İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 7. SINIF YAZARLAR KOMİSYON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 7. SINIF YAZARLAR KOMİSYON"

Transkript

1 İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 7. SINIF YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 205

2 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5855 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 63 5.?.Y Her hakký saklýdýr ve Millî Eðitim Bakanlýðýna aittir. Kitabýn metin, soru ve þekilleri kýsmen de olsa hiçbir surette alýnýp yayýmlanamaz. Editör Dil Uzmanı : Ekrem ÖZBAY : Erdal ALTUN Görsel Tasarım Uzmanı Program Geliştirme Uzmanı Rehberlik Uzmanı Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Ertuğrul ÇAKIR Dilek ANDER : Hasan TOPAL : Davut YURTTAŞ : Çetin TORAMAN ISBN Millî Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulunun gün ve 76 sayýlý kararý ile ders kitabý olarak kabul edilmiþ, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün gün ve sayýlý yazısı ile üçüncü defa adet basılmıştır.

3 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın; Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; Hakkıdır Hakk a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif Ersoy

4 GENÇLİĞE HİTABE Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk

5

6

7 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI... 0 ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN... Öğretmen Kılavuz Kitabında Kullanılan Semboller... 7 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINI KULLANMA YÖNERGESİ... 8 ÖĞRENME ALANI: İNANÇ. ÜNİTE: MELEK VE AHİRET İNANCI. Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı Kur an a Göre Cin ve Şeytan Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar 5 6. Ahirete İman Kıyamet ve Yeniden Dirilme Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret Nâs Suresi ve Anlamı ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM ÖĞRENME ALANI: İBADET 2. ÜNİTE: ORUÇ İBADETİ. Ramazan Ayı ve Önemi Ramazan Orucu Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar Muharrem Orucu Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Mâûn Suresi ve Anlamı ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S.A.V.) 3. ÜNİTE: BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED. Hz. Muhammed in İnsani Yönü Hz. Muhammed in Peygamberlik Yönü Hz. Muhammed Son Peygamberdir Hz. Muhammed Kur an ı Açıklayıcıdır Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM ÖĞRENME ALANI: KUR AN VE YORUMU 4. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR. Din ve Din Anlayışı Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

8 3.. İnançla İlgili Yorumlar Fıkhi Yorumlar Tasavvufi Yorumlar Yesevilik Kadirilik Nakşibendilik Mevlevilik Alevilik-Bektaşilik Cem ve Cemevi Razılık ve Kul Hakkının Sorulması On İki Hizmet Semah Musahiplik (Yol Kardeşliği) Dua ve Gülbenkler Hızır Orucu Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir? Dinde Zorlama Yoktur Okuma Metni: Hz. Ali nin Cesaret ve Kahramanlığı ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM... 0 ÖĞRENME ALANI: AHLAK 5. ÜNİTE: DİN VE GÜZEL AHLAK. Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar? İslam da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar Doğruluk ve Dürüstlük Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak) Emaneti Korumak Adaletli Olmak Hoşgörü ve Bağışlama Alçak Gönüllülük (Tevazu) Görgülü Olmak Savurganlıktan Kaçınmak... 2 Okuma Metni: Mevlânâ, Abdal Musa ve Kaygusuz Abdal dan Sözler... 2 ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR 6. ÜNİTE: KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN. Kültür ve Kültürün Ögeleri Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri Dilimizdeki Dinî Motifler Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler Musikimizdeki Dinî Motifler Mimarimizdeki Dinî Motifler Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

9 SEVGİLİ ÖĞRETMENLER! İlköğretim programlarının yenilenmesi çalışmalarıyla beraber Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı da yeniden geliştirildi. Bu program, din öğretimi uygulamaları için yeni bir anlayış ve yaklaşım öngörmektedir. Programın uygulamadaki başarısı şüphesiz ki öğretmenlerimizin öğrenme ortamlarını düzenleme ve rehber olma rolleri ile yakından ilgilidir. Öğretmenin bu rollerini işlevsel kılmak amacıyla elinizdeki kılavuzlar hazırlanmıştır. Öğretmen kılavuz kitapları başta program olmak üzere, öğretmen, öğrenci, ders araç-gereçleri ve öğretimin diğer bütün ögelerini kapsar. Bu anlamda kılavuz kitapların asıl amacı, geleneksel öğretimde yer alan takrir yöntemi yerine öğrenciyi derste aktif bir özne hâline getirmektir. Öğretmen, öğrenciye hazır bilgi kalıpları sunmayacak, öğrenmenin ve bilgiye ulaşmanın yollarını öğretecektir. Bu yaklaşımla öğrenci, bilimsel düşünme, problem çözme, kendisi ve çevresiyle iletişim kurma ve bireysel çalışma yeteneklerini geliştirme imkânı bulacaktır. Öğretmen ise yeni bir eğitim anlayışı ve uygulamaları doğrultusunda bir arayışa yönelecek ve yaratıcılığını geliştirecektir. Öğretmen, bu kılavuzu öğrenme ortamında kullanırken söz konusu materyaller yanında kendisi de yenilerini oluşturmalı ve geliştirmelidir. Sınıf, yeni bilgilerin üretildiği bir ortama dönüştürülmelidir. Öğretmen kılavuz kitaplarında ders konularının içerikleri bütün ayrıntılarıyla belirlenmiş, böylece öğretmen ve öğrenci, konunun kapsamı ve mantıksal örgüsü konusunda aydınlatılmıştır. Konunun ana noktalarına kısaca işaret etmekle yetinilmiş; ayrıntılı bilgi verme yoluna gidilmemiştir. Böylelikle öğretmen ve öğrenciler araştırmak, gerekli bilgileri elde etmek için karşılıklı bir çaba içine gireceklerdir. Böylece öğretim sürecinin içine aile ve çevrenin de katılımı sağlanmış olacaktır. Verilen örnekler, etkinlikler, cevaplanması istenen örnek sorularla ve hazırlık çalışmalarıyla öğretmenlerin, öğrencilerin kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanıyıp değerlendirmeleri için fırsatlar oluşturulmuştur. Özetle, öğretmen kılavuz kitapları ile din öğretiminde evrensel yöntem bilim çalışmalarının somut adımları atılmıştır. Bu programın geliştirilmesinde, ders kitapları ile öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanmasında emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür eder, siz değerli öğretmen ve öğrencilerimize yararlı olmasını dileriz. Komisyon 9

10 ORGANİZASYON ŞEMASI MELEK VE AHİRET İNANCI ÖĞRENME ALANI: İNANÇ MELEK VE AHİRET İNANCI SÜRE: 4 DERS SAATİ ÖĞRENME ALANI: İNANÇ. ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI Ders kitabındaki sayfaların küçültülmüş hâli. ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM. Melek, şeytan, ahiret, kıyamet, mizan, cennet ve cehennem kavramlarının anlamlarını araştırınız. 2. Kimler için melek gibi insan ifadesi kullanılır? Bir örnek veriniz. 3. Ölüm yok olmak değildir. sözünü açıklayan kısa bir yazı yazınız. 4. Allah ın, Adil, Rahman ve Rahîm isimlerinin anlamlarını öğrenerek defterinize yazınız. Açıklamalar [!] Ünite bütününde dinin insan hayatına anlam kazandırması, inanç-davranış ilişkisi üzerinde durulacaktır. Ayrıca İslam ın hurafeden uzak, akla uygun ve evrensel bir din olduğu öğrencilere kavratılacaktır. [!] Öğrencilerin ünite ile ilgili okul dışından getirdiği yanlış ve eksik dinî bilgi ve anlayışlar bilimsel bir yaklaşımla ele alınacaktır. [!] Öncelikle verilecek değerler; bilimsellik ve sorumluluktur. [!] Öncelikle verilecek beceriler; eleştirel düşünme Kur an-ı Kerim mealini kullanma, araştırma, mekân, zaman ve kronolojiyi algılamadır. Bu ünitede açık uçlu, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı sorular sorularak, kavram haritaları, sözlü ve yazılı anlatım, tartışma yapılarak, çalışma kâğıtları, anekdot, performans değerlendirme, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Ünite ile ilgili öğrenmeöğretme sürecinde dikkat edilmesi gereken açıklamaların yer aldığı bölüm. 43. ÜNİTE Ünitede yer alan konu ve alt konu başlıkları. KONU. ÜNİTE 4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri I. GENEL BİLGİLER İşlenecek konunun süresi, kazanımı, yöntem ve teknikleri, temel becerileri, kullanılacak ders araç ve gereçleriyle konuda kazandırılması hedeflenen değerlerin yer aldığı bölüm. 4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Kovulmuş şeytanın kötülüklerinden Allah a sığınırım. cümlesini hatırlıyor musunuz? Süre: İki ders saati. Kazanım: 6. Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur an ın öğütlerinden örnekler verir. Yöntem ve Teknikler: Beyin fırtınası, sonuç çıkarma, karşılaştırma, günlük yaşamla ilişkilendirme. Temel Beceriler: Kur an-ı Kerim mealini kullanma. Kazandırılacak Değerler: Bilimsellik ve sorumluluk. Ders Araç ve Gereçleri: Ders kitabı, Kur an-ı Kerim meali, görsel materyal. Kovulmuş şeytanın kötülüklerinden Allah a sığınırım. cümlesini hatırlıyor musunuz? sorusu öğrencilere yöneltilerek derse hazırlanmaları sağlanır. III. KONUNUN İŞLENİŞİ Öğrencilerden Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri konusunu okumaları ve önemli gördükleri cümlelerin altlarını çizmeleri istenir. Daha sonra altını çizdikleri yerleri niçin önemli gördüklerini söylemelerine fırsat tanınır. Aşağıdaki sorular da yöneltilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanır. Konunun işlenmesine yönelik etkinlik, öneri, bilgi kutusu ve konuyla ilgili soruların yer aldığı bölüm.. Şeytandan korunmak için neler yaparsınız? 2. Şeytanın kimlere etkisi olmaz? Şeytanın kötülüklerinden korunma konusuyla ilgili ayet ve hadisler tahtaya yansıtılır veya yazılır ve öğrencilerin konuyla ilgili görüşleri alınır. NOT EDELİM deki bilgiler yüksek sesle okutulur. Ardından öğrencilerden şeytanın kötülüklerinden korunma hususunda çıkarılan ilkelerin benzerlerini bulmaları ve yazmaları istenir. Konunun değerlendirilmesine yönelik bölüm. IV. DEĞERLENDİRME Ders kitabının 20. sayfasındaki LİSTELEYELİM etkinliği yaptırılır. Bu etkinlikle öğrencilerin melek ve şeytan arasındaki farklılıkları fark etmeleri sağlanır. Böylece dersin değerlendirilmesi gerçekleştirilir. Sonraki konuya hazırlık bölümü. V. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK Öğrencilerden çevrelerinde ne gibi batıl inançların olduğunu gözlemlemeleri ve gözlemlerini not ederek gelmeleri istenir Şeytandan korunmak için Allah a güvenmeliyiz. Şeytan, Allah a inanan ve güvenenlere kötülük yapamaz. Çünkü şeytanın gücü sınırlı, hile ve tuzakları zayıftır: Şüphesiz ki iman edip de yalnız Rabb ine güvenenler üzerinde şeytanın hiçbir etkisi yoktur. Onun gücü sadece kendisini dost edinenler ve Allah a ortak koşanlar üzerinde etkilidir. Rabb imiz, Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin 2 ayetiyle şeytanın yolunun kötü ve yanlış olduğunu belirtmiş ve bizleri uyarmıştır. Şeytanın kötülüklerinden Allah a sığınarak şöyle dua etmemiz öğütlenmiştir: Ve de ki: Rabb im! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! 3 Ayrıca Ayete l-kürsi, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini okuyarak da şeytanın kötülüklerinden Allah a sığınabiliriz. Şeytandan korunma konusunda Kur an ın öğütlerini dikkate almalıyız. Allah a güvenip ona kulluğumuzu tam olarak yerine getirmeliyiz. Kötü söz söylemekten ve haramlardan sakınmalıyız. Kendimize ve topluma faydalı olacak iyi, güzel ve yararlı davranışlarda bulunmalıyız. Eğer bilmeden veya yanlışlıkla şeytanın yönlendirmelerine uyarak kötülük yaparsak derhâl bu hatamızdan dönüp tövbe etmeliyiz. NOT EDELİM Şeytanın kötülüklerinden korunmak için şunları yapmalıyız: Allah a inanmalı ve ona güvenmeliyiz. II. KONUYA HAZIRLIK Öğrencinin derse motivasyonunu sağlayacak ifadeleri içeren bölüm. Kur an-ı Kerim de şeytan, kötülüğün simgesi olarak tanıtılmış ve onun kötülüklerinden korunmamız öğütlenmiştir. Her işimize eûzü besmeleyle başlamalıyız. Şeytanın kötülüklerinden Allah a sığınmalıyız. Dürüst bir şekilde çalışarak Allah a dua etmeliyiz. Kötü söz söylemekten ve haramlardan sakınmalıyız. Nahl suresi, 99, 00. ayetler. Ayrıca bk. Nisâ suresi, 76. ayet. 2 Nûr suresi, 2. ayet. 3 Mü minûn suresi, 97. ayet. Ayrıca bk. Fussilet suresi, 36. ayet. 9 ÖĞRETMEN NOTU...

11 ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: İNANÇ. ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI Konular Kazanımlar Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Proje/ Performans EYLÜL Ay Hafta Ders IV I II III. Varlıklar Âlemi 2. Meleklere İman 2.. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri 2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı 3. Kur an a Göre Cin ve Şeytan 4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar. Meleklerin özellikleri ve görevlerinin neler olduğunu belirtir. Meleklerin iyiliğin ve güzelliğin sembolü olduğunun farkında olur. Melek inancının, davranışları güzelleştirmedeki rolünü fark eder. Cinlerin varlığı ile ilgili Kur an dan örnekler verir. Şeytanın kötülüğünden korunma hususunda Kur an ın öğütlerinden örnekler verir. Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder. Ahiret, kıyamet, yeniden dirilme gibi kavramların anlamlarını açıklar. Hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi kavramların anlamlarını açıklar. Ahiretin varlığını Kur an dan örneklerle açıklar. Allah ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasındaki ilişkiyi fark eder. Ahiret inancının bireyin hayatı anlamlandırmasına nasıl katkı sağladığının farkında olur. İnsanın dünya hayatında yaptıklarının karşılığı olduğunu günlük hayattan örneklerle açıklayarak iyi davranışlarda bulunmaya, kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur. 4. Nâs suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Sınıflandırma, örnek verme, yordama yapma, akrostiş, beyin fırtınası, sonuç çıkarma, karşılaştırma, önem sırasına koyma, örnek olay analizi, ezberleme, problem çözme, bulmaca. Ders kitabı, Kur an-ı Kerim meali, görsel materyaller. Performans: Yeniden dirilme. Proje: İnsanların hurafe ve batıl inançlar ile bunların zararlarından korunması. EKİM IV I II 5. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 6. Ahirete İman 7. Kıyamet ve Yeniden Dirilme 8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret KASIM III 9. Nâs Suresi ve Anlamı ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

12 ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖĞRENME ALANI: İBADET 2. ÜNİTE ORUÇ İBADETİ Konular Kazanımlar Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Proje/Performans KASIM Ay Hafta Ders IV I II III. Ramazan Ayı ve Önemi Kurban Bayramı 2. Ramazan Orucu 3. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar 4. Muharrem Orucu 5. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Ramazan ayının önemini ve bu ayı önemli yapan hususları açıklar. Orucu tanımlayarak niçin oruç tutulduğunu açıklar. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları açıklar. Muharrem orucunu açıklar. Oruç tutan kimsenin dikkat etmesi gereken hususları örnekleri ile açıklar. Orucu bozan durumların neler olduğunu belirtir. Orucun birey ve toplum üzerindeki yararlarını çevresinden örnekler vererek açıklar. Oruç ibadetinin kişi iradesi ve davranışları üzerindeki etkisini açıklar. Ramazan ayına ve bayramına yönelik duygu ve düşüncelerini paylaşır. Mâûn suresini ezbere okur ve anlamını söyler. Paylaşarak okuma, soru - cevap, karşılaştırma, örnek verme, öğrendiklerini listeleme, günlük yaşamla ilişkilendirme, sesli okuma, soru - cevaplar, örnek verme, şiir yazma, kavram haritası oluşturma, haber toplama, not alarak okuma, not alma, önceki düşünceleriyle karşılaştırma, öğrendiklerini listeleme, görüş tarama, bulmaca, sorgulayarak okuma, sonuç çıkarma, beyin fırtınası, drama, yankılayıcı okuma, ezberleme. Ders kitabı, dinî kavramlar sözlüğü, Kur an-ı Kerim meali, ilmihâl, tepegöz, asetatlar, projeksiyon.. YAZILI Performans: Ramazan Bayramı nda gözlemlenen ve yaşanılan güzel duyguların bir günlük şeklinde yazılması. Proje : Ramazan ayı ve oruçla ilgili hatıralar, mâniler ve şiirler antolojisi hazırlama. ARALIK IV V I 6. Orucu Bozan Durumlar 7. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları 7. Ramazan Bayramı Sevinci 8. Mâûn Suresi ve Anlamı ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM OCAK 2

13 ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED 3 ÜNİTE BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED Konular Kazanımlar Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Proje/Performans OCAK Ay Hafta Ders II III IV I II III. Hz. Muhammed in İnsani Yönü 2. Hz. Muhammed in Peygamberlik Yönü YARIYIL TATİLİ 2.. Hz. Muhammed Son Peygamberdir 2.2. Hz. Muhammed Kur an ı Açıklayıcıdır 2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır Hz. Muhammed in bizler gibi bir insan olduğuna ayetlerden örnekler vererek açıklar. Hz. Muhammed i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliğini açıklar. Hz. Muhammed in peygamberlik yönüyle ilgili özelliklerine ayetlerden örnekler verir. Hz. Muhammed in görevlerinden birisinin Kur an ı açıklamak olduğunu söyler. Hz. Muhammed in insanları baskı ve zor kullanmadan uyarma ve aydınlatma görevinin olduğunu fark eder. Hz. Muhammed in insanlık için niçin bir rahmet olarak gönderildiğini fark eder. Hz. Muhammed in tutumlarından hareketle kendi davranışlarını değerlendirir. Açıklama, sorgulama, karşılaştırma, sınıflandırma, sorgulayarak dinleme, karşılaştırma, sınıflandırma, sonuç çıkarma, tartışma, örnekleme, örnek verme, paylaşarak okuma, beyin fırtınası, sorgulayarak okuma, katılımlı dinleme, seçici dinleme, şiir bulma, problem çözme, bulmaca, yordama yapma. Ders kitabı, Kur an-ı Kerim meali, sözlük, görsel ve yazılı materyaller. 2. YAZILI Performans: Hz. Muhammed in insani yönünü ve peygamberlik yönünü hangi ölçütlerle ayırabiliriz? Proje: Hz. Muhammed insanları en fazla hangi konularda uyarmıştır. ŞUBAT IV I 2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir 2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM MART 3

14 ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖĞRENME ALANI: KUR AN VE YORUMU 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR Konular Kazanımlar Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Proje/Performans MART Ay Hafta Ders II III IV V I. Din ve Din Anlayışı 2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri 3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri 3.. İnançla İlgili Yorumlar 3.2. Fıkhi Yorumlar 3.3. Tasavvufi Yorumlar Yesevilik Kadirilik Nakşibendilik Mevlevilik Alevilik-Bektaşilik Cem ve Cemevi Razılık ve Kul Hakkının Sorulması On İki Hizmet Semah Musahiplik ( Yol Kardeşliği) Dua ve Gülbenkler Hızır Orucu 4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir? 5. Dinde Zorlama Yoktur Okuma Metni: Hz. Ali nin Cesaret ve Kahramanlığı ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder. İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır. İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimlerini tanır. Alevi-Bektaşi geleneğindeki temel kavramları açıklar. Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar. Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin farkında olur. Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. Sonuç çıkarma, yordama yapma, karşılaştırma ve problem çözme. Ders kitabı, Kur an-ı Kerim meali, sözlükler, ansiklopediler, görsel materyaller. Performans: Din anlayışındaki farklılıklar niçin zenginliktir? Proje: Büyük Bilginlerin Biyografisi. NİSAN 4

15 ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖĞRENME ALANI: AHLAK 5. ÜNİTE DİN VE GÜZEL AHLAK Konular Kazanımlar Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Proje/Performans NİSAN Ay Hafta Ders II III IV I. Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar? 2. İslam da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2.. Doğruluk ve Dürüstlük 2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak) 2.3. Emaneti Korumak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2.4. Adaletli Olmak 2.5. Hoşgörü ve Bağışlama 2.6. Alçakgönüllülük (Tevazu) 2.7. Görgülü Olmak 2.8. Savurganlıktan Kaçınmak Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü açıklar. İslam da övülen ahlaki tutum ve davranışlara Kur an dan ve Hz. Muhammed in hayatından örnekler verir. Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemini yorumlar. Ahlaki tutum ve davranışları yerine getirmeye istekli olur. Ahlaki olmayan tutum ve davranışlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur. Anlatım, soru-cevap, görsel imge oluşturma, slogan bulma, günlük yaşamla ilişkilendirme, örnek verme, sonuç çıkarma, problem çözme, karşılaştırma, test çözme, sözlü anlatım. Ders kitabı, Kur an-ı Kerim meali,sözlük, görsel ve yazılı materyaller, çalışma kağıtları, gazete kupürleri. Performans: Hz. Muhammed in hayatından güzel ahlak örnekleri. Proje: Toplumsal yaşamda uyulması gereken kurallar nelerdir? İslam ın toplumsal hayatın barış ve huzur içinde devam etmesi konusundaki katkıları.. YAZILI MAYIS II Okuma Metni: Mevlânâ, Abdal Musa ve Kaygusuz Abdal dan Sözler ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM 5

16 ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR 6. ÜNİTE KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN Konular Kazanımlar Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Proje/ Performans MAYIS Ay Hafta Ders III IV I II. Kültür ve Kültürün Ögeleri 9 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri 2.. Dilimizdeki Dinî Motifler 2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler 2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler 2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler Kültürün anlamını ve kültürü oluşturan ögeleri belirtir. Din ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklar. Dil, örf, âdet, musiki ve mimarideki dinî motiflere örnekler verir. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir. Laiklik kavramını açıklar. Bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu açıklar. Örnek verme, slogan bulma, sözlü ve yazılı anlatım, şiir yazma, görsel imge oluşturma, yordama yapma, karşılaştırma, günlük yaşamla ilişkilendirme, sonuç çıkarma, önem sırasına koyma, bildikleriyle bağ kurma. Ders kitabı, Kur an-ı Kerim meali, görsel materyaller, sözlük, hadis ansiklopedisi. Performans: Tarihten günümüze örf ve âdetlerimizdeki dinî motifler. Proje: Dilimize ait sözcük ve kavramların korunması. 2. YAZILI HAZİRAN III 3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM 6

17 KULLANILAN SEMBOLLER Sınıf-okul içi etkinlik Öneri Bu sembol, ilgili etkinliklerin (drama, grup çalışması, zaman şeridi oluşturma, çalışma kâğıdı doldurma, görsel materyal okuma, mektup yazma, film izleme, sanal alan gezisi vb.) sınıf içinde yapılacağını gösterir. Bu sembol, ders kitabında yer almadığı hâlde konunun kazanımına uygun olarak hazırlanmış etkinlikleri gösterir. Bu etkinlikler seviye dikkate alınarak hazırlanır ve uygulanır. Okul dışı etkinlik Bu sembol, ilgili etkinliklerin (sözlü tarih, grup çalışması, günlük tutma, proje çalışmaları vb.) tamamının veya bazı aşamalarının ev, kütüphane ve konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarda yapılabileceğini gösterir. [!]Uyarı Bu sembol, ilgili ünitede doğrudan verilecek beceri ve değer ifadelerini, kullanılması önerilen araç-gereç ve dikkat edilmesi gereken noktaları gösterir. Ders içi ilişkilendirme Bu sembol, ilgili üniteyle ilişkilendirilebilecek din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin diğer ünitelerinin adını, ilgili kazanımlarını ve konularını gösterir. Ölçme ve değerlendirme Bu sembol, eğitim-öğretim sürecinde yapılabilecek değerlendirme etkinliklerini göstermektedir. Burada yazılan değerlendirme etkinliği bir öneridir. Öğretmen kılavuz kitabında yer alan etkinliklerin dışında öğrencilerin performansını ölçebileceği başka yöntemleri de seçebilir. Sınırlamalar Bu sembol, ilgili konunun hangi sınırlar içerisinde işleneceğini gösterir. Diğer derslerle ilişkilendirme Bu sembol, ilgili üniteyle iş birliği yapılabilecek diğer derslerin adını gösterir. Ara disiplinlerle ilişkilendirme Bu sembol, insan hakları ve vatandaşlık, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma, sağlık kültürü ara disiplin alanları ile ilişkili kazanımları gösterir. 7

18 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINI KULLANMA YÖNERGESİ Yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zekâ, bireysel farklılıklara dayalı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla hazırlanmış olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı nda İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kur an ve Yorumu, Ahlak, Din ve Kültür olmak üzere altı öğrenme alanı belirlenmiştir. Bu programdan öğrencinin ezberleyerek değil, araştırarak, sorgulayarak bilgiye ulaşması, yeni bilgiler üretme ve sorun çözebilme becerisini kazanması amaçlanmaktadır. Sınıfta öğreniciyi aktif hâle getirecek yöntemlerin kullanılması, öğrencilerin farklı zekâlarına hitap edecek çeşitli etkinliklere yer verilmesi, kalıcı öğrenmelere ve başarısının artmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Programın amacına hizmet etmesi için hazırlanmış olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Kılavuz Kitabı, dersin işlenişinde öğretmenimize bir rehber niteliğindedir. Ders Kitabı, metin, metne uygun resim, grafik, harita ve etkinliklerden oluşmuştur. Kılavuz kitap ile ders kitapları birbirine paralel hazırlanmıştır. Öğretmen Kılavuz Kitabı nda öğrenme öğretme süreci, beş ana başlıkta gerçekleştirilir: I. GENEL BİLGİLER II. III. IV. KONUYA HAZIRLIK KONUNUN İŞLENİŞİ DEĞERLENDİRME V. SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK Öğrenme-öğretme sürecinin bu sıraya göre yapılmasına dikkat edilmelidir. Öğretmen Kılavuz Kitabı nda, bu başlıklar altında izlenecek yöntemler ve yapılacak etkinlikler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. I. GENEL BİLGİLER Konu ile ilgili genel bilgileri içermektedir. İşlenecek konunun adı, süresi, yöntem ve teknikler, temel beceriler, kazandırılacak değerler, kazanımlar ve ders araç gereçleri bu bölümde yer almaktadır. Derste kullanılacak Kur an-ı Kerim meali, siyer, hadis ve ilmihâl kitapları gibi araç, gereç ve materyallerin önceden hazırlanması önemlidir. Bu amaçla; öğrencilerin derse başlamadan önce ders araç ve gereçlerini hazır bulundurmalarını alışkanlık hâline getirmeleri sağlanmalıdır. Bu bölümde verilen temel beceriler, kazandırılacak değerler, yöntem ve teknikler aşağıda kısaca açıklanmıştır. Öğrenme Alanları, Üniteler ve Süreler Öğrenme Alanı Üniteler Kazanım Sayıları Oranı (%) Süre/Ders Saati İnanç Melek ve Ahiret İnancı İbadet Oruç İbadeti Hz. Muhammed Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Kur an ve Yorumu İslam Düşüncesinde Yorumlar Ahlak Din ve Güzel Ahlak Din ve Kültür Kültürümüz ve Din Toplam

19 KULLANMA YÖNERGESİ Temel Beceriler Beceri, öğrenme süreci içerisinde öğrencilere kazandırılması gereken kabiliyetlerdir. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı nda, öğrencilerin öğrenme alanlarındaki gelişmeleriyle bağlantılı, yatay olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da ilköğretimin sonunda kazanacakları ve hayat boyu kullanacakları temel becerilerdir. Ders programında ulaşılması beklenen temel beceriler aşağıda tablo hâlinde verilmiştir: Araştırma becerisi Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi Değişim ve sürekliliği algılama becerisi Eleştirel düşünme becerisi İletişim ve empati becerisi Kur an-ı Kerim mealini kullanma becerisi Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisi Problem çözme becerisi Sosyal katılım becerisi Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi Kazandırılacak Değerler Öğretmen Kılavuz Kitabı nda kazanımlar dikkate alınarak öğrenme alanlarına ve ünitelere göre değerler yerleştirilmiştir. Öğrencilerce içselleştirilmesi öngörülen değerler aşağıda sıralanmıştır: Yöntem ve Teknikler Seçilen konunun hangi yöntem ve teknikle sunulacağı önemlidir. Yararlanılabilecek yöntem ve teknikler aşağıda verilmiştir: Adalet Aile kurumuna ve birliğine önem verme Alçak gönüllülük Bağımsızlık Bağışlama Barış Bilimsellik Cesaret Cömertlik Çalışkanlık Dayanışma Demokrasi bilinci Doğa sevgisi Doğal çevreye duyarlılık Doğruluk Dostluk Duyarlılık Dürüstlük Emaneti korumak Estetik Fedakârlık Gazilik Görgülü olmak Güvenirlilik Hakikat sevgisi Hayâ Hoşgörü İbadet yerlerine saygı İffet İyi niyet Kadirşinaslık Kanaat Kardeşlik Merhamet Millet sevgisi Millî birlik şuuru Misafirperverlik Mürüvvet Namuslu olmak Nezaket Ölçülülük Paylaşımcı olmak Sabır Sadelik Samimiyet Saygı Saygılı olmaya önem verme Sevgi Sorumluluk Sözünde durmak Şehitlik Şükür Tarihsel mirasa duyarlılık Temizlik Tutumluluk Türk bayrağına ve İstiklal Marşı na saygı Türk büyüklerine saygı Vatanseverlik Vefa Yardımseverlik 9

20 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI a) Dinleme Yöntem ve Teknikleri Katılımlı dinleme: Metnin herhangi bir yerinde durularak metnin sonrasının tahmin ettirildiği ve bu tahminlerin not edildiği dinlemedir. Seçici dinleme: Metinde nelerin not alınacağı, not alma biçimi ve not almak için gerekli araç gereç konusunda öğrencilerin daha önceden bilgilendirilmesidir. Sorgulayıcı dinleme: Bir konuşmada ifade edilen görüşlerin nedenleriyle birlikte verilip verilmediğini, öne sürülen gerekçelerin tutarlı olup olmadığını sorgulayarak dinlemedir. b) Okuma Yöntem ve Teknikleri Paylaşarak okuma: Metnin öğrenciler arasında paylaştırılarak sesli okunmasıdır. Sesli okuma: İşitilebilir ses tonuyla vurgu, tonlama ve telaffuza, noktalama işaretlerine dikkat ederek okumadır. Sessiz okuma: Dudak kıpırdatmadan gözle okumadır. Sorgulayıcı okuma: Okuyucunun okuma sırasında metinde yer alan düşüncedeki çelişki ve tutarsızlıkları, metnin yazılma nedenini ve metinde verilen örneklerin uygunluğu ve yeterliliğini sorgulayarak okunmasıdır. Not Alarak okuma: Metnin önemli yerlerinin altının çizilerek ya da kısa notlar alınarak okumasıdır. c) Diğer Yöntem ve Teknikler İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı nın uygulanması sürecinde gerekli kavram, bilgi ve becerilerin kazanımında yararlanılabilecek ve etkinliklere temel oluşturabilecek bazı yöntem ve teknikler şunlardır: Akrostiş tekniği: Dizelerin ilk harflerini bir şifre, kavram, söz öbeği veya cümle verecek biçimde alt alta sıralamaktır. Alan gezileri: Öğrenilenlerle ilgili mekânlara yapılan inceleme gezileridir. Betimleyici yazma: Bir nesnenin, bir kişinin ya da bir yerin dış görünüşünü ayrıntılı bir şekilde yazmaktır. Beyin fırtınası: Açık fikirli olarak bir konu, olay veya problem hakkında düşünmek ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmektir. Bulmaca: Konu ile ilgili bulmaca hazırlamak ya da öğretmen tarafından hazırlanmış bir bulmacayı çözmedir. Dramatizasyon: Öğrenilenleri canlandırılarak göstermektir. Empati kurma: Kişinin kendisini başka birinin yerine koyarak onun hissettiklerini hissetmeye çalışmadır. Geri plandaki düşünceleri bulma: İşlenen konu ya da konuyla ilgili olayları analiz ederek açıkça ifade edilmemiş düşünceleri keşfetmeye çalışmaktır. Görsel imge oluşturma: Konuyu; grafik, resim, karikatür, tablo, şema ve şekil gibi herhangi bir görsel imge ile göstermektir. Görüşme yapma: Öğrenilenlerle ilgili gerçek yaşamdaki insanlara bilgi alma amaçlı soruların sorulması ve bu soruların cevaplanmasıdır. Gösteri: Bir şeyin nasıl yapılacağının açıklanması ve uygulamalı olarak gösterilmesidir. Gözlem ve inceleme: Bir nesneyi ya da bir gerçeği anlamak için olay, nesne ya da gerçeğin türlü belirti ve şartlarını izleme ile inceleme işidir. İkna Edici konuşma/yazma: Muhatabın düşünce süreçlerinin bilincine varmasını sağlayan ve farklı düşünce süreçlerini de göz önünde bulunduran konuşma ve yazmadır. Karşılaştırma: Öğrenilenler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemektir. Karşılaştırmalı yazma: İki ya da daha fazla nesnenin, kişinin, yerin birbiriyle benzer özelliklerini ve farklı yönlerini birer paragrafta ele alarak yazmadır. 20

21 KULLANMA YÖNERGESİ Kavram haritası oluşturma: Konu ile ilgili başlıca kavramların, merkezî bir kavram etrafında, birbirleriyle ilişkilerini gösterecek bir haritanın oluşturulmasıdır. Önem sırasına koyma: Konudaki ana düşünceleri, ilkeleri ya da anahtar sözcükleri önem sırasına koymaktır. Örnek olay analizi (Çözümlemesi): İşlenen konuyla ilgili örnek olayların, işlenen konu ilkeleri açısından çözümlenmesidir. Örnek verme: Konuları açıklığa kavuşturan örnekler vermektir. Pandomim: Düşünce ve duyguları, müzik veya türlü eşyalar eşliğinde gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz oyundur. Problem çözme: Bir problemle ilgili verilerin toplanıp amaca uygun seçimlerin yapılmasından sonra çözüme yönelik ortaya konulan aktivitelerdir. Reklam hazırlama/poster afiş hazırlama: Konuya ilişkin tanıtıcı reklam, poster ya da afişler tasarlamaktır. Sınıflandırma: Belli bir konuda bilgi toplamak ve onları sınıflandırarak sunmaktır. Slogan bulma: İşlenen konunun ana düşüncesini yansıtan slogan üretmektir. Sonuç çıkarma: İşlenen konuda ulaşılan sonuçları belirlenmedir. Sorgulayıcı yazma: Yazarın bir konu hakkında katılmadığı noktaları, çelişkileri, tutarsızlıkları ya da katıldığı durumları mantıksal bir temele oturtarak karşı olma ya da destekleme nedenleriyle birlikte aşamalı bir şekilde yazmasıdır. Şiir-hikâye yazma: İşlenen konunun önemli noktalarını yansıtan şiir ya da hikâye yazmadır. Tartışma: Belli bir konuyu kavranmak amacıyla karşılıklı görüş, fikir ve eleştiriler üreterek o konunun kapsamlı ve detaylı olarak incelenmesidir. Tavsiyede bulunma: Konuda öğrenilenleri ilgili kişilere tavsiye etmektir. Yordama yapma: Konunun işlenmemiş bölümüyle ilgili tahminlerde bulunma ve bu tahminlerin gerekçelerini açıklamadır. Yukarıda sıralanan yöntem ve tekniklerin yanı sıra öğretmen tarafından, değerlendirme, benzetim, günlük yaşamla ilişkilendirme, not alma, görüş tarama, formülleştirme, haber toplama, bildikleriyle bağ kurma, dosya oluşturma, öykü tamamlama, öğretim malzemesi hazırlama, çalışma yaprağı, koleksiyon yapma, hipotez oluşturma ve sınama, yıllık hazırlama, tersinden düşünme, anlaşma imzalama, öğrendiklerini listeleme, proje, gazete çıkarma ve yeniden yazma gibi ek yöntemler de kullanılabilir. II. KONUYA HAZIRLIK Öğrencilerin bildiklerinden hareketle, kelime ve kavramlarla ilgili düşünce gelişimlerini sağlayacak, ön bilgilerini harekete geçirecek ve ilgilerini konuya çekecek soru örneklerinin verildiği bölümdür. Bölümde öğrencilerin yetenek ve düzeyleri dikkate alınarak başka sorular da sorulabilir. Ancak soruların; Günlük hayatla ilgi kurmasına, Konuya hazırlayıcı olmasına, Ön bilgileri harekete geçirmesine, İlgi çekici olmasına dikkat edilmelidir. Öğrencileri konuya hazırlamada bir şiir okutma ya da bir film izletme gibi diğer görsel materyallerden de yararlanılabilir. III. KONUNUN İŞLENİŞİ Konunun sınıfta nasıl işleneceğini gösteren bölümdür. Bu bölümde konunun niteliğine göre değişik etkinliklere yer verilmiş olup bunlardan bazıları şunlardır: Öğrencilerin anlama ve kavrama becerilerini geliştirmek için konuya motivasyonu sağlamada etkili olan tahmin etme ve ettirme etkinlikleri yaptırılmıştır. 2

22 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Görsel öge ve konuyla ilgili cümlelerden hareketle, öğrencilerin ilgilerini çekme ve meraklarını uyandırma çalışmaları yapılmıştır. Zaman zaman konuyu okumadan önce öğrencilerin konuyla ilgili amaç belirlemeleri istenmiştir. Amaç belirleme çalışmalarında mümkün olduğunca farklı öğrenci görüşlerine yer verilmeli ve görüşlere saygı duyulmalıdır. Bütün bu çalışmalar sırasında öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini sağlayacak ortamlar hazırlanmalıdır. Bu çalışmaların yaptırılacağı gibi bunlar örnek alınarak çevre, sınıf, ortam ve öğrenci seviyelerine uygun başka çalışmalar da yaptırılabilir. Bu anlamda ders kitabında yer almadığı hâlde konunun kazanımlarına uygun olarak öneri adı altında etkinlikler hazırlanmıştır. Süre ve sınıf ortamı göz önünde bulundurularak bu öneriler işlenilebilir. Farklı okuma ve dinleme yöntemlerini uygulamak, öğrencilerin ders kazanımlarını daha rahat bir şekilde anlamalarını sağlar. Bu yöntem ve teknikler; konuyu inceleme, anlama, seçim yapma, karar verme, yorumlama, analiz-sentez ve değerlendirme yapma gibi zihinsel etkinliklere zemin hazırlar. Sınıf içi etkinlikler uygulanırken aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda hareket edilmelidir: Dersi öğrenmeye elverişli ve destekleyici bir ortam oluşturulmalı, öğrenci özerkliği ve girişimleri desteklenmelidir. Öğrencilerin öne sürdükleri fikirler önemsenmelidir. Öğrencilerin motivasyon, ilgi, beceri ve öğrenme tarzları gibi bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin, ileri sürülen alternatif düşünceler üzerinde düşünmeleri, bu düşünceleri tartışmaları ve değerlendirmeleri teşvik edilmelidir. Öğrencilere yeni kavramları farklı durumlarda kullanma fırsatları verilmelidir. Öğrenme, toplumsal deneyimler sağlayacak şekilde organize edilmelidir. Bir öğrenme görevi oluştururken gerçek yaşamda karşılaşılan düzeyde karmaşık olmasına dikkat edilmelidir. Bir öğrenme görevi oluştururken belirlemek, karşılaştırmak, sınıflamak, çözümlemek, oluşturmak gibi üst düzey bilişsel etkinlikleri gerektiren görevlere ağırlık verilmelidir. Öğrencilere açık uçlu, düşünmeye sevk eden, anlamlı ve derinliği olan sorular sorulmalıdır. Öğrenciler, kendi arkadaşlarına sorular sormaya yönlendirilmelidir. Öğrencilerin yaptıkları hataları anlamaları için geri bildirim kullanılmalıdır. Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri özendirilmelidir. Değişen sosyal ve çevresel ihtiyaçları karşılamaya önem verilmelidir. Sınıf içerisinde meydana gelebilecek olaylar dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin konuyla ilgili sorulara verdiği cevaplar doğru veya yanlış diye eleştirilmemeli, dinleme kurallarına uymaları istenmeli ve yaratıcı düşünce becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilmelidir. İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin de kazanımlarını gerçekleştirebilmesi için dersin üzerine kurulu olduğu kavramların öğrenci tarafından doğru bir şekilde öğrenilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Konuların işlenişi sırasında bu kavramlar öğrencilere kavratılmalıdır. Her sınıf düzeyinde verilmesi gereken kavramlar tablo hâlinde verilmiştir: 22

23 KULLANMA YÖNERGESİ Öğrencilere Verilecek Kavramlar Listesi Abdest Çağrı İslam düşüncesi Mizan Sihir Ahiret Dinî motif İyilik Musiki Sırat Âlem Dinî sorumluluk Kamet Musahiplik Şart Aşure Emin Kıyamet Namaz Şeytan Bağnazlık Ezan Kul hakkı Nas Taassup Batıl inanç Fal Kunut Öğüt Tasavvuf Bayram Gülbenk Kültür Örf ve âdet Teravih Cem Güzel ahlak Laiklik Ruh Teyemmüm Cuma Hurafe Melek Semah Vicdan Atatürkçülük İle İlgili Konular Tablosu Atatürkçülük İle İlgili Konular ve Açıklamalar 7. Laiklik ilkesinin esasları AÇIKLAMA: Laiklik ilkesinin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olarak yürütülmesi olduğu; laiklik ilkesi gereğince devlet yönetiminde din kuralları yerine millet egemenliğinin esas alındığı; laiklik ilkesinin akla ve bilime önem verdiği, devlet yönetiminde ve her alanda aklın ve bilimin esas alınmasını öngördüğü; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının din ve vicdan hürriyetinin anayasa ile güvence altına alındığı; din ve vicdan hürriyetinin laiklik ilkesinin bir gereği olduğu; laikliğin dinî inanç ve duyguların istismar edilmesini önlemeye çalıştığı; demokrasinin yerleşmesine yardımcı olduğu; Türk milletinin barış ve huzur içinde yaşamasını amaçladığı belirtilerek Atatürk ün din ve vicdan hürriyeti, dinî istismar ve taassup konularındaki görüşlerinden örnekler verilecektir. Laiklik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar örneklerle açıklanacak, millî birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında çok önemli bir rol oynadığı belirtilecektir. Öğrenme Alanı / Ünite Din ve Kültür - Kültürümüz ve Din Ders Kazanımları 5. Laiklik kavramını açıklar. 6. Bireyin özgür biçimde herhangi bir dini, inancı seçmede ve o inançla ilgili düşüncelerini ifade etmede laikliğin güvence olduğunu açıklar.. Laiklik ilkesini kavrayabilme AÇIKLAMA: Laikliğin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi olduğu açıklanacak; laiklik ilkesinin devlet yönetiminde aklın ve bilimin esas alınmasını öngördüğü belirtilecek; laiklik ilkesinin devlet yönetiminde millî egemenliğin esas alınmasını, her alanda akla ve bilime önem verilmesini öngördüğü açıklanacaktır. Laiklik ilkesinin bütün vatandaşların din, vicdan ve ibadet hürriyetini güvenceye aldığı açıklanacak; laiklik ilkesine göre devletin dinî inanç ve duyguların istismar edilmesine izin vermediği açıklanacak; Atatürk ün dinin istismarı ve taassup konularındaki sözlerinden örnekler verilecektir.atatürk ün İslam dini hakkındaki görüşlerini belirten sözlerinden örnekler verilecek; din ve vicdan hürriyeti Atatürk ün sözlerinden örneklerle açıklanacaktır. Din ve vicdan hürriyetinin toplumsal barışa hizmet ettiği, Anayasa ile güvenceye alındığı açıklanacaktır. Din ve vicdan hürriyetinin laiklik ilkesinin bir gereği olduğu; laiklik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalar açıklanacak, laiklik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalara örnekler verilecektir. Kur an ve Yorumu - İslam Düşüncesinde Yorumlar 8. Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 23

24 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Öğretim Programı Kazanımları ile İlişkilendirilen Ara Disiplinler Kazanımları Tablosu Öğrenme Alanı/Ünite Din ve Kültür/ Kültürümüz ve Din Kur an ve Yorumu/İslam Düşüncesinde Yorumlar Ders Kazanımları 4. Kültürel değerleri korumaya özen gösterir. 6. Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik olduğunu açıklar. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kazanımları (-8) 9. Yakın çevresindeki ortak miras ürünlerinin korunması gerektiğini ifade eder. 2. Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemini fark eder. IV. DEĞERLENDİRME Konu sonunda öğrencinin öğrenme sürecini, gelişim düzeyini, kazanımlarını ve kazanım düzeylerini değerlendiren bölümdür. Değerlendirme yapmada öğretmene kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmış olan sorular, etkinlikler ve değerlendirme formları verilmiştir. Bu çalışmalar aynı şekilde kullanılabilir veya yeni sorular, etkinlikler ve değerlendirme formları düzenlenebilir. Değerlendirme sonucunda öğrenciler arasında karşılaştırılma yapılmamalıdır. Ancak becerilerini geliştiren öğrencilerin bu işi nasıl yaptıkları ve bu işi yaparken kullandıkları yöntem ve teknikler sınıfta paylaşılmalıdır. V. BİR SONRAKİ KONUYA HAZIRLIK Öğrencilerin bir sonraki konuya hazırlık yapmalarını sağlamak amacıyla soru veya araştırmaların verildiği bölümdür. Soru ve araştırma ödevlerinin kazanımlarla bağlantılı olmasına dikkat edilmiştir. Bu soru ve araştırma ödevleri aynen sorulabileceği gibi kazanımlara yönelik farklı soru ve araştırma ödevleri de verilebilir. Verilmiş olan bu hazırlık çalışmaları sonraki dersin işlenişinde denetlenmelidir. İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİLGİ NOTLARI İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı nın başarıya ulaşması için öğretmenin; programın felsefesini, kazanımlarını, öğrenme-öğretme sürecinde kullanılabilecek yaklaşım, yöntem ve teknikleri, süreç değerlendirmesini iyi bilmesi ve kavraması, idare ve velilerle nitelikli iletişim kurması ve iş birliği yapması gerekmektedir. Bu nedenle öğretmenlere yeni öğretim programının felsefesini anlamalarında ve uygulamalarında başarılı olmalarını sağlayacak bazı bilgi notları verilmiştir. 24

25 KULLANMA YÖNERGESİ A. Değer Öğretimi Okullarda değer öğretiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunların en önemlisi değer açıklamak tır. Bu yaklaşım bireyin kendi duygu, inanç, öncelik ve değerlerinin farkında olmasını, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesini ve yaşam onuruna sahip olmasını kapsar. Bu yaklaşım; bireyin yaşam değerlerini fark etmesine, karar almasına, kararını uygulamasına, başarmasına ve yaşamının tümünde kendisine rehberlik edecek bilgi, beceri ve duyguları öğrenmesine yardım eder. Genç insanın kendisine örnek alabileceği insan sayısı artmış, öğretmen ve velinin öğrenci üzerindeki etkisi azalmıştır. Öğrencinin modeli velisi, öğretmeni olabileceği gibi bir şarkıcı, politikacı veya sinema yıldızı da olabilmektedir. Bütün bu etkiler altında genç insanın değerleri yetişkinler tarafından yönlendirildiğinde kendileri değerlerinin farkına varamamaktadırlar. Bu yüzden yaşamlarında önemli kararlar alma durumlarında akran gruplarının baskısı ve propagandanın etkisi altında kalmaktadırlar. Genç veya yaşlı herkes otorite, çalışma, arkadaşlık, para, cinsellik, din, siyaset, boş zaman, okul gibi konularda anlaşmazlığa düşer, karmaşa ve değer çatışması yaşar. Bugünün genç ve çocukları geçmişe göre daha çok seçenekle karşı karşıyadır. Alternatiflerin çok olması onları daha çok karmaşaya ve görgüsüzlüğe itmiştir. Bu karmaşıklık ve anlaşmazlık karşısında öğrencilere yardım gereklidir. Bu yaklaşımda öğrencilere kendi değerlerinin farkına varması için yardımda bulunulmaktadır. Bu tekniğin altında yatan varsayım bireylerin kendi değerlerini açık bir şekilde anlayamayacaklarıdır. Değer açıklama yaklaşımı, öğrencilere yardım ederek kendi değer sistemlerini kurmalarına yardımcı olur. Bu yaklaşım, değerlerin içeriğinden çok oluşma süreciyle ilgilenmiştir. Değer açıklama yansız bir yaklaşımdır. Değer açık bir şekilde öğretildiğinde etkisinin azalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle zorla benimsetilmeden, yedi basamakta değer kazandırılması temel alınır. Bu basamaklar aşağıdaki gibidir:. Özgürce seçim ya da bağımsız seçim yapma 2. Bir dizi mevcut seçeneği değerlendirdikten sonra alternatifler arasından seçebilme 3. Her alternatifin olası sonuçlarını düşünerek değerlendirdikten sonra seçebilme 4. En önemli ve değerli olduğu düşünülen şeyleri ödüllendirme ve değer verme 5. Serbestçe seçilen bir değeri açıkça söyleyebilme 6. Serbestçe seçilen değerle uyumlu olan bir hareket tarzıyla hareket edebil me 7. Seçilen değerle uyum içerisindeki bir hareket tarzında tekrar tekrar hareket edebilme. Değer açıklama yaklaşımında amaç, yukarıda verilen yedi basamağı kullanarak öğrencilerin kendi yaşantıları yoluyla değerleri içselleştirmelerini sağlamaktır. Değer açıklamanın anahtar ögesi cevap açıklamadır. Bu yaklaşım öğrencinin kendi fikirlerini denemesi durumunda onu cesaretlendirir. Öğretmen cevap açıklarken kendi doğru cevabını önermemeli, değerlendirmemeli, eleştirmemeli ve ahlaki hâle dönüştürmemelidir. Öğrencinin verdiği cevabı açıklamasına yardım etmek amacıyla aşağıda verilen biçimde sorular sorulabilir: Senin için bu önemli midir? Şu an mutlu musun? Diğer alternatifleri yapabileceğini düşündün mü? Gerçekten yapabilir ve konuşabilir misin? Aynı şeyleri tekrar yapabilir misin? Sonuç olarak öğretmen sınıf içinde ve dışında öğrencilerin kendi seçim ve değerlendirmelerini bilinçli olarak geliştirmeleri için fırsatlar sunar. B. Kavram Haritaları ve Din Öğretiminde Kullanımı Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretiminde kullanılan veriyi öğrenciye en iyi biçimde sunmak ve sonuçta anlamlı bir öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak için eğitim bilimlerinin ortaya koyduğu yöntem ve araçlar kullanılır. Kullanılan bu yöntem ve araçlardan biri de kavram haritalarıdır. Kavram haritaları, daha çok soyut kavramlardan oluşan bir içeriğe sahip olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretiminde işe yarayabilen bir yaklaşımdır. Kavram haritalarının kullanım alanları, faydaları, türleri ve hazırlanışları açıklanmıştır. 25

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

CEVAP ANAHTARI. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur Ünite 1 MELEKLER VE AHİRET İNANCI Varlıklar Âlemi - Meleklere İman 1- A 2-C 3-D 4-D 5-B 6-A 7-D 8-C 9-B 10-C Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / osmankarakaya.net 7. Sınıf.... Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had s. Ün te Adı: MELEK

Detaylı

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları

ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları ZAMBAK 7.Sınıf Din Kültürü Varlıklar Âlemi Meleklere İman Kur an a Göre Cin ve Şeytan ÜNİTE 1 Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur an ın Öğütleri Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar Ahirete

Detaylı

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

I 7. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 7. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 2. Metindeki anahtar kelimeleri belirler. 3. Metnin konusunu belirler. 4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

AKASYA KOLEJİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

AKASYA KOLEJİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI KASIM-ARALIK AKASYA KOLEJİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİMİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI SINIF DÜZEYİ OKUL ÖNCESİ SEVGİ,ADALET VE HOŞGÖRÜ Kendine, anne babaya, öğretmenlere, devlet büyüklerine saygı,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI. Adnan ALTUN

SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI. Adnan ALTUN SOSYAL BİLGİLER VE ÖĞRETİM PROGRAMI Adnan ALTUN SOSYAL BİLGİLERİN TARİHİ GELİŞİMİ Sosyal Bilimler Kavramının Ortaya Çıkışı Sosyal Bilimlerin Genç Kuşaklara Öğretimi Tek disiplinli yaklaşım (Tarih, Coğrafya

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

Bu kitapta neler var?

Bu kitapta neler var? Bu kitapta neler var? Akıllı ve Eğlenceli >> Pekiştirici Etkinlikler Tam Ölçen ve Bilgilerinizi Derinlemesine Sorgulayan >> Ünite Testleri Artıbir >> Sınav Özel Soruları Kazanım Odaklı >> Konu Testleri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

Kiraz Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Kiraz Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KİRAZ KAYMAKAMLIĞI Kiraz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Allah

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BALIKLI İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BALIKLI İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BALIKLI İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI TEMİZLİK-SELAMLAŞMA KASIM Kişisel temizliğine dikkat eder Çevresindekilere selam verir. Kişisel temizliğine dikkat eder

Detaylı

KAVUŞTURAN İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI HAFTA KAZANIM YAPILACAK ETKİNLİKLER

KAVUŞTURAN İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI HAFTA KAZANIM YAPILACAK ETKİNLİKLER 2016-2017 KAVUŞTURAN İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI HAFTA KAZANIM YAPILACAK ETKİNLİKLER Toprağın vatan olmasının değerini bilir ve önemini vurgular. Demokrasi Şehitleri anılır.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur!

PEK OKULLARI 2A KASIM. İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! PEK OKULLARI 2A 2018 2019 KASIM İzimden gelin gençler! Bocalamadan, yorulmadan, sıkılmadan Tek çıkış yolunuz budur! 2.SINIF HAT BİLGİSİ ÜNİTE ADI: OKULUMUZDA HAT / EVİMİZDE HAT AÇIKLAMALAR Okulda iletişim

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR KENDİMİ TANIYORUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM... 4. sınıf 1.ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR Bu ünitenin sonunda Küçük Farklar (Kişisel eşyalar kullanılarak insanlardaki farklılıklara

Detaylı

Refet Bele Anaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Refet Bele Anaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2017-2018 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI Refet Bele Anaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 23 EYLÜL 27 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL - 22 EYLÜL (1. Hafta) ARA DİSİPLİNLER VE DERS İÇİ 1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder. T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 3 ( Bu mektup 10 Şubat 2014-11 Nisan 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 2.TEMAMIZ :BENİM EŞSİZ

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Kavram Haritası Yöntemi

Kavram Haritası Yöntemi Kavram Haritası Yöntemi Kavram Nedir? "Kavram dünyadaki nesnelerin, biçimlerin, olgu, durum ve devinimlerin dildeki anlatım buluşu ve dünyadaki nesnelerin ortak niteliklerine dayanan, dile özgü bir genelleme,

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1

TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1 EYLÜL 5. EYLÜL 4. EYLÜL 3. TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 203-204 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) KAZANIMLAR ETKİNLİK

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLER (0-6 YAŞ) KURS PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLER (0-6 YAŞ) KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLER (0-6 YAŞ) KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İ Ç İ N D E K İ L E R PROGRAMIN ADI 1 PROGRAMIN

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 5.

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ «İSTANBUL UN ÇOCUK YAZARLARI» PROJESİ SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKOKULU PROJE SINIFI 3/A

İSTANBUL VALİLİĞİ «İSTANBUL UN ÇOCUK YAZARLARI» PROJESİ SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKOKULU PROJE SINIFI 3/A İSTANBUL VALİLİĞİ «İSTANBUL UN ÇOCUK YAZARLARI» PROJESİ SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN İLKOKULU PROJE SINIFI 3/A İçerik: Hikâye, masal, anı, şiir, gezi yazısı, kompozisyon vb. Yazı içerikleri, milli, manevi ve

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Portfolyo Tasarımı SGT 434 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MUHASEBEDE WEB TABANLI PROGRAM KULLANMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAM (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1

Detaylı

SAAT KONULAR KAZANIM BECERİLER AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME

SAAT KONULAR KAZANIM BECERİLER AÇIKLAMA DEĞERLENDİRME 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 12 DERS İ 1. ÜNİTE ÖĞRENME ALANI-ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM EYLÜL EYLÜL 1. (17-23) 2.

Detaylı

GENÇLİK EĞİTİM PROGRAMLARI

GENÇLİK EĞİTİM PROGRAMLARI İstanbul 2018 GENÇLİK EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 7 ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI...11 KULLUK VE SORUMLULUK BİLİNCİ... 13 KAVRAMLAR... 21 PEYGAMBERLER TARİHİ... 31 SİYER-İ NEBİ... 41 TEFSİR (KUR

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇOCUK GELİŞİMİ VE BAKIMINDA TEMEL BİLGİLER VE ETKİNLİKLER KURS PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇOCUK GELİŞİMİ VE BAKIMINDA TEMEL BİLGİLER VE ETKİNLİKLER KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇOCUK GELİŞİMİ VE BAKIMINDA TEMEL BİLGİLER VE ETKİNLİKLER KURS PROGRAMI Ankara, 2018 İ Ç İ N D E K İ L E R

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR T.C. KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI KARABAĞLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI "OBAP" EĞİTİMİ YILLIK PLANI AYLAR EYLÜL İMİZ 1. Veli toplantılarında sınıf öğretmeni tarafından velilerin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

7. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 6. Yazım ve ktalama Kurallarını Uygulama 1.

Detaylı

5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ 5 YAŞ ANASINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ DRAMA Araştırma ve problem çözme becerilerini Arkadaş ilişkilerini geliştirmek,akıcı geliştirmek konuşmalarını kendine güvenmelerini - Öğrenmeyi

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 8 Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız (Âdem) da birdir. Hepiniz Âdem densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten

Detaylı

Bu kitapta neler var?

Bu kitapta neler var? Bu kitapta neler var? Her bölümün başında kısa, pratik bilgilerle konuyu kavramanızı hedefleyen >> Hadi Öğrenelim Yol gösteren, öğretici >> Çözümlü Sorular Eğlenerek çözeceğiniz pekiştirici etkinlikler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAHRAMANMARAŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAHRAMANMARAŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (2 Hafta) 208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAHRAMANMARAŞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 0. SINIF OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Bu kitapta neler var?

Bu kitapta neler var? Bu kitapta neler var? Her bölümün başında kısa, pratik bilgilerle konuyu kavramanızı hedefleyen >> Hadi Öğrenelim Yol gösteren, öğretici >> Çözümlü Sorular Eğlenerek çözeceğiniz pekiştirici etkinlikler

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı