, sıfırlanması istenilen flip-flop ların girişleri kısa devre edilerek R- devresine bağlanmalıdır. Devreye güç verilmesi ile birlikte devredeki flip-flop lar istenilen değere kurulacak ve sayıcı bu değerden itibaren saymaya devam edecektir. Şekil 8.9 () 2 =2 sayısında saymaya başlayan ön kurmalı asenkron sayıcı devresini göstermektedir. D S R Şekil 9.9 () 2 sayısından başlayan asenkron yukarı sayıcı 23

12 SYISL ELETRONİ Sayma işleminin başlayacağı değeri isteğe göre ayarlanabilen devrelere çok seçenekli ön kurmalı asenkron yukarı sayıcı denir. Sayma işleminin başlayacağı sayının ikilik karşılığı D diye adlandırılan kurma girişlerine uygulanır. D PRE +Vcc +Vcc +Vcc +Vcc D Şekil 9. Çok seçenekli önkurmalı sayıcı 9..4 senkron Yukarı/ şağı Sayıcılar(synchrouns Up/Downounters) senkron sayıcıların yukarı veya aşağı sayma işlemini tetikleme sinyalinin bir önceki Flip-Flop un hangi çıkışından alındığına göre belirlendiği önceki konularda anlatıldı. Şekil 9. Dört bitlik (Mod-6) Yukarı/şağı asenkron sayıcı devresini göstermektedir. D Up/ Down ontrol Girişi Şekil.9.. Dört bitlik (Mod-6) senkron yukarı aşağı sayıcı 24

13 SYISL ELETRONİ Up/Down girişi yapılırsa Flip-Flop lara etkiyen tetikleme sinyali bir önceki Flip- Flop un çıkışı olacağından devre yukarı sayıcı olarak çalışacaktır. Up/Down girişi olursa bu durumda tetikleme sinyali bir önceki Flip-Flop un çıkışından alınacağından devre aşağı sayıcı olarak çalışacaktır senkron Sayıcıların Modlara Göre elirlenmesi ir senkron sayıcının Mod u n Flip-Flop adedini göstermek üzere 2 n ifadesinden bulunabilir. Eğer bir asenkron sayıcı dört Flip-Flop tan oluşmuşsa bu sayıcı Mod-6 asenkron sayıcıdır. Yani ila 5 arası sayma işlemini gerçekleştirebilir. u durumda Mod-2 n sayıcının tasarımı n bitlik senkron sayıcıya ait devre çizilerek gerçekleştirilebir. ncak sayma işleminin Mod-2 n dışında bir değer(mod-,mod-3 gibi) olması durumunda Mod-2 n sayıcı devresine bir sıfırlama kapısı eklenmesi gerekmektedir. u yönteme Modlara göre sıfırlama yöntemi adı verilir. u yöntemle yapılacak tasarımda; I- Sayma işlemine ait tablo oluşturulur. II- Tablonun en altına sıfırlamanın yapılacağı sayı yazılır. III- Sayıcıda kullanılacak Flip-Flop adedi ve türü belirlenir. IV- n sayıcıda kullanılacak Flip-Flop adedini göstermek üzere Mod-2 n sayıcıya ait prensip şeması çizilir. V- Sıfırlama kapısı bütün Flip-Flop ların lear (Reset) girişlerine uygulanarak sıfırlama işlemi gerçekleştirilir. Örnek: Mod- senkron yukarı sayıcıyı yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop kullanarak tasarlayınız. Çözüm: Mod- sayıcı sayma işlemini ila 9 arasındaki sayılar için gerçekleştirir. Sayma işlemine ait tabloyu oluşturalım 25

14 SYISL ELETRONİ D Sıfırlama işleminin yapılacağı sayı () 2 = Sayma işleminden görüldüğü gibi böyle bir sayıcıyı elde edebilmek için dört tane Flip- Flop kullanmak zorundayız. Dört bitlik bir sayıcı ile -5 arası (2 4 =6) sayan bir sayıcı elde ederiz. Fakat tasarımı istenen sayıcının sayma işlemini -9 arasında gerçekleştirmesi ve sayısına geçmeden sıfırlamanın gerçekleşmesi isteniyor. D Ω Sıfırlama kapısı Şekil.9.2. Mod- senkron sayıcı Yukarıdaki devrede sayıcı -9 a kadar sayacak, sayısını gördüğü zaman sıfırlama kapısını her iki girişi Lojik- seviyesine çekileceğinden çıkış olacak ve bu çıkış bütün sıfırlama () girişlerine uygulandığından sayıcı tekrar sayısına dönecektir. 26

15 SYISL ELETRONİ 9.2 SENRON SYIILR (SYNHROUNS OUNTERS) Senkron sayıcılar eşzamanlı veya paralel sayıcılar olarak adlandırılırlar. Tetikleme sinyalinin bütün Flip-Flop ların girişlerine uygulanması açından senkron sayıcılardan farklılık gösterir. Ortak darbe dalgacık sayıcıda olduğu gibi sırasıyla Flip-Flop ları sırasıyla tetiklemek yerine bütün Flip-Flop ları aynı anda tetikler. ir Flip-Flop un konum değiştirmesi o sırada Flip-Flop girişlerinde belirlenir. Senkron sayıcılar çalışma hızı açısından asenkron sayıcılara üstünlüğü vardır.her bir durum için ulanılan sıralı devre elemanının yayılım gecikmesi (propagasyon delay) süresi kadar gecikmesi vardır. ncak tasarımda kullanılan devre elemanları asenkron sayıcılara göre fazladır İki itlik Senkron Yukarı Sayıcı ( Synchrouns Up ounter) şağıda Şekil 9.7 de iki bitlik senkron sayıcıya ait Lojik şemayı ve çıkış dalga şekillerini göstermektedir. Sayıcı devresinin başlangıç anında her iki çıkışının olduğu kabul edilerek devre çalışması açıklanmıştır. 2 3 t t t 2 t 3 t 4 (a) Lojik Diyagram (b) Dalga şekilleri Şekil 9.7 İki it Senkron Yukarı Sayıcı Gelen ilk tetikleme darbesi ile tümleyen (toggle) çalışan Flip-Flop u tetiklenir ve çıkışı olur. Flip-Flop u aynı tetikleme sinyali uygulanacağından ve - girişlerine uygulandığından çıkışı olur. u tetikleme anında sayıcı çıkışları = ve = olur. İkinci tetikleme sinyalin ile - girişlerinde olan Flip-Flop u tetiklenir çıkışı olur. Flip-Flop unun girişlerinde olduğundan flip-flop u konum değiştirir ve çıkışı olur. u tetikleme anında sayıcı çıkışları = ve = olur. Üçüncü tetikleme sinyali ile Flip-Flop u konum değiştirir =, Flip-Flop u girişlerinde olduğundan konum değiştirmez ve = olur. u tetikleme anında sayıcı çıkışları = ve = olur. 27

16 SYISL ELETRONİ Dördüncü tetikleme sinyalinde her iki Flip-Flop girişlerinde olduğundan her iki Flip-Flop konum değiştirerek başlangıç değerlerine = ve = döner Senkron Sayıcıların Tasarımı Çalışma programı verilen bir Senkron sayıncın tasarımında aşağıdaki işlem sıraları izlenmelidir; I- Tasarımda kullanılacak Flip-Flop türü ve adedi belirlenir II- Sayma işlemine ilişkin çalışma tablosu oluşturulur. III- Flip-Flop geçiş(uyarma) tabloları kullanılarak her bir Flip-Flop için geçişlere ait gerekli giriş değerleri bulunur. IV- Her bir Flip-flop için bulunan giriş değerleri arnough haritalama yöntemi ile sadeleştirilir. V- İndirgenmiş eşitliklerden Senkron sayıcı devresi çizilir. Not: Senkron sayıcıların tasarımında kullanılan Flip-Flop ların tetikleme türü tasarım için belirleyici bir özellik değildir Örnek: Mod-7 Senkron sayıcıyı - Flip-Flop kullanarak tasarlayınız. Çözüm: I. Tasarımda kullanılacak Flip-Flop türü ve adedi belirlenir. Mod-7 senkron sayıcı sayma işlemini ila 6 arasındaki sayılar için gerçekleştirir. Sayma işlemindeki en büyük sayı olan 6 sayısını kaç bitle ifade ediyorsak o kadar Flip-Flop kullanmak zorundayız. (6) = () 2 olduğuna göre tasarımda üç tane Flip-Flop kullanmak zorundayız. İstenilen tür soruda - olarak belirlenmiştir. II. III. Sayma işlemine ilişkin çalışma tablosunu oluşturalım. Çalışma tablosu bize sayıcının mevcut durumunu ve gelen tetikleme sinyali ile geçmesi gereken sonraki durumu göstermelidir. 28

17 SYISL ELETRONİ Mevcut Durum Sonraki Durum x x x x x x 2 x x x 3 x x x 4 x x x 5 x x x 6 x x x IV. Her bir Flip-Flop için çalışma tablosundan elde edilen geçişler arnough haritasına yerleştirilir. Ve her bir girişe ait indirgenmiş eşitlik elde edilir... x x x x x x x x x = + = +V.. x x x x x x x x x = = +.. x x x x x x x x x =. =. 29

18 SYISL ELETRONİ V. Senkron sayıcının çizimi ile devre tasarımı tamamlanır. 2

19 SYISL ELETRONİ SORULR. Mod-8 senkron yukarı sayıcıyı yükselen kenar tetiklemeli T flip-flop kullanarak tasarlayınız. 2. Mod- senkron yukarı sayıcıyı yükselen kenar tetiklemeli - flip-flop kullanarak tasarlayınız. 3. Mod-3 senkron aşağı yukarı sayıcıyı yükselen kenar tetiklemeli - filp-flop kullanarak tasarlayınız. 4. Mod-6 senkron aşağı sayıcıyı düşen kenar tetiklemeli T flip-flop kullanarak tasarlayınız. 5. senkron sayıcılar ile senkron sayıcılar arasındaki farklar nelerdir. 6. Mod-9 Senkron yukarı sayıcıyı - flip-flop kullanarak tasarlayınız. 7. Mod- Senkron aşağı sayıcıyı D flip-flop kullanarak tasarlayınız. 8. Mod-3 Senkron yukarı sayıcıyı T filip-flop kullanarak tasarlayınız durumlarını gerçekleştiren senkron sıralı devreyi tasarlayınız durumlarını gerçekleştiren senkron sıralı devreyi tasarlayınız durumlarını gerçekleştiren devreyi D filp-flop kullanarak tasarlayınız. 2. ir kavşaktaki trafik lambalarının aşağıda iştenilen sıra ve sürelerde yanması isteniyor; 4s 6s 5sn ırmızı ırmızı-sarı Yeşil a) Gerekli tetikleme sinyali devresini tasarlayınız. b) Gerekili sıralı devreyi tasarlayınız. 2

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması 25. Sayıcı Devreleri Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, sayıcı olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıcı devreleri, FF lerin uygun

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 01 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER DENEY-1... 1 DENEY-1.1: PNPN DİYOT... 1 DENEY-1.: DİYAK... 5 DENEY-... 11 DENEY-.1: SCR... 11 DENEY-.: TRİYAK... 19 DENEY- SCR

Detaylı

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN Şekil-1 Dr. Özgür AKIN GİRİŞ Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri Bellekler Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1...

n. basamak... 4. basamak 3. basamak 2. basamak 1. basamak Üstel değer 10 n-1... 10 3 10 2 10 1 10 0 Ağırlık 10 n-1... KAYNAK : http://osmanemrekandemir.wordpress.com/ SAYI SISTEMLERI Decimal(Onlu) Sayı sistemi günlük hayatta kullandığım ız 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamlarından oluşur. Decimal(Onlu) Sayı sisteminde her sayı

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM SAYI SĠSTEMLERĠ VE DATA ÇEVĠRĠCĠLER 523EO0004 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 6 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLEİ Konular: 6.1 Küçük sinyal yükseltme işlemi 6.2 Transistörün ac eşdeğer dereleri 6.3 Ortak emiterli yükselteç 6.4 Ortak beyzli yükselteç 6.5 Ortak kolektörlü yükselteç

Detaylı

LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Sayısal tasarımcılar tasarladıkları devrelerde çoğu zaman VE-Değil yada VEYA-Değil kapılarını, VE yada VEYA kapılarından daha

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK)

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) Bu yazıda, bir Kesintisiz Güç Kaynağının (KGK) genel yapısı incelenmiştir. Sistem, giriş güç katı, batarya doldurucusu, sürücü birimi, evirici birimi, çıkış güç katı, örnekleme

Detaylı

C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA

C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA T.C. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA BİTİRME PROJESİ Hazırlayanlar: Z. Burcu KURİL - 1316030069 R. Fatih ÜSTOK - 1316030043 Proje Yöneticisi:

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar;

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; I. SAYI SİSTEMLERİ Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; i) İkili(Binary) Sayı Sistemi ii) Onlu(Decimal) Sayı Sistemi iii) Onaltılı(Heksadecimal) Sayı Sistemi iv) Sekizli(Oktal)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları Direnç (R) Alternatif gerilimin etkisi altındaki direnç, Ohm kanunun bilinen ifadesini korur. Denklemlerden elde edilen sonuç

Detaylı