Incoterms Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Incoterms 2010. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem"

Transkript

1 Incoterms 2010 Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ICC Milletlerarası Ticaret Hukuku ve Uygulamaları Komisyonu Başkan Yardımcısı Incoterms Uzmanlar Grubu Üyesi 17 Nisan 2014 Fransız Ticaret Odası İstanbul 1

2 Incoterms Giriş 2

3 Tarihçe İlk Çalışmalar: 1921 deki Kongre İlk kitap: Incoterms 1928 (Fob, Fas, Fat veya For, Free delivered, Cif ve C&F terimleri ) 1929 da revizyon Incoterms 1936: Yeknesaklaşma Alıcı ile satıcının hak ve borçlarının listelenmesi Diğer revizyonlar: 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 Son revizyon:

4 Incoterms un Kapsamı Malların teslimi- teslim yeri ve zamanı işyerinde yüklemede- taşımadan önce boşaltmada- taşımadan sonra Hasarın geçişi - Geçiş yeri ve zamanı Masrafların paylaşımı Sigorta sınırlı kapsam: Enstitü Kargo Kuralları C Klozu Belgeler ihracat ve ithalat işlemleri güvenlik kontrolleri elektronik iletişim 4

5 Kapsam Dışı Konular Ödeme Koşulları satım sözleşmesi hükümleri Mülkiyetin Geçişi MTO Yayınları No. 546 Detaylı Taşıma Koşulları Taşıyan ve alıcı /satıcı arasındaki ilişkiler Navlun sözleşmeleri Sigorta CIF ve CIP terimleri hariç olmak üzere Sözleşmenin ifa edilmemesi 5

6 Kapsam Dışı Konular (devam) Uyuşmazlıkların Çözümü Sözleşmenin İfasına İlişkin Diğer Konular Ayıba ve zapta karşı tekeffül Mücbir sebepler Cezai şartlar Uyuşmazlıkların çözüm Sorumluluktan Kurtulma Halleri 6

7 Incoterms

8 Önemli Yenilikler Terimlerin sayısı: 13 den 11 e düştü Yeni terimler DAP- Belirlenen Yerde Teslim DAF, DESve DDU nun yerine geçti DAT- Terminalde Teslim DEQ in yerine geçti İç ve dış ticarette kullanım Hasarın geçişinde Küpeştenin aşılması kavramının terk edilmesi 8

9 Önemli Yenilikler (devam) Incoterms 2010 kurallarının sınıflandırılması Tüm Taşıma Türlerini Kapsayan Kurallar EXW, FCA, CPT, CIP,DAT, DAP, DDP Deniz ve İçsu Taşımalarına Özgü Kurallar FAS, FOB, CFR, CIF Rehber Açıklamalar ilgili kuralı açıklayan bir şema içerir esaslı konuları açıklar Incoterms kurallarının parçası değildir Kullanıcıya en uygun Incoterms kuralının seçimi ile tam ve etkin kullanımı için yol göstermeyi amaçlar 9

10 Önemli Yenilikler (devam) Elektronik iletişim Kağıt iletişim belgeleri ile aynı etki tarafların anlaşması veya mutat olması şartıyla Elektronik iletişimin evrimine imkan tanıyor Güvenlikle ilgili gümrük işlemleri Yeni kontrol yöntemleri: Malların yaşama ve mülkiyete tehdit oluşturmaması Bilgi sağlama ve bilgilerin edinilmesinde yardımda bulunma borcu (A2/B2 ve A10/B10) 10

11 Önemli Yenilikler (devam) Terminal elleçleme masrafları Tekrar tahsilatın önlenmesi (C ve D terimleri) Masrafların dağılımı için ayrıntılı düzenleme (A6/B6) Zincirleme satışlar Emtia (commodity) satışında önemli Zincirin ortasındaki satıcı malı göndermez, ancak gönderilmiş malları tedarik eder Gönderilmiş malların tedarik edilmesi borcu 11

