İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA"

Transkript

1 İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA Prof.Dr.S.Sema ANAK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji / Onkoloji Bilim Dalı - KHT Ünitesi

2 AŞILAMA / TARİHÇE / Ölü Aşılar Geliştirme Stratejisi Tarih Aşı veya Hedef İnaktive tam organizma Ekstre ve altünite kullanımı ler Toksoid Kullanımı (?) Kapsüler Polisakkaridlerin Kullanımı Tifo Kolera Veba Tam Hücre Pertussis Influenza IPV Hepatit A Japon Ensefaliti İnfluenza Anthrax Hücre-Kültürü Kuduz Difteri Tetanoz Yeni Anthrax Pnomokok Meningokok Tifo Proteine-bağlı Kapsüler Polisakkaridlerin Kullanımı Pürifiye ve Rekombinant Proteinlerin Kullanımı Gelecek H.Influenza Tipb Pnomokok Meningokok Stafilokok Hepatit B Asellüler Pertussis Lyme Hastalığı

3 AŞILAMA / TARİHÇE / Canlı Aşılar Geliştirme Stratejisi Tarih Aşı veya Hedef İlgili hayvan virusunun kullanımı 1798 Çiçek Kimyasal Zayıflatma İnVitro Pasaj Hücre Kültürü Pasajı Kuduz Anthrax BCG Sarı Humma OPV Kızamık Adenovirus suçiçeği Rotavirus Soğuk Adaptasyonla Hücre Kültürü Pasajı Rubella Canlı İnfluenza Oksotrofi 1989 Ty21a Tifo Reassortanlar ın kullanımı 1970ler İnaktive İnfluenza Kökü Canlı İnfluenza Rotavirus bovin-insan

4 Primer immun yetersizliği olan çocuklarda aşı uygulamaları HIV hastalığı olan çocuklarda aşı uygulamaları Kortikosteroid kullanan çocuklarda aşı uygulamaları Maligniteli çocuklarda aşı uygulamaları KHT sonrası aşılama

5 SAĞLIK BAKANLIĞI ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİ 2011 Doğum 1. ayın sonu 2. ayın sonu 4. ayın sonu 6. ayın sonu 12. ay ay İlköğretim 1.sınıf İlköğretim 8.sınıf BCG DaBT- İPA DaBT- İPA-Hib I I II III R R OPA I II KPA I II III R KKK (MMR) I R Hepatit B I II III Td R

6 Aşı İmmünitesi İlk aşılama Tekrar doz

7 CANLI AŞI

8 Primer İmmun Yetersizliklerde Aşılama 1. B Lenfosit Hastalıkları (Humoral İmmunite) 2. T Lenfosit Hastalıkları (Hücresel İmmunite) 3. Fagositik Sistem Hastalıkları 4. Kompleman Hastalıkları

9 Hastalık Grubu Örnek Hastalık Kontrendikasyon Etkinlik B Lenfosit hastalıkları Bruton, CVID OPV ve canlı bakteri kesin Humoral yanıt yetersiz, Selektif IgA eksikliği, IgG alt grup eksikliği Varicella, Kızamık?? OPV ve diğer canlı aşılar verilebilir. Dikkat!!! IVIG kullanımı Genelde aşılar etkili, Antikor yanıtı az olabilir

10 Hastalık Grubu Örnek Hastalık Kontrendikasyon Etkinlik T Lenfosit hastalıkları (Hücresel + humoral yetersizlik) Ağır Kombine İmmun Yetersizlik Tüm canlı aşılar Humoral ve hücresel immun yanıtın gerektiği her aşının etkinliği???

11 Hastalık Grubu Örnek Hastalık Kontrendikasyon Etkinlik Kompleman Eksiklikleri Erken komponent (C1-C4) Yok Tüm rutin aşılar etkili Pnömokok ve meningokok aşıları şart! Geç komponent (C5-C9, properdin, faktör B) Yok Tüm rutin aşılar.. Meningokok şart..

12 Hastalık Grubu Örnek Hastalık Kontrendikasyon Etkinlik Fagositik fonksiyon yetersizliği Kronik Granülomatöz Hast. Canlı bakteri aşıları Tüm rutin aşılar önerilir. Lökosit adhezyon eksikliği İnfluenza aşısı!!

13 HIV ile İnfekte Çocuklar Vakaların büyük kısmında infeksiyon maternaldir. Doğum sırasında veya hemen sonra infekte olurlar. Yaşamın ilk aylarında immunolojik olarak normal Ancak hızla immun yetersizlik gelişebilir. Seyir; maternal, infantil ve viral faktörlere bağlı

14 HIV ile İnfekte Çocuklarda Aşılama Semptomatik HIV infeksiyonu olan çocuklarda canlı virus aşıları kontrendikedir. Bu hastalarda canlı veya inaktive aşı uygulamaları sonrası gelişen yan etki sıklığında belirgin artış vardır. Asemptomatik vakalarda ise rutin aşılama uygulanabilir.

15 Çocukluk çağı rutin aşıları önerilen yaşlarda yapılmalıdır. DBT veya DaBT HBV Konjüge Hib aşısı İnaktive polio aşısı Pnömokok aşısı Yıllık influenza aşısı

16 HIV li çocuklarda BCG aşısı Fransa (1986) 18 vaka 3 Dissemine TB (%17) Uganda (1987) 54 çocuk Komplikasyon (-) Fransa (1988) 67 vaka 7 BCG lenfadeniti (%10) Kongo (1991) 21 vaka 5 lenfadenit (%24) Ruanda (1991) 37 vaka 2 lenfadenit (%5) Zaire (1993) 48 infekte 640 normal Lenfadenit %5 (HIV) 3.5 (normal) Fransa (1993) 68 vaka 4 lenfadenit, 3 fistül, 2 disseminasyon (%13) Tayland (2000) 26 vaka Komplikasyon (-)

17 Aşı-Viral Yük Etkileşmesi var mı? Erişkinlerde influenza ve pnömokok aşıları sonrası viral yükte geçici artış. Klinik önemi?? Çocuklarda bir çalışmada influenza ve DPT aşılaması sonrası HIV RNA da artış yok. Buna karşı bir diğerinde influenza aşısı yapılan 5/16 çocukta viral yükte geçici artış saptanmış.

18 Aşı Yeterli mi? Aşı antijenlerine yanıt aşılama sırasındaki immun süpresyonun derecesine bağlı... Genellikle antikor yanıtları da yetersiz... Bu çocuklar aşı ile korunan hastalıklara karşı duyarlı olarak kabul edilmelidirler.

19 Aşı Yeterli mi? Bu hastalıklar ile temas halinde pasif immunoprofilaksi veya kemoprofilaksi planlanmalıdır. Kızamık, kuduz veya varicella ile temas ederlerse veya tetanoz olasılığı olan bir yara alırlarsa uygun Ig preparatları ile pasif immunize edilmelidirler.

20 Kortikosteroid Alan Çocuklarda Aşılama Tamamen sağlıklı bir çocukta bile minimal dozlarda sistemik KS yeterli sürede verildiğinde immunosüpresyon yapabilir. KS dozu ve verilme yolu, altta yatan hastalık ve birlikte olan diğer tedaviler immunosüpresyon derecesini belirler. > 2mg/kg/gün prednizon veya 10 kg üzerindeki çocukta > 20 mg/gün üzerindeki ekivalanını 14 günden fazla kullanıldığında canlı virus aşısı uygulamaları risklidir.

21 Kortikosteroid Dozu 1. Topikal tedavi veya lokal KS enjeksiyonları: Canlı virus aşılaması yapılabilir. Ancak uzun süreli KS uygulamaları sonrası klinik ve laboratuar sistemik immunosüpresyon varlığında canlı virus aşısı tedavi kesildikten 1 ay sonraya ertelenmelidir

22 Kortikosteroid Dozu 2. Fizyolojik idame dozunda KS uygulaması: Tedavi sırasında canlı virus aşıları yapılabilir. 3. Düşük-orta doz günlük veya alterne sistemik KS alımı: < 2 mg/kg/gün prednison veya ekivalanı alanlar veya >10 kg üzerinde olup < 20 mg/gün KS alanlar tedavi sırasında canlı virus aşıları olabilirler.

23 Kortikosteroid Dozu 4. Yüksek doz günlük veya alterne sistemik KS tedavisini 14 günden az alanlar: > 2mg/kg/gün prednizon veya ekivalanı veya 10 kg üzerinde >20 mg/gün KS alanlar tedavi bitiminde canlı virus aşısı olabilirler. Bazı araştırıcılar KS tedavisi kesildikten 2 hafta sonraya ertelemektedirler.

24 Kortikosteroid Dozu 5. Yüksek doz sistemik KS 14 gün veya daha fazla alanlar: Canlı virus aşıları tedavi kesildikten en az 1 ay sonraya ertelenmelidir. 6. Altta yatan hastalık nedeniyle immun süprese kabul edilen ve sistemik veya lokal KS alanlar: Özel bazı durumlar dışında canlı virus aşıları kontrendikedir.

25 Çocukluk çağı malignitelerinde özellikle lösemilerinde giderek artan sayıda hasta tedaviyle düzelmektedir. Tedavinin uzun süreli etkileri önem kazanmaktadır. Kemoterapinin aşıyla korunulan hastalıklarda immüniteye etkisi bunlardan biridir.

26 Hemato-onkolojik hastalıklarda immünolojik değişiklikler Hastalık ile ilgili, Kemoterapi ile ilgili, Radyoterapi ile ilgili, İmmünsüpresif tedavi ile ilgili, Kortikosteroid kullanımı ile ilgili, Anatomik/fonksiyonel aspleni ile ilgili olarak T ve B lenfositler azalır Hafıza hücreleri tükenir Kemik iliğinde plazma hücreleri azalır

27 Aşı ile korunulabilen hastalıklar ve aşılar ile ilgili değişiklikler Bazı hastalıkların riski artar Bazı hastalıkların ağırlığı artar Aşılı çocuklarda immün yanıt zayıflar Aşıya immün yanıt zayıflar Aşı komplikasyonları ve riski artar Bu nedenlerle hemato-onkolojik hastalıklarda aşılama kararları özel önem taşır

28 Aşılama kararlarında zorluk yaratan diğer noktalar Altta yatan hastalıklar ve ağırlıkları çok çeşitlidir Uygulanan tedaviler, ağırlıkları ve süreleri çok farklıdır Aşıya yanıtın değerlendirilmesi çoğu zaman olası değildir Antikor titresi her zaman koruyuculuğu ifade etmeyebilir Antikor saptanmasa da koruyuculuk olabilir Kan ürünleri antikor titrelerini etkileyebilir

29 Hemato-onkolojik hastalıklarda aşılamanın temel ilkeleri Kemoterapi alan hastalarda ölü ve inaktif aşılar yapılabilir Kemoterapi alan hastalarda canlı aşılar kontrendikedir Kemoterapi alan hastalarda immün yanıt zayıftır, immünite kaybolabilir Kemoterapi bitiminden 3-12 ay sonra rapel dozların uygulanması gerekir Mümkünse immün yanıt değerlendirilmelidir

30 Aşılar ve bağışıklık Bağışıklama Canlı attenüe aşılar İnaktive aşılar Protein antijenler Polisakkarid aşılar Konjuge polisakkarid Yanıt hücreleri B hüc., CD4+ ve CD8+ T hüc. B hüc., CD4+ T hüc. B hüc., CD4+ T hüc. B hücreler B hüc., CD4+ T hüc.

31 Lösemi tedavisinin immün sisteme etkileri çok yönlüdür: Kemoterapi; B ve T lenfosit düzeylerini azaltır. T ve B lenfosit fonksiyonları tedavi bittikten 6 ay-1 yıl sonra düzelir. Total immunglobulin düzeylerini azaltır. Özellikle Ig M, Ig G ve Ig G 2 azalır. Immunglobulin düzeylerinin normale gelmesi 1 yılı bulur.

32 Daha önceden aşılanmış olan ve akut lösemi tanısıyla tedavi gören çocuklarda: Kızamık antikoru pozitifliği Tanı sırasında: % 90 Tedavi sonrası: % 77, Kabakulak antikoru pozitifliği Tanı sırasında: % 97 Tedavi sonrası: % 79, Kızamıkçık antikoru pozitifliği Tanı sırasında: % 85 Tedavi sonrası: % 64 e düşmüştür. Bu hastalıklara karşı koruyuculuk kemoterapi sonrası %13 azalmıştır. Lösemi tedavisiyle düzelmiş olan hastanın MMR ye yakalanma riski artmaktadır.

33 YENİDEN AŞILAMA KILAVUZU? Uzmanların görüşleri ve sınırlı sayıda çalışmaya dayanan son İngiliz yeniden aşılama kılavuzunda; Lösemide standart tedavinin bitiminden 6 ay sonra tek doz DTaP (Difteri, tetanoz, asellüler boğmaca), IPV (inaktif polio), MCC (Meningokok C konjuge aşısı), Hib c (Hemofilus influenza tip b konjuge aşısı) ve MMR (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) aşıları önerilmektedir.

34 Bu öneriyi değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada; MRC-UKALL ve MRC UKAML protokolleriyle tedavi edilen ve tedaviden sonra 6 ay geçen 1-18 yaş arasında, hastalanmadan önce aşılanmış toplam 59 lösemi hastasında; Başlangıçta: DTaP (İnfanrix: Glaxo Smith Kleine), IPV (Imovax: Aventis/Pasteur), Hib c (Hiberix: Glaxo Smith Kleine) ile ve 1 ay sonra: MCC (Meningetec: Wyeth), MMR (MMR II: Aventis Pasteur) ile yeniden aşılama yapılmış; Aşılamanın başlangıcında, 2-4 hafta sonra ve 1 yıl sonra Hib, tetanoz, poliovirus serotip 1,2,3, kızamık, Neisseria meningiditis grup C antijenine karşı antikorlar serolojik testlerle ölçülmüş.

35 Lösemi tedavisinden sonra yeniden aşılama* programına antikor yanıtı Aşılar Aşılamadan önce Aşılamadan 6 ay sonra Aşılamadan 12 ay sonra Hib A T: 0.15 µg/ml: % 86 A T: 1.0 µg/ml: % 25 A T: 0.15 µg/ml: % 100 A T: 1.0 µg/ml: % 93 A.T azalmakla birlikte mevcut Tetanoz A T: 0.01 IU/ml: % 100 A T: 0.1 µg/ml: % 57 A T: 0.1 µg/ml: %100 A T: 0.1 µg/ml: % 100 Poliovirus Serotip 1: A T: % 67 Serotip 2: A T: % 60 Serotip 3: A T: % 14.5 Serotip 1: A T: % 95 Serotip 2: A T: % 87 Serotip 3: A T: % 87 AT: Her 3 tipe % 47 Kızamık A T: 120 µiu/l % 73.5 A T: 120 µiu/l % 94 AT koruyucu: % 100 Meningokok C AT: % 12 Değerlendirilememiş. * Hastalanmadan önce aşılanmış ve tedaviden > 6ay geçmiş hastalarda Hastanın yaşı, tedavi şekli ile aşı yanıtı arasında ilişki bulunmamıştır Patel SR, Ortı n M, Bernard J. Cohen BJ et al.: Revaccination of Children after Completion of Standard Chemotherapy for Acute Leukemia. Clinical Infectious Diseases 2007; 44:635 42

36 Hib aşısı: Ø Hastaların %95 i lösemi tanısından önce en az 1 doz Hib aşısı olmuş, Ø Kemoterapiden sonra yeniden aşılama programı ile %75 hastada antikor düzeylerinde 4 kat artış saptanmıştır. Tetanoz: Ø Ø Tüm hastalar lösemi tanısından önce 3 doz tetanoz toksoidi aşısı olmuş, Aşılamadan sonra antikor konsantrasyonunda belirgin artma, %90 hastada antikor düzeylerinde 4 kat artış saptanmıştır.

37 Poliovirus: Tüm hastalar lösemiden önce 3 doz polio aşısı olmuş, Tekrar aşılamadan önce sadece %11 hastada her 3 polio serotipine karşı antikor saptanmıştır. Aşılamadan 6 ay sonra %85 hastada her 3 polio serotipine karşı antikor saptanmış, Bir yıl sonra antikor titresi önemli oranda düşmüş, her 3 tipe karşı %47 hastada koruyucu düzeyde saptanmıştır. Kızamık: Hastaların %92 si tanıdan önce bir kez MMR olmuş, %43 hastada tek dozdan sonra antikor düzeyinde 4 kat artış saptanmıştır. Meningokok C: Hastaların %40 ı lösemi tanısından önce aşılanmış, %17 hastada kemoterapiden önce koruyucu antikor saptanmış. Aşılamadan sonra antikor titreleri önceki aşılama durumundan bağımsız olarak artmış, %96 hastada 4 kat artış saptanmış, 12 aydan sonra serum yetersiz olduğundan değerlendirilememiş.

38 Sonuç / I ALL ve AML tedavisinin bitiminden median 7 ay sonra; Tetanoz: %100, Hib: %87, Kızamık: %71 koruyucu antikor titresi, Polionun 3 serotipine karşı sadece %11, N. Meninjitis e karşı %12 hastada koruyucu antikor saptanmıştır (önceden aşılanmasına rağmen).

39 Sonuçlar / II Lösemili hastalarda yeniden aşılamaya antikor yanıtı iyi, Aşılama yaşı önemli değil, ALL de AML ye göre daha fazla Lösemili hastalarda Hib sıklığı sağlıklı çocuklara göre daha fazladır. Aşıdan 1 yıl sonra antikorun azalması sağlıklı çocuklarda da görülmektedir. Tetanoz koruyuculuğu lösemi tedavisinden sonra da devam etmektedir; çeşitli çalışmalarda %38-85 olarak bildirilmiştir. Tek doz aşıya yanıt çok iyidir, koruyuculuk % e ulaşmaktadır. Meningokok aşısında tek dozun yeterli olup olmadığı değerlendirilmelidir. Çocuk felci aşısında serotip 3 e karşı antikor oranı aşı öncesi ve sonrası daha azdır. Aşılama programları bölgesel olmalı, ancak üniversal yaklaşımlar bölgesel olanlara göre daha kolay uygulanabilir.

40 Yazar koruyucu antikor yanıtını sağlamada yeterli olduğunu düşündüğü bu basit yeniden aşılama programını öneriyor: ALL ve AML tedavisi bittikten 6 ay sonra 1 doz Hib, tetanoz, meningokok C, kızamık, poliovirus aşısıyla yeniden aşılanmalı. Patel SR, Ortı n M, Bernard J. Cohen BJ et al.: Revaccination of Children after Completion of Standard Chemotherapy for Acute Leukemia. Clinical Infectious Diseases 2007; 44:635 42

41 Tedavi yoğunluğunun koruyucu antikor gelişimine etkisi: Yüksek risk nedeniyle yoğun kemoterapi alan 31 pediatrik ALL ve 18 sağlıklı çocuk tetanoz ve Hib aşısıyla aşılanmış; Tetanoz koruyuculuğunun normalin altında, Hib e karşı antikor gelişimi ise yeterli bulunmuştur. yoğun kemoterapi alan hastalarda antikor yapan hafıza hücreleri azdır aşılama stratejisi risk grubuna dolayısıyla aldığı tedavinin yoğunluğuna göre farklı olmalı Aşılamaya birinci aydan sonra da yanıt olmakla birlikte immün sistemin normalleşmesi 6. aydan sonra olduğundan: aşılama için en uygun zaman tedavi kesiminden 6 ay sonradır. Ek T, Mellander L, Zorıc Mh, Abrahamsson J.: Avidity of Tetanus and Hib antibodies after childhood acute lymphoblastic leukaemia implications for vaccination strategies. Acta Pædiatrica, 2006; 95:

42 Pediatrik Onkologların uygulamaları /Avustralya Kanser tedavisi gören çocukların aşılama pratikleri: Yanıt oranı:%82 Kemoterapi bittikten 6 ay sonra booster aşılama öneren: %94 Su çiçeği aşısı öneren: %74 Pediatrik onkologlara göre tedavinin yoğunluğu en önemli faktçör, Yoğun kemoteraiden sonra yeniden aşılama öneren: %97, Düşük yoğunluklu tedaviden sonra yeniden aşılamayı öneren: %48, Yıllık influenza aşısı öneren: %67, AVUSTRALYA DA FARKLI UYGULAMALAR VAR!!! YAŞAYAN KANSER HASTALARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN BU KONUDA KILAVUZA GEREKSİNİM VAR. Crawford, N W, John A, Buttery, J P.: Immunisation practices of paediatric oncologists: An Australasian survey. Journal of Paediatrics & Child Health. 43(9): , September 2007.

43 LÖSEMİ ALL nedeniyle yoğun kemoterapi alan 70 İtalyan çocuk hastanın %17 sinde tetanoz ve hepatit B ye koruyuculuk yok! Bu antikor azalması sağlıklı çocuklara benzese de; Lösemi kemoterapisi alan hastalarda: Tedavi bitiminden 6 ay sonra antikor titrelerine bakılmaksızın çocuğun yaşına uygun yeniden aşılama programı önerilmiştir Fioredda F, Plebani A, Hanau G et al.: Re-immunisation schedule in leukaemic children after intensive chemotherapy: a possible strategy. Eur J Haematol Jan;74(1):20-3.

44 SOLİD TÜMÖR Difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio ve Hib aşısı için; Standart kemoterapiden 3 ay sonra: Daha önce aşısı yoksa aşılama programı, Aşısı varsa booster doz aşılama önerilmektedir. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak için ise; Tedaviden 6 ay sonra aşılama önerilmektedir. Eğer hasta yüksek doz kemoterapi almışsa aşılama tedaviden 12 ay sonra yapılmalıdır. Marec Berard P, Floret D, Schell M et al: Immunization for children treated for solid tumors: what are the guidelines? Arch Pediatr Jul;8(7):

45 Çocukluk çağı maligniteleri Kemoterapi alan 192 çocukta kemoterapi sonrası değişik oranlarda koruyucu antikor yokluğu saptanmış: Hepatit B: %46, Kızamık: %25, Kabakulak: %26, Kızamıkçık:%24, Tetanoz: %14, Polio: %4 Booster doza %93 oranında yanıt alınmıştır. Hastalara tedavi bitiminden sonra booster doz aşı önerilmiştir Zignol M, Peracchi M, Tridello M et al.: Assessment of humoral immunity to poliomyelitis, tetanus, hepatitis B, measles, rubella, and mumps in children after chemotherapy. Cancer Aug 1;101(3):635-41

46 Pediatrik sarkom Kemoterapi sonrası 109 hastada koruyucu antikor yokluğu ; Hepatit B: %64, Kızamık: %14, Kabakulak: %9, Kızamıkçık:%4, Tetanoz: %5, Polio 1: %0, Polio 2: %2.9, Polio 3: %4.8, Suçiçeği:%11, Bu hastalarda yeniden aşılama programlarını içeren kılavuza gereksinim vardır Yu J, Chou AJ, Lennox A.: Loss of antibody titers and effectiveness of revaccination in postchemotherapy pediatric sarcoma patients. Pediatr Blood Cancer Oct 15;49(5):656-60

47 Kanserli hastalarda tedavi Standart kaemoterapi Yüksek doz KT ve KİT: Yüksek riskli hematolojik malinite, bazı solid tümörler, relaps Radyoterapi: KT ye göre immün sistemi daha az etkilemekle birlikte dalağa yapılırsa işlevsel aspleni, pnömokok enfeksiyonlarına yatkınlık gelişir. Aşıyla korunulabilen hastalıklara karşı AŞILAMA önemli!!! Soonie R. Patel SR, Chisholm JC, HeathPT.: Vaccinations in Children Treated with Standard-Dose Cancer Therapy or Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Pediatr Clin N Am 55 (2008)

48 Kemoterapi sırasında Aşılama Canlı aşılar yapılmaz: MMR, OPV, BCG Canlı attennüe varisella zoster hariç: immunojenik ve güvenli! Aşıdan 1 hafta önce ve 1 hafta sonra KT ve steroid almamalı, 2 doz gereklidir, döküntü olursa asiklovir verilir. Canlı olmayan aşılar tedavi sırasında (genellikle idamede) yapılabilir. Antikor yanıtı azalmıştır. Canlı olmayan aşılar çocuğun genel durumu stabilse çocukluk çağı aşı şemasına göre yapılmalıdır. (AŞILANMAMIŞ SÜT ÇOCUKLARI!!) Kemoterapi alan hastalarda yıllık trivalan influenza aşısı yapılmalıdır. Soonie R. Patel SR, Chisholm JC, HeathPT.: Vaccinations in Children Treated with Standard-Dose Cancer Therapy or Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Pediatr Clin N Am 55 (2008)

49 Kemoterapiden sonra tekrar aşılama Güvenli ve etkili olacağı zaman: Kemoterapi tamamlandıktan 3-6 ay sonra Yaşanılan ülke programı aşı programına kılavuz olmalı!! İngiliz kılavuzunda: DTaP, MMR, IPV, MCC Amerikan kılavuzunda: KT kesildikten 3 ay sonra Bazı ülkelerde PCV 7(heptavalan konjuge pnömokok aşısı) BCG: Tuberküloz riskinin yüksek olduğu ülkelerde Hepatit B: Rutin aşılamada varsa Aşılamadan önce rutin antikor taraması önerilmiyor. AŞININ OPTİMAL ZAMANI???? Soonie R. Patel SR, Chisholm JC, HeathPT.: Vaccinations in Children Treated with Standard-Dose Cancer Therapy or Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Pediatr Clin N Am 55 (2008)

50 Kemoterapiden sonra tekrar aşılama 1-18 yaş arasında kemoterapisi tamamlanmış çocuk kanser hastalarında; 28 çocuğa tedavi bitiminden 6 ay sonra 1 ay arayla 3 doz aşı yapılmış; 28 kontrol grubuyla karşılaştırılmış: Difteri, tetanoz, boğmaca, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, hepatit B antijenlerine karşı Ig G antikorları ve CD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56 bakılmış. DTB ya karşı antikor titrelerinde 3 doz aşıdan sonra kontrol grubuna göre belirgin artış saptanmış, Tedaviden 18 ay sonra %35 hastada MMR, %69 hastada hepatit B ye karşı koruyucu antikor titresi düşükmüş. Aşıdan sonra humoral immünite artmış. Cheng F, Leung T, Chan PK et al.:humoral immune response after post-chemotherapy booster diphtheria-tetanus-pertussis vaccine in pediatric oncology patients. Pediatr Blood Cancer. Published online 20 Oct 2008

51 D(a)BT Aşılaması Kemoterapi ve radyoterapi alanlarda uygulanabilir Aşıya yanıt değişken ve yetersiz olabilir Primer aşılaması eksik olanlarda idame sırasında aşılama yapılır Tedavi kesimi yakınsa, aşılama tercihan kesimin 3 ay sonrasına ertelenir Tedaviden önce veya tedavi altında aşılananlarda, tedavi kesiminden 3-12 ay sonra 1 doz rapel uygulanır

52 Polisakkarid aşılar HiB, pnömokok ve meningokok enfeksiyonu riski tüm kemoterapi alan hastalarda, öz. ilk 4 yılda artar Aşısız olan idamedeki lösemiler ve solid tümörlü (Hodgkin li) hastalar yaşlarına göre aşılanmalıdır Konjuge pnömokok aşısı son dozundan en az 2 ay sonra 1 doz polisakkarid aşı önerilir Tedavi altında HiB ile aşılananlara, kesimden 3-12 ay sonra 1 doz rapel aşı yapılmalıdır Splenektomiden en az 10 gün önce ilk doz etkilidir, HiB ve pnömokok 3-5 yıl, meningokok 2-3 yıl sonra tekrarlanır, pnömokok ve meningokok her 5 yıl rapel

53 BCG aşısı Tedavi altında kontrendikedir Tedavi bitiminden en az 3-6 ay sonra PPD (-) olanlarda yapılabilir Kemoterapi alan hastalarda tüberküloz ile temas olursa, izoniazid ile 1 yıl kemoprofilaksi önerilir

54 Hepatit A aşılaması Riskin düşük olduğu batı ülkelerinde rutin olarak önerilmemektedir Kemoterapi altında aşılamaya yanıt zayıf olabilir, ancak sakıncası yoktur Ülkemizde duyarlı hastalarda aşılama düşünülmelidir, titre takibi ile sayı ve doz ayarlanabilir (çift doz?, 0., 1., 6.?)

55 Influenza Aşılaması Kemoterapi alan hastalarda güvenli bir aşıdır, ancak etkinliği tartışmalıdır Hemato-onkolojik hastalarda, tedavi kesiminden 1 yıl sonrasına kadar her sonbaharda aşılama önerilir Altı aydan büyük çocuklarda, lenfosit ve nötrofil sayısı 1000/mm3 üzerinde ise ve 3-4 haftadır KT almıyorsa, iki doz aşı önerilir Aynı evi paylaşanlar aşılanmalıdır

56 Poliovirus Aşılaması Canlı OPV kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda ve aynı evde yaşayanlarda kontrendikedir IPV kemoterapi alan hastalarda DBT ile birlikte verilebilir ve yanıt oluşturur Primer aşılaması eksik olanlar IPV ile gerekli zamanlarda aşılanabilir Tedavi kesiminden 1 yıl sonra IPV veya OPV ile aşılama tamamlanır Önceden aşılanmış olanlarda da rapel önerilir

57 OPV ABD de önerilmiyor. OPV almış kişi ile savunma sistemi baskılanmış kişi arasında 4-6 hafta yakın temas engellenir, bu mümkün değilse tükrük ve dışkıyla bulaşmayı önlemek için hijyene dikkat etmek gerekir.

58 KKK (MMR) Aşılaması Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda kontrendikedir Splenektomili hastalarda uygulanabilir Tedavi bitiminden 3-12 ay sonra eksik dozlar tamamlanır, aşılı olanlarda rapel doz yapılır Aşılamada hastanın remisyonda ve lenfosit sayısının en az 1500/mm3 olması önerilir Aynı evde yaşayanların aşılanması önerilir

59 VZV Aşılaması Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda kontrendikedir Splenektomili hastalarda uygulanabilir Amerikan merkezlerinde en az 1 yıldır remisyonda olan ALL li hastalarda belli koşullarda 2 doz aşılama yapılmış, %90 koruyuculuk, ancak %50 döküntü olmuştur Avrupa merkezlerinde önerilmemektedir Tedavi kesiminden 3-12 ay sonra önerilir Aynı evde yaşayanların aşılanması önerilir

60 Suçiçeği İmmunsüprese hastaya aşı yapılmış kişiden geçen az sayıda vaka bildirildiğinden döküntü gelişen hastalarla temastan kaçınılması dışında herhangi bir önleme gerek yoktur.

61 Hepatit B aşılaması Kemoterapi alan hastalarda Hepatit B ile enfeksiyon ve kronikleşme riski yüksektir Titre ölçümü yapılmalıdır, antikor titresinin koruyuculuk ile korrelasyonu gösterilmiştir: >10 IU/mL?, >100 IU/mL? Kemoterapi altında değişik sayı ve dozda aşılama uygulamaları yapılmış, çeşitli oranlarda, yeterli ancak zayıf yanıt alınmıştır, rapel gerekebilir Yoğun kemoterapi sırasında bağışıklamanın HBİG ile paralel sürdürülmesi, koruyuculuk açısından önerilir Titre takibi ile 4 doz veya çift doz kararı verilir

62 Hepatit B aşısı ALL li hastalarda hepatit B riski yüksek!! Türkiye de 1998 yılından sonra rutin hepatit B aşılaması yapılıyor. ALL li hastalar: Daha önceden aşılanmış n:34 Grup I Daha önceden aşılanmamış, antihbs (-) hastalar, n:56 G II Daha önceden aşılanmamış, Hbs (-), antihbs (+) hastalar, n:6 GIII İdameye başladıktan 3 ay sonra 1 er arayla 3 kez aşılanmış, Antikor titreleri: ilk aşıdan sonra; I. Grupta %57 den %97 ye, 11 hasta Hbs(+) olmuş (kronikleşmiş) 10 tanesi Grup II, 1 tanesi Grup I de II. Grupta %33 den %62.5 a, III. Grupta %100 bulunmuş. SONUÇ: Ulusal aşı programında primer aşılama lösemili çocuklarda kronik hepatit B prevalansını azaltır. Baytan B, Guneş AM, Gunay U.: Efficacy of Prşmary Hepatitis B immunization in children with acute lymphoblastic leukemia. Indian Pediatrics, 15:17, ,2008

63 İmmunsüprese hastayla temasta olan sağlıklı kişiler canlı atenüe aşıyla aşılandığında hastaya sekonder bulaşma ve hastalık oluşturma riski????? Kamboj M, Sepkowitz KA.: Risk of Transmission Associated With Live Attenuated Vaccines Given to Healthy Persons Caring for or Residing With an Immunocompromised Patient. Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28:

64 İmmunosüpressif hastalarla ev içi teması olan aile bireylerinin ve hastaların bakımını yapan sağlık personelinin aşılanması Bu kişilerin aşıyla korunulabilen hastalıkları olması halinde tehlike daha fazla!!! Canlı intranazal influenza ve çiçek aşısı dışındaki aşıların yapılması önerilmektedir. Avustralya da tüm hastane çalışanları (hemşire ve doktorlar) enfeksiyon kontrol programı çerçevesinde influenza ile aşılanmaktadır.

65 Savunma sistemi baskılanmış hastaların aile bireylerine ve temastaki tıbbi personele: MMR: Teorik risk olmakla birlikte geçiş bildirilmemiştir. Tek başına kızamık veya MMR aşısı yapılabilir. Canlı attennüe influenza aşısı (LAIV): Ciddi immunsuprese hastayla (KİT gibi) temaslılara inaktif influenza aşısı yapılmalıdır. LAIV ile aşılanırsa 7 gün hastalardan uzak durmalıdır. Daha az immunosupressif (diabet, astım, steroid alan, HIV li) hastalarda ise böyle bir öneri yoktur. Çiçek aşısı: El yıkama, aşı yerinin lokal reaksiyonunun kontrolü yapılarak yüksek risklilerle temaslılar aşılanabilir.

66 Sonuç Bazı durumlarda canlı aşılar kontendike olmakla birlikte; İmmunsuprese hastalarla yakın teması olan aile bireyleri ve sağlık çalışanlarının aşılanmalarından dolaylı yarar sağlanabilir. ACIP 1996 da immunosupressif hastalarla yakın temaslılara OPV, çiçek aşısı ve bazı durumlarda varicella aşısı dışındakilerin yapılabileceğini bildirmiştir. Son 10 yıldaki bilgiler; immunsuprese hastaların ev içi temaslıları ve onlara bakan sağlık çalışanlarının rutin aşılanmalarını (intranazal canlı influenza aşısı hariç) desteklemektedir. Hayvan çalışmaları canlı attennüe influenza aşısının güvenli ve immünojenik olduğunu göstermiştir. Huber VC, McCullers JA.: Live Attenuated Influenza Vaccine Is Safe and Immunogenic in Immunocompromised Ferrets. The Journal of Infectious Diseases 2006; 193:677 84

67 STAFİLAKOK AŞISI MRSA: Vankomisin direnci!!! Aktif ve pasif immünizasyon gereksinimi Kapsüler polisakkarid aşı: Serotip 5 ve 8 Konjuge aşı Hemodializ alan son dönem böbrek hastalarında Faz III çalışma: multipl dozlar, 2-3 yıl sonra tekrar gerekli Diğer serotipler de olmalı İmmunosupressif hastalarda: Aşı etkisi sınırlı olabilir Pasif immünizasyon: 1. Fare insan kimerik monoklonal antikor 2. İnsan poliklonal hiperimmun globulini ile. Chandy C. J, John R. S.: Therapies and Vaccines for Emerging Bacterial Infections: Learning from Methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Pediatr Clin N Am 53 (2006)

68 İnfluenza aşısı/cog 803 pediatrik onkolog %54 yanıt vermiş, Tümörün tipine göre; %65-%69 rutin olarak influenza aşısı öneriyor; Kılavuzda olursa, İnfluenza önemli olursa, Aşı etkili olursa kullanırız diyorlar. Porter CC, Poehl,ng K, Hamilton R.: Influenza Immunisatiın Practice among Pediatric Oncologist. Journal of Pediatric Hematology/Oncology, 25:2, , 2003

69 Rotavirus İmmun baskılanmış kişilere ilk aşı dozundan sonra en az 14 gün süreyle izolasyon öneriliyor. Ancak son aşılarda bu geçiş riski daha az olduğundan aşılanma desteklenmelidir. Lancet İnfect Dis 2008 Oct İnaktif rotavirus aşısının hayvanlarda ve çocuklarda koruyucu etkisi gösterilmiş. Vaccine 2008 Oct 22

70 Pasif Bağışıklama Kemoterapi almakta olan hastalarda hastalık ile temas durumunda önerilir Titre ölçümü yararlıdır Hepatit A Hepatit B Kızamık Suçiçeği IgG 0.02ml/kg im, 14gün HBIG 0.06 ml/kg im, 24 saat IgG0.5ml/kg im, 6 gün VZIG 1 fl/10 kg, 72 saat Hepatit B ve suçiçeği titresi + ise gerekmez

71 Farmakolojik immün süpresyon kortikosteroid kullanımı Ölü aşılar yapılabilir, ancak tedavi kesimi sonrası rapel doz önerilir Canlı aşılar kontrendikedir, tedavi kesiminden sonra 3 ay beklenmelidir İmmün süpresyon yapan kortikosteroid kullanımı: >15 gün, > 2mg/kg/gün, >10 kg ise, >20mg/gün, kesimde 1 ay beklenir <15 gün, yüksek doz, kesimde aşılanır Polisakkarid aşılar özellikle önerilir

72 AŞILAMA KHT yapılmış hastalarda aşılama konusundaki gereksinimler ve kısıtlamalar nelerdir?

73 KHT DE İNFEKSİYON iv kateter infeksiyonları Gram (-) basil GvHD veya graft yet. S.aereus Mantar GvHD veya graft yet. HSV CMV VZV 12 ay P.Carinii İdyopatik Pnömoni POST KHT GÜNLER

74 Avigan D, Pirofski L, Lazarus HM, Vaccination Against Infectious Disease Following Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Biology of Blood and Marrow Transplantation 7: (2001)

75 KHT / AŞILAMA Avigan D, Pirofski L, Lazarus HM, Vaccination Against Infectious Disease Following Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Biology of Blood and Marrow Transplantation 7: (2001)

76 OKHT Sonrası İmmun Düzelme İmmun Parametre 1. ay 3. ay 6. ay 9. ay 12. ay T-helper (CD4+) Naif (CD4+CD45RA+) Hafıza (CD4+CD45RO+) T-Süpresör (CD8+) N N N N CD4/CD8 < 1.0 NK Hücreleri (CD3-CD57+) N N T hücre proliferasyonu DTH (Gecikmiş hipersensitivite) N B-hücreleri (CD19+) N N N N IgG (total) N N N N N IgA (total) N N N N IgM (total) N N N N <%25 PT, %25-75 PT, >%75 PT AP Rapoport, Review Immunity for tumors and microbes after autotransplantation : if you build it, they will (not) come, Bone Marrow Transplantation (2006) 37,

77 AŞILAMA KHT yapılmış hastalarda bu kadar sorun varsa aşılama şart mı, hemen KHT sonrası yapsak korur mu?

78 KHT DE AŞILAMA

79 KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANMIŞ HASTALARDA AŞILAMA Allojenik & Otolog KHT sonrası, aşı ile korunabilen hastalıklara karşı koruyucu immunite tam veya parsiyel olarak kaybolur Allojenik KHT sonrası gelişen immun yetmezlik daha uzundur ve daha ciddidir Özellikle kronik GvHH geçirenlerde daha da sorundur IVIG kullanmaya devam edenlerde de aşılamadan kaçınılmalıdır Cyclosporine kullanan hastalarda rapel dozlar etkisizdir

80 KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANMIŞ HASTALARDA AŞILAMA Kapsüllü organizmaların polisakkarid antijenlerine karşı aşılama bu hasta grubunda zorluklar taşımaktadır Bu aşılara cevap, B-hücre bağımlı, IgG2 alt grubuna sınırlıdır, T-helper hücre modulasyonu ile artar PKHT u yapılanlarda hem immunite daha iyi korunur, hem de aşı cevabı daha iyidir Avigan D, Pirofski L, Lazarus HM, Vaccination Against Infectious Disease Following Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Biology of Blood and Marrow Transplantation 7: (2001)

81 KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANMIŞ HASTALARDA AŞILAMA Canlı, attenüe viral aşılar, inaktive veya ölü aşılara göre, koruyucu cevap oluşturmada daha etkilidir, ancak canlı aşıların immun süprese hastalarda kullanımı çok sınırlıdır, çünkü dissemine infeksiyon riskinden korkulmaktadır Viral proteinlerin alt ünitelerine cevap kanser hastalarında susmuştur Avigan D, Pirofski L, Lazarus HM, Vaccination Against Infectious Disease Following Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Biology of Blood and Marrow Transplantation 7: (2001)

82 KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANMIŞ HASTALARDA AŞILAMA KHT sonrası etkin bir aşılama stratejisi geliştirmek için bazı önemli faktörlere dikkat etmek gerekir Sistematik aşılama gereklidir, ancak uygulamalar çok farklıdır. Bu planlamada uluslararası yol göstericilere uyulmalıdır Avigan D, Pirofski L, Lazarus HM, Vaccination Against Infectious Disease Following Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Biology of Blood and Marrow Transplantation 7: (2001)

83 AŞILAMA / EBMT 2005 Son 20 yılda yapılan çalışmalarda prekht immunitenin postkht dönemde kaybedildiğini ve aşı cevaplarının da doğal immunite kadar olmadığını gösterdi kgvhh ile immunite kaybı çok belirgindir, myeloablatif hazırlama rejimleri de baskılayıcıdır, ancak azaltılmış hazırlama rejimlerinin etkisi bilinmemektedir P Ljungman, D Engelhard, R de la Ca mara, H Einsele, A Locasciulli, R Martino, P Ribaud, K Ward and C Cordonnier, for the Infectious Diseases Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Special report Vaccination of stem cell transplant recipients: Recommendations of the Infectious Diseases Working Party of the EBMT, Bone Marrow Transplantation (2005) 35,

84 AŞILAMA / EBMT 2005 AlloKHT ve OtoKHT de immun rekonstitüsyon farklıdır AlloKHT de, alıcı immun sistemi vericininkine değişir, immun yetmezlik hazırlama rejimi, GvHH ve sonra verilen immunsüpressif tedaviler ile etkilenir; graft ile infeksiyonlara karşı immun cevap alıcıya aktarılabilir; KGvHH olanlarda immun yetmezlik sürer ve geç infeksiyonlara yol açabilir OKHT de ise, yüksek doz KT ve RT ile immun sistem baskılanır, ancak alıcı-verici uyumsuzluğu yoktur; AlloKHT ye göre çok daha hızlı düzelir, özellikle PKHT yapılanlarda, ve kalıcı immun yetersizlik çok azdır Ancak bu farklılıklara rağmen, AlloKHT ve OKHT sonrası infeksiyonlara karşı immunite kaybı ve aşılamaya cevap hemen hemen aynıdır P Ljungman, D Engelhard, R de la Ca mara, H Einsele, A Locasciulli, R Martino, P Ribaud, K Ward and C Cordonnier, for the Infectious Diseases Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Special report Vaccination of stem cell transplant recipients: Recommendations of the Infectious Diseases Working Party of the EBMT, Bone Marrow Transplantation (2005) 35,

85 AŞILAMA / Serolojik İzlem Serolojik Testler : Aşı öncesi : v KHT yapılanlarda, Tetanoz, Difteri toksoidi, polio, influenza, pnomokok, HIB aşılarında KHT öncesi immunite incelemesi gereksiz v HBV, Kızamık, Rubella, Kabakulak ve Varicella için aşılama öncesi immunite incelemesi şarttır P Ljungman, D Engelhard, R de la Ca mara, H Einsele, A Locasciulli, R Martino, P Ribaud, K Ward and C Cordonnier, for the Infectious Diseases Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Special report Vaccination of stem cell transplant recipients: Recommendations of the Infectious Diseases Working Party of the EBMT, Bone Marrow Transplantation (2005) 35,

86 AŞILAMA / Serolojik İzlem Serolojik Testler : l Aşı sonrası : Ø Çoğu hastada iyi cevap sağlanan Tetanoz, Difteri toksoidi, Polio, HIB aşılarında antikor bakmak gereksizdir Ø İnfluenza için aşı sonrası testler önerilmez, çünkü değerlendirmek zordur ve 2. dozun etkisi sınırlıdır Ø Hepatitis B, Kızamık ve Varicella için aşı sonrası test önerilir Ø Kötü cevap vermesi beklenen, Pnomokok aşısı yapılan hastalarda aşı sonrası test önerilir P Ljungman, D Engelhard, R de la Ca mara, H Einsele, A Locasciulli, R Martino, P Ribaud, K Ward and C Cordonnier, for the Infectious Diseases Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Special report Vaccination of stem cell transplant recipients: Recommendations of the Infectious Diseases Working Party of the EBMT, Bone Marrow Transplantation (2005) 35,

87 AŞILAMA TAKVİMİ / 2001 AŞI/TOKSOİD İNAKTİVE DTP KHT SONRASI 12 ay 14 ay 24 ay <7 yaş DTP veya DT DTP veya DT DTP veya DT >7yaş Td Td Td Hib Hib (konjuge) Hib (konjuge) Hib (konjuge) HepB HepB HepB HepB PPV23 PPV23 - PPV23 HepA RD RD RD Influenza İlk doz : <KHT 2. Doz : 6. ay Yılda 1 Meningokok RD RD RD IPV IPV IPV IPV Lyme RD RD RD Kuduz RD RD RD Avigan D, Pirofski L, Lazarus HM, Vaccination Against Infectious Disease Following Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Biology of Blood and Marrow Transplantation 7: (2001) St.Jude Hospital

88 AŞILAMA TAKVİMİ / 2001 AŞI/TOKSOİD/ CANLI ATENÜE KHT SONRASI 12 ay 14 ay 24 ay MMR - - MMR Varicella Kontrindike Araştırma : 2 doz >24 ay Rotavirus RD RD RD Avigan D, Pirofski L, Lazarus HM, Vaccination Against Infectious Disease Following Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Biology of Blood and Marrow Transplantation 7: (2001) St.Jude Hospital

89 AŞILAMA TAKVİMİ / 2001 Avigan D, Pirofski L, Lazarus HM, Vaccination Against Infectious Disease Following Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Biology of Blood and Marrow Transplantation 7: (2001)

90 AŞILAMA TAKVİMİ / UK / 2002 (1) KHT Sonrası Zaman HLA uygun kardeş, Sinjeneik, Otolog KHT Diğer AlloKHT 6 aydan itibaren Her sonbahar İnfluenza aşısı (Hasta immunsüprese kabul edildiği sürece) 12. ay 1-2 ay aralarla 3 doz: - DTaP - IPV - Hib-konjuge - MCC (veya MQC) 0-, 1-, 6-aylarda 3 doz - HepB ay 1-2 ay aralarla, 2 doz PCV7 Royal College of Paediatrics and Child Health. Immunisation of the immunocompromised child, best practice statement. United Kingdom: Royal College of Paediatrics and Child Health; 2002.

91 AŞILAMA TAKVİMİ / UK / 2002 (2) KHT Sonrası Zaman HLA uygun kardeş, Sinjeneik, Otolog KHT Diğer AlloKHT 18 ay MMR ay aralarla 3 doz: - DTaP - IPV - Hib-konjuge - MCC (veya MQC) 0-, 1-, 6-aylarda 3 doz - HepB ay 1-2 ay aralarla 2 doz PCV7 24 ay MMR-2 + Pn-PS23 MMR-1 30 ay MMR-2 + Pn-PS23 Royal College of Paediatrics and Child Health. Immunisation of the immunocompromised child, best practice statement. United Kingdom: Royal College of Paediatrics and Child Health; 2002.

92 AŞILAMA / EBMT 2005 P Ljungman, D Engelhard, R de la Ca mara, H Einsele, A Locasciulli, R Martino, P Ribaud, K Ward and C Cordonnier, for the Infectious Diseases Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Special report Vaccination of stem cell transplant recipients: Recommendations of the Infectious Diseases Working Party of the EBMT, Bone Marrow Transplantation (2005) 35,

93 AŞILAMA / EBMT 2005 P Ljungman, D Engelhard, R de la Ca mara, H Einsele, A Locasciulli, R Martino, P Ribaud, K Ward and C Cordonnier, for the Infectious Diseases Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Special report Vaccination of stem cell transplant recipients: Recommendations of the Infectious Diseases Working Party of the EBMT, Bone Marrow Transplantation (2005) 35,

94 Öneriyi Oluşturan Kuruluşlar: Ø Ø Ø Ø Ø EBMT: European Blod and Marrow Transplant Group ASBMT: America Society for Blood and Marrow Transplant CIBMTR: Center for International Blood and Marrow Transplant Research IDSA: Infectious Diseases Socity of America CDC: Center for Disease Control and Prevention

95 Kanıta Dayalı Önerilerin Dereceleri Önerinin Derecesi A: Kesin önerilir B: Kuvvetle önerilir C: Zayıf kanıt D: Önerilmez E: Kesin önerilmez Kanıtın Derecesi I: Randomize ve kontrollu çalışma II: Randomize olmasa da iyi tasarlanmış çalışma III: Bu konuda deneyimli kişi görüşleri veya tanımlayıcı çalışmalar

96 HKHT Sonrası Önerilen Aşılar Aşı Öneri Başlama Doz Aralığı Pnömokok konjuge BI 3-6 ay ay TDaP BII ay H. influenza konjuge BII 6-12 ay ay İnaktif PO Polio BII ay İnfluenza AII 6 ay ay Hepatit B BII 6-12 ay 3 1/5 ay Kızamık-kızamıkçıkkabakulak (canlı) BII 24 ay 1 (-) BCG EII Ljungman P et al; Bone Marrow Transplant 44:521, 2009

97 TC İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ Çocukluk Çağı Kanserleri Nedeniyle Tedavi Almış ve/veya Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanmış Hastalarda Aşılamanın Etkinliği Dr.Elif ERDEM ÖZCAN (Uzmanlık Tezi) ( Tez Danışmanı: Prof.Dr. S. Sema ANAK ) İSTANBUL-2011

98 AMAÇ İÜ İTF Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı nda yılları arasında kemoterapi almış ve/veya kök hücre transplantasyonu uygulanmış, yaşları 2,5-23 arası değişen, tedavi bitiminden itibaren en az 6 ay geçmiş lösemi, solid tümörlü veya en az 12 ay önce kök hücre transplantasyonu uygulanmış toplam 80 hastada aşılamanın etkinliğinin ve hasta gruplarının aşılara yanıttaki farklılıklarının incelenmesi amaçlandı.

99 GEREÇ-YÖNTEM Çalışmaya katılan tüm hastalar 3 grupta ele alındı: Birinci grup: ALL ve AML tanısı ile izlenmiş ve en az 6 ay önce kemoterapisi sona ermiş hastalardan oluşmaktaydı. İkinci grup: Solid tümörler (Lenfoma, Wilms tümörü, nöroblastom, Ewing sarkomu, rabdomiyosarkom vb.) nedeni ile kemoterapi uygulanmış ve en az 6 ay önce tedavisi tamamlanmış hastaları kapsamaktaydı. Üçüncü grup: ise en az 1 yıl önce KHT uygulanmış hastaları içermekteydi.

100

101 YÖNTEM anti HBs anti difteri IgG anti boğmaca IgG anti tetanoz IgG anti kızamık IgG anti rubella IgG anti kabakulak IgG anti varicella zoster IgG anti HAV IgG Antikor düzeyleri belirlendikten sonra yaşlarına uygun olarak DaBT veya DT, h. influenza, hepatit B, MMR, suçiçeği ve hepatit A, pnömokok aşıları uygulandı.

102

103 YÖNTEM Tüm hastalardan aşılama öncesi ve aşılamadan 1 ay sonra alınan kan örneklerinde ELİSA yöntemi ile antikor titreleri değerlendirildi.

104 Hastaların Genel Dağılımı Toplam Median (IQR) Yaş (yıl) 12,58 (7,17-16) Cinsiyet Erkek 50 (%62,5) Kız 30 (%37,5) Tanı Yaşı (Yıl) 8 (4,31-11,69) KT sonrası süre (ay) 14 (10-28) Hasta gruplarının yaş, cinsiyet, tanı yaşı ve kemoterapi (KT) bitiminden itibaren geçen süre açısından dağılımı. Lösemi Grubu Solid Tümör Grubu KHT Grubu Median (IQR) Median (IQR) Median (IQR) P Yaş (yıl) 13,46 (9,17-16,75) 9,42 (6,17-15,25) 10 (6,29-13,79) 0,055 Erkek 20 (%62,5) 22 (%62,9) 8 (%61,5) Cinsiyet Kız 12 (%37,5) 13 (%37,1) 5 (%38,5) 0,996 Tanı Yaşı (Yıl) 8,17 (3,61-11,21) 6,33 (4,5-12) 9 (4,38-11,55) 0,936 KT sonrası süre(ay) 11 (7,25-56,5) 14 (10-20) 18 (15-26,5) 0,185

105 Difteri Aşısına Yanıtın Değerlendirilmesi Çalışmaya alınan 80 hastanın anti-difteri antikor düzeyleri incelendi. Hastaların tamamı negatif kabul edilen 0,01 IU/ml değerinin üzerindeydi. Ancak literatürde ve kit prosedüründe 0,01-0,1 IU/ml arasındaki değerler parsiyel koruma, 0,1 IU/ml tam koruyuculuk olarak belirtilmiştir. Anti-difteri antikor titreleri 0,01-0,1 IU/ml arasında olan hastalara rapel önerilmekteydi. 22/80 (%27,5) hastanın antikor seviyesi parsiyel korumayı işaret eden aralıkta idi. Bu hastaların 18 ine yaşına uygun olarak DaBT veya DT aşısı uygulandı. Aşı uygulanan 18 hastanın tamamının 1 ay sonrasında bakılan anti-difteri IgG seviyeleri tam koruyucu düzeylerdeydi. Aşılama sonrası toplamda, lösemi grubunda 30/32 (%93,7), solid tümör grubunda 35 (%100), KHT grubunda 11/13 (%84,6), tüm grupta 77/80 (%96,2) hasta difteriye karşı tam koruyuculuğa sahipti.

106 Grupların difteri aşısı öncesi ve sonrası antikor değerlendirmesi Lösemi Grubu KHT Grubu Anti Solid Tümör Grubu Difteri IgG n % n % n % Aşı öncesi Pozitif 23 71, , ,80 p=0,196 (N:80) Düşük pozitif 9 28, , ,20 χ²:3,26, Aşı sonrası (N:18) Pozitif 7 100, , ,0 Düşük pozitif Lösemi, solid tümör, KHT gruplarının aşı öncesi anti-difteri antikoru pozitiflik oranları oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p:0,196).

107 Grupların aşı öncesi ve sonrası toplamda anti-difteri IgG pozitiflik oranları Von Der Hardt ve arkadaşlarının çalışmasında antineoplastik tedavi almış 71 hastanın 27/71 (%38) inde hastada difteriye karşı parsiyel koruma, 27/71 (%38) inde tam koruma saptanmıştı. Zengin ve arkadaşlarının, tedavisi en az 3 ay önce bitmiş olan 20 ALL hastasını değerlendirdikleri çalışmada aşı öncesi %11 olan koruyuculuk oranı, aşı sonrası % 85 e yükselmiştir. Erener ve arkadaşlarının çalışmasında ALL tedavisi bitmiş 21 hastanın aşı öncesi 5/21 (%23,9) seropozitifken aşı sonrası tüm hastalar seropozitif olmuştur.

108 Tetanoz Aşısına Yanıtın Değerlendirilmesi Çalışmaya alınan 80 hasta anti-tetanoz antikoru açısından incelendiğinde 64 (%80) hastanın antikoru koruyucu kabul edilen ( 0,1 IU/ml) değerinin üzerindeydi. Antikor düzeyi 0,1 IU/ml nin altında olan 16/80 (%20) hastanın 13 üne yaşına uygun olarak DaBT veya DT olarak uygulandı. Hastaların aşıdan 1 ay sonra serum anti-tetanoz IgG düzeyleri değerlendirildi. Aşı uygulanan 13 hastanın tamamı 1. ayda koruyucu düzeyde antikor titresine ulaştı. Aşılama sonrası, toplamda, lösemi grubunda 30/32 (%93,7), solid tümör grubunda 35 (%100), KHT grubunda 12/13 (%92,3), tüm grupta 77/80 (%96,2) hasta tetanoza karşı tam koruyuculuğa sahipti.

109 Grupların tetanoz aşısı öncesi ve sonrası antikor değerlendirmesi Anti Tetanoz IgG Lösemi Grubu n % Solid Tümör Grubu n % KHT Grubu n % Aşı öncesi (N:80) Negatif 5 15, , ,80 χ²:11,30 Pozitif 27 84, , ,20 p=0,004 Aşı sonrası (N:13) Pozitif 3 100, , ,00 Negatif KHT grubunun aşı öncesi tetanoz koruyuculuk oranı lösemi ve solid tümör gruplarından anlamlı olarak düşük idi (p=0,004).

110 Grupların aşı öncesi ve sonrası toplamda anti-tetanoz IgG pozitiflik oranları

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 Transplant hastalarında immün durumun belirleyicileri Önceki aşılanma

Detaylı

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon Dr. Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği meltema1@hotmail.com İmmünsüpresif birey = İmmünkompromize

Detaylı

Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr.

Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr. Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr. karaciğer, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, ) Son dönem

Detaylı

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama İmmünsüpresif Çocukta Aşılama Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Bulgaristan - Komşu 18.000 Kızamık vakası

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Erişkin İmmunizasyonu Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmekte : Aşılamanın çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak algılanmıyor

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul

KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar Diyabet Kronik karaciğer, Kalp hastalığı, kronik akciğer

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

Kanser Hastaları ve Kemik İliği Transplantasyonu Yapılanlarda Aşılama

Kanser Hastaları ve Kemik İliği Transplantasyonu Yapılanlarda Aşılama Kanser Hastaları ve Kemik İliği Transplantasyonu Yapılanlarda Aşılama Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK, 4. Ulusal Erişkin Bağışıklama

Detaylı

HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA. Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA. Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi HKHT sonrası İmmunitenin Yapılanması İnnate İmmun Sistem Naturel killer (doğal öldürücü) hücreler

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD.

Dr. Zerrin YULUĞKURAL. Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. Dr. Zerrin YULUĞKURAL Trakya Ü. Tıp Fak. İnfeksiyon Hast. Ve Klin. Mik. AD. 6. Türkiye EKMUD Kongresi, 12.5.2016 Her bir erişkin sağlık durumuna bakılmaksızın aşılama açısından önemli Sağlık durumları

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi

Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi ACIP (Advisory Committee on Immunisation Practices) HICPAC (Hospital Infection Control Practices Advisory Committee) Sağlık çalışanları Yaşlılar Kronik hastalığı

Detaylı

Ulusal Aşı Takvimi. (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden

Ulusal Aşı Takvimi. (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa Ulusal Aşı Takvimi (Genel bakış ve Yenilikler) Ara Güler in objektifinden Aşı niçin yapılır?

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTADA İMMÜNİZASYON

KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTADA İMMÜNİZASYON KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTADA İMMÜNİZASYON SİBEL ÇİFTÇİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE TEDAVİ MERKEZİ İMMÜNİZASYON: Yapay olarak hastalıklardan korunmanın sağlanması

Detaylı

İmmünsupresif Erişkinlerde Bağışıklama

İmmünsupresif Erişkinlerde Bağışıklama İmmünsupresif Erişkinlerde Bağışıklama Dr.Gülşen İskender Dr.AY Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Erişkin bağışıklamada özel gruplar

Detaylı

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Aşılama Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diğer personelin temel görevlerinden biri çocuk sağlığının korunmasıdır. Hastalıkların

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hepatit A Aşılama Şeması: RİSK GRUBU AŞILAMALARI Aşağıda tanımlanmış risk gruplarında yer alanlara, hepatit A aşısı iki doz (iki doz arasında en az 6 ay süre olacak şekilde) olarak uygulanır. Risk Grubu

Detaylı

ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. Dr.Meltem Taşbakan

ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. Dr.Meltem Taşbakan ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA Dr.Meltem Taşbakan 1 2 Neden Erişkin Bağışıklaması? 3 ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA İleri yaşla birlikte hastalık riskinin artması Tetanoz, Grip, Pnömoni Risk gruplarında ve özel gruplarda

Detaylı

Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP

Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı Dr. Osman TOPAÇ Haziran 2017 1 Genişletilmiş Bağışıklama Programı-GBP Amaç: Hassas yaş gruplarına enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp, hastalıklara

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Rutin erişkin bağışıklamasına göre ARTMIŞ RİSK VAR MI? Hangi aşı? ARTMIŞ RİSK İnvaziv pnömokok

Detaylı

HEMATOLOJİ DE AKTİF VE PASİF BAĞIŞIKLAMA

HEMATOLOJİ DE AKTİF VE PASİF BAĞIŞIKLAMA HEMATOLOJİ DE AKTİF VE PASİF BAĞIŞIKLAMA Gülsan Türköz Sucak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Malin hematolojik hastalıkların seyri sırasında hastalık ve/veya tedavi ilişkili

Detaylı

İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma

İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma İmmünsüpresif Hastalarda Pandemik İnfluenza ve Korunma Dr. Sibel Aşçıoğlu Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D İnfeksiyon Ünitesi İlk modern pandemi İlk defa bu kadar yakından takip edildi

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA

HIV POZİTİF HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA HIV POZİTİF HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18.03.2017 Adana.EKMUD HIV POZİTİF HASTALARDA AŞI İLE KORUNULABİLEN HASTALIKLAR İÇİN ARTMIŞ

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

Seyahat ve Aşılama. Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Seyahat ve Aşılama. Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyahat ve Aşılama Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yurtdışına seyahat mi düşünüyorsunuz? Hazırlıklı mısınız? Seyahat ve aşılama programını planlarken. Gidilecek bölge bilgileri

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamlarında

Sağlık çalışanları günlük çalışma ortamlarında PANEL Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Sağlık Çalışanlarının Aşılanması Dr. Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Özel Konak Grupları Hematopoetik Kök Hücre Nakli yapılan hastalar Kanser

Detaylı

Transplant hastalarında aşılama. Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Transplant hastalarında aşılama. Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Transplant hastalarında aşılama Dr.Hande Arslan Başkent ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD 16.04.2014 Transplantasyon öncesinde; Alıcıda var olan infeksiyonlar Donör organdan bulaşabilecek infeksiyonlar Tx

Detaylı

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT selimbuyukkurt@gmail.com WHO CDC ACOG Up To Date MedScape EKMUD KLİMİK KLİMUD Kaynaklar Ülke için kaynak oluştururken

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ Amaç: Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezinde otolog ve allojeneik KHN sonrasında aşılama ve re-immünizasyon için geçerli olan prosedürü içerir. Kapsam: Otolog ve allojeneik KHN

Detaylı

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon hastalıklarından korunma, ölüm ve sekellerinin azaltılmasında en önemli iki yöntem sanitasyon

Detaylı

SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR

SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR Doç.Dr. Murat DİZBAY G.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Edward Jenner, 1796 Erişkinde bağışıklama İki lider arasındaki fark? Erişkinlerde

Detaylı

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H 2013 IDSA İmmünkompromize Kişilerin Aşılanması İçin Klinik Uygulama Rehberi Bu rehber, immünkompromise hastaların ve onlarla

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Çocukların Ölüm Nedenleri Arasında Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar İlk Sırada Bulunur Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21%

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ Çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alınması gereken

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası İmmünizasyon

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası İmmünizasyon Dilek ve ark. Van Tıp Dergisi: 5 (2): 114-119, 1998 Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası İmmünizasyon İmdat Dilek*, Celalettin Üstün**, Günhan Gürman** Özet: Hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Asist. Dr. Ezgi Gülten Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK AŞI ve SERUMLAR Dr. Sibel AK Bugün; Ak#f İmmünizasyon Bakteriyel Aşılar Viral Aşılar Aşı Takvimi Pasif İmmünizasyon Aşı Etkileşimleri Tanımlar İmmünite (Bağışıklık): Konağın, kendisinden farklı yapıya

Detaylı

Bağışıklık ğ ş Sisteminde Yetersizlik Olan Hastalarda Aşılama

Bağışıklık ğ ş Sisteminde Yetersizlik Olan Hastalarda Aşılama Bağışıklık ğ ş Sisteminde Yetersizlik Olan Hastalarda Aşılama Dr Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD İmmünkompromize Hastalar İnfeksiyon

Detaylı

AKILCI AŞI UYGULAMALARI. Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER

AKILCI AŞI UYGULAMALARI. Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER AKILCI AŞI UYGULAMALARI Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA MERKEZİ- (1994- ) ERİŞKİN AŞI MERKEZİ-2010 Sağlık Çalışanları Aşılaması İnfeksiyon

Detaylı

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Turistlerde sağlık riskleri 100 bin turistte (1 ay gelişmekte olan ülkede kalan): 50,000 sağlık problemi

Detaylı

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral Erişkinde Bağışıklama 2011-2012 Prof. Dr. H. Barbaros Oral 1 Aşılar TOKSOİD AŞILAR Difteri toksoidi Tetanoz toksoidi ÖLÜ BAKTERİ AŞILARI Boğmaca (Pertusis) Aşısı Kolera aşısı Tifo aşısı Veba aşısı POLİSAKKARİT

Detaylı

HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA!

HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA! İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 209 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.209-214 HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA! Prof. Dr. Gaye

Detaylı

ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ

ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ ERİŞKİNDE AŞIYLA KORUNULABİLEN HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Sema ALP ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,İzmir Seroepidemiyoloji Aşıyla

Detaylı

Transplant hastalarında immünoprofilaksi nasıl olmalıdır. Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu

Transplant hastalarında immünoprofilaksi nasıl olmalıdır. Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Transplant hastalarında immünoprofilaksi nasıl olmalıdır Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Erişkinde bağışıklama SOT sonrası immünoprofilaksi genellikle steroidler ve kalsinörin inhibitörleri Siklosporin

Detaylı

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon Gebelikte Aşılama Fetusa zarar verebilir inanışları Hekimlerin tereddüt etmesi Annelerin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : B.10.1HSK.4.15.16.00 102/ 646 17/09/2012 Konu : Hepatit A Aşısı Uygulaması Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Çocukluk Aşı Takvimine eklenen Hepatit A Aşısı Uygulaması ile

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Sosyal Pediatri Bilim Dalı. 12 Mayıs 2017 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Sosyal Pediatri Bilim Dalı. 12 Mayıs 2017 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı 12 Mayıs 2017 Cuma Doç. Dr. Zuhal Gündoğdu Arş. Gör. Dr. Utku Urgan (Halk Sağlığı AD) İnt. Dr.

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler).

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler). Prof. Dr. Saim DAYAN D.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Erişkin immünizasyon Hastalıkların, hastalıklara bağlı sakatlık ve ölümlerin önlenmesinde en etkili yollardan

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarının Mesleki Riskleri Enfeksiyon Kesici

Detaylı

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ Hematolojik malignitesi olan hastalarda KC disfonksiyonu kemoterapinin sık görülen ve önemli bir komplikasyonu! Major

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

GEBELERDE AŞILAMA. Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar.

GEBELERDE AŞILAMA. Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar. GEBELERDE AŞILAMA Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar. AŞILAMADA HEDEFLER Hastalıkların geçirilmesinin önlenmesi Mortalite

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

ERİŞKİN İMMÜNİZASYON. Prof. Dr. Saim Dayan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

ERİŞKİN İMMÜNİZASYON. Prof. Dr. Saim Dayan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ERİŞKİN İMMÜNİZASYON Prof. Dr. Saim Dayan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı . Hastalıkların, hastalıklara bağlı sakatlık ve ölümlerin önlenmesinde

Detaylı

Bağışıklamada Güncel Durum

Bağışıklamada Güncel Durum Bağışıklamada Güncel Durum Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığı Dr.Osman Topaç 4.Ulusal Pediatri Kongresi 16-19 Kasım 2016/Antalya Genişletilmiş Bağışıklama Programı Amaç: Hassas yaş gruplarına

Detaylı

Antiviral Profilaksi Transplant Hastalarında Profilaksi. M. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu

Antiviral Profilaksi Transplant Hastalarında Profilaksi. M. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Antiviral Profilaksi Transplant Hastalarında Profilaksi M. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Solid Organ Transplantasyonu Türkiye (1975-2001) Organ Kadavra Canlı Verici Toplam Böbrek 1091 3622 4709 Karaciğer

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Pnömokok Aşılarında Güncel Durum. 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR

Pnömokok Aşılarında Güncel Durum. 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR Pnömokok Aşılarında Güncel Durum 1. ULUSAL ERĠġKĠN BAĞIġIKLAMASI SĠMPOZYUMU, 19 OCAK 2014, ESKĠġEHĠR Polisakkarit konjuge aģılar (PCV) Polisakkarit aģı (PPSV23) Bu aģı 14 değerli polisakkarit aģının yerine

Detaylı

Boğmaca aşısında güncel gelişmeler

Boğmaca aşısında güncel gelişmeler Boğmaca aşısında güncel gelişmeler Prof Dr Ufuk Beyazova Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı 7-12 Kasım 2012 Sosyal Pediatri Kongresi Boğmaca aşısı 1914 te bulundu, önce ABD de uygulanmaya

Detaylı

ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ

ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Sema ALP ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,İzmir Sunum Planı Türkiye de

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

Splenektomili Hastada Aşılama. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

Splenektomili Hastada Aşılama. Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Splenektomili Hastada Aşılama Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD İmmun yetmezlik > sağlıklı kişiler Enfeksiyonlara duyarlılık Enfeksiyonun

Detaylı

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca)

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Erişkin ve büyük çocuklarla kıyaslandığında, 12 ay altındaki infantlar gerçek anlamda yüksek boğmaca oranlarına ve boğmaca ile ilişkili ölümlerin geniş

Detaylı

ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı olabilecek

Detaylı

Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi

Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ 2012 GENİŞLETİLMİŞ AŞI TAKVİMİ * Doğumda 1. 2. 3. 4. 6. 12. 15. 18. 24. 30. (4-6 yaş) İÖO 1. sınıf

Detaylı

Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Zayıflatıldığı için hastalığa yol açmayan, ancak bağışıklık yanıtı başlatabilen virus aşılarıdır Doğal

Detaylı

Grip Aşılarında Güncel Durum

Grip Aşılarında Güncel Durum Grip Aşılarında Güncel Durum Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum içeriği Aşı içeriği ve aşı çeşitleri Aşı endikasyonları, etki ve etkinlik Riskli gruplarda durum

Detaylı

ÜLKEMİZDE GÜNCEL AŞILAMA

ÜLKEMİZDE GÜNCEL AŞILAMA ÜLKEMİZDE GÜNCEL AŞILAMA Aşılama, bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında toplumlar tarafından en yaygın kabul görmüş, en etkin ve en ekonomik girişimdir. Türkiye de ilk

Detaylı

AŞI UYGULAMALARI. Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA

AŞI UYGULAMALARI. Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA AŞI UYGULAMALARI Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA 1 HBV 0,1,6 ay BCG 2. ay KPA 2,4,6,12. ay DaBT-IPA

Detaylı

Erişkin Bağışıklaması

Erişkin Bağışıklaması Derleme/Review Article Kor Hek. 2008; 7(2):159-166 Erişkin Bağışıklaması [Adult Immunization] ÖZET Dünya da her yıl binlerce insan, modern tıptaki bütün gelişme ve ilerlemelere rağmen, aşılarla önlenebilir

Detaylı

Kızamık aşılaması: Nasıl? Ne Zaman? Kime? Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

Kızamık aşılaması: Nasıl? Ne Zaman? Kime? Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık aşılaması: Nasıl? Ne Zaman? Kime? Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Dünyada ve ülkemizde artan kızamık vakaları Kızamıkta-

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21% Aşı İle Önlebilir Hastalıklar Difteri Hib Hepatit B Kızamık Kabakulak Yenidoğan tetanozu

Detaylı

GEBELİK ve AŞILAMA PROGRAMLARI: YENİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. İrfan KUTLAR Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

GEBELİK ve AŞILAMA PROGRAMLARI: YENİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. İrfan KUTLAR Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD GEBELİK ve AŞILAMA PROGRAMLARI: YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. İrfan KUTLAR Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 1 Maternal immünizasyon Hem anneyi hem de bebeği infeksiyonlardan

Detaylı

ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ

ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ Şevket AKSOY Đşyeri Hekimleri Derneği Sevket.aksoy@gmail.com ÖZET Đşyerlerinde bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılamanın işyeri hekimlerinin temel görevlerinden

Detaylı

Doç.Dr.Ergin ÇİFTÇİ. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç.Dr.Ergin ÇİFTÇİ. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD SEMİNER Adı : Demir Metabolizması Sunan : Dr.Ergin ÇİFTÇİ Sorumlu : Prof.Dr.Şükrü CİN Yıl : 1997 Slide No : 2 FOTOĞRAF

Detaylı

Perinatal Enfeksiyon Taramaları ve Aşılama

Perinatal Enfeksiyon Taramaları ve Aşılama Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Enfeksiyon Taramaları ve Aşılama Prof. Dr. Mehmet Şimşek Perinatoloji enfeksiyon HBs Ag :Gebelikte rutin HBs Ag tarama yapılmalıdır HBs Ag +

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

Ulusal Aşı programındaki son durum

Ulusal Aşı programındaki son durum Ulusal Aşı programındaki son durum Prof. Dr. Gülbin Gökçay İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sunum Planı Ulusal Aşı programında son

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

ÜLKEMİZDE AŞI UYGULAMALARI GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI

ÜLKEMİZDE AŞI UYGULAMALARI GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI ÜLKEMİZDE AŞI UYGULAMALARI GENİŞLETİLMİŞ BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI Dr. Osman TOPAÇ Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı 23-25EKİM 2017 6.PUADER KONGRESİ Susesi Luxury Otel

Detaylı

Aşılı Anaokulu Çocuklarında Suçiçeği Salgını

Aşılı Anaokulu Çocuklarında Suçiçeği Salgını Aşılı Anaokulu Çocuklarında Suçiçeği Salgını N. Zafer KURUGÖL, Şule GÖKÇE, Münevver Akıllı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 9-13 Kasım 2016, ANTALYA SUÇİÇEĞİ Suçiçeği, varisella

Detaylı

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ BİLGİ NOTU AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk Onu Sevin, Koruyun, Aşılayın Çocuklarınızın Eksik Aşılarını Tamamlatınız

Detaylı

Aşılarla İlgili Genel Kurallar

Aşılarla İlgili Genel Kurallar Aşılarla İlgili Genel Kurallar Sadık AKŞİT Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir Aşılama, insan sağlığının iyileştirilmesi açısından

Detaylı

Seyahat Öncesi Aşılanma. Zeliha KOCAK TUFAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Seyahat Öncesi Aşılanma. Zeliha KOCAK TUFAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Seyahat Öncesi Aşılanma Zeliha KOCAK TUFAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Seyahat Sağlığı Risk değerlendirilmesi: Gidilen yer! Sağlık durumu! Yol-culuk! Seyahat planı! Anlık Değerlendirme: Centers

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

AŞILAR. Asist. Dr. Kadir ÖZDEMİR Danışman: Prof. Dr. Mehmet UNGAN

AŞILAR. Asist. Dr. Kadir ÖZDEMİR Danışman: Prof. Dr. Mehmet UNGAN AŞILAR Asist. Dr. Kadir ÖZDEMİR Danışman: Prof. Dr. Mehmet UNGAN 1 AŞI NEDİR? Aşılama aktif immünizasyonla immun sistem cevabını düzenlemek amacıyla antijenleri vücuda verme yöntemidir. Aşı; bir hastalığa

Detaylı

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı