Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:"

Transkript

1 Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için gerekli olan uygun arazinin bulunması olmuştur. Teos 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan ve mülkiyeti hazineye ait taşınmazın, kazı evi yapımı için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı na tahsisi konusunda gerekli başvuru, Teos kazı başkanlığınca 16 Ağustos 2010 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu arazinin (eski 88 ada 21 parsel) kazı evi yapılmak üzere tahsisi 13 Mayıs 2011 de 2 yıllığına gerçekleşmiştir. Eski 88 ada 21 parselde kazı evinin inşası İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun 03 Aralık 2010 gün ve 5511 sayılı kararı ile prensipte uygun görülmüş ve gerekli izin ve projeler tamamlandıktan sonra konunun ele alınacağı 20 Nisan 2011 tarihli yazı ile kazı başkanlığına bildirilmiştir. Söz konusu parselde kazı evi, depo-müze ve gişe binalarının yapımı için 2011 yılı kazı çalışmaları kapsamında sondaj kazıları gerçekleştirilmiştir. Kazı sonuçlarını da içeren Teos Çevre Düzenleme Projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün uygun görüşü ile 24 Ekim 2011 tarihinde, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu na iletilmiştir. Söz konusu proje İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 318 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Antik kentin ören yeri statüsüne kavuşturulabilmesi için şart olan bu proje ile antik kent yeniden hayat bulacak ve yeni ziyaretçilerine hizmet vermeye başlayacaktır. Bu bağlamda Ören Yeri Giriş Binası (Gişe), Müze-Depo, Bilgilendirme Merkezi, Kafeterya, Seyir Terasları, kent içerisindeki gezi güzergâhları (kısa, orta ve uzun tur), dinlenme alanları ile kazı evi inşa edilecektir. Kazı evi hariç diğer inşai faaliyetler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nce yatırım programına alınmıştır yılı Ağustos ayı içerisinde ihalesi tamamlanan söz konusu projenin, inşaat çalışmaları Eylül 2012 tarihinde başlamıştır. 7 ay içerisinde tamamlanması planlanan proje, artan inşaat maliyetleri nedeniyle tamamlanamamış, sadece ören yeri için hizmet verecek olan müze-depo binası, gişe, tuvaletler ve turnike yapısının kaba inşaatı bitirilebilmiştir. Söz konusu yapıların ince işçiliğinin (kapı ve pencereleri içeren ahşap doğramalar, taban kaplaması, boya-badana, elektrik ve sıhhi tesisat armatürleri) 2014 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Yüklenici firma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ne inşaatı tamamlamak üzere, %50 keşif artışı için gerekli başvuruda bulunmuş olup bu başvuru onay aşamasındadır. Söz konusu keşif artışı kabul edilirse 2014 yılı içerisinde Teos Ören yeri Çevre Düzenleme Projesi uygulaması tamamlanmış olacaktır. 1

2 Ayrıca Teos Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi çerçevesinde planlanan kazı evi için gerekli olan finansman, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Abdülaziz Ediz in çabalarıyla İzmir Valiliği, İzmir İl Özel İdaresi kaynaklarından sağlanmıştır. 03 Aralık 2012 tarihinde kazı evinin ihalesi tamamlanmış ve Nisan 2013 te inşaat süreci başlamıştır yılı Ağustos ayı sonunda tamamlanması planlanan kazı evi inşaatı, yüklenici firmanın inşaatı savsaklaması sonucu maalesef tamamlanamamıştır. Kasım ayı sonu itibarı ile kazı evinin çatısı ancak kapatılabilmiştir. Aralık ayı içerisinde yapının ahşap tavan kaplamaları ile duvarlarının alçısıva işi tamamlanabilecektir yılının ilk aylarında tamamlanamayan iş kalemleri (ahşap doğrama, cam, elektrik kablo tesisatı, su tesisatı ve taban kaplamaları) yapılarak kazı evi inşaatı tamamlanacaktır. Yılsonu itibarı ile yüklenici firmanın sözleşmesi feshedilerek, kazı evi inşaatının kalan kısmının, İzmir İl Özel İdaresi ve Teos Kazı Başkanlığı nca tamamlanması planlanmaktadır. Bu durumda büyük ihtimalle 2014 yılı kazı çalışmalarına kadar hem kazı evi, hem müze-depo hem de antik kent içerisindeki gezi yolları tamamlanmış olacak ve böylelikle Teos Antik Kenti 2014 yılı içerisinde ören yeri statüsüne kavuşmuş olacaktır. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun gün ve 318 sayılı kararı ile onaylanmış olan Teos Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi kapsamında planlanan kent içerisindeki KISA, ORTA VE UZUN TUR güzergâhları büyük oranda oluşturulmuş ve yön levhalarıyla desteklenmiştir. Ancak antik kent yapılarının kent içerisinde geniş alana yayılmış olması nedeniyle, kentin kolay gezilemediği ve tüm yapılara ulaşılamadığı geçen süre zarfında anlaşılmıştır. Ören yeri karşılama merkezinden kuzeye ayrılan yol ile antik kentin akropolü ve tiyatrosu (kısa tur); güneye ayrılan yol ile Dionysos Tapınağı, Agora ve Bouleuterion (orta tur) ile sarnıç ve güney limanı içeren (uzun tur) güzergâhlar kısmen oluşturulmuştu. Ancak söz konusu güzergâhlarda şahıslara ait parsellerin kamulaştırma sorununun kısmen çözülebilmiş olması ve her durumda turların çok uzun oluşu ile geri dönüşlerin olması nedeniyle 2013 kazı sezonunda daha uygun güzergâhlar araştırılmıştır. Kamulaştırmanın asgari düzeyde yapılmasını ve antik kentte dolaşımı sağlayacak en kısa güzergâhların tespitini amaçlayan bu araştırmada, parseller arasında var olan ancak bitki örtüsü (diken, ağaç ve çalılık) ile tamamen kapanmış olan kadastral yolların kullanılabileceği düşünülmüştür. Böylece çok az miktarda kamulaştırma yapılarak kent içerisinde uygun dolaşım sağlanabilecektir. Ören yeri karşılama merkezi, tiyatro, akropol ve Dionysos Tapınağı arasında kalan alanda yer alan söz konusu kadastral yolların büyük bir bölümü 2013 yılı kazı çalışmalarında bitki örtüsünden arındırılmış ve kaplamasız yol olarak düzenlenmiştir yılı çalışmaları kapsamında ören yeri karşılama merkezi ile Dionysos Tapınağı ve tiyatro arasında kalan alandaki kadastral yolların açılması planlanmaktadır. Böylece ören yeri karşılama merkezinden doğu yönde antik kentin tiyatrosuna, güney yönde Dionysos Tapınağı na, ağaçların oluşturduğu gölgeli 2

3 yollardan ulaşmak mümkün olacaktır. Aynı şekilde antik tiyatrodan akropole, ya da Dionysos kutsal alanından tiyatroya gölgelikli yollardan ulaşılabilecektir. Söz konusu gezi güzergâhlarını içeren Revize-Teos Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun onayına 2013 yılı içerisinde sunulacaktır. KAZI ÇALIŞMALARI: Dionysos Tapınağı Kutsal Alanı: 2011 yılı kazı çalışmalarında başlanan Dionysos Tapınağı Temenos alanı çalışmalarına 2013 yılında devam edilmiştir yılında, Dionysos Tapınağı Temenos alanının kuzeybatısındaki alanda düzenleme, kazı ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Seferihisar Belediye Başkanlığı nın sağlamış olduğu ödenek ile Teos Kazı Başkanlığı na satın alınan 30 tonluk mobil vinç sayesinde, 1862 yılında kazı çalışmalarına başlanan Dionysos kutsal alanında ilk kez 2013 yılında büyük çaplı düzenlemeler yapılabilmiştir yılında 3D-lazer tarama yöntemi ile rölöve çalışmalarına başlanan kutsal alanda, kuzeybatı uçtaki mimari kalıntıların ve blokların rölöve planı 2013 yılı çalışmalarında tamamlanmıştır. Böylece söz konusu alanda yer alan, tapınağa ve tapınağı çevreleyen kuzey ve batı stoa ya ait mimari blokların temenos alanı dışında tasnifi gerçekleştirilebilmiştir. Müteakiben mimari bloklardan arındırılan alanda stoa ların, korunmuş olan euthynteria blok sırasına kadar kazılar gerçekleştirilmiştir yılı çalışmalarında tapınağın arka (batı) kısmındaki basamak sırası ile batı temenos duvarı arasında kalan alanda ve kuzey temenos duvarına kadar olan alandaki mimari blokların tasnifi yapılarak, bu alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Böylece hem tapınağın daha iyi algılanması sağlanacak hem de mimari blokların restorasyonu gerçekleştirilerek tapınağın restorasyon projesinin hazırlanmasında önemli adımlar atılmış olacaktır kazı çalışmalarında varlığı tespit edilen ve tapınak alanının asıl girişi olduğu varsayılan propylon da da kazı ve belgeleme çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca Dionysos Tapınağı ile temenos stoa larına ait mimari blokların belgeleme çalışmalarına 2014 yılında da devam edilecektir. Hellenistik Sur Çalışmaları: 2010 yılında Hellenistik Sur da başlanılan kazı ve belgeleme çalışmalarına 2014 yılında da devam edilecektir. Antik kentin içinden geçip sahile ulaşan stabilize yol, büyük oranda Hellenistik Sur duvarının üzerinden geçmekteydi. Motorlu taşıtların sıklıkla kullandıkları bu yol güzergâhı Teos Çevre Düzenleme Projesi sayesinde 2012 yılı kazı sezonu sonunda araç geçişine kapatılmış olup sahile ulaşım için antik kentin güney sınırında yer alan yazlık sitelerin kullanmış olduğu stabilize yol ıslah edilmiştir. Ancak eski alışkanlıklarını unutamamış olan turistler her ne kadar söz konusu yol kapatılmış ise de bu yolu kullanabilmek için ellerinden gelen çabayı göstermektedirler. 3

4 Özellikle güney limana ve güney nekropole uzanan Hellenistik Sur un güney bölümü kısmen kazılarak bu kısımdan araç girişi 2014 yılı çalışmaları kapsamında tamamen engellenecektir ve 2011 yıllarında Dionysos Tapınağı nın hemen batısında bir merdiven yapısı ile hemen güneyinde bir kapı açıklığı tespit edilmiştir yılı kazı sezonunda buradaki çalışmaların, Ören Yeri Çevre Düzenleme Projesi nde önerilen travers gezi güzergâhına kadar genişletilmesi planlamış olsa da bu çalışma gerçekleştirilememiştir. Ancak 2014 yılı içerisinde söz konusu çalışmanın tamamlanması planlanmaktadır yılı kazı çalışmalarında tamamen ortaya çıkarılan Güney Liman iskelesine, batı taraftan birleştiği kabul edilen Hellenistik Dönem Suru, 2013 yılı çalışmalarında araştırılmış ve kenti doğudan çevreleyen sur duvarı yüzey toprağının hemen altında tespit edilmiştir. Böylelikle kenti çevreleyen batı, güney ve doğu surunun planı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ayrıca 2013 yılı çalışmalarında batı surunun en kuzey ucunda bir adet in situ kent kapısı ile in situ yapı yazıtı ortaya çıkarılmıştır. Jeofizik çalışmaları ile desteklenen bu çalışmalar, 2014 yılında antik kentin kuzeyini çevreleyen surlarda gerçekleştirilerek ve böylece tüm kenti çevreleyen sur planı çıkarılmış olacaktır. Bu bağlamda antik kentin Hellenistik Dönem de kapladığı alan ile kente giriş-çıkışı sağlayan ana yollar ile kapılar da tespit edilmiş olacaktır. Bouleuterion Çalışmaları: yıllarında sürdürülen kazı çalışmalarında caveası, orkestrası, sahne binası ve güney duvarı ile batı arka duvarı tamamen ortaya çıkarılan Bouleuterion da kazı çalışmalarına 2014 yılında da devam edilecektir ve 2012 yılında yapının cavea, orkestra ve pulpitum u ile 2013 yılında kuzey parodos girişi tamamen ortaya çıkarılmasına karşılık; güney parodos, analemma ve sahne binası duvarlarına ait mimari blok yığınlarından dolayı açığa çıkarılamamıştır yılı bouleuterion çalışmaları kapsamında güney parodos ile sahne binasının doğusunda kalan ve yapıya bitişik olduğu tahmin edilen ön avlu ortaya çıkarılacaktır. Böylelikle Bouleuterion a hem güney hem de kuzey parodos tan girilebilecektir. Sahne binası üzerinde çok sayıda mimari bloğun düşme pozisyonunda ortaya çıkarılması, söz konusu blokların 2013 çalışmalarında belgelenmesi ve tasnif edilmesine karşılık, tabana ulaşana kadar birçok katman halinde mimari blokların varlığı görüldüğünden bu alanda 2014 yılında da belgeleme ve tasnif çalışmalarına devam edilecektir yılı çalışmalarında söz konusu mimari bloklar, tasnif edildikten sonra sahne binası kazı çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan cavea ya ait oturma basamakları ile hem güney hem de kuzey analemma duvarlarına ait duvar blokları orijinal yerlerine yerleştirilecektir yılı çalışmalarında güney analemma duvarı önünde belgelenen birçok mimari bloğun kuzey analemma duvarına ait oluşunun tespit edilmesi bu alanda, yapı yıkıldıktan sonra bazı düzenlemelere gidilmiş 4

5 olabileceğine işaret etmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak analemma duvarlarına ait mimari blokların anastylosis çalışmasına 2014 yılında devam edilecektir. Antik Güney Liman Çalışmaları: 2011 yılında başlanılan güney liman iskelesindeki kazı ve belgeleme çalışmaları, 2012 yılında büyük oranda tamamlanmıştır. 155 m uzunluğunda ortaya çıkarılan iskelenin dalgakıranına ait yerinden kaymış mimari bloklar, dalgakıranın üzerine orijinal yerlerine yerleştirilmesi 2013 yılı için planlanmış ancak denizin, iskeleyi büyük oranda kum ile yeniden doldurması nedeniyle bu çalışma gerçekleştirilememiştir. Deniz dalgalarının getirdiği kum birikintilerine bir çözüm bulana kadar iskelede çalışma yapılması düşünülmemektedir. Ancak 2013 yılında tespit edilen kentin doğu surları ile iskelenin birleşimi ve limandan kente giriş-çıkış araştırılacaktır. Su Altı Kazı Çalışmaları: Teos antik kentinin en iyi korunmuş yapılarından bir tanesi olan antik güney limanın deniz içerisinde kalan kısmında 2011 yılında, Prof. Dr. Hayat Erkanal ın başkanlığında Ankara Üniversitesi, Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından su altı araştırmalarına başlanmış ve fotoğrafik belgeleme yapılmıştır yılı çalışmaları kapsamında ise güney liman iskelesinin kuzeyinde, 3 x 5 m ölçülerinde bir sondajın açılmasına başlanmıştır yılında söz konusu açmada derinleşme çalışmaları planlanmış olmasına karşılık Ankara Üniversitesi, Arkeolojik Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerekli ekip ve ekipman sağlanamadığı için çalışmalara devam edilememiştir. Antik limanın kullanım sürecini araştırmaya ve limandan yüklenen/indirilen ürünlerin tespitine yönelik sualtı çalışmalarına 2014 yılında devam edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca antik liman iskelesinin su altında kalan bölümünde ve yakın çevresinde antik batıkların araştırılması ve elde edilen sonuçların 3D-modellemesinin yapılması planlanmaktadır. Agora Tapınağı Çalışmaları (Aphrodite ve Apollonis Tapınağı): Agora ile bouleuterion arasında, yaklaşık olarak agora nın ortasında yer alan ve olasılıkla Aphrodite ve Apollonis in onuruna inşa edilmiş olan küçük tapınak, 2011 yılı çalışmalarında yüzeyde görünebildiği kadarıyla belgelenebilmişti yılı için kazı programına alınan küçük tapınakta, üzerinde yer aldığı parselin şahıs arazisi olması nedeniyle kazı çalışmalarına başlanamamıştı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün sağlamış olduğu ödenekle agora nın yer aldığı parsellerin (89 Ada 31, 32, 34 ve 35 Parseller) kamulaştırılması 2012 yılı kazı sezonu sonuna doğru tamamlanmıştır kazı sezonunda söz konusu parsel üzerinde kaçak olarak inşa edilmiş olan ağıl kaldırılmış ve küçük tapınakta esaslı ot temizliği yapılmıştır. Ot temizliği ve kısmen de moloz taşların taşınması 5

6 sonucunda ortaya çıkan mimari bloklar numaralandırılmış ve tapınak rölövesine eklenmiştir. Ayrıca parseller arasında oluşan büyük bitkisel yığınlar ortadan kaldırılmıştır. Bu ön çalışmalarla küçük tapınak, 2014 yılı kazı çalışmaları için hazırlanmıştır yılı kazı çalışmalarıyla küçük tapınağın sağlıklı bir rölöve planı elde edilecek, hangi tanrı ya da kişi için yapıldığı araştırılacak ve tarihlenebilecektir. Akropol Çalışmaları: Teos antik kentinin kuruluş dönemi (Erken Demir Çağı), Arkaik ve Klasik Dönem lerine ait bilgiler sınırlıdır. Kentin bu erken dönemlerini araştırmak ve kentte daha erken yerleşimin (Bronz Çağı) olup olmadığını incelemek amacıyla 2012 kazı sezonunda Akropolis tepesinde varlığı bilinen Hekatompedos tapınak alanında bir sondaj gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sondajda hem tapınağın tarihlenmesine hem de erken dönem yerleşimine ilişkin yeterli veri elde edilememiştir. Yine akropol tepesinde tespit edilen, Geç Arkaik Dönem e tarihlenen Arkaik İon Tapınağına ait mimari parçaların ait olduğu tapınağın araştırılmasına 2013 yılında devam edilmiştir. Hekatompedos olarak adlandırılan tapınağın doğusundaki sunağın, özgünlüğü ve mimarisinin anlaşılabilmesi için hem sunak içerisinde hem de sunağın güney sınırında birer açma açılmıştır. Ancak her iki açmada da yoğun blok ve taş dolgu ile karşılaşılmıştır. Tarihlenebilen bir kültür katmanına rastlanmasa da sunağın doğusunun çok dik oluşu nedeniyle burada güçlü bir teraslamanın yapılmış olduğu çok katmanlı mimari blok sırası ile tespit edilmiştir kazı sezonunda Hekatompedos olarak adlandırılan yapının güney sınırında bir sondaj açılarak, alt yapısı ve statigrafisi hakkında bilgi elde edilecektir. Tiyatro Çalışmaları: 2010 yılında başlayan yeni dönem kazı çalışmalarıyla, güney limanın iskelesi ile bouleuterion a öncelikli olarak ağırlık verilmiştir. Her iki yapının da büyük oranda kazılarının tamamlanmış olması nedeniyle 2013 yılında antik tiyatronun cavea ve sahne binasındaki çalışmalara başlanmıştır yılında 3 boyutlu lazer tarama yöntemiyle belgelenen tiyatroda öncelikli olarak kapsamlı bir temizlik çalışması yapılmış, özellikle cavea üzerindeki yabani sakız ağaçları budanmıştır. Kapsamlı temizlik çalışmasından sonra üst cavea dan başlamak üzere orkestraya doğru, toprak ve moloz taş temizliğine başlanmıştır. Orkestra içerisinde toplanmış olan moloz taşlar öncelikli olarak tiyatro dışına taşınmıştır. Bu çalışmalarda alt ve üst cavea arasında seyircilerin cavea ya dağılımını sağlamak için inşa edilmiş olan geçiş koridorunun (diazoma) kireçtaşı kaide blokları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca hiçbir in situ oturma bloğu olmayan cavea da kazı çalışmaları orkestraya doğru ilerleyince sekiz sıra iyi korunmuş basamak sırası ortaya çıkarılmıştır. Ancak alt cavea ve orkestra tamamen ortaya çıkarılamamıştır yılı çalışmalarıyla yapının kısmi rölöve planı çıkarılmış, sahne binası cephesi (scaenae frons) ve proskenion una ait 6

7 mimari bloklar numaralandırılarak rölöveye işlenmiş ve yapı dışına taşınmıştır yılında öncelikli olarak alt cavea ve orkestra kazıları tamamlanarak tiyatroya girişi sağlayan doğu ve batı parodos ile analemma duvarları ortaya çıkarılacaktır. Scaenae frons a ait mimari blokların blok konservasyonu tamamlanarak, cephe restitüsyon denemeleri yapılacaktır. Üst cavea yı taşıyan tonozlu koridorun ayaklarının oldukça tahrip olduğu 2010 yılı çalışmalarında tespit edilmişti. Söz konusu ayakların daha fazla tahribatını önlemek için güçlendirilmeleri gerekmekteydi. Bu bağlamda tonozlu koridorda moloz taş temizliği yapılarak kısmen tonoz ayakları sağlamlaştırılabilmiştir yılı çalışmalarında tonozlu koridorun tamamında moloz-taş temizliği yapılarak, tonoz ayakları güçlendirilecektir. Nekropolis Çalışmaları: Antik kentte Protogeometrik Dönem den itibaren kullanılmış olan pişmiş toprak kap formlarının tespiti için batı nekropolde ve batı nekropolün doğu eteklerindeki alanda küçük çaplı sondaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Ekmeksiz Plaji nı da içine alan batı nekropolde, görünürdeki lahit mezarların belgelenerek kent planına işlenmesi 2013 yılı için planlanmıştı. Ancak söz konusu alanın özel bir işletme tarafından kiralanmış olması ve söz konusu alanın devamlı kapalı tutulmasından dolayı bu alanda belgeleme çalışmaları yapılamamıştır yılı kazı sezonunda söz konusu problem aşılabilirse bu alanda belgeleme çalışmalarına başlanacaktır. Ayrıca akropolisin batısında T.C. Seferihisar Belediye Başkanlığı nca satılan ve Teos 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde kalan m 2 lik arazide yeni bir otel kompleksinin inşasına başlanılmıştır. Söz konusu alan Teos 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde kaldığından bu alandaki çalışmalar İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarınca yürütülmektedir yılı çalışmaları kapsamında Teos 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde kalan alandaki imar yolu üzerinde gerçekleştirilen kazılarda 20 mezardan oluşan bir nekropol alanı tespit edilmiştir parselde tahmin edilen tümülüs sınırları ile koruma alanları İzmir Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan kazılarla tespit edileceğinden, bu alandaki çalışmalar söz konusu tespitten sonra başlayacaktır. Sazlıgöl Tümülüs Alanı: Antik kentin doğusunda yer alan Sazlıgöl Tümülüs alanının 1. Derece Arkeolojik Sit olarak koruma sınırları belirlenmiştir. Bu alanda yer alan Tümülüslerin konumları Teos 1. Derece Arkeolojik Sit paftasına ancak 2013 yılı çalışmalarında işlenebilmiştir. Sazlıgöl Tümülüs alanında daha önce Dr. D. Mustafa Uz tarafından kısmen kazılarına başlanılan 7 numaralı tümülüsün ve hemen kuzeyindeki 8 numaralı tümülüsün mimari yapısının araştırılmasına 2014 yılında jeoradar 7

8 yöntemi ile başlanılacak ve eğer yeterli veri elde edilirse 7 numaralı tümülüsün kazısı tamamlanacaktır. Karagöl Nekropol Alanı: Antik kentin mermer ocağının bulunduğu Karagöl alanında, 2012 yılı kazı çalışmalarının tamamlanmasından bir süre sonra, bir tümülüs içerisindeki lahit mezarın tahrip edildiği İzmir Müzesi ne bildirilmiş ve bu alanda müze uzmanları gerekli kurtarma kazı çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu alanda, bir nekropol ün varlığının bilinmemesinden dolayı, olası tümülüs ve mezarların tespiti için 2013 yılında burada da çalışmalara başlanmıştır. Öncelikle bu tümülüsün Karagöl Tümülüsü 01 olarak tescili ve kaçak kazı sonucu tahrip edilmiş olan lahdin tamir edilerek temizlik çalışmalarının Teos kazı başkanlığınca yapılabilmesi ve tekrar üzerinin kapatılabilmesi için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu na başvuruda bulunulmuştur. Gerekli izinler verildiği takdirde 2014 yılında bu tümülüste düzenleme çalışmaları planlanmaktadır. BELGELEME ÇALIŞMALARI Mimari Belgeleme ve Sayısal Kent Planı: yılları belgeleme çalışmaları kapsamında antik kentin sayısal kent planı büyük oranda çıkarılmış ve Seferihisar Orman İşletme Şefliği ile Seferihisar Kadastro Müdürlüğü nden alınan Teos Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik-Doğal sit haritası (1/1.000 ölçekli kadastral paftalar ve hâlihazır planlar) ITRF 3 ve 6 Derece sisteminde tamamlanmıştır yılı çalışmalarında antik kentin Hellenistik Dönem Kent Suru içerisinde kalan 9 ayrı parselde (yaklaşık 1 hektar) önce jeomanyetik ve sonrasında jeoradar ölçümleri gerçekleştirilmişti. Bu çalışmalar antik kentte özellikle cadde-sokak sistemi ile mimari yapılaşma hakkında önemli veriler sunmuştur yılı çalışmalarında da jeofizik ölçümlerine öncelikli olarak ağırlık verilmiş ve yaklaşık 10 hektarlık bir alan, jeomanyetik yöntemle taranmış, birçok cadde-sokak, yapı ve yapı kompleksinin varlığı tespit edilmiştir yılında da söz konusu jeomanyetik ve jeoradar ölçümlerine hem Hellenistik Dönem kent suru içinde hem de dışında devam edilecektir. Böylece antik kentin jeofizik haritası büyük ölçüde tamamlanarak kent plancılığı, yapılar arasındaki organizasyon ve öncelikli kamulaştırılacak alanlar belirlenecektir. Epigrafik Araştırmalar: 2010 yılında antik kent içerisinde ve çevresinde başlanılan yazıt külliyatının oluşturulmasına 2013 yılında da devam edilmiştir yılında da söz konusu çalışmalara devam edilecektir. Özellikle Seferihisar İlçesi ne dağılmış olan yazıtların önceki yıllarda olduğu gibi Teos antik 8

9 kentine, yeni yapılmakta olan depoya taşınmasına ağırlık verilecek ve bu depo-müze epigrafi müzesi olarak işlevlendirilecektir. KONSERVASYON ÇALIŞMALARI: Antik kentin Dionysos Tapınağı, bouleuterion ve tiyatrosunda yürütülmekte olan mimari blok konservasyon ve restorasyonuna 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da devam edilecektir. Antik kentin bouleuterion unda sürdürülen mimari blok restorasyonu haricinde hem batı arka duvarı hem de analemma duvarlarının kısmi anastylosis (orijinal malzeme ile yeniden kurma) çalışmalarına devam edilecektir. Ayrıca öncelikli olarak antik tiyatronun üst cavea sını taşıyan tonozlu galerilerin daha fazla tahrip olmasını önlemek amacıyla tonoz ayaklarının konservasyonu, gerekli alt yapının 2012 yılında tamamlanmış olmasıyla (iskele, sönmüş ve bekletilmiş kireç vb.) ancak 2013 yılında başlanabilmiş ve bu çalışmalara 2014 yılında da devam edilecektir. Mimari restorasyon ve konservasyon çalışmaları: 2010 ve 2011 yılları çalışmaları kapsamında, 3D-Lazer tarama ile Dionysos Tapınağı Kutsal Alanı nın rölöve projesi tamamlanmıştır. Mimari blok restorasyonu için gerekli olan tasnif çalışmalarına başlanmış ve tüm mimari bloklar numaralandırılmıştır yıllarında mimari blokların tasnif edilerek konservasyonuna başlanmış, parçası bulunan mimari bloklar yapıştırılmıştır. Aynı uygulama hem bouleuterion hem de antik tiyatronun scaenae frons una ait mimari bloklarda da sürdürülmüştür yılında da bu çalışmalara devam edilecektir. Prof. Dr. Musa KADIOĞLU Teos Kazısı Başkanı 9

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ TEOS KAZI PROJESİ (2010-2019) ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA PLANI

İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ TEOS KAZI PROJESİ (2010-2019) ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA PLANI İZMİR İLİ, SEFERİHİSAR İLÇESİ TEOS KAZI PROJESİ (2010-2019) ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA PLANI İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Sığacık Mahallesi nde yer alan Teos antik kentinde yürütülmesi planlanan kazı çalışmaları

Detaylı

EK 5 DEKİ KAZI BAŞKANI BAŞVURU RAPORU. 1 Bildirilen zaman içinde programda yapılacağı belirtilen çalışmalar:

EK 5 DEKİ KAZI BAŞKANI BAŞVURU RAPORU. 1 Bildirilen zaman içinde programda yapılacağı belirtilen çalışmalar: EK 5 DEKİ KAZI BAŞKANI BAŞVURU RAPORU 1 Bildirilen zaman içinde programda yapılacağı belirtilen çalışmalar: 2015 yılı Teos kazı çalışmaları, 15 Haziran ile 18 Eylül tarihleri arasında sürdürülmüştür. 2010

Detaylı

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri

TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri TEOS ARKEOLOJĠ KAZISI 2010 YILI KAZI RAPORU (ĠLK SEZON) Kazı ve Bilimsel AraĢtırmaların Dünü, Bugünü ve Beklentileri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Üniversitesi TEOS ARKEOLOJİ KAZISI Dil ve Tarih-Coğrafya

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/672-754 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3647 SAMSUN Delice-Samsun

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.01.2016/239 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.01.2016/5320 BURSA Bursa ili, Nilüfer ilçesi,

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 27.08.168 TOPLANTI TARİHİ VE NO: 28.08.2014-76 TOPLANTI YERİ KARAR TARİHİ VE NO : 28.08.2014-908 GAZİANTEP Gayrimenkul

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 20.08.2015/4740 Bursa Bursa ili,

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/ Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 01/10/2016-170 Karar Tarihi ve No : 01/10/2016-3093 TOKAT/NİKSAR Dosya No : 60.02.24 Tokat İli, Artova İlçesi, Kızılca

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K - 60 - İL: Mersin İLÇE: Tarsus KÖY/MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar - 61 - K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus : Sofular : 37 ve 42. Sokaklar : Hazine

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.03.805 Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-154 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3173 Bayramiç/ÇANAKKALE

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016-162 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.06.2016-2087 ŞANLIURFA Şanlıurfa-Habur

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 11.03/15 Toplantı Tarih ve no : 22.05.2015-162 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 11.03/15 Toplantı Tarih ve no : 22.05.2015-162 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 11.03/15 Toplantı Tarih ve no : 22.05.2015-162 Toplantı Yeri Karar Tarih ve no : 22.05.2015-3255 ESKİŞEHİR Bilecik

Detaylı

NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017

NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017 NOTION ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2017 A. Giriş Dördüncü sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 29 Mayıs 2017 tarihinde başlayıp 4 Haziran 2017 tarihinde sona ermiştir. Araştırma başkanı Christopher

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 27.04.275 KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.03.2014-68 TOPLANTI YERİ KARAR TARİHİ VE NO : 28.03.2014-828 GAZİANTEP Gaziantep

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI :. TOPLANTI YERİ : SİT VE PAFTA ADA PARSEL MÜLKİYETİ 1 FETHİYE İZİNSİZ UYGULAMA 141 4 HAZİNE KENTSEL-III ARK SİT 2 FETHİYE

Detaylı

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ANTALYA I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.12.2014-226 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ VE NO : 17.12.2014-2980 İSTANBUL İstanbul

Detaylı

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 Numan TUNA* Teos araştırmaları ı 996 yılı kampanyası Eylül ayında, 20 günlük bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. ı 996 yılı çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 28.07.2015-1677 KAYSERİ Yozgat ili, Sorgun

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No :21.03.2014-93 Karar Tarihi ve No :21.03.2014 1914 KARAR Toplantı Yeri: KONYA Elektrik üretimi gerçekleştirmek

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Karar Tarihi ve No : 28.05.2014-542 KARS Kars İli, Merkez, 224 ada, 15 parselde kayıtlı Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan taşınmazda yapılmak istenen yeni yapılaşmanın Mimari Uygulama projesine ilişkin,

Detaylı

BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ

BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA TEKNİKLERİ BAKIM (Maintenance)

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : Karar Tarih ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : Karar Tarih ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015-151 Toplanti Yeri Karar Tarih ve no : 26.02.2015-3017 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 26/09/2013-853 Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ulukışla Beldesi, sınırları içerisinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 25.04.2008

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Doyran Yaylası, Oklukaya Tepe, Üçtepe ve Üçtepelerde bulunan antik yerleşim alanına ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016-173 Karar Tarihi ve No : 23.11.2016-2247 ŞANLIURFA Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yalınca Mahallesi sınırları

Detaylı

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016

NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 NOTION ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI, 2016 A. Giriş Üçüncü sezon Notion Arkeolojik Yüzey Araştırması 19 Mayıs 2016 tarihinde başlayıp 14 Haziran 2016 tarihinde sona ermiştir. Araştırma başkanı Christopher

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN Gölbaşı Yeraltı Şehri İlçemiz Kiçiköy Mahallesinde yeni tespit edilen yer altı şehri ile ilgili temizlik çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde görevli arkeolog nezaretinde başlatılmış

Detaylı

ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi

ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi ERYTHRAI Kazısı (Doç Dr. Ayşe Gül AKALIN_ORBAY) 2003-2005 Erythrai Survey Projesi Erythrai antik yerleşimi İzmir Karaburun yarımadasında, İzmir'den yaklaşık 60 km uzaklıkta, Çeşme`nin 20 km kuzeyindeki

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11. Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11.2014-139 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 19.11.2014-2792 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 3410/1-1 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler bünyesinde, korunması gerekli taşınmaz

Detaylı

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU ANKARA ŞUBESİ HAZİRAN 2017 ANKARA Belediyeler (İller) Bankası Yapım Tarihi: 1935-1937 Yeri: Opera, Ankara Mimar: Seyfi Arkan Belediyelerin planlı

Detaylı

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER

ARKEOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanın dünya üzerinde görülmesinden ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS. 8 TEMMUZ 25 TEMMUZ ÇALIŞMALARI. Ploutonion Eskharonların

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015-124 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.08.2015-1525 ANKARA Kırıkkale İli, Delice

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No : ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4054 ANTALYA Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesinde,

Detaylı

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU PATARA LİMANI ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Bakü Bulvarı No: 100 35340 İnciraltı, İZMİR Özet Patara Kazısı nda, iç liman ve haliç çevresinde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ 10.05.2010 MANAVGAT 1-Antalya İli, İbradı İlçesinde kısmen Maşata Yaylası Turizm Merkezinde kalan Ürünlü Köyünde, Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespitine yönelik çalışmaların Koruma

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 26.08.2015-4121 AYDIN Aydın Ġli,

Detaylı

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 22.00.01 T.C. Toplantı Tarihi-No : 02.04.2014-94 Karar Tarihi ve No : 02.04.2014-1616 Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER I- OCAK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI I-A. BÜTÇE GELİRLERİ I-B. BÜTÇE GİDERLERİ I-C. FİNANSMAN II- DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III- TEMMUZ-ARALIK

Detaylı

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir.

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir. TARİH ---------------------------- SAYI KONU 25.08.2015 2015 / / 1 SİRKÜLER ÖZETİ : Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte emlak vergisine ilave

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İŞİN SÜRECİ 2 3 Arkeolojik Sit Alanı Sit Sınırının yeniden

Detaylı

MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Prof. Dr. M. Cengiz Işık**, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz*** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 NİKSAR EFKERİT VADİSİ DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI 2 ZİLE EVRENKÖY MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 PAZAR BALLICA MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.213 T.C. Toplantı Tarihi-No : 12.11.2014-118 Karar Tarihi ve No : 12.11.2014-2005 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan

Detaylı

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.)

İhale Tarihi 02 Ekim 2015 saat 14.00 tedir. (Teklifler 01 Ekim 2015 saat 17.00 ye kadar alınmaktadır.) TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İŞTİRAKLER VE GAYRİMENKULLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BODRUM İLÇESİ NİN SALİH ADASI NDA TOPLAM 34.265,78 m² YÜZÖLÇÜMLÜ DENİZE CEPHELİ 3 ADET PARSEL ÜZERİNDE TRİPLEKS VİLLA İhale

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 14.08.2015/121 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.08.2015/4015 ANTALYA Antalya İli, Akseki İlçesi,

Detaylı

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 Amaç BİRİNCİ

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı