BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ"

Transkript

1 Amaç: Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezinde otolog ve allojeneik KHN sonrasında aşılama ve re-immünizasyon için geçerli olan prosedürü içerir. Kapsam: Otolog ve allojeneik KHN sonrasında aşılama ve re-immünizasyon kapsar. Eğitim Kaydı: Bu SOP kullanılmaya başlamadan önce ilgili kişilere eğitim verilir ve ilgili tüm dökümanlar Kalite Yönetim Ofisinde saklanır. Güvenlik Durumu: Bu SOP, Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezinin fikri mülkiyetidir ve Kalite Yöneticisi ile bu SOP un yazarından yazılı izin alınmadan dağıtılamaz. SOP, Yazarın, Kalite yöneticisinin veya Klinik Program Direktörünün imzasını taşır. Kontrol edilen kopyalar kırmızı mürekkeple KONTROLLÜ KOPYA şeklinde kaşelenir ve numaralandırılır. Kırmızı kaşesiz herhangi bir kopya kontrolsüzdür ve imha edilmelidir. Eğer bu SOP yetersiz görünüyorsa ya da geçersiz ise derhal bunu Kalite Yöneticisinin dikkatine sunmak tüm personelin sorumluluğudur. İçindekiler Bölüm Konu 1.0 Personel ve Sorumluluklar Giriş Tanımlar Sağlık ve Güvenlik Cihazlar / Belgeler İşlem BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Doküman Adı : AŞILAMA PROSEDÜRÜ Doküman Türü : Prosedür Doküman Kodu : KIT-KU -046 Sayfa No: 1/10 Adı-Soyadı :Prof. Dr. Hakan Özdoğu Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı Eğitim ve Kavrama ya da Yetkinlik Değerlendirmesi 8.0 Kaynaklar Ek Listesi Revizyon Geçmişi İdari Onay 10 Sayfa 9 1

2 Doküman Adı : AŞILAMA PROSEDÜRÜ Doküman Türü : Prosedür Doküman Kodu : KIT-KU -046 Sayfa No: 2/10 Adı-Soyadı :Prof. Dr. Hakan Özdoğu Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı 1.0 Personel ve Sorumluluklar Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezinde görev yapan tüm hekimler bu prosedürü bilmek ve uygulamakla yükümlüdür. Klinik Medikal Direktörler personelin prosedüre uygun hareket etmesini sağlamak ile yükümlüdür. 2.0 Giriş Kemo-radyoterapi alan ve kök hücre transplantasyonu olan hastalar çeşitli derecelerde immünosüpresif olacaklardır. Otolog KHN olan hastalarının çoğu, rutin aşılamalara ve geçmiş enfeksiyonlara karşı kazandıkları bağışıklıkları değişmeden kalır fakat allojeneik KHN olan hastalar büyük olasılıkla önceden kazanılmış bağışıklıklarını kaybederler. Aşılama, allojenik transplantlardan sonra erken ve geç dönemdeki önlenebilir enfeksiyonlar ile ilgili riskin azaltılabilmesi için önemli bir uygulamadır. Bu nedenle transplant sonrası yeniden aşılama gereklidir. Bu SOP kliniğimizin transplant sonrası re-immunizasyonda güncel önerileri içerir. Uluslararası güncel görüş birliğine göre aşılamaya tranplant sonrası 6. Ayda başlanmalı ve güçlendirme (booster) 18. Ayda olmalıdır. Canlı aşı aktif kgvhd olan hastalarda kontraendikedir.tranplant yapılan hastaların aile bireylerinin (grip, kabakulak, boğmaca, varisalle vb) aşılanması gereklidir. Ancak, temasta olan aile bireylerinin canlı aşı (polio vb) olmaları kontraendikedir. 3.0 Tanımlamalar KHN= Kök hücre nakli 4.0 Sağlık ve Güvenlik Tüm personel biyolojik malzemeleri kullanırken, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hizmet Prosedürü (Dokuman No:BÜAUAM-İNF- 2

3 Doküman Adı : AŞILAMA PROSEDÜRÜ Doküman Türü : Prosedür Doküman Kodu : KIT-KU -046 Sayfa No: 3/10 Adı-Soyadı :Prof. Dr. Hakan Özdoğu Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı PRS-001), Hastane Güvenlik El Kitabında, Delici/Kesici Alet Yaralanmalarında Tetanoz Profilaksi Talimatı (Doküman No:BÜAUAM-İNF-PRS ) ve Kan ve Kan Sıvılarına, Döküntülere ve Atıklara Maruz Kalmayı da kapsayan Genel Enfeksiyon Kontrolüne uygun olarak güvenli uygulamalar gerçekleştirmelidir. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 4.2 Risk Durum Değerlendirme belirtilmemiştir. 5.0 Cihazlar / Belgeler Allojenik hematopoietic kök hücre nakli hastalarında aşılama Nakil sonrası taburculuk özeti (epikriz) 6.0 İşlem 6.1 Otolog KHN Otolog KHN alanların çoğu için re-immünizasyon gerekli değildir. Myeloma ve lenfoma için tedavi alan hastalar etkileri belirsiz olmasına rağmen nakilden 6 ay sonra Pneumakok (Preverar, Pneumo 23) ve yıllık İnfluenza aşısı olmalıdırlar. Gebelik niyetindeki kadınlar nakilden 2 yıl sonra (yeterli doğum kontrolü kapsamında) Rubella aşısı olmalıdırlar. 6.2 Allojeneik KİT Re-immünizasyon Allojenik kök hücre nakli sonrası hastaların birçoğu tetanoz, difteri, kızamık gibi belirli enfeksiyon ajanlarına karşı bağışıklıklarını kaybederler. Allo-KİT hastalarının iyi antikor cevabı veremeyebilir olmalarına rağmen bu infeksiyonlardan kaynaklanan morbidite ve mortalite, yeniden bağışıklık kazandırma yoluyla büyük ölçüde önlenebilir. Allo-KİT hastaları aşağıda belirtilen aşıları almalıdır. 3

4 Doküman Adı : AŞILAMA PROSEDÜRÜ Doküman Türü : Prosedür Doküman Kodu : KIT-KU -046 Sayfa No: 4/10 Adı-Soyadı :Prof. Dr. Hakan Özdoğu Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı 6.3 Kronik Graft Versus Host Hastalığı (GVHD) ve Aşılama kgvhd hastaların önemli bir kısmında (%15) fonksiyonel asiplemi gelişir ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı yüksek duyarlılık oluşmasına neden olur. Poliolysaccharide bazlı aşılara karşı antikor cevabının kötü olduğu rapor edilmiştir. Bununla birlikte, aktif veya düzelmekte olan kgvhd olan hastalarda aşılamanın ertelenmemesi gerektiği konusunda uluslararası görüş birliği vardır. Ancak, hasta > 0.5 mg/kg prednisone veya üçlü immunosuppressive tedavi alıyor ise prednisone dozu > 0.5 mg/kg altına düşürülünceye veya ikili immunosuppressive tedaviye geçilinceye kadar aşılama ertelenmelidir. 6.4 Bakteriye Karşı Aşılama Hib conjugate Aşısı H. influenzae tip B (Hib) transplant sonrası 3 ve 12 aylarda ciddi enfeksiyona sebep olur. Transplanttan sonraki 4 ve 18. Aylar arasındaki Hib aşısına cevap; GVHD, kullanılan immunsupresif ilaçlara ve zamana bağlı değildir Boğmaca (Pertussis) Aşısı Azaltılmış dozda boğmaca aşısına cevap yeterli olmayabildiğinden boğmaca aşısının tam dozda, acellular boğmaca toxoid (ap) ile yapılmalıdır Pnömokok (Pneumococcal) Aşısı KHN hastaları hazırlama rejimine bağlı hyposiplenizm ve/veya kgvhd bağlı tamamlanmamış immun yapılanma nedeniyle hayatı tehdit edici pnömokok enfeksiyonu riski altındadırlar. 4

5 Doküman Adı : AŞILAMA PROSEDÜRÜ Doküman Türü : Prosedür Doküman Kodu : KIT-KU -046 Sayfa No: 5/10 Adı-Soyadı :Prof. Dr. Hakan Özdoğu Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı Transplantı takip eden bir yıl içinde of invasive pneumococcal hastalık gelişme olasılığı %1-%10 arasındadır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Günümüzde iki tip aşı vardır. The polysaccharide bazlı aşı; 23 serotipi (PPV 23) içerir fakat antikor cevabı düşüktür. Yeni conjugate Aşı; 13 serotipi içerir Aşılamada; 3 doz PCV13 sonrası bir doz PPV 23 yapılması pnömokok a cevabı ve kapsamı genişletir Menenjit (Meningococcal) Aşısı Meningococcal tip C conjugate (MCC) aşının Aylarda üç doz yapılması yeterli bir immun cevap sağlar. Yeni tetravalent meningococcal conjugate aşı daha geniş anti-meningococcal immünite sağlanması konusunda ümit vermektedir. Ancak allo transplant sonrası pediatrik ve erişkin gruptaki güvenliği konusunda yeterli veri yoktur Tetenoz Difteri-toksoid (Tetanus diphtheria-toxoid )Aşısı Tetenoz ve difteriye karşı spesifik immünitenin transplant sonrası kaybı iyi bir şekilde dökümante edilmiştir. Bu nedenle transplant sonrası re-immünizasyon gereklidir. Yüksek dozda difteri toksoid ile aşılama immun yetmezliği olmayan kişilerde lokal reaksiyona neden olabilir. Ancak tranplant hastalarında nadiren görülür. Her 10 yılda bir aşılanma tekrarlanmalıdır. Ancak aşı tekrarında azaltılmış miktarda difteri toksoid i kullanılmalıdır. 5

6 Doküman Adı : AŞILAMA PROSEDÜRÜ Doküman Türü : Prosedür Doküman Kodu : KIT-KU -046 Sayfa No: 6/10 Adı-Soyadı :Prof. Dr. Hakan Özdoğu Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı 6.5 Virüsler Karşı Aşılama Hepatitis A Aşısı Nakil sonrası hepatit A virüsüne karşı antikor kaybı olduğundan ülkemiz için Hepatit A ya karşı aşılanma önemlidir Hepatit B Aşısı Nakil hastaları için Hepatitis B enfeksiyonu özellikle önemlidir; HBV virüsü ile karşılaşmamış hastalar immunosupresif dönemde enfekte olurlarsa kronik hepatit geliştirirler. Öncesinde HBS-Ag pozitif, yalnızca Anti-HBc pozitif veya Anti-HBcve Anti-HBs pozitif (iyileşmekte olan hepatitis B) hastalarda sıklıkla hepatit B virüsü rekative olur. İyileşmekte olan Hepatit B (Anti-HBs ve Anti-HBcpositive)veya sadece Anti-HBc pozitif nakil hastaları hazırlama rejiminden itibaren nucleos(t)ide analogları ile tedavi edilmelidir. Bu hastalar seronegatif hastalar gibi aşılanmalıdırlar. Hastanın donörü toplamadan önce aşılandıysa hastanın aşıya cevabı daha iyidir. HBsAg posizitif vericiden graft alan hepatit B virüsüne karşı antikoru olan hastalar eğer olanaklı ise nakil öncesinde aşılanmalı ve lamivudine ile kombine HBIG almalıdırlar Influenza Aşılama Influenza virüsü özellikle kgvhd olan hastalarda transplanttan bir kaç yıl sonar dahi potansiyel olarak ciddi hastalık oluşturabilen bir enfeksiyon ajanıdır. Her yaşta transplant hastası için nakilden 6 ay sonar başlamak üzere immunosüpresyonun veya kgvhd devam ettiği sürece her grip mevsiminde yılda bir kez inactive aşı uygulanması önerilir 6

7 Doküman Adı : AŞILAMA PROSEDÜRÜ Doküman Türü : Prosedür Doküman Kodu : KIT-KU -046 Sayfa No: 7/10 Adı-Soyadı :Prof. Dr. Hakan Özdoğu Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı Grip salgını durumlarında aşılama transplant sonrası dördüncü ayda yapılabilir. Ancak dört hafta sonra aşı tekrarlanamalıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Aile fertlerinin transplant ünitesi personellerinin aşılanmaları önemle önerilir Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık (Measles, mumps and rubella) aşılama Canlı attenuated kabakulak aşısı en az üç ay süreyle immunosupresif ilaç almayan ve GVHD olmayan hastalarda transplant sonrası 24. Aydan itibaren endikedir. İlişkide olduğu aile ve ev halkının ve diğer sosyal ilişki kurduğu kişilerin aşılanması önemle önerilir Çocuk Felci (Polio ) Aşısı kgvhd olan hastalar hızlıca immünitesini kaybederler.transplant sonrası uygulanan 3 doz aşılama, immünitesi yönünden 6 ve 18. ayda başlanması arasında fark yoktur. Hastalara ve aile bireylerine yalnızca inaktive polio aşısı uygulanmalıdır Zone (Varicella zoster) Aşılama Nakil sonrasındavaricella zoster virus (VZV) ilişkili hücresel immünitenin kaybedilmesi yüksek oranda zona hastalığına neden olur. Myeloablatif ve nonmyeloeblatif nakilden sonraki üç yıl içinde insidansın %40 lara ulaştığı rapor edilmiştir. Bununla birlikte aktif VZV aşılamsının erişkin nakil alıcılarındaki immünjenetesi ve güvenliği ile ilişkili veri yoktur. Aile bireyleri ve ev halkının aşılanması önerilir. Çünkü aşılı sağlıklı kişilerin virüsü bulaştırma riski oldukça düşüktür. Sağlıklı kişilerin aşılama sonrası aşı ilişkili cilt döküntüsü olur ise döküntü ve kurutlar iyileşinceye kadar hasta ile temastan kaçınılması ve hastanın acyclovir ile antiviral proflaksisi alması gereklidir. 7

8 Doküman Adı : AŞILAMA PROSEDÜRÜ Doküman Türü : Prosedür Doküman Kodu : KIT-KU -046 Sayfa No: 8/10 Adı-Soyadı :Prof. Dr. Hakan Özdoğu Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı İnsan papilloma virus (HPV) Aşısı Genital HPV hastalığı allojenik KHN hastalarında görülen önemli bir geç komplikasyondur. kgvhd nedeniyle uzun süre immunsupresif tedavi alan ve uzun süreli yaşayan hastların üçte birinde HPV ilişkili squamous intraepithelial lezyon gelişir. Aşılama avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte KHN hastalarında HPV karşı aşılamanın güvenlik ve immünojenitesi ile ilgili veri yoktur. 6.6 Serolojik Testler Aşılamaya karşı olan bağışıklık cevabı hazırlama rejimi, immunosupresif tedavinin tipi, yaş, cinsiyet, antijen kalitesi ve miktarı, aşılama uygulama zamanı vb. bir çok faktöre bağlıdır.antikor değerlendirmesi aşılamadan önce, primer ve booster doz aşılamalarından bir ay sonra yapılamalıdır.esas koruyucu antikor miktarları tam olarak bilinmemekle birlikte spesifik antikor seviyesinin dört kat artması immün cevap için yeterli sayılır. 6.7 Diğer Özellikler Hemen hemen her durumda, oral polio, oral tifo, BCG, sarı humma ve Japon B ensefaliti gibi canlı aşılar kontraendikedir. Kaçınılmalıdır. Endemik bölgelerde yaşan veya bu bölgelere seyahat edecek olan kişiler için nakil sonrası Aylarda kene kaynaklı ensefalit aşısı yapılabilir. Seyahat amacıyla, tifo, kolera, hepatit A ve B ve menenjit için ölü aşı güvenlidir. Ancak özellikle kortikosteroid alan kronik GvHD hastalarında zayıf antikor cevabı oluşabilir. Sıtma epidemisi olan ülkelere seyaht edecek olan ve özellikle splenoktomi yapılan hastalar için, sıtmaya karşı sürekli olarak önleyici tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler sivrisinekler tarafından sokulmaktan kaçınmayı hem de kemoprofilaksi almayı içerir. 8

9 Doküman Adı : AŞILAMA PROSEDÜRÜ Doküman Türü : Prosedür Doküman Kodu : KIT-KU -046 Sayfa No: 9/10 Adı-Soyadı :Prof. Dr. Hakan Özdoğu Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı 7.0 Eğitim ve Kavrama ya da Yetkinlik Değerlendirmesi Eğitim Tipi Bu SOP nin kullanımı için gerekli özel bir eğitime ihtiyaç yoktur. İşlem için Yeterlilik Değerlendirme Yeterlilik Ölçme Formu Metodu Eğitilmesi gerekli kadroyu listeleyin KIT Merkezinde görev yapan tüm hekimler, Klinik ünite Direktörleri ve KIT Koordinatörünü ilgilendirmektedir. Bu eğitimi kimin yerine getireceği Belirtilmemiştir. İlgili personel bu SOP yi kullanmadan önce Eğitim/Yeterlilik Değerlendirme Kayıt Eğitim Yeterlilik Formu (KIT-KY:f16)ve Eğitim ve Defteri Yeterlilik Kayıt Formu (KIT-KY:f17) doldurmalıdır. 8.0 Kaynaklar 1. Report from the International Consensus Conferenceon Clinical Practice in chronic GVHD. Vaccine 29 (2011) Ljungman P, Engelhard D, de la Cámara R, et al. Vaccination of stem cell transplant recipients: recommendations of the Infectious Diseases Working Party of the EBMT. Bone Marrow Transplant.2005 Apr;35(8): Guidelines for Preventing Opportunistic Infections Among Hematopoietic Stem Cell Transplant Recipients. Recommendations of CDC, the Infectious Disease Society of America, and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. MMWR 2000;49(RR-10): Eklerin Listesi Ek1-Transplant Hastası Aşı Takvimi( KIT-KU:f28) Ek2- Allojenik hematopoietic kök hücre nakli hastalarında aşılama Ek2- Yeterlilik Değerlendirme Formu (KIT-KY:f16) Ek3- Eğitim ve Yeterlilik Kayıt Formu (KIT-KY:f17) 9

10 Doküman Adı : AŞILAMA PROSEDÜRÜ Doküman Türü : Prosedür Doküman Kodu : KIT-KU -046 Sayfa No: 10/10 Adı-Soyadı :Prof. Dr. Hakan Özdoğu Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı 10.0 Revizyon Geçmişi Yayım Değişiklik 1.0 Yazım hataları düzeltilerek minör değişiklik yapıldı. 2.0 Report from the International Consensus Conferenceon Clinical Practice in chronic GVHD makale baz alınarak tüm işlem prosedürü değiştirildi. Allojenik kök hücre nakli hastalarında aşılama şekli eklendi İdari Onay İsim İmza Ünvan Tarih Revize Eden: Prof. Dr. Hakan Klinik Program 29/07/2013 Özdoğu Direktörü İnceleyenler Uzm. Dr. Mahmut Yeral Yrd. Doç. Dr. Süheyl Asma Doç. Dr. İlknur Kozanoğlu Dr. Çiğdem Gereklioğlu Prof. Dr. Can Boğa Songül Tepebaşı Transplant Hekimi Aile Hekimi Toplama Ünitesi Medikal Direktörü KU Kalite Yönetim Supervizörü Klinik Program Medikal Direktörü Kalite Yöneticisi 29/07/ /07/ /07/ /07/ /07/ /07/

11 ADANA KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON MERKEZİ TRANSPLANT HASTASI AŞI TAKVİMİ Sayfa No: 1/1 Revizyon No : 01 Revizyon Tarihi : 04/01/2013 Uygulama Tarihi :22/12/2010 Hastanın adı soyadı:.. Tanı: Transplant tipi:.. Transplant tarihi:.. KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU AŞI TAKVİMİ * DTaP-Hib-IPV (Pentaxim) TOPLAM 3+1 DOZ (6-7-8,18 AY) PCV (Preverar 13, Pneomo 23 ) TOPLAM 3+1 DOZ (6-7-8,18 AY) (Pneomo 23) * HBV+HBA (Twinrix) TOPLAM 3+1 DOZ (6-7-8,18 AY) * İNFLUENZA AŞISI (FLUARİX) YILDA 1 KEZ (TX Sonrası 4-6. Ayda Başlanıp, Yılda influenza mevsiminde 1 Kez Tekrar Edilecek) * MMR (TRİMOVAX) 1 DOZ Hasta Gebe Kalmayı Düşünüyorsa, GVHD yoksa ve immünuspresif tedavi almıyorsa nakilden sonraki 24.aydan sonra uygulanmalıdır. KIT-KU-f:28 11

12 Ek2; Allojenik hematopoietic kök hücre nakli hastalarında aşılama 12

13 ADANA KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON MERKEZİ YETERLİLİK ÖLÇME FORMU Sayfa No: 1/1 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : Uygulama Tarihi :22/12/2010 NO Eğitimin içeriğini kapsamalı ve cevaplar çoktan Seçmeli Olmalı Üç şık yeterlidir ( A,B,C) 1 Aktif veya düzelmekte olan kgvhd olan hastalarda aşılamanın ertelenmesi gerektiği konusunda uluslararası görüş birliği vardır Doğru Yanlış 2 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları seçiniz. A)The polysaccharide bazlı aşı; 23 serotipi (PPV 23) içerir fakat antikor cevabı düşüktür. B) Yeni conjugate Aşı; 13 serotipi içerir, Aşılamada; 3 doz PCV13 sonrası bir doz PPV 23 yapılması pnömokok a cevabı ve kapsamı genişletir. C) Her iki şıkta doğrudur Cevaplar (A,B,C) 3 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları seçiniz. A) Nakil öncesinde HBS-Ag pozitif, yalnızca Anti-HBc pozitif veya Anti-HBc ve Anti-HBs pozitif (iyileşmekte olan hepatitis B) hastalarda sıklıkla hepatit B virüsü rekative olur B) İyileşmekte olan Hepatit B (Anti-HBs ve Anti-HBc positive) veya sadece Anti-HBc pozitifnakil hastaları hazırlama rejiminden itibaren nucleos(t)ide analogları ile tedavi edilmelidir C) Her iki şıkta doğrudur 4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Otolog KHN olan hastalarının çoğu, rutin aşılamalara ve geçmiş enfeksiyonlara karşı kazandıkları bağışıklıkları değişmeden kalır fakat allojeneik KHN olan hastalar büyük olasılıkla önceden kazanılmış bağışıklıklarını kaybederler B) Uluslararası güncel görüş birliğine göre aşılamaya tranplant sonrası 12. Ayda başlanmalı ve güçlendirme (booster) 24. Ayda olmalıdır. C) Tranplant yapılan hastaların aile bireylerinin (grip, kabakulak, boğmaca, varisalle vb) aşılanması gereklidir. Ancak, temasta olan aile bireylerinin canlı aşı (polio vb) olmaları kontraendikedir 5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yüksek dozda difteri toksoid ile aşılama immun yetmezliği olmayan kişilerde lokal reaksiyona neden olabilir. B) Tetenoz Difteri-toksoid aşısı her 10 yılda bir aşılanma tekrarlanmalıdır C) Aşı tekrarında artırılmış miktarda difteri toksoid i kullanılmalıdır 6 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yüksek dozda difteri toksoid ile aşılama immun yetmezliği olmayan 13

14 kişilerde lokal reaksiyona neden olabilir B) Tetenoz Difteri-toksoid aşısı her 10 yılda bir aşılanma tekrarlanmalıdır C) Aşı tekrarında artırılmış miktarda difteri toksoid i kullanılmalıdır. 7 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık aşısı GVHD olmayan hastalarda transplant sonrası 24. Aydan itibaren endikedir B) Hastalara ve aile bireylerine yalnızca canlı polio aşısı uygulanmalıdır. C) Sağlıklı kişilerin zona aşısı sonrası aşı ilişkili cilt döküntüsü olur ise döküntü ve kurutlar iyileşinceye kadar hasta ile temastan kaçınılması ve hastanın acyclovir ile antiviral proflaksisi alması gereklidir 8 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Antikor değerlendirmesi aşılamadan önce, primer ve booster doz aşılamalarından bir ay sonra yapılamalıdır B) Esas koruyucu antikor miktarları tam olarak bilinmemekle birlikte spesifik antikor seviyesinin iki kat artması immün cevap için yeterli sayılır C) Hemen hemen her durumda, oral polio, oral tifo, BCG, sarı humma ve Japon B ensefaliti gibi canlı aşılar kontraendikedir 9 Genital HPV hastalığı allojenik KHN hastalarında görülen önemli bir geç komplikasyondur. kgvhd nedeniyle uzun süre immunsupresif tedavi alan ve uzun süreli yaşayan hastların üçte birinde HPV ilişkili squamous intraepithelial lezyon gelişir. Doğru Yanlış 10 İnfluenza salgınında aşılama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Aşılamaya 4. Ayda başlanmalı ve dört hafta sonra rapell yapılmalıdır B) Aşılamaya 4. Ayda başlanmalıdır C) Aşılamaya 6. Ayda başlanmalıdır Eğitimi Alan Kişi Ünvanı İmzası Tarih Eğitimci: Uzm. Dr. Mahmut Yeral Ünvanı: Transplant Hekimi İmzası Eğitim Kodu: Eğitimden alınan puan: %? Yeterlilik: %80 ve üstü, Düşük puan alan kişilerin eğitimi yeniden yapılır. Tarih Tekrarlanmış eğitimden alınan puan:%? Varsa Yorum: KIT-KY:f16 14

15 ADANA KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON MERKEZİ EĞİTİM VE YETERLİLİK KAYIT FORMU Sayfa No: 1/1 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : Uygulama Tarihi :22/12/2010 SOP No: KIT-KU -046 Revizyon No:2. Revizyon Sop Tipi: Prosedür Sop Başlığı:AŞILAMA PROSEDÜRLERİ Eğitimci: Uzm. Dr. Mahmut Yeral Tarih: 29/07/2013 Aşağıdaki tablo Eğitim Kaydı için oluşturulmuştur. Bu prosedürle ilgili Eğitim Şekli, Yeterlilik ve personel bilgileri aşağıdadır. Eğitime Başlanılan Tarih Eğitimi Alanlar Eğitimin Tamamlandığı Tarih Onaylayan/ Eğitimcinin İmzası 29/07/2013 Prof. Dr. Hakan Özdoğu 29/07/2013 Prof. Dr. Hakan Özdoğu Prof. Dr. Can Boğa Uzm.Dr. Mahmut Yeral Uzm.Dr. Nurhilal Turgut Uzm.Dr. Mutlu Kasar Dr. Çiğdem Gereklioğlu Yrd. Doç. Dr. Süheyl Asma Doç. Dr. İlknur Kozanoğlu Sema İncekalan Ayfer Duman Tuncel Eğitimi alan kişi SOP için yeterli ise Onaylayan Kişi imzası Dr. Can Boğa Yeterlilik Ölçme Şekli Yeterlilik Ölçme Formu Eğitimler tamamlandıktan sonra Eğitim ve Yeterlilik Kayıt Formu arşivlenmek üzere eğitimci tarafından Kalite Yöneticisine gönderilmelidir. KIT-KY:f17 15

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon Dr. Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği meltema1@hotmail.com İmmünsüpresif birey = İmmünkompromize

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 Transplant hastalarında immün durumun belirleyicileri Önceki aşılanma

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

Kanser Hastaları ve Kemik İliği Transplantasyonu Yapılanlarda Aşılama

Kanser Hastaları ve Kemik İliği Transplantasyonu Yapılanlarda Aşılama Kanser Hastaları ve Kemik İliği Transplantasyonu Yapılanlarda Aşılama Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK, 4. Ulusal Erişkin Bağışıklama

Detaylı

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H 2013 IDSA İmmünkompromize Kişilerin Aşılanması İçin Klinik Uygulama Rehberi Bu rehber, immünkompromise hastaların ve onlarla

Detaylı

Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr.

Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr. Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr. karaciğer, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, ) Son dönem

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Erişkin İmmunizasyonu Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmekte : Aşılamanın çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak algılanmıyor

Detaylı

KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul

KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar Diyabet Kronik karaciğer, Kalp hastalığı, kronik akciğer

Detaylı

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD.

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. Dr. Zerrin YULUĞKURAL Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. 6. Türkiye EKMUD Kongresi, 12.5.2016 Her bir erişkin sağlık durumuna bakılmaksızın aşılama açısından önemli Sağlık durumları

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Aşılama Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diğer personelin temel görevlerinden biri çocuk sağlığının korunmasıdır. Hastalıkların

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTADA İMMÜNİZASYON

KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTADA İMMÜNİZASYON KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTADA İMMÜNİZASYON SİBEL ÇİFTÇİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE TEDAVİ MERKEZİ İMMÜNİZASYON: Yapay olarak hastalıklardan korunmanın sağlanması

Detaylı

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT selimbuyukkurt@gmail.com WHO CDC ACOG Up To Date MedScape EKMUD KLİMİK KLİMUD Kaynaklar Ülke için kaynak oluştururken

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Turistlerde sağlık riskleri 100 bin turistte (1 ay gelişmekte olan ülkede kalan): 50,000 sağlık problemi

Detaylı

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama İmmünsüpresif Çocukta Aşılama Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Bulgaristan - Komşu 18.000 Kızamık vakası

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Rutin erişkin bağışıklamasına göre ARTMIŞ RİSK VAR MI? Hangi aşı? ARTMIŞ RİSK İnvaziv pnömokok

Detaylı

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler).

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler). Prof. Dr. Saim DAYAN D.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Erişkin immünizasyon Hastalıkların, hastalıklara bağlı sakatlık ve ölümlerin önlenmesinde en etkili yollardan

Detaylı

HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA!

HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA! İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 209 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.209-214 HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA! Prof. Dr. Gaye

Detaylı

AKILCI AŞI UYGULAMALARI. Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER

AKILCI AŞI UYGULAMALARI. Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER AKILCI AŞI UYGULAMALARI Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA MERKEZİ- (1994- ) ERİŞKİN AŞI MERKEZİ-2010 Sağlık Çalışanları Aşılaması İnfeksiyon

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Özel Konak Grupları Hematopoetik Kök Hücre Nakli yapılan hastalar Kanser

Detaylı

ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ

ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Sema ALP ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,İzmir Seroepidemiyoloji Aşıyla

Detaylı

HEMATOLOJİ DE AKTİF VE PASİF BAĞIŞIKLAMA

HEMATOLOJİ DE AKTİF VE PASİF BAĞIŞIKLAMA HEMATOLOJİ DE AKTİF VE PASİF BAĞIŞIKLAMA Gülsan Türköz Sucak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Malin hematolojik hastalıkların seyri sırasında hastalık ve/veya tedavi ilişkili

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP

Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı Dr. Osman TOPAÇ Haziran 2017 1 Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP Amaç: Hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp, hastalıklara

Detaylı

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca)

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Erişkin ve büyük çocuklarla kıyaslandığında, 12 ay altındaki infantlar gerçek anlamda yüksek boğmaca oranlarına ve boğmaca ile ilişkili ölümlerin geniş

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası İmmünizasyon

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası İmmünizasyon Dilek ve ark. Van Tıp Dergisi: 5 (2): 114-119, 1998 Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası İmmünizasyon İmdat Dilek*, Celalettin Üstün**, Günhan Gürman** Özet: Hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA. Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA. Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi HKHT sonrası İmmunitenin Yapılanması İnnate İmmun Sistem Naturel killer (doğal öldürücü) hücreler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hepatit A Aşılama Şeması: RİSK GRUBU AŞILAMALARI Aşağıda tanımlanmış risk gruplarında yer alanlara, hepatit A aşısı iki doz (iki doz arasında en az 6 ay süre olacak şekilde) olarak uygulanır. Risk Grubu

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ sağlamak. Kapsam: Pediatrik donörden periferik kök hücre toplama işlemini kapsar Eğitim Kaydı: Bu SOP kullanılmaya başlamadan önce ilgili kişilere eğitim verilir ve ilgili tüm dokümanlar, Kalite Yönetim

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

Revizyon Tarihi : 15/03/2013 Revizyon No: 05 Yayın Tarihi : 02/10/2009 YAZAN. Adı-Soyadı : Prof. Dr. Hakan Özdoğu Ünvanı : Kalite Yöneticisi

Revizyon Tarihi : 15/03/2013 Revizyon No: 05 Yayın Tarihi : 02/10/2009 YAZAN. Adı-Soyadı : Prof. Dr. Hakan Özdoğu Ünvanı : Kalite Yöneticisi Revizyon Tarihi : 15/03/2013 Revizyon No: 05 Yayın Tarihi : 02/10/2009 Adı-Soyadı : Songül Tepebaşı Adı-Soyadı : Prof. Dr. Hakan Özdoğu Ünvanı : Klinik Program Direktörü Amaç: Amaç Başkent Üniversitesi

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA

HIV POZİTİF HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA HIV POZİTİF HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18.03.2017 Adana.EKMUD HIV POZİTİF HASTALARDA AŞI İLE KORUNULABİLEN HASTALIKLAR İÇİN ARTMIŞ

Detaylı

İmmünsupresif Erişkinlerde Bağışıklama

İmmünsupresif Erişkinlerde Bağışıklama İmmünsupresif Erişkinlerde Bağışıklama Dr.Gülşen İskender Dr.AY Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Erişkin bağışıklamada özel gruplar

Detaylı

Ulusal Aşı Takvimi. (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden

Ulusal Aşı Takvimi. (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa Ulusal Aşı Takvimi (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden Aşı niçin yapılır?

Detaylı

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ Hematolojik malignitesi olan hastalarda KC disfonksiyonu kemoterapinin sık görülen ve önemli bir komplikasyonu! Major

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarının Mesleki Riskleri Enfeksiyon Kesici

Detaylı

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon Gebelikte Aşılama Fetusa zarar verebilir inanışları Hekimlerin tereddüt etmesi Annelerin

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

Transplant hastalarında aşılama. Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Transplant hastalarında aşılama. Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Transplant hastalarında aşılama Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD 16.04.2014 Transplantasyon öncesinde; Alıcıda var olan infeksiyonlar Donör organdan bulaşabilecek infeksiyonlar Tx

Detaylı

GEBELERDE AŞILAMA. Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar.

GEBELERDE AŞILAMA. Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar. GEBELERDE AŞILAMA Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar. AŞILAMADA HEDEFLER Hastalıkların geçirilmesinin önlenmesi Mortalite

Detaylı

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK AŞI ve SERUMLAR Dr. Sibel AK Bugün; Ak#f İmmünizasyon Bakteriyel Aşılar Viral Aşılar Aşı Takvimi Pasif İmmünizasyon Aşı Etkileşimleri Tanımlar İmmünite (Bağışıklık): Konağın, kendisinden farklı yapıya

Detaylı

ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. Dr.Meltem Taşbakan

ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. Dr.Meltem Taşbakan ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA Dr.Meltem Taşbakan 1 2 Neden Erişkin Bağışıklaması? 3 ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA İleri yaşla birlikte hastalık riskinin artması Tetanoz, Grip, Pnömoni Risk gruplarında ve özel gruplarda

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ Çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alınması gereken

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral Erişkinde Bağışıklama 2011-2012 Prof. Dr. H. Barbaros Oral 1 Aşılar TOKSOİD AŞILAR Difteri toksoidi Tetanoz toksoidi ÖLÜ BAKTERİ AŞILARI Boğmaca (Pertusis) Aşısı Kolera aşısı Tifo aşısı Veba aşısı POLİSAKKARİT

Detaylı

SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR

SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR Doç.Dr. Murat DİZBAY G.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Edward Jenner, 1796 Erişkinde bağışıklama İki lider arasındaki fark? Erişkinlerde

Detaylı

İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma

İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma Dr. Sibel Aşçıoğlu Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D İnfeksiyon Ünitesi İlk modern pandemi İlk defa bu kadar yakından takip edildi

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21% Aşı İle Önlebilir Hastalıklar Difteri Hib Hepatit B Kızamık Kabakulak Yenidoğan tetanozu

Detaylı

İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA

İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA Prof.Dr.S.Sema ANAK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji / Onkoloji Bilim Dalı - KHT Ünitesi AŞILAMA / TARİHÇE / Ölü Aşılar Geliştirme

Detaylı

ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı olabilecek

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Çocukların Ölüm Nedenleri Arasında Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar İlk Sırada Bulunur Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21%

Detaylı

GEBELİK ve AŞILAMA PROGRAMLARI: YENİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. İrfan KUTLAR Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

GEBELİK ve AŞILAMA PROGRAMLARI: YENİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. İrfan KUTLAR Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD GEBELİK ve AŞILAMA PROGRAMLARI: YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. İrfan KUTLAR Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 1 Maternal immünizasyon Hem anneyi hem de bebeği infeksiyonlardan

Detaylı

Seyahat Öncesi Aşılanma. Zeliha KOCAK TUFAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Seyahat Öncesi Aşılanma. Zeliha KOCAK TUFAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Seyahat Öncesi Aşılanma Zeliha KOCAK TUFAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Seyahat Sağlığı Risk değerlendirilmesi: Gidilen yer! Sağlık durumu! Yol-culuk! Seyahat planı! Anlık Değerlendirme: Centers

Detaylı

Seyahat Tıbbı Yolcu sağlığı

Seyahat Tıbbı Yolcu sağlığı KLİMİK 2015 yolcudur abbas, bağlasan durmaz Seyahat Tıbbı Yolcu sağlığı Bülent Bozdoğan Adnan Menderes Üniversitesi GİRİŞ - ÇIKIŞ YAPAN ZİYARETÇİLER, YABANCI VE VATANDAŞLAR Aralık 2014 SAYI: 12 26.01.2015-11:00

Detaylı

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon hastalıklarından korunma, ölüm ve sekellerinin azaltılmasında en önemli iki yöntem sanitasyon

Detaylı

Seyahat ve Aşılama. Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Seyahat ve Aşılama. Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyahat ve Aşılama Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yurtdışına seyahat mi düşünüyorsunuz? Hazırlıklı mısınız? Seyahat ve aşılama programını planlarken. Gidilecek bölge bilgileri

Detaylı

Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamlarında

Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamlarında PANEL Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Dr. Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

Transplant hastalarında immünoprofilaksi nasıl olmalıdır. Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu

Transplant hastalarında immünoprofilaksi nasıl olmalıdır. Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Transplant hastalarında immünoprofilaksi nasıl olmalıdır Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Erişkinde bağışıklama SOT sonrası immünoprofilaksi genellikle steroidler ve kalsinörin inhibitörleri Siklosporin

Detaylı

ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ

ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Sema ALP ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,İzmir Sunum Planı Türkiye de

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi

Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi ACIP (Advisory Committee on Immunisation Practices) HICPAC (Hospital Infection Control Practices Advisory Committee) Sağlık çalışanları Yaşlılar Kronik hastalığı

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

Bağışıklamada Güncel Durum

Bağışıklamada Güncel Durum Bağışıklamada Güncel Durum Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı Dr.Osman Topaç 4.Ulusal Pediatri Kongresi 16-19 Kasım 2016/Antalya Genişletilmiş Bağışıklama Programı Amaç: Hassas yaş gruplarına

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Splenektomili Hastada Aşılama. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

Splenektomili Hastada Aşılama. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Splenektomili Hastada Aşılama Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD İmmun yetmezlik > sağlıklı kişiler Enfeksiyonlara duyarlılık Enfeksiyonun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : B.10.1HSK.4.15.16.00 102/ 646 17/09/2012 Konu : Hepatit A Aşısı Uygulaması Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Çocukluk Aşı Takvimine eklenen Hepatit A Aşısı Uygulaması ile

Detaylı

Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar. Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V.

Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar. Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V. Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V. Aşı Takvimi ve Bağışıklama Danışma Kurulu (BDK) BDK 30 kadar akademisyenden oluşmakta ve yılda ortalama 4 kez

Detaylı

Antiviral Profilaksi Transplant Hastalarında Profilaksi. M. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu

Antiviral Profilaksi Transplant Hastalarında Profilaksi. M. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Antiviral Profilaksi Transplant Hastalarında Profilaksi M. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Solid Organ Transplantasyonu Türkiye (1975-2001) Organ Kadavra Canlı Verici Toplam Böbrek 1091 3622 4709 Karaciğer

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1**

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1** KAN BASINCI KOLESTERO L DİYABET DİŞ GÖZ FİZİK MUAYENE KENDİ KENDİNE MEME VE MAMOGRAM PELVİK MUAYENE VE PAP SMEAR 18-39 40-64 >65 18-39 40-64 >65 3-5 Yılda 1 Yılda 1 3-5 yilda 1 Yılda 1 Yılda 1 5 * BMı>25

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Dr. Ayşe Büyükdemirci, Şerife Şule Çınar, Meliha Çağla Sönmezer, Metin Özsoy, Fatma Şebnem Erdinç,

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Zayıflatıldığı için hastalığa yol açmayan, ancak bağışıklık yanıtı başlatabilen virus aşılarıdır Doğal

Detaylı

TÜRKİYE DE GÜNCEL AŞI UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ruhuşen Kutlu Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD.

TÜRKİYE DE GÜNCEL AŞI UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ruhuşen Kutlu Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. TÜRKİYE DE GÜNCEL AŞI UYGULAMALARI Doç. Dr. Ruhuşen Kutlu Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. artan nüfus değişen çevre iklim ve yaşam koşulları gelişen teknoloji Her yaşta enfeksiyon hastalıklarına

Detaylı

ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ

ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ Şevket AKSOY Đşyeri Hekimleri Derneği Sevket.aksoy@gmail.com ÖZET Đşyerlerinde bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılamanın işyeri hekimlerinin temel görevlerinden

Detaylı

Her yıl dünyada yılda 400 000 den daha fazla

Her yıl dünyada yılda 400 000 den daha fazla HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI AŞI UYGULAMALARI A. Zahit Bolaman Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın Her yıl dünyada yılda 400 000 den daha fazla hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

Dünya'da ve Türkiye'de aşılama takvimindeki gelişmeler

Dünya'da ve Türkiye'de aşılama takvimindeki gelişmeler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 168-175 Derleme Dünya'da ve Türkiye'de aşılama takvimindeki gelişmeler Elif N. Özmert Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Özmert

Detaylı

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ BİLGİ NOTU AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk Onu Sevin, Koruyun, Aşılayın Çocuklarınızın Eksik Aşılarını Tamamlatınız

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama. Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama. Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon Son dönem böbrek yetmezliği

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi

Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ 2012 GENİŞLETİLMİŞ AŞI TAKVİMİ * Doğumda 1. 2. 3. 4. 6. 12. 15. 18. 24. 30. (4-6 yaş) İÖO 1. sınıf

Detaylı

ERİŞKİNDE YENİ AŞILAR

ERİŞKİNDE YENİ AŞILAR ANKEM Derg 2013;27(Ek 2):38-42 ERİŞKİNDE YENİ AŞILAR Gaye USLUER Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR gaye.usluer@gmail.com ÖZET

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ETİK SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR OLGU SUNUMU. Songül TepebaĢı JACIE Kalite Yöneticisi. Kayseri-2013

KÖK HÜCRE NAKLİNDE ETİK SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR OLGU SUNUMU. Songül TepebaĢı JACIE Kalite Yöneticisi. Kayseri-2013 KÖK HÜCRE NAKLİNDE ETİK SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR OLGU SUNUMU Songül TepebaĢı JACIE Kalite Yöneticisi Kayseri-2013 Kök Hücre Nakli Kök hücre donasyonunda fayda zarar riskine etik yönden bakılırsa, faydanın

Detaylı

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

ORDUDA VE HACILARDA MENİNGOKOK AŞILAMASI. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

ORDUDA VE HACILARDA MENİNGOKOK AŞILAMASI. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ORDUDA VE HACILARDA MENİNGOKOK AŞILAMASI Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Meningokok hastalığı, yüksek hastalandırma ve ölüm oranı ile seyreden meningoksemi

Detaylı