T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI"

Transkript

1 i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BANKALARDA ÜST YÖNETİM, ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAPISININ ANALİZİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Erkan AKGÜN DANIŞMAN Doç. Dr. H. İlker ÇARIKÇI ISPARTA 2011

2 ii

3 i ÖNSÖZ 2008 yılında ABD de başlayan ve tüm dünyayı çığ gibi büyüyerek saran KÜRESEL EKONOMİK KRİZ toplum yaşamını maddi ve manevi olarak etkilemiştir. Küresel Ekonomik Krizin çıkış kaynağı ABD de Büyük Ölçekli Bankalar olduğu açık bir gerçektir. Birçok banka taahütlerini yerine getiremediği için batmış ve toplumun daha büyük zarar görmemesi için ABD de Devlet batan bankalara el koyarak zarar görenlerin ve toplumun zararlarını en az hasarla gidermek için gereken önlemleri almaya çalışmıştır. ABD de başlayan ve tüm dünyada hissedilen ekonomik krizin 2009 yılında Avrupa yıda yoğun bir şekilde etkilediği görülmüştür. Küresel Ekonomik Krizden komşumuz Yunanistan ın Avrupa Topluluğu Ülkeleri arasında çok etkilenen ülke olduğu ile devam etmiştir. Bunun yanında Birçok Avrupa Ülkesi sarsıntı geçirmiş ve halen bu konuda önlemler almaya devam etmektedirler. Avrupa Birliği Ekonomiden sorumlu Yöneticileri Ekonomik Krize karşı birlikte hareket etme kararları almaya ülkelerin hükümetler düzeyinde girişimleri bu durumu desteklemiştir yılının son çeyreğini yaşadığımız bu günlerde ABD kaynaklı KÜRESEL EKONOMİK KRİZ in henüz dip noktasına gelinip gelinmediğini tam ve kesin olarak ekonomiden sorumlu kişiler ve ekonomi uzmanları telaffuz edememektedirler. İşte tüm dünyayı saran ve etkileyen Ekonomik Krizde Ülkemizin en az hasarla bu süreci geçirmekte olduğu Dünyada ve Ülkemizde ekonomistler ve veri değerlendirme kuruluşlarınca kabül edilmektedir. Ülkemizin Bankacılık alanında almış olduğu önlemler sayesinde Bankacılık faaliyetlerinin, uygulamaların ve kuralların sıkı takip edilmesi, denetlenmesi ve yaptırımlar sayesinde hiçbir Banka batmamış ve Devlet elkoymak zorunda kalmamıştır. Küresel Ekonomik Kriz döneminin başlangıcı ve devam eden süreçte en çok kar eden Kurum ve Kuruluşların en üst noktalarında yer alan Bankalar rakamların dili veriler ve sonuçları ile kendisinden en çok söz ettiren Başarılı İşletmeler olmuştur. Sonuçda Bankacılık 2009 yılında Türkiye nin en iyi hikâyesi olmuştur.

4 ii Ülkemizde bu başarı yolculuğu hikâyesine damgasını vuran hiç kuşku yok ki Hükümetin izlediği ekonomi politikası ile birlikte Merkez Bankası, BBDK, TMSF, TBB gibi kurumlar etkin rol oynamıştır. Ayrıca Haziran 2010 Aktif Büyüklüğü sıralamasına göre ilk 4 sırada yer alan T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., GARANTİ BANKASI VE AKBANK ın katkıları bir gerçektir. Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesinin konu belirleme, hazırlanma ve son şeklinin verilmesinde büyük destek ve katkılarını gördüğüm SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Danışman Hocam Sayın Doç. Dr H. İlker ÇARIKÇI ya teşekkürlerimi sunarım. Aralık 2010 Erkan AKGÜN

5 iii ÖZET BANKALARDA ÜST YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YAPISININ ANALİZİ Erkan AKGÜN Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, 114 Sayfa, Aralık 2010 Danışman: Doç. Dr. H. İlker ÇARIKÇI 2008 yılında ABD de başlayarak tüm dünyaya yayılan Küresel Ekonomik Krizin çıkış kaynağı finans piyasası ve Bankacılık sektörüdür. Bankalar belli bir faiz karşılığında mevduat toplayan ve bu mevduatı kişi ve kuruluşlara belli bir kar sağlayacak faiz oranı üzerinden ve teminat karşılığında kullandıran bir finansal kuruluşlardır. Dolayısıyla, Bankalar tasarruf yapan, üreten ve yatırım yapan gerçek / tüzel kişi veya kuruluşlar ile doğrudan ilişkili ve iç içe konumdaki toplumun vazgeçilmez bir organıdır. Bankalar Kaynakları ve Varlıklarını amacına uygun olarak kullandırmazlarsa batmaları kaçınılmazdır. Bankaların batması toplumun tüm kesimini doğrudan etkilemesi nedeniyle, Ekonomiyi yöneten aktörlerin bu konuda gerekli önlemleri almaları gerekir. Aksi takdirde toplumda kaotik bir ortam oluşur. Bu durum, ABD başta olmak üzere AB Ülkelerini etkilemiş 2009 yılı komşumuz Yunanistan ın Ekonomik Krizden büyük hasar görmesi ile sonuçlanmıştır. Küresel Ekonomik Kriz başlangıcından günümüze kadar Bankacılık Türkiye nin en iyi hikâyesi olmuştur. Hiçbir banka batmamış, devlet elkoymamıştır. Bu çalışmanın birinci bölümünde Bankacılık sektöründe 2009 yılsonu itibariyle aktif büyüklük olarak ilk dört sırada yer alan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş, Garanti Bankası, Ve Akbank ın Tepe Yönetimi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yöneticileri tanıtılmıştır. Organizasyon Yapıları ve İnsan Kaynakları Yönetimi Birimleri detaylı olarak incelenmiştir. İkinci bölümde 2009 yılı Bankacılık sektör analizi yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise Bankalardaki Üst Yöneticilerin Çalışma Şartları, Eğitim Durumları, Kariyer Basamakları, Yönetim Uygulamaları ve Başarıya giden yol haritasının nasıl şekillendiğinin analizi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Banka, Ekonomik Kriz, Yönetim Kurulu, Bankalar Üst Yöneticileri, Denetim Komitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer, Organizasyon, Başarı Hikâyesi

6 iv ABSTRACT THE ANALYSİS OF THE STRUCTURES OF TOP MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT DEPARTMENTS OF TURKISH BANKS Erkan AKGÜN Süleyman Demirel University, Department of Business Administration Post Graduate Thesis 114 Page, November 2010 Supervisor: Associate Professor H. İlker ÇARIKÇI The financial crisis, occured in USA and spread to all over of the world in 2008, originates from finance and banking sectors. Banks are the financial institutions that colect money from the market as deposits and give it as loans with appropriate colecteral. Thus, Banks are crucial for the saving, producing and investing households and corporations. If banks do not give loans in accordance to their goals, their bankruptcy is inevitable. Since bankruptcy of banks effect all society directly, the actors that administer the economy should take measures against it. If these measures are not taken, a chaotic environment occurs. The financial crisis mentioned above effected both USA and European Union, but especially Greece. However, from the beginning of the crisis Turkish Banking Sector has a charming performance. Non of the Turkish Banks went bankrupt and non of them were nationalized. In the first chapter of this study, top managers and members of the Board of Directors of the first four Banks of Turkey according to the asset size(t.c. Ziraat Bankası A.Ş., İş Bankası, Garanti Bankası, and Akbank) as of the end of 2009, were presented. Organizational structures and Human Resources Management Departments of these Banks were analyzed in detail. In the second chapter, an analysis of the Turkish Banking Sector of the year 2009 was done. In the third chapter, working conditions, educational levels, carreer paths, and managerial practices of top managers of Turkish Banks and the ways going to success were analyzed. Key Words: Bank, Cricis, Board of Directors, Top Management of Banks, Board of Auditors, Humon Resources Management, Career, Organization, Success Stories.

7 v İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... i ÖZET...iii ABSTRACT... iv TABLOLAR DİZİNİ... vii ŞEKİLLER DİZİNİ...viii GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BANKALAR YÖNETİM KURULLARI, ÜST YÖNETİMLERİ, BANKALARIN ORGANİZASYON YAPILARI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1.1. Bankaların Yönetim Kurulları ve Üst Yönetimleri Türkiye İşBankası A.Ş. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi Garanti Bankası Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi Akbank Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi Bankaların Organizasyon Yapıları ve İnsan Kaynakları Yönetimi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Organizasyon Yapıları ve İnsan Kaynakları Yönetimi Türkiye İş Bankası A.Ş Organizasyon Yapısı ve İnsan Kaynakları Yönetimi Garanti Bankası Organizasyon Yapısı ve İnsan Kaynakları Yönetimi Akbank Organizasyon Yapısı ve İnsan Kaynakları Yönetimi İKİNCİ BÖLÜM 2009 YILINDA BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Yılında Ekonomik Performans Türkiye de Alınan Önlemler Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılması Merkez Bankası Tarafından Alınan Önlemler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Tarafından Alınan Önlemler Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Alınan Önlemler Orta Vadeli Program ve Dönemine Ilişkin Tahminler Yılında Bankacılık Sektörü... 74

8 vi Sayfa Seçilmiş Göstergelerde Sektörün Görünümü Sermaye Yeterliliği Takipteki Alacaklar Yılında Bankacılık Sektörünü Ilgilendiren Önemli Düzenlemeler Yılında Türkiye Ekonomisi Büyüme Gayri Safi Yurtici Hasıla (Sabit Fiyatlarla, Yüzde Değişme) İstihdam ve ücretler Enflasyon ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKALARDA ÜST YÖNETİM YAPISI, ORGANİZASYON YAPISI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANALİZİ 3.1. Bankalarin Üst Yönetim Yapısının Analizi Bankalar Organizasyon Yapısının Analizi Bankalar İnsan Kaynaklari Yönetimi Analizi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. de İnsan Kaynaklari Yönetimi Türkiye İş Bankası A.Ş İnsan Kaynaklari Yönetimi Garanti Bankası İnsan Kaynaklari Yönetimi Akbank İnsan Kaynaklari Yönetimi SONUÇ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

9 vii TABLOLAR DİZİNİ Sayfa Tablo 1.1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu... 4 Tablo 1.2. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Üst Yönetimi... 5 Tablo 1.3. Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu... 6 Tablo 1.4. Türkiye İş Bankası A.Ş. Üst Yönetimi... 6 Tablo 1.5. Garanti Bankası Yönetim Kurulu... 8 Tablo 1.6. Garanti Bankası Üst Yönetimi... 8 Tablo 1.7. Akbank Yönetim Kurulu Tablo 1.8. Akbank Üst Yönetimi Tablo 1.9. T.C. Ziraat Bankası A.Ş Grup ve Unvanlar Tablosu (Yurtiçi) Tablo T.C. Ziraat Bankası A.Ş Grup ve Unvanlar Tablosu (Yurtdışı) Tablo T.C. Ziraat Bankası A.Ş Kariyer Yolları Tablosu (Denetim) Tablo T.C. Ziraat Bankası A.Ş Kariyer Yolları Tablosu (Bankacılık Grubu) Tablo T.C. Ziraat Bankası A.Ş Genel Kriterler ve Yetkinlikler Tablosu (Genel Kriterler) Tablo T.C. Ziraat Bankası A.Ş Genel Kriterler ve Yetkinlikler Tablosu (Yetkinlikler) Tablo T.C. Ziraat Bankası A.Ş Başlıca Finansal Göstergeler Tablo Türkiye İş Bankası A.Ş Haziran-2010 Döneme Ilişkin Finansal Bilgiler 36 Tablo Garanti'nin Başlıca Finansal Göstergeleri Tablo Garanti Bankası Ortaklık Yapısı (31 Aralık 2009 İtibarıyla) Tablo Akbank da Nitelikli Paya Sahip Kişi Ve Kuruluşlar Tablo Akbank Haziran 2010 Konsolide Mali Tablolar Tablo 2.1. Temel Ekonomik Büyüklükler Tablo 2.2. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Tablo 2.3. Sektörel Büyüme Tablo 2.4. Türk Bankacılık Sektörünün Başlıca Finansal Göstergeleri... 86

10 viii ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 1.1. Ziraat Bankası A.Ş. Organizasyon Şeması Şekil 1.2. Türkiye İş Bankası A.Ş. Organizasyon Şeması Şekil Haziran 2010 İtibarıyla Akbank Ortaklık Yapısı Şekil 1.4. Akbank Yönetici Adayı Kariyer Yolları... 62

11 1 GİRİŞ Ekonomik açıdan, 2009 yılı dünya ekonomisi için oldukça sancılı geçmiştir. Dünya genelinde derin, yaygın ve yüksek hasarlı bu dönem çok sayıda iktisatçı tarafından Küresel Kriz olarak değerlendirilmiştir.küresel Krizin başladığı ve derin izler bıraktığı alan finansal sektör olmakla birlikte, gelişmelerden hemen hemen tüm sektörler olumsuz yönde etkilenmiştir.uluslararası Para Fonu na göre dünyada yaratılan gelir ve ticaret hacmi son 40 yılda yaşanan en şiddetli hızda küçülmüştür.çok yüksek boyutlarda servet kayıpları yaşanmış, işsizlik hızla artmış, bütçe açıklarının kamu borç stoklarının milli gelire oranı yükselmiş, emtia fiyatları düşmüş, gelişmekte olan ülkelere sermaye girişi azalmış, güven sarsılmış ve belirsizlik artmıştır.çok sayıda ülkede finansal sektör aracılık işlevini göremez., piyasalar çalışamaz hale gelmiştir. Hükümetler ve uluslar arası kuruluşlar, finansal sektörün yeniden çalıştırılması, dünya ekonomisindeki küçülmenin durdurulması/yavaşlatılması ve güvenin yeniden tesis edilmesi amacıyla uluslar arası kuruluşların da katılımı ile işbirliği içinde hareket etmeye başlamışlardır. Koordinasyonun daha iyi sağlanmasını teminen Türkiye nin de yer aldığı G-20 ülkeleri, 2008 yılının son çeyreğinden itibaren uluslar arası alanda uygulanacak önlemlere ilşkin öneriler getirmiştir. Kamu kesimi, para ve maliye politikası yoluyla ekonomilere müdahale etmiştir. Merkez bankaları faiz oranlarını hızla aşağıya çekerken, piyasalara ve finansal kurumlara likidite desteği ve hükümetlerde finansal kurumlara sermaye desteği sağlamışlardır. Öte yandan dünya genelinde faiz oranlarında yaşanan düşüş ve likidite imkânlarının genişlemesi sonucu finansal varlık fiyatları özellikle yılın ikinci yarısından itibaren hızla yükselmiştir. Alınan tedbirlerin reel ekonomi üzerindeki etkileri sınırlı kalırken, daha çabuk tepki verebilen finans piyasalarında daha güçlü bir toparlanma görülmüştür. Türkiye de ekonomik faaliyet daralmış enflasyon ve faiz oranları düşmüştür. Uluslararası gelişmelerden ülkemizde önemli ölçüde etkilenmiştir. Dünyaya benzer şekilde, gelir düşmüş, özel sektörde talep daralmış, dış ticaret hacmi küçülmüş, bütçe açığı artmış, işsizlik oranı yükselmiş ve sermaye girişi azalmıştır. Buna karşılık enflasyon ve faiz oranları tarihsel olarak düşük düzeylere gerilemiştir.

12 2 Enflasyon 1968 den sonraki en düşük düzeyi olan %6,5 a gerilemiştir. Enflasyonist baskıları hafiflemesi, Merkez Bankasının kısa vadeli faiz oranlarını düşürmesine imkân vermiştir. Para Politikası Kurulu faizleri 2009 yılı itibariyle toplam 8,5 puan düşürmüştür. Kısa vadeli faiz oranıda piyasa tarafından belirlendiği dönemler itibariyle ilk defa tek haneli düzeye çekilmiştir.likidite imkânlarını arttıran Merkez Bankası piyasaya açık piyasa işlemleri yoluyla likidite sağlamıştır.ayrıca, döviz alım ihaleleri yolu ile net 3,3 milyar ABD doları döviz satın alarak piyasanın rahatlatılmasına katkı sağlamıştır(http//www.tbb.org.tr; Bankalarımız,2009 Dergisi, Türkiye Bankalar Birliği Dergisi Yayını Mayıs,2010, s.1-1,s.1-2) yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisindeki toparlanma süreci devam etmiştir. Bu dönemde, iç talebe ilişkin göstergeler ekonomik aktivitenin olumlu seyrini sürdürdüğüne işaret etmektedir. Öte yandan, Türkiye nin en büyük ihracat pazarı olan Avro Alanı na ilişkin gelişmeler ekonomik aktivitedeki artışı sınırlandırmıştır. Bu çerçevede, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %6,5 civarında büyüdüğü tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, 2010 yılında Türkiye ekonomisinin % 6 civarında büyüyebileceği tahmin edilmektedir. İç talepteki göreceli canlanmanın ithalatı desteklemesine karşılık Avro Alanı ülkelerindeki sorunların ihracatı baskı altında tutması, dış ticaret açığının genişlemesine neden olmaktadır. Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon TÜFE de %8,37, ÜFE de ise %7,64 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yılın ilk çeyreğinde vergi ayarlamalarının yanısıra enerji fiyatları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış paralelinde geçici olarak yükselen enflasyon, ikinci çeyrekte mevsimsel faktörlerin de devreye girmesiyle birlikte yıllık bazda gerilemiştir. Önümüzdeki dönemde enflasyona ilişkin göstergelerin olumlu seyrinin devam edeceği öngörülmektedir. Yılsonuna göre en yüksek artış %18 ile spot kredilerde gerçekleşirken söz konusu artış tüketici kredilerinde %16 düzeyinde gerçekleşmiştir. Avro Alanı nda yaşanan gelişmelerin risk algılamasını artırması finansal piyasalar üzerinde baskı yaratmaktadır. Bununla birlikte, dış talebe ilişkin belirsizliğin artmasına karşılık, iç talebin nispeten istikrarlı seyri kredi hacmindeki genişlemeye destek vermektedir (http//www.tbb.org.tr; Bankalarımız, 2009 Dergisi, Türkiye Bankalar Birliği Dergisi Yayını Mayıs, 2010 s.1-3).

13 3 Bu Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Çalışmasının Amacı, 2008 yılında tüm dünyayı etkileyerek bugüne kadar etkisini sürdüren Küresel Ekonomik Krizde başarılı bir sınav veren Ülkemizdeki Bankacılık sektöründe 2009 yılsonu itibariyle aktif büyüklük olarak ilk dört sırada yer alan bankaları ele almaktır. Ayrıca, Bankacılık Sektörünün yaklaşık %50-60 ını oluşturan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş, Garanti Bankası ve Akbank ın Tepe Yönetimi olarak ifade edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yöneticiler tanıtmaktır. Bankaların Organizasyon Yapıları ve İnsan Kaynakları Yönetimi Birimlerini detaylı olarak inceleyerek, 2009 yılı Bankacılık sektör analizi, Çalışanların Çalışma Şartları, Çalışanların Kariyer Basamakları, Yönetim Uygulamaları ve Başarıya giden yol haritasının nasıl şekillendiğinin analizi yapmaktır. Bankalar da kârlılık ve verimlilik ilkesine göre hareket eden bir işletmedir. Her işletme gibi bankalar da hedefledikleri başarıya ulaşmak için en yüksek kâr ve verimi almayı nasıl gerçekleştireceklerini tasarlayıp, bunun için geçmişteki tecrübe ve bilgi birikimlerini de dikkate alarak geleceğe yönelik stratejik planlarını uygulamaya koyarlar yılında ABD de başlayan ve bütün dünyayı saran Küresel Ekonomik Kriz de Türkiye de kârlılık, verimlilik ve aktif büyüklükte ilk dört sırada yer alan bankaların tepe yönetimi ve üst yönetimini oluşturan kadroların; yılları arasında bankacılık sektörüne katkılarını ölçmek, organizasyon yapılarının nasıl oluştuğunu değerlendirmek ve insan kaynakları yönetimi yapılarını irdeleyerek başarıya açılan yolun nasıl şekillendiğini belirlemek bitirme projemizin ana ilkesini oluşturmaktadır. Çünkü, her işletmede hedeflenen başarıya ulaşmada en önemli katkıyı elbette ki o işletmeyi yöneten yöneticilerin sağladığı ve bunu gerçekleştirebilmek için işletmelerinde çalışanlarına en uygun organizasyon ve çalışma koşullarını sunarak elde ettikleri görülmektedir. Bu durum bitirme projemizin sonuç kısmındaki tespit ve bulgular ile doğrulanmıştır.

14 4 BİRİNCİ BÖLÜM BANKALAR YÖNETİM KURULLARI, ÜST YÖNETİMLERİ, BANKALARIN ORGANİZASYON YAPILARI VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1.1. Bankaların Yönetim Kurulları ve Üst Yönetimleri Bankanın Nisan Haziran 2010 dönemindeki yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri, denetçisi ve diğer üst düzey yöneticileri Tablo 1.1 ve 1.2 de gösterilmiştir (http:// Tablo 1.1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Dur. Yönetim Kurulu Bşk. Muharrem KARSLI Başkan Yüksek Lisans Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kur. Üyeleri Mehmet MUMCUOĞLU Yönetim Kurulu Vekili Lisans Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil ÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Oğuz KAYHAN Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Yüksek Lisans Dr. Ümran DEMİRÖRS Yönetim Kurulu Üyesi Doktora Burhanettin AKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans Hayrettin KAPLAN Yönetim Kurulu Üyesi Doktora Hikmet Aydın SİMİT Yönetim Kurulu Üyesi Lisans (http://

15 5 Tablo 1.2. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Üst Yönetimi Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Dur. Genel Müdür Can Akın ÇAĞLAR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ali ARAS Teftiş Kurulu Başkanı Lisans Yüksek Lisans Genel Müdür Vekili Senih BOYACIGİL Gen. Müd. Başyardımcısı Yüksek Lisans Genel Müdür Yardımcıları Selim Güray ÇELİK Gen. Müd. Başyardımcısı Yüksek Lisans Seyfettin SAĞLAM İnsan Kaynaklarından Sorumlu Gn. Md. Yrd İ. Erdal MAZLUM Muhasebe ve Mali Yönetimden Sor. Gn. Md. Yrd. Ercüment GÜLER Alpaslan ÇAKAR Ertuğrul İSPAHA ELİF ZEYNEP ERÜL CEM ÖZŞEN Kaynak Yönetimi Sor. Gn. Md. Yrd. Bireysel Bankacılıktan Sor. Genel Müdür Yardımcısı Kredi İzleme ve Takipten Sorumlu Gn. Md. Yrd Kurumsal İletişimden Sorumlu Gn. Md. Yrd Dış İlişkiler ve İştiraklerden Sorumlu Gn. Md. Yrd Dr. SONER CANKO Bankacılık Oper. Sor. Gn. Md. Yrd. ALİ RIZA AKBAŞ HÜSAMETTİN GÜLHAN CELAL REYHAN MUSTAFA ŞAHİN Ticari Bankacılıktan Sorumlu Gn. Md. Yrd Tarımsal Bankacılıktan Sor. Gn. Md. Yrd. Fon Yönetiminden Sorumlu Gn. Md. Yrd. Destek Hizmetlerinden Sorumlu Gn. Md. Yrd. Yüksek Lisans Lisans Lisans Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Lisans Lisans Yüksek Lisans Lisans Oğuz KAYHAN Denetim Komitesi Üyesi Lisans Denetim Komitesi Hikmet Aydın SİMİT Denetim Komitesi Üyesi Lisans Abdullah YALÇIN Denetçi Lisans Denetçiler Mahmut GÜRSES Denetçi Yüksek Lisans (http://

16 Türkiye İşBankası A.Ş. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi Bankanın Haziran 2010 dönemindeki Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçisi ve Diğer Üst Düzey Yöneticileri Tablo 1.3 ve 1.4 de gösterilmiştir. (http://www.isbank.com. tr) Tablo 1.3. Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Dur. Yönetim Kurulu Bşk. Caner ÇİMENBİÇER Yönetim Kurulu Bşk Lisans Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kur. Üyeleri (http://www.isbank.com. tr). H. Fevzi ONAT Başkan Vekili Lisans Prof. Dr. Savaş TAŞKENT Yönetim Kurulu Üyesi H. Ersin ÖZİNCE Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Profesör Lisans İsmet ATALAY Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Tülin AYKIN Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Tuncay ERCENK Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Adnan KESKİN Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Ali SÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Füsun TÜMSAVAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Hasan KOÇHAN Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Tablo 1.4. Türkiye İş Bankası A.Ş. Üst Yönetimi Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Dur. Genel Müdür H. Ersin ÖZİNCE Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı Risk Yönetimi Bölümü Müdürü Genel Müdür Yardımcıları Rıza İhsan KUTLUSOY Risk Yönetimi A. Aykut DEMİRAY Aktif Pasif Komitesi Başkanı Uluslararası Bankacılık, Hazine den sorumlu Genel Müdür Yrd. Özcan TÜRKAKIN Kurumsal İletişim, İştirakler, Sermaye Piyasaları, Özel Bankacılık Pazarlama ve ve Satış Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Zafer MEMİŞOĞLU Destek Hizmetleri ve Satın Alma, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları İş Ortaklığı ve İnsan Kaynakları Faaliyetleri Destek, İnşaat ve Gayrimenkul, Yetenek Yönetimi Gen. Md. Yrd. Lisans

17 7 Tablo 1.4. Türkiye İş Bankası A.Ş. Üst Yönetimi (devamı) Hülya ALTAY Bireysel Krediler, Kartlı Ödeme Sistemleri, Bireysel Bankacılık Pazarlama, Satış ve Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Lisans Genel Müdür Yardımcıları Mahmut MAGEMİZOĞLU Hakan BARUT Adnan BALİ Suat İNCE Finansal Yönetim, Yatırımcı İlişkileri, Yönetim Raporlaması ve İç Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı İstihbarat ve Mali Analiz, Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Yön. Gen. Md. Yrd. Kurumsal Bankacılık Pazarlama, Satış ve Ürün Yönetimi, Ticari Bankacılık Pazarlama, Satış ve Ürün Yönetimi, Serbest Bölge Şubeleri Suat İnce Kurumsal Krediler, KOBİ Kredileri ve Ticari Krediler Tahsisi, Perakende Krediler İzleme ve Takip Yönetimi, Risk Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Kurumsal Krediler,KOBİ Kredileri,Ticari Krediler Tahsisi,Perakende Krediler İzleme ve Takip Yönetimi,Risk Komitesi Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Yüksek Lisans Lisans Lisans Lisans Serdar GENÇER Kurumsal Mimari, Proje ve Değişim Yönetimi, Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi, Şube Ağı Gelişt. Gen. Md. Yrd. Lisans Hakan ARAN Alternatif Dağıtım Kanalları Lisans Operasyonları, Alternatif Dağıtım Kanalları Strateji, Bankacılık Temel Operasyonları, Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme, Bilgi Teknolojileri Mimari ve Güvenlik, Bilgi Teknolojileri Sistem İşletimi, Bilgi Teknolojileri Ürün ve Hizmet Teslim, Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları, Dış İşlemler ve Ticari Kredi Operasyonları, İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Caner ÇİMENBİÇER Denetim Komitesi Başkanı Lisans Denetim Komitesi Prof. Dr. Savaş Denetim Komitesi Üyesi Profesör TAŞKENT Prof. Dr. Turgay Denetçi Profesör Denetçiler BERKSOY Taciser BAYER Denetçi Lisans (http://www.isbank.com. tr).

18 Garanti Bankası Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi Bankanın Haziran 2010 dönemindeki Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri, Denetçisi ve Diğer Üst Düzey Yöneticileri Tablo 1.5 ve 1.6 da gösterilmiştir(http:// tr) Tablo 1.5. Garanti Bankası Yönetim Kurulu Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Dur. Yönetim Kurulu Bşk. Ferit Faik ŞAHENK Yönetim Kurulu Bşk. Yüksek Lisans Yönetim Kur. Baş. Vek. Süleyman SÖZEN Yönetim Kur. Baş. Vek. Lisans Yönetim Kur. Üyeleri (http:// tr). Dr. Ahmet Kamil ESİRTGEN Yönetim Kurulu Üyesi Doktora Des O SHEA Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Denis Arthur HALL Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Xavier Pascal DURAND Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Dr. M. Cüneyt SEZGİN Yönetim Kurulu Üyesi Doktora Ergun ÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans Tablo 1.6. Garanti Bankası Üst Yönetimi Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Dur. Genel Müdür Ergun ÖZEN Genel Müdür İcra Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür Yardımcıları Av. Aydın DÜREN Ebru Dildar EDİN Tolga EGEMEN Ali Fuat ERBİL Uruz ERSÖZOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Hizmetleri Gn. Md. Yrd.- Proje & Satınalım Finansmanı Gn. Md. Yrd.-Finans. Kurum ve Kurumsal Bankacılık Gn. Müd. Yrd.-Bireysel Bank. Ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı - Hazine Yüksek Lisans Yüksek Lisans Lisans Lisans Doktora Lisans

19 9 Genel Müdür Yardımcıları Tablo 1.6. Garanti Bankası Üst Yönetimi (devamı) Nafiz KARADERE Afzal M. MODAK Aydın ŞENEL Hüsnü EREL Gökhan ERÜN Turgay GÖNENSİN Adnan MEMİŞ Murat MERGİN Zekeriya ÖZTÜRK Mehmet SEZGİN Ali TEMEL Genel Müdür Yardımcısı - KOBİ Bankacılığı Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı - Genel Muhasebe Gen. Müd. Yardımcısı Teknoloji/Operasyon Hizmetleri ve Merkezi Pazarlama Gn. Md. Yrd. - İnsan Kaynakları/Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı - Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Destek Hizmetleri Stratejik Planlama Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı- Uluslararası İş Geliştirme Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. - Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı - Krediler Lisans Yüksek Lisans Lisans Lisans Yüksek Lisans Lisans Yüksek Lisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Lisans Dr. M. Cüneyt SEZGİN Denetim Komitesi Üyesi Doktora Denetim Komitesi Des O SHEA Denetim Komitesi Üyesi Lisans Murat İNAN Denetçi Lisans Denetçiler Altan Reha GÖKSU Denetçi Lisans (http:// tr) Akbank Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi Banka nın, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri Denetçisi ve Diğer Üst Düzey Yöneticileri İle Genel Müdür Ve Yardımcılarının Sorumluluk Alanları Tablo 1.7 ve 1.8 de gösterilmiştir (http://www.akbank.com. tr).

20 10 Tablo 1.7. Akbank Yönetim Kurulu Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Dur. Yönetim Kurulu Bşk. S.SABANCI DİNÇER Başkan ve Murah. Üye Y. Lisans Yönetim Kur. Şeref Bşk. Erol SABANCI Şeref Bşk. Üye ve Dnş. Lisans Zafer KURTUL Başkan Yrd. ve Mur. Üye Yük. Lis. Bülent ADANIR Murahhas Üye Yük. Lis. Hayri ÇULHACI Murahhas Üye Yük. Lis. Yönetim Kur. Üyeleri M. Hikmet BAYAR Üye Yüksek Lisans Ş. Yaman TÖRÜNER Üye Lisans William J. MILLS Üye Lisans Emre DERMAN Üye Lisans Ziya AKKURT Üye ve Gn. Md. Yüksek Lisans (http:// tr.) Tablo 1.8. Akbank Üst Yönetimi Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Dur. Genel Müdür Ziya AKKURT Genel Müdür Lisans Teftiş Kurulu Başkanı Eyüp ENGİN Teftiş Kurulu Başkanı Lisans Genel Müdür Vekili Reşit TOYGAR Hazine Yüksek Lisans Genel Müdür Yardımcıları S. Hakan BİNBAŞGİL Bireysel Bankacılık Yüksek Lisans Zeki TUNCAY İnsan Kay. ve Destek Lisans M. Fikret ÖNDER Özel Bankacılık Yüksek Lisans Sevilay ÖZSÖZ Operasyon Lisans Alpaslan ÖZLÜ Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Ferda BESLİ KOBİ Bankacılığı Lisans Ahmet Fuat AYLA Krediler Lisans Hülya KEFELİ Uluslararası Bankacılık Lisans K. Atıl ÖZUS Finansal Koordinasyon Lisans A. Galip TÖZGE Bireysel Bankacılık Yüksek Lisans Cem MENGİ Kurumsal Bankacılık Lisans M. Tülay KÖNÜMAN Ödeme Sistemleri Lisans Tunç AKYURT Strateji Yüksek Lisans Bülent ADANIR Denetim Komitesi Bşk. Yüksek Lisans Denetim Komitesi M. Hikmet BAYAR Denetim Kom. Üyesi Lisans Denetçiler (http:// tr). Mevlüt AYDEMİR Denetçi Lisans M. Nedim BOZFAKIOĞLU Denetçi Lisans

21 11 AKBANK Yönetim Kurulu Komiteleri Üst Yönetim Komitesi Akbank ın Üst Yönetim Komitesi; Banka nın finansal verileri, iş birimi kârlılıkları, sektöründeki konumu ve yeni iş gelişmeleri gibi konuları değerlendirmektedir. Komite toplantılarının zamanlaması ve içeriği yıllık olarak belirlenir. Suzan Sabancı Dinçer, Başkan (Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye)Hayri Çulhacı, Üye (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye)Bülent Adanır, Üye (Yönetim Kurulu Murahhas Üye) Ziya Akkurt, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) Denetim KomitesiYönetim Kurulu nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmaktan sorumlu olan Denetim Komitesi, iç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini, yeterliliğini gözetmekle görevlidir. Bülent Adanır, Başkan (Yönetim Kurulu Murahhas Üye)Hikmet Bayar, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi). Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Komitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Komitesi; Bankada kurumsal yönetim ilkelerine uyumun takibi ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesini gözetmek amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Komite yılda en az iki defa toplanır. Hayri Çulhacı, Başkan (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye)Suzan Sabancı Dinçer, Üye (Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye)Ziya Akkurt, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) Hakan Binbaşgil, Üye (Genel Müdür Vekili Bireysel Bankacılık ve Kurumsal İletişim) Bade Sipahioğlu Işık, Üye (Genel Müdür Yardımcısı - İnsan Kaynakları) Atıl Özus, Üye (Genel Müdür Yardımcısı Finansal Koordinasyon) Cenk Göksan, Üye (Bölüm Başkanı -Yatırımcı İlişkileri) Derya Bigalı, Üye (Müdür Akbank Sanat). Kredi Komitesi Kredi Komitesi, belirli tutarların üzerindeki kredi tekliflerini yasal mevzuata, bankacılık ilkelerine ve Banka nın hedef ve kredi politikalarına uygun olması kriterlerine göre inceleyen son kredi tahsis karar merkezidir.

22 12 Erol Sabancı, Başkan (Yönetim Kurulu Şeref Başkanı ve Danışmanı - Üye) Bülent Adanır, Üye (Yönetim Kurulu Murahhas Üye) Ziya Akkurt, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür). Üst Düzey Risk Komitesi ÜDRK, risk politikalarının oluşturulması, risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi amacıyla yöntemlerin belirlenmesi, uygun risk limitlerinin oluşturulması ve izlenmesinden sorumludur. Oluşturulan tüm risk politikaları yazılı hale getirilip Banka nın uzun vadedeki genel stratejisiyle bütünleştirilmektedir. Mazereti olmadığı sürece tüm komite üyeleri toplantılara katılmaktadırlar. Bülent Adanır, Başkan (Yönetim Kurulu Murahhas Üye) Suzan Sabancı Dinçer, Üye (Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye) Hayri Çulhacı, Üye (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye) Ziya Akkurt, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür). Uluslararası Danışma Kurulu Kemal DERVİŞ: Başkan Sir Winfried BİSCHOFF: Üye Bülent ECZACIBAŞI: Üye Lubna OLAYAN: Üye Rodrigo de RATO: Üye Lord STERN: Üye (http:// tr).

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI Yetenek oyunu kazandırır ama takım çalışması ve zeka şampiyonluğu kazandırır. Michael Jordan (Dünyanın en çok tanınan basketbol oyuncusu olan Jordan, NBA in sitesinde tüm zamanların en iyi basketbol oyuncusu

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 1

FAALİYET RAPORU 2014 1 FAALİYET RAPORU 2014 1 İçindekiler GENEL BİLGİLER Önsöz Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı Hakkımızda, Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kurulu

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

Geleceğiniz için daha fazlası. 2013 Faaliyet Raporu

Geleceğiniz için daha fazlası. 2013 Faaliyet Raporu Geleceğiniz için daha fazlası 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler 2 Genel Bilgiler 2 Genel Bilgiler, Ortaklık Yapısı 3 Kurumsal Değerlerimiz 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Genel Müdür ün Mesajı 8 Yönetim

Detaylı

90 yıldır geleceğe bakıyoruz

90 yıldır geleceğe bakıyoruz 90 yıldır geleceğe bakıyoruz İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Biz Kimiz? 7 İş Bankası nın Vizyonu, Amaçları, Değerleri ve Stratejisi 8 Kurumsal Profil 10

Detaylı

Türkiye nin Sabancı sı...

Türkiye nin Sabancı sı... Türkiye nin Sabancı sı... 1 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Değer Yaratan... Sorumlu... 3 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Aktif Katılımcı... 5 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Yaratıcı...

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı...

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Özet Yönetim Kurulu Raporu 6 Denetçiler Raporu 7 2010 Yılı

Detaylı

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi TÜRKİYE NİN BANKASI 2010 FAALİYET RAPORU İŞ BANKASI FAALİYET RAPORU 2010 Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası Kurumsal Yönetim 4 Rakamlarla İş Bankası 6 86 Yılın Öyküsü İlkler, Yenilikler

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Geleceğiniz İçin Daha Fazlası Kuruluşumuzdan bu yana lider olduğumuz Hayat Sigortaları Branşı nda 589 milyon TL lik prim üretimi ve %21,7 lik pazar payı ile 2012 yılında da sektör

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası veya Garanti veya Banka ), Bankacılık

Detaylı

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu

Deutsche Bank. Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim Kurulu Başkanı nın ve Genel Müdür ün Mesajı - 02 01 - Sunuş Finansal Göstergeler - 09 Deutsche Bank A.Ş. nin Tarihsel Gelişimi - 09 Yıl İçindeki

Detaylı

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014

FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ. Faaliyet Raporu 2014 FARKLI, ÖZEL VE HIZLI FAKTORİNG HİZMETLERİ Sektör ortalamalarının üzerinde büyüyen olarak ticareti, güvenli, özel ve farklı çözümlerimizle finanse ediyoruz. Yaygın şube ağımız, geniş saha ekibimiz ve

Detaylı

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2015-31.03.2015 SERİ : II, 14.1 NO.LU TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2015-31.03.2015 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1 Yönetim Kurulu...3 2 Yönetim Kurulu

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu

01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 1. Genel Bilgiler Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş., 30 Aralık 1999 tarihinde Türkiye de

Detaylı

Hep Birlikte, Daha İyiye

Hep Birlikte, Daha İyiye İçindekiler Faaliyet Raporu 2011 Hep Birlikte, Daha İyiye SUNUŞ YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ 2 HEP BİRLİKTE, DAHA İYİYE İLK ADIM 4 VİZYONUMUZ-MİSYONUMUZ 5 KURUMSAL PROFİL 6 BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Faaliyet Raporu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2012 FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK ADRES: Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi, Nurol Plaza B Blok No: 257 Kat:15 34398 ŞİŞLİ / İSTANBUL Telefon : 0 (212) 286 81 00 Fax: 0 (212) 286 81 01 www.nurolbank.com.tr

Detaylı

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan

BÜYÜK. BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BU Raporda KÜÇÜK TASARRUFLARdan oluşan BÜYÜK POTANSİYEL VAR! AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Ticaret sicil numarası: 27158 Genel Müdürlük Adres: Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:12 34768 Ümraniye

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 22

İÇİNDEKİLER. III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 22 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER Genel Bilgiler 3 Kurumsal Profil 4 Şirketin Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler 5 Sermaye ve Ortaklık Yapılarındaki Değişiklikler 5 İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına

Detaylı

Hacı Ömer Sabancı Holdİng A.Ş. 2012 Faalİyet Raporu

Hacı Ömer Sabancı Holdİng A.Ş. 2012 Faalİyet Raporu Hacı Ömer Sabancı Holdİng A.Ş. 2012 Faalİyet Raporu İÇİNDEKİLER 2 Yükselen Türkiye nin Sabancı sı 4 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 5 Sabancı Topluluğu na Genel Bakış 7 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2013 Faalİyet Raporu. Kapılarımız size hep açık 2013 Faalİyet Raporu Kapılarımız size hep açık Kapılarımız size hep açık 1996 yılında, Türkiye de bankacılık anlayışına yepyeni bir boyut getirmek için yola çıktığımız günden bugüne 17 yıl geçti. O günden

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın Oluşturulması, 2. 2014 Yılına Ait Yönetim Kurulu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2007 Sayfa: 1 / 45 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 18 MART 2008 TARİHİNDE İSTANBUL DA TOPLANAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU 1. HESAP YILI ( 04.07.2007 31.12.2007 ) FAALİYET

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı

Detaylı