TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR"

Transkript

1 GLOBAL PROCUREMENT 1. TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR 1.1 Bu Küresel Tedarik Hizmetler için Standart Hüküm ve Koşulları ( GP Standart Hükümleri ), bu GP Standart Hükümleri ne atıfta bulunan ilgili tüm İş Bildirimleri ( SOW ) ile birlikte eksiksiz ve tamamen birbirine bağlı tek bir sözleşme olarak kabul edilir ve SOW'de düzenlendiği şekilde Lisanslı Ürünlerin, Hizmetlerin ve Teslim Edileceklerin tedarik edilmesine amir olan hükümlerdir (bu şekilde birleştirilen her GP Standart Hükümleri ve SOW ayrı bir sözleşme olup, bundan böyle Sözleşme olarak adlandırılacaktır). Satici tarafından bu Sözleşme kapsamında sağlanan tüm Lisanslı Ürünler, Hizmetler ve/veya Teslim Edilecekler, Ticari Amaçlı olarak ve/veya HP nin şirket içi faaliyetlerinde kullanılabilir. 2. MALİ KOŞULLAR 2.1 Fiyatlar. Hizmetler ve/veya Teslim Edileceklere yönelik tüm fiyatlar bir SOW'de belirlenecek ve aksi belirtilmedikçe tüm seyahat ve gündelik masraflar da bu fiyatlara dahil edilecektir KDV. Uygulanabilir olduğu durumlarda fiyatlara ilgili katma değer vergisi ve diğer benzeri vergiler (hepsine birden KDV denir) dahil değildir. Bu tür vergilerin uygulanması durumunda, Satici tüm ilgili KDV tutarlarını ayrı olarak belirtecek ve HP ye gönderdiği faturaların HP tarafından girdi KDV iskontosu uygulanması için gerekli koşulları sağladığından emin olacaktır. 2.3 Satış ve Kullanım Vergisi. Uygulanabilir olduğu durumlarda, fiyatlara satış ve kullanım vergileri dahil değildir. Bu tür vergilerin uygulanması durumunda Satici, HP nin yalnızca vergiye tabi mal ve hizmetler için vergilendirilmesini sağlayacak şekilde, HP ye teslim edilen tüm mal ve hizmetleri kendi faturasında vergiye tabi ve vergiden muaf olarak kategorilere ayırır. Satici, HP nin kendisine sağladığı (i) geçerli bir yeniden satış veya muafiyet sertifikası, (ii) doğrudan ödeme yetkisini ispat eden bir belge veya (iii) söz konusu vergilerin uygulanmayacağına yönelik olan ve Satici tarafından makul ölçüde kabul edilebilir belgelere istinaden HP den herhangi bir vergi tutarını almak amacıyla fatura düzenleyemez veya başka bir şekilde bu bedelleri tahsil etmeye teşebbüs edemez. 2.4 Stopaj ve Diğer Vergiler. HP, yasalar gereği Satici nin siparişiyle ilgili stopaj kesintisi yapmak ve vergi ödemek durumunda kalırsa, Satici ye yapacağı ödemeden söz konusu vergi tutarı kadar kesinti yapma hakkını haizdir. HP yalnızca Bu Sözleşme kapsamında veya Sözleşme ye ilişkin olarak HP nin yasa gereği müştereken veya münferiden yükümlü olduğu diğer tüm vergilerden sorumlu olur ve bu vergileri öder. HP, Satici nin net geliri üzerinden hesaplanan veya yasal olarak zorunlu tutulan stopaj vergilerinden sorumlu değildir. 2.5 Fatura Gönderme. Anlaşma kapsamındaki SOW da veya başka herhangi bir ekte kabul ölçütü sunulmadığı sürece, hiçbir faturanın tarihi Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin HP ye ya da Müşteriye teslim tarihinden önce olamaz, kabul ölçütünün sunulması durumunda hiçbir fatura HP tarafından kabul edilmeden önce tarihlendirilemez. Tedarikçi, Anlaşmanın hükümleri kapsamında faturalandırma hakkına sahip olduktan sonra otuz (30) gün içerisinde HP yi faturalandırmayı kabul eder. Tedarikçi, hiçbir durumda faturaları ya da onlara ilişkin düzeltmeleri, faturanın gönderilebileceği ilk tarihten yüz seksen (180) gün sonra gönderemez ve buna uygun şekilde zamanında gönderimler, tüm HP ödeme yükümlülükleri için bir ön koşuldur. Her fatura, Satın Alma Siparişinde belirtilen adrese ya da elektronik faturalandırma uygulanabilir olduğunda HP tarafından verilen adrese gönderilecektir. 2.6 Ödeme Hükümleri. Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin satın alınmasıyla ilgili olarak HP ye sağlanan tüm faturalar, bir takvim ayının 16. günü ile onu izleyen takvim ayının 15. günü arasındaki süre boyunca biriktirilecektir ( Biriktirme Dönemi ). HP, Biriktirme Dönemi boyunca toplanan uygun faturaların ödemesini, Biriktirme Döneminin bitişinden sonraki kırk beş (45) güne en yakın ayın ilk iş günü başlatacaktır. Herhangi bir erken ödeme indirimi, HP nin uygun faturayı aldığı tarihten hesaplanacaktır. Ödeme, aksi belirtilmedikçe ABD para birimi cinsinden yapılacaktır. Ödeme, Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin kabulünü teşkil etmez ya da HP nin inceleme hakkına zarar vermez. Kabul, Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin belirtilen ölçütleri karşıladığının HP tarafından kabul edilmesiyle gerçekleşir ( Kabul ). HP, kendi isteğine bağlı olarak ve Tedarikçiye önceden bildirimde bulunmaksızın, Tedarikçinin faturasından herhangi bir borcu, geri ödemeyi veya HP alacağını mahsup etme veya düşürme hakkına sahiptir. 2.7 Fatura Gereklilikleri. Uygun bir fatura, faturayı HP nin belirttiği alıcıya iletmek için kullanılan yöntemden bağımsız olarak, en az şunları içerir: (i) Tedarikçinin adı ve fatura tarihi, (ii) varsa belirli Satın Alma Siparişi numarası, (iii)geçerli olduğu yerde seri numarası, fiili olarak teslim edilen ya da sağlanan Ürün veya Hizmetlerin fiyatını ve miktarını içeren tanım, (iv) krediler (varsa), (v) ödemenin gönderileceği sorumlu görevlinin adı (varsa), unvanı, telefon numarası, tam posta adresi ve gönderme GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 1

2 adresi (posta adresinden farklı olabilir), (vi) HP tarafından makul nedenlerle zaman zaman istenebilecek diğer doğrulayıcı belge veya bilgiler ve (vii) Mümkünse düşülebilirliği ve Vergi tazminini sağlamak için yerel Vergi gerekliliklerini karşılayacak bir şekilde olması. Tedarikçi, fatura üzerinde Vergilendirilebilir ve Vergilendirilemez satın almaları, Vergi türlerini, geçerli Vergi oranını, yükümlü olunan Vergi miktarını ve vergilendirme yetkililerini ayrıca belirteceğini kabul eder. 2.8 Masraflar. HP, Tedarikçiye; ilgili masraf makul olmadığı, HP tarafından önceden yazılı olarak onaylanmadığı ve masrafın aslen gerçekleştiği tarihten itibaren atmış (60) gün içerisinde bir faturaya kalem olarak eklenmediği sürece, Tedarikçi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir masrafın karşılığını ödemeyecektir. 2.9 Elektronik Faturalandırma. Geçerli Yasalar tarafından yasaklanması haricinde, Tedarikçi HP'nin isteği üzerine ve masrafları tamamen Tedarikçiye ait olacak şekilde faturaları HP'ye veya HP'nin üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına, HP ya da bu tür bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tarafından belirtilen elektronik biçimde elektronik olarak göndermek amacıyla bir elektronik faturalandırma süreci uygulayacaktır. İlgili hizmet sağlayıcısının, Tedarikçinin bilgilerine istinaden HP tarafından bu hükümler kapsamında sağlanan yükümlülüklere büyük ölçüde benzer gizlilik yükümlülüklerinden sorumlu tutulması koşuluyla, Tedarikçi, böyle bir sürecin kullanılmasının HP ile Tedarikçi arasındaki satın alma ilişkisiyle ilgili bilgilerin hizmet sağlayıcısına açıklanmasını gerektirebileceğini onaylar ve kabul eder. Tedarikçi elektronik faturalandırma sürecini HP nin talebinden sonra makul bir süre içinde (doksan (90) günü aşmayacak şekilde) uygulamaya koyamazsa, HP elektronik olarak alınmamış herhangi bir faturanın ödemesini Tedarikçi faturayı elektronik olarak gönderinceye kadar durdurabilir Mahsup. HP ödemesi gereken her türlü tutarı, Satici'nin HP'ye karşı olan borçlarından dilediği zaman mahsup edebilir. 3. SİPARİŞ, TESLİMAT VE KABUL HÜKÜMLERİ 3.1 Satıcı Sertifikası. HP tarafından Bu Sözleşme kapsamında Ticari Kullanım amacıyla verilen her türlü satın alma emrinde, geçerli olduğu her durumda, referans olarak bir satıcı sertifika numarası bulunacaktır. 3.2 Satın Alma Emri Şartı. Satici, HP'den ilgili teslimatı, Hizmetleri veya masrafı açıkça onaylayan bir satın alma emri almadığı müddetçe, hiçbir Lisanslı Ürünün ve/veya Hizmetin teslimine başlamayacak veya bunlarla ilgili masrafta bulunmayacaktır. Satici, HP'nin satın alma emri eline ulaşmadan önce başladığı veya yaptığı herhangi bir Lisanslı Ürün, Hizmet veya masraf ile ilgili olarak HP'den herhangi bir ücret, maliyet, zarar veya tazminat talep etme hakkından feragat eder. 3.3 Değişiklikler. HP, Satici'ye önceden bildirimde bulunmak şartıyla, Teslim edileceklerden henüz teslim edilmemiş olanlarla ilgili SOW'de belirtilen herhangi bir şartı değiştirebilir. Eğer bu tür bir değişiklik fiyatı veya programı etkilerse, Satici gerekli gördüğü değişiklikleri HP'ye derhal bildirecektir ve taraflar adil bir bedel için pazarlıkta bulunduktan sonra SOW'de değişiklik yapacaklardır. HP, bir SOW'de izinsiz olarak yapılan herhangi bir değişiklik için Satici karşısında hiçbir sorumluluk taşımaz. 3.4 Teslimat ve Kabul Lisanslı Ürünler. Satici tarafından HP'ye veya Müşteriye yapılan Lisanslı Ürün teslimatları, gümrük resmi ödenmiş olarak yapılır. Satici Lisanslı Ürünü, taraflar arasında aksi yönde yazılı bir sözleşme bulunmadığı müddetçe HP tarafından seçilen konumlara elektronik olarak teslim eder. Hizmetler ve/veya Teslim Edilecekler için kabul kriterleri SOW'de; Destek ve Bakım için kabul kriterleri ise bir SOW eklentisinde belirtilir. HP veya Müşteri otuz (30) güç içinde Lisanslı Ürün'ün dokümantasyonda, şartnamede, el kitaplarında veya Satici tarafından sunulan herhangi diğer veri listesi veya tanıtıcı belgede belirtilen özelliklere uygun olmadığını açıkça kanıtlamadıkları müddetçe, Lisanslı Ürünün Kabulü gerçekleşmiş sayılır. Bununla birlikte, kabul işleminin gerçekleşmesi, Lisanslı Ürünün/Ürünlerin başta 13 Garantiler Bölümü olmak üzere Bu Sözleşme'nın tüm hükümlerine uygun olması şartına tabidir. 4. VERİLEN HAKLAR LİSANSLI ÜRÜN 4.1 Mülkiyet. Satici, Bu Sözleşme'de açıkça verdiği haklar haricinde, Lisanslı Ürün'ün tüm haklarını ve bu haklar arasında yer alan veya bu haklarla bağlantılı olarak kullanılan her türlü telif hakkını, patenti veya ticari markayı saklı tutar. Tarafların hiçbiri, bir diğerinin ticari markalarının, işaretlerinin veya ticari isimlerinin mülkiyet veya lisans haklarına sahip değildir. 4.2 Dahili Kullanım Lisansı Tahsisi. Satici Bu Sözleşme ile HP'ye Lisanslı Ürünü Lisans Süresi boyunca yalnızca Dahili Kullanım amacıyla kullanması, tadil etmesi, çoğaltması, teşhir etmesi, dağıtması, ithal etmesi ve ifşa etmesi için geri dönüşsüz, tüm hakları ödenmiş, münhasır olmayan, telifsiz ve dünya çapında geçerli bir lisans vermiştir. 4.3 Ticari Kullanım Lisansı Tahsisi. Satici Bu Sözleşme ile HP'ye Lisanslı Ürünleri dünya çapındaki Müşterilerin kullanımına yönelik olarak teşhir etmesi ve dağıtması için münhasır olmayan bir lisans vermiştir. Ayrıca Satici, Bu Sözleşme ile HP'ye ve HP'nin üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, HP tarafından dağıtılan ve bir Müşteriye, Dış Kaynak Hizmetleri, danışmanlık, entegrasyon, destek ve -Lisanslı Ürünün HP, Müşteri veya bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcıya ait lokasyonunda kurulumu ve bu lokasyondaki yazılım veya donanım ürünleriyle entegrasyonu dahil olmak üzere- diğer hizmetleri sağlandığında ya da bu tür bir Müşteriye entegre bir çözüm sunulduğunda yine Müşteri tarafından lisanslandırılan ürünleri kullanma hakkını da vermiştir. GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 2

3 4.4 Ticari Kullanım Lisansı Tahsisleri için Geçerli Devir Yükümlülükleri. Bu Sözleşme ile verilen dağıtım hakları bağlamında, Lisanslı Ürünü Satici tarafından tedarik edildiği şekliyle dağıtmak yalnızca HP'nin sorumluluğunda olup, Satici ürünü aşağıdaki şekillerden herhangi birinde sunabilir: (a) Vakumlu Paket veya Sanal Paket Lisans Sözleşmeları. Satici, Lisanslı Ürünle birlikte bir vakumlu paket (shrink-wrap) veya sanal paket (click-wrap) yazılım lisansı sözleşmesı sağlama sorumluluğunun yalnızca kendisine ait olduğunu kabul eder. Satici'nin vakumlu paket veya sanal paket yazılım lisansı, geçerli şekliyle, Yazılım Eki'ne eklenti olarak verilir. Satici'nin vakumlu paket veya sanal paket yazılım lisansının veya Müşteri'yle yapılan Destek ve Bakım sözleşmesının yeterliliği veya yürürlüğü açısından, HP'nin hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satici vakumlu paket veya sanal paket yazılım lisansı hükümlerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bunu derhal yazılı olarak HP'ye bildirecek ve değişikliğin bir kopyasını HP'ye sunacaktır. Ancak bu gibi güncellenmiş yazılım hükümlerini Lisanslı Ürünlere dahil etmek yalnızca Satici'nin sorumluluğundadır. (b) Müşteri İmzalı Lisans Sözleşmeları. Eğer Satici, Müşteri'nin son kullanıcı lisans sözleşmesı imzalamasını gerekli görürse, Müşteri ile Satici arasında bu tür bir son kullanıcı lisans sözleşmesı imzalanır. Son kullanıcı lisans sözleşmelarının Lisanslı Ürünün Satici tarafından HP'ye veya Müşteri'ye teslim edilmesinden önce imzalanmasını ve hazır bulunmasını sağlamak yine Satici'nin sorumluluğundadır. Bir Müşteri için son kullanıcı lisans sözleşmesı imzalandığında ve Lisanslı Ürün nakliyeye hazır olduğunda, Satici bunu HP'ye yazılı olarak bildirecektir. Satici, son kullanıcı lisans sözleşmesı hükümleriyle ilgili her türlü ve tüm pazarlığı Müşteri ile bizzat, doğrudan ve zamanında yürütmekle sorumludur. HP, son kullanıcı lisans sözleşmesı ile ilgili yorumları ve soruları Satici'ye yönlendirecektir. Satici'nin geçerli son kullanıcı lisans sözleşmesı, Yazılım Eki'ne eklenti olarak sunulacaktır. 4.5 Dış Kaynak Hizmetleri için Ticari Kullanım Lisansı Tahsisi. Satici Bu Sözleşme ile HP'ye ve HP nin üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, Lisanslı Ürünleri, Lisans Süresi boyunca, Müşterilerine HP'nin veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının veri merkezinden/merkezlerinden veya Müşterinin belirttiği lokasyonda/lokasyonlarda Dış Kaynak Hizmetleri sağlamak amacıyla yüklemeleri, işletmeleri ve kullanmaları için dünya çapında geçerli, münhasır olmayan ve geri alınamaz nitelikte bir lisans tahsis etmiştir. Yukarıdaki hüküm, aksi yönde hüküm/hükümler içeren son kullanıcı lisans sözleşmesının çelişen hükümlerine bakılmaksızın geçerlidir. 4.6 Dış Kaynak Hizmetleriyle ilgili Diğer Hükümler. (a) Şifre Sağlama. Satici, HP'nin Bu Sözleşme'den doğan haklarını kullanmasını önleyebilecek bir şifre, lisans anahtarı veya benzeri araç içeren Lisanslı Ürün sağlarken, HP'nin söz konusu Lisanlı Ürünü Bu Sözleşme'nın hüküm ve koşulları uyarınca kullanmaya devam etmesini sağlayacak olan ana şifreyi, lisans anahtarını veya diğer benzeri aracı da HP'ye verecektir. (b) Müşteriye Lisans Devri. HP, Müşterisine sağladığı Dış Kaynak Hizmetleri sırasında veya bu hizmetlerin sona ermesiyle birlikte, Lisanslı Ürün lisansını/lisanslarını, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere ve HP veya Müşterisi tarafından hiçbir ek ücret ödemeksizin Müşterisine devredebilir. 4.7 Üçüncü Tarafa Ait Lisans Kullanmama Yükümlülükleri. Satici, HP'nin kurum içinde incelemeden geçirmesi için, Lisanslı Ürünlerin her birinde yer alan her türlü Açık Kaynağı veya ücretsiz yazılımı ve bunlarla ilgili üçüncü taraf lisanslarını Yazılım Eki'nde belirtir. Satici, bir Lisanslı Ürün'de yer verdiği her türlü ve tüm üçüncü taraf materyallerinin, üçüncü tarafa ait lisanslara uygun olacağını ve HP nin bu tür bir Lisanslı Ürünü Satici tarafından kendisine verildiği şekilde dağıtmasının herhangi bir üçüncü taraf lisans şartı ile çelişmeyeceğini ve bu gibi üçüncü taraf materyallerinin kullanım, tadil veya dağıtım ile ilgili tüm şartları, HP'nin herhangi bir fazladan ve öngörülmeyen eylemde bulunması veya lisans ücreti ödemesi gerekmeksizin yerine getireceğini kabul eder. 4.8 Bildirim Hakları. Satici, ne zaman varlıklarının veya öz sermayesinin tamamının veya büyük ölçüde tamamının satışı (şirket birleşmesi yolu da dahil) için teklif (bu tür tekliflerin her biri bir "Satın Alma Teklifi"dir) istemeye yönelik bir süreç başlatmak üzere bir yatırım bankeri tutsa veya kendi adıyla böyle bir sürece girse bunu derhal yazılı olarak HP'ye bildirecektir ve HP bu ve benzeri her türlü sürecin bir parçası olarak teklif vermesi istenen diğer potansiyel alıcılarla büyük ölçüde aynı koşullarla sürece katılma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca Satici, istekte bulunmadığı bir taraftan yazılı bir Satın Alma Teklifi alırsa (ki bu Satın Alma Teklifi'nin hükümleri bağlayıcı olmak zorunda değildir), bu Satın Alma Teklifi'nin önemli maddelerini yazılı bildirim olarak derhal HP'ye sunacaktır. Bu durumda Satici, sunduğu bildirimi müteakip beş (5) iş günü içinde HP tarafından kendisine gönderilen her türlü Satın Alma Teklifi'ni iyi niyet çerçevesinde değerlendirecektir (buradan Satici'nin, kendi takdirince bu tür herhangi bir Satın Alma Teklifi'ni işleme alabileceği veya hiçbir Satın Alma Teklifi'ni işleme almayabileceği anlaşılmaktadır). İşbu Sözleşme'nın aksi yöndeki herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, bu Bölüm altındaki her türlü ve tüm yükümlülükler Sözleşme süresinin dolduğu veya burada belirtildiği şekilde feshedildiği tarihte sona erer ve yürürlükten kalkıp geçerliliğini yitirir. GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 3

4 4.9 Kısıtlamalar. HP, Lisanslı Ürün nesne kodunu ters çevirmemeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi veya insanlar tarafından okunabilecek başka bir biçime dönüştürmemeyi kabul eder. HP, Lisanslı Ürün üzerindeki telif hakkı uyarılarını, tescil ibarelerini, markaları veya ticari isimleri kasıtlı olarak kaldırmamayı kabul eder. Her ne kadar Lisanslı Ürünün kaynak kodu Satici'ye ait gizli bilgiler ve ticari sırlar içerebilirse de, bu bölümde aksinin belirtildiği durumlar haricinde, nesne kod haliyle Lisanslı Ürün ve bunlarla ilgili belgeler gizli bilgi kapsamı dışında değerlendirilir ve HP Lisanslı Ürün ve ilgili belgelere erişimi ve bunların kullanılmasını kısıtlamak mecburiyetinde değildir Yedekleme, Arşiv, Yük Devri ve Aktarım. HP, Bu Sözleşme kapsamındaki her türlü Lisanslı Ürünü daha önce yüklenmiş oldukları bilgisayar sistemlerinden kaldırmak şartıyla, Lisanslı Ürünü ikame, yedek veya öncekinin yerini alan bilgisayar sistemlerine hiçbir ilave ücret ödemeksizin aktarabilir. HP, arşiv ve yedekleme amaçlarıyla, hiçbir ilave ücret ödemeksizin Lisanslı Ürünlerin kopyalarını veya uyarlamalarını oluşturabilir HP, hiçbir ilave ücret ödemeksizin, bir veya daha fazla yedek bilgisayar sisteminde Lisanslı Ürünlerin birer yük devretme amaçlı kopyasını bulundurabilir. Lisanslı Ürünlerin bu gibi yük devretme amaçlı kopyaları, ana bilgisayar sisteminin herhangi bir sebeple çökmesi halinde bir işlemin veya uygulamanın hemen başlatılabilmesi amacıyla hazır bulundurulur. Yukarıdaki hüküm, aksi yönde hüküm/hükümler içeren son kullanıcı lisans sözleşmesının çelişen hükümlerine bakılmaksızın geçerlidir Destek ve Bakım. Bu Sözleşme ve sağlanan lisanslar, HP nin Satici ile bir Bakım ve Destek ilişkisine girmesine bağlı değildir. HP'nin Bakım ve Destek hizmeti almayı seçmesi halinde, Satici bu Bakım ve Desteği, Yazılım Eki'nde belirtildiği şekilde sağlar. Aksi yönde yazılı bir sözleşmeya varılmadığı müddetçe, HP tarafından kullanılan veya dağıtılan Lisanslı Ürünlere yönelik tüm Bakım ve Destek hizmetleri Satici'nin sorumluluğundadır. 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASI 5.1 Kişisel Verilerin Tanımı. Kişisel Veriler, belirli bir gerçek kişiyle ilgili ya da belirli bir gerçek kişinin tanınmasına ya da yerinin belirlenmesine yol açan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Bu Anlaşmaya göre HP adına işleyebilmesi için Tedarikçinin kullanımına sunulan Kişisel Veriler "HP Kişisel Verileri" olarak anılacaktır. HP Kişisel Verilerinin bu tanımı, Tedarikçi bu Anlaşma kapsamında HP adına hareket etmediği sürece Müşterinin doğrudan Tedarikçiye sağladığı Kişisel Verileri kapsamaz. 5.2 HP Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Kullanılması. (a) Tedarikçi, HP Kişisel Verilerini yalnızca bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için işleyecek ve kullanacaktır. Tedarikçi, HP Kişisel Verilerinin açıklanmasını yalnızca söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken ölçüde ilgili verileri bilmesi gereken Tedarikçi çalışanlarıyla kısıtlamalıdır. Tedarikçi, HP Kişisel Verilerini işleyen çalışanlarının gerekli olan gizlilik eğitimini Tedarikçiden zamanında aldıklarından ve en az bu Anlaşmada yer alan yükümlülükler kadar kısıtlayıcı gizlilik yükümlülüklerine bağlı olduklarından emin olmalıdır. Tedarikçi, HP Kişisel verilerini hiç kimseye satamaz, kiralayamaz veya finansal olarak kiralayamaz. (b) Tedarikçi, HP nin açık ve yazılı onayı olmadan üçüncü taraflarla alt sözleşmeye dayalı anlaşmalar yapamaz veya HP Kişisel Verilerini başka bir ülkeye aktaramaz. HP nin, HP Kişisel Verilerini toplama, kullanma, saklama, aktarma ve/veya başka herhangi bir şekilde işlemeyi içeren herhangi bir hizmetin alt sözleşmeyle verilmesi için Tedarikçiyi yetkilendirmesi durumunda, ilgili Alt Yüklenici HP Kişisel Verilerini en az bu Anlaşmada yer alanlar kadar kapsamlı hükümlerle koruyacağını ve işleyeceğini kabul eder. Ayrıca, HP tamamen kendi tercihine bağlı olarak, HP Kişisel Verilerinin yeterince korunduğundan ve Geçerli Yasalara uyum sağlandığından emin olmak için ilgili alt yüklenicilerle doğrudan ek gizlilik anlaşmaları yapma hakkını saklı tutar. 5.3 Tedarikçinin Ek Yükümlülükleri. (a) HP Kişisel Verilerini koruma, toplama, saklama, aktarma ve başka herhangi bir şekilde işlemeyle bağlantılı olarak, Tedarikçi bu Anlaşmanın gerekliliklerine ya da HP tarafından sağlanan diğer yazılı talimatlara uygun şekilde hareket edeceğini kabul eder. (b) Tedarikçi, bu Anlaşmayla uyum sağlamak için teknik olarak gerekli olduğu durumlar dışında (ör. iş sürekliliği ve felaketten kurtarma için veri yedeklemesi), hiçbir HP Kişisel Verisini HP nin açık ve yazılı izni olmaksızın kopyalamayacağını veya çoğaltmayacağını kabul eder. (c) Tedarikçi; kendisi veya başkaları tarafından söz konusu veri şifrelenmiş olsun olmasın veri kaybının veya veri katbı şüphesininbildirilmesi de dahil olmak üzere, HP Kişisel Verilerinin fiili veya şüpheli olarak ya da iddia edilen şekilde yetkisiz kullanımı, ifşa edilmesi veya erişiminden haberdar olduğunda HP yi hemen telefon ve e-posta yoluyla bilgilendireceğini kabul eder. Tedarikçi, aşağıdaki durumlar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, HP tarafından makul nedenlerle istenen şekilde ve Geçerli Yasalara uygun olarak HP ile işbirliği yapacaktır: Soruşturmayı GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 4

5 yürütmek, yetkililerle işbirliği yapmak, masrafları tamamen Tedarikçiye ait olacak şekilde etkilenen kişileri, kredi bürolarını, HP tarafından uygun bulunan diğer kişi ve kurumları bilgilendirmek ve basın bildirileri yayımlamak. Bu tür bir işbirliği bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerir: (i) HP nin ilgili Tedarikçi kayıtlarına ve tesislerine erişimi; (ii) Tedarikçinin tüm ilgili veri ve raporları HP ye sağlaması ve (iii) etkilenen kişilere, hükümet aracılarına veya medyaya herhangi bir bildirimde bulunmadan önce HP den onay alma. (d) Tedarikçi HP den alınan herhangi bir talimatın Geçerli Yasaları ihlal ettiğini düşündüğünde HP yi hemen yazılı olarak bilgilendireceğini kabul eder. (e) HP Kişisel Verilerini toplama, kullanma, saklama, aktarma ve başka herhangi bir şekilde işleme sırasında Tedarikçi geçerlitüm ithalat/ihracat ve kişisel veri koruma yasalarına, düzenleme ve kurallarına uyacaktır. (f) Tedarikçi, tüm HP Kişisel Verilerini o an geçerli olan ve şu adreste bulabileceğiniz HP Gizlilik Politikası ile tutarlı bir biçimde işleyecektir: 5.4 Güvenlik Önlemleri. 5.5 Kayıtlar. (a) Tedarikçi, HP Kişisel Verilerinin yetkisiz olarak kullanılmasını, dağıtılmasını veya yayımlanmasını önlemek üzere benzer yapıdaki kendi bilgileri için sağladığı koruma ile aynı ölçüde koruma sağlayacaktır. (b) Tedarikçi, HP Kişisel Verilerini yasalar ve geçerliyse ekteki Küresel Veri ve Ağ Güvenliği Programı gereğince korumak amacıyla makul ve uygun teknik ve organizasyon tedbirlerini uygulayacaktır. (c) Tedarikçi, HP Kişisel Verilerini (i) kazara veya kanunsuz yollarla yok edilmeye veya kaybedilmeye, (ii) özellikle de işleme sırasında HP Kişisel Verilerinin bir ağ üzerinden aktarılması söz konusuysa yetkisiz olarak açıklanmaya veya erişilmeye, (iii) değiştirilmeye ve (iv) diğer tüm kanunsuz işleme yöntemlerine karşı korumak için gerekli teknik ve organizasyon tedbirlerini uygulayacağını kabul eder. (d) Tedarikçi, (i) yetkisiz kişilerin HP Kişisel Verilerini işlemek için kullanılan veri işleme ekipmanına erişemeyeceğinden, (ii) HP Kişisel Verilerine erişim yetkisi verdiği tüm kişilerin Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini gözetip koruyacağından ve (iii) kullandığı önlem ve prosedürlerin geçerli olan tüm yasal gerekliliklere uyum sağlamada yeterli olacağından emin olmak için gerekli prosedürleri uygulayacağını kabul eder. (a) HP tarafından talep edilmesi veya bu Anlaşmanın feshedilmesi üzerine, kanun hükmü uyarınca aksi gerekmedikçe, Tedarikçi HP ye sahip olduğu tüm HP Kişisel Verilerini teslim edecek ve Tedarikçinin dosyalarında bulunan HP Kişisel Verilerinin tüm kopyalarını teknik olarak mümkün olan ölçüde yok edecektir. (b) HP makul nedenlerle fiili veya şüpheli herhangi bir sözleşme ihlali olduğunu düşünürse, uygun bir bildirimle ve karşılıklı olarak kabul edilmiş bir zaman ve yerde, Tedarikçi bu Anlaşmayla ilgili veri işleme olanaklarını, veri dosyalarını ve belgeleri bu Anlaşmaya uyum sağlandığını kanıtlamak amacıyla HP tarafından (ya da HP tarafından böyle bir amaçla seçilmiş ve Tedarikçinin karşı çıkmadığı, usulünce nitelikli bağımsız bir denetçi veya denetim yetkilisi tarafından) denetlenmek üzere teslim edeceğini kabul eder. Esaslı ihlalin ortaya çıkması durumunda,, Tedarikçi denetimle ilişkili tüm ücret ve masrafları HP'ye ödeyecektir. 5.6 Sorumluluk. Tedarikçi, bu Anlaşmanın Tedarikçi tarafından ihlal edilmesinden, kanunsuz yollarla işlenmesinden ya da Tedarikçinin Geçerli Yasalara uygun olmayan şekilde davranmasından kaynaklanan her türlü masraf, ücret, hasar, harcama ve kayba karşı HP yi tazmin edecek ve bunlardan muaf tutacaktır. 5.7 Sorumluluk Redleri. (a) Bu Anlaşmadaki hiçbir hüküm, (i) herhangi bir bilgiyi ifşa etmeye, (ii) açıklanan herhangi bir bilgiyi bir ürüne dahil etmeye ya da (iii) bu sözleşmenin hükümleri altında açıklanan herhangi bir bilginin doğruluğunu veya eksik olmadığını garanti etmeye yönelik bir yükümlülük olarak yorumlanamaz. (b) Bununla birlikte, bu Anlaşmadaki hiçbir ifade kişisel verilerin korunmasına ya da bu Anlaşma kapsamında Tedarikçi tarafından sağlanan hizmetler için geçerli olabilecek ve Tedarikçi tarafından gözetilmesi gereken ihracat düzenlemelerine ilişkin herhangi bir yasa, düzenleme veya kuralın dikkate alınmayacağı şeklinde yorumlanamaz. 6. GİZLİ BİLGİLER GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 5

6 6.1 Gizli Bilgiler. Gizli Bilgiler (i) açıklandığı tarihte özel mülk veya gizli ibaresi taşıyan, (ii) HP'nin veya Müşteri'nin ürünleri (keşif, icat, araştırma, iyileştirme, planlar, yol haritaları, geliştirme, imalat veya bunların satışı dahil), işlemleri veya genel ticari faaliyetleri (satış maliyetleri, kazançlar, fiyatlandırma yöntemleri, örgütsel yapı ve çalışan listeleri dahil) ve HP Bilgi Sistemleri yoluyla elde edilen her türlü bilgi, HP veya Müşteri'ye ait teknik veriler, HP'nin veya Müşteri'nin müşterileri, Bu Sözleşme ve Sözleşme'da yer alsın veya almasın her türlü ve tüm fiyatlandırma bilgileriyle ilgili veya bağlantılı, (iii) Müşteri tarafından sağlanan veya Müşteri'yi ilgilendiren; veya (iv) eğer sözlü olarak açıklanmışsa, açıklandığı tarih itibarıyla özel mülk veya gizli olduğu belirtilen ve/veya gizliliği sözlü olarak açıklanmasından sonraki otuz (30) gün içinde bilgiyi alan tarafa iletilen her türlü açıklanmış bilgi veya veri anlamına gelir. 6.2 Gizli Bilgi Yükümlülükleri. Satici, Gizli Bilgilerin izinsiz kullanılmasını, yayılmasını, açıklanmasını veya yayınlanmasını önlemek için Gizli Bilgileri korur ve Personelinin de bunları korumasını garanti altına alır. Satici Gizli Bilgileri ancak bu bilgileri bilmesi gereken ve en az burada bahsedildiği kadar kısıtlayıcı bir gizli tutma yükümlülüğüne tabi olan Personeline açıklayabilir. Gizli Bilgilerin bu nitelikleri taşıyan her alıcısı, Satici'nin Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri konusunda uyarılacaktır. Alınan Gizli Bilgiler yalnızca Bu Sözleşme'nın amaçlarının yerine getirilmesi için kullanılabilir. Eğer Satici'nin veya herhangi bir Bağlı Kuruluşun mahkeme kararı, mahkeme emri veya benzeri herhangi süreç veya geçerli idari yönetmelik gereği Gizli Bilgileri ifşa etmeleri istenir veya gerekli görülürse, alıcı taraf, HP'nin kendi tercihi doğrultusunda uygun bir koruyucu hüküm veya usul aramasına olanak tanımak için, bu talebi veya zorunluluğu derhal HP'yi bildirecektir. Gizli Bilgilerle ilgili yükümlülükler Bu Sözleşme feshedilse dahi daima yürürlükte kalacaktır. 6.3 İstisnalar. Yukarıdaki gizlilik yükümlülükleri, aşağıdaki niteliklere sahip Gizli Bilgiler için geçerli değildir: (i) açıklanmasından önce de Satici'nin bilgisi dahilinde olan bilgiler; (ii) Satici'nin hiçbir hatası veya ihlali olmaksızın kamuoyunun bilgisi dahiline girmiş bilgiler; (iii) söz konusu bilgiyi aktarma veya açıklama hakkına sahip bir üçüncü taraftan doğrulukla ve herhangi bir gizlilik yükümlülüğü bildirilmeksizin alınmış bilgiler; (iv) HP'ye ait Gizli Bilgiler kullanılmaksızın Satici tarafından bağımsız olarak geliştirilmiş bilgiler; (v) yasal işlemlerle açıklanmış bilgiler; veya (vii) Satici tarafından HP'nin yazılı onayı alınarak açıklanan bilgiler. Taraflar, vergi davaları, tazminat talepleri, incelemeler ve denetimler hakkındaki bilgileri, diğer tarafa bildirimde bulunmadan veya diğer tarafın onayını almaksızın vergi makamlarına ve müşavirlerine açıklama hakkına sahiptir. 6.4 Bilgi Sistemlerine Erişim. HP nin veya Müşteri nin Bilgi Sistemlerine erişimi yalnızca Hizmetlerin ve/veya Teslim Edileceklerin temini amacıyla sağlanmış olup, HP ve Satici arasında muhtelif zamanlarda varılacak ayrı sözleşmelarda belirlenen HP veya Müşteri Bilgi Sistemleri, erişim lokasyonları, zaman dilimleri ve personel ile sınırlıdır. HP veya Müşteri, Satici nin çalışanlarının, Taşeronlarının veya temsilcilerinin, HP ye veya Müşteri ye ait Bilgi Sistemlerine erişimlerine izin vermek için öncelikle bunların ayrı sözleşmelar imzalamalarını şart koşabilir. Erişim HP'nin ve/veya Müşteri'nin işletme denetimine ve bilgi koruma politikasının yanı sıra, zaman zaman meydana gelebilecek değişiklikleriyle birlikte standartlara ve talimatnamelere de tabidir. Satici Bilgi Sistemleri'ne sadece HP tarafımdan erişimine izin verilen lokasyonlardan erişmeyi kabul eder. HP'ye veya Müşteri'ye ait tesisler dışından erişimlerde, HP Bilgi Sistemlerine erişim için kullanılan belirli ağ bağlantılarını gösterecektir. 7. MALİ SORUMLULUK 7.1 AŞAĞIDA BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, TARAFLAR, BU SÖZLEŞME NIN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINDAN ÖTÜRÜ UĞRAYACAKLARI HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI VEYA MANTIKSAL ZARAR İÇİN (VERİ, KAZANÇ VEYA GELİR KAYBI, SERMAYE GÖTÜRÜSÜ VEYA AKSAKLIK SÜRESİ MALİYETLERİ DAHİL); BU ZARARLARIN HAKSIZ FİİL, GARANTİ, SÖZLEŞME VEYA HERHANGİ DİĞER YASAL KURAMA DAYANIP DAYANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN VE HATTA BU ZARARLARIN OLASILIĞI HUSUSUNDA UYARILMIŞ DAHİ OLSALAR, BİRBİRLERİNE KARŞI HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAZ. BUNUNLA BİRLİKTE, HERHANGİ MALİ YÜKÜMLÜLÜĞE YÖNELİK HİÇBİR VARSAYIMSAL SINIRLAMA VEYA FERAGAT, TEDARİKÇİ'NİN BU SÖZLEŞME'NIN TAZMİNAT, GİZLİ BİLGİLER VEYA KİŞİSEL VERİ BÖLÜMLERİ KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN VEYA KISMEN VEYA BÜTÜNÜYLE TARAFLARDAN BİRİNİN İHMALİNDEN YA DA HİLESİNDEN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMA VEYA ÖLÜMLERDE, BU OLAYA SEBEP OLAN TARAFIN DİĞERİNE KARŞI TAŞIDIĞI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. 8. TAZMİNAT - İHLAL 8.1 Tazminat. Satici, (i) kendisinin veya Personelinin ihmalkârlığı veya unutkanlığı veya kusurundan; (ii) Bu Sözleşme'nın kendisi veya Personeli tarafından ihlal edilmesinden; (iii) kendisinin veya kendi Saticilerinin ya da Personelinin uğrayacağı her türlü mal kaybı, kişisel yaralanma veya ölümden ya da (iv) kendisi tarafından Bu Sözleşme kapsamında sağlanan Fikri Mülkiyet'in herhangi bir üçüncü tarafa ait herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı'nı ihlal etmesinden veya kötüye kullanmasında doğan hak iddialarında, HP'yi, Müşterilerini ve Yetkili Kullanıcılarını, başta mahkeme masrafları, borçlar, dava hakkı veren nedenler (hepbirlikte "hak iddiaları") olmak üzere, üçüncü taraflardan gelecek hiçbir tazminat talebi, kayıp, ipotek, celp, vekâlet ücreti, zarar, mali yükümlülük, maliyet ve masraftan sorumlu tutmaz; onları bu gibi zararlardan korur ve zararı tazmin eder. GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 6

7 Hiçbir şüpheye mahal bırakmamak adına; burada söz konusu olan Personel, HP çalışanları değildir. HP Satici'nin tazminat, menfaat veya vergi yükümlülüklerini yerine getirememesinden ötürü Satici ye karşı hiçbir sorumluluk taşımaz. Satici HP'yi bu tür hiçbir vergiden, katkı payından veya menfaatten sorumlu tutmayıp, bunlardan ötürü uğrayabileceği zararları tazmin edecek ve gerekli tüm raporların ve iadelerin dosyalanması dahil ilgili tüm idari yönetmeliklere uyacaktır. 8.2 İhtiyati Tedbir Yolları. Herhangi bir Lisanslı Ürünün, Teslim edilecek herhangi kalemin veya bunlara ait bir parçanın tek başına veya başka bir ekipman, yazılım, yöntem veya hizmet ile birlikte kullanımı hususunda bağlayıcı bir yasal hüküm bulunması halinde, Satici tüm masrafları ve tercih hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere: (i) HP ve Müşteri için Lisanslı Ürünleri ve/veya Teslim Edilecekleri kullanmaya devam etme hakkını temin eder; (ii) Lisanslı Ürünleri ve/veya Teslim Edilecekleri, denk işlev ve performansa sahip, sözleşmeyı ihlal etmeyen bir sürümle değiştirir; veya (iii) Lisanslı Ürünleri ve/veya Teslim Edilecekleri, işlev ve performanstan ödün vermeksizin sözleşmeyı ihlale yol açmayacak şekilde tadil eder. Eğer yukarıdaki çözümlerden biri makul ölçüde kullanılabilir nitelikte değilse, Satici, kullanılabilir nitelikteki diğer çözümlere ek olarak, hakkında bağlayıcı hüküm bulunan tüm Lisanslı Ürünler ve/veya Teslim Edilecekler için ödediği tüm ücretleri derhal HP'ye iade eder ve HP'nin bu tedbirden doğan her türlü maliyetini de tazmin eder. 8.3 İstisnalar. Bununla birlikte, Satici, Lisanslı Ürünlerde ve/veya Teslim Edileceklerde HP tarafından yapılan izinsiz tadilatlardan veya Lisanslı Ürünlerin ve/veya Teslim Edileceklerin Satici ya da HP tarafından sağlanmayan bir ekipman, yazılım veya hizmetle birlikte kullanılmasından kaynaklanan hiçbir Hak iddiasından; söz konusu İddianın, ilgili tadilat veya birlikte kullanımın hiç gerçekleşmemiş olması halinde ortaya çıkmayacak olması ve bahse konu birlikte kullanımın Lisanslı Ürünlerin ve/veya Teslim Edileceklerin, herhangi bir Yazılım Sipariş Formu'nun veya Satici'ye ait belgelerin tabiatı gereği makul şekilde çıkarım yapılabilir nitelik taşımaması şartıyla, sorumlu tutulamaz. 8.4 Bildirim. HP her türlü Hak iddiasını Satici'ye derhal bildirecektir. Eğer Satici böyle bir Hak iddiasına karşı kendi haklarından ihtiraz kaydı olmaksızın savunma yapmayı üstlenirse, HP Satici'ye savunması için gerekli olan yetkiyi, bilgileri ve makul ölçüde yardımı (masrafları Satici'ye ait olmak kaydıyla) sağlayacaktır. Satici'nin bu gibi bir Hak iddiasını özenle takip etmemesi veya özenle takip edeceğini HP'ye makul ölçüde garanti edememesi halinde HP, diğer yasal hak ve çözüm yollarında hiçbir kısıtlama olmaksızın, söz konusu Hak iddiasına karşı savunmayı üstlenecek ve bundan doğan tüm maliyetleri Satici'den tahsil edecektir. Satici'nin izlemek istediği her türlü çözüm yolu veya uzlaşma, HP nin önceden onayına tabi olacaktır. HP ve herhangi bir diğer tazminat alacaklısı, takdir yetkisi kendilerine ait olmak üzere, bu gibi bir Hak iddiasına karşı savunmaya katılabilirler. 9. FESİH 9.1 Gerekçeli Fesih. Taraflardan herhangi birinin Bu Sözleşme'nın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ve söz konusu ihlali, diğer tarafın bu ihlalle ilgili olarak gönderdiği tebligatın eline ulaşmasından sonraki otuz (30) gün veya ihlal bir Esas Sözleşme'nın şartlarına dayalı ise daha kısa süre içinde gidermemesi halinde, diğer taraf noter veya taahhütlü posta yoluyla ihlal eden tarafa bildirimde bulunmak suretiyle Bu Sözleşme'yı feshedebilir. Satici'nin bir şirket birleşmesine veya şirket alımına konu olması veya Satici'nin Bu Sözleşme'yı HP ile önceden yazılı bir sözleşme yapmaksızın üçüncü bir tarafa devretmesi halinde, HP Satici'ye noter veya taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmak suretiyle Bu Sözleşme'yı feshedebilir. 9.2 Gerekçesiz Fesih. HP, on dört (14) gün öncesinden Satici'ye noter veya taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmak suretiyle, Bu Sözleşme'yı hiçbir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir yükümlülük üstlenmeksizin dilediği zaman feshetme veya Bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir Hizmeti kısmen veya bütünüyle iptal etme hakkını saklı tutar. 9.3 Feshin Yürürlüğü - Hizmetler. Bu Sözleşme'nın feshiyle birlikte Satici, fesih tarihine kadar ilerletmiş ve tamamlamış olduğu tüm çalışmaları derhal HP'ye sunacaktır. HP, karşı bu şekildeki bir fesihten doğan yegane yükümlülüğü olarak, Satici'ye kısmen tamamlanmış durumdaki devam etmekte olan işleri için HP tarafından belirlenen adil bir meblağ ile tamamlanan Hizmetler ve/veya Teslim Edilecekler için de fesih tarihinden önce belirlenmiş ve kabul edilmiş olan fiyatı ödeyecektir. Sözleşme'nın feshi, HP'nin Satici karşısında sahip olduğu hiçbir hakkı veya yürüttüğü kovuşturmayı olumsuz etkilemeksizin gerçekleşir 9.4 Feshin Yürürlüğü Lisanslı Ürünler (Kurum İçi Kullanım). Bu Sözleşme her ne şekilde feshedilmiş veya sona ermiş olursa olsun, HP Lisanslı Ürünleri burada verilen haklara tabi olarak kullanmayı sürdürme hakkına sahiptir. 9.5 Feshin Yürürlüğü Lisanslı Ürünler (Kurum İçi Kullanım). Bu Sözleşme her ne şekilde feshedilmiş veya sona ermiş olursa olsun, HP Lisanslı Ürünleri mevcut Müşterilerini desteklemek için kullanmayı sürdürme hakkına sahiptir ve Lisanslı Ürünleri kullanmaları için Bu Sözleşme ile HP veya Müşterilere sunulan lisanslar, burada verilen haklara tabi olarak geçerliliklerini korur. Satici, HP'nin Bu Sözleşme'nın feshinden veya sona ermesinden sonra da Müşterilerini destekleyebilmesi için, HP'ye yine Bu Sözleşme hükümleri altında Bakım ve Destek hizmetleri sağlamayı sürdürecektir. GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 7

8 9.6 Materyallerin İadesi. Bu Sözleşme'nın feshedilmesi veya Satici'nin bir SOW altındaki performans yükümlülüklerinin tamamlanması halinde (hangisi önce gerçekleşirse), Satici Bu Sözleşme kapsamında HP veya Müşteri tarafından kendisine sağlanan tüm materyaller ve araçlar ile yine HP veya Müşteri tarafından kendisine sağlanan tüm yazılı Gizli Bilgileri HP'ye iade eder. 10. İHRACATA VE İTHALATA UYGUNLUK 10.1 HP ve Satici, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer uluslarda ihracat, ithalat ve ticaretle ilgili uygulanabilir nitelik taşıyan tüm yasalara ve yönetmeliklere uyacaktır. Bu amaçla Satici aşağıdaki hususlarda garanti vermektedir: (i) Satici gerekirse ve HP nin talep etmesi halinde, Bu Sözleşme kapsamına giren ticari mallar, yazılımlar, teknoloji veya hizmetler ile ilgili teknik şartnameleri, HP'nin bu gibi kalemleri ilgili yasal düzenlemeler bağlamında uygun ithalat veya ihracat sınıflandırmasına tabi tutmasına yeterli olacak ölçüde HP'ye sunar; (ii) Satici, kendi bilgisi çerçevesinde, ABD Hükümeti'nin herhangi bir uluslararası ticari yaptırım listesinde veya herhangi benzer listede yer almamaktadır ve Satici bu tür bir listeye girmesi halinde bunu derhal HP'ye bildirecektir; ve (iii) Satici, ABD İhracat Yönetimi Düzenlemeleri (bkz. Bölüm 740, Ek No. 1'de belirtilen D:1, E:1 ve E:2 Ülke Gruplarına yönelik olarak kısıtlamaya tabi ürünler, yazılımlar, teknolojiler, teknik veriler veya teknik destek sunmadan, aktarmadan veya ihraç etmeden önce: (i) ABD hükümetinden gereken her türlü izni almayı; ve (ii) kısıtlamaya tabi yazılımın, teknolojinin, teknik verinin veya teknik desteğin HP tarafından sağlanması halinde HP'den yazılı izin almayı kabul eder. 11. SOW PROJE HÜKÜMLERİ 11.1 Esas Sözleşme. HP ve Satici, HP ile Müşteri arasında yapılan ve Hizmetler ve/veya Teslim Edilecekler için de uygulanabilir nitelik taşıyan Esas Sözleşme'da ( Getiri Sözleşme ) belirlenen hüküm ve koşulların Satici için bağlayıcı olduğunu kabul eder. Bu Sözleşme'dan doğan bu tür Müşteri Getiri Sözleşmeları ve her türlü açıklayıcı ayrıntı SOW'de belirtilecektir Ruhsatlar, İzinler ve İncelemeler. Satici, Teslim Edileceklerin yasal takiplerinin yürütülebilmesi ve tamamlanması için gereken tüm lisansları, ruhsatları ve incelemeleri güvence altına alacak ve bunlarla ilgili ödemeleri yapacaktır. HP tarafından talep edildiğinde, Satici aldığı tüm ruhsatların, yazılı onayların, lisansların ve incelemelerin birer kopyasını derhal HP'ye teslim edecektir Satici'nin Sertifika ve Eğitimleri. Satici, Personelinin Hizmetleri icra etmek için uygun şekilde eğitildiğini ve bu Hizmetlerin verilmesi için gereken tüm sertifikalara ve/veya lisanslara sahip olduğunu belgeleriyle tasdik eder Programa Uyma Performansı. Bu Sözleşme bağlamında tüm Teslim Edilecekler için zaman kritik önem taşır Satici'ye ait Materyaller ve Kaynaklar. HP, Müşteri veya adı geçen başka bir üçüncü taraf tarafından tedarik edilmediği müddetçe, Satici'nin SOW'de belirtilen Hizmetleri sunmak için gereken tüm uygun yazılı materyallere, yazılımlara, ekipmana, araçlara, çizimlere ve şematiklere veya her türlü diğer materyal kaynağına bizzat sahip olması gerekir. SOW'de özel olarak belirtilmediği müddetçe, HP hiçbir materyal kaynağı veya kolaylığı sağlamayacaktır Tehlikeli Maddeler. Hizmetlerin sağlanması tehlikeli maddelerin kullanımını, korunmasını, kaldırılmasını, nakliyesini veya bunlarla ilgili benzeri başka eylemleri gerektirirse, bu eylemler Satici'nin sorumluluğu altında olacaktır. Satici her türlü ve tüm tehlikeli maddeleri, kabul edilen endüstriyel standartlar ve uygulamalarla tutarlı ve geçerli tüm yasalar, kanunlar veya yerel yönetmeliklere uygun olarak güvenle ve ustalıkla denetimi altında tutmak zorundadır. Satici tehlikeli maddeler için gerekli ve bunlarla ilgili her türlü ruhsatın veya lisansın sağlanmasından, korunmasından ve geçerliliğinden sorumlu olacaktır Personel. Tüm Personel, Tedarikçinin yönlendirmesine, gözetimine ve kontrolüne tabidir. Tedarikçi; HP, görevlileri ve çalışanları için Hizmet sağlarken Personelin tüm davranışlarından tamamen sorumludur. Tedarikçi, kendi Personeli içinde katı disiplin ve iyi bir düzen uygulamalı ve her Personelin bu Anlaşmanın geçerli hükümlerine uyum gösterdiğinden emin olmalıdır. Tedarikçi, kendisine atanan çalışma için uygun veya yetenekli olmayan Personeli işe almayacaktır. Olası bir karışıklığı gidermek için belirtmek gerekirse, Personel, HP çalışanları anlamına gelmemektedir. HP, Tedarikçinin tazminat, çıkar veya vergi yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda Tedarikçiye karşı sorumlu tutulamaz. Tedarikçi her türlü vergi, katkı ve yardıma karşı HP yi koruyacak, savunacak ve bunların hiçbirinden HP yi sorumlu tutmayacaktır. Ayrıca, gerekli olan tüm rapor ve iadelerin dosyalarının tutulması dahil olmak üzere tüm ilgili hükümet düzenlemelerine uyum sağlayacaktır Taşeronlar. Satici hiçbir Hizmet ve/veya Teslim Edilecek için HP'nin önceden yazılı onayı olmaksızın başka şahıslarla veya müesseselerle taşeronluk sözleşmesi yapamaz. Satici, Bu Sözleşme'nın kendisine yüklediği emniyet, güvenlik, gizlilik, kişisel veriler, sigorta ve sigorta şahadetnameleri, tazminat, HP'nin Koşullu İşçi Davranış Kuralları, ve HP nin Sosyal ve Çevresel Sorumluluk Politikası yükümlülüklerini kendi Taşeronlarına da aynen yüklemeyi kabul eder. Satici, Taşeronlarının ve onların GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 8

9 çalışanlarının ve temsilcilerinin tüm eylemlerinden sorumlu ve yükümlüdür. Taşerona verilmiş hizmetlerin karşılıkları Satici tarafından Bu Sözleşme'da yer alan Bölüm 2 (MALİ KOŞULLAR) uyarınca faturalanan ücretlere ve maliyetlere dahil edilecektir Sicil Sorgusu. Satici, herhangi bir Tesis'te Hizmet vermeye başlamasından önceki oniki ay içinde burada belirtildiği şekilde cezai Sicil Sorgusundan geçmemiş olan hiçbir Personelin herhangi bir Tesis'te çalışmasına izin vermeyecektir. Bu sürekli bir şart olup, Personelin cezai sicil sorgusu yapılmalı ve sorgu sonuçları temiz olmalıdır. Cezai sicil sorgusu Personelin aşağıda belirtilen süreler zarfında kaldığı veya çalıştığı tüm yargılama alanlarını kapsayacaktır: (i) Geçmiş 7 yıla (veya yasal kısıtlama söz konusuysa daha kısa bir süreye) ait cinayet ve cürüm suçlarıyla ilgili cezai sicil sorgusu; (ii) Eğer İlgili Birey'in iş ataması taşıt sürmesini gerektiriyorsa, geçmiş 3 yıla (veya yasal kısıtlama söz konusuysa daha kısa bir süreye) ait ehliyet kayıtları. Yasalarda aksi yönde bir kısıtlama olmadığı müddetçe, aşağıdaki suçlardan ötürü mahkum olmuş Personelin hiçbir Tesis'te çalışmasına izin verilmeyecektir: kişilere karşı işlenen suçlar; silah, patlayıcı veya kundakçılık ile ilgili suçlar; bilgisayar/ağ kullanımı/suiistimali ile ilgili suçlar; ticari sır/özel bilgi hırsızlığı, soygun, hırsızlık, zimmete geçirme, yolsuzluk, rüşvet, sahtekarlık, hilecilik, çalıntı mal kullanımı ile ilgili suçlar; veya yasadışı uyuşturucu ve denetime tabi madde bulundurmak, imal etmek, taşımak veya satmak ile ilgili suçlar. Her Personel için, yerel cumhuriyet savcılığından alınmış bir ilişiksizlik belgesi sunulacaktır Önceki İstihdam. Herhangi bir HP veya Müşteri tesislerinde kötüye istemsiz fesih nedeniyle sona eren kişiler Sitede izin verilmez ve Tedarikçi bilerek HP'den önceden yazılı izni olmaksızın bir SOW altında herhangi Hizmetleri gerçekleştirmek için bu tür bireysel vermemelidir. Bir SOW atanan Personel hemen önce uygulanabilir SOW üzerindeki çalışmaların tayin edilen personel ilk gün oniki (12) aylık süre boyunca herhangi bir zamanda HP olarak çalışanların olmuştur olmamalıdır Koşullu İşçi Davranış Kuralları. Satici HP nin aşağıdaki adreste yer alan Koşullu İşçi Davranış Kuralları'na uyacaktır: Sosyal ve Çevresel Sorumluluk. Tedarikçi, söz konusu belgede açıklanan yönetim sistemlerinin uygulamaya konulmasını dahil olmak üzere HP Tedarik Zinciri Sosyal ve Çevresel Sorumluluk Politikası na ve şu adreste bulunan HP Elektronik Endüstrisi Davranış Kuralları na uyum sağlayacaktır: 12. MÜŞTERİYLE ETKİLEŞİM 12.1 Müşteriyle İletişim. Bir Projenin teslim safhasında Satici Müşteri ile yalnızca Hizmetler ve/veya Teslim Edileceklerin teminini etkileyebilecek konularla sınırlı olarak doğrudan iletişim kurabilir Yeni ve Müteakip İşler. Satici, Hizmetleri sağlarken Hizmetlerle özel olarak ilgisi olan potansiyel müteakip işlerin veya daha başka fırsatların bulunduğunun farkına varırsa, bununla ilgili bilgileri HP'ye verecektir Saticinin Satış Çalışmaları. Satici, Müşteri ile doğrudan iş fırsatlarını sürdürebilir ve/veya bunlar için girişimde bulunabilir; ancak bunun için Satici personelinin bir yandan Bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin sağlanmasında görev yaparken, diğer yandan da HP'nin makul çerçeve içinde "Müşteri'den geleceğe dönük iş alma talebi" olduğunu düşündüğü faaliyetlerde görev almaması şarttır. 13. GARANTİLER 13.1 Fikri Mülkiyet Garantisi. Satici aşağıdaki hususları garanti etmektedir: (i) Satici, Hizmetleri HP'ye sağlamak ve Lisanslı Ürünün Bu Sözleşme'da belirtilen sınırlar içindeki kullanım, teşhir ve dağıtım hakları dahil olmak üzere, Bu Sözleşme ile verilen hakları HP'ye sunmak için gereken tüm güce ve yetkilere sahiptir; (ii) Hiçbir Hizmet, Lisanslı Ürün ve bunlarla birlikte gelen hiçbir belge ve/veya Teslim Edilecekler (varsa) üzerinde hiçbir kısıtlama, gayrı resmi uzlaşma, yargı kararı veya karşıt hak iddiası bulunmamaktadır; (iii) Satici Bu Sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak tüm üçüncü tarafa ait bilgiler veya materyallerle ilgili tüm Fikri Mülkiyet Haklarının, onayların veya izinlerin geçerli lisanslarına sahip veya bunları edinmiş olup, HP'nin veya Müşteri nin Hizmetleri, Lisanslı Ürünleri ve/veya Bu Sözleşme altında bahsi geçen herhangi bir fikri mülkiyeti kullanması hiçbir telif hakkı, patent veya ticari sır ya da üçüncü taraflara ait başka bir mülkiyet hakkına yönelik bir ihlal veya suiistimal teşkil etmez, (iv) Satici HP ve Müşterileri için Lisanslı Ürünlerin her birinde yer alan tüm üçüncü taraf materyallerinin (başta Açık Kaynak ve ücretsiz yazılım lisansları olmak üzere) gerekli tüm lisanslarını almıştır Hizmet Garantisi. Satici; (i) tüm Hizmetlerin, Satici tarafından, kendi faaliyet gösterdiği sektörde benzer bir lokasyonda yürütülen ve kıyaslanabilir bir kapsam ve karmaşıklık arz eden projelerde en iyi profesyoneller tarafından gösterilen beceri ve özen standartları ile tutarlı bir profesyonellik seviyesinde; zamanında ve Bu Sözleşme'nın getirdiği şartlar ile Bu Sözleşme altındaki yükümlülüklerin icrası bağlamında uygulanabilecek tüm yasalar, kurallar ve yönetmeliklere uygun bir biçimde yerine getirileceğini; (ii) Hizmetlerini Bu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde yerine getirmek için yeterli deneyime, uygun GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 9

10 niteliklere, sicil kaydına lisanslara, donanıma, örgütsel yapıya ve finansmana sahip olduğunu; (iii) Bu Sözleşme altındaki Hizmetleri sağlamasını olumsuz etkileyecek veya bu hizmetleri sağlamasıyla çelişen veya bununla menfaat çatışması teşkil eden hiçbir yükümlülük veya kısıtlama altında olmadığını ve bu gibi bir yükümlülük veya kısıtlama altına girmeyeceğini; (iv) Hizmetlerin ve/veya Teslim Edileceklerin Bu Sözleşme'da belirlenen amaca uygun olacağını; ve (v) varsa HP'ye tedarik edilen tüm materyaller ve ekipmanlar ve bunlarla ilgili her türlü işçilik, tüm Hizmetlerin tamamlanmasından sonraki on iki (12) aylık süre boyunca hatasız, kusursuz, eksiksiz ve Bu Sözleşme'daki şartlara uygun olacağını garanti eder. Eğer herhangi bir plan veya şartname kapsamındaki ya da herhangi bir taşeronluk sözleşmesı altındaki veya kurulmuş herhangi bir mamul ünite ile bağlantılı olan bir materyal, ekipman veya işçilik için daha uzun bir garanti süresi belirlenmiş ise, daha uzun olan garanti süresi geçerlidir. Satici, bir imalatçı garantisi taşıyan tüm materyallerin ve ekipmanların, Bu Sözleşme'nın ilerleyen kısımlarında belirtildiği şekilde, imalatçıya HP adına tescil edilmesini sağlayacaktır Lisanslı Ürün Garantisi. Satici aşağıdaki hususları garanti etmektedir: (i) hiçbir Lisanslı Ürün gizli dosyalar, virüsler, saatli bombalar veya Lisanslı Ürünün yer aldığı bilgi-işlem ekipmanını işleten kişinin denetimi olmaksızın veri veya bilgisayar programlarını değiştirecek, bozacak veya silecek şekilde çalışan hiçbir kod veya işlev içermeyecektir; (ii) Lisanslı Ürün, HP tarafından kabulünden ve yeni bir sürümünün HP'nin eline ulaşmasından sonraki altı aylık bir süre boyunca Lisanslı Ürün şartnamesine ve kullanıcı belgelerine uygun bir şekilde çalışır HP Erişilebilirlik Gereklilikleri. Tedarikçi, bu Anlaşma kapsamında sağlanan Hizmetlerin, adresinde bulunan HP Erişilebilirlik Gerekliliklerinde belirtildiği gibi Geçerli Yasalara ve Rehabilitasyon Yasası Bölüm 508 (36 C.F.R. 1194) ile uyumlu olması gereken Bilgi Teknolojisi Erişilebilirlik Standartlarına ve dünya genelinde geçerli olan diğer erişilebilirlik standartlarına ve düzenlemelerine maksimum ölçüde uygun olduğunu garanti eder Feragat. BU SÖZLEŞME'DE AKSİNİN AÇIKÇA BELİRTİLDİĞİ DURUMLAR HARİCİNDE, TEDARİKÇİ, BAŞTA HER TÜRLÜ TATMİNKAR KALİTE GARANTİSİ VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ OLMAK ÜZERE, HİÇBİR GARANTİ VERME İMASINDA BULUNMAMAKTADIR İhlalin Çözümü. (a) Bölüm 13.1 (Fikri Mülkiyet Garantisi) ihlal edilirse, Satici, Bölüm 8.2 (Tedbir Çözümleri Bölümü) kapsamında belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlü olur. (b) Bölüm 13.2 (Hizmet Garantisi) ya da Bölüm 13.4 (HP Erişilebilirlik Gereklilikleri) ihlal edilirse, HP, tercih hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere (i) Bölüm 9 (Süre ve Fesih) altındaki haklarını icra etmeyi ve/veya (ii) Satici'nin HP veya Müşteri tarafından eksik veya uygunsuz bulunan Hizmetlerin ve/veya Teslim Edilenlerin tüm kısımlarını derhal ve HP veya Müşteriden hiçbir ücret talep etmeksizin tekrar yerine getirmesine izin vermeyi ve/veya (iii) uygun olmayan Hizmetler ve/veya Teslim Edilenlerle ilgili fiyat indirimini kabul etmeyi seçebilir. (c) Bölüm 13.3 (Lisanslı Ürün Teminatı) ya da Bölüm 13.4 (HP Erişilebilirlik Gereklilikleri) ihlal edilirse, HP, Bölüm 9 (Süre ve Fesih) altındaki haklarını icra etmeyi veya Satici'nin Lisanslı Ürün teminatıyla ilgili her türlü uygunsuzluğu HP'den ilgili bildirimi aldıktan sonraki on (10) iş günü içinde gidermesine izin vermeyi seçebilir. Satici bu tür bir uygunsuzluğu gideremezse, HP'nin Lisanslı Ürünü kendisine iade edebileceğini ve söz konusu Lisanslı Ürün için ödenmiş tüm tutarları, kullanılabilir nitelikteki diğer çözümlere ek olarak HP'ye iade etmeyi kabul eder. 14. FİKRİ MÜLKİYET GARANTİSİ 14.1 Saklı Haklar. Tarafların her biri, birbirlerine açıklayıp açıklamadıklarına bakılmaksızın, Bu Sözleşme kapsamında herhangi bir lisansa konu ulan her türlü Önceden Var Olan Fikri Mülkiyetleri ile ilgili tüm hakları, unvanları ve menfaatleri koruyacaktır Önceden Var Olan Fikri Mülkiyet. (a) Satici, HP veya Müşteri yararına kullanma hakkına sahip olmadığı müddetçe, kendisine veya herhangi bir üçüncü tarafa ait hiçbir Önceden Var Olan Fikri Mülkiyeti Bu Sözleşme bağlamında kullanmayacaktır. Eğer Satici bu tür bir Önceden Var Olan Fikri Mülkiyetin asıl sahibi değilse, Satici'nin Bu Sözleşme'ya ve HP'nin de Esas Sözleşme'ya uymasını sağlamak açısından gerekli olan her türlü hakkı o hakkın sahibinden alacaktır. (b) Satici, HP'ye, Önceden Var Olan İlgili Fikri Mülkiyetin Teslim Edilecek bir kaleme dâhil edildiği ölçüyle sınırlı olmak üzere; HP'ye tedarik edeceği veya kullandıracağı tüm Teslim Edilecekleri yapma, yaptırma, satma, satışa sunma, kullanma, temsil etme, çalıştırma, çoğaltma, kopyalarını çıkarma, tadil etme, iyileştirme, uyarlama, teşhir etme, başka sürümlerini yapma ve açıklama haklarının yanı sıra, başkalarının da bunları yapabilmesine izin veren alt-lisanslar çıkarma hakkını da içeren lisansla birlikte, Satici'nin ve üçüncü tarafın Önceden Var Olan Fikri Mülkiyeti için özel olmayan, telifsiz, tüm hakları ödenmiş, dünya çapında geçerli, sürekli, geri dönüşsüz ve devredilebilir bir lisans verir. Satici, hangi ülkede veya GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 10

11 bölgede veya yasal sistem altında olursa olsun, lisansı ve alt-bölümlere ayırma hakkını vermesi için gerekebilecek tüm onaylara, yetkilere ve haklara sahip olduğunu veya bunları elinde tuttuğunu beyan ve garanti eder. Satici, sahip olduğu fikri mülkiyet hakları veya dünyanın herhangi bir yerindeki benzer mülkiyet hakları bağlamında HP'ye veya HP şirketler grubuna karşı dava açmayacağını veya herhangi bir dava açılması için girişimde bulunmayacağını beyan, garanti ve taahhüt eder. (c) Satici, (i) Teslim Edilenin belirli unsurlarının üçüncü taraf materyalleri içereceğini SOW'de açıkça belirtmediği, (ii) ilgili üçüncü taraf lisanslarının ve bunların kullanımıyla ilgili her türlü kısıtlamayı SOW'de belirtmediği, (iii) Delil olarak HP tarafından imzalanmış bir SOW (veya başka bir yazılı ve eksiksiz olarak imzalanmış) bir sözleşme bulunmadığı ve (iv) Açık Kaynaklı materyellerin söz konusu olduğu durumlarda, HP'nin verdiği onay, HP'nin Açık Kaynak inceleme sürecine uygun bir onayı da içermediği müddetçe, Açık Kaynak veya ücretsiz yazılım dahil, hiçbir üçüncü taraf materyalini herhangi bir Teslim Edilecek kaleme dahil etmeyecektir. Satici, Teslim Edileceklere veya kendisi tarafından tedarik edilecek her türlü diğer materyale her türlü yazılım bileşeni ile bağlantılı tüm üçüncü taraf lisanslarına (tüm açık kaynak lisansları da dahil olmak üzere) daha önce uyduğunu ve bundan sonra da uymaya devam edeceğini beyan ve garanti eder. Satici, kendisinin üçüncü taraf lisanslarından herhangi birinde geçen herhangi bir şarta uymamasından ötürü HP'nin veya HP Müşterilerinin maruz kaldığı her türlü kaybı ve yükümlülüğü tazmin eder Teslim Edileceklerin Mülkiyeti. Satici'nin veya üçüncü tarafın Önceden Var olan Fikri Mülkiyet'te sahip oldukları haklara tabi olan tüm Teslim Edilecekler ve bunlara ait tüm Fikri Mülkiyet Hakları HP'ye ait olacaktır ve Satici Bu Sözleşme ile bu hakları, kullanma, çoğaltma, dağıtma; ses, işaret ve/veya görüntü aktaran her türlü ekipmanla iletme, tadil etme, uyarlama ve teşhir etme hakları da dahil olmak üzere, HP'ye devreder. Satici HP'nin Teslim Edilecekleri kapsayan tüm patentlere, yatırımcı sertifikalarına, faydalı modellere veya diğer haklara, telif haklarına veya ticari sırlara sahip olacağını ve HP'nin Teslim Edilecekleri Satici tarafından hiçbir ek karşılık talep edilmeksizin ve hiçbir zorluk çıkarılmadan, muhalefet edilmeden ve müdahale edilmeden kullanma haklarının da tümüyle sahibi olacağını kabul eder. Satici HP'nin Teslim Edileceklerin telif haklarını veya diğer haklarını herhangi bir ülkede güvence altına alması, muhafaza etmesi ve savunması için gerekli her türlü belgeyi imzalayacak ve bu amaçla, masrafları HP'ye ait olmak üzere, HP'ye başka şekillerde de yardımcı olacaktır. Satici ve onun temsilcileri, çalışanları ve Taşeronları, hangisinin daha önce gerçekleştiğine bağlı olmak üzere, Bu Sözleşme'nın sona ermesi/feshedilmesi veya HP'nin talep etmesi halinde, Teslim Edilecekleri HP'ye teslim edecektir HP'nin Fikri Mülkiyeti üzerinde Hak İddia Etmeme. Satici'ye, Bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetleri icra edebilmesi için HP tarafından sağlanan materyalleri kullanması amacıyla verilen sınırlı lisans haricinde, hiçbir HP Fikri Mülkiyeti üzerinde hiçbir hak, unvan veya menfaat verilmemiştir. 15. SİGORTA 15.1 SOW hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde, Satici, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere, İşveren Mali Sorumluluk sigortasını, kendi çalışanları üzerinde yargı yetkisine sahip Geçerli Yasa uyarınca tam olarak yürürlükte tutacaktır. Eğer İşverenin Mali Sorumluluğu bir Sosyal Güvenlik Sistemi üzerinden yerine getiriliyor ise, Satici bununla ilgili tüm yasalara harfiyen uymayı kabul eder. Satici, İşveren Mali Sorumluluk sigortası tutarlarını, kazara bedensel hasara sebep olan her kaza için $ ABD dolarının ve hastalık sebebiyle bedensel hasar gören her çalışan için yine $ ABD dolarının yerel para birimindeki karşılığına denk tutacaktır. Yasaların izin verdiği durumlarda, bu poliçeler sigortacının HP, Bağlı Kuruluşları, yetkilileri, yöneticileri ve çalışanlarına karşı hak devri haklarından feragatini de içerecektir. Ayrıca Satici, masrafları kendisine ait olmak üzere, Geniş Kapsamlı Genel Mali Sorumluluk sigortası da sürdürecektir. Bu tür bir poliçenin veya poliçelerin limiti vaka başına $ ABD doları (birleşik tek limit) veya her vaka için $ ABD doları; ürünler ve tamamlanan işlemler için toplam $ ABD doları ve genel toplamda $ ABD doları) olmalıdır. Satici, sahip olduğu, kiraladığı ve sahip olmadığı otomobillerden kaynaklanan durumlar için mali sorumluluğu da içeren bir İsteğe Bağlı Otomobil Sorumluluk Sigortasını sürdürecektir. Mali sorumluluğun limiti, her kaza için $ ABD doları birleşik tek limitten az olmayacaktır. Her Geniş Kapsamlı Genel Mali Sorumluluk ve İsteğe Bağlı Otomobil Sorumluluk poliçesi HP'yi, Bağlı Şirketlerini, yetkililerini, yöneticilerini ve çalışanlarını ek sigortalı olarak gösterir. Bu tür ek sigortalıları da karşılayan sigortanın birinci sigorta olması ve HP tarafından sürdürülen diğer her türlü sigortanın yalnızca fazladan olup bu sigortaya katkıda bulunmayacağı kabul edilmiştir. Tüm poliçeler, burada bahsi geçen sigorta kapsamının HP tarafından en az otuz (30) gün önce yazılı bildirimde bulunulmadığı müddetçe iptal edilemeyeceğini teyit eder. "Hasar talebi yapma" poliçelerinin sağlanması halinde, Satici bu tür poliçeleri yukarıdaki asgari değerlere sahip hasarsız toplam limitler dahil olmak üzere, Süre'nin dolmasından sonraki en az üç yıl boyunca da sürdürür. HP tarafından talep edilmesi halinde, Satici bu tür poliçelerin sigorta şahadetnamelerini HP'ye derhal temin eder. Hiçbir durumda, Satici tarafından Bu Sözleşme altında sürdürülen hiçbir sigortanın kapsamı veya limitleri ya da herhangi bir başka sigortanın bulunmaması veya yararlanılabilir nitelik taşımaması, Satici nin burada geçen yükümlülüklerini veya HP'ye karşı mali sorumluluğunu sınırlamaz veya azaltmaz. GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 11

12 16. TESİS GÜVENLİĞİ VE EMNİYETİ 16.1 Güvenlik Şartları. Satici Personeli, HP'nin ve/veya Müşteri'nin Tesis güvenliği ve emniyeti şartlarına her zaman uymak zorundadır. Bu tür şartlar Satici tarafından bildirilecek veya SOW'de belirtilen HP Proje Yöneticisi tarafından Satici'ye sağlanacaktır. 17. GENEL HÜKÜMLER 17.1 Yolsuzlukla Mücadele Yasaları. HP, HP'nin ABD Yabancı Firmalara Dair Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'na ( FCPA ) ve Ingiliz Rüşvet Yasası (UKBA) ile diğer küresel yolsuzlukla mücadele kanunlarına tabi olduğu konusunda Satici'yi uyarır. Bu yasalar HP veya Bağlı Kuruluşlarının, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi ticari kuruluş temsilciye, veya bir yabancı hükümet yetkilisine, yabancı siyasi partiye, parti yetkilisine veya bir yabancı ülkede görev yapmaya aday şahıslara, kendi yetki sınırları dahilindeki herhangi bir eylemi veya kararı etkilemeleri için veya bu tür bir yetkiliyi yabancı bir hükümet üzerindeki etkisini HP'nin herhangi bir şahısla ilgili bir ticari menfaat elde etmesi, bu menfaati koruması veya yönlendirmesi amacıyla ikna etmek için değer arz eden herhangi bir şey ödemesini veya ödemeyi vaat etmesini yasaklar. Satici, HP'nin FCPA'yı, UKBA yi veya uygulanabilir nitelikteki herhangi başka yolsuzlukla mücadele yasasını ya da yönetmeliğini ihlal etmesi sonucunu doğurabilecek hiçbir eylemde bulunmamayı kabul eder. Satici bu yönde bir ihlallin farkına varması halinde derhal HP'ye yazılı bildirimde bulunacaktır Bağımsız Yükleniciler. Satici bağımsız yüklenici olarak tek başına hareket edecektir. Bu Sözleşme'da yer alan hiçbir ifade, taraflar arasında bir merkez-temsilci, işveren-çalışan, ortaklık veya ortak girişimcilik ilişkisi oluşturduğu yönünde yorumlanamaz Devretmeme. Satici, HP'nin önceden yazılı onayı olmaksızın, Bu Sözleşme ve/veya herhangi bir SOW altındaki hiçbir hak ve yükümlülüğünü devir ve temlik edemez veya taşerona veremez. Satici'nin bahsi geçen onay olmaksızın yapacağı her türlü devir, temlik ve taşeron sözleşme girişimi geçersizdir Yasa Tercihi. Bu Sözleşme, hiçbir hukuki tercih kuralı geçerli olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Satici ve HP, Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın Bu Sözleşme için geçerli olmayacağı konusunda anlaşmıştır Yargı Yetkisi. Bu Sözleşme'nın yorumlanması ve icra edilmesinden doğan ve tarafların dostça çözüme ulaştıramadıkları her türlü sözleşmezlık; olağanüstü, ara, geçici ve acil yargılama usulleri dahil olmak üzere, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nin münhasır yargı hakkı ve yetkisine sunulur Geçerli Yasaya Uyum. Satici, Bu Sözleşme altındaki icraatlarının, tüm Geçerli Yasalara uyacağını garanti eder. HP, Satici nin veya Taşeronun Geçerli Yasalara uyumunu izlemekten sorumlu olmayacaktır Kısıtlayıcı Olmayan İlişki. Bu Sözleşme'da yer alan hiçbir ifade, HP'nin veya herhangi bir Bağlı Kuruluşunun, Hizmetler ve/veya Teslim Edilecekler ile aynı veya benzer işlevleri yerine getiren benzer ürünler veya hizmetleri bağımsız olarak geliştirmekten veya bunları satın almaktan, pazarlamaktan veya sağlamaktan men edildiği şeklinde yorumlanamaz Bildirimler. Bu Sözleşme'nın feshi veya Sözleşme'dan geri çekilme ya da Sözleşme hükümlerinin yerine getirilemeyeceği ile ilgili tüm bildirimler, Noter aracılığıyla veya taahhütlü posta yoluyla, alıcının İş Bildirimi'nde ("SOW") belirtilen adresine yapılmalıdır. Bu Sözleşme kapsamındaki diğer bildirimler ise Türkçe dilinde ve yazılı olarak alıcının İş Bildirimi'nde ("SOW") belirtilen adresine yapılacaktır. Bu tür bildirimler elden, kurye aracılığıyla veya birinci sınıf peşin ödemeli mektup yoluyla teslim edilebilir ve aşağıdaki durumlarda alıcısının eline geçtiği varsayılır: (i) elden verilmesi halinde - teslim edildiği anda; (ii) kurye aracılığıyla teslim edilmişse - kuryenin teslimat makbuzuna göre teslimat tarihinden 24 saat sonra; (iii) birinci sınıf posta yoluyla teslim edilmişse postalama tarihinden üç (3) iş günü sonra Tanıtım. Satici Bu Sözleşme'nın hükümlerini ve böyle bir Sözleşme bulunduğunu tanitmasina ve HP veya Bağlı Kuruluşlarının ismini/isimlerini, ticari markasını/markalarını veya ticari ismini/isimlerini ancak; i) HP'nin önceden yazılı izni ile; veya ii) Satici için Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli ise; veya iii) yasaların gerektirdiği durumlarda kullanabilir. Bu durumda, HP söz konusu onayın bir koşulu olarak, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere uygun gördüğü her türlü kısıtlamayı uygulayabilir. Satici yukarıdaki bent (ii) veya (iii) kapsamında bir açıklamada bulunmadan 10 gün önce HP'ye yazılı bildirimde bulunur Feragat. Taraflardan herhangi birinin Bu Sözleşme altındaki herhangi bir haklarını icra edememesi veya gecikmeli olarak icra etmesi, bu haklardan feragat edildiği, bu hakların kaybedildiği veya tadil edildiği anlamına gelmez veya bu anlama geldiği varsayılamaz. Bu Sözleşme'yi yönelik bir ihlalin görmezden gelinmesi başka ihlallerin de görmezden gelineceği anlamına gelmez. Her türlü feragat yazılı olmalı ve her iki tarafın temsilcilerince imzalanmalıdır. GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 12

13 17.11 Bölünebilirlik. Bu Sözleşme'nın herhangi bir hüküm veya maddesinin hukuken geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, Bu Sözleşme'nın geri kalanının geçerliliği ve uygulanabilirliği bundan etkilenmez. Bu gibi bir durumda taraflar, Bu Sözleşme'ya girmekteki asıl niyetlerine en yakın etkiye sahip geçerli ve uygulanabilir nitelikte bir ikame hükmü karşılıklı görüşmeler yoluyla belirler veya bu tür bir hükmün eklenememesi halinde uygulanacak dengeli bir çözüm belirlerler Baki Hükümler. Aşağıdaki bölümler Bu Sözleşme feshedilse veya sona erse dahi geçerliliklerini sürdürür: Bölüm 4 (Verilen Haklar Lisanslı ürün), Bölüm 5 (Kişisel Verilerin Korunmasi Ve Kullanilmasi), Bölüm 6 (Gizli Bilgiler), Bölüm 7 (Sorumluluk Sınırlaması), Bölüm 8 (Tazminat), Bölüm 10 (İhracata ve İthalata Uygunluk), Bölüm 13 (Garantiler), Bölüm 15 (Sigorta), Bölüm 17 (Genel Hükümler), ve Satici'ye Buhükümlere ve bu hükümler bağlamında Teslim Edilecekler için HP'ye verilen tüm lisanslara ek yükümlülükler getiren her türlü Müşteri Sözleşmesi Sözleşme'nın Bütünlüğü. Bu Sözleşme, burada sözü edilen konu açısından taraflar arasındaki uzlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup, kendisinde önce veya aynı zaman zarfında yapılmış gerek yazılı, gerekse sözlü tüm mutabakatları, sözleşmeları ve temsilleri hükümsüz kılar. Bu Sözleşme'da yapılacak hiçbir ekleme, tadilat veya değişiklik, Bu Sözleşme'yi yönelik bir değişiklik olduğu açıkla belirtilen yazılı bir belge niteliğinde olmadığı ve bu belge de her iki tarafın Bu Sözleşme'de değişiklik yapma hakkına sahip yetkili temsilcilerince imzalanmadığı müddetçe bağlayıcı olmayacaktır. Lisanslı Ürünle birlikte gelen her türlü sanal paket (click-wrap), vakumlu paket (shrink-wrap) veya benzer kavram, Bu Sözleşme bağlamındaki yazılı belge tanımının bilhassa dışında tutulmuştur. 18. TANIMLAR 18.1 "Bağlı Kuruluş"; Bu Sözleşme'nın taraflarından birinin, dünyanın herhangi bir yerinde çoğunluk yöneticilerini veya benzer işlev gösteren şahıslarını seçme hakkına hukuk çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu veya bu hakkı denetiminde bulundurduğu; ilgili yargı merciince konan yasaların bu gibi bir çoğunluk hakkına izin vermediği durumlarda ise söz konusu yasaların izin verdiği azami ölçekte denetlenen bir kurum veya diğer ticari işletme anlamına gelir Geçerli Yasa ; tarafların Bu Sözleşme altındaki icraatları açısından bağlayıcı olabilecek tüm federal, ulusal, uluslararası, devlet veya yerel hükümet mercilerine ait uygulanabilir nitelikteki tüm anayasalar, yasalar, kanunlar, kanunnameler, talimatnameler, emirler, mahkeme kararları, kararnameler, tedbirler, kurallar, yönetmelikler, ruhsatlar ve yasal olarak bağlayıcı şartlar anlamına gelir Yetkili Kullanıcılar ; HP, Bağlı Kuruluşları ve bunların kendi ortak girişimcileri, çalışanları, temsilcileri, danışmanları, yüklenicileri ve hizmet şirketleri anlamına gelir "Müşteri"; HP'nin ticari ürün veya hizmet sağlamayı kabul ettiği bir HP Müşterisi anlamına gelir Gün ; takvim günü anlamına gelir Teslim Edilecekler ; Satici'nin HP'ye veya Müşteriye/Müşterilere, bir SOW uyarınca HP'ye karşı taşıdığı yükümlülüklere uygun şekilde sağlayacağı maddi kalemler anlamına gelir Gümrük Resmi Ödenmiş Teslimat ; (i) Satici'nin Lisanslı Ürünleri HP'ye gümrük işlemlerini bizzat hallederek teslim etmesi; (ii) Nakil sürecindeki Lisanslı Ürünlerin mülkiyetinin Satici'ye ait sahip olması; (iii) Lisanslı Ürünlerin Satın Alma Emri'nde belirtilen varış noktasına tesliminden sonra bunlarla ilgili kullanım hakkının ve kayıp riskinin HP'ye geçmesi; (iv) Başta navlun, nakil, gümrük ve vergiler olmak üzere, Lisanslı Ürünlerin Satın Alma Emri'nde belirtilen varış noktasına teslim edilebilmesi için gereken tüm maliyetlerin Satici'ye ait olması ve Satici tarafından ödenmesi; (v) Satici'nin Lisanslı Ürünlerin muhafaza edilmesi, paketlenmesi, taşınması ve ambalajlanması ile ilgili kusurlarından kaynaklanan her türlü kayıp ve hasarın Satici nin yükümlülüğü altında olması; ve (vi) Satici'nin kayıp riski HP'ye geçene kadar tüm Lisanslı Ürünleri sigorta kapsamında tutmakla sorumlu olması anlamına gelir Bu Sözleşme'de HP ; (Bölüm 2 (Mali Hükümler) hariç) Hewlett-Packard Şirketi ve bunun Bağlı Kuruluşları anlamına gelir. Bölüm 2 (Mali Hükümler)'de HP ; tescilli adresi Eski Üsküdar Caddesi VIP Center No: Kozyatağı İstanbul, Türkiye olan Hewlett Packard Teknoloji Çözümleri Limited Şirketi, veya Satın Alma Emri üzerinde ödemeden sorumlu olarak gösterilen herhangi bir diğer HP işletmesi anlamına gelir Bilgi Sistemleri ; başta ağ hizmetleri, bilgisayarlar, bilgisayar sistemleri, iletişim sistemleri ve diğer bilgi sistemlerini olmak üzere bilgi sistemleri ile başta şifreler, simgeler, anahtarlar, oturum açma komut dosyaları veya diğer kimlik doğrulama bilgileri olmak üzere, bu tür sistemlere erişim için kullanılan tüm araçlar anlamına gelir Fikri Mülkiyet Hakları veya Fikri Mülkiyet ; (hiçbir sınırlama olmaksızın), hizmet markaları, entegre devre şablonları, tasarım modelleri ve faydalı modeller gibi, mevcut ve müstakbel patentler, ticari markalar, tescilli tasarımlar (yukarıdakilerin yanı sıra, icat hakları dâhil, ilgili herhangi bir hak için yapılan her türlü başvuru da dâhil olmak üzere), telif hakları, tescilsiz GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 13

14 tasarım hakları, veritabanı hakları (özütleme hakları dâhil), yarı iletken topografiler ve dünyanın herhangi bir yerinde benzer niteliklere veya denk ya da benzer etkiye sahip olarak geçerliliğini sürdüren fikri mülkiyet yasaları tarafından sunulan tüm korunma hakları ve şekilleri anlamına gelir Kurum İçi Kullanım ; başta her türlü yük devretme amaçlı kullanım veya her türlü evden, uzaktan, seyahatte veya tesadüfi kullanım olmak üzere, küresel bazda HP ve tüm Yetkili Kullanıcılar tarafından kurum içi bilgi işlem hizmetleri ve programlama gereksinimleri için kullanım anlamına gelir Lisans Süresi ; Yazılım Eki'nde belirtilen yürürlüğe girme tarihinden başlayan sınırsız veya sınırlı bir zaman dilimidir Lisanslı Ürün ; Satici'nin HP'ye Bu Sözleşme uyarınca yalnızca bir Yazılım Eki'nde listelenen ve tanımlanan amaç koduyla sağladığı veya sağlaması gereken Satici'ye ait yazılım programlarının her türlü platform ve dildeki mevcut tüm sürümleri ile bunların ilgili tüm belgeleri, hata giderme kodları, güncellemeleri ve daha yüksek veya yeni sürümleri anlamına gelir Açık Kaynak, yazılımın kullanım, tadil veya dağıtım koşulu olarak söz konusu yazılımın veya bu yazılımla birleştirilen veya birlikte dağıtılan diğer yazılımların (i) kaynak kodu biçiminde açıklanması veya dağıtılmasını, (ii) türev çalışmalar yapmak amacıyla lisanslanmasını, veya (iii) hiçbir ücrete tabi olmaksızın yeniden dağıtılmasını şart koşan her türlü yazılım anlamına gelir Dış Kaynak Hizmetleri ; HP'nin (i) bir Müşteri'nin bilgi işlem çalışmalarının tamamını veya bir kısmının günlük olarak işleyişinin ve yönetiminin sorumluluğunu üstlenmesi; veya (ii) tesis yönetimi, sistem entegrasyonu veya benzer hizmetler icra etmesi; veya (iii) Lisanslı Ürünü Müşteri'ye sunması ve teslim etmesi veya başka bir şekilde temin etmesi; veya (iv) HP'nin Lisanslı Ürüne bir hizmet olarak erişim sağlaması; veya (v) Müşteriye iş süreçlerinde dış kaynak kullanım hizmeti sağlaması; anlamına gelmekte olup, yukarıdaki tanımların hiçbiri için Lisanslı Ürünün Müşteri'ye ait bir yerde mi, yoksa üçüncü tarafa ait bir lokasyonda mı, yoksa HP tesisinde mi kurulmuş olduğuna; Müşteri tarafından mı yoksa HP tarafından mı lisanslandığına ve Müşteri'ye, HP'ye veya üçüncü tarafa ait bir ekipmanda kullanılmasına bakılmaz Personel ; Satici veya Taşeronları tarafından Bu Sözleşme uyarınca Hizmetlerin ve/veya Teslim Edilecek kalemlerin HP'ye sağlanması için işe alınan veya sözleşme yapılan işçiler anlamına gelir Önceden Var Olan Fikri Mülkiyet ; Satici Bu Sözleşme altındaki herhangi bir Hizmeti sağlamadan önce iki taraftan biri veya herhangi bir üçüncü tarafça tasarlanmış veya geliştirilmiş ya da herhangi bir tarihte, bütünüyle Teslim Edileceklerden bağımsız olarak tasarlanmış veya geliştirilmiş herhangi bir Fikri Mülkiyet anlamına gelir "Esas Sözleşme"; HP ile bir Müşteri arasında bir proje ile ilgili olarak teklif edilen veya imzalanan bir sözleşme ve/veya SOW anlamına gelir Ürün araçlar donanım ve / veya Lisanslı Ürün Anlaşma uyarınca sağlanan veya Tedarikçi tarafından temin edilecek anlamina gelir Proje ; HP'nin bir veya daha fazla Esas Sözleşme altında Satici'den Hizmetler ve/veya Teslim Edilecek kalemler satın alabileceği tanımlanmış bir fırsat anlamına gelir Satınalma Siparişi anlaşma referans Tedarikçi için HP tarafından yayınlanan bir (elektronik, basılı veya faks) yazılı siparişin anlamına gelir Hizmetler ; Satici tarafından SOW'de açıklandığı şekilde sağlanan veya sağlanması için sözleşme yapılan hizmetler veya Yazılım Eki'nde belirtilen Lisanslı Ürünlere yönelik Destek ve Bakım anlamına gelir Tesis ; HP'ye, üçüncü tarafa veya Müşteri'ye Hizmetlerin sağlanacağı herhangi bir lokasyon anlamına gelir Yazılım Eki ; Lisanslı Ürünü ile Bakım ve Hizmeti (varsa) açıklayan bir SOW eklentisi anlamına gelir SOW veya "İş Bildirisi"; Satici tarafından HP'ye sağlanacak olan Hizmetleri ve/veya Teslim Edilecekleri ve ilgili iş hükümlerini açıklayan; HP ve Satici tarafından imzalanmış bir belge anlamına gelir Taşeron Bu Sözleşme altındaki Hizmetlerin bir kısmını icra etmek için Satici ile veya herhangi bir başka taşeron ile doğrudan sözleşmesi bulunan her türlü ve tüm üçüncü taraflar anlamına gelir Destek ve Bakım ; Satici'nin Lisanslı Ürüne yönelik olarak Yazılım Eki'nde belirtildiği şekilde sağlaması gereken destek ve bakım şartları anlamına gelir "Ticari Kullanım HP tarafından Müşterilere yeniden satış, HP tarafından Müşteriler adına kullanım, Müşteriler tarafından kullanım ve bu bağlamda HP veya HP adına Müşterilere yönelik hizmetler amacıyla yükleniciler tarafından kullanım anlamına gelir. GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 14

15 GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 15

TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR

TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR GLOBAL PROCUREMENT 1. TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR 1.1 Bu Küresel Tedarik Hizmetler için Standart Hüküm ve Koşulları ( GP Standart Hükümleri ), bu GP Standart Hükümleri

Detaylı

SİPARİŞ, TESLİMAT VE KABUL HÜKÜMLERİ

SİPARİŞ, TESLİMAT VE KABUL HÜKÜMLERİ Global Satinalma Hizmetlerin Servisler için Standart Şartlar ve koşullar (Türkçe Sürüm, Tarih: 01 Nisan 2010) 1. Şartlar ve koşullar BuKüresel Tedarik Zinciri Hizmetleri nin Hizmetler için Standart Hüküm

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR

TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR GLOBAL PROCUREMENT 1. TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR 1.1 Bu Küresel Tedarik Hizmetler için Standart Hüküm ve Koşulları ( GP Standart Hükümleri ), bu GP Standart Hükümleri

Detaylı

1. SARTLAR VE KOŞULLAR

1. SARTLAR VE KOŞULLAR Global Satinalma Servislerin Hizmetleri - Hizmetler için Standart Kosullar ve sartlar (Türkçe Sürüm, Tarih: 01 Nisan 2010) 1. SARTLAR VE KOŞULLAR bu Global Satinalma Hizmetlerin Servisleri için Standart

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ İÇİNDEKİLER Gizlilik İlkesi... 3 Genel Kurallar... 4 Mesleki Gizlilik... 4 Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği... 5 Yasal

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1) TARAFLAR MADDE 2) KONU MADDE 3) ÜYELİK SİSTEMİ VE ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ. Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi Gelecek Gyo A.Ş Kullanıcı Sözleşmesi MADDE 1) TARAFLAR 1.Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Gelecek GYO A.Ş ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. MADDE 2) KONU 1.

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu Gizlilik Sözleşmesi (işbu belgede bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır)türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olan ve ticari

Detaylı

SAP Connected Logistics İlave Şartlar ve Koşullar

SAP Connected Logistics İlave Şartlar ve Koşullar SAP Connected Logistics İlave Şartlar ve Koşullar SAP ile Müşteri, belirli SAP ürün ve hizmetlerinin satın alınması için bir anlaşma gerçekleştirmiştir ("Anlaşma") ve Müşteri, bu anlaşma uyarınca SAP Connected

Detaylı

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP Hizmetleri Teknik veriler HP CloudSystem Matrix ortamınızı yükseltirken, ortamınızdaki her bileşenin uygun ve ilgili ürün yazılımı sürümüne yükseltildiğinden

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

2. Kısıtlanan Durumlar:

2. Kısıtlanan Durumlar: GÖKTÜRK-2 VERİLERİ LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesinde, Ek te gönderilen Göktürk-2 verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler için kullanım esaslarını belirleyen sözleşme maddeleri yer

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir.

14.03.2012 19:53:53 1 BASEAK 9735 v2a. 1 Sponsorluk İlişkisi: bir ASG açısından, kendi üzerinde ve altında yer alan diğer tüm ASG lerdir. 1. Kabul. Bu Sözleşme yi Amway e sunarak bu belgede ve bu Başvuru Formu nun ön sayfasında açıklanan İlgili Belgeler de belirtilen Kural ve Koşullar a bağlı bir Amway Serbest Girişimcisi ( ASG ) olarak

Detaylı

Genel İşlem Şartları

Genel İşlem Şartları TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti 1. Genel Olarak: Genel İşlem Şartları TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti. (aşağıda bundan böyle TÜV olarak anılacaktır) 1.1

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ Telif Hakkı: FoodPLUS GmbH Sayfa 1 of 6 ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ GLOBALGAP (EUREPGAP) İyi Tarım Uygulaması Sistemi kapsamında İlgili Pazar Katılımcıları için ( Sertifikasyon Kuruluşu (CB)

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilişim Hizmetleri Güvenlik ve Gizlilik Formu Dök. No: AUZEF-FR-2.5-01 Yayın Tarihi: 30.06.2014 Rev.No: 00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İşbu taahhütname İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilişim Hizmetleri (Bundan sonra İÜ AUZEF" olarak

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Site adresi sağlayıcı:

Site adresi sağlayıcı: Site Sahibi ve İçerik Sağlayıcı: MİCHELİN LASTİKLERİ TİCARET A.Ş. Adres: Tekfen Tower Büyükdere Cad. No: 209, Podyum Kat 4.Levent - 34394 - İSTANBUL Ticaret Sicil No: 338640 Tel: (90) 212 317 52 00 Fax:

Detaylı

HP Parça Değiştirme Hizmeti

HP Parça Değiştirme Hizmeti HP Parça Değiştirme Hizmeti HP Teknoloji Hizmetleri Sözleşmeli Hizmetler Teknik veriler HP Parça Değiştirme Hizmeti, HP envanteri genelinde yapılan geçerli revizyon düzeyinde kusurlu bulunan HP parçalarının

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

BÖLÜM 2 : PROFESYONEL AKTİVİTELER VE GELİR BİLGİLERİ

BÖLÜM 2 : PROFESYONEL AKTİVİTELER VE GELİR BİLGİLERİ AVUKATLAR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA SORU FORMU BÖLÜM 1 : SİGORTALI BİLGİLERİ 1 Sigortalı Adı: Sigortalı Adresi: Kuruluş Tarihi: Web Sayfasının Adresi: 2 (a) Bağlı bulunduğu meslek odası var mı? E H Varsa,

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR

KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR KURUMSAL SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu sözleşme Kripteks Bilişim Teknolojileri ve Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) tarafından aşağıdaki koşullar ve temeller çerçevesinde.

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), Bilgi Veren Taraf : Şirket / Adres : Bilgiyi Alan Taraf : Şirket / Adres : (ayrı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

İşbu web sitesindeki malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz. GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKELERİ Bu beyan Keskin Color Kartpostalcılık A.Ş. nin gizlilik politikasını içerir. www.ekrandanbaskiya.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3. Kat 3021 Limasol, Kıbrıs Investments Ltd Tel: , F: YATIRIM TAZMİNAT FONU POLİTİKASI RELIANTCO INVESTMENTS LTD Nisan 2017 YATIRIMCI TAZMİNAT FONU POLİTİKASI Şirket, 2002 Yatırım Firmaları Yasası ile kurulan ve 144(I)/2007 ("Yasa") ile değiştirilerek yenilenen

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Lütfen Gizlilik Sözleşmesi ni dikkatlice okuyunuz. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu (Bundan böyle MT olarak anılacaktır.), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı

Detaylı

:www.markmost.com sitesini ve işletmecisini,

:www.markmost.com sitesini ve işletmecisini, İş Ortaklığı Yayıncı Süreç Sözleşmesi Madde 1. Taraflar ve Tanımlar Bir tarafta MARKMOST sitesi işleteni MARKmost Bilgi Teknolojileri A.Ş ile (Bundan böyle MARKMOST olarak anılacaktır, diğer tarafta İş

Detaylı

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com

Yalıhost Bilişim ve Internet Hizmetleri Telefon: 0232 306 22 44 Mail: bilgi@yalihost.net www.yalihost.net www.yalibilisim.com 1. TARAFLAR 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan Yalıhost Bilişim Hizmetleri ile Yeni kullanıcı ol bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır)

Detaylı

STANDART SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

STANDART SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI STANDART SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI 1. YORUM Bu Şartlarda: "Siz" Sözleşme uyarınca Malları satın alan kişi, şirket, varlık veya firma anlamına gelmektedir "BUFFALO", "Biz" veya "Bize" kayıtlı adresi Saturnusstraat

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta 1- KUZUFLEX METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ata Mahalle Serbest Bölge Gelincik Cadde No.1 Gemlik - Bursa (İşbu Sözleşme de

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011)

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü

Detaylı