12-A. Alt Bilim Dalları TEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12-A. Alt Bilim Dalları TEST"

Transkript

1 12-A B TEST 1 Alt Bilim Dalları 1. Aşağıda biyolojiye ait bazı alt bilim dallarının görevleri verilmiştir. X : Doku ve organların çalışmasını, işlevini inceleyen bilim dalıdır. Y : Canlılardaki yapıların dış görünüşlerini inceleyen bilim dalıdır. Z : Bir canlının zigottan ergin birey oluşumuna kadar geçirdiği değişimleri inceleyen bilim dalıdır. Buna göre X, Y ve Z ile ifade edilen bilim dallarını doğru eşleştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 4. Bütün oksijenli solunum yapan canlılarda mitokondri organeli bulunur hipotezini kuran bir bilim insanı, bakterileri incelediğinde zarlı organellerin bulunmadığını gözlemlemiştir. Buna göre bu bilim insanının bundan sonraki süreçte yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? A) Hipotezi değiştirmek B) Yeni veri toplamak C) Nicel gözlemler yapmak D) Kontrollü deney yapmak E) Çalışmayı sonlandırmak X Y Z A) Histoloji Sitoloji Morfoloji B) Fizyoloji Morfoloji Embriyoloji C) Morfoloji Fizyoloji Histoloji D) Fizyoloji Morfoloji Sitoloji E) Fizyoloji Anatomi Embriyoloji 2. Bilimsel bir çalışma süreci için ilgili basamaklar sıralanırsa aşağıdakilerden hangisi ikinci sırada yapılmalıdır? A) Problem açık ve net bir şekilde tespit edilir. B) Hipoteze dayalı tahmin yapılır. C) Problem ile ilgili nitel ve nicel gözlemler yapılır. D) Verilere dayalı olarak probleme geçici çözüm yolu bulunur. E) Kurulan hipotez eşliğinde problemle ilgili kontrollü deneyler yapılır. 5. Aşağıda bitkiler ile yapılan bir deney şematize edilmiştir. 10ml H2O 5gr gübre 25 C Kontrol grubu 15ml H2O 5gr gübre 10 C Deney grubu 10ml H2O 3gr gübre 35 C Deney grubu Buna göre bir bilim insanı kontrollü deneyler ile bitki gelişimine sıcaklığın etkisini araştırmak istiyorsa, I. b saksına verilen su miktarı 5 ml azaltılmalıdır. II. c saksına verilen gübre miktarı 2 gr artırılmalıdır. III. a, b ve c saksılarının sıcaklığını 25 o C yapmalıdır. verilenlerden hangilerini yapması gerekir? 3. İyi bir hipotez ile ilgili, I. Yeni gerçek ve tahminlere açık olmalıdır. II. Gözlemler sonucu elde edilmiş olan bütün verileri kapsamalıdır. III. Deney ve gözlemlere açık olmalıdır. IV. Varolan otoriteyi kabul etmelidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV D) I ve II E) II ve III 6. Sitoloji bilimi ile ilgili, I. Hücreleri inceleyen bilim dalıdır. II. İnceleme alanına sadece tek hücreli canlılar girer. III. Canlıların sınıflandırılmasını inceler. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) I ve II E) I ve III ë

2 TEST 1 12-A Alt Bilim Dalları 7. Bir öğrencinin, I. Hava bugün çok sıcak II. Çorba çok tuzlu olmuş III. Ayşe nin boyu 170 cm dir. IV. Su deniz seviyesinde 100 o C de kaynar. V. Ankara çok güzel bir şehir. VI. Ali nin ağırlığı 70 kg dır. şeklinde ifade ettiği nicel ve nitel gözlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 10. Bilimsel bir problemin çözümünde takip edilecek basamaklar aşağıda verilmiştir. Problem tespiti X Y Nitel gözlem Nicel gözlem A) III, IV ve V I, II ve V B) I, II ve V III, IV ve VI C) I, II ve III IV, V ve VI D) II, IV ve VI I, III ve V E) I, IV ve V II, III ve VI 8. Kontrollü deney ile ilgili olarak, I. Bilimsel çalışmalarda hipotez kurulmadan önce yapılmalıdır. II. Hangi faktör araştırılıyorsa o faktör değiştirilip diğer faktörler sabit tutulmalıdır. III. Deneyler sırasında elde edilen sonuçlara göre problemin çözümüne gidilir. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II Tahminde bulunma Z Buna göre X, Y ve Z basamakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) X basamağında hem duyu organları hem de ölçüm araçları kullanılır. B) Z doğru değilse Y değiştirilir. C) Y, probleme getirilen kesin çözümdür. D) Z sırasında kontrol ve deney grupları kullanılır. E) X, gözlem ; Y, hipotez kurma ; Z ise kontrollü deneydir Canlıların birbiriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceler. - Bir canlının zigottan ergin bir canlı oluşumuna kadar geçirdiği değişimleri inceler. 9. Biyolojinin alt bilim dalları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? A) Hayvanları inceleyen bilim dalı zoolojidir. B) Anne ve babaya ait özelliklerin yavru bireylere aktarılmasını inceleyen bilim dalı genetiktir. C) Histoloji tek hücreli canlıları inceler. D) Mikoloji mantarları inceleyen bilim dalıdır. E) Canlıların iç yapılarını anatomi inceler. - Canlılardaki kimyasal tepkimeleri inceler. - Canlıların geçmişten günümüze geçirdiği değişimleri inceler. Tanımlar incelendiğinde verilen bilim dallarının hangisinin ilgi alanına yukarıda değinilmemiştir? A) Ekoloji B) Evrim C) Biyokimya D) Embriyoloji E) Etoloji Adõ : Soyadõ:... Sõnõf :... NO :... Puan :...

3 12-A B TEST 2 Canlıların Ortak Özellikleri 1. Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri içerisinde değerlendirilmez? A) Metabolik atıkları uzaklaştırma B) Ortama uyum sağlama C) İnorganik besinleri organik besinlere dönüştürme D) Hücresel solunum ile ATP üretme E) Nesillerini devam ettirebilmek için üreme 4. Beslenme tipleri için verilen, I. Kendi besinini kendisi üreten canlılar ototrof olarak tanımlanır. II. Besinlerini hazır halde alan canlılara heterotrof canlılar denir. III. Ototrof canlıların tamamı güneş enerjisini kullanarak besin üretir. açıklamalarından hangileri doğrudur? D) I ve II E) II ve III 2. Metabolizma; anabolizma ve katabolizmadan meydana gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi katabolik reaksiyonlara örnek verilebilir? A) aa + aa + aa... Protein B) Glikoz + Glikoz Maltoz C) Glikoz + O 2 CO 2 + H 2 O + ATP D) CO 2 + H 2 O Glikoz + O 2 E) 3Yağ asidi + Gliserol Nötral yağ + 3H 2 O 3. Canlılara ait, I. Hücresel yapıya sahip olma II. Üreme ile çoğalma III. Hücresel solunum ile enerji üretme özelliklerinden hangileri canlının tüm yaşam evrelerine özgü olmayıp sadece belirli bir dönem için geçerlidir? 5. Bitki ve hayvanlar için aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır? A) Sınırsız büyüme B) Aktif hareket etme C) Ototrof beslenme D) Klorofil taşıma E) Protein sentezleme 6. Aşağıda verilenlerden hangisi canlılar için ortak olan özelliklerden değildir? A) Zarla çevrili kalıtım maddesi taşıma B) Metabolik atıkları uzaklaştırma C) DNA ve RNA bulundurma D) Bulunduğu ortama uyum sağlama E) Çevresel uyarılara tepki gösterme A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II ë

4 TEST 2 12-A Canlıların Ortak Özellikleri 7. Hücresel yapı ile ilgili, I. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelir. II. Ökaryot hücrelerde, hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma bulunur. III. Sitoplazmada çeşitli görevleri yerine getiren enzimler bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur? D) I ve II E) II ve III 10. Solunum ile ilgili olarak, I. Organik besin monomerlerinin parçalanması ile ATP üretilir. II. Bazı canlılar hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda yaşayabilir. III. Solunum canlılığın devamı için zorunlu değildir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III. E) II ve III 8. Canlılarda organizmaya dönüşüm süreci aşağıda verildiği gibidir. Hücre Doku Organ Sistem Buna göre bu tip bir organizasyona aşağıdaki canlılardan hangisinde rastlanmaz? A) Kertenkele B) Yarasa C) Paramesyum D) Toprak solucanı E) Çekirge 9. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bütün canlılarda ortak olarak görülür? 11. Yüksek yapılı canlılardaki organizasyon aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Molekül Organel Hücre Doku Organ Sistem B) Molekül Hücre Organel Doku Organ Sistem C) Organel Doku Sistem Hücre Molekül Organ D) Organel Molekül Hücre Organ Doku Sistem E) Hücre Doku Organ Organel Sistem Molekül 12. Canlıların sahip olduğu ortak özellikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Eşeysiz üreme B) Oksijenli solunum C) Heterotrof beslenme D) Aktif hareket E) Metabolizma A) Bir hücreli canlıların bir kısmı besinlerini dış ortamdan hazır alırken bir kısmı da kendi sentezler. B) Canlılar eşeyli veya eşeysiz üreme ile nesillerini devam ettirir. C) Canlılar dış ortamdan gelen çeşitli uyarıcılar ile uyarılıp tepki gösterir. D) Bütün canlılarda büyüme, hücre sayısının artışı ile gerçekleşir. E) Solunum ile üretilen ATP, metabolik olaylarda kullanılır. Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

5 12-A B TEST 3 Canlıların Temel Bileşenleri - İnorganik Besinler 1. İnorganik bileşiklerle ilgili, I. Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilir. II. Hücrede enerji vermek amacıyla kullanılır. III. Canlı vücudunda sentezlenmez, doğadan hazır alınır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 4. Su ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Enerji verme özelliğinden dolayı vazgeçilmezdir. B) Hücredeki yaşamsal olaylar için su şarttır. C) Dünya yüzeyinin 3/4 ü su ile kaplıdır. D) Bir hücreli canlıların yaşam ortamı genellikle sudur. E) Suyu oluşturan oksijen ve hidrojen atomları birbirine kovalent bağ ile bağlanır. 2. I. HCl II. NH 3 III. C vitamini IV. MgPO 4 V. Kalsiyum Yukarıda verilen bileşiklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V 5. Suyun görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Terleme ile vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlar. B) Kohezyon gücü ile farklı moleküller arası çekim sağlar. C) Azotlu metabolik atıkların uzaklaştırılmasını sağlar. D) Fotosentez sırasında hidrojen kaynağı olarak kullanılır. E) Enzimlerin çalışabilmesi için ortam oluşturur. 3. I. Enerji verme II. Yapıya katılma III. Düzenleyici olma İnorganik bileşikler yukarıda verilen görevlerden hangilerini gerçekleştirir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 6. Asitlerle ilgili olarak, I. Suya H + iyonu veren maddelerdir. II. Tatları acıdır. III. Ortam ph sini yükseltir. verilenlerden hangileri doğrudur? D) I ve II E) I ve III ë

6 TEST 3 12-A Canlıların Temel Bileşenleri - İnorganik Besinler 7. Bazlarla ilgili olarak, I. İyonlaştığı zaman ortama OH - iyonları verir. II. Tatları acıdır. III. Turnusol kağıdı ile temas edince kırmızı renk gözlenir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 10. Su molekülü için, I. Tohumdaki miktarının düşük olması, çimlenmeyi sağlayan enzimlerin çalışmasını engeller. II. İyi bir çözücü olduğu için madde taşınmasında önemli role sahiptir. III. Öz ısısı düşük olduğu için suyun ısınması ve soğuması kolay gerçekleşir. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 8. Mineral çeşitleri için verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 11. Mineraller ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? A) Kalsiyum ve fosfor tuzları diş ve kemiklerin yapısına katılır. B) Magnezyum, solunum pigmenti olan hemoglobinin yapısına katılır. C) Fosfor molekülü, DNA, RNA ve ATP nin yapısına katılır. D) Klor tuzları mide asidinin üretiminde etkilidir. E) İyot molekülü bazı hormonların yapısına katılır. 9. ph değişimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) ph, çözeltideki H + iyonunun derişimini gösteren bir değerdir. B) Hidrojen ve hidroksit iyonları derişimlerinin eşit olduğu çözeltiler nötrdür. C) ph metrede 0-7 arası bazik, 7 nötr, 7-14 arası asidiktir. D) Çözeltideki hidrojen iyonu arttıkça ph düşer. E) Bazlık derecesi ile ph değeri doğru orantılıdır. A) Yapısında C, H ve O elementleri bir arada bulunur. B) Enerji verici olarak kullanılmaz. C) Bütün canlılar mineralleri doğadan hazır olarak alır. D) Organizmanın yapısında az miktarda bulunur E) Sindirime uğramadan kana geçebilen bileşiklerdir. 12. Aşağıda minerallerle ilgili bazı özellikler verilmiştir. I. ATP nin yapısında bulunur. II. Tiroksin hormonunun yapısına katılır. III. Klorofilin merkez atomudur. IV. Hemoglobin molekülünün yapısına katılır. V. Vücutta en fazla bulunan mineral çeşididir. Buna göre verilen mineralleri doğru gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I II III IV V A) P CI Fe Ca Mg B) K I Fe Mg Ca C) P I Mg Fe Ca D) Mg Ca I Fe N E) P I Mg Fe N Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

7 12-A B TEST 4 Canlıların Temel Bileşenleri (Karbonhidrat - Yağ) 1. Karbonhidratların genel özellikleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında C, H ve O elementleri bulunur. B) Enzimlerin yapısına katılır. C) DNA, RNA ve ATP nin yapısına katılır. D) Açlık esnasında enerji verici olarak ilk sırada kullanılır. E) Proteinlerle birleşerek hücre zarının yapısına katılır. 4. Fosfolipitler için, I. Proteinlerle birlikte hücre zarının yapısına katılır. II. Fosfat grubu suda çözünürken, yağ grubu suda çözünmez. III. Bir gliserole bir yağ asidi ve iki fosfat grubunun bağlanmasıyla oluşur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 2. Aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangisi sindirime uğramadan hücre zarından geçebilir? A) Fruktoz B) Sükroz C) Glikojen D) Nişasta E) Laktoz 3. Monosakkaritler ile ilgili, I. Tek glikozit bağı taşır. II. Karbon sayıları üç ile sekiz arasında değişir. III. 6C lu olanlarına heksoz denir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III 5. Disakkarit ve polisakkaritler için, I. Dehidrasyon reaksiyonu ile sentezlenme II. Glikozit bağı içerme III. Sindirilmeden kana geçmeme IV. Hücre çeperinin yapısına katılma verilenlerden hangileri ortaktır? A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 6. Organik bileşikler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? A) Doğal organik bileşikler canlılar tarafından sentezlenir. B) Organik besinlerin yapısında karbonla birlikte hidrojen ve oksijen atomları bulunur. C) Canlılarda büyüme, gelişme, enerji elde etme gibi bazı görevleri yerine getirir. D) Karbonhidrat, yağ, protein, vitamin örnek verilebilir. E) Bütün çeşitleri enerji verici olarak görev yapar. ë

8 TEST 4 12-A Canlıların Temel Bileşenleri (Karbonhidrat - Yağ) 7. Polisakkarit çeşitleri için; I. Bütün çeşitlerinde C, H, O ve N elementleri bulunur. II. Glikoz moleküllerinin glikozit bağları ile birleşmesiyle oluşur. III. Tamamı bitki ve hayvanlarda depo şekeri olarak kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 10. Yağlarla ilgili olarak, I. Yağ asidi ve gliserolden oluşmuştur. II. Yapısında ester bağı bulunur. III. Sindirimi sırasında çok miktarda su açığa çıkar. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) I ve II E) II ve III 8. X +X Maltoz + H 2 O 9. X+ Fruktoz Y + H 2 O X + Z Laktoz + H 2 O Yukarıda üç ayrı disakkarit sentezi gösterilmiştir. Buna göre X, Y ve Z ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? X Y Z A) Sükroz Glikoz Galaktoz B) Glikoz Galaktoz Sükroz C) Glikoz Sükroz Galaktoz D) Sükroz Galaktoz Glikoz E) Galaktoz Glikoz Sükroz Deposal Yapısal Bitkisel X Y Hayvansal Z T Yukarıdaki tabloda polisakkarit çeşitleri gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T ile gösterilen polisakkarit çeşitleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X nişasta olup glikozit bağı içerir. B) Y selüloz olup bitkide hücre çeperinin yapısına katılır. C) T kitin olup böceklerin iskeletinde bulunur. D) Z glikojen olup insanda özellikle karaciğer ve kasta depolanır. E) Y ve T solunum tepkimelerinde kullanılır. 11. Eşey hormonlarının yapısına katılıp, safrada da bulunan yağ çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fosfolipit B) Trigliserid C) Steroid D) Margarin E) Doymuş Yağ 12. I. Bitkisel kaynaklı besinlerde fazladır. II. Karbonları arasında sadece tekli bağlar bulunur. III. Oda sıcaklığında sıvıdır. IV. Hayvansal kaynaklı besinlerde fazladır. Yukarıda verilen özellikleri doymuş ve doymamış yağ asitleri için doğru eşleştiren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Doymuş yağ asiti Doymamış yağ asiti A) II ve IV I ve III B) I ve III II ve IV C) I ve II III ve IV D) II ve III I ve IV E) III ve IV I ve II Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

9 12-A B TEST 5 Canlıların Temel Bileşenleri (Yağ - Protein) 1. Doymamış yağ asitleri için, I. Karbonlar arasında tekli bağ içerme II. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunma III. Margarinlere dönüşebilme verilenlerden hangileri doymuş yağ asitleri için de geçerli olabilir? D) I ve II E) I ve III 4. I. Proteinden aminoasit elde edilmesi II. Yağ asidi ve gliserolden nötral yağ elde edilmesi III. Glikozlardan maltoz elde edilmesi Yukarıdaki tepkimelerden hangileri hidrolize örnek verilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 2. Trigliseritlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında gliserol bulunur. B) Yapısında doymuş ya da doymamış yağ asidi bulunabilir. C) Sentezi sırasında üç molekül su açığa çıkar. D) Sindirimi zor olduğu için enerji verici olarak kullanılmaz. E) İnsan ve hayvanlarda deri altında depo edilir. 5. Yağlarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Fosfolipit Hücre zarının iskeletini oluşturma B) Trigliserit Hayvanlarda depo edilebilme C) Kolesterol Bitkilerin hücre çeperinde bulunma D) Lipoprotein Zar yapısına katılma E) Steroit Hormon sentezinde görev alma 3. Aşağıda verilen yağ çeşitlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Susam yağı B) Tereyağı C) Zeytin yağı D) Pamuk yağı E) Ayçiçek yağı 6. Doymamış yağ asitlerinin laboratuvar koşullarında ağır metaller kullanılarak hidrojenlenmesi yöntemi ile elde edilen yağ çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fosfolipit B) Steroit C) Kolesterol D) Temel yağ asitleri E) Margarin ë

10 TEST 5 12-A Canlıların Temel Bileşenleri (Yağ - Protein) 7. Kış uykusuna yatan hayvanlarda, çöl hayvanlarında ve göçmen kuşlarda özellikle yağ depo edilmesinin nedeni, I. Solunum ile parçalandığında çok enerji vermesi II. Yapıtaşlarının solunumda yıkımı ile çok miktarda metabolik su açığa çıkması III. İçerdiği karbon sayısının oksijen sayısından fazla olması verilenlerden hangileri olabilir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 10. Aşağıda verilen grafik K bileşiğinin oluşumu sırasında kullanılan X ve Y maddelerinin miktarsal değişimini göstermektedir. Y Buna göre, K X 8. Aşağıda verilen organik moleküllerden hangisi her zaman tek çeşit monomer içerir? A) Enzim B) Protein C) Nişasta D) Nötral yağ E) Laktoz I. K trigliserittir. II. X, yağ asitidir. III. Y, gliseroldür. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III 11. Proteinlerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? A) Yapıtaşı olan aminoasitler ester bağı ile birbirine bağlanır. B) Sentezi sırasında çok miktarda su harcanır. C) Bitki ve hayvan hücrelerinde depo amaçlı kullanılan tek organik bileşiktir. D) Sentezi DNA şifresine göre ribozom organelinde gerçekleşir. E) Açlık sırasında en fazla enerji veren organik moleküldür. 9. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi azot atomu bulundurur? A) Aminoasit B) Yağ asidi C) Gliserol D) Glikoz E) Sükroz 12. Proteinlerin görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Hormonların yapısına katılarak düzenleyici görev üstlenir. B) Bitkide hücre çeperinin yapısına katılarak hücreye mekanik destek verir. C) Hemoglobinin yapısına katılarak solunum gazlarının taşınmasında görev alır. D) Antikorların yapısına katılarak bağışıklık sisteminde görev alır. E) Kas ipliklerini oluşturarak yapısal fonksiyon üstlenir. Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

11 12-A B TEST 6 Canlıların Temel Bileşenleri (Protein - Vitamin) 1. Proteinlerle ilgili, I. Yapıya en fazla katılan organik bileşiktir. II. Açlık durumunda ilk enerji verici olarak kullanılır. III. Isıtma, yüksek basınç gibi etkenlerle yapısının bozulmasına denatürasyon denir. açıklamalardan hangileri doğru değildir? D) I ve II E) II ve III 4. Bir canlının farklı dokularında sentezlenen proteinlerin farklı olmasına; I. Sentezin yapıldığı ribozomun farklı olması II. Şifre veren DNA bölgesinin farklı olması III. Aminoasitlerin birbirine farklı bağ çeşidi ile bağlanması verilenlerden hangileri neden olabilir? D) I ve II E) II ve III 2. Protein sentezi sırasında açığa çıkan su sayısı biliniyorsa, I. Kullanılan aminoasit sayısı II. Kurulan peptit bağı sayısı III. DNA daki nükleotit dizilimi verilenlerden hangileri bulunabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 3. Bir insanda protein eksikliğine bağlı olarak aşağıda verilenlerden hangisi ortaya çıkmaz? A) Bağışıklılık sisteminin zayıflaması B) Kas ve kemiklerin zayıflaması C) Hücre içi ve dışı sıvı dengesinin bozulması D) Alyuvar sentezinin yavaşlaması E) İdrardaki üre miktarının artması 5. I. Karbonhidrat II. Hormon III. Yağ IV. Protein Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangilerinin sentezi doğrudan DNA şifresine göre olur? A) Yalnız IV B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, III ve IV 6. I. Protein II. Yağ III. Karbonhidrat Yukarıda verilen organik bileşiklerde bulunan bağ çeşitleri seçeneklerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? I II III A) Peptit Glikozit Ester B) Peptit Ester Glikozit C) Ester Peptit Glikozit D) Glikozit Ester Peptit E) Glikozit Peptit Ester ë

12 TEST 6 12-A Canlıların Temel Bileşenleri (Protein - Vitamin) 7. Proteinlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Bir proteinin yapısında 20 çeşit aminoasit bulunabilir. B) Proteinlerin birbirinden farklı olmasında aminoasit dizilimi etkili olabilir. C) Doku ve organ nakillerinde protein benzerliği dikkate alınır. D) Aminoasitler peptitleşme tepkimesi ile birbirine bağlanarak proteinleri oluşturur. E) Protein hidrolizi sırasında ph değeri kısa süreliğine artış gösterir. 10. Vitaminlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Vücutta dördüncü sırada enerji verici olarak kullanılır. B) Sindirimi tamamladıktan sonra kan ve lenfe emilir. C) Vücutta direnç artırıcı ve düzenleyici olarak görev alır. D) Bir vitaminin eksikliği, başka bir vitamin ile giderilebilir. E) Kemik ve kasların yapısına katılır. 8. Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğinde görülen hastalık belirtileri diğerlerine göre daha erken ortaya çıkar? A) A B) D C) E D) K E) C 9. Glikoz, aminoasit ve yağ asidi için, I. Sindirime uğramadan hücre zarından geçme II. C, H, O ve N elementleri bulundurma III. Enerji verici olarak kullanılma verilenlerden hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 11. Grip olan bir kişiye limon, portakal gibi besinlerin tüketilmesini önermedeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Vücuda protein alarak enzim sentezini hızlandırmak B) Vücuda vitamin alarak vücudun direncini artırmak C) Antikor üretimini artırarak mikropları yok etmek D) Vücudun enerji ihtiyacını karşılamak E) Vücuda yağ alarak hormon üretimini artırmak. 12. B ve C vitaminleri ile ilgili, I. İhtiyaçtan fazla alındığında idrarda rastlanır. II. Eksikliğinde raşitizm hastalığı görülür. III. Yağda çözünen vitaminlere göre daha fazla enerji verir. IV. A ve D vitaminlerine göre hücre zarından daha kolay geçer. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

13 12-A B TEST 7 Enzimler I 1. Enzimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonu başlatır. B) Biyokimyasal hızlandırıcılardır. C) Etki ettiği substrat ile arasında anahtar kilit ilişkisi vardır. D) Etki ettikleri reaksiyondan yapıları değişmeden çıkar. E) Yüksek sıcaklıkta yapıları denatüre olur. 2. Aşağıda, biyokimyasal bir reaksiyonun enzimli ve enzimsiz ortamda gerçekleşebilmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisi grafiği verilmiştir. Enerji Tepkimenin ilerlemesi Buna göre reaksiyonlarla ilgili, I. Enzimin kullanıldığı ve kullanılmadığı reaksiyonlarda birim zamanda oluşan ürün miktarı aynıdır II. Enzimler reaksiyon için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürür III. Enzim kullanılmadan reaksiyon gerçekleşmez yorumlarından hangileri yapılabilir? D) I ve II E) II ve III 4. CO 2 + H 2 O Karbonik anhidraz H 2 CO 3 H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O Yukarıda karbonik anhidraz enziminin gerçekleştirdiği reaksiyonlar verilmiştir. Buna göre, I. Karbonik anhidraz tersinir çalışan bir enzimdir. II. H 2 CO 3, karbonik anhidrazın hem ürünü hem de substratıdır. III. Karbonik anhidrazın çalışması ile hücredeki H 2 O miktarı sürekli artar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 5. Enzimatik bir reaksiyon aşağıda şematize edilmiştir. Buna göre, Karbonik anhidraz I. Enzim ile substratı arasında anahtar-kilit ilişkisi vardır. II. Enzimler reaksiyondan değişmeden çıkar. III. Bütün enzimler çift yönlü çalışır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. Sıcaklığın enzimler üzerine etkisi ile ilgili; 3. Enzimlerin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sadece proteinden oluşan enzimlere basit enzim denir. B) Bileşik enzim, protein ve yardımcı kısımdan oluşur. C) Organik yapılı yardımcı kısıma koenzim denir. D) Protein kısmına apoenzim denir. E) Substrat yardımcı kısım tarafından belirlenir. I. Düşük sıcaklık enzimlerin yapısını bozar. II. 0 o C nin altında enzimler genellikle çalışmaz. III. Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklığa optimum sıcaklık denir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III ë

14 TEST 7 12-A Enzimler I 7. Bütün enzimlerde, I. Aminoasit II. Vitamin III. Mineral IV. Peptit bağı verilenlerden hangileri bulunur? A) I ve IV B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV 10. Fenilketonüri kalıtsal metabolik hastalıklardan biridir. Bu hastalıkla doğan çocuklarda fenilalanin amino asidini tirozine dönüştürecek fenilalanin hidroksilaz enzimi ya hiç bulunmaz ya da çok azdır. Bunun sonucunda bu çocukların kanında ve diğer vücut sıvılarında fenil alanin birikimi olur.bu durum beyin ve sinir sisteminde sorunlara yol açar. Böylece ileri derecede zeka geriliği ve sinir sistemi bozuklukları ortaya çıkar. Buna göre fenilketonüri hastaları için, I. Hücredeki fenilalanin miktarı artar. II. Kan ve vücut sıvılarında tirozin amino asidi artar. III. Fenilalanin hidroksilazın olmaması tüm protein sentezi mekanizmalarını durdurur. verilen yorumlardan hangileri yapılabilir? 8. Enzimlerle ilgili olarak, I. Reaksiyonları hızlandıran biyolojik katalizörlerdir. II. Tepkimelerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlar. III. Sadece hücre içinde çalışır. IV. Etkilerini substratın dış yüzeyinden başlatarak gösterir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) III ve IV C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 11. Enzimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir enzimin ürünü başka enzimin substratı olabilir. B) Bir enzim genellikle bir çeşit substrata etki eder. C) Bir apoenzim birden fazla koenzim çeşidi ile çalışabilir. D) Aynı çeşit reaksiyonlarda tekrar tekrar kullanılabilir. E) Basit ve bileşik enzimlerin yapısında proteinden oluşan apoenzim kısmı vardır. 9. A Enzim1 B Enzim2 C Enzim3 D Yukarıda verilen reaksiyon ile ilgili seçeneklerdeki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Son ürün olan D nin oluşumu için Enzim 1, Enzim 2 ve Enzim 3 birlikte çalışır. B) C, Enzim 2 nin ürünü ; Enzim 3 ün substratıdır. C) Enzim 1 çalışmazsa A, B ye dönüşmez. D) Enzim 2 çalışmazsa B oluşmaz. E) Enzimler genellikle takım halinde çalışır. 12. Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin çalışmasına olumlu yönde etki eden faktörlerden biri değildir? A) Sıcaklık değişimi B) ph değişimi C) Substrat yoğunluğu D) Aktivatör maddeler E) İnhibitör maddeler Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

15 12-A B TEST 8 Enzimler II 1. I. Enzimlerin proteinden oluşan kısmıdır. II. Bileşik enzimde protein kısma bağlı olan organik yapılı kısımdır. III. Bileşik enzimde protein kısma bağlı olan inorganik yapılı kısımdır. Yukarıda enzimlerle ilgili verilen tanımlara karşılık gelen kavramları doğru gösteren seçenek hangisidir? I II III A) Kofaktör Koenzim Apoenzim B) Koenzim Kofaktör Apoenzim C) Koenzim Apoenzim Kofaktör D) Apoenzim Kofaktör Koenzim E) Apoenzim Koenzim Kofaktör 4. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerle ilgili aşağıda verilen grafiklerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) Aktivatör madde Substrat yüzeyi 2. Enzimlerin çalışmasına sıcaklığın etkisini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Buna göre; 35 ( C) I. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda enzimlerin yapısı bozulmaz. II. Sıcaklığın sürekli artışı, reaksiyon hızının sürekli artmasına neden olur. III. Sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda enzimler çalışamaz. yorumlarından hangileri yapılabilir? 5. Aşağıda enzimsel bir reaksiyon verilmiştir. X + Y + Z T + Z + H 2 O Buna göre, I. X ve Y substrat, Z ise enzimdir. II. Dehidrasyon reaksiyonudur. III. T nin ağırlığı X ve Y nin toplam ağırlığından fazladır. ifadelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. Aşağıda enzim - gen ilişkisi gösterilmiştir. Gen I Gen II Gen III A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III Enzim 1 Enzim 2 Enzim 3 3. Bütün enzim çeşitleri için, I. Gerçekleştireceği reaksiyonda ATP kullanılır. II. Amino asit ve peptit bağı içerir. III. Çalışması için suya ihtiyaç duyar. IV. Reaksiyonu başlatan katalizördür. özelliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV ë Gen II mutasyona uğrarsa, I. Enzim 2 sentezlenmez. II. B maddesi birikir, C ve D maddesi oluşmaz. III. Enzim 1 ve Enzim 3 çalıştığı için reaksiyonlar aksamadan devam eder. verilenlerden hangileri söylenir? D) I ve II E) II ve III

16 TEST 8 12-A Enzimler II 7. Reaksiyon hızı yandaki gibi olan bir tepkime ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? t0 t1 t2 zaman 9. Enzimatik bir reaksiyon hızının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. A) t 0 - t aralığında toplam ürün miktarı sürekli artar. 2 B) t 1 - t aralığında ortam koşulları idealdir. 2 C) Ortamdaki substrat ve enzim miktarı sabittir. D) Ortam sıcaklığı sürekli artmış olabilir. E) t 1 anında enzimler substrata doygundur. t1 t2 t3 Buna göre reaksiyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? t4 zaman 8. Aşağıda üç deney kabına eşit miktarda farklı niteliklerde proteinler bırakılmıştır. Deney kaplarının üzerine proteini parçalayan enzimden eşit miktarda konulmuştur. enzim enzim enzim Parça Buna göre; I. Birim zamanda kaplarda oluşan ürün miktarı sıralaması III > II > I şeklindedir. II. Reaksiyonların tamamlanması için gerekli olan süre sıralaması t 3 >t 2 >t 1 şeklindedir. III. Reaksiyonlar tamamlandığında tüm kaplardaki ürün miktarı eşittir. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III A) t 2 aralığında ortama inhibitör ilave edilmiştir. B) t 3 aralığında sıcaklık 55 o C nin üzerine çıkmıştır. C) t 1 aralığında ortama aktivatör ilave edilmiştir. D) t 4 aralığında gerekli aktivasyon enerjisi bulunmaktadır. E) t 1 - t 2 zaman aralığında ortamdaki ürün miktarı artar. 10. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Enzimler genellikle %15 in altında su bulunan ortamda aktif değildir. B) Yüksek ve düşük sıcaklıklarda enzimler denatüre olduğu için reaksiyon gerçekleşmez. C) Aktivatör maddeler enzimlerin çalışmasını hızlandırırken inhibitör maddeler yavaşlatır. D) Farklı enzimler, farklı ph değerlerinde optimum etkinlik gösterebilir. E) Substrat yüzeyinin artışı, enzimatik reaksiyonları olumlu etkiler. 11. Bileşik enzimlerle ilgili, I. Substratı tanıyan kısım apoenzimdir. II. Enzimin substrat ile bağlandığı bölgeye aktif bölge denir. III. Asıl reaksiyonu gerçekleştiren kısım apoenzimdir verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III Adõ :... Soyadõ:... Sõnõf :... NO : Puan :...

17 12-A TEST 9 Enerji - Metabolizma 1. Adenozin trifosfatın yapısında, I. Aminoasit II. Pentoz şekeri III. Azotlu organik baz IV. İnorganik fosfat verilenlerden hangileri bulunur? A) I ve III B) I, II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 4. Aşağıda ATP sentezi ile ilgili reaksiyonlar verilmiştir. I AMP + P i ADP + H 2 O II ADP + P i ATP + H 2 O Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) I. reaksiyon sonucunda adenozin difosfat oluşur. B) I. ve II. reaksiyon birer hidroliz tepkimesidir. C) I. ve II. reaksiyonlar enzim denetimlidir. D) I. ve II. reaksiyon sırasında yüksek enerjili fosfat bağları kurulur. E) I. ve II. reaksiyon endergonik bir reaksiyondur. 2. ATP molekülünün yapısında, I. Glikozit II. Ester III. Peptit verilen bağlardan hangileri bulunur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 3. Metabolizma olayları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Genç bireylerde anabolizma hızı fazladır. B) Metabolizma, yapım ve yıkım olaylarından oluşur. C) Küçük moleküllerin birleşmesiyle büyük moleküllerin oluşmasına anabolizma denir. D) Orta yaşlı bir bireyde anabolizma ve katabolizma hızı yaklaşık olarak eşittir. E) Protein sentezi ve fotosentez, katabolizma örneğidir. 5. Aşağıda bir ATP molekülü şematize edilmiştir. Buna göre numaralı yapıları doğru gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? I II III IV A) Adenin Adenozin AMP ATP B) Adenin Adenozin ADP ATP C) Adenozin AMP ADP ATP D) Adenozin ATP ADP AMP E) Adenin ADP ATP AMP 6. Metabolizma hızı, I. Cinsiyet II. Yapılan meslek III. Hastalık durumu IV. Yaş verilenlerden hangilerine bağlıdır? A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV I II III IV P P P

18 TEST 9 12-A Enerji - Metabolizma 7. ATP molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) ATP nin yapısında hem organik hem de inorganik bileşikler bulunur. B) Her canlı hücrede solunum reaksiyonları ile ATP üretimi olur. C) ATP nin sentezi ekzergonik, yıkımı ise endergonik bir tepkimedir. D) ATP hücreden hücreye transfer edilemez. E) ATP sentezine fosforilasyon, yıkımına ise defosforilasyon denir. 10. ATP sentezine fosforilasyon denir. Buna göre, I. Sindirim II. Solunum III. Fotosentez verilen olaylardan hangilerinde fosforilasyon gerçekleşir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III 8. I. Hidroliz II. Osmoz III. Difüzyon IV. Endositoz Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi için ATP harcanması gerekir? A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 9. I. Oksidatif fosforilasyon II. Substrat düzeyinde fosforilasyon III. Fotofosforilasyon Yukarıda verilen fosforilasyon çeşitlerinden hangileri bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşir? 11. Aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) aa + aa + aa... Protein + H 2 O B) 6CO 2 + 6H 2 O C 6 H 12 O 6 + O 2 C) Glikoz + Glikoz Maltoz + H 2 O D) Nötral yağ + 3H 2 O 3 Yağ asidi + Gliserol E) Organik baz + Pentoz + Fosfat Nükleotit + 2H 2 O 12. ATP nin hidroliz edilmesi sonucunda, D) I ve II E) II ve III zaman zaman zaman Grafiklerdeki değişimlerden hangileri gerçekleşir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

19 12-A TEST 10 Yönetici Moleküller I 1. Nükleik asitlerle ilgili olarak, I. Hücrenin en büyük organik bileşikleridir. II. İçerdikleri şeker ve baza göre isimlendirilir. III. Nükleotit denilen birimlerden oluşur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 4. DNA ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) İki zinciri birbirine fosfodiester bağı ile bağlanır. B) Kendini eşleme özelliği vardır. C) Prokaryot canlılarda sitoplazmada bulunur. D) Çift zincirli sarmal yapıdadır. E) Yapısındaki baz, şeker ve fosfat sayıları birbirine eşitttir. 2. Nükleotitler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Hem DNA hem de RNA yı oluşturan birimlerdir. B) Yapısında hem organik hem de inorganik moleküller bulunur. C) Şeker ile fosfat arasında glikozit, şeker ile baz arasında ester bağı bulunur. D) Yapısındaki H 3 PO 4, moleküle asidik özellik kazandırır. E) Yapısında A, G, S, T, U şeklinde beş farklı baz bulunabilir. 3. DNA ve RNA molekülleri için, I. Kendini eşleme II. Çift zincirli olma III. Fosfodiester bağı taşıma IV. Nükleotitlerden oluşma verilenlerden hangileri ortak olabilir? A) I ve II B) III ve IV C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 5. Bir DNA molekülünün iki zincirindeki adenin sayısı ve toplam hidrojen bağı sayısı biliniyorsa, I. Pentoz şeker sayısı II. Toplam nükleotit sayısı III. Tek zincirdeki timin sayısı IV. Tek zincirdeki fosforik asit sayısı verilenlerden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız III B) I, II ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 6. RNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Şekeri deoksiribozdur. B) Çift nükleotit zincirinden oluşur. C) Kendini eşleme özelliği vardır. D) Tüm çeşitlerinde hidrojen bağı vardır. E) Protein sentezinde görevlidir.

20 TEST A Yönetici Moleküller I 7. DNA sentezi sırasında, zaman zaman zaman 10. Tüm RNA çeşitleri için, I. Protein sentezinde görev alır. II. DNA üzerinden sentezlenir. III. Zayıf hidrojen bağı içerir. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II verilen grafiklerdeki değişimlerden hangileri çizilemez? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 11. Aşağıda bir nükleotit yapısı şematize edilmiştir. I IV II V P III 8. DNA, RNA, ATP ve enzimler için, I. Azot içerme II. Aminoasit bulundurma III. Organik yapıda olma IV. Pentoz şeker içerme verilenlerden hangileri ortaktır? A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV Buna göre numaralı kısımlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I, azotlu organik bazdır. B) V, ester bağıdır. C) IV, glikozit bağıdır. D) II, C,H,O,N atomları bulundurur. E) III, inorganik yapıdadır. 12. Aşağıda bir DNA molekülünün bir bölümü şematize edilmiştir. P III II I P P P 9. Bir DNA molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? III IV V A) Urasil nükleotiti B) Deoksiriboz şekeri C) Fosfodiester bağı D) İnorganik fosfat E) Glikozit bağı Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I, sitozindir. B) IV, adenindir. C) III, ribozdur. D) II, guanindir. E) V, timindir

21 12-A TEST 11 Yönetici Moleküller II 1. DNA ve RNA nın yapısında bulunan bazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Çift halkasal yapılı bazlara pürin bazları denir. B) Tek halkasal yapılı bazlara pirimidin bazları denir. C) DNA da çift halkalı bazlar arasında hidrojen bağları kurulur. D) RNA daki çift halkalı bazlar adenin ve guanindir. E) Pürin bazları hem DNA hem de RNA da bulunur. 4. Bir DNA molekülünü oluşturan, I. Adenin II. Timin III. Deoksiriboz IV. Fosfat V. Guanin VI. Sitozin yapıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I ve II nolu bazların sayıları birbirine eşittir. B) III, organik IV ise inorganik bir moleküldür. C) Tüm DNA larda I ve II nin toplamı V ve VI nın toplamına eşittir. D) II ve III, RNA nın yapısında bulunmaz. E) I, II, V ve VI azotlu organik bazlardır. 2. Bir RNA molekülünü meydana getiren nükleotitlerin bütün çeşitlerinde ortak olan yapılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Adenin - Guanin B) Urasil - Adenin C) Fosfat - Sitozin D) Riboz- Fosfat E) Guanin - Sitozin 3. Yapısında dört farklı nükleotit bulunduran bir DNA molekülü hidroliz edilirse oluşacak yapılar ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? A) B) 5. I. Fosfat sayısı = Pentoz sayısı II. Adenin sayısı = Timin sayısı III. Pürin bazı sayısı = Pirimidin bazı sayısı DNA ile ilgili yukarıda verilen eşitliklerden hangileri RNA için de geçerlidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II C) D) E) Su 6. Ökaryot bir hücrede bulunan yapılardan, I. Sitoplazma II. Çekirdek III. Mitokondri IV. Ribozom verilenlerin hangilerinde DNA bulunur? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV

22 TEST A Yönetici Moleküller II 7. Nükleik asitlere ait, I. Timin bazı II. Guanin nükleotidi III. Fosfat molekülü IV. Pentoz şekeri verilenlerden hangilerine bakılarak DNA-RNA ayrımı yapılır? A) I ve III B) I, II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV 10. RNA çeşitleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? A) mrna, DNA daki şifreyi ribozoma taşır. B) trna, uygun aminoasitleri ribozoma taşır. C) Hücrede en fazla bulunan RNA çeşidi rrna dır. D) rrna ribozomun yapısına katılır. E) mrna çift zincirli, trna tek zincirlidir. 8. Ökaryot bir canlıda, I. Mitokondri II. Kloroplast III. Ribozom verilen yapılardan hangilerinde hem DNA hem de RNA bulunur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 9. Nükleik asitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) DNA daki toplam pürin bazı sayısı, pirimidin bazı sayısına eşittir. B) Prokaryotlarda DNA ve RNA sitoplazmada dağınık olarak bulunur. C) Bütün çeşitlerinde pirimidin bazlarının tamamı ortak olarak bulunur. D) DNA, metabolik olayları ve hücre bölünmesini kontrol eder. E) DNA kendini eşlerken, RNA ise DNA üzerinden sentezlenir. 11. Bir DNA zincirinde bulunan guanin nükleotidi ile sitozin nükleotidini birbirine bağlayan bağlar, I. Fosfodiester bağı II. Glikozit bağı III. Hidrojen bağı verilenlerden hangileridir? 12. Bir DNA molekülü için verilen aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğru değildir? A) A + G /T +S = 1 B) Pürin baz sayısı / Toplam nükleotit sayısı = 1/2 C) Fosfat sayısı / Deoksiriboz sayısı =1 D) A + T / G +S = 1 E) Deoksiriboz sayısı / Toplam nükleotit sayısı =

23 12-A TEST 12 Hücre Zarı ve Madde Geçişleri I 1. Hücre zarının görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Hücreyi dış etkilere karşı korur. B) Sitoplazmanın dağılmasını önler. C) Hücrenin madde alış verişini sağlar. D) Hücreye desteklik sağlar. E) Farklılaşarak hücre duvarını oluşturur. 4. Aşağıda akıcı - mozaik hücre zarı modeli verilmiştir. V I II IV III Buna göre numaralı kısımlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2. Hücre zarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Çift katlı zar yapısına sahiptir. B) Tam geçirgendir. C) Cansızdır. D) Esnektir. E) DNA taşır. A) IV, zarın iskeletini oluşturan fosfolipit tabakadır. B) I. ve II. nin sentezi golgi aygıtında gerçekleşir. C) III, por olup polimer maddelerin hücreye alınmasını sağlar. D) V, protein olup, hücre zarında en fazla bulunan organik bileşiktir. E) I. ve II, hücreye seçici geçirgen özellik kazandıran yapılardır. 5. I. Glikolipit II. Glikoprotein III. Fosfolipit Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri hücre zarına seçici geçirgen özellik kazandırır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 3. Hücre zarının yapısında aşağıda verilen moleküllerden hangisi bulunmaz? A) Protein B) Vitamin C) Glikoprotein D) Fosfolipit E) Glikolipit 6. Hücre zarının farklılaşmasıyla, I. Mikrovillus II. Yalancı ayak III. Pinositik cep IV. Hücre çeperi yukarıda verilen hücresel yapılardan hangileri oluşabilir? A) I ve IV B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, III ve IV

24 TEST A Hücre Zarı ve Madde Geçişleri I 7. I. Taşıyıcı proteinler görev alır. II. Monomer maddeler taşınır. III. Madde az yoğundan çok yoğuna doğru taşınır. IV. Enerji harcanır. Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon için yukarıda verilen ifadelerden hangileri ortaktır? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 10. zaman Hayvansal bir hücrede ozmotik basıncın yanda verilen grafikteki gibi olabilmesi için, I. Hücre hipertonik ortama bırakılmıştır. II. Hücre dışarı monomer madde vermiştir. III. Hücre dışarıdan su almıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? 8. Turgor basıncı ve osmotik basınç ile ilgili, I. Hücrede turgor basıncı arttıkça osmotik basınç artar. II. Hipertonik ortama bırakılan hücrenin ozmotik basıncı artar. III. Turgor basıncı artan hücrede hemoliz görülür. verilenlerden hangileri söylenebilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 9. Aşağıda %10 glikoz çözeltisi bulunan cam kap içerisine %30 aminoasit çözeltisi bulunan yarı geçirgen zara sahip cam huni yerleştirilmiştir. cam huni zar cam kap % 30 aminoasit çözeltisi % 10 glikoz çözeltisi D) I ve II E) I ve III 11. Aynı anda saf suya atılan bir hayvan hücresi ile bitki hücresi gözlenmiş, her iki hücrenin de su alarak şiştiği, hayvan hücresinin daha sonra hemoliz olduğu ama bitki hücresinin hemoliz olmadığı görülmüştür. Buna göre bitki hücresinin hemoliz olmamasının nedeni, I. Hücre zarının çift katlı olması II. Hücre çeperinin olması III. Hücrede yeterli ATP nin bulunmaması verilenlerden hangileri olabilir? D) I ve II D) II ve III Buna göre bir süre sonra kaplarda meydana gelecek değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Cam kap içerisindeki aminoasit yoğunluğu %15 olur. B) Cam huni içerisindeki glikoz yoğunluğu %5 olur C) Cam kap ve cam hunideki su yoğunluğu % 80 dir. D) Cam huni içindeki madde yoğunluğu artar. E) Cam kap içindeki su miktarı azalır. 12. Osmoz ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Suyun seçici-geçirgen zardan geçmesidir. B) Enerji harcanmadan gerçekleşir. C) Osmoz ile su kaybeden hücre büzülür. D) Bir süre sonra hücrenin şişmesine neden olabilir E) Osmoz hücrelerde tek yönlü gerçekleşir

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST

SINIF. Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri TEST 9. SINIF B Biyolojik Yorum - Bilimsel Yöntem - Alt Bilim Dalları ve Canlıların Ortak Özellikleri 1. Bilim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Objektif düşünebilmeyi gerektirir. B) Mutlak

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1

Organik Bileşikler. Karbonhidratlar. Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Organik Bileşikler YGS Biyoloji 1 Hazırladığımız bu yazıda; organik bileşikler ve organik bileşiklerin yapısını, canlılarda bulunan organik bileşikleri ve bunların görevlerini, kullanım alanlarını, canlılar

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler

Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Biyoloji Canlıların Temel Bileşenleri, Organik Bileşikler Canlılardaki Organik Bileşikler: Canlı vücudunda biyosentez reaksiyonları sonuncu oluşturulan maddelerdir. Organik moleküllerin vücutta çeşitli

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 ) AZOT (N) Azot tüm yaşayan canlıların temel yapı taşıdır. Bitki gen, enzim ve klorofilinin temel bileşenidir. Proteinin yapısının %16 sı azottur. Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu

Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Bitkilerde Çiçeğin Yapısı, Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyve Oluşumu Çiçeğin Yapısı Tohumlu bitkilerin eşeyli üreme organı çiçektir. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine kozalak adı verilir. Erkek kozalaklarda

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

www.benimdershanem.esy.es BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ İNORGANİK BİLEŞİKLER Su ORGANİK BİLEŞİKLER GÖREVLERİNE GÖRE

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016 Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir?

METABOL ZMA. Metabolizmanın amacı nedir? METABOL ZMA Canlıda olu an ve devam eden fiziksel ve kimyasal olayların tümüne birden metabolizma adı verilmektedir Ara metabolizma, katabolizma ve anabolizma olmak üzere iki faz içerir; bu iki faz arasındaki

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ BİYOLOJİ TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 1 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

1 SUDA SERTLİK ve CO2 TAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Şap ; boyacılık ve dericilikte, kükürt; kuru kayısı ve kuru üzüm gibi yiyeceklerin uzun süre saklanmasında ve kil ise seramik porselen yapımında kullanılmaktadır. 6.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA 12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA DNA (DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) Temel nükleik asittir. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplast organelinde bulunur.

Detaylı

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri

Biyoloji Bilimi ve Canlıların Ortak Özellikleri Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Hazırladığımız yazıda biyoloji bilimi ve canlılarda bulunan ortak özelliklerle alakalı sınava yönelik bilgileri paylaştık. Konuyu okuduktan sonra,

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813

Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813 Prof. Dr. Ahmet TUTAR Organik Kimya Tel No: 2956040 Oda No: 813 Organik moleküllerin üç boyutlu yapılarını ve özelliklerini inceleyen kimya dalına Stereokimya adı verilir. Aynı molekül formülüne sahip

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak. Trans yağ asitleri, trans

Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak. Trans yağ asitleri, trans Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak trans yağ bulunur. Trans yağ asitleri, trans konfigürasyonunda en az bir çift bağ ğ bulunduran doymamış yağ asitleridir

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku

Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular, Bitkinin Kısımları, Meristem Doku Bitkisel Dokular Doku, ortak bir yapıyı oluşturmak ve bir işlevi yerine getirmek için birlikte çalışan hücrelerin oluşturduğu gruptur. Bitkilerin büyüme

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10

1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 İçindekiler 1. ÜNİTE: YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ...10 1. BÖLÜM: BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASI ve BİYOLOJİ... 12 A. BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ... 12 1. Bilim İnsanı ve Bilim... 12 B. BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI...

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI MALZEME KUSURLARI Deformasyonda Birinci Özelliğe Sahip Hatalar: A. Noktasal Hatalar: Kafes düzeninin çok küçük bölgelerindeki (1-2 atom boyutu) bozukluğa verilen addır. Bunlar ; 1. Boşluklar : Kafeslerde

Detaylı

ÜNİTE 16 Biyoelementler I (Makromineraller)

ÜNİTE 16 Biyoelementler I (Makromineraller) ÜNİTE 16 Biyoelementler I (Makromineraller) Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Biyoelement kavramını tanımlayabilecek, Biyoelementlerin cinslerini ve göreceli miktarlarını öğrenecek, Makromineralleri,

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ

Öğr. Gör. Dr. İlker BÜYÜK (Botanik, 10. Hafta): Fotosentez FOTOSENTEZ FOTOSENTEZ Elektron Koparılması ve Floresans Enerjisi Elektronlar negatif (e - ) ve protonlar pozitif (p + ) yüklüdür. Bu nedenle protonlar elektronları çekerler. Elektronlar ise, belli bir enerjiye sahiptir

Detaylı

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya

Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Dr. M. Emin KAFKAS İnönü Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2015/Malatya Outline (İzlence) 1. Hafta Biyokimya Nedir? Organizmadaki Organik Bileşiklerin Yapısı. 2. Hafta Enerji Sistemleri 3. Hafta

Detaylı

DNA NEDİR? NASIL KEŞFEDİLDİ

DNA NEDİR? NASIL KEŞFEDİLDİ DNA NEDİR? NASIL KEŞFEDİLDİ DNA, Deoksiribonükleik asit in kısaltılmış halidir. DNA, canlılardaki biyolojik işlemlerin şifresini taşıyan genleri oluşturur. DNA Nedir? Vücudumuzdaki her hücrede, 23 çift

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #19 1) X Ağız Mide İnce bağırsak Şekildeki grafikte insanın sindirim kanalındaki X maddesinin değişimi gösterilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Glikojen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri:

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri: LİPİTLER (YAĞLAR) YAĞLAR (LİPİTLER) Yapılarında C,H, O den başka N,P da bulunabilir. İçerikleri C miktarı O a göre daha fazla olduğu için çok enerji verirler. Yağlar solunumda kullanılınca çok oksijen

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler

3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri Monosakkaritler 3.1. Karbonhidratların Tanımı 3.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması 3.3. Monosakkaritler ve Monosakkarit Türevleri 3.3.1. Monosakkaritler 3.3.1.1. Monosakkaritlerin isimlendirilmesi 3.3.2. Monosakkaritlerin

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıflar Biyoloji Notu II Sayfa:1

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Giresun Kale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıflar Biyoloji Notu II Sayfa:1 2. ENZİMLER Hücrelerdeki biyolojik katalizörlerdir, biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşmesinde görevlidirler. Katalizörler, kimyasal tepkimelerin hızını arttıran ve tepkimeden etkilenmeden çıkan moleküllerdir.

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 7 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Aşağıda verilen bilgilerin karşısına doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Do ru Yanl fl 1. Suyun buharlaşma özelliği sayesinde ısı düzenlemesi yapılır. 2. Suyun fotosentezdeki en önemli rolü klorofilin

Detaylı

ÜNİTE 6 Nükleoproteinler ve Nükleik Asitler

ÜNİTE 6 Nükleoproteinler ve Nükleik Asitler ÜNİTE 6 Nükleoproteinler ve Nükleik Asitler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Nükleoprotein ve nükleik asitlerin yapısını, Nükleozid, nükleotid tanımlarını, Azotlu bazları, Nükleik asitlerin metabolizmasını

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ

MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ MAKROMOLEKÜLLERİN YAPI VE İŞLEVLERİ Polimerlerin yapısı Polimer, birbirinin aynısı veya benzeri yapıtaşlarının kovalent bağlarla bağlanarak oluşturdukları uzun bir moleküldür. Polimerlerin yapıtaşı olarak

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi LYS ANAHTAR SORULAR #4 Nükleik Asitler ve Protein Sentezi 1) İncelenen bir nükleotidin DNA ya mı yoksa RNA ya mı ait olduğu; I. Bağ çeşidi II. Pürin bazı çeşidi III. Pirimidin bazı çeşidi IV. Şeker çeşidi

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı