Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI"

Transkript

1 Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI

2 Yayın No : 3065 İşletme Ekonomi : Baskı - Şubat İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Turizm Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No ) İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: Başakşehir/İSTANBUL Tel: (0212) (0212) Kapak Tasar m : Elif SABANCI Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 YAZAR HAKKINDA 1990 yılından itibaren ulaştırma ve lojistik sektöründe alt düzeyden üst yönetime değin tüm basamaklarda; lojistik, uluslararası ve Yurt içi kara yolu yük taşımacılığı, kargo işletmeciliği ile yolcu ve turizm taşımacılığı alanlarında, sektörel iş yaşamını haiz olmakla birlikte, hem üst düzey yönetim tecrübesi hem de akademik nitelik edinmiştir. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nın yetkili eğitimcisi olan yazar; kara yolu taşımacılığı faaliyetleri mesleki yeterlilik belgeleri olan üst ve orta düzey yönetici belgelerinin eğitimlerini verme yetkisini haizdir. Halen, ulaştırma/lojistik danışmanlığı ve eğitmenliği işiyle iştigal eden yazar ayrıca üniversitelerin ulaştırma ve lojistik bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ulaştırma ve lojistik konularında dersler vermektedir. Uluslararası Kara yolu Taşımacıları Birliği (IRU) Kara yolu Taşıma Yöneticiliği Yeterlilik Belgesi (IRU Academy Diploması), T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası ve Yurt içi eşya-kargo taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Belgesi (ÜDY3) ile Uluslararası ve Yurt içi yolcu taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Belgesi (ÜDY1), sahip olduğu mesleki belgelerden bazılarıdır. Alpaslan DOĞAN

4

5 ÖNSÖZ Yaşamımın önemli bir kesimini teşkil eden, yaklaşık yirmi beş yıllık mesleki hayatımın tamamını, ulaştırma ve lojistik sektöründe; çalışan, orta-üst düzey yönetici ve akademisyen sıfatlarıyla gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşamaktayım. Sadece yük taşıma değil, yolcudan kargoya, turizm taşımadan lojistiğe, ulaştırma ve lojistik faaliyetlerinin tümünde iştigal ettim. Nihayet şunu söyleyebilirim ki; her bir taşımacılık faaliyetinin ayrı özellikleri, başka güzellikleri bulunmaktadır. Çünkü ulaştırma sektörü her alanı ile hem çok mühim hem de çok güzel bir iştir. Böylesine mühim bir sektör elbette ki çalışanlarına da bu önemi bir şekliyle yansıtıyor, en azından kendi adıma öyle olduğunu söyleyebilirim. Ülkemiz ulaştırma sektörü ne yazık ki her açıdan potansiyelinin, layık olduğu seviyenin ve dünya standartlarının çok altında, henüz. Sektörümüz, hak etmiş olduğu önem ve ihtimamdan çok uzakta olup bilhassa liyakat esasının hiçe sayıldığı bir ortam içerisindedir. Genel itibari ile son derece kötü yönetilen işletmelerimizin bu kötü yönetimleri sorunların temelini teşkil etmektedir. Açıktır ki, artık bir bilim dalı haline gelen ve bu derece mühim olan sektörün; tüm çalışanları nitelikli, yöneticileri son derece yetkin, etik ilkeleri benimsemiş ve liyakat sahibi, işletmeleri kurumsal ve güçlü bir yapıya ulaşmış, bürokratları en üst düzey nitelikleri haiz olmalıdır. Bu sayede bilimsel, gelişmiş, ülkeye büyük katma değer sağlayan, Dünya üzerinde ağırlığını hissettiren hatta Dünyanın en iyi ulaşım ülkesi olmamız işten bile değildir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için her imkana sahip olduğumuz ortadadır. Tek mesele taşları yerli yerine koymaktan ibarettir sayılı Kara yolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, diğer birçok sayıdaki Ulusal, uluslararası taşımacılık mevzuatları gereğince taşımacılık faaliyetlerine ilişkin her konu yasalar tarafından düzenlenmiştir. Öyle ki; bir şoförü nasıl çalıştıracağımız, taşıma senedini nasıl düzenleyeceğimiz, taşıma tamamlanamazsa ücreti nasıl tahsil edeceğimiz, taşıma fiyatının asgari veya azami miktarları, araçlarımızın yaş ve kapasiteleri, depo ve tesislerimizin nitelikleri, personel özellikleri gibi neredeyse bütün mesleki

6 VI uygulamalar yasalar tarafından belirlenmiş durumdadır. Bilhassa sektörde hakim görüş olan, işi bilmek veya uygulama başka türlüdür ve önemli olan piyasa gelenekleri tarafından kabul gören uygulamalardır düşüncesi son derece yanlış ve tehlikelidir ki bu inanış suçlu duruma düşmemize dahi neden olabilir. Bu yanlış düşünce neticesinde yaptığı işin kanuni ve yasal yükümlülüklerini bilmeyen, sorumluluklarından habersiz, kendi konusundaki mevzuat düzenlemelerinden bihaber, yanlış ve verimsiz yöntemleri baş tacı eden, bilimsellikten uzak, taşımacılık anlayışı oluşmuştur. Ulaştırma sektörü artık o haldedir ki taşımacılığa ilişkin belgelerin doldurulması esnasında kullanacağımız yazı karakteri dahi yasalar tarafından belirlenmiştir. Mevzuat; uygulamanın nasıl yapılması gerektiğini belirleyen, başta meslek erbapları olmak üzere herkesin uyması ve bilmesi zorunlu olduğu kati talimatlardır. Tüm ulusal sektörlerde görülmekle birlikte bilhassa ulaştırma sektöründe kronik hastalık haline gelmiş olan; konusu ile alakalı yasal düzenlemeleri önemsememek, uymamak veya gerekli hassasiyeti göstermemek tutumu her türlü taraf için maddi manevi büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu kitapta, özellikle büyük eksiklik olarak beliren ulaştırma mevzuatı konuları bütünü ile ele alınmıştır. Ulaşım faaliyetlerinde kalitesizlik, etik kurallara aykırılık, para hırsı, fırsatçılık, bilgisizlik, dikkatsizlik, liyakatsizlik, niteliksizlik, umursamazlık ve yetersizlik gibi durumlara yer yoktur. Çünkü bunlar gerçekleştiğinde ya birilerinin can güvenliği veya başkalarının ticari yaşamı olumsuz etkilenecektir. Ulaştırma faaliyetlerinin yeterli düzeyde ve kalitede yapılamaması o ülkenin ürettiği tüm ürünlerin maliyetlerini artırır, bu ise uluslararası pazarda ürünün satışını zorlaştırır, yani dış ticareti olumsuz etkiler. Nitelikli bir taşıma hizmeti ise ülke üretimine sağlanan katma değerdir. Kötü yapılan bir turizm taşıması tüm ülke turizmine zarar verirken, kaliteli bir turizm taşıma işi de ülkenin turizm tanıtımına ve değerine büyük yarar sağlayacaktır. Yolcu taşımacılığında bize emanet edilen can ları ise söylemeye gerek yok sanırım. Bu sektör, insanların canını emanet ettikleri yegane birkaç sektörün başında gelir. Bir şehri patlatabilecek denli faciaya neden olabilecek tehlikeli madde taşımasının hata götürmezliğinden yola çıkılarak, diğer tüm taşıma işlerinde de hata veya kaza ya olan mesafe azami ölçüde artırılmalıdır. Bu ise ancak iyi yöneticilerle mümkündür. Kitapta, yöneticiler için önemli çıkarımlara yer verilmiştir. Ülkemizde bilhassa son dönemlerde yükselen yıldızlarından birisinin lojistik sektörü olması, dikkatleri ulaştırma sektörüne çevirmiş, neticede çok hızlı adapte olabilme yeteneğini haiz birçok kişinin; henüz lojisti-

7 VII ğin tanımını yapamaz, kavramını anlayamaz bir durumdayken; taşımacı, taşıma uzmanı, ulaştırma akademisyeni, ulaştırma otoritesi, lojistik hocası, taşımacılık yazarı olması vahametini meydana getirmiştir. Bu vahamet; bir üretim mühendislik dalının lojistikle eşdeğer sanıldığı ortamda çok da yadırganmaması gerekli bir durum kabul edilebilir ancak bu hale sessizce seyirci olmak en azından benim tasvip ettiğim bir şey değildi. Egzoz gazı solumadan taşıtlar hakkında bilgi vermek, terden ıslanan tulumların içindekileri hiç tanıyamadan depo ve elleçleme anlatmak, kıymıklarının ele batmasından bihaber paleti öğretmek, konteyner kapağı açıldığı ana ve içinde ne çok yük olduğuna her defasında hayretle şahit olmaksızın konteyner belletmek, bir şoförün tek bir dakikasına dahi şahit olunmaksızın filo ve güzergâh yönetimi tarif etmek, yolda kalan bir taşıtın yükünün nasıl aktarıldığından habersiz taşıma duraklayıp kalırsa planları yapmak, bir kargo çalışanının yaz kış demeden o çanta ile saatlerce yürümesini bilmeksizin kargo otoritesi olmak, üstünden tonlarca yük geçen istifçiyi anmaksızın istifleme kurallarını saydırmak, sektör çalışanlarının asgari ücret maaşla günlük yasal sürenin neredeyse iki katını zorlar sürelerde çalıştırılmasının olağanlığı içinde, araç bulamamak, personel azlığı, yükün aciliyeti, müşterinin yükünün teslim edilememesi, teslim devri kavramlarını tasavvur bile etmeksizin; lojistik hocası, taşımacılık otoritesi olmak şüphesiz ki meziyet ister. Fakat bu meziyetin sektöre sağladığı katkı (!) ortadadır. Bu vesile ile yıllardır sadece bu sektörden geçimini sağlamış, ulaştırma ve lojistikten başka bir iş bilmeyen, bu sektörü meslek edinmiş birisi olarak; gerçek bir taşımacıdan gerçek bir taşıma kitabı yazmam boyun borcu haline gelmiştir. Sektörün sonsuza uzanırmış gibi görünen sorunlar dizisi, ne yapılan işin ne de bu mesleğin önemsizliği anlamına gelmez. Yolcu taşımada insanları sevdiklerine kavuşturur, turizm taşımacılığı ile ülkemize döviz kazandırırız. Yük taşırız, yaptığımız her taşımada kurulan yeni yaşamlara katkılar sunar, mutluluklarına ortak oluruz. Lojistik faaliyetleri ile ekonominin çarklarını döndürür, ticarete en büyük desteği sunarız. Belki de bu nedenle, görünürde çekilir bir hali olmamasına rağmen sevilir bir iştir. Taşımacılık sadece bir gün bile duracak olsa, içecek su dahi bulamayız. Sadece ekonominin değil hatta sadece insanlığın da değil, yeryüzünün en önemli ve en eski faaliyetlerinden biridir taşımacılık. Çünkü taşımacı-

8 VIII lık olmaz ise hiçbir şey olmaz. Etrafınızda görmüş olduğunuz her şey bir taşımacılık faaliyeti sonucunda oradadır. Her eşya, her cisim ya taşınmıştır ya da bir zaman taşınacaktır. Ülkemiz; ulaşım tarihinin yazıldığı, sonsuz potansiyele sahip, üç kıtayı birbirine bağlayan, her türlü ulaşım türünün yapılabildiği Yeryüzünün yegane ulaştırma cenneti dir. İnsanlık tarihinin şimdiye kadar yapabildiği en etkili ulaşım sistemi olan müthiş İpek Yolu bu topraklarda denizlere bağlanmış, kıtaları aşmış ve İpek Yolu nun en önemli merkezi durumunda olmuştur. Dolayısıyla ulaştırma sektörü mensupları, tarihi İpek Yolu kervancılarının bin yıllara, kıtalara sığmayan taşımalarını hala devam ettirmektedirler. Yine bu topraklarda kurduğumuz Kral Yolu da bizlere pay edilmiş önemli bir taşımacılık mirasıdır. Her birimiz; bir kervanın yola çıkış hazırlığının titizliğinde, dağları aşabilecek kadar gözü pek, çölleri geçebilecek kadar kararlılığa sahip, Ahi terbiyesi ile meslek namustur anlayışında, onurumuz saydığımız işimizi en iyi şekilde yapma gayretiyle; ticarete, Ülkemize ve nihayet insanlığa değer katmak, binlerce yıllık mirasımız ve vazifemiz olan İpek Yolu kervanlarını yürütme sorumluluğunu üstlenmiş durumdayız. Bu uğurda çaba içinde bulunan ulaştırma sektörünün tüm çalışanlarına sonsuz başarılar dilerim. Bulunduğum konuma gelmemde katkısı olan; Türkiye Cumhuriyeti Devletime, tüm yakınlarıma, hocalarıma, çalışanlarıma, yöneticilerime, meslektaşlarıma, sevgili öğrencilerime ve ulaştırma sektörünün bütün çalışanlarına şükran borçluyum. Mesleğime duyduğum sevgim ve bana verdiği onur nedeniyle hissettiğim sorumluluk gereğince bu kitabı yazmaya karar vermiştim. Nihayet oldu ve sorumluluğumu yerine getirmenin, bir borcun hiç değilse bir kısmını ödemenin huzuruna kavuşmuş bulunuyorum. Yararlı olması dileğiyle Öğr. Gör. Alpaslan DOĞAN

9 İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA...III ÖNSÖZ...V ŞEKİLLER LİSTESİ...XLV RESİMLER LİSTESİ... XLVII TABLOLAR LİSTESİ... LI KISALTMALAR... LV GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: KARA YOLU TAŞIMACILIĞININ TARİHİ VE ÖNEMİ TEKERLEĞİN KEŞFİ YOLLAR TARIHI TICARET YOLLARI Kral Yolu Baharat Yolu İpek Yolu MODERN YOLLAR Uluslararası E - Yolları Ağı PAN - Avrupa Ulaştırma Koridorları ve Alanları Trans - Avrupa Kuzey - Güney Otoyolu Projesi (TEM) Avrupa, Kafkasya, Asya Ulaşım Koridoru (TRACECA) TEN-T - Avrupa Transit Taşımacılık Ağı Avrasya Karayolu Bağlantıları (EATL) Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP) Asya Karayolları Ağı Hükümetler arası Anlaşması KÖPRÜLER TAŞITLAR ARABALAR... 31

10 X Arabalı Yolcu Taşımacılığı LOKOMOTİF BİSİKLET MOTOSİKLET OTOMOBİL TAŞIMACILIĞIN ÖNEMİ TAŞIMACILIĞIN GELECEĞİ İNSANLIK TARİHİNİN EN BÜYÜK ULAŞIM PROJESİ: İPEK YOLU İPEK YOLU TARİHİ İPEK YOLU GÜZERGAHLARI Kuzey İpek Yolu Rotası Güney İpek Yolu Rotası Himalaya Rotası İPEK YOLUNUN ANADOLU GÜZERGÂHLARI İPEK YOLLARININ DİĞER YOLCULARI Dinlerin İpek Yolları Üzerinden Yayılması İPEK YOLUNDA BÜYÜK BİR TÜRK DEVLETİ MEDENİYET YOLU BÖLÜM 2: TAŞIMA TÜRLERİ TAŞIMA TÜRLERİ SU YOLU TAŞIMACILIĞI Deniz Yolu Taşımacılığı Deniz Yolu Taşımacılığının Kuvvetli Yönleri Deniz Yolu Taşımacılığının Zayıf Yönleri İç Su Yolu / Nehir / Kanal Taşımacılığı KARA YOLU TAŞIMACILIĞI Kara Yolu Taşımacılığının Kuvvetli Yönleri Kara Yolu Taşımanın Zayıf Yönleri DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞI Demir Yolu Taşımacılığının Kuvvetli Yönleri Demir Yolu Taşımacılığının Zayıf Yönleri... 99

11 XI HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI Hava Yolu Taşımacılığının Kuvvetli Yönleri Hava Yolu Taşımacılığının Zayıf Yönleri BORU HATTI TAŞIMACILIĞI Boru Hattı Taşımacılığının Kuvvetli Yönleri Boru Hattı Taşımacılığının Zayıf Yönleri ENTEGRE TAŞIMACILIK TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ TEK TİP TAŞIMACILIK Unimodal Taşıma Singlemodal Taşıma On-line Taşıma İnterline Taşıma ÇOKLU TİP TAŞIMACILIK İntermodal Taşımacılık Sistemi İntermodal Taşıma İlkeleri Piggy-Back Double-Stack Kombine Taşımacılık Sistemi Kombine Taşıma Sisteminin Özellikleri Kombine Taşıma Sisteminin Kuvvetli Yönleri Kombine Taşıma Sisteminin Zayıf Yönleri Ro-Ro Ro-La BÖLÜM 3: KARA YOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI ESASLARI KARA YOLU TAŞIMA MEVZUATI KANUN ve YÖNETMELİĞİN AMACI KANUN ve YÖNETMELİĞİN KAPSAMI KANUN ve YÖNETMELİĞİN KAPSAMADIĞI TAŞIMALAR TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNDE GENEL KURAL TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNDE HİZMETİN SÜREKLİLİĞİ VE ENGELLENEMEYECEĞİ

12 XII TAŞIMACILIK YASAKLARI YETKİ BELGELERİ YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU YETKİ BELGESİ TÜRLERİ A Türü Yetki Belgesi B Türü Yetki Belgesi C Türü Yetki Belgesi D Türü Yetki Belgesi F Türü Yetki Belgesi G Türü Yetki Belgesi H Türü Yetki Belgesi K Türü Yetki Belgesi L Türü Yetki Belgesi M Türü Yetki Belgesi N Türü Yetki Belgesi P Türü Yetki Belgesi R Türü Yetki Belgesi T Türü Yetki Belgesi YETKİ BELGESİ ALMANIN VEYA YENİLEMENİN GENEL ŞARTLARI YETKİ BELGESİ ALMANIN VEYA YENİLEMENİN ÖZEL ŞARTLARI C Türü Yetki Belgeleri İçin Özel Şartlar G Türü Yetki Belgeleri İçin Özel Şartlar H Türü Yetki Belgeleri İçin Özel Şartlar K Türü Yetki Belgeleri İçin Özel Şartlar L Türü Yetki Belgeleri İçin Özel Şartlar M Türü Yetki Belgeleri İçin Özel Şartlar N Türü Yetki Belgeleri İçin Özel Şartlar P Türü Yetki Belgeleri İçin Özel Şartlar R Türü Yetki Belgeleri İçin Özel Şartlar T3 Türü Yetki Belgesi İçin Özel Şartlar Bazı Belge Türleri İçin Ortak Olan Özel Şartlar YETKİ BELGESİ ALMAK VE YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

13 XIII YETKİ BELGELERİNİN VERİLMESİ YETKİ BELGELERİNİN SÜRESİ YETKİ BELGESİ ALANLARIN FAALİYETE BAŞLAMA VE ARA VERMELERİ YETKİ BELGELERİNİN YENİLENMESİ SÜRECİ YETKİ BELGELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ GERÇEK KİŞİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE YETKİ BELGESİNİN VERASET YOLUYLA İNTİKALİ BELGELER ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILMASI YETKİ BELGELERİNİN DEVREDİLEMEYECEĞİ VE BİRLEŞMELER ASGARİ KAPASİTE ŞARTININ KAYBEDİLMESİ VE BUNA İLİŞKİN KURALLAR BELGE ÜCRETLERİ YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN SORUMLULUKLARI YETKİ BELGESİ SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ACENTELERİN SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ GÖNDERENİN, YOLCUNUN, ŞOFÖR VE DİĞER PERSONELİN SORUMLULUĞU HİZMETTEN YARARLANANLARIN HAKLARI DENETİM DENETİMLE GÖREVLİ VE YETKİLİ KURULUŞLAR DENETİMLE GÖREVLİ VE YETKİLİ KILINANLAR VE BUNLARLA İLGİLİ HUSUSLAR İHLAL VE İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI DÜZENLENMESİ KARA YOLU TAŞIMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER YETKİ DEVRİ SINIRLAMALAR VE KISITLAMALAR BİLDİRİM SÜRELERİN BAŞLANGICI VE BİTİŞİ OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA YAPILACAK DÜZENLEMELER İSTATİSTİK BİLGİ PAYLAŞIMI KAMU HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SÖZLEŞMESİ

14 XIV HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER TAŞIMA SENEDİ VE SEVK İRSALİYESİ TEHLİKELİ MADDELERİN VE TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI TRAFİK YÖNETMELİĞİNE GÖRE TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI Tehlikeli Madde Taşımada Kullanılan Araçların Özellikleri Tehlikeli Atık Taşıyan Araçların Üzerinde Bulundurulması Gereken Belge, İşaret ve Malzemeler TÜRK TİCARET KANUNU NUN TAŞIMACILIK İŞİNE DAİR DÜZENLEMELERİ Taşıyıcı Hükümlerin Uygulama Alanı Saklı Tutulan Hükümler Özel hükümlerin Sorumluluğu Etkilememesi Sorumluluğun Kaldırılmasına veya Hafifletilmesine Ait Hükümlerin Geçersizliği Zamanaşımı Taşıma Sözleşmesinin Uygulanması Taşıma Senedi Taşıma Senedinin İçeriği Taşıma Senedinin İspat Gücü Yük Senedi Refakat Belgeleri Tehlikeli Eşyaya İlişkin Bildirimler Ambalaj ve İşaret Yükleme ve Boşaltma Özel Durumlarda Gönderenin Kusursuz Sorumluluğu Gönderen Tarafından Fesih Kısmi Taşımayı İstem Hakkı Yükleme Süresine Uyulmaması Halinde Taşıyıcının Hakları Gönderenin Emir, Talimat ve Tasarrufları Taşıma ve Teslim Engelleri

15 XV Taşıma Ücretinin Hesaplanması ve Ödenmesi Gönderilenin Hakları ve Ödeme Borcu Ödemeli Teslim Taşıma Süresi Zıya Karinesi Taşıyıcının Sorumluluğu Zıya veya Hasar İle Gecikmeden Doğan Zarardan Sorumluluk Sorumluluktan Kurtulma Taşıyıcının Özeni Araç Arızası ve Kiraya Verenin Kusuru Özel Haller Yardımcıların Kusuru Tazminatta Esas Alınacak Değer Zarar Saptama Giderleri Sorumluluk Sınırları Diğer Giderlerin Tazmini Diğer Zararlarda Sorumluluğun En Yüksek Tutarı Sözleşme Dışı İstemler Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı Yardımcı Kişilerin Sorumluluğu Fiilî Taşıyıcı Bildirim Yetkili Mahkeme Hapis Hakkı Birden Çok Taşıyıcı Birden Çok Hapis Hakkının Sırası Değişik Tür Araçlar ile Taşıma Sözleşme Bilinen Zarar Yeri Bildirim ve Zamanaşımı Taşınma Eşyasının Taşıması

16 XVI BÖLÜM 4: KARA YOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI FAALİYETLERİ YURT İÇİ EŞYA ve KARGO TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN KURALLAR YURT İÇİ EŞYA VE KARGO TAŞIMALARINDA TAŞIMA SENEDİ DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU Taşıma Senedi Taşıma Senedinin İçeriği KARA YOLU TİCARİ EŞYA TAŞIMACILIĞI (K1 ve C2) Ticari Eşya Taşımacılığı İçin Ortak Kurallar Uluslararası Ve Yurt İçi Ticari Eşya Taşımacılığı (C2) Uluslararası ve Yurt içi Ticari Eşya Taşımacılığı İçin Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Yurt İçi Ticari Eşya Taşımacılığı (K1) Yurt içi Ticari Eşya Taşımacılığı İçin Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Lojistik İşletmeciliği (L) Yurt içi Lojistik İşletmeciliği (L1) Yurt içi Lojistik İşletmeciliği Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Uluslararası ve Yurt içi Lojistik İşletmeciliği (L2) Uluslararası ve Yurt içi Lojistik İşletmeciliği İçin Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Kargo İşletmeciliği (M) Kargo İşletmeciliği İçin Ortak Kurallar İl İçi Kargo İşletmeciliği (M1) İl İçi Kargo İşletmeciliği Özel Şartlar

17 XVII Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Yurt İçi Kargo İşletmeciliği (M2) Yurt İçi Kargo İşletmeciliği Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Uluslararası ve Yurt İçi Kargo İşletmeciliği (M3) Uluslararası Kargo İşletmeciliği Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Dağıtım İşletmeciliği (P) Dağıtım İşletmeciliği İçin Ortak Kurallar İl İçi Dağıtım İşletmeciliği (P1) İl İçi Dağıtım İşletmeciliği İçin Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Yurt İçi Dağıtım İşletmeciliği (P2) Yurt İçi Dağıtım İşletmeciliği İçin Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Nakliyat Ambarı İşletmeciliği (N) Nakliyat Ambarı İşletmeciliği İçin Ortak Kurallar İl içi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği (N1) İl İçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği İçin Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Yurt içi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği (N2)

18 XVIII Yurt İçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği İçin Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Ev Eşyası Ve Büro Malzemeleri Taşımacılığı (K3, C3) Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı İçin Ortak Kurallar (C3, K3) Taşınma Eşyası Taşıması Taşıyıcının Yükümlülükleri Taşıma Senedi, Tehlikeli Mal, Refakat Belgeleri, Bildirim ve Bilgi Verme Yükümlülükleri Gönderenin Özel Hallerde Sorumluluğu Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri Sorumluluk Sınırı Bildirim Sorumluluğu Sınırlama Hakkının Kaybı Yurt içi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı (K3) Yurt içi Ticari Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı İçin Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Uluslararası ve Yurt içi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı (C3) Uluslararası ve Yurt içi Ev/Büro Eşyası Taşımacılığı İçin Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar

19 XIX Mesleki Yeterlilik Şartları Taşıma İşleri Organizatörlüğü (R) Taşıma İşleri Organizatörlüğü İçin Ortak Kurallar Yurt içi Taşıma İşleri Organizatörlüğü (R1) Yurt içi Taşıma İşleri Organizatörlüğü İçin Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Uluslararası ve Yurt içi Taşıma İşleri Organizatörlüğü (R2) Uluslararası ve Yurt içi Taşıma İşleri Organizatörlüğü İçin Özel Şartlar Taşıtlarla İlgili Şartlar Mesleki Yeterlilik Şartları Taşıma İşleri Komisyonculuğu (H) Taşıma İşleri Komisyonculuğu İçin Ortak Kurallar Taşıma Komisyonculuğu Sözleşmesi Eşyanın Taşıtılması Bildirme Yükümlülüğü Ücretin Muacceliyeti Kesin Ücret Gönderenin Alacakları Hapis Hakkı Sonraki Komisyoncu Halefiyet Komisyoncunun Taşıma İşini Üzerine Alması Toplama Yük Komisyoncunun Sorumluluğu

20 XX Yardımcıların Kusuru Zamanaşımı Yurt içi Taşıma İşleri Komisyonculuğu (H1) Yurt içi Taşıma İşleri Komisyonculuğu İçin Özel Şartlar Uluslararası ve Yurt içi Taşıma İşleri Komisyonculuğu (H2) Uluslararası ve Yurt içi Taşıma İşleri Komisyonculuğu İçin Özel Şartlar Eşya/Kargo Acenteliği (G) Acente İşletmeciliğine Dair Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Acentelik Tanımı Acentelik Uygulama Alanı İnhisar (Tekel) Acentenin Yetkileri Özel ve Yazılı Yetki Gerektiren Haller Sözleşme Yapma Yetkisi Yetkisizlik Acentenin Borçları Haber Verme Yükümlülüğü Önlemler Ödeme Borcu Acentenin Hakları Olağanüstü Giderlerin Karşılanması Faiz İsteme Hakkı Hapis Hakkı Müvekkilin Borçları Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi Denkleştirme İstemi Rekabet Yasağı Anlaşması

21 XXI Eşya/Kargo Acenteliği İçin Ortak Kurallar Acentelerin Sözleşme Yükümlülükleri Yurt içi Eşya Taşıma Acenteliği (G1) Yurt içi Eşya Taşıma Acenteliği İçin Özel Şartlar Uluslararası ve Yurt içi Eşya Taşıma Acenteliği (G2) Uluslararası ve Yurt içi Eşya Taşıma Acenteliği İçin Özel Şartlar Yurt içi Kargo Acenteliği (G3) Yurt içi Kargo Acenteliği İçin Özel Şartlar Uluslararası ve Yurt içi Kargo Acenteliği (G4) Uluslararası ve Yurt içi Kargo Acenteliği İçin Özel Şartlar Eşya Terminali İşletmeciliği (T3) Eşya Terminalleri İle İlgili Genel Kurallar Eşya Terminallerinin Sahip Olması Gereken Özellikler BÖLÜM 5: ULUSLARARASI KARA YOLU EŞYA TAŞIMACILIĞI ULUSLARARASI TAŞIMANIN TANIMI ULUSLARARASI TAŞIMANIN KAPSAMI ULUSLARARASI TAŞIMA YETKİSİ ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR TAŞINAN YÜKE İLİŞKİN NİTELİK VE BELGELER CMR Hamule Senedi (CMR Taşıma Belgesi) Mal Faturası Çeki Listesi Menşe Şahadetnamesi

22 XXII Bitki Sağlık Sertifikası Veteriner Sertifikası Radyasyon Belgesi ATR Belgesi TIR Karnesi TAŞIMACIYA İLİŞKİN KOŞULLAR TAŞITA İLİŞKİN BELGELER Taşıt Kartı Taşıtın Tescil ve Trafik Belgesi Uluslararası Trafik Sigortası (GREEN CARD) Yeşil Kart Sigortası Kara Yolu Taşıtı Onay Belgesi Geçiş Belgeleri Gümrüklerden Geçiş Karnesi (TRİPTİK) ŞOFÖR İÇİN GEREKLİ BELGELER Taşıtın Sınıfına Uygun Sürücü Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC Belgesi) Şoföre Ait Vize Edilmiş Pasaport Uluslararası Sürücü Belgesi Vekaletname SINIR GEÇİŞLERİ SINIR KAPILARI VE TAMPON BÖLGELERDEKİ YASAK HALLER KOTA UYGULAMASI, ANLAŞMASIZ ÜLKELERE AİT TAŞIT İZİNLERİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARIN TRAFİK MEVZUATINA UYMA ZORUNLULUĞU GEÇİŞ ÜCRETLERİ Geçici ve Yabancı Plakalı Araçlardan Alınan Geçiş Ücretleri Eşya/Yük Taşımaya Mahsus Yabancı Plakalı Dolu veya Boş Taşıtlara İlişkin Esaslar Geçici Plakalı Taşıtlara İlişkin Esaslar Diğer Haller Geçiş Ücretlerinin Tahsili GEÇİŞ BELGELERİ VE GÜZERGAHLAR GEÇİŞ BELGELERİ

YAZAR HAKKINDA... V ÖN SÖZ... VII ŞEKİLLER LİSTESİ... XI RESİMLER LİSTESİ... XV TABLOLAR LİSTESİ... XIX KISALTMALAR... XXIII GİRİŞ...

YAZAR HAKKINDA... V ÖN SÖZ... VII ŞEKİLLER LİSTESİ... XI RESİMLER LİSTESİ... XV TABLOLAR LİSTESİ... XIX KISALTMALAR... XXIII GİRİŞ... İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... V ÖN SÖZ... VII ŞEKİLLER LİSTESİ... XI RESİMLER LİSTESİ... XV TABLOLAR LİSTESİ... XIX KISALTMALAR... XXIII GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: YOLCU TAŞIMACILIĞI TARİHİ, ÖNEMİ VE GELECEĞİ...

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

Önsöz... iii BİRİNCİ BÖLÜM: KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA GİRİŞ

Önsöz... iii BİRİNCİ BÖLÜM: KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA GİRİŞ ix İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İkinci Baskıya Önsöz... v İçindekiler... ix BİRİNCİ BÖLÜM: KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA GİRİŞ 1.1. Karayolu Altyapı Unsurları... 3 1.2. Karayolu Üstyapı Elemanları... 3 1.2.1. Karayolu

Detaylı

INCOTERMS 2010. ICC Yayın No. 715. Abdurrahman Özalp

INCOTERMS 2010. ICC Yayın No. 715. Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 ICC Yayın No. 715 Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 nin yapısı TÜM TAŞIMA TÜRLERİNİ KAPSAYAN KURALLAR 2 farklı sınıfta 11 kural dan DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA ÖZGÜ KURALLAR EXW FCA CPT CIP

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

INCOTERMS ICC Yayın No Abdurrahman Özalp

INCOTERMS ICC Yayın No Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 INCOTERMS 2010 ICC Yayın No. 715 Abdurrahman Özalp INCOTERMS 2010 nin yapısı TÜM TAŞIMA TÜRLERİNİ KAPSAYAN KURALLAR 2 farklı sınıfta 11 kural dan DENİZ VE İÇSU TAŞIMALARINA ÖZGÜ KURALLAR

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TIR Karnesi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL

İHRACATTA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL TA TEMEL BİLGİLER ŞEFİK ERGÖNÜL sefik@utided.org 1 TA TEMEL BİLGİLER Neler Öğreneceğiz Temel kavramlar Temel tanımlamalar En çok yapılan yanlışlar İhmal edilenler sefik@utided.org 2 TEKLİF >< FİYAT Teklif

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI Dr. A. Özge YENİCE Çuıkurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Dış Ticaretin Tanımı Bir ülkenin belli bir dönemde diğer ülkeler ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet alım

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ VE ULUSLARARASI LOJİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR A. ULUSLARARASI LOJİSTİĞE GİRİŞ... 4 1. Lojistik... 4 2. Tedarik Zinciri (TZ)...

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.) C 2 Yetki Belgesi Verme ( Eşyanın durumuna göre Uluslararası

Detaylı

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. ADR-TMGD alanında sıkça adı geçen SRC5 belgesi nedir? Diğer adı geçen belgelerin kullanım alanı nedir? Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten

Dr. Cüneyt SÜZEL. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri. Deniz Ticareti Hukukunda. Taşıtan ve Yükleten Dr. Cüneyt SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Derneği Genel Sekreteri Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER NAKLİYAT SİGORTALARI

İÇİNDEKİLER NAKLİYAT SİGORTALARI İÇİNDEKİLER Sayfa No. ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM NAKLİYAT SİGORTALARI 1. RİSK KAVRAMI 1.1. Gerçek Riskler 1.2. Spekülatif Riskler 2. SİGORTANIN GENEL PRENSİPLERİ 2.1. Sigortalanabilir Menfaat Prensibi 2.2. Azami

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1-Bu esasların amacı Türkiye nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) üyesi ülkeler arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ BELGESİ (ULUSLARARASI VE YURT İÇİ TARİFESİZ YOLCU

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ TANIMLAR a) Ambar m) İliçi: bb) Motorlu taşıt: ll) Şube: aaa) Ücret tarifesi: b) Antrepo c) Ara durak n) Kamu hizmeti sözleşmesi: o) Kamu hizmeti yükümlülüğü: ç) Atıl kapasite

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ Murat Erdal, Metin Çancı, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2003 (355 sayfa, 205x255mm.,1.Hamur, İplik Dikişli Lüks Cilt). Uluslararası Taşımacılık

Detaylı

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Sayı : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-16669 22/12/2010 Konu : Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2011/KUGM- 01 /GENEL) Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan İdari Para Cezalarının,

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 7.BÖLÜM DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Dış ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen de ayrı kıtalarda yerleşik bulunmakta olup, çoğunlukla birbirlerini tanımamaktadırlar. Dış ticaret sürecinde

Detaylı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı

Detaylı

1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?

1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir? 1. Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir? A) Purolar B) Sigaralar C) Ham tütün D) Rakı 2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi

Detaylı

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ ADR KAPSAMI VE Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bugün itibariyle 27 Avrupa Birliği

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ

İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ I Prof. Dr. Sezayi DUMANOĞLU İFLASIN ERTELENMESİ, BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJELERİ 2. BASKI Beta II İÇİNDEKİLER Yay n No : 2619 Hukuk Dizisi : 1271 1. Baskı Ocak 2011 2. Baskı Aralık 2011 - İSTANBUL

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ YENİLEN MESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DIŞ TİCARET VE TEORİSİ 1. DIŞ TİCARET VE TEORİSİ... 1 1.1. DIŞ TİCARET VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.2. DIŞ TİCARETİN NEDENLERİ... 2 1.2.1. Yerli Üretimdeki Yetersizlik veya Fazlalıklar...

Detaylı

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Başvuru

Detaylı

Uluslararası ticaret yapan firmaların dış ticaret departmanında çalışan Dış Ticaret Uzmanlarının; ithalat işlemlerinde görevleri.

Uluslararası ticaret yapan firmaların dış ticaret departmanında çalışan Dış Ticaret Uzmanlarının; ithalat işlemlerinde görevleri. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ & YAZAR BİYOGRAFİSİ 1- ULUSLARARASI TİCARET VE ÜLKEMİZİN GÜNCEL DURUMU 1-10 2- GÜMRÜK MÜŞAVİRİ UNVANINA GİDEN YOL 11-20 3- DIŞ TİCARET UZMANI UNVANINA GİDEN YOL 21-22 3.1- Uluslararası

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TESLİM ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO Sayfa 1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 C1 YETKİ BELGE KURULU U 2 C2 YETKİ BELGE KURULU U 3 C3 YETKİ BELGE KURULU U 4 G2 YETKİ BELGE KURULU U 5 H2 YETKİ BELGE KURULU U 6 C1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ 7 C2 YETKİ BELGE

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

SÜRÜCÜ İSTİHDAM ETMEK İÇİN GEREKLİ NEDENLER

SÜRÜCÜ İSTİHDAM ETMEK İÇİN GEREKLİ NEDENLER SRC5 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP SÜRÜCÜ İSTİHDAM ETMEK İÇİN GEREKLİ NEDENLER SRC 5 - ADR Belgesi Nedir? SRC 5 - ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre Tehlikeli Madde

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAML ANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 3- Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C 1 Yetki Belgesi ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası

Detaylı

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza

Detaylı

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER

KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER KÜRESEL SİYASET KABUL GÖRME MÜCADELESİ SORUNLAR ÇÖZÜMLER ŞENİZ ANBARLI BOZATAY II Yay n No : 2883 İşletme - Ekonomi : 576 1. Baskı - Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-906 - 3 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 2. Bölüm İthalat Süreci

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 2. Bölüm İthalat Süreci İÇİNDEKİLER Giriş... 1. Bölüm İthalat ve İhracatçı 1.1. İthalat... 1.1.1. İthalatı Gümrük Vergisinden Muaf Eşya... 1.1.2. İthalatı Yasak Olan Mallar... 1.1.3. İthalatında Belirli Mercilerin Ön İzni Olan

Detaylı

Lojistikte Bilişim Sistemleri

Lojistikte Bilişim Sistemleri Lojistikte Bilişim Sistemleri Karayolu Taşımacılığı Ulaşım ağlarının geniş olması ve son zamanlarda bütün dünyada transit yolların sayısının artmasına bağlı olarak karayolu taşımacılığı en yaygın kullanılan

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU

İŞ HUKUKU. Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci Bası. Prof. Dr. Tankut CENTEL. Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Tankut CENTEL Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞ HUKUKU Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş Onyedinci

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

A) Ceza aynı kalır. B) Ceza yarı oranında azaltılır. C) Ceza yarı oranında arttırılır. D) Ceza 1 kat oranında arttırılır

A) Ceza aynı kalır. B) Ceza yarı oranında azaltılır. C) Ceza yarı oranında arttırılır. D) Ceza 1 kat oranında arttırılır 1. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde araç

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2 D1 YETKİ 7- Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 Konu: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YAYINLANAN YÖNETMELĐK ĐLE (K) TÜRÜ YETKĐ BELGELERĐNĐN 2011 YILI ÜCRETLERĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ YAPTIRIMLAR

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ YAPTIRIMLAR TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ YAPTIRIMLAR Uyarma Para Cezaları Geçici Durdurma Belgenin Geri Alınması Belge İptali TEHLİKELİ YÜK TAŞIMASINDA İZİN VE BELGE

Detaylı

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (HAZİRAN/2016 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (HAZİRAN/2016 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (HAZİRAN/2016 REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

NEDRET SEÇKİN ULUSLARARASI TİCARETTE ELEKTRONİK BELGELER VE E-İMZA

NEDRET SEÇKİN ULUSLARARASI TİCARETTE ELEKTRONİK BELGELER VE E-İMZA NEDRET SEÇKİN ULUSLARARASI TİCARETTE ELEKTRONİK BELGELER VE E-İMZA İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ŞEKİL LİSTESİ... XIII TABLO LİSTESİ... XV KISALTMALAR... XVII 1. GIRIŞ...1 2. DIŞ

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı