İstanbul Ticaret Borsası. Orman ve Orman Mahsulleri Komite Raporu. Kereste kesim ölçülerindeki sorunlar ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Ticaret Borsası. Orman ve Orman Mahsulleri Komite Raporu. Kereste kesim ölçülerindeki sorunlar ve"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Borsası Orman ve Orman Mahsulleri Komite Raporu Kereste kesim ölçülerindeki sorunlar ve sonrasındaki teknik takibi konusunda çözüm önerileri 15 Nisan 2014

2 İstanbul Ticaret Borsası 13. Orman Mahsulleri Meslek Komitesi tarafından, orman ürünleri, ham ahşap (kereste) sektörüne ilişkin olarak sinerji yaratmak, sektörsel sorun ve çözüm önerilerini tartışılabilmek üzere, 24 Aralık 2013 tarihinde, Kereste Ölçülerinde Standartların Belirlenmesi başlıklı bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya sektör temsilcisi sivil toplum örgütleri, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası gibi kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve üniversite temsilcisi akademisyenler katılım göstermişlerdir. Bu toplantı ile sektör temsilcileri tarafından ifade edilen AB normlarına, ölçülerde, kalibrasyonda AB normlarına uyumsuzluğunun ve iç piyasada da standarda uyumsuzluğun problemlerin saptanıp, analiz edilerek, daha spesifik hale getirilmesi ve toplantının, genişletilmiş olarak devamı sağlanarak, belirtilen sorunlara ilişkin çözüm adımlarının atılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Ek olarak, konu hakkında bize örnek teşkil edebilecek, Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi nin tabloları ilave edilmiştir. 2

3 Bu toplantıya katılanlar ve raporun oluşmasında katkıda bulunanlar: Yusuf ACAR İstanbul Ticaret Borsası (İSTIB) Yönetim Kurulu üyesi, Orman Mahsulleri Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Emin DEMİRCİ ISTIB Orman Mahsulleri Meslek komitesi ve Meclis Üyesi Turgay ÖZEN ISTIB Orman Mahsulleri Meslek komitesi Yedek Üyesi Sabri TEVER İstanbul Sanayi Odası (İSO) Orman Ürünleri Komitesi ve Meclis Üyesi Abdullah TEVER İhracatçılar Birliği Başkanı Celal YILDIRIM İstanbul Ticaret Odası (İTO) Orman Ürünleri Komitesi ve Meclis Üyesi ve İkitelli Keresteciler Sitesi Kooperatifi Başkanı Semih DEDE İTO Orman Ürünleri Komitesi ve Meclis Üyesi Sabri AVCI TORİD ESKİ BAŞKANI SEKTÖR TEMSİLCİSİ Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU K.T.Ü Orman Fakültesi Prof. Dr. Öner ÜNSAL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Orman Fakültesi 3

4 1- Kerestelerin belirtilen normlarda olmaması 2- Kuruma payı ve nem sorunu 3- AB de sektörü temsil ederek görüş bildirebilecek bir komitenin oluşması ve TSE nin sektör temsilcileriyle daha yakın çalışması 4- Doğramalık kereste ile mobilyalık kereste ayrımı 5- Teknolojik yetersizlik, Ar-Ge ve kalifiye eleman eksikliği 6- Test ve analiz laboratuarı yetersizliği 7- Hammadde sorunu 8- Kamu ihalelerinde kereste normlarının belirtilmesi 9- Bitmiş malın son hali ile faturalandırılması 10- Ağaçlandırma Fonunun kaldırılması 11- Kalitesiz hammadde ithalatının engellenmesi 4

5 1- Kerestelerin belirtilen normlarda olmaması En önemli sıkıntı, atölye düzeyinde olan firmalarda yapılan üretimdedir. Kerestelerin normlara, kalibrasyonlara uymadığını tespit etmiştir. Ukrayna, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerin, piyasamızdan gelem talep doğrultusunda ülkemizdeki gibi üretim yapmaktadır. Bu sebeple, benzer kalibrasyon sıkıntıları bu ülkelerden gelen ürünler içinde geçerlidir. Ancak Almanya, Finlandiya gibi ülkelere baktığımızda kerestelerin öngörülen normlara uygun olduğu gözlemlenmiştir. Sektördeki en büyük eksiklik kereste normlarının zorunlu olmamasıdır. TSE nin standartları zorunlu hale gelmedikçe piyasada farklı ebatlarda algıda yanılgıya yöneltecek ürünler satılmaya devam edecektir. Belirli kalınlık ve maksimum rutubet oranları zorunlu hale getirilmelidir. Kurumsal olarak yapısını oturtmuş firmalar (Bauhaus, Koçtaş vb.) haricinde, birçok müessese var olan standartları yeterince iyi anlayamamaktadır. Yapı marketlerdeki gibi bitmiş kereste satışı sürecine kerestecilerin hazırlıklı olması gerekmektedir. Ağırlıklı olarak atölye seklinde oluşan sektörde, kerestelerdeki ölçü farklılıkları, tüketiciler (alıcılar) nezdinde algıda farklılık yaratmaktadır. Sektörün önemli bir kısmını teşkil eden, inşaat sektöründeki alıcının önceliği kalınlık, rutubet, sağlamlık vb. faktörlerinden ziyade fiyata önem vermektedir. Ayrıca, alıcı, fiyat olarak ucuza aldığını zannettiği bir ürün (örnek 4-9 ölçülerinde), fiyat olarak daha pahalı başka bir üründen (örnek 5-10 ölçülerinde), daha maliyetli olabilmektedir. 5

6 Tabi ki serbest piyasada farklı boyutlarda, farklı ürünler olabilmektedir. Ancak bu ölçüler mutlaka faturalarda belirtilmeli ve kontrol edilmelidir. 2- Kuruma payı ve nem sorunu Almanya, Avusturya, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler kuruma payı ile biçerken, Türkiye de AB normlarına uyum gerçekleşmekle birlikte fiili olarak kuruma paylarının değişimi piyasaya yansımamıştır. Örneğin, Yüzde 20 rutubetten itibaren, yüzde 10 rutubete kadar düşecekse, her yüzde 1 için yüzde 0,25 oranında ilave yapılmalı, diğer bir ifadeyle yüzde 10 düşecekse, 2.5 mm arttırmak, 50 mm biçecekse, 52,5 mm yapmak gerekmektedir. Keresteler fırınlanmadan önce mutlak suretle, önceki rutubet oranına bakılarak, kuruma payı verilmelidir. Gerek iç piyasada gerek ise ihracatta, ülkemizin yaşadığı en büyük sıkıntı nemdir. Örneğin, masif ahşap için nem oranı maksimum %19 ve altında olmalıdır. %19 nem düzeyinin alında olmayan keresteler kullanıma sokulmamalıdır. Nem engeli konulduktan sonra kullanım yerine bağlı bir ayırım olabilir. Bu nem oranı, dış mekân için % 14-19, iç mekânda ise %14 ve altı olabilir. 3- AB de sektörü temsil ederek görüş bildirebilecek bir komitenin oluşması ve TSE nin sektör temsilcileriyle daha yakın çalışması AB nezdinde, TSE ye ilaveten görüş bildirecek, sektör temsilcileri ile oluşacak bir komitenin oluşması, TSE nin sektör temsilcileri ile daha aktif bir şekilde çalışması gerekmektedir. Böylelikle, ihracatçı birlikleri, 6

7 ticaret borsaları vb. sivil toplum örgütleriyle müşterek olarak hazırlanacak raporlar, daha güncel ve doğru verilerle ortaya koyabilir. Hâlihazırda, bu komiteyi oluşturacak sektördeki kişiler asgari müşterekte buluşmaktadır. Bu işbirliği, sektörde TSE nin standartlarının fiili olarak bağlayıcı olmasını sağlanabilir. Böylelikle sektördeki haksız rekabet önlenebilir, birçok ihtilafın ve davanın önüne geçilebilir. Oluşturulacak bu komite, Türkiye nin ihracatındaki imajını daha iyi hale gelmesini sağlayabilir ve Türk markalarının itibarini arttırabilir. Sektörün birleşerek hareket etmesi, yenilenecek mevzuatların hazırlanmasında etkin bir rol oynayabilmesine katkıda bulunacaktır. 4- Doğramalık kereste ile mobilyalık kereste ayrımı Kerestede ölçüler, cinsine ve kullanım alanına göre belirlenmelidir. Örneğin, aynı betondaki direnç özelliği gibi, kerestede de direnç sırtlarının oluşması gerekmektedir. Şu an itibariyle hiçbir şartnamede yapı kerestesi yazmamaktadır. Mobilyalık kereste ile yapı kerestesi arasında ayrım yapılmalıdır. Bu yarım yapılmadığından ötürü, örneğin, inşaat sektöründe ladinden yapılan kalıp tahtalarının kalınlığı yanlış ölçülerde satılmaktadır. Kullanılan ağacın dayanıklılığı kullanılan işe uygun olup olmadığına ne yazık ki bakılmamaktadır. Bu sebeple, bazı iş kazaları, çatı çökmeleri gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Örnek olarak, depremlerdeki çatı çökmelerinin ağırlıklı çoğunluğu yanlış ya da uygun olmayan kalitede kereste kullanımından kaynaklanmaktadır. 5- Teknolojik yetersizlik, Ar-Ge ve kalifiye eleman eksikliği Sektör kuruluşlarının Ar-Ge çalışmalarına yönelmesi, imalatta yeni teknolojilerin kullanılması, küçük işletmelerin bir araya gelerek 7

8 fabrika ölçekli üretime geçmeleri, ürün çeşitliliği ve sertifikalı ürün satışının artması, yasalaşmış olan bölgesel kalkınma ve teşvik sisteminden maksimum oranında yararlanılması, yasa gereği sektör kuruluşlarının alan projeleri kapsamında desteklenmesi ve ilk adımda teknolojik olarak yenilenebilmeleri bu sorunun çözecektir. Kereste sektöründe araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları ne yazık ki yeterli seviyede değildir. Sektörde faaliyet gösteren küçük işletmeleri, toplu olarak, ya da bağlı bulunduğu sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları vb. kurumlar ve üniversiteler ile teşvik etmek gerekmektedir. Böylelikle kalite testleri yapılabilir, talaş kaybının önüne geçilebilir, artıkları geri kazanma projeleri yapılabilir. Sonuç itibariyle, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı hazırlayacağı teşviklerle üniversiteler ile kereste endüstrisini, ortak projeler ekseninde bir araya getirmelidir. Kereste sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak mühendisler, firma ya da ilgili sivil toplum kuruluşları ve üniversite işbirliği ile gerçekleştirilmelidir. Yetiştirilecek bu kalifiye elemanlar, öğrenim sürelerinin bir kısmında yarı zamanlı olarak sektörde çalışmalıdırlar. Aynı hedef doğrultusunda, AB hayat boyu öğrenim projeleri gibi desteklerden faydalanarak, usta, ustabaşı gibi ara eleman yetiştirilebilir. Sağlanacak bu eğitimler, hem kereste fabrikalarının ürün kalitesini arttırır, hem verimini arttırır, hem de daha rasyonel çalışmasını sağlar. Örnek olarak, doğru gerdirme ve çekme tekniğini bilen bir bileme ustasını yetiştirerek, öncelikle bağlı bulunduğu 8

9 işletmeye, ve sonrasında milli gelire katkı sağlayacaktır. Bu tip kalifiye ara elemanlar yetiştirebilmek için, ihtisas kursları açılabilir. 6- Test ve analiz laboratuarı yetersizliği Sektör işletmelerinde dış ticarette ve iç tüketimde daha çok kamu alımlarında aranan kalite analiz ve testlerin yapılabildiği kontrol ve Ar- Ge laboratuarları bulunmamaktadır. Mevcut olanlar ise yetersiz seviyededir. Bu kapsamda, üniversiteler ile özel sektör temsilcileri tarafından ortaklaşa test ve analiz laboratuarları oluşturulmalıdır. Böylelikle ürünlerin standartlara uygunluğu konusunda sürekli bir beslenme sağlanmalıdır. Bu laboratuarlardan temin edilen veriler ışığında ortak bir bilgi bankası kurulmalı ve tüm işletmeler bu sisteme bağlanmalıdır. 7- Hammadde sorunu Yerli hammadde temininde karşılaşılan güçlüklerden dolayı üretimdeki açıkların ithalat yoluyla karşılama zorunluluğu ülke ekonomisi ve orman kaynaklarımızdan yeterince yararlanamamama yanında, kaynak israfına neden olacaktır. Bu nedenle verimsiz ve bozuk orman alanları yeniden düzenlenerek, standartlara uygun üretime öncelik verilmelidir. Özel ormancılığın teşviki ve yaygınlaştırılması, hızlı büyüyen ağaç türlerine öncelik verilmesi çözüm için önemli katkı olarak değerlendirilmektedir. Devlet ormanlarının sertifikalandırılması, sertifikalı üretimin arttırılması, kaliteli üretim açısından zorunluluk arz etmektedir. 9

10 8- Kamu ihalelerinde kereste normlarının belirtilmesi Milli saraylar, askeriye gibi kurumsal olarak oturmuş kurumlar haricinde, ne yazık ki kamu kuruluşları ihalelerinde standartlara göre teklif verilmemektedir. İhalelerde yapı kerestesi ve doğramalık kereste için standartlar belirtilip, ölçüler yazılmalıdır. Referans olarak önemli olan görünüş özelliklerinden ziyade rutubet, sağlamlık, ölçüler başta olmak üzere kalite endeksli olmalıdır. Kamu ihalelerindeki diğer bir husus ise, tomruk alımlarıdır. Bu ihalelere belirli ölçeklerdeki firmaların girmesi daha uygun olacaktır. Örneğin, kapasite belgesi, devlet orman isletmesi, ticaret odalarına kaydı olmayan isletmelerin tomruk alması engellenmelidir. 9- Bitmiş malın son hali ile faturalandırılması Ülkemizde ne yazık ki talaş, testere ve kuruma payı gibi kavramlar neticesinde, alıcı karşısında reel ölçülerde karşısında duran ürünün fiyatı yerine, brüt olarak keresteden faturalandırılmaktadır. Oluşturulması gereken mevzuat ve uygulamalarla, net satılan ürün üzerinden faturalandırma yapılmalıdır. Böylelikle sektördeki aktörlerin verimliliği artacak diğer bir taraftan ise alıcı daha ucuza ürün temin edecektir. Sonuç olarak, hukuksal mevzuat ve yaptırımlar yetersiz olduğundan, ticari uygulamalar yukarda belirtilen kaygılarla şekillenmiştir. Kerestedeki bu ölçü farklılıklarını, alıcı ile satıcılar kabullenmiştir. Örnek olarak, mağazalardaki satışlarda kalınlıklar nettir ibaresi konulabilir, ya da zorunlu hale getirilebilir. Kesin ölçü ibareleri kerestelerin üzerine damgalanabilir. 10

11 10- Ağaçlandırma Fonunun kaldırılması Dünya pazarlarında sektörün rekabet gücünü arttırma adına hammadde maliyeti üzerindeki ilave vergiler kaldırılmalıdır. Yakın coğrafyamızda ve Orta Doğu pazarındaki ülkeler tarafından uygulanan yüksek oranlı gümrük vergisinde iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Devlet sattığı odunda, tomruğa uyguladığı fon uluslararası düzeyde ticaret yapan aktörler arasında haksiz rekabete yol açmaktadır. Bilindiği üzere, ithalatçıdan bu fon alınmaktadır. Yüzde 8 oranında olan bu fonun KDV si de ayriyeten alınmaktadır. Su an itibariyle, doların değerinin iç piyasada yükselmesi sebebiyle, yurt dışından tomruk gelmemektedir. 11- Kalitesiz hammadde ithalatının engellenmesi Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden düşük hammadde ve enerji maliyeti sayesinde ülkemize göre ucuza mal olan kalitesiz yonga levha, kaplanmış yonga levha, lif levha, kaplanmış lif levha, panel kapıları ithal edilmektedir. Bu ürünler ile rekabet konusunda sorun yaşandığı gibi, hem de kalitesiz ürüne harcanan milli tasarruflar önemli kayıplara sebep olmaktadır. Bu ülkelerden gelen ürünler ile rekabet edebilmek için, bu ürün gruplarının ithali, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar elverdiği ölçüde engellenmelidir. Tüm alt sektörler bazında özellikle Rusya, Türkî devletler, İran gibi ülkelerle yapılacak ağaç mamulleri ve orman ürünlerinin ihracatı kolaylaştıracak serbest ticaret anlaşmaları hayata geçirilmelidir. Sektöre uzun vadeli kredi modelleri geliştirilmelidir. 11

12 Ek. ABD Karşılaştırmalı sert ağaç tablosu 1 İşlenme Özellikleri Biçme Planyalam Matkap ile delme Delik açma Tornalama Oyma Profil açma Çivileme Vidalama Tutkallama Üst yüzey işlemler Alder İyi İyi İyi İyi Mükemmel İyi İyi İyi İyi İyi Mükemmel Ash İyi İyi İyi İyi Mükemmel İyi İyi İyi İyi İyi Mükemmel Aspen İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi Basswood İyi İyi İyi İyi İyi Mükemmel İyi Orta Orta Orta Mükemmel Beech İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi Birch İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi Orta Orta İyi Mükemmel Cherry İyi Mükemmel Mükemmel Mükemmel Mükemmel Mükemmel Mükemmel İyi İyi İyi Mükemmel Cottonwood Orta Orta Orta İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi Elm İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi Mükemmel Gum İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi Mükemmel Hackberry İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi Orta Orta İyi İyi Hickory & Orta İyi Orta İyi İyi Orta Orta İyi İyi Orta Mükemmel pecan Hard maple Mükemmel İyi İyi Mükemmel Mükemmel İyi İyi Orta Orta İyi Mükemmel Soft maple Mükemmel Mükemmel İyi Mükemmel İyi İyi İyi İyi İyi İyi Mükemmel Red oak İyi Mükemmel Mükemmel İyi İyi İyi Mükemmel İyi İyi İyi Mükemmel White oak İyi İyi Mükemmel İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi Mükemmel Sycamore İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi Mükemmel Tulipwood İyi Mükemmel İyi İyi İyi İyi Mükemmel İyi İyi İyi Mükemmel Walnut İyi Mükemmel İyi İyi Mükemmel İyi Mükemmel İyi İyi İyi Mükemmel Willow İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi İyi Mükemmel Mükemmel 1 Kaynak: Amerikan Sertağaç İhracat Konseyi American Hardwood Export Council (AHEC)

13 Alder Ash Aspen Basswood Beech Birch Cherry Cottonwood Elm Gum Hackberry Hickory & pecan Hard maple Soft maple Red oak White oak Sycamore Tulipwood Walnut Willow Kapılar Yer döşemeleri Başlıca Kullanımları Mobilya Doğrama Mutfak dolapları Profiller ve tornalar Kaplamalı lambri yapımı Spor aletleri Alet sapları 13

14 Özgül ağırlık (%12 rutubet) Ortalama ağırlık (%12 rutubet) Kg/m3 Fiziksel ve Mekanik Özellikler Ortalama hacimsel daralma (Yaş halden % 6 rutubete kadar) % Eğilme direnci, MPa Elastikiyet modülü, MPa Basınç direnci (liflere paralel) MPa Sertlik, N Alder Ash , Aspen , Basswood , Beech , Birch , Cherry , Cottonwood , Elm , Gum , Hackberry , Hickory , N/A Pecan N/A , Hard maple , Soft maple Acer rubrum Acer macrophyllum ,308 9, Red oak Quercus rubra Quercus falcatta N/A ,549 10, White oak , Sycamore , Tulipwood , Walnut , Willow , N/A

TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ

TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ TÜRKİYE KUYUMCULUK SANAYİ MECLİSİ Kuyumculuk sanayi sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 7 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 4 şirket, Türkiye nin En Hızlı

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

TÜRKİYE AHŞAP KURUTMA ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU, TEMEL SORUNLARI VE GELECEK YÖNELİMLERİ

TÜRKİYE AHŞAP KURUTMA ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU, TEMEL SORUNLARI VE GELECEK YÖNELİMLERİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1) 2010, 109-123 TÜRKİYE AHŞAP KURUTMA ENDÜSTRİSİNİN MEVCUT DURUMU, TEMEL SORUNLARI VE GELECEK YÖNELİMLERİ CURRENT STATUS, CORE PROBLEMS AND FUTURE DIRECTIONS OF WOOD-DRYING

Detaylı

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4202-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 TÜRKİYE DEMİR ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 KISALTMALAR AB ABD Ar Ge BSTB BOTAŞ ÇEBİD DÇHD DÇÜD EPDK GSMH GSYH GTİP HM KOSGEB KOBİ OAİB STK TALSAD TCDD

Detaylı

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DEMİR-ÇELİK VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji

Detaylı

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010 REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV ASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖRE RKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONO REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

TCDD nin ihracatta navlun ücretinde, ülke içinde uygulanan ücret ülke dışındakinden yüksektir. Sınır dışında uygulanan ücret esas alınmalıdır.

TCDD nin ihracatta navlun ücretinde, ülke içinde uygulanan ücret ülke dışındakinden yüksektir. Sınır dışında uygulanan ücret esas alınmalıdır. Türk girişimcisinin önündeki engellerin azaltılması ile ilgili mücadelelerin verildiği günümüzde İthalatçı Birlikleri nin kurulması hususunda çalışmalar yapılmaktadır. Böyle bir kurumun oluşturulması,

Detaylı

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 54 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 30 şirket, Türkiye nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TOBB-ETÜ Yerleşkesi, TEPAV Binası Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü Ankara Telefon: +90 (312) 292 5500 Faks: +90 (312) 292 5555 www.tepav.org.tr tepav@tepav.org.tr

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU İçindekiler 1. GĐRĐŞ... 2 2.1. Birliğimiz Üyelerince Yapılan Đhracat... 2 2.2. Birliğimiz Üyelerinin Ürün

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

CUMHURİYETİN 100. YILINDA İZMİR ÇİÇEKÇİLİK SEKTÖRÜ HEDEF VE BEKLENTİLERİ

CUMHURİYETİN 100. YILINDA İZMİR ÇİÇEKÇİLİK SEKTÖRÜ HEDEF VE BEKLENTİLERİ 1 2 Gıda, Tarım ve Hayvancılık nda süs bitkileri ile ilgili bir daire başkanlığı bulunmaması ve mevzuat eksikliği sorunu Üreticilerin arazi temini, proje oluşturulması ve yatırım için finansman bulamaması

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No: 2014/215 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013

DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013 86 DAYANIKLI TÜKETİM VE MOBİLYA SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ PROJE ADI: ÜNİVERSİTE, SANAYİ, DEVLET İŞBİRLİĞİ PROJESİ PROJE TANIMI VE GENEL AMAÇLAR: Üniversite, Sanayi, Devlet İşbirliği projesi, üniversite

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı