TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR"

Transkript

1 GLOBAL PROCUREMENT 1. TÜRKİYE İÇİN STANDART ŞARTLAR VE KOŞULLARIŞARTLAR VE KOŞULLAR 1.1 Bu Küresel Tedarik Hizmetler için Standart Hüküm ve Koşulları ( GP Standart Hükümleri ), bu GP Standart Hükümleri ne atıfta bulunan ilgili tüm İş Bildirimleri ( SOW ) ile birlikte eksiksiz ve tamamen birbirine bağlı tek bir sözleşme olarak kabul edilir ve SOW'de düzenlendiği şekilde Lisanslı Ürünlerin, Hizmetlerin ve Teslim Edileceklerin tedarik edilmesine amir olan hükümlerdir (bu şekilde birleştirilen her GP Standart Hükümleri ve SOW ayrı bir sözleşme olup, bundan böyle Sözleşme olarak adlandırılacaktır). Satici tarafından bu Sözleşme kapsamında sağlanan tüm Lisanslı Ürünler, Hizmetler ve/veya Teslim Edilecekler, Ticari Amaçlı olarak ve/veya HP nin şirket içi faaliyetlerinde kullanılabilir. 2. MALİ KOŞULLAR 2.1 Fiyatlar. Hizmetler ve/veya Teslim Edileceklere yönelik tüm fiyatlar bir SOW'de belirlenecek ve aksi belirtilmedikçe tüm seyahat ve gündelik masraflar da bu fiyatlara dahil edilecektir KDV. Uygulanabilir olduğu durumlarda fiyatlara ilgili katma değer vergisi ve diğer benzeri vergiler (hepsine birden KDV denir) dahil değildir. Bu tür vergilerin uygulanması durumunda, Satici tüm ilgili KDV tutarlarını ayrı olarak belirtecek ve HP ye gönderdiği faturaların HP tarafından girdi KDV iskontosu uygulanması için gerekli koşulları sağladığından emin olacaktır. 2.3 Satış ve Kullanım Vergisi. Uygulanabilir olduğu durumlarda, fiyatlara satış ve kullanım vergileri dahil değildir. Bu tür vergilerin uygulanması durumunda Satici, HP nin yalnızca vergiye tabi mal ve hizmetler için vergilendirilmesini sağlayacak şekilde, HP ye teslim edilen tüm mal ve hizmetleri kendi faturasında vergiye tabi ve vergiden muaf olarak kategorilere ayırır. Satici, HP nin kendisine sağladığı (i) geçerli bir yeniden satış veya muafiyet sertifikası, (ii) doğrudan ödeme yetkisini ispat eden bir belge veya (iii) söz konusu vergilerin uygulanmayacağına yönelik olan ve Satici tarafından makul ölçüde kabul edilebilir belgelere istinaden HP den herhangi bir vergi tutarını almak amacıyla fatura düzenleyemez veya başka bir şekilde bu bedelleri tahsil etmeye teşebbüs edemez. 2.4 Stopaj ve Diğer Vergiler. HP, yasalar gereği Satici nin siparişiyle ilgili stopaj kesintisi yapmak ve vergi ödemek durumunda kalırsa, Satici ye yapacağı ödemeden söz konusu vergi tutarı kadar kesinti yapma hakkını haizdir. HP yalnızca Bu Sözleşme kapsamında veya Sözleşme ye ilişkin olarak HP nin yasa gereği müştereken veya münferiden yükümlü olduğu diğer tüm vergilerden sorumlu olur ve bu vergileri öder. HP, Satici nin net geliri üzerinden hesaplanan veya yasal olarak zorunlu tutulan stopaj vergilerinden sorumlu değildir. 2.5 Fatura Gönderme. Anlaşma kapsamındaki SOW da veya başka herhangi bir ekte kabul ölçütü sunulmadığı sürece, hiçbir faturanın tarihi Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin HP ye ya da Müşteriye teslim tarihinden önce olamaz, kabul ölçütünün sunulması durumunda hiçbir fatura HP tarafından kabul edilmeden önce tarihlendirilemez. Tedarikçi, Anlaşmanın hükümleri kapsamında faturalandırma hakkına sahip olduktan sonra otuz (30) gün içerisinde HP yi faturalandırmayı kabul eder. Tedarikçi, hiçbir durumda faturaları ya da onlara ilişkin düzeltmeleri, faturanın gönderilebileceği ilk tarihten yüz seksen (180) gün sonra gönderemez ve buna uygun şekilde zamanında gönderimler, tüm HP ödeme yükümlülükleri için bir ön koşuldur. Her fatura, Satın Alma Siparişinde belirtilen adrese ya da elektronik faturalandırma uygulanabilir olduğunda HP tarafından verilen adrese gönderilecektir. 2.6 Ödeme Hükümleri. Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin satın alınmasıyla ilgili olarak HP ye sağlanan tüm faturalar, bir takvim ayının 16. günü ile onu izleyen takvim ayının 15. günü arasındaki süre boyunca biriktirilecektir ( Biriktirme Dönemi ). HP, Biriktirme Dönemi boyunca toplanan uygun faturaların ödemesini, Biriktirme Döneminin bitişinden sonraki kırk beş (45) güne en yakın ayın ilk iş günü başlatacaktır. Herhangi bir erken ödeme indirimi, HP nin uygun faturayı aldığı tarihten hesaplanacaktır. Ödeme, aksi belirtilmedikçe ABD para birimi cinsinden yapılacaktır. Ödeme, Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin kabulünü teşkil etmez ya da HP nin inceleme hakkına zarar vermez. Kabul, Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin belirtilen ölçütleri karşıladığının HP tarafından kabul edilmesiyle gerçekleşir ( Kabul ). HP, kendi isteğine bağlı olarak ve Tedarikçiye önceden bildirimde bulunmaksızın, Tedarikçinin faturasından herhangi bir borcu, geri ödemeyi veya HP alacağını mahsup etme veya düşürme hakkına sahiptir. 2.7 Fatura Gereklilikleri. Uygun bir fatura, faturayı HP nin belirttiği alıcıya iletmek için kullanılan yöntemden bağımsız olarak, en az şunları içerir: (i) Tedarikçinin adı ve fatura tarihi, (ii) varsa belirli Satın Alma Siparişi numarası, (iii)geçerli olduğu yerde seri numarası, fiili olarak teslim edilen ya da sağlanan Ürün veya Hizmetlerin fiyatını ve miktarını içeren tanım, (iv) krediler (varsa), (v) ödemenin gönderileceği sorumlu görevlinin adı (varsa), unvanı, telefon numarası, tam posta adresi ve gönderme GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 1

2 adresi (posta adresinden farklı olabilir), (vi) HP tarafından makul nedenlerle zaman zaman istenebilecek diğer doğrulayıcı belge veya bilgiler ve (vii) Mümkünse düşülebilirliği ve Vergi tazminini sağlamak için yerel Vergi gerekliliklerini karşılayacak bir şekilde olması. Tedarikçi, fatura üzerinde Vergilendirilebilir ve Vergilendirilemez satın almaları, Vergi türlerini, geçerli Vergi oranını, yükümlü olunan Vergi miktarını ve vergilendirme yetkililerini ayrıca belirteceğini kabul eder. 2.8 Masraflar. HP, Tedarikçiye; ilgili masraf makul olmadığı, HP tarafından önceden yazılı olarak onaylanmadığı ve masrafın aslen gerçekleştiği tarihten itibaren atmış (60) gün içerisinde bir faturaya kalem olarak eklenmediği sürece, Tedarikçi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir masrafın karşılığını ödemeyecektir. 2.9 Elektronik Faturalandırma. Geçerli Yasalar tarafından yasaklanması haricinde, Tedarikçi HP'nin isteği üzerine ve masrafları tamamen Tedarikçiye ait olacak şekilde faturaları HP'ye veya HP'nin üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına, HP ya da bu tür bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tarafından belirtilen elektronik biçimde elektronik olarak göndermek amacıyla bir elektronik faturalandırma süreci uygulayacaktır. İlgili hizmet sağlayıcısının, Tedarikçinin bilgilerine istinaden HP tarafından bu hükümler kapsamında sağlanan yükümlülüklere büyük ölçüde benzer gizlilik yükümlülüklerinden sorumlu tutulması koşuluyla, Tedarikçi, böyle bir sürecin kullanılmasının HP ile Tedarikçi arasındaki satın alma ilişkisiyle ilgili bilgilerin hizmet sağlayıcısına açıklanmasını gerektirebileceğini onaylar ve kabul eder. Tedarikçi elektronik faturalandırma sürecini HP nin talebinden sonra makul bir süre içinde (doksan (90) günü aşmayacak şekilde) uygulamaya koyamazsa, HP elektronik olarak alınmamış herhangi bir faturanın ödemesini Tedarikçi faturayı elektronik olarak gönderinceye kadar durdurabilir Mahsup. HP ödemesi gereken her türlü tutarı, Satici'nin HP'ye karşı olan borçlarından dilediği zaman mahsup edebilir. 3. SİPARİŞ, TESLİMAT VE KABUL HÜKÜMLERİ 3.1 Satıcı Sertifikası. HP tarafından Bu Sözleşme kapsamında Ticari Kullanım amacıyla verilen her türlü satın alma emrinde, geçerli olduğu her durumda, referans olarak bir satıcı sertifika numarası bulunacaktır. 3.2 Satın Alma Emri Şartı. Satici, HP'den ilgili teslimatı, Hizmetleri veya masrafı açıkça onaylayan bir satın alma emri almadığı müddetçe, hiçbir Lisanslı Ürünün ve/veya Hizmetin teslimine başlamayacak veya bunlarla ilgili masrafta bulunmayacaktır. Satici, HP'nin satın alma emri eline ulaşmadan önce başladığı veya yaptığı herhangi bir Lisanslı Ürün, Hizmet veya masraf ile ilgili olarak HP'den herhangi bir ücret, maliyet, zarar veya tazminat talep etme hakkından feragat eder. 3.3 Değişiklikler. HP, Satici'ye önceden bildirimde bulunmak şartıyla, Teslim edileceklerden henüz teslim edilmemiş olanlarla ilgili SOW'de belirtilen herhangi bir şartı değiştirebilir. Eğer bu tür bir değişiklik fiyatı veya programı etkilerse, Satici gerekli gördüğü değişiklikleri HP'ye derhal bildirecektir ve taraflar adil bir bedel için pazarlıkta bulunduktan sonra SOW'de değişiklik yapacaklardır. HP, bir SOW'de izinsiz olarak yapılan herhangi bir değişiklik için Satici karşısında hiçbir sorumluluk taşımaz. 3.4 Teslimat ve Kabul Lisanslı Ürünler. Satici tarafından HP'ye veya Müşteriye yapılan Lisanslı Ürün teslimatları, gümrük resmi ödenmiş olarak yapılır. Satici Lisanslı Ürünü, taraflar arasında aksi yönde yazılı bir sözleşme bulunmadığı müddetçe HP tarafından seçilen konumlara elektronik olarak teslim eder. Hizmetler ve/veya Teslim Edilecekler için kabul kriterleri SOW'de; Destek ve Bakım için kabul kriterleri ise bir SOW eklentisinde belirtilir. HP veya Müşteri otuz (30) güç içinde Lisanslı Ürün'ün dokümantasyonda, şartnamede, el kitaplarında veya Satici tarafından sunulan herhangi diğer veri listesi veya tanıtıcı belgede belirtilen özelliklere uygun olmadığını açıkça kanıtlamadıkları müddetçe, Lisanslı Ürünün Kabulü gerçekleşmiş sayılır. Bununla birlikte, kabul işleminin gerçekleşmesi, Lisanslı Ürünün/Ürünlerin başta 13 Garantiler Bölümü olmak üzere Bu Sözleşme'nın tüm hükümlerine uygun olması şartına tabidir. 4. VERİLEN HAKLAR LİSANSLI ÜRÜN 4.1 Mülkiyet. Satici, Bu Sözleşme'de açıkça verdiği haklar haricinde, Lisanslı Ürün'ün tüm haklarını ve bu haklar arasında yer alan veya bu haklarla bağlantılı olarak kullanılan her türlü telif hakkını, patenti veya ticari markayı saklı tutar. Tarafların hiçbiri, bir diğerinin ticari markalarının, işaretlerinin veya ticari isimlerinin mülkiyet veya lisans haklarına sahip değildir. 4.2 Dahili Kullanım Lisansı Tahsisi. Satici Bu Sözleşme ile HP'ye Lisanslı Ürünü Lisans Süresi boyunca yalnızca Dahili Kullanım amacıyla kullanması, tadil etmesi, çoğaltması, teşhir etmesi, dağıtması, ithal etmesi ve ifşa etmesi için geri dönüşsüz, tüm hakları ödenmiş, münhasır olmayan, telifsiz ve dünya çapında geçerli bir lisans vermiştir. 4.3 Ticari Kullanım Lisansı Tahsisi. Satici Bu Sözleşme ile HP'ye Lisanslı Ürünleri dünya çapındaki Müşterilerin kullanımına yönelik olarak teşhir etmesi ve dağıtması için münhasır olmayan bir lisans vermiştir. Ayrıca Satici, Bu Sözleşme ile HP'ye ve HP'nin üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, HP tarafından dağıtılan ve bir Müşteriye, Dış Kaynak Hizmetleri, danışmanlık, entegrasyon, destek ve -Lisanslı Ürünün HP, Müşteri veya bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcıya ait lokasyonunda kurulumu ve bu lokasyondaki yazılım veya donanım ürünleriyle entegrasyonu dahil olmak üzere- diğer hizmetleri sağlandığında ya da bu tür bir Müşteriye entegre bir çözüm sunulduğunda yine Müşteri tarafından lisanslandırılan ürünleri kullanma hakkını da vermiştir. GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 2

3 4.4 Ticari Kullanım Lisansı Tahsisleri için Geçerli Devir Yükümlülükleri. Bu Sözleşme ile verilen dağıtım hakları bağlamında, Lisanslı Ürünü Satici tarafından tedarik edildiği şekliyle dağıtmak yalnızca HP'nin sorumluluğunda olup, Satici ürünü aşağıdaki şekillerden herhangi birinde sunabilir: (a) Vakumlu Paket veya Sanal Paket Lisans Sözleşmeları. Satici, Lisanslı Ürünle birlikte bir vakumlu paket (shrink-wrap) veya sanal paket (click-wrap) yazılım lisansı sözleşmesı sağlama sorumluluğunun yalnızca kendisine ait olduğunu kabul eder. Satici'nin vakumlu paket veya sanal paket yazılım lisansı, geçerli şekliyle, Yazılım Eki'ne eklenti olarak verilir. Satici'nin vakumlu paket veya sanal paket yazılım lisansının veya Müşteri'yle yapılan Destek ve Bakım sözleşmesının yeterliliği veya yürürlüğü açısından, HP'nin hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satici vakumlu paket veya sanal paket yazılım lisansı hükümlerinde herhangi bir değişiklik olması halinde bunu derhal yazılı olarak HP'ye bildirecek ve değişikliğin bir kopyasını HP'ye sunacaktır. Ancak bu gibi güncellenmiş yazılım hükümlerini Lisanslı Ürünlere dahil etmek yalnızca Satici'nin sorumluluğundadır. (b) Müşteri İmzalı Lisans Sözleşmeları. Eğer Satici, Müşteri'nin son kullanıcı lisans sözleşmesı imzalamasını gerekli görürse, Müşteri ile Satici arasında bu tür bir son kullanıcı lisans sözleşmesı imzalanır. Son kullanıcı lisans sözleşmelarının Lisanslı Ürünün Satici tarafından HP'ye veya Müşteri'ye teslim edilmesinden önce imzalanmasını ve hazır bulunmasını sağlamak yine Satici'nin sorumluluğundadır. Bir Müşteri için son kullanıcı lisans sözleşmesı imzalandığında ve Lisanslı Ürün nakliyeye hazır olduğunda, Satici bunu HP'ye yazılı olarak bildirecektir. Satici, son kullanıcı lisans sözleşmesı hükümleriyle ilgili her türlü ve tüm pazarlığı Müşteri ile bizzat, doğrudan ve zamanında yürütmekle sorumludur. HP, son kullanıcı lisans sözleşmesı ile ilgili yorumları ve soruları Satici'ye yönlendirecektir. Satici'nin geçerli son kullanıcı lisans sözleşmesı, Yazılım Eki'ne eklenti olarak sunulacaktır. 4.5 Dış Kaynak Hizmetleri için Ticari Kullanım Lisansı Tahsisi. Satici Bu Sözleşme ile HP'ye ve HP nin üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, Lisanslı Ürünleri, Lisans Süresi boyunca, Müşterilerine HP'nin veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının veri merkezinden/merkezlerinden veya Müşterinin belirttiği lokasyonda/lokasyonlarda Dış Kaynak Hizmetleri sağlamak amacıyla yüklemeleri, işletmeleri ve kullanmaları için dünya çapında geçerli, münhasır olmayan ve geri alınamaz nitelikte bir lisans tahsis etmiştir. Yukarıdaki hüküm, aksi yönde hüküm/hükümler içeren son kullanıcı lisans sözleşmesının çelişen hükümlerine bakılmaksızın geçerlidir. 4.6 Dış Kaynak Hizmetleriyle ilgili Diğer Hükümler. (a) Şifre Sağlama. Satici, HP'nin Bu Sözleşme'den doğan haklarını kullanmasını önleyebilecek bir şifre, lisans anahtarı veya benzeri araç içeren Lisanslı Ürün sağlarken, HP'nin söz konusu Lisanlı Ürünü Bu Sözleşme'nın hüküm ve koşulları uyarınca kullanmaya devam etmesini sağlayacak olan ana şifreyi, lisans anahtarını veya diğer benzeri aracı da HP'ye verecektir. (b) Müşteriye Lisans Devri. HP, Müşterisine sağladığı Dış Kaynak Hizmetleri sırasında veya bu hizmetlerin sona ermesiyle birlikte, Lisanslı Ürün lisansını/lisanslarını, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere ve HP veya Müşterisi tarafından hiçbir ek ücret ödemeksizin Müşterisine devredebilir. 4.7 Üçüncü Tarafa Ait Lisans Kullanmama Yükümlülükleri. Satici, HP'nin kurum içinde incelemeden geçirmesi için, Lisanslı Ürünlerin her birinde yer alan her türlü Açık Kaynağı veya ücretsiz yazılımı ve bunlarla ilgili üçüncü taraf lisanslarını Yazılım Eki'nde belirtir. Satici, bir Lisanslı Ürün'de yer verdiği her türlü ve tüm üçüncü taraf materyallerinin, üçüncü tarafa ait lisanslara uygun olacağını ve HP nin bu tür bir Lisanslı Ürünü Satici tarafından kendisine verildiği şekilde dağıtmasının herhangi bir üçüncü taraf lisans şartı ile çelişmeyeceğini ve bu gibi üçüncü taraf materyallerinin kullanım, tadil veya dağıtım ile ilgili tüm şartları, HP'nin herhangi bir fazladan ve öngörülmeyen eylemde bulunması veya lisans ücreti ödemesi gerekmeksizin yerine getireceğini kabul eder. 4.8 Bildirim Hakları. Satici, ne zaman varlıklarının veya öz sermayesinin tamamının veya büyük ölçüde tamamının satışı (şirket birleşmesi yolu da dahil) için teklif (bu tür tekliflerin her biri bir "Satın Alma Teklifi"dir) istemeye yönelik bir süreç başlatmak üzere bir yatırım bankeri tutsa veya kendi adıyla böyle bir sürece girse bunu derhal yazılı olarak HP'ye bildirecektir ve HP bu ve benzeri her türlü sürecin bir parçası olarak teklif vermesi istenen diğer potansiyel alıcılarla büyük ölçüde aynı koşullarla sürece katılma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca Satici, istekte bulunmadığı bir taraftan yazılı bir Satın Alma Teklifi alırsa (ki bu Satın Alma Teklifi'nin hükümleri bağlayıcı olmak zorunda değildir), bu Satın Alma Teklifi'nin önemli maddelerini yazılı bildirim olarak derhal HP'ye sunacaktır. Bu durumda Satici, sunduğu bildirimi müteakip beş (5) iş günü içinde HP tarafından kendisine gönderilen her türlü Satın Alma Teklifi'ni iyi niyet çerçevesinde değerlendirecektir (buradan Satici'nin, kendi takdirince bu tür herhangi bir Satın Alma Teklifi'ni işleme alabileceği veya hiçbir Satın Alma Teklifi'ni işleme almayabileceği anlaşılmaktadır). İşbu Sözleşme'nın aksi yöndeki herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, bu Bölüm altındaki her türlü ve tüm yükümlülükler Sözleşme süresinin dolduğu veya burada belirtildiği şekilde feshedildiği tarihte sona erer ve yürürlükten kalkıp geçerliliğini yitirir. GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 3

4 4.9 Kısıtlamalar. HP, Lisanslı Ürün nesne kodunu ters çevirmemeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi veya insanlar tarafından okunabilecek başka bir biçime dönüştürmemeyi kabul eder. HP, Lisanslı Ürün üzerindeki telif hakkı uyarılarını, tescil ibarelerini, markaları veya ticari isimleri kasıtlı olarak kaldırmamayı kabul eder. Her ne kadar Lisanslı Ürünün kaynak kodu Satici'ye ait gizli bilgiler ve ticari sırlar içerebilirse de, bu bölümde aksinin belirtildiği durumlar haricinde, nesne kod haliyle Lisanslı Ürün ve bunlarla ilgili belgeler gizli bilgi kapsamı dışında değerlendirilir ve HP Lisanslı Ürün ve ilgili belgelere erişimi ve bunların kullanılmasını kısıtlamak mecburiyetinde değildir Yedekleme, Arşiv, Yük Devri ve Aktarım. HP, Bu Sözleşme kapsamındaki her türlü Lisanslı Ürünü daha önce yüklenmiş oldukları bilgisayar sistemlerinden kaldırmak şartıyla, Lisanslı Ürünü ikame, yedek veya öncekinin yerini alan bilgisayar sistemlerine hiçbir ilave ücret ödemeksizin aktarabilir. HP, arşiv ve yedekleme amaçlarıyla, hiçbir ilave ücret ödemeksizin Lisanslı Ürünlerin kopyalarını veya uyarlamalarını oluşturabilir HP, hiçbir ilave ücret ödemeksizin, bir veya daha fazla yedek bilgisayar sisteminde Lisanslı Ürünlerin birer yük devretme amaçlı kopyasını bulundurabilir. Lisanslı Ürünlerin bu gibi yük devretme amaçlı kopyaları, ana bilgisayar sisteminin herhangi bir sebeple çökmesi halinde bir işlemin veya uygulamanın hemen başlatılabilmesi amacıyla hazır bulundurulur. Yukarıdaki hüküm, aksi yönde hüküm/hükümler içeren son kullanıcı lisans sözleşmesının çelişen hükümlerine bakılmaksızın geçerlidir Destek ve Bakım. Bu Sözleşme ve sağlanan lisanslar, HP nin Satici ile bir Bakım ve Destek ilişkisine girmesine bağlı değildir. HP'nin Bakım ve Destek hizmeti almayı seçmesi halinde, Satici bu Bakım ve Desteği, Yazılım Eki'nde belirtildiği şekilde sağlar. Aksi yönde yazılı bir sözleşmeya varılmadığı müddetçe, HP tarafından kullanılan veya dağıtılan Lisanslı Ürünlere yönelik tüm Bakım ve Destek hizmetleri Satici'nin sorumluluğundadır. 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASI 5.1 Kişisel Verilerin Tanımı. Kişisel Veriler, belirli bir gerçek kişiyle ilgili ya da belirli bir gerçek kişinin tanınmasına ya da yerinin belirlenmesine yol açan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Bu Anlaşmaya göre HP adına işleyebilmesi için Tedarikçinin kullanımına sunulan Kişisel Veriler "HP Kişisel Verileri" olarak anılacaktır. HP Kişisel Verilerinin bu tanımı, Tedarikçi bu Anlaşma kapsamında HP adına hareket etmediği sürece Müşterinin doğrudan Tedarikçiye sağladığı Kişisel Verileri kapsamaz. 5.2 HP Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Kullanılması. (a) Tedarikçi, HP Kişisel Verilerini yalnızca bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için işleyecek ve kullanacaktır. Tedarikçi, HP Kişisel Verilerinin açıklanmasını yalnızca söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken ölçüde ilgili verileri bilmesi gereken Tedarikçi çalışanlarıyla kısıtlamalıdır. Tedarikçi, HP Kişisel Verilerini işleyen çalışanlarının gerekli olan gizlilik eğitimini Tedarikçiden zamanında aldıklarından ve en az bu Anlaşmada yer alan yükümlülükler kadar kısıtlayıcı gizlilik yükümlülüklerine bağlı olduklarından emin olmalıdır. Tedarikçi, HP Kişisel verilerini hiç kimseye satamaz, kiralayamaz veya finansal olarak kiralayamaz. (b) Tedarikçi, HP nin açık ve yazılı onayı olmadan üçüncü taraflarla alt sözleşmeye dayalı anlaşmalar yapamaz veya HP Kişisel Verilerini başka bir ülkeye aktaramaz. HP nin, HP Kişisel Verilerini toplama, kullanma, saklama, aktarma ve/veya başka herhangi bir şekilde işlemeyi içeren herhangi bir hizmetin alt sözleşmeyle verilmesi için Tedarikçiyi yetkilendirmesi durumunda, ilgili Alt Yüklenici HP Kişisel Verilerini en az bu Anlaşmada yer alanlar kadar kapsamlı hükümlerle koruyacağını ve işleyeceğini kabul eder. Ayrıca, HP tamamen kendi tercihine bağlı olarak, HP Kişisel Verilerinin yeterince korunduğundan ve Geçerli Yasalara uyum sağlandığından emin olmak için ilgili alt yüklenicilerle doğrudan ek gizlilik anlaşmaları yapma hakkını saklı tutar. 5.3 Tedarikçinin Ek Yükümlülükleri. (a) HP Kişisel Verilerini koruma, toplama, saklama, aktarma ve başka herhangi bir şekilde işlemeyle bağlantılı olarak, Tedarikçi bu Anlaşmanın gerekliliklerine ya da HP tarafından sağlanan diğer yazılı talimatlara uygun şekilde hareket edeceğini kabul eder. (b) Tedarikçi, bu Anlaşmayla uyum sağlamak için teknik olarak gerekli olduğu durumlar dışında (ör. iş sürekliliği ve felaketten kurtarma için veri yedeklemesi), hiçbir HP Kişisel Verisini HP nin açık ve yazılı izni olmaksızın kopyalamayacağını veya çoğaltmayacağını kabul eder. (c) Tedarikçi; kendisi veya başkaları tarafından söz konusu veri şifrelenmiş olsun olmasın veri kaybının veya veri katbı şüphesininbildirilmesi de dahil olmak üzere, HP Kişisel Verilerinin fiili veya şüpheli olarak ya da iddia edilen şekilde yetkisiz kullanımı, ifşa edilmesi veya erişiminden haberdar olduğunda HP yi hemen telefon ve e-posta yoluyla bilgilendireceğini kabul eder. Tedarikçi, aşağıdaki durumlar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, HP tarafından makul nedenlerle istenen şekilde ve Geçerli Yasalara uygun olarak HP ile işbirliği yapacaktır: Soruşturmayı GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 4

5 yürütmek, yetkililerle işbirliği yapmak, masrafları tamamen Tedarikçiye ait olacak şekilde etkilenen kişileri, kredi bürolarını, HP tarafından uygun bulunan diğer kişi ve kurumları bilgilendirmek ve basın bildirileri yayımlamak. Bu tür bir işbirliği bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerir: (i) HP nin ilgili Tedarikçi kayıtlarına ve tesislerine erişimi; (ii) Tedarikçinin tüm ilgili veri ve raporları HP ye sağlaması ve (iii) etkilenen kişilere, hükümet aracılarına veya medyaya herhangi bir bildirimde bulunmadan önce HP den onay alma. (d) Tedarikçi HP den alınan herhangi bir talimatın Geçerli Yasaları ihlal ettiğini düşündüğünde HP yi hemen yazılı olarak bilgilendireceğini kabul eder. (e) HP Kişisel Verilerini toplama, kullanma, saklama, aktarma ve başka herhangi bir şekilde işleme sırasında Tedarikçi geçerlitüm ithalat/ihracat ve kişisel veri koruma yasalarına, düzenleme ve kurallarına uyacaktır. (f) Tedarikçi, tüm HP Kişisel Verilerini o an geçerli olan ve şu adreste bulabileceğiniz HP Gizlilik Politikası ile tutarlı bir biçimde işleyecektir: 5.4 Güvenlik Önlemleri. 5.5 Kayıtlar. (a) Tedarikçi, HP Kişisel Verilerinin yetkisiz olarak kullanılmasını, dağıtılmasını veya yayımlanmasını önlemek üzere benzer yapıdaki kendi bilgileri için sağladığı koruma ile aynı ölçüde koruma sağlayacaktır. (b) Tedarikçi, HP Kişisel Verilerini yasalar ve geçerliyse ekteki Küresel Veri ve Ağ Güvenliği Programı gereğince korumak amacıyla makul ve uygun teknik ve organizasyon tedbirlerini uygulayacaktır. (c) Tedarikçi, HP Kişisel Verilerini (i) kazara veya kanunsuz yollarla yok edilmeye veya kaybedilmeye, (ii) özellikle de işleme sırasında HP Kişisel Verilerinin bir ağ üzerinden aktarılması söz konusuysa yetkisiz olarak açıklanmaya veya erişilmeye, (iii) değiştirilmeye ve (iv) diğer tüm kanunsuz işleme yöntemlerine karşı korumak için gerekli teknik ve organizasyon tedbirlerini uygulayacağını kabul eder. (d) Tedarikçi, (i) yetkisiz kişilerin HP Kişisel Verilerini işlemek için kullanılan veri işleme ekipmanına erişemeyeceğinden, (ii) HP Kişisel Verilerine erişim yetkisi verdiği tüm kişilerin Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini gözetip koruyacağından ve (iii) kullandığı önlem ve prosedürlerin geçerli olan tüm yasal gerekliliklere uyum sağlamada yeterli olacağından emin olmak için gerekli prosedürleri uygulayacağını kabul eder. (a) HP tarafından talep edilmesi veya bu Anlaşmanın feshedilmesi üzerine, kanun hükmü uyarınca aksi gerekmedikçe, Tedarikçi HP ye sahip olduğu tüm HP Kişisel Verilerini teslim edecek ve Tedarikçinin dosyalarında bulunan HP Kişisel Verilerinin tüm kopyalarını teknik olarak mümkün olan ölçüde yok edecektir. (b) HP makul nedenlerle fiili veya şüpheli herhangi bir sözleşme ihlali olduğunu düşünürse, uygun bir bildirimle ve karşılıklı olarak kabul edilmiş bir zaman ve yerde, Tedarikçi bu Anlaşmayla ilgili veri işleme olanaklarını, veri dosyalarını ve belgeleri bu Anlaşmaya uyum sağlandığını kanıtlamak amacıyla HP tarafından (ya da HP tarafından böyle bir amaçla seçilmiş ve Tedarikçinin karşı çıkmadığı, usulünce nitelikli bağımsız bir denetçi veya denetim yetkilisi tarafından) denetlenmek üzere teslim edeceğini kabul eder. Esaslı ihlalin ortaya çıkması durumunda,, Tedarikçi denetimle ilişkili tüm ücret ve masrafları HP'ye ödeyecektir. 5.6 Sorumluluk. Tedarikçi, bu Anlaşmanın Tedarikçi tarafından ihlal edilmesinden, kanunsuz yollarla işlenmesinden ya da Tedarikçinin Geçerli Yasalara uygun olmayan şekilde davranmasından kaynaklanan her türlü masraf, ücret, hasar, harcama ve kayba karşı HP yi tazmin edecek ve bunlardan muaf tutacaktır. 5.7 Sorumluluk Redleri. (a) Bu Anlaşmadaki hiçbir hüküm, (i) herhangi bir bilgiyi ifşa etmeye, (ii) açıklanan herhangi bir bilgiyi bir ürüne dahil etmeye ya da (iii) bu sözleşmenin hükümleri altında açıklanan herhangi bir bilginin doğruluğunu veya eksik olmadığını garanti etmeye yönelik bir yükümlülük olarak yorumlanamaz. (b) Bununla birlikte, bu Anlaşmadaki hiçbir ifade kişisel verilerin korunmasına ya da bu Anlaşma kapsamında Tedarikçi tarafından sağlanan hizmetler için geçerli olabilecek ve Tedarikçi tarafından gözetilmesi gereken ihracat düzenlemelerine ilişkin herhangi bir yasa, düzenleme veya kuralın dikkate alınmayacağı şeklinde yorumlanamaz. 6. GİZLİ BİLGİLER GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 5

6 6.1 Gizli Bilgiler. Gizli Bilgiler (i) açıklandığı tarihte özel mülk veya gizli ibaresi taşıyan, (ii) HP'nin veya Müşteri'nin ürünleri (keşif, icat, araştırma, iyileştirme, planlar, yol haritaları, geliştirme, imalat veya bunların satışı dahil), işlemleri veya genel ticari faaliyetleri (satış maliyetleri, kazançlar, fiyatlandırma yöntemleri, örgütsel yapı ve çalışan listeleri dahil) ve HP Bilgi Sistemleri yoluyla elde edilen her türlü bilgi, HP veya Müşteri'ye ait teknik veriler, HP'nin veya Müşteri'nin müşterileri, Bu Sözleşme ve Sözleşme'da yer alsın veya almasın her türlü ve tüm fiyatlandırma bilgileriyle ilgili veya bağlantılı, (iii) Müşteri tarafından sağlanan veya Müşteri'yi ilgilendiren; veya (iv) eğer sözlü olarak açıklanmışsa, açıklandığı tarih itibarıyla özel mülk veya gizli olduğu belirtilen ve/veya gizliliği sözlü olarak açıklanmasından sonraki otuz (30) gün içinde bilgiyi alan tarafa iletilen her türlü açıklanmış bilgi veya veri anlamına gelir. 6.2 Gizli Bilgi Yükümlülükleri. Satici, Gizli Bilgilerin izinsiz kullanılmasını, yayılmasını, açıklanmasını veya yayınlanmasını önlemek için Gizli Bilgileri korur ve Personelinin de bunları korumasını garanti altına alır. Satici Gizli Bilgileri ancak bu bilgileri bilmesi gereken ve en az burada bahsedildiği kadar kısıtlayıcı bir gizli tutma yükümlülüğüne tabi olan Personeline açıklayabilir. Gizli Bilgilerin bu nitelikleri taşıyan her alıcısı, Satici'nin Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri konusunda uyarılacaktır. Alınan Gizli Bilgiler yalnızca Bu Sözleşme'nın amaçlarının yerine getirilmesi için kullanılabilir. Eğer Satici'nin veya herhangi bir Bağlı Kuruluşun mahkeme kararı, mahkeme emri veya benzeri herhangi süreç veya geçerli idari yönetmelik gereği Gizli Bilgileri ifşa etmeleri istenir veya gerekli görülürse, alıcı taraf, HP'nin kendi tercihi doğrultusunda uygun bir koruyucu hüküm veya usul aramasına olanak tanımak için, bu talebi veya zorunluluğu derhal HP'yi bildirecektir. Gizli Bilgilerle ilgili yükümlülükler Bu Sözleşme feshedilse dahi daima yürürlükte kalacaktır. 6.3 İstisnalar. Yukarıdaki gizlilik yükümlülükleri, aşağıdaki niteliklere sahip Gizli Bilgiler için geçerli değildir: (i) açıklanmasından önce de Satici'nin bilgisi dahilinde olan bilgiler; (ii) Satici'nin hiçbir hatası veya ihlali olmaksızın kamuoyunun bilgisi dahiline girmiş bilgiler; (iii) söz konusu bilgiyi aktarma veya açıklama hakkına sahip bir üçüncü taraftan doğrulukla ve herhangi bir gizlilik yükümlülüğü bildirilmeksizin alınmış bilgiler; (iv) HP'ye ait Gizli Bilgiler kullanılmaksızın Satici tarafından bağımsız olarak geliştirilmiş bilgiler; (v) yasal işlemlerle açıklanmış bilgiler; veya (vii) Satici tarafından HP'nin yazılı onayı alınarak açıklanan bilgiler. Taraflar, vergi davaları, tazminat talepleri, incelemeler ve denetimler hakkındaki bilgileri, diğer tarafa bildirimde bulunmadan veya diğer tarafın onayını almaksızın vergi makamlarına ve müşavirlerine açıklama hakkına sahiptir. 6.4 Bilgi Sistemlerine Erişim. HP nin veya Müşteri nin Bilgi Sistemlerine erişimi yalnızca Hizmetlerin ve/veya Teslim Edileceklerin temini amacıyla sağlanmış olup, HP ve Satici arasında muhtelif zamanlarda varılacak ayrı sözleşmelarda belirlenen HP veya Müşteri Bilgi Sistemleri, erişim lokasyonları, zaman dilimleri ve personel ile sınırlıdır. HP veya Müşteri, Satici nin çalışanlarının, Taşeronlarının veya temsilcilerinin, HP ye veya Müşteri ye ait Bilgi Sistemlerine erişimlerine izin vermek için öncelikle bunların ayrı sözleşmelar imzalamalarını şart koşabilir. Erişim HP'nin ve/veya Müşteri'nin işletme denetimine ve bilgi koruma politikasının yanı sıra, zaman zaman meydana gelebilecek değişiklikleriyle birlikte standartlara ve talimatnamelere de tabidir. Satici Bilgi Sistemleri'ne sadece HP tarafımdan erişimine izin verilen lokasyonlardan erişmeyi kabul eder. HP'ye veya Müşteri'ye ait tesisler dışından erişimlerde, HP Bilgi Sistemlerine erişim için kullanılan belirli ağ bağlantılarını gösterecektir. 7. MALİ SORUMLULUK 7.1 AŞAĞIDA BELİRTİLEN DURUMLAR DIŞINDA, TARAFLAR, BU SÖZLEŞME NIN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINDAN ÖTÜRÜ UĞRAYACAKLARI HİÇBİR ÖZEL, DOLAYLI VEYA MANTIKSAL ZARAR İÇİN (VERİ, KAZANÇ VEYA GELİR KAYBI, SERMAYE GÖTÜRÜSÜ VEYA AKSAKLIK SÜRESİ MALİYETLERİ DAHİL); BU ZARARLARIN HAKSIZ FİİL, GARANTİ, SÖZLEŞME VEYA HERHANGİ DİĞER YASAL KURAMA DAYANIP DAYANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN VE HATTA BU ZARARLARIN OLASILIĞI HUSUSUNDA UYARILMIŞ DAHİ OLSALAR, BİRBİRLERİNE KARŞI HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAZ. BUNUNLA BİRLİKTE, HERHANGİ MALİ YÜKÜMLÜLÜĞE YÖNELİK HİÇBİR VARSAYIMSAL SINIRLAMA VEYA FERAGAT, TEDARİKÇİ'NİN BU SÖZLEŞME'NIN TAZMİNAT, GİZLİ BİLGİLER VEYA KİŞİSEL VERİ BÖLÜMLERİ KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN VEYA KISMEN VEYA BÜTÜNÜYLE TARAFLARDAN BİRİNİN İHMALİNDEN YA DA HİLESİNDEN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMA VEYA ÖLÜMLERDE, BU OLAYA SEBEP OLAN TARAFIN DİĞERİNE KARŞI TAŞIDIĞI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. 8. TAZMİNAT - İHLAL 8.1 Tazminat. Satici, (i) kendisinin veya Personelinin ihmalkârlığı veya unutkanlığı veya kusurundan; (ii) Bu Sözleşme'nın kendisi veya Personeli tarafından ihlal edilmesinden; (iii) kendisinin veya kendi Saticilerinin ya da Personelinin uğrayacağı her türlü mal kaybı, kişisel yaralanma veya ölümden ya da (iv) kendisi tarafından Bu Sözleşme kapsamında sağlanan Fikri Mülkiyet'in herhangi bir üçüncü tarafa ait herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı'nı ihlal etmesinden veya kötüye kullanmasında doğan hak iddialarında, HP'yi, Müşterilerini ve Yetkili Kullanıcılarını, başta mahkeme masrafları, borçlar, dava hakkı veren nedenler (hepbirlikte "hak iddiaları") olmak üzere, üçüncü taraflardan gelecek hiçbir tazminat talebi, kayıp, ipotek, celp, vekâlet ücreti, zarar, mali yükümlülük, maliyet ve masraftan sorumlu tutmaz; onları bu gibi zararlardan korur ve zararı tazmin eder. GP Standard Terms TUR (Turkish) Page - 6

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 HÜKÜMLER VE KOŞULLAR P4800Tv4 1. KABUL: Satıcı, Alıcı'nın satın alma emrini ("Satın Alma Emri") yazılı onayla veya ifanın başlamasıyla kabul edebilir. Yazılı onay, Satın Alma Emri'nin verilmesini izleyen

Detaylı

Satın Alma Hüküm ve Şartları

Satın Alma Hüküm ve Şartları Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri

Detaylı

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI

ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI ORACLE BULUT HİZMETLER ANLAŞMASI Bu Oracle Bulut Hizmetler Anlaşması (bu Anlaşma ) Oracle Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. ( Oracle ) ile bu Anlaşma'yı aşağıdaki imza bölümünde belirtildiği şekilde imzalamış

Detaylı

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR MAHLE Grup un Alman Tabanlı Şirketlerinin Genel Satınalma Koşulları 1) Belirleyici Koşullar a) Aşağıda yer alan Genel Satınalma Koşulları, yalnızca MAHLE Grup un (bundan

Detaylı

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI

SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA) SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI SANTIA GIDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ANONİM SİRKETİ SİCİL NO 167097 ( SANTIA") SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARI 1 TANIM VE YORUMLAMA 1.1 işbu Sözleşmede: Yetkili Kullanıcı Müşteri'nin Sistemler'e erişime

Detaylı

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi

IBM Makine Hizmetleri Dahil Hizmet Sözleşmesi Önemli not: Bu Sözleşme, örnek niteliğinde bir Çerçeve Sözleşmelerdir ve bilgilendirme amaçlı olarak sunulmuştur. İmzalanmadığı müddetçe herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. İşleminize uygun Çerçeve Sözleşme

Detaylı

ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3

ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3 ŞARTLAR & KOŞULLAR P4800Tv3 1. KABUL: Satıcı Alıcının satın alma emrini ( Satın Alma Emri") yazılı onay ya da icranın başlatılması yoluyla kabul edebilir. Hiç bir değişiklik, tadil ya da revizyon yazılı

Detaylı

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. 1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu Sözleşme ), İsim Kayıt Bilişim

Detaylı

BBEU SLA (Turkey) 072706 (Turkish) (UK International Version 072706)

BBEU SLA (Turkey) 072706 (Turkish) (UK International Version 072706) BLACKBERRY NİHAİ KULLANICI YAZILIMI LİSANS ANLAŞMASI YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN BU ANLAŞMAYI DİKKATLE OKUYUNUZ. Bu Anlaşma, size, müşteriye Yazılımı kullanma hakkı vermekte

Detaylı

NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI

NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI Son Revizyon Tarihi: 22.06.2011 NATRO GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR. 1. GENEL AÇIKLAMALAR

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ.

BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS SÖZLEŞMESİ YAZILIMI KURMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. İşbu BlackBerry Çözümü Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), daha önceki versiyonlarına verilen

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ÇEVRİMİÇİ HİZMETLER MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR İşbu Çevrimiçi Hizmetler Müşteri Sözleşmesi ( Sözleşme ), Büyükdere Cad. No. 251, 34398 Maslak, İstanbul adresinde

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

Trend Micro Lisans Sözleşmesi

Trend Micro Lisans Sözleşmesi ÖNEMLİ: DİKKATLİ OKUYUNUZ. TREND MICRO YAZILIMININ VE HİZMETLERİNİN TİCARİ KURULUŞLAR VE DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMASI AŞAĞIDA BELİRTİLEN YASAL HÜKÜM VE KOŞULLARA TABİDİR Trend Micro Lisans

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICININ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur;

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICININ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur; Sözleşmeyi daha kullanıcı dostu ve okunabilir yapmak için, Merkez, BÖLÜM II'yi (Genel Şartlar) web sitesinde yayınlamaktadır. Bu, söz konusu dokümanın hukuki değerini hiçbir şekilde azaltmaz. BÖLÜM II

Detaylı

UPS Teknoloji Anlaşması

UPS Teknoloji Anlaşması UPS Teknoloji Anlaşması Genel Hüküm ve Koşullar Son Kullanıcı Hakları UPS TEKNOLOJİ ANLAŞMASI Sürüm UTA04072012 BU UPS TEKNOLOJİ ANLAŞMASININ AŞAĞIDAKİ HÜKÜM VE KOŞULLARINI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. BU

Detaylı

Kullanım Koşulları. 1. Sizinle aramızdaki Sözleşme. Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014

Kullanım Koşulları. 1. Sizinle aramızdaki Sözleşme. Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014 Kullanım Koşulları Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2014 Disney Interactive, Disney, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom markasını veya The Walt Disney Company mülkiyetindeki veya onun

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Bu lisans koşulları ( anlaşma ), Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı kuruluşu) ile sizin

Detaylı

1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR.

1. GENEL BAKIŞ. a. Yazılım. Yazılım şunları içerebilir: b. Lisans Modeli. Yazılımın lisansı aşağıdakiler temel alınarak verilir: 2. TANIMLAR. MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL 7.x,

Detaylı

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık

Başlangıç Tarihi: Lisans Ücreti: Ödeme Planı: Aylık Nokta İnternet Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Gökırmak Sokak No: 2 Beysukent 06810 ANKARA TÜRKİYE Tel: +90312 236 16 69 Faks: +90312 236 16 79 Alan Lisansı - Detay Sayfası Kira Numarası: Müşteri

Detaylı