KOLOPHON ANTİK KENTİ 2012YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOLOPHON ANTİK KENTİ 2012YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI"

Transkript

1 KOLOPHON ANTİK KENTİ 2012YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI Christine ÖZGAN* Verena GASSNER Ulrike MUSS Erich DRAGANITS Özel TERAMAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izni ile İzmir İli, Menderes İlçesi, Değirmendere Köyü, Kolophon Antik Kenti Yüzey Araştırmaları nın üçüncü yılı tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Geçen yıllardaki çalışmaların ardından Kolophon daki üçüncü çalışma sezonumuz niteliğinde devam ettirilen 2012 yılı yüzey araştırmalarında öncelikli amaç, daha önceki araştırma sezonlarında 1, kentte ilk kazı çalışmalarını gerçekleştiren Amerikalı ekip tarafından yayınlanan 1944 tarihli hipotetik planla çelişen yönler sergilediği tespit edilen Meter Kutsal Alanı nın (Metroon) ve kent agorasının üzerinde yer aldığı Akropolis Tepesi nin araştırılması olmuştur. 2 Bunun yanında Geç Klasik Dönem Kenti nin kuzey doğu bölümünde extensive ve intensive yüzey araştırması gerçekleştirilmiş; kentin kuzey doğu ve güney batı nekropolis alanları ve modern Değirmendere Köyü incelemeye tabi tutulmuştur. Son olarak kentin jeolojik yapısının anlaşılması için uzmanlar tarafından jeolojk araştırmalar yürütülmüştür (Plan: 1-2). * Prof. Dr. Christine ÖZGAN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE. Prof. Dr. Verena GASSNER, Avusturya Viyana Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Viyana/AVUSTURYA. Doç. Dr. Ulrike MUSS, Avusturya Viyana Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Viyana/AVUSTURYA. Dr. Erich DRAGANITS, Avusturya Viyana Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Viyana/AVUSTURYA. Araş.Gör. Özel TERAMAN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE. Araştırmaya ekip üyesi olarak aşağıda sıralanan bilim adamları ve öğrenciler katılmıştır: T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü: Prof. Dr. Christine Özgan (Araştırma Başkanı), Araş. Gör. Özel Teraman (M.A.); T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü: Yrd. Doç. Dr. Ayça Polat ve T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Duygu Gelen, Lokman Bozkurt, Okay Nar. Ayrıca yabancı uyruklu üyeler olarak, Avusturya Viyana Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü nden: Prof. Dr. Verena Gassner, Doç. Dr. Ulrike Muss, Doç. Dr. Anton Bammer, Dr. Erich Draganits ile aynı üniversite öğrencilerinden Benedikt Grammer, Martin Gretscher ve Andreas Hochstöger katılmıştır. Bakanlık temsilcisi olarak, bizi her konuda destekleyen İzmir Bölge Koruma Kurulu ndan Arkeolog Cansu Yılmaz görevlendirilmiştir. Sağladıkları destekten dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı ile gerekli alt yapı konusunda destek sağlayan Değirmendere Köyü Muhtarlığı na ve halkına içtenlikle teşekkür ederiz. 1 Özgan, C., v.d., Kolophon Antik Kenti 2010 Yılı Yüzey Araştırmaları, AST XXIX, 2011, ; Özgan, C., v.d., Kolophon Antik Kenti 2011 Yılı Yüzey Araştırmaları, AST XXX, 2012, Bu kazılar hakkında ayrıntılı bir rapor 22 yıl sonra yayınlanmıştır. Holland, L.B., Colophon, Hesperia 13, 1944,

2 Meter Kutsal Alanı Araştırmaları Kolophon akropolisinin doğu yamacında, üzerinde stoanın konumlandığı düzlüğün güneydoğusunda, kuzey-güney doğrultuda uzanan yapı kompleksinde fotoğraf ve çizim yoluyla belgeleme çalışmaları yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalar, özellikle yapı tarihlendirmesinde büyük rol oynayan duvar örgü sistemlerinin belirlenmesi amacıyla alanı doğuda destekleyen destek duvarı (Resim: 1) ve iki platform halinde yükselen kutsal alan merkezini batıda sınırlandıran nişli duvar (Resim: 2) odaklı olarak gerçekleştirilmiştir. 3 Bunun yanında, kutsal alanın doğusunda yer alan sıra mekânların tespitine yönelik temizlik işlemlerinin ardından belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Akropolis Tepesi Araştırmaları Bu alanda başlatılan çalışmalarda ilk olarak kent agorasının güneyinde, merkezi bir eksende yer alan basamaklı bir doğal kaya sunağının fotoğraf ve çizim yoluyla belgelenmesi gerçekleştirilmiştir (Resim: 3-5). Agoranın doğu yamacında yer alan ve önceki araştırma sezonlarında 4 total station ile noktasal ölçümleri ile belgelenmesi yapılan Metroon a yakınlığıyla dikkat çeken bu kaya yükseltisi, erken dönem çalışmalarını sürdüren Amerikalı araştırmacılar tarafından rockcut base or altar olarak tanımlanmıştır. 5 Yaklaşık 5 x 5 metre ölçülerinde, en yüksek noktası 2 metre olan bu şekilsiz kaya oluşumunun batıdaki kenarında yaklaşık 35 cm genişliğinde iki basamak bulunmaktadır. Bu basamaklar düz kesilmiş platforma ulaşmakta, bu platformun üzerinde ise 90 x 75 x 25 cm. ölçülerinde dikdörtgen bir çıkıntı yer almaktadır. Platform merkezinin hafifçe güney tarafında 1,25 metre genişliğinde boydan boya uzanan bir oyuk dikkat çekmektedir. Kayanın etrafında, özellikle daha dik olan doğu tarafında alanı çevreleyen bazı duvarlar dökülmüş taşlar vasıtasıyla yer yer takip edilebilmektedir. Kayanın altında ise olası birkaç su yolu (oyuğu) gözlemlenmektedir. Bu işlenmiş kaya oluşumu komşu bölgelerdeki benzer kaya sunaklarını akla getirmektedir. Ephesos taki bir örneğin 6 dışında en yakın örnek Homeros un sahnesi olarak da bilinen Chios/Sakız Adası nda bulunmaktadır (Resim: 6). 7 Metroon ile kent agorası arasında yer alan bu sunağın Kybele/Mater Antaia Kutsal Alanı yla bağlantılı olması yüksek bir ihtimaldir. Alanda yürütülen araştırmaların bir diğer adımı ise kent agorasının üzerinde yer aldığı akropolis düzlüğünün doğu yamacında gerçekleştirilmiştir. Burada öncelik, daha önceki sezonlarda total station yoluyla dakik ölçümleri yapılan bazı teras duvarlarının kent 3 Tarihleme konusunda ipucu sunan duvar teknikleri profillendirilmeleri ve profil kesimleri bakımından MÖ Erken 4. Yüzyıl a tarihlendirilebilmektedir. Aynı özellikleri taşıyan duvar örgü sistemleri Neandria/ Troas ve Messene/ Peloponnesos bölgelerinde karşımıza çıkmaktadır; Schulz, A., Die Stadtmauern von Neandria in der Troas, AMS 38, 2000, Lev. 12, 2; 16, 3; 20, 2.3; Müth, S., Fortifikationskunst und Repräsentation an der Stadtmauer von Messene, Byzas 10, 2010, 66, Res. 6, 70 Res. 10; Giese, J., Bautechnische Beobachtungen am nördlichen und nordwestlichen Mauerabschnitt in Messene, Byzas 10, 2010, 92 Res. 4-5, 94 Res. 6. Ayrıca polygonal duvarlar ve kırlangıç şeklindeki dübeller Metroon da incelenen söz konusu duvarları Klasik Dönem in daha erken safhalarına, Geç 5.Yüzyıl veya erken 4. Yüzyıl a tarihlendirmektedir; Özgan, C., v.d., Kolophon Antik Kenti 2011 Yılı Yüzey Araştırmaları, AST XXX, 2012, Özgan, C., v.d., Kolophon Antik Kenti 2010 Yılı Yüzey Araştırmaları, AST XXIX, 2011, ; Özgan, C., v.d., Kolophon Antik Kenti 2011 Yılı Yüzey Araştırmaları, AST XXX, 2012, Holland, L.B., Colophon, Hesperia 13, 1944, , Res Bammer, A.- Muss, U., Ein Felsdenkmal auf dem Bülbüldağ von Ephesos, AnatAnt XIV, 2006, Kaya sunağı yapısının paralel örneklerini bulma konusunda bilgilerini ve Chios örneği bağlamında fotoğraflarını paylaşan Ali Kazım Öz e teşekkür ederiz

3 planına işlenmesi olmuştur. Bununla birlikte yeni tespit edilen ve uzunlukları 1,5 metre ile 37 metre arasında değişen teras duvarları da kent planına işlenmiştir (Resim: 7). Akropolis düzlüğünün batı yamaçlarında ise yine kent suruna ait olabilecek geniş bir istinat duvarı kayıt altına alınmıştır. 8 Kentin Kuzey Doğusunda Yürütülen Araştırmalar Bölge kronolojisinin anlaşılması için geç Klasik Dönem kentinin kuzey doğusunda extensive ve intensive yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanının terminolojisi için, antik yerleşim alanını içini alan ve modern yol ile sınırlanan bölge, güneybatıkuzeydoğu doğrultusunda bir hatla ikiye bölünmüş; söz konusu kent duvarları dışında kalan alanlar yerleşimin territoriumunu belirtir şekilde T harfi ile; Değirmendere Köyü yayılım alanı ise dört bölüme ayrılarak (kuzey, batı, güney, doğu) D harfleriyle işaretlendirilmiştir. Bu sınıflandırmalar Google Map üzerine yerleştirilmiştir (Plan: 3) 2012 sezonundaki çalışmalarımız, tarafımızdan kentin kuzeydoğusu olarak adlandırılan bu alan içinde toplam metrekareden oluşan 21 modern tarlaya odaklanmış ve bu tarlalar (KD1-21) olarak belgelenmiştir. Yerleşim hareketliliği açısından güçlü kanıtlara araştırılan alanın doğu bölgesinde rastlanmıştır. Söz konusu alanda yer alan tarlalardan KD 3, KD 4 ve KD 10 numaralılarda line-walking yöntemiyle seramik toplanmıştır. Ayrıca KD 3 ve KD 10 numaralı tarlalarda intensive yöntem kullanılmıştır. KD 8 numaralı tarlada ise kiremit ve pithos fragmanlarından oluşan geniş bir buluntu grubu ele geçmiştir. Temel olarak, söz konusu üç tarladan ele geçen buluntuların çoğu çatı kiremitlerinden oluşmaktadır. Buluntular arasında ayrıca pithos fragmanları, oval tekne fragmanları (Env ) ve louterion kaidesine ait olabilecek fragmanlar (Env ) bulunmaktadır. Günümüze ulaşan kiremitler genellikle düzdür; herhangi bir kamusal ya da dini yapının varlığına işaret edecek özellikte antefiks ya da sima gibi diğer çatı bölümleri ele geçmemiştir. Örtücü kiremitler Korinth tarzı olarak adlandırılan düz, beşgen formdadır. KD 7 ve 8 nolu tarlalardan ele geçen üç fragman üzerinde ise (Env ve Env ) oculusa (açıklık) ait olabilecek oval açıklıklar bulunmaktadır (Resim: 8). Tüm bu veriler evlere dair öngörülen gelişime işaret etse de kronoloji tam olarak belirlenememektedir. Şimdiye dek kesin olarak Arkaik Dönem e tarihlenen örnek ele geçmemiştir, büyük olasılıkla 5/4. yüzyıla tarihlenen buluntular, yerleşimin özellikle Klasik Dönem de buraya dek yayılmış olması ihtimaline dikkatle yaklaşılmasını önermektedir. Doğal koşullar ve buluntular göz önüne alındığında erken dönem kentinin Halil ağa Tepesi ve güneyinde kurulmuş olma olasılığı yüksektir. 9 Modern Değirmendere nin bulunduğu zengin su kaynakları ve verimli Menderes toprakları da yerleşme alanı olarak bu noktanın şans eseri değil doğal koşullar gözetilerek seçildiğine işaret etmektedir. Nekropolis Araştırmaları Kentin kuzey-doğu nekropolisinde 2010/2011 sezonunda başlayan araştırmalara bu sezonda da devam edilmiştir de kazılan ve 2010 da yeri tespit edilen mezarın 8 Özgan, C., Gassner V., Muss, U., Kolophon: Neue Untersuchungen zur Topographie der Stadt, Anatolia Antiqua XIX, 2011, Halil Ağa Tepesi nde yürütülen geçmiş dönem kazıları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şahin, N., Notion, Klaros, Kolophon Üçgeninde Myken Sorunu, Patronus Coşkun Özgünel e 65. Yaş Armağanı, 2008, s Özgan, C., v.d., Kolophon Antik Kenti 2010 Yılı Yüzey Araştırmaları, AST XXIX, 2011, 274; Özgan, C., v.d., Kolophon Antik Kenti 2011 Yılı Yüzey Araştırmaları, AST XXX, 2012,

4 yanında yine 1922 de kazılan mezarın yeri tespit edilmiştir; buna ek olarak mezar buluntularının beklendiği 8 bölge daha saptanmıştır (Plan: 4). 11 Çalışmaların 2010/2011 yıllarında başladığı güney-batı nekropolisinde 12 daha fazla tümülüs şeklinde mezarların saptanmasına yönelik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Şimdiye dek, çoğunun iç çapı yaklaşık 2 ile 5,50 metre arasında olan 18 tümülüs destek duvarı belirlenmiştir. Görünüşe göre bu tümülüslerin çoğu daha erken bir tarihte kazılmıştır (Plan: 5; Resim: 9). Değirmendere Köyü Araştırmaları Değirmendere Köyü nde yapılan araştırmalara bu yıl da devam edilmiştir sezonunda DO15 alanında, yıkılmış evler ve daha büyük bir eve ait içerisinde kısmen mermer devşirme malzemenin kullanıldığı bir duvardan oluşan bir yapı grubu incelenmiştir. Yapı grubunun avlusunda tanımlaması yapılabilen ve buraya çok uzak bir bölgeden getirilmiş gibi görünmeyen 42 kiremit fragmanı ele geçmiştir. Tipolojik olarak Geç Klasik Dönem kent sistemi içindeki beşgen kiremitlerle uyumluluk gösteren bu kiremitler Kolophon kentinin başlangıçta modern Değirmendere Köyü içine dek uzandığına işaret etmektedir. Bu noktada sorulması gereken soru, Arkaik Dönem Kolophon kentinin Geç Klasik Dönem kentinden daha güneye uzanıp uzanmadığıdır. Bu soruya cevap aranırken gözden kaçırılmaması gereken nokta ise çalışma alanının hemen güneyinde yer alan Çamönü Köyü mezarlığında, özellikle mezarlığın kuzeybatısında gözlemlenen ve sayıları 60 ı bulan, çakıl taşı konglomeradan oluşan büyük bloklardır (Resim: 10-11). 13 Jeolojik Araştırmalar Genel jeolojik yapının anlaşılması için, özellikle Kolophon un bugünkü modern orman yolunu takip eden batı bölümü ve çevresinde jeolojik araştırmalara başlanmıştır. Köken analizleri için taş ve kil bakımından zengin tortu örnekleri toplanmıştır. Bunun yanında Değirmendere evlerinde devşirme olarak kullanılan yapı taşlarının litolojik karakterizasyonu yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda, genel olarak Bornova Fliş Zonu 14 içinde yer alan antik kentin Akropolis Tepesi civarında, dolomit, riyolit, konglomera, kil taşı, kumtaşı ve mika şist gibi ondan fazla kaya çeşidine rastlanmıştır. Kente en yakın, riyolit, mika şist ve mermer kaya yatakları 4 km mesafededir. Yapı bloklarında kullanılan en yoğun malzeme yerel dolomit ve kireçtaşı iken en nadir malzeme ise mermerdir Kurudere Sokağı nın doğusunda; T-KD 23, T-KD 24, T-KD26, T-K-35; Kurudere Sokağı nın batısında ise T- KD 39, T-KD 43, -T-KD 44, T-KD 46, T-KD 47 mezarları ve kuzeybatıdaki ormanlık alan içinde Tümülüs I tespit edilmiştir. Bilinen Tümülüs I in yanı sıra, T-KD 35 in doğusundaki yol üzerinde olasılıkla iki Tümülüs daha bulunmaktadır. Tarihlendirilebilen seramiğin ele geçmemiş olması, Geometrik Dönem e tarihlendirmeyi güçleştirmektedir. 12 Özgan, C., Gassner V., Muss, U., Kolophon: Neue Untersuchungen zur Topographie der Stadt, Anatolia Antiqua XIX, 2011, 229; Özgan, C., v.d., Kolophon Antik Kenti 2011 Yılı Yüzey Araştırmaları, AST XXX, 2012, Mezarlığın güneyinde yer alan T-S26 çiftlik evine ait tuğla duvar içinde diğer devşirme malzemeyle birlikte 0.60 metre çapında, yivli bir mermer sütun kasnağına rastlanmıştır. 14 Okay I., v.d., An olistostrome mélange belt formed along a suture: Bornova Flysch zone, western Turkey. Tectonophysics 568, 2012, Konak N. Türkiye jeoloji haritası (Geological map of Turkey), 1:500,000. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara 2002.; Konak N.- Şenel, M., Denizli. Türkiye jeoloji haritası (Geological map of Turkey), 1:500,000. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara

5 Küçük Buluntular Bu araştırmalara ek olarak, Kolophon Antik Kenti Konut Alanları başlıklı bir TÜBİTAK projesi kapsamında yürütülen Batı Konut Alanlarının belgeleme çalışmaları fotoğraflarının çekilmesiyle tamamlanmıştır. Bu amaçla yapılan alan araştırmaları sırasında çoğu tezgâh ağırlıklarından oluşan küçük buluntular toplanarak tasnif edilmiş ve fotoğrafçizim yoluyla belgelenerek İzmir Müzesi ne teslim edilmiştir. 16 Çizimlerin kent planına yerleştirme çalışmaları, küçük buluntuların ve çizimlerinin dijital ortama aktarılması hâlen devam etmektedir. 16 Buluntular arasında yer alan kuşlu kase, Ephesos da ele geçen malzemeyle benzerlik göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Kerschner, M., Milesische Forschungen 5(2007). Frühes Ionien. Eine Bestandsaufnahme, Taf. 31,

6 Plan 1: Kolophon antik kenti Plan 2: Kolophon antik kenti planı

7 Resim 1: Metroon doğu destek duvarı çizimi Resim 2: Metroon u batıda sınırlandıran nişli duvar çizimi...103

8 Resim 3: Agora güneyinde yer alan doğal kaya sunağı Resim 4: Kaya sunağı üst platformu

9 Resim 5: Kaya sunağı altındaki su yolları Resim 6: Chios / Sakız adası ndaki kaya sunağı

10 Resim 7: Akropolis düzlüğünün doğu yamacındaki teras duvarlarının durumu Plan 3: Kolophon kenti territoriumunu belirtir harita

11 Resim 8: Geç Klasik Dönem kentinin kuzeydoğusunda ele geçen çatı kiremidi fragmanları Plan 4: Kolophon kuzeydoğu nekropolisi

12 Plan 5: Kolophon güneybatı nekropolisi Resim 9: Güneybatı nekropolisindeki tümülüslerden

13 Resim 10: Değirmendere köyü ndeki evde kullanılan devşirme taşlar Resim 11: Değirmendere ve Çamönü köylerinde osmanlı dönemi ne ait mezar taşları

İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI

İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI Nuray ÇIRAK* Selma KAYA Kazı alanı, 12 İon kentinden biri olan Teos antik kentine 1 km. mesafede, İzmir in güneyinde Seferihisar

Detaylı

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ PANAZTEPE KAZISI Armağan ERKANAL-ÖKTÜ 1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç Çağı ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin varlığını ortaya

Detaylı

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T. C. K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 24-28 MAYIS 2004 KONYA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI

Detaylı

Ünal DEMİRER KIBYRA METAL BULUNTULARI. Danışman. Prof. Dr. Havva IŞIK. Arkeoloji Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi

Ünal DEMİRER KIBYRA METAL BULUNTULARI. Danışman. Prof. Dr. Havva IŞIK. Arkeoloji Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Ünal DEMİRER KIBYRA METAL BULUNTULARI Danışman Prof. Dr. Havva IŞIK Arkeoloji Ana Bilim Dalı Doktora Tezi Antalya 2013 i İ Ç İ N D E K İ L E R KISALTMALAR

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

ALABANDA ANTİK KENTİ 2013 YILI KAZISI

ALABANDA ANTİK KENTİ 2013 YILI KAZISI T. C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ALABANDA ANTİK KENTİ 2013 YILI KAZISI Aydın İli, Çine İlçesi, Doğanyurt Köyü, Araphisar Mahallesi, Alabanda Antik

Detaylı

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Mayıs 2012 / Sa yı: 34

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Mayıs 2012 / Sa yı: 34 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2012 / Sa yı: 34 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2012 / Sa yı: 34 Türk Es ki çağ Bi lim le ri Ens ti tü sü Haberler Sa yı: 34 (Mayıs

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ. Şehrazat Karagöz, Marmaray Kazılarının Armağanı Bir Antik Kent: Khrysopolis Scutari - - - - - - - - - - - - - - - 1

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ. Şehrazat Karagöz, Marmaray Kazılarının Armağanı Bir Antik Kent: Khrysopolis Scutari - - - - - - - - - - - - - - - 1 HA BER LER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ Mayıs 2008, Sa yı: 26 İ Ç İ NDEKİ LER Editörden - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ

10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ 10 ARKEOLOJİ VE MİMARİ MİRAS 10.1 GİRİŞ Bu bölümde, Projenin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerindeki inşaat ve işletme aşamalarının, kara ve denizaltında bulunan arkeolojik alanlar ile mezar ve binalar gibi yerüstü

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

Y. Mergen, 2014 Yılı Çalışmaları Işığında Phaselis Antik Kenti nin Geç Antik ve Ortaçağ Mimarisi

Y. Mergen, 2014 Yılı Çalışmaları Işığında Phaselis Antik Kenti nin Geç Antik ve Ortaçağ Mimarisi journal.phaselis.org Volume I (2015) Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Mediterranean Studies 2014 Yılı Çalışmaları Işığında Phaselis Antik Kenti nin Geç Antik

Detaylı

26.ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT. T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

26.ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT. T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü SONUÇLARI 26.ARAŞTIRMA TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 26. ARAŞTIRMA

Detaylı

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Ocak 2012 / Sa yı: 33

HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Ocak 2012 / Sa yı: 33 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2012 / Sa yı: 33 HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ocak 2012 / Sa yı: 33 Türk Es ki çağ Bi lim le ri Ens ti tü sü Haberler Sa yı: 33 (Ocak 2012)

Detaylı

KERKENES PROJESİ 2007 ARAŞTIRMA SEZONU ÖNRAPORU

KERKENES PROJESİ 2007 ARAŞTIRMA SEZONU ÖNRAPORU KERKENES PROJESİ 2007 ARAŞTIRMA SEZONU ÖNRAPORU Şekil 1. Doğudan bakışla solda şehir surları, Saray Yapı Gurubunun Anıtsal Girişi ve arka planda Kale görülüyor. (06dpkc0247) Geoffrey Summers Orta Doğu

Detaylı

ÇATALHÖYÜK YÖNETİM PLANI

ÇATALHÖYÜK YÖNETİM PLANI ÇATALHÖYÜK YÖNETİM PLANI Nisan 2004 Bu proje Avrupa Birliğinin finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir. Çatalhöyük Research Project Bu Yönetim Planında belirtilen görüşler TEMPER projesi ve proje ortaklarına

Detaylı

KERKENES PROJESİ 2010 SEZONU ÖN RAPORU. Şekil 1. Kapadokya Kapısı nın taş kaplı şevi restorasyon aşamasında. (10dpcg0425)

KERKENES PROJESİ 2010 SEZONU ÖN RAPORU. Şekil 1. Kapadokya Kapısı nın taş kaplı şevi restorasyon aşamasında. (10dpcg0425) KERKENES PROJESİ 2010 SEZONU ÖN RAPORU Şekil 1. Kapadokya Kapısı nın taş kaplı şevi restorasyon aşamasında. (10dpcg0425) Geoffrey Summers Françoise Summers Scott Branting Nilüfer Yöney Çeviri: Sema Bağcı,

Detaylı

TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2009, Sa yı: 28 İ Ç İ N D E K İ L E R Editörden -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

SUNUġ. ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ

SUNUġ. ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ SUNUġ ARKEOLOJĠK BULUNTULAR IġIĞINDA NĠĞDE TARĠHĠ 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen I.Niğde Günleri kapsamında Niğdeli hemşerilerimizi ve organizasyonu ziyaret eden

Detaylı

18. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

18. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 18. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 27-30 NİSAN 2009 SİVAS T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3248

Detaylı

SIZIR ŞELALESİ (DOĞAL SİT)

SIZIR ŞELALESİ (DOĞAL SİT) TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.02.0.02 HARİTA 30 LIva-lvd SIZIR ŞELALESİ (DOĞAL ) İL SİVAS İLÇE GEMEREK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Sızır GENEL TANIM: Sivas ili, Gemerek ilçesi, Sızır

Detaylı

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli dergidir. Editör: Prof. Dr. Mehmet AYDIN Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Şahin FİLİZ Yayın Sekretaryası

Detaylı

CEDRUS The Journal of MCRI

CEDRUS The Journal of MCRI CEDRUS The Journal of MCRI cedrus.akdeniz.edu.tr Cedrus III (2015) 89-117 DOI: 10.13113/CEDRUS.2015011397 ANDRİAKE SİNAGOGU NDAN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLERLE HELLENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Detaylı

16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI

16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI T.C. KÜLTÜR BAKANLIGI Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 16. ARKEOMETRI SONUÇLARI TOPLANTISI 22-26 ~YIS 2000 İZMİR T.C.KÜLTÜRBAKANLlGIYAYINLARI Yayın No: 2531 Anıt/ar ve Müreler Genel Müdürlüğü YayınNo:

Detaylı

TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HA BER LER TÜRK ESKİÇAĞ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mayıs 2010, Sa yı: 30 İ Ç İ N D E K İ L E R Editörden -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

i z m i r t a r i h v e s a n a t m ü z e s i h e y k e l k a t a l o ğ u

i z m i r t a r i h v e s a n a t m ü z e s i h e y k e l k a t a l o ğ u i z m i r t a r i h v e s a n a t m ü z e s i h e y k e l k a t a l o ğ u I II İZMİR TARİH VE SANAT MÜZESİ HEYKEL KATALOĞU heykel kataloğu ORİJİNALLER, ROMA KOPYALARI, PORTRELER ve KABARTMALAR Serdar AYBEK

Detaylı

İÇİNDEKİLER TARİHÇE 3 COĞRAFİ KONUM 7 NÜFUS, İKLİM, BİTKİ ÖRTÜSÜ 9 MALATYA KAYISISI 12 KÜLTÜR VARLIKLARI 15 TABİAT VARLIKLARI 67

İÇİNDEKİLER TARİHÇE 3 COĞRAFİ KONUM 7 NÜFUS, İKLİM, BİTKİ ÖRTÜSÜ 9 MALATYA KAYISISI 12 KÜLTÜR VARLIKLARI 15 TABİAT VARLIKLARI 67 Genel Koordinatör Dr. Abdullah Abid ÖZTOPRAK Malatya Vali Yardımcısı Proje Koordinatörü Levent İSKENDEROĞLU Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı (Malatya Valiliği KUDEB Başkanı) Editör Faik SAĞLAM

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLİK TARİHİNE AİT TOKAT BÖLGESİNİ KAPSAYAN YENİ BULUNTULAR

TÜRKİYE MADENCİLİK TARİHİNE AİT TOKAT BÖLGESİNİ KAPSAYAN YENİ BULUNTULAR TÜRKİYE MADENCİLİK TARİHİNE AİT TOKAT BÖLGESİNİ KAPSAYAN YENİ BULUNTULAR NEW FINDINGS ON THE MINING HİSTORY OF TURKEY AROUND TOKAT REGİON Ergun KAPTAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZ. Tokat,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 EKONOMİ TARİHİ 1. Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 EKONOMİ TARİHİ 1. Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans. Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat. DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 Tekstil-Maden-Ulaşım-Finans Prof. Dr. Yusuf Kenan Haspolat Koordinatör DİYARBAKIR EKONOMİ TARİHİ 1 Prof. Dr. Yusuf Kenan

Detaylı

28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 24-28 MAYIS 2010 İSTANBUL T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýn No: 3266-2 Kültür

Detaylı