12 EXW:İşyerinde Teslim Taşıma türü ne olursa olsun kullanılabilir İç ticaret için uygundur Satıcı açısından asgari yükümlülük Teslim: malların alıcının tasarrufuna bırakılması satıcının mahallinde veya ismen belirlenmiş başkaca bir yerde (ör: işyerinde, fabrikada, depoda vb.) Hasarın geçişi: Tesliminden itibaren tüm ziya ve hasar alıcıya ait 12

13 EXW:İşyerinde Teslim (devam) Masrafların paylaşımı: Alıcı aşağıdaki masrafları öder teslimden sonraki tüm masraflar teslim almamadan veya gerekli ihbarı yapmamadan doğan ek masraflar ihracat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar satıcının yaptığı masraflar alıcıya yardım amacıyla gerekli izinlerin alınması masrafları gümrük işlemlerinin tamamlanması masrafları Alıcının malları ihraç işlemlerini yapamadığı haller için uygun değildir 13

14 FCA: Taşıyıcıya Masrafsız Taşıma türü ne olursa olsun kullanılabilir Uluslararası ticaret için uygundur Taşıma sözleşmesi: alıcının yükümlülüğü satıcı yapabilir: hasar ve masrafları alıcıya ait Teslim: malların taşıyıcıya veya alıcının tayin ettiği kişiye satıcının mahallinde veya ismen belirlenmiş başkaca bir yerde 14

15 FCA: Taşıyıcıya Masrafsız (devam) Hasarın geçişi: Teslimden itibaren tüm ziya ve hasar alıcıya ait Erken geçiş halleri: alıcının, taşıyıcı veya başka bir kişi atandığına dair ihbar göndermemesi taşıyıcı ya da alıcı tarafından atanan kişinin malları teslim almaması 15

16 FCA: Taşıyıcıya Masrafsız (devam) Masrafların paylaşımı: Satıcının ödeyeceği masraflar teslim öncesi masraflar ihracat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar Alıcının ödeyeceği masraflar ihracat masrafları dışında teslimden sonraki tüm masraflar taşıyıcı veya teslim alacak kişiyi atamama, teslim almama veya gerekli ihbarı yapmamadan doğan ek masraflar ithalat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar 16

17 CPT: Taşıma Ödenmiş Olarak Taşıma türü ne olursa olsun kullanılabilir Taşıma sözleşmesi: satıcının yükümlülüğü Teslim: malların kararlaştırılan tarihte taşıyıcıya teslimi Hasarın geçişi: Teslimden itibaren tüm ziya ve hasar alıcıya ait Erken geçiş hali: alıcının malların gönderi zamanını, varma yerini veya teslim alınacağı noktayı satıcıya ihbar etmemesi 17

18 CPT: Taşıma Ödenmiş Olarak (devam) Masrafların paylaşımı: Satıcının ödeyeceği masraflar teslim öncesi masraflar navlun ve diğer taşıma masrafları ihracat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar Alıcının ödeyeceği masraflar ihracat masrafları dışında teslimden sonraki tüm masraflar taşıma sırasında oluşan masraflar ve boşaltma masrafları malların gönderi zamanı, varma yeri veya teslim alınacağı noktanın ihbar edilmemesinden doğan ek masraflar ithalat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar 18

19 CIP: Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Taşıma türü ne olursa olsun kullanılabilir Taşıma sözleşmesi: satıcının yükümlülüğü Sigorta Sözleşmesi: satıcının yükümlülüğü Asgari olarak Enstitü Kargo Kuralları C Klozu veya benzer klozlarda yük sigortası Teslim: malların kararlaştırılan tarihte taşıyıcıya teslimi Hasarın geçişi: CPT ile aynı 19

20 CIP: Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Masrafların paylaşımı: (devam) Satıcının ödeyeceği masraflar teslim öncesi masraflar navlun ve diğer taşıma masrafları sigorta masrafları ihracat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar Alıcının ödeyeceği masraflar ihracat masrafları dışında teslimden sonraki tüm masraflar taşıma sırasında oluşan masraflar ve boşaltma masrafları malların gönderi zamanı, varma yeri veya teslim alınacağı noktanın ihbar edilmemesinden doğan ek masraflar ithalat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar ilave sigorta masrafları 20

21 DAT: Terminalde Teslim Taşıma türü ne olursa olsun kullanılabilir Taşıma sözleşmesi: satıcının yükümlülüğü Teslim: varma yeri veya limanında belirlenen terminalde kararlaştırılan tarihte veya sürede malların gelen taşıma aracından boşaltılarak alıcının tasarrufuna bırakılması Hasarın geçişi: Teslimden itibaren tüm ziya ve hasar alıcıya ait Erken geçiş hali: alıcının gerekli ithal iznini almaması ve ithalat için tüm gümrük işlemlerini tamamlamaması veya tarihi yada terminaldeki teslim alma noktasını satıcıya ihbar etmemesi 21

22 DAT: Terminalde Teslim (devam) Masrafların paylaşımı: Satıcının ödeyeceği masraflar teslim öncesi masraflar ihracat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masraflar Alıcının ödeyeceği masraflar teslimden sonraki tüm masraflar alıcının gerekli ithal iznini almaması ve ithalat için tüm gümrük işlemlerini tamamlamaması veya tarihi yada terminaldeki teslim alma noktasını satıcıya ihbar etmemesinden doğan ek masraflar ithalat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar 22

23 DAP:Belirlenen Yerde Teslim Taşıma türü ne olursa olsun kullanılabilir Taşıma sözleşmesi: satıcının yükümlülüğü Teslim: belirlenen varma yerinde kararlaştırılan tarihte veya sürede gelen taşıma aracından boşaltılmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakılması Hasarın geçişi: DAT ile aynı Masrafların Paylaşılması: DAT ile temelde aynı, tek fark: boşaltma masrafları kural olarak alıcının yükümlülüğü aksi taşıma sözleşmesinde düzenlenebilir 23

24 DDP: Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim Taşıma türü ne olursa olsun kullanılabilir Taşıma sözleşmesi: satıcının yükümlülüğü Teslim: belirlenen varma yerinde kararlaştırılan tarihte veya sürede gelen taşıma aracından boşaltılmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakılması Hasarın geçişi: DAT ile aynı Masrafların Paylaşılması: DAP ile temelde aynı, tek fark: ithalat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar da satıcının yükümlülüğündedir 24

25 FAS:Gemi Doğrultusunda Masrafsız Sadece deniz ve içsu taşımacılığında kullanılabilir Taşıma sözleşmesi: alıcının yükümlülüğü satıcı hasar ve masrafları alıcıya ait olmak üzere yapabilir Teslim: yükleme limanında ve varsa yükleme noktasında kararlaştırılan tarihte veya sürede ilgili limanda mutat olduğu şekilde alıcı tarafından seçilen geminin doğrultusunda bırakarak veya bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik ederek 25

26 FAS:Gemi Doğrultusunda Masrafsız Hasarın geçişi: (devam) Teslimden itibaren tüm ziya ve hasar alıcıya ait Erken geçiş halleri: alıcının, gemini ismini, yükleme noktasını veya teslim tarihini ihbar etmemesi alıcı tarafından belirlenen geminin zamanında gelmemesi, malları alacak durumda olmaması veya ihbar edilen tarihten önce yük almayı durdurması 26

27 FAS:Gemi Doğrultusunda Masrafsız Masrafların paylaşımı: (devam) Satıcının ödeyeceği masraflar teslim öncesi masraflar ihracat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar Alıcının ödeyeceği masraflar ihracat masrafları dışında teslimden sonraki tüm masraflar alıcının, gemini ismini, yükleme noktasını veya teslim tarihini ihbar etmemesi ya da alıcı tarafından belirlenen geminin zamanında gelmemesi, malları alacak durumda olmaması veya ihbar edilen tarihten önce yük almayı durdurmasından doğan ek masraflar ithalat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar 27

28 FOB: Gemide Masrafsız Sadece deniz ve içsu taşımacılığında kullanılabilir Taşıma sözleşmesi: alıcının yükümlülüğü satıcı hasar ve masrafları alıcıya ait olmak üzere yapabilir Teslim: yükleme limanında ve varsa yükleme noktasında kararlaştırılan tarihte veya sürede ilgili limanda mutat olduğu şekilde alıcı tarafından seçilen gemide veya bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik ederek 28

29 FOB: Gemide Masrafsız (devam) Hasarın geçişi: (Yeni Sistem) Gemi küpeştesini aşma sistemi terk edildi Teslimden itibaren tüm ziya ve hasar alıcıya ait Erken geçiş halleri: alıcının geminin seçimine dair gerekli ihbarı göndermemesi alıcı tarafından belirlenen geminin zamanında gelmemesi, malları almaması veya ihbar edilen tarihten önce yük almayı durdurması Masrafların paylaşımı: FAS ile aynı 29

30 CFR: Masraflar ve Navlun Sadece deniz ve içsu taşımacılığında kullanılabilir Taşıma sözleşmesi: satıcının yükümlülüğü Teslim: kararlaştırılan tarihte veya sürede ilgili limanda mutat olduğu şekilde gemide veya bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik ederek Hasarın geçişi: (Yeni Sistem) Gemi küpeştesini aşma sistemi terk edildi Teslimden itibaren tüm ziya ve hasar alıcıya aittir Erken geçiş hali: alıcının malların gönderilme zamanını, varma limanındaki tesellüm noktasını satıcıya ihbar etmemesi 30

31 CFR: Masraflar ve Navlun (devam) Masrafların paylaşımı: Satıcının ödeyeceği masraflar teslim öncesi masraflar navlun ve diğer taşıma masrafları ihracat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar Alıcının ödeyeceği masraflar ihracat masrafları dışında teslimden sonraki tüm masraflar taşıma sırasında oluşan masraflar ve boşaltma masrafları alıcının malların gönderilme zamanını, varma limanındaki tesellüm noktasını satıcıya ihbar etmemesinden doğan ek masraflar ithalat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar 31

32 CIF: Masraflar, Sigorta ve Navlun Sadece deniz ve içsu taşımacılığında kullanılabilir Taşıma sözleşmesi: satıcının yükümlülüğü Sigorta Sözleşmesi: asgari olarak Enstitü Kargo Kuralları C Klozu veya benzer klozlarda yük sigortası Teslim: kararlaştırılan tarihte veya sürede ilgili limanda mutad olduğu şekilde gemide veya bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik ederek Hasarın geçişi: (Yeni Sistem) CFR ile aynı 32

33 CIF: Masraflar, Sigorta ve Navlun (devam) Masrafların paylaşımı: Satıcının ödeyeceği masraflar teslim öncesi masraflar navlun ve diğer taşıma masrafları sigorta masrafları ihracat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar Alıcının ödeyeceği masraflar ihracat masrafları dışında teslimden sonraki tüm masraflar taşıma sırasında oluşan masraflar ve boşaltma masrafları alıcının malların gönderilme zamanını, varma limanındaki tesellüm noktasını satıcıya ihbar etmemesinden doğan ek masraflar ithalat için gerekli tüm vergiler, harçlar ve masraflar ilave sigorta masrafları 33

34 Incoterms 2010 Kuralları Nasıl Kullanılır? Incoterms 2010 kurallarına satım sözleşmesinde atıfta bulunulması Uygun Incoterms kuralının seçimi- Rehber Açıklamalardan yararlanma Yer ve limanın mümkün olan en açık şekilde belirlenmesi Her bir Incoterms in içeriği hakkında yeterli bilgi edinilmesi Incoterms kurallarının kapsamadığı konuların satım sözleşmesinde düzenlenmesi 34

35 İletişim Bilgilerimiz Valikonağı Caddesi No. 21/ Istanbul - Turkey Telefon: (212) Fax: (212) Web: 35

INCOTERMS 2000 VE 2010 UN MUKAYESELİ ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAKİ EKSİKLİKLER

INCOTERMS 2000 VE 2010 UN MUKAYESELİ ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAKİ EKSİKLİKLER Journal of Yasar University 2011 23(6) 3814-3825 ÖZET INCOTERMS 2000 VE 2010 UN MUKAYESELİ ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARINDAKİ EKSİKLİKLER THE COMPARATIVE ANALYSIS OF INCOTERMS 2000 AND 2010 AND DEFICIENCIES

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 31.08.2013 ARC GLOBAL LOJİSTİK www.arcgloballogistics.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık halinde

Detaylı

ilgili sorunların çözüm arayışlarını getirmiştir.

ilgili sorunların çözüm arayışlarını getirmiştir. Dış Ticaret yapan taraflar arasında ilgili sorunların çözüm arayışlarını getirmiştir. malın teslimatı ile da beraberinde Bu sebeple 1919 yılında ABD nin Atlantic City şehrinde dönemin önde gelen devlet

Detaylı

3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Gerçek bilgi, yaparak, denenerek öğretilen bilgidir. Descartes 3. ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 3. 1. INCOTERMS 2010 Merkezi Paris'te bulunan

Detaylı

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com

TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 31.12.2010 Dr.Hakan ÇINAR / ARC EĞĠTĠM www.hakancinar.com TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS - 2010) 1 Teslim Şekilleri kavramı, taraflar arasındaki eşyaya ilişkin fiziksel hareketlerin Uluslararası mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiş ve prosedüre edilerek 11 başlık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 344MV0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 344MV0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 344MV0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

INCOTERMS 2000 ICC 560

INCOTERMS 2000 ICC 560 İhracatta Mal Teslim Yöntemleri Y ve Ödeme Şekilleri Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro Danış ışmanlık tarafından yürütülmektedir.

Detaylı

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE

DIŞ TİCARET VE NAKLİYE DIŞ TİCARET VE NAKLİYE Dünya ticaretindeki mal akışları bir operasyon olarak düşünüldüğünde, bu operasyonların dayandığı temel direk nakliyedir. Ticarete konu olacak ürün, olası müşterisi için üretim noktasından

Detaylı

İŞYERİNDE TESLİM (... olarak belirtilen yer)

İŞYERİNDE TESLİM (... olarak belirtilen yer) İNCOTERMS İŞYERİNDE TESLİM (... olarak belirtilen yer) E X W İşyerinde Teslim, malların satıcı tarafından satıcının kendi kuruluşunda (imalathane, fabrika, depo vb.) alıcı için hazır hale getirilmesiyle

Detaylı

International Chambers of Commerce (ICC) 1 Milletlerarası Ticaret Odası

International Chambers of Commerce (ICC) 1 Milletlerarası Ticaret Odası DIŞ TĐCARETTE TESLĐM ŞEKĐLLERĐNĐN ÖNEMĐ Teslim Şekilleri dış ticaretin A-B-C sidir. Đhracatta ve ithalatta birçok ödeme ve istatistik teslim şekilleri üzerinden yürütülmektedir. Yıllık ihracat istatistikleri,

Detaylı

1. DIŞ TİCARETE GENEL BAKIŞ.. 3-4 2. İTHALAT VE İHRACAT..4-7 3. TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 7-16 4. ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ.

1. DIŞ TİCARETE GENEL BAKIŞ.. 3-4 2. İTHALAT VE İHRACAT..4-7 3. TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 7-16 4. ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ. DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK 1 İÇİNDEKİLER 1. DIŞ TİCARETE GENEL BAKIŞ.. 3-4 2. İTHALAT VE İHRACAT..4-7 3. TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) 7-16 4. ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ.17-22 5. ULUSLARARASI TİCARETTE

Detaylı

İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T. (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman. Mayıs 2003. İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi

İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T. (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman. Mayıs 2003. İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi İ H R A C A T T A N A K L İ Y A T (Incoterms, Taşıma, Sigorta) Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman Mayıs 2003 İGEME İharacatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM

Detaylı

Anahtar Kelimeler Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, TMS 18.

Anahtar Kelimeler Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, TMS 18. Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekillerinin TMS 18 Hasılat Standardı Çerçevesinde İncelenmesi (The Analysis of Delivery and Payment Types in Foreign Trade within the Frame of TAS 18 Revenue Standard) Ahmet

Detaylı

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta İ H R A C A T T A TESLİM ŞEKİLLERİ & N A K L İ Y A T Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma, Sigorta Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Uzman Eylül 2005 İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma Sigorta

Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma Sigorta İ H R A C A T T A TESLİM ŞEKİLLERİ & N A K L İ Y A T Incoterms (International Commercial Terms) Taşıma Sigorta Hazırlayan : Asım ÇALIŞ Ağustos 2007 İHRACATTA NAKLİYAT İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 2 Deniz Ticareti Hukukundaki Değişikliklerin Reform Niteliği Taşıması 6102 s. Türk Ticaret Kanunu beşinci kitabı ile deniz ticareti alanında reform niteliğindeki

Detaylı

73. Nakliye Aracısı Kimdir ve İhracatçı Tarafından Nasıl Seçilmelidir?

73. Nakliye Aracısı Kimdir ve İhracatçı Tarafından Nasıl Seçilmelidir? BÖLÜMXII: NAKLİYE VE BELGELER 73. Nakliye Aracısı Kimdir ve İhracatçı Tarafından Nasıl Seçilmelidir? Nakliye Aracısı(forwarder), malların kara, deniz ve hava yolu ile nakliyesini düzenleyen acentadır.

Detaylı

TÜRK HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

TÜRK HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ TÜRK HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ II- TÜRK HUKUKUNDA SATIŞ SÖZLEŞMESİ III- TÜRK HUKUKUNDA GENEL OLARAK SÖZLEŞMENİN UNSURLARI IV- TÜRK HUKUKUNDA SÖZLEŞMENİN

Detaylı

( Rotterdam Kuralları )

( Rotterdam Kuralları ) Cüneyt Süzel Duygu Damar Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Eşyanın Milletlerarası Taşınması Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ( Rotterdam Kuralları ) İşbu Sözleşme ye Taraf Devletler,

Detaylı

İhracat Bilgi Bankası

İhracat Bilgi Bankası İhracat Bilgi Bankası 2015 Hacettepe Exim A.Ş., Hacettepe Üniversitesi kuruluşudur. Sayfa 1 A İHRACATTA HEDEF PAZAR SEÇİMİ ve PAZARA GİRİŞ KOBİ ler olarak adlandırılan (uluslararası literatürdeki ismi

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi Hizmet ve Masraf Yönetimi 1 HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 Hİzmet ve Masraf Yönetimi... 6 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 10 1.1.3

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (1980) [CISG]: ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARINDA UYGULANACAK HUKUK

ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (1980) [CISG]: ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARINDA UYGULANACAK HUKUK ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (1980) [CISG]: ULUSLARARASI TİCARET ANTLAŞMALARINDA UYGULANACAK HUKUK Zara Law Offices 111 John Street Suite 510, New York, NY 10038 Tel:

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ABSTRACT Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZKAN* All international commercial transactions are conducted according to the terms and conditions

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN BELGELER Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYĠĞĠT * ÖZET Uluslararası ticarette mal veya hizmetin alımı ve satımı süreci çerçevesinde kullanılan belgeler (vesaik) uluslararası ticari

Detaylı

LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Air Waybill Akreditif Aktarma Yapmak Ambalaj/Koli Listesi (Çeki listesi) Ambar Arbitration Antrepo ATA Karnesi ATR Dolaşım Belgesi Hava konşimentosu Alıcı ve

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari

DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari DHL GLOBAL FORWARDING TAġIMACILIK A.ġ. LOJĠSTĠK HĠZMET ĠFASI HÜKÜM VE ġartlari DHL Global Forwarding Taşımacılık A.Ş. nin( bundan böyle DGF olarak anılacaktır) HĠZMET ALAN a taşıma işleri komisyoncusu

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